Әкімшілік - аумақтық бірліктердегі халық санына сәйкес сайланатын мәслихаттар депутаттарының санын белгілеу Ережелерін бекіту туралы

Қаулы Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы 1999 жылғы 8 шілде N 12/200 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 14 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 838

Қолданыстағы
      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Z952464_ Конституциялық Заңның 12-бабы 1-тармағының 16) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді және атқарушы органдары туралы" Z934100_ Заңның 2-бабының үшінші бөлігіне сәйкес Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы қаулы етеді:
      1. Қоса тіркеліп отырған Әкімшілік - аумақтық бірліктердегі халық

санына сәйкес сайланатын мәслихаттар депутаттарының санын белгілеу 
Ережелері бекітілсін.
   2. Осы қаулы оны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
тіркеген кезден бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасы
   Орталық сайлау комиссиясының
   төрайымы
   
   Қазақстан Республикасы
   Орталық сайлау комиссиясының 
   хатшысы
                    Қазақстан Республикасы Орталық
                    сайлау комиссиясының 
                    1999 жылғы 8 шілдедегі N 12/200
                    қаулысымен бекітілген
   
       Әкімшілік - аумақтық бірліктердегі халық санына сәйкес
       сайланатын мәслихаттар депутаттарының санын белгілеу
                  Ережелері
   


      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Z952464_ Конституциялық заңның 12-бабы 1-тармағының 16) тармақшасына сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктердегі мәслихаттар депутаттарының саны олардың халқының санына қарай белгіленеді.
      Депутаттардың саны (жоғарғы және төменгі шегі) "Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді және атқарушы органдары туралы" Z934100_ Заңға сәйкес мынадай шектерде белгіленеді: облыстық мәслихатқа, Астана және Алматы қалаларының мәслихаттарына - 50-ге дейін; қалалық мәслихатқа - 30-ға дейін; аудандық мәслихатқа - 25-ке дейін.
      Сайланатын депутаттардың санын белгілеу үшін мынадай ереже пайдаланылады:
      1. Әкімшілік-аумақтық бірліктер олардағы халық санына қарай белгіленген тәртіппен тиісті қатарға орналасады.
      2. Халық саны ең көп және ең аз әкімшілік-аумақтық бірліктердің халық сандарының айырмасы белгіленеді.
      3. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының депутаттары санының жоғарғы және төменгі шектерінің айырмасы айқындалады. Төменгі шектер: облыстық, Астана және Алматы қалалық мәслихаттар үшін - 20, басқа қалалық мәслихаттар үшін - 10, аудандық мәслихаттар үшін - 9.
      4. Халық саны ең көп және ең аз әкімшілік-аумақтық бірліктердің арасындағы халық санының төмендеу коэффициенті айқындалады, ол үшін:
      осы Ережелердің 2-тармағына сәйкес әрекет жасалғаннан кейін пайда болған сан 3-тармаққа сәйкес жасалған әрекеттің нәтижесінде пайда болған санға бөлінеді.
      5. Халық саны көбірек әкімшілік-аумақтық бірлік пен халық саны бойынша одан төменірек келесі орындағы әкімшілік-аумақтық бірлік арасындағы халық сандарының айырмасы белгіленеді.
      6. Халық саны көбірек әкімшілік-аумақтық бірлік пен халық саны бойынша одан төменірек келесі орындағы әкімшілік-аумақтық бірлік арасындағы халық сандары айырмасының коэффициенті белгіленеді, ол үшін:
      осы Ережелердің 5-тармағына сәйкес әрекет жасалғаннан кейін пайда болған сан 4-тармаққа сәйкес жасалған әрекеттің нәтижесінде пайда болған төмендеу коэффициентіне бөлінеді.
      7. Халық саны ең көп тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының депутаттары санының жоғарғы шегі айқындалады.
      8. Әрбір айырма коэффициенті (төмендеу коэффициенті) төмендеу қатарында өзінен бір тәртіп жоғары орналасқан әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының депутаттары санынан кемітіледі.
      9. Егер коэффициенттің бөлшек бөлігі жартыдан көбірек болса, осы қатарда бір тәртіп жоғары орналасқан әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатындағы депутаттар саны бір цифрға кемітіледі. Пайда болған сан осы әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихаты депутаттарының саны болып табылады.
      10. Егер коэффициенттің бөлшек бөлігі жартыдан азырақ болса, осы әкімшілік-аумақтық бірліктің облыстық мәслихатындағы депутаттар саны қатардағы өзінен бір тәртіп жоғары орналасқан әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатындағы депутаттар санымен бірдей болады (N 1 қосымша).
      Егер коэффициенттің бөлшек бөлігі жартыдан азырақ болса, осы әкімшілік-аумақтық бірліктің қалалық немесе аудандық мәслихатындағы депутаттар саны қатардағы өзінен бір тәртіп жоғары орналасқан әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатындағы депутаттар санымен бірдей болады.

   Коэффициенттердің бөлшек бөліктерінің сомасы жартыдан аспағанша 
депутаттар саны тұрақты бола береді, содан кейін қатардағы бір тәртіп 
жоғары орналасқан әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатындағы депутаттар саны 
бір цифрға кемітіледі. Пайда болған сан осы әкімшілік-аумақтық бірлік 
мәслихаты депутаттарының саны болып табылады (N 2, N 3 қосымшалар).
   
Оқығандар:   
     Умбетова А.М.
     Нарбаев Е.А.                       
   
    
    Ескерту: Қосымшалардың қазақша мәтіні жоқ, мәтінді орыс тілінде  
         қараңыз.
   
 
   Приложение № 1 к Правилам, утвержденным
                постановлением Центральной избирательной
                комиссии Республики Казахстан
                от 8 июля 1999 г. № 12/200


                 Расчеты                  по выборам депутатов областных маслихатов

              Республики Казахстан 
_______________________________________________________________________
  Наименование    !Числен- ! Кол-во !Предлож.!Разница в! Кол-во
 областей, городов   ! ность !депутатов!областей!численн. !депутатов, 
            ! населе-!в настоя-!    !населен. !установл. 
            ! ния по !щее время!    !между об-! ЦИКом
            ! перепи-!     !    ! ластями ! 
            !си 1999 !     !    !     !
            ! года !     !    !     !
________________________!________!_________!________!_________!_________
Южно-Казахстанская    1973682   47    47         50
Алматинская       1559509   88    50   -414173   44
Восточно-Казахстанская  1532437   77    50   -27072    43
Карагандинская      1413644   81    50   -118793   42
г. Алматы        1129283   39    41   -284361   37
Костанайская       1022254   64    50   -107029   36
Жамбылская        984231   35    35   -38023    35
Акмолинская       837371   74    50   -146860   33
Павлодарская       807420   50    50   -29951    32
Северо-Казахстанская   726918   69    44   -80502    31
Актюбинская       683117   37    41   -43801    31
Западно-Казахстанская  618420   41    41   -64697    30
Кызыординская      595737   39    36   -22683    29
Атырауская        439333   37    37   -156404   27
г. Астана        318129   26    36   -121204   25
Мангистауская      316305   35    35   -1824    25
  Итого        14957790  839    693  -1657377   550
_________________________________________________________________________
                                  66295 
 
   
                                50-25=25
1.07.99 г.   
                Приложение № 2 к Правилам, утвержденным
                постановлением Центральной избирательной
                комиссии Республики Казахстан
                от 8 июля 1999 г. № 12/200


                 Расчеты                 по выборам депутатов городских маслихатов

              Республики Казахстан 
_______________________________________________________________________
 № ! Наименование !Числен-!Кол-во !Кол-во !Разница в!Коэффи! Кол-во
п/п!районов, городов!ность !депут. !депут.,!численн. ! циент!депутатов,  
  !        !населе-!в наст.!предл. !населен. !   !установл. 
  !        !ния по ! время !с мест !между го-!   ! ЦИКом
  !        !перепи-!    !    ! родами !   !
  !        !си 1999!    !    !     !   !
  !        ! года !    !    !     !   !
___!________________!_______!_______!_______!_________!______!_________
_1_!_______2________!___3___!___4___!___5___!____6____!__7___!____8____
1 г. Караганда   437829  28   25            30
2 г. Шымкент    418932  27   27   -18897  -0,84  29
3 г. Тараз     325777  25   25   -93155  -4,13  25
4 г. Усть-Каменог. 320569  21   25   -5208   -0,23  25
5 г. Павлодар    317355  50   30   -3214   -0,14  25
6 г. Семипалатинск 298123  43   25   -19232  -0,85  24
7 г. Актюбинск   282108  44   30   -16015  -0,71  23
8 г. Уральск    222892  21   21   -59216  -2,63  20
9 г. Костанай    222661  27   26   -231   -0,01  20
10 г. Петропавловск 204438  25   25   -18223  -0,81  19
11 г. Атырау     193869  44   30   -10569  -0,47  19
12 г. Кызылорда   193424  31   30   -445   -0,02  19
13 г. Темиртау    182036  25   23   -11388  -0,50  18
14 г. Туркестан   172532  50   25   -9504   -0,42  18
15 г. Актау     160642  25   25   -11890  -0,53  17
16 г. Экибастуз   151811  55   30   -8831   -0,39  17
17 г. Кокшетау    133858  27   27   -17953  -0,80  16
18 г. Рудный     122656  15   21   -11202  -0,50  16
19 г. Талдыкорган  117469  25   25   -5187   -0,23  15
20 г. Жезказган   95690   25   22   -21779  -0,97  14
21 г. Кентау     82507   19   19   -13183  -0,58  14
22 г. Балхаш     74490   25   21   -8017   -0,36  13
23 г. Аксу      73317   46   30   -1173   -0,05  13
24 г. Степногорск  70338   25   19   -2979   -0,13  13
25 г. Сатпаев    67532   25   20   2479   0,11  13
26 г. Шахтинск    66891   23   19   -3447   -0,15  13
27 г. Лениногорск  65053   19   19   -1838   -0,08  13
28 г. Жанаозен    62490   17   17   -5042   -0,22  13
29 г. Аркалык    61628   34   25   -862   -0,04  13
30 г. Арысь     59149   25   25   -2479   -0,11  13
31 г. Сарань     52393   20   16   -6756   -0,30  13
32 г. Капчагай    46487   25   24   -5906   -0,26  13
33 г. Лисаковск   39279   11   15   -7208   -0,32  13
34 г. Текели     25086   19   17   -14193  -0,63  12
35 г. Каражал    22523   25   11   -2563   -0,11  12
36 г. Приозерск   11085   7    7   -11438  -0,51  11
37 г. Курчатов    9284   9    15   -1801   -0,08  11
          5464203  1007  836  -428545      625
______________________________________________________________________
                                22555
                             30-11=19
  5.07.99 г.           
                Приложение № 3 к Правилам, утвержденным
                постановлением Центральной избирательной
                комиссии Республики Казахстан
                от 8 июля 1999 г. № 12/200


                 Расчеты                 по выборам депутатов районных маслихатов

              Республики Казахстан 
___________________________________________________________________________
 № !   Наименование !Числен- !Кол-во !Кол-во !Разница в!Коэффи! Кол-во 
п/п! районов областей! ность  !депут. !депут.,!численн. циент !депутат., 
  !         !населе- !в наст.!предл. !населения!   !установ. 
  !          !ния по ! время !с мест ! между !   ! ЦИКом
  !          !перепи- !    !    !районами !   !
  !          !си 1999 !    !    !     !   !
  !          !года по !    !    !     !   !
  !          !убыванию!    !    !     !   !
___!___________________!________!_______!_______!_________!______!_________
_1_!_________2_________!____3___!___4___!___5___!____6____!__7___!____8____
1 Мактааральский-ЮКО   236329      25            25
2 Сайрамский-ЮКО     216841      25  -19488  -1,21   24
3 Сарыагашский-ЮКО    212161      25  -4680   -0,29   24
4 Енбекшиказахский-Алмат.202775      25  -9386   -0,58   23
5 Карасайский-Алматинск. 155058      25  -47717  -2,95   20
6 Талгарский-Алматинск. 132867      25  -22191  -1,37   19
7 Илийский-Алматинская  121635      25  -11232  -0,70   18
8 Панфиловский-Алматин. 112772      25  -8863   -0,55   17
9 Жамбылский-Алматинск. 106242      25  -6530   -0,40   17
10 Толебийский-ЮКО    105562      25  -680   -0,04   17
11 Кордайский-Жамбылская 104706      23  -856   -0,05   17
12 Урджарский-ВКО     95328      21  -9378   -0,58   16
13 Шуский-Жамбылская    94818      21  -510   -0,03   16
14 Зыряновский-ВКО     93929      21  -889   -0,06   16
15 Казыгуртский-ЮКО    87456      23  -6473   -0,40   16
16 Тюлькубасский-ЮКО    86161      25  -1295   -0,08   16
17 Райымбекский-Алматинск. 83041      25  -3120   -0,19   16
18 Аягозский-ВКО      82188      23  -853   -0,05   15
19 Щучинский-Акмолинская  81645      25  -543   -0,03   15
20 Ордабасынский-ЮКО    80631      25  -1014   -0,06   15
21 Алакольский-Алматинская 79945      25  -686   -0,04   15
22 Меркенский-Жамбылская  74212      19  -5733   -0,35   15
23 Шиелийский-Кызылордин. 73759      23  -453   -0,03   15
24 Бухар-Жырауский-Караган.69814      24  -3945   -0,24   15
25 Жамбылский-Жамбылский  69485      19  -329   -0,02   15 
26 Байзакский-Жамбылский  68796      19  -689   -0,04   15  
27 Казалинский-Кызыолрдин. 68666      22  -130   -0,01   15 
28 Аральский-Кызылординск. 68446      23  -220   -0,01   15 
29 Жанакорганский-Кызылор. 67505      20  -941   -0,06   15
30 Тайыншинский-СКО    67184      25  -321   -0,02   15
31 Глубоковский-ВКО    67099      21  -85    -0,01   15
32 Костанайский-Костанайс. 66931      21  -168   -0,01   15
33 Тарбагатайский-ВКО   65716      21  -1215   -0,08   14
34 Абайский-Карагандинск. 65422      25  -294   -0,02   14
35 Чардаринский-ЮКО    64105      20  -1317   -0,08   14
36 Мугалжарский-Актюбинск. 63874      25  -231   -0,01   14 
37 Уйгурский-Алматинская  63017      25  -857   -0,05   14 
38 Т.Рыскулова-Жамбылская 61168      19  -1849   -0,11   14
39 Атбасарский-Акмолинск. 60909      21  -259   -0,02   14
40 Жарминский-ВКО     60370      21  -539   -0,03   14
41 Айыртауский-СКО     58387      25  -1983   -0,12   14 
42 Шемонаихинский-ВКО   57905      21  -482   -0,03   14
43 Жылыойский-Атырауская  56714      19  -1191   -0,07   14 
44 Зеленовский-ЗКО     56707      25  -7     0,00   14
45 Житикаринский-Костанай. 56633      25  -74    0,00   14
46 Аулиекольский-Костанай. 55659      23  -974   -0,06   14
47 Курмангазинский-Атыраус.55566      23  -93    -0,01   14 
48 Целинный-СКО      54706      23  -860   -0,05   14 
49 Шетский-Карагандинская 54610      23  -96    -0,01   14
50 Отрарский-ЮКО      53804      17  -806   -0,05   14
51 Кербулакский-Алматинск. 53791      25  -13    0,00   14
52 Таласский-Жамбылская  53480      17  -311   -0,02   14
53 Каркаралинский-Караган. 53028      23  -452   -0,03   14 
54 Целиноградский-Акмолин. 50827      25  -2201   -0,14   14
55 Зерендинский-Акмолинск. 50441      25  -386   -0,02   13 
56 р-н Байдибека-ЮКО    50378      21  -63    0,00   13
57 Кызылжарский-СКО    50238      25  -140   -0,01   13
58 Булаевский-СКО     49782      25  -456   -0,03   13
59 Акжаикский-ЗКО     49430      21  -352   -0,02   13
60 Бородулихинский-ВКО   49207      23  -223   -0,01   13
61 Бурлинский-ЗКО     48862      25  -345   -0,02   13
62 Сарысуский-Жамбылская  48645      17  -217   -0,01   13
63 Жуалынский-Жамбылская  48443      17  -202   -0,01   13
64 Талдыкорганский-Алмат. 48395      22  -48    0,00   13
65 Саркандский-Алматинск. 47866      19  -529   -0,03   13 
66 Сузакский-ЮКО      47134      23  -732   -0,05   13 
67 Шалкарский-Актюбинская 46758      23  -376   -0,02   13
68 Каратальский-Алматинск. 46738      17  -20    0,00   13
69 Уланский-ВКО      45900      21  -838   -0,05   13
70 Кокпектинский-ВКО    45834      21  -66    0,00   13 
71 Кармакшинский-Кызылор. 45330      22  -504   -0,03   13
72 Аксуский-Алматинская  45250      23  -80    0,00   13 
73 Катон-Карагайский-ВКО  45148      21  -102   -0,01   13
74 Курчумский-ВКО     45126      19  -22    0,00   13 
75 Теректинский-ЗКО    44699      19  -427   -0,03   13
76 Осакаровский-Караганд. 44395      22  -304   -0,02   13  
77 Карабалыкский-Костанай. 44012      21  -383   -0,02   13
78 Хромтауский-Актюбинская 43822      21  -190   -0,01   13
79 Ерейментауский-Акмолин. 42427      25  -1395   -0,09   13 
80 Буландынский-Акмолинск. 41426      19  -1001   -0,06   13 
81 Коксуский-Алматинская  40128      21  -1298   -0,08   13
82 Мендыкаринский-Костан. 39856      23  -272   -0,02   13 
83 Зайсанский-ВКО     39580      17  -276   -0,02   13
84 Жалагашский-Кызылорд.  39496      15  -84    -0,01   13 
85 Тарановский-Костанайс. 39379      21  -117   -0,01   13  
86 Сырдарьинский-Кызылорд. 39111      15  -268   -0,02   13 
87 Казталовский-ЗКО    38852      21  -259   -0,02   13  
88 Нуринский-Карагандинс. 38799      18  -53    0,00   13  
89 Есильский-СКО      38397      25  -402   -0,02   13  
90 Федоровский-Костанайск. 38139      21  -258   -0,02   13 
91 Карасуский-Костанайск. 37581      23  -558   -0,03   13
92 Есильский-Акмолинская  37314      25  -267   -0,02   13 
93 Жамбылский-СКО     37002      25  -312   -0,02   13
94 Алгинский-Актюбинская  36964      24  -38    0,00   13 
95 Темирский-Актюбинская  35907      21  -1057   -0,07   13
96 Аккольский-Акмолинская 35322      19  -585   -0,04   13 
97 Мойынкумский-Жамбылск. 34701      15  -621   -0,04   13
98 Айтекебийский-Актюбинс. 34630      25  -71    0,00   13
99 Иртышский-Павлодарская 33220      25  -1410   -0,09   12
100 Шортандинский-Акмолин. 33100      15  -120   -0,01   12
101 Астраханский-Акмолин. 33043      19  -57    0,00   12 
102 Баянаульский-Павлодар. 32891      25  -152   -0,01   12
103 Павлодарский-Павлодар. 32436      25  -455   -0,03   12
104 Сергеевский-СКО    32420      21  -16    0,00   12
105 Жанааркинский-Караган. 32286      17  -134   -0,01   12
106 Качирский-Павлодарск. 31791      25  -495   -0,03   12
107 Аккаинский-СКО     31783      21  -8     0,00   12 
108 Узункольский-Костанай. 31417      21  -366   -0,02   12
109 Сарыкольский-Костанай. 31184      21  -233   -0,01   12
110 Мартукский-Актюбинск. 31088      22  -96    -0,01   12 
111 Балхашский-Алматинск. 30947      20  -141   -0,01   12
112 Жаксынский-Акмолинск. 30848      21  -99    -0,01   12
113 Сырымский-ЗКО     30842      13  -6     0,00   12
114 Кызылкогинский-Атыраус.30832      15  -10    0,00   12 
115 Аршалынский-Акмолинск. 29753      15  -1079   -0,07   12 
116 Денисовский-Костанайс. 29485      21  -268   -0,02   12
117 Мамлютский-СКО     29088      21  -397   -0,02   12
118 Щербактинский-Павлод. 29057      25  -31    0,00   12
119 Мангистауский-Мангист. 29049      17  -8     0,00   12
120 Индерский-Атырауская  28981      15  -68    0,00   12 
121 Сандыктауский-Акмолин. 28798      17  -183   -0,01   12
122 Бескарагайский-ВКО   28158      21  -640   -0,04   12
123 Хобдинский-Актюбинск. 27690      23  -468   -0,03   12
124 Акжарский-СКО     27322      25  -368   -0,02   12
125 Бейнеуский-Мангистаус. 26434      17  -888   -0,05   12
126 Железинский-Павлодар. 26356      25  -78    0,00   12
127 Уалихановский-СКО   26055      21  -301   -0,02   12 
128 Енбекшильдерский-Акмол.25946      21  -109   -0,01   12 
129 Махамбетский-Атыраус. 25570      15  -376   -0,02   12
130 Макатский-Атырауская  25112      15  -458   -0,03   12
131 Байганинский-Актюбинс. 24622      15  -490   -0,03   12
132 Жаркаинский-Акмолинск. 24421      17  -201   -0,01   12
133 Актогайский-Караганд. 24249      17  -172   -0,01   12 
134 Джангалинский-ЗКО   23582      11  -667   -0,04   12
135 Каракиянский-Мангистау.23505      17  -77    0,00   12 
136 Амангельдинский-Костан.23302      21  -203   -0,01   12
137 Камыстинский-Костанай. 23301      21  -1     0,00   12
138 Исатайский-Атырауская 22689      15  -612   -0,04   12 
139 Чингирлауский-ЗКО   21879      11  -810   -0,05   12 
140 Успенский-Павлодарск. 21492      25  -387   -0,02   12
141 Каратобинский-ЗКО   21158      11  -334   -0,02   12
142 Актогайский-Павлодарск.21122      25  -36    0,00   12
143 Уилский-Актюбинская  20856      15  -266   -0,02   12
144 Таскалинский-ЗКО    20671      11  -185   -0,01   12
145 Джангильдинский-Кост. 20594      21  -77    0,00   12
146 Улытауский-Карагандин. 20572      15  -22    0,00   12 
147 Алтынсаринский-Костан. 20453      19  -119   -0,01   12
148 Тимирязевский-СКО   20116      21  -337   -0,02   12 
149 Лебяжинский-Павлодарс. 19659      25  -457   -0,03   12 
150 Джаныбекский-ЗКО    19546      11  -113   -0,01   12
151 Урдинский-ЗКО     19300      11  -246   -0,02   12
152 Каргалинский-Актюбин. 19200      15  -100   -0,01   12
153 Наурзумский-Костанайс. 18104      19  -1096   -0,07   11  
154 Абайский-ВКО      17920      15  -184   -0,01   11
155 Майский-Павлодарская  16913      25  -1007   -0,06   11
156 Коргалжынский-Акмолин. 16822      11  -91    -0,01   11
157 Иргизский-Актюбинская 15598      15  -1224   -0,08   11
158 Тупкараганский-Мангист.14185      17  -1413   -0,09   11 
159 Егиндыкольский-Акмолин.10133      11  -4052   -0,25   11 
   Итого        8046175    3288  -226196      2147