Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша әкелу кеден режимі қолданылатын лизинг заттарының тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 21 тамыз N 1092

       Ескерту. Тақырыптағы және мәтiндегі "Тауарларды уақытша әкелу және уақытша әкету" деген сөздер "Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша әкелу" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N  569  қаулысымен.

      "Қаржы лизингі туралы"  Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шiлдедегi Заңын және Қазақстан Республикасы Кеден кодексiнiң 191-бабын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: <*>
      Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.06.11. N  569   қаулысымен .  
     1. Қоса беріліп отырған Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша әкелу кеден режимі қолданылатын лизинг заттарының тізбесі бекітілсін. <*>
     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялануы тиіс.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы          
Үкіметінің                 
2001 жылғы 21 тамыздағы          
N 1092 қаулысымен             
бекітілген                 

Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша әкелу кеден       режимі қолданылатын лизинг заттарының тізбесі 

       Ескерту. Тізбе өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002.03.07. N  280 , 2002.08.14. N  895 , Тақырыпқа өзгерту енгізілді -  2003.06.11. N  569 , Тізбе жаңа редакцияда - 2004.02.12. N  170 ,  2005.06.06.  564  (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен .      

Тауарлар мен көлiк құралдарын уақытша әкелу кеден режимi                қолданылатын лизинг заттарының тізбесi

____________________________________________________________________
  ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН  |           Тауардың атауы
 бойынша тауардың |
       коды       |
____________________________________________________________________
        1         |                     2
____________________________________________________________________
8402 11 000        Бу қазандықтары немесе басқа да бу өндiретiн
                   қазандықтар: сағатына 45 тоннадан астам бу
                   өндiретiн су құбырлы қазандықтар;

8402 20 000        Буды қатты қыздырғышы бар қазандықтар

8404               8402 немесе 8403 тауар позициясының
                   қазандықтарымен пайдалануға арналған қосалқы
                   жабдық (мысалы, экономайзерлер, буды қатты
                   қыздырғыштар, күйе кетiргіштер, газ
                   рекуператорлары); бу мен су немесе басқа да
                   күштi бу қондырғыларына арналған конденсаторлар

8405               Тазартқыш қондырғылары бар немесе оларсыз газ
                   генераторлары немесе су газы генераторлары;
                   тазартқыш қондырғылары бар немесе оларсыз
                   ацетилендi газ генераторлары және ұқсас газ
                   генераторлары

8406               Су буындағы турбиналар және өзге де бу
(8406 81 900 0,    турбиналары
8406 82 900 0,
8406 90 900
0-ден басқа)

8414 10 300 0      Роторлы поршеньдi сорғылар, жылжымалы қалақтары
                   бар роторлы сорғылар, молекулярлы (вакуумды)
                   сорғылар және Рутс үлгiсiндегi сорғылар

8414 40 100 0      Өнiмділігі минутына 2 текше м./мин. аспайтын,
                   буксирге алатын доңғалақты шассидегі әуе
                   компрессорлары

8414 80 490 0      Артық жұмыс қысымы 15 бардан астам, өнiмдiлiгi
                   сағатына 120 текше м. астам қайтарымды-үдемелi
                   тетігi бар көлемдi компрессорлар

8414 80 600 0      Роторлы көлемдi компрессорлар,
                   бір бiлiктi; 

8414 80 710 0      Роторлы көлемдi компрессорлар, көп бiлiктi,
                   винттi

8416               Сұйық отынға, майдаланған қатты отынға арналған
(8416 10 900 0,    немесе газға арналған оттық жанарғылар;
8416 20 900 0-ден  механикалық оттықтар, олардың механикалық
басқа)             желтартқыш торларын, механикалық күл алғыштарын
                   қоса алғанда және соларға ұқсас қондырғылар

8417 10 000 0      Кендердi, пирит кендерi мен металл 
                   күйдiру, балқыту немесе өзгедей ыстықта өңдеуге
                   арналған ошақтар мен пештер

8419 31 000 0      Ауыл шаруашылығы өнiмiне арналған кептiргiштер

8426 20 000 0      Мұнара крандары

8428 20 300 0      Ауыл шаруашылығында пайдалануға арнайы арналған
                   пневматикалық көтергiштер және конвейерлер

8429 20 00 *       Грейдерлер мен тегiстегiштер

8429 30 000 0      Скреперлер

8429 40            Тығыздаушы машиналар және жол тегiстейтiн
                   тығыздағыштар

8429 51            Бiр ожаулы құлашты жүк тиегiштер

8430 10 000 0      Қадаларды қағуға және шығаруға арналған жабдық

8430 20 000 0      Соқалы және роторлы қар тазалағыштар

8430 41 000 0      Өздiгiнен жүретiн өзге де бұрғылаушы немесе
                   кеулеуші машиналар

8430 50 000 0      Өзге де өздiгiнен жүретiн машиналар мен тетiктер
                   

8433 30 900        Өздiгiнен жүретiн, тiркемелi және аспалы егiн
0-ден              оратын машиналар

8433 51 000 0      Астық жинайтын комбайндар

8433 53            Түйнектердi немесе тамыр жемiстердi жинауға
(8433 53 900       арналған машиналар
0-ден басқа)

8433 59 110 0      Өздiгiнен жүретiн сүрлем жинайтын комбайндар

8434 20 000 0      Сүтті өңдеуге және қайта өңдеуге арналған жабдық

8436 10 000 0      Жануарларға жемшөп дайындауға арналған
                   машиналар мен тетіктер

8436 21 000 0      Инкубаторлар мен брудерлер

8437 10 000 0      Тұқымдарды, астықты немесе құрғақ бұршақ
                   дақылдарын тазартуға, сорттауға немесе iрiктеуге
                   арналған машиналар

8439               Талшықты целлюлоза материалдарынан қоспа
(8439 91 900 0,    өндiруге арналған немесе қағаз немесе картон
8439 99-дан        дайындауға немесе өңдеуге арналған жабдық
басқа)

8441               Барлық үлгідегi кесетiн машиналарды қоса алғанда,
(8441 10 800 0,    қағаз қоспасынан, қағаздан немесе картоннан
8441 90 900        бұйымдар өндiруге арналған өзге де жабдық
0-ден басқа)

8442               Қарiп құюға немесе қарiп теруге арналған, баспа
(8442 20 900 0,    блоктарын, пластиналарды, цилиндрлердi немесе
8442 50 290 0,     басқа да баспаханалық элементтердi дайындауға
8442 50 800        немесе жасауға арналған машиналар, аппаратура
0-ден басқа)       және жабдық (8456 - 8465 тауарлар позицияларының
                   станоктарынан басқа); баспаханалық қарiптер,
                   блоктар, пластиналар, цилиндрлер және басқа да
                   баспаханалық элементтер; баспа мақсаттары үшiн
                   дайындалған блоктар, пластиналар, цилиндрлер
                   және литографиялық тастар (мысалы, жонылған,
                   қашалған немесе жылтыратылған)

8443 11 000 0      Офсеттiк басуға арналған орамды машиналар

8443 19-дан        Жаңа, мөлшерi 29,7х40,2 см-ден астам параққа
                   арналған, парақтап беретiн офсеттiк басуға
                   арналған машиналар

8444 00            Жасанды тоқыма материалдарын жаншуға, созуға,
(8444 00 900       текстурлауға немесе кесуге арналған машиналар
0-ден басқа)

8445               Тоқыма талшықтарды дайындауға арналған
(8445 19 000,      машиналар; тоқыма жiптi дайындауға арналған
8445 90 000        иiру, созу немесе орау машиналары және басқа да
0-ден басқа)       жабдық; пiллә орайтын немесе орайтын (жiңiшке
                   орауды қоса алғанда) тоқыма машиналар және оны
                   8446 немесе 8447 тауар позициясының машиналарында
                   пайдалануға арналған тоқыма жiптi дайындайтын
                   машиналар

8446               Тоқыма станоктары
(8446 29 000
0-ден басқа)

8447               Позументтiк жiп, перде, шiлтер, кесте, жiптердiң
(8447 12 900 0,    жиегiн алуға, таспа немесе тор тоқуға арналған
8447 20 980 0,     тiгiн, тоқыма-тiгiн машиналары және тафтингтiк
8447 90 000-ден    машиналар
басқа)

8449 00 000 0      Фетр қалпақ жасауға арналған жабдықты қоса
                   алғанда киiз немесе фетр немесе тоқыма емес
                   материалдарды бөлшекте немесе пiшiнде жасауға
                   немесе өңдеуге арналған жабдық; қалпақтар
                   дайындауға арналған қалыптар

8451               Жууға, тазартуға, сығуға, кептiруге, үтiктеуге,
(8451 29 000 0,    бастыруға (материалдарды ыстықтай қалыптау үшiн
8451 30 800,       бастыруды қоса алғанда), ағартуға, бояуға,
8451 80 800 0-ден  аппреттеуге, әрлеуге, иiрiмжiптердi, маталарды
басқа)             немесе тоқыма бұйымдарын жабындымен қаптауға
                   немесе өңдеуге арналған жабдық (8450 тауар
                   позициясының машиналарынан басқа) және линолеум
                   сияқты едендiк төсенiштердi өндiруге
                   пайдаланылатын мата немесе басқа да негiзге паста
                   жағуға арналған машиналар; тоқыма маталарды
                   орауға, тарқатуға, жинауға, кесуге немесе тесуге
                   арналған машиналар

                   8440 тауар позициясының кiтап блоктарын тiгуге
                   арналған машиналардан басқа, тiгiн машиналары:
8452 21 000 0      автоматтандырылған;
8452 29 000 0      өзгелерi

8453               Тiгiн машиналарынан басқа, терiнi немесе
(8453 80 000       былғарыны дайындауға, илеуге немесе өңдеуге
0-ден басқа)       арналған немесе терiден немесе былғарыдан
                   тiгiлген аяқ-киiм немесе басқа бұйымдар
                   дайындауға немесе жөндеуге арналған жабдық

8474               Топырақты, тасты, кендi немесе қатты қалыптағы
(8474 39, 8474     басқа да минералды қазбаларды (оның iшiнде
90-нан басқа)      ұнтақ түрiндегi және паста түрiндегi) сорттауға,
                   електен өткiзуге, сепаратордан өткiзуге, жууға,
                   ұсақтауға, тартуға, қосуға немесе араластыруға
                   арналған жабдық; қатты минералды отынды, қыш
                   құрамды, қатайып кетпеген цементтi, гипс
                   материалдарын немесе басқа да минералды заттарды
                   ұнтақ күйiндегi немесе паста күйiндегi жағдайда
                   агломерациялауға қалыптауға немесе құюға
                   арналған жабдық; құмнан құю пiшiндерiн жасауға
                   арналған қалыптау машиналары

8502               Электр генераторлы қондырғылар және айналмалы
(8502 12 900 0     электр түрлендiргiштер
8502 39
8502 40 900 0-ден
басқа)

8504-тен           Кернеуi 110 кВт және одан жоғары, қуаты 63 МВА
(8504 31 390 0,    күш трансформаторлары
8504 31 900,
8504 32 900 0,
8504 33 900 0,
8504 34 000 0,
8504 90 180 0-
ден басқа)

8504 32 300        35 кВ-дан астам өлшеу трансформаторлары;
0-ден              түзеткiштер; өзге де индуктив катушкалары және
8504 40 940        дроссельдер
8504 50

8526 10 900 0,    Радиолокациялық аппаратура, өзгелерi;
8526 91 900 0,    радионавигациялық аппаратура, өзгелерi; 
8526 92 900 0     қашықтықтан басқаратын радиоаппаратура, өзгелерi

8531 10 300 0-ден  Өндiрiстік ғимараттар мен құрылыстарда өрт
                   қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге арналған электрлi
                   дабыл құрылғылары

8535 29 000 0      110 кB кернеуге автоматты сөндiргiштер; 110 кВ
8535 30 900 0      кернеуге бөлгiштер және тоқтатқыштар; кернеудi 
8535 40 000 0-ден  шектегiштер және кернеудің көтерiлуiн өшiргiштер

8601               Электр энергиясының сыртқы көзiнен қоректенетiн,
                   немесе аккумуляторлық темiр жол локомотивтерi

8602               Өзге де темiр жол локомотивтерi; локомотивтi
(8602 90 000       тендерлер
0-ден басқа)

8603               8604 тауар позициясына кiретiндерден басқа,
(8603 90 000       моторлы темiр жол немесе трамвай жолаушылар, 
0-ден басқа)       тауар немесе жүк вагондары, ашық платформалар

8604 00 000 0      Темiр жол немесе трамвай жолдарын жөндеуге немесе
                   оларға техникалық қызмет көрсетуге арналған
                   өздiгiнен жүретiн немесе өздiгiнен жүрмейтiн
                   көлiк құралдары (мысалы, шеберхана вагондар,
                   крандар, шпал қағатын машиналар, жол тегiстеу
                   машиналары, бақылау-өлшеу вагондары және жолды
                   қарауға арналған көлiк құралдары)

8605 00 000 0      Өздiгiнен жүрмейтiн темiр жол немесе трамвай
                   жолаушылар вагондары; өздiгiнен жүрмейтiн жүк,
                   почта және өзге де арнайы темiр жол немесе
                   трамвай вагондары (8604 тауар позициясына
                   кiретiндерден басқа)

8606               Өздiгiнен жүрмейтiн темiр жол немесе трамвай жүк
(8606 91 900 0,    вагондары
8606 99 000 0-ден
басқа)

8608 00 100 0      Темiр жол немесе трамвай жолдарына арналған
(8608 00 990 0-ден жабдық;
басқа)             темiр жол немесе трамвай жолдарына арналған
                   жабдыққа құйылған шойын немесе болат бөлiктерi

8701 20            Жартылай тiркемелерге арналған дөңгелектi
(8701 20 109 0,    тракторлар
8701 20 909 0-ден
басқа)

8701 90 200 0    Ауыл шаруашылығы жұмыстарына арналған тракторлар
                 (қатар жүретiн жүргiзушi басқаратын тракторларды
                 қоспағанда) және орман шаруашылығына арналған,
                 доңғалақты, двигатель қуаты 18 кВт-тан астам,
                 бiрақ 37 кВт-тан аспайтын жаңа тракторлар

8701 90 250 0    Ауыл шаруашылығы жұмыстарына арналған тракторлар
                 (қатар жүретiн жүргiзушi басқаратын тракторларды
                 қоспағанда) және орман шаруашылығына арналған,
                 доңғалақты, двигатель қуаты 37 кВт-тан астам,
                 бiрақ 59 кВт-тан аспайтын жаңа тракторлар

8701 90 390      Ауыл шаруашылығы жұмыстарына арналған тракторлар
                 (қатар жүретiн жүргiзушi басқаратын тракторларды
                 қоспағанда) және орман шаруашылығына арналған,
                 доңғалақты, двигатель қуаты 90 кВт-тан астам жаңа
                 тракторлар

8702 10 111 0,     Медициналық мақсаттарға арнайы арналған жаңа
8702 10 911 0,     автомобильдер
8702 90 111 0,
8702 90 311 0,
8702 90 901 0-ден

8703 21 101 0,     Медициналық мақсаттарға арнайы арналған жаңа
8703 22 101 0,     автомобильдер
8703 23 199 0,
8703 24 101 0,
8703 31 101 0,
8703 32 191 0,
8703 33 191 0,
8703 90 101 0-ден

8704               Жүк тасымалдауға арналған моторлы көлiк құралдары
(8704 10 101 0,
8704 10 109 0,
8704 10 900 0,
8704 21 390,
8704 21 990 0,
8704 31 390,
8704 31 990,
8704 32 990,
8704 90 000 0-
ден басқа)

8705 10 00-ден     Жүк көтергiштiгi 50 тоннадан астам автокрандар

8705 40 000 0      Автобетонараластырғыштар

8705 90 300 0      Бетон ерiтiндiсiн айдауға арналған автомобильдер

8705 90 900 0     Арнайы мақсаттағы автомобильдер (мұнай өнiмдерiн
-ден              тасымалдауға арналған автоцистерналардан, отын
                  тасымалдауға және техникаға құюға арналған
                  автомобильдерден, жол тазалауға арналған
                  автомобильдерден, су құю-жуу автомобильдерiнен
                  басқа)

8716 39 800        Бұрын пайдалануда болған, жүктердi тасымалдауға
                   арналған, өзге де тiркемелер және жартылай
                   тiркемелер

8802 11 100 0-ден, Азаматтық тiкұшақтар мен ұшақтар:
8802 12 100 0-ден, шығарылған күнiнен бастап 15 жылдан көп
8802 20 100 0-ден, емес пайдалануда болған ТМД елдерiнiң өнiмi;
8802 30 100 0-ден, шығарылған күнiнен бастап 10 жылдан көп емес
8802 40 100-ден    пайдаланудағы ТМД-ға қатысушы мемлекеттер болып
                   табылмайтын елдердің өнiмi

8803 10 100 0-ден  Азаматтық авиацияға арналған ұшақтардың әуе
                   винттерi және тiкұшақтардың белдiк винттерi және
                   олардың бөлшектерi

8803 20 100 0-ден  Азаматтық авиацияға арналған ұшақтар мен
                   тiкұшақтардың шассилерi және олардың бөлшектерi

8803 30 100 0      Ұшақтар мен тiкұшақтардың өзге де бөлшектерi
8803 30 900 0

8805 29 100 0      Ұшқыш құрамға арналған жердегi жаттығу
8805 29 900 0      жабдықтары және олардың бөлшектерi

8901               Саяхаттық, экскурсиялық кемелер, паромдар, жүк
                   кемелерi, баржалар және жолаушыларды немесе
                   жүктердi тасымалдауға арналған ұқсас жүзу
                   құралдары

8902 00            Балық аулау кемелерi; жүзбелi базалар және балық
                   өнiмдерiн қайта өңдеуге және консервiлеуге
                   арналған өзге де кемелер

8904 00            Буксирлер және итергiш кемелер

8905               Жүзбелi шамшырақтар, өрт сөндiргіш кемелер, жер
                   снарядтары, жүзбелi крандар және негiзгі
                   функцияларымен салыстырғанда кеменiң жүзу сапасы
                   екiншi дәрежелi болып табылатын өзге де жүзбелi
                   құралдар; жүзбелi доктар; жүзбелi немесе су
                   астында жұмыс iстейтiн бұрғылау немесе пайдалану
                   тұғырлары;

9006 30 000 0      Су астын суретке түсіруге, әуеден суретке
                   түсіруге немесе iшкi органдарды медициналық
                   немесе хирургиялық зерттеуге арнайы арналған
                   фотокамералар; сот немесе криминалдық мақсаттарға
                   арналған салыстыру жүргізуге мүмкiндiк беретiн
                   камералар

9014 20 130 0      Азаматтық авиацияға арналған навигациялық
                   инерциялық жүйелер

9014 20 900 0      Аэронавигацияға немесе ғарыштық навигацияға
                   арналған құралдар мен аспаптар (компастардан
                   басқа), өзгелерi

9018               Сцинтиграфиялық аппаратураны қоса алғанда,
(9018 19,          медицинада, хирургияда, стоматологияда немесе
9018 31,           ветеринарияда қолданылатын аспаптар мен
9018 32,           құрылғылар, өзге де электрлi медициналық
9018 49,           аппаратура және көру қабiлетiн зерттеуге арналған
9018 90 850 0-ден  аспаптар
басқа)

9019 20 000 0      Озонды, оттегілi, аэрозольды терапияға, жасанды
                   демалуға арналған аппаратура немесе өзге де
                   терапиялық демалу аппаратурасы

9022 21 000 0     Медициналық, хирургиялық, стоматологиялық немесе
                  ветеринарлық пайдалануға арналған альфа, бета
                  немесе гамма сәулелерiн пайдалануға негiзделген
                  аппаратура

9022 13 000 0-ден  Стоматологияда пайдалануға арналған рентгендік
                   сәулелену әсеріне негізделген аппаратура

9022 90 100 0      Рентгендiк люминесценттiк экрандар және
                   рентгендiк күшейткiш экрандар; ыдыратуға қарсы
                   экрандар мен торлар
____________________________________________________________________