Телекоммуникациялар қызметтерінің және телекоммуникациялардың қызметтер ұсынуына технологиялық байланысты қызметтерінің реттеліп көрсетілетін түрлері бойынша байланыс операторларының табыстарды, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтерді бөлектеп есепк

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 312-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2003 жылғы 30 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 2649. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы № 42 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 22.05.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.
      Ескерту: Тақырыбы жаңа редакцияда жазылды - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2005 жылғы 18 наурыздағы N 90-НҚ бұйрығымен.
      "Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы" Қазақстан Республикасы заңының 7-бабы 7-1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 18-тармағының 19) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 24.07.2015 № 566 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса берiлiп отырған табиғи монополиялар туралы заңнамаға және монополияға қарсы заңнамаға сәйкес телекоммуникациялар қызметтерінің және телекоммуникациялардың қызметтер ұсынуына технологиялық байланысты қызметтерінің реттеліп көрсетілетін түрлері бойынша байланыс операторларының табыстарды, шығындар мен iске қосылған активтердi бөлектеп есепке алуды жүргiзу ережесi (бұдан әрi - Ереже) бекiтiлсiн.

      Ескерту: 1-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2005 жылғы 18 наурыздағы N 90-НҚ бұйрығымен.
      2. Телекоммуникацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің түрлерін және телекоммуникация қызметтерін ұсынумен технологиялық байланысты көрсетілетін қызметтерді ұсынатын табиғи монополия субъектiлерi (бұдан әрі – Субъект):

      1) байланыс операторлары табиғи монополиялар туралы заңнамаға және монополияға қарсы заңнамаға сәйкес реттелетiн телекоммуникацияның көрсетілетін қызметтерінің түрлерi бойынша кірістерді, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтердi бөлек есебін жүргiзу әдiстемесiн табиғи монополия саласындағы қызметтi бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi органның ведомствосына:

      2005 жылғы бiрiншi жартыжылдықтағы қызмет бағыттары бойынша бiрiншi есептiлiкті 2005 жылғы 15 тамызға;

      2005 жылғы екінші жартыжылдықтағы реттеліп көрсетілетін қызметтердiң түрлерi бойынша бiрiншi есептiлiкті 2006 жылғы 15 ақпанға ұсыну мерзімімен әзірлесін және бекітсін;

      1-1) уәкілетті органның талабы бойынша қаржылық есептілікті және өзге де қажетті ақпаратты қағаз немесе электрондық жеткізгіште электрондық құжатты уәкілетті органның ақпараттық жүйесі арқылы орналастыру жолымен Субъекті тиісті талапты алған күннен бастап уәкілетті орган белгілеген бес жұмыс күнінен кем болмайтын мерзімде ұсынсын;

      1-2) акционерлік қоғамдар болып табылатын табиғи монополиялар субъектілері үшін аудиторлық ұйымдар жыл сайынғы міндетті аудитті жүргізсін;

      1-3) аудиторлық есепті және жылдық қаржылық есептілікті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жылдық қаржылық есептілік бекітілген сәттен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей табиғи монополия субъектісінің интернет-ресурсында орналастырсын және табиғи монополия субъектісі өз қызметін жүзеге асыратын әкімшілік-аумақтық бірліктің тиісті аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жарияласын.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 24.07.2015 № 566 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Байланыс операторлары реттеліп көрсетілетін қызметтер тізбесіне сәйкес әрбір реттеліп көрсетілетін қызмет, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 186 бұйрығымен бекітілетін (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10469 тіркелген) (бұдан әрі – реттеліп көрсетілетін қызметтер) бағаларын (тарифтерін) мемлекет реттейтін қызмет түрі бойынша кірістердің, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтердің жеке есебін жүзеге асырады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 24.07.2015 № 566 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын өзiм бақылаймын.

      5. Осы бұйрық Ереженiң 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 32-тармағын қоспағанда, 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

Төрағаның мiндетiн атқарушы


Келiсiлдi


Қазақстан Республикасы


Ақпараттандыру және байланыс


жөніндегі агенттігінің төрағасы      2003 жылғы 13 желтоқсан

  Қазақстан Республикасының
Табиғи монополияларды реттеу
және бәсекелестiктi қорғау
жөнiндегi агенттiгi төрағасының
2003 жылғы 12 желтоқсандағы
N 312-НҚ бұйрығымен
бекiтiлген

Телекоммуникациялар қызметтерінің және телекоммуникациялардың
қызметтер ұсынуына технологиялық байланысты қызметтерінің
реттеліп көрсетілетін түрлері бойынша байланыс операторларының
табыстарды, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтерді
бөлектеп есепке алуды жүргізу ережесі

      Ескерту: Ереженің тақырыбы жаңа редакцияда жазылды - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2005 жылғы 18 наурыздағы N 90-НҚ бұйрығымен .

1. Жалпы ережелер

      1. Телекоммуникациялар қызметтерінің және телекоммуникациялардың қызметтер ұсынуына технологиялық байланысты қызметтерінің реттеліп көрсетілетін түрлері бойынша байланыс операторларының табыстарды, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтерді бөлектеп есепке алуды жүргізудің осы ережесі (бұдан әрі - Ереже) бөлектеп есепке алуды жүргізудің негізгі қағидаттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес табиғи монополия субъектілері болып танылатын байланыс операторларының бөлектеп есепке алуды ұйымдастыру мен жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Ескерту: 1-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2005 жылғы 18 наурыздағы N 90-НҚ бұйрығымен .

      2. Бөлектеп есеп алуды жүргізудiң мақсаты экономикалық негізделген бағаларды (тарифтердi) белгілеу үшiн реттелетiн, табиғи монополиялар салаларындағы қызметті бақылау мен реттеуді жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) бекiтетiн немесе келiсiлетiн қызмет түрлерi бойынша табыстарды, шығындар мен iске қосылған активтердi айқындау болып табылады.

      Ескерту: 2-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2005 жылғы 18 наурыздағы N 90-НҚ, 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрықтарымен .

      3. Байланыс операторлары реттеліп көрсетілетін қызметтердің тізбесіне сәйкес қызметтердің, сондай-ақ мемлекет реттейтін, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін бағалар (тарифтер) қолданылатын қызметтердің реттеліп көрсетілетін түрі (бұдан әрi - реттелетiн қызмет көрсетулер) бойынша табыстарды, шығындар мен іске қосылған активтердi бөлектеп есепке алуды жүзеге асырады.

      Ескерту: 3-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2005 жылғы 18 наурыздағы N 90-НҚ бұйрығымен.

      4. Бөлектеп есепке алу телекоммуникациялардың реттелетiн әрбiр түрi бойынша бөлек табыстар, шығындар мен iске қосылған активтер туралы ақпарат жинау және қорыту сондай-ақ осы Ережелерге сәйкес реттелетiн қызметтердiң әрбiр түрi бойынша табыстар, шығыстар мен iске қосылған активтер туралы осындай ақпараттың негiзiнде байланыс операторлары есептердi кезең-кезеңiмен жасау және уәкiлеттi органға ұсыну жүйесiн бiлдiредi.

      5. Бөлектеп есепке алудың негiзгi қағидаттары:

      1) табыстарды, шығындар мен iске қосылған активтердi бастапқы құжаттар деректерiнiң негiзiнде қызметтiң және қызмет түрлерiнiң тиiстi бағыттарына мүмкiн болғанша тiкелей жатқызу басымдылығы;

      2) табыстардың, шығындардың және iске қосылған активтердiң өздерi тәуелдi қызметтiң және қызмет көрсету түрлерiнiң тиiстi бағыттарымен себептiк-салдарлық байланысы;

      3) табыстарды, шығындар мен iске қосылған активтердi қызметтiң және реттелетiн қызметтер түрлерiнiң тиiстi бағыттарына жатқызудың және бөлудiң айқындығы.

      6. Бөлектеп есепке алу бухгалтерлiк және басқарушылық есеп жүргiзу үшiн пайдаланылатын, табыстарды, шығындар мен icкe қосылған активтердi қызметтiң және қызметтер түрлерiнiң тиiстi бағыттарына осы Ережелерге сәйкес бөлу үшiн қажеттi бөлшектеу деңгейiн қамтамасыз етуге тиiстi бастапқы құжаттарға негiзделуi тиiс. Осы Ережелер байланыс операторлары белгiлеген қаржылық және салықтық есептердi берудiң тәртiбi мен нысандарын өзгертпейдi.

      7. Бөлектеп есептеудi жүргiзу мақсаттарында жасалған Осы Ережелерде пайдаланылатын негiзгi ұғымдар:

      1) бөлу негiзi - шығындар мен активтердiң iске қосылу дәрежесiн қызметтер түрлерi мен желi элементтеріне бөлу үшiн пайдаланылатын мөлшерлiк көрсеткiш (көрсеткiштер);

      2) негiзгi желi - түпкiлiктi пайдаланушыларға трафик (ақпарат) беру және басқа байланыс операторларына трафик өткiзу қызметтерiн ұсынуды қамтамасыз етуге арналған қызмет көрсететiн телекоммуникациялар желiсiнiң құрамдас бөлiгi. Негiзгi желi коммутациялау (топтық коммутациялық жабдық) және беру (тасымалдау желiсi құрайтын байланыс арналары) элементтерiнен пайда болады;

      3) бизнес процестер - байланыс операторының қызметiндегi қызметтер көрсетудiң түпкiлiктi мақсатымен оның ресурстарын пайдалана отырып, айқындалған iс-қимылдардың дәйектiлiгi;

      4) менеджмент (басқару) бизнес процестерi - басқа барлық процестердiң нәтижелiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру нәтижесi болып табылатын бизнес процестер;

      5) сыртқы қызметтер - қызмет көрсетулер, оның iшiне байланыс операторы реттейтiн, сыртқы пайдаланушыларға,оларға соңғы пайдаланушылар (абоненттер және басқа қажеткерлер) мен байланыс операторлары жатады, ұсынылатындар да кiредi;

      6) iшкi (трансферттiк) қызметтер - сыртқы қызметтердi ұсынудың байланыс операторы қызметiнiң бiр бағыттары осы байланыс операторы қызметiнiң басқа бағыттарына ұсынатын қызмет көрсетулер болып табылатын шартты түрде бөлiнетiн кезеңi;

      7) қосалқы бизнес процестер - нәтижесi негiзгi бизнес процестердi және менеджмент (басқару) бизнес процестерiн жүзеге асыру үшiн қажеттi жағдайлар жасау болып табылатын бизнес процестер;

      8) iске қосылған активтер - байланыс операторы телекоммуникациялар қызметтердiң барлық түрлерiн ұсыну үшiн пайдаланатын активтерi, оның iшiне негiзгi құрал-жабдық, материалдық емес активтер және айналымдағы қаражат кiредi;

      9) қызметтерге арналған жанама iске қосылған активтер - бiрнеше қызметтермен (қызметтер тобымен) бiр мезгiлде себептiк-салдарлық байланысы бар iске қосылған активтер және сол себептi олар белгiлi бiр қызметке тiкелей және бiр жақты жата алмайды, бiрақ нақты белгiленген қызмет көрсетулерде iске қосылу дәрежесi осы себептiк-салдарлық байланыстарды көрсететiн бөлу базасының негiзiне қарай анықталуы мүмкiн;

      10) қызметтерге арналған жанама шығындар - бiрнеше қызметтермен (қызметтер тобымен) бiр мезгiлде себептiк-салдарлық байланысы бар шығындар және сол себептi оларды нақты белгiленген қызмет көрсетуге тiкелей және бiр жақты жатқызуға болмайды, бiрақ шығындардың пайда болу себептерiн көрсететiн бөлу базасының негiзiнде қызметтерге бөлiнуi мүмкiн;

      11) желi элементтерiне жанама iске қосылған активтер - бiрнеше желi элементтерiне бiр мезгiлде себептiк-салдарлық байланысы бар iске қосылған активтер және сол себептi оларды нақты белгiленген желi құрамдасына тiкелей және бiр жақты жатқызуға болмайды, бiрақ нақты белгiленген желi құрамдастарында iске қосылу дәрежесi осы себептiк-салдарлық байланыстарды көрсететiн бөлу негiзiне қарай анықталуы мүмкiн;

      l2) желi элементтерiне жанама шығындар - бiрнеше желi элементтерiне бiр уақытта себептiк-салдарлық байланысы бар шығындар және сол себептi оларды нақты белгiленген желi құрамдасына тiкелей және бiр жақты жатқызуға болмайды, бiрақ шығындардың пайда болу себебiн көрсететiн бөлу негiзiне қарай желi элементтерiне бөлiнуi мүмкiн;

      13) қызметтiң бағыттары - қызмет көрсетулерде жеке өздерi де, бiр бiрiмен өзара қабысып та қатынасатын қызмет көрсетулердiң нақты анықталған процестерiнiң жиынтығы;

      14) жалпы активтер - қызметтердiң барлық түрлерiн ұсынумен байланысқан, бiрақ осы қызметтердiң қандай болса да нақты себептiк-салдарлық байланысы жоқ активтер, сондықтан олардың қызмет көрсетулерде iске қосылу дәрежесi уәкiлеттi органмен келiсiлген бөлу негiзiнде анықталуы мүмкiн;

      15) жалпы шығындар - қызметтердiң барлық түрлерiн ұсынумен байланысқан, бiрақ осы қызметтермен қандай болса да нақты себептiк-салдарлық байланысы жоқ шығындар, сондықтан уәкiлеттi органмен келiсiлген бөлу негiзiнде бөлiнедi;

      16) негiзгi бизнес процестер - нәтижесi қызмет көрсету болып табылатын бизнес процестер;

      17) қызметтерге арналған тiкелей iске қосылған активтер - белгiлi бiр қызмет көрсетуге тiкелей себептiк-салдарлық байланысы бар активтер және сондықтан нақты белгiленген қызмет көрсетуге тiкелей және бiр жақты жатқызылулары мүмкiн;

      18) қызметтерге тiкелей шығындар - нақты қызмет көрсетумен тiкелей себептiк-салдарлық байланысы бар шығындар және сондықтан нақты белгiленген қызмет көрсетуге тiкелей және бiр жақты жатқызылулары мүмкiн;

      19) желi элементтерiне тiкелей iске қосылған активтер - нақты желi элементтерiмен тiкелей себептiк-салдарлық байланысы бар активтер және сондықтан нақты белгiленген желi элементiне тiкелей және бiр жақты жатқызылулары мүмкiн;

      20) желi элементтерiне тiкелей шығындар - нақты желi құрамдасымен тiкелей себептiк-салдарлық байланысы бар шығындар және сондықтан нақты белгiленген желi құрамдасына тiкелей және бiр жақты жатқызылулары мүмкін;

      21) себептiк-салдарлық байланыс негiзiнде бөлу - реттелетiн қызметтер түрлерi бойынша табыстарды, шығындар мен iске қосылған активтердi шығындардың, табыстардың және iске қосылған активтердiң нақты белгiленген қызмет көрсетулермен байланысын, пайда болу себептерiн алдын ала зерттеу негiзiнде бөлу. Шығындар мен iске қосылған активтердi бөлу бiр желi элементiнiң бiрнеше қызметтерге қатысы барын ескерумен жүргiзiледi және желi элементтерiмен байланысқан шығындар мен iске қосылған активтер осы қызметтерге бөлiнулерi тиiс;

      22) экономикалық ресурстар - табиғи (шикiзаттық, геофизикалық), еңбек (адам капиталы), күрделi (физикалық капитал - негiзгi құрал-жабдық), айналымдағы құрал-жабдық (материалдар), ақпараттық ресурстар, қаржылық (ақша капиталы) ресурстарға бөлiнетiн, өндiрiстiк-шаруашылық қызметте пайдаланылатын көздердiң, құрал-жабдықтардың жиынтығы;

      23) абоненттiк қол жеткiзу желiсi - соңғы пайдаланушыларға байланыс қызмет көрсетулерiне қол жеткiзу ұсынылуы үшiн қызмет ететiн телекоммуникациялар желiсiнiң құрамдас бөлiгi. Абоненттiк қол жеткiзу желiсi коммутаторларда немесе концентраторларда орналасқан абоненттiк жинақтауларды, желiлiк карталар мен порттарды, абоненттiк желiлердi (сымды және сымсыз) және солармен байланысқан бүкiл жабдықтар мен ғимараттарды абоненттiк құрылғыларымен қоса қамтитын барлық абоненттік жабдықтардың жиынтығынан құралады;

      24) бiрлесiп iске қосқан активтер - бiрнеше қызметтер көрсетулерді (қызмет көрсетулер тобын) ұсыну үшiн пайдаланылатын активтер, бiрақ бұл қызмет көрсетулермен қандай болса да нақты себептiк-салдарлық байланысы жоқ, алайда олардың қызмет көрсетулерде iске қосылу дәрежесi уәкiлеттi органмен келiсiлген бөлу негiзiнде анықталуы мүмкiн;

      25) бiрлескен шығындар - бiрнеше қызметтердi (қызметтер тобын) ұсыну үшiн пайдаланылатын шығындар, бiрақ бұл қызмет көрсетулермен қандай болса да нақты себептiк-салдарлық байланысы жоқ, сондықтан уәкiлеттi органмен келiсiлген бөлу негiзiнде бөлiнедi;

      26) тасымалдау желiсi - станцияаралық жергiлiктi, iшкi аймақтық және магистральдық желiлердiң беру жүйелерi мен желiлерiнен және тиiстi инфрақұрылымнан тұратын телекоммуникациялар желiсi;

      27) трансферттiк төлемдер - көрсетiлген iшкi (трансферттiк) қызметтер көлемiнiң бағалық мөлшерi;

      28) трансферттiк бағалық - көрсетiлген iшкi қызметтердiң бip өлшемiнiң бағалық мөлшерi;

      29) экономикалық негiзделген шығындар - байланыс операторының операциялық (кәдiмгi) қызметiн, iске қосылған активтерге салынған iске қосылған капиталы және іске қосылған активтерді үдемелi өндiруге өтілiмдiк ақша аударуы бойынша өтемдерiн қамтамасыз етуге жұмсалған байланыс операторының шығындары;

      30) желi элементтерi - телекоммуникациялар қызметтерiнiң барлық түрлерiн көрсеткенде телекоммуникациялар желiсiнде пайдаланылатын, олардың құнын және сонымен байланысты шығындарды телекоммуникациялардың қызмет көрсетулерiнiң барлық түрлерiне бөлу үшiн қызметтiң бағыттары бойынша бiрiктiрiлген негiзгi құрал-жабдық топтары.

      8. Осы Ережелерде пайдаланылатын Қазақстан Республикасының заңнамасының азаматтық және басқа салалардағы ұғынымдар, егер осы Ережелерде басқаша көзделмесе, заңнаманың осы салаларында қандай мағынада пайдаланылса, сондай мағынада қолданылады.

2. Бөлектеп есепке алу жүргiзiлетiн қызметтердiң
түрлерi мен қызметтiң бағыттары

      9. Реттелетiн қызметтердiң түрлерi бойынша шығындарды бөлу және iске қосылған активтердi анықтау үшiн байланыс операторларының шығындары мен iске қосылған активтерi қызметтiң бағыттары бойынша топталады. Шығындарды бөлу және iске қосылған активтердi анықтау телекоммуникациялар қызметтерiн ұсынудың барлық кезеңдерiн жүйелi бөлектеу негiзiнде жүргiзiледi (iшкi қызмет көрсетулер қызметтiң бағыттары бойынша). Шығындарды бөлу телекоммуникациялар желiлерiнiң элементтерiн техникалық қамтамасыз ету және ұстау процестерiмен байланысқан шығындарды соңғы пайдаланушыларға қызметтердi сату процестерiнен бөлiп алу және Өзге де қызметтердi ұсынудан болған шығындарды бөлiп алу жолымен жасалады. Активтердiң iске қосылу дәрежесiн анықтау телекоммуникациялар желiлерiнiң тиісті құрамдастарымен байланысты iске қосылған активтердi қызметтерді сату мен байланысқан активтерден бөлiп алу және Өзге де қызметтердi ұсыну бойынша қызметпен байланысқан активтердi бөлiп алу жолымен жүргiзiледi.

      Бөлектеп есепке алуды жүргiзу мақсаттары үшiн қызмет бағыттарының мынадай түрлерi бөлек шығарылды:

      1) негiздiк желiнi құру және пайдалану;

      2) абоненттiк қол жеткiзу желiсiн құру және пайдалану:

      3) бөлшек сауда қызметi;

      4) Өзге де қызмет.

      Бөлектеп есептеу үшiн қызмет бағыттары бойынша топтастырылған табыстар, шығындар және iске қосылған активтер қызмет көрсету түрлерi бойынша бөлiнедi (түрлерi бойынша реттелетiн және реттелмейтiн қызмет көрсетулер бойынша тұтасымен).

      10. Бөлектеп есепке алу жүргiзiлгенде 9-тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетiлген қызмет бағыттары бойынша топталған шығындар мен iске қосылған активтер осы қызмет бағыттары басқа байланыс операторларына көрсететiн қызметтерге және (немесе) 9-тармақтың 3) және 4) тармақшаларында көрсетiлген әрбiр қызмет бағыттарына осы Ереженің 5-тарауына сәйкес бөлiнедi.

3. Қызмет бағыттары бойынша табыстар, шығындар мен
iске қосылған активтер

      11. "Негiздiк желiнi құру және пайдалану" қызмет бағыттары ішкі және сыртқы қызметтердi өзi ұсынатын негiздік желiнi техникалық қамтамасыз ету мен ұстау, жоспарлау мен дамыту бизнес процестерiн қамтамасыз етедi.

      Негiздiк желi ұсынатын iшкi қызметтерге мыналар үшiн көрсетiлетін қызметтер жатады:

      "Бөлшек сауда қызметi" қызмет бағытына - келешекте соңғы пайдаланушыларға әртүрлi қосылулар ұсыну және бөлінген жеке меншік желiлерiн ұйымдастыру үшiн арналарды жалға беру қызметтер түрiнде сатуы үшiн трафик өткiзу және арналарды беру;

      "Өзге де қызмет" қызмет бағытына - жалға берiлетiн жабдықтар мен ғимараттардың кейбiр түрлерiн келешек соңғы пайдаланушыларға көрсетiлген жабдықтар мен ғимараттарды жалға беру қызметiн көрсету түрiнде сатуы үшiн техникалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер.

      Негiздiк желi ұсынатын сыртқы қызмет көрсетулерге трафик өткізу, арналар беру бойынша басқа байланыс операторларына көрсетiлетiн қызметтер жатады.

      Негiзгi желiнiң табыстары iшкi қызмет көрсетулерге трансферттiк төлемдерден және сыртқы қызметтер ұсынудың табыстарынан құралады. Iшкi қызметтерге арналған трансферттiк төлемдер және сыртқы қызметтердi ұсынудан табыстар тиiстi қызмет көрсетулер көлемi мен жоғарыда аталған қызметтер көрсетiлген бағаларға байланысты анықталады.

      Негiзгi желiнiң шығындары негiздiк желi құрамдастарын техникалық қамтамасыз етумен және ұстаумен, жоспарлаумен және дамытумен байланысты шығыстардан құралады.

      Негiзгi желiнiң iске қосылған активтерiне негiздiк желi элементтерi (негiзгi және қосалқы өндiрiстiк жабдық, Өзге де жабдық, ғимараттар мен құрылғылар, инфрақұрылым элементтерi, сондай-ақ материалдыққа жатпайтын активтер мен негiздiк желiнiң тиiстi элементтерiне байланысты айналымдағы капитал) бойынша бөлiнген барлық активтер жатады.

      12. "Абоненттiк қол жеткiзу желiсiн қалыптастыру және пайдалану" қызметiнiң бағыты iшкi қызметтердi өзi ұсынатын абоненттiк қол жеткiзу желiсiн техникалық қамтамасыз ету мен ұстау, жоспарлау мен дамыту бизнес процестерiн қамтамасыз етедi.

      Абоненттiк қол жеткiзу желiсi ұсынатын iшкi қызметтер мыналар үшiн көрсетiлетiн қызметтер жатады:

      "Бөлшек сауда қызметi" қызмет бағытына - кейiннен соңғы пайдаланушыларға абоненттiк қол жеткiзу және қоғамдық терминалдар арқылы қол жеткiзу қызметтер түрiнде сатуы үшiн абоненттiк желiлердi пайдалануға беру;

      "Өзге де қызмет" қызмет бағытына - жалға берiлетiн жабдықтар мен ғимараттардың кейбiр түрлерiн келешек соңғы пайдаланушыларға осындай жабдықтар мен ғимараттарды жалға беру қызметтер түрiнде сатуы үшiн техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер.

      Абоненттiк қол жеткiзу желiсiнiң табыстары iшкi қызметтерге трансферттiк төлемдерден және сыртқы қызметтер ұсынудың табыстарынан құралады. Iшкi қызмет көрсетулерге трансферттiк төлемдер және сыртқы қызметтер ұсынудан табыстар тиiстi қызметтер көлемi мен жоғарыда аталған қызметтердiң бағаларына байланысты анықталады.

      Абоненттiк қол жеткiзу желiсiнiң шығындары абоненттiк қол жеткiзу желiсiнiң элементтерiн техникалық қамтамасыз етумен және күтiп ұстаумен, жоспарлаумен және дамытумен байланысты шығыстардан құралады.

      Абоненттiк қол жеткiзу желiсiнiң iске қосылған активтерiне абоненттiк қол жеткiзу желiсiнiң элементтерi (негiзгi және қосалқы өндiрiстiк жабдық, Өзге де жабдық, ғимараттар мен құрылғылар, инфрақұрылым элементтерi, сондай-ақ материалдыққа жатпайтын активтер мен негiздiк желiнiң тиiстi элементтерiне байланысты айналымдағы капитал) бойынша бөлiнген барлық активтер жатады.

      13. "Бөлшек сауда қызметi" қызмет бағытына телекоммуникациялар қызметтерiн соңғы пайдаланушыларға сатуды қамтамасыз етумен байланысты қызмет түрлерi (бизнес процестер) кiреді.

      Бөлшек сауда қызметi ұсынатын сыртқы қызметтерге соңғы пайдаланушыларға ұсынылатын мынадай телекоммуникациялар қызметтерi жатады:

      байланыс операторының өз желiсi ішiнде әртүрлi қосылуларды басқа байланыс операторларының желiсiне, халықаралық желiлердi қоса шығумен ұсыну қызмет көрсетулерi (жергілiктi, iшкi аймақтық, қалааралық, халықаралық қосылулар);

      бөлiнген жеке меншiк желiлерiн ұйымдастыру үшiн арналарды жалға беру қызметiн көрсету;

      абоненттiк қол жеткiзуді ұсыну қызмет көрсетулерi;

      қоғамдық терминалдар арқылы қол жеткiзу қызметiн көрсету;

      түпкiлiктi пайдаланушыларға ұсынылатын Өзге де телекоммуникациялар қызметтерi.

      Бөлшек сауда қызметiнiң табыстары телекоммуникациялар қызметтерiн соңғы пайдаланушыларға ұсынудан түсетiн табыстардан құралады. Телекоммуникациялар қызметтерiн ұсынудан түсетiн табыстар тиiстi қызметтер көлемi мен жоғарыда аталған қызметтер көрсетілген бағаларға байланысты анықталады.

      Бөлшек сауда қызметiнiң шығындары телекоммуникациялар қызмет көрсетулерiн коммерциялық қамтамасыз етумен және сатумен байланысты шығындардан, сондай-ақ негiздiк желi мен абоненттiк қол жеткiзу желісi ұсынған iшкi қызмет көрсетулерге трансферттiк төлемдерден құралады.

      Бөлшек сауда қызметiнiң iске қосылған активтерiне телекоммуникациялар қызмет көрсетулерiн коммерциялық қамтамасыз етумен және сатумен байланысты барлық активтер жатады (тиісті жабдық, ғимараттар және құрылғылар, сондай-ақ материалдыққа жатпайтын активтер мен телекоммуникациялар қызмет көрсетулерiн коммерциялық қамтамасыз етумен және сатумен байланысты айналымдағы капитал).

      14. "Өзге де қызмет" қызмет бағыты сыртқы пайдаланушыларға қызметтер бойынша байланыс операторы жүзеге асыратын қызметтің басқа түрлерiн қамтиды.

      Өзге де қызмет ұсынатын сыртқы қызметтердi сыртқы пайдаланушыларға ұсынылатын мынадай телекоммуникациялар қызметтерi жатады:

      телекоммуникациялар қызмет көрсетулерiн ұсыну үшiн пайдаланылмайтын жабдықты, ғимараттарды және басқа активтердi жалға беру қызмет көрсетулерi;

      қол жеткiзуді ұйымдастыру бойынша бiр жолғы жұмыстарды жүргізу қызмет көрсетулерi (байланыс желiлерiн тарту, жабдықты монтаждау және басқа жұмыс түрлерi);

      қажеткерлер иелiгiндегi жабдықты, құрылғыларды және ғимараттарды техникалық қамтамасыз ету;

      консультациялық қызметтер;

      анықтамалық қызметтер.

      сыртқы пайдаланушыларға ұсынылатын Өзге де қызметтер.

      Өзге де қызмет табыстары Өзге де қызметтер ұсынудан түсетін табыстардан құралады. Өзге де қызметтердi ұсынудан түсетiн табыстар тиiсті қызметтер көлемi мен Өзге де қызметтер көрсетiлген бағаларға байланысты анықталады.

      Өзге де қызмет шығындары Өзге де қызметтердi ұсынуға (өндiрумен және сатумен) байланысты шығындардан, сондай-ақ негіздiк желi мен абоненттiк қол жеткiзу желiсi ұсынған iшкi қызметтерге трансферттiк төлемдерден құралады.

      Өзге де қызметтiң iске қосылған активтерiне Өзге де қызметтер ұсынуға (өндiрумен және сатумен) байланысты барлық активтер жатады (тиiстi жабдық, ғимараттар және құрылғылар, сондай-ақ материалдыққа жатпайтын тиiстi активтер және айналымдағы капитал).

      15. 11-14-тармақтарда көзделмеген қызметтерді көрсеткенде, оларды iшкi және сыртқы қызметтердi жатқызуды 7-тармақтың 3) және 4) тармақшаларында белгiленген ұғынымдар негізiнде байланыс операторлары өздiгiнен жүзеге асырады.

4. Реттелетiн қызметтердiң түрлерi
бойынша табыстар, шығындар мен iске қосылған активтер

      16. Реттелетiн қызметтердiң түрлерi бойынша табыстарды бөлу осы Ережелерде белгiленген бөлектеп есептеудiң негізгi ұстанымдары ескеріліп жүргiзiледi. Реттелетiн қызметтердiң әрбiр түрiн көрсетуден түскен табыстар тиiстi қызметтер көлемi мен сыртқы пайдаланушыларға қызметтердiң аталған түрлерi көрсетiлген бағалар (тарифтер) негiзiнде анықталады.

      17. Қызметтерден түскен табыстар реттелетiн қызметтердiң түрлерi бойынша және реттелмейтiн қызмет көрсетулер бойынша тұтасымен бастапқы құжаттардың деректерi негiзiнде тiкелей жатқызылады.

      18. Реттелетiн әрбiр телекоммуникациялар қызметтер түрi бойынша шығындар "Бөлшек сауда қызметi" қызмет бағытының реттелетiн қызмет көрсетулердiң тиiстi түрлерiн ұсынуға, негiзгi желiнi қалыптастыру және пайдалануы және "Абоненттік қол жеткiзу желiсiн қалыптастыру және пайдалану" қызмет бағыттары ұсынған iшкi қызметтердi пайдалануға ұсыну үшiн қажеттi трансферттiк төлемдердi қоса, сатумен байланысты шығындардан құралады. Трансферттiк төлемдер реттелетiн қызметтердi ұсынғанда ішкi қызмет көрсетулер жасалған жағдайда есепке алынады.

      19. Реттелетiн қызмет көрсетулердiң Өзге де түрлерiн ұсыну бойынша шығындар реттелетiн қызмет көрсетулердiң тиiстi түрлерiн, ұсынуға, "Негiзгi желiнi қалыптастыру және пайдалану" және "Абоненттiк қол жеткізу желiсiн қалыптастыру және пайдалану" қызмет бағыттары ұсынған iшкi қызметтердi пайдалануға ұсыну үшiн қажеттi трансферттiк төлемдердi қоса, байланысты шығындардан құралады. Трансферттiк төлемдер реттелетiн қызметтердi ұсынғанда iшкi қызмет көрсетулер жасалған жағдайда есепке алынады.

      20. "Негiзгi желiнi қалыптастыру және пайдалану" және "Абоненттiк қол жеткiзу желiсiн қалыптастыру және пайдалану" қызмет бағыттары реттелетiн қызметтер ұсыну бойынша шығындар осы қызметтердi жасаумен байланысты шығындардан құралады.

      21. "Бөлшек сауда қызметi" қызмет бағыты көрсететiн телекоммуникациялардың реттелетiн қызметтердiң әрбiр түрi бойынша iске қосылған активтерге телекоммуникациялардың реттелетiн қызметтерiнiң тиiстi түрлерiн сатумен байланысты бөлшек сауда қызметiне iске қосылған активтер, сондай-ақ негiздiк және абоненттiк қол жеткiзу желiлерi "Бөлшек сауда қызметi" қызмет бағытына ұсынған iшкi қызметтердiң түрлерi бойынша iске қосылған активтер жатады. Iшкi қызметтердiң түрлерi бойынша іске қосылған активтер реттелетiн қызметтерді ұсынғанда iшкi қызметтер пайдаланылған жағдайда есепке алынады.

      22. "Өзге де қызмет" қызмет бағыты көрсететiн iшкi қызметтердiң түрлерi бойынша iске қосылған активтерге реттелетiн Өзге де қызметтердiң тиiстi түрлерiн өндiрумен және сатумен байланысты Өзге де қызметтерге iске қосылған активтер, сондай-ақ реттелетiн қызмет көрсетулердiң аталған ұсыну үшiн қажеттi негiздiк және абоненттiк қол жеткiзу желiлерi "Өзге де қызмет" қызмет бағытына ұсынған iшкi қызметтердiң түрлерi бойынша iске қосылған активтер жатады. Iшкi қызметтердiң түрлерi бойынша iске қосылған активтер реттелетiн қызметтердi ұсынғанда iшкi қызметтер пайдаланылған жағдайда есепке алынады.

      23. Негiзге және абоненттiк қол жеткiзу желiлерi байланыс операторларына ұсынатын телекоммуникациялардың реттелетiн қызметтерiнiң әрбiр түрi бойынша iске қосылған активтерге осы қызметтердi жасаумен байланысты тартылған негiздiк және абоненттiк қол жеткiзу желiлерiнiң активтерi жатады.

5. Шығындарды және iске қосылған
активтердi бөлу тәртiбi

      24. Бөлектеп есепке алуды жүргiзу мақсаттары үшiн шығындар мен iске қосылған активтер тiкелей, жанама, бiрлескен және ортақ болып жiктеледi.

      25. Шығындарды бөлу және активтердiң iске қосылу дәрежесiн анықтау үшiн шығындар мен активтердiң тиiстi қызмет бағыттарымен және байланыс операторлары ұсынатын қызметтермен себептiк-салдарлық байланысы негiзiнде бөлу әдiстемесi қолданылады. Сонда шығындар мен активтердiң байланыс операторы қызметiнiң әрбiр бағыты бойынша қорлармен себептiк-салдарлық байланысы және байланыс операторының осы қорларының көрсетiлген байланыс операторлары ұсынатын қызметтермен себептiк-салдарлық байланысы анықталады.

      Iске қосылған активтердiң өтiлiмi iске қосылған активтердi бөлу негiзiнде бөлiнедi.

      26. Шығындарды бөлу процесi мына кезеңдерден тұрады (бөлудiң жүйелi кезеңдерiнiң сызбасы 1-қосымшаның 1-суретiнде көрсетiлген):

      1) бөлудiң бiрiншi кезеңi - шығындарды тiкелей және жанама бөлу және байланыс операторының тиiстi қорлары (негiзгi құрал-жабдық, қызметкерлер, материалдық емес активтер және басқа активтер) бойынша активтердi топтау (қорлардың негiзгi түрлерiнiң және жанама шығындарды бөлу негiздерiнiң тiзбесi 1-қосымшаның 1-кестесiнде көрсетiлген);

      2) бөлудiң екiншi кезеңi - байланыс операторы қорларының тиiстi бизнес процестермен: негiзгi, қосалқы және менеджмент (басқару) бизнес процестерiмен тiкелей және жанама байланыстарын қорлармен байланысқан шығындар мен iске қосылған активтердi тиiстi бизнес процестерге тiкелей жатқызу және жанама бөлу үшiн анықтау (бизнес процестердiң және қорларды оларға бөлу негiздерiнiң үлгiлiк тiзбесi 1-қосымшаның 2-кестесiнде көрсетiлген);

      3) бөлудiң үшiншi кезеңi - байланыс операторының қосалқы бизнес процестерiнiң тиiстi негiзгi бизнес процестермен менеджмент процестерiмен тiкелей және жанама байланыстарын қосалқы бизнес процестермен байланысқан шығындар мен iске қосылған активтердi негiзгi бизнес процестерге және менеджмент процестерiне тiкелей жатқызу және жанама бөлу үшiн анықтау (қосалқы бизнес процестердi бөлудiң басты негiздерiнiң тiзбесi 1-қосымшаның 3-кестесiнде көрсетiлген);

      4) бөлудiң төртiншi кезеңi - байланыс операторы бизнес процестерiнiң тиiстi сыртқы қызмет көрсетулермен және желi құрамдастарымен тiкелей және жанама байланыстарын негiзгi бизнес процестермен байланысқан шығындар мен iске қосылған активтердi сыртқы қызметтерге және желi элементтерiне тiкелей жатқызу және жанама бөлу үшiн анықтау (негiзгi бизнес процестердi желiнiң қызмет көрсетулерiне және элементтерiне бөлу негiздерiнiң үлгiлiк тiзбесi 1-қосымшаның 4-кестесiнде көрсетiлген);

      5) бөлудiң бесiншi кезеңi - желi құрамдастарының менеджмент бизнес процестерiмен байланысқан шығындар мен iске қосылған активтердi тиiстi желi элементтерiне уәкiлеттi органмен келiсiлген бөлу негiздерiн қолданумен бөлу;

      6) бөлудiң алтыншы кезеңi - желi элементтерiне негiзгi желiнiң және абоненттiк қол жеткiзу желiсiнiң iшкi және сыртқы қызметтерiне шығындарды бөлу және активтердiң iске қосылу дәрежесiн анықтау (желi элементтерiнен қызметтерге бөлудiң басты негiздерiнiң тiзбесi 1-қосымшаның 5-кестесiнде көрсетiлген). Негiзгi желiден шығындарды қызметтерге бөлу (және iске қосылған активтердi бөлек алу) мынадай түрде жүргiзiледi. Ең бiрiншi кезекте iшкi және сыртқы қызметтерге шығындарды және активтердiң iске қосылу дәрежесiн анықтау үшiн жалданған арналармен байланысқан барлық шығындар және iске қосылған активтердiң үлестерi негiздiк желiнiң беру құрамдастары бойынша жалданған арналарға сайма-сай бөлiнiп алынады. Содан кейiн iшкi және сыртқы қызметтерге шығындарды және активтердiң iске қосылу дәрежесiн анықтау үшiн қалған шығындарды (активтердi) тиiстi бөлу негiздерi бойынша беру және трафик өткiзу қызметтерiне бөлу жүргiзiледi (бағыттаудың орташа факторлары ескерiлген трафик көлемдерi). Бағыттаудың орташа факторлары - беру немесе трафик өткiзу қызмет көрсетулерiнiң белгiленген түрiн ұсынғанда негiздiк желi құрамдастарының iске қосылуын көрсететiн мөлшерлiк факторлар;

      7) бөлудiң жетiншi кезеңi - сыртқы қызметтердi ұсыну шығындарын және олармен байланысты сыртқы қызметтер бойынша iске қосылған активтердi анықтау үшiн сыртқы қызметтердi (сыртқы қызметтердi ұсыну кезеңдерi болып табылатын тиiстi iшкi қызметтердi) ұсыну кезеңдерi бойынша тиiстi шығындарды және iске қосылған активтердi жиынтықтау (iшкi және сыртқы қызметтердi жатқызу тәртiбi 1-қосымшаның 6-кестесiнде көрсетiлген);

      8) бөлудiң сегiзiншi кезеңi - менеджмент бизнес процестерiмен байланысты бiрлескен және ортақ шығындар мен активтердi тиiстi сыртқы қызметтерге уәкiлеттi органмен келiсiлген бөлу негiздерiн қолдана отырып бөлу.

      27. Шығындардың, қорлардың, бизнес процестердiң 1-қосымшада көрсетiлген тiзбелерi ең аз тiзбелер болып табылады, олар байланыс операторының ықтиярымен қосымша нақтылануы және кеңейтiлуi мүмкiн. Қызмет бағыттары да байланыс операторлары ұсынатын қызмет көрсетулер түрлерiне және байланыс операторлары қолданатын телекоммуникациялар желiлерiнiң түрлерiне қарай нақтылануы мүмкiн.

      Шығындар мен iске қосылған активтердi бөлудiң осы Ереженiң 1-қосымшасында көрсетiлмеген негiздерiн байланыс операторлары уәкiлеттi органмен келiсу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қолдануларына болады.

      28. Осы Ережелерде көзделген есептi әзiрлеу барысында қолданылатын бөлу негiздерi жарты жылдық бойынша есептелген. Бөлу негiздерiнiң қолданылатын түрлерiн уәкiлеттi органмен келiспей өзгертуге болмайды, басқа бөлу негiзiне ауысу уәкiлеттi органмен келiсу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылуы мүмкін.

      29. Осы Ереженiң негiзiнде байланыс операторлары бөлектеп есеп жүргiзу мақсаттары үшiн телекоммуникациялардың реттелетiн қызметтерiнiң түрлерi бойынша табыстарға, шығындар мен iске қосылған активтерге бөлектеп есепке алуды жүргізудiң өзiндiк әдiстемелерiн есептiк саясаттың жеке бөлiмi түрiнде жасауға, бекiтуге және оларды уәкiлеттi органмен заңнамада белгiленген тәртiппен келiсуге мiндетті.

6. Реттелетiн қызмет көрсетулердiң түрлерi
бойынша табыстар, шығындар және iске қосылған
активтер туралы есептер, бөлектеп
есептеу деректерi мен бухгалтерлiк есеп деректерi
арасындағы өзара байланыс

      30. Осы Ережелерге сәйкес байланыс операторлары уәкiлеттi органға ұсынатын есепке мыналар кiредi:

      1) қорларға шығындарды бөлу туралы және активтерді топтау туралы есеп (Осы Ереженiң 2-қосымшасы);

      2) қорларға байланысты шығындар мен iске қосылған активтердi бизнес процестерге бөлу туралы есеп (Осы Ереженiң 3-қосымшасы);

      3) қосалқы бизнес процестерге байланысты шығындар мен iске қосылған активтердi менеджмент бизнес процестерiне бөлу туралы есеп (Осы Ереженiң 4-қосымшасы);

      4) негiзгi бизнес процестерге байланысты шығындар мен iске қосылған активтердi сыртқы қызметтерге және желi элементтерiне бөлу туралы есеп (Осы Ереженiң 5-қосымшасы);

      5) желi элементтерiнiң менеджментi бизнес процестерiне байланысты шығындар мен iске қосылған активтердi тиiстi желi элементтерiне бөлу туралы есеп (Осы Ереженiң 6-қосымшасы);

      6) желi элементтерiне байланысты шығындар мен iске қосылған активтердi тиiстi негiзгi желiнiң және абоненттiк қол жеткiзу желiсiнiң iшкі және сыртқы қызметтерге бөлу туралы есеп (Осы Ереженің 7-қосымшасы);

      7) iшкi және сыртқы қызметтерге байланысты шығындар мен iске қосылған активтердi тиiстi сыртқы қызметтерге бөлу туралы есеп (Осы Ереженiң 8-қосымшасы);

      8) менеджмент бизнес процестерiне байланысты бірлескен және ортақ шығындар мен активтердi тиiстi сыртқы қызметтерге бөлу туралы есеп (Осы Ереженiң 9-қосымшасы);

      9) табыстарды, шығындар мен iске қосылған активтердi тиiстi сыртқы қызметтерге жиынтықтап бөлу туралы есеп (Осы Ереженiң 10-қосымшасы);

      10) табыстарды, шығындар мен iске қосылған активтерді тиісті қызмет бағыттары бойынша жиынтықтап бөлу туралы есеп (Осы Ереженің 11-қосымшасы).

      31. Осы Ережеде белгiленген есептерді жасағанда байланыс операторлары осы Ереженiң 10-қосымшасында көрсетiлген жиынтық деректердi бухгалтерлік есепте берiлген осыған ұқсас деректермен салыстырып тексерудi былай жүргiзулерi тиiс:

      1) табыстардың жиынтық сомасы бухгалтерлiк есеп және қаржылық есеп беру туралы заңнамаға сәйкес жасалатын тиiстi кезеңдегi табыстар және шығыстар туралы есептiң "Тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сату табыстары" жолы бойынша көрсетiлген деректермен сәйкес келуi тиiс;

      2) шығыстардың және өтiлiмнiң жиынтық сомасы бухгалтерлiк есеп және қаржылық есеп беру туралы заңнамаға сәйкес жасалатын тиiстi кезеңдегi табыстар және шығыстар туралы есептiң "Өндiрiлген қызметтердiң өзiндiк құны" және "Кезеңнiң шығыстары" жолдары бойынша көрсетiлген деректер сомасымен сәйкес келуi тиiс.

      32. Байланыс операторлары уәкілетті органның талабы бойынша қаржылық есептілікті және өзге де қажетті ақпаратты қағаз немесе электрондық жеткізгіште, электрондық құжатты уәкілетті органның ақпараттық жүйесі арқылы орналастыру жолымен Субъекті тиісті талапты алған күннен бастап уәкілетті орган белгілеген бес жұмыс күнінен кем болмайтын мерзімде ұсынады.

      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 24.07.2015 № 566 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      33. Қағаз жеткізгіштегі есептілікке байланыс операторының басшысы және бас бухгалтері қол қояды және мөрмен расталады. Электрондық жеткізгіштегі есептілік қағаз жеткізгіштегі есептілікке сәйкес келуге тиіс.

      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 24.07.2015 № 566 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Телекоммуникациялардың
реттелетін қызмет түрлері бойынша
табыстарды, шығындарды және іске
қосылған активтерді бөлектеп
есепке алу ережесіне 1-қосымша
  1-сурет

      Қызмет бағыты бойынша және сыртқы қызметтерге

      шығындарды бөлу

      РҚАО-ның ескертуі: 1-суретті қағаз мәтіннен қараңыз.
      1-кесте

      Ресурстардың негізгі түрлерінің және ресурстарға

      жанама шығындарды бөлу базасының тізбесі

      ___________________________________________________________________

      Шығындар|Бөлу базасының| Ресурстар

      және |атауы |___________________________________________

      активтер| |Жаб.|Ғимарат.|Тораптар|Көлік|Өзге |Пер|Өз.

      | |дық |тар және|және |құ. |де не.|со.|ге

      | | |құрылыс.|инфра. |рал. |гізгі |нал|де

      | | |тар |құрылым |дары |құрал.| |ре.

      | | | | | | дар | |сур.

      | | | | | | | |стар

      ________|______________|____|________|________|_____|______|___|___

      Шығындар

      ___________________________________________________________________

      Қосалқы Алғашқы құжат. П* П П П П - -

      бөлшек. тар негізінде

      тер жә. тікелей жат.

      не мате. қызу (есептен

      риалдар шығару актіле.

      рі)

      Электр 1) нормативтік П, П,К П,К - - - -

      энергия. қуат, кВт/сағ; К**

      сы 2) есептеу құ.

      ралдарының іс

      жүзіндегі көр.

      сеткіштері,

      кВт/сағ;

      Отын 1) алғашқы құ. П,К - - П,К - - -

      жаттар дерек.

      тері бойынша

      іс жүзінде

      тұтыну, л

      2) нормативтік

      тұтыну, л

      Жалақы Алғашқы құ. - - - - - П -

      жаттар негі.

      зінде тікелей

      жатқызу (есеп.

      теу)

      Аударым. Жалақы бойын. - - - - - П,К -

      дар ша шығындар

      Персо. Қызметкерлер - - - - - П,К -

      налға саны

      өзгелер

      Комму. Алғашқы құ. - П - - - - -

      налдық жаттар негі.

      шығыс. зінде тікелей

      тар жатқызу

      (төлемдер)

      Өзге Шығыстар түрі. П,К П,К П,К П,К П,К П,К П,К

      шығыс. не байланысты

      тар

      (қосым.

      ша бөл.

      шектеу)

      Барлығы

      Активтер

      Активтер Желі элементі. П П П П П - П

      құны не қатысты

      Активтер амортизациясы

      Аморти. Іске қосылған П П П П П - -

      зация активтердің

      құны

      ___________________________________________________________________

      Ескерту

      * шығындарды, активтерді, амортизацияны тікелей жатқызу

      ** шығындарды жанама бөлу

      2-кесте

      Бизнес процестерінің және ресурстарды бөлу

      базаларының үлгі тізбесі

      ___________________________________________________________________

      Бизнес процестер | Ресурстар

      |___________________________________________

      |Жаб.|Ғимарат.|Тораптар|Көлік|Өзге |Пер|Өз.

      |дық |тар және|және |құ. |де не.|со.|ге

      | |құрылыс.|инфра. |рал. |гізгі |нал|де

      | |тар |құрылым |дары |құрал.| |ре.

      | | | | | дар | |сур.

      | | | | | | |стар

      _____________________|____|________|________|_____|______|___|___

      Негізгі бизнес процес.

      тер

      Клиенттерге қызмет Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      көрсетумен байланысты % сі % қыт %

      процестер (қызметтер неме.

      бөлігінде) се уа.

      қыты

      Қызметтерді көрсету. Пайд. Алаң % Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      мен байланысты про. % исп сі % қыт %

      цестер (қызметтер неме.

      бөлігінде) се уа.

      қыты

      Желіні пайдаланумен Пайд. Алаң % Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      байланысты процестер % исп сі % қыт %

      (желі элементтері неме.

      бөлігінде) се уа.

      қыты

      Көмекші бизнес процес.

      тер

      Ғимараттарды және Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      құрылыстарды пай. % сі % қыт %

      даланумен байланысты неме.

      процестер се уа.

      қыты

      Көлікті пайдаланумен Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      байланысты процестер % сі % қыт %

      неме.

      се уа.

      қыты

      Көмекші жабдықты Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      пайдаланумен байланыс. % сі % қыт %

      ты процестер неме.

      се уа.

      қыты

      Өзге негізгі құрал. Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      дарды пайдаланумен % сі % қыт %

      байланысты процестер неме.

      се уа.

      қыты

      Менеджменттің бизнес процестері

      Жалпы басқару Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      % сі % қыт %

      неме.

      се уа.

      қыты

      Есепке алу және Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      есептілік % сі % қыт %

      неме.

      се уа.

      қыты

      Маркетинг Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      % сі % қыт %

      неме.

      се уа.

      қыты

      Жабдықтау Пайд. Алаң - Жүрі. Пайд. уа. Пайд.

      % сі % қыт %

      неме.

      се уа.

      қыты

      ___________________________________________________________________

      3-кесте

      Көмекші бизнес процестердің негізгі

      бөлу базасының тізбесі

      ___________________________________________________________________

      | көмекші бизнес процестер

      |__________________________________________

      Негізгі бизнес процестер|Ғимараттарды |Көлікті |Көмекші |Өзге не.

      және менеджмент процес. |және құрылыс. |пайдала.|жабдықты |гізгі

      тері |тарды пайдала.|ну мен |пайдала. |құралдар.

      |нумен байла. |байла. |нумен |ды пай.

      |нысты процес. |нысты |байланыс.|даланумен

      |тер |процес. |ты про. |байла.

      | |тер |цестер |нысты

      | | | |процестер

      ________________________|______________|________|_________|________

      Негізгі бизнес процестер

      Клиенттерге қызмет көр. алаң Жүрісі пайдалану пайдалану

      сетумен байланысты про. немесе % (мыса. % (бөл.

      цестер (қызметтер уақыты лы, шығу шектеуге

      бөлігінде) қуаты) дейін)

      Қызметтерді көрсетумен алаң Жүрісі пайдалану пайдалану

      байланысты процестер немесе % (мыса. % (бөл.

      (қызметтер бөлігінде) уақыты лы, шығу шектеуге

      қуаты) дейін)

      Желіні пайдаланумен алаң Жүрісі пайдалану пайдалану

      байланысты процестер немесе % (мыса. % (бөл.

      (желі элементтері уақыты лы, шығу шектеуге

      бөлігінде) қуаты) дейін)

      Менеджменттің бизнес

      процестері

      Жалпы басқару алаң Жүрісі - пайдалану

      немесе % (бөл.

      уақыты шектеуге

      дейін)

      Есепке алу және алаң Жүрісі - пайдалану

      есептілік немесе % (бөл.

      уақыты шектеуге

      дейін)

      Маркетинг алаң Жүрісі - пайдалану

      немесе % (бөл.

      уақыты шектеуге

      дейін)

      Жабдықтау алаң Жүрісі - пайдалану

      немесе % (бөл.

      уақыты шектеуге

      дейін)

      ___________________________________________________________________

      4-кесте

      Қызметтерге және желі элементтеріне негізгі бизнес

      процестерді бөлу базасының үлгі тізбесі

      ___________________________________________________________________

      Негізгі бизнес | Желі элементтері және қызметтер:

      процестер және |___________________________________________________

      менеджмент |Негізгі |Қол |Негізгі|Қол жет.|Бөлшек |Өзге қызмет.

      процестері |желі |жет. |желінің|кізу же.|қызмет.|тің сыртқы

      |элемент.|кізу |сыртқы |лісінің |тің |қызметтері

      |тері |желі.|қызмет.|сыртқы |сыртқы |

      | |сінің|тері |қызмет. |қызмет.|

      | |эле. | |тері |тері |

      | |мент.| | | |

      | |тері | | | |

      _______________|________|_____|_______|________|_______|___________

      Негізгі бизнес процестер

      Клиенттерге қыз. - - қызмет. қызмет. қызмет. қызметтер

      мет көрсетумен тер тер тер бойынша

      байланысты бойын. бойын. бойын. еңбекпен

      процестер ша ең. ша ең. ша ең. қамту %

      (қызметтер бекпен бекпен бекпен

      бөлігінде) қамту қамту қамту

      % % %

      Қызметтерді - - қызмет. қызмет. қызмет. қызметтер

      көрсетумен тер тер тер көлемдері

      байланысты көлем. көлем. көлем. бойынша

      процестер дері дері дері

      (қызметтер бойын. бойын. бойын.

      бөлігінде) ша ша ша

      Желіні пайдала. % эл. % эл. - - - -

      нумен байла. желі. желі.

      нысты процестер сі сі

      (желі элемент. бой. бой.

      тері бөлігінде) ынша ынша

      еңбек еңбек

      пен пен

      қамту қамту

      % %

      Барлығы

      ___________________________________________________________________

      5-кесте

      Қызметтерге желі элементтерінен негізгі

      бөлу базасының тізбесі

      ___________________________________________________________________

      | Сыртқы және ішкі қызметтер

      |_________________________________________________________

      Желі |Негізгі желі.|Қол жеткізу|Негізгі желінің|Бөлшек |Өзге

      элемент. |нің ішкі |желісінің |сыртқы қызмет. |қызмет.|қызмет.

      тері |қызметтері |ішкі |тері |тің |тің

      | |қызметтері | |сыртқы |сыртқы

      | | | |қызмет.|қызмет.

      | | | |тері |тері

      _________|_____________|___________|_______________|_______|_______

      Негізгі 1) % еңбекпен - % еңбекпен қам. - -

      желі қамту - жалға ту - жалға

      элемент. алынған арна. алынған ар.

      тері лар үлесі налар үлесі

      (беру) 2) трафик кө.

      мі* және марш.

      руттаудың

      орташа фак.

      торлары**

      Негізгі трафик көлемі* - - - -

      желі және маршрут.

      элемент. таудың орташа

      тері факторлары**

      (комму.

      тация)

      Қол жет. - аб. торап. - - -

      кізу же. тар саны

      лісінің

      элемент.

      тері

      ___________________________________________________________________

      Ескерту:

      * жергілікті трафик бойынша деректер жоқ кезде уәкілетті

      органның келісімімен болжамды мәндер пайдаланылуы мүмкін

      ** маршруттаудың орташа факторлары бойынша есептер жоқ кезде

      уәкілетті органның келісімімен сараптау (бағалау) деректері

      пайдаланылуы мүмкін

      6-кесте

      Ішкі және сыртқы қызметтерді жатқызу тәртібі

      ___________________________________________________________________

      | Ішкі және сыртқы қызметтер

      |____________________________________________________

      Сыртқы |Негізгі |Қол жеткізу|Негізгі |Бөлшек |Өзге

      қызметтер |желінің |желісінің |желінің |қызмет.|қызметтің

      |ішкі қыз. |ішкі |сыртқы |тің |сыртқы

      |меттері |қызметтері |қызметтері|сыртқы |қызметтері

      | | | |қызмет.|

      | | | |тері |

      ______________|__________|___________|__________|_______|__________

      Негізгі желі. - - П* - -

      нің сыртқы

      қызметтері

      Бөлшек қызмет. Қызметке Қызметке - П -

      тің сыртқы байланыс. байланысты

      қызметтері ты

      Өзге қызмет. Қызметке Қызметке - - П

      тің сыртқы байланыс. байланысты

      қызметтері ты

      ___________________________________________________________________

      Ескерту:

      * шығындар мен іске қосылған активтерді тікелей жатқызу

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 2-қосымша

      Ескерту: 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған

      ресурстарға шығындарды бөлу және активтерді

      топтастыру туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Шығындар |Бөлу | Ресурстар

      және актив. |база.|_______________________________________________

      тер |сының|Жаб.|Ғима.|Инфра.|Көлік |Өзге де|Персо.|Өзге

      |атауы|дық |рат. |құры. |құрал.|негізгі|нал |де

      | | |тар |лым |дары |құрал. | |ресурс.

      | | |және |тора. | |дар | |тар

      | | |құры.|бы | | | |

      | | |лыс. | | | | |

      | | |тар | | | | |

      _____________|_____|____|_____|______|______|_______|______|_______

      Шығындар

      Қосалқы

      бөлшектер

      және мате.

      риалдар

      Электр

      энергиясы

      Отын

      Жалақы

      Аударымдар

      Персоналға

      өзгелер

      Коммуналдық

      шығыстар

      Өзгелер

      Шығындар

      бойынша бар.

      лығы

      Активтер

      Активтер құны

      Амортизация

      ___________________________________________________________________

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 3-қосымша

      Ескерту: 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған бизнес

      процестерге ресурстармен байланысты шығындарды және

      іске қосылған активтерді бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Ресурстар|Бөлу | Бизнес процестер

      |база. |_______________________________________________

      |сының | Негізгі | Көмекші | Менеджменттің

      |атау |______________|_________________|_________________

      | |Про.|Про.|Про.|Про. |Про.|Про. |Про. |Про. |Про.

      | |цесс|цес |цесс|цесс |цесс|цесс |цесс |цесс |цесс

      _________|______|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|_____

      Шығындар

      Жабдық

      Ғимарат.

      тар және

      құрылыс.

      тар

      Тораптар

      және ин.

      фрақұры.

      лым

      Көлік

      құралдары

      Өзге де

      негізгі

      құралдар

      Персонал

      Өзге де

      ресурстар

      Шығындар

      жиыны

      Активтер

      құны

      Жабдық

      Ғимарат.

      тар және

      құрылыстар

      Тораптар

      және ин.

      фрақұрылым

      Көлік құ.

      ралдары

      Өзге де

      негізгі

      құралдар

      Персонал

      Активтер

      құнының

      жиыны

      Амортиза.

      ция

      Жабдық

      Ғимарат.

      тар және

      құрылыстар

      Тораптар

      және ин.

      фрақұрылым

      Көлік құрал.

      дары

      Өзге де не.

      гізгі құрал.

      дар

      Персонал

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 4-қосымша

      Ескерту: 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған негізгі

      бизнес процестеріне және менеджменттің бизнес

      процестеріне көмекші бизнес процестерімен байланысты

      шығындарды және іске қосылған активтерді

      бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Көмекші |Бөлу | Бизнес процестер

      бизнес |база. |__________________________________________________

      процестер|сының | Негізгі | Менеджменттің

      |атау |__________________________|____|__________________

      | |Про.|Про.| | |Про. |Про. |Про. | |Про.

      | |цесс|цес | | |цесс |цесс |цесс | |цесс

      _________|______|____|____|_____|____|_____|_____|_____|____|______

      Шығындар

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Шығындар

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құны

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құнының

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 5-қосымша

      Ескерту: 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған сыртқы

      қызметтерге және желі элементтеріне көмекші бизнес

      процестерімен байланысты шығындарды және іске қосылған

      активтерді бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Негігі |Желі элементтері | Сыртқы қызметтер

      бизнес |_______________________________|_______________________

      процестер |Бөлу |Желі |Желі |Же. |Желі |Бөлу |Қыз.|Қыз.| |Қыз.

      |базасы.|эле. |эле. |лі |эле. |база.|мет |мет | |мет

      |ның |менті|менті|эле.|мен. |сының| | | |

      |атауы | | |мен.|ті |атауы| | | |

      | | | |ті | | | | | |

      ___________|_______|_____|_____|____|______|_____|____|____|__|____

      Шығындар

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Шығындар

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құны

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құнының

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 6-қосымша

      Ескерту: 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған

      тиісті желі элементіне желі элементтері

      менеджментінің бизнес процестерімен байланысты

      шығындарды және іске қосылған

      активтерді бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Желі элемент. | Желі элементтері

      тері менедж. |____________________________________________________

      ментінің биз. |Бөлу |Желі |Желі| | | | | | |Желі

      нес процестері|база.|эле. |эле.| | | | | | |эле.

      |сының|менті|мен.| | | | | | |мен.

      |атауы| |ті | | | | | | |ті

      ______________|_____|_____|____|____|______|___|____|___|___|______

      Шығындар

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Шығындар

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құны

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құнының

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 7-қосымша

      Ескерту: 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған

      негізгі желінің ішкі және сыртқы қызметтеріне

      және абоненттік қол жеткізу желісіне желі

      элементтерімен байланысты шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Желі | Негізгі желі және абоненттік қол жеткізу желісінің

      элементтері| қызметтері

      |_______________________________________________________

      |Бөлу |Негізгі|Негізгі|Негізгі|Негізгі|Бөлшек |Бөлшек

      |база.|желінің|желінің|желінің|желінің|қызмет.|қызметтің

      |сының|ішкі |ішкі |сыртқы |сыртқы |тің |сыртқы

      |атауы|қызмет.|қызмет.|қызмет.|қызмет.|сыртқы |қызмет.

      | * |тері |тері |тері |тері |қызмет.|тері

      | | | | | |тері |

      | |_______|_______|_______|_______|_______|_________

      | |1 |... | | | | | | | | | |L

      ___________|_____|__|____|___|___|___|___|___|___|___|___|____|____

      Шығындар

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      Шығындар

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құны

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құнының

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Элемент

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      * Әралуан бөлу базаларын қолданған кезде бөлу деректері әрбір

      бөлу базасы бойынша ұсынылады

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 8-қосымша

      Ескерту: 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған

      сыртқы қызметтерге ішкі және сыртқы қызметтермен

      байланысты шығындарды және іске қосылған активтерді

      бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Ішкі және | Сыртқы қызметтер

      сыртқы қызмет.|____________________________________________________

      тер |Бөлу |Негізгі |Қол жеткізу |Бөлшек |Өзге

      |база.|желінің |желісінің |қызметтің |қызметтің

      |сының|сыртқы |сыртқы |сыртқы |сыртқы

      |атауы|қызметтері |қызметтері |қызметтері|қызмет.

      |* | | | |тері

      | |____________|____________|__________|_________

      | |Қыз.|Қыз.| | | | | | | | | |

      | |мет |мет | | | | | | | | | |

      | | | | | | | | | | | | |

      ______________|_____|____|____|__|___|____|___|___|___|__|___|__|__

      Шығындар

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      Шығындар

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құны

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құнының

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Қызмет

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      * Әралуан бөлу базаларын қолданған кезде бөлу деректері әрбір

      бөлу базасы бойынша ұсынылады

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 9-қосымша

      Ескерту: 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған тиісті

      сыртқы қызметерге менеджменттің бизнес процестерімен

      байланысты бірлескен және жалпы шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Менеджмент | Сыртқы қызметтер

      процестері |____________________________________________________

      |Бөлу |Негізгі |Қол жеткізу |Бөлшек |Өзге

      |база.|желінің |желісінің |қызметтің |қызметтің

      |сының|сыртқы |сыртқы |сыртқы |сыртқы

      |атауы|қызметтері |қызметтері |қызметтері|қызмет.

      | | | | |тері

      | |____________|____________|__________|_________

      | |Қыз.|Қыз.| | | | | | | | | |Қы.

      | |мет |мет | | | | | | | | | |зм.

      | | | | | | | | | | | | |ет

      ______________|_____|____|____|__|___|____|___|___|___|__|___|__|__

      Бірлескен шығындар

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Шығындар

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Бірлесіп іске қосылған активтердің құны

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Активтер

      құнының

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Бірлесіп іске қосылған активтердің амортизациясы

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Жалпы шығындар

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Жалпы активтердің амортизациясы

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Процесс

      ___________________________________________________________________

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 10-қосымша

      Ескерту: 10-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған

      тиісті сыртқы қызметтерге табыстарды, шығындарды

      және іске қосылған активтерді қорытынды

      бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Табыстар,| Сыртқы қызметтер

      шығындар |_________________________________________________________

      және іске|Негізгі желінің |Қол жеткізу желісінің

      қосылған |сыртқы қызметтері |сыртқы қызметтері

      акивтер |_________________________|_______________________________

      |Ретте. |Ретте. |Реттел. |Ретте. |Ретте. |Реттел.

      |летін |летін |мейтін |летін |летін |мейтін

      |қыз. |қыз. |қыз. |қыз. |қыз. |қыз.

      |мет |мет |меттер |мет |мет |меттер

      _________|_______|________|________|_________|_________|___________

      Табыстар

      Табыстар

      Шығындар

      Қызмет.

      терге

      тікелей

      Қызмет.

      терге

      жанама

      Қызмет.

      терге

      бірлескен

      Қызмет.

      терге

      жалпы

      Шығындар

      жиыны

      Активтер

      құны

      Қызмет.

      терге

      тікелей

      іске

      қосылған

      Қызмет.

      терге

      жанама

      іске

      қосылған

      Қызмет.

      терге

      бірлесіп

      іске

      қосылған

      Қызмет.

      терге

      жалпы

      Активтер

      құнының

      жиыны

      Амортизация

      Қызмет.

      терге

      тікелей

      іске

      қосылған

      Қызмет.

      терге

      жанама

      іске

      қосылған

      Қызмет.

      терге

      бірлесіп

      іске

      қосылған

      Қызмет.

      терге

      жалпы

      Амортизация

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Таблицаның жалғасы:

      ___________________________________________________________________

      Сыртқы қызметтер

      ___________________________________________________________________

      Бөлшек қызметтің |Өзге қызметтің |Жиыны

      сыртқы қызметтері |сыртқы қызметтері |

      _________________________|___________________________|_____________

      Ретте. |Ретте. |Реттел. |Ретте. |Ретте. |Реттел.|

      летін |летін |мейтін |летін |летін |мейтін |

      қыз. |қыз. |қыз. |қыз. |қыз. |қыз. |

      мет |мет |меттер |мет |мет |меттер |

      _______|________|________|_________|_________|_______|_____________


      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.

      Телекоммуникациялардың

      реттелетін қызмет түрлері бойынша

      табыстарды, шығындарды және іске

      қосылған активтерді бөлектеп

      есепке алу ережесіне 11-қосымша

      Ескерту: 11-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2007.04.05. N 88-НҚ бұйрығымен .

      _____________________

      Кәсіпорынның атауы

      " _____-______ жылғы кезең аралығында арналған

      қызмет бағыттары бойынша табыстарды, шығындарды

      және іске қосылған активтерді

      қорытынды бөлу туралы есеп

      (мың теңге)

      ___________________________________________________________________

      Табыстар,| Қызмет бағыттары

      шығындар |_________________________________________________________

      және іске|Негізгі желіні |Абоненттік қол |Бөлшек қызмет|Өзге қызмет

      қосылған |қалыптастыру |жеткізу желісін | |

      активтер |және пайдалану |қалыптастыру | |

      | |және пайдалану | |

      _________|_______________|________________|_____________|__________

      Табыстар

      Сыртқы

      қызметтер.

      ді көрсе.

      туден

      түскен

      табыстар

      Транс.

      ферттік

      төлем.

      дер

      бойын.

      ша табыс.

      тар

      Табыстар

      жиыны

      Шығындар

      Қызмет ба.

      ғытының

      ішкі шы.

      ғындары

      Трансферт.

      тік төлем.

      дер бойын.

      ша шығын.

      дар

      Шығындар

      жиыны

      Активтер

      құны

      Қызмет

      бағыты

      активте.

      рінің құны

      Трансферт.

      тік қызмет.

      тер бойынша

      активтер

      құны

      Активтер

      құнының

      жиыны

      Амортизация

      Қызмет

      бағыты

      активте.

      рінің

      амортиза.

      циясы

      Трансферт.

      тік қыз.

      меттер

      бойынша

      активтер.

      дің

      амортиза.

      циясы

      Амортиза.

      циясы

      жиыны

      ___________________________________________________________________

      Басшы ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      М.О

      Бас бухгалтер ______________ _____________

      Аты-жөні қолы

      "___" ______________ж.