Оқу орталықтарының қызмет қағидалары

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 388 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 16 маусымда № 11365 тіркелді.

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.12.2017 № 922 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 6-13) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы оқу орталықтарының қызмет қағидалары "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6-13) тармақшасына сәйкес әзірленген және оқу орталықтарының қызмет тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.12.2017 № 922 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):

      1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму министрі
Ә. Исекешев

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Білім және ғылым министрі

      ___________ А. Сәрінжіпов

      2015 жылғы 8 мамыр

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      ___________ Е. Досаев

      2015 жылғы 24 сәуір  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2015 жылғы 31 наурыздағы
№ 388 бұйрығымен
бекітілген

Оқу орталықтарының қызмет қағидалары

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.12.2017 № 922 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы оқу орталықтарының қызметі Қағидалары "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6-13) тармақшасына сәйкес әзірленген және оқу орталықтарының қызмет тәртібін айқындайды.

      2. Энергия аудиті, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасы және энергия менеджменті бағыттары бойынша кадрларды қайта даярлауды және (немесе) олардың біліктілігін арттыруды оқу орталықтары жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.12.2017 № 922 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) қайта даярлау - басқа кәсіпті немесе мамандықты игеруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту нысаны;

      2) біліктілікті арттыру - бұрын алған кәсіптік білімін, шеберлігі мен дағдыларын қолдауға, кеңейтуге, тереңдетуге және жетілдіруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту нысаны;

      3) оқу орталығы - энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы кадрларды қайта даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектісі;

      4) оқу орталығының куәлігі - оқу орталығы беретін, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арттыру курстарынан өткенін куәландыратын ресми құжат.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.12.2017 № 922 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 29.09.2020 № 499 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

      4. Оқу орталықтарының негізгі міндеттері:

      1) кадрларды қайта даярлау;

      2) тиісті технологиялар мен өндірісте болып жатқан өзгерістерге байланысты жұмысшыларға, қызметкерлерге, мамандарға үнемі қойылып отыратын талаптарды есепке ала отырып, олардың біліктілігін арттыру болып табылады.

2. Оқу орталықтарының қызмет ету тәртібі

      5. Оқу Заңның 5-бабының 15-1) тармақшасына сәйкес бекітілген және оқу орталықтарының басшылары бекітетін процесі оқу орталықтарында оқу жоспарлары мен бағдарламаларына оқу процесінің күнтізбелік кестелеріне сәйкес ұйымдастырылады.

      6. Біліктілікті арттыру және (немесе) кадрларды қайта даярлау оқу орталықтары мен мүдделі заңды және жеке тұлғалармен жасалатын оқу шарттары негізінде жүзеге асырылады.

      7. Оқу құны оқу шартында айқындалады.

      8. Біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау күндізгі оқу түрі бойынша ғана жүргізіледі.

      9. Біліктілікті арттыруға және кадрларды қайта даярлауға мынадай бағыттар бойынша жіберіледі:

      1) энергия аудиті - техникалық мамандықтар бойынша жоғары немесе арнаулы орта білімі бар тұлғалар;

      2) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы сараптама - энергетика, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында жоғары білімі бар адамдар;

      3) энергия менеджменті - жоғарғы немесе арнайы орта білімі бар тұлғалар.

      10. Кадрлардың біліктілігін арттыруға кадрлардың қайта даярлау курстарынан өткені туралы оқу орталығының куәлігі бар адамдар жіберіледі.

      11. Қайта даярлау және біліктілікті арттыру бойынша оқу процесі жазбаша немесе компьютерлік нысанда тестілеу түріндегі қорытынды емтиханмен аяқталады.

      12. Тестілеу сұрақтары әр нұсқасы елу сұрақтан кем болмайтын кемінде үш жауап болатын және олардың біреуі дұрыс болып табылатын төрт нұсқадан кем болмауға тиіс.

      13. Тестілеу сұрақтары тоқсанына бір рет 10 % жаңартылып отыру тиіс.

      14. Тиісті бағыттар бойынша тестілеу сұрақтары емтихан комиссиясы (бұдан әрі - комиссия) бекітеді, комиссияның сандық және дербес құрамын оқу орталығының басшысы бекітеді, бірақ үш адамнан кем болмауы керек.

      Тыңдаушының жұмыс берушісінің, комиссия құрамына кіре алмайды.

      15. Тестілеу сұрақтарының сексен және одан көп пайызына дұрыс жауап берген тыңдаушыға осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы куәлік беріледі.

      16. Тестілеу нәтижесінде дұрыс жауабы сексен пайыздан кем болған тыңдаушы он жұмыс күні ішінде бір реттен аспайтын қайта тапсыруға рұқсат етіледі.

      17. Оқу орталықтары жартыжылдық қорытындылары бойынша 15 шілдеден және 15 қаңтардан кешіктірмей, есептік кезең ішінде берілген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кадрлардың қайта даярлаудан және (немесе) біліктілігін арттырудан өткені туралы мәліметтерді 2-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға жібереді.

  Оқу орталықтары
қызметінің қағидаларына
1-қосымша

      Нысан

      /Оқу ұйымының логотипі/

      Оқу орталығы _________________

      Кадрлардың қайта даярлау (немесе) біліктілікті

      арттыру курстарынан өткені туралы

      КУӘЛІК

      № ______________

      20___ жылғы "____" _________ берілді

      Осы куәлік растайды __________________________

      (Т.А.Ә.)

      Ол 20__ жылғы "___"________ бастап 20__жылғы "___"_____________ дейін

      ______________________________________________________ бағыты бойынша

      (қайта даярлау немесе біліктілікті арттыру)

      _____________________________________________________________________

      (қайта даярлау немесе біліктілікті арттыру бағытының атауы)

      ____________________________________ курстан табысты өткенін растайды

      (оқу орталығының атауы)

      Оқу сағаттарының саны _______.

      Комиссия төрағасы

      ___________________/___________________

      (қолы) (қолының толық жазылуы)

      Оқу орталығының басшысы

      ___________________/___________________

      (қолы) (қолының толық жазылуы)

      М.О. (болған кезде)

  Оқу орталықтары
қызметінің қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы Қызметті жүзеге асыратын қайта даярлау (немесе) біліктілікті арттырудан өткені туралы мәліметтер

Оқу орталығының атауы

Куәлік нөмірі

Тыңдаушының Т.А.Ә.А.

Бағыттың атауы

Курстың атауы (қайта даярлау немесе біліктілікті арттыру)


1

2

3

4

5