Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарының нысандарын және осы кітаптардағы жазбалардың негізінде берілетін куәліктердің нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 12 қаңтардағы № 9 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 2 ақпанда № 10173 тіркелді

Қолданыстағы

      «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 181-бабының 1-тармағына және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) туу туралы актілік жазбаларың негізінде жасалатын азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарының осы бұйрықтық 1-қосымшасына сәйкес нысаны:
      2) әке болуды анықтау туралы актілік жазбалардың негізінде жасалатын азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарынын осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес нысаны:
      3) неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы актілік жазбалардың негізінде жасалатын азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарының осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес нысаны:
      4) некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы актілік жазбалардың негізінде жасалатын азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарының осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес нысаны:
      5) бала асырап алу туралы актілік жазбалардың негізінде жасалатын азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарының осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес нысаны:
      6) атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы актілік жазбалардың негізінде жасалатын азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарының осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес нысаны:
      7) қайтыс болу туралы актілік жазбалардың негізінде жасалатын азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарының осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес нысаны;
      8) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарындағы жазбалардың негізінде берілетін туу туралы куәліктің осы бұйрықтың 8-қосымшасына сәйкес нысаны;
      9) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарындағы жазбалардың негізінде берілетін әке болуды анықтау туралы куәліктнің осы бұйрықтың 9-қосымшасына сәйкес нысаны;
      10) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарындағы жазбалардың негізінде берілетін неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәліктің осы бұйрықтың 10-қосымшасына сәйкес нысаны;
      11) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарындағы жазбалардың негізінде берілетін некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәліктің осы бұйрықтың 11-қосымшасына сәйкес нысаны;
      12) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарындағы жазбалардың негізінде берілетін бала асырап алу туралы куәліктің осы бұйрықтың 12-қосымшасына сәйкес нысаны;
      13) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарындағы жазбалардың негізінде берілетін атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы куәліктің осы бұйрықтың 13-қосымшасына сәйкес нысаны;
      14) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу актісі кітаптарындағы жазбалардың негізінде берілетін қайтыс болу туралы куәліктің осы бұйрықтың 14-қосымшасына сәйкес нысаны бекітілсін.
      2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің орынбасары Б.Ж. Әбдірайымке жүктелсін.
      3. Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуді және оны ресми жариялануды қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Әділет министрі                            Б. Имашев

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
1-қосымша     

                                                          нысан

______ жылғы «__» ___________
№ ______

Туу туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу негізінде жасалған
акт кітабы
Жеке сәйкестендіру нөмірі ________

Бала туралы мәліметтер

1. Тегі __________________________ 2. Аты _______________________
3. Әкесінің аты (қалауы бойынша)_____ 4. Жынысы ____________________
5. Туған күні «__» ________ 20 ___ жыл
6. Туған жері: ___________________________ Республика
      ___________________________ облысы
      ___________________________ қаласы (елді мекені)
      ___________________________ ауданы
7. Туылған бала саны: _________
8. Баланың тірі немесе өлі туғандағы туралы белгі ___________________
9. Баланың туу фактісін растайтын құжат туралы мәліметтер ___________
10. Заңды мекенжайы: ___________________________ Республика
      ___________________________ облысы
      ___________________________ қаласы (елді мекені)
      ___________________________ ауданы

      Әкесі туралы мәліметтер Анасы туралы мәліметтер

11. Тегі ________________________ ____________________________
12. Аты _________________________ ____________________________
13. Әкесінің аты (бар болса) ____ ____________________________
14. Туған күні «__» _________ ж. «__» ____________ ______ ж.
15. Жасы: ______________________ ____________________________
16. Тұрақты тұрғылықты жері:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

17. Заңды мекенжайы:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

18. Азаматтығы __________________  __________________________________
19. Табыс көзі
немесе жұмыс орны _______________  __________________________________
20. Білімі ______________________  __________________________________
21. Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
    _____________________________  __________________________________
22. Баланың әкесі туралы мәліметтерді енгізуге негіз болған құжат туралы мәліметтер:
      а) неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәлік:
      неке туралы акт қайда және қашан тіркелген
      жазба № ___ _________ ж. «___» __________________________
      б) әке болуды анықтау туралы куәлік:
      әке болуды анықтау туралы акт қайда және қашан тіркелген
      жазба № ___ _________ ж. «___» __________________________
      в) некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлік:
      неке бұзу туралы акт қайда және қашан тіркелген
      жазба № ___ _________ ж. «___» __________________________
      г) әкесінің қайтыс болуы туралы куәлік:
      қайтыс болу туралы акт қайда және қашан тіркелген
      жазба № ___ _________ ж. «___» __________________________
      д) анасының өтініші және оның қолы ____________________________
23. Өтініш беруші туралы мәліметтер: ________________________________
24. Туу туралы куәліктің сериясы мен нөмірі:
____________________________________________ № ______________________
25. Белгілер үшін ___________________________________________________

      М.О.                                 Тіркеуші органының
                                             лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына    
2-қосымша      

                                                     нысан

______ жылғы «__» ___________
№ ______

Әке болуды анықтау туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу
негізінде жасалған акт кітабы

Бала туралы мәліметтер

1. Әке болу анықталғанға дейінгі тегі _________________________
2. Әке болу анықталғаннан кейінгі тегі ________________________
3. Аты _______________________________
4. Әкесінің аты (бар болса) ___________________________________
5. Тууды мемлекеттік тіркеу күні: 20___ ж._____ «__» __________
6. Баланың тууы туралы акт жазбасының нөмірі: № _______________
7. Туған күні «____» ____________ 20___ ж.
      Туған жері: ___________________________ Республика
                  ___________________________ облысы
                  ___________________________ қаласы (елді мекені)
                  ___________________________ ауданы

      Әкесі туралы мәліметтер Анасы туралы мәліметтер

8. Тегі ____________________ _______________________
9. Аты _____________________ _______________________
10. Әкесінің аты (егер бар болса) ____ _______________________
11. Туған күні ______ж. «___» _______ ______ж. «___» ________
12. Тұрғылықты жері:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

13. Заңды мекенжайы:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

14. Азаматтығы _______________________ ____________________________
15. Табыс көзі немесе жұмыс орны ____________________________________
16. Ұлты (егер жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
      ________________________ _________________________
17. Әке болуды анықтауды мемлекеттік тіркеуді жүргізуге негіз болған
құжат туралы мәліметтер:
      а) ата-анасының 20___ж. «___» _________ бірлесіп берген өтініші
      _________________________ ___________________________
            (анасының қолы)            (әкесінің қолы)
      б) анасы қайтыс болған, анасы қайтыс болды деп жарияланған;
психикалық аурудың немесе ақыл-есі кемдігінің салдарынан анасы
әрекетке қабілетсіз деп танылған; анасы ата-ана құқықтарынан
айырылған не оның ата-ана құқықтары шектелген; баланың анасының
тұрғылықты жерін анықтау мүмкін болмаған жағдайларда баланың әкесінің
өтініші
_____________________________________________________________________

      в) әке болуды анықтау туралы, сондай-ақ әке болуды тану
фактісін және әке болу фактісін анықтау туралы _________ республикасы
______________ облысы (өлкесі) ауданы (қаласы) ______________ сотының
20_____ ж. «___» _____________________ шешімі.
18. Өтініш беруші туралы мәліметтер: ________________________________
19. Әке болуды анықтау туралы куәліктің сериясы мен нөмірі:
__________________________________________________ № ________________
20. Белгілер үшін ___________________________________________________

      М.О.                                Тіркеуші органының
                                           лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
3-қосымша     

                                                             нысан

______ жылғы «__» ___________
№ ______

Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу
негізінде жасалған акт кітабы

Некеге тұрушылар туралы мәліметтер

             Ері                            Зайыбы

1. Неке қиылғанға (ерлі-зайыпты болғанға) дейінгі тегі ______________
2. Неке қиылғаннан (ерлі-зайыпты болғаннан) кейінгі тегі ____________
3. Аты _______________________ _____________
       _______________________ _____________
4. Әкесінің аты (бар болса) _______________ _________________________
5. Туған күні және туған жері «__» _________ ж. «___» ___________ ж.

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

6. Жасы _______________________     _________________________
7. Азаматтығы  ________________     _________________________
8. Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
_______________________________    ____________________________

9. Табыс көзі
немесе жұмыс орны _____________    ______________
10. Тұрғылықты жері:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

11. Заңды мекенжайы:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

12. Білімі _______________________ _________________________________
13. Некеге тұрушының (ерлі-зайыпты болушының) әрқайсысының
отбасылық жағдайы __________________________________________________
14. Ортақ балалары туралы мәліметтер: _______________________________
(тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы) «___» ____________ _________ ж.
15. Некеге тұрушылардың (ерлі-зайыпты болушылардың) жеке басын
куәландыратын құжаттарының деректемелері:
      №___________________                 № ________________________
      берілген күні ______ ж. «___»        ______ ж. «___»
      берген мекеме ___________________    __________________________
16. Акт жазбасының жасалған күні мен нөмірі «__» _________ № ________
17. Неке кию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәліктің сериясы мен
нөмірі: ___________________________________________________ № _______
18. Белгілер үшін ___________________________________________________

      М.О.                                Тіркеуші органының
                                            лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
4-қосымша     

                                                             нысан

______ жылғы «__» ___________
№ ______

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы акт жазбасын мемлекеттік
тіркеу негізінде жасалған акт кітабы

Неке бұзушылар туралы мәліметтер

             Ері                            Зайыбы

1. Неке (ерлі-зайыптылық)бұзылғанға дейінгі тегі _________  _________
2. Неке (ерлі-зайыптылық)бұзылғанға кейінгі тегі _________  _________
3. Аты _______________________ _____________________
       _______________________ _____________________
4. Әкесінің аты (бар болса) _______________ _________________________
5. Туған күні «__» _________ ж.  «___» ___________ ж.
Туған жері:
6. Жасы _______________________     _________________________
7. Азаматтығы ________________     _________________________
8. Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
_______________________________    ____________________________

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы

9. Тұрғылықты жері:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

10. Заңды мекенжайы:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

11 Білімі _______________________ _______________________________
12. Табыс көзі
немесе жұмыс орны _______________ _______________________________
13. Бұрынғы ерлі-зайыптылардың әрқайсысының неке (ерлі-зайыптылық)
саны туралы мәліметтер __________________ ________________________
14. Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы акті жазбасының жасалған
күні, нөмірі _________ ж ______________ «____» № __________________
15. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеуді жүргізген
тіркеуші органның атауы ___________________________________________
16. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуға негіз болып табылатын құжат:
а) ерлі-зайыптылардың бірлесіп берген _______ ж. «__» _______
№ ________________ өтініші
б) некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуға құқығы бар ерлі-зайыптылардың
бірінің белгіленген тәртіппен берген _______ ж. «__» _______
№ __________ өтініші
в) облысы (өлкесі, республикасы) ауданы (қаласы) __________ сотының
заңды күшіне енген ______ ж. «__» _______ некені бұзу туралы шешімі
г) _________ облысы (өлкесі, республикасы) _______________ ауданы
(қаласы)_____________ сотының заңды күшіне енген ____ ж. «__» _______
__________ жұбайын хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы шешімі
д)  _________ облысы (өлкесі, республикасы)__________ ауданы
(қаласы)___________ сотының заңды күшіне енген ____ ж. «__» _______
_____________ жұбайын әрекетке қабілетсіз немесе қабілеті шектеулі
деп тану туралы сот шешімі
е) ______________ облысы (өлкесі, республикасы)______________ ауданы
(қаласы) сотының ____ ж. «__» _______ қылмыс жасағаны үшін жұбайының
кемінде үш жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталғандығы
туралы сот үкімі
17. Некенің (ерлі-зайыптылықтың) тоқтатылған күні _____ ж. «__» _____
18. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзған адамдардың жеке басын
куәландыратын құжаттарының деректемелері:
№ _________________________         № ___________________________
берілген күні ____ ж. «__» _____    _______ ж. «__» _______
берген мекеме  ___________________  _____________________________
19. Мемлекеттік баждың төленгені туралы мәліметтер
20. Өтініш беруші туралы мәліметтер: ______________________________
21. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәліктің сериясы мен
нөмірі
№ __________________________       № ___________________________
22. Белгілер үшін _________________________________________________

      М.О.                                Тіркеуші органының
                                            лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
5-қосымша     

                                                             нысан

______ жылғы «__» ___________
№ ______

Бала асырап алу туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу
негізінде жасалған акт кітабы

Асырап алынатын бала туралы мәліметтер

1. Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгенге дейінгі тегі ___________
Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгеннен кейінгі тегі _____________
2. Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгенге дейінгі аты ____________
Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгеннен кейінгі аты ______________
3. Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгенге дейінгі әкесінің
аты (егер бар болса) ________________________________________________
Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгеннен кейінгі әкесінің аты
(егер бар болса) ____________________________________________________
4. Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгенге дейінгі туған күні:
            ___________ ж. «___» _____________
Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгенге дейінгі туған жері:
___________________________ Республика
___________________________ облысы
___________________________ қаласы (елді мекені)
___________________________ ауданы
Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгеннен кейінгі туған күні:
            ___________ ж. «___» _____________
Баланы асырап алу мемлекеттік тіркелгеннен кейінгі туған жері:
___________________________ Республика
___________________________ облысы
___________________________ қаласы (елді мекені)
___________________________ ауданы
5. Азаматтығы _________________________ ___________________________
               Әкесі туралы мәліметтер   Анасы туралы мәліметтер
6. Тегі ______________________________  ___________________________
7. Аты _______________________________  ___________________________
8. Әкесінің аты (бар болса) __________  ___________________________
9. Ата-анасының ұлты (акт жазбасында немесе баланың туу туралы
куәлігінде бар болса) ________________  ___________________________
10. Туу туралы акт жазбасының жасалған күні және нөмірі ____ ж. «___»
___________ № ______________
11. Баланың тууын мемлекеттік тіркеуді жүргізген тіркеуші органның
атауы _______________________________________________________________
12. Бала асырап алу туралы актінің жасалған күні ____ ж. «___» ______

Бала асырап алушылар туралы мәліметтер

13. Тегі ________________________ _________________________
14. Аты _________________________ _________________________
15. Әкесінің аты (бар болса) ____ _________________________
16. Азаматтығы __________________ _________________________
17. Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
18. Табыс көзі немесе жұмыс орны _____________ _________________
19. Бала асырап алушылардың тұрақты тұрғылықты жері:

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

_____________ Республикасы
_____________ облысы
_____________ қаласы (елді мекені)
_____________ ауданы
_____________ көшесі
_____________ үй
_____________ пәтер

20. Бала асырап алушылар баланың ата-анасы болып жазыла ма __________
21. Бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу үшін негіз болып табылатын
құжат туралы мәліметтер:
заңды күшіне енген 20 ____ ж. «____» ___________ ___________ аудандық
(қалалық) сот шешімі және баланың заңды өкілдерінің өтініштері
22. Бала асырап алу туралы куәліктің сериясы мен нөмірі:
__________________________________ № _________________
23. Белгілер үшін ____________________________________

      М.О.                                Тіркеуші органының
                                            лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
6-қосымша     

                                                             нысан

______ жылғы «__» ___________
№ ______

Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы акт жазбасын
мемлекеттік тіркеу негізінде жасалған акт кітабы

1. Мемлекеттік тіркеуге дейінгі тегі ________________________________
Мемлекеттік тіркеуден кейінгі тегі __________________________________
2. Мемлекеттік тіркеуге дейінгі аты _________________________________
Мемлекеттік тіркеуден кейінгі аты ___________________________________
3. Мемлекеттік тіркеуге дейінгі әкесінің аты (бар болса) ____________
_____________________________________________________________________
Мемлекеттік тіркеуден кейінгі әкесінің аты (бар болса) ______________
_____________________________________________________________________
4. Туған күні:_______ ж.«____» __________________
Туған жері:__________________________ Республикасы
           __________________________ облысы
           __________________________ қаласы (елді мекені)
           __________________________ ауданы
5. Азаматтығы
6. Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
_____________________________________________________________________
7. Туу туралы акт жазбасының тіркелген жері _________________________
8. Туу туралы акт жазбасының жасалған күні және нөмірі:____ ж. «___»
_________ № __________
9. Тегін, атын, әкесінің атын ауыстыру туралы жазбаның негіздемесі:
_____________________________________________________________________
10. Жеке басты куәландыратын құжаттардың деректемелері:
№ ______________ берілген күні ______________ ж. «____» _____________
берген мекеме _______________________________________________________
11. Мемлекеттік баждың төленгені туралы мәліметтер:
12. Құжаттың берілген күні және оны берген тіркеуші органның атауы:
__________________ ж.«____» _______________________
13. Тегін, атын, әкесінің атын ауыстыру туралы куәліктің сериясы мен
нөмірі ___________________________№ _________________________
14. Белгілер үшін ___________________________________________________

    М.О.                                Тіркеуші органының
                                            лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
7-қосымша     

                                                             нысан

______ жылғы «__» ___________
№ ______

Қайтыс болуы туралы акт жазбасын мемлекеттік тіркеу негізінде
жасалған акт кітабы

1. Тегі _____________________________________________________________
2. Аты ______________________________________________________________
3. Әкесінің аты (бар болса) _________________________________________
4. Туған күні: «__» ____________ _________ ______ ж
Туған жері: ___________________ Республикасы
            ___________________ облысы
            ___________________ қаласы (елді мекені)
            ___________________ ауданы

5. Соңғы тұрғылықты жері:
            ___________________ Республикасы
            ___________________ облысы
            ___________________ қаласы (елді мекені)
            ___________________ ауданы
6. Жынысы ____________________ 7. Азаматтығы ______________________
8. Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
___________________________________________________________________
9. Қайтыс болған күні «__» _____________ 20___ж.
Қайтыс болған жері:  ___________________ Республикасы
                     ___________________ облысы
                     ___________________ қаласы (елді мекені)
                     ___________________ ауданы
10. Қайтыс болу фактісін растайтын құжаттың негізінде қайтыс
болу себебі
____________________________________________________________________
11. Қайтыс болу фактісін растайтын құжат: __________________________
12. Қайтыс болу туралы мәлімдеме жасаушының: _______________________
Тегі _______________________________________________________________
Аты ________________________________________________________________
Әкесінің аты (егер бар болса) ______________________________________
13. Қайтыс болу туралы мәлімдеме жасаушының тұрғылықты жері:
            ___________________ Республикасы
            ___________________ облысы
            ___________________ қаласы (елді мекені)
            ___________________ ауданы
14. Қайтыс болу туралы мәлімдеме жасаған органның, ұйымның атауы
_____________________________________________________________________

Қайтыс болу туралы мәлімдеме жасаған органның, ұйымның заңды мекенжайы:
            ___________________ Республикасы
            ___________________ облысы
            ___________________ қаласы (елді мекені)
            ___________________ ауданы

15. Қайтыс болу туралы куәліктің сериясы мен нөмірі:
_______________________________________ № __________________
16. Белгілер үшін __________________________________________

      М.О.                   Тіркеуші органының
                               лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
8-қосымша     

                                                             нысан

Туу туралы куәлік

Азамат(ша) __________________________________________________________
                  (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
_______________________________________________________________ туған
                      (туған күні: жылы, айы, күні)

Туған жері:
            ___________________ Республикасы
            ___________________ облысы
            ___________________ қаласы (елді мекені)
            ___________________ ауданы

бұл жөнінде туу туралы актілерді тіркеу кітабында

20 ___ жылғы __________ күні ______ айы
№ _________________ жазу жазылды
№ ______________________ жеке сәйкестендіру нөмірі берілді.

Ата-анасы:

Әкесі: ______________________________________________________________
                (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
_____________________________________________________________________
Азаматтығы __________________________________________________________
Анасы: ______________________________________________________________
                    (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
Азаматтығы __________________________________________________________
Мемлекеттік тіркеу орны (тіркеуші органның атауы) ___________________
Туу туралы куәліктің берілген күні: _________________________________
20 ___ жылғы _________күні _________ айы

      М.О.                                   Тіркеуші органының
                                              лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
9-қосымша     

                                                             нысан

Әке болуды анықтау туралы куәлік

Азамат ______________________________________________________________
                    (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
азаматша ____________________________________________________________
                    (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
______ _____ ж.«___» _________________________________________ туған
                      (туған жылы: жылы, айы, күні)
баласының ___________________________________________________________
                    (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
әкесі деп танылды.
бұл жөнінде әке болуды анықтау туралы актілерді тіркеу кітабында
20 ____ жылғы _________________ айының __________ күні
№ _________ жазу жазылды
Мемлекеттік тіркеу орны (тіркеуші органның атауы) ___________________
_____________________________________________________________________

Әке болуды анықтау туралы куәліктің берілген күні:
20 ____ жылғы __________ айының _________ күні

      М.О.                                   Тіркеуші органының
                                              лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
10-қосымша     

                                                             нысан

Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәлік

Азамат ______________________________________________________________
          (неке қиылғанға (ерлі-зайыпты болғанға) дейінгі тегі, аты,
                           әкесінің аты (бар болса)
_______________________________________________________________ туған
                 (туған күні: жылы, айы, күні)
Туған жері: ___________________ Республикасы
            ___________________ облысы
            ___________________ қаласы (елді мекені)
            ___________________ ауданы

Азаматтығы __________________________________________________________
Ұлты       (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
және азаматша _______________________________________________________
                (неке қиылғанға (ерлі-зайыпты болғанға) дейінгі тегі,
                          аты, әкесінің аты (бар болса)
_______________________________________________________________ туған
                 (туған күні: жылы, айы, күні)
Туған жері:  ___________________ Республикасы
             ___________________ облысы
             ___________________ қаласы (елді мекені)
             ___________________ ауданы

Азаматтығы __________________________________________________________
Ұлты    (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
_____________________________________________________________________
20 ____ жылғы _______ айының ___________ күні некесін қиған
(ерлі-зайыпты болды),
бұл жөнінде неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы актілерді тіркеу
кітабында
20 ____ жылғы _______ айының ___________ күні
№ _____ жазу жазылды
Неке қиылғаннан (ерлі-зайыпты болғаннан) кейін мына тектер берілді:
еріне _______________________________________________________________
зайыбына ____________________________________________________________
Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу орны
(тіркеуші органның атауы):
_____________________________________________________________________
Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәліктің берілген күні:
20 _____ жылғы ____________ айының __________ күні
Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы берілген куәліктің сериясы мен
нөмірі
_____________________________________________________________________

      М.О.                                   Тіркеуші органының
                                              лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
11-қосымша     

                                                             нысан

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлік

Азамат ______________________________________________________________
                   (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
_______________________________________________________________ туған
                    (туған күні: жылы, айы, күні)
Туған жері:  ___________________ Республикасы
             ___________________ облысы
             ___________________ қаласы (елді мекені)
             ___________________ ауданы

Азаматтығы __________________________________________________________
Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
_____________________________________________________________________
және азаматша _______________________________________________________
                       (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
_______________________________________________________________ туған
                               (туған күні)
Туған жері:  ___________________ Республикасы
             ___________________ облысы
             ___________________ қаласы (елді мекені)
             ___________________ ауданы
Азаматтығы __________________________________________________________
Ұлты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса)
_____________________________________________________________________
арасындағы неке бұзылды, бұл жөнінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу
туралы актілерді тіркеу кітабында
20 ___жылғы _______ айының __________ күні
№ ______ жазу жазылды
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеуге негіз болған
құжат туралы мәліметтер: ____________________________________________
Некенің (ерлі-зайыптылықтың) тоқтатылған күні: _____ ж. «___» _______
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы сот шешімінің заңды күшіне
енген күні: _____ ж. «___» _______
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзғаннан кейін мына тектер берілді:
еріне _______________________________________________________________
зайыбына ____________________________________________________________
Куәлік азамат (азаматша) ___________________________________ берілді.
                         (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Құжатты берген мемлекеттік тіркеуші органның атауы:
_____________________________________________________________________

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәліктің берілген күні:
20 ____ жылғы _______________ айының ________ күні
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәліктің сериясы мен нөмірі

      М.О.                                   Тіркеуші органының
                                              лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына    
12-қосымша     

                                                             нысан

Бала асырап алу туралы куәлік

Азамат (ша) _________________________________________________________
                  (тегі, аты, әкесінің аты (егер бар болса)
20 ____ жылғы ___________ айының __________ күні туған
Асырап алынатын баланың туған жері:
             ___________________ Республикасы
             ___________________ облысы
             ___________________ қаласы (елді мекені)
             ___________________ ауданы
Баланы асырап алу туралы заңды күшіне енген сот шешімі және баланың
заңды өкілдерінің өтініші негізінде
____________________________________________________________________

20 ___ жылғы _______ айының ________ күні
асырап алынды.

Асырап алушылар туралы мәліметтер:

азамат ______________________________________________________________
                  (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
және азаматша _______________________________________________________
                     (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Бала асырап алуды мемлекеттік тіркеуден кейін оған:
Тегі ________________________________________________________________
Аты _________________________________________________________________
Әкесінің аты (егер бар болса) бере отырып асырап алды,
бұл жөнінде бала асырап алу туралы актілерді тіркеу кітабында
20 ___ жылғы _______ айының ________________ күні
№ ________ жазу жазылды
Мемлекеттік тіркеу орны (тіркеуші органның атауы) ___________________
Бала асырап алу туралы куәліктің берілген күні
20 ___ жылғы _______ айының ________________ күні
Бала асырап алу туралы куәліктің сериясы мен нөмірі
_____________________________________________________________________

      М.О.                                   Тіркеуші органының
                                              лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
13-қосымша     

                                                             нысан

Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы куәлік

Азамат (ша) _________________________________________________________
                  (атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру мемлекеттік
              тіркелгенге дейінгі аты, әкесінің аты (бар болса) тегі
_______________________________________________________________ туған
                    (туған күні: жылы, айы, күні)
             ___________________ Республикасы
             ___________________ облысы
             ___________________ қаласы (елді мекені)
             ___________________ ауданы
атын, әкесінің атын (бар болса), тегін былай өзгертті:
_____________________________________________________________________
(атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру мемлекеттік тіркелгеннен кейінгі                    аты, әкесінің аты (бар болса), тегі
бұл жөнінде атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы актілерді
тіркеу кітабында
20 ___ жылғы _______ айының ________________ күні
№ _____________ жазу жазылды
Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеуді жүргізген
тіркеуші органның атауы:
_____________________________________________________________________

Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы куәліктің берілген күні
20 ___ жылғы _______ айының ________________ күні
Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы куәліктің сериясы мен
нөмірі
_____________________________________________________________________

     М.О.                                   Тіркеуші органының
                                              лауазымды адамы

Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің 
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 9 бұйрығына   
14-қосымша     

                                                             нысан

Қайтыс болу туралы куәлік

Азамат (ша) _________________________________________________________
                    (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
_______________________________________________________________ туған
                       (туған күні: жылы, айы, күні)
Туған жері:  ___________________ Республикасы
             ___________________ облысы
             ___________________ қаласы (елді мекені)
             ___________________ ауданы
Қайтыс болған адамның жасы __________________________________________
Қайтыс болған күні: ____ жылғы ____ айының ______күні
Қайтыс болған жері: Республикасы ___________________________
                    облысы _________________________________
                    қаласы (елді мекені) ___________________
                    ауданы _________________________________
бұл жөнінде қайтыс болу туралы актілерді тіркеу кітабында
20 ___ жылғы _______ айының ________________ күні
№ _____________ жазу жазылды
Құжатты берген мемлекеттік тіркеуші органның атауы:
Қайтыс болу туралы куәліктің берілген күні:
20 ______ жылы ________ күні _________ айы
Қайтыс болу туралы куәліктің сериясы мен нөмірі
_____________________________________________________________________

     М.О.                                   Тіркеуші органының
                                              лауазымды адамы