Қазақстан Республикасының Су кодексiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 58

Қолданыстағы

 


     Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi 1993 жылғы

31 наурызда қабылдаған Қазақстан Республикасының Су кодексiнеK933000_


  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж.,

N 7, 149-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

     1. 4-бапта:

     1-тармақтағы "тек қана" деген сөздер алынып тасталсын;

     3-тармақ алынып тасталсын;

     4 және 5-тармақтар тиiсiнше 3 және 4-тармақтар болып есептелсiн.

     2. II тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

     "II тарау. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының су

қатынастарын реттеу саласындағы құзыретi".

     3. 7-бапта:

     атауы мынадай редакцияда жазылсын:

     "7-бап. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң құзыретi":

     бiрiншi азат жолындағы "Жоғарғы Кеңесiнiң" деген сөздер

"Парламентiнiң" деген сөзбен ауыстырылсын;

     екiншi, үшiншi, бесiншi азат жолдар алынып тасталсын.

     4. 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

     "8-бап. Жергiлiктi өкiлдi органдар - мәслихаттардың құзыретi".

     Тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк шегiндегi жергiлiктi өкiлдi

органдар  - мәслихаттардың қарауына мыналар жатады:

     суды ортақ пайдаланудың шарттарын белгiлеу;

     судың пайдаланылуы мен қорғалуына бақылау жасау" .

     5. 9 және 10-баптар алынып тасталсын.

     6. 12-баптың он екiншi азат жолы мынадай редакцияда жазылсын:

     "жердiң үстiңгi қабаты мен жер астындағы көздерден алынған су

ресурстары үшiн төлем ставкаларын белгiлеу".

     7. Мынадай мазмұндағы 14-1 бабымен толықтырылсын:

     "14-1 бап. Поселке, ауыл (село) әкiмiнiң құзыретi.

     Тиiстi елдi мекендердiң аумағындағы поселке, ауыл (село) әкiмiнiң

қарауына мыналар жатады:

     суды ортақ пайдаланудың шарттарын белгiлеу;

     судың пайдаланылуы мен қорғалуына бақылау жасау".

     8. 47-баптың 5-тармағы  мынадай редакцияда жазылсын:


 
       "5. Су ресурстарын пайдаланғаны үшiн ақы өндiрiп алудың тәртiбi мен шартын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi".
      9. 52-баптың 2-тармағындағы "халық депутаттары Кеңестерi" деген сөздер "атқарушы органдар" деген сөздермен ауыстырылсын.
      10. 54-баптың 2-тармағының үшiншi азат жолындағы "халық депутаттарының облыстық Кеңестерi" деген сөздер "жергiлiктi атқарушы органдар" деген сөздермен ауыстырылсын.
      11. 55-баптың 2-тармағындағы "халық депутаттары Кеңестерi" деген сөздер "атқарушы органдар" деген сөздермен ауыстырылсын.
      12. 56-баптың 2-тармағындағы "халық депутаттары Кеңестерi" деген сөздер "атқарушы органдар" деген сөздермен ауыстырылсын.
      13. 123-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "123-бап. Су қатынастарын реттеу саласындағы халықаралық шарттар.
      Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта, суды пайдалану мен қорғаудың осы Кодексте жазылғандардан өзгеше тәртiбi белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады".
 

     Қазақстан Республикасының

           Президентi