Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауын iске асыру жөнiндегi Жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын орындаудың желiлiк кестесi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210 қаулысы

Жаңартылған

      "Мемлекет басшысының "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауын iске асыру жөнiндегi Жалпыұлттық iс-шаралар жоспары туралы" (бұдан әрi - Жоспар) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 4 наурыздағы N 528  өкiмiн  iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берілiп отырған Жоспардың iс-шараларын орындаудың желiлiк кестесi (бұдан әрi - Желілiк кесте) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергілiктi атқарушы органдар Қазақстан Республикасы Президентiнің Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегi ведомстволық iс-шаралар жоспарларын Жоспарға және Желілiк кестеге сәйкес келтiрсiн.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мемлекеттік органдардың (келiсiм бойынша) және басқа мемлекеттiк органдардың (келiсiм бойынша) бiрiншi басшылары Желiлiк кестенiң мүлтiксiз және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн.

      4. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) және басқа мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) ай сайын 1-күннен кешіктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың және Желілiк кестенiң орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне жүктелсiн.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                                  Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 5 наурыздағы
                                               N 210 қаулысымен
                                                  бекiтiлген

      Мемлекет басшысының "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк
       және саяси жедел жаңару жолында" атты Қазақстан
     халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауын iске асыру
    жөнiндегi жалпыұлттық жоспардың iс-шараларын орындаудың
                        желілiк кестесi 

       Ескерту. Кестеге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.04.29. N  408 , 2005.08.01.  N 798 , 2005.09.08. N  903 906  қаулыларымен.

P/c
N

Жалпыұлттық жоспардың
iс-шаралары

Шаралар және iске асыру
кезеңдерi, жауапты орындаушы,
мерзiмi

1

2

3

       Қазақстанның жеделдетiлген экономикалық және
                   әлеуметтiк пpoгpeci

1

Республика мен өңiрлердiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының және фискальдық саясатының орта мерзiмдi
жоспарларының, бағдарлама-
ларының жобаларын әзiрлеу кезiнде даму басымдықтары-
на Қазақстанды дамытудың
және барлық қызмет сала-
сында жоғары стандарттарды
енгізудiң тиiмдiлiгiн
арттыру жөнiндегi мақсат-
тар мен мiндеттердi
енгiзудi қамтамасыз ету
 
Жауапты орындаушы  -
Д.К.Ахметов
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет
қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - тұрақты

1.1. ҚР әлеуметтiк-
экономикалық дамуының 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарын
әзірлеу
1.1.1. 2006-2008 жылдарға
арналған орта мерзiмдi жоспар-
дың жобасын Республикалық
бюджет комиссиясының (РБК)
қарауына енгізу
    ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
    2005 жылғы наурыз
1.1.2. Қолданыстағы және 2006-2008 жылдарға арналған
әзiрленетiн мемлекеттiк және салалық (секторалдық) бағдар-
ламалардың (жоба) тізбесін
айқындау және РБК-ның қарауына
енгiзу
    ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
     2005 жылғы шілде
1.1.3. 2006-2008 жылдарға арналған басым инвестициялық бюджеттік бағдарламалардың
тiзбесiн айқындау және РБК-ның
қарауына енгiзу
      ЭБЖМ (Б.А.Исаев),
     2005 жылғы шiлде
1.1.4. 2006-2008 жылдарға
арналған орта мерзiмдi жоспар-
дың жобасын Үкiметке енгiзу
және қаулыны қабылдау
   ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
  2005 жылғы 1 қыркүйекке              дейiн
1.2. 2006-2008 жылдарға
арналған орта мерзiмдi
фискальдық саясатты (ОФС)
әзірлеу
1.2.1. Функционалдық топтар бойынша 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік және республикалық бюджет шығыс-
тарының болжамды көрсеткiштерiн
есептеу
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),  
   2005 жылғы 15 наурыз
1.2.2. ОФС жобасын РБК-ның қарауына енгiзу
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
     2005 жылғы 5 мамыр
1.2.3. ОФС жобасын Үкiметке енгiзу және қаулыны қабылдау
     ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
 2005 жылғы 1 маусымға дейiн

       Инновациялық экономика құру және шикiзаттық емес
                       секторды дамыту

2

Жеке меншiк ceктop
өкiлдерiнiң қатысуымен
мынадай рынок
сегменттерiнде жетi
пилоттық кластер жасау
мен дамыту жөнiнде
жоспарлар әзiрлеу:
- туризм;
- құрылыс материалдары;
- тоқыма өнеркәсiбi;
- тамақ өнеркәсiбi;
- металлургия;
- мұнай-газ машиналарын
жасау;
- көлiк-логистикалық
қызметтер
 
Жауапты орындаушы  - С.М.Мыңбаев, Қ.Н.Келiмбетов, А.Ғ.Дунаев,
Қ.Ы.Нағманов, С.Ә.Үмбетов, Н.Ж.Құсайынов
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы маусым

2.1. Мыналарды дайындау және қабылдауды қамтамасыз ету:
- пилоттық кластерлердi дамыту жоспарларын (бұдан әрi - дамыту
жоспарларын) қарау үшiн ведомствоаралық жұмыс тобын
және жоспарлар жобаларын
әзiрлеу үшiн әрбiр кластер
бойынша жұмыс топтарын құру
туралы Премьер-Министрдiң өкiмi
      ИСМ (А.Ө.Исекешев),
2005 жылғы 10 наурызға дейін
- ИСМ мен ЭБЖМ-нiң дамыту жоспарларының құрылымын бекіту туралы бiрлескен бұйрығы
    ИСМ (А.Ө.Исекешев),
   ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
2005 жылғы 15 наурызға дейін
2.2. Пилоттық кластерлердi дамыту жоспарларының жобаларын әзiрлеу және оларды ВЖТ-ның қарауына енгiзу:
- туризм, құрылыс материалдары,
тоқыма өнеркәсiбi, металлургия,
мұнай-газ машиналарын жасау
    ИСМ (А.Ө.Исекешев),
2005 жылғы 15 сәуiрге дейін
- тоқыма өнеркәсiбi
     АШМ (Л.С.Мусина),
2005 жылғы 15 сәуірге дейін
- көлiк-логистикалық қызметтер
     ККМ (Ю.И.Лавриненко),
 2005 жылғы 15 сәуірге дейін
 
2.3. Жеті басымды кластерлердi құру және дамыту жөнiндегi жоспарлардың жобаларын Үкiметке
енгiзу және қаулыны қабылдау
     ИСМ (С.М.Мыңбаев),
2005 жылғы 1 шiлдеге дейін

              Шағын және орта бизнес туралы

3

1. Шағын бизнес субъекті-
лерi қызметiнiң салаларын
барынша кеңейтуге бағыт-
талған институционалдық
шарттарды жетілдiру
есебiнен Қазақстанның
бәсекеге қабiлеттiлiгi
жөнiнде шараларды
айқындайтын кәсiпкерлiктi дамыту жөнiндегi орта мерзiмдi бағдарламаны әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, И.М.Кравченко, А.Ғ.Дунаев
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы сәуiр
 
2. "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Заңды әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - С.М.Мыңбаев, Қ.Н.Келiмбетов
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы қараша

3.1.1. Негізгi бағыттары
мыналар болып табылатын
бағдарлама жобасын әзiрлеу:
- заңнаманы шағын және орта
бизнес (ШОБ) мәселелерi бойынша
жаңа заң шығару регламентін
қабылдау жолымен жетiлдiру;
- ШОБ мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдер-
дiң нәтижелiлiгiн қадағалап
отыру институтын енгізу;
- Бәсекеге қабiлеттілiк жөнiнде кеңестер құру және олардың заңға тәуелдi кесiмдер-
дiң жобаларын келiсуге қатысуы;
- әрбiр мемлекеттiк органда "құқықтық ақпарат кабинетiн" енгiзу;
- әкiмшiлiк тосқауылдарды азайту және төрешiлдiктен арылту;
- кәсiпкерлiктi қолдау инфра-
құрылымын дамыту (ШКДҚ, бизнес-
инкубаторлар, орталықтандырыл-
ған бухгалтерия функциялары
және орталықтандырылған заң
қызметі бар бизнестi қолдаудың
арнайы алаңдары, кәсiпкерлiк
кадрларды даярлау жүйесi,
өңірлiк ақпараттық-консалтинг-
тік орталықтар, аумақтық Әдiлет
министрлiгi Басқармаларының
жанындағы құқықтық ақпарат
кабинеттерi, индустриялық
парктер)
    ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
   2005 жылғы наурыз
3.1.2. Бағдарлама жобасын Үкiметке енгiзу және қаулыны қабылдау
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
     2005 жылғы сәуiр
3.2.1. "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Заңның жобасын әзiрлеу
  ИСМ (И.М.Кравченко),           2005 жылғы сәуiр
3.2.2. Заң жобасын Yкiметке енгiзу
     ИСМ (И.М.Кравченко),
     2005 жылғы мамыр
3.2.3. Заң жобасын Парламентке енгізу
       ИСМ (С.М.Мыңбаев),
     2005 жылғы тамыз
3.2.4. Заң жобасын Парламенттің
қабылдауы және заңды Президент-
ке қол қоюға жiберу
      ИСМ (С.М.Мыңбаев),
     2005 жылғы қараша

4

Мыналарға бағытталған
бiрқатар заңдарды
әзiрлеу:
1. бизнеске әкiмшiлiк
қысымды азайтуға және
кәсіпкерлiк белсендiлiктi
ынталандыруға;
 
Жауапты орындаушы  -
С.М.Мыңбаев, О.И.Жұмабеков, Қ.Н.Келiмбетов
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмі  - 2005 жылғы қараша
 
2. шағын кәсiпкерлiк субъектілерi үшiн
арнайы салық режимiн
қолдану аясын кеңейтуге;
 
Жауапты орындаушы 
- Қ.Н.Келiмбетов, А.Ғ.Дунаев, И.М.Кравченко
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзімі  - 2005 жылғы желтоқсан
 
3. кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн әкiмшiлiк өндiрiп алулардың репрессивтi сипатын болдырмауға
 
Жауапты орындаушы  - О.И.Жұмабеков
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы желтоқсан

4.1.1. Барлық мүдделi мемлекет-
тiк органдарды, кәсiпкерлердiң
салалық бiрлестiктерiн тарта
отырып, заң жобасын әзiрлеу
жөнiндегi жұмыс тобын құру
    ИСМ (И.М.Кравченко),
    2005 жылғы наурыз
4.1.2. Мемлекеттiк органдардың бақылау-қадағалау функцияларын азайтуға және шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн преференциялар құруға қатысты "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу" заң жобасын (18 заң) әзiрлеу
     ИСМ (И.М.Кравченко),
     2005 жылғы сәуiр
4.1.3. Заң жобасын Үкiметке
енгiзу
     ИСМ (И.М.Кравченко),
     2005 жылғы мамыр
4.1.4 Заң жобасын Парламентке енгiзу
      ИСМ (С.М.Мыңбаев),
     2005 жылғы тамыз
4.1.5. Заң жобасын Парламенттiң
қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
      ИСМ (С.М.Мыңбаев),
     2005 жылғы қараша
4.2.1. Мынадай бөлiкте "ҚР Салық кодексіне өзгерiстер енгiзу туралы" заң жобасын әзiрлеу:
- оңайлатылған декларация негiзiнде арнайы салық режимiн қолданатын шағын бизнес субъек-
тiлерi үшiн ықтимал жалданбалы
қызметкерлердiң санын ұлғайту;
- шағын бизнес субъектiлерi үшiн оңайлатылған декларация негiзiнде арнайы салық режимiн қолданатын жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үшiн шектi кiрiс сомасын ұлғайту;
- оның көтерілуi кезiнде салық төлеушi ҚҚС бойынша есепке тұруға мiндетті iске асыру жөнiндегі ең аз айналым мөлшерiн ұлғайту;
    ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
    2005 жылғы маусым
4.2.2. Заң жобасын Yкіметке енгiзу
     ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
      2005 жылғы шiлде
4.2.3. Заң жобасын Парламентке енгiзу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
   2005 жылғы қыркүйек
4.2.4. Заң жобасын Парламенттің
қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
    2005 жылғы қараша
4.3.1. "Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк
құқық бұзушылық туралы
кодексiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" заң жобасын әзiрлеу
      Әділетминi                (С.Н.Баймағанбетов),
     2005 жылғы сәуiр
4.3.2. Заң жобасын Үкiметке енгiзу
        Әдiлетминi       
   (С.Н.Баймағанбетов),
     2005 жылғы мамыр
4.3.3. Заң жобасын Парламентке енгiзу
  Әдiлетминi (О.И.Жұмабеков),
     2005 жылғы маусым
4.3.4. Заң жобасын Парламенттiң
қабылдауы және заңды
Президентке қол қоюға жiберу
 Әділетмині (О.И.Жұмабеков),
  2005 жылғы желтоқсан

5

Мемлекеттiк кәсiпорындар мен табиғи монополис-
тердiң, ұлттық компания-
лардың, табиғи монополия субъектiлерiнiң және олардың еншiлес, тәуелдi және бiрлесiп бақылайтын ұйымдардың қызмет түрлерiне оларды шағын және орта бизнестiң бәсекелi ортасына беру үшiн бейiндi емес функция-
ларын анықтау мәнiне
түгендеу жүргiзу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, А.Ғ.Дунаев, Б.Ә.Сағынтаев,
И.М.Кравченко, орталық атқарушы органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - нормативтiк құқықтық кесiмдер
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы шiлде

5.1. Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мемлекет үлестік қатысатын акционерлiк қоғамдар (АҚ) бойынша:
5.1.1. Мемлекеттік кәсiпорындар
мен мемлекет қатысатын АҚ қызметiнiң түрлерiн талдауды жүзеге асыру үшiн әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеу
    ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
    2005 жылғы сәуiр
5.1.2. Талдау жүргізу
    ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
    2005 жылғы мамыр
5.1.3. Бәсекелi рынокқа беруге жататын мемлекеттiк кәсiпорын-
дардың және мемлекеттік меке-
мелер болып қайта құрылатын
мемлекеттiк кәсiпорындардың тiзбесiн айқындау
     ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
     2005 жылғы маусым
5.1.4. Мемлекет қатысатын бейiндiк емес АҚ-тарды бәсекелi
ортаға беру үшiн олардың бейiн-
дiк емес функцияларын айқындау
     ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
     2005 жылғы маусым
5.1.5. Шешiмдер жобаларын Үкiметке енгiзу
     ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
      2005 жылғы шілде
 
5.2. Табиғи монополиялар бойынша:
5.2.1. Табиғи монополия субъектiлерiнiң өзге де қызметтi жүзеге асыруы үшiн қолдаухаттарды ұсыну және қарау ережесiн әзiрлеу және қабылдау
   ТМРА (Б.Ә.Сағынтаев),
   ИСМ (И.М.Кравченко),
     2005 жылғы сәуiр
5.2.2. Табиғи монополия субъек-
тiлерiнiң өзге де қызмет
түрлерiн жүзеге асыру
жөнiндегi талдауды жүргізу
     ТМРА (Б.Ә.Сағынтаев),
     2005 жылғы маусым
5.2.3. Олардың бейiндiк емес қызмет түрлерiн бәсекелi ортаға беру туралы шешiмдер қабылданатын табиғи монополия субъектiлерiнiң тiзбесiн айқындау
    ТМРА (Б.Ә.Сағынтаев),
    2005 жылғы шiлде
5.3. Өзге де iрi компаниялардың
(мегахолдинггердiң) тiзбесiн
айқындау:
5.3.1. Бейiндi емес функция-
ларды анықтау және бәсекелi
ортаға беру тетiктерi жөнiнде
әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеу.
     ИСМ (Ә.Ө.Исекешов),
     2005 жылғы мамыр
5.3.2. Бейiндi емес функциялар-
ды бәсекелi ортаға беру
жөнiнде ұсынымдар мен ұсыныстар
дайындау
     ИСМ (Ә.Ө.Исекешов),
     2005 жылғы шілде

6

Мемлекеттік холдингтік
компанияны құру жөнiн-
де тұжырымдама әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  -
Қ.Н.Келiмбетов,
А.Ғ.Дунаев,
В.С.Школьник,
Қ.Ы.Нағманов,
С.Ә.Үмбетов,
И.М.Кравченко,
ұлттық компаниялар
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы шілде

6.1. Мемлекеттік холдингтік компанияны құру жөнiндегі тұжырымдаманың жобасын әзiрлеу
     ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
     2005 жылғы наурыз
6.2. Тұжырымдама жобасын Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің (ЭСК) қарауына енгiзу
    ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
    2005 жылғы сәуiр
6.3. Тұжырымдама жобасын ЭСК-тің ескертулерi мен ұсыныстарын ескере отырып пысықтау
     ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
     2005 жылғы мамыр
6.4. Тұжырымдама жобасын Үкіметтiң қарауына енгiзу және қаулыны қабылдау
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
    2005 жылғы шiлде

7

1. "ШКДҚ" АҚ негiзiнде
"үлкен қаржылық маркет"
тұжырымдамасын әзiрлеу,
бұл ретте оның аумақтық
бөлiмшелерiнiң жанынан
кәсiпкерлiктi қолдау
орталықтарын құруды
қамтамасыз ету
 
Жауапты орындаушы  -
С.М.Мыңбаев, А.Ғ.Дунаев, Б.Б.Жәмiшев, Т.М.Манақбай
 
Аяқтау нысаны  -
Үкiмет қаулысы, ИСМ-нiң нормативтік құқықтық кесiмi
 
Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы сәуiр,
2005 жылғы мамыр
 
2. "ШКДҚ" АҚ-ты республикалық бюджет қаражаты есебiнен 10 млрд. теңге көлемiнде капиталдандыруды жүзеге асыру
 
Жауапты орындаушы  -
С.М.Мыңбаев, Қ.Н.Келiмбетов, А.Ғ.Дунаев
 
Аяқтау нысаны  -
ИСМ-нiң нормативтiк құқықтық кесiмi
 
Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы шiлде

7.1.1. "ШКДҚ" АҚ-ты дамыту тұжырымдамасын әзiрлеу.
Бұл ретте Қор шағын кәсiпкерлiк
субъектiлерiне мынадай қызмет-
тердi берудi қамтамасыз етуге
тиiс: жобалық кредит беру; шағын кредит беру (300 шағын кредит беру ұйымдары); қаржы лизингi; банктермен бiрлесіп қаржыландыру; франчайзингтік
операцияларға кредит бepу;
кредиттерге кепiлдiк беру;
халықаралық сапа стандаттары-
ның жүйесiн енгiзуге кететiн
шығындардың 50%-ын өтеу; оқыту
және консалтинг; ақпараттық-
әдiстемелiк қамтамасыз ету
    ИСМ (И.М.Кравченко),
    2005 жылғы сәуiр
7.1.2. Тұжырымдама жобасын Үкiметке енгізу және қаулыны қабылдау
     ИСМ (С.М.Мыңбаев),
    2005 жылғы сәуiр
7.1.3. "ШКДҚ" АҚ аумақтық бөлiмшелерiнiң жанынан кәсiп-
керлiктi қолдау орталықтарын
құру туралы ИСМ-нiң нормативтiк
құқықтық кесiмдер қабылдауы
     ИСМ (И.М.Кравченко),
     2005 жылғы мамыр
7.2. Мыналарды әзiрлеудi және қабылдауды қамтамасыз ету:
- "ШКДҚ" АҚ-тың кредит саясаты туралы меморандумға өзгерiстер енгізу туралы" Үкiмет қаулысы
 ИСМ (С.М.Мыңбаев), "ШКДҚ"
    АҚ 2005 жылғы мамыр
"ШКДҚ" АҚ-ты капиталдандыруға қаражат бөлу туралы ИСМ-нiң нормативтiк құқықтық кесiмi
    ИСМ (И.М.Кравченко),
    2005 жылғы шiлде

8

1. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне берi-
летiн кредиттерге
кепілдiк беруге кiрiсу
 
Жауапты орындаушы  -
С.М.Мыңбаев,
Т.М. Манақбай
 
Аяқтау нысаны  -
берілген кепiлдiктер бойынша Үкiметке есеп
беру
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы сәуiр
 
2. Екiншi деңгейдегi банктердiң шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне
кредит беруiне байланысты тәуекелдердi сақтандыру
жүйесiн енгiзу
 
Жауапты орындаушы  -
С.М.Мыңбаев, Қ.Н.Келiмбетов, А.Ғ.Дунаев
Б.Б.Жәмiшев, А.Ғ. Сәйденов
 
Аяқтау нысаны  - Үкiметке есеп беру
 
Орындау мерзiмi  - 
2005 жылғы қараша

8.1. Шағын кәсiпкерлiк
субъектiлерiне берiлетiн кредиттерге кепiлдiк беруге кiрiсу және Үкiметке есеп беру
    ИСМ (И.М.Кравченко),
    2005 жылғы сәуір
8.2.1. Екiншi деңгейдегi банктердiң шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне кредит беруiне байланысты тәуекелдердi сақ-
тандыру жүйесiн құру жөнiндегi
мәселенi қарау үшiн жұмыс тобын
құру туралы Премьер-Министр
өкiмiн дайындау және оның қабылдануын қамтамасыз ету
     ИСМ (И.М.Кравченко),
2005 жылғы 15 наурызға дейiн
8.2.2. Екiншi деңгейдегi банктердiң шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне кредит беруiне байланысты тәуекелдердi сақ-
тандыру жүйесiн құру жөнiндегi Үкiмет шешiмiн қабылдау
   ИСМ (И.М.Кравченко),
   2005 жылғы мамыр
8.2.3. Тәуекелдердi сақтандыру
жүйесiн енгiзу
     ИСМ (И.М.Кравченко),
     2005 жылғы қараша

                    Аграрлық мәселелер

9

"Агроөнеркәсiп кешенi мен ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" заң әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы 
С.Ә.Үмбетов, Қ.Н.Келімбетов, С.М.Мыңбаев, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері
 
Аяқтау нысаны  -
"Агроөнеркәсiп кешенi
мен ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Заң
 
Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы маусым

9.1 Заң жобасын әзiрлеу
      АШМ (Л.С.Мусина),
     2005 жылғы наурыз
9.2. Заң жобасын РБК-ның қарауына енгізу
     AШM (Л.С.Мусина),
    2005 жылғы наурыз
9.3. Заң жобасын Үкiметке енгiзу
     АШМ (Л.С.Мусина),
    2005 жылғы сәуір
9.4. Заң жобасын Парламентке енгiзу
    АШМ (С.Ә.Үмбетов),
    2005 жылғы сәуір
9.5. Заң жобасын Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
      АШМ (С.Ә.Үмбетов),
     2005 жылғы маусым

10

Агроөнеркәсiп кешенiн тұрақты дамыту жөнiндегі шаралар кешенiн әзiрлеу, онда аграрлық өндiрiсті ауыл шаруашылығы шикiзатын
өндiру мен өңдеу саласында
кластерлiк бастамашылықты iске асыру арқылы индус-
трияландыруды көздеу
 
Жауапты орындаушы  -
С.Ә.Үмбетов,
Қ.Н.Келiмбетов,
С.М.Мыңбаев,
облыстардың, Астана
және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  -
Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы маусым

10.1. Қазақстан Республикасының
агроөнеркәсiп кешенiн тұрақты
дамытудың 2006 - 2010 жылдарға
арналған тұжырымдамасын әзiрлеу
     АШМ (Л.С.Мусина),
    2005 жылғы наурыз
10.2. Тұжырымдаманы iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарының жобасын әзiрлеу
     АШМ (Л.С.Мусина),
    2005 жылғы мамыр
10.3. Жоспар жобасын Yкiметке
енгізу және қаулыны қабылдау
      АШМ (С.Ә.Yмбетов),
    2005 жылғы маусым

                   Қаржылық сектор мәселелерi

11

Акционерлiк қоғамдардың
меншiк иелерi (меншiк)
құрылымының, олардың
аффилиирленген тұлғалары
және бiрiншi кезекте,
банктер туралы мәлiметтер-
дiң ашықтығын және жария-
лылығын қамтамасыз ету
үшiн шаралар қабылдау.
Банктердiң аффилиирленген
тұлғалармен жасалатын
мәмiлелерiне қадағалау
жүргiзудi жетілдiру
 
Жауапты орындаушы  -
Б.Б.Жәмiшев,
Е.Л.Бахмутова
 
Аяқтау нысаны  -
"ҚР-дың кейбiр заңнамалық
актiлерiне лицензиялау
және шоғырландырылған
қадағалау мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу туралы", "Қазақстан
Республикасының заңнамалық
актілерiне құнды қағаздар
нарығы және акционерлiк
қоғамдар мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгізу
туралы" заң, ведомстволық
нормативтiк құқықтық
актілер
 
Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы маусым,
2005 жылғы желтоқсан,
2006 жылғы ақпан

11.1. "Қазақстан Республикасы-
ның кейбiр заңнамалық актіле-
рiне бағалы қағаздар рыногы
мен акционерлiк қоғамдар
мәселелерi бойынша өзгерiстер
мен толықтырулар енгiзу
туралы" Заңды қабылдау:
- заң жобасын Парламент Сенатының қарауына енгiзу
    ҚБА (Б.Б.Жәмiшев),
    2005 жылғы сәуiр
- заң жобасын Парламенттің қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
     ҚБА (Б.Б.Жәмiшев),
    2005 жылғы маусым
 
11.2. "Заңнамалық актілерге лицензиялау және шоғырланды-
рылған қадағалау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңды әзiрлеу
   ҚБА (Е.Л.Бахмутова),
    2005 жылғы сәуiр
11.3. Заң жобасын Үкiметке
енгізу
     ҚБА (Е.Л.Бахмутова),
     2005 жылғы мамыр
11.4. Заң жобасын Парламентке енгізу
      ҚБА (Б.Б.Жәмiшев),
     2005 жылғы маусым
11.5. Заң жобасын Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жiберу
       ҚБА (Б.Б.Жәмiшев),
    2005 жылғы желтоқсан
11.6. Ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдерге өзгерiстер мен толықтырулар енгізу
      ҚБА (Е.Л.Бахмутова),
      2006 жылғы ақпан

      ХХI ғасыр деңгейiнде білім беру және кәсiби даярлау

12

Жоғары технологиялық және
ғылымды қажетсiнетiн
өндiрiстер үшiн жоғары
бiлiмi бар мамандар даяр-
лаудың мемлекеттік
бiлiм беру тапсырысының
құрылымын жетiлдiру. Бастауыш және орта кәсiби
білiм беретiн оқу орында-
рында өңiрлердегi
кластерлiк бастаманы
ескере отырып, техникалық
және қызмет көрсететiн
еңбектiң бiлiкті кадрларын
даярлауды кеңейту
 
Жауапты орындаушы  -
Б.С.Әйтiмова, С.М.Мыңбаев, С.Ә.Yмбетов,
Қ.Н.Келiмбетов, Қ.Ы.Нағманов, А.Б.Самақова, ұлттық компаниялар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкiмдерiнiң шешiмдерi
 
Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы мамыр

12.1. Салалар мен экономика салаларының және өңiрлердiң жоғары технологиялық және ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстер үшiн жоғары бiлiмi бар мамандарға деген қажеттілігін кластерлiк бастамаларды ескере отырып айқындау
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
    2005 жылғы наурыз
12.2. Жоғары кәсiби бiлiмi бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік тапсырыстың құрылымын нақтылау
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
    2005 жылғы наурыз
12.3. Өңiрлердiң мемлекеттiк тапсырысты қамтамасыз ету үшiн бастауыш және орта кәсiби бiлiмi бар кадрларға деген қажеттiлiгiн айқындау
    БҒМ (К.Н.Шамшидинова),
    2005 жылғы наурыз
12.4. "Республикалық бюджеттен қаражат алатын бiлiм беру ұйымдарында кәсiби жоғары және жоғары оқу орнынан кейiн кәсiби бiлiмi бар, орта кәсiби бiлiмi бар мамандарды даярлауға 2005/2006 оқу жылына арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырыстарын бекiту туралы" Yкiмет қаулысының жобасын әзiрлеу
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
    2005 жылғы сәуiр
12.5. Жобаны Үкiметке енгiзу және қаулыны қабылдау
    БҒМ (Б.С.Әйтiмова),
   2005 жылғы мамыр

13

Бес жоғары оқу орындарына
техникалық мамандықтар
бойынша жаңа магистрлiк
(шеберлiк) және екi
докторлық бағдарламаны
енгізу
 
Жауапты орындаушы  - Әйтiмова Б.С.
 
Аяқтау нысаны  - Үкiметке есеп беру
 
Орындау мерзiмі  - 2005 жылғы желтоқсан

13.1.1. Магистрлiк және докторлық бағдарламаларды енгізу үшiн басым техникалық мамандықтардың тізбесін айқындау
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
     2005 жылғы сәуір
13.1.2. Эксперимент режимiнде магистрлiк және докторлық бағдарламаларды енгiзу жөнінде базалық жоғары оқу орындарын айқындау
      БҒМ (Г.Н.Гамарник),
     2005 жылғы мамыр
13.1.3. Жаңа магистрлік және докторлық бағдарламаларды енгізудi регламенттейтiн бұйрықтарды, нұсқамалық құжаттарды дайындау
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
    2005 жылғы маусым
13.1.4. Техникалық мамандықтар бойынша магистрлiк және докторлық бағдарламаларды енгізу
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
    2005 жылғы қыркүйек

2. Республикалық бюджеттен, (Атырау облысындағы мұнай-газ саласы бойынша (2006 ж.),
Павлодар облысындағы жылу
энергетикалық сала
бойынша (2007 ж.), ОҚО-да
- өңдеушi салалары
бойынша (2008 ж.) және
ШҚО-да - машина жасау бойынша (2009 ж.)) қаржыландырылатын экономиканың жекелеген салалары бойынша техникалық және қызмет көрсететiн еңбек кадрларын
даярлау және қайта даярлау
жөнiндегі өңiраралық кәсіптiк орталықтарды кезең-кезеңімен құру жөнiнде ұсыныстар енгізу
 
Жауапты орындаушы  -
Әйтімова Б.С., Келiмбетов Қ.Н., Мыңбаев С.М.,
Қарақұсова Г.Ж. және Атырау, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Оңтүстiк Қазақстан облыстарының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы желтоқсан
- 2008 жыл

13.2.1. РБК-да қарау үшін өңiраралық және кәсiптiк орталықтар ашу жөнiндегі негiздемелер мен қаржылық есептер дайындау
    БҒМ (К.Н Шамшидинова),
  Атырау, Шығыс Қазақстан,
Павлодар, Оңтүстiк Қазақстан
  облыстарының әкiмдерi,
 2005-2008 жылдардағы сәуiр
13.2.2. Мыналар үшiн техникалық және қызмет көрсететiн еңбек кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнiндегі өңiраралық кәсiптiк орталықтарды құру туралы Үкiмет қаулыларының жобаларын дайындау және енгізу:
мұнай-газ саласы
    БҒМ (К.Н.Шамшидинова),
     2005 жылғы қараша
отын-энергетикалық саласы
    БҒМ (К.Н.Шамшидинова),
    2006 жылғы қараша
өңдеушi сала
    БҒМ (К.Н.Шамшидинова),
    2007 жылғы қараша
машина жасау саласы
    БҒМ (К.Н.Шамшидинова),
     2008 жылғы қараша

14

Жоғары оқу орындарында
халықаралық стандарттарға
сәйкес менеджмент сапа
жүйесiн кезең-кезеңiмен
енгiзу жөнiнде жұмыс
жүргізу
 
Жауапты орындаушы -
Әйтiмова Б.С., Досаев Е.А.
 
Аяқтау нысаны  - ИСО сапасы
менеджмент стандарттарына сәйкестiк сертификаттары
 
Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы желтоқсан,
жыл сайын

14.1. Жоғары оқу орындарының менеджмент сапасы жүйесiн (МСЖ) әзiрлеуге және сертифи-
каттауға дайындығын талдау
      БҒМ (Г.Н.Гамарник),
     2005 жылғы наурыз
14.2. 2005 жылы МСЖ-ны енгiзу үшiн жоғары оқу орындарының тiзбесiн қалыптастыру
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
     2005 жылғы сәуiр
14.3. Жоғары оқу орындарында МСЖ-ны сертификаттау үшiн қажетті дайындық жұмыстарын жүргізу
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
  2005 жылғы мамыр-қараша
14.4. Жоғары оқу орындарының халықаралық стандарттарға сәйкес МСЖ-ны сертификаттауды өткiзу
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
2005 жылғы қазан - желтоқсан

15

2005-2006 оқу жылында мемлекеттік бiлiм беру гранттарының санын бiлiм беру кредиттерiнiң саны
есебiнен 50%-ға арттыру
 
Жауапты орындаушы  - Б.С. Әйтiмова, Е.А.Досаев, Қ.Н.Келiмбетов, О.И.Жұмабеков
 
Аяқтау нысаны  - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы маусым

15.1. "Республикалық бюджеттен қаражат алатын бiлiм беру ұйымдарында жоғары кәсiби және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмi бар, орта кәсiби бiлiмi бар мамандарды даярлауға 2005/2006 оқу жылына арналған мемлекеттік бiлiм беру тапсырыстарын бекіту туралы" мемлекеттiк бiлiм беру гранттарының санын 50%-ға арттыруды ескере отырып, бiлiм беру кредиттерiнiң саны есебiнен Үкiмет қаулысының жобасын әзiрлеу
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
    2005 жылғы сәуір
15.2. Yкiмет қаулысының жобасын енгізу және қаулыны қабылдау
     БҒМ (Б.С.Әйтiмова),
    2005 жылғы маусым

16

Елдi көгалдандыру бастамасын iске асыру жөнiндегi "Жасыл Ел" бағдарламасын әзiрлеу және оны орындауға студенттердi тарту
 
Жауапты орындаушы  - С.Ә.Yмбетов, Б.С.Әйтiмова,
Қ.Ы.Нағманов, А.Б.Самақова,
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы маусым
 
2. Студенттiк құрылыс жасақтарының ұйымдарын тұрғын үй құрылысының өңiрлiк бағдарламаларына енгiзу
 
Жауапты орындаушы  - облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi, Мыңбаев С.М., Б.С.Әйтiмова, Е.А.Досаев
 
Аяқтау нысаны  - облыстардың, Астана және Алматы қалалары мәслихаттарының және әкiмдерiнiң бiрлескен шешiмдерi
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы мамыр

16.1.1. "Жасыл ел" елдi көгал-
дандыру бастамасын жүзеге
асыру жөнiндегі бағдарламаның жобасын әзiрлеу
     АШМ (А.И.Мырзахметов),
    БҒМ (А.К.Әбдiмомынов),
     2005 жылғы наурыз
16.1.2. Үкiметке бағдарламаның жобасын енгізу және қаулыны қабылдау
      АШМ (С.Ә.Үмбетов),
    2005 жылғы маусым
16.2.1. Жазғы каникул кезеңiнде құрылыс студенттiк жасақтары үшiн қажеттiлiк мониторингі мен жұмыстар көлемiн жүргiзу
  облыстардың, Астана, Алматы
қалаларының әкiмдерi тұрғын ұй құрылысы бағдарламасының iске асырылу барысын бақылау
    жөнiндегi, өңiрлiк
       комиссиялар, 
   БҒМ (А.К.Әбдiмомынов),
     2005 жылғы сәуiр
16.2.2. Студенттік құрылыс жасақтарының қызметiн ұйымдастыру жөнiндегi iс-қимыл жоспарын дайындау
    БҒМ (А.К.Әбдiмомынов), облыстардың, Астана, Алматы
   қалаларының әкiмдерi,
    тұрғын үй құрылысы
   бағдарламасының іске
  асырылу барысын бақылау
     жөнiндегi өңiрлiк
  комиссиялар, 2005 жылғы
           наурыз
16.2.3. Тұрғын үй құрылысы жөнiндегі өңiрлiк бағдарламаларға студенттік құрылыс жасақтарын оларды iске асыруға тарту туралы өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы облыстардың Алматы, Астана қалаларының мәслихаттары шешiмдерiнiң жобасын дайындау
  Облыстардың, Астана, Алматы
қалаларының әкiмдерi, тұрғын
үй құрылысы бағдарламасының
iске асырылу барысын бақылау
     жөнiндегi өңiрлiк
       комиссиялар, 
   БҒМ (А.К.Әбдiмомынов),
     2005 жылғы наурыз
16.2.4. Облыстық Астана, Алматы қалалары мәслихаттары-
ның сессияларында өңiрлiк тұрғын үй құрылысы бағдарлама-
ларына өзгерiстер мен толықты-
руларды бекiту
   Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
   БҒМ (А.К.Әбдiмомынов),
     2005 жылғы сәуір

17

"Жоғары оқу орнының үздiк оқытушысы" мемлекеттік грантын белгiлеу
 
Жауапты орындаушы  -
Әйтiмова Б.С.,
Досаев E.A.,
Келiмбетов Қ.Н.,
Жоғары оқу орындарының қауымдастығы
 
Аяқтау нысаны  - нормативтiк құқықтық
кесiм
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы тамыз

17.1. "Жоғары оқу орнының үздiк оқытушысы" мемлекеттiк гранты туралы ереженiң жобасын әзiрлеу
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
     2005 жылғы сәуір
17.2. Республикалық бюджет комиссиясында қарау үшiн ЭБЖМ-да "Жоғары оқу орнының үздiк оқытушысы" мемлекеттiк гранты туралы Үкiмет қаулысының жобасын дайындау
     БҒМ (Х.М.Өтеулина),
    2005 жылғы мамыр
17.3. Жобаны Үкiметке енгiзу және қаулыны қабылдау
     БҒМ (Б.С.Әйтiмова),
     2005 жылғы тамыз

18

Бөлiнген қаражат шегінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетi мен Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiне шетелдiк оқытушы кеңесшiлердi шақыруды және жайластыру-
ды көздеу және оларды бөлiнген қаражат шегiнде жайластыруды қамтамасыз ету. Халықаралық танылған отандық ғалымдар мен педагогтар туралы дерекқор
құру және жоғары оқу орындарының қызметкерлерi-
не еңбекақы төлеудiң сараланған жүйесiн әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Б.С.Әйтiмова, Е.А. Досаев
 
Аяқтау нысаны  - Үкiметке есеп беру
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы маусым

18.1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетi мен Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң ұсыныстары негізiнде шетелдiк оқытушы кеңесшiлердi тартудың жоспарын-кестесiн әзiрлеу
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
    2005 жылғы наурыз
18.2. Қазақстанның жетекшi ғалымдары мен педагогтарын айқындау жөнiндегі бiрыңғай өлшемдер мен көрсеткiштердi әзiрлеу және бекiту, жоғары оқу орындарының жетекшi ғалымдары мен педагогтарының дерекқорын құру
     БҒМ (Г.Н.Гамарник),
  2005 жылғы наурыз - сәуiр
18.3. Елiмiздiң жоғары оқу орындарының жетекшi ғалымдары мен педагогтарының дерекқорын өзекті ету
      БҒМ (Г.Н.Гамарник),
 2005 жылғы мамыр - маусым
18.4. Жоғары оқу орындарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң сараланған жүйесiн әзiрлеу
      БҒМ (Х.М.Өтеулина),
     2005 жылғы маусым

19

"Бiлiм туралы" Заңның жаңа редакциясында педагог қызметкердiң мәртебесi туралы нормаларды көздеу
 
Жауапты орындаушы  - Б.С.Әйтiмова
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2007 жылғы қыркүйек

19.1 Педагог қызметкердiң мәртебесi туралы норманы әзiрлеу және оны "Бiлiм туралы" Заңның жобасына енгiзу
    БҒМ (К.Н.Шамшидинова),
    2006 жылғы маусым
19.2. Заң жобасын Yкiметке енгізу
    БҒМ (К.Н.Шамшидинова),
     2007 жылғы қаңтар
19.3. Заң жобасын Парламентке енгiзу
     БҒМ (Б.С.Әйтiмова),
     2007 жылғы ақпан
19.4. Заң жобасын Парламентте қабылдау және заңды Президентке қол қоюға жiберу
     БҒМ (Б.С.Әйтiмова),
    2007 жылғы қыркүйек

         Рухани даму және конфессиялар аралық келiсiм

20

Мәдениет саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi бағдарламасын әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Е.М.Қосыбаев
 
Аяқтау нысаны  - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзiмі  - 2005 жылғы қараша

20.1. Бағдарлама жобасын әзiрлеу
    МАСМ (Е.А.Аманшаев),
    2005 жылғы мамыр
20.2. Жобаны Үкiметке енгiзу және қаулыны қабылдау
    МАСМ (Е.М.Қосыбаев),
    2005 жылғы қараша

21

Тілдердi дамыту мен қолданудың 2006-2010 жылдарға арналған бағдарламасына мемлекеттiк тілдi дамытуға қатысты бөлiгінде өзгерiстер енгізу
 
Жауапты орындаушы  - Е.М.Қосыбаев
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы қараша

21.1. Бағдарлама бөлiмiнiң жобасын дайындау
    МАСМ (Е.А. Аманшаев),
    2005 жылғы мамыр
21.2. Бағдарлама бөлiмiнiң жобасын Үкіметке енгізу
    МАСМ (E.A. Аманшаев),
     2005 жылғы шілде
21.3. Жобаны Президентке қол қоюға енгізу
    МАСМ (Е.М. Қосыбаев),
     2005 жылғы қараша

  Жоғарыда айтылған сөздердiң бүгiнгi күнi әрбір отбасы үшін,
           әрбір Қазақстандық үшін мәнісі неде?

22

1. Темiр тапшылығы бар
анемия, асқазан-iшек
жолдары аурулары, өкпенiң
қабынуы, созылмалы
бронхит және бронхиалдық
астма сырқаттары бойынша
диспансерлiк есептегі
балалар мен жасөспiрiмдер-
дi Денсаулық сақтау
министрлiгі бекiткен
тiзбеге сәйкес
амбулаториялық емдеу
кезiнде тегін дәрiлiк
заттармен қамтамасыз ету үшiн республикалық
бюджеттен жергілiкті бюджеттерге жыл сайын кемiнде 1,0 млрд. теңге бөлу
 
Жауапты орындаушы  - облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi, Е.А.Досаев
 
Аяқтау нысаны  - Үкiметке есеп беру
 
Орындау мерзiмi  - 2006-2007 жылдар

22.1. Диспансерлiк есепте тұрған балалар мен жасөспiрiм-
дердi амбулаториялық емдеу кезiнде тегін рецептер бойынша берілетін дәрі-дәрмек құралдарының тізбесiн мынадай ауру түрлерi бойынша белгілеу:
темiр тапшылығы бар анемия, асқазан-iшек жолдары аурулары, өкпенiң қабынуы, созылмалы бронхит және бронхиалдық астма
      ДСМ (Е.А.Досаев),
     2005 жылғы мамыр
22.2. Диспансерлiк есепте тұрған азаматтарды амбулаториялық емдеу кезiнде жеңiлдiк шарттарына арналған рецептер бойынша дәрi-дәрмек құралдарының тiзбесiн мынадай ауру түрлерi бойынша белгілеу: артериялық гипертензия, жүректiң ишемиялық ауруы, созылмалы обструктивтік өкпе ауруы, өкпенiң қабынуы және жара аурулары
      ДСМ (Ж.А.Досаев),
     2005 жылғы мамыр
22.3. 2006 жылға арналған бюджеттiк шығындар көлемiн есептеу және ЭБЖМ-ға бюджеттік тапсырыс енгізу
      ДСМ (E.A.Досаев),
    2005 жылғы маусым
22.4. 2006 жылға арналған республикалық бюджетті бекiткеннен кейiн диспансерлiк есепте тұрған балалар мен жасөспiрiмдердi амбулаториялық емдеу кезiнде тегін рецептер бойынша берілетін, сондай-ақ диспансерлiк есепте тұрған азаматтарды амбулаториялық емдеу кезiнде жеңiлдiк шарттарындағы рецептер бойынша берілетiн сырқаттар түрлерiнiң және дәрi-дәрмек құралдарының тiзбесiн бекiту
     ДСМ (Е.А.Досаев),
   2005 жылғы желтоқсан

2. Артериялық гипертензия,
жүректiң ишемиялық ауруы,
созылмалы абструктивтiк
өкпе ауруы, өкпенiң
қабынуы, жара аурулары
бойынша диспансерлiк
есептегi азаматтарды
Денсаулық сақтау министр-
лiгi бекiткен тiзбеге
сәйкес амбулаториялық
емдеу кезiнде жеңiлдiк
шарттарында дәрiлiк
заттармен қамтамасыз ету
үшiн республикалық
бюджеттен жергілiктi
бюджеттерге жыл сайын
кемiнде 1,8 млрд. теңге
бөлу
 
Жауапты орындаушы -  облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi,
Е.М.Досаев
 
Аяқтау нысаны  - Үкiметке есеп
 
Орындау мерзiмi -  2006-2007 жылдар

22.5. 2006 жылға арналған жергілiкті бюджеттердiң шығындар құрамына енгізу мақсатында жергілiктi бюджеттердiң дәрi-дәрмек құралдарымен тегiн және жеңiлдiктi қамтамасыз етуге арналған шығыстарын нақтылауды (түзетудi) жүзеге асыру.
Қаржы жоспарларын нақтылау жөнiндегi қажеттi қаржы рәсiмдерiн орындау
   Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
   2005 жылғы желтоқсан
22.6. Денсаулық сақтау министрлігі бекiткен тiзбеге сәйкес дәрi-дәрмек құралдарын тегін және жеңiлдiктi қамтамасыз ету жөнiндегі мемлекеттiк сатып алу қызметтерiн жүзеге асыру.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды, оларды қазынашылық органдарында тiркеудi қамтамасыз ете отырып жасасу
   Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
     2006 жылғы қаңтар
22.7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi бекiткен тiзбеге сәйкес және тәртiппен созылмалы ауруларды амбулаториялық емдеу кезiнде диспансерлiк есепте тұрған балалар мен жасөспiрiмдердi тегiн дәрi-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету.
Амбулаториялық деңгейде тегін дәрi-дәрмек құралдарымен қамтамасыз етуге жататын балалардың болжамды саны шамамен 284 мың адамды, орташа алғанда тоқсанына 71 мың адамды құрайды.
2006 жылы болжамды шығындар - 1046,6 млн. теңге.
  Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
      2006 жыл iшiнде
22.8. Денсаулық сақтау министрлігі бекiткен тiзбеге сәйкес және тәртiппен амбулаториялық емдеу кезiнде жеңiлдiк шарттарында дәрiлiк заттармен диспансерлiк есепте тұрған азаматтарды қамтамасыз ету.
  Жеңiлдiк шарттарында дәрiлiк заттармен қамтамасыз етуге жататын халықтың жекелеген санаттарының болжамды саны шамамен 337 мың адамды, орташа алғанда тоқсанына - 84 мың адамды құрады.
2006 жылы болжамды шығындар - 1806,5 млн. теңге.
    Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
      2006 жыл iшiнде

23

Көрсетілген жәрдемақыларды
(аз қамтылған отбасылардың
18 жасқа дейiнгi балала-
рына, көп балалы аналарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар)
"Балалары бар отбасыларға
төленетiн мемлекеттiк
жәрдемақылар туралы",
"ҚР-дың кейбір заңнамалық
актілерiне әлеуметтік
қамсыздандыру мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
туралы" Заңдарда көздеу
 
Жауапты орындаушы  -
Г.Ж. Қарақұсова, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Заңдар, Үкiмет қаулылары
 
Орындау мерзімі  - 2005 жылғы қараша

23.1. 2006 жылға арналған шығыстар жөнiндегi бюджеттiк өтiнiмдi әзірлеу және ұсыну
   Еңбекминi (Т.Б.Дүйсенова),
      2005 жылғы сәуір
23.2. Парламентте заң жобасын қабылдау және заңды Президентке
қол қоюға жіберу
  Еңбекминi (Г.Ж.Қарақұсова),
     2005 жылғы қараша
23.3. "Балалары бap отбасыларға
жәрдемақылар тағайындау және
төлеу ережесі" туралы нормативтiк құқықтық кесiм қабылдау
  Еңбекминi (Т.Б.Дүйсенова),
   2005 жылғы желтоқсан
23.4. Жергілікті бюджеттерде аз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттiк жәрдемақы төлеуге арналған қаражат көздеу
   Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкімдері,
   2005 жылғы желтоқсан
23.5. Aз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейiнгі балаларына мемлекеттік жәрдемақы тағайындауды және төлеудi жүзеге асыру
   Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
     2006 жылғы қаңтар
23.6. "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңның жобасын әзiрлеу
        Еңбекминi
    (Г.Н.Әбдiқалықова),
     2005 жылғы шiлде
23.7. Заң жобасын Үкiметке енгiзу
           Еңбекминi
     (Г.Н.Әбдiқалықова),
      2005 жылғы тамыз
23.8. Заң жобасын Парламентке енгізу
          Еңбекминi
     (Г.Ж.Қарақұсова) ,
     2005 жылғы қыркүйек
23.9. Заң жобасын Парламенттiң қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
  Еңбекминi (Г.Ж.Карақұсова),
     2005 жылғы қараша
23.10. Қаржыландыру жоспарына және төлем кестесiне сәйкес тағайындауды және төлемдi жүзеге асыру
          Еңбекминi
    (Г.Н.Әбдiқалықова),
  2006 жылғы қаңтар-ақпан

24

Көрсетiлген жәрдемақыны "Балалары бар отбасыларға төленетiн мемлекеттiк жәрдемақылар туралы" Заңда
көздеу
 
Жауапты орындаушы  - Г.Ж.Қарақұсова
 
Аяқтау нысаны  - Заң, Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы қараша

24.1. 2006 жылға арналған шығыстар бойынша бюджеттік өтінiм әзiрлеу және ұсыну
  Еңбекминi (Т.Б.Дүйсенова),
    2005 жылғы сәуiр
24.2. Заң жобасын Парламенттiң қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жіберу
  Еңбекминi (Г.Ж.Қарақұсова),
     2005 жылғы қараша
24.3. "Балалары бар отбасыларға жәрдемақылар тағайындау және төлеу ережесi" туралы нормативтiк құқықтық кесiмiн қабылдау
   Еңбекминi (Т.Б.Дүйсенова),
    2005 жылғы желтоқсан
24.4. Бiр жылға дейiнгі жастағы бала күту жөнiнде мемлекеттік жәрдемақы тағайындауды жүзеге асыру
   Еңбекминi (Т.Б.Дүйсенова),
    2005 жылғы маусым
24.5. Қаржыландыру жоспарына және төлем кестесiне сәйкес бала күту жөнiнде жәрдемақы төлеудi жүзеге асыру
   Еңбекминi (Т.Б.Дүйсенова),
     2006 жылғы шілде

25

Базалық зейнетақыны "Қазақстан Республика-
сындағы зейнетақымен
қамтамасыз ету туралы"
Заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңда көздеу
 
Жауапты орындаушы  - Г.Ж.Қарақұсова
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы маусым

25.1. "ҚР-да зейнетақымен қамсыздандыру туралы" ҚР Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заң жобасын әзiрлеу
          Еңбекминi
   (Г.Н. Әбдiқалықова),
     2005 жылғы ақпан
25.2. Заң жобасын Yкiметке енгiзу
        Еңбекминi
   (Г.Н. Әбдiқалықова),
    2005 жылғы наурыз
25.3. Заң жобасын Парламентке енгізу
  Еңбекминi (Г.Ж.Қарақұсова),
      2005 жылғы сәуiр
25.4. Заң жобасын Парламентте қабылдау және заңды Президентке қол қоюға жіберу
 Еңбекминi (Г.Ж.Қарақұсова),
     2005 жылғы маусым
25.5 "Зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк әлеуметтік жәрде-
мақыларды және мемлекеттік
арнайы жәрдемақыларды тағайын-
дау және оларды Орталықтан
төлеудi ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-б бұйрығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрiнiң бұйрығын бекiту
         Еңбекминi
   (Г.Н.Әбдiқалықова),
    2005 жылғы шiлде
25.6. Зейнеткерлерге базалық зейнетақы тағайындауды қамтамасыз ету
          Еңбекминi
    (Г.Н.Әбдiқалықова),
     2005 жылғы маусым
25.7. Базалық зейнетақыны кесте бойынша қаржыландыруды және ұйымдастыруды жүзеге асыру
           Еңбекминi
     (Г.Н.Әбдiқалықова),
2005 жылғы 1 шiлдеден бастап

26

Жоғары оқу орындарының студенттерiне, магистрант-
тарына және колледждердiң оқушыларына стипендия мөлшерiн көбейту
 
Жауапты орындаушы  - Б.С.Әйтiмова, Е.А.Досаев
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы мамыр

26.1. "Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Үкiмет қаулысының жобасын әзiрлеу
      БҒМ (Х.М.Өтеулина),
      2005 жылғы сәуiр
26.2. Жобаны Үкiметке енгiзу және қаулыны қабылдау
     БҒМ (Б.С.Әйтімова),
     2005 жылғы мамыр

27

Бағыттар, елдер мен даярлау деңгейлерi (бакалавр, магистр, Ph.D докторы) бойынша квоталар белгiлеудi көздей отырып кадрларды шетелдерде оқыту бағдарламасын нормативтiк және институ-
ционалдық қолдауды қамтамасыз ету. Бакалавриат деңгейiнде оқудың мiндеттi шарты ретiнде ҰБТ тапсырғандығы (90 баллдан төмен емес) туралы сертификатының және конкурстық комиссия шешiмiнiң болуын белгілеу
 
Жауапты орындаушы  - Б.С.Әйтiмова, Қ.К.Тоқаев, Е.А.Досаев, О.И.Жұмабеков
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы, Президент Жарлығы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы сәуiр, 2005 жылғы мамыр

27.1. Президенттің "Болашақ" бағдарламасы маселелерi жөнiндегі Жарлығының жобасын Үкiметке енгізу
   БҒМ (А.Қ.Әбдімомынов),
    2005 жылғы сәуiр
27.2. Президенттің "Болашақ" бағдарламасы мәселелерi жөнiндегі Жарлығының жобасын Президент Әкiмшілігіне енгiзу
     БҒМ (Б.С.Әйтiмова),
     2005 жылғы мамыр
27.3. ҚР БҒМ "Халықаралық бағдарламалар орталығын құру туралы" Үкiмет қаулысының жобасын енгiзуi
    БҒМ (А.Қ.Әбдiмомынов),
     2005 жылғы мамыр

28

Бiлiм және ғылым министрлiгінiң жанындағы "Қаржы орталығы" мемлекеттік мекемесiнiң негiзiнде 2005-2009 жылдарға арналған республикалық бюджеттен оны капиталдандыруға 2 млрд. теңге, оның iшiнде 2005 жылы 600 млн. теңге бөле отырып, екiншi деңгейдегi банктер беретiн
студенттік кредиттерге
кепiлдiк беру жөнiнде
ұйым құру
 
Жауапты орындаушы  - Б.С.Әйтiмова, А.Ғ.Дунаев, Б.Б.Жәмiшев, Е.А.Досаев
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы шiлде

28.1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң
"Қаржы орталығы" мемлекеттік мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Yкiмет қаулысының жобасын енгiзу жөне қабылдау
      БҒМ (Б.С.Әйтiмова),
      2005 жылғы шілде
28.2. "Оларды қайтару жөнiндегi кепiлдiктердi қамтамасыз ете отырып екiншi деңгейдегi банктер арқылы студенттерге кредит беру ережесi туралы" Үкiмет қаулы-
сының жобасын енгізу және
қабылдау
     БҒМ (Б.С.Әйтiмова),
    2005 жылғы шілде

29

Көрсетiлген арттыруды (мүгедектiгi бойынша, жасына байланысты мемлекеттік әлеуметтiк
жәрдемақылар) "ҚР-дың кейбiр заңнамалық актілерiне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңда көздеу
 
Жауапты орындаушы  - Г.Ж.Қарақұсова
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы қараша

29.1. "Қазақстан Республикасы-
ның кейбiр заңнамалық актiлеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заң жобасын әзiрлеу
          Еңбекминi
    (Г.Н.Әбдiқалықова),
      2005 жылғы шілде
29.2. Заң жобасын Yкiметке енгізу
          Еңбекминi
    (Г.Н.Әбдiқалықова),
     2005 жылғы тамыз
29.3. Заң жобасын Парламентке енгізу
          Еңбекминi
     (Г.Ж.Қарақұсова),
    2005 жылғы қыркүйек
29.4. Заң жобасын Парламенттің қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
  Еңбекминi (Г.Ж.Қарақұсова),
     2005 жылғы қараша
29.5. Қаржыландыру жоспарына және төлеу кестесiне сәйкес тағайындауды және төлеудi жүзеге асыру
           Еңбекминi
     (Г.H.Әбдiқалықова),
   2006 жылғы қаңтар-ақпан

30

Көрсетiлген қолдауды "Кейбiр заңнамалық актілерге әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңда көздеу
 
Жауапты орындаушы  - Г.Ж.Қарақұсова
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы қараша

30.1. Қазақстан Республикасының
кейбiр заңнамалық актiлерiне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заң жобасын әзiрлеу
          Еңбекминi
    (Г.Н.Әбдiқалықова),
     2005 жылғы шiлде
30.2. Заң жобасын Үкiметке енгiзу
          Еңбекминi
     (Г.Н.Әбдiқалықова),  
      2005 жылғы тамыз
30.3. Заң жобасын Парламентке енгiзу
  Еңбекминi (Г.Ж.Қарақұсова),
   2005 жылғы қыркүйек
30.4. Заң жобасын Парламенттің қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
  Еңбекминi (Г.Ж.Қарақұсова),
    2005 жылғы қараша
30.5. Қаржыландыру жоспарына және төлеу кестесiне сәйкес тағайындауды және төлеуді жүзеге асыру
         Еңбекминi
    (Г.Н.Әбдiқалықова),
  2006 жылғы қаңтар-ақпан

31

2005 және 2007 жылдардың
республикалық бюджеттерiн-
де қосымша қаражат көздей
отырып, мемлекеттiк қызметшілердiң және мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң жалақысын
есептеу үшiн базалық лауазымдық жалақы мөлшерiн
нақтылау
 
Жауапты орындаушы  -
Г.Ж.Қарақұсова, Қ.Н.Келiмбетов, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы маусым, 2006 жылғы желтоқсан

31.1. 2005 жылғы 1 шiлдеден бастап арттыру жөнiндегi базалық көрсеткiштердiң деңгейі бойынша ұсыныстарды Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігіне енгiзу
         Еңбекминi
   (Г.Н.Әбдiқалықова),
    2005 жылғы наурыз
31.2. Базалық лауазымдық жалақының өлшемiн әкiмшілерге жеткiзу
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
     2005 жылғы наурыз
31.3. Қажеттілiк ecебі және бюджеттік тапсырыстар мен РББ паспорттарының жобаларын ЭБЖМ-ге енгiзу
Орталық атқарушы органдардың
  басшылары, облыстардың,
    Астана және Алматы
   қалаларының әкiмдерi,
     2005 жылғы наурыз
31.4. "2005 жылғы 1 шiлдеден бастап базалық лауазымдық жалақының мөлшерiн белгілеу туралы" Үкiмет қаулысы
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
    2005 жылғы маусым
31.5 Қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, қаржыландыру және субвенциялар
    Қаржыминi (А.Р.Ойнаров),
    2005 жылғы маусым
31.6. Аванс төлей отырып, жалақының жаңа мөлшерiн есептеу
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшілерi, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерi 2005 жылғы 1 тамызға дейiн
31.7. Үкiмет қаулыларын қабылдау:
31.7.1. "2007 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық лауазымдық жалақыны белгілеу туралы":
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
   2006 жылғы желтоқсан
31.7.2. "Үкiметтiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы"
           Еңбекминi
     (Г.H.Әбдiқалықова),
    2006 жылғы желтоқсан

32

"2005 жылға арналған
республикалық бюджет
туралы" Заңға толықтыру енгiзу
 
Жауапты орындаушы  -
Қ.Н.Келімбетов, Г.Ж.Қарақұсова
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы мамыр

32.1. "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заң жобасын РБК-ның қарауына енгiзу
    ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
    2005 жылғы сәуiр
32.2. Заң жобасын Үкiметке енгiзу
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов), 
     2005 жылғы сәуiр
32.3. Заң жобасын Парламентке енгiзу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
    2005 жылғы сәуiр
32.4. Заң жобасын Парламенттің қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
     2005 жылғы мамыр

33

Мемлекеттiк қызметшiлер мен мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң жалақысын
есептеу үшiн базалық лауазымдық жалақының мөлшерiн нақтылау және 2005 және 2007 жылдардың республикалық бюджетте-
рiнде қосымша қаражат
көздей отырып, 2005 жылғы 1 шілдеден бастап орта есеппен 32%-ға, 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап 30%-ға өсуiн қамтамасыз ететiн еңбекақы төлеу жүйесiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныс енгізу
 
Жауапты орындаушы  -
Қ.Н.Келiмбетов, Г.Ж.Қарақұсова, Г.Р.Әбдiрахымов, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы, Президент Жарлығы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы мамыр, 2006 жылғы желтоқсан

33.1. "2005 жылғы 1 шiлдеден бастап базалық лауазымдық жалақының мөлшерiн белгiлеу туралы" Үкiмет қаулысының жобасын әзiрлеу
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
     2005 жылғы мамыр
33.2. Жобаны Үкiметке енгiзу және қаулыны қабылдау
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
    2005 жылғы маусым
33.3. "2007 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық лауазымдық жалақының мөлшерiн белгiлеу туралы" Үкiмет қаулысының жобасын әзiрлеу
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
     2006 жылғы қараша
33.4. Жобаны Үкiметке енгiзу және қаулыны қабылдау
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
    2006 жылғы желтоқсан
33.5. Президенттiң Мемлекеттік қызметшiлердiң еңбегіне ақы төлеу жүйесiн жетiлдiру туралы Жарлығының жобасын әзiрлеу
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
    2006 жылғы қыркүйек
33.6. Жарлықтың жобасын Үкiметке енгізу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
   2006 жылғы қараша
33.7. Жарлықтың жобасын Президент Әкiмшiлiгіне енгізу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов), 
    2006 жылғы желтоқсан

34

2005 жылы республикалық бюджет қаражаты есебiнен халықтың әлеуметтiк қорғалатын топтары үшiн 1600 пәтердi және ипотека-
лық кредит беру жүйесi
арқылы 11700 пәтердi
iске қосуды қамтамасыз ету
 
Жауапты орындаушы  -
C.M.Мыңбаев, К.С.Әбдиев, облыстардың Астана және
Алматы қалаларының әкімдерi
 
Аяқтау нысаны  - тапсырылған тұрғын үйлер туралы Үкіметке есеп беру
 
Орындау мерзімі  - 2006 жылғы қаңтар

34.1. Республикалық бюджеттен коммуналдық тұрғын үй салуға бөлiнген 6,4 млрд. теңге қаражаттың игерiлуiн қамтамасыз ету
   Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
  2005 жылғы 20 желтоқсан
34.2. 131,66 мың м 2  коммуналдық тұрғын үйдiң пайдалануға енгiзiлуiн қамтамасыз ету:
I тоқсан - 20,4 мың м 2  - 2005 жылғы 25 сәуiр,
II тоқсан - 21,5 мың м 2  - 2005 жылғы 25 шілде
III тоқсан - 50,26 мың м 2  - 2005 жылғы 25 қазан,
IV тоқсан - 39,5 мың м - 2006 жылғы 25 қаңтар
   Облыстардың, Астана және
 Алматы қалаларының әкімдері
34.3. Республикалық бюджеттен жергілiктi атқарушы органдарға 42,0 млрд. теңге кредит беруге бөлiнген қаражаттың игерiлуiн қамтамасыз ету
   Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкімдерi,
  2005 жылғы 20 желтоқсан
34.4. Кредиттік қаражат есебiнен салынған 863,8 мың м 2 тұрғын үйдiң пайдалануға берiлуiн қамтамасыз ету:
I тоқсан - 20,7 мың ш.м 2  - 2005 жылғы 25 cәуip,
II тоқсан - 99,8 мың ш.м 2  - 2005 жылғы 25 шілде,
III тоқсан - 117,3 мың ш.м - 2005 жылғы 25 қазан,
IV тоқсан - 621,9 мың ш.м 2  - 2006 жылғы 25 қаңтар
  Облыстардың, Астана және
 Алматы қалаларының әкiмдерi

35

1. 2005-2007 жылдары барлық қаржыландыру көздерi бойынша 12 млн. шаршы метр тұрғын үй (195 мың пәтер) берудi қамтамасыз ету
 
Жауапты орындаушы  - С.М.Мыңбаев, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Үкiметке есеп
 
Орындау мерзiмi  - 2008 жылғы қаңтар
2. Нормативтiк құқықтық кесiмдерге өзгерiстер мен толықтырулар енгізу
 
Жауапты орындаушы  - А.Ғ.Дунаев, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Yкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы маусым

35.1. Қазақстан Республикасында
тұрғын үй құрылысын дамытудың
2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасына сәйкес барлық қаржыландыру көздерi бойынша тұрғын үйдi пайдалануға берудi қамтамасыз ету
     ИСМ (А.И. Лукин),
     2005-2007 жылдар
   (Ic-шаралар жоспарына
           сәйкес)
 
 
 
 
 
 
35.2. "Облыстардың, Астана және Алматы қалалары жергіліктi
атқарушы органдарының Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде салынған тұрғын үйдi Қазақстан Республикасының азаматтарына сату ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 1 қыркүйектегi N 923 қаулысына қол жетiмдi тұрғын үйге құқығы бар азаматтардың санаттарын iрiктеу бөлiгiнде оны әдiл бөлудi қамтамасыз ететiн өзгерiстер мен толықтырулар енгізу
  Қаржыминi (А.А.Әрiпханов),
     ИСМ (А.И. Лукин),
 облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
    2005 жылғы маусым

       Қазақстанды демократияландырудың жаңа кезеңi

Қолданыстағы Конституцияның әлеуетiн одан әрi пайдалану

36

Ел iшiнде де, шет елде де Конституцияның ережелерiн түсiндiру, конституциялық құрылыстың қазақстандық
тәжiрибесiн насихаттау
жөнiндегі жұмысты, оның
iшiнде конференциялар,
дөңгелек үстелдер өткiзе отырып, халықаралық ұйымдардың жұмысына қатыса
отырып ұйымдастыру
 
Жауапты орындаушы  - И.И.Рогов, Қ.К.Тоқаев, Е.М.Қосыбаев, облыстардың,
Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi
 
Аяқтау нысаны  - Президент Әкiмшiлiгiне есеп
 
Орындау мерзiмi  - 2005-2007 жылдар
 

36.1. Алматы қаласында мемле-
кеттiк органдар өкiлдерiнiң, ғалымдардың, практикадан өтушi заңгерлердiң және Қазақстанда орналасқан халықаралық ұйымдар-
дың қатысуымен Республикадағы
конституциялық құрылыс мәселе-
лерiне арналған "дөңгелек
үстел" өткiзу
      КК (И.И. Рогов),
     2005 жылғы қазан
36.2. Конституциялық Кеңес мүшелерiнiң және аппарат қызметкерлерiнiң БАҚ, оның iшiнде өңiрлiктерiн тарта отырып, Республика Конституция-
сының ережелерiн насихаттау
мәселелерi жөнiнде (конференциялар, дөңгелек үстелдер, лекциялар, кездесулер, сұхбат және т.б.) Қазақстан өңiрлерiне шығуы
       КК (И.И. Рогов,
  Конституциялық Кеңестiң
 мүшелерi), 2005 жыл iшiнде
 
36.3. Конституцияның ережелерiн
түсiндiру, жұмысына халықаралық
ұйымдардың қатысуы жолымен
конституциялық құрылыстың
қазақстандық тәжiрибесiн
насихаттау
        КК (И.И. Рогов), 
     2005 жылдың iшiнде

                  Атқарушы билік реформасы

37

Қазақстан Республикасы
Президентiнiң "Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру
жөнiндегi шаралар туралы" 2004 жылғы 28 қыркүйектегi
Жарлығын және басқа да нормативтiк құқықтық кесiмдердi iске асыру шеңберiнде мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы өкiлеттiктердi ажырату процесiн аяқтауға бағытталған заң әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, орталық мемлекеттiк және жергілiктi атқарушы органдар
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы қыркүйек

37.1. Заң жобасын әзiрлеу
     ЭБЖМ (Н.А.Коржова), 
     2005 жылғы наурыз
37.2. Заң жобасын Үкiметке енгізу
     ЭБЖМ (Н.А.Коржова), 
    2005 жылғы наурыз
37.3. Заң жобасын Парламентке енгiзу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
     2005 жылғы сәуiр
37.4. Заң жобасын Парламенттің қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
    2005 жылғы қыркүйек

38

"Қазақстан Республикасында
жергіліктi өзiн-өзi басқару туралы" Заң әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - О.И.Жұмабеков, Қ.Н.Келiмбетов, орталық мемлекеттiк және жергіліктi атқарушы органдар
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2006 жылғы cәуip

38.1. Заң жобасын Үкiметке енгiзу
        Әдiлетминi
   (С.Н.Баймағанбетов),
     2005 жылғы қараша
38.2. Заң жобасын Парламентке енгізу
         Әдiлетминi
     (О.И.Жұмабеков), 
   2005 жылғы желтоқсан
38.3. Заң жобасын Парламенттің қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
  Әділетминi (О.И.Жұмабеков),
     2006 жылғы cәуір

39

2006-2008 жылдарға арналған жергілiктi өзiн-өзi басқаруды дамытуды қолдаудың мемлекеттiк бағдарламасын әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, О.И.Жұмабеков, орталық мемлекеттiк және жергілікті атқарушы органдар
 
Аяқтау нысаны  - Президент Жарлығы
 
Орындау мерзiмi  - 2006 жылғы маусым

39.1. Мемлекеттiк бағдарламаның жобасын әзiрлеу
       ЭБЖМ (Б.А.Исаев),
     2006 жылғы наурыз
39.2. Бағдарлама жобасын Үкiметке енгiзу
      ЭБЖМ (Б.А.Исаев),
     2006 жылғы сәуiр
39.3. Мемлекеттік бағдарлама жобасын Президентке бекiтуге енгiзу
     ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
      2006 жылғы мамыр

40

Жергілікті атқарушы органдардың халықпен кездесiп, есеп беруiн өткізудi нормативтiк құқықтық кесiмдерде регламенттеу
 
Жауапты орындаушы  -
О.И.Жұмабеков, Қ.Н.Келiмбетов
 
Аяқтау нысаны  - Жарлық
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы сәуiр

40.1. Жарлық жобасын Үкiметке енгiзу
         Әділетминi
   (С.Н.Баймағанбетов),
    2005 жылғы наурыз
40.2. Президент Жарлығын қабылдау
 Әділетминi (О.И.Жұмабеков),
       2005 жылғы сәуiр

41

Қазақстан Республикасының Президентiне мемлекеттік басқару жүйесiн және Үкiмет құрылымын жетілдiру
жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, орталық атқарушы органдар
 
Аяқтау нысаны  - Yкiметке ұсыныстар
 
Орындау мерзiмi  - 2006 жылғы наурыз

41.1. Мемлекеттiк басқарудың қазiргi жүйесiн және Үкiмет құрылымын талдау және оны жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу
      ЭБЖМ (Н.А.Коржова),
     2006 жылғы қаңтар
41.2. Үкiметке мемлекеттiк басқару жүйесiн және Үкiмет құрылымын жетiлдiру жөнiнде ұсыныстарды енгiзу
     ЭБЖМ (Н.А.Коржова), 
     2006 жылғы ақпан
41.3. Президентке ұсыныстар енгізу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов), 
     2006 жылғы наурыз

42

Мемлекеттік дерекқорды, бiрыңғай көлiктiк ортаны, үкiметтiк порталды, ұлттық
сәйкестендiру жүйесiн, электронды мемлекеттік сатып алуды, электронды құжат айналымы мен мұрағаттарды қоса алғанда,
"электронды үкiмет" инфрақұрылым құру жөнiндегі жұмыстарды орындауды қамтамасыз ету, мемлекеттiк органдардың
электронды қызметтерiн
ақпараттық қауiпсiздiк
деңгейiн лайықты
қамтамасыз етудi ескере отырып құру және дамыту
 
Жауапты орындаушы  - Ә.А.Бектасов, H.H.Дүтбаев,
орталық мемлекеттiк және жергілiктi атқарушы органдар
 
Аяқтау нысаны  - 1) орталық мемлекеттiк органдар үшiн Астана қаласында "электронды үкiмет" инфрақұрылымын
құру жөнiндегi пилоттық жобаны iске асыру;
2) "Электронды үкімет" порталын құруды аяқтау және электронды түрде мемлекеттік қызметтер көрсету

Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы желтоқсан,
2006 жылғы желтоқсан

42.1. "Жеке тұлғалар", "Заңды тұлғалар", "Мекен-жай тiзiлiмi", "Жылжымайтын мүлiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйелерiнiң бағдарламалық қамтамасыз етiлуiн құру және пилоттық аймақта тәжiрибелiк пайдалануды жүргізу
     АБА (Ә.А.Бектacoв),
     2005 жылғы тамыз
42.2. Электрондық құжат айналымының ақпараттық жүйесiн және мемлекеттiк органдардың мұрағаттарын түпкiлiктi пайдаланушыға дейiн енгізу
      АБА (Ә.A.Бектасов),
      2005 жылғы тамыз
42.3. Мемлекеттiк органдар үшiн (оның iшiнде Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгi мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi үшiн) электрондық цифрлы қолтаңбаның растаушы орталығын құру және дамыту
      АБА (Ә.А.Бектасов),
    2005 жылғы қыркүйек
42.4. "Жеке тұлғалар", "Заңды тұлғалар", "Мекен-жай тiзiлiмi", "Жылжымайтын мүлiк тізiлiмi" ақпараттық жүйелерiн мемлекеттiк органдарда енгізу және көбейту
      АБА (Ә.А.Бектасов), 
    2005 жылғы желтоқсан
42.5. Астана қаласының пилоттық аймағында мемлекеттік органдардың бiрыңғай көлiктiк ортасын құру
      АБА (Ә.А.Бектасов),
    2005 жылғы желтоқсан
42.6. Қазақстан Республикасы "электронды үкiметінiң" порталы мен шлюзiн құру
     АБА (Ә.А. Бектасов),
   2005 жылғы желтоқсан
42.7. Мемлекеттік органдардың бiрыңғай көлiктiк ортасын облыстық деңгейге дейiн одан әрi құру үшiн ұсыныстар әзiрлеу мақсатында Астана қаласындағы пилоттық жобаның iске асырылуына талдау жүргiзу
     АБА (Ә.А. Бектасов), 
     2006 жылғы сәуiр
42.8. Мемлекеттiк органдардың мынадай электрондық қызметтерiн
құру және дамыту:
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерi ("БСАЖ" бiрiктiрiлген салықтық ақпараттық жүйесi, "СТжСО" салық төлеушiлердiң және салық салу объектiлерiнiң тiзiлiмi)
    Қаржыминi (М.Н.Ысқақов),
    2005 жылғы желтоқсан
- мемлекеттiк сатып алу жөнiндегі ақпараттық жүйе
   Қаржыминi (Ә.З.Нәлiбаев),
   2005 жылғы желтоқсан
- экспорттық бақылаудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесi
     ИСМ (С.М. Мыңбаев),
   2006 жылғы желтоқсан
- "Мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған жүйесi" ақпараттық жүйесi
     ЖРА (Б.С.Оспанов),
  2006 жылғы желтоқсан
- жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерiн қалыптастыру және дамыту
   облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi,
    2006 жылғы желтоқсан
42.9. Құрылатын "электронды үкiметтiң" шеңберiнде ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегі шаралар кешенiн iске асыру:
Мемлекеттiк органдардың дерекқорлары мен өзге де ақпараттық ресурстарының ақпараттық қауiпсiздiгін қамтамасыз ету жөнiндегі жасалып жатқан шараларға талдау жүргізу:
      ҰҚК (Ж.Р.Мәжренов),
     2005 жылғы маусым
- зерттеулер жүргiзу
      ҰҚК (Ж.Р.Мәжренов),
  2005 жылғы сәуiр - мамыр
- Ведомствоаралық комиссияға ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мәселелерi бойынша ақпарат беру
      ҰҚК (Ж.Р.Мәжренов),
     2005 жылғы маусым
42.10. Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттiк органдарында пайдаланылатын операциялық жүйеге қойылатын бiрыңғай талаптарды әзiрлеу жөнiндегi ұсыныстарды дайындау және АБА-ға жiберу
      ҰҚК (Ж.Р.Мәжренов),
    2006 жылғы желтоқсан
42.11. Ақпаратты техникалық қорғау және ақпараттық жүйелерге аттестация жүргізу саласында қажеттi нормативтiк құқықтық кесiмдер әзiрлеу жөнiнде ұсыныстар дайындау және оларды Премьер-Министрдiң Кеңсесiне жiберу
     ҰҚК (Ж.Р.Мәжренов), 
   2005 жылғы қыркүйек
42.12. Қазақстанның Кибернети-
калық қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi халықаралық конвенцияға қосылуы туралы ұсыныстар дайындау және оларды СIМ-ге, Премьер-Министрдiң Кеңсесiне жiберу және құқық бұзушылықтың аталған түрiне қарсы күрес жөнiндегi Ұлттық байланыс пунктiн құру
     ҰҚК (Ж.Р.Мәжренов),
    2005 жылғы маусым
42.13. "электронды үкiмет" құзырет орталығын құру
     АБА (Ә.А.Бектасов), 
   2006 жылғы желтоқсан

43

1. Оларды жiктеу және
олардың бiр бөлiгiн
мемлекеттік емес секторға
беру мақсатында орталық
және жергілiкті мемлекет-
тік органдар көрсететiн
әкiмшiлiктiк мемлекеттік
қызметтерге талдау жүргізу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, С.М.Мыңбаев,
Ғ.Р.Әбдiрахымов, орталық
және жергілікті мемлекет-
тік органдар
 
Аяқтау нысаны  -
ведомстволық нормативтiк
құқықтық кесiмдер
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы желтоқсан
 
2. Оларды электронды
түрде көрсетудiң
тетiктерiн әзiрлеу және
мемлекеттiк басқару
жүйесiн жаңғырту жөнiнде
ұсыныстар әзiрлеу
мақсатында мемлекеттік
қызметтер көрсету
регламенттерiне талдау
жүргiзу
 
Жауапты орындаушы  - Ә.А.Бектасов, Қ.H.Келiмбетов, Ғ.Р.Әбдiрахымов, орталық және жергілiктi мемлекет-
тiк органдар
 
Аяқтау нысаны  - мемлекет-
тiк қызметтер көрсетудiң
регламенттерiн оңайлату
және басқарудағы төрешiл-
дiкті азайту жөнiндегі
ұсыныстар
 
Орындау мерзiмi  -
2006 жылғы мамыр
 
3. Нормативтiк құқықтық базаға әкiмшiлiк мемлекеттік қызметтер мен оларды көрсету регламент-
терiне жүргізiлген талдау
нәтижелерi бойынша
өзгерiстер енгiзу
 
Жауапты орындаушы  -
орталық және жергілiктi
мемлекеттiк органдар
 
Аяқтау нысаны  -
ведомстволық нормативтiк
құқықтық кесiмдер
 
Орындау мерзiмi  - 2006 жылғы тамыз
 
4. Әкiмшiлiк рәсiмдердi
оңайлатуды, ақпараттық
технологияларды енгiзудi
және мемлекеттiк қызметшi-
лердiң бiлiктiлiгiн
арттыруды ескере отырып, орталық және жергілiктi атқарушы органдар құрылымы
мен санын оңтайландыру
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, С.М.Мыңбаев, Ғ.Р.Әбдiрахымов,
орталық және жергiлікті мемлекеттік органдар
 
Аяқтау нысаны  - Үкiмет қаулысы
 
Орындау мерзiмi  - 2006 жылғы желтоқсан

43.1.1. Орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар көрсететiн әкiмшiлiк мемлекеттік қызметтерге талдау жүргізу және оларды жiктеу жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу
     ЭБЖМ (Н.А.Коржова), 
    2005 жылғы қараша
43.1.2. Олардың бөлiгін мемлекеттік емес секторға беру жөнiнде Үкiметке ұсыныстар енгізу
      ЭБЖМ (Н.А.Коржова),
    2005 жылғы желтоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.2.1. Мемлекеттiк қызметтер көрсету регламенттерiне талдау жүргізу
     АБА (Ә.А.Бектасов),
     2005 жылғы тамыз
43.2.2. Мемлекеттік қызметтер көрсету әкiмшiлiк процестерiнiң
ерекшелiгiн айқындау және оларды жаңғырту жөнiнде ұсыныстар енгізу
     АБА (Ә.А.Бектасов),
     2005 жылғы қазан
43.2.3. Мемлекеттiк басқару жүйесiн жаңғырту жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу және электронды түрде iске асырылатын мемлекеттік қызметтердi жоспарлау, төрешiлдiктi азайту
     АБА (Ә.А.Бектасов), 
     2006 жылғы мамыр
 
 
 
 
 
 
43.3. Әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметтер мен оларды көрсету регламенттерiне жүргізiлген талдау нәтижелерi бойынша ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлеу
  Орталық және жергілiктi
  мемлекеттiк органдардың
 басшылары, 2006 жылғы тамыз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.4.1. Орталық және жергіліктi
атқарушы органдардың мемлекет-
тік қызметтер мен оларды көрсету регламенттерiне жүргізiлген талдау негiзiнде қалыптастырылған олардың құрылымы мен санын оңтайландыру
жөнiндегi ұсыныстарын жинау
және талдау
     ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
     2006 жылғы қазан
43.4.2. Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы
органдар құрылымы мен санын
оңтайландыру жөнiнде ұсыныстар
дайындау және ҚР Үкiметiне
жiберу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
   2006 жылғы желтоқсан

44

Мемлекеттiк органдар
қызметінiң тиiмдiлiгi
мен сапасын бағалау
жүйесiн әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, Ғ.Р.Әбдiрахимов
 
Аяқтау нысаны  - Президент Жарлығы
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы желтоқсан

44.1. Мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгi мен сапасын бағалау жүйесi жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу және оларды Yкiметке енгізу
    ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
    2005 жылғы сәуiр
44.2. Үкiметтің ескертулерi мен ұсыныстарын ескере отырып пысықтау
    ЭБЖМ (Б.Т.Сұлтанов),
    2005 жылғы тамыз
44.3. Үкiметке пысықталған жобаны енгiзу
   ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
   2005 жылғы қыркүйек
44.4. Жарлық жобасын Президент Әкiмшілігіне енгiзу
   ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
   2005 жылғы желтоқсан

45

Мемлекеттiк органдар үшiн олардың мемлекеттік қызметтердi ұсынуы кезiнде сапа менеджментi жүйесiн енгiзу жөнiнде әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - С.М.Мыңбаев
 
Аяқтау нысаны  - уәкiлеттi орган бекiткен әдiстемелiк ұсынымдар
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы мамыр

Мемлекеттік басқару органдарында 9000-2000 сериялы МС ИСО сапа менеджментi жүйесiн енгiзу жөнiнде жалпы көзқарастар мен әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеу
     ИСМ (И.М.Кравченко),
    2005 жылғы наурыз

 Билiктiң заң шығарушы тармағының саяси беделiн күшейту туралы

46

Орталық сайлау комиссиясын,
Конституциялық Кеңесті және Есеп комитетiн, сондай-ақ Үкiметті парламенттік көпшілiк негiзiнде құрудағы Парламенттің рөлiн көтеру мәселелерiн пысықтау
 
Жауапты орындаушы  - Ә.Р.Жақсыбеков, Н.Ә.Әбiқаев, О.Б.Мұхамеджанов,
О.И. Жұмабеков
 
Аяқтау нысаны  - Президентке ұсыныстар
 
Орындау мерзiмi  - 2007 жыл

    Президент Әкiмшiлiгi,
   2007 жылғы желтоқсан

47

Әкiмдердiң мәслихаттар
алдындағы есеп беруiн
кеңейтуге бағытталған
Жарлық жобасын әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.Н.Келiмбетов, О.И.Жұмабеков
 
Аяқтау нысаны  - Жарлық
 
Орындау мерзiмi  - 2006 жылғы қаңтар

47.1 Жарлық жобасын Үкiметке енгiзу
      ЭБЖМ (Б.А.Исаев), 
   2005 жылғы желтоқсан
47.2. Президент Жарлығын қабылдау
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
    2006 жылғы қаңтар

Сот жүйесі мен азаматтарды құқықтық қорғау реформасы

48

"Кейбiр заңнамалық актілерге соттылықтың аражігін ажырату мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңды әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.А.Мәми, О.И.Жұмабеков
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2005 жылғы маусым

48.1. Заң жобасын әзiрлеу
     ЖС (Қ.Ә.Мами),
    2005 жылғы ақпан
48.2. Заң жобасын Үкiметке енгізу
      ЖС (Қ.Ә.Мами),
   2005 жылғы наурыз
48.3. Заң жобасын Парламентке енгiзу
       ЖС (Қ.Ә.Мами), 
   2005 жылғы наурыз
48.4. Заң жобасын Парламенттің қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
      ЖС (Қ.Ә.Мами),
   2005 жылғы маусым

49

"Кейбiр заңнамалық актiлерге атқарушылық iс жүргізу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңды әзiрлеу
 
Жауапты орындаушы  - Қ.А.Мәми, З.М.Мақашев, О.И.Жұмабеков
 
Аяқтау нысаны  - Заң
 
Орындау мерзiмi  - 2006 жылғы қаңтар

49.1. Сот орындаушыларының мәртебесiн және сот актілерiнiң орындалуының тиiмдiлігін арттыруға көтеруге бағытталған сот орындаушылары-
ның штат санын және әлеуметтiк кепiлдiктердi ұлғайтуға қажет бюджеттік қаржы шығыстарының есебiмен Заң жобасын әзiрлеу
     СӘК (З.М.Мақашев),
    2005 жылғы сәуiр
49.2. Заң жобасын РБК-ның қарауына енгiзу
     СӘК (З.М.Мақашев),
    2005 жылғы шiлде
49.3. Заң жобасын Үкiметке енгiзу
     СӘК (З.М.Мақашев), 
    2005 жылғы тамыз
49.4. Заң жобасын Парламентке енгiзу
     СӘК (З.М.Мақашев), 
   2005 жылғы қыркүйек
49.5. Заң жобасын Парламенттің
қабылдауы және заңды
Президентке қол қоюға жiберу
     СӘК (З.М.Мақашев),
   2006 жылғы қаңтар

50

"Қазақстан Республикасы-
ның сот жүйесi және
судьялардың мәртебесi
туралы" Қазақстан
Республикасының
Конституциялық заңына
өзгерiстер мен толықтыру-
лар енгiзу туралы"
Конституциялық заң әзiрлеу

Жауапты орындаушы  -
Қ.А.Мәми, З.М.Мақашев,
З.Я. Балиева,
Қ.Н.Келiмбетов,
А.Ғ.Дунаев

Аяқтау нысаны  -
Конституциялық заң

Орындау мерзiмi  -
2006 жылғы қараша

50.1. Заң жобасын әзiрлеу
       ЖС (Қ.А.Мәми),
     2006 жылғы ақпан
50.2. Заң жобасын Үкiметке
енгiзу
       ЖС (Қ.А.Мәми),
    2006 жылғы наурыз
50.3. Заң жобасын Парламентке
енгiзу
       ЖС (Қ.А.Мами),
    2006 жылғы наурыз
50.4. Заң жобасын Парламенттің
қабылдауы және заңды
Президентке қол қоюға жiберу
      ЖС (Қ.А.Мәми), 
    2006 жылғы қараша

51

Қазақстан Республикасы
Президентiнiң жанындағы
Мемлекеттiк қызмет
академиясы құрамынан Әділ
сот институтын құру және
оның базасында судьялар-
дың, прокурорлардың және
адвокаттардың білiктілiгiн
арттыруды ұйымдастыру

Жауапты орындаушы  -
Ғ.Р.Әбдірахимов,
Қ.А.Мәми,
А.Ғ. Дунаев,
О.И.Жұмабеков,
Р.Т.Түсiпбеков

Аяқтау нысаны  -
нормативтiк құқықтық
кесiм

Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы мамыр

51.1. Нормативтiк құқықтық
кесiмнiң жобасын әзiрлеу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдірахимов), 
    2005 жылғы сәуiр
51.2. Нормативтiк құқықтық
кесiмдi қабылдау
    МҚА (Ғ.Р.Әбдірахимов),
    2005 жылғы мамыр

52

"Кейбiр заңнамалық акті-
лерге адвокатура мәселе-
лерi бойынша өзгерiстер
мен толықтырулар енгізу
туралы" Заң әзiрлеу

Жауапты орындаушы  -
О.И.Жұмабеков,
З.Қ.Тұрысбеков,
С.С.Қалмырзаев,
Р.Т.Түсiпбеков,
Н.Н.Дүтбаев

Аяқтау нысаны  - Заң

Аяқтау мерзiмi  - 2006
жылғы сәуiр

52.1. Заң жобасын Үкiметке
енгiзу
         Әдiлетминi
   (С.Н.Баймағанбетов),
     2005 жылғы қараша
52.2. Заң жобасын Парламентке
енгізу
  Әдiлетминi (О.И.Жұмабеков),
  2005 жылғы желтоқсан
52.3. Заң жобасын Парламенттің
қабылдауы және заңды
Президентке қол қоюға жiберу
  Әділетминi (О.И.Жұмабеков),
    2006 жылғы сәуiр

53

"Кейбiр заңнамалық актi-
лерге алқа билерi соты
институтын енгізу мәселе-
лерi бойынша өзгерiстер
мен толықтырулар енгізу
туралы", "Алқабилер
туралы" Заңдар әзiрлеу

Жауапты орындаушы  -
О.И.Жұмабеков,
Қ.А.Мәми,
Р.Т.Түсiпбеков,
Қ.Н.Келiмбетов

Аяқтау нысаны  - Заң

Аяқтау мерзiмi  - 2005
жылғы қараша

53.1. Заң жобасын Үкiметке
енгiзу
         Әділетминi
    (С.Н.Баймағанбетов),
      2005 жылғы мамыр
53.2. Заң жобасын Парламентке
енгiзу
         Әділетминi
     (О.И.Жұмабеков),
     2005 жылғы маусым
53.3. Заң жобасын Парламенттің
қабылдауы және заңды
Президентке қол қоюға жiберу
  Әділетминi (О.И.Жұмабеков),
     2005 жылғы қараша

54

Жоғарғы Соттың сот рәсiм-
дерiнiң ашықтығы мен
айқындылығын қамтамасыз
ету мәселелерi бойынша
нормативтiк қаулысын
қабылдау

Жауапты орындаушы  -
Президент Әкiмшілiгімен келiсiм бойынша
Қ.А.Мәми, З.М.Мақашев

Аяқтау нысаны  - Жоғарғы Соттың нормативтiк қаулысы

Аяқтау мерзiмi  - 2005
жылғы желтоқсан

Жоғарғы Соттың нормативтік
қаулысын қабылдау
     ЖС (Қ.А.Мәми),
  2005 жылғы желтоқсан

                      Сайлау туралы

55

Кемшiлiктер мен оларды
жою тетiктерiн айқындай
отырып, қолданыстағы
заңнамаға талдау жүргiзу

Жауапты орындаушы  -
З.Я. Балиева

Аяқтау нысаны  - Президент Әкiмшiлiгiне ұсыныстар

Аяқтау мерзiмi  - 2005
жылғы наурыз

55.1. Өңiрлердiң тиiстi
министрлiктер мен ведомство-
лардың саяси партиялардың және
үкіметтiк емес ұйымдардың
ұсыныстарын жинау
      OCК (В.К.Фоос),
   2005 жылғы 20 наурыз
55.2. Түскен материалдарды
қорытындылау, оларды талдауды
жүргiзу және қолданыстағы
сайлау туралы заңнаманың
кемшiлiктерiн жою жөнiндегі
нақты шараларды дайындау
      ОСК (В.К.Фоос),
  2005 жылғы 30 наурыз
55.3. Президент Әкiмшiлiгiне
ұсыныстар енгізу
     ОСК (З.Я.Балиева),
  2005 жылғы 31 наурыз

        Азаматтық қоғам институттарын дамыту туралы

56

Заңнамаға сөз бостандығы
мен ақпаратты қорғауды
қамтамасыз ету мәселелерi
бойынша өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу туралы
нормативтiк құқықтық
кесiмдердi әзiрлеу

Жауапты орындаушы  -
Е.М.Қосыбаев,
О.И.Жұмабеков,
Н.Н.Дүтбаев,
Ә.А.Бектасов

Аяқтау нысаны  - нормативтiк құқықтық
кесiмдер

Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы желтоқсан

56.1. Нормативтiк құқықтық
кесiмдердi қабылдау
     МАСМ (Е.М.Қосыбаев), 
   2005 жылғы желтоқсан

       Сыбайлас жемқорлық пен қылмысқа қарсы күрес туралы

57

Астана, Алматы қалаларында
"жалғыз терезе" қағидаты
бойынша халыққа қызмет
көрсету орталықтарын құру

Жауапты орындаушы  - 
З.Я.Балиева,
Ә.А.Бектасов,
А.Ғ.Дунаев,
Қ.Н.Келiмбетов,
Б.С.Оспанов,
З.Қ.Тұрысбеков,
Астана, Алматы
қалаларының әкімдерi

Аяқтау нысаны  -
Үкiмет қаулысы

Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы қараша

57.1. Астана, Алматы қалала-
рында құрылатын Халыққа қызмет
көрсету орталықтарының
ұйымдастыру-құқықтық нысанын
белгілеу жөнiнде кеңес өткiзу
  Әділетминi (О.И.Жұмабеков),
     2005 жылғы наурыз
57.2. Астана (2), Алматы (2)
қалаларында Халыққа қызмет
көрсету орталықтарының штат
санын және ғимараттарын
материалдық-текникалық
қамтамасыз етуге, ұстауға және
пайдалануға арналған шығыстар-
ды есептеу
  Әдiлетминi (О.И.Жұмабеков),
     2005 жылғы наурыз
57.3. Бағдарламалық-техникалық
қамтамасыз етуге қажеттілiктi
айқындау
   Әділетминi (И.Д.Меркель),
   2005 жылғы наурыз
57.4. Бюджеттік қаржыландыру
есептемелерiн РБК-ға енгізу
   Әділетминi (И.Д.Меркель),
     2005 жылғы сәуiр
57.5. Бюджеттік қаржыландыру
есептемелерiн РБК-да қарау
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
    2005 жылғы сәуiр
57.6. Үкiмет қаулысының жобасын
қабылдау
    Әділетминi (И.Д.Меркель),
      2005 жылғы мамыр
57.7. 2005 жылға арналған
республикалық бюджетке штат
санын ұстауға, материалдық-
техникалық қамтамасыз етуге,
ғимараттарды ұстауға және
пайдалануға, бағдарламалық-
техникалық қамтамасыз етуге,
компьютерлiк жабдықтарды және
көлiктiк ортаны орналастыруға
арналған шығыстарды көздейтiн
нақтылау енгiзу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов), 
      2005 жылғы мамыр
57.8. Жүктелген мiндеттер мен
ерекшелiктi ескере отырып
Алматы қаласында 2 аудандық
Халыққа қызмет көрсету
орталықтарын және Астана
қаласында 2 аудандық Орталықты
орналастыру үшiн ғимараттар
бөлу
 Астана (Ө.Е.Шүкеев), Алматы
    (И.Н.Тасмағамбетов)
    қалаларының әкiмдерi
     2005 жылғы мамыр
57.9. Халыққа қызмет көрсету
орталықтары инфрақұрылымының
ерекшелiгін ескере отырып,
Орталықтар ғимараттарының
жобалау-сметалық құжаттамасын
әзiрлеу және жөндеу-құрылыс
және қайта құру жұмыстарын
жүргiзу
    Әділетминi (Р.Ж.Мұқашев),
     2005 жылғы қыркүйек
57.10. Халыққа қызмет көрсету
орталықтарында "жалғыз терезе"
қағидатын iске асыру мақсатында
Қазақстан Республикасының
нормативтiк құқықтық кесiмдерiн
белгілеу және оларға өзгерiстер
енгiзу
   Әділетминi (Р.Ж.Мұқашев),
    2005 жылғы қыркүйек
57.11. Халыққа қызмет көрсету
орталықтарының штат санын
толықтыру жөнiнде жұмыс жүргiзу
   Әдiлетминi (Р.Ж.Мұқашев),
    2005 жылғы қазан
57.12. Астана (3 аудандық
Орталық), Алматы (6 аудандық
Орталық) қалаларында Халыққа
қызмет көрсету орталықтарында
мыналарды:
- жеке басын куәландыратын
құжаттарды (ҚР азаматының
паспорты, жеке куәлігі, шетел
азаматының ҚР-да тұруға
рұқсаты, азаматтығы жоқ
адамның куәлігі);
  азаматтық қал актілерi;
  адамның жүргiзушi куәлігі;
  салық төлеушiнiң куәлігі
  (жеке тұлғаның CTH-i);
- жерге құқығы туралы
құжаттардың (жерге меншiк
құқығына акт және т.б.);
  жол қозғалысына қатысуға
  мемлекеттік рұқсат актiсi
  (көлiк құралын, мемлекеттік
  нөмiр белгiлерiн тiркеу
  туралы куәлiк);
  заңды тұлғаны мемлекеттiк
  тiркеу куәлігі;
  салық төлеушiнiң (заңды
  тұлғаның) куәлiгi;
  статистикалық карточка бере
  отырып, жұмыс iстеуiн
  қамтамасыз ету
  Әдiлетминi (З.Я.Балиева),
     2005 жылғы қараша

58

Қолданыстағы заңға тәуелдi
кесiмдерге онда сыбайлас
жемқорлық бұзушылықтары
үшiн жағдай туғызатын
нормалардың болуы тұрғы-
сында тексерiс жүргізу

Жауапты орындаушы  -
С.С.Қалмырзаев,
О.И.Жұмабеков, орталық
және жергілiкті
мемлекеттiк органдар

Аяқтау нысаны  -
нормативтік құқықтық
кесiмдер

Орындау мерзiмi  - 2005
жылғы қазан

58.1. Премьер-Министрдiң жұмыс
тобын құру туралы өкiмiнiң
жобасын әзiрлеу
     ЭСЖҚА (Р.Тiлеухан),
   2005 жылғы сәуiр-мамыр
58.2. Заңға тәуелдi кесiмдерге
тиiстi өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу туралы
нақты ұсыныстарымен жұмыс
тобының есебiн дайындау
     ЭСЖҚА (Р.Тiлеухан),
    2005 жылғы шілде
58.3. Нормативтiк құқықтық
кесiмдерге өзгерiстер енгізу
     ЭСЖҚА (Р.Тiлеухан),
   2005 жылғы қыркүйек
58.4. Мүдделi мемлекеттiк
органдармен келiсу рәсiмдерiн
жүргiзу
     ЭСЖҚА (Р.Тілеухан),
   2005 жылғы қыркүйек
58.5. Нормативтiк құқықтық
кесiмнiң жобасын Үкiметке
енгiзу
    ЭСЖҚА (С.С.Қалмырзаев),
    2005 жылғы қазан

59

Қолданыстағы заңнамаға
лицензиялау және рұқсат
беру жүйесi мәселелерi
бойынша тексерiс жүргізудi
аяқтау, рұқсат берушi
құжаттарды алу рәсiмдерiн
жеңілдету және лицензия-
ланатын қызмет түрлерiн
қысқарту жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

Жауапты орындаушы  -
Қ.Н.Келiмбетов,
С.М.Мыңбаев, В.С.Школьник,
Қ.Ы.Нағманов, М.Ж.Көпеев,
А.Б.Самақова,
А.Ғ.Сәйденов,
Б.С.Әйтімова, С.Ә.Үмбетов,
Г.Қ.Қарақұсова,
Е.А.Досаев,
З.Қ.Тұрысбеков,
О.И. Жұмабеков

Аяқтау нысаны  -
нормативтiк құқықтық
кесiмдер

Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы тамыз

59.1. Рұқсат берушi құжаттарды
алу рәсiмдерiн жеңiлдеу және
лицензияланатын қызмет
түрлерiн қысқарту жөнiнде
ұсыныстар әзiрлеу және Үкiметке
енгізу
     ЭБЖМ (Қ.М.Әйтекенов),
     2005 жылғы тамыз
59.2. Нормативтiк құқықтық
кесiмдердiң жобаларын Үкiметке
енгізу
    ЭБЖМ (Қ.Н.Келiмбетов),
     2005 жылғы тамыз

60

Мемлекеттiк қызметшiлердiң
қызмет этикасы ережесiнiң
жаңа редакциясын (Мемле-
кеттiк қызметшiлердiң
ар-ұждан кодексiн)
әзiрлеу

Жауапты орындаушы  -
Ғ.Р.Әбдiрахимов

Аяқтау нысаны  -
Президент Жарлығы

Орындау мерзімі  -
2005 жылғы маусым

60.1.1. Ереже жобасын әзiрлеу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
    2005 жылғы наурыз
60.2. Ереже (Кодекс) жобасын
келiсу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
    2005 жылғы сәуiр
60.3. Жобаны Үкiметке және
Президент Әкiмшiлігіне енгiзу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
   2005 жылғы мамыр
60.4. Жарлықты қабылдау
    МКА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
    2005 жылғы маусым

61

1. "Мемлекеттiк қызмет
туралы" Заңға өзгерiстер
енгiзу

Жауапты орындаушы  -
Ғ.Р.Әбдiрахимов

Аяқтау нысаны  - Заң

Орындау мерзiмi  - 2005
жылғы маусым

2. Мыналарды:
- облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының
тәртiптiк кеңестерiн ҚР
Мемлекеттiк қызмет iстерi
агенттігіне берудi;
- Тәртiптiк кеңестер
туралы ереженi бекiтуге
көздейтiн Президент
Жарлығын әзiрлеу

Жауапты орындаушы  -
Ғ.Р.Әбдiрахимов

Аяқтау нысаны  -
Президент Жарлығы

Орындау мерзiмi  - 2005
жылғы маусым

61.1.1. Заң жобасын әзiрлеу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов), 
    2005 жылғы қаңтар
61.1.2. Заң жобасын Үкiметке
енгізу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
     2005 жылғы ақпан
61.1.3. Заң жобасын Парламентке
енгізу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
    2005 жылғы наурыз
61.1.4. Заң жобасын Парламент-
тің қабылдауы және заңды
Президентке қол қоюға жiберу
   МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
   2005 жылғы маусым
61.2.1. МҚА-ға Тәртiптiк
кеңестердi қаржыландыру бойынша
қосымша қаражат бөлудi және
МҚА-да Тәртiптiк кеңестермен
жұмыс жөнiндегi қосымша
құрылымдық бөлiмше құруды
көздейтiн бюджеттiк өтiнiмдi
РБК-ның қарауына енгізу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
    2005 жылғы наурыз
61.2.2. Президент Жарлығының
жобасын әзiрлеу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
    2005 жылғы наурыз
61.2.3. Президент Жарлығының
жобасын келiсу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
     2005 жылғы сәуір
61.2.4. Үкiметке және Президент
Әкiмшiлiгiне енгiзу
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
    2005 жылғы мамыр
61.2.5. Жарлықты қабылдау
    МҚА (Ғ.Р.Әбдiрахимов),
    2005 жылғы маусым

                 Қазақстан қазiргi әлемде

Бiздiң сыртқы саясаттағы басымдықтарымыз

62

1. Мемлекет басшысының
Жолдауында айтылған басым-
дықтарды ескере отырып,
жаңартылған Сыртқы саясат
тұжырымдамасын әзiрлеудi
аяқтау.

Жауапты орындаушы  -
Қ.К.Тоқаев

Аяқтау нысаны  -
Президент Жарлығы

Орындау мерзімі  -
2005 жылғы маусым

2. Саяси, экономикалық
мәдени-iзгілiк салаларында
аталған мемлекеттермен
екi жақты және көп жақты
форматтарда ұлттық қауiп-
сiздiктi қамтамасыз ету,
есiрткi бизнесiне және
ұйымдасқан қылмысқа қарсы
күрес жөнiндегі өзара
iс-қимылды күшейту

Жауапты орындаушы  -
Қ.К.Тоқаев, H.H.Дүтбаев,
З.Қ.Тұрысбеков, А.Ғ.Дунаев, М.Ж.Көпеев

Аяқтау нысаны  -
халықаралық шарттар мен
келiсiмдер, Үкiметке есеп

Орындау мерзiмi  -
2005 жыл iшiнде

62.1.1. Президент Жарлығының
жобасын пысықтау және мүдделi
мемлекеттiк органдармен келiсу
СIМ (А.Ю.Волков), 2005 жылғы
      наурыз - сәуiр
62.1.2. Жарлықтың жобасын
Үкiметке енгiзу
      СIМ (А.Ю.Волков),
     2005 жылғы сәуiр
62.1.3. Жарлықты қабылдау
     СIМ (Қ.К.Тоқаев),
    2005 жылғы маусым
62.2.1. ШЫҰ-ның терроризмге
қарсы өңiрлiк құрылымы (ТҚӨҚ)
қызметінiң құқықтық тетiгiн
iске қосу рәсiмiн жүзеге асыру.
ТҚӨҚ деректер банкi, құпия
ақпаратты қорғауды қамтамасыз
ету туралы келiсiмдердi
бекiтудi аяқтау:
- ШЫҰ ТҚӨҚ кеңесiнiң мәжiлiсiне
материалдар дайындау
- келiсiмдердi бекiту
- ОАЫҰ-ға мүше елдердiң
аумағында лаңкестік және
экстремистiк ұйымдардың
тiзбесiн әзiрлеу және бекiту
- лаңкестік және экстремистiк
ұйымдарға қатысы бар немесе
ОАЫҰ-ға мүше елдердің
аумағында лаңкестiк сипаттағы
қылмыстардың жасалғаны үшiн
іздеу салынған адамдардың
тiзiмiн жасау қағидатын әзiрлеу
ҰҚК (В.К.Божко), 2005 жылғы
қараша
- қауiпсiздiк органдары, құқық
қорғау органдары және ОАЫҰ
елдерiнiң шекарасын қорғау
жөнiндегi құрылымдар
басшыларының кеңесiн өткiзу
Тiзбе мен Тiзiмдi бекiту
  ҰҚК (Н.Н.Дүтбаев), 2005           жылғы қараша
- ҰҚШҰ шеңберiнде лаңкестiк
пен экстремизмге қарсы
iс-қимыл саласындағы құзыретті
органдардың ынтымақтастығы мен
өзара iс-қимылының нақты
тетiктерiн әзiрлеу, Қауiпсiздiк
Кеңесiне ұсыныстар жiберу
- ТМД СОРБ-тың 18 отырысын
өткiзу
      ҰҚК (Н.Н.Дүтбаев),
     2005 жылғы шілде
62.2.2. ҚР аумағында ТМД
елдерi арнайы қызметтерi мен
құқық қорғау органдарының
"Каспий-Антитеррор - 2005"
бiрлескен жедел-тактикалық
жаттығуын өткiзу:
- жаттығуды дайындау жөнiндегі
бiрлескен жұмыс тобын
қалыптастыру түпкi ойы мен сценарийiн әзiрлеу, ұйымдастыру мәселелерiн шешу
- жаттығуды жүргізу
      ҰҚК (Н.Н.Дүтбаев),
     2005 жылғы тамыз
62.2.3. Жұмыс бабында
байланыстар орнату және
БҰҰ-ның ҚК ТҚК, ФАТФ-мен және
лаңкестікке қарсы iс-қимылмен
айналысатын басқа да халықара-
лық құрылымдармен ақпарат
алмасуды ұйымдастыру:
- тиiсті өтiнiштердi дайындау
және жіберу
- материалдармен алмасу
 ҰҚК (Н.Н.Дүтбаев), 2005 жыл
62.2.4. "ШЫҰ-ға мүше
мемлекеттердiң үкiметтерi
арасындағы төтенше жағдайларды
жоюда көмек көрсету кезiндегi
өзара iс-қимыл туралы келiсiм-
ге" қол қойылуын қамтамасыз ету
      ТЖМ (Н.Қ.Бижанов), 
    2005 жылғы 4-тоқсан

63

Келiссөз процесiн қарқын-
дату мақсатында Үкiмет
мүшелерiнiң, келiссөз
топтары мүшелерiнiң БСҰ-ға
мүше негiзгi елдермен
келiссөздерiн өткiзу және
қорытынды құжат - ҚР-дың
БСҰ-ға кiруi жөнiндегi
жұмыс тобы баяндамасының
түпкi нұсқасын дайындау

Жауапты орындаушы  -
С.М.Мыңбаев, Қ.К.Тоқаев,
Үкiмет мүшелерi

Аяқтау нысаны  -
келiссөздер хаттамалары,
БСҰ-ға кiру жөнiндегi
жұмыс тобының баяндамасы

Орындау мерзiмi  -
2006 жылғы қарашаға дейiн

63.1. ҚР-дың БСҰ-ға кiруi
жөнiндегi келiссөз процесiн
қарқындандыру мақсатында
Үкiмет мүшелерi, ИСМ мен СIМ
басшылығы, келiссөз командасы-
ның мүшелерi БСҰ-ның негізгi
мүше елдерiмен, сондай-ақ
Қазақстанға келетін шетелдiк
делегациялармен келiссөздер
өткiзу
   ИСМ (Ж.С.Айтжанов) жұмыс
     Кестесiне сәйкес
63.2. ҚР-дың БСҰ-ға кiруi
жөнiндегi жұмыс тобы баяндама-
сының жобасын дайындау
     ИСМ (Ж.С.Айтжанов),
    2005 жылғы шілде
63.3. Қазақстан Республикасы-
ның БСҰ-ға кiруi жөнiнде
жүргiзiлетiн көп жақты келiс-
сөздер шеңберiнде ҚР-дың
БСҰ-ға кiруi жөнiндегi жұмыс
тобы баяндамасының түпкi
нұсқасын дайындау
      ИСМ (С.М.Мыңбаев), 
     2005 жылғы қараша

                 Бiздi бүгiн не алаңдатып отыр

64

Халықтың жаппай ұғымында
лаңкестік, экстремизм,
нашақорлық идеяларына
жеккөрiнiштi қалыптастыру
мақсатында лаңкестіктiң,
дiни экстремизмнiң, есiрт-
кiнiң заңсыз айналымының
халықаралық араздығының
алдын алу және жолын кесу
және олардың салдарларын
жою жөнiнде шаралар кеше-
нiн әзiрлеу және iске
асыру. Осы жұмысқа бұқара-
лық ақпарат құралдары,
қоғамдық дiни бiрлестік-
тер, ғылым әлеуетiнiң
араласуы жөнiндегi
iс-шараларды iске асыру.
Өңiрлiк талаптар мен
қауiп-қатерлерге қарсы
iс-қимыл бойынша халық-
аралық ынтымақтастықты
жандандыру

Жауапты орындаушы  -
Н.Н.Дүтбаев, Е.М.Қосыбаев,
С.С.Қалмырзаев,
Р.Т.Түсiпбеков,
З.Қ.Тұрысбеков,
М.Ж.Көпеев,
Қ.К.Тоқаев, облыстардың,
Астана және Алматы
қалаларының әкiмдерi

Аяқтау нысаны  -
Президент Жарлықтары
Үкiмет қаулылары
Халықаралық шарттар мен
келiсiмдер
Нормативтiк құқықтық
кесiмдер

Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы маусым
2005-2006 жылдар

64.1. Аудандарға, қалаларға
және облыстарға қатысты нақты
лаңкестік iс-қимылдардың жолын
кесу және олардың салдарын жою
жөнiндегi жүйелi шараларды
әзiрлеу;
- операцияларды жүргізу
жөнiндегi ведомствоаралық
iс-шаралар жоспарын дайындау
- қаулының жобасын келiсу
рәсiмi және Үкiметке қол қоюға
енгізу
       ҰҚК (В.К.Божко),
    2005 жылғы наурыз 
64.2. Олардың тарабынан
Қазақстанның қауiпсiздiгіне
қауiп-қатердi уақтылы анықтау
мақсатында халықаралық
лаңкестiк ұйымдардың қызметiн
талдау негiзiнде қажет
жағдайларда ел аумағында
олардың қызметiне тыйым салу
және жолын кесу жөнiнде
шаралар қабылдау. Ел аумағында
қызметiне тыйым салу ұсыныла-
тын нақты лаңкестік ұйымдар
бойынша Бас прокуратураға
материалдар енгiзу
     ҰҚК (В.К.Божко),
   2005 жылғы наурыз
64.3. Қорғалған байланыс,
шетелдiк мекемелердi және
Қазақстанның шетелдегi ресми
өкілдiктерiнiң қызметкерлерiн
табиғи және инженерлiк-техни-
калық қорғау жүйесiн құру
жөнiндегі жұмыстарды аяқтау:
СIМ-ге, Премьер-Министрдiң
Кеңсесiне кадр және
материалдық-техникалық нығайту
жөнiнде тиiстi ұсыныстарды
жiберу
     ҰҚК (Н.Н.Дүтбаев),
    2005 жылғы шілде
64.4. ТЖМ-нiң құтқару
бөлiмшелерiн ықтимал лаңкестiк
актiлерге байланысты төтенше
жағдайлардың салдарын жою
жөнiндегі iс-қимылға үйрету
бағдарламасын қайта жасау
     ТЖМ (Б.Б.Жаңасаев),
   2005 жылғы 3-тоқсан
64.5. ТЖМ бөлiмшелерiн олардың
ықтимал лаңкестік актiлердiң
салдарын жоюға даярлығын
қамтамасыз ету үшiн жабдық-
тармен және құрал-жабдықтармен
қамсыздандыру
     ТЖМ (Б.Б.Жаңасаев),
   2005 жылғы 2-тоқсан
64.6. "Заңсыз жолмен алынған
кiрiстердi заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмдi
қаржыландыруға қарсы iс-қимыл
туралы" заңның жобасын әзiрлеу
- заң жобасын мүдделi
мемлекеттiк органдармен келiсу
       Бас прокуратура
     (А.Қ. Дауылбаев), 
     2005 жылғы шілде
  - заң жобасын Үкiметке енгiзу
      Бас прокуратура
    (А.Қ. Дауылбаев),
    2005 жылғы тамыз
  - заң жобасын Парламентке  енгізу
     Бас прокуратура
   (Р.Т. Түсiпбеков),
  2005 жылғы қыркүйек
  - заң жобасын Парламенттің қабылдауы және заңды Президентке қол қоюға жiберу
     Бас прокуратура
  (Р.Т. Түсiпбеков),
   2005 жылғы желтоқсан

                 Өңiрдегi жағдай туралы

65

Орталық Азия мемлекеттері-
нiң Одағын құру тұжырымда-
масын дайындау және ОАЫ
мемлекеттерiнiң басшылары-
на қарауға және келiсуге
жiберу

Жауапты орындаушы  -
Қ.К.Тоқаев, министрлiктер
мен ведомстволар

Аяқтау нысаны -
Мемлекет басшысына
ұсыныстар

Орындау мерзiмi  -
2005 жылғы сәуiр-қыркүйек

65.1. ОАМ Одағын құру туралы
тұжырымдаманың жобасын әзiрлеу
жөнiндегi ведомствоаралық
жұмыс тобын құру
     СIМ (Н.Б.Онжанов),
   2005 жылғы наурыз
65.2. ОАМ Одағын құру туралы
тұжырымдаманың жобасын әзiрлеу
     СIМ (Н.Б.Онжанов),
    2005 жылғы шiлде
65.3. Мүдделi мемлекеттік
органдармен OAM Одағын құру
туралы тұжырымдаманы келiсу
     СIМ (Н.Б.Онжанов),
    2005 жылғы тамыз
65.4. Тұжырымдаманың жобасын
Президентке ұсыну
     СIМ (Қ.К.Тоқаев),
   2005 жылғы қыркүйек
65.5. Тұжырымдаманың жобасын
қарау және келiсу үшiн OA
басшыларына жiберу
     СIМ (Қ.К.Тоқаев),
    2005 жылғы қазан

       Ескерту:
      1) Үкiмет қаулыларының жобаларын, заң жобаларын, Қазақстан
Республикасы Президентiнiң жарлықтарын мемлекеттік органдар
Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасының
Үкiметi Желiлiк кестеде көрсетiлген шешiм қабылдайтын мерзiмге
дейiн кемiнде 15 жұмыс күнiнде енгiзедi;
      2) ақпараттарды, есептердi (баяндамаларды) мемлекеттік
органдар Қазақстан Республикасының Үкiметiне Желілiк кестеде
көрсетiлген ай өткенге дейiн кемiнде 5 жұмыс күнiнде енгiзедi.