Оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіз) туралы уақытша әкімші мен банкроттықты басқарушы қорытындысының үлгі нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 639 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 29 желтоқсанда № 12603 болып тіркелді

      «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 7 наурыздағы Заңының 15-бабы 14-тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы уақытша әкімші қорытындысының;
      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы банкроттықты басқарушы қорытындысының үлгі нысандары бекітілсін.
      2. Мыналар:
      1) «Оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы уақытша әкімші қорытындысының үлгі нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары - Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 сәуірдегі № 203 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9485 болып тіркелген, 2014 жылғы 19 маусымда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);
      2) «Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары - Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 5 наурыздағы № 155 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10689 болып тіркелген, 2015 жылғы 22 қазанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 1-бабының 1) тармақшасының күші жойылды деп танылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. Ерғожин) заңмен белгіленген тәртіпте:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдануын;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі                             Б. Сұлтанов

Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрінің     
2015 жылғы 9 желтоқсандағы  
№ 639 бұйрығына 1 қосымша  

Нысан

Оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы
уақытша әкімші қорытындысының үлгі нысаны

               _________     ______________________
                 (күні)          (жасалған орны)

      «Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы
Қазақстан Республикасы Заңының 70-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына
сәйкес уақытша әкімші оңалту жоспарының
_____________________________________________________________________
             (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
тиімділігі (тиімсіздігі)____________________ туралы қорытынды жасады.
                         (борышкердің атауы)

      Борышкер туралы жалпы мәліметтер осы қорытындының үлгі
нысанының 1-қосымшасында көрсетілген.

1. Оңалту жоспарына сәйкес оңалту шаралары

р/с

Оңалту шараларының атауы

Орындалу мерзімдері

Оңалту шараларын іске асыру бойынша іс-шаралар (борышкердің төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiруге бағытталған іс-қимылдарды, осы процеске тартылған шаруашылық субъектілерінің атауларын, құжаттарын, №, күндерін, қаржы есептілігі негізіндегі есептеулері мен сомаларын нақты көрсете отырып, сипаттау)*

1

Ұйымдастырушылық-шаруашылық2

Техникалық3

Қаржы-экономикалық4

Құқықтық5

Санация6

Электрондық аукцион жүргізу жолымен мүлікті (активтерді) сату7

Талап ету құқықтарын басқаға беру8

Борыштарды есептен шығару9

Өсімпұлдар, айыппұлдарды есептен шығару10

Борыштарды айырбастау11

Бітімгершілік келісім жасау12

Кредиттер (микрокредиттер) алу13

Мемлекеттік қолдау шаралары14

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де iс-шаралар      Ескертпе: * - растайтын құжаттардың көшірмесі қоса беріледі.

2. Борышкер қызметінің қаржы-экономикалық және өндірістік көрсеткіштері

      1. Оңалту рәсімдерін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың бухгалтерлік балансының көрсеткіштері және бухгалтерлік балансының болжамы осы қорытындыға 2-қосымшада көрсетілген.
      2. Оңалту рәсімдерін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың пайда мен зияндар туралы есеп көрсеткіштері және пайда мен зияндар туралы есеп болжамы осы қорытындыға 3-қосымшада көрсетілген.
      3. Оңалту рәсімдерін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп көрсеткіштері және ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп болжамы осы қорытындының үлгі нысанына 4-қосымшада көрсетілген.
      4. Өндіріс бағдарламасы осы қорытындының үлгі нысанына 5-қосымшада көрсетілген.
      5. Іске асыру бағдарламасы осы қорытындының үлгі нысанына 6-қосымшада көрсетілген.
      6. Кредиторлық берешекті өтеу болжамы осы қорытындының үлгі нысанына 7-қосымшада көрсетілген.

3. Қорытынды

1.___________________оңалту жоспары тиімді (тиімсіз) болып табылады.
  (борышкердің атауы)                 (қажеттісінің астын сызу)
_____________________________________________________________________
(оңалту жоспарының тиімді (тиімсіз) болып табылуына негіздемелер)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы қорытынды
___________ парақта жасалған, _______ беті нөмірленген және тігілген.

      Қосымшасы: _____________ парақта.

      Уақытша әкімші ___________________________________ ____________
             (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)     (қолы)

Оңалту жоспарының тиімділігі
(тиімсіздігі) туралы уақытша
әкімші қорытындысының үлгі 
нысанына 1-қосымша     

Борышкер туралы жалпы мәліметтер

Мәлеміттердің тізбесі

Мәліметтер

1

Құрылтайшы құжаттарға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде борышкердің атауы


2

Оңалту рәсімін қолдану туралы шешім (№, күні, сот атауы)


3

Уақытша әкімшіні тағайындау туралы сот ұйғарымы (№, күні, сот атауы)


4

Оңалту жоспарына келісу (келіспеу) туралы кредиторлар жиналысының хаттамасы


5

Мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер,(тіркеу (қайта тіркеу) күні), тіркеу нөмірі, орны, мемлекеттік тіркеу негіздемесі (жаңадан құрылған, қайта құру, қосу және басқасы)/қайта тіркеу (жарғылық капитал мөлшерін азайту, атауын өзгерту және басқасы)


6

Толық почталық (заңды) мекенжайы


7

Кодын көрсете отырып, экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жiктеуіші бойынша қызмет түрі


8

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)


9

Құрылтайшының (-лардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)


10

Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)


11

Бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)


12

Борышкер мүлкінің меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшының қатысушының) және/немесе лауазымды (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшының (қатысушының) және/немесе өзге заңды тұлғалар борышкерінің лауазымды тұлғасының (тұлғаларының) қатысуы, % қатысу үлесі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан орны, БСН (ЖСН) (бар болған кезде)қатысу кезеңі)


13

Құрылтайшы құжаттарға сәйкес жарғылық капиталдың мөлшері, мың теңге


14

Жер қойнауын пайдаланушы болып табылады ма: жер қойнауын пайдалану туралы құқықты кім және қашан берген, жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды ашу


15

Борышкердің құрылымдық бөлімшелерінің болуы туралы мәліметтер


16

Қаржылық есептіліктің деректері бойынша оңалту рәсімінің алдындағы соңғы 3 жылда негізгі қаражат пен материалдық емес активтердің болуы және олардың қозғалысы туралы мәліметтер (құны, мың теңге)


оның ішінде:

16.1

негізгі қаражат

16.2

материалдық емес активтер


17

Қаржылық есептіліктің деректері бойынша оңалту рәсімінің алдындағы соңғы 3 жылда негізгі бағалы қағаздардың (акциялар, борыштық бағалы қағаздар, депозитариялық қолхаттар, инвестициялық пай қорларының пайлары, ислам бағалы қағаздары) (болған кезде мақта және астық қолхаттарының) болуы және олардың қозғалысы туралы мәліметтер

1.01.20 ____ ж.

1.01.20 ____ ж.

1.01.20 ____ ж.

Ағымдағы жыл

саны

01.01.20__ж.
Бағалы қағаздардың құны.

саны

01.01.20__ж.
Бағалы қағаздардың құны.

саны

01.01.20__ж.

Бағалы қағаздардың құны.

саны

01.01.20__ж.Бағалы қағаздардың құны.

17.1

Бағалы қағаздардың атауы (құны, мың теңге)

18

Кепілдікте тұрған мүлік туралы мәліметтер

Шарттың № және күні

Мүліктің атауы

Мүліктің құны19

Мүліктік жалдауда (жалгерлікте) тұрған мүлік туралы мәліметтер

Шарттың № және күні

Мүліктің атауы

Жалға беру мерзімі

Жалға беру ақысы
20

Лизингке алынған мүлік туралы мәліметтер

Шарттың № және күні

Мүліктің атауы

Лизингке алынған негізгі құралдың құны

Лизингтік төлемдер бойынша өтелмеген сомаУақытша әкімші ______________________________________________________
                     (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі
(тиімсіздігі) туралы уақытша
әкімші қорытындысының үлгі 
нысанына 2-қосымша     

Оңалту рәсімдерін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың бухгалтерлік
балансының көрсеткіштері және бухгалтерлік балансының болжамы

                                                        мың теңгеЖол коды

Оңалту рәсімін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың іс жүзіндегі көрсеткіштері

Оңалту рәсімін қолдану күніне көрсеткіштер

Оңалту жоспарына сәйкес болжамды көрсеткіштер

1.01._ ж.

1.01.__ж

1.01.__ ж.

1.01._ ж.

1.01.__ж

1.01.__ ж.

1.01.__ ж.

1.01._ ж.

Активтер

I. Қысқа мерзімді активтер:

Ақша қаражаты және оның баламалары

010


Қаржы активтері

011


Туынды қаржы құралдары

012


Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

013


Ағымдағы табыс салығы

014


Қорлар

015


Өзге де қысқа мерзімді активтер

016


Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)

100


II. Ұзақ мерзімді активтер

Қаржы активтері

110


Туынды қаржы құралдары

111


Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері

112


Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

113


Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар

114


Инвестициялық мүлік

115


Негізгі қаражат

116


Биологиялық активтер

117


Материалдық емес активтер

118


Кейінге қалдырылған салықтық активтер

119


Өзге де ұзақ мерзімді активтер

120


Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 120 жолды қоса алғанда сомасы)

200


Баланс (100 жол + 200 жол)
Мiндеттеме және капитал

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер

Қарыздар

210


Туынды қаржы құралдары

211


Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

212


Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері

213


Қызметкерлерге сыйақылар

214


Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

215


Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 215 жолды қоса алғанда сомасы)

300


IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Қарыздар

310


Туынды қаржы құралдары

311


Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

312


Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер

313


Өзге де ұзақмерзімді міндеттемелер

314


Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 314 жолды қоса алғанда сомасы)

400


V. Капитал

Жарғылық (акционерлік) капитал

410


Эмиссиялық кіріс

411


Сатып алынған меншікті үлес құралдары

412


Резервтер

413


Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)

414


Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда сомасы)

420


Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

421


Капитал барлығы (420 жол +/- 421 жол)

500


Балансы (300 жол +400 жол + 500 жол)
Уақытша әкімші ______________________________________________________
                     (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)

Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі
(тиімсіздігі) туралы уақытша
әкімші қорытындысының үлгі 
нысанына 3-қосымша     

Оңалту рәсімдерін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың пайда
мензияндар туралы есеп көрсеткіштері және пайда мензияндар
туралы есеп болжамы

                                                        мың теңге

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Оңалту рәсімін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың іс жүзіндегі көрсеткіштері

Оңалту рәсімін қолдану күніне көрсеткіштер

Оңалту жоспарына сәйкес болжамды көрсеткіштер

1.01._ ж.

1.01.__ж

1.01.__ ж.

1.01._ ж.

1.01.__ж

1.01.__ ж.

1.01.__ ж.

1.01._ ж.

Түсім

010


Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны

011


Жалпы пайда (010 жол – 011 жол)

012


Сату бойынша шығыстар

013


Әкімшілік шығыстар

014


Өзге шығыстар

015


Өзге кірістер

016


Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)

020


Қаржыландыру бойынша түскен кірістер

021


Қаржыландыру бойынша шығыстар

022


Салық салынуға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 022 жолды қоса алғанда)

100


Табыс салығы бойынша шығыстар

101


Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (100 жол - 101 жол):

200


негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Өзге де жиынтық пайда, барлығы (310 жолдан 311 жолды қоса алғанда сомасы):

300


оның ішінде:
Негізгі қаражатты қайта бағалау

310


Қаржы активтерін қайта бағалау

311


Жалпы жиынтық пайда (200 жол + 300 жол)

400


Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:
негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Акцияға арналған пайда:

500


Уақытша әкімші ______________________________________________________
                     (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)

Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі
(тиімсіздігі) туралы уақытша
әкімші қорытындысының үлгі 
нысанына 4-қосымша     

Оңалту рәсімдерін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың ақша
қаражатының қозғалысы туралы есеп көрсеткіштері және ақша
қаражатының қозғалысы туралы есеп болжамы

                                                          мың теңгеЖол коды

Оңалту рәсімін қолдану алдындағы соңғы 3 жылдың іс жүзіндегі көрсеткіштері

Оңалту рәсімін қолдану күніне көрсеткіштер

Оңалту жоспарына сәйкес болжамды көрсеткіштер

1.01._ ж.

1.01.__ж.

1.01.__ ж.

1.01._ ж.

1.01.__ж.

1.01.__ ж.

1.01.__ ж.

1.01._ ж.

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 015 жолды қоса алғанда сомасы)

010


оның ішінде:
тауарлар мен қызметтерді сату

011


өзге де түсім

012


сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар

013


алынған сыйақылар

014


өзге де түсімдер

015


2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 026 жолды қоса алғанда сомасы)

020


оның ішінде:
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер

021


тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар

022


еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер

023


сыйақы төлемдері

024


бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер

025


өзге де төлемдер

026


3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)

030


II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 046 жолды қоса алғанда сомасы)

040


оның ішінде:
негізгі құралдарды өткізу

041


материалдық емес активтерді өткізу

042


өзгеде ұзақ мерзімді активтерді өткізу

043


алынған дивидендтер

044


алынған сыйақылар

045


өзге түсімдер

046


2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (051 жолдан 055 жолды қоса алғанда сомасы)

050


оның ішінде:
негізгі қаражатты сатып алу

051


материалдық емес активтерді сатып алу

052


басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

053


қарыз беру

054


өзге төлемдер

055


3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол – 050 жол)

060


III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (071 жолдан 074 жолды қоса алғанда сомасы)

070


оның ішінде:
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы

071


қарыздар алу

072


алынған сыйақылар

073


өзге түсімдер

074


2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (80 жолдан 85 жолды қоса алғанда сомасы)

080


оның ішінде:
қарыздарды өтеу

081


сыйақы төлеу

082


дивидендтерді төлеу

083


ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер

084


өзге кетулер

085


3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (070 жол – 080 жол)

090


4. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері

100


5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 060 жол +/- 090 жол+/-100 жол)

110


6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары

120


7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

130


Уақытша әкімші ______________________________________________________
                    (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі
(тиімсіздігі) туралы уақытша
әкімші қорытындысының үлгі 
нысанына 5-қосымша     

Өндіріс бағдарламасы

Өнімдер атауы

____ ж. жоспар

____ ж. жоспар

____ ж. жоспар

___ ж. жоспар

____ ж. жоспар

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кезеңнің басында аяқталмаған өндіріс, барлығыоның ішінде:


1.11.2


Өзге


2.

Өндірілген өнімдер, барлығыоның ішінде:


2.12.2


Өзге


3.

Кезеңнің соңында аяқталмаған өндіріс, барлығыоның ішінде:


3.13.2


Өзге


Уақытша әкімші ______________________________________________________
                    (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі
(тиімсіздігі) туралы уақытша
әкімші қорытындысының үлгі 
нысанына 6-қосымша     

Іске асыру бағдарламасы

Өнімдер атауы

_____ жылға арналған жоспар

_____ жылға арналған жоспар

_____ жылға арналған жоспар

_____ жылға арналған жоспар

_____ жылға арналған жоспар

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Өнімді өткізу, барлығы

оның ішінде:
1.1.

1.2.

1.3Өзге
Уақытша әкімші ______________________________________________________
                    (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі
(тиімсіздігі) туралы уақытша
әкімші қорытындысының үлгі 
нысанына 7-қосымша     

Кредиторлық берешекті өтеу болжамы

р/с

Кезектілігі

Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлық берешек сомасы

барлығы

оның ішінде

__. өтелуі

__ж. өтелуі

__ж. өтелуі

__ж. өтелуі

__ж. өтелуі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1-кезек2

2-кезек3

3-кезек4

4-кезек5

5-кезек
ЖиыныУақытша әкімші ______________________________________________________
                    (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
Қолы _____________________

Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрінің     
2015 жылғы 9 желтоқсандағы 
№ 639 бұйрығына 2 қосымша 

Нысан

Оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы
банкроттықты басқарушы қорытындысының үлгі нысаны

                     ___________     _____________________
                        (күні)         (жасалған орны)

      «Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы
Қазақстан Республикасы Заңының 95-1-бабы 3-тармағына сәйкес
банкроттықты басқарушы оңалту жоспарының
_____________________________________________________________________
          (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)
тиімділігі (тиімсіздігі)____________________ туралы қорытынды жасады.
                         (борышкердің атауы)

      Борышкер туралы жалпы мәліметтер осы қорытындының үлгі
нысанының 1-қосымшасында көрсетілген.

1. Оңалту жоспарына сәйкес оңалту шаралары

р/с

Оңалту шараларының атауы

Орындалу мерзімдері

Оңалту шараларын іске асыру бойынша іс-шаралар (борышкердің төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiруге бағытталған іс-қимылдарды, осы процеске тартылған шаруашылық субъектілерінің атауларын, құжаттарын, №, күндерін, қаржы есептілігі негізіндегі есептеулері мен сомаларын нақты көрсете отырып, сипаттау)*

1

Ұйымдастырушылық-шаруашылық2

Техникалық3

Қаржы-экономикалық4

Құқықтық5

Санация6

электрондық аукцион жүргізу жолымен мүлікті (активтерді) сату7

Талап ету құқықтарын басқаға беру8

Борыштарды есептен шығару9

Өсімпұлдар, айыппұлдарды есептен шығару10

Борыштарды айырбастау11

Бітімгершілік келісім жасау12

Кредиттер (микрокредиттер) алу13

Мемлекеттік қолдау шаралары14

Дебиторлық берешекті өндіру15

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де iс-шаралар      Ескертпе: * - растайтын құжаттардың көшірмесі қоса беріледі.

2. Борышкер қызметінің қаржы-экономикалық және өндірістік көрсеткіштері

      1. Борышкердің қаржылық қызметінің көрсеткіштері осы қорытындыға 2-қосымшада көрсетілген.
      2. Өндіріс бағдарламасы осы қорытындының үлгі нысанына 3-қосымшада көрсетілген.
      3. Іске асыру бағдарламасы осы қорытындының үлгі нысанына 4-қосымшада көрсетілген.
      4. Кредиторлық берешекті өтеу болжамы осы қорытындының үлгі нысанына 5-қосымшада көрсетілген.

3. Қорытынды

1. __________________оңалту жоспары тиімді (тиімсіз) болып табылады.
   (борышкердің атауы)          (қажеттісінің астын сызу)
_____________________________________________________________________
  (оңалту жоспарының тиімді (тиімсіз) болып табылуына негіздемелер)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      Оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы қорытынды
___________ парақта жасалған, _______ беті нөмірленген және тігілген.

      Қосымшасы: _____________ парақта.

      Уақытша әкімші __________________________________ ____________
             (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)    (қолы)

Оңалту жоспарының тиімділігі  
(тиімсіздігі) туралы банкроттықты
басқарушы қорытындысының үлгі 
нысанына 1-қосымша      

Борышкер туралы жалпы мәліметтер

Мәлеметтердің тізімі

Мәлеметтер

1

Құрылтайшы құжаттарға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде борышкендің атауы


2

Борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімді қозғау туралы шешім (№, күні, сот атауы)


3

Уақытша басқарушыны тағайындау туралы сот ұйғарымы (№, күні, сот атауы)


4

Борышкердің қаржылық жағдай туралы уақытша басқарушының қорытындысы (№, күні)


5

Уәкілетті органның банкроттықты басқарушыны тағайындау туралы бұйрығы (№, күні)


6

Мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер, (тіркеу (қайта тіркеу) күні), тіркеу нөмірі, орны, мемлекеттік тіркеу негіздемесі (жаңадан құрылған, қайта құру, қосу және басқасы)/қайта тіркеу (жарғылық капитал мөлшерін азайту, атауын өзгерту және басқасы)


7

Заңды мекенжайы


8

Кодын көрсете отырып, экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жiктеуіші бойынша қызмет түрі


9

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)


10

Құрылтайшының (-лардың) Т.А.Ә.


11

Басшының Т.А.Ә.


12

Бухгалтердің Т.А.Ә.


13

Борышкер мүлкінің меншік иесінің (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшының (қатысушының) және/немесе лауазымды (ол уәкілеттік берген органның), құрылтайшының (қатысушының) және/немесе өзге заңды тұлғалар борышкерінің лауазымды тұлғасының (тұлғаларының) қатысуы, % қатысу үлесі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан орны, БСН (ЖСН) (болған кезде) қатысу кезеңі)


14

Құрылтайшы құжаттарға сәйкес жарғылық капиталдың мөлшері, мың теңге


15

Жер қойнауын пайдаланушы болып табылады ма: жер қойнауын пайдалану туралы құқықты кім және қашан берген, жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды ашу


16

Борышкердің құрылымдық бөлімшелерінің болуы туралы мәліметтер (бар болған жағдайда)


17

Кепілдікте тұрған мүлік туралы мәліметтер


18

Мүліктік жалдауда (жалгерлікте) тұрған мүлік туралы мәліметтер


      Банкроттықты басқарушы ________________________________________
                         (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
      Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі  
(тиімсіздігі) туралы банкроттықты
басқарушы қорытындысының үлгі 
нысанына 2-қосымша      

Оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы қорытындысын
жасау күнгі борышкердің қаржылық қызметінің көрсеткіштері

Көрсеткіштер тізімі

Мәлеметтер

1

Негізгі қаражат


2

Қорлар


3

Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек


4

Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек


5

Қарыздар


6

Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек


7

Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек


8

Резервтер


9

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтердіөткізуден түскен кіріс


10

Өзге кірістер


11

Өткізу бойынша шығыстар


12

Жиынтық пайда (9 жол – 10 жол – 11 жол)


13

Әкімшілік шығыстар


14

Өзге де шығыстар


15

Жиынтық табыс (12 жол – 13 жол – 14 жол)


      Банкроттықты басқарушы ________________________________________
                         (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
      Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі  
(тиімсіздігі) туралы банкроттықты
басқарушы қорытындысының үлгі 
нысанына 3-қосымша      

Өндіріс бағдарламасы

Өнімдер атауы

____ ж. жоспар

____ ж. жоспар

____ ж. жоспар

___ ж. жоспар

____ ж. жоспар

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кезеңнің басында аяқталмаған өндіріс, барлығыоның ішінде:


1.11.2


Өзге


2.

Өндірілген өнім, барлығыоның ішінде:


2.12.2


Өзге


3.

Кезеңнің соңында аяқталмаған өндіріс, барлығыоның ішінде:


3.13.2Өзге


      Банкроттықты басқарушы ________________________________________
                         (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
      Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі  
(тиімсіздігі) туралы банкроттықты
басқарушы қорытындысының үлгі 
нысанына 4-қосымша      

Іске асыру бағдарламасы

Өнімдер атауы

_____ жылға арналған жоспар

_____ жылға арналған жоспар

_____ жылға арналған жоспар

_____ жылға арналған жоспар

_____ жылға арналған жоспар

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

саны

іске асыру бағасы, мың теңге

жиыны, мың теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Өнімді өткізу, барлығы

оның ішінде:
1.1

1.2.

1.3Өзге
      Банкроттықты басқарушы ________________________________________
                         (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
      Қолы _____________________

Оңалту жоспарының тиімділігі  
(тиімсіздігі) туралы банкроттықты
басқарушы қорытындысының үлгі 
нысанына 5-қосымша      

Кредиторлық берешекті өтеу болжамы

р/с

Кезектілігі

Оңалту жоспарын әзірлеу күніне кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлық берешек

Өтеу болжамы

20__ж.

20__ж.

20__ж.

20__ж.

20__ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1-кезек2

2-кезек3

3-кезек4

4-кезек5

5-кезек
Жиыны      Банкроттықты басқарушы ________________________________________
                         (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған кезде)
      Қолы _____________________