Мемлекеттік техникалық инспекторлар актілерінің нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 ақпанда № 56 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 наурызда № 10457 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 27 тамыздағы № 337 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Энергетика министрінің 27.08.2018 № 337 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 54) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мемлекеттік техникалық инспекторлар актілерінің нысандары:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Тексеруді тағайындау туралы акт;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Тексеру қорытындысы туралы акт;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасының талаптарында анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес Тексерісті тоқтату, қайта жаңғырту, ұзарту, тексеруге қатысушылардың өзгеруі туралы хабарлама бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 30.11.2015 № 676 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін оны күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында жариялануын;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. "Мемлекеттік техникалық инспекторлар актілерінің нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің м.а. 2012 жылғы 24 қыркүйектегі № 341 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8037 тіркелді, "Егемен Қазақстан" 2012 жылғы 24 қарашадағы № 771-775 (27847) газетінде жарияланды) күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы энергетика вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Энергетика министрі

В. Школьник


  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2015 жылғы 2 ақпандағы
№ 56 бұйрығына
1-қосымша

      Нысан

Тексеруді тағайындау туралы
№_______ АКТ

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 17.05.2016 № 209 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      _________________

      (күні)

      Мемлекеттік органның атауы: _________________________________________

      Тексеруді жүргізуге уәкілетті тұлға:_________________________________

      (мемлекеттік техникалық

      _____________________________________________________________________

      инспектордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (болған жағдайда)

      Тексерулер жүргізуге тартылатын мамандар, кеңесшілер және сарапшылар

      туралы мәліметтер:___________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Тексерілетін субъект:

      _____________________________________________________________________

      (субъектінің ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, толық атауы

      _____________________________________________________________________

      (субъект басшысының Тегі, Аты, Әкесінің аты (болған жағдайда)

      _____________________________________________________________________

      (субъектінің орналасқан жері)

      _____________________________________________________________________

      (ЖСН, БСН)

      Тағайындалған тексерудің мәні:_______________________________________

      Тексеру жүргізудің мерзімі: "__"___20__ж. бастап "__"___20__ж. дейін.

      Тексеру жүргізудің құқықтық негіздері:_______________________________

      Тексерілетін кезең: "___"______20____ж. бастап "__"______20__ж. қоса.

      Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлер

      кодексінің 155-бабында көзделген тексерілетін субъектінің құқықтары

      және міндеттерімен* таныстым, актінің 1 данасын алдым:

      _____________________________________________________________________

      (тексерілетін субъекті басшысының (өкілінің) Тегі, Аты, Әкесінің аты

      (болған жағдайда), қолы, немесе тексеруді тағайындау туралы

      актінің екінші данасында кеңседе (іс жүргізуші) алу туралы белгіні

      қою)

      Мемлекеттік техникалық инспектор М.О. ________________

      (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (Тегі, Аты, Әкесінің аты (болған жағдайда))

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2015 жылғы 2 ақпандағы
№ 56 бұйрығына
2-қосымша

      Нысан

Тексеру қорытындысы туралы
№_____ АКТ

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 17.05.2016 № 209 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "____" ________ 20____ ж. __________________

      _________________ (жері)

      (Уақыты)

      Бақылау және қадағалау органының атауы:______________________________

      Тексеруді жүргізуге уәкілетті тұлға _________________________________

      (мемлекеттік техникалық

      _____________________________________________________________________

      инспектордың Тегі, Аты, Әкесінің аты (болған жағдайда))

      Тексерулер жүргізуге тартылатын мамандар, кеңесшілер және сарапшылар

      туралы мәліметтер:___________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Тексерілетін субъект:________________________________________________

      (субъектінің ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны,

      _____________________________________________________________________

      толық атауы)

      _____________________________________________________________________

      (субъект басшысының Тегі, Аты, Әкесінің аты (болған жағдайда))

      _____________________________________________________________________

      (субъектінің орналасқан жері)

      _____________________________________________________________________

      (ЖСН, БСН)

      Тексеруді тағайындау туралы акт "____"__________20____ж. №___________

      Тексеру жүргізу кезеңі: "__"______20_ж. бастап "___"_____20_ж. қоса.

      Тексеру қорытындылары туралы мәліметтер (оның ішінде анықталған

      бұзушылықтар, олардың сипаттамалары туралы):

      1. __________________________________________________________________

      2. __________________________________________________________________

      3. __________________________________________________________________

      4. __________________________________________________________________

      5. __________________________________________________________________

      6. __________________________________________________________________

      7. __________________________________________________________________

      8. __________________________________________________________________

      9. __________________________________________________________________

      10. _________________________________________________________________

      Тексеру парағының атауы:_____________________________________________

      (бұзушылық анықталған

      _____________________________________________________________________

      талаптардың тармақтары)

      Тексеру қорытындысы туралы актімен таныстым

      _____________________________________________________________________

      (тексерілетін субъекті өкілінің,

      _____________________________________________________________________

      сондай-ақ тексеруді жүргізу кезінде қатысқан адамның Тегі, Аты,

      Әкесінің аты (болған жағдайда) олардың қолы немесе қол қоюдан бас

      тартуы)

      Қосымшалар:__________________________________________________________

      (тексерудің нәтижелері бойынша ескертулер және (немесе) қарсылықтар)

      Акт 2 данада жасалды, қосымша _____ парақ.

      Мемлекеттік техникалық инспектор ______________________

      (қолы)

      Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексі

      152-бабының 4-тармағына сәйкес, егер Қазақстан Республикасының

      заңнамасында өзгеше белгіленбесе, тексеру нәтижесінде анықталған

      бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары

      қажет болған жағдайда, қарсылықтар болмаған кезде тексерілетін

      субъект, тексеруді жүргізген мемлекеттік органның басшысымен

      келісілетін мерзімдерді көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жою

      жөнінде қабылданатын шаралар туралы ақпаратты үш жұмыс күнінен

      кешіктірмей ұсынуға құқылы.

      Актіні алдым ________________________________________________________

      (тексерілетін субъекті басшысының (өкілінің) Тегі, Аты,

      Әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, немесе тексеру аяқталған

      күні тексеру қорытындысы туралы актінің екінші данасында кеңседен (іс

      жүргізушіден) алу туралы белгіні қою)

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2015 жылғы 2 ақпандағы
№ 56 бұйрығына
3-қосымша

      Нысан

Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнама
талаптары анықталған бұзушылықтарды жою туралы
№___НҰСҚАМА

      "__"________20____ж. ____________________

      (жері)

      Мен,_________________________________________________________________

      (мемлекеттік техникалық инспектордың Тегі, Аты, Әкесінің аты

      _____________________________________________________________________

      (бар болған жағдайда))

      "___"____ж. №__________ тексеру тағайындау туралы актінің негізінде

      келесі субъектіде:___________________________________________________

      (субъектінің ұйымдастырушылық-құқықтық

      _____________________________________________________________________

      нысаны, толық атауы)

      _____________________________________________________________________

      (субъект басшысының Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда))

      _____________________________________________________________________

      (субъектінің орналасқан жері)

      ____________________________________________________________________

      (ЖСН, БСН)

      _____________________________________________________________________

      ___________________________________________________тексеру жүргіздім.

      "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының

      8-тармақшасын басшылыққа ала отырып, келесі іс-шараларды орындауға

      НҰСҚАМА БЕРЕМІН:

Р/с №

Іс-шаралар атауы

Орындау мерзімі

Орындауға жауапты қызметтік

тұлға


      Ескертпе.

      *Қосымша жазбалар үшін қажет кезде осы жерде тармақтар қосуға болады.

      Нұсқаманың орындалғаны туралы ақпаратты______________________________

      (мемлекеттік энергетикалық

      _____________________________________________________________________

      қадағалау және бақылау жөнiндегi мемлекеттiк органның атауы)

      _____________________________________________________________________

      ______________________________________ мекенжайы бойынша ұсыну керек.

      Мемлекеттік техникалық инспектор ________________

      (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда))

      Аумақтық департаменттің басшысы ________________

      (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда))

      немесе нұсқаманың екінші данасында кеңседе (іс жүргізуші) алу туралы

      белгіні қою)

      Нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым: "___"___________20___ж.

      Кәсіпорын басшысы (өкілі) ________________

      (қолы)

      _____________________________________________________________________

      (Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда))

  Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2015 жылғы 2 ақпандағы
№ 56 бұйрығына
4-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Энергетика министрінің 30.11.2015 № 676 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Нысан

Тексерісті тоқтату, қайта жаңғырту, ұзарту, тексеруге
қатысушылардың өзгеруі туралы хабарлама

      1. Орган ____________________________________________________________

      2. Тексеруді тағайындау туралы актінің (алдыңғы) номері ____________,

      3. Тексеруді тағайындау туралы актінің күні 20__ ж. _________________

      4. Тоқтату күні 20__ ж. _____________

      5. Қайта жаңғырту күні 20__ ж. _____________

      6. Ұзарту күні 20__ ж. _____________

      7. Акт бойынша (алдыңғы) тексеру жүргізуге уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә.

      және лауазымы _______________________________________________________

      8. Тексеруге қатысушылардың өзгеруіне байланысты тексеру жүргізуге

      уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә. және лауазымы _____________________________

      9. Акт бойынша (алдыңғы) тексерулер жүргізуге тартылатын мамандар,

      кеңесшілер және сарапшылар туралы мәлімет ___________________________

      10. Тексеруге қатысушылардың өзгеруіне байланысты тексерулер

      жүргізуге тартылатын мамандар, кеңесшілер және сарапшылар туралы

      мәлімет _____________________________________________________________

      11. Тексерісті тоқтату, ұзарту, қайта жаңғырту, тексеруге

      қатысушылардың өзгеруі, туралы себебі _______________________________

      12. Тексерісті тоқтату, ұзарту, қайта жаңғырту, тексеруге

      қатысушылардың өзгеруі, туралы хабарламаны жолдау күні "____"

      ___________20__ г.

      _____________________________________________________________________

      (мемлекеттік орган бірінші басшының қолы, Т.А.Ә.)

      "___"_______20___г.

      Мемлекеттік органның мөрі

      _____________________________________________________________________

      (құқықтық статистика және арнайы есепке алу уәкілетті органы

      тұлғасының лауазымы, Т.А.Ә.)

      "___"_______20___г. тіркеу мөртабаны