Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 28 сәуірдегі N 56 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 9 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5233 болып енгізілді.

Қолданыстағы

       Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан  қараңыз.

      Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес қоса беріліп отырған Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі бекітілсін.

      2. Агенттік Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132  қаулысына  (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4299 тіркелген) Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы  N 226  (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4478 тіркелген), "Жинақтаушы зейнетақы қорларының және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының қызметтерін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық кесімдеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 23 ақпандағы  N 40  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4608 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде жарияланған, 2007 жыл, N 5, 255-құжат), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы" 2007 жылғы 30 сәуірдегі  N 112  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4690 тіркелген), "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын және жинақтаушы зейнетақы қорларын реттеу және қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 16 шілдедегі  N 211  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4900 тіркелген) қаулыларымен енгізілген толықтыруларымен және өзгерістерімен бірге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесінде:

      3-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Басқарушы) өтімді активтері ретінде мына активтер танылады:";

      14) тармақшада "Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша" деген сөздер "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингі бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мәтін бойынша "Брокер және (немесе) дилер", "Брокерге және (немесе) дилерге және", "және Брокерге және (немесе) дилерге және", "Брокердің және (немесе) дилердің және", "Брокер және (немесе) дилердің және", "Брокер және (немесе) дилер және", "және Брокерге және (немесе) дилерге", "Брокерде және (немесе) дилерде және", "Брокер мен (немесе) дилердің,", "Брокер мен (немесе) дилерде,", "Брокерге және (немесе) дилерге", "Брокердің және (немесе) дилердің" деген  сөздер алынып тасталсын;

      6-тармақтың он төртінші абзацы "бағалы металдардың" деген сөздерден кейін ", қолма-қол шетелдік валютаның" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тарау алынып тасталсын;

      27-тармақтың екінші сөйлемінде, 28-тармақтың бірінші сөйлемінде "оның орнындағы" деген сөздер "ол уәкілеттік берген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30-тармақта "олардың орнындағы" деген сөздер "есепке қол қоюға уәкілетті" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34-тармақта:

      екінші абзац алынып тасталсын;
      үшінші абзацта "оның орнындағы адам, бас бухгалтер қол қояды, сондай-ақ Қордың, Ұйымның, Брокер мен (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарына сәйкес аталған ақпаратқа қол қою құқығы бар өзге тұлғалар" деген сөздер "ол уәкілеттік берген тұлға, Қордың, Ұйымның және Басқарушының бас бухгалтері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-қосымшада:
      "Кредит тәуекелділігі" деген кестеде:
"

Индекс болып табылатын базалық активтері
фьючерс, опцион, своп, форвард

 

20

 

                                                        ",
"

Индекс болып табылатын базалық активтері
фьючерс, опцион, своп, форвард

 

100

 

 
                                                          ",
"

Индекс болып табылатын базалық активтері
фьючерс, опцион, своп, форвард

 

130

 

 
                                                         ",
"

Индекс болып табылатын базалық активтері
фьючерс, опцион, своп, форвард

 

250

 

 
                                                         ",
      деген жолдар алынып тасталсын;
      кестенің толық мәтіні бойынша "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі" деген сөздерден кейін "немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас рейтингі" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Басшы" деген сөз "Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      Кестені толтыру жөніндегі түсіндірмеде:
      мынадай мазмұндағы бесінші - он бірінші абзацтармен толықтырылсын:
      "Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел осы Нұсқаулықтың 1-3-қосымшасында көрсетілген және аталған қаржы құралдарының өтеу мерзімімен айқындалатын кредиттік тәуекелдің коэффициентіне аталған қаржы құралдарының номиналды құнының туындысы ретінде есептеледі.
      Қаржы құралдарының (өтеу құны) нарықтық құны мынаны білдіреді:
      сатып алу мәмілелері бойынша - осы қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құнынан қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнның асқан шегін білдіреді. Егер қаржы құралының ағымдағы рыноктық құны оның номиналды келісім-шарттық құнынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады;
      сату мәмілесі бойынша - осы қаржы құралының ағымдағы рыноктық құнынан қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құнның асқан шегін білдіреді. Егер қаржы құралының номиналды келісім-шарттық құны оның ағымдағы рыноктық құнынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.
      Бивалюталық қаржы құралдары (талап ету мен міндеттеме әртүрлі шетел валюталарында көрсетілген қаржы құралдары) бойынша өтеу құны есептілікті жасау күнгі бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асқан шегі ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік баламасының шегі міндеттемелердің теңгелік баламасынан кем немесе оған тең болса, онда өтеу құны нөлге тең болады.
      Қаржы құралдарының номиналды келісім-шарттық құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасасу күні олар көрсетілген қаржы құралдарының құнын білдіреді. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды келісім-шарттық құны ретінде Ұйымда талаптар қалыптасатын валюта алынады.
      Сатылған опциондар бойынша өтеу құны есептелмейді.";
      жетінші абзацта "ең жоғарғы рейтинг бағасына" деген сөздер "ұлттық шәкіл бойынша рейтинг бағасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-1, 1-2-қосымшаларда "Басшы" деген сөз "Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес 1-3-қосымшамен толықтырылсын;

      2, 3, 4-қосымшалар алынып тасталсын;

      5-қосымшада:
      реттік нөмірі 8013 жол "Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі" деген сөздерден кейін "немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Басшы" деген сөз "Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-қосымшада:
      реттік нөмірі 8014 жолда "Қазақстан Республикасының "Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі" деген сөздер "Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Басшы" деген сөз "Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-қосымшада:
      реттік нөмірі 14-жол:
      "Standard & Рооr's-нің ұлттық шәкілі" деген сөздерден кейін "немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі" деген сөздермен толықтырылсын;
      орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тілінде мәтін өзгермейді;
      "Басшы" деген сөз "Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-қосымшада:
      реттік нөмірі 13-жолда "Қазақстан Республикасының "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша" деген сөздер "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі" деген сөздермен ауыстырылсын.
      "Басшы" деген сөз "Бірінші басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3.   Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының "Жеке тұлғаларға бағалы қағаздар рыногында жұмыстарды орындауға рұқсат беру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 1999 жылғы 20 сәуірдегі N 30 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317  қаулысына  (Нормативтік құқықтық кесімдерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3870 тіркелген) Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының "Жеке тұлғаларға бағалы қағаздар рыногында жұмыстарды орындауға рұқсат беру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 1999 жылғы 20 сәуірдегі N 30 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 65  (Нормативтік құқықтық кесімдерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4173 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының "Жеке тұлғаларға бағалы қағаздар рыногында жұмыстарды орындауға рұқсат беру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 1999 жылғы 20 сәуірдегі N 30 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы  N 131  (Нормативтік құқықтық кесімдерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4296 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту" және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының "Жеке тұлғаларға бағалы қағаздар рыногында жұмыстарды орындауға рұқсат беру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 1999 жылғы 20 сәуірдегі N 30 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 317 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 30 сәуірдегі  N 111  (Нормативтік құқықтық кесімдерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4689 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 24 желтоқсандағы  N 272  (Нормативтік құқықтық кесімдерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5137 тіркелген) қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесінде:     

      63-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "63-2. Банк болып табылмайтын және осы Ереженің 63 және 63-1-тармақтарында көрсетілген операцияларды жүзеге асыратын бірінші санатты брокер және (немесе) дилер (бұдан әрі - инвестициялық компания) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасында белгіленген пруденциалдық нормативтерді сақтайды.".

      4. 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, осы қаулымен бекітілген Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесінің 2-тармағын қоспағанда, осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      5. Стратегия және талдау департаменті (Г.А. Ділімбетова):

      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сарсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;

      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастан он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.

      6. Агенттік Төрайымының Қызметі Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында осы қаулыны жариялау шараларын қолға алсын.

      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары Қ.Б. Қожахметовқа жүктелсін.

      Төрайым                                         Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы   
нарығын және қаржы ұйымдарын   
реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының 2008 жылғы    
28 сәуірдегі N 56 қаулысының  
1-қосымшасы          

Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесі

      Осы Ереже номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі - Брокер және (немесе) дилер) міндетті түрде сақтайтын пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібін белгілейді.

  1-тарау. Брокердің және (немесе) дилердің жарғылық және меншікті капиталының барынша аз мөлшері

      1. Брокердің және (немесе) дилердің жарғылық капиталының барынша аз мөлшері бір миллиард теңгені құрайды.
      Брокер және (немесе) дилер, мұндай сатып алу қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) белгілеген пруденциалдық нормативтердің және сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің кез келгенін бұзуға әкеліп соқтырмайтын жағдайда, акционерлердің меншік акцияларын сатып ала алады.

       РҚАО-ның ескертуі!
      2-тармақ 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап  қолданысқа енгізіледі .

      2. Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының барынша аз мөлшері бір миллиард теңгені құрайды.

  2-тарау. Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті

      3. Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы:
      Брокердің және (немесе) дилердің негізгі қызмет мақсаттары үшін сатып алынған және Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары жөніндегі комитеттің Басқармасы 1998 жылғы шілдеде бекіткен 1999 жылғы 1 шілдеден басталатын немесе одан кейінгі кезеңдерді қамтитын қаржылық есеп үшін күшіне енген N 38 "Материалдық емес активтер" Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (бұдан әрі - N 38 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты) сәйкес келетін лицензияланған программалық қамтамасыз етуді қоспағанда, материалдық емес активтерді;
      өткен жылдардағы шығындарды;
      ағымдағы жылдың шығысы ағымдағы жылғы кірістен асып кетуін алып тастағанда;
      меншікті сатып алынған акцияларды алып тастап, төленген жарғылық капиталдың;
      қосымша капиталдың;
      өткен жылдардағы таза кіріс есебінен қалыптастырылған қорлардың, резервтердің;
      өткен жылдардағы бөлінбеген таза кірістің;
      ағымдағы жыл кірістерінің ағымдағы жыл шығыстарынан асып кеткен мөлшерінің;
      негізгі қаражат пен бағалы қағаздарды қайта бағалау мөлшерінің;
      өткен жылдардың сатып алынған меншікті акцияларын, қосымша капиталды, өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісін алып тастағанда, Брокердің және (немесе) дилердің сатып алынған меншікті реттелген борышын, ағымдағы жыл кірістерінің ағымдағы жыл шығыстарынан асып кеткен мөлшерін, негізгі қаражат пен бағалы қағаздарды қайта бағалау мөлшерін алып тастап өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптасқан қорларды, резервтерді алып тастағанда, төленген жарғылық капитал сомасының елу пайызынан сомасында аспайтын Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышының;
      сомасында тәуекелдерді ескеріп мөлшерленген активтер сомасының 1,25 пайызынан аспайтын жалпы тәуекелдерге резервтер (провизиялар) мөлшерінің сомасы ретінде есептеледі.
      "Standard & Рооr's" агенттігінің "ВВ+" төмен емес борыштық рейтингімен немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингімен сайда-саттық ұйымдастырушының сауда жүйелерінде айналымға жіберілген бағалы қағаздарға инвестицияларды шегеріп, Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларының жиынтық сомасы Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының мөлшерінен аспауы тиіс.
      Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының мөлшерінен оның инвестицияларының жиынтық сомасының асып кетуінің сомасы меншікті капиталдың коэффициенттерін және бір заемшыға тәуекелдің барынша жоғарғы мөлшерін есептегенде, меншікті капиталдан алынады.

      4. Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы - бұл мынадай тиісті талаптарға сәйкес келетін Брокердің және (немесе) дилердің қамтамасыз етілмеген міндеттемесі:

      1) ұсынушының салымы не міндеттемесі болып табылмайды;

      2) Брокердің және (немесе) дилердің немесе олармен аффилиирленген тұлғалардың талаптары бойынша кепілдік берілген қамтамасыз ету болып табылмайды;

      3) Брокерді және (немесе) дилерді тарату кезінде соңғы кезекте қанағаттандырылады (акционерлер арасында қалған мүлікті бөлудің алдында);

      4) мұндай өтеу уәкілетті органның қорытындысына сәйкес соңынан Брокер және (немесе) дилердің осы Ережеде белгіленген пруденциалдық нормативтердің мәнін сақтамау салдарына алып келмейтіндей талаппен Брокер және (немесе) дилермен, оның ішінде жедел түрде тек қана Брокер және (немесе) дилердің бастамасы бойынша өтелуі мүмкін (толық немесе ішінара).
      Меншікті капиталға қосылатын Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы - бұл өтеу басталғанға дейінгі бес жылдан артық уақытты қамту мерзімі бар реттелген борыш.
      Облигациялар Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы болып танылады және Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті орган бекіткен облигациялар шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп негізінде ғана енгізіледі.
      Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы есебіне мына жағдайда енгізіледі:
      борыштың толық сомасында - борышты өтеу басталғанға дейінгі бес жылдан артық уақыт ішінде,
      борышты өтеу басталғанға дейінгі қалған бес жыл ішінде:
      1-жыл - реттелген борыш сомасының 100 пайызы;
      2-жыл - реттелген борыш сомасының 80 пайызы;
      3-жыл - реттелген борыш сомасының 60 пайызы;
      4-жыл - реттелген борыш сомасының 40 пайызы;
      5-жыл - реттелген борыш сомасының 20 пайызы.
      Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы болып сондай-ақ егер шартта осындай өтеу уәкілетті органның қорытындысына сәйкес бұдан былай Брокердің және (немесе) дилердің қаржылық жағдайын нашарлатуға және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасының талаптарын бұзуға алып келмейтін талабымен заемшының бастамасы бойынша заемды мерзімінен бұрын (толық немесе ішінара) өтеу мүмкіндігі көзделсе, Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкінен немесе Азиялық Даму Банкінен не Халықаралық Қаржылық Корпорациядан тартылған, 3) тармақшадан басқа осы тармақтың талаптарына сәйкес келетін, Брокердің және (немесе) дилердің заемы танылады.

      5. Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының жеткіліктілігі мынадай коэффициентпен сипатталады - Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының мыналардың соммасына қатынасымен:
      кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген, меншікті капитал есебіне енгізілмеген жалпы резервтер (провизиялар) сомасына кемітілген активтердің, шартты және мүмкін міндеттемелердің;
      операциялық тәуекелдің.

      6. Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің мәні (к1) 0,10 кем болмауы тиіс, 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап - 0,12 кем болмауы тиіс.
      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер есебі осы Ереженің 1 және 2-қосымшаларына сәйкес жасалады.
      Тәуекел дәрежесі бойынша активтерді, шартты және мүмкін міндеттемелерді мөлшерлеу мақсаты үшін активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер олар бойынша құрылған арнайы резервтер (провизиялар) сомасына кемітіледі.
      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және мүмкін міндеттемелер Брокердің және (немесе) дилер оған сәйкес кредиттік тәуекелдерге ұшырайтын осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген заемшының тиісті санатына сәйкес тәуекел деңгейіне осы Ереженің 2-қосымшасына сай есептелген шартты және мүмкін міндеттемелердің сомасының туындысы ретінде айқындалады.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген тиісті қарсы агент санатының тәуекел дәрежесіне аталған қаржы құралдары мен ол бойынша кредиттік тәуекелдің рыноктық құнының сомасын көбейту жолымен, кредиттік тәуекелді ескере отырып мөлшерленген шартты және мүмкін міндеттемелер мен талаптар есебіне енгізіледі.
      Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел осы Ереженің 3-қосымшасында көрсетілген кредиттік тәуекел коэффициентіне аталған қаржы құралдарының номиналды құнын тудырушы және аталған қаржы құралдарының өтеу мерзімін белгілеуші ретінде есептеледі.

      7. Операциялық 10-ға тең тәуекелмен жасалған көрсету коэффициенті ретінде, соңғы өткен үш жылдағы жылдық жалпы кіріс сомасына қатысы арқылы жасалған 0,10 тең операциялық тәуекел коэффициенті бойынша есептеледі.
      Жылдық жалпы кірістің соңғы өткен үш жыл ішіндегі орташа шегі соңғы өткен үш жыл ішіндегі жылдық жалпы кірістің сомасына қатынасы ретінде, олардың әр қайсысынан Брокердің және (немесе) дилердің алған таза кірісі кіріс алған жыл саны бойынша есептелді.
      Жаңадан құрылған Брокерлер және (немесе) дилерлер үшін операциялық тәуекел қаржы жылының аяқталуы бойынша есептеледі және жылдық жалпы кірістің орташа шегі өткен жылдар санын негізге ала отырып жасалады.
      Жылдық жалпы кіріс мыналар ретінде:
      салық салғанға дейінгі жылдық таза кіріс, провизияларды (резервтер) қалыптастыруға арналған жылдық қаржы бөлу мөлшерінің және жасалған төтенше шығыстар мөлшерінің сомасы;
      Брокердің және (немесе) дилердің төтенше шығыстарын шегерумен анықталады.

  3-тарау. Бір заемшыға тәуекелдің ең жоғары мөлшері

      8. Бір заемшыға тәуекелдің мөлшері (Р):

      1) Брокер және (немесе) дилер балансында есептелетін Брокердің және (немесе) дилердің заемшыға талаптарының;

      2) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы бес жыл ішінде Брокердің және (немесе) дилердің балансынан есептен шығарылған Брокердің және (немесе) дилердің заемшыға қоятын талаптарының сомасы ретінде;
      мыналар түрінде заемшының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомасын алып тастап есептеледі:
      осы міндеттеменің қамтамасыз етуі ретінде Брокер және (немесе) дилердің қолдануына берілген салымдар;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
      тазартылған қымбат металдар;
      Қазақстан Республикасының Үкіметінің кепілдігі мен кепілдемесі;
      "Standard & Рооr's" агенттігінің "А" төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдігі.
      Бір заемшының тәуекел есебіне Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар және "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе халықаралық рейтингтік агенттіктер ретінде танылған басқа рейтингтік агенттіктердің біреуінің осындай деңгейдегі рейтингі бар банктерге ашылған корреспонденттік шоттар бойынша талаптар кіргізілмейді.

      9. Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталына бір заемшының міндеттемелері (к3) бойынша Брокер және (немесе) дилердің бір заемшыға тәуекелі мөлшерінің қатынасы 0,25-тен аспауы тиіс.

      10. Брокердің және (немесе) дилердің заемшыға қоятын талаптарының оның пайда болған күнгі жалпы көлемі осы Ережеде белгіленген шектеулер шегінде болған жағдайда, бірақ кейіннен соңғы үш ай ішінде Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының деңгейі бес пайыздан аспайтын мөлшермен төмендеуіне байланысты не соңғы үш айдың ішінде заемшыға қойылатын талап шетелдік валютаға теңгенің орташа алынған биржалық бағамы он пайыздан астам өсуінен Брокердің және (немесе) дилердің заемшыға қоятын талабының өсуіне байланысты көрсетілген шектеулерден асып кетсе, бір заемшыға арналған ең көп мөлшердегі тәуекел нормативі орындалған болып есептеледі.
      Аталған жағдайларда Брокер және (немесе) дилер шектен асып кету фактісі туралы дереу уәкілетті органға хабарлайды және асып кетуді ағымдағы және кейінгі айларда жою жөнінде міндеттемелер қабылдайды. Егер осындай асып кету көрсетілген мерзімде жойылмаса, бір заемшыға арналған ең көп мөлшердегі тәуекел нормативінен асып кету - көрсетілген асып кету анықталған күннен бастап осы нормативті бұзу ретінде қаралады.

  4-тарау. Ашық валюталық позиция лимиттері

      11. Ашық валюталық позиция - бұл Брокердің және (немесе) дилердің талаптарының осы шетел валютасындағы міндеттемелерінен (талаптарынан) жеке шет мемлекет валютасындағы (шет мемлекеттер тобындағы) Брокердің және (немесе) дилердің талаптары (міндеттемелері) артып кетуі.
      Ұзын валюталық позиция - бұл Брокердің және (немесе) дилердің талаптары осы шетел валютасындағы міндеттемелерден (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) асып кететін, жеке шет мемлекет (шет мемлекеттер тобындағы) валютасындағы ашық валюталық позиция.
      Қысқа валюталық позиция - бұл Брокердің және (немесе) дилердің талаптары осы шетел валютасындағы міндеттемелерінен (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) асып кететін, жеке шет мемлекет (шет мемлекеттер тобындағы) валютасындағы ашық валюталық позиция.
      Валюталық позициялардың есебіне валюталардың айырбас бағамының өзгеруімен айқындалатын мөлшердегі теңгедегі талаптар (активтердің және шартты талаптардың жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелердің және шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) кіреді.
      Бірден астам шетел валютасының айырбас бағамының өзгеруіне байланысты анықталатын мөлшерде теңгедегі талаптар (активтердің, шартты және мүмкін талаптардың жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелердің, шартты және мүмкін міндеттемелердің жиынтық сомасы) осы Ереженің 12-тармағында белгіленген ашық валюталық позицияның барынша төмен лимитін иеленетін шетел валютасы бойынша валюталық позициялар есебіне кіреді.
      Әрбір шетел валютасы бойынша ашық валюталық позиция жеке есептеледі.
      Жекелеген шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер тобының) валюталары бойынша ашық валюталық позицияларды есептеу кезінде бірінші кезекте активтер шотында ол бойынша қалыптасқан арнайы провизияларды шегере отырып, әрбір шетел валютасы бойынша ашылған шарттардың және Брокердің және (немесе) дилердің міндеттемелер шоттарының сальдосы есептеледі. Содан кейін шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында олар бойынша қалыптасқан арнайы провизияларды шегере отырып, осы шетел валютасы бойынша шоттардың сальдосы айқындалады. Міндеттемелерге (талаптарға) шетел валютасындағы талаптардың (міндеттемелердің) артқанын көрсететін сальдо өзара қосылады, ал алынған нәтиже Брокердің және (немесе) дилердің шетел валютасы бойынша ашық позициясының мөлшері мен түрін анықтайды.
      Брокердің және (немесе) дилердің валюталық нетто-позициясы барлық шетелдік валюталар бойынша Брокердің және (немесе) дилердің ұзын позицияларының жиынтық сомасы мен барлық шетелдік валюталар бойынша қысқа позициялардың жиынтық сомасы арасындағы айырмасы ретінде есептеледі.
      Шетел валютасында көрсетілген талаптар және міндеттемелер осы талаптар мен міндеттемелер көрсетілген (белгіленген) шетел валютасы бөлігінде валюта позициясы есебіне енгізіледі.
      Мәміле жасау күні болып табылмайтын, болашақ валюталау күні бар валюта операцияларын жүргізу кезінде осындай валюталық операцияларды осындай мәмілені жасаған күннен бастап валюта позициясы есебіне енгізіледі.

      12. Осы Ережеде ашық валюталық позицияның мынадай лимиттері белгіленеді:

      1) "Standard & Poor's" агенттігінің "А"-дан төмен емес дербес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы шегінің жиырма бес пайызынан аспайтын мөлшердегі "Еуро" валютасындағы елдердің шетелдік валюталары бойынша ашық валюта позициясының лимиті;

      2) "Standard & Poor's" агенттігінің "А"-дан төмен дербес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетелдік валюталары бойынша Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы шегінің бес пайызынан аспайтын мөлшердегі ашық валюта позициясының (ұзын және қысқа) лимиті;

      3) Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталы шегінің елу пайызынан аспайтын мөлшердегі валюталық нетто-позициясының лимиті.

      13. Кез-келген шетел валютасы бойынша есепті апта ішінде ашық валюталық позиция лимиттерін көтеру кезінде тәртіп бұзған Брокер және (немесе) дилер үшін бұзылған валюталар бойынша ашық валюталық позицияның лимиті жүйелі үш апта ішінде осы Ереженің 12-тармағында белгіленген ашық валюталық позицияның лимиттерінен бес пайыздық тармаққа кемітіліп айқындалады.
      Брокер және (немесе) дилердің белгіленген лимиттерді 0,09 пайыз шегінде көтеруі жеке алынған шетел валютасы бойынша ашық валюталық позицияның лимиттерін бұзу болып есептелмейді.

                                         Номиналды ұстаушы ретінде
                                         клиенттің шоттарын жүргізу
                                          құқығымен брокерлік және
                                        дилерлік қызметті және банк
                                         операцияларының жекелеген
                                          түрлерін жүзеге асыратын
                                         ұйымдар үшін пруденциалдық
                                           нормативтерді есептеу
                                           ережесінің 1-қосымшасы

      Салымдардың кредиттік тәуекелі дәрежесі бойынша
  мөлшерленген Брокердің және (немесе) дилердің активтері
                        кестесі  

N

Баптар атауы

Тәуекел
дәрежесі
процентпен

I-топ

1

Қолма-қол теңге 

0

2

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес
рейтингі бар елдердің қолма-қол шетелдік
валютасы

0

3

Тазартылған қымбат металдар 

0

4

Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген
заемдар

0

5

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне
берілген заемдар

0

6

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
берілген заемдар

0

7

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес
рейтингі бар елдердің орталық банктеріне
берілген заемдар

0

8

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы
ұйымдарына берілген заемдар

0

9

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
салымдар

0

10

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі дербес
рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі
салымдар

0

11

"Standard & Poor's" агенттігінің борыштық
рейтингі "АА-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы
ұйымдарындағы салымдар

0

12

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық
берешегі

0

13

Қазақстан Республикасы өкіметі жергілікті
органдарының бюджетке төленетін салықтар және
басқа да төлемдер бойынша дебиторлық берешегі

0

14

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі шығарған
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары

0

15

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің
орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік
мәртебесі бар бағалы қағаздар

0

16

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

0

17

І-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша
есептелген сыйақы

0

II-топ

18

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
дербес рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар және тиісті
рейтингтік бағасы жоқ елдердің шетелдік
қолма-қол валютасы

20

19

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық үкіметіне берілген заемдар

20

20

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық банктеріне берілген заемдар

20

21

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдарына берілген заемдар

20

22

Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет
органдарына берілген заемдар

20

23

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті
өкімет органдарына берілген заемдар

20

24

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес борыштық  рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген
заемдар

20

25

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық банктеріндегі салымдар

20

26

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдарындағы салымдар

20

27

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар

20

28

1-топтағы тәуекелге жатқызылған дебиторлық
берешектен басқа Қазақстан Республикасының
жергілікті өкімет органдарының дебиторлық
берешегі

20

29

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық
берешегі

20

30

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық үкіметі шығарған мемлекеттік
мәртебесі бар бағалы қағаздар

20

31

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

20

32

Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет
органдары шығарған бағалы қағаздар

20

33

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес дербес рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті
өкімет органдары шығарған бағалы қағаздар

20

34

"Standard & Poor's" агенттігінің "АА-" төмен
емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған
бағалы қағаздар

20

35

"Қазақстан ипотекалық компаниясы" акционерлік
қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар

20

36

ІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша
есептелген сыйақы

20

III-топ

37

Тазартылмаған қымбат металдар 

50

38

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-дан
бастап "ВВВ-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық үкіметтеріне берілген заемдар

50

39

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-дан
бастап "ВВВ-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық банктеріне берілген заемдар

50

40

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-дан
бастап "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарына берілген заемдар

50

41

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейін төмен емес дербес рейтингі
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
жергілікті өкімет органдарына берілген
заемдар

50

42

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға
берілген заемдар

50

43

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-дан
бастап "ВВВ-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық банктеріндегі салымдар

50

44

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-дан
бастап "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

50

45

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы
салымдар

50

46

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы
дебиторлық берешек

50

47

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-дан
бастап "ВВВ-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік
мәртебесі бар бағалы қағаздар

50

48

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-дан
бастап "ВВВ-" дейінгі борыштық рейтингі
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы
қағаздар

50

49

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-"-ға дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
жергілікті өкімет органдары шығарған бағалы
қағаздар

50

50

"Standard & Poor's" агенттігінің "А+"-дан
бастап "А-" дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар
шығарған бағалы қағаздар

50

51

ІІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер
бойынша есептелген сыйақы

50

IV-топ

52

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ+"-дан
бастап "В-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және
тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің
орталық үкіметтеріне берілген заемдар

100

53

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ+"-дан
бастап "В-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және
тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық
банктеріне берілген заемдар

100

54

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ+"-дан
бастап "В-" дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті
рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы
ұйымдарына берілген заемдар

100

55

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-дан
бастап "ВВ-" дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және
тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің
жергілікті өкімет органдарына берілген
заемдар

100

56

"Standard & Poor's" агенттігінің "А-" дан
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға, тиісті
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға,
және "Standard & Poor's" агенттігінің
"ВВВ+"-дан бастап "ВВ-" дейінгі борыштық
рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
резидент емес ұйымдарға берілген заемдар

100

57

Заңды тұлғаның жарғылық капиталынан он және
одан астам процентке сәйкес қатысу үлесін
сатып алуға не акционерлік қоғамының
орналастырылған акцияларының жалпы санынан
акциялардың он және одан астам процентін
сатып алуға жеке тұлғаларға берілген заемдар

100

58

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ-" төмен
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар Брокер және (немесе) дилердің
резидент емес ұйымдарына берілген заемдар

100

59

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ+"-ден
"В-"-ге дейін дербес рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті
рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық
банктеріндегі салымдар

100

60

"Standard & Poor`s" агенттігінің "ВВ+"-ден
"В-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдарындағы және сәйкес рейтингтік
бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы
салымдар

100

61

"Standard & Poor's" агенттігінің "А-"-ден
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардағы,
сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент
ұйымдардағы және "Standard & Poor's"
агенттігінің "ВВВ+"-ден "ВВ-"-ге дейінгі
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы
салымдар

100

62

"Standard & Poor's" агенттігінің "А-"-ден
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардың,
сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент
ұйымдардың және "Standard & Poor's"
агенттігінің "ВВВ+" ден "ВВ-"-ге дейінгі
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар резидент емес ұйымдардың
дебиторлық берешегі

100

63

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі

100

64

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ+"-ден
"В-"-ге дейін дербес рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар елдердің және сәйкес
рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық
үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі
бар бағалы қағаздар

100

65

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ+"-ден
"ВВ-"-ге дейінгі дербес рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің
және сәйкес рейтингтік бағасы жоқ елдердің
жергілікті өкімет органдары шығарған бағалы
қағаздар

100

66

"Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ+"-ден
"В-"-ге дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдарының және сәйкес рейтингтік
бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарының
шығарған бағалы қағаздары

100

67

"Standard & Poor's" агенттігінің "А"-дан
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдары,
сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент
ұйымдары және "Standard & Poor's"
агенттігінің "ВВВ+"-ден "ВВ-"-ге дейінгі
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар резидент емес ұйымдар шығарған
бағалы қағаздар

100

68

ІV-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша
есептелген сыйақы

100

69

Төлемдер бойынша есеп айырысулар

100

70

Негізгі қаражаттар

100

71

Материалдық қорлар

100

72

Сыйақы және шығыстар сомасын алдын ала төлеу

100

V-топ

73

 

Брокердің және (немесе) дилердің
инвестицияларын қоспағанда, заңды тұлғалардың
акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысушы
үлесі) және реттелген борыштарындағы салымдар
бөлігінде әділ құн бойынша ескерілетін
инвестициялар

100

74

Брокердің және (немесе) дилердің негізгі
қызметінің мақсатына сатып алынған және 38
Қаржылық есептің халықаралық стандартына
сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық
қамтамасыз ету

100

75

"Standard & Poor`s" агенттігінің "В-"-ден
төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа да
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық
үкіметтеріне берілген заемдар

150

76

"Standard & Poor`s" агенттігінің "В"-ден 
төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар елдердің орталық банктеріне
берілген заемдар

150

77

"Standard & Poor`s" агенттігінің "В"-ден
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына
берілген заемдар

150

78

"Standard & Poor`s" агенттігінің "ВВ"-ден
төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет
органдарына берілген заемдар

150

79

"Standard & Poor`s" агенттігінің "ВВ"-ден
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар резидент емес ұйымдарға және
сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент емес
ұйымдарға берілген заемдар

150

80

"Standard & Poor`s" агенттігінің "В"-ден
төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі
салымдар

150

81

"Standard & Poor`s" агенттігінің "В"-ден
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы
салымдар

150

82

"Standard & Poor`s" агенттігінің "ВВ"-ден
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар резидент емес ұйымдардағы және
сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент
емес ұйымдардағы салымдар

150

83

"Standard & Poor`s" агенттігінің "ВВ"-ден
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар резидент емес ұйымдардың және
сәйкес рейтингтік бағасы жоқ резидент
емес ұйымдардың дебиторлық берешегі

150

84

"Standard & Poor`s" агенттігінің "В"-ден
төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің біреуінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері
шығарған бағалы қағаздары

150

85

"Standard & Poor`s" агенттігінің "ВВ"-ден
төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар елдердің жергілікті өкімет
органдары шығарған бағалы қағаздар

150

86

"Standard & Poor`s" агенттігінің "В"-ден
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары
шығарған бағалы қағаздар

150

87

"Standard & Poor`s" агенттігінің "ВВ"-ден
төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа
рейтинг агенттіктерінің біреуінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар резидент емес
ұйымдардың және тиісті рейтингтік бағасы жоқ
резидент емес ұйымдардың шығарған бағалы
қағаздары

150

88

V-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша
есептелген сыйақы

150

  Брокердің және (немесе) дилердің салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерінің есептеулеріне түсініктемелер

      1. Брокерде және (немесе) дилерде салымдар, дебиторлық берешектер, сатып алынған бағалы қағаздар, заемдар бойынша қамтамасыз ету (салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген Активтер мен міндеттемелер кестесінің 1-3, 9-11, 14-16 жолдарындағы көрсетілген активтер түрінде) бар, оның түзетілген құны осы тармаққа сәйкес қамтамасыз етудің түзетілген құнын айқындауға мүмкіндік беретін есеп берудің баламалы жүйесі Брокерде және (немесе) дилерде болған кезде аталған активтер көлемінің 50 процентінен астам емесін құрайтын қамтамасыз етудің түзетілген құнын есептемегенде тәуекел дәрежесімен мөлшерленген активтердің есептеулеріне енгізілуі мүмкін.
      Қамтамасыз етудің түзетілген құны (салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген Активтер мен міндеттемелер кестесінің 1-3, 9-11, 14-16 жолдарындағы көрсетілген активтер түрінде) мыналарға тең болады:
      банктердегі салымдар сомасының жүз процентіне, оның ішінде осы Брокердегі және (немесе) дилердегі қамтамасыз ету ретінде берілген қаражаттарға;
      қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың рыноктық құнының тоқсан бес процентіне;
      қамтамасыз етуге берілген тазартылған қымбат металдардың рыноктық құнының сексен бес процентіне.
      Жоғарыда аталған салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сәйкес келетін тәуекел дәрежесі жөніндегі осы Кестеге сәйкес мөлшерленеді.

      2. Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларының есептеулеріне енгізілмеген, қарсы агенттен төмен тәуекел дәрежесі бар ұйымдар кепіл берген (сақтандырылған) салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, заемдар, инвестициялар борышкердің тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтерінің есептеулеріне енгізілуі мүмкін (Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларының есептеулеріне енгізілмеген салымдардың сомасын кепіл берілген (сақтандырылған), дебиторлық берешекті, сатып алынған бағалы қағаздарды, заемдарды, инвестицияларды ескермегенде).
      Брокердің және (немесе) дилердің инвестицияларының есептеулеріне енгізілмеген салымдардың сомасы кепіл берілген (сақтандырылған) дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, заемдар, инвестициялар сәйкес гаранттың (сақтандырушының) дебиторлық берешегінің тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.

      3. Қазақстан Республикасының резидент еместеріне ұсынылған, осы Түсініктеменің 1-тармағында көрсетілген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар және заемдар:

      1) оффшорлық аймақтардың аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;

      2) заңды тұлғаларға тәуелді болып табылатын, оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген, жеке-жеке жарғылық капиталдың бес пайызынан астам иелік етуші немесе оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;

      3) оффшорлық аймақтың азаматтары болып табылатын,
      осы Түсініктеменің 1-тармағында көрсетілген қамтамасыз етудің болғандығына тәуелсіз, салымдар тәуекелінің дәрежесі бойынша мөлшерленген Брокердің және (немесе) дилердің активтерінің кестесіне сай тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.

      4. Қазақстан Республикасының резидент еместеріне ұсынылған, осы Түсініктеменің 1-тармағында көрсетілген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар және заемдар:

      1) оффшорлық аймақтардың аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ "Standard & Poor`s" агенттігінің "АА-"-ден төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа да рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе борыштық рейтингі міндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз етудің көрсетілген деңгейінен төмен емес бас ұйымның тиісті кепіліне ие;

      2) оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғалардан тәуелді болып табылатын, жеке-жеке жарғылық капиталдың бес пайызынан астамына иелік етуші немесе оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын, бірақ мұндайда көрсетілген деңгейден төмен емес борыштық рейтингке немесе борыштық рейтингі міндеттемелердің барлық сомасын қамтамасыз етудің көрсетілген деңгейінен төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігіне ие,
      уәкілетті орган белгілеген оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған оффшорлық аймақтар тізбесіне жатқызған оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе мемлекеттің азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместеріне немесе заңды тұлғалардан тәуелді, жеке-жеке жарғылық капиталдың бес пайызынан астамына иелік ететін немесе көрсетілген оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда,
      тәуекелдің нольдік деңгейі бойынша өлшенеді.

      5. Егер, бағалы қағаздар шығарылымның арнаулы борыштық рейтингіне ие болса, онда тәуекел дәрежесі бойынша Брокердің және (немесе) дилердің активтерін мөлшерлеген кезде бағалы қағаздар рейтингін міндетті түрде ескеру керек.

                                         Номиналды ұстаушы ретінде
                                         клиенттің шоттарын жүргізу
                                          құқығымен брокерлік және
                                        дилерлік қызметті және банк
                                         операцияларының жекелеген
                                          түрлерін жүзеге асыратын
                                         ұйымдар үшін пруденциалдық
                                           нормативтерді есептеу
                                           ережесінің 2-қосымшасы

      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген
   Брокердің және (немесе) дилердің шартты және ықтимал
               міндеттемелерінің кестесі

N

Баптардың атауы

Проценттегі
коэффициент
конверсиялары

I-топ

1

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі,
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
шығарған бағалы қағаздарды немесе "Standard &
Poor`s" агенттігінің "АА-"- деңгейінде және
одан жоғары тәуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің
орталық үкіметтері және орталық банктері
шығарған бағалы қағаздарды сатып алу не сату
жөніндегі шартты (ықтимал) міндеттемелер

0

2

Брокердің және (немесе) дилердің талабы
бойынша кез келген сәтте болдырмауға жататын
заемдар мен салымдарды болашақта Брокердің
және (немесе) дилердің орналастыруы бойынша
ықтимал (шартты) міндеттемелер

0

II-топ

3

Брокердің және (немесе) дилердің бір жылдан
аз өтеу мерзімімен болашақта заемдар мен
салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал
(шартты) міндеттемелер

20

III-топ

4

Брокердің және (немесе) дилердің бір жылдан
астам өтеу мерзімімен болашақта заемдар мен
салымдарды орналастыру жөніндегі ықтимал
(шартты) міндеттемелер

50

IV-топ

5

Брокерге және (немесе) дилерге сату туралы
және Брокердің және (немесе) дилердің қаржы
құралдарын кері сатып алу міндеттемесімен
келісім

100

6

Брокердің және (немесе) дилердің өзге шартты
(ықтимал) міндеттемелері

100

  Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген
Брокердің және (немесе) дилердің шартты және ықтимал
міндеттемелерін есептеуге түсініктемелер

      Болашақта депозиттер мен заемдарды орналастыру және алу бойынша, бағалы қағаздар мен валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар бөлігінде баланстан тыс міндеттемелердің тәуекел дәрежесін анықтаған кезде, своптар, фьючерстер, опциондар, форвардттарды қоспағанда есептеуге ағымдағы және одан кейінгі екі ай ішінде туындауы мүмкін міндеттемелерді қабылдау қажет.

                                         Номиналды ұстаушы ретінде
                                         клиенттің шоттарын жүргізу
                                          құқығымен брокерлік және
                                        дилерлік қызметті және банк
                                         операцияларының жекелеген
                                          түрлерін жүзеге асыратын
                                         ұйымдар үшін пруденциалдық
                                           нормативтерді есептеу
                                           ережесінің 3-қосымшасы

     Туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тәуекелі
       коэффициенттерінің (проценттегі) кестесі

Өтелгенге
дейінгі
қалған
мерзім

Сыйақы мөлшер-
лемелері-
мен
байланысты
операция-
лар

Валюта және
алтын
бағамының
өзгеріс-
терімен
байланысты
операция-
лар

Акциялар-
мен
байланыс-
ты
операция-
лар

Алтыннан
өзге,
бағалы
металдар-
мен
байланыс-
ты
операция-
лар

Бағалы
металдар-
дан өзге
басқа
құндылық-
тармен
байланысты
операция-
лар

Бір жыл
және одан
аз

0

1

6

7

10

Бір
жылдан
бес жылға
дейін

0,5

5

8

7

12

Бес жылдан
астам

1,5

7,5

10

8

15

      Осы кестеде келтірілген санаттың ешқайсысына жатқызылмаған туынды қаржы құралдарымен операциялар "Бағалы металдардан өзге басқа құндылықтармен байланысты операциялар" санатында көрсетілген кредиттік тәуекелдің коэффициенттері бойынша мөлшерленуге жатады.

                                    Қазақстан Республикасы Қаржы
                                    нарығын және қаржы ұйымдарын
                                  реттеу мен қадағалау агенттігінің
                                       2008 жылғы 28 сәуірдегі
                                    N 56 қаулысының 2-қосымшасы

                                     "Бағалы қағаздар рыногында
                                     кәсіби қызмет түрлерін қоса
                                     атқаратын ұйымдарға арналған
                                     пруденциалдық нормативтерді
                                   есептеу ережесінің 1-3-қосымшасы

       Туынды қаржы құралдармен жасалған мәмілелер
               бойынша кредиттік тәуекел

Валюталау
күніне
дейінгі
мерзім

Мемлекет-
тік бағалы
қағаздар-
мен мәмі-
лелер

Валю-
талық
мәмі-
лелер

Процент-
тік мәмі-
лелер

Мемлекет-
тік емес
бағалы
қағаздар-
мен мәмі-
лелер

Қымбат метал-
дармен
мәміле-
лер

Өзге
мәмі-
лелер

1 жылдан кем

0,02 

0,05 

0,03  

0,06 

0,07 

0,1  

1 жылдан
5 жылға
дейін

0,03 

0,07 

0,06  

0,08 

0,07 

0,12 

5 жылдан
астам

0,04 

0,09 

0,09  

0,1  

0,08 

0,15 

      Кредиттік тәуекел номиналды контракты құнын есептік кезеңнен валюталау күніне дейін қалған мерзімге байланысты коэффициенттерге көбейту жолымен есептеледі.
      Осы кестеде келтірілген санаттардың біреуіне де келтірілмейтін туынды қаржы құралдармен операциялар "Өзге мәмілелер" санатында көрсетілген кредиттік тәуекелдің коэффициенттері бойынша мөлшерлеуге жатады.".