Субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, әмбебап қызмет көрсету операторларын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу қағидаларын және уәкілетті органның байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеу тәртібін, байланыс операт

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 238 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

      "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 14) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, әмбебап қызмет көрсету операторларын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу қағидалары және уәкілетті органның байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеу тәртібі;

      2) байланыс операторларына қойылатын байланыстың әмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі талаптар;

      3) байланыстың әмбебап көрсетілетін қызметтерінің тізбесі бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін қаулының 1-тармағының 3) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің
2017 жылғы 2 мамырдағы
№ 238 қаулысымен
  бекiтiлген

Субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, әмбебап қызмет көрсету операторларын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу қағидалары және уәкілетті органның байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеу тәртібі

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, әмбебап қызмет көрсету операторларын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу қағидалары және уәкілетті органның байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеу тәртібі (бұдан әрі – Қағидалар) "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шілдедегі, "Пошта туралы" 2016 жылғы 9 сәуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және субсидиялар мөлшерін есептеуді қоса алғанда, әмбебап қызмет көрсететін операторларды айқындау жөніндегі конкурсты өткізу тәртібін және уәкілетті органның байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеу тәртібін айқындайды.

      2. Конкурсты өткізудің мақсаты байланыстың әмбебап қызметтерінің белгіленген тізбесін көрсету үшін әмбебап қызмет көрсету операторларын айқындау болып табылады.

      3. Пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) әмбебап қызмет көрсету операторы – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әмбебап байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі міндет жүктелген байланыс қызметтерін көрсететін байланыс операторы;

      2) байланыстың әмбебап көрсетілетін қызметтері – телекоммуникациялар және пошта байланысы секторында бекітілген, уәкілетті орган әзірлейтін және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін байланыстың көрсетілетін қызметтерінің ең аз тізбесі, оларды кез келген елді мекенде байланыстың көрсетілетін қызметтерін кез келген пайдаланушыға тағайындалған мерзімде, белгіленген сапада және осы көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ететін баға деңгейінде көрсету әмбебап қызмет көрсету операторлары үшін міндетті болып табылады;

      3) байланыс операторы – Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген, байланыс қызметтерiн көрсететін заңды тұлға;

      4) уәкілетті орган – байланыс саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын, байланыс саласында қызметтер көрсететін немесе оларды пайдаланатын тұлғалардың қызметін мемлекеттік бақылауды, үйлестіру мен реттеуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын орталық атқарушы орган.

2-тарау. Әмбебап қызмет көрсету операторларын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу тәртібі

      4. Уәкілетті орган конкурстың ұйымдастырушысы (бұдан әрі –ұйымдастырушы) болады.

      Ұйымдастырушы конкурстық комиссияның құрамын, конкурстық құжаттаманы, конкурсты өткізу мерзімін және конкурсты өткiзу туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру мерзімін бекітеді.

      5. Ұйымдастырушы конкурсты ашық тәсілмен өткізеді, оған байланыс операторларына қатысуға рұқсат етіледі.

      Байланыс операторы және онымен үлестес тұлғасы конкурсқа бір лот бойынша қатыса алмайды.

      6. Конкурсты өткiзу:

      1) заңдылық;

      2) адал бәсекелестiк;

      3) әдiлдiк;

      4) қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң теңдігі қағидаттарына негізделеді.

      7. Конкурсты өткiзу басталғанға дейiн ұйымдастырушы конкурсты өткiзу туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын орналастырады.

      8. Хабарландыру мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) байланыс саласындағы уәкілетті органның атауы және орналасқан жері;

      2) конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі;

      3) конкурсты өткiзу уақыты, күнi және орны;

      4) әмбебап көрсетілетін қызметтердің тiзбесi;

      5) конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі;

      6) конкурстық құжаттарды алу орны мен тәсiлдерi.

      9. Конкурстық комиссия төрағадан, төрағаның орынбасарынан, комиссия мүшелерiнен және хатшысынан тұрады. Дауыс беруге комиссия төрағасы, төрағаның орынбасары және мүшелері қатысады, комиссия хатшысының дауыс беру құқығы жоқ.

      Дауыс беруге құқығы бар конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы саны тақ санды (бес адамнан кем емес) құрайды.

      10. Конкурстық комиссияның төрағасы оның қызметiне басшылық жасайды, конкурстық комиссияның отырыстарына төрағалық етедi, оның жұмысын жоспарлайды және оның шешiмдерiн iске асыруға жалпы бақылау жасауды жүзеге асырады.

      Төраға болмаған кезде оның функцияларын орынбасар орындайды.

      11. Конкурстық комиссияның шешiмдерi ашық дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы санының басым көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп саналады.

      Дауыстар тең түскен жағдайда, комиссия төрағасы дауыс берген шешiм қабылданды деп саналады.

      12. Конкурстық комиссияның шешiмдерi хаттамалармен ресiмделедi, оларды белгіленген тәртiппен комиссия хатшысы дайындайды және оған комиссияның төрағасы, төрағасының орынбасары және мүшелері қол қояды.

      13. Ұйымдастырушы байланыс операторларына ұсынатын конкурстық құжаттама:

      1) байланыс операторы әрекет ететін аймақтар бар лоттар тізбесін;

      2) лоттарда көрсетілген жұмыс сипаттамасы туралы техникалық ерекшелікті;

      3) байланыстың әмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау туралы жобалық шартты қамтиды.

      14. Байланыс операторы конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұраумен, конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей жазбаша түрде жүгінеді. Ұйымдастырушы сұрау тіркелген сәттен бастап үш күн мерзімде оған жауап береді.

      15. Конкурсқа қатысуға тілек білдірген байланыс операторы ұсынатын конкурстық өтінім:

      1) конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашатын күннің алдындағы үш айдан астам уақыт ішінде байланыс операторының банк (банктер) алдында мерзімі өтіп кеткен берешегінің жоқ екендігі туралы банк (банктер) мөрі қойылған бірінші басшының немесе оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылған банк (банктер) анықтамасының түпнұсқасын (егер байланыс операторы екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылған жағдайда, аталған анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады);

      2) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес төлеу мерзімі ұзартылған жағдайларды қоспағанда, конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашатын күннің алдындағы үш айдан астам уақыт ішінде салық берешегiнiң, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ немесе бар екендігі туралы (тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасы) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы куәландырған электрондық құжаттың қағаздағы көшірмесін;

      3) байланыс операторы көрсететін байланыстың әмбебап қызметтерінің тізбесіндегі әрбір әмбебап қызмет бойынша негізделген өзіндік құнды;

      4) байланыс операторы көрсететін байланыстың әмбебап қызметтерінің тізбесіндегі әрбір қызмет бойынша нақты және болжамды көлемдерді;

      5) байланыстың әмбебап көрсетілетін қызметтерінің негізгі техникалық және пайдалану сипаттамаларының егжей-тегжейлі сипаттамасын;

      6) байланыстың әмбебап қызметтерін тиісінше және үздіксіз көрсетуге қажетті қолда бар ресурстарды қамтиды.

      16. Конкурстық құжаттамаға қоса берілетін есептеулер мен растайтын материалдар мынадай талаптарға сәйкес жасалады:

      1) конкурс материалдары тігіледі, нөмірленеді және байланыс операторы басшысының мөрімен және қолымен расталады.

      2) қаржылық құжаттарға байланыс операторының басшысы және бас бухгалтері не оларды алмастыратын тұлғалар қол қояды және байланыс операторының мөрімен расталады.

      17. Конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі хабарландыру жарияланған сәттен бастап күнтізбелік 30 күнді құрайды.

      18. Ұйымдастырушы (оның жауапты тұлғасы) конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін алған барлық конкурстық өтінімдер ашылмаған күйінде қабылданбайды және оларды ұсынған байланыс операторларына қайтарылады.

      19. Байланыс операторы конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін өзінің конкурстық өтінімін өзгерте немесе кері қайтара алады. Өзгеріс конкурстық өтінімнің өзі сияқты дайындалады, мөрмен бекітіледі және ұсынылады. Мұндай өзгеріс немесе кері қайтару туралы хабарлама, егер ұйымдастырушы оларды конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін алса, жарамды болып табылады.

      20. Конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейін конкурстық өтінімдерге өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

      21. Тіркелген өтінім кері қайтарып алынған жағдайда, байланыс операторы ұйымдастырушыға жазбаша түрде хабарлама жолдайды.

      22. Байланыс операторының өкілі өзінің байланыс операторы атынан әрекет ету құқығын куәландыратын, ресімделген сенімхатты ұсынған жағдайда конкурсқа қатысуға өтінім беруді жүзеге асырады.

      23. Ұйымдастырушы өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік 15 күннің ішінде құжаттарды конкурстық комиссияға жібереді.

      24. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде конкурстық комиссия қатысушы адамдарға мыналарды:

      1) конкурсқа қатысушы байланыс операторларының атауын және орналасқан жерін;

      2) осы Қағидалардың 14-тармағына сәйкес сұратылған ақпаратты, егер өзгерістер құжатпен көрсетілсе, конкурстық өтінімдерді кері қайтару және өзгерту туралы ақпаратты;

      3) конкурстық өтінімді құрайтын құжаттардың бар немесе жоқ екендігі туралы жариялайды.

      25. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде конкурстық комиссия хатшысы ашу хаттамасын жасайды, оған конкурстық комиссияның төрағасы, оның орынбасары, конкурстық комиссия мүшелері мен хатшысы қол қояды.

      26. Хаттаманың көшірмелері конвертерді ашқан күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде конкурсқа қатысушылардың мекенжайларына жолданады.

      27. Конкурстық комиссия конкурстық өтінімдерді олардың толықтығы, есептеулерде қателердің, құжаттарда барлық қолдардың болуы тұрғысынан зерделейді, сондай-ақ жалпы өтінімдердің ресімделуінің дұрыстығын тексереді.

      28. Конкурстық комиссия 15 жұмыс күні ішінде конкурстық өтінімдерді бағалайды, байланыстың әмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі байланыс операторларына қойылатын талаптарға сәйкестігін, құжаттардың толықтығын салыстырады және жеңіп шыққан конкурстық өтінімді айқындайды.

      29. Конкурстық комиссия дауыс беру арқылы конкурстың жеңімпазын айқындайды. Конкурс нәтижелері бойынша ұйымдастырушы белгілі бір аумақта байланыстың әмбебап қызметтерін көрсету бойынша жеңіп шыққан оператор туралы бұйрық шығарады. Ұйымдастырушы конкурс қорытындылары шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурс жеңімпазына оның конкурстық өтінімінің жеңімпаз деп танылғаны туралы жазбаша түрде хабарлайды.

      30. Ұйымдастырушы конкурс қорытындылары шығарылған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде атауын, жеңімпазды және оның мекенжайын, конкурс жеңімпазы ұсынған конкурстық өтінімнің атауы мен субсидиялар мөлшерін көрсете отырып, өз интернет-ресурсында конкурс нәтижелерін жариялау арқылы барлық қатысқан байланыс операторларына хабарлайды.

      Байланыстың әмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау туралы шарт конкурс жеңімпазына хабарлағаннан кейін 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей жасалады.

      31. Байланыстың әмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау туралы шарт уәкілетті орган оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің казынашылық органдарында тіркегеннен кейін күшіне енеді.

      32. Өткізілген конкурс нәтижелері бойынша туындаған барлық дауды уәкілетті орган қарайды. Дауды қарау нәтижесінде қабылданған уәкілетті органның шешіміне Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шағым берілуі мүмкін.

3-тарау. Субсидиялар мөлшерін есептеу

      33. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерін көрсеткені үшін шығындар, егер бұл конкурстың нәтижесімен немесе байланыс операторына байланыстың әмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі міндеттемелерді жүктеу шарттарымен айқындалған болса, субсидиялануға жатады.

      34. Қалаларда байланыстың әмбебап қызметтерін көрсеткені үшін шығындар субсидияланбайды.

      35. Субсидиялардың мөлшері конкурстың немесе байланыс операторына байланыстың әмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі міндеттемелерді жүктеу шарттары бойынша айқындалады, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетте көзделген субсидиялардың мөлшерінен аспауға тиіс және шығыстар мен байланыстың шығынды әмбебап қызметтерін көрсетуден түскен нақты кірістердің айырмасы ретінде айқындалады.

4-тарау. Уәкілетті органның байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеу тәртібі

      36. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдер болмаған немесе жеңiмпазды анықтау мүмкiн болмаған жағдайда, байланыстың әмбебап қызметтерiнің тізбесінен байланыстың әмбебап қызметтерін көрсетудi уәкілетті орган осы аумақта көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша нарықтың ең көп үлесін алып отырған байланыс операторына жүктейдi. Қызметтердің тиісті нарығын талдау негізінде уәкілетті орган байланыс операторының нарықта алатын үлесін айқындайды. Уәкілетті органның байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеуі уәкілетті органның бұйрығы түрінде ресімделеді.

      37. Уәкілетті органның байланыс операторларына әмбебап қызметтер көрсету жөніндегі міндетті жүктеуі туралы бұйрықтың көшірмесі үш жұмыс күні ішінде байланыстың әмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын субсидиялау туралы шарт жасасу үшін тиісті байланыс операторына жіберіледі.

      38. Уәкілетті орган бұйрық шығарғаннан кейін он жұмыс күні ішінде байланыс операторымен телекоммуникациялар және пошта байланысы секторында бекітілген әмбебап байланыстың қызметтерін көрсетуге арналған шарт жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің
2017 жылғы 2 мамырдағы
№ 238 қаулысымен
бекiтiлген

Байланыстың әмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі байланыс операторларына қойылатын талаптар

      Байланыстың әмбебап қызметтерін көрсету жөніндегі байланыс операторларына мынадай талаптар қойылады:

      1) телекоммуникациялар секторында қызмет көрсету үшін – байланыс операторы көрсететін қызметтерді пайдаланушылардың байланыстың әмбебап қызметтерінің қолжетімділігіне, сапасына және ұсынылу бағасына деген қажеттіліктерін қанағаттандыратын телекоммуникация желілерінің болуы;

      2) пошта байланысы секторында қызмет көрсету үшін – пошта операторы көрсететін қызметтерді пайдаланушылардың пошта байланысының әмбебап қызметтерінің қолжетімділігіне, сапасына және ұсынылу бағасына деген қажеттіліктерін қанағаттандыратын пошталық желілердің болуы.

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің
2017 жылғы 2 мамырдағы
№ 238 қаулысымен
бекiтiлген

Байланыстың әмбебап көрсетілетін қызметтерінің тізбесі


Р/с №

Әмбебап көрсетілетін қызметтердің атауы
 

1

2

Телекоммуникациялар секторында бекітілген байланыс қызметтерінің тізбесі

1.

Жергілікті телефон байланысының қызметтері

2.

Интернет желісіне кемінде 1536 Кбит/с қосылу жылдамдығымен жеке қолжетімділік қызметтері

Пошта байланысы секторында бекітілген байланыс қызметтерінің тізбесі

3.

Тіркелмейтін хатты жiберу бойынша көрсетілетін қызметтер

4.

Тіркелмейтін пошта карточкасын жiберу бойынша көрсетілетін қызметтер

5.

Тіркелмейтін бандерольді жiберу бойынша көрсетілетін қызметтер

6.

Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз басылымдарын тарату бойынша көрсетілетін қызметтер

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің
2017 жылғы 2 мамырдағы
№ 238 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiн көрсету құқығына конкурс өткiзу ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 қыркүйектегі № 1012 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 36, 482-құжат).

      2. "Телекоммуникацияның әмбебап қызметтерінің тізбесін және Телекоммуникацияның әмбебап қызметтерінің құнын субсидиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 наурыздағы № 451 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 17, 153-құжат).

      3. "Телекоммуникацияның әмбебап қызметтерінің тізбесін және Телекоммуникацияның әмбебап қызметтерінің құнын субсидиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 наурыздағы № 451 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 16 қыркүйектегі № 969 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 54, 759-құжат).

      4. "Телекоммуникацияның әмбебап қызметтерінің тізбесін және Телекоммуникацияның әмбебап қызметтерінің құнын субсидиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 наурыздағы № 451 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 25 қарашадағы № 1231 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 72-73, 653-құжат).