Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақының базалық және шекті ставкаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1314 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы N 1332 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы N 1332 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 16-бабының 7) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақының базалық және шекті ставкалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                            Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметінің
                                         2007 жылғы 28 желтоқсандағы
                                               N 1314 қаулысымен
                                                  бекітілген

      Ескерту. Өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.01.25. N 65 (алғаш рет ресми жарияланған күнінен
бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі),
2008.04.15 N 344 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан
қараңыз) Қаулысымен.

    Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақының базалық және
                      шекті ставкалары

Р/с
N

Көрсеткіштер

Өлшем
бірлігі

Қалдық-
тардың
қауіп-
тілік
деңгейі

Базалық
ставка,
теңге

Шекті
ставка,
теңге

1

2

3

4

5

6

1

Ластаушы заттардың
тұрақты көздерден
шығарындылары 1

шартты
тонна


582

2600

2

Ластаушы заттардың
қозғалмалы көздерден
шығарындылары:

пайдаланыл-
ған отынның
тоннасы
(бұдан әрі
- тонна)
этилденбеген бензин
үшін


384

890

дизель отыны үшін


523

1411

сұйытылатын, сығыл-
ған газ үшін


285

800

3

Ластаушы заттардың
төгінділері:

шартты
тонна
су көздеріне 2


15654

35000

жинақтауыштарға
сүзу алаңдарына,
жер бедеріне


1100

21000

4

Коммуналдық (қатты
тұрмыстық) қалдық-
тар 3

тонна


227,5

770

5

Өнеркәсіптік
қалдықтар

өндіріс пен тұтыну-
дың қауіпті қалдық-
тарын полигондарда,
жинақтауыштарда,
санкцияланған
үйінділерде және
арнайы берілген
орындарда орналасты-
ру

тонна

"қызыл"
тізім

8332

38500

"янтарь"
тізім

4166

19200

"жасыл"
тізім

1041,5

4800

жіктел-
мегендер

521

2500

Бұдан басқа

аршынды жыныстар 4

тонна


2,8

10,7

байыту шлактары,
шламдары, қалдық-
тары 4


21,7

109,5

күл мен күлшлактар 4


18,1

1536

ауыл шаруашылығы
өндірісінің қалдық-
тары


10,5

512

6

Радиоактивті қалдық-
тар:

гигабек-
керель
трансуранды қалдық-
тар


442,1

2060

альфа-радиоактивті
қалдықтар


221

1030

бета-радиоактивті
қалдықтар


22,1

103

шынақты радиоактивті
көздер


221

1030

7

Заңнамада белгілен-
ген тәртіппен жүзеге
асырылатын алауларда
ілеспе және (немесе)
табиғи газды жағудан
ластаушы заттардың
шығарындылары

шартты
тонна


2600

61134,5

      Ескертпе:
      1) ISO 14001:2004 халықаралық стандарттарына сәйкес сертификатталған кәсіпорындары үшін қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем ставкаларына мына коэффициенттер енгізіледі:
      4 0,75 коэффиценті;
      2) қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақының ставкаларына:
      энергия өндіруші ұйымдар;
      табиғи монополия субъектілері үшін коммуналдық қызметтерді көрсеткен кезде түзілетін эмиссия көлемі үшін мынадай коэффициенттер енгізіледі
      1 0,3 коэффициенті;
      2 0,43 коэффициенті;
      3 0,25 коэффициенті;
      3) коммуналдық қалдықтарды орналастыруды жүзеге асыратын полигондар үшін халықтан құрылған тұрмыстық қатты қалдықтардың көлемі үшін қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем ставкаларына мына коэффициенттер енгізіледі:
      3 0,2 коэффиценті;
      4) кәсіпорындар төлемінің ставкалары бір мезгілде ескертпенің 1) және 2) тармақшаларына жатқызылған жағдайда ескертпенің 2) тармақшасының коэффициенттерін қолданған жөн;
      5) ескертпенің 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген жеңілдетілген коэффициенттерді қолдану қоршаған ортаға эмиссиялардың нормативтен тыс көлемі үшін төлемдерге қолданылмайды.