Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 147 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 08 тамызда № 8618 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 74 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.05.2015 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының
1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.
      Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есептілікті ұсыну қағидаларына қосымшаның «Меморандумның баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 4-кестесіндегі 7130 «Шығын есебіне шығарылған борыштар» шоты 2013 жылғы 1 желтоқсанға дейін қолданылады.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 28 маусымдағы 
№ 147 қаулысымен     
бекітілген       

Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс
шоттарындағы қалдықтар туралы есептілікті ұсыну қағидалары

      1. Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының
1-тармағына, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.
      2. Екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – банктер) Қағидалардың қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есепті ұсынады.
      Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының 1-тармағында көзделген тәртіппен айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеуде көрсетіледі.
      Банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есеп электрондық тасымалдағышта мынадай мерзімдерде:
      1) күн сайынғы есеп – есепті күннен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады (ай сайынғы есеппен бір мезгілде тапсырылатын айдың алғашқы есепті күндерін қоспағанда);
      2) ай сайынғы есеп – есепті айдың соңғы күнінен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.
      Он және одан да көп филиалдары бар банктер баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есепті мынадай мерзімдерде:
      күн сайынғы есепті – есепті күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей (ай сайынғы есеппен бір мезгілде тапсырылатын айдың алғашқы есепті күндерін қоспағанда);
      ай сайынғы есепті – есепті айдың соңғы күнінен кейінгі бес жұмыс күннен кешіктірмей ұсынады.
      3. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштардағы есептерге банктің бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтері қол қояды, олар мөрмен куәландырылады және банктерде сақталады.
      Электрондық форматтағы есептер ұсынылып отырған деректердiң конфиденциалдылығын және түзетілмеуін қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдікпен жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып ұсынылады.
      Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен бірдейлігін банктің бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.
      4. Есептілік ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күнінен кеш емес мерзімде есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, банк уәкілетті органға және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі – Комитет) пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін көрсете отырып жазбаша түсіндірме ұсынады.
      Есептілік ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күнінен асатын мерзімде есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, банк уәкілетті органға және Комитетке есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтінішхат ұсынады. Уәкілетті орган банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабында көзделген шектеулі ықпал ету шараларының бірін қолданады.

Екінші деңгейдегі банктердің баланстық
және баланстан тыс шоттарындағы   
қалдықтар туралы есептілікті ұсыну  
қағидаларына қосымша         

Нысан

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп
_____________________________________________________________
(екінші деңгейдегі банктің толық атауы)
_______________ жағдай бойынша

1. Активтердiң, мiндеттемелердiң және меншiктi капиталдың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп

(мың теңгемен)

Шоттар
№№

Шоттар, баланстық шоттар және оларға қосалқы шоттар сыныптарының, топтарының атаулары

Сомасы


I сынып - AКТИВТЕР


1000

Ақша


1001

Кассадағы қолма-қол ақша


1002

Жолдағы банкноталар мен монеталар


1003

Айырбастау пункттерiндегi қолма-қол ақша


1004

Кешкi кассадағы қолма-қол ақша


1005

Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша


1006

Жолдағы жол жүру чектерiндегi ақша


1007

Қымбат металдардан жасалған монеталар, кассада


1008

Жол чектерiндегi ақша


1009

Қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар, кассада


1010

Тазартылған қымбат металдар


1011

Тазартылған қымбат металдар


1012

Жолдағы тазартылған қымбат металдар


1013

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар


1050

Корреспонденттiк шоттар


1051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi корреспонденттiк шот


1052

Басқа банктердегi корреспонденттiк шоттар


1053

Ипотекалық ұйымдардың банктердегi ағымдағы шоттары


1054

Басқа банктердегi корреспонденттiк шоттар мен ипотекалық ұйымдардың ағымдағы шоттары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1100

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне талаптар


1101

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi салымдар (бiр түнге)


1102

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi талап етуге дейінгі салымдар


1103

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi мерзiмдiк салымдар


1104

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi мiндеттi резервтер


1105

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдар бойынша дисконт


1106

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы


1150

Айналысқа шығарғанға дейінгі ұлттық валютадағы банкноталар


1150

Айналысқа шығарғанға дейінгі ұлттық валютадағы банкноталар


1200

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн бағалы қағаздар


1201

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн бағалы қағаздар


1202

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн бағалы қағаздар бойынша мерзiмi өткен берешек


1205

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт


1206

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы


1208

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн бағалы қағаздардың әдiл құнын оң түзету шоты


1209

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн бағалы қағаздардың әдiл құнын терiс түзету шоты


1250

Басқа банктерде орналастырылған салымдар


1251

Басқа банктерде орналастырылған салымдар (бiр түнге)


1252

Басқа банктерде орналастырылған талап етуге дейінгі салымдар


1253

Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзiмдi салымдар (бiр айға дейiн)


1254

Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзiмдi салымдар (бiр жылға дейiн)


1255

Басқа банктерде орналастырылған ұзақ мерзiмдi салымдар


1256

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымдар


1257

Салымдар бойынша басқа банктердiң мерзiмi өткен берешегi


1259

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтер (провизиялар)


1260

Басқа банктерде орналастырылған мерзiмдi салымның құнын оң түзету шоты


1261

Басқа банктерде орналастырылған мерзiмдi салымның құнын терiс түзету шоты


1262

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету шоты


1263

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын терiс түзету шоты


1264

Банктiң, ипотекалық ұйымның және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының мiндеттемелерiн қамтамасыз ету болып табылатын салым


1265

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша дисконт


1266

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы


1267

Банктiң және ипотекалық ұйымның мiндеттемелерiн қамтамасыз ету ретінде берiлген ақшаны (қардарлық, қарымжы) сақтау шоты


1300

Басқа банктерге берiлген қарыздар


1301

Басқа банктердiң корреспонденттiк шоттары бойынша овердрафт қарыздары


1302

Басқа банктерге берiлген қысқа мерзiмдi қарыздар


1303

Басқа банктерге берiлген овернайт қарыздары


1304

Басқа банктерге берiлген ұзақ мерзiмдi қарыздар


1305

Басқа банктерге қаржы лизингi


1306

Қарыздар бойынша басқа банктердiң мерзiмi өткен берешегi


1309

Қаржы лизингi бойынша басқа банктердiң мерзiмi өткен берешегi


1310

Басқа банктерге берiлген қарыз құнын оң түзету шоты


1311

Басқа банктерге берiлген қарыз құнын терiс түзету шоты


1312

Басқа банктерге берiлген қарыздар бойынша дисконт


1313

Басқа банктерге берiлген қарыздар бойынша сыйлықақы


1319

Басқа банктерге берiлген қарыздар және қаржы лизингi бойынша резервтер (провизиялар)


1320

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздар және қаржы лизингi


1321

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген овердрафт қарыздары


1322

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қысқа мерзiмдi қарыздар


1323

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген ұзақ мерзiмдi қарыздар


1324

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздың құнын оң түзету шоты


1325

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздың құнын терiс түзету шоты


1326

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы лизингi


1327

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздар бойынша мерзiмi өткен берешек


1328

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен берешек


1329

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздар мен қаржы лизингi бойынша резервтер (провизиялар)


1330

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздар бойынша дисконт


1331

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздар бойынша сыйлықақы


1350

Филиалдармен есеп айырысулар


1351

Бас офиспен есеп айырысулар


1352

Жергiлiктi филиалдармен есеп айырысулар


1353

Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар


1400

Клиенттерге талаптар


1401

Клиенттерге берiлген овердрафт қарыздары


1403

Клиенттердiң кредит карточкалары бойынша шоттар


1405

Клиенттердiң есепке алынған вексельдерi


1406

Клиенттердiң есепке алынған вексельдерi бойынша алдыңғы вексель ұстаушыларға есептелген сыйақы


1407

Клиенттерге факторинг


1409

Факторинг бойынша клиенттердiң мерзiмi өткен берешегi


1411

Клиенттерге берiлген қысқа мерзiмдi қарыздар


1417

Клиенттерге берiлген ұзақ мерзiмдi қарыздар


1420

Клиенттерге қаржы лизингi


1421

Қаржы лизингi бойынша клиенттердiң мерзiмi өткен берешегi


1422

Клиенттерге форфейтинг


1423

Форфейтинг бойынша клиенттердiң мерзiмi өткен берешегi


1424

Қарыз бойынша клиенттердiң мерзiмi өткен берешегi


1425

Клиенттердiң наразылық бiлдiрiлген вексельдерi


1426

Сауда қызметiн қаржыландыру операциялары бойынша клиентке қойылатын талаптар


1427

Сауда қызметiн қаржыландыру операциялары бойынша мерзiмi өткен берешек


1428

Клиенттерге берiлген қарыздар және қаржы лизингi бойынша резервтер (провизиялар)


1429

Клиенттерге берiлген басқа қарыздар


1430

Клиенттерге берiлген қарыздың құнын оң түзету шоты


1431

Клиенттерге берiлген қарыздың құнын терiс түзету шоты


1432

Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт


1433

Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы


1434

Клиенттерге берiлген қарыздар бойынша дисконт


1435

Клиенттерге берiлген қарыздар бойынша сыйлықақы


1445

Сенiмгерлiк басқаруға берiлген қаржы активтерi


1450

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар


1451

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1452

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар


1453

Сатуға арналған қолда бар сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт


1454

Сатуға арналған қолда бар сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы


1456

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың әдiл құнын оң түзету шоты


1457

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың әдiл құнын терiс түзету шоты


1459

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша мерзiмi өткен берешек


1460

Бағалы қағаздармен «керi РЕПО» операциялары


1461

Бағалы қағаздармен «керi РЕПО» операциялары


1462

Бағалы қағаздармен «керi РЕПО» операциялары бойынша мерзiмi өткен берешек


1463

Бағалы қағаздармен «керi РЕПО» операциялары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1470

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар


1471

Еншiлес ұйымдарға инвестициялар


1472

Қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар


1473

Ислам банкiнiң өндiрiс және сауда қызметiне инвестициялары


1475

Реттелген борышқа инвестициялар


1476

Басқа инвестициялар


1477

Еншiлес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1480

Өтелгенге дейiн ұсталатын бағалы қағаздар


1481

Өтелгенге дейiн ұсталатын бағалы қағаздар


1482

Өтелгенге дейiн ұсталатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт


1483

Өтелгенге дейiн ұсталатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы


1485

Өтелгенге дейiн ұсталатын бағалы қағаздар бойынша мерзiмi өткен берешек


1486

Өтелгенге дейiн ұсталатын бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1490

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар


1491

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар


1492

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша дисконт


1493

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйлықақы


1494

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша мерзiмi өткен берешек


1495

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1550

Төлемдер бойынша есеп айырысулар


1551

Басқа банктермен есеп айырысулар


1552

Клиенттермен есеп айырысулар


1600

Тауарлық-материалдық қорлар


1601

Тазартылмаған қымбат металдар


1602

Басқа тауарлық-материалдық қорлар


1603

Қымбат металдардан жасалған монеталар, қоймада


1604

Қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар, қоймада


1610

Сатуға арналған ұзақ мерзiмдi активтер


1610

Сатуға арналған ұзақ мерзiмдi активтер


1650,
1690

Негізгі құралдар және материалдық емес активтер


1651

Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құралдар


1652

Жер, үйлер және ғимараттар


1653

Компьютерлiк жабдық


1654

Басқа негізгі құралдар


1655

Қаржы лизингiне қабылданған негiзгi құралдар


1656

Жалға беруге арналған негiзгi құралдар


1657

Жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі шығындар


1658

Көлiк құралдары


1659

Материалдық емес активтер


1660

Құрылатын (әзiрленетiн) материалдық емес активтер


1661

Гудвилл


1662

Инвестициялық мүлік


1692

Үйлер мен ғимараттар бойынша есептелген амортизация


1693

Компьютерлiк жабдық бойынша есептелген амортизация


1694

Басқа негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация


1695

Қаржы лизингi бойынша алынған негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация


1696

Жалға беруге арналған негiзгi құралдар бойынша есептелген амортизация


1697

Жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация


1698

Көлiк құралдары бойынша есептелген амортизация


1699

Материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация


1700

Сыйақы алуға байланысты есептелген кiрiстер


1705

Корреспонденттiк шоттар бойынша есептелген кiрiстер


1710

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кiрiстер


1725

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кiрiстер


1726

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша мерзiмi өткен сыйақы


1727

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша есептелген кiрiстер


1728

Банктiң, ипотекалық ұйымның және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының мiндеттемелерiн қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген кiрiстер


1730

Басқа банктерге берiлген қарыздар және қаржы лизингi бойынша есептелген кiрiстер


1731

Басқа банктерге берiлген қарыздар және қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен сыйақы


1733

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздар мен қаржы лизингi бойынша есептелген кiрiстер


1734

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берiлген қарыздар мен қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен сыйақы


1735

Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген кiрiстер


1740

Клиенттерге берiлген қарыздар мен қаржы лизингi бойынша есептелген кiрiстер


1741

Клиенттерге берiлген қарыздар мен қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен сыйақы


1744

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн бағалы қағаздар бойынша есептелген кiрiстер


1745

Өтелгенге дейiн ұсталатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кiрiстер


1746

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген кiрiстер


1747

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша есептелген кiрiстер


1748

Бағалы қағаздармен «керi РЕПО» операциялары бойынша есептелген кiрiстер


1749

Басқа мерзiмi өткен сыйақы


1750

Бағалы қағаздар бойынша мерзiмi өткен сыйақы


1752

Есепке алынған вексельдер бойынша есептелген кiрiстер


1753

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген кiрiстер


1755

Сенiмгерлiк басқаруға берiлген қаржы активтерi бойынша есептелген кiрiстер


1756

Басқа операциялар бойынша есептелген кiрiстер


1757

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша есептелген кiрiстер


1771

Ислам банкiнiң жалдау шарттарындағы инвестициялық қызмет бойынша есептелген кiрiстерi


1772

Жалдау шарттарындағы инвестициялық қызмет бойынша мерзiмi өткен берешек


1790

Сыйақылар мен шығыстарды алдын ала төлеу


1792

Алынған қарыздар мен салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу


1793

Болашақ кезеңдердің шығыстары


1799

Басқа алдын ала төлемдер


1810

Есептелген комиссиялық кiрiстер


1811

Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1812

Агенттiк қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1813

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1814

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1815

Сенiмгерлiк операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1816

Кепiлдiктерi бар операциялар бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1817

Салымдарды қабылдау, клиенттердiң банк шоттарын ашу және жүргiзу бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1818

Басқа есептелген комиссиялық кiрiстер


1819

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсiби қызмет бойынша есептелген комиссиялық кiрiстер


1820

Төлем құжаттарының акцептiсі үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1821

Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1822

Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша есептелген комиссиялық кiрiстер


1823

Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1824

Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1825

Инкассация бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1826

Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1827

Сейф операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кiрiстер


1830

Мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1831

Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1832

Агенттiк қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1833

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1834

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1835

Сенiмгерлiк операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1836

Берiлген кепiлдiктер бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1837

Салымдарды қабылдау, клиенттердiң банк шоттарын ашу және жүргiзу бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1838

Басқа мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1839

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсiби қызмет бойынша мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1840

Төлем құжаттарының акцептiсі үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1841

Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1842

Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1843

Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1844

Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзiмi өткен комиссиялық кiрiстер


1850

Басқа дебиторлар


1851

Салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер бойынша есеп айырысулар


1852

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар


1853

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)


1854

Қызметкерлермен есеп айырысулар


1855

Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша дебиторлар


1856

Күрделi салымдар бойынша дебиторлар


1857

Кейінге қалдырылған салық активтері


1858

Шетел валютасы бойынша қысқа валюталық позиция


1859

Теңгемен шетел валютасының қарсы құны (ұзын валюталық позицияның)


1860

Банктiк қызмет бойынша басқа дебиторлар


1861

Кепiлдiктер бойынша дебиторлар


1864

Акцептелген вексельдер үшiн клиентке қойылатын талаптар


1867

Негiзгi емес қызмет бойынша басқа дебиторлар


1870

Басқа транзиттiк шоттар


1873

Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позиция


1874

Теңгемен тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша ұзын позицияның)


1876

Басқа банктiк қызметтен шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1877

Банктiк қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1878

Негiзгi емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


1879

Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсiмпұл)


1880

Секьюритилендiрiлетiн активтер


1880

Секьюритилендiрiлетiн активтер


1890

Туынды қаржы құралдарымен операциялар және дилинг операциялары бойынша талаптар


1891

Фьючерс операциялары бойынша талаптар


1892

Форвард операциялары бойынша талаптар


1893

Опциондық операциялар бойынша талаптар


1894

Спот операциялары бойынша талаптар


1895

Своп операциялары бойынша талаптар


1899

Басқа туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптарАктив бойынша жиынтығы:


Шоттар
№№

Шоттар, баланстық шоттар және оларға қосалқы шоттар сыныптарының, топтарының атаулары

Сомасы


II сынып - МІНДЕТТЕМЕЛЕР


2010

Корреспонденттiк шоттар


2011

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң корреспонденттiк шоттары


2012

Шетел орталық банктерiнiң корреспонденттiк шоттары


2013

Басқа банктердiң корреспонденттiк шоттары


2014

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттiк шоттары


2016

Басқа банктердiң тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары


2020

Басқа банктердiң талап етуге дейінгі салымдары


2021

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң талап етуге дейінгі салымдары


2022

Шетел орталық банктерiнiң талап етуге дейінгі салымдары


2023

Басқа банктердiң талап етуге дейінгі салымдары


2024

Басқа банктердiң талап етуге дейінгі салымдары бойынша мерзiмi өткен берешек


2030

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар


2034

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзiмдi қарыздар


2035

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қарыздың құнын оң түзету шоты


2036

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзiмдi қарыздар


2037

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қарыздың құнын теріс түзету шоты


2038

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қарыздар бойынша мерзiмi өткен берешек


2040

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар


2041

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша дисконт


2042

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша сыйлықақы


2044

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзiмдi қарыздар


2045

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздың құнын оң түзету шоты


2046

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзiмдi қарыздар


2047

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздың құнын теріс түзету шоты


2048

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша мерзiмi өткен берешек


2050

Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар


2051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен алынған қарыздар


2052

Шетел орталық банктерiнен алынған қарыздар


2054

Басқа банктерден алынған қысқа мерзiмдi қарыздар


2055

Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздың құнын оң түзету шоты


2056

Басқа банктерден алынған ұзақ мерзiмдi қарыздар


2057

Басқа банктерден алынған қаржы лизингi


2058

Басқа банктерден алынған қарыздар мен қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен берешек


2059

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен алынған қарыздар мен қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен берешек


2064

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзiмдi қарыздар


2065

Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздың құнын теріс түзету шоты


2066

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзiмдi қарыздар


2067

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингi


2068

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар мен қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен берешек


2069

Алынған қарыздар бойынша сыйлықақы


2070

Алынған қарыздар бойынша дисконт


2110

Овернайт қарыздары


2111

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен алынған овернайт қарыздары


2112

Шетел орталық банктерiнен алынған овернайт қарыздары


2113

Басқа банктерден алынған овернайт қарыздары


2120

Мерзiмдi салымдар


2121

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң мерзiмдi салымдары


2122

Шетел орталық банктерiнің мерзiмдi салымдары


2123

Басқа банктердiң қысқа мерзiмдi салымдары (бiр айға дейiн)


2124

Басқа банктердiң қысқа мерзiмдi салымдары (бiр жылға дейiн)


2125

Басқа банктерден бiр түнге тартылған салымдар


2126

Басқа банктердiң тазартылған қымбат металдардағы мерзiмдi салымдары


2127

Басқа банктердiң ұзақ мерзiмдi салымдары


2128

Басқа банктерден тартылған мерзiмдi салымның құнын оң түзету шоты


2129

Басқа банктерден тартылған мерзiмдi салымның құнын теріс түзету шоты


2130

Басқа банктердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету болып табылатын салым


2131

Басқа банктердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету ретінде қабылданған ақшаны (қардарлық, қарымжы) сақтау шоты


2133

Басқа банктердiң шартты салымдары


2135

Басқа банктердiң мерзiмдi салымдары бойынша мерзiмi өткен берешек


2136

Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету шоты


2137

Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты


2138

Басқа банктердiң шартты салымдары бойынша мерзiмi өткен берешек


2139

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен, шетел орталық банктерiнен және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы


2140

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен, шетел орталық банктерiнен және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт


2150

Филиалдармен есеп айырысулар


2151

Бас офиспен есеп айырысулар


2152

Жергiлiктi филиалдармен есеп айырысулар


2153

Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар


2200

Клиенттер алдындағы мiндеттемелер


2201

Мемлекеттiк бюджет ақшасы


2202

Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельдi басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар


2203

Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары


2204

Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары


2205

Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары


2206

Жеке тұлғалардың қысқа мерзiмдi салымдары


2207

Жеке тұлғалардың ұзақ мерзiмдi салымдары


2208

Жеке тұлғалардың шартты салымдары


2209

Жеке тұлғалардың карт-шоттары


2210

Сенiмгерлiк басқаруға қабылданған қаржы активтерi


2211

Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары


2212

Клиенттердiң тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары


2213

Жеке тұлғалардың мiндеттемелерiн қамтамасыз ету болып табылатын салым


2215

Заңды тұлғалардың қысқа мерзiмдi салымдары


2216

Клиенттердiң тазартылған қымбат металмен салынған мерзiмдi салымдары


2217

Заңды тұлғалардың ұзақ мерзiмдi салымдары


2219

Заңды тұлғалардың шартты салымдары


2221

Заңды тұлғалардың карт-шоттары


2222

Арнайы мақсаттағы еншiлес ұйымдардың салымдары


2223

Заңды тұлғалардың мiндеттемелерiн қамтамасыз ету болып табылатын салым


2224

Клиенттердiң талап етуге дейінгі салымдары бойынша мерзiмi өткен берешек


2225

Клиенттермен басқа операциялар бойынша мерзiмi өткен берешек


2226

Клиенттердiң мерзiмдi салымдары бойынша мерзiмi өткен берешек


2227

Алынған қаржы лизингi


2228

Мерзiмiнде орындалмаған нұсқаулар


2230

Алынған қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен берешек


2231

Арнайы мақсаттағы еншiлес ұйымдардың салымдары бойынша мерзiмi өткен берешек


2232

Клиенттердiң шартты салымдары бойынша мерзiмi өткен берешек


2233

Клиенттердiң мерзiмдi салымының құнын оң түзету шоты


2234

Клиенттердiң мерзiмдi салымының құнын теріс түзету шоты


2235

Клиенттердiң шартты салымының құнын оң түзету шоты


2236

Клиенттердiң шартты салымының құнын теріс түзету шоты


2237

Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес жiберушiнiң нұсқауларын сақтау шоты


2238

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы


2239

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт


2240

Клиенттердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету ретінде қабылданған ақшаны (қардарлық, қарымжы) сақтау шоты


2245

Инвестициялық депозиттер


2255

Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары


2255

Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары


2300

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар


2301

Айналысқа шығарылған облигациялар


2303

Айналысқа шығарылған басқа бағалы қағаздар


2304

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы


2305

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт


2306

Сатып алынған облигациялар


2400

Реттелген борыштар


2401

Бес жылдан кем өтеу мерзiмi бар реттелген борыш


2402

Бес жылдан астам өтеу мерзiмi бар реттелген борыш


2403

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы


2404

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт


2405

Сатып алынған реттелген облигациялар


2406

Реттелген облигациялар


2451

Мерзiмсiз қаржы құралдары


2550

Төлемдер бойынша есеп айырысулар


2551

Басқа банктермен есеп айырысулар


2552

Клиенттермен есеп айырысулар


2700

Сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар


2701

Корреспонденттiк шоттар бойынша есептелген шығыстар


2702

Басқа банктердiң талап етуге дейінгі салымдары бойынша есептелген шығыстар


2703

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар бойынша есептелген шығыстар


2704

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша есептелген шығыстар


2705

Басқа банктерден алынған қарыздар мен қаржы лизингi бойынша есептелген шығыстар


2706

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар мен қаржы лизингi бойынша есептелген шығыстар


2707

Клиенттердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету (қардарлық, қарымжы) ретiнде қабылданған ақша сомасына сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар


2708

Басқа банктердiң тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары бойынша есептелген шығыстар


2711

Басқа банктердiң овернайт қарыздары бойынша есептелген шығыстар


2712

Басқа банктердiң мерзiмдi салымдары бойынша есептелген шығыстар


2713

Басқа банктердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар


2714

Басқа банктердiң шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар


2715

Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар


2717

Клиенттердiң тазартылған қымбат металдармен салынған металл шоттары бойынша есептелген шығыстар


2718

Клиенттердiң ағымдағы шоттары бойынша есептелген шығыстар


2719

Клиенттердiң шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар


2720

Клиенттердiң талап етуге дейінгі салымдары бойынша есептелген шығыстар


2721

Клиенттердiң мерзiмдi салымдары бойынша есептелген шығыстар


2722

Арнайы мақсаттағы еншiлес ұйымдардың салымдары бойынша есептелген шығыстар


2723

Клиенттердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар


2725

Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары бойынша есептелген шығыстар


2726

Клиенттердiң карт-шоттары бойынша есептелген шығыстар


2727

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген шығыстар


2730

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар


2731

Басқа операциялар бойынша есептелген шығыстар


2740

Реттелген борыш бойынша есептелген шығыстар


2741

Алынған қарыздар мен қаржы лизингi бойынша мерзiмi өткен сыйақы


2742

Талап етуге дейінгі салымдар бойынша мерзiмi өткен сыйақы


2743

Мерзiмдi салымдар бойынша мерзiмi өткен сыйақы


2744

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша мерзiмi өткен сыйақы


2745

Алынған қаржы лизингi бойынша есептелген шығыстар


2746

Шартты салымдар бойынша мерзiмi өткен сыйақы


2747

Басқа банктер мен клиенттердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша мерзiмi өткен сыйақы


2748

Ағымдағы шоттар бойынша мерзiмi өткен сыйақы


2749

Басқа мерзiмi өткен сыйақы


2755

Сенiмгерлiк басқаруға қабылданған қаржы активтерi бойынша есептелген шығыстар


2756

Реттелген облигациялар бойынша есептелген шығыстар


2757

Мерзiмсiз қаржы құралдары бойынша есептелген шығыстар


2770

Әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар


2770

Әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар


2790

Сыйақыны және кiрiстердi алдын ала төлеу


2792

Берiлген қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу


2793

Орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу


2794

Болашақ кезеңдердің кірістері


2799

Басқа алдын ала төлемдер


2810

Есептелген комиссиялық шығыстар


2811

Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2812

Агенттiк қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2813

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2814

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2815

Сенiмгерлiк операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2816

Алынған кепiлдiктер бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2817

Клиенттердiң карт-шоттары бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2818

Басқа есептелген комиссиялық шығыстар


2819

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсiби қызмет бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар


2820

Аудит және консультациялық қызмет көрсету бойынша есептелген шығыстар


2830

Мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2831

Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2832

Агенттiк қызмет көрсету бойынша мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2833

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2834

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2835

Сенiмгерлiк операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2836

Алынған кепiлдiктер бойынша қызмет көрсету бойынша мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2838

Басқа мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2839

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсiби қызмет бойынша қызмет көрсету бойынша мерзiмi өткен комиссиялық шығыстар


2850

Басқа кредиторлар


2851

Салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер бойынша есеп айырысулар


2852

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар


2853

Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)


2854

Қызметкерлермен есеп айырысулар


2855

Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша кредиторлар


2856

Күрделi салымдар бойынша кредиторлар


2857

Кейiнге қалдырылған салық міндеттемелері


2858

Шетел валютасы бойынша ұзын валюталық позиция


2859

Теңгемен шетел валютасының қарсы құны (қысқа валюталық позицияның)


2860

Банктiк қызмет бойынша басқа кредиторлар


2861

Демалыс төлемақысына арналған резервтер


2862

Кастодиандық қызметке байланысты мiндеттемелер


2863

Артықшылықты акциялар бойынша мiндеттемелер


2864

Акцептер бойынша мiндеттемелер


2865

Шығарылған электрондық ақша бойынша мiндеттемелер


2867

Негiзгi емес қызмет бойынша басқа кредиторлар


2868

Бағалау мiндеттемелерi


2869

Берiлген кепiлдiктер


2870

Басқа транзиттiк шоттар


2871

Қайырымдылық төлемдерiнiң шоты


2872

Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзын позиция


2873

Теңгемен тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позицияның)


2875

Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)


2880

Секьюритилендiрiлетiн активтер бойынша міндеттемелер


2880

Секьюритилендiрiлетiн активтер бойынша міндеттемелер


2890

Туынды қаржы құралдарымен операциялар және дилинг операциялары бойынша міндеттемелер


2891

Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер


2892

Форвард операциялары бойынша міндеттемелер


2893

Опциондық операциялар бойынша міндеттемелер


2894

Спот операциялары бойынша міндеттемелер


2895

Своп операциялары бойынша міндеттемелер


2899

Басқа туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер
Жиынтығы
Мiндеттемелер


III сынып - МЕНШIКТI КАПИТАЛ


3000

Жарғылық капитал


3001

Жарғылық капитал - жай акциялар


3003

Сатып алынған жай акциялар


3025

Жарғылық капитал - артықшылықты акциялар


3027

Сатып алынған артықшылықты акциялар


3100

Қосымша капитал


3101

Төленген қосымша капитал


3200

Жалпы банктiк тәуекелдерге резервтер (провизиялар)


3200

Жалпы банктiк тәуекелдерге резервтер (провизиялар)


3400

Динамикалық резервтер


3500

Резерв капиталы және қайта бағалау резервтері


3510

Резерв капиталы


3540

Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері


3561

Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерінің құнын қайта бағалау резервтері


3580

Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (орны толтырылмаған шығын)


3589

Басқа қайта бағалау бойынша резервтер


3599

Бөлінбеген таза пайда (орны толтырылмаған шығын)Жиынтығы меншікті капиталЖиынтығы Пассив:


2. Кірістер мен шығыстардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп

(мың теңгемен)

Баланстық
шоттар
№№

Шоттар мен баланстық шоттар сыныптарының, топтарының атаулары

Сомасы


IV сынып - КІРІСТЕР


4050

Корреспонденттiк шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегі корреспонденттiк шот бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4052

Басқа банктердегі корреспонденттiк шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4100

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4101

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түнге)


4102

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған талап етуге дейінгі салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4103

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4104

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегі міндетті резервтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4105

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4200

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4201

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4202

Пайда немесе шығын арқылы әдiл құны бойынша ескерiлетiн сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4250

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4251

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түнге)


4252

Басқа банктерде орналастырылған талап етуге дейінгі салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4253

Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір айға дейін)


4254

Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір жылға дейін)


4255

Басқа банктерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4256

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4257

Салымдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4260

Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4261

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер


4262

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі кірістер


4263

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4264

Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4265

Банктің, ипотекалық ұйымның және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4266

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4270

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер


4300

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4301

Басқа банктерге берілген овердрафт қарыздары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4302

Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4303

Басқа банктерге берілген овернайт қарыздары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4304

Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4305

Басқа банктерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4306

Қарыздар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4309

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша комиссиялық сыйақы


4310

Басқа банктерге берілген қарыздың құнын оң түзету түріндегі кірістер


4311

Басқа банктерден алынған қарыздың құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4312

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4320

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар мен қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4321

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт қарыздары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4322

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4323

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4324

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздың құнын оң түзету түріндегі кірістер


4325

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздың құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4326

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4327

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4328

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4330

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4331

Алынған қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер


4350

Филиалдармен есеп айырысулар бойынша кірістер


4351

Бас офиспен есеп айырысулар бойынша кірістер


4352

Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар бойынша кірістер 


4353

Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар бойынша кірістер


4400

Клиенттерге қойылатын банктің талаптары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4401

Клиенттерге берілген овердрафт қарыздары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4403

Клиенттердің кредит карточкалары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4405

Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4407

Клиенттерге факторинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4411

Клиенттерге берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4417

Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4420

Клиенттерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4422

Клиенттерге берілген форфейтинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4424

Қарыздар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4426

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4427

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4428

Клиенттерге берілген басқа қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4429

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша комиссиялық сыйақы


4430

Клиенттерге берілген қарыздың құнын оң түзету түріндегі кірістер


4431

Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздың құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4432

Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4433

Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер


4434

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4440

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер


4445

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4450

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4452

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4453

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4454

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер


4455

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша кірістер


4465

Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4465

Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4470

Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4471

Еншілес ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер


4472

Қауымдасқан ұйымдардың акциялары бойынша алынған дивидендтер


4475

Реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4476

Басқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4477

Жалдау талаптарындағы инвестициялық қызмет бойынша сыйақы алуға байланысты ислам банкінің кірістері


4480

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4481

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша
сыйақы алуға байланысты кірістер


4482

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4490

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4491

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4492

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер


4500

Дилинг операциялары бойынша кірістер


4510

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату кірістері


4530

Шетел валютасын сатып алу-сату кірістері


4540

Қымбат металдарды сатып алу-сату кірістері


4560

Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс


4570

Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс


4580

Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс


4590

Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс


4591

Опциондық операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс


4593

Своп операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс


4594

Басқа туынды қаржы құралдарымен жасалған операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс


4600

Комиссиялық кірістер


4601

Аударым операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4602

Агенттік қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4603

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4604

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4605

Сенімгерлік операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4606

Кепілдік берілген операциялар бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4607

Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4608

Басқа комиссиялық кірістер


4609

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша комиссиялық кірістер


4610

Төлем құжаттарының акцепті үшін алынған комиссиялық кірістер


4611

Кассалық операциялар бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4612

Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша комиссиялық кірістер


4613

Форфейтинг операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4614

Факторинг операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4615

Инкассациялау қызметтері үшін комиссиялық кірістер


4616

Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату қызметтері үшін комиссиялық кірістер


4617

Сейф операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық кірістер


4618

Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша қызметтер үшін кірістер


4700

Қайта бағалаудан түскен кірістер


4703

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс


4704

Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс


4705

Қарыздардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгемен қарыздарды қайта бағалаудан түскен кіріс


4707

Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгемен салымдарды қайта бағалаудан түскен кіріс


4709

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен жұмсалмаған кіріс


4710

Басқа қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кіріс


4711

Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер


4712

Материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер


4713

Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан болған шығынды қалпына келтіруден түскен кірістер


4730

Қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер


4731

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер


4732

Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер


4733

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін және сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен жұмсалған кірістер


4734

Басқа қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер


4850

Сатудан түскен кірістер


4851

Еншілес және қауымдасқан ұйымдардың акцияларын сатудан түскен кірістер


4852

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатудан түскен кірістер


4853

Тауарлық-материалдық қорларды сатудан түскен кірістер


4856

Басқа инвестицияларды іске асырудан түскен кірістер


4870

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4871

Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4872

Қауымдасқан ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер


4880

Өндірістік және сауда қызметін қаржыландырудан түскен ислам банкінің кірістері


4890

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістер


4891

Фьючерс операциялары бойынша кірістер


4892

Форвард операциялары бойынша кірістер


4893

Опцион операциялары бойынша кірістер


4895

Своп операциялары бойынша кірістер


4896

Басқа туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістер


4897

Туынды қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер


4900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


4900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


4920

Басқа кірістер


4921

Банктік қызметтен түскен басқа да кірістер


4922

Негізгі емес қызметтен түскен басқа да кірістер


4923

Акциялар бойынша дивидендтер алуға байланысты кірістер


4950

Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4951

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4952

Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден  түскен кірістер


4953

Банктік қызметпен байланысты дебиторлық  берешек бойынша құрылған резервтерді  (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4954

Бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4955

Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4956

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден  түскен кірістер


4957

Басқа банктік қызметтен болған шығындарды жабуға құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4958

Шартты міндеттемелер бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4959

Негізгі қызметпен байланысты емес дебиторлық  берешек бойынша құрылған резервтерді  (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер


4999

Салыққа дейінгі кіріс


4999

Салыққа дейінгі кірісЖиынтығы Кірістер


 

V сынып - ШЫҒЫСТАР


5020

Корреспонденттiк шоттар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5021

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң корреспонденттiк шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5022

Шетелдiк орталық банктердiң корреспонденттiк шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5023

Басқа банктердiң корреспонденттiк шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5024

Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның корреспонденттiк шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5026

Басқа банктердің тазартылған қымбат металдармен салынған металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5030

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен, Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар 


5034

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзiмдi қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар 


5036

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған ұзақ мерзiмдi қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар 


5037

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қарыздың құнын оң түзету түріндегі шығыстар 


5038

Қазақстан Республикасының Үкiметiнен және жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған қарыздар бойынша мерзiмi өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар 


5040

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5044

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5046

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5047

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздың құнын оң түзету түріндегі шығыстар 


5048

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша мерзiмi өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар 


5050

Басқа банктерден алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5051

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5052

Шетелдік орталық банктерден алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5053

Басқа банктерден алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5054

Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5055

Басқа банктерден алынған қарыздың құнын оң түзету түріндегі шығыстар 


5056

Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5057

Басқа банктерге берілген қарыздың құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5058

Басқа банктерден алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5059

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5060

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5063

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5064

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5065

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздың құнын оң түзету түріндегі шығыстар 


5066

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5067

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздың құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5068

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5069

Алынған қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар


5070

Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5071

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5090

Сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар


5091

Басқа банктермен операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар


5095

Басқа банктерден алынған қарыздар бойынша комиссиялық сыйақы


5110

Овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5111

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5112

Шетелдік орталық банктердің овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5113

Басқа банктердің овернайт қарыздары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5120

Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5121

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап етуге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5122

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5123

Шетелдік орталық банктердің талап етуге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5124

Шетелдік орталық банктердің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5125

Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5126

Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (бір айға дейін)


5127

Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (бір жылға дейін)


5128

Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5129

Басқа банктерден тартылған салымдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5130

Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5133

Басқа банктердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5134

Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5135

Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5136

Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5137

Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5138

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар


5140

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5141

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5150

Филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар


5151

Бас офиспен есеп айырысулар бойынша шығыстар


5152

Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар


5153

Шетелдік филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар


5200

Клиенттердің талаптары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5201

Мемлекеттік бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5203

Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5204

Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5211

Клиенттердің талап етуге дейінгі салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5212

Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5215

Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5216

Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5217

Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5219

Клиенттердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5221

Клиенттердің карт-шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5222

Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5223

Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5224

Клиенттердің талап етуге дейінгі салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5225

Клиенттермен басқа операциялар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5226

Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5227

Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5228

Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5229

Клиенттердiң мiндеттемелерiн қамтамасыз ету (қардарлық, қарымжы) ретiнде қабылданған ақша сомасына сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар


5230

Қабылданған салымдар бойынша комиссиялық сыйақы


5232

Клиенттерге берілген қарыздың құнын теріс түзету түріндегі шығыстар


5233

Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5234

Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар


5235

Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5236

Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар


5240

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5250

Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5250

Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5300

Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5301

Айналысқа шығарылған облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5303

Айналысқа шығарылған басқа бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5305

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5306

Сатуға арналған қолда бар сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5307

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар


5308

Өтелгенге дейiн ұсталатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5309

«Қарыздар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар


5400

Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5401

Бес жылдан аз өтеу мерзімі бар реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5402

Бес жылдан астам өтеу мерзімі бар реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5404

Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт амортизациясы бойынша шығыстар


5406

Реттелген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5407

Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5450

Қамтамасыз етуге қаржы бөлу


5451

Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу


5452

Басқа банктерге берілген қарыздар және қаржы лизингі бойынша резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу


5453

Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу


5455

Клиенттерге берілген қарыздар және қаржы лизингі бойынша резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу


5457

Басқа банктiк қызметтен шығындарды жабуға арналған резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу


5459

Негiзгi қызметке байланысты емес дебиторлық берешек бойынша резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу


5464

Бағалы қағаздар бойынша резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу


5465

Шартты міндеттемелер бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5466

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу


5468

Бағалау міндеттемелерін құру бойынша қаржы бөлу


5500

Дилинг операциялары бойынша шығыстар


5510

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату шығыстары


5530

Шетел валютасын сатып алу-сату шығыстары


5540

Қымбат металдарды сатып алу-сату шығыстары


5560

Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5570

Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5580

Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5590

Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5591

Опциондық операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5593

Своп операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5594

Басқа туынды қаржы құралдарымен жасалған операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5600

Комиссиялық шығыстар


5601

Аударым операциялары бойынша көрсетілген қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5602

Көрсетілген агенттік қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5603

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша көрсетілген қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5604

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша көрсетілген қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5605

Сенімгерлік операциялары бойынша көрсетілген қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5606

Кепілдік бойынша көрсетілген қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5607

Клиенттердің карт-шоттары бойынша көрсетілген қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар


5608

Басқа комиссиялық шығыстар


5609

Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша комиссиялық шығыстар


5700

Қайта бағалаудан болған шығыстар


5703

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5704

Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5705

Қарыздардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгемен қарыздарды қайта бағалаудан болған шығыс


5708

Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгемен салымдарды қайта бағалаудан болған шығыс


5709

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған жұмсалмаған шығыс


5710

Басқа қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс


5711

Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған шығыстар


5712

Материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған шығыстар


5713

Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан болған шығыстар


5714

Гудвиллдың құнсыздануынан болған шығыстар


5720

Еңбекке ақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар


5721

Еңбекке ақы төлеу шығыстары


5722

Әлеуметтік аударымдар


5729

Басқа төлемдер


5730

Қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар


5731

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар


5732

Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар


5733

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін және сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған жұмсалған шығыстар


5734

Басқа қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар


5740

Жалпы шаруашылық шығыстар


5741

Көлік шығыстары


5742

Әкімшілік шығыстар


5743

Инкассация шығыстары


5744

Жөндеуге арналған шығыстар


5745

Жарнамаға арналған шығыстар


5746

Күзет және дабыл шығыстары


5747

Өкілдік шығыстар


5748

Басқа жалпы шаруашылық шығыстар


5749

Қызметтік іссапарларға арналған шығыстар 


5750

Аудит және консультациялық қызметтер бойынша шығыстар


5752

Сақтандыру бойынша шығыстар


5753

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


5754

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына жарналар түріндегі шығыстар


5760

Корпоративтік табыс салығынан басқа салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер


5761

Қосымша құн салығы


5763

Әлеуметтік салық


5764

Жер салығы


5765

Заңды тұлғалардың мүлкіне салық


5766

Көлік құралдарына салық


5767

Аукциондардан алым


5768

басқа салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер


5780

Амортизациялық аударымдар


5781

Үйлер мен ғимараттар бойынша амортизациялық аударымдар


5782

Компьютерлік жабдық бойынша амортизациялық аударымдар


5783

Басқа негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар


5784

Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар


5785

Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар


5786

Жалға берілген ғимараттар бойынша күрделі шығындар бойынша амортизациялық аударымдар


5787

Көлік құралдары бойынша амортизациялық аударымдар


5788

Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар


5850

Сатудан болған шығыстар


5851

Еншілес және қауымдасқан ұйымдардың акцияларын сатудан болған шығыстар


5852

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатудан болған шығыстар


5853

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді өтеусіз беруден болған шығыстар


5854

Тауарлық-материалдық қорларды сатудан болған шығыстар


5856

Басқа инвестицияларды іске асырудан болған шығыстар


5870

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5871

Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5872

Қауымдасқан ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар


5890

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар


5891

Фьючерс операциялары бойынша шығыстар


5892

Форвард операциялары бойынша шығыстар


5893

Опцион операциялары бойынша шығыстар


5895

Своп операциялары бойынша шығыстар


5896

Басқа туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар


5897

Туынды қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар


5900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


5900

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


5920

Басқа шығыстар


5921

Банктік қызметтен болған басқа шығыстар


5922

Негізгі емес қызметтен болған басқа шығыстар


5923

Жалдау шығыстары


5924

Акцепттерден болған шығыстар


5925

Банк алған кепілдіктер бойынша шығыстар


5926

Артықшылықты акциялар бойынша шығыстар


5999

Корпоративтік табыс салығы


5999

Корпоративтік табыс салығыЖиынтығы Шығыстар


3. Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің баланстан
тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есеп

(мың теңгемен)

Баланстық
шоттар
№№

Шоттар мен баланстық шоттар сыныптарының, топтарының атаулары

Сомасы


VI сынып - ШАРТТЫ ЖӘНЕ ЫҚТИМАЛ ТАЛАПТАР


6000

Аккредитивтер бойынша шоттар


6005


Шығарылған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар


6010


Расталған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар


6020


Шығарылған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар


6025


Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар


6030


Бенефициар банктің өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптары


6040

Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары


6050

Кепілдіктер бойынша шоттар


6055


Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар


6075


Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар


6080

Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар


6080


Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар


6100

Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар


6105


Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар


6125


Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар


6126


Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар


6130

Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша шоттар


6130


Клиенттердің жылжымайтын салымдары


6150

Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар


6155


Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талаптар


6175


Болашақта қарыздарды алу бойынша шартты талаптар


6177


Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар


6180

Вексельдер бойынша ықтимал талаптар


6180


Вексельдер бойынша ықтимал талаптар


6200

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6205


Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар


6210


Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар


6225


Сатып алынған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут»


6230


Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот


6240


Пайыздық своп


6300

Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6305


Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар


6325


Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» - қарсы шот»


6330


Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім


6350


Өзге туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар


6400

Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар


6405


Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар


6415


Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар


6998

Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция


6999

Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позицияЖиынтығы Шартты және ықтимал талаптарVI сынып - ШАРТТЫ ЖӘНЕ ЫҚТИМАЛ МІНДЕТТЕМЕЛЕР


6500

Аккредитивтер бойынша шоттар


6505


Шығарылған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер


6510


Расталған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер


6520


Шығарылған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер


6525


Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер


6530


Бенефициар банктің өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелері


6540

Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер


6550

Кепілдіктер бойынша шоттар


6555


Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер


6575


Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы


6580

Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер


6580


Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер


6600

Болашақта салымдар мен қарыздарды орналастыру бойынша шоттар


6605


Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер


6625


Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер


6626


Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер


6630

Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша шоттар


6630


Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер


6650

Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар


6655


Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер


6675


Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер


6677


Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер


6680

Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер


6680


Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер


6700

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6705


Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер


6710


Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер


6725


Сатып алынған фьючерс опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер «колл/пут» - қарсы шот»


6730


Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім


6740


Пайыздық своп


6800

Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар


6805


Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер


6825


Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер - «колл/пут»


6830


Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім - қарсы шот


6850


Өзге туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер


6900

Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар


6905


Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер


6915


Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер


6996


Өзге активтермен мәмілелер бойынша позиция


6997


Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция


6998


Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция


6999


Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позицияЖиынтығы Шартты және ықтимал міндеттемелер


4. Меморандумның баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есеп

(мың теңгемен)

Баланстық
шоттар
№№

Шоттар мен баланстық шоттар сыныптарының, топтарының атаулары

Сомасы


VII сынып – МЕМОРАНДУМ ШОТТАРЫ


7100

Мемориал шоттары - активтер


7110


Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар


7115


Төлем мерзімін ұзарта отырып сатылатын негізгі құрал-жабдықтар


7130


Шығын есебіне шығарылған борыштар


7150


Инкассоға шетел операциялары бойынша жолданған құжаттар мен құндылықтар


7160


Қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік


7200

Мемориал шоттары - пассивтер


7220


Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар


7240


Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар


7250


Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік


7300

Мемориал шоттары - басқалар


7303


Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары


7320


Секьюритилендірілетін активтер


7321


Шет мемлекеттер мен шетелдік банктер Қазақстан Республикасының ұйымдарына ашқан кредиттік желілер


7330


Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін қарыздар


7331


Агенттік қарыздар бойынша есептелген сыйақы


7339


Түрлі құндылықтар мен құжаттар


7342


Жолданған және есеппен берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар


7345


Сақтаудағы қымбат металдар


7360


Акциялар және клиенттердің басқа да бағалы қағаздары


7363


Клиенттердің кастодиандық қызмет көрсетудегі активтері


7400

Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған зейнетақы активтері


7401


Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары


7403


Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары


7404


Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар


7405


Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары


7406


Басқа банктердегі салымдар


7407


Өзге зейнетақы активтері


7408


Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7409


Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7410


Зейнетақы активтері орналастырылған, Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7411


Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)


7412


Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы


7413


Зейнетақы активтері орналастырылған өзге қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы


7414


Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері


7416


Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары


7500

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар


7535


Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар


7536


Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған мерзімі өткен ипотекалық қарыздар


7542


Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы


7543


Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)


7544

Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша мерзімі өткен сыйақы


7600

Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері


7601

Ақша


7602

Тазартылған қымбат металдар


7604

Орналастырылған салымдар


7610

Сыйақы


7611

Өзге талаптар


7630

Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша міндеттемелер


7631

Ақы төлеуге шоттар


7632

Өзге міндеттемелер


7650

Капитал


7651

Капитал


7660

Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша кірістер


7661

Клиенттен активтердің түсуі


7662

Сыйақы түріндегі кірістер


7663

Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер


7664

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан жұмсалған кірістер


7665

Бағамдық айырма бойынша жұмсалған кірістер


7666

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан жұмсалмаған кірістер


7667

Бағамдық айырма бойынша жұмсалмаған кірістер


7668

Өзге кірістер


7680

Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар


7681

Клиенттің активтерін алу


7682

Комиссиялық сыйақы төлеу шығыстары


7683

Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар


7684

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар


7685

Бағамдық айырма бойынша жұмсалған шығыстар


7686

Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыстар


7687

Бағамдық айырма бойынша жұмсалмаған шығыстар


7688

Өзге шығыстар


7700

Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін қоспағанда, кастодиандық сақтауға қабылданған активтер


7701

Бағалы қағаздар


7702

Басқа банктердегі салымдар


7703

Тазартылған қымбат металдар


7704

«Кері РЕПО» операциялары


7705

«РЕПО» операциялары


7706

Туынды қаржы құралдары


7707

Капиталға инвестициялар


7708

Үйлерге, машиналарға, жабдықтарға, көлік және басқа да негізгі құрал-жабдықтарға инвестициялар


7709

Өзге активтер


7710

Дивидендтер


7711

Сыйақы


7712

Бұрынғы ұстаушы бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы


7713

Өзге талаптар


7800

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша активтер


7801

Ақша


7802

Тазартылған қымбат металдар


7803

Басқа банктердегі салымдар


7804

Ислам бағалы қағаздары


7805

Акциялар (қатысу үлестері)


7806

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар


7807

Сыйақы


7808

Қорлар


7809

Үйлер, машиналар, жабдық, көлік және басқа құралдар


7810

Салынып жатқан (орнатылатын) негізгі құралдар


7811

Лизингке (жалға) берілген негізгі құралдар


7820

Өзге талаптар


7830

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша міндеттемелер


7831

Төлеуге арналған шоттар


7832

Болашақ кезеңдердің кірістері


7833

Өзге міндеттемелер


7850

Капитал


7851

Капитал


7860

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша кірістер


7861

Клиенттен ақша түсімдері


7862

Сыйақы түріндегі кірістер


7863

Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер


7864

Дивиденттер


7865

Бағам айырмасы бойынша жұмсалған кірістер


7866

Әділ құны бойынша активтерді қайта бағалаудан түскен жұмсалған кірістер


7867

Бағам айырмасы бойынша жұмсалмаған кірістер


7868

Әділ құны бойынша активтерді қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған кірістер


7869

Лизинг (жалдау) төлемдері түріндегі кірістер


7870

Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша кірістер


7871

Өзге кірістер


7880

Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша шығыстар


7881

Клиенттің ақшасын алу


7882

Комиссиялық сыйақыны төлеу шығыстары


7883

Активтерді сатып алудан-сатудан болған шығыстар


7884

Бағам айырмасы бойынша жұмсалған шығыстар


7885

Әділ құны бойынша активтерді қайта бағалаудан түскен жұмсалған шығыстар


7886

Бағам айырмасы бойынша жұмсалмаған шығыстар


7887

Әділ құны бойынша активтерді қайта бағалаудан түскен жұмсалмаған шығыстар


7888

Негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар


7889

Активтердің құнсыздануынан болған шығындар


7890

Басқа шығыстарЖиынтығы: Балансқа меморандум шоттары


Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)                 (қолы)
Бас бухгалтер _________________________________________________
              (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)   (қолы)
Орындаушы: ___________________________ _________ ______________
           (лауазымы, тегі және аты)     (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___жылғы «__» __________
Мөр орны

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2013 жылғы 28 маусымдағы  
№ 147 қаулысына қосымша  

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық актілер тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар жөніндегі есеп нысандарын және ұсыну мерзімдерін бекіту туралы» 2005 жылғы 25 маусымдағы № 224 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3750 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттік Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар жөніндегі есеп нысандарын бекіту туралы»  2005 жылғы 25 маусымдағы № 224 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 27 қазандағы № 232 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4481 тіркелген).
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар жөніндегі есеп нысандарын бекіту туралы»  2005 жылғы 25 маусымдағы № 224 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 279 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5129 тіркелген).
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар жөніндегі есеп нысандарын бекіту туралы»  2005 жылғы 25 маусымдағы № 224 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 28 қарашадағы № 204 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5444 тіркелген).
      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар жөніндегі есеп нысандарын бекіту туралы»  2005 жылғы 25 маусымдағы № 224 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 29 сәуірдегі № 93 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5699 тіркелген).
      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар жөніндегі есеп нысандарын бекіту туралы» 2005 жылғы 25 маусымдағы № 224 қаулысына толықтырулар мен өзгерістерді енгізу туралы» 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 63 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6284 тіркелген).
      7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 131 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6554 тіркелген) қосымшасына Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар тiзбесiнің 12-тармағы.
      8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың есеп беру мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2011 жылғы 11 наурыздағы № 28 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6906 тіркелген) 1-тармағы.
      9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 28 қазандағы № 170 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7361 тіркелген, 2012 жылғы 28 сәуірде, 2012 жылғы 22 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 195-200, 534-539 (27274, 27612) жарияланған) қосымшасына Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 1-тармағы.