Нұсқамалардың нысандары мен оларды беру қағидасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 351 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 2 қарашада № 8052 тіркелді

      «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының 40-бабы 2-тармағына және «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 28-бабы 4-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес техникалық регламенттермен белгіленген талаптардың бұзылуын жою туралы нұсқама нысаны;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес өнімді өткізуге тыйым салу туралы нұсқама нысаны;
      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес метрологиялық нормалар мен қағидалардың бұзылуын жою туралы нұсқама нысаны;
      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес қолдануға жарамсыз өлшем құралдарын және заттар мен материалдардың құрамы мен қасиетінің стандартты үлгілерін пайдаланудан алып тастау туралы нұсқама нысаны;
      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес тауар туралы деректері анық емес, тауардың шығарылған елін, Кеден одағы тауарының және шетелдік тауардың мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификатты, ішкі айналыс үшін тауардың шығарылуы туралы сертификатты, Кеден одағы тауарының және шетелдік тауардың нысандарының қорытындысын беру тәртібін бұзушылықтарды жою туралы нұсқама нысаны;
      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес Нұсқамаларды беру қағидасы бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті (Р.А. Сәтбаев) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін және оның ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Қ.А. Тулеушинге жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оның ресми жарияланған күнінен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің орынбасары -
      Қазақстан Республикасы Индустрия
      және жаңа технологиялар министрі                    Ә. Исекешев

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасы    
Индустрия және жаңа     
технологиялар министрінің
2012 жылғы 28 қыркүйектегі
№ 351 бұйрығына 1-қосымша 

Нысан 

___________________________________
(тексерілетін субъектінің атауы)   

Техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың
бұзылуын жою туралы нұсқама

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________қаласы                  20___жылғы «___»_______№___

20___ жылғы «___» ______№_____ тексеріс нәтижелері туралы актімен____
_____________________________________________________________________
                 (тексерілетін субъектінің атауы)
_____________________________________________________________________
_______________________________талаптардың бұзылушылықтары анықталды.
_______________________________________________________________сәйкес
НҰСҚАМА БЕРЕМІН:
1. Келесі іс-шаралар орындалсын:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________.
Іс-шараларды орындау мерзімі:_______________________________________.
2. __________________________________________________________________
             (тексерісті жүзеге асыратын органның атауы)

расталған құжаттармен қосымша ңұсқаманы орындау туралы ақпарат ұсынылсын.

Мемлекеттік бақылау жөніндегі
бас мемлекеттік инспектор
(бас мемлекеттік инспектордың
орынбасары)
_____________________________               _________ ____________
                                                  қолы      Т.А.Ә.А.

Осы нұсқамамен таныстым және
нұсқаманың бір данасын алдым
20 ___ жылғы «___» _________

_____________________________               _________ ____________
   Тексерілетін субъектінің                      қолы      Т.А.Ә.А.
уәкілетті өкілінің лауазымы

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасы    
Индустрия және жаңа     
технологиялар министрінің
2012 жылғы 28 қыркүйектегі
№ 351 бұйрығына 2-қосымша 

Нысан 

___________________________________
(тексерілетін субъектінің атауы)   

Өнімді өткізуге тыйым салу туралы нұсқама

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________қаласы                    20__жылғы «___»_______№__

20__ жылғы «___» ______№_____ тексеріс нәтижелері туралы актімен_____
_____________________________________________________________________
                  (тексерілетін субъектінің атауы)
_____________________________________________________________________
_______________________________талаптардың бұзылушылықтары анықталды.
_______________________________________________________________сәйкес
НҰСҚАМА БЕРЕМІН:
1. Келесі іс-шаралар орындалсын:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________.
Іс-шараларды орындау мерзімі:_______________________________________.
2. __________________________________________________________________
             (тексерісті жүзеге асыратын органның атауы)

расталған құжаттармен қосымша ңұсқаманы орындау туралы ақпарат ұсынылсын.

Мемлекеттік бақылау жөніндегі
бас мемлекеттік инспектор
(бас мемлекеттік инспектордың
орынбасары)
_____________________________               _________ ____________
                                                  қолы      Т.А.Ә.А.

Осы нұсқамамен таныстым және
нұсқаманың бір данасын алдым
20 ___ жылғы «___» _________

_____________________________               _________ ____________
   Тексерілетін субъектінің                      қолы      Т.А.Ә.А.
уәкілетті өкілінің лауазымы

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасы    
Индустрия және жаңа     
технологиялар министрінің
2012 жылғы 28 қыркүйектегі
№ 351 бұйрығына 3-қосымша 

Нысан 

___________________________________
(тексерілетін субъектінің атауы)   

Метрологиялық нормалар мен қағидалардың бұзылуын жою туралы нұсқама

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________қаласы                  20___жылғы «___»_______№___

20___ жылғы «___» ______№_____ тексеріс нәтижелері туралы актімен____
_____________________________________________________________________
                 (тексерілетін субъектінің атауы)
_____________________________________________________________________
_______________________________талаптардың бұзылушылықтары анықталды.
_______________________________________________________________сәйкес
НҰСҚАМА БЕРЕМІН:
1. Келесі іс-шаралар орындалсын:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________.
Іс-шараларды орындау мерзімі:_______________________________________.
2. __________________________________________________________________
             (тексерісті жүзеге асыратын органның атауы)

расталған құжаттармен қосымша ңұсқаманы орындау туралы ақпарат ұсынылсын.

Мемлекеттік бақылау жөніндегі
бас мемлекеттік инспектор
(бас мемлекеттік инспектордың
орынбасары)
_____________________________               _________ ____________
                                                  қолы      Т.А.Ә.А.

Осы нұсқамамен таныстым және
нұсқаманың бір данасын алдым
20 ___ жылғы «___» _________

_____________________________               _________ ____________
   Тексерілетін субъектінің                      қолы      Т.А.Ә.А.
уәкілетті өкілінің лауазымы

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасы    
Индустрия және жаңа     
технологиялар министрінің
2012 жылғы 28 қыркүйектегі
№ 351 бұйрығына 4-қосымша 

Нысан 

___________________________________
(тексерілетін субъектінің атауы)   

Қолдануға жарамсыз өлшем құралдарын және заттар мен
материалдардың құрамы мен қасиетінің стандартты үлгілерін
пайдаланудан алып тастау туралы нұсқама

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________қаласы                    20___жылғы «___»______№__

20___ жылғы «___» ______№_____ тексеріс нәтижелері туралы актімен____
_____________________________________________________________________
                   (тексерілетін субъектінің атауы)
_____________________________________________________________________
_______________________________талаптардың бұзылушылықтары анықталды.
_______________________________________________________________сәйкес
НҰСҚАМА БЕРЕМІН:
1. Келесі іс-шаралар орындалсын:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________.
Іс-шараларды орындау мерзімі:_______________________________________.
2. __________________________________________________________________
           (тексерісті жүзеге асыратын органның атауы)

расталған құжаттармен қосымша ңұсқаманы орындау туралы ақпарат ұсынылсын.

Мемлекеттік бақылау жөніндегі
бас мемлекеттік инспектор
(бас мемлекеттік инспектордың
орынбасары)
_____________________________               _________ ____________
                                                  қолы      Т.А.Ә.А.

Осы нұсқамамен таныстым және
нұсқаманың бір данасын алдым
20 ___ жылғы «___» _________

_____________________________               _________ ____________
   Тексерілетін субъектінің                      қолы      Т.А.Ә.А.
уәкілетті өкілінің лауазымы

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасы    
Индустрия және жаңа     
технологиялар министрінің
2012 жылғы 28 қыркүйектегі
№ 351 бұйрығына 5-қосымша 

Нысан 

___________________________________
(тексерілетін субъектінің атауы)   

Тауар туралы деректері анық емес, тауардың шығарылған елін,
Кеден одағы тауарының және шетелдік тауардың мәртебесін
айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификатты, ішкі айналыс
үшін тауардың шығарылуы туралы сертификатты, Кеден одағы
тауарының және шетелдік тауардың нысандарының қорытындысын
беру тәртібін бұзушылықтарды жою туралы нұсқама

      Ескерту. 5-қосымшамен толықтырылды - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________қаласы                   20___жылғы «___»_______№__

20___ жылғы «___» ______№_____ тексеріс нәтижелері туралы актімен____
_____________________________________________________________________
                   (тексерілетін субъектінің атауы)
_____________________________________________________________________
_______________________________талаптардың бұзылушылықтары анықталды.
_______________________________________________________________сәйкес
НҰСҚАМА БЕРЕМІН:
1. Келесі іс-шаралар орындалсын:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________.
Іс-шараларды орындау мерзімі:_______________________________________.
2. __________________________________________________________________
              (тексерісті жүзеге асыратын органның атауы)

расталған құжаттармен қосымша ңұсқаманы орындау туралы ақпарат ұсынылсын.

Мемлекеттік бақылау жөніндегі
бас мемлекеттік инспектор
(бас мемлекеттік инспектордың
орынбасары)
_____________________________               _________ ____________
                                                  қолы      Т.А.Ә.А.

Осы нұсқамамен таныстым және
нұсқаманың бір данасын алдым
20 ___ жылғы «___» _________

_____________________________               _________ ____________
   Тексерілетін субъектінің                      қолы      Т.А.Ә.А.
уәкілетті өкілінің лауазымы

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің орынбасары
Қазақстан Республикасы   
Индустрия және жаңа    
технологиялар министрінің 
2012 жылғы 28 қыркүйектегі 
№ 351 бұйрығына 6-қосымша 

      Ескерту. Оң жақ бұрыш жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нұсқамаларды беру қағидасы

      1. Осы Нұсқаманы беру қағидасы (бұдан әрі - Қағида) «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасы 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының 40-бабы 2-тармағына және «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасы 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 28-бабы 4-тармағына сәйкес әзірленген және техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының бұзылуы анықталған жағдайда нұсқамаларды беру тәртібін айқындайды.
      2. Тексерістердің нәтижелері бойынша техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының бұзылуы анықталған жағдайда:
      1) техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың бұзылуын жою туралы нұсқама;
      2) өнімді өткізуге тыйым салу туралы нұсқама;
      3) метрологиялық нормалар мен қағидалардың бұзылуын жою туралы нұсқама;
      4) қолдануға жарамсыз өлшем құралдарын және заттар мен материалдардың құрамы мен қасиетінің стандартты үлгілерін пайдаланудан алып тастау туралы нұсқама;
      5) тауар туралы деректері анық емес, тауардың шығарылған елін, Кеден одағы тауарының және шетелдік тауардың мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификатты, ішкі айналыс үшін тауардың шығарылуы туралы сертификатты, Кеден одағы тауарының және шетелдік тауардың нысандарының қорытындысын беру тәртібін бұзушылықтарды жою туралы нұсқама нысаны беріледі.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      3. Осы Қағиданың 2-тармағы 1) тармақшасында көзделген нұсқама техникалық регламенттер мен техникалық реттеу саласындағы нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға өнім сәйкес келмеген, атап айтсақ сәйкестік туралы берілген декларацияларды және өнімнің сәйкестік сертификаттарын тіркеуде сәйкессіздік анықталған жағдайда беріледі.
      4. Қағиданың 2-тармағы 2) тармақшасында көзделген нұсқама мынадай жағдайларда беріледі:
      қауіпсіздік көрсеткіштері, таңбалау бойынша техникалық регламенттерде белгiленген талаптарға өнімнің сәйкессіздігі;
      мiндетті түрде сәйкестiгiн растауға жататын өнiмге арналған сәйкестiк сертификаттарының (сәйкестiк сертификаттарының көшiрмелерiнің), сәйкестiк туралы декларациялардың (сәйкестiк туралы декларациялардың көшiрмелердің) болмауы;
      өнiмдi сәйкестiк белгісімен, оған құқығы болмай тұрып, таңбалағанда.
      5. Осы Қағиданың 2-тармағы 3) тармақшасында көзделген нұсқама:
      метрологиялық нормалар мен қағидалар талаптары бұзылған;
      орамда көрсетілген өнімнің бумасындағы көлемді көрсететін шаманың сәйкес келмеген жағдайда беріледі.
      6. Осы Қағиданың 2-тармағы 4) тармақшасында көзделген нұсқама пайдалануға жарамсыз өлшем құралдарды және заттар мен материалдардың құрамы мен қасиетінің стандартты үлгілерін айналымнан шығару қажеттілігі болған жағдайда беріледі:
      белгiленген үлгiдегi өлшем құралдарының түрiн бекiту туралы сертификаттың және (немесе) белгiленген үлгiдегi өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы сертификаттардың болмауы;
      Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізіліміне енгізілген өлшем құралдарын қолдану;
      өлшем құралдарына салыстырып тексеру сертификаттарының немесе салыстырып тексеру таңбасының оттискілерінің болмауы;
      өшемдерді орындау әдістемесін метрологиялық аттестаттау және олардың Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тiзiлiмiнде тіркелуі.
      6-1. Осы Қағиданың 2-тармағы 5) тармақшасында көзделген нұсқама Кеден одағы тауарының және шетелдік тауардың нысандарының шығу елін анықтау тәртібін бұзушылықтарды жоюға мына:
      тауардың шығу елін анықтау тәртібі, Кеден одағы тауарының және (немесе) шетелдік тауардың мәртебесі;
      тауардың шығу тегі туралы сертификатты, тауар туралы деректер анық емес, кеден одағы тауарының және шетелдік тауар нысанының қорытындысы ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат беру бұзылған жағдайда беріледі.
      Ескерту. 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 27.02.2015 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      7. Нұсқама беру тексеріс нәтижесі бойынша актімен бірге жүзеге асырылады.
      8. Нұсқама екі данада жасалады. Нұсқаманың бір данасы тексерілетін субъектіге қолы қойылып беріледі, ал екіншісі мемлекеттік бақылауды жүргізген мемлекеттік инспекторда қалады.