Салық қызметі органдарының салық міндеттемесін орындау жөніндегі хабарламаларының нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 11 наурыздағы N 133 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 29 наурыздағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4594 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы N 637 Бұйрығымен.

       Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2008.12.30 N 637 Бұйрығымен.

      -------------------- Бұйрықтан үзінді -------------------

      Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. ...
      2. Осы бұйрықтың N 36 қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. ...
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді және 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі                                      Б. Жәмішев

                                          Қазақстан Республикасы
                                              Қаржы министрінің
                                         2008 жылғы 30 желтоқсандағы
                                         N 637 бұйрығымен бекітілген
                                                  36-қосымша

Қазақстан Республикасының күші жойылған кейбір
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1) ...
      2) ...
      3) ...
      4) "Салық қызметі органдарының салық міндеттемесін орындау жөніндегі хабарламаларының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 11 наурыздағы N 133 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4594 болып тіркелген, Нормативтік құқықтық актілер Бюллетенінде жарияланды, 2007 жылғы, мамыр, 252-бет).

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 31-бабын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған хабарламалардың нысандары бекітілсін:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес салық органы есептеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы туралы;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес салық тексеруі нәтижелері бойынша салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мен өсімпұлдардың есептелген сомасы туралы;
      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету жөнінде қолданылатын шаралар туралы;
      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алудың қолданылатын шаралары туралы;
      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес дебиторлардың банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алу туралы;
      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы;
      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес салық төлеушінің шағымын қарау нәтижелері бойынша салық және бюджетке төленетін басқа да   міндетті төлемдер мен өсімпұлдардың есептелген сомалары туралы;
      8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес салық заңдарын бұзушылықты жою туралы;
      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын және орналасқан (тұрғылықты) жері өзгерген күннен бастап мұндай өзгерістер туралы жиырма жұмыс күні ішінде салық органын хабардар етпеген тұлғаны есептен шығару туралы.

      2. "Салық міндеттемесін орындау бойынша салық қызметі органдары хабарламаларының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті төрағасының 2004 жылғы 23 желтоқсандағы N 660 (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2005 жылы 17 қаңтарда N 3362 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық кесімдер бюллетенінде 2005 жыл, қазан, N 19 жарияланған) бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің Салықтық әкімшілендіру басқармасы (А.М.Қыпшақов) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

      4. Ұйымдастыру-қаржылық қамтамасыз ету басқармасы (Ю.Р.Юсупов)
осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін, бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрлігі
      Салық комитетінің
      Төрағасы

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                             бұйрығына 1-қосымша

         Салық органы есептеген салық және бюджетке
      төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң сомасы
                    туралы хабарлама

     200 __ жылғы "____" __________                     N______

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 30 және
31-баптарына сәйкес________________________________________________
______________________________________________бойынша cалық комитеті
      (облыс, қала, аудан)
Сізді______________________________________________________________,
     (салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты немесе толық атауы,
___________________________________________________________________
                       СТН-і, мекен-жайы)
______________________________________________________________ үшін
                   (салық кезеңі)
бюджетке мынадай салық және басқа да міндетті төлемдерді төлеу
қажеттілігі туралы хабардар етеді:
                                                            теңге

Салық
және
бюд.
жетке
төле.
нетін
басқа
да
мін.
детті
төлем.
дердің
түрле.
рі

Салық
салу
объек.
тісі.
нің
орна.
ласқан
жері

Салық
салу
объек.
тісі

Салық
базасы

Бюд.
жет.
тік
жікте.
ме
коды

Ағымда.
ғы жыл
үшін
салық
сомасы

Өткен
жыл.
дардың
бересі
(-),
артық
төлеу
(+)

Өсім.
пұлдар

Төленуге
жиыны

      Сізге 200__ жылғы "____"  ___________ дейінгі мерзімде аталған
соманы төлеу қажет.
      Аталған сома осы хабарламада көрсетілген мерзімде төленбеген
жағдайда, Салық кодексінің 46-бабында белгіленген мөлшерде өсімпұл
есептеледі.
      Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің
есептелген сомалары осы хабарламада көрсетілген мерзімде төленбеген
жағдайда, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар
туралы кодексіне сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы
мәселе қаралады.
      Салық кодексінің 566-бабына сәйкес салық төлеушінің салық
қызметі органдарының лауазымды тұлғаның әрекетіне (әрекетсіздігіне)
салық қызметінің жоғары тұрған органына немесе сотқа шағымдануына
құқығы бар.

      Салық комитетінің
      Төрағасы (Төраға орынбасары) __________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды _______________________________________
                       (салық төлеушінің аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
          _______________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                             бұйрығына 2-қосымша

       Салық тексеруi нәтижелерi бойынша салық және
      бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер
       мен өсiмпұлдардың есептелген сомасы туралы
                      хабарлама

200 __ ж. "____" ______                                  N ______

      Салық кодексінің 31-бабына сәйкес және 200 __ ж. "____" ____________ салық тексеруінің актісінің негізінде_________________
____________________________________________ бойынша cалық комитеті
            (облыс, қала, аудан)
Сізді _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні немесе толық атауы, СТН-і, мекен-жайы)
_________________________________ үшін
      (салық кезеңі)
салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және
өсімпұлдардың есептелген сомасы туралы хабардар етеді:

1

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

2

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

3

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

4

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

5

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)


Жиыны

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

      Салық кодексі 32-бабының 2-тармағына сәйкес Сізге аталған
соманы осы хабарлама тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он
бес жұмыс күні ішінде______________________________________________
__________________________________________ бойынша cалық комитетіне
          (облыс, қала, аудан)
СТН-і__________________________________N____________________ шотына
           (салық органының)
__________________________________________________________________
            (Қазынашылық басқармасы, БСК)
төлеуіңіз қажет.

      Салық қызметі органдарының және олардың лауазымды адамдарының
заңды талаптары орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан
Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне
сәйкес әкімшілік жазаларға тарту шаралары қолданылады.
      Салық кодексі 32-бабының 3-тармағына сәйкес салық тексеруi
нәтижелерi бойынша салық органдарының хабарламасында көрсетiлген
салықтар, бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер мен
өсiмпұлдар есептелген сомаларымен (төлем көздерiнен ұсталатын
акциздердің және салықтардың есептелген сомаларынан басқа) салық
төлеушi келiскен жағдайда, салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша салық
мiндеттемесiн орындау мерзiмi алпыс жұмыс күнiне ұзартылуы мүмкiн.
Бұл ретте көрсетiлген сома төлеу мерзiмi ұзартылған әрбiр күнге
өсiмпұл есептеле отырып, осы кезеңнiң әрбiр он бес жұмыс күнi сайын
тең үлеспен бюджетке төленуге тиiс.
      Салық кодексінің 553-бабына сәйкес Cіздің көрсетілген
хабарлама табыс етілген немесе оны алған күннен бастап он бес жұмыс
күнi ішiнде салық қызметінің жоғары тұрған органына не сотқа шағым
беруге құқығыңыз бар.

      Салық комитетінің Төрағасы
      (Төраға орынбасары) _______________________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды ___________________________________________
                    (салық төлеушінің аты-жөні, қолы (мөрі), күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
      ___________________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                             бұйрығына 3-қосымша

                 Мерзімінде орындалмаған салық
             міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз
            ету жөнінде қолданылатын шаралар туралы
                           хабарлама

      200 __ ж. "____" __________                         N ______

Салық кодексінің 31, 47 және 48-баптарына сәйкеc _______________
___________________________________________ бойынша cалық комитеті
      (oблыс, қала, аудан)
Сізді ____________________________________________________________
  (салық төлеушiнiң аты-жөні немесе толық атауы, СТН-і, мекен-жайы)
белгіленген мерзімде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды
қамтамасыз ету бойынша мынадай әдістердің қолданылатыны туралы:
      1)________________________________________________________
(Салық кодексінің 47-бабында белгіленген тоқтата тұрудың себебі
көрсетілсін) жағдайда 200 __ ж. "____" __________ бастап банктік
шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім
шығарылғаны туралы
      2) 200 __ ж. "____" ___________  бастап мүлікке билік етуді
салық берешегінің есебіне шектеу туралы шешім шығарылғандығы туралы
хабардар етеді.
      Салық кодексінің 566-бабына сәйкес салық төлеушінің салық
қызметі органдарының лауазымды тұлғалары әрекетіне (әрекетсіздігіне)
салық қызметінің жоғары тұрған органына немесе сотқа шағымдануына
құқығы бар.

Салық комитетінің Төрағасы
      (Төраға орынбасары) _______________________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды ___________________________________________
                    (салық төлеушінің аты-жөні, қолы (мөрі), күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
      ___________________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                            бұйрығына 4-қосымша

           Салық берешегiн мәжбүрлеп өндiрiп алудың
                 қолданылатын шаралары туралы
                       хабарлама

      200 __ ж. "____" __________                         N ______

      Салық кодексінің 31 және 49-баптарына сәйкес ______________
__________________________________________ бойынша cалық комитеті
            (облыс, қала, аудан)
Сізді ___________________________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні немесе толық атауы, СТН-і, мекен-жайы)
осы хабарлама табыс етілген немесе алынған күннен бастап бес жұмыс
күнi өткен соң мынадай:
      1)  банк шоттарындағы ақшаның есебінен;
      2)  қолма-қол ақшаның есебінен;
      3)  дебиторлардың есебінен;
      4)  билiк етуiндегi шектелген мүлiктi сатудың есебiнен;
      5) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығарумен* салық берешегін
мәжбүрлеп өндіріп алуға қолданылатын шаралар туралы хабардар етеді.
      Сіздің салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi
төлемдер түрлерінің бөлігіндегі бюджетке салық берешегіңіз:
________________________________________________________________
      Салық кодексі 52-бабының 1-1-тармағына сәйкес Сізге осы
хабарлама алынған күннен бастап он жұмыс күні __ішінде
_______________________________________________________________
                  (облыс, қала, аудан)
бойынша cалық комитетіне дебиторларлық берешектің сомаларын көрсете
отырып дебиторлардың тізімін беру қажет.
      Дебиторлардың тізімі, осы хабарламада көрсетілген мерзімде
берілмеген жағдайда,_______________________________________ бойынша
                            (облыс, қала, аудан)
cалық комитеті салық төлеушіге салық тексеруін жүргізуге құқылы.
      Салық қызметі органдарының және олардың лауазымды тұлғаларының
заңды талаптары орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан
Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне
сәйкес әкімшілік жазаларға тарту шаралары қолданылады.
      Салық кодексінің 566-бабына сәйкес салық төлеушінің салық
қызметі органдарының лауазымды тұлғалары әрекетіне (әрекетсіздігіне)
салық қызметінің жоғары тұрған органына немесе сотқа шағымдануына
құқығы бар.

Салық комитетінің Төрағасы
      (Төраға орынбасары) _______________________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды ___________________________________________
                    (салық төлеушінің аты-жөні, қолы (мөрі), күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
      ___________________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

      Ескерту: * көрсетілген шара жарғылық капиталында мемлекеттің
қатысуы бар салық төлеуші акционерлік қоғамға қатысты қолданылады.

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                             бұйрығына 5-қосымша

           Дебиторлардың банк шоттарындағы ақшадан
               өндiрiп алу туралы хабарлама

      200 __ж. "____" __________                            N ______

      Салық кодексінің 31 және 52-баптарына сәйкес ______________
____________________________________________ бойынша салық комитеті
             (облыс, қала, аудан)
Сізді _____________________________________________________________
          (дебитор салық төлеушінің аты-жөні немесе толық атауы,
___________________________________________________________________
                 СТН-і, мекен-жайы)
теңге сомасында Сiздiң банктiк шотыңыздан салық төлеуші____________
___________________________________________________________________
(салық төлеушiнiң аты-жөні немесе толық атауы, СТН-і, мекен-жайы)
салық берешегiн өтеу есебiне өндiрiп алуды ақшаға айналдыру туралы
хабардар етедi.
      Осы хабарламаны алған сәттен бастап Сізге Салық кодексi
52-бабының 1-2-тармағына сәйкес хабарламаны алу күніне салық
төлеушiмен бірлесе отырып жасасқан өзара есеп айырысуларды салыстыру
актiсiн _________________________________________
                 (облыс, қала, аудан)
бойынша салық комитетiне жиырма жұмыс күннің ішінде беру қажет.
      Осы хабарламада көрсетілген мерзімде өзара есеп айырысуларды
салыстыру актiсi берілмеген жағдайда _____________________________
                                          (облыс, қала, аудан)
бойынша салық комитеті салық төлеушінің дебиторына салық тексеруін
жүргізуге құқылы.
      Салық қызметі органдарының және олардың лауазымды тұлғаларының
заңды талаптары орындалмаған жағдайда, Сізге Қазақстан Республика.
сының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне сәйкес әкім.
шілік жазаларға тарту шаралары қолданылады.
      Салық кодексінің 566-бабына сәйкес салық төлеушінің салық
қызметі органдарының лауазымды тұлғалары әрекетіне (әрекетсіздігіне)
салық қызметінің жоғары тұрған органына немесе сотқа шағымдануына
құқығы бар.

Салық комитетінің Төрағасы
      (Төраға орынбасары) _______________________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды ___________________________________________
                    (салық төлеушінің аты-жөні, қолы (мөрі), күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
      ___________________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                             бұйрығына 6-қосымша

       Камералдық бақылау нәтижелерi бойынша анықталған
             бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

      200 __ ж. "____" __________                           N ______

      Салық кодексінің 31 және 543-баптарына сәйкес ______________
_____________________________________________ бойынша салық комитеті
         (облыс, қала, аудан)
Сізді ____________________________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні немесе толық атауы, СТН-і, мекен-жайы)
200 __ ж. "____" _______________ анықталған бұзушылықтар туралы
хабардар етеді:
1)____________________________________________________________үшін
                  (салық кезеңі көрсетілсін)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
салық есептілігі бойынша жіберілген қателерді өз бетінше жою үшін;
2) шағын бизнес субъектілері үшін көзделген талаптардан асып кету бойынша:__________________________________________________________
     (Салық кодексiнiң бабына сiлтеме жасап, бұзушылық шарттары
көрсетiлсiн) және Сiзге 200_ жылғы "___" _______ бастап салық
салудың жалпыға белгiленген тәртiбiне көшу туралы хабарлайды.
      Салық кодексінің 566-бабына сәйкес салық төлеушінің салық
қызметі органдарының лауазымды тұлғалары әрекетіне (әрекетсіздігіне)
салық қызметінің жоғары тұрған органына немесе сотқа шағымдануына
құқығы бар.

Салық комитетінің Төрағасы
      (Төраға орынбасары) _______________________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды ___________________________________________
                    (салық төлеушінің аты-жөні, қолы (мөрі), күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
      ___________________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                           бұйрығына 7-қосымша

          Салық төлеушiнiң шағымын қарау нәтижелерi
       бойынша салық және бюджетке төленетiн басқа да
       мiндеттi төлемдер мен өсiмпұлдардың есептелген
                  сомалары туралы хабарлама

200 __ ж. "____" __________                                N ______

      Салық кодексінің 31, 555 және 557-5-баптарына сәйкес ______
___________________________________________ бойынша салық комитеті
            (облыс, қала, аудан)
Сіздің ___________________________________________________________
                  (шағымның мазмұны көрсетілсін)
_________________ 200 __ ж. "____" ______________ шағымыңызды қарап,
Cізді ____________________________________________________________
                        (салық төлеушінің аты-жөні
__________________________________________________________________
                  немесе толық атауы, СТН-і, мекен-жайы)
мынадай шешім қабылданғаны туралы ________________________________
                                      (шешімнің мазмұны)
___________________________________________________ хабардар етеді.
      Шағымды қарау нәтижесі бойынша салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдердің және өсімпұлдардың есептелген сомасы
мынаны құрайды:

1

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

2

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

3

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

4

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

5

(төлемнің коды,
атауы)

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)


Жиыны

(төлемнің
сомасы)

(өсімпұл сомасы)

      Салық кодексі 32-бабының 2-тармағына сәйкес Сізге аталған
соманы осы хабарлама тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он
бес жұмыс күні ішінде
__________________________________________________________________
                        (облыс, қала, аудан)
________________________________________ бойынша салық комитетіне
СТН-і ______________________ N _____________________________шотына
         (салық органының)
__________________________________________________________________
                  (Қазынашылық басқармасы, БСК)
төлеуіңіз қажет.
      Салық кодексінің 553 және 557-2-баптарына сәйкес жоғарыда
көрсетілген шешіммен келіспеген жағдайда салық төлеушінің оған салық
қызметі органының жоғары тұрған органына немесе сотқа шағым беруге
құқығы бар.

Салық комитетінің Төрағасы
      (Төраға орынбасары) _______________________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды ___________________________________________
                    (салық төлеушінің аты-жөні, қолы (мөрі), күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
      ___________________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                           бұйрығына 8-қосымша

              Салық заңдарын бұзушылықты жою туралы
                           хабарлама

      200 __ ж. "____" __________                         N______
 
       Салық кодексінің 31-бабына сәйкес _________________________
___________________________________________ бойынша салық комитеті
      (облыс, қала, аудан)
Сізді ____________________________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні немесе толық атауы, СТН-і, мекен-жайы)
__________________________________________________________________
                  (бұзушылықтың мазмұны)
__________________________________________________________________
жіберілген салық заңдарын бұзушылықтарды жою туралы хабардар етеді.
      Салық кодексі 32-бабының 2-тармағына сәйкес Сізге осы
хабарламаны тапсырған (алған) күннен кейінгі келесі күннен бастап
отыз жұмыс күні ішінде жіберілген бұзушылықтарды жою қажет.
      Оларды жоймаған жағдайда салық төлеуші Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапкершілікке
тартылады.
      Салық кодексінің 566-бабына сәйкес салық төлеушінің салық
қызметі органдарының лауазымды тұлғалары әрекетіне (әрекетсіздігіне)
салық қызметінің жоғары тұрған органына немесе сотқа шағымдануына
құқығы бар.

Салық комитетінің Төрағасы
      (Төраға орынбасары) _______________________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды ___________________________________________
                    (салық төлеушінің аты-жөні, қолы (мөрі), күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
      ___________________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлігінің
                                        Салық комитеті Төрағасының
                                      2007 жылғы 11 наурыздағы N 133
                                           бұйрығына 9-қосымша

      Қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын
   және орналасқан (тұрғылықты) жері өзгерген күннен
   бастап мұндай өзгерістер туралы жиырма жұмыс күні
     ішінде салық органын хабардар етпеген тұлғаны
            есептен шығару туралы хабарлама

      200 __ ж. "____" __________                          N______
      Салық кодексінің 31-бабына сәйкес _________________________
___________________________________________ бойынша салық комитеті
      (облыс, қала, аудан)
Сізді ____________________________________________________________
(салық төлеушінің аты-жөні немесе толық атауы, СТН-і, мекен-жайы)
Салық кодексінің 210-бабы 2-2 тармағына сәйкес ___________________
_______________________________________ бойынша салық комитетінің
      (облыс, қала, аудан)
200__ ж. "___" __________ шешімі бойынша 200__ ж.»___» ___________
бастап қосылған құн салығы бойынша есептен шығару туралы хабардар
етеді.
      Салық кодексінің 566-бабына сәйкес салық төлеушінің салық
қызметі органдарының лауазымды тұлғалары әрекетіне (әрекетсіздігіне)
салық қызметінің жоғары тұрған органына немесе сотқа шағымдануына
құқығы бар.

Салық комитетінің Төрағасы
      (Төраға орынбасары) _______________________________________
                                    (аты-жөні, қолы, мөрі)
      Хабарламаны алды ___________________________________________
                    (салық төлеушінің аты-жөні, қолы (мөрі), күні)
      Хабарлама салық төлеушіге тапсырылды
      ___________________________________________________________
        (салық органы лауазымды тұлғасының аты-жөні, қолы, күні)
      Хабарлама салық төлеушіге жіберілді
      ___________________________________________________________
            (жіберу және алу фактісі туралы растаушы құжат)