Мас күйiн куәландыруға жiберу, мас күйiн куәландыру және оның нәтижелерiн ресiмдеу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 4 маусымдағы N 528 қаулысы

      "Әкімшілiк құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң  629-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берілiп отырған Мас күйiн куәландыруға жiберу, мас күйiн куәландыру және оның нәтижелерiн ресiмдеу ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшіне енедi және жариялануға тиiс.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң    
2003 жылғы 4 маусымдағы          
N 28 қаулысымен            
бекітiлген            

Мас күйiн куәландыруға жiберу, мас күйiн куәландыру
      және оның нәтижелерiн ресімдеу
ЕРЕЖЕСI

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Мас күйiн куәландыруға жiберу, мас күйiн куәландыру және оның нәтижелерiн ресiмдеу ережесi (бұдан әрi - Ереже) алкоголымен, есiрткiмен, уытқұмарлықпен мас күйiн (бұдан әрi - мас күйi) куәландыру, көлiк құралдары жүргiзушiлерiнiң, шағын көлемдi кемелердiң кеме жүргiзушiлерiнiң (бұдан әрi - жүргiзушi, кеме жүргiзушi) мас күйiн куәландыру, сондай-ақ оның нәтижелерiн ресiмдеу тәртiбiн айқындайды.

      2. Жүргiзушiлердiң, кеме жүргiзушiлерiнің мас күйiн куәландыруға жiберудi, мас күйiн куәландыруды "Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнің (бұдан әрi - Кодекс)  618 және  629-баптарына сәйкес мас күйi Кодексте көзделген құқық бұзушылықтың құрамы болып табылғанда әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша iс жүргiзудi қамтамасыз ету шаралары ретiнде уәкiлеттi лауазымды адамдар жүргiзедi.

      3. Көлiк құралдарын басқарудан шеттетiлген жүргiзушiлердiң, кеме жүргiзушiлерiнiң мас күйiн куәландыруды Қазақстан Республикасының заңнамасымен осыған уәкiлеттік берiлген лауазымды адамдар мас күйiн белгiлейтiн арнайы аспаптар мен құралдарды қолдану арқылы тiкелей әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде және/немесе медициналық ұйымдарда жүргiзе алады.

      4. Жүргiзушiлердiң, кеме жүргiзушiлерiнiң көлiк құралдарының, шағын көлемдi кемелердiң қозғалыс тәртiбiн реттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдердiң  белгiленген талаптарын бұзуы және қозғалыс қауiпсiздiгiн қадағалауды жүзеге асыру кезiнде лауазымды адамдардың олардың бұл әрекеттерiнiң жолын кесуi, егер бұл ретте, жүргiзушiлерде, кеме жүргізушілеріне мас күйi белгілерiнiң анықталуы, сондай-ақ жүргiзушiлердiң, кеме жүргiзушiлерiнiң алкогольдi немесе психикалық активтi заттарды қабылдағандығы туралы өтiнiштер, хабарлар, олардың алкогольдi немесе психикалық активтi заттарды қабылдағандығын мойындауы жүргізушілердi, кеме жүргiзушiлерiн мас күйiн куәландыруға жiберуге, мас күйiн куәландыруға жеткiлiктi негiз болып табылады.

  2. Мас күйiн медициналық куәландыруға жiберу тәртiбi

      5. Жүргiзушiнiң, кеме жүргiзушiсiнiң мас күйiн медициналық куәландыру (бұдан әрi - медициналық куәландыру) уәкiлеттi лауазымды адамдардың жазбаша жолдамасы бойынша 1-қосымшаға сәйкес жүргiзiледi.

      6. Медициналық куәландыруға жiберуде көлiк басқарудан шеттету күнi, уақыты, орны, негiздемесi, куәландыруға жiберу негіздемесi, хаттаманы толтырған адамның лауазымы, тегі мен аты-жөнi, көлiк құралының, шағын көлемдi кеменiң үлгiсi, маркасы, моделi, мемлекеттік тiркеу нөмiрi, өзге де сәйкестендiру белгiлерi, басқарудан шеттетiлген, куәландыруға жiберiлген жүргізушiнiң, кеме жүргiзушiсiнiң жеке басы туралы мәлiметтер көрсетiледi. Жолдамаға оны толтырған лауазымды адам, сондай-ақ куәландыруға жiберілген жүргiзушi, кеме жүргiзушiсi қол қояды.

      7. Жүргiзушi, кеме жүргiзушiсi әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде жүргiзiлген куәландыру нәтижелерiмен келiспеген жағдайларда медициналық куәландыру үшiн берiлетiн жолдамаға лауазымды адам жүргізген куәландыру актісi қоса берiледi.

      8. Куәландыруға жiберiлген жүргiзушiнiң, кеме жүргiзушiсiнiң жеке басын куәландыратын құжаттардың болмауы медициналық ұйымның куәландырудан бас тартуына негiздеме бола алмайды. Жеке басы туралы мәлiметтер куәландырушының сөзiнен жазылады.

  3. Уәкiлетті лауазымды адам жүргiзетiн мас күйiн куәландыру және оның нәтижелерiн ресiмдеу тәртiбi

      9. Жүргiзушiлердің, кеме жүргiзушiлерiнiң мас күйiн анықтауға Қазақстан Республикасында қолдануға белгiленген тәртiппен рұқсат етiлген арнайы приборлар мен құралдарды қолдану арқылы куәландыру оларды қолдану жөнiндегi нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.
      Арнайы приборлар мен құралдарды қолдану алдында олардың жарамдылығы, метрологиялық тексеру күнi тексерiледi.

      10. Арнайы приборлар мен құралдарды қолдану арқылы жүргiзушiнi, кеме жүргiзушiсiн куәландыру әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыру кезiнде қатысатын екi куәгердiң қатысуымен уәкiлеттi лауазымды адам толтыратын акт 2-қосымшаға сәйкес ресiмделедi.
      Куәландырылатын жүргiзушi, кеме жүргiзушiсi және куәгерлер куәландыруды жүргiзудiң және арнайы приборлар мен құралдарды пайдаланудың белгiленген тәртiбiмен таныстырылады.

      11. Куәгерлер болмаған кезде (елдi мекендерден қашықтығы, түнгi уақыт немесе басқа да жағдайлар) жүргізушiнi, кеме жүргiзушiсiн куәландыруды олардың келiсiмiмен жүргiзуге жол берiледi. Мұндай куәландырудың нәтижелерi куәландырылушының келiсiмi туралы белгiсi бар куәландыру актісiнде жазылады.

      12. Жүргiзушi, кеме жүргiзушiсi әкiмшілiк құқық бұзушылық жасалған жерде куәгерлердiң қатысуынсыз куәландыру жүргізуге немесе куәландыру нәтижелерiмен келiспеген жағдайда олар медициналық мекемеге медициналық куәландыруға жiберiледi.

      13. Жүргiзушi, кеме жүргiзушiсi әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамада, мас күйiн куәландыру актiсiнде немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамаға қоса берiлетiн жекелеген түсiнiктемеде мас күйiн куәландырудан өтуден өзiнiң бас тарту уәждерiн жазады.
       Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.08.10. N  826 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      14. Жүргiзушi, кеме жүргiзушiсi мас күйiн куәландырудан жалтарған кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде толтырылған әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамада және мас күйiн куәландыру актiсiнде бұл туралы белгi жасалады.

Мас болуын куәландыруға жiберудiң,
мас болуын куәландырудың және оның
нәтижелерiн ресiмдеудiң ережесiне
1-қосымша

Maс күйін анықтау үшiн медициналық куәландыруға
ЖОЛДАМА

20__ жылғы "____"_________ ____ сағат___ минут____________________
                                      (хаттаманың толтырылған жерi)
__________________________________________________________________
(хаттаманы толтырған лауазымды адамның лауазымы, атағы, аты-жөнi)

Азамат (азаматша) ________________________________________________
                           (Тегі, аты, әкесiнiң аты)

мас күйiн медициналық куәландыру үшiн жiбердiм

Азаматтығы ____________ Туған жылы мен жерi ______________________

Жұмыс iстейтiн, тұрғылықты жерi __________________________________
__________________________________________________________________

Жеке басы анықталған құжат _______________________________________
                         (паспорт, жеке куәлiгi, жүргiзушi куәлiгi)
__________________________________________________________________
  (құжаттың сериясы, нөмiрi, күнi, берiлген орны)

Көлiк құралы туралы мәлiметтер ___________________________________
                                (көлiк құралының, шағын көлемдi
__________________________________________________________________
кеменiң үлгiсi, маркасы, моделi, мемлекеттiк тiркеу нөмiрi,

__________________________________________________________________
          өзге де сәйкестендiру белгiлерi)

Медициналық куәландыру үшiн жолдаманың негiздемесi _______________
__________________________________________________________________

Куәландырудың мақсаты ____________________________________________

Лауазымды адамның қолы: __________________________________________

                        ______________________
                          (куәландырылушы)

Мас болуын куәландыруға жiберудiң,
мас болуын куәландырудың және оның
нәтижелерiн ресiмдеудiң ережесiне
2-қосымша

Мас күйiн анықтау үшiн куәландырудың
N ______ АКTIСI

(арнайы приборлар мен құралдарды пайдалану арқылы)

__________________________________________________________________
            (куәландыру күнi, уақыты және орны)

Мен, _____________________________________________________________
 (уәкiлетті лауазымды адамның лауазымы, атағы, тегi, аты, әкесiнiң аты)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (тегi, аты, әкесiнiң аты, жүргiзушi куәлігi, жеке куәлiгi,
__________________________________________________________________
  сериясы, нөмiрi, тұрғылықты жерiнiң мекен-жайы, көлiк құралының
__________________________________________________________________
                  маркасы, нөмiрлiк белгiсi)
__________________________________________________________________
     (куәландыру қажеттігiн тудыратын жағдайлар: алкоголь иiсi,
__________________________________________________________________
      ағзаның дене және психикалық функциясының бұзылуы)
_______________________________________________________байланысты
__________________________________________________________________
 (арнайы прибордың немесе құралдың атауы, нөмiрi, метрологиялық
__________________________________________________________________
  тексеру нөмiрi, күнi, прибордың немесе құралдың көрсеткiшi)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ пайдалану
арқылы куәландыруды жүргiздiм.
__________________________________________________________________

Куәландыру құқықтарымен, мiндеттерiмен және тәртiбiмен танысты:
__________________                        _______________
(куәландырылушы)                             (куәгер)

                                          _______________
                                             (куәгер)

(артқы бетi)

КУӘЛАНДЫРУ НӘТИЖЕСI

__________________________________________________________________
              (сынамасы - оң, терiс)

Адамның (жүргiзушiнiң) түсiнiктемесi _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Куәландыру нәтижесiмен ___________________________________________
                              (келiсемiн, келiспеймiн)
                              ____________________________________
                                          (қолы)

       Куәгерлер*:

1. _______________________________________________________________
   (тегi, аты, әкесiнiң аты, жеке куәлігінiң, жүргiзушi куәлiгiнiң
__________________________________________________________________
       сериясы, нөмiрi, тұрғылықты жерiнiң мекен-жайы)
__________________________________________________________________
      (куәландыру фактiсi бойынша қысқаша түсiнiктеме)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                __________________
                                                      (қолы)

2. _______________________________________________________________
  (тегi, аты, әкесiнiң аты, жеке куәлiгiнiң, жүргiзушi куәлігінiң
__________________________________________________________________
       сериясы, нөмiрi, тұрғылықты жерiнiң мекен-жайы)
__________________________________________________________________
       (куәландыру фактiсi бойынша қысқаша түсiнiктеме)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                                __________________
                                                      (қолы)

Хаттаманы толтырған лауазымды адамның қолы _______________________
__________________________________________________________________
*Куәлардың немесе куәгерлердiң болмау себептерi көрсетiледi.