Мемлекеттік мекемелердің есептілігін жасау мен ұсынудың ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2004 жылғы 1 желтоқсандағы N 424 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 20 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3293. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2009 жылғы 27 ақпандағы N 89 Бұйрығымен.

       Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 27 ақпандағы N 89 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 61-бабының 14) тармақшасына және "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
     Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік мекемелердің есептілігін
жасау мен ұсынудың ережесі бекітілсін.
      2. Осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес кейбір нормативтік
құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті (В.А.Сәтқалиева) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оның бұқаралық ақпарат құралдарында кейінгі жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрық 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

      Министр

Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрінің     
2004 жылғы 1 желтоқсандағы
N 424 бұйрығымен     
бекітілген        

Мемлекеттік мекемелердің есептілігін
жасау мен ұсынудың ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ережемен пайдаланушыларға көрсету мақсатында республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің жылдық, тоқсандық, ай сайынғы есептілігінің көлемі, нысандары, кезеңділігі, мерзімі және жасалу мен ұсынылу тәртібі белгіленеді.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04 N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.28 N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

      2. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер осы Ережеде белгіленген көлемде және нысандар бойынша жылдық, тоқсандық есептер жасайды.

      3. Есептілікті жасау кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс:
      есепті кезеңдегі барлық операциялар көрсеткіштерінің толықтығы және растығы;
      есепті кезеңнен кейінгі айдың бірінші күніндегі синтетикалық есеп шоттары бойынша айналымдар мен қалдықтардың талдамалы есебі деректерінің, сондай-ақ синтетикалық және талдамалы есеп деректерінің есеп пен баланс деректерімен тепе-теңдігі;
      көрсеткіштердің толтырылу ұқыптылығы және өшіріп жазу мен түзетулерді жібермеу. Қателерді түзеткен жағдайда, түзету күнін көрсете отырып, есептілікке қол қойған тұлғаның растауымен тиісті жазбалар жасалады.

      4. Есептердің нысандары онда көзделген көрсеткіштерге толықтай сәйкестендіріліп толтырылады. Бекітілген есеп нысандарында көрсеткіштерді және олардың кодтарын өзгертуіне немесе оларға қосымша көрсеткіштер енгізуге болмайды.
      Ағымдағы есепті кезеңге, сонымен бірге өткен кезеңге жататын (оларды бекіткеннен кейін) есептілік деректерінің өзгеруі деректердің алшақтығы байқалған кезеңде жасалған есептілікте жүргізіледі.

      5. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі есептілігіне өзгерістер енгізілген ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге басшы мен бас бухгалтердің қолдарымен өзгерістер енгізу себептерін көрсете отырып, енгізілген өзгерістер туралы жазбаша хабарлама жіберуге міндетті.
      Мемлекеттік мекеме республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің енгізген өзгерістеріне сәйкес өз есептілігінің данасына республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі өзгерістер енгізген сәттен бастап 10 күн ішінде өзгерістерді енгізуге міндетті.
      Мемлекеттік мекеменің есептілігіне түзетулер нормативтік құқықтық актілерде белгіленген түзетулер енгізу тәртібін міндетті түрде сақтай отырып, ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер есепті қарау нәтижелері жөніндегі республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жазбаша хабарламасының негізінде ғана енгізіледі.
      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жиынтық есебіне өзгерістер енгізген жағдайда, есептілікке соңғы түзетулер ұқсас тәртіппен енгізілуі керек.
      Есептілікке түзетулер енгізген республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі және мемлекеттік мекемелер өздері бұрын Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитетіне берген есептің данасына тиісті өзгерістерді енгізуі қажет.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі есептілігіне өзгерістер енгізілген ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге өзгерістер енгізу себебі көрсетілген, басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған енгізілген өзгерістер туралы жазбаша хабарламаны жіберуге міндетті.
      Мемлекеттік мекеме жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері енгізген өзгерістерге сәйкес өзіндегі есептің данасына өзгерістер енгізуге міндетті.
      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жиынтық есебіне өзгерістер енгізген жағдайда, есептілікке соңғы түзетулер ұқсас тәртіппен енгізілуі керек.

      7. Нысандардың мекен-жай бөлігі мынадай тәртіпте толтырылады:
      "Орналасқан орны" деректемесі - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің 2002 жылғы 22 ақпандағы N 279 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының облыстары мен аудандары кодтарының анықтамалығына сәйкес мемлекеттік мекеменің орналасқан орны көрсетіледі;
      "Функциялық топ" деректемесі - Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасынан функционалдық тобының атауы мен коды;
      "Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі" деректемесі - Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасынан функционалдық тобының атауы мен коды;
      "Бюджеттік бағдарлама" деректемесі - бюджеттік бағдарламаның атауы мен коды;
      "Кіші бағдарлама" деректемесі - кіші бағдарламаның атауы мен коды;
      "Мемлекеттік мекеменің атауы" деректемесі - Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік мекеменің атауы және оның коды;
      "Кезеңділігі" деректемесі - есептілік кезеңі көрсетіледі;
      "Өлшем бiрлiгi" деректемесі - мемлекеттiк мекемелер есептерiнде теңге, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің жиынтық есептерінде теңге;
      "КҰЖЖ" коды - Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуіші ретінде Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Стандарттау, метрология және сертификаттау комитетінің 1999 жылғы 5 шілдедегі N 10 қаулысымен бекітілген және күшіне енгізілген Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуішіне сәйкес мемлекеттік мекеменің коды көрсетіледі.

      8. Жылдық есеп есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша, тоқсандық есептер - ағымдағы қаржы жылының 1 шілдегі және 1 қазандағы жағдай бойынша жасалады.
      Жылдық есеп 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк жыл үшін жасалады.

      9. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін есептілікті ұсыну мерзімін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді. Осы мерзімдерді ескере отырып, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің есептілікті ұсыну мерзімін белгілейді. Есептілікті ұсыну мерзімінің кестесі есептілікті ұсыну күніне дейін мемлекеттік мекемелерге жеткізіледі.
      Есептілік беттері нөмірленген және алғы сөзі бар кітапша түрінде ұсынылады.
      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері есептілікті тиісті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.
      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері есептілікті бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады. Есеп берілген күн оны бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның кеңсесінде тіркеген күн болып есептеледі.
      Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган әрбір бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебін тексеру және қабылдау рәсімі есеп берілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
      Бір қаладағы мемлекеттік мекеме үшін есептілікті ұсыну күні оны іс жүзінде тиесілігіне қарай табыс еткен күн, ал басқа қаладағылар үшін - почта кәсіпорнының, бiрақ есептiлiктi ұсыну күнiне дейiн 5 күннен кешiктiрмей штемпелінде көрсетілген оны жіберген күн болып есептелінеді.
      Есептерді ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс күнге (жұмыс емес күнге) сәйкес келген жағдайда, есеп одан кейінгі бірінші жұмыс күнінде ұсынылады.

      10. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi және олардың ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитетiне белгiленген мерзiмде республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептi дайындау үшiн қажеттi ақпаратты беруге мiндеттi.

      11. Есептілікті жасаған кезде "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық департаментінің 1998 жылғы 27 қаңтардағы N 30 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жөніндегі нұсақаулықты, мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және есептілік жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді және осы Ережеде айтылған есептілік нысандарын толтыру тәртібі туралы нұсқауларды басшылыққа алу қажет.

2. Жылдық, тоқсандық есептілік көлемі

      Ескерту. 2-бөлімнің атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық есептілік (осы Ережеге 1-қосымша) көлемінде мынадай нысандар қамтылады:
      баланс - бюджеттен қаржыландыру сомасының қозғалысы туралы анықтамамен бірге N 1 нысан (осы Ережеге 3-қосымша);
      қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп - N 2 нысан (осы Ережеге 4-қосымша);
      тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп - N 4 нысан (осы Ережеге 5-қосымша);
      тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп - жиынтық N 4 нысан (осы Ережеге 6-қосымша);
      жеке немесе заңды тұлға оларды қайтару шарттарында мемлекеттік мекемеге беретін ақша бойынша есеп - 4-д нысан (осы Ережеге 7-қосымша);
      демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен ақша түсімдері және оның жұмсалуы туралы есеп - 4-дк-нысан (осы Ережеге 8-қосымша);
      демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін ақшаның түсімі және жұмсалуы туралы есеп - N 4-дк-жиынтық нысан (осы Ережеге 28-қосымша);
      шетел валютасындағы қаражаттың қозғалысы туралы есеп - N 4-в нысан (осы Ережеге 9-қосымша);
      активтердің қозғалысы туралы есеп - N 5 нысан (осы Ережеге 11-қосымша);
      материалдық қорлардың және төмен бағалы және тез тозатын заттардың қозғалысы туралы есеп - N 6 нысан (осы Ережеге 12-қосымша);
      өкілдік шығындарға бөлінген қаражаттардың пайдаланылуы туралы есеп - N 7 нысан (осы Ережеге 13-қосымша);
      зейнетақыларды, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды, арнайы мемлекеттiк жәрдемақыларды, жерлеуге арналған жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді төлеу туралы есеп - N 8-зт нысан (осы Ережеге 14-қосымша);
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервінен бөлінген қаражаттардың пайдаланылуы туралы есеп - N 9 нысан (осы Ережеге 15-қосымша);
      мемлекеттік мекемелерде активтердің, материалдық құндылықтардың және ақша қаражаттарының жетіспеушілігі мен ұрлану туралы есеп - N 10 нысан (осы Ережеге 16-қосымша);
      сыртқы қарыздар бойынша есеп - N 11-нысан (осы Ережеге 17-қосымша);
      гранттар бойынша есеп - N 12 нысан (осы Ережеге 18-қосымша);
      республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің балансының есеп айырысу баптары бойынша дебиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректер - N 15 нысан (осы Ережеге 21-қосымша);
      жергілікті бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің балансының есеп айырысу баптары бойынша дебиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректер - N 16 нысан (осы Ережеге 22-қосымша);
      республикалық бюджеттің есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелердің балансының есеп айырысу баптары бойынша кредиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректер - N 17 нысан (осы Ережеге 23-қосымша);
      жергiлiктi бюджеттердің есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелердің балансының есеп айырысу баптары бойынша кредиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректер - N 18 нысан (осы Ережеге 24-қосымша);
      шығыстар бойынша жиынтық есеп - N 4-20 нысан (осы Ережеге 25-қосымша);
      есеп айырысудың аккредитивтік нысанын пайдалана отырып, бюджет қаражатын пайдалану туралы есеп -N 19 нысан (осы Ережеге 27-қосымша).
      Ескерту. 12-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

      13. Жылдық және тоқсандық есептерге бюджет бойынша қаржыландыру жоспарының және тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарының орындалуына әсерін тигізген негізгі факторлар, сондай-ақ кассалық шығыстардың іс жүзіндегіден ауытқу себептері және бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) мен шығыстардың экономикалық сыныптама ерекшеліктері бөлінісінде қаржыландыру жоспарларының орындалмау себептері баяндалатын түсіндірме жазба міндетті түрде қоса беріледі. Түсіндірме жазбада жүргізілген түгендеу, дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болу салдары көрсетіле отырып, олардың жағдайының нәтижелері туралы деректер көрсетілуі қажет. Есепке түсiндiрме жазбада материалдық құндылықтардың және ақша қаражаттарының жетiспеуiн мемлекеттiк мекеменің есебiнен шығаруын, сондай-ақ мемлекеттiк мекеменің бекiтiлген қаржыландыру жоспарынан тыс сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) үшiн кредиторлық берешектің пайда болу себептерiн көрсету қажет. Бұдан басқа, кiрiстердің бюджеттiк сыныптамасының кодтары бойынша тиiстi бюджетке кейiннен аудара отырып, жаңа қаржы жылы бюджеттiк шотқа мiндеттi түрде қайтарылуы тиiс, ағымдағы қаржы жылы бюджеттiк шотқа есепке алу үшiн тапсырылмаған мемлекеттiк мекеменің кассасындағы қолма-қол ақша қалдықтарының пайда болу себептерiн көрсету керек.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың резервiнен қаражат алған мемлекеттiк мекемелер түсiндiрме жазбада алған және пайдаланылған резерв қаражаттары, ал пайдаланылмаған қаражаттардың қалдығы болған жағдайда - олардың пайдаланылмау немесе ішінара пайдаланылмау себептері жөніндегі ақпарат көрсетілуі қажет.
      Жылдық және тоқсандық есептерге түсіндірме жазбадағы ақпарат қысқа жазылуы және мынадай бөлімдер бойынша түсінік беруді қамтуы тиіс: жалпы ережелер; балансының деректерін түсіндіру; қаржыландыру жоспарының орындалуы мен оның кассалық және іс жүзіндегі атқарылуына әсер ететін себептері; есеп құрамына енгізілген есептіліктің басқа нысандары бойынша түсіндіру; бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бөлінісінде есепті кезең ішінде қабылданған міндеттемелер туралы ақпарат.
      Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Түсіндірме жазбасымен бірге жылдық және тоқсандық есептерге мемлекеттік мекеменің басшысы, бас бухгалтер немесе мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізуді қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлға қол қояды.
      Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісін жиынтық есептілікке бірінші қол қою құқығы осы органның басшысында немесе белгіленген тәртіппен оны алмастыратын тұлғада, екінші қол қою құқығы - бас бухгалтерде болады.
      Есептілікпен қоса берiлген барлық нысандарда басшы мен бас бухгалтердiң қолының қасына мiндеттi түрде қойылған қолды таратып жазу қажет (аты-жөнi және тегi).

      15. Мемлекеттік мекемелердің жылдық және тоқсандық есептерінің нысандары бойынша негізгі көрсеткіштерді келісу осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес схема бойынша жүргізіледі.

      16. Мақсатты трансферттер алған облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары "Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп" N 2 нысаны бойынша алынған қаражат туралы есептiлікті және оларға түсiндiрме жазбаны жасайды және оларды "Баланс" N 1 нысанын ұсынбай-ақ мақсатты трансферттерді алған республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне бередi.
      16-1. Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілігі сыртқы қарыздар бойынша бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға және сыртқы қарыз есебінен нысаналы трансферттер алынған республикалық бюджеттік бағдарлама әкімшісіне есепті кезеңнен кейінгі айдың 3 күні N 11–а нысаны бойынша ай сайын Есеп береді (осы ережеге 29-қосымша). Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган N 11-а нысаны бойынша сыртқы қарыздар жөнінде есепті қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне айдың 5 күні беріледі.
      044-жол бойынша республикалық бюджеттен жыл басынан бастап түскен сыртқы қарыздар есебінен нысаналы трансферттер сомасы көрсетіледі – барлығы бірыңғай бюджет сыныптаушының кіріс кодтары бойынша; 050 жол бойынша – жыл басынан бастап жұмсалған қаражат сомасы – барлығы (оның ішінде ерекшеліктер бойынша).
      Қазынашылықтың аумақтық бөлімшесі және бюджетті атқару жөнінде жергілікті уәкілетті орган N 11-а нысаны бойынша сыртқы қарыздар жөнінде есептен алынған деректерді тиісті бюджеттің атқарылуы туралы есепте көрсетеді.
      N 11-а нысан айлық есептілік болып табылады.
       Ескерту. 16-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің  2008.10.28 N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

      17. Республикалық бюджеттен ұсталатын, бiрақ тиiстi мақсаттарға жергiлiктi бюджеттен рұқсаттар алатын мемлекеттiк мекемелер (ішкі істер органдары) N 2 нысан бойынша Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есептi тиiстi бюджетті атқару жөніндегі жергiлiктi уәкілетті органдарға, ал есептiлікті нысандарын толық көлемiнде жоғары тұрған органға ұсынады.
      Ескерту. 17-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      17-1. <*>
      Ескерту. 17-1-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің  2008.10.28 N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

       18. Министрлікті және өзге де атқарушы органды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліну) кезінде мүліктік құқықтар мен міндеттемелер біріктіру және қосу кезінде - тапсырып беру актісіне сәйкес, ал бөлген және бөлінген кезде - бөлу балансына сәйкес құқықтық мирасқорға беріледі. Бөлу балансы әр бөлінетін мемлекеттік мекеме үшін бір данадан жасалады. Тарату кезінде "Баланс" N 1-нысаны бойынша тарату балансы жасалады.
      Жылдық есептілік нысанының көлемінде беру күнгі бөлу немесе тарату балансы қамтылады және оны бюджетті атқару жөніндегі орталық атқарушы органға әрбір министрлік немесе өзге де атқарушы орган бойынша жеке есептермен бірге беріледі.

      19. Бір бағыныстан екінші бағынысқа берілетін мемлекеттік мекемелер жылдық есеп нысандарының көлемінде беру күні есеп жасайды және оны жоғары тұрған органға бұрынғы бойынша және жаңа бағыныс бойынша ұсынады.

      20. Мемлекеттік мекемелер есептілікті нысандардың толық көлемінде екі данада жасайды, оның біреуі жоғары тұрған органға жіберіледі. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден есептілікті қабылдауы және тексеруі осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.
      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21. Жылдық және тоқсандық есептіліктің мамандандырылған нысандарының үлгілерін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның келісімі бойынша тиісті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері дайындауы мүмкін.

3. Ағымдағы бухгалтерлік есеп шоттарын жабу тәртібі

      22. Мемлекеттік мекемелер жылдық, тоқсандық есептерді тиісті құжаттармен расталған тексерілген бухгалтерлік жазбалардың негізінде жасайды. Баланс жасалғанға дейін синтетикалық есепке алу шоты бойынша айналымдармен және қалдықтармен бірге талдамалы шоттар бойынша айналымдар мен қалдықтарды салыстырып тексеру жүргізіледі.

      23. Баланс баптарының деректері есепті жылдың аяғында жүргізілген түгендеудің нәтижелерімен расталуы керек және бұл ретте байқалған алшақтық жылдық есеп ұсынылғанға дейін реттелуі тиіс.
      Түгендеуді:
      жылдық есептілікті жасаудан бұрын;
      материалдық-жауапты тұлғаларды алмастырған кезде (қабылдау-беру күні);
      ұрлану немесе зиян келтіру, сондай-ақ құндылықтардың бүліну фактілері анықталған кезде;
      өрт немесе табиғат апаттары жағдайында;
      мемлекеттік мекемені заңды тұлға ретінде таратқан, қайта ұйымдастырған кезде (біріктірген, қосқан, бөлген және бөлінген кезде) жүргізу міндетті.
      Түгендеу кезінде анықталған активтердің, материалдық құндылықтардың және бухгалтерлік есеп деректері бар ақша қаражаттарының іс жүзіндегі болу алшақтығы мынадай тәртіппен реттеледі:
      артық деп танылған активтер, материалдық құндылықтар мен ақша қаражаттары кейіннен артық болу себебін белгілеп, кіріске алуға жатады;
      активтердің, материалдық құндылықтардың және ақша қаражаттарының жетіспеушілігі мен ұрлануы белгіленген сомалар, сондай-ақ материалдық құндылықтардың бүлінуі салдарынан жоғалған сомалар кінәлі тұлғалардың шотына жатқызылады.

      24. Мемлекеттік мекемелерге берілген рұқсаттар ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейін күшінде болады. Ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейін пайдаланылмаған рұқсаттардың күші жойылады.

      25. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер бюджеттік қаражаттардан басқа өзінің иелігінде тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан, демеушілік және қайырымдылық көмектен, алдын ала айтылған үстемақымен немесе онсыз ол бірінші талап етуі бойынша немесе қандай да бір мерзім өткеннен кейін, толық немесе бөліктермен қайтарылуы тиіс пе, қарамастан, атаулы түрінде оларды қайтару шарттарында жеке немесе заңды тұлға, тікелей жеке немесе заңды тұлға беретін, немесе тиісті республикалық немесе жергілікті бюджеттерге берілген ақшаны (бұдан әрі - жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастыру ақшасы), шетел валютасындағы қаражатты, сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарында және шоттардағы шетел валютасынан түсетiн ақшаны иелене алады
      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Дебиторлық берешек сомалары өндіріліп алынуы, ал кредиторлық берешек - өтелуі керек. Дебиторлармен және кредиторлармен аяқталмаған есеп айырысуларға есепке түсіндірме жазбада түсініктеме берілуі тиіс.
      Есеп беретін тұлғалардан аванстық есептер, сондай-ақ пайдаланылмаған сомалардың қалдықтары уақытылы талап етілуі қажет.

      27. Бюджет бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы жөніндегі ағымдағы есептің шоттарын жабу мынадай тәртіпте жүргізіледі. 230 "Мемлекеттік мекеменің және басқа да іс-шаралардың шығыстарын бюджеттен қаржыландыру" қосалқы шоттың дебетіне (140 "Мемлекеттік мекеменің және басқа да іс-шаралардың шығыстарын бюджеттен қаржыландыру жөніндегі есеп айырысу") инвестициялық жоба аяқталғаннан кейін есептен шығарылатын, сыртқы қарыздың есебінен инвестициялық жобаны іске асыруға арналып мемлекеттік бюджеттен бөлінген бірлесіп қаржыландыру сомасын қоспағанда, 200 "Мемлекеттік мекемені ұстауға және басқа да іс-шараларға бюджет бойынша шығыстар" қосалқы шоты бойынша қалдық;
      201 "Ғылыми әзірлемелерге арналған шығыстар" қосалқы шоты бойынша аяқталған және қабылданған ғылыми әзірлемелер бойынша шығыстар есептен шығарылады.
      Егер бюджет бойынша іс жүзіндегі шығыстардың сомасы 230 "Мемлекеттік мекеменің және басқа іс-шаралардың шығыстарын бюджеттен қаржыландыру" қосалқы шот немесе 140 "Мемлекеттік мекеменің және басқа іс-шаралардың шығыстарын бюджеттен қаржыландыру жөніндегі есептер" қосалқы шот бойынша қаржыландыру қалдығынан асып кетсе, шығыстарды есептен шығару осы қосалқы шоттар бойынша қалдыққа тең сомада жүргізіледі.
      231 "Күрделі жұмсалымдарды бюджеттен қаржыландыру" және 143 "Күрделі жұмсалымдарды бюджеттен қаржыландыру жөніндегі есеп айырысулар" қосалқы шоттарының дебетіне:
      093 "Күрделі жұмсалымдарға рұқсаттар", 103 "Жергілікті бюджеттер бойынша күрделі жұмсалымдарға рұқсаттар" қосалқы шоттары бойынша 31 желтоқсанда жабылған қаражаттар қалдығының сомасы;
      203 "Күрделі жұмсалымдарға бюджет бойынша шығыстар" қосалқы шоты бойынша аяқталған және пайдалануға берілген жаңадан салынған және жаңғыртылған объектілер бойынша шығындар есептен шығарылады.
      234 "Трансферттер бойынша қаржыландыру" қосалқы шотының дебетіне 205 "Трансферттер бойынша шығыстар" қосалқы шоты бойынша сома есептен шығарылады.
      200 "Мемлекеттік мекемені және басқа іс-шараларды ұстауға бюджет бойынша шығыстар" қосалқы шот бойынша іс жүзіндегі шығыстарды 238 "Мемлекеттік мекемені ұстауға арналған өзге де қаражаттар" қосалқы шотына есептен шығару жыл аяғындағы осы қосалқы шоттағы қаражаттардың қалдығына тең сомада жүргізіледі, қалған сома 230 "Мемлекеттік мекеменің және басқа іс-шаралардың шығыстарын бюджеттен қаржыландыру" (140 "Мемлекеттік мекеменің және басқа іс-шаралардың шығыстарын бюджеттен қаржыландыру жөніндегі есептер") қосалқы шотқа жатқызылады.
      Ескерту. 27-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       28. Өзге де қорлармен айналысатын мемлекеттік мекемелер жыл аяғында 215 "Өзге де қорлар есебінен шығыстар" қосалқы шоты бойынша іс жүзіндегі шығыстар 272 "Өзге де қорлар" қосалқы шотының дебетіне есептен шығару жолымен жабылады. Аяқталған және пайдалануға берілген объектілер бойынша шығындар жыл ішінде 216 "Күрделі жұмсалымға арналған өзге де қорлар есебінен шығыстар" қосалқы шотына есептелінеді, ал жыл аяқталған соң 272 "Өзге де қорлар" қосалқы шотының дебетіне есептен шығарылады.

      29. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша бойынша ағымдағы есептiң шоттарын жабу 400 "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетiн кiрiстер" қосалқы шот бойынша жыл аяғындағы қалдық шегінде 400 "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетiн кiрiстер" қосалқы шотының дебетiнде 211 "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша есебінен шығыстар" қосалқы шоты бойынша қалдықты есептен шығару арқылы жүргiзiледi.
      Аз көлемде өнім шығарылатын, 400 "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетiн кiрiстер" және 211 "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша есебінен шығыстар" қосалқы шоттарда кірістер мен шығыстар есебін жүргізетін қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша жыл аяғында аяқталмаған өндіріске жататын шығындар сомасы қалуына болады.

      30. Жыл соңында аяқталған және пайдалануға берілген объектілер бойынша, сондай-ақ шығарылатын өнімнің өзіндік құнына жатпайтын басқа да шығындар 212 "Өзге қаражаттар есебінен күрделі жұмсалымдарға шығыстар" қосалқы шоттың кредитінен 400 "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетiн кiрiстер", 246 "Өндірістік және әлеуметтік даму қоры" қосалқы шоттардың дебетіне есептен шығарылады. Аяқталмаған және аяқталған, бірақ пайдалануға берілмеген құрылыс және қайта құру объектілері бойынша шығындар 212 "Өзге қаражаттар есебінен күрделі жұмсалымдарға шығыстар" қосалқы шоты бойынша баланста қалады.

      31. Мемлекеттік мекемелердің иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстарының жоспарлары бойынша жоспарланатын өндірістік (оқу) шеберханалары мен қосалқы ауыл шаруашылығы бойынша шоттарды жабу шығындардың есебі және 080 "Өндірістік (оқу) шеберханалардың шығындары" және 280 "Өндірістік (оқу) шеберханаларының бұйымдарын сату" қосалқы шоттарында жүргізілетін өнімдер мен бұйымдарды сату шығарылған өнімдерді, бұйымдар мен көрсетілген қызметтерді сату нәтижелерін шаруашылықты табысты жүргізген жағдайда 280 "Өндірістік (оқу) шеберханаларының бұйымдарын сату" қосалқы шоты дебетінен 410 "Пайдалар мен зияндар" қосалқы шотының кредитіне, ал зияндар пайда болған жағдайда - 410 "Пайдалар мен зияндар" қосалқы шот дебетіне 280 "Өндірістік (оқу) шеберханаларының бұйымдарын сату" қосалқы шот кредитінен есептен шығару жолымен жүргізіледі.

      32. Ағымдағы қаржы жылында игеру аяқталған сыртқы үкіметтік қарыздар есебінен болатын жобалар бойынша шығыстар жылдың аяғында есептен шығарылады, бұл ретте 249 "Сыртқы қарыздар және гранттар" қосалқы шотының дебеті бойынша және 204 "Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша шығыстар" қосалқы шотының кредиті бойынша жазба жүргізіледі.
      Ағымдағы қаржы жылында игеру аяқталған гранттар есебінен болатын жобалар бойынша шығыстар жылдың аяғында есептен шығарылады, бұл ретте 245 "Гранттар" қосалқы шотының дебеті бойынша және 209 "Гранттар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша шығыстар" қосалқы шотының кредиті бойынша жазба жүргізіледі.

      33. Балансқа мемлекеттік мекеме мынадай шоттар бойынша: бюджеттік шот, мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатуынан түсетін түсімдер және олар бойынша жүргізілген төлемдер бойынша операцияларды есепке алу үшін қолма-қол ақшаны бақылау шоттары бойынша (бұдан әрі - ақылы қызметтер жөніндегі ҚБШ), алдын ала айтылған үстемақымен немесе онсыз ол бірінші талап етуі бойынша немесе қандай да бір мерзім өткеннен кейін, толық немесе бөліктермен қайтарылуы тиіс пе, қарамастан, атаулы түрінде оларды қайтару шарттарында жеке немесе заңды тұлға, тікелей жеке немесе заңды тұлға беретін, немесе тиісті республикалық немесе жергілікті бюджеттерге берілген ақша бойынша (бұдан әрі - жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастыру ақшасының ҚБШ), оларға қызмет көрсету және тағайындау орнына қарай шетел валютасындағы шот бойынша және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттары бойынша операцияларды енгізуі тиіс.
      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      34. Жазбалар түпкілікті аяқталғаннан кейін келесі жылдың 1 қаңтарына N 1 нысан бойынша қорытынды Баланс жасалады.

4. Жылдық, тоқсандық есептілік
нысандарын толтыру тәртібі

      35. N 1 нысан бойынша баланс актив және пассив болып екі бөліктен тұрады.
      Актив - баланстың бірінші бөлігі, тоғыз бөлімнен тұрады. Актив мемлекеттік мекеменің бюджет қаражаттарының құрамын, орналасуын және пайдаланылуын сипаттайды. Онда мемлекеттік мекеменің бюджеттік шоттағы, ақылы қызметтер бойынша ҚБШ, демеушілік, қайырымдылық көмектің ҚБШ, жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастыру ақшасының ҚБШ және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнаулы шоттарындағы, кассадағы қаражаты, бюджетпен есеп айырысу және басқа да есеп айырысулар көрсетіледі.
      Ескерту. 35-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      36. Баланс активінің "Активтер" бөлімінде мемлекеттік мекемеге бүкіл тиесілі бюджеттік қаражаттар, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан, демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақша, шетел валютасындағы шоттар және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнаулы шоттары есебінен сатып алынған активтер, оның ішінде бастапқы құны бойынша жалға берілген, яғни оларды сатып алған іс жүзіндегі шығын бойынша ғимараттар, дайындаулар көрсетіледі. Активтердің бастапқы құнының өзгеруі қосымша күрделі жұмсалымдарды немесе бөлшектеп таратуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес жүргізілген активтерді бағалауды жүзеге асырылған жағдайда ғана жүргізіледі.
      010 "Активтер" жолы бойынша баланста жеке жолда көрсетілетін 014 "Материалдық емес активтер" қосалқы шотын қоспағанда, 010-нан 019-ды қоса алғанда қосалқы шоттарда ескерілетін мемлекеттік мекемелердің барлық активтерінің құны көрсетіледі.
      Жалға берілген активтер бұл жолға енгізілмейді және 01 "Жалға берілген активтер" баланстан тысқары шотына ескеріледі.
      011 "Материалдық емес активтер" (014) жолы бойынша жерді, суды, пайдалы қазбаларды және басқа да табиғи ресурстарды, ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды пайдалану құқығының; тауарлық белгілеріне және тауарлық маркаларды беру құқығына лицензиялардың, сондай-ақ өзге де мүліктік құқықтардың, делдалдық орындардың, гудвилл, бағдарламалық қамтамасыз ету, ұйымдастыру шығыстарының, маркетинг және басқа да активтердің құны көрсетіледі. Материалдық емес активтер есепте оларды сатып алуға және дайын жағдайға келтіруге арналған іс жүзіндегі шығындар сомасында көрсетіледі.
      Ескерту. 36-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      37. Баланс активінің "Материалдық қорлар" бөлімінде мемлекеттік мекемеге тиесілі құрылыс материалдары, қондырғы жабдықтар, материалдар, тамақ өнімдері, отын және жанар май, мал азығы, жемшөп, ыдыс, машиналарға және жабдықтарға босалқы бөлшектер, қосалқы шаруашылықтардың өнімдері мен бұйымдары, мал төлдері мен бордақылаудағы малдар, оқу, ғылыми және басқа мақсаттарға арналған материалдар, сондай-ақ ұзақ қолданылатын және зертханалық сынаққа арналған материалдар көрсетіледі.
      020-070 жолдар бойынша 03 "Бұйымдар мен өнімдер", 04 "Жабдықтар, құрылыс материалдары мен ғылыми зерттеулерге арналған материалдар", 05 "Мал төлдері мен бордақылаудағы малдар", 06 "Материалдар мен тамақ өнімдері" шоттарда ескерілетін материалдық құндылықтардың, қосалқы шаруашылық өнімдері мен бұйымдары, мал төлдері мен бордақылаудағы малдардың құны көрсетіледі.

      38. Баланс активінің "Арзан құнды және тез тозатын заттар" бөлімінде мемлекеттік мекемеге тиесілі оларды сатып алу құны бойынша қоймадағыларды қоса алғанда, арзан құнды және тез тозатын барлық заттар (бұдан әрі - АТЗ) көрсетіледі.
      080 "Арзан құнды және тез тозатын заттар" жолы бойынша АТЗ-ның, оның ішінде 070-073 қосалқы шоттарда ескерілетін арнайы киімдер мен арнайы аяқ-киімдердің құны көрсетіледі.

      39. Баланс активінің "Өндіріске және басқа да мақсаттарға арналған шығындар" бөлімінде өндірістік (оқу) шеберханалардың, қосалқы ауыл шаруашылығы мен оқу-тәжірибелік шаруашылықтардың бұйымдары мен өнімдерін дайындауға арналған, баспа өнімдерін шығару және қызмет көрсетулер жөніндегі шығындар, сондай-ақ материалдарды дайындау және ұқсату жөніндегі шығындар көрсетіледі.
      Бұл бөлімнің 090-130 жолдары бойынша 08 "Өндіріске және басқа да мақсаттарға арналған шығындар" шотында ескерілетін шығындар көрсетіледі.

      40. Баланс активтінің "Ақша қаражаттары" бөлімінде мемлекеттік мекеменің бюджет шотындағы операциялардың есебі, ақылы қызметтер бойынша ҚБШ, демеушілік, қайырымдылық көмектің ҚБШ, жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастыру ақшасының ҚБШ шетел валютасындағы шоттардағы және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарындағы ақша, кассадағы ақша, сондай-ақ өзге де ақшалай құжаттар көрсетіледі.
      140 "Мемлекеттік мекеменің міндеттемелерді қабылдауға арналған рұқсаттары" (090) жолы бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған рұқсаттар сомасының қалдығы көрсетіледі.
      150 "Күрделі жұмсалымдарға арналған рұқсаттар" (093) жолы бойынша күрделі жұмсалымдарды қаржыландыруға арналған рұқсаттар сомасының қалдығы көрсетіледі.
      152 "Трансферттер бойынша рұқсаттар" (095) жолы бойынша жалпы сипаттағы трансферттерді, нысаналы ағымдағы трансферттерді, дамуға арналған нысаналы трансферттерді қаржыландыруға арналған рұқсаттар сомасының қалдығы көрсетіледі.
      160 "Басқа да бюджеттердің есебінен рұқсаттар" (096) жолы бойынша басқа да бюджеттер есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелерді қабылдауға берілген рұқсаттар сомасының қалдығы көрсетіледі.
      161 "Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетiн түсiмдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша рұқсаттар" (098) жолы бойынша - мемлекеттiк мекеменiң шығыстарына және республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетiн түсiмдердің есебiнен басқа да iс-шараларға арналған рұқсаттардың сомасы көрсетiледi.
      162 "Сыртқы заемдардың және байланысты гранттардың есебiнен жобалар бойынша рұқсаттар" (099) жолы бойынша есептi жылдың басынан бастап сыртқы заемдардың және байланысты гранттардың есебiнен жобалар бойынша қаржыландыруға рұқсаттардың сомасы көрсетiледi.
      170 "Мемлекеттік мекеменің міндеттемелерді қабылдауға арналған рұқсаттары" (100) жолы бойынша мемлекеттік мекемені ұстауға бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың берген рұқсаттары сомасының қалдығы көрсетіледі.
      171 "Жергілікті бюджеттер бойынша күрделі жұмсалымдарға рұқсаттар" (103) жолы бойынша жергілікті бюджеттерден бөлінген күрделі жұмсалымдарды қаржыландыруға арналған рұқсаттардың қалдығы көрсетіледі.
      172 "Жергiлiктi бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетiн түсiмдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша рұқсаттар" (108) жолы бойынша - мемлекеттiк мекеменің шығыстарына және жергiлiктi бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетiн түсiмдер есебiнен басқа да iс-шараларға арналған рұқсаттар көрсетіледі.
      190 "қайырымдылық, демеушілік көмектің ҚБШ" (110) жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қайырымдылық, демеушілік көмектен алған ақшасының қалдығы көрсетіледі.
      200 Ақылы қызметтер бойынша ҚБШ (111) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстарының жоспарын орындауға байланысты операциялар бойынша ақша қалдығы көрсетіледі.
      210 "Жеке немесе заңды тұлғалардың ақшасын уақытша орналастырудың ҚБШ" (112) жолы бойынша жеке немесе заңды тұлға қайтарымдылық шарттарында мемлекеттік мекемеге беретін ақшаның қалдығы көрсетіледі.
      211 "Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнаулы шоты" (113) жолы бойынша сыртқы қарыздар бойынша арнаулы шоттағы қаражаттардың қалдығы көрсетіледі.
      212 "Мемлекеттік мекеменің карт-шоты" (114) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің карт-шотындағы қаражат қалдығы көрсетіледі.
      213 "Есеп айырысу шоты" (115) жолы бойынша Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің және өзге де ұйымдардың шетелдік мекемелерін ұстауға түскен бюджеттік қаражаттардың қалдығы көрсетіледі.
      214 "Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнаулы шоты" (116) жолы бойынша гранттар бойынша арнаулы шоттағы қаражаттардың қалдығы көрсетіледі.
      215 "Шетел валютасындағы шот" (118) жолы бойынша есепті жылдың соңғы күнінде қолданылған Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен анықталған валюта айырбастаудың рыноктық бағамы бойынша шетел валютасын қайта есептеу жолымен алынған валюталық қаражат қалдығы Қазақстан Республикасының валютасымен көрсетіледі.
      216 "Жолдағы ақша" (119) жолы бойынша Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі шетелдік мекемелердің шығыстарын қаржыландыруға аударған, бірақ Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі шетелдік мекемелерінің есеп айырысу шотына түспеген сома көрсетіледі.
      220 "Касса" (120) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің кассасындағы ақша қалдығы көрсетіледі.
      230 "Аккредитивтер" (130) жолы бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткiзуге ақы төлеу бойынша берушiлер алдында туындаған мемлекеттiк мекемелердің мiндеттемелерiне сәйкес ашылған аккредитивтердің қалдығы көрсетiледi.
      231 "Ақша құжаттары" (132) жолы бойынша әртүрлі ақша құжаттардың: бензин мен майға, тамақтануға төленген талондар, демалыс үйлеріне, санаторийлерге, турбазаларға төленген жолдамалар, почта аударымдарына алынған хабарламалар, почта маркалары мен мемлекеттік баж маркалары, қарыз облигациялары (сақтауға және т.б. тапсырылған), еңбек кітапшасының бланкілері мен оларға ішпектер және т.б. қалдығы көрсетіледі.
      232 "Қаржылық жұмсалымдар" (134) жолы бойынша банктер депозиттеріне мемлекеттік мекемелердің жұмсалымдарының (инвестицияларының) сомасы, ұйымның бағалы қағаздары, мемлекеттік және жергілікті қарыздардың проценттік облигациялары көрсетіледі.
      Ескерту. 40-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       41. Баланс активінің "Есеп айырысулар" бөлімінде баланста есеп айырысуды көрсететін бухгалтерлік есеп шоттары бойынша қалдықтар ашық күйде көрсетіледі: баланс активінде дебеттік сальдосы бар (дебиторлық берешек), пассивте - кредиторлық сальдосы бар (кредиторлық берешек) шоттар бойынша қалдықтар.
      239 (551 пассивте) "Сыртқы қарыздар есебінен міндеттемелер бойынша есеп айырысулар" (151) жолы бойынша сыртқы қарыздар есебінен сатылатын жобалар бойынша орындалған жұмыстар (қызмет көрсетулер) үшін тапсырысшыларға (берушілерге (мердігерлерге)) берешек сома көрсетіледі.
      240 (552 пассивте) "Ғылыми әзірлемелер бойынша есеп айырысулар" (152) жолы бойынша кәсіпорындардың және ұйымдардың ғылыми-зерттеу мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, ғылыми зерттеулер, ғылыми-техникалық жұмыстар және басқалар жөніндегі тапсырыстарды орындауы бойынша берешек сомасы көрсетіледі.
      241 (553 пассивте) "Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін тапсырысшылармен есеп айырысулар" (153) жолы бойынша кәсіптік-техникалық мектептерде тапсырысшылардың (тапсырысшыларға) олар үшін орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер мен сатылған дайын бұйымдар үшін берешек, сондай-ақ оқушылардың өндірістік оқу процесінде орындаған жұмыстары үшін ұйымдардың берешек сомасы көрсетіледі.
      250 (560 пассивте) "Гранттар есебінен міндеттемелер бойынша есеп айырысулар" (155) жолы бойынша берушілер мен мердігерлерге жоба бойынша орындалған жұмыстар (қызметтер) үшін берешек сомасы көрсетіледі.
      261 "Тапсырыс берушілердiң жұмыстар мен қызметтер үшiн аванстары бойынша есеп айырысулар" (157) жолы бойынша шарт бойынша жұмыстар мен қызмет көрсетулерді орындау үшін аванс ретінде ұйымнан (тапсырысшыдан) түскен сома, 571 жолы бойынша пассивте осы шот бойынша баланста - шарт бойынша орындалған жұмыстар мен қызметтер үшін берешек сома көрсетіледі.
      262 "Әлеуметтiк салықтың жарналары бойынша есеп айырысулар" (159) жолы бойынша мемлекеттiк мекемелердiң бюджетке артық аударған әлеуметтiк салық сомасы, 580 жол бойынша пассивте - мемлекеттiк мекемелердiң бюджетке әлеуметтiк салықты төлеу бойынша берешек сомасы көрсетiледi.
      270 "Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысулар" (160) жолы бойынша іссапар шығыстарына, сондай-ақ қолма қол ақшасыз есеп айырысу жолымен жүргізілуі мүмкін шығыстарды төлеуге арналған оларға берілген аванстар бойынша есепті тұлғаларға берешек сома көрсетіледі. 160 қосалқы шот бойынша кредит қалдықтары 581 жол бойынша баланс пассивінде көрсетіледі.
      280 "Жетіспеушіліктер бойынша есеп айырысулар" (170) жолы бойынша активтердің, материалдық құндылықтардың және ақша қаражаттарының жетіспеушілігі мен ұрлануы бойынша берешек сома, кінәлі тұлғалардың есебіне жатқызылған материалдық құндылықтардың бүлінуінен шеккен зиян сомасы және белгіленген тәртіпте ұсталуға тиісті басқа да сомалар көрсетіледі.
      290-жол бойынша (171) "Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы жөніндегі есеп айырысулар" мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша есептелген жәрдемақы берешектерінің сомасы көрсетіледі, 582-жол бойынша пассивте уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдемақы берешегінің қалдығы көрсетіледі.
      300 (590 пассивте) "Төлемдердің арнайы түрлері бойынша есеп айырысулар" (172) жолы бойынша жеті жылдық музыка мектептеріндегі балаларды оқытуға; мектеп-интернатта тәрбиеленушілерді ұстауға; жұмысшылар мен қызметшілердің нысанды киімдеріне; мектеп жанындағы интернаттардағы балаларды тамақтандыруға арналған берешек сома көрсетіледі.
      301 "Бюджетке төленетін төлемдер бойынша есеп айырысулар" (173) жолы бойынша артық аударылған төлемдердің нәтижесінде жиналған бюджетке қайтаруға жататын берешек сома, 600 пассивте жолы бойынша - бюджетке төленетін жарнаға жататын, бірақ есепті жылдың аяғында қандай да бір себеп бойынша аударылмаған салықтар бойынша берешек сома, сондай-ақ бюджетке аударылуға жататын басқа да сомалар көрсетіледі.
      302 "Шағын және орта бизнес субъектiлерiне кредит беруге алынған қаражаттар бойынша есеп айырысулар" (175) жолы бойынша жергiлiктi бюджеттерден шағын және орта бизнеске кредит беруге бөлiнген кредиттер көрсетiледi.
      310 (640 пассивте) "Бекiтiлген қаржыландыру жоспарының шегiнде өзге де дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысулар" (178) жолы бойынша осы бөлімде көрсетілмеген бекiтiлген қаржыландыру жоспарының шегiнде шоттар бойынша мемлекеттік мекеменің берешек сомасы көрсетіледі.
      320 "Аванстық төлемдер тәртібінде есеп айырысулар" (179) жолы бойынша есеп айырысулар әрбір мәміле бойынша (тауарды тиеу, жөнелту және қызмет көрсетулер) жеке-жеке емес, ал тараптармен алдын ала келісілген мерзімде және мөлшерде қаражаттарды дүркін-дүркін аудару жолымен жүзеге асырылатын берушілерге берешек сома көрсетіледі.
      321 "Қолма-қол тиындардың ақша айналымынан алынуына байланысты есеп айырысулар" (188) жолы бойынша соманы бiр теңгеге дейiн дөңгелектеудiң арифметикалық әдiсiн қолдану нәтижесiнде артық төленген тиындардың қалдық сомасы көрсетiледi, 671-жол бойынша пассивте жалақының, стипендияның төленбеген қалдық сомасының қалдығы, атқару парақтары бойынша ұсталған төленбеген сомалардың, соманы бiр теңгеге дейiн дөңгелектеудiң арифметикалық әдiсiн қолдану нәтижесiнде тиындармен есепті тұлға алдындағы берешек сомалардың қалдықтары көрсетiледi.
      322 "Зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу бойынша есеп айырысулар" (191) жолы бойынша зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөнiндегі берешек сома, активте - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң Зейнетақыларды төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа төленбеген зейнетақылар мен әлеуметтiк жәрдемақылар бойынша берешек сома, пассивте (681 жол) Зейнетақыларды төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа төленген зейнетақылар мен әлеуметтiк жәрдемақылар бойынша нақты шығыстар көрсетiледi.
      323 "Мiндеттi әлеуметтiк қамсыздандыруға арналған трансферттер бойынша есеп айырысулар" (192) жолы бойынша - мiндеттi әлеуметтiк қамсыздандыру бойынша жұмыс берушiлердiң шоттарына аударылған сомалар көрсетiледi.
      324 "Нысаналы трансферттер бойынша есептеулер" (194) жолы бойынша бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне бөлінген жете пайдаланылмаған нысаналы трансферттердің сомасын көрсетеді.
      325 "Міндетті зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша есеп айырысулар" (198) жолы бойынша міндетті зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналары бойынша, активте - артық аударылған төлемдер нәтижесінде жинақталған, пассивте (683 жол) - қандай да бір себептер бойынша аударылмаған берешек сома көрсетіледі.
      326 "Iшкi кредит беру бойынша есеп айырысулар" (199) жолы бойынша - қайтарымды негiзде iшкi кредит берудің мiндеттемелерi бойынша, сондай-ақ мемлекеттiк бiлiмдiк кредит және мемлекеттiк студенттiк кредит бойынша берешектердiң қалдығы көрсетіледi.
      327 "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша есептеулер" (195) жолы бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына мемлекеттік мекеме артық аударған міндетті әлеуметтік аударымдардың сомасы, пассивте 684-жол бойынша - Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдарды төлеу жөніндегі мемлекеттік мекеменің берешек сомасы көрсетіледі.
      Ескерту. 41-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       42. Баланс активінің "Шығыстар" бөлімінде қаржыландыру жоспары бойынша көзделген іс-шараларға арналған қаражат бойынша мемлекеттік мекемелер жүргізетін іс жүзіндегі шығыстар, сондай-ақ басқа да бюджеттерден алынған шығыстар ескеріледі. Тоқсандық есепте іс жүзінде жүргізілген шығыстардың сомасы, жылдықта - жабылмаған іс жүзіндегі шығыстар сомасының қалдығы көрсетіледі.
      330 "Бекiтілген қаржыландыру жоспарының шегiнде мемлекеттік мекемені ұстауға және басқа да іс-шараларға арналған бюджет бойынша шығыстар" (200) жолы бойынша бекiтілген қаржыландыру жоспарының шегiнде бюджеттік қаржыландыру есебінен жүргізілген іс жүзіндегі шығыстар сомасы көрсетіледі.
      331 "Ғылыми әзірлемелерге арналған шығыстар" (201) жолы бойынша аяқталмаған ғылыми әзірлемелер (ғылыми-зерттеу мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, ғылыми зерттеулер, ғылыми-техникалық жұмыстар және басқалар), сондай-ақ аяқталған, бірақ қабылданбаған ғылыми әзірлемелер бойынша шығыстар сомасы көрсетіледі.
      340 "Басқа да бюджеттер есебінен шығыстар" (202) жолы бойынша осы мемлекеттік мекеменің қаржыландыру жоспарында көзделмеген іс-шараларды орындау үшін басқа да бюджеттерден алынған рұқсаттардың есебінен жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі.
      341 "Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша қарыздар" (204) жолы бойынша сыртқы қарыздар есебінен жобаларды іске асыру барысында іс жүзінде жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі.
      342 "Бекiтiлген қаржыландыру жоспарынан тыс мемлекеттiк мекеменi ұстауға және басқа да iс-шараларға арналған шығыстар" (208) жолы бойынша - қарызға алынған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушiге қайтару мүмкiндiгi болмаған жағдайда, мемлекеттiк мекеменiң бекiтiлген қаржыландыру жоспарынан тыс iс жүзiндегi шығыстарының сомасы көрсетiледi.
      343 "Гранттар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша шығыстар" (209) жолы бойынша гранттар есебінен жобаларды іске асыру барысында іс жүзінде жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі.
      344 "Трансферттер бойынша шығыстар" (205) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің алған трансферттері есебінен жүргізілген шығыстар сомасы көрсетіледі.
      350 "Бөлуге арналған шығыстар" (210) жолы бойынша есепті жылдың аяғында жұмыстардың (объектінің) белгілі бір түріне немесе белгілі бір бұйым, өнім түрінің өзіндік құнына тікелей жатқызылмайтын шығындардың сомасы көрсетіледі.
      360 "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша есебiнен шығыстар (211)" жолы бойынша мемлекеттік мекеменің иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша есебінен іс жүзіндегі шығыстардың сомасы көрсетіледі.
      370 "Демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен ақша және өзге де қаражаттардың есебiнен шығыстар" (213) жолы бойынша - демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен ақша және өзге де қаражаттардың есебiнен іс жүзіндегі шығыстардың сомасы көрсетiледi.
      372 "Өзге де қорлар есебінен шығыстар" (215) жолы бойынша белгіленген тәртіппен құрылған министрліктердің және басқа да атқарушы органдардың өзге де қорлары есебінен жүргізілген іс жүзіндегі шығыстардың сомасы көрсетіледі.
      373 "Күрделі жұмсалымдарға арналған өзге де қорлар есебінен шығыстар" (216) жолы бойынша күрделі жұмсалымдарға арналған министрліктердің және басқа да өкілдік және атқарушы органдардың өзге де қорлары есебінен іс жүзінде жүргізілген шығыстардың сомасы көрсетіледі.
      375 "Валюталық қаражаттар есебінен шығыстар" (220) жолы бойынша шетел валютасындағы қаражаттың есебінен іс жүзіндегі шығыстар сомасы көрсетіледі.
      Ескерту. 42-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       43. Баланс активінің "Залалдар" бөлімінде 380 "Залалдар" (410) жолы бойынша шығарылған өнімді, бұйымды және көрсетілген қызметтерді өткізуден алынған нәтиже (залал) көрсетіледі.

      44. Баланс активінің "Күрделі құрылысқа арналған шығындар" бөлімінде бюджет бойынша күрделі жұмсалымдарға бөлінген қаражаттардың есебінен және мемлекеттік мекеменің иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан, демеушілiк және қайырымдылық көмектен түскен ақша есебінен салынып жатқан (қайта құрылып жатқан) объектілерде орнатуға арналған жабдықтарды, құрылысқа қажетті материалдық құндылықтарды сатып алуға арналған шығындар көрсетіледі.
      390 "Орнатуға арналған жабдық" (040) жолы бойынша орнатуға дайын құрылыс конструкциялары мен детальдардың, сондай-ақ орнатуға арналған монтаждауды қажет ететін отандық және шетелдік жабдықтардың сомасы көрсетіледі.
      400 "Күрделі құрылысқа арналған құрылыс материалдары" (041) жолы бойынша күрделі құрылысқа арналған құрылыс материалдарының және құрылыс процесінде және монтаждау жұмыстарында пайдаланылатын сома көрсетіледі.
      410 "Өнім берушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар" (150) жолы бойынша күрделі жұмсалымдарға бөлінген қаражаттар есебінен сатып алынған құрылыс материалдары, конструкциялар және детальдар орнату үшін жабдықтар және т.б. үшін өнім берушілермен және мердігермен есеп айырысулар бойынша пайда болған берешек сома көрсетіледі.
      420 "Күрделі жұмсалымдарға арналған бюджет бойынша шығыстар" (203) жолы бойынша тоқсандық есепте бюджет есебінен аяқталмаған жаңа құрылыс және ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру объектілері бойынша шығындардың сомасы, сондай-ақ аяқталған, бірақ қайта бағалау есебінен пайдалануға берілмеген құрылыс және қайта құру объектілері бойынша шығындар сомасы, ал жылдықта - жабылмаған шығыстар сомасы көрсетіледі.
      430 "Басқа да қаражаттардың есебінен күрделі жұмсалымдарға арналған шығыстар" жолы бойынша мемлекеттік мекеменің иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан, демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақша есебінен және гранттардан аяқталмаған және аяқталған, бірақ пайдалануға берілмеген құрылыс және қайта құру объектілері бойынша, сондай-ақ жабдықтарды сатып алуға арналған шығыстар сомасы көрсетіледі.

      45. 440 "Баланс" жолы бойынша 3 және 4-бағандар бойынша тиісінше 010-жолдан бастап 430-жолды қоса алғандағы жолдардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      46. Пассив - баланстың екінші бөлігі, 5 бөлімнен тұрады. Баланстың пассиві мемлекеттік мекеме бюджеті қаражаттарының пайда болу көздерін көрсетеді. Онда мемлекеттік мекеменің және күрделі құрылыстың, есеп айырысулардың, қорлардың, мемлекеттік мекеме кірістерінің шығыстарына арналған қаржыландыру көрінеді.

      47. Баланс пассивінің "Қаржыландыру" бөлімінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен ведомостволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер арасындағы қаржыландыру жоспарын орындау процесінде туындайтын бюджеттен және басқа көздерден қаржыландыру бойынша есеп айырысу көрінеді. Тоқсандық есепте бюджеттен және басқа да көздерден қаржыландыру сомасы, жылдықта - қаржыландыру сомасының қалдығы көрсетіледі.
      450 "Мемлекеттік мекеменің және басқа да іс-шаралардың шығыстарын бюджеттен қаржыландыру жөніндегі шығыстар" (230, 140) жолы бойынша бюджеттен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.
      460 "Басқа да бюджеттердің есебінен қаржыландыру" (232, 142) жолы бойынша басқа да бюджеттердің есебінен жекелеген іс-шараларды жүргізуге алынған қаржыландыру сомасы көрсетіледі.
      462 "Трансферттер бойынша қаржыландыру" (234) жолы бойынша жалпы сипаттағы трансферттер, ағымдағы нысаналы трансферттер, дамуға арналған нысаналы трансферттер бойынша қаржыландыру сомасы көрсетіледі.
      480 "Мемлекеттік мекемені ұстауға арналған өзге де қаражат" жолы бойынша (238) өзге көздерден қолданыстағы тәртіпке сәйкес алынған қаржыландыру сомасы көрсетіледі.
      481 "Сыртқы заемдар және байланысты гранттар қаражатынан жобаларды қаржыландыру" жолы бойынша (239) сыртқы заемдар және байланысты гранттар есебінен жобаларды қаржыландыру сомасы көрсетіледі.
      482 "Ішкі кредит беру" жолы бойынша (247) қайтарымды негізде республикалық немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен берілген кредиттердің сомасы бойынша (ішкі кредит беру бойынша), сондай-ақ мемлекеттік білім беру кредит және мемлекеттік студенттік кредит қаражаттары бойынша берешектің сомасы көрсетіледі.
      490 "Кредиттер" жолы бойынша (248) шағын және орта бизнес субъектілеріне кредит беру үшін жергілікті атқарушы орган жергілікті бюджеттерден беретін сомалар, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банк мекемелерінен алынған өтелмеген кредит сомасы көрсетіледі.
      491 "Сыртқы қарыздар" жолы бойынша (249) қарыз туралы халықаралық шартқа сәйкес жобаларды қаржыландыру үшін алынған қарыздар сомасы көрсетіледі.
      Жиынтық баланс жасалғанға дейін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелермен қаржыландыру жөніндегі ішкі ведомстволық есеп айырысуларды салыстырылып тексеруі тиіс.
      Жоғары тұрған орган балансының активіндегі ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру жөніндегі есеп айырысулардың шоттары бойынша қалдықтар баланс пассивінде ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру жөніндегі есеп айырысулардың шоттары бойынша қалдықтарға сәйкес келуі тиіс. Жиынтық баланстың активінде және пассивінде осы шоттар бойынша қалдықтар өзара алынып тасталады.
      Ескерту. 47-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       48. Баланс пассивінің "Қорлар мен нысаналы мақсаттағы қаражаттар" бөлімінде мемлекеттік мекемеде бар қорлар, активтер мен материалдық емес активтердің тозуы көрсетіледі.
      510, 520 "Материалдық көтермелеу қоры" (240), "Өндірістік және әлеуметтік даму қоры" (246) жолдары бойынша есепті кезеңнің соңында пайдаланылмаған тиісті қордың қаражат қалдықтары көрсетіледі.
      515 "Гранттар" жолы бойынша (245) гранттар бойынша қаражат қалдығы көрсетіледі.
      530 "Активтегі қор" жолы бойынша (250) мемлекеттік мекеменің тікелей билігінде бар активтер қорына (тозуын ескере отырып) салым сомалары көрсетіледі.
      533 "Өзге де қорлар" жолы бойынша (272) белгіленген тәртіппен құрылған министрліктер, мемлекеттік комитеттер және өзге де өкілдік пен орындаушы органдар қорларының қаражат қалдығы көрсетіледі.
      534 "Шетел валютасындағы қаражаттың қоры" (273) жолы бойынша шетел валютасындағы қор қаражатының қалдығы көрсетіледі.
      535 "Бағалы қағаздардағы қор" жолы бойынша (274) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің атынан мемлекетке жататын акциялардың мемлекеттік пакетінің құны көрсетіледі.
      540 "Активтердің тозуы" жолы бойынша (020) мемлекеттік мекеменің балансында есептелетін активтердің тозуының жалпы сомасы көрсетіледі.
      541 "Материалдық емес активтердің тозуы" жолы бойынша (021) мемлекеттік мекемеге жататын материалдық емес активтердің тозуының жалпы сомасы көрсетіледі.
      550 "Арзан бағалы және тез тозғыш заттардағы қор" жолы бойынша (260) мемлекеттік мекеменің тікелей билігіндегі арзан бағалы және тез тозғыш заттардың құнына тең сомасы көрсетіледі.
      Ескерту. 48-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      49. Баланс пассивінің "Есеп айырысулар" бөлімінде кредит сальдосы (кредиторлық берешек) бар есеп айырысуларды көрсететін бухгалтерлік есептің шоттары бойынша қалдықтар келтіріледі.
      554 "Бекітілген қаржыландыру жоспарынан тыс кредит берушілерімен есеп айырысулар" жолы бойынша (154) - мемлекеттік мекемені қаржыландырудың бекітілген жоспарынан тыс сатып алынған тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) берешектің сомасы көрсетіледі.
      572 "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны ретінде бюджетке түсетін түсімдермен және олардың жұмсалуымен байланысты операциялар бойынша есеп айырысулар" жолы бойынша (158) - алынған активтер, арзан бағалы және тез тозғыш заттар үшін, кадрларды оқыту, жабдықты жөндеу және мемлекеттік мекемеге тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны ретінде бюджетке түсетін түсімдермен және олардың жұмсалуымен байланысты операциялар бойынша көрсетілген жұмыстардың және қызметтердің басқа да түрлері үшін берешектің сомасы.
      610 "Жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастыру ақшасы бойынша есептеулер" (174) жолы бойынша жеке немесе заңды тұлға мемлекеттік мекемеге қайтарымдылық шарттарында берген ақшаның сомасы көрсетіледі.
      620 "Демеушілік және қайырымдылық көмек есебінен шығыстарға алынған ақшалар бойынша есеп айырысулар" жолы бойынша (176) демеушілік және қайырымдылық көмек түрінде түскен және қатаң түрде мақсатты тағайындау бойынша пайдаланылатын ақшаның есеп айырысулары көрсетіледі.
      630 "Депоненттермен есеп айырысулар" жолы бойынша (177) жалақының және стипендияның, өтемақының, материалдық көмектің және белгіленген мерзімде алынбаған басқа да ақшалай төлемдердің сомасы көрсетіледі.
      650 "Жұмысшылармен және қызметшілермен есеп айырысу" жолы бойынша (180) жалақы және жұмысқа уақытша жарамсыздығы бойынша басқа да ақшалай төлемдер, жәрдемақылар бойынша берешектің сомасы көрсетіледі.
      660 "Стипендиаттармен есеп айырысулар" жолы бойынша (181) жоғары оқу орындары студенттері мен аспиранттарының және мектептердің, колледждердің және басқа да оқушылардың стипендиялары бойынша берешек сомасы көрсетіледі.
      670 "Жұмысшылармен және қызметшілермен қолма-қол ақшасыз аударымдар бойынша есеп айырысулар" жолы бойынша (182-187) кредитке сатылған тауарлар үшін, салымдар бойынша банктердегі шоттарға аударылған жалақы бойынша, қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар арқылы сақтандыру төлемдерінің аударымдары бойынша, мүшелік кәсіподақ жарналарын ұстап қалу бойынша, банк мекемелерінен жұмысшылар мен қызметшілер алған несиелер үшін, жалақыдан, стипендиядан алынатын ұстап қалулар бойынша, атқарушы парақтар мен басқа да құжаттар бойынша берешек сомасы көрсетіледі.
      680 "Орындалған жұмыстар үшін басқа да есеп айырысулар" жолы бойынша (189) жұмыстар үшін төленетін қаламақылар және шарттар бойынша әрекет ету үшін берешектің сомасы көрсетіледі.
      681 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша есеп айырысулар" жолы бойынша (191) - зейнетақы мен жәрдемақыларды төлеу бойынша берешектің сомасы көрсетіледі.
      682 "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша есеп айырысу" жолы бойынша (193) - әлеуметтік төлемдер және әлеуметтік көмек бойынша, жұмысшыларға және қызметшілерге келтірілген жарақаттың залалын өтеу немесе заңнамаға сәйкес олардың еңбек міндеттерін орындауына байланысты өзге де денсаулығының зақымдалуы бойынша, репатрианттарға (оралмандарға) берілетін өтемақылар бойынша, ата-аналарға, бала асырып алушыларға, қайтыс болғандардың қамқоршыларына, қайтыс болған әскери қызметшілерге берілетін бір жолғы төлемдер бойынша, тұрғын үй мен коммуналдық қызметтерді ұстау бойынша шығыстарды төлеуге әскери қызметшілерге берілетін ақшалай өтемақы бойынша, жеке тұлғаларға берілетін басқа да трансферттер бойынша берешектің сомасы көрсетіледі.
      683 "Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналар бойынша есеп айырысулар" жолы бойынша (198) - қызметкерлердің кірісінен ұсталған және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылмаған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі.
      Ескерту. 49-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      50. Баланс пассивінің "Өнімді сату және кірістер" бөлімінде шеберханалық, қосалқы ауыл және оқу-тәжірибе шаруашылықтары өндірістік қызметінің түпкілікті нәтижесі, жұмыстардың орындалуы және қызметтер көрсету көрсетіледі.
      690 "Өндірістік (оқу) шеберханаларының бұйымдарын сату" жолы бойынша (280) сатылған дайын бұйымдардың, өндірістік (оқу) шеберханалары шығарған сатылған дайын бұйымдардың сомасы, сондай-ақ сатылған дайын баспа өнімдерінің және көрсетілген қызметтердің сомасы көрсетіледі.
      700 "Қосалқы оқу ауылшаруашылығы өнімдерін сату" жолы бойынша (281) қосалқы ауыл және оқу-тәжірибе шаруашылықтары шығарған сатылған өнімдердің сомасы көрсетіледі.
      720 "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетін табыстар" жолы бойынша (400) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынған түсімдердің сомасы көрсетіледі, онда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекеменің билігінде қалады және белгілі мақсаттарға жұмсалады.
      730 "Пайда" жолы бойынша (410) шығарылған өнімдерді, бұйымдарды және көрсетілген қызметтерді сатудан алынған нәтиже (пайда) сомасы көрсетіледі.

      51. Баланс пассивінің "Күрделі құрылысты қаржыландыру" бөлімінде мемлекеттік бюджеттен күрделі салымдарды салуды қаржыландыру көрсетіледі.
      740 "Берушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар" жолы бойынша (150) құрылыс материалдары, конструкциялар, деталдар және күрделі салымға бөлінген қаражат есебінен сатып алынатын қондыруға және т.б. жабдық үшін берушілермен және мердігерлермен есеп айырысулар бойынша берешектің сомасы көрсетіледі.
      750 "Күрделі салымдарды бюджеттен қаржыландыру" жолы бойынша (231, 143) бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің бюджеттік бағдарламалары әкімшілерінің капиталды салымдарын қаржыландыру сомасының қалдығы көрсетіледі.

      52. 760 "Баланс" жолы бойынша 3 және 4-бағандардың 450-ден бастап 750-ге дейінгі жолдарының жалпы сомасы көрсетіледі және осы сома 3 және 4-бағандардың 440 жолына толық сай келуі тиіс.

      53. Баланстан тысқары шоттарда мемлекеттік мекемеге жатпайтын, бірақ оның пайдаланылуында немесе билігінде уақытша болатын құндылықтар, сондай-ақ қатаң есептілік бланкілері, демалыс үйлеріне жолдамалар және басқалар көрсетіледі.
      770-779 жолдар бойынша жолдардың нөмірлері тиісінше баланстан тысқары шоттарға аударылды, онда материалдық құндылықтар, жалға алынған активтер және басқалар, сондай-ақ мемлекеттік мекеме қабылдаған міндеттемелердің сомасы ескеріледі.

      54. 230; 231; 234; 239 (140; 143) қосалқы шоттары бойынша бюджеттен алынатын қаржыландыру сомасының қозғалысы туралы анықтама бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің деректерімен баланста көрсетілген бюджеттік қаржыландыру сомасын салыстыруға арналған және баланспен бірге беріледі.
      3 және 4 (дебет) бағандарда анықтамалар көрсетіледі:
      173 "Бюджетке төлемдер бойынша есеп айырысу" шотына жатқызылды" 800 жолы бойынша бюджеттің кірісіне аударуға жататын активтерді және материалдық құндылықтарды және басқа да түсімдерді сатудан түсетін сома және кінәлі тұлғалар есебіне жатқызылған есептелген жетіспеу сомасы көрсетіледі;
      810 "Өндіріп алу үшін нақтыланбаған берешек есептен шығарылды" және 820 "Мемлекеттік мекеменің есебіне қабылданған материалдардың жетіспеушіліктері есептен шығарылды" жолдары бойынша - мемлекеттік мекеменің есебінен шығарылған дебиторлық берешекті және материалдардың жетіспеушіліктерін өндіріп алу үшін тиісінше сомасы нақтыланбаған;
      830 "31 желтоқсанда жабылған рұқсаттардың қалдығы" жолы бойынша - 31 желтоқсанда жабылған бюджеттен алынған пайдаланылмаған рұқсат қалдықтарының сомасы;
      831 "31 желтоқсанда жабылған сыртқы заемдар және байланысты гранттар бойынша рұқсаттардың қалдығы" жолы бойынша - 31 желтоқсанда жабылған сыртқы заемдар бойынша пайдаланылмаған рұқсат қалдықтарының сомасы;
      840 "Аяқталған және пайдалануға берілген құрылыс объектілері бойынша шығындар есептен шығарылды" жолы бойынша (тоқсандық есепте толтырмайды) 4-бағанда аяқталған және пайдалануға берілген жаңа құрылыс объектілері және жылдың аяғында есептен шығарылған қайта құру бойынша шығындар сомасы көрсетіледі;
      850 "Есепті жылда шығыстар есептен шығарылды" жолы бойынша (тоқсандық есепте толтырмайды) - 200 қосалқы шоты бойынша көрсетілген жылдың басындағы шығыс қалдықтарын ескере отырып жылдың аяғында есептен шығарылған қаржыландыру жоспарын атқару жөніндегі іс-жүзіндегі шығыстар сомасы, 201 "Ғылыми әзірлемелерге арналған шығыстар" қосалқы шоты бойынша аяқталған және қабылданған ғылыми әзірлемелер бойынша шығыстар және 205 "Трансферттер бойынша шығыстар" қосалқы шоты бойынша мемлекеттік мекеменің алған трансферттері есебінен жүргізілген шығыстар сомасы;
      860 "Сыртқы заем және байланысты гранттар есебінен есепті жылы берілген рұқсаттар есептен шығарылды" жолы бойынша (тоқсандық есепте толтырмайды) 3-бағанда жылдың аяғында есептен шығарылған сыртқы заемдар және байланысты гранттар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша сома көрсетіледі;
      870 "Өтеусіз берілген материалдық құндылықтар мен ақшалай құжаттар" жолы бойынша 3-бағанда басқа мемлекеттік мекемелерге өтеусіз берілген материалдық құндылықтар мен ақшалай құжаттардың сомасы көрсетіледі;
      871 "Аяқталмаған құрылыс объектілеріне қаржыландыру беру" жолы бойынша 4-бағанда аяқталмаған құрылыс объектілерін бір мемлекеттік мекеменің екіншісіне берген қаржыландыру сомасы көрсетіледі;
      880 "Барлығы" жолы бойынша - 800-ден бастап 871-ге дейін жолдар сомасы.
      7 және 8-бағандарда (кредит) анықтамалар көрсетіледі:
      890 "Жыл басындағы қалдық" жолы бойынша - жылдың басындағы 230 және 231 (140 және 143), 234 қосалқы шоттары бойынша қаражат қалдығы;
      900 "Жыл (тоқсан) ішінде берілген рұқсаттар" жолы бойынша - берілген рұқсаттардың сомасы;
      910 "Артық және қайтарымсыз алынған материалдар қосып алынды" жолы бойынша - түгендеу кезінде айқындалған артық материалдар мен азық-түлік сомасы, қайтарымсыз алынған материалдардың құны;
      920 "Осы мемлекеттік мекемені қаржыландыру жоспары есебінен орталықтандырылған тәртіппен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жүргізген төлемдер" жолы бойынша - бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінен алынған материалдардың құны, сондай-ақ ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемені қаржыландыру жоспары есебінен орталықтандырылған тәртіппен бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жүргізген басқа да төлемдердің сомасы;
      930 "Активтер мен АТЗ-ны жоюдан материалдар шотына аударылғаны және түскені" жолы бойынша - активтер мен АТЗ шоттарынан аударылған және активтер мен АТЗ-ны жоюдан материалдар шотына түскен заттардың құны;
      940 "Бағамдық айырмашылық" жолы бойынша - бағамдық айырманың сомасы;
      941 "Сыртқы заемдар және байланысты гранттар бойынша рұқсаттар" жолы бойынша 7-баған бойынша сыртқы заемдар және байланысты гранттар қаражаты есебінен жобаларды қаржыландыру сомасы көрсетіледі;
      943 "Өндіріп алу үшін нақты емес берешек есептен шығарылды" жолы бойынша - өндіріп алу үшін нақты емес кредиторлық берешек сомасы;
      961 "Өзге де" жолы бойынша - қаржыландырудың қосалқы шоттарын арттыруға жатқызылған басқа сома;
      962 "Аяқталмаған құрылыс объектілеріне қаржыландыру алынды" жолы бойынша 8-бағанда мемлекеттік мекемеден алынған аяқталмаған құрылыс объектілерін қаржыландыру сомасы көрсетіледі;
      970 "Барлығы" жолы бойынша - 890-нан бастап 962-ге дейін жолдардың сомасы;
      980 "Жыл (тоқсан) аяғындағы қосалқы шот бойынша қалдық" жолы бойынша - ағымдағы жылдың шоттарын жапқаннан кейін есепті күнге қаржыландыру сомасының қалдығы.
      N 1 нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 54-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       55. N 2 нысан бойынша Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп ашық түрде шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша мемлекеттік мекеменің шығыстарын көруге мүмкіндік береді. Есептілік Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының әрбір функционалдық тобы, мекемесі, бюджеттік бағдарламасы, кіші бағдарламасы бойынша жасалады.
      3-бағанда қаржыландырудың бекітілген жоспарына сәйкес шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің бөлінісінде белгіленген тәртіппен есепті күні оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып жылдық бюджеттік тағайындаулар көрсетіледі;
      4-бағанда заңнамада белгіленген тәртіппен оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып жыл басынан бастап есепті күнге өспелі қорытындымен бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасына сәйкес міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының сомасы көрсетіледі;
      5-бағанда заңнамада белгіленген тәртіппен оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып жыл басынан бастап есепті күнге өспелі қорытындымен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша қорытынды сома көрсетіледі;
      6-бағанда шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша шығыстар бөлігінде рұқсаттар сомасы көрсетіледі;
      7-бағанда кассалық шығысты қалпына келтіруге енгізілген соманы шегере отырып чектер, төлеуге берілетін шоттар және басқа да құжаттар бойынша мемлекеттік мекеменің бюджеттік шоттарынан шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша жылдың басынан бастап өспелі қорытындымен есепті кезеңге кассалық негізде жүргізілген бюджет қаражатын жұмсаудың сомалары көрсетіледі;
      8-бағанда есепті кезең шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша қаржыландыру жоспарын орындау бойынша іс-жүзіндегі шығыстар көрсетіледі;
      N 2 нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 55-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       56. N 4 нысан бойынша Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен түсім жоспарлары мен ақшаның жұмсалуын орындау туралы есепті олардың билігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері бар мемлекеттік мекемелер жасайды және береді.
      4-нысанда тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдерінің бір түрі болған кезде оның билігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақшаның түсімдері, іс-жүзіндегі және кассалық шығыстары көрсетіледі.
      "Жоспар бойынша бір жылға бекітілді" 4-бағаны бойынша - мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен түсімдері мен ақша шығыстарының бекітілген жоспарының деректері көрсетіледі, "Жоспар бойынша жыл басынан бастап бекітілді" 5-бағаны бойынша олардың билігінде қалғандары - есепті күнге жоспар бойынша жыл басынан бастап бекітілген деректер көрсетіледі, 6-бағанда түсімдердің сомасы және кассалық шығыстар көрсетілуі керек, ал 7-бағанда жыл басынан бастап өспелі қорытындымен іс жүзіндегі шығыстар көрсетіледі.
      "Кассалық шығыстар" 7-бағаны бойынша 010 және 170 жолдары бойынша 011 және 171 - "оның ішінде ақшаның қалдығы" жолдары бойынша тиісінше бөле отырып есепті кезеңнің басында және соңында тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынатын қаражат қалдықтарының сомасы көрсетіледі. Есепті кезеңнің 010 және 011 жолдары өткен жыл үшін N 4 нысан есебінің 170, 171 жолдарына сәйкес келуі тиіс.
      020 жолы бойынша қайтарылған кірістердің сомаларын шегере отырып есепті кезең үшін оның билігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан мемлекеттік мекеме алатын ақша түсімдерінің сомасы көрсетіледі.
      040 жолы бойынша 010, 020 жолдарының сомасы көрсетіледі.
      050 жолы бойынша шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша шығыстарды кейіннен ашып жаза отырып мемлекеттік мекеменің оның билігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынған ақша шығыстарының жалпы сомасы, оның ішінде тиісті бюджеттің кірісіне енгізілген сома көрсетіледі.
      051 жол бойынша тиісті бюджеттің кірісіне енгізілген сома көрсетіледі.
      160 жол бойынша мемлекеттік мекеме есебінен қабылданған өндіріп алу үшін нақты емес дебиторлық берешек және материалдардың жетіспеушілігінің сомасы көрсетіледі.
      N 4 нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 56-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

       57. N 4-жиынтық нысан бойынша Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынатын түсім жоспарларының және ақша шығыстарының орындалуы туралы есеп осы Ережеде айқындалған құрылым, Қазақстан Республикасы Қаржы министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 8 мамырдағы N 163 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын, өткізуден түсетін ақшасы өзінің иелігінде қалатын мемлекеттік мекемелер тауарларының (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) тізбесі сыныптауышына сәйкес тауарлар (жұмыстар, қызметтер) кодтары бойынша, сондай-ақ бюджет шығыстарының функционалдық және экономикалық сыныптамаларының кодтарын есепке ала отырып қалыптастырылады.
      N 4-жиынтық нысан бойынша Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынатын түсім жоспарларының және ақша шығыстарының орындалуы туралы есепті жиынтық түрде N 4 нысан бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынатын түсім жоспарларының және ақша шығыстарының орындалуы туралы есепте көрсетілген деректердің негізінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жасайды.
      Кіріс бөлігі:
      010 "Түсімдердің барлығы" деген жол бойынша өзіне қаржы жылының басындағы ақша қалдығын және ағымдағы жылдың түсімдер сомасын қамтитын түсімдердің жалпы сомасы көрсетіледі (011 жол қосу 012 жол);
      011 "Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы" деген жол бойынша қаржы жылының басындағы ақша қалдығы көрсетіледі;
      012 "Ағымдағы жылдың түсімдері" деген жол бойынша ағымдағы жыл түсімдерінің сомасы көрсетіледі.
      Шығыс бөлігі:
      11-бағанда 020 "Шығыстардың барлығы, оның ішінде ерекшеліктер бойынша" деген жол бойынша шығыстардың экономикалық сыныптамасының барлық ерекшеліктері бойынша кассалық шығыстардың жалпы сомасы, оның ішінде бюджетке аударылған сомаларды жаза отырып көрсетіледі;
      021 "оның ішінде бюджеттің кірісіне аударылды" деген жол бойынша тиісті бюджеттің кірісіне аударылған сома көрсетіледі;
      030 "Ағымдағы жылдың есепті кезеңінің соңындағы ақша қалдығы" деген жол бойынша ағымдағы жылдың есепті кезеңінің соңындағы ақша қалдығы көрсетіледі.
      N 4-жиынтық нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 57-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

       58. N 4 нысаны бойынша жеке немесе заңды тұлға қайтарымдылық шарттарында мемлекеттік мекемеге беретін ақша жөніндегі есепте жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастыру ақшасының қозғалысы көрсетіледі.
      3-бағанда 010 жол бойынша жылдың басындағы, ал "оның ішінде ақша қалдығы" 011 жолы бойынша өткен жылғы N 4-д есептің 170, 171 жолдарына сәйкес келетін қаражат қалдықтары көрсетіледі.
      020 жол бойынша - ағымдағы жыл үшін жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастыру ақшасының түсімі көрсетіледі.
      040 жол бойынша - 011 және 020 жолдарының сомасы көрсетіледі.
      050 жол бойынша - қаражаттың кассалық шығыстары көрсетіледі.
      140 жол бойынша - бюджеттің кірісіне аударылған сома көрсетіледі.
      3-бағанда 170 жол бойынша барлық есепті кезеңнің соңындағы, ал 171 жол бойынша - "оның ішінде ақша қалдығы" қаражатының қалдықтары көрсетіледі.
      N 4-д нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 58-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      59. N 4-сп нысан бойынша Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін ақшаның түсімі және жұмсалуы туралы есепте мақсатқа сай пайдалану үшін түскен демеушілік және қайырымдылық көмектен алынатын ақшаның қозғалысы көрсетіледі.
      3-бағанда демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін ақшаның түсімі және жұмсалуы көрсетіледі.
      010 және 170 жолдар бойынша "оның ішінде ақша қалдығын" 011 және 171 жолдар бойынша бөле отырып жылдың басындағы және есепті кезеңнің соңындағы қалдықтар көрсетіледі. Есепті кезеңнің 010 және 011 жолдары өткен жыл үшін есептің осы нысанының 170 және 171 жолдарына сәйкес келуі тиіс.
      020 жол бойынша - демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер.
      404 жолы бойынша - 011, 020 жолдарының сомасы.
      050 жолы бойынша - есепті кезең үшін жүргізілген кассалық шығыстардың жалпы сомасы, оның ішінде бюджет кірісіне аударылған сома.
      051 жол бойынша - бюджеттің кірісіне аударылған сома көрсетіледі.
      N 4-сп нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 59-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

       59-1. N 4-дк нысан бойынша Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін ақшаның түсімі және жұмсалуы туралы есепті жиынтық түрде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жасайды, онда мақсатқа сай пайдалану үшін демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақшаның қозғалысы көрсетіледі.
      1 және 2-бағандарда бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы көрсетіледі.
      3-бағанда ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңіндегі ақша түсімінің сомасы жыл басынан бастап өспелі қорытындымен көрсетіледі.
      4-бағанда қаржы жылының басындағы ақша қалдығы көрсетіледі.
      5 және 6-бағандарда бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің коды және атауы көрсетіледі.
      7-бағанда ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде жұмсалған ақша сомасы жыл басынан бастап өспелі қорытындымен көрсетіледі.
      8-бағанда бюджет кірісіне аударылған сома көрсетіледі.
      9-бағанда есепті кезеңде түскен және мақсатқа сай жұмсалған ақша айырмасы ретінде айқындалатын есепті кезеңнің соңындағы ақша қалдығы көрсетіледі.
      N 4-дк-жиынтық нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 59-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

       60. N 4-в нысан бойынша Шетел валютасындағы қаражат қозғалысы туралы есепті шетел валютасындағы қаражаты бар мемлекеттік мекемелер білдіреді.
      010, 170 жолдар бойынша "оның ішінде шетелдік валютадағы шотта" (118 "Шетелдік валютадағы шот" қосалқы шотындағы қалдықтар) 011, 171 жолдары бойынша бөле отырып жылдың басындағы және есепті кезеңнің аяғындағы шетел валютасындағы қаражаттың қалдықтары (273 "Шетел валютасындағы қаражат қоры" қосалқы шотындағы қалдықтар) көрсетіледі. Есепті жылдың басындағы қалдықтар (010, 011 жолдар) өткен жыл үшін жылдың аяғындағы есептің қалдықтарына (170, 171 жолдар) ұқсас.
      020 жолы бойынша - шетел валютасындағы қаражат түсімдерінің сомасы.
      021 жолы бойынша - бағамдық айырма.
      030 жолы бойынша - айырбастау үшін түскен бюджет қаражатының сомасы.
      040 жолы бойынша - 011, 020, 021, 030 жолдарының сомасы.
      050 жолы бойынша - осы жол бойынша шетел валютасындағы қаражаттың жұмсалған сомасы шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша шығыстарды кейіннен ашып жаза отырып кассалық шығыстар көрсетіледі.
      140 жолы бойынша - бюджеттің кірісіне енгізілді.
      141 жолы бойынша - өзге де аударымдар.
      N 4-в нысаны тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 60-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      61. алынып тасталды
      Ескерту. 61-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      62. N 5 нысан бойынша Активтердің қозғалысы туралы есепте "Активтердің болуы" бірінші бөлімінде қосалқы шоттар бойынша (010-019) активтердің болуы көрсетіледі.
      "Жылдың басындағы" 3-баған өткен жылғы есептің осы нысанының "Есепті кезеңнің соңында" 6-бағанының тиісті жолдарының деректеріне сәйкес келуі тиіс.
      "Түскені" 4-бағанында есепті кезеңдегі активтердің түсімі көрсетіледі.
      "Кеткені" 5-бағанында - есепті кезеңде қанша актив кетті.
      6-бағанда есепті кезеңнің соңындағы активтердің қалдығы көрсетіледі.
      N 5 нысанның екінші бөлімінде активтердің қозғалысы көрсетіледі.
      130 жол бойынша 140, 150, 151, 160, 161, 162, 163 жолдар бойынша активтерді ұлғайту көздерін бөле отырып барлық активтердің түсімі көрсетіледі.
      163 жол бойынша активтерге АТЗ-дан ауыстыру және 140-162 жолдарда көрсетілмеген активтердің өзге де түсімі көрсетіледі.
      180 жол бойынша - 190-232 жолдар бойынша бөле отырып активтер мен АТЗ кетуі, осыған байланысты активтер кетті.
      190-жол бойынша мемлекеттік мекеме есебінен есептен шығарылған активтердің жетіспеу сомасы көрсетіледі;
      200-жол бойынша айыпты тұлғалар есебінен шығарылған активтердің жетіспеу сомасы көрсетіледі;
      210-жол бойынша өз жүйесінің мемлекеттік мекемелеріне ақысыз берілген активтер сомасы көрсетіледі;
      211-жол бойынша басқа ұйымдарға ақысыз берілген активтер сомасы көрсетіледі.
      220-жол бойынша ескіруі және тозуы бойынша есептен шыққан, сондай-ақ артық және керек емес мүлікті сату тізімінен шыққан активтер сомасы көрсетіледі.
      3-бағанда 230 жол бойынша есепті кезеңде АТЗ-ға ауыстыру есебінен активтердің кетуі.
      3-бағандағы 231 жол бойынша материалдарға ауыстырылған активтердің сомасы көрсетіледі.
      232-жол бойынша 190-231-жолдарда санамаланбаған есептен шығарылған активтер сомасы көрсетіледі.
      N 5 нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
       Ескерту. 62-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

      63. N 6 нысан бойынша Материалдық қорлардың және арзан бағалы тез тозғыш заттардың қозғалысы туралы есепте материалдардың, азық-түліктің және мемлекеттік мекемелерге жататын АТЗ болуы және қозғалысы көрсетіледі.
      "Материалдардың, азық-түліктің және арзан бағалы және тез тозғыш заттардың болуы" бірінші бөлімінде жылдың басындағы және аяғындағы материалдардың, азық-түліктің және АТЗ қалдықтарының құны, сондай-ақ есепті жылы мемлекеттік мекеменің қажеттілігіне жұмсалған материалдар мен азық-түліктің құны көрсетіледі.
      3-бағанда есепті жылдың басындағы қалдықтар көрсетіледі, ол өткен жылғы осы есеп нысанының жылдың аяғындағы қалдықтарына сәйкес келуі тиіс.
      4-бағанда жылдың аяғындағы материалдардың, азық-түліктің және АТЗ қалдықтары.
      5-бағанда есепті жыл үшін материалдардың, азық-түліктің және АТЗ жұмсалуы.
      "Материалдардың, азық-түліктің және арзан бағалы және тез тозғыш заттардың қозғалысы" екінші бөлімінде материалдардың, азық-түліктің және АТЗ қозғалысы көрсетіледі.
      160 жол бойынша материалдардың, азық-түліктің және АТЗ түсімдерінің жалпы сомасы есепті жыл үшін 161-190 жолдар бойынша олардың түсім көздерін көрсете отырып көрсетіледі.
      Есепті жылы кеткен материалдардың, азық-түліктің және АТЗ жалпы сомасын 201-260 жолдар бойынша бөле отырып 200 жол бойынша көрсетіледі, оның есебінен материалдардың, азық-түліктің және АТЗ кетуі болды.
      N 6 нысан жылдық есептілік болып табылады.

      64. N 7 нысан бойынша Өкілдік шығындарға бөлінген қаражатты пайдалану туралы есепті өкілдік шығындарға қаражат алған бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері береді.
      Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі жасаған Іс-шаралар жоспарына сәйкес өкілдік шығындарға қаражат алған республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне "Өкілдік шығындарға бөлінген қаражатты пайдалану туралы есепті" жиынтық түрде беруі тиіс, соңынан жиынтық түрде есептілік құрамда бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органға есепті береді.
      "Өкілдік шығындарға бөлінген қаражатты пайдалану туралы есепті" жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері белгіленген тәртіппен бюджеттің атқарылуы жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органдарға береді.
      "Смета бойынша бекітілді" 3-бағанында іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге арналған шығыстардың сметасы бойынша бекітілген өкілдік шығыстардың сомасы көрсетіледі, "Кассалық шығыстар" 4-бағанында жүргізілген кассалық шығыстардың сомасы көрсетіледі, "Пайдаланылмаған рұқсаттардың қалдығы" 5-бағанында пайдаланылмаған рұқсаттардың қалдығы көрсетіледі. Бұдан басқа, берілген рұқсаттардың сомасы көрсетіледі.
      N 7 нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.

      65. N 8-вп нысан бойынша Зейнетақыларды, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды, арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды, жерлеуге және басқа жәрдемақыларды төлеу туралы есеп есептің құрамында мыналарды білдіреді: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі - бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органға; облыстық, Астана, Алматы қалаларының департаменттері (басқармалар), аудандық (қалалық) еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау бөлімдері - бюджеттің атқарылуы жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органдар. 3-бағандағы есептің нысанында республикалық бюджет немесе жергілікті бюджеттен алынған рұқсаттар бойынша есепті кезеңнің басынан бастап берілген рұқсаттардың сомасы, 4-бағанда - "Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның немесе оның филиалдарының (бұдан әрі - МЗТО) есеп айырысу шотына бюджет қаражатының түсуі, 5-бағанда - банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі банкке немесе ұйымға МЗТО төлем сомасымен сомаларды аудару көрсетіледі, 6-бағанда - Ұлттық банк алушылардың дербес шоттарына есептеген сомалар көрсетіледі.
      N 8-зт нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      1 және 4-жолдар бойынша жылдың басындағы және есепті кезеңнің аяғындағы бюджет қаражатының қалдықтары көрсетіледі.
      2-жол бойынша есепті кезеңде бөлінген, оның ішінде Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік нысыптамасына сәйкес төлемдердің түрлеріне бөле отырып, төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі.
      3-жол бойынша 4 және 5-бағандарда Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қайтарылған және есепті кезеңде бюджеттің кірісіне есептелген сома көрсетіледі.
      Ескерту. 65-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      66. N 9 нысан бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерінен бөлінген қаражатты пайдалану туралы есепті Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерінен қаражат алған бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жасайды. Есепте: 2-бағанда - Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының немесе резервтерден қаражат бөлуге жергілікті атқарушы органдар өкімінің нөмірі мен күні; 3-бағанда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы немесе жергілікті атқарушы органдардың өкімі бойынша бөлінген сома; 4-бағанда бюджеттік сыныптама шығыстарының (функционалдық топтың, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, бюджеттік бағдарламаның, кіші бағдарламаның, ерекшеліктің) коды; 5-бағанда - берілген рұқсаттардың сомасы; 6-бағанда - кассалық шығыстардың сомасы; 7-бағанда - пайдаланылмаған қаражат қалдығының сомасы көрсетіледі (5-баған минус 6-баған).
      N 9 нысан жылдық есептілік болып табылады.

      67. N 10 нысан бойынша Мемлекеттік мекемелерде ақшалай активтер, материалдық құндылықтар мен қаражаттың жетіспеушілігі мен ұрлануы туралы есеп активтердің, материалдық қорлардың, АТЗ және ақшалай қаражаттың жетіспеушілігі мен ұрлану сомаларын, мемлекеттік мекеменің есебінен шығарылған кінәлі тұлғалардың есебіне жатқызылған активтерді, материалдық қорларды, АТЗ бүлінуінен алынған ысырап сомасын және белгіленген тәртіппен бір жылдың ішінде тексерулердің, тексерістердің, түгендеулердің барысында айқындалған ұстауға жататын басқа да сомаларды көрсетеді.
      N 10 нысанда 010 жол бойынша активтердің, материалдық қорлардың, АТЗ және ақшалай қаражаттың жетіспеушілігі мен ұрлануы бойынша берешек қалдығы, кінәлі тұлғалардың есебіне жатқызылған активтерді, материалдық қорларды, АТЗ бүлінуінен алынған ысырап сомасы және жылдың басында белгіленген тәртіппен ұстауға жататын басқа да сомалар көрсетіледі, ол өткен жыл үшін осы нысанның 060 жолына сәйкес келуі тиіс.
      020 жол бойынша белгіленген активтердің, материалдық қорлардың, АТЗ және ақшалай қаражаттың жетіспеушілігі мен ұрлануының жалпы сомасы, сондай-ақ кінәлі тұлғалардың есебіне жатқызылған активтерді, материалдық қорларды, АТЗ бүлінуінен алынған ысырап сомасы және белгіленген тәртіппен есепті жылы тексерулер, тексерістер, түгендеулер кезінде айқындалған ұстауға жататын және соттың шешіміне сәйкес 030 жол бойынша кінәлі тұлғаларға жатқызылған сомаларды бөле отырып кінәлі тұлғалардың есебіне жатқызылған басқа да сомалар көрсетіледі.
      040 жол бойынша активтер, материалдық қорлар, АТЗ және ақшалай қаражаттар бойынша келтірілген залалды өтеуге кінәлі тұлғалардан өндіріп алынған сомалар, кінәлі тұлғалардың есебіне жатқызылған активтерді, материалдық қорларды, АТЗ бүлінуінен алынған ысырап сомасы және белгіленген тәртіппен ұстауға жататын басқа да сомалар көрсетіледі.
      050 жолы бойынша активтер, материалдық қорлар, АТЗ және ақшалай қаражаттың сомалары, кінәлі тұлғалардың есебіне жатқызылған активтерді, материалдық қорларды, АТЗ бүлінуінен алынған ысырап сомасы және есепті жылы кінәлі тұлғалардың төлем қабілетсіздігінен және белгіленген тәртіппен басқа да себептермен мемлекеттік мекеменің есебінен есептен шығарылған есепті жылы және өткен жылдарда белгіленген тәртіппен ұстауға жататын басқа да сомалар көрсетіледі.
      060 жолы бойынша активтер, материалдық қорлар, АТЗ және ақшалай қаражаттың жетіспеушілігі мен ұрлануы бойынша берешек қалдығының сомасы, кінәлі тұлғалардың есебіне жатқызылған активтерді, материалдық қорларды, АТЗ бүлінуінен алынған ысырап сомасы және белгіленген тәртіппен жылдың аяғында ұстауға жататын басқа да сомалар көрсетіледі. 010 және 060 жолдар бойынша берешек қалдығының сомасы 280 жол бойынша тиісінше 3 және 4-бағандарда 1-нысан баланысының 170 "Жетіспеушіліктер жөніндегі есеп айырысулар" қосалқы шоты бойынша көрсетілген сомаларға ұқсас болуы тиіс.
      N 10 нысан жылдық есептілік болып табылады.

      68. N 11 нысан бойынша Ішкі қарыздар жөніндегі есепті белгіленген мерзімдерде республикалық бюджеттік бағдардамалдардың әкімшілеріне жобаны іске асыратын республикалық бюджет есебінен ұсталатын, мемлекеттік мекеме білдіреді. Нысанда: 010, 170 жол бойынша жылдың басындағы және есепті кезеңнің соңындағы ақшалай қаражаттың қалдығы; 040 жол бойынша - жылдың басынан бастап түскен қаражаттың сомасы - барлығы (оның ішінде кірістердің кодтары бойынша донорлардан және республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер); 050 жолы бойынша - жылдың басынан бастап ақшалай қаражат жұмсалды - барлығы (оның ішінде ерекшеліктер бойынша) қойылады.
      N 11 нысанның есебі деректерінің негізінде N 2 нысан мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есептің 6-бағаны толтырылады.
      N 11 нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 68-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       69. Гранттар бойынша есеп N 12 нысан бойынша, байланысты гранттарды алатын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жасайды.
      010, 170 жолдар бойынша "оның ішінде ақшалай қаражаттың қалдығы" 011 және 170 жолдары бойынша бөле отырып жылдың басындағы және есепті кезеңнің соңындағы қалдықтар көрсетіледі.
      020 жол бойынша - гранттар бойынша сомалардың түсуі.
      040 жол бойынша - 011, 020 жолдардың сомасы.
      050 жол бойынша - есепті кезең үшін жүргізілген кассалық шығыстардың жалпы сомасы.
      N 12 нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту: 69-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігінің 2005.09.21. N 341 , 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       70. алынып тасталды
      Ескерту. 70-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      71. алынып тасталды
      Ескерту. 71-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      72. N 15 нысан бойынша республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер балансының есеп айырысу баптары бойынша дебиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректерді есепті күнге теңгемен дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысуларды түгендеу нәтижесінің негізінде республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер береді. Осыған ұқсас есептің құрамында республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жиынтық деректерді мың теңгемен береді.
      Толтыру кезінде дебиторлық және кредиторлық берешек баланста, оның ішінде дебиторлармен есеп айырысулар - баланстың активінде, кредиторлармен есеп айырысулар - баланстың пассивінде ашық көрсетілетінін ескеру қажет.
      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есебін тексеру кезінде VI "Есеп айырысулар" IX "Күрделі құрылысқа арналған шығындар" баланс активтерінің бөлімдерінде көрсетілген сомалармен дебиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректерде көрсетілген соманың барлық қосалқы шоттары бойынша салыстыру қажет.
      Ескерту. 72-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      73. N 16 нысан бойынша жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер балансының есеп айырысу баптары жөніндегі дебиторлық берешектің жағдайы туралы Талдамалы деректерді толтырудың тәртібі N 15 нысан бойынша республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер балансының есеп айырысу баптары бойынша дебиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректерді толтыру нысанының тәртібіне ұқсас.

      74. N 17 нысан бойынша республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер балансының есеп айырысу баптары бойынша кредиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректерді есепті күнге теңгемен дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысуларды түгендеу нәтижелерінің негізінде есептің құрамында білдіретін республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер білдіреді. Осыған ұқсас есептің құрамында республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жиынтық деректерді мың теңгемен береді.
      Толтыру кезінде дебиторлық және кредиторлық берешек баланста, оның ішінде дебиторлармен есеп айырысулар - баланстың активінде, кредиторлармен есеп айырысулар - баланстың пассивінде ашық көрсетілетінін ескеру қажет.
      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің есебін тексеру кезінде III "Есеп айырысулар", V "Күрделі құрылысты қаржыландыру" баланс пассивінің бөлімдерінде көрсетілген сомалармен кредиторлық берешектің жағдайы туралы талдамалы деректерде көрсетілген соманың барлық қосалқы шоттары бойынша салыстыру қажет.
      Ескерту. 74-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      75. N 18 нысан бойынша жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер балансының есеп айырысу баптары жөніндегі кредиторлық берешектің жағдайы туралы Талдамалы деректерді толтырудың тәртібі республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер балансының есеп айырысу баптары бойынша кредиторлық берешектің жағдайы туралы Талдамалы деректерді толтыру нысанының тәртібіне ұқсас.

      75-1. N 19 нысан бойынша есеп айырысудың аккредитивтік нысанын қолдана отырып бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы есепті Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес аккредитив ашылған мемлекеттік мекемелер береді.
      1, 2, 3, 4 және 5-бағандарда бюджет шығыстары функционалдық және экономикалық сыныптамаларының кодтары мен атауы көрсетіледі.
      6-бағанда - негізінде аккредитив ашу жүргізілетін Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің нөмірі мен күні;
      7-бағанда - аккредитивтің ашылған күні.
      8-бағанда - аккредитивтің қолданылу мерзімі.
      9-бағанда - ашылған аккредитивтің жалпы сомасы, оның ішінде:
      10-бағанда - есепті жылдың басына өткен жылдар аккредитивінің қалдығы;
      11-бағанда - есепте кезеңде ашылған аккредитивтің сомасы.
      12-бағанда - есепті кезеңде игерілген аккредитивтің сомасы.
      13-бағанда - бюджеттің кірісіне аударылған сома.
      14-бағанда - есепті күнге пайдаланылмаған аккредитивтің қалдығы (9-баған шегеру 12-баған шегеру 13-баған).
      15-бағанда - аккредитивтің жабылған күні көрсетіледі.
      19 нысан тоқсандық және жылдық есептілік болып табылады.
      Ескерту. 75-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      76. N 4-20 нысан бойынша шығыстар жөніндегі жиынтық есеп мемлекеттік мекемелер қазынашылық органдарынан ай сайын алады.
      N 4-20 нысанында: мекеме, бюджеттік бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік; міндеттемелер бойынша бір жылға арналған қаржыландыру жоспары; міндеттемелер бойынша жыл басынан бастап қаржыландыру жоспары, рұқсаттар; жыл басынан бастап тіркелген міндеттемелердің сомасы; бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша төленген міндеттемелер; төленбеген міндеттемелер; қаражат қалдығы көрсетіледі.
      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайын Қазынашылық комитетінен N 4-20 нысан бойынша шығыстар жөніндегі жиынтық есепті алады. Есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша оны бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қолтаңбасымен және мөрімен куәландырады да бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жылдық есептің құрамында ұсынады.
      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі мемлекеттік мекемелердің берілген жылдық есебінің негізінде жиынтық есепті жасайды және есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша N 4-20 нысан бойынша қазынашылық органдарының деректерімен салыстырады, жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қолымен және мөрімен растайды және оны бюджеттің атқарылуы жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органға береді.
      Ескерту. 76-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       77. алынып тасталды
      Ескерту. 77-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Мемлекеттік мекемелердің   
есептілігін жасау мен ұсынудың
ережесін бекіту туралы"    
Қазақстан Республикасы     
Қаржы министрінің       
2004 жылғы 1 желтоқсандағы   
N 424 бұйрығына қосымша  

      Күштері жойылды деп тануға жататын
нормативтік құқықтық кесімдердің тізбесі

      1. "Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлік есебінің жылдық, тоқсандық көлемі мен нысандары туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1998 жылғы 15 мамырдағы N 217 бұйрығы (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде N 517 тіркелген).
      2. "Бюджеттік ұйымдардың бухгалтерлік есебінің жылдық, тоқсандық көлемі мен нысандары туралы" нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 25 мамырдағы N 239 бұйрығы (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде N 816 тіркелген).
      3. "Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есебiнiң жылдық, тоқсандық көлемi мен нысандары туралы нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 1998 жылғы 15 мамырдағы N 217 бұйрығына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2001 жылғы 22 мамырдағы N 267 бұйрығы (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде N 1547 тіркелген).
      4. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 19 ақпандағы N 71 бұйрығының 1-тармағының 2) тармақшасы (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде N 1792 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде 2002 жылғы N 19 жарияланған).
      5. "Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебінің жылдық, тоқсандық көлемі мен нысандары туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1998 жылғы 15 мамырдағы N 217 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 5 шілдедегі N 311 бұйрығы (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде N 1939 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде 2002 жылғы N 37 жарияланған).
      6. "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 517 тіркелген "Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебінің жылдық, тоқсандық көлемі мен нысандары туралы" нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 1998 жылғы 15 мамырдағы N 217 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2004 жылғы 3 наурыздағы N 100 бұйрығы (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде N 2742 тіркелген).

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

     Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебінің
       жылдық, тоқсандық нысандарының тізбесі

Нысандардың
нөмірі

Нысандардың атауы

Жылдық және тоқсандық

Жылдық

1

2

3

1

2
 

4
 

  4-жиынтық
 
 
 
 
    4-д
 

  4-дк

4-дк
жиынтық

5
 
 

   7
 

8-зт

       11

12

15

   16
 

   17

   18
 

   19


 

                 6

      9
 

  10
 
 
 

                      4-20

Баланс

Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп

Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстар жоспарларын орындау жөнін- дегі есеп

Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді)
сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстар жоспарларын орындау жөнін- дегі есеп

Жеке немесе заңды тұлға қайтарым- дылық шарттарында мемлекеттік меке- меге беретін ақша бойынша есеп

Демеушілік және қайырымдылық көмек- тен түскен ақша түсімдері және шы- ғыстары туралы есеп

Шетел валютасындағы қаражат қозғалысы туралы есеп

Демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақша түсімдері және шығыстары туралы есеп

Активтердің қозғалысы туралы есеп

Материалдық құндылықтар мен арзан құнды және тез тозатын заттардың қозғалысы туралы есеп

Өкілдік шығыстарға бөлінген қара-
жатты пайдалану туралы есеп

Зейнетақылар, мемлекеттік әлеумет- тік жәрдемақылар, арнайы мемлекеттік жәрдемақылар және жерлеуге арналған жәрдемақылар төлеу туралы есеп

Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың
резервінен бөлінген қаражатты пай- далану туралы есеп

Мемлекеттік мекемелерде ақшалай қа- ражаттар, активтер мен материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі мен ұрлануы туралы есеп

Сыртқы заемдар бойынша есеп

Гранттар бойынша есеп

Республикалық бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің қаржыландыру жоспарын орындау ба- лансының есеп айырысу баптары бойын- ша дебиторлық берешектердің жай-күйі туралы талдамалы деректемелер

Жергілікті бюджеттің есебінен ұста- латын мемлекеттік мекемелердің қар- жыландыру жоспарын орындау балансы- ның есеп айырысу баптары бойынша де- биторлық берешектердің жай-күйі ту- ралы талдамалы деректемелер

Республикалық бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің қаржыландыру жоспарын орындау балан- сының есеп айырысу баптары бойынша кредиторлық берешектердің жай-күйі туралы талдамалы деректемелер

Жергілікті бюджеттің есебінен ұста- латын мемлекеттік мекемелердің қар- жыландыру жоспарын орындау балансы- ның есеп айырысу баптары бойынша кредиторлық берешектердің жай-күйі туралы талдамалы деректемелер

Есеп айырысудың аккредитивтік нысанын қолдана отырып бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы есеп

Шығыстар бойынша жиынтық есеп

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       Мемлекеттік мекемелер есебінің жылдық,
       тоқсандық нысандары бойынша негізгі
         көрсеткіштердің келісу кестесі

Тексерілетін көрсеткіш

Онымен келісетін көрсеткіш

1

2

Баланс N 1-нысан

Баланс N 1-нысан

1. 010, 011-жолдар 3, 4-бағандар

2. 080-жол 3 және 4-бағандар

3. 150-жол қосу 390-жол қосу 400-жол қосу 410-
жол қосу 420-жол 4-баған (тоқсандық есеп)
 

  4. 450-жол 3-баған қосу
462-жол 3-баған

5. 450-жол 4-баған қосу 481-жол 4-баған
қосу 462-жол 4-баған

6. 750-жол 3-баған

7. 750-жол 4-баған

8. 341-жол 4-баған алу
3-баған қосу 211-жол
4-баған алу 3-баған қосу 239-жол 4-баған алу
3-баған

1. 530-жол қосу 540-жол қосу
541-жол тиісінше 3, 4-бағандар

2. 550-жол тиісінше 3 және 4-бағандар

3. 740-жол қосу 750-жол 4-баған

230; 231; 234; 239; (140; 143) қосалқы шоттар бойынша бюджеттен қаржыландыру сомасының қозғалысы туралы анықтама

4. 890-жол 7-баған
 

5. 980-жол 7-баған
 
 

  6. 890-жол 8-баған

7. 980-жол 8-баған

8. 491-жол 4-баған алу
3-баған


Қаржыландыру жоспарын
орындау бойынша есеп
N 2-нысан

9. 330-жол 4-баған алу
3-баған қосу 331-жол
4-баған алу 3-баған
қосу 341-жол 4-баған
алу 3-баған қосу
342-жол 4-баған алу
3-баған 343-жол 4-баған
алу 3-баған қосу
344-жол 4-баған алу
3-баған қосу 420-жол
4-баған алу 3-баған

10. 900-жол 7-баған қосу 8-баған алу 140-жол 4-баған алу  150-жол 4-баған (тоқсандық есеп)

11. 900-жол 7 және 8-баған алу 830-жол 3 және 4-баған (жылдық есеп)

12. 840-жол 3 және 4-бағандар қосу 850-жол 3 және 4-бағандар қосу 420-жол 4-баған алу 420-жол 3-баған қосу 330-жол 4-баған алу
330-жол 3-баған қосу
331-жол 4-баған алу
331-жол 3-баған

9. "Барлығы"-жолы 8-баған
 

      10. "Барлығы" 7-баған

   11. "Барлығы" 7-баған
 

  12. "Барлығы"-жолы 8-баған алу N 2 «сыртқы заемдар» нысаны 8-баған алу N 2 нысан
(байланысты гранттар бойынша)
8-баған


Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп (сыртқы заемдар мен байланысты гранттар бойынша) N 2 нысан

13. 481-жол 4-баған
 
 

   14. 491-жол (4-баған алу 3-баған)алу 211-жол (4-баған алу 3-баған)

13. N 2 нысанның (сыртқы заемдар бойынша) "Барлығы" жолы 6-бағаны қосу N 2 нысанның (байланысты гранттар бойынша) "Барлығы" жолы 6-баған

14. "Барлығы"-жолы 7-баған N 2
нысан (сыртқы заемдар бойынша)


Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстар жоспарларын орындау жөніндегі есеп N 4-нысан

15. 720-жол 3 және 4-бағандар (жылдық есеп)

16. 200-жол 3 және 4-бағандар

17. алынып тасталды

15. 010 және 170-жол  тиісінше 7-баған

16. 011 және 171-жол тиісінше
6 - баған


Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстар жоспарларын орындау жөніндегі есеп N 4-жиынтық нысаны

18. 200-жол 3 және 4-бағандар

18. 011-жол және 030-жол 11-баған


Жеке немесе заңды тұлға қайтарымдылық шарттарында мемлекеттік мекемеге беретін ақша бойынша есеп N 4-д-нысаны

19. 610-жол 3 және 4-бағандар

20. 210-жол 3 және 4-бағандар

19. 010 және 170-жолдар тиісінше 3-баған

20. 011 және 171-жолдар тиісінше 3-баған

21. алынып тасталды

22. алынып тасталды

23. алынып тасталды

21.

22.

23.


Шетел валютасындағы қаражат қозғалысы туралы есеп N 4-в-нысаны

24. 534-жол 3 және 4-бағандар

25. 215-жол 3 және 4-бағандар

24. 010 және 170-жолдар тиісінше 4-баған

25. 011 және 171-жолдар тиісінше 4-баған


Демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақша түсімдері және шығыстары туралы есеп N 4-д-нысаны

26. 620-жол 3 және 4-бағандар

27. 190-жол 3 және 4-бағандар

26. 010 және 170-жолдар тиісінше 3-баған

27. 011 және 171-жолдар тиісінше 3-баған


Активтер қозғалысы туралы есеп N 5-нысаны

28. 010-жол 3 және  4-бағандар

29. 011-жол 3 және  4-бағандар

28. 120-жол тиісінше 3 және 6-бағандар

29. 121-жол тиісінше 3 және 6-бағандар


Материалдық қорлар және аз құнды және тез тозатын заттар қозғалысы туралы есеп N 6-нысан

30. 070-жол 3 және 4-бағандар

31. 820-жол 3 және 4-бағандар

32. 080-жол 3 және 4-бағандар

33. 910-жол 7-баған
 

34. 930-жол 7-баған

30. 110-жол тиісінше 3 және 4-бағандар

31. 230-жол қосу 240-жол 3-баған

32. 111-жол тиісінше 3 және 4-бағандар

33. 170-жол қосу 171, 190-жолдар 3-баған

34. 168-жол қосу 169, 180-жолдар 3-баған


Мемлекеттік мекемелердегі активтер, материалдық құндылықтардың және ақша қаражаттарының кемшілігі және ұрлануы N 10-нысан

35. 280-жол 3 және 4-бағандар

35. 010 және 060 тиісінше
    3-баған


Сыртқы заемдар бойынша есеп N 11-нысан

36. 211-жол 3 және 4-бағандар

37. 49-жол 4-баған алу 3-баған (тоқсандық есеп)

38. 239-жол 4-баған алу 3-баған қосу 341-жол 4-баған алу 3-баған

39. алынып тасталды

36. 010 және 170-жолдар тиісінше 5-баған

37. 040-жол 5-баған
 

38. 050-жол 5-баған


Гранттар бойынша есеп
N 12-нысан

40. 214-жол 3 және 4-бағандар

41. 515-жол 3 және 4-бағандар

40. 011, 171-жолдар тиісінше 5-баған

41. 010 және 170-жолдар тиісінше 5-баған

Сыртқы заемдар бойынша есеп N 11-нысан

Сыртқы заемдар бойынша есеп N 11-нысан

42. 170-жол 5-баған

43.«Барлығы»- жолы 6-бағаны

42. 010-жол 5-баған қосу 040-жол 5-баған алу 050-жол 5-баған

43. 050-жолы 5-бағаны


N 19 нысан Есеп айырысудың аккредитивтік нысанын қолдана отырып бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы есеп

41-1. 3 және 4-бағандар-
дың 230-жолы

41-1. Тиісінше 10 және 14-бағандардың "Барлығы" жолы

N 4 Тауарларды (жұмыс- тарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстар жоспарларын орындау бойынша есеп N 4 нысан

N 4 Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстар жоспарларын орындау бойынша есеп N 4-нысан

44. 171-жол  6-баған

44. 011-жол қосу 020-жол алу 050-жол 6-баған

Тауарларды (жұмыс- тарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстар жоспарларын орындау жөніндегі есеп
N 4-жиынтық нысаны

Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстар жоспарларын орындау жөніндегі есеп N 4-жиынтық нысаны

45. 030-жол 11-баған

45. 010-жол 11-баған алу 020-жол 11-баған

Жеке немесе заңды тұлға қайтарымдылық шартта- рында мемлекеттік мекемеге беретін ақша бойынша есеп
N 4-д-нысаны

Жеке немесе заңды тұлға қайтарымдылық шарттарында мемлекеттік мекемеге беретін ақша бойынша есеп N 4-д-нысаны

46.1-жол 3-баған

46. 011-жол қосу 020-жол  алу 050-жол алу 140 алу 141-жол  3-баған

Шетел валютасындағы қаражат қозғалысы туралы есеп
N 4-в-нысаны

Шетел валютасындағы қаражат қозғалысы туралы есеп N 4-в-нысаны

47. 171-жол 4-баған

47. 011-жол қосу 020,  021, 030-жолдар алу 050, 140, 141-жолдар 4-баған

Бюджеттен тыс қорлар бойынша есеп
N 4-ф-нысаны

Бюджеттен тыс қорлар бойынша есеп N 4-ф-нысаны

48. алынып тасталды

48.

Демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақша түсімдері және шығыстары туралы есеп N 4-дк-нысаны

Демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақша түсімдері және шығыстары туралы есеп
N 4-дк-нысаны

49. 171-жол 3-баған

49. 011-жол қосу 020-жол алу 050-жол 3-баған

Активтердің қозғалысы туралы есеп N 5-нысаны

Активтердің қозғалысы туралы есеп N 5-нысаны

50. 120-жол 3, 4, 5, 6-бағандар
 

51. 120-жол 3-баған қосу 4-баған алу 5-баған

52. 121-жол 3-баған қосу 4-баған алу 5-баған
 

53. 130-жол 3 және 4 бағандар

54. 180-жол 3 және 4-бағандар

50. 010-110-жолдар сомасы тиісінше 3, 4, 5, 6-бағандар (011-жолдан басқасы)

51. 120-жол 3-баған қосу 130-жол 3-жол алу 180-жол 3-баған

52. 121-жол 3-баған қосу 130-жол 4-баған алу 180-жол 4-баған

53. 140-жол қосу 150, 151, 160, 161, 162, 163-жолдар 3 және 4-бағандар

54. 190-жол қосу 200-жол қосу 210-жол қосу 220-жол қосу 230-жол қосу 231-жол қосу 232-жол 3 және 4-бағандар

Материалдық құндылықтар мен арзан құнды және тез тозатын заттардың қозғалысы туралы есеп
N 6-нысан

Материалдық құндылықтар мен арзан құнды және тез тозатын заттардың қозғалысы туралы есеп N 6-нысан

55. 110-жол 3, 4, 5-бағандар
 

56. 110-жол 5-баған

57. 111-жол 5-баған

58. 110-жол 4-баған

59. 160-жол 3-баған
 
 

  60. 200-жол 3-баған
 

61. 111-жол 4-баған

55. 010-100-жолдарының сомасы тиісінше 3, 4, 5-бағандар (011-013-жолдарынан басқа)

56. 201-жол 3-баған

57. 201-жол  4-баған

58. 110-жол 3-баған қосу 160-жол 3-баған алу 200-жол 3-баған

59. 161-190-жолдарының сомасы (181 және 182-жолдарынан басқа) 3-баған

60. 201-250-жолдарының сомасы қосу 260  3-баған

61. 111-жол 3-баған қосу 160-жол  4-баған алу 200-жол 4-баған

Мемлекеттік мекемелерде ақшалай қаражаттар, активтер мен материал- дық құндылықтардың жетіспеушілігі мен ұрлануы туралы есеп
N 10-нысан

Мемлекеттік мекемелерде ақшалай қаражаттар, активтер мен материалдық құндылықтардың жетіспеу- шілігі мен ұрлануы туралы есеп N 10-нысан

62. 060-жол 3-баған

62. 010-жол қосу 020-жол алу 040, 050-жолдар 3-баған

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

                          Баланс

                                     N 1-нысан         Коды
                                                       ______
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі____   ҚҰБС бойынша ______
Мемлекеттік мекеменің атауы____________   ҚҰБС бойынша ______

                    "___" ________ ___ж.

Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық _______________________
Өлшем бірлігі _________________________________________

Актив

Жол коды

есепті жылдың басын-
дағы

есепті күнгі

1

2

3

4

I. Активтер
Активтер (010-013, 015-019).........
Материалдық емес активтер (014).....


010
011II. Материалдық қорлар
Өндірістік(оқу) шеберханаларының    бұйымдары (030) ....................
Қосалқы (оқу) ауылшаруашылығы өнім- дері (031)..........................
Ғылыми-зерттеу және зертханалық сы- нақ үшін ұзақ уақыт пайдаланылатын материалдар (043)...................
Жануарлардың жас төлдері мен борда- қылаудағы малдар (050)..............
Материалдар мен азық-түлік өнімдері (060-069)...........................

  020
 
030
 
 
  040
 
060
 
070III. Арзан құнды және тез тозатын заттар
Арзан құнды және тез тозатын заттар (070-073)...........................


 
    080IV. Өндіріске және басқа да мақсат- тарға арналған шығындар
Өндірістік (оқу) шеберханаларының шығындары (080).....................
Қосалқы (оқу) ауыл шаруашылығының шығындары (081).....................
Эксперименттік қондырғыларды дайын- дауға арналған шығындар (083).......
Материалдарды дайындау және ұқсату жөніндегі шығындар (084)............


 

090
 
100
 
120
 
130V. Ақшалай қаражат
Мемлекеттік мекеменің міндеттемелерді қабылдауға арналған рұқсаттары (090)....................
Күрделі қаржыға арналған ашық рұқ- саттар (093)........................
Трансферттер бойынша рұқсаттар (095)
Басқа бюджеттердің есебінен ашылған рұқсаттар (096).....................
Республикалық бюджетке түсетін тү- сімдердің тауарлық немесе заттай бөлігіне және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша рұқсаттар (098).....................
Сыртқы заемдардың және байланысты гранттардың есебінен жобалар бойынша рұқсаттар (099).....................
Мемлекеттік мекеменің міндеттемелерді қабылдауға арналған рұқсаттары (010).....................
Жергілікті бюджет бойынша күрделі қаржыға арналған ашық рұқсаттар (103)...............................
Жергілікті бюджетке түсетін түсім- дердің тауарлық немесе заттай бөлі- гіне және олардың жұмсалуына байла- нысты операциялар бойынша рұқсаттар
Демеушілік, қайырымдылық көмектің ҚБШ (110)
Ақылы қызметтер бойынша ҚБШ (111)
Жеке немесе заңды тұлғалардың ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ (112)
Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (113) ..............................

Мемлекеттік мекеменің карт-шоты (114)..............................
Есеп айырысу шоты (115).............
Гранттар бойынша бюджеттік инвес- тициялық жобаның арнайы шоты (116)..
Шетел валюталық шот (118)...........
Жолдағы ақша (119)..................
Касса (120).........................
Аккредитивтер (130).................
Ақшалай құжаттар (132)..............
Қаржылық салымдар (134).............

 

   140
 
150
152
 
160
 
 
 
 
161
 
   162
 
 
 
170
 
 
171
 
 
 
   172
 
190
200
 

210
 
 
211
 
212
213
 
214
215
216
220
230
231
232VI. Есеп айырысу
Сыртқы қарыздар есебінен міндетте- мелер бойынша есеп айырысулар(151)..
Ғылыми әзірлемелер бойынша есеп айырысулар (152).......
Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін тапсырысшылармен есеп айырысу.......................
Гранттар есебінен міндеттемелер бойынша есеп айырысулар(155)........
Жұмыстар мен қызметтер үшін тапсы- рысшылардың аванстары бойынша есеп айырысу(157)........................
Әлеуметтік салық жарнасы бойынша есеп айырысу (159)..................
Есеп беруші тұлғалармен есеп айыры- су (160)............................
Кемшіліктер бойынша есеп айырысу (170)...............................
Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы бойынша есеп айырысу (171).....
Төлемдердің арнайы түрлері бойынша есеп айырысулар (172)...............
Бюджетке төленетін төлемдер бойынша есеп айырысулар (173)...............
Шағын және орта бизнес субъектіле- ріне кредит беруге алынған қаражат бойынша есеп айырысулар (175).......
Бекітілген қаржыландыру жоспарының шегінде өзге де дебиторлармен есеп айырысулар (178)..................
Аванстық төлемдер тәртібінде есеп айырысулар (179)....................
Ақша айналымынан қолма-қол тиындар- дың алынуына байланысты есеп айырысулар (188) ...................
Зейнетақы мен жәрдемақылар төлеу жөніндегі есеп айырысулар (191)
Міндетті әлеум. қамсызд. арналған трансферттер бойынша есеп айырысу
Нысаналы трансферттер бойынша есеп айырысулар (194)
Жинақтаушы зейнетақы қорларына мін- детті зейнетақы жарналары бойынша есеп айырысу (198)
Ішкі кредит беру бойынша есеп айырысу (199)
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша есеп айырысу (195)


 

239
 
240
 
 
241
 
250
 
 
261
 
262
 
270
 
280
 
 
 

290
 
300
 
301
 
 
302
 
310
 
 
320
 
321
 
322
 
323
 
324
 

325
 
326
 

  327VII.  Шығыстар
Бекітілген қаржыландыру жоспарының шегінде мемлекеттік мекемелерді ұс- тауға және басқа шараларға арналған бюджет бойынша шығыстар (200)......
Ғылыми әзірлемелерге арналған шығыстар (201).....................
Басқа бюджеттердің есебінен шығыстар (202)  ....................
Сыртқы заемдардың есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша шығыстар (202)
Бекітілген қаржыландыру жоспарынан тыс мемлекеттік мекемелерді ұстауға және басқа шараларға арналған  шығыстар (208)
Гранттар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша шығыстар (209).....
Трансферттер бойынша шығыстар (205).
Бөлуге арналған шығыстар (210).....
Тауарларды (қызметтерді)сатудан алынатын қаражат есебінен шығыстар (211)...............................
Демеушілік және қайырымдылық көмек қаражаты есебінен, және өзге қаражат есебінен шығыстар (213).....
Басқа да қорлар есебінен шығыстар (215)...............................
Күрделі қаржыларға арналған өзге де қорлар есебінен шығыстар (216)......
Шетел валютасындағы қаражаттың есебінен шығыстар (220)

 
 

    330
 
331
 
 

340
 
341
 
 
 
342
 
343
344
350
 
 
360
 
 
370
 
372
 
373
 
375VIII. Шығындар
Шығындар (410) .....................


 
 

380IX. Күрделі құрылысқа арналған шығындар
Қондыруға арналған жабдықтар (040)..
Күрделі құрлыстар үшін құрылыс материалдары (041)..................
Берушілермен және мердігерлермен есеп айырысу (150) .................
Бюджет бойынша күрделі қаржыға арналған шығыстар (203) ............
Басқа қаражат есебінен күрделі қаржыға арналған шығыстар (212)
Баланс .............................


 
 

  390
 
400
 
410
 
420
 
430
440Пассив

жол коды

есепті жылдың басын-
дағы

есепті күнгі

1

2

3

4

I. Қаржыландыру
Мемлекеттік мекемелердің шығындарына
және басқа да іс-шараларды бюджет- тен қаржыландыру (230, 140).........
Басқа да бюджеттер есебінен қаржы- ландыру (232, 142) .................
Трансферттер бойынша қаржыландыру (234)..............................
Меммекемелерді ұстауға арналған өзге де қаражаттар (238)............
Сыртқы заемдар және байланысты гранттар қаражатынан жобаларды қаржыландыру (239)..............
Ішкі кредит беру (247)..............
Кредиттер (248).....................
Сыртқы қарыздар (249)...............


   
450
 
 
460
 
462
 
480
 
 
481
482
490
491II. Қорлар мен нысаналы мақсаттағы қаражаттар
Материалдық ынталандыру қоры (240)..
Гранттар (245)
Өндірістік және әлеуметтік даму қоры (246)..........................
Активтердегі қор (250)..............
Басқа да қорлар (272)...............
Шетел валютасындағы қаражаттың қоры (273)........
Бағалы қағаздардағы қор (274) ......
Активтердің тозуы (020) ............
Материалдық емес активтердің тозуы  (021)...............................
Арзан құнды және тез тозатын заттардағы қор-260


 
510
515
 
520
530
533
 
534
535
540
 
541
550III. Есеп-айырысулар
Сыртқы қарыздар есебінен міндетте- мелер бойынша есеп айырысу (151)....
Ғылыми әзірлемелер бойынша есеп айырысулар (152) ........
Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін тапсырыс берушілермен
есеп айырысу (153) .................
Бекітілген қаржыландыру жоспарынан тыс кредит берушілерімен есеп айырысу (154)
Гранттар есебінен міндеттемелер бо- йынша есеп айырысулар (155)
Жұмыстар мен қызметтер үшін тапсырыс
берушілердің аванстары бойынша е.а (157)...............................
Бюджетке түсетін түсімдердің тауар- лық немесе заттай бөлігіне және оларды жұмсалуға байланысты опера- циялар бойынша есеп айырысу-158
Әлеуметтік салық жарнасы бойынша есеп айырысулар (159)...............
Есеп беруші тұлғалармен есеп айырысулар (160)....................
Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы жөніндегі есеп айырысулар (171)..........
Төлемдердің арнайы түрлері бойынша есеп айырысулар (172)...............
Бюджетке төленетін төлемдер бойынша есеп айырысулар (173)...............
Жеке және заңды тұлғалардың уақытша орналастыру ақшасы бойынша есеп айырысулар (174) ................
Демеушілік және қайырымдылық көмек қаражаты есебінен жұмсалатын шығын- дарға қаражат есебінен есеп айыры- сулар
Депоненттермен есеп айырысу (177)...
Бекітілген қарж.жоспарының шегінде басқа кредит берушілермен есеп айырысу (178).......................
Жұмысшылармен және қызметшілермен есеп айырысу (180)..................
Степендиаттармен есеп айырысулар (181)...............................
Жұмысшылармен және қызметшілермен қолма-қол ақшасыз аудару бойынша есеп айырысулар (182-187) ..........
Ақша айналымынан қолма-қол
тиындардың алынуына байланысты есеп
айырысулар (188) ...................
Орындалған жұмыстар үшін басқа да есеп айырысулар  (189)..............
Зейнетақы мен жәрдемақыларды төлеу жөніндегі есеп айырысулар (191).....
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша есеп айырысу  (193)...........
Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналар бойынша есеп айырусылар (198)...............
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша есеп айырысулар (195)

 

551

 
552

 
553

 
554

560

 
571
 

 
 
 
572
 

580

 
581

582
 

590

 
600
 

 
610

620

630

640

650

660
 

670
 

671

680

681
 

682

 

683
 

684IV. Өнімді сату және кірістер
Өндірістік (оқу) шеберханаларының бұйымдарын сату (280)...............
Қосалқы (оқу) ауылшаруашылығы өнімдерін сату (281)................
Тауарларды (қызметтерді) іске асырудан түсетін табыстар (400).....
Пайда (410)........................

690
 
700
 
720
730V. Күрделі құрлысты қаржыландыру
Берушілермен және мердігерлермен
есеп айырысу (150)..................
Күрделі салымдарды бюджеттен қаржыландыру (231, 143).............
....................................
....................................
....................................
Баланс.............................

Баланстан тыс шоттар

740
 
750
 
 
 
   760Жалдауға алынған активтер(01).......
Жауапты сақтауға қабылданған тауарлық-материалдық құндылықтар (02)................................
Қатаң есептілік бланкілері (04)....
Төлем қабілеті жоқ дебиторлардың берешегін есептен шығару (05)
Орталықтанд. жабд. бойынша төленген
материалдық құндылықтар
Қайтарылмаған материалдық құндықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі (07).......................
Ауыспалы спорттық жүлделер мен кубоктар (08).......................
Жолдамалар (09).....................
Әскери техниканың үйрету заттары (11)................................
Міндеттемелер (12)

770
 

771
772
 
773
 
774
 
 
  775
 
776
777
 
778
779     Бюджеттен 230; 231; 234; 239 (140; 143) қосалқы шоттар бойынша
   қаржыландыру сомасының қозғалысы туралы анықтама

Дебет

жол
коды

Сомасы

Кредит

жол
коды

Сомасы

қар-
жы
жос-
пары
бой-
ынша

күр-
делі са-
лым-
дар және бас-
қа ша-
ра-
лар

қар-
жы
жос-
пары
бой-
ынша

күр-
делі са-
лым-
дар және бас-
қа са-
лым-
дар

1

2

3

4

5

6

7

8

173 "Бюджетке
төлемдер бо- йынша есеп
айырысу"
шотына жат-
қызылды

800Жыл басындағы
қалдық

890Өндіріп алуға
болмайтын берешектер есептен шығарылды

810Жыл (тоқсан) ішінде беріл-
ген рұқсаттар

900Мем.мекеме есебіне
қабылданған материалдың кемшілдері есептен
шығарылды

82031 желтоқсан-
да жабылған
рұқсаттар
қалдығы (1)..

830Басы артық
және тегін
алынған мате-
риалдар есеп-
ке алынды....

91031 желтоқсан-
да жабылған
сыртқы қарыз-
дар және
байланысты
гранттар
бойынша
рұқсаттар
қалдығы (1)..

831Бюджеттік
бағдарламалар
әкімшісінің
мемлекеттік
мекемелерді
қаржыландыру
жоспары есе-
бінен орта-
лықтандырыл-
ған тәртіппен
жүргізілген
төлемдері

920Аяқталған және пайдала-
нуға беріл-
ген құрылыс
объектілері
бойынша шы-
ғындар есеп-
тен шығарыл-
ды (1).......

840Активтер мен
АТЗ ны жою-
дан материал-
дар шотына
аударылғаны
және түскені

930 Есепті жылда
шығыстар есептен шыға-
рылды (1)....

850Бағамдық
айырмашылық

940Сыртқы қарыз және байла-
нысты грант-
тар есебінен
есепті жылы
бөлінген рұқ-
саттар есеп-
тен шығарыл-
ды (1)

860Сыртқы қарыз-
дар және
байланысты
гранттар
бойынша
рұқсаттар

941Өтеусіз бе-
рілген мате-
риалдар құн-
дылықтар мен
ақшалай құжаттар

870Өндіріп алуға
болмайтын берешектер
есептен
шығарылды

943Басқалар....

961Аяқталмаған құрылыс
объектілерін қаржыландыру-
ға беру

871Аяқталмаған құрылыс
объектілеріне қаржыландыру алынды

962Барлығы......

881Барлығы .....

970Анықтама:

881Жыл (тоқсан)
аяғындағы
қосалқы шот
бойынша қалдық

980  (1) Тоқсандық есепке толтырылмайды

М.О. Басшы ______  __________ 
          (қолы)  (аты-жөні)

    Бас бухгалтер ______  __________
                  (қолы)  (аты-жөні)

      200__ж. "___" __________

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

          Қаржыландыру жоспарын орындау туралы есеп

                                                 N 2-нысан
Функционалдық топ ________________________________   ______
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі____ҚҰБС бойынша   Коды
Бағдарлама _______________________________________   ______
Кіші бағдарлама___________________________________   ______
Мемлекеттік мекеменің атауы____________ҚҰБС бойынша  ______

                          ___________ ___ж.

Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық ___________________
Өлшем бірлігі _____________________________________

Шығыстар ерекшелігінің атауы

ерек-
шелік коды

Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары

Есепті
кезеңгі
қаржылан-
дыру
жоспары
бойынша

Жыл
басы-
нан
рұқ-
сат
етіл-
гені

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша төленген міндеттемелер

Іс
жүзін-
дегі
шығыс-
тар

мін-
дет-
тем.

тө-
лем-
дер

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы:
        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      Күні ____________ж. "__"____________

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

     Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан
   түскен№ақша түсімдері мен шығыстарының жобасын
                 орындау туралы есеп

                                                  N 4-нысан
Функционалдық топ ________________________________   ______
Кіші функция______________________________________    Коды
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______ҚҰБС б/ша   ______
Бюджеттік бағдарлама _____________________________   ______
Кіші бағдарлама __________________________________
Мемлекеттік мекеме______________________ ҚҰБС б/ша

            ______жылғы "_____"____________

Кезең: жылдық, тоқсандық __________________________
Өлшем бірлігі _____________________________________
Ақылы қызметтердің түрі

Кірістер
мен шығыстардың
атауы

Жол
коды

Ерек-
шелік
коды

Бір
жылдық
жоспар
б/ша
бекі-
тілген

Жыл
басынан
жоспар
б/ша
бекі-
тілген

Касса-
лық
шығыс-
тар

Іс
жү-
зін-
дегі
шы-
ғыс-
тар

1

2

3

4

5

6

7

КірістерЖыл басындағы қаражат
қалдығы - барлығы

010


Х
Оның ішінде ақшалай
қаражаттың қалдығы

011


Ағымдағы жылдың
түсімдері

020


Банк кредиттері

030


Кірістер жиыны

040


ШығыстарШығыстар - барлығы

050


Оның ішінде ерекшелік-
тер бойынша:

оның ішінде бюджеттің кірісіне енгізілді

051


Банк кредиттерін өтеу

150


Мемлекеттік мекеме
есебінен қабылданған
нақты емес дебиторлық
берешекті және мате-
риалдардың жетіспеуші-
лігін өндіріп алу
үшін есептен шығарылды

160

Х

Есепті кезеңнің аяғын
дағы қаражаттардың
қалдығы - барлығы

170

Х

Оның ішінде ақшалай
қаражаттың қалдығы

171

Х

        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      ________ж. "__"____________

                                       Мемлекеттік мекемелердің
                                         есептілігін жасау мен
                                           ұсынудың ережесіне
                                                6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

          Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан
түсетін ақшаның түсімі мен жұмсалуы жоспарларының орындалуы
                          туралы есеп

Бюджет түрі____________________              4-жиынтық есеп нысаны
Кезеңділігі____________________
           (тоқсандық, жылдық)
Өлшем бірлігі: мың теңге

Жол
коды

Тауар-
ларды
(жұмыс-
тарды,
қызмет-
терді)
сатудан
түсетін
түсім-
дердің
коды

Функци-
оналдық
топ

Бюджеттік
бағдарла-
малар
әкімшісі

Бюджет-
тік бағ-
дарлама

Кіші
бағдар-
лама

Ерек-
шелік

1

2

3

4

5

6

7

010011012020021030  кестенің жалғасы

Жол
коды

Атауы

Жылдық жоспар

Есепті
кезеңге
арналған
жоспар

Орындалуы

1

8

9

10

11

010

Түсімдердің барлығы
011

Қаржы жылының
басындағы қаражат
қалдығы
012

Ағымдағы жылдың
түсімдері
020

Шығыстардың барлығы,
оның ішінде ерекшелік-
тер бойынша
021

оның, бюджет кірісіне
аударылғаны
030

Ағымдағы қаржы жылының
есепті кезеңінің
соңындағы ақша қалдығы
  Басшы         ________________    ______________________________
                   (қолы)            (қолтаңбаны таратып жазу)
Бас бухгалтер ________________    ______________________________
                   (қолы)            (қолтаңбаны таратып жазу)
200__ жылғы "__" __________

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) ,  2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

Жеке немесе заңды тұлға қайтарымдылық
шарттарында мемлекеттік мекемеге беретін
ақша бойынша есеп

                                     N 4-д-нысан

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі________________  ______
Мемлекеттік мекеме ________________________________   Коды
                          ___________ ___ж.          ______
                                                     ______
                                                     ______
Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық ___________________
Өлшем бірлігі _____________________________________

Атауы

Жол/
ерек-
шелік
коды

Орын-
далды

1

2

3

Жылдың басына жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастырылған ақшасының қалдығы - барлығы

010


Оның ішінде қалдық ақша

011


Бастапқы жылдың түсімі

020


Жиыны

040

Шығыстар-барлығы

050


Оның ішінде ерекшеліктер бойынша

Бюджет кірісіне аударылғаны

140


Депозит шартының басталуы
кезінде қайтарылған сома

141


Есептілік кезеңнің аяғындағы жеке немесе заңды тұлға қайтарымдылық шарттарында мемлекеттік мекемеге беретін ақша қалдығы-барлығы

170


оның ішінде қалдық ақша

171


        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      "__"____________ ____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 8-қосымша

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

       Демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен
        ақша түсімдері мен шығыстары туралы есеп

                                              N 4-дк-нысан

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі____ҚҰБС бойынша  ______
Мемлекеттік мекеме ____________________ҚҰБС бойынша   Коды
                          ___________ ___ж.          ______
                                                     ______
Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық ___________________
Өлшем бірлігі _____________________________________

Атауы

Жол/
ерек-
шелік
коды

Демеушілік және қайы-
рымдылық
көмек сомасы

1

2

3

Жылдың басына қаражаттардың қалдығы - барлығы

010


Оның ішінде қалдық ақша

011


Ағымдағы жылға түсімдер

020


Жиыны

040

Шығыстар - барлығы

050


оның ішінде ерекшеліктер бойынша

оның ішінде бюджеттің кірісіне
енгізілді

051


Есептілік кезеңнің аяғындағы
қалдық ақша-барлығы

170


оның ішінде қалдық ақша

171


        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      "__"____________ ____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 9-қосымша

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Шетел валютасындағы қаражат қозғалысы туралы
есеп

                                                N 4-в-нысан

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі____ҚҰБС бойынша  ______
Мемлекеттік мекеме ____________________ҚҰБС бойынша   Коды
                          ___________ ___ж.          ______
                                                     ______
Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық ___________________
Өлшем бірлігі _____________________________________

Көрсеткіштер

Жол коды

Ерек-
шелік коды

Валюталық қаражаттар

Барлығы

1

2

3

4

Жыл басындағы шетел валютасындағы қаражат қалдығы

010оның ішінде шетелдік валюта шотындағы қалдық

011Аударылды (түсті)

020Айырымдық ерекшелік

021Айырбастау үшін бюджеттік
қаражаттың түсімі

030  Барлығы

040Шығындалғаны - барлығы

050оның ішінде ерекшеліктер бойынша:
Бюджет кірісіне енгізілді

140Басқа аударымдар

141Есептік кезең аяғындағы шетел валютасындағы қаражат қалдығы - барлығы

170оның ішінде шетелдік валюта шотындағы қалдық

171        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      "__"____________ ____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 10-қосымша

      Ескерту. 10-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

                                    Мемлекеттік мекемелердің
                                есептілігін жасау мен ұсынудың
                                     ережелеріне 11-қосымша

      Ескерту. 11-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

             Активтердің қозғалысы туралы есеп

                                                  N 5-нысаны

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______ҚҰБС б/ша   ______
Мемлекеттік мекеме ______________________ҚҰБС б/ша    Коды
                         1___________ ___ж.          ______
                                                     ______
Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық ___________________
Өлшем бірлігі _____________________________________

      I. Активтердің болуы

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басына

Түс-
кені

Кет-
кені

Есептік кезең аяғына (3б.+4б.-5б.)

1

2

3

4

5

6

Ғимараттар(010)............

010

Оның ішінде тұрғын үйлер...

011

Жер (010-1)............

020

Үй-жайлар (011)............

030

Беріліс құрылғылары (012)..

040

Машиналар мен жабдықтар
(013)......................

050

Көлік құралдары(015).......

070

Өндірістік аспап (керек-
жарақтарды қоса алғанда)
және шаруашылық мүккамал
(016)......................

080

Жұмыс және өнім малы (017)
...........................

090

Кітапхана қоры (018).......

100

Басқа да активтер (019)....

110

Активт.барлығы (сақт.
сомасы 010-ден 110)

120

Материалдық емес активтер
(014)......................

121

        II. Активтердің қозғалысы

Көрсеткіштер

Жол коды

Активтердің
барлығы

активтер

Мате-
риалдық
емес
активтер

1

2

3

4

Түскені-барлығы.....................

130  оның ішінде:
бюджет бойынша қаржыландыру
есебінен............................

140тауарларды (жұмыст., қызметтерді)
сатудан түскен ақша есебінен........

150Демеушілік және қайырымдылық
көмектен түскен ақша есебінен

151қайтарымсыз түсімдер есебінен.......

160сыртқы заемдардың есебінен..........

161гранттардың есебінен................

162басқа да түсімдер...................

163Түскені - барлығы...................

180  оның ішінде:
Меммекеменің есебінен
олқыл.шығ...........................

190Айыпты тұлға шотынан олқ.есептен
шығ.................................

200қайтарымсыз берілді:
өз жүйесінің мемлекеттік мекемелеріне
басқа ұйымдарға


 

210
211көнергендігінен, тозуынан сондай-ақ
артық және жарамсыз мүлікті сатудан
....................................

220активтерден АТЗ-ға ауыстыру.

230


Х

активтерден материалдарға ауыстыруға

231


Х

басқалар............................

232


Х

      Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      "__"____________ ____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 12-қосымша

       Ескерту. 12-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2008.10.28  N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

         Материалдық құндылықтар мен аз бағалы тез
          тозатын заттардың қозғалысы туралы
                         ЕСЕП

                                                  N 6-нысан

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______ҚҰБС б/ша   ______
Мемлекеттік мекеме ______________________ҚҰБС б/ша    Коды
                         1___________ ___ж.          ______
                                                     ______
Мерзімділігі: жылдық___________ ___________________
Өлшем бірлігі _____________________________________

I. Материалдардың, тамақ өнімдерінің және АТЗ-ның болуы

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл
басын-
дағы
қалдық

Жыл
аяғын-
дағы
қалдық

Есепті
жыл үшін мемме-
кеменің мұқтаж-
дығына жұмсал-
ғаны

1

2

3

4

5

Білім, ғылым және басқа мақ-
саттар үшін материалдар (060)

010
олардың: темір-терсек және
қара металлдардың қалдығы....

011
  темір-терсек және түрлі-
түсті металлдардың қалдығы...

012
  *) арнайы қордағы материал-
дар..........................

013
Тамақ өнімдері (061).........

020
Дәрі-дәрмектер және таңу
құралдары (062)..............

030
Шаруашылық материалдары және
кеңсе құрал-жабдықтары
(063) .......................

040
Отын, жанар және жағар май
материалдары (064)...........

050
Жем және қоспа жемшөп (065)..

060
Ыдыс (066)...................

070
Басқа да материалдар (067)...

080
Жолдағы материалдар (068)....

090
Машиналар мен жабдықтарға
қосалқы бөлшектер (069)

100
Материалдар мен тамақ
өнімдерінің барлығы (060-069)

110
Аз бағалы және тез тозатын
заттар (070-073)

111
             II. Материалдардың, тамақ өнімдерінің
                    және АТЗ-ның қозғалысы

Көрсеткіштер

Жол коды

Мате-
риал-
дар

АТЗ

Көрсеткіштер

Жол
коды

Мате-
риал-
дар

АТЗ

1

2

3

4

1

2

3

4

Есепті жылы түскені-барлығы......

160Есепті жылы шығарылғаны-
барлығы......

200  оның ішінде:
оның ішінде:
Сатып алынғаны:
Бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

161Меммекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

201Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша есебінен

162Қайтарымсыз берілгені:
Демеушілік және қайырым-
дылық көмектен түскен ақша есебінен

163өз жүйесін- дегі меммеке-
мелерге

210сыртқы заемдар есебінен

164басқа ұйымдарға

220гранттар есебінен

165Сынудан және табиғи апат- тардан есеп- тен шығарыл- ғаны

230басқа да көздерден

166Жетіспеуден және ұрлану- дан есептен шығарылғаны:
Активтерден АТЗ-ға аудару

167

Х


Меммекеме есебінен

240Активтерден материалдарға аудару

168

Х


айыпты тұлғалардың есебінен.

241АТЗ-дан
материалдарға аудару

169

Х


Сатылғаны

250Қайтарымсыз қабылданғаны: өз жүйесіндегі мем. мекеме-
лерден

170Олардан темір-терсек және қалдық-
тар: қара металдар

251басқа ұйымдардан

171түрлі-түсті металдар

252Активтер мен АТЗ-ны тара-
тудан түскені

180

Х


олардың темір-
терсек және қалдықтары: қара металдар

181АТЗ-дан материалдарға аударылғаны

253

Х


түрлі-түсті металдар

182Артығын есепке алу

190Басқалар

260        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      "__"____________ ____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 13-қосымша

                                                 N 7-нысан

         Өкілдік шығындарға бөлінген қаражаттың
               пайдаланылуы туралы есеп

Функционалдық топ_________________________________   ______
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі_____ ҚҰБС б/ша    Коды
                                                     ______
Бюджеттік бағдарлама_____________________
Кіші бағдарлама__________________________
                   ___________ ___ж.

Мемлекеттік мекеме ______________________ҚҰБС б/ша  ______
Мерзімділігі: жылдық, тоқсан___ ___________________
Өлшем бірлігі _____________________________________

N
п/п

Шығындардың атауы

Смета
бойынша
бекі-
тілген

Кассалық
шығыстар

Пайдала-
нылмаған
рұқсаттың
қалдығы

1

2

3

4

5

  1.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шешімдерімен
көзделген жағдайларда
іс-шараларға қатысу
үшін Қазақстан Рес-
публикасына шақырылған
тұлғаларды тағайындал-
ған пунктіне дейінгі
тұру ж/е көліктік
шығындарын төлеу 
2.

Ресми түскі астар,
кешкі астар,
кофе-брейктер,
фуршеттер 
3.

Ресми қабылдаулар
жүргізген кездегі
музыкалық сүйемелдеу
4.

Естелік сыйлықтарын,
кәдесыйларды сатып алу
5.

Автокөліктік қызмет
көрсетулер
6.

Аудармашылар қызметін
төлеу
7.

Залды жалдау
8.

Қазақстан Республика-
сының Сыртқы істер
министрлігі рұқсат
еткен басқа да шығындар
9.

.......................
10.

.......................
11.

.......................
Барлығы
  _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

      Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      "__"____________ ____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 14-қосымша

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Зейнетақыларды, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды,
жерлеуге және басқа жәрдемақыларды төлеу туралы есеп
 

                                                        ____________
                      N 8-тм нысаны              | Коды        |
                                    ҚҰЖЖ бойынша |____________|

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ____________________
                         ____________ 200 __ ж. арналған
Мерзімділігі: ______________________________________
                      (жылдық, тоқсандық)
Өлшем бірлігі: _____________________________________

N
р/р

Көрсеткіштер

Рұқсат етілген

МЗТО

Банк

Алушының дербес шотына аударылғаны

1

2

3

4

5

6

1.

Жыл басындағы бюджет қалдығы

х
2

Есепті кезеңде барлық бөлінгені:
оның ішінде:
................................................

3.

Бюджеттің кірісіне енгізілгені

4.

Есептік кезең аяғындағы бюджет қаражатының қалдығы

хх

Басшы ________________  _____________
         (қолы)          (аты-жөні)
МП
Бас бухгалтер _____________   _____________
               (қолы)          (аты-жөні)
"___" ________ 200 __ ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 15-қосымша

                                           N 9-нысан

     Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті
     атқару органдар резервінен бөлінген қаражаттың
      пайдаланылуы туралы _________ жылға арналған
                           есеп

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі_____ ҚҰБС бойынша ______
Мемлекеттік мекеме _____________________ ҚҰБС бойынша  Коды
Мерзімділігі: жылдық                                  ______
Өлшем бірлігі: мың теңге                               ______

N
р/р

Үкімет қаулы-
ларының, атқару
органдары тап-
сырмаларының
нөмірі мен күні

Қаулы,
өкім
бойынша
бөлінді

Бюджет
сыныпта-
масының
шығыстар
коды
(функ.
топтың,
бюдж.
бағд.
әкімш.,
бағдарл.,
кіші
бағд.,
ерекш.

Резервтік
қордан бөлінген
қаражаттар

Рұқсат
етілді

Кассалық ат-
қару

Қал-
дық

1

2

3

4

5

6

7 
 

  Барлығы


        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      Күні "__"____________ 200____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 16-қосымша

      Мемлекеттік мекемелерде ақшалай қаражаттар,
       активтер мен материалдық құндылықтардың
        жетіспеушілігі мен ұрлануы туралы есеп

                                             N 10-нысан

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі_____ ҚҰБС бойынша ______
Мемлекеттік мекеме _____________________ ҚҰБС бойынша  Коды
                         1___________ ___ж.           ______
Мерзімділігі: жылдық                                  ______
Өлшем бірлігі:                                        ______

Көрсеткіштер

Жол
коды

Сома

1

2

3

Жауапты тұлғалардың есебіне жатқызылған
материалдық қорлардың, АҚТЗ бүлінуінен
жоғалған сомалар, ақшалай қаражаттар мен
материалдық қорлардың АҚТЗ жетіспеушілігі
мен ұрлануы б/ша қарыздар, белгіленген
тәртіппен жыл басында ұстауға жататын
басқа сомалар.....

010


Жауапты тұлғалардың есебіне жатқызылған
материалдық қорлардың, АҚТЗ бүлінуінен
жоғалған сомалар, ақшалай қаражаттар мен
материалдық қорлардың, АҚТЗ жетіспеушілігі
мен ұрлануы, белгіленген тәртіппен есепті
жылда ұстауға жататын басқа сомалар
белгіленді-барлығы....................

020


оның ішінде: сот шешіміне сәйкес жауапты
тұлғаларға жатқызылды.........

030


Жауапты тұлғалардан өндірілді ............

040


Есепті жылда мемлекеттік мекеме есебінен
есептен шығарылды

050


Жауапты тұлғалардың есебіне жатқызылған
материалдық қорлардың, АҚТЗ бүлінуінен
жоғалған сомалар, ақшалай қаражаттар мен
материалдық қорлардың АҚТЗ жетіспеушілігі
мен ұрлануы б/ша қарыздардың, белгіленген
тәртіппен жыл аяғында ұстауға жататын
басқа сомалар қалдығы
(010+020-040-050 бет).....

060


оның ішінде:сотпен берілді............................

070


тергеу органдарында.............................

080


        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      "__"____________ 200____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 17-қосымша

      Ескерту. 17-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің  2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

                Сыртқы займдар бойынша есеп
                                              N 11-нысан

Функционалдық топ ________________________________    _______
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі________ ҚҰБС б/ша      Коды
Инвестициялық жобаны іске асыратын                    _______
мемлекеттік мекеменің атауы ____________ ҚҰБС б/ша    _______
__________________________________________________    _______
Бюджеттік бағдарлама _____________________________
Кіші бағдарлама __________________________________
Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық __________________
Өлшем бірлігі: мың теңге___________________________

Атауы

займ
нө-
мірі

Жол
коды

Кіріс-
тер
немесе
ерек.
коды

Сомасы

Бар-
лығы
(6б.+
7б.)

ар-
найы
шот
бо-
йын-
ша

офф-
шор.
тө-
лем-
дер

1

2

3

4

5

6

7

Жыл басындағы
ақшалай қара-
жат қалдығы


010
Х

Жыл басынан
түскені -
барлығы


040

Х
оның ішінде
(донардан)- АДБ


041

- ХҚДБ


042

- ЕҚДБ


043

республикалық
бюджеттен
нысаналы
трансферттер


044

-


044

-


045

Жыл басынан
жұмсалғаны -
барлығы
оның ішінде (ерекшеліктер
бойынша)


050

Х
Есепті кезең-
нің аяғында
арнайы шот-
тағы ақшалай
қаражаттың
қалдығы


170
Х

оның ішінде
- валюталық
шотта (курс
бойынша)


171
Х

- теңгелік
арнайы шотта


172
Х

      Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

      "__"____________ 200____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережесіне 18-қосымша

      Ескерту: Қосымша жаң редакцияда жазылды - ҚР Қаржы министрлігінің 2005 жылғы 21 қыркүйектегі N 341 бұйрығымен .

                    Гранттар бойынша есеп

                                          N 12-нысан     _________
                                                        |   Коды   |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі______ КҰЖЖ бойынша  |_________|

                      200__ж. 1___________

Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық ___________________________________
Өлшем бірлігі _____________________________________________________

Атауы

Жолдың/
ерекшеліктің
коды

Байланысы бар гранттар

1

2

3

Жыл басындағы қаражаттардың қалдығы - барлығы

010


оның ішінде ақша қаражатының қалдығы

011


Ағымдағы жылғы түсім

020

Жиыны

040

Шығыстар-барлығы

050


оның ішінде ерекшеліктер бойынша:

Есепті кезең аяғындағы қаражат қалдығы - барлығы

170


оның ішінде ақша қаражаттарының қалдығы

171


Басшы         _________   ___________________
                (қолы)         (аты-жөні)

Бас бухгалтер _________   ___________________
                (қолы)          (аты-жөні)

_____ж. "___"______________

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 19-қосымша

         Республикалық бюджеттен алынған қаражат
                  туралы тізімдеме

      Ескерту. 19-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 20-қосымша

    Республикалық бюджеттен алынған қаражат туралы
               жиынтық тізімдеме

      Ескерту. 20-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

                                       Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережесіне 21-қосымша

      Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы министрлігінің 2005.09.21. N 341 , өзгерту енгізілді - 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрықтарымен.

     Республикалық бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік
    мекемелердің теңгерімінің есеп айырысу баптары бойынша
        200__ жылғы 1_____________ арналған дебиторлық
        берешектің жай-күйі туралы талдамалы деректер

Республикалық бюджеттік бағдарламаларының әкімшісі
_____________________________________                  N 15-нысан
     (коды көрсетілген атауы)

Мемлекеттік мекеменің атауы _______________________________________
Өлшем бірлігі _____________________________________________________

Көрсеткіштер атауы

Жол-
дың
N

Бухгалтерлік есеп бойынша
қосалқы шоттардың атауы

150

151

152

153

155

157

159

160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сыртқы қарыздар мен
гранттар бойынша бюд-
жеттік инвестициялық
жобаның арнайы шотта-
ры бойынша операция-
ларды қоса алғанда,
республикалық бюджет-
тің қаражаты есебі-
нен - барлығы
(101+102):
оның ішінде
  өткен жылдардың
  берешегі
  ағымдағы жылғы
  берешек

100

101

102

Жергілікті бюджеттер-
ден алынған рұқсат-
тардың есебінен -
барлығы:
оның ішінде:
  өткен жылдардың
  берешегі
  ағымдағы жылғы
  берешек

200

201

202

Тауарларды (жұмыстар-
ды, қызметтерді)
сатудан түскен ақша
есебінен - барлығы:
оның ішінде:
  өткен жылдардың
  берешегі
  ағымдағы жылғы
  берешек

300

301

302

Демеушілік және
қайырымдылық
көмектен түскен ақша
есебінен - барлығы:
оның ішінде:
  өткен жылдардың
  берешегі
  ағымдағы жылғы
  берешек

400

401

402

Шетел валютасындағы
шот, есеп айырысу
шоты бойынша опера-
циялар есебінен -
барлығы:
оның ішінде:
  өткен жылдардың
  берешегі
  ағымдағы жылғы
  берешек

500

501

502

.___________________
есебінен - барлығы:
оның ішінде:
  өткен жылдардың
  берешегі
  ағымдағы жылғы
  берешек

600

601

602

Теңгерім бойынша
жиыны барлығы (100+
200+300+400+500+600):
оның ішінде қуыну
мерзімі өткен берешек

700

701

  кестенің жалғасы

Жол-
дың
N

Бухгалтерлік есеп бойынша
қосалқы шоттардың атауы

Дебиторлық берешектің барлығы

170

171

172

173

178

179

188

191

195

198

2

11

12

13

14

15

16

17

18

18-1

19

20

100101102200201202300301302400401402500501502600601602700701  Басшы         _________   ___________________
                (қолы)         (аты-жөні)

Бас бухгалтер _________   ___________________
                (қолы)          (аты-жөні)

_____ж."___"______________

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 22-қосымша

      Ескерту: 22-қосымшаға өзгерту енгізілді - 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

          Жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын
   мемлекеттік мекемелердің қаржыландыру жоспарын орындауы
     балансының есеп айырысы баптары жөніндегі дебиторлық
        берешектің жай-күйі туралы талдамалы деректер

                                                N 16-нысан

             200__ жылғы 1_____________ арналған

Жергілікті бюджеттердің бағдарламаларының әкімшісі
___________________________________________________________
               (кодты көрсете отырып, атауы)

Мемлекеттік мекеменің атауы _______________________________
Өлшем бірлігі _____________________________________________

Көрсеткіштер атауы

Жол
N

Бухгалтерлік есеп бойынша
субшоттардың атауы

150

151

152

153

155

157

1

2

3

4

5

6

7

8

Сыртқы қарыздар мен
гранттар бойынша
бюджеттік инвестициялық
жобаның арнайы шоттары
жөніндегі операцияларды
қоса алғанда жергілікті
бюджет қаражаты есебінен, - барлығы (101+102):

100оның ішінде
- өткен жылдың берешегі


101- ағымды жылдың берешегі

102Республикалық бюджеттен
алынған рұқсаттар
есебінен - барлығы:

200оның ішінде:
- өткен жылдың берешегі


201- ағымды жылдың берешегі

202Тауарларды (жұм-ды,
қызм-ді) сатудан түскен
ақша қаражаты есебінен-
барлығы:

300оның ішінде:
- былтырғы жылдың берешегі


301- ағымдағы жылдың берешегі

302Демеушілік және
қайырымдылық көмектен
алынған қаражаттың
есебінен, сақтандыру өтемінен - барлығы

400оның ішінде:
- өткен жылдардың ерешегі


401- ағымдағы жылдың берешегі

402Шетел валютасының шоты,
есепайырысу шоты бойынша
операциялар есебінен -
барлығы:

500оның ішінде:
- өткен жылдардың берешегі

501- ағымдағы жылдың берешегі

502........................
есебінен - барлығы:

600оның ішінде:
- өткен жылдардың берешегі


601- ағымдағы жылдың берешегі

602Баланс бойынша жиыны
барлығы (100+200+300+
400+500+600):

700оның ішінде
- мерзімі өткен қуыну
берешегі

701  кестенің жалғасы

Бухгалтерлік есеп бойынша
субшоттардың атауы

Кре-
дитор
береш. бар-
лығы

159

160

170

171

172

173

178

179

188

191

192

195

198

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19-1

20

21


        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

Күні  "__"____________ 200____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 23-қосымша

      Ескерту: 23-қосымшаға өзгерту енгізілді - 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

            Республикалық бюджеттің есебінен ұсталатын
    мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру жоспарының орындалу
     балансының есеп айырысы баптары жөніндегі кредиторлық
        берешектің жай-күйі туралы талдамалы деректер

                                            N 17-нысан

             200__ жылғы 1_____________ арналған

Республикалық бюджет бағдарламаларының әкімшісі
___________________________________________________________
               (кодты көрсете отырып, атауы)

Мемлекеттік мекеменің атауы _______________________________
Өлшем бірлігі _____________________________________________

Көрсеткіштер атауы

Жол
N

Бухгалтерлік есеп бойынша
субшоттардың атауы

150

151

152

153

154

155

1

2

3

4

5

6

7

8

Сыртқы қарыздар мен
гранттар бойынша
бюджеттік инвестициялық
жобаның арнайы шоттары
жөніндегі операцияларды
қоса алғанда
республикалық бюджет
қаражаты есебінен, -
барлығы (101+102):

100оның ішінде:
- былтырғы жылғы берешек


101- ағымды жылдың берешегі

102Жергілікті бюджеттен
алынған рұқсаттар
есебінен - барлығы:

200оның ішінде:
- былтырғы жылдың берешегі


  201- ағымды жылдың берешегі

202Тауарларды (жұм-ды,
қызм-ді) сатудан түскен
ақша қаражаты есебінен
барлығы:

300оның ішінде:
- былтырғы жылдың берешегі


301- ағымдағы жылдың берешегі

302Демеушілік және
қайырымдылық көмектен
алынған қаражаттың
есебінен, барлығы

400оның ішінде:
- былтырғы жылдың берешегі


401- ағымдағы жылдың берешегі

402Шетел валютасының шоты,
есепайырысу шоты бойынша
операциялар есебінен -
барлығы:

500оның ішінде:
- былтырғы жылдың берешегі


501- ағымдағы жылдың берешегі

502........................
есебінен - барлығы:


600оның ішінде:
- былтырғы жылдың берешегі


601- ағымдағы жылдың берешегі

602Баланс бойынша жиыны
барлығы  (100+200+300+
400+500+600):

700оның ішінде
- мерзімі өткен қуыну
берешегі

701  кестенің жалғасы

Бухгалтерлік есеп бойынша
субшоттардың атауы

157

158

159

160

171

172

173

177

178

180

181

(182
-
187)

188

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


  кестенің жалғасы

Бухгалтерлік есеп
бойынша субшот-
тардың атауы

Кредитор береш. барлығы

189

191

193

195

198

22

23

24

24-1

25

26


        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

Күні  "__"____________ 200____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 24-қосымша

      Ескерту: 24-қосымшаға өзгерту енгізілді - 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

             Жергілікті бюджеттің есебінен ұсталатын
    мемлекеттік мекемелердің қаржыландыру жоспарын орындалуы
     балансының есеп айырысу баптары жөніндегі кредиторлық
        берешектің жай-күйі туралы талдамалы деректер

                                            N 18-нысан

             200__ жылғы 1_____________ арналған

Жергілікті бюджет бағдарламаларының әкімшісі
___________________________________________________________
               (кодты көрсете отырып, атауы)

Мемлекеттік мекеменің атауы _______________________________
Өлшем бірлігі _____________________________________________

Көрсеткіштердің атауы

Жол
N

Бухгалтерлік есеп бойынша
қосалқышоттардың атауы

150

151

152

153

154

155

1

2

3

4

5

6

7

8

Сыртқы қарыздар мен
гранттар бойынша
бюджеттік инвестициялық
жобаның арнайы шоттары
жөніндегі операцияларды
қоса алғанда жергілікті
бюджет қаражаты есебі. нен, - барлығы (101+102):

100оның ішінде
- өткен жылдардың берешегі


101- ағымды жылдың берешегі

102Республикалық бюджеттен
алынған рұқсаттар
есебінен - барлығы:

200оның ішінде:
- өткен жылдардың
берешегі

201- ағымды жылдың берешегі

202Тауарларды (жұм-ды,
қызм-ді) сатудан түскен
ақша қаражаты есебінен
барлығы:

300оның ішінде:
- өткен жылдардың
берешегі

301- ағымдағы жылдың
берешегі

302Демеушілік және
қайырымдылық көмектен
алынған қаражаттың
есебінен, барлығы

400оның ішінде:
- өткен жылдардың
берешегі


401- ағымдағы жылдың
берешегі

402Шетел валютасының шоты,
есепайырысу шоты бойынша
операциялар есебінен -
барлығы:

500оның ішінде:
- былтырғы жылдың
берешегі


501- ағымдағы жылдың
берешегі

502........................
есебінен - барлығы:

600оның ішінде:
- былтырғы жылдың
берешегі


 
 

  601- ағымдағы жылдың берешегі

602Баланс бойынша жиыны
барлығы  (100+200+300+
400+500+600):


 
 

  700оның ішінде-мерзімі
өткен қуыну берешегі

701  кестенің жалғасы

Бухгалтерлік есеп бойынша
қосалқышоттардың атауы

157

158

159

160

171

172

173

177

178

180

181

(182
-
187)

188

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


  кестенің жалғасы

Бухгалтерлік есеп бойынша
қосалқышот-
тардың атауы

Кредитор береш. барлығы

189

191

193

195

198

22

23

24

24-1

25

26


        Басшы ___________ __________________
               (қолы)       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер ____________ _________________
                       (қолы)        (аты-жөні)

Күні  "__"____________ 200____ж.

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 25-қосымша

      Ескерту. 25-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2007.04.04. N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) бұйрықтарымен.

                 Бюджеттік сыныптама жөніндегі

              200__ж._________________ арналған
                шығыстар бойынша жиынтық есеп

                                              N 4-20-нысан

Бюджеттің түрі:____________________________________________
Орны:______________________________________________________
Қаржыландыру көзі:_________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі:_______________________
Өлшем бірлігі:_____________________________________________
Мемлекеттік мекеменің атауы:_______________________________

                                                       1-бет

Мекеме
Бюд.бағдарлама
Кіші бағдарл.
Ерекшелік

Атауы

Бір
жылға
міндет-
темелер
бойынша
арналған
қаржы-
ландыру
жоспары

Жыл
басынан
бастап
міндет-
темелер
бойынша
қаржы-
ландыру
жоспары

Рұқсат
етілді

жыл
басы-
нан
бастап

ағым-
дағы
айға

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)  БАРЛЫҒЫ

                                                        2-бет

Мекеме
Бюд.
бағдар-
лама
Кіші
бағдарл.
Ерек-
шелік

Атауы

Жыл
бас.
бастап
тіркелген
міндет.
сомасы

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша төленген міндеттемелер

Ақысы төленбеген
мін-
дет-
тер

Ат-
қа-
рыл-
ма-
ған
мін-
дет-
тер

Қал-
дық
қа-
ра-
жат

жыл
басы-
нан
бас-
тап

ағым-
дағы
ай(7)

(8)

(9)

(10)
=(7)
-(8)

(11)

(12)
=
(5)
-(7)

  БАРЛЫҒЫ

ҚАБ басшысы ________ __________     ММ басшысы _________ __________
              (қолы)  (аты-жөні)                 (қолы)   (аты-жөні)
М.О.                                 М.О.

Жауапты орындаушы ________  ММ бас бухгалтері ________ _____________
                   (қолы)                      (қолы)    (аты-жөні)
М.О.                                                             

                                Мемлекеттік мекемелердің
                             есептілігін жасау мен ұсынудың
                                 ережелеріне 26-қосымша

    Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
     200_ жылғы ____________ бастап ___________ қоса
     алғандағы кезең үшін қаражатты жұмсауы туралы
                        АҚПАРАТ

      Ескерту. 26-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

                               Мемлекеттік мекемелердің есептілігін
                                  жасау мен ұсынудың ережесіне 
                                          27-қосымша

         Есеп айырысудың аккредитивтік нысанын қолдана отырып
             бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы есеп

      Ескерту. 27-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі N 108 (бірінші ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

                                           N 19 нысан
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі_____________       __________
                                                      |   Коды    |
Мемлекеттік мекеме_________________      ҚҰЖЖ бойынша |__________|
          ___________________арналған    ҚҰЖЖ бойынша |__________|
Мерзімділігі: жылдық, тоқсандық ______________
Өлшем бірлігі: _______________________________

Әкімші

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

ББС кодтарының атауы

Аккредитивті ашу негізі (НҚА N және күні)

1

2

3

4

5

6


Барлығы


кестенің жалғасы

Аккредитивтің ашылған күні

Аккредитивтің қолданылу мерзімі

Аккредитив сомасы

барлығы

есепті жылдың басына өткен жылдар аккредитивтінің қалдығы

есепті кезең

7

8

9

10

11  кестенің жалғасы

Есепті кезеңде аккредитив игерілді

Бюджеттің кірісіне аударылды

Есепті күнге аккредитивтің қалдығы (9-бағ. - 12-бағ. - 13-бағ.)

Аккредитивтің жабылған күні

12

13

14

15

  Басшы ________________  _____________
         (қолы)          (аты-жөні)
Бас бухгалтер _____________   _____________
               (қолы)          (аты-жөні)

                                       Мемлекеттік мекемелердің
                                         есептілігін жасау мен
                                           ұсынудың ережесіне
                                               28-қосымша

      Ескерту: 28-қосымшамен толықтырылды - 2007.11.28. N 421 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін ақшаның
түсімі және жұмсалуы туралы есеп

Бюджет түрі____________________              4-дк жиынтық
Кезеңділігі____________________
           (тоқсандық, жылдық)
Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік
бағдарламалар
әкімшісі

Атауы

Түсімі

барлығы

оның ішінде
жылдың басындағы
ақша қалдығы

1

2

3

4


ЖИЫНЫ  кестенің жалғасы

Жұмсалуы

Ағымдағы қаржы
жылының есепті
кезеңінің
соңындағы ақша
қалдығы 3-бғ.
-7-бағ.

ерекшелік

барлығы

оның бюджет
кірісіне
аударылғаны

коды

атауы

5

6

7

8

9  Басшы         ________________    ______________________________
                   (қолы)            (қолтаңбаны таратып жазу)
Бас бухгалтер ________________    ______________________________
                   (қолы)            (қолтаңбаны таратып жазу)
200__ жылғы "__" __________

                                            Мемлекеттік мекемелердің
                                              есептілігін жасау мен
                                               ұсынудың ережесіне
                                                    29-қосымша

       Ескерту: 29-қосымшамен толықтырылды - 2008.10.28. N 533 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

                   Сыртқы қарыздар бойынша есеп

                                                         N 11-а-нысан

Функционалдық топ____________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі____________________ҚҰБС б/ша_____
Инвестициялық жобаны іске асырушы мемлекеттік мекеме_________________
_______________________________________________________ҚҰБС б/ша Коды
Бюджеттік бағдарлама ________________________________________________
Кіші бағдарлама _____________________________________________________
Мерзімділігі: айлық
Өлшем бірлігі: теңге

Атауы

Жол коды

ББС коды

сомасы

1

2

3

4

Жылдың басынан бері сыртқы қарыздар есебінен республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер түсті, барлығы:

Жылдың басынан бері жұмсалды – барлығы:
Оның ішінде (ерекшеліктер бойынша):

044
 
 

050Басшы         ______________ ________________________________
                 (қолы)                (аты-жөні)
Бас бухгалтер ______________ ________________________________
                 (қолы)                (аты-жөні)

күні: 200___жыл "___"___________.