Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2008-2009 жылдарға арналған перспективалық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 ақпандағы N 79 Қаулысы

Қолданыстағы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2008-2009 жылдарға арналған перспективалық жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы органдар мен өзге де мемлекеттiк органдар Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң        
2007 жылғы 2 ақпандағы 
N 79 қаулысымен   
бекітілген   

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2008-2009 жылдарға арналған перспективалық жоспары

Р/с N

Заң жобасының атауы

Әзірлеуші 
мемлекеттік орган

Ұсыну мерзімі

Қазақ-
стан
Респуб-лика-
сы  
Әділет
минис-
трлігі

Қазақ-
стан 
Респуб-лика-
сының
Үкіметі

Қазақ-
стан
Респуб-
лика-
сының
Парла-
менті

1

2

3

4

5

6

1.

Әлеуметтік қызметтер туралы

Еңбекмині

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқсан

2.

"Мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек туралы"
Қазақстан Республикасы-
ның Заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Еңбекмині

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқсан

3.

Өңірлік әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорация-
лар туралы

ИСМ

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқсан

4.

Қазақстан Республика-
сының Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
1-тоқсан

5.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне мемлекеттік
кәсіпорындар қызметінің
салалары мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

ЭБЖМ

2008
жылғы
1-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

6.

"Халықтың көші-қоны
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына
өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы

Еңбекмині

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқсан

7.

Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитеті
туралы

ЕК

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқсан

8.

Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне Республика-
лық бюджеттің атқары-
луын бақылау жөніндегі
есеп комитетінің
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

ЕК

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқ-
сан

2008
жылғы
2-тоқсан

9.

Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне қылмыстық
жазалауды орындау жүйесін және қылмыстық-
атқару жүйесін одан әрі
жетілдіру мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқсан

10.

2009 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы

ЭБЖМ

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
3-тоқсан

11.

Қазақстан Республикасы-
ның мұражайлары және
мұражай қорлары туралы

Мәдениетмині

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008 жылғы 4-тоқсан

2008 жылғы 4-тоқсан

12.

Меценаттық және
демеушілік туралы

Мәдениетмині

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

13.

Кинематография туралы

Мәдениетмині

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

14.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне авторлық
құқық және сабақтас
құқықтар мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2008
жылғы
3-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

15.

Мемлекеттік активтерді
басқару туралы

ЭБЖМ

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

16.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне мемлекеттік
активтерді басқару
мәселелері бойынша
өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы

ЭБЖМ

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

17.

Қазақстан Республикасы-
ның Азаматтық кодексіне
өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы

Әділетмині

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

18.

Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне міндетті
сақтандыру түрлері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

ҚҚА

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқ-
сан

2008
жылғы
4-тоқсан

19.

Табиғи монополиялар
туралы (жаңа редакция)

ТМРА

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқсан

20.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне сақтандыру
мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы

ҚҚА

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқ-
сан

2009
жылғы
1-тоқсан

21.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне шаруашылық
серіктестіктер мәселе-
лері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
2-тоқсан

22.

2010 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы

ЭБЖМ

2009
жылғы
3 тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқсан

23.

Қазақстан Республикасы-
ның Ұлттық қорынан
берілетін 2010-2012
жылдарға арналған
кепілдендірілген
трансферт туралы

ЭБЖМ

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
 3-тоқсан

24.

"Нормативтік құқықтық
актілер туралы" Қазақстан Республикасы-
ның Заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2009
жылғы
2-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
3-тоқсан

25.

Қазақстан Республика-
сының Әкімшілік іс
жүргізу кодексі

Әділетмині
(жинақтау),
ЖС

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

26.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне әкімшілік іс
жүргізу заңнамасы мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині 
(жинақтау),
ЖС

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

27.

Мүдделік қолдау туралы

Әділетмині

2009
жылғы
3-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

28.

"Нотариат туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы

Әділетмині

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

29.

Холдингтер туралы

ЭБЖМ
(жинақтау),
ИСМ

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

30.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне холдингтер
мәселелері бойынша өзге-
рістер мен толықтырулар
енгізу туралы

ЭБЖМ
(жинақтау),
ИСМ

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

31.

Тұтынушылардың құқықта-
рын қорғау туралы (жаңа
редакция)

ИСМ
(жинақтау),
ТМРА

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқ-
сан

2009
жылғы
4-тоқсан

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
      Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
      Мәдениетмині - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
      ТМРА - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі
      ЖС - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      ЕК - Қазақстан Республикасы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2007 жылғы 2 ақпандағы 
N 79 қаулысына    
қосымша     

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң заң жобалау жұмыстарының 2006-2007 жылдарға арналған перспективалық жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824  қаулысы .

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 желтоқсандағы N 1421  қаулысы .

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне толықтыру мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 29 сәуiрдегi N 408  қаулысы  1-тармағының 1) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө өкiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 9 ақпандағы N 95  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө өкiмiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 5, 43-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 ақпандағы N 56 Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 28 ақпандағы N 138  қаулысы  3-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 7, 61-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 тамыздағы N 824 және 2006 жылғы 9 ақпандағы N 94 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 5 маусымдағы N 508  қаулысы  1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 21, 207-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 27 шiлдедегi N 712  қаулысы  1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 27, 295-құжат).