Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 4 шілдедегі N 148 Заңы

Қолданыстағы

        РҚАО-ның ескертуі: Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсiн:

      1. "Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 11, 154-құжат; 1999 ж., N 8, 239-құжат; N 23, 925-құжат; 2002 ж., N 6, 71-құжат; 2003 ж., N 1-2, 13-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 157-құжат; 2005 ж., N 23, 98-құжат):

      1) 1-1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Орталық атқарушы орган - халықты әлеуметтiк қорғау саласында реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.";

      2) 3-бапта:
      2-тармақтағы "уәкілеттi мемлекеттiк орган" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "он күн мерзiмнен" деген сөздер "он жұмыс күнiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктегi "бес күннен" деген сөздер "бес жұмыс күнiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 6-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жәрдемақы төлеу ағымдағы ай үшiн жүргiзіледi. Жәрдемақы алушы қайтыс болған жағдайда жәрдемақы қайтыс болған айына қоса төленедi.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жәрдемақы төлеу Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.";

      4) 9-баптың үшiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мүгедектiктi куәландыру, оның себептерiн, топтарын және еңбекке қабiлетiн жоғалту дәрежесiн анықтау ережесiн Қазақстан Pecпубликасының заңнамасына сәйкес, денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша орталық атқарушы орган әзiрлейдi.".

      2. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 11, 39-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 8, 45-құжат):

      1) 1-бапта:
      22) тармақшадағы "заңдарда белгiленген тәртiппен" және "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылатын" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 37) тармақшамен толықтырылсын:
      "37) орталық атқарушы орган - халықты әлеуметтiк қорғау саласында реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.";

      2) 5-баптың 2-тармағының төртiншi бөлiгiндегi "халықты әлеуметтiк қорғау саласындағы орталық атқарушы орган" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 10-баптағы "төленiп отырады" деген сөздер "қайтыс болған айына қоса төленедi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 15-бапта:
      1-тармақтағы "зейнетақы төлемдерiн тағайындаушы органға" деген сөздер "Орталыққа" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілеген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 16-бапта:
      1-тармақтағы "10 күн мерзiмнен кешiктiрмей" деген сөздер "он жұмыс күнi iшiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "5 күннен" деген сөз "бес жұмыс күнiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 17-баптың 2-тармағындағы "зейнетақы төлемдерiн тағайындаушы органға" деген сөздер "Орталыққа" деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 18-баптың 2-тармағының 2-1) тармақшасы "салымшылардың" деген сөзден кейiн "(алушылардың)" деген сөзбен толықтырылсын;

      8) 19-бапта:
      1-тармақтағы "өткен" деген сөз "ағымдағы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Орталықтан зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды.";

      9) 41-баптың 2-тармағының 11-1) тармақшасы "жасасылған" деген сөзден кейiн "және қолданылуы тоқтатылған" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 50-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгi "зейнетақы қорлары" деген сөздерден кейiн "және Орталық" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақ "қорларының" деген сөзден кейiн ", Орталықтың" деген сөзбен толықтырылсын;

      4-тармақ мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) Орталыққа - мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша салымшылар (алушылар) дерекқорын қалыптастыру үшiн;";

      11) 53-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "53-бап. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге
               асыратын ұйымның басшы қызметкерлерi

      Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкерлерiне қойылатын талаптар "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының  Заңымен  айқындалады.".

      3. "Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттiк жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 5 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 8, 238-құжат; N 23, 925-құжат; 2000 ж., N 23, 411-құжат; 2001 ж., N 2, 14-құжат; 2002 ж., N 6, 71-құжат; 2004 ж., N 24, 157-құжат; 2005 ж., N 23, 98-құжат):

      1) 1-баптың 3) тармақшасындағы "мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн" деген сөздер "реттеудi жүзеге асыратын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 4-бапта:
      1) тармақшадағы "Қазақстан Республикасы Президентiнiң" деген сөздер алып тасталсын, "заң күшi бар Жарлығының" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Заңының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы "қаза тапқан (қайтыс болған, хабарсыз кеткен) әскери қызметшiлердiң отбасылары, атап айтқанда:", "қаза тапқандардың (қайтыс болғандардың, хабарсыз кеткендердiң) балалары, асырауындағылар;", "ата-аналары; екiншi рет некеге отырмаған әйелi (ерi);" деген сөздер алып тасталып, "қаза тапқан адамдардың" деген сөздер "қаза тапқандардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) бiрге тұратын төрт және одан көп кәмелетке толмаған балалары, оның iшiнде жалпы орта білiм беретiн, жоғары және орта кәсiптiк оқу орындарында күндiзгi оқу нысанында оқитын балалары бар көп балалы отбасылар, балалар кәмелеттiк жасқа толғаннан кейiн олар оқу орнын бiтiретiн уақытқа дейiн (бiрақ әрi дегенде 23 жасқа толғанға дейiн);";

      3) 6-бапта:
      2-тармақта:
      "аяқталған" деген сөз "ағымдағы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Жәрдемақы алушы қайтыс болған жағдайда жәрдемақы қайтыс болған айына қоса төленедi.";

      4-тармақта:
      "халықты әлеуметтiк қорғау саласындағы" деген сөздер алып тасталсын;
      "6" деген цифр "алты" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Жәрдемақы алуға құқылы екі және одан да көп адам бiрге тұрған жағдайда жәрдемақы олардың әрқайсысына тағайындалады және төленедi.";

      4) 7-бапта:
      3) тармақшадағы "2,4" деген цифрлар "5,8" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "5,7" деген цифрлар "7,1" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы "2,7" деген цифрлар "4,2" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) Ауғанстандағы немесе соғыс қимылдары жүргiзiлген басқа да мемлекеттердегi соғыс қимылдары кезiнде қаза тапқан (хабарсыз кеткен) немесе сол кезеңде жаралану, контузия алу, мертiгу, ауру салдарынан қайтыс болған әскери қызметшiлердiң отбасыларына; бейбiт уақытта әскери қызмет өткеру кезiнде қаза тапқан (қайтыс болған) әскери қызметшілердiң отбасыларына; қызметтiк мiндеттерiн атқару кезiнде қаза тапқан iшкi iстер органдары қызметкерлерiнiң отбасыларына; Чернобыль AЭC-сындағы апаттың және азаматтық немесе  әскери мақсаттағы объектілердегi басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың зардаптарын жою кезiнде қаза тапқандардың отбасыларына; сәуле ауруы салдарынан қайтыс болғандардың немесе қайтыс болған мүгедектердiң отбасыларына, сондай-ақ қайтыс болуы Чернобыль АЭС-сындағы апаттың және азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектiлердегi басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың және ядролық сынақтардың әсерiне байланысты болғаны белгiленген тәртiппен анықталған азаматтардың отбасыларына - 4,3 айлық есептiк көрсеткiш;";
      7) тармақшадағы "0,9" деген цифрлар "2,4" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "8) Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КCP Одағының ордендерiмен және медальдарымен марапатталған адамдарға, сондай-ақ мемлекеттiк наградалармен марапатталмаған, 1941 жылғы 22 маусымнан бастап 1945 жылғы 9 мамырға дейiнгi кезеңде кемiнде алты ай жұмыс iстеген (қызмет атқарған) адамдарға - 2,0 айлық есептiк көрсеткiш;";
      8-1) тармақшадағы "0,5" деген цифрлар "2,0" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) "Алтын алқамен", "Күмiс алқамен" марапатталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, I және II дәрежелi "Ана даңқы" ордендерiмен марапатталған көп балалы аналарға - 3,9 айлық есептiк көрсеткiш;";
      мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "12-1) бiрге тұратын төрт және одан көп кәмелетке толмаған балалары, оның iшiнде жалпы орта білiм беретiн, жоғары және орта кәсiптiк оқу орындарында күндiзгi оқу нысанында оқитын балалары бар көп балалы отбасыларға, балалар кәмелеттiк жасқа толғаннан кейiн олар оқу орнын бiтiретiн уақытқа дейiн (бiрақ әрi дегенде 23 жасқа толғанға дейiн) - 3,9 айлық есептiк көрсеткiш;";

      5) 8-бапта:
      4-тармақтағы "интернат-үйлерде" деген сөздер "мемлекеттiк медициналық-әлеуметтiк мекемелерде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. "Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген адамдарға берiлетiн мемлекеттiк арнайы жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 19, 647-құжат; 2002 ж., N 10, 105-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 23, 98-құжат):

      1) 1-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 5-бапта:
      2-тармақтағы "жәрдемақы тағайындау жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздер "тұрғылықты жерi бойынша Орталыққа" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Жәрдемақы тағайындауға арналған құжаттарды қарауды жәрдемақы тағайындау жөнiндегi уәкiлеттi орган тiзбесiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын құжаттар табыс етiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырады.";

      4-тармақтағы "бес күннен" деген сөздер "бес жұмыс күнiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақ "бастап" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 7-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жәрдемақы төлеудi Орталық ағымдағы ай үшiн жүргізеді. Жәрдемақы алушы қайтыс болған жағдайда жәрдемақы қайтыс болған айына қоса төленедi.";
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жәрдемақы төлеу Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.".

      5. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Pecпубликасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2005 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2005 ж., N 11, 39-құжат):

      2-баптағы "2006 жылғы 1 шiлдеден" деген сөздер "2007 жылғы 1 қаңтардан" деген сөздермен ауыстырылсын.

       2-бап.  Осы Заң, 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 1-тармағының 3) тармақшасының екiншi және үшiншi абзацтарын, 2-тармағының 3) тармақшасын, 8) тармақшасының екiншi абзацын, 3-тармағының 3) тармақшасының екiншi, үшiншi, төртiншi және бесiншi абзацтарын, 4-тармағының 3) тармақшасының екiншi және үшiншi абзацтарын қоспағанда, 2006 жылғы 1 шiлдеден бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi