2016 - 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 30 қарашадағы № 426-V ҚРЗ.

Жаңартылған

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      1-бап. 2016 – 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 7 648 362 885 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 3 918 018 771 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 272 651 673 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 9 504 814 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 3 448 187 627 мың теңге;

      2) шығындар – 8 045 742 230 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 223 163 225 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 315 031 873 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 91 868 648 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 282 143 545 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 285 913 545 мың теңге;

      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 3 770 000 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -902 686 115 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 2,0 пайызы;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 902 686 115 мың теңге.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенiн пайдаланғаны үшін 40 069 888 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 7 325 376 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2016 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемдерi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:

      1) Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың бюджет түсімдері сыныптамасының "Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық" коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;

      2) Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың бюджет түсімдері сыныптамасының "Әлеуметтiк салық" коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ бұрын автомобиль жолдарын пайдаланушылардың Жол қорына түсiп келген аударымдары.

      Бұл ретте салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады;

      3) "Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отыны" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген бензиннен және дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.

      5-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының көрсетілген қорға аударымдардың есепке жатқызылған сомасынан асып түсуі нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.

      6-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемдерi 213 852 809 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Атырау облысынан – 73 202 568 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 25 712 825 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 97 684 008 мың теңге;

      Астана қаласынан – 17 253 408 мың теңге.

      7-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Қарағанды, Қостанай және Маңғыстау облыстарының облыстық бюджеттерінен облыстардың ішкі істер департаменттерінің оқу орталықтарын күтіп-ұстауға арналған шығыстарды республикалық бюджетке беруге байланысты 424 637 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.

      8-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен жан басына шаққандағы қаржыландыруды ендіру бойынша сынақтан өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында 1 – 11-сыныптар үшін білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 914 330 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      9-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферт мөлшерi 2 479 726 312 мың теңге сомасында көзделсiн.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 752 848 832 мың теңге сомасында көзделсін.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      11-бап. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төмен мөлшерi – 22 859 теңге;

      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 11 965 теңге;

      3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 25 824 теңге;

      4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 2 121 теңге;

      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 22 859 теңге болып белгiленсiн.

      12-бап. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап азаматтық қызметшiлерге еңбекақы төлеу жүйесiнiң жаңа моделi бойынша еңбекақы төлеу, сондай-ақ оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшiн 10 пайыз мөлшерiнде ай сайынғы үстемеақы төлеу белгiленсiн.

      13-бап. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.

      13-1-бап. Қарыз алушы қайтыс болған не ол қайтыс болды деп жарияланған жағдайларда мемлекеттік білім беру және студенттік кредиттер бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылады деп белгіленсін.

      Ескерту. Заң 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берiлетiн субвенциялар көлемдерi 836 882 948 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Ақмола облысына – 52 707 119 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 8 621 042 мың теңге;

      Алматы облысына – 91 087 781 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 80 124 382 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 94 008 044 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 37 001 397 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 16 132 736 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 80 719 104 мың теңге;

      Қостанай облысына – 55 912 375 мың теңге;

      Павлодар облысына – 7 278 411 мың теңге;

      Солтүстiк Қазақстан облысына – 57 470 936 мың теңге;

      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 255 819 621 мың теңге.

      15-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:

      1) орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге;

      2) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің медициналық ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға;

      3) "Өрлеу" жобасы бойынша шартты ақшалай көмекті ендіруге;

      4) аудандық маңызы бар және селоның денсаулық сақтау субъектілерінің халыққа медициналық көмек көрсетуіне және амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге;

      5) онкологиялық науқастарға медициналық көмек көрсетуге;

      6) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;

      7) дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға;

      8) Қазақстан Республикасында мүгедектердiң құқықтарын қамтамасыз ету және өмiр сүру сапасын жақсарту жөнiндегi 2012 – 2018 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын іске асыруға;

      9) кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру және теңшеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге;

      10) профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда);

      11) өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдауға 2016 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу және оларды пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      15-1-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:

      1) дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге;

      2) ішкі істер органдарының әкімшілік полиция қызметкерлерін оқытуға;

      3) жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешен бөлімшелерін ұстауға;

      4) қайта өңдеушi кәсiпорындардың ауыл шаруашылығы өнiмiн тереңдете қайта өңдеп өнiмдер өндіруі үшiн оны сатып алу шығындарын субсидиялауға;

      5) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;

      6) инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге;

      7) агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң қарыздарын кепiлдендiру және сақтандыру шеңберiнде субсидиялауға;

      8) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялауға;

      9) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға;

      10) ауыл шаруашылығы жануарларын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға;

      11) жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау жөніндегі уәкілетті органның штат санын ұстауға;

      12) әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысының деңгейін арттыруға;

      13) экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге;

      14) жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеуді қамтамасыз етуге;

      15) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға;

      16) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

      17) цифрлық білім беру инфрақұрылымын құруға;

      18) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға;

      19) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға;

      20) жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшiлерге еңбекақы төлеу жүйесiнiң жаңа моделiне көшуге, сондай-ақ оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшiн ай сайынғы үстемеақы төлеуге;

      21) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге;

      22) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға;

      23) елді мекендерді шаруашылық-ауызсумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге;

      24) жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын штат санын ұстауға;

      25) көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға;

      26) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;

      27) сәулет, қала құрылысы, құрылыс және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы істері жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға;

      28) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға 2016 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. Заң 15-1-баппен толықтырылды - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте жалға берілетін тұрғын үй құрылысы үшін 30 жыл мерзімге "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамын бюджеттік кредиттеу тетігі арқылы кейіннен 19 092 292 мың теңге бере отырып, 2016 жылғы 31 наурызға дейінгі мерзімге жергілікті атқарушы органдарды бюджеттік кредиттеу тетігі арқылы бұрын басталған кредиттік тұрғын үй жобаларын аяқтауға "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы үшін 19 092 292 мың теңге сомасында 2015 жылы бөлінген бюджеттік кредиттерді қайтару көзделсін.

      "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамын бюджеттік кредиттеу қаражатын пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      16-1-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақы төлеуге "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына аудару үшін 18 733 601 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.

      Ескерту. Заң 16-1-баппен толықтырылды - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР 07.10.2016 № 15-VІ (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      17-бап. Мынадай:

      1) облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру;

      2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру;

      3) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бағыттары бойынша іске асырылатын Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      18-бап. Облыстық бюджеттерге моноқалаларда, шағын қалалар мен селолық елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2016 жылға кредиттер сомаларын бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      19-бап. Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

      20-бап. Алып тасталды - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      20-1-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық меншіктегі объектілерді жекешелендіруден республикалық бюджетке түскен кірістер есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын толықтыру үшін 1 537 777 мың теңге сомасында шығыстар көзделсін.

      Ескерту. Заң 20-1-баппен толықтырылды - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      21-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылға арналған резервi 240 162 589 мың теңге сомасында, оның iшiнде арнайы резерв 87 300 000 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      22-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 9 054 814 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 8 975 732 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      23-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 622 318 мың теңге көзделсiн.

      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      24-бап. 2016 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 1 500 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      25-бап. 2016 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 9 570 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      26-бап. 2016 жылы мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi 107 616 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      27-бап. 2016 жылы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитi 1 369 497 307 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      28-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      2016 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.

      29-бап. Осы Заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

  "2016 – 2018 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 426-V ҚРЗ Заңына
1-қосымша

2016 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


СыныбыIшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

7 648 362 885

1

Салықтық түсімдер

3 918 018 771


1

Табыс салығы

1 294 242 600


1

Корпоративтік табыс салығы

1 294 242 600

5

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 721 465 419


1

Қосылған құн салығы

1 445 159 600

2

Акциздер

67 554 685

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

194 274 232

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 285 122

5

Ойын бизнесіне салық

10 191 780

6

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

883 251 320


1

Кеден төлемдерi

863 887 812

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

19 363 508

8

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

19 059 432


1

Мемлекеттік баж

19 059 432

2

Салықтық емес түсiмдер

272 651 673


1

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

91 630 380


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

18 150 000

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 000 000

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 007 042

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

48 686 463

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 118 257

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

6 168 618


2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 619 3651

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 619 365


3

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

231 1541

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

231 154


4

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 443 119


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

15 443 119

5

Гранттар

1 859 346


2

Қаржылық көмек

1 859 346

6

Басқа да салықтық емес түсiмдер

160 868 309


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

160 868 309

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 504 814


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

450 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

450 000

2

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

9 054 814


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

9 054 814

4

Трансферттердің түсімдері

3 448 187 627


1

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

215 612 483


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

215 612 483

4

Ұлттық қордан трансферттер

3 232 575 144


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

3 232 575 144

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

8 045 742 230

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

418 664 710


101

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 552 593


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 868 208

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

166 921

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

290 753

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

673 646

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

523 927

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

29 138

102

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

11 391 120


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 391 120

104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 395 707


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 299 960

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

95 747

106

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

81 569


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

81 569

107

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

171 774


001

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

171 774

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

60 305 973


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

60 305 973

204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

71 315 599


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

3 224 002

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

290 083

005

Шетелдік іссапарлар

3 987 779

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

111 221

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

46 689 959

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

483 250

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

13 171 232019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

3 358 073


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

71 220 070


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

65 703 722

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

32 032

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

20 618

067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 076 495

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

579 467

094

Мемлекеттік активтерді басқару

807 736

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

32 449 001


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 953 445

217

Ғылымды дамыту

27 495 556

239

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

9 217 916


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 217 916

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 004 845


001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 675 389

037

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

329 456

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 538 645


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 538 645

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

29 517 917


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 992 393

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

791 923

209

Тұрғын-үй құрылыс жинақтары үлестері бойынша төлем ақы төлеу

18 733 601

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

67 698 609


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

28 792 854

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

13 362 692006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

3 965 077

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

118 800

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 769 287

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

471 204

070

Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында ынтымақтастықты нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыру

469 866

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

16 966 445

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 782 384


244

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі

4 375 423


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру

3 385 145

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

755 725

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

234 553

406

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 447 253


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 305 463

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

141 790

637

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

355 051


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

355 051

690

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

7 538 441


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

553 141

002

Сайлау өткізу

6 985 300

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

36 087 204


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 817 204009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

270 000

2

Қорғаныс

452 993 319


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

43 783 804


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

43 783 804

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

409 209 515


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 072 614

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

407 136 901

3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

454 903 450


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

830 363


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

830 363

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

149 431 980


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

16 200 226

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

87 671 156

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

36 193 134

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 367 464

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 718 513


096

Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру

1 718 513

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

38 155 921


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 646 742

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 481 922

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 463 628

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

55 182

009

Құқықтық насихат

425 468

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

15 189 300

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

20 739

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

332 112

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

1 189 653

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 351 175

244

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі

11 708 897


014

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 708 897

410

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

162 305 532


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

159 793 337

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 512 195

411

Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

11 099 641


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

11 099 641

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

30 262 392


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

30 253 212

015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

9 180


502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

25 735 293


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

22 706 472

009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

40 000

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

2 987 027

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 794

681

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

23 654 918


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

18 261 872

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

5 393 046

4

Бiлiм беру

530 898 429


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

858 324


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

858 324

201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

12 311 122


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 311 122

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 720 204


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 012 918

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 155 006

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

552 280

221

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

455 781 789


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 353 980

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

17 920 819

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

60 217 884

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

100 045 176

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

98 241 765

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

19 095 569

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

149 403 583

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

4 766 762

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

235 546

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 306 434

239

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

32 891 753003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

613 765

004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

545 829

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 085 621

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

30 153 682

007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

492 856


240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

15 178 918


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 191 439

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 506 774

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 592

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 012 892

039

Спорт саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

675 493

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 828

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

8 775 900

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

45 207


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

086

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

321 716


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

321 716

244

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі

2 155 208


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

376 335

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 778 873

501

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

266 095


017

Сот кадрларға жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру

266 095

502

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 168 531


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 168 531

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

189 430011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 430

5

Денсаулық сақтау

790 264 538


201

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 532 308


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

5 532 308

208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 794 405


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 794 405

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

544 409


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

544 409

239

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

754 170 441


013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

494 869

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

13 659 536

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

27 999 364

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

599 924 918

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

111 942 123

059

Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу

149 631

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

13 562 070


066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

143 757

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 418 313

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

11 660 905


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

11 660 905

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 895 581 047


239

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 895 581 047


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

1 819 246 496

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

64 451

044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

69 963 757

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

157 410

056

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық - талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

296 221

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

5 852 712

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

157 915 102


243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

157 915 102063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

453 883

085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

99 437 045

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

58 024 174

8

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

115 902 254


101

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

168 090


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі қызметтер

168 090

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 372 313


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

739 081

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 633 232

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

64 862 919


017

Ішкі саяси тұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтық қоғам және мемлекеттік институттар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуды қамтамасыз ету

498 562

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

331 428

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

178 394

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

20 687 275

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

27 126 325

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

16 040 935

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

219 114


088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 120 018


067

Алматы қаласының бюджетіне 2017 жылғы Дүниежүзілік қысқы универсиада объектілерін жобалауға және салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 120 018

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

41 798 616


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

41 798 616

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

1 361 184


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

442 966

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

735 546

029

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

182 672

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

62 771 655


225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

47 921 633


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 064 563

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 086 156

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

4 761 954

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

35 008 960

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

14 431 135


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

421 176

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

14 009 959

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

192 082 615


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

185 009 306


001

Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

13 368 258

233

Табиғи ресурстарды жоспарлау, мониторингтеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

51 360

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

54 823 118

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

57 994 023

253

Өтеусіз негізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету

1 023 695

254

Су ресурстарын тиімді басқару

27 662 793

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

8 507 185

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

15 638 933

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қол жетімділікті арттыру

5 939 941

241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

6 327 571


034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

161 995

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

310 048

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

137 403

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 718 125

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

745 738


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

745 738

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 504 208


241

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

5 797 426057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 185 195

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

386 724

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

4 225 507


243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 573 582


084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

3 573 582

12

Көлiк және коммуникация

560 015 372


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

502 300 847


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

327 038 318

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

979 061

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

24 993 267

016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

27 122 527

076

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

100 639 931

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

5 444 240

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

3 529 951

096

Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны дамыту

1 209 072

097

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 219 823

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

729 657

213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

7 000 000

245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

57 714 525


001

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 428 294

002

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

56 286 231

13

Басқалар

1 015 630 774


204

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

2 608 023


006

Өкілдік шығындар

2 608 023

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

360 886 806


005

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына қаражаттарды аударуды ұйымдастыру

1 537 777

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

240 162 589

038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

8 005 737

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 630 306093

Жергілікті бюджеттердің шығыстарын өтеуді және өңірлердің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету

80 045 140

095

Мемлекеттік міндеттемелерді орындау

12 505 257


239

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

290 788 722


055

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

290 788 722

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 303 226


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

1 979 376

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

4 868 422

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

5 455 428

210

"Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорына нысаналы аударым

1 000 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

344 683 928


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

313 555

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

267 008 197

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

14 385 478

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

53 939 805

089

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

9 036 893

694

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

3 360 069


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

3 360 069

14

Борышқа қызмет көрсету

551 310 975


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

551 310 975


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

551 310 975

15

Трансферттер

837 303 782


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

837 303 782


097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

420 834

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

836 882 948


III. Таза бюджеттік кредит беру

223 163 225

Бюджеттік кредиттер

315 031 873

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

30 823 827


239

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

30 823 827


039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

30 823 827

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

108 907 052


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

19 092 292


206

Жалдамалы тұрғын үй құрылысына кейіннен "Қазақстандық ипотекалық компания" ипотекалық ұйымы" АҚ кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру

19 092 292

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

89 814 760


072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

2 845 045

074

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

86 969 715

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 669 587


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 669 587


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 669 587

12

Көлiк және коммуникация

12 861 805


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

12 861 805


219

"ҚДБ-лизинг" АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның кредиттеу "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

12 861 805

13

Басқалар

93 769 602


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

622 318


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

622 318

242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

85 000 000


217

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кейіннен кредит беру жолымен, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ арқылы кредит беру

75 000 000

220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредиттеу

10 000 000


243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 147 284


048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

2 647 284

050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ға кредит беру

5 500 000


Бюджеттік кредиттерді өтеу

91 868 648

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

91 868 648


1

Бюджеттік кредиттерді өтеу

90 672 202


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

90 672 202

2

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 196 446


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 196 446


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

282 143 545

Қаржы активтерін сатып алу

285 913 545

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13 735 099


217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

13 735 099


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

13 735 099

2

Қорғаныс

10 377 200


208

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 377 200


044

"Қазтехнологиялар" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 377 200

4

Бiлiм беру

4 340 686


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

1 140 635


248

"Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

518 135

263

Қазақстан Республикасын Индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының" шеңберінде зертханалар құру үшін "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

622 500

225

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

342 500


225

"Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту

342 500

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 857 551


032

"Қазақ ұлттық хореография академиясы" КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 857 551

5

Денсаулық сақтау

106 050


239

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

106 050


060

"Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру

106 050

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 000 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 000 000


083

Үлестiк салымдарды кепілдендіру тетігін іске асыру үшін "Қазақстанның ипотекалық кредиттерге кепілдік беру қоры" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 000 000

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

77 409 000


212

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

77 409 000


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

710 000

257

Қазақстандық-Венгерлік тікелей инвестициялардың инвестициялық қорын қаржыландыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 850 000

258

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

74 849 000

12

Көлiк және коммуникация

25 362 510


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

16 065 438043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

4 999 272

079

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 000 000

221

Тексеру жүйесі бойынша жабдықты сатып алу үшін Қазақстан Республикасы әуежайлардың жарғылық капиталын ұлғайту

1 066 166


245

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

9 297 072


004

Цифрлық телерадиохабарды енгізу және дамыту үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

9 297 072

13

Басқалар

144 583 000


242

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

14 000 000


214

Отандық экспорттаушыларды қолдау үшін "ҚазЭкспортГарант" экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

14 000 000

243

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

130 583 000


049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

130 583 000


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 770 000

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 770 000


1

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 770 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

3 770 000


V. Бюджет тапшылығы

-902 686 115


VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

902 686 115

  "2016 – 2018 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 426-V ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША

2017 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 2-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

7 439 978 810

1


Салықтық түсімдер

3 696 107 709


1


Табыс салығы

1 260 115 200


1

Корпоративтік табыс салығы

1 260 115 200

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 625 916 183


1

Қосылған құн салығы

1 384 443 820

2

Акциздер

68 174 553

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

157 049 426

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 343 179

5

Ойын бизнесіне салық

10 905 205

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

789 941 142


1

Кеден төлемдерi

776 255 814

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

13 685 328

8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 135 184


1

Мемлекеттік баж

20 135 184

2


Салықтық емес түсiмдер

157 462 252


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

72 693 713


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 621 535

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 453 831

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 502 237

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

42 168 151

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 475 054

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 972 905

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 698 909


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 698 909

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

44 245


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

44 245

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 698 473


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 698 473

5


Гранттар

197 188


2

Қаржылық көмек

197 188

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

76 129 724


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

76 129 724

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 330 323


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

243 710


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

243 710

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

13 086 613


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

13 086 613

4


Трансферттердің түсімдері

3 573 078 526


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

273 078 526


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

273 078 526

4


Ұлттық қордан трансферттер

3 300 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

3 300 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

8 003 837 842

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

339 251 545


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 806 083


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 704 831

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

166 124

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

276 224

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

466 625

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

656 476

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

506 665

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

29 138

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 602 509


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 602 509

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 245 088


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 149 960

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

95 128

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

81 794


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

81 794

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

62 234 760


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

62 234 760

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

62 142 769


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

2 947 452

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

197 072

005

Шетелдік іссапарлар

3 313 422

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

87 365

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

39 523 840

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

409 272

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

13 105 609

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 558 737

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

65 932 659


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

60 201 453

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

43 500

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

8 743

067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 871 227

094

Мемлекеттік активтерді басқару

807 736

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

17 541 217


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 896 871

217

Ғылымды дамыту

12 644 346

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 068 058


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

10 068 058

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 763 200


001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 436 543

037

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

326 657

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 533 690


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 533 690

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

12 630 387


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 283 110

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

2 347 277

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

45 207 241


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

26 135 130

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

16 678 223

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

151 621

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

96 000


015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

358 272

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

5 611

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 782 384

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 333 851


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 180 088

007

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

10 934 260


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

9 947 822

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

754 800

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

231 638

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

355 547


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

355 547

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 028 782


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

543 833

002

Сайлау өткізу

484 949

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

25 809 650


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 809 650

2Қорғаныс

350 661 825


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

46 972 142


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

46 972 142

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

303 689 683


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 080 857

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

301 608 826

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

423 103 891


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

791 022


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

791 022

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

133 842 797


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

76 325 456

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

36 232 410

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 055 134

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 727 390


096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-текесеруді жүзеге асыру

1 727 390

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

39 291 801


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 604 156

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 299 441

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

437 260

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

11 858 814

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

23 622

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

332 112

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

5 937 089

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 397 205

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

158 214 311


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

155 992 301

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 222 010

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

8 623 432


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 623 432

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 656 352


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

29 656 352

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

23 355 755


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

21 745 986

009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

57 975

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 550 000

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 794

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 172 714


014

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру және сыбайлас жемқорлық қылмыстар және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі қызметтер

4 172 714

681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

23 428 317


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

17 820 507

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

5 607 810

4


Бiлiм беру

439 985 037


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 106 753


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

1 106 753

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

9 684 922


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 684 922

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 402 875


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 014 065

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 838 590

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

550 220

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

371 512 828


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 622 064

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

36 271 986

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

46 413 548

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

88 699 221

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

36 992 459

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

15 882 892

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

138 983 007

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

4 090 647

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

31 415

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

331 318

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

31 496 561


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

559 751

004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

559 588

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 049 402

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

29 327 820

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

13 298 960


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 196 262

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 526 721

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 592

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 109 782

039

Спорт саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

683 748

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 828

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 766 027

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

45 207


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

086

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

339 476


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

339 476

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 056 101


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 056 101

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 841 792


013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 841 792

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

189 430


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 430

5


Денсаулық сақтау

733 363 001


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 773 872


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 773 872

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 870 256


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 870 256

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

546 820


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

546 820

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

697 879 580


024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

1 254 357

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

605 577 897

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

91 047 326

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

13 562 070


066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

143 757

088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 418 313

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

11 730 403


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

11 730 403

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 081 226 031


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 081 226 031


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 047 289 276

044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

26 512 625

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

179 800

056

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

347 455

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

6 896 875

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

71 890 153


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

71 890 153


063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

481 209

085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

30 000 000

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

41 408 944

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

80 517 946


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

166 323


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі қызметтер

166 323

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 470 137


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

931 543

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 538 594

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

35 082 276


017

Ішкі саяси тұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтық қоғам және мемлекеттік институттар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуды қамтамасыз ету

411 648

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

575 599

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

17 825 667

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

321 199

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

15 948 163

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

41 242 683


087

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

41 023 569

088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

556 527


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

365 539

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

190 988

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

51 321 589


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

33 280 199


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 317 197

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 700 119

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 800 829

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

24 462 054

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

17 622 503


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

421 176

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

17 201 327

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

132 402 332


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

119 488 015


001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 615 421

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

24 503 757

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

28 549 073

253

Өтеусіз негізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету

511 957

254

Су ресурстарын тиімді басқару

19 668 889

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн сату, қайта өңдеу, өндіруді дамыту үшін жағдайлар жасау

18 274 631

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

15 364 287

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

6 031 273


034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

84 770

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

71 177

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

157 201

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 718 125

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

6 136 166


083

Мемлекеттік жер кадастры, геодезиялық және картографиялық қызметтің іс-шараларын іске асыру

6 136 166

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

746 878


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

746 878

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 058 162


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

411 636


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

411 636

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

4 723 646


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

885 195

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

384 604

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

3 453 847

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 922 880


084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

2 922 880

12


Көлiк және коммуникация

349 735 628


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

349 735 628


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

167 308 846

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 169 886

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 100 000

076

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

81 884 369

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

5 842 876

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

144 868

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000

096

Ғылыми-технологиялық және тәжірибелік-эксперименттік базаны дамыту

100 000

097

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 185 785

099

Электрондық үкіметті, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

57 603 998

13


Басқалар

1 503 047 448


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 033 311


006

Өкілдік шығындар

1 033 311

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 055 233 165


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

1 034 952 039

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 281 126

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

284 971 070


055

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

284 971 070

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 195 841


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

1 890 437

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

2 435 148

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

1 870 256

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

155 614 061


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

445 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

97 483 259

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

10 000 000

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

38 532 135

089

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

9 153 667

14


Борышқа қызмет көрсету

462 688 986


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

462 688 986


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

462 688 986

15


Трансферттер

976 584 268


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

976 584 268


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

976 584 268


III. Таза бюджеттік кредиттеу

4 259 693

Бюджеттік кредиттер

87 570 423

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

11 590 767


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

11 590 767


039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

11 590 767

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 000 000


072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

4 000 000

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 787 837


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 787 837


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 787 837

13


Басқалар

3 191 819


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

544 535


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

544 535

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 647 284


048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

2 647 284

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Бюджеттік кредиттерді өтеу

83 310 730

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

83 310 730


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

80 838 157


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

80 838 157

2

Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

0

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 472 573


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 472 573

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

32 689 582

Қаржы активтерін сатып алу

33 039 582

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

10 752 570


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

10 752 570


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

10 752 570

2Қорғаныс

5 408 670


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

5 408 670


044

"Қазтехнологиялар" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 408 670

5


Денсаулық сақтау

595 220


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

595 220


074

"Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

12


Көлiк және коммуникация

16 283 122


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

16 283 122


043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 208 391

200

Цифрлық телерадиохабарын дамыту мен енгізу үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 074 731

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

350 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-600 808 307

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

600 808 307

  "2016 – 2018 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 426-V ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША

2018 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 3-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

6 939 984 152

1


Салықтық түсімдер

4 070 366 244


1


Табыс салығы

1 374 634 200


1

Корпоративтік табыс салығы

1 374 634 200

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 754 524 686


1

Қосылған құн салығы

1 481 503 460

2

Акциздер

73 660 431

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

182 124 828

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 676 450

5

Ойын бизнесіне салық

11 559 517

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

920 085 591


1

Кеден төлемдерi

905 934 962

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

14 150 629

8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 121 767


1

Мемлекеттік баж

21 121 767

2


Салықтық емес түсiмдер

111 398 444


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74 047 090


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 621 535

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

14 395 599

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 607 394

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

42 269 025

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 975 529

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

11 678 008

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 887 833


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 887 833

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47 342


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47 342

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 097 366


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 097 366

5


Гранттар

2 976


2

Қаржылық көмек

2 976

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 315 837


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 315 837

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 209 321


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

212 710


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

212 710

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

12 996 611


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

12 996 611

4


Трансферттердің түсімдері

2 745 010 143


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

345 010 143


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

345 010 143

4


Ұлттық қордан трансферттер

2 400 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 400 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

7 515 823 779

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

333 882 511


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 806 761


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 704 831

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

167 362

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

286 888

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

466 625

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

656 484

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

508 846

011

Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту

15 725

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 602 509


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 602 509

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 245 088


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 149 960

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

95 128

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

81 794


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

81 794

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

62 234 892


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

62 234 892

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

62 115 428


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

2 947 452

003

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

189 735

005

Шетелдік іссапарлар

3 313 422

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

87 364

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

39 523 839

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

409 272

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

13 105 609

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 538 735

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

66 262 465


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

60 196 758

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

40 500

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

5 284

067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 212 187

094

Мемлекеттік активтерді басқару

807 736

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

14 755 740


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 895 290

217

Ғылымды дамыту

9 860 450

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 268 563


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

10 268 563

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

1 727 195


001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 400 538

037

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

326 657

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 506 705


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 506 705

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 923 735


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 313 705

002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

610 030

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

44 715 625


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

26 249 407

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

16 678 223

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

5 611

081

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

1 782 384

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 333 855


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 180 092

007

Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

153 763

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

10 179 460


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

9 947 822

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

231 638

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

357 933


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

357 933

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 026 718


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

543 854

002

Сайлау өткізу

482 864

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

25 738 045


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 738 045

2


Қорғаныс

364 030 979


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

51 121 361


060

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

51 121 361

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

312 909 618


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 083 329

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

310 826 289

3


Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

415 283 520


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

790 287


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

790 287

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

132 837 523


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

12 229 797

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

74 989 866

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

36 562 726

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 055 134

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 736 929


096

Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-текесеруді жүзеге асыру

1 736 929

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

40 739 417


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

13 604 156

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 299 441

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 267 883

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

134 219

009

Құқықтық насихат

437 260

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

11 858 814

050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

27 249

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

332 112

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

7 381 078

062

Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер

3 397 205

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

156 235 639


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

156 235 639

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

8 623 433


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 623 433

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 648 739


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

29 648 739

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

22 925 292


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

21 315 523

009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

57 975

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 550 000

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 794

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 174 477


014

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру және сыбайлас жемқорлық қылмыстар және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі қызметтер

4 174 477

681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

17 571 784


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

17 571 784

4


Бiлiм беру

421 379 867


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 106 753


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

1 106 753

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

9 688 724


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 688 724

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 403 855


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 014 548

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 839 087

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

550 220

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

10 132


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 132

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

353 364 941


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 703 815

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

37 407 837

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

25 306 393

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

89 405 404

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

37 614 243

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

14 782 045

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

140 496 149

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

194 271

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

4 090 647

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

31 415

224

Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

332 722

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

30 869 871


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

502 100

004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

563 528

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 049 402

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

28 754 841

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

13 444 649


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 196 267

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 526 721

007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 592

038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 109 922

039

Спорт саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

683 748

040

Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 828

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 911 571

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

45 207


048

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

086

Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

33 404

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

339 476


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

339 476

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 075 037


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 075 037

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 841 792


013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 841 792

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

189 430


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 430

5


Денсаулық сақтау

773 955 025


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 766 051


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 766 051

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 923 435


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 923 435

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

546 616


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

546 616

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

738 367 043


024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

1 254 357

052

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету

642 785 635

053

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту

94 327 051

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

13 418 313


088

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру

13 418 313

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

11 933 567


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

11 933 567

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 543 264 914


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 543 264 914


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

2 509 836 012

044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

25 995 291

056

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық - талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

292 485

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

7 141 126

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65 935 093


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

65 935 093


063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

481 209

085

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

30 000 000

086

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

35 453 884

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

79 698 156


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

166 328


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі қызметтер

166 328

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 456 053


040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

917 409

219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 538 644

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

34 769 485


017

Ішкі саяси тұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтық қоғам және мемлекеттік институттар арасындағы қарым -қатынасты нығайтуды қамтамасыз ету

411 648

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

415 866

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

17 569 835

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

321 221

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

16 050 915

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

40 740 865


087

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

40 521 751

088

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

219 114

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

565 425


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

365 539

029

Щучинск–Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

199 886

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

46 798 536


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

28 655 671


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 250 457

009

"Қарағандыкөмір" бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою

1 450 829

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

2 761 760

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

21 192 625

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

17 723 978


056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

421 176

089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

17 302 802

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

130 385 216


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

118 248 549


001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

12 617 093

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта өңдеуге, өткізуге жағдай жасау

23 629 376

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

30 157 174

253

Өтеусіз негізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін ақпараттық қамтамасыз ету

511 957

254

Су ресурстарын тиімді басқару

19 486 561

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн сату, қайта өңдеу, өндіруді дамыту үшін жағдайлар жасау

16 651 054

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

15 195 334

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 950 137


037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

74 665

038

Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту

157 347

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

5 718 125

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

5 447 152


083

Мемлекеттік жер кадастры, геодезиялық және картографиялық қызметтің іс-шараларын іске асыру

5 447 152

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

739 378


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

739 378

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 128 598


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

411 636


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

411 636

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

4 989 823


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

885 195

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

447 876

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

3 656 752

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

1 727 139


084

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларды іске асыру

1 727 139

12


Көлiк және коммуникация

365 582 509


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

365 582 509


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

186 020 880

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 169 886

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 100 000

076

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

395 000

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

73 278 236

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

6 521 954

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

144 868

095

Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000

097

Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту

3 185 785

099

Электрондық үкіметті, инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

57 765 900

13


Басқалар

543 956 195


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 033 311


006

Өкілдік шығындар

1 033 311

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

158 238 330


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

137 957 204

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 281 126

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

284 971 070


055

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

284 971 070

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

6 583 262


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 265 117

204

Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау

2 447 889

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

1 870 256

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

93 130 222


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

445 000

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

35 000 000

082

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда және өңірлерде іс-шараларды іске асыру

10 000 000

087

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

38 531 555

089

Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру

9 153 667

14


Борышқа қызмет көрсету

432 632 074


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

432 632 074


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

432 632 074

15


Трансферттер

991 910 586


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

991 910 586


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

991 910 586


III. Таза бюджеттік кредиттеу

-40 450 219

Бюджеттік кредиттер

88 077 278

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

12 109 632


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

12 109 632


039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

12 109 632

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 000 000


072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

4 000 000

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 788 146


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

60 000 000

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 788 146


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 788 146

13


Басқалар

3 179 500


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

532 216


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

532 216

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 647 284


048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

2 647 284

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 527 497

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

128 527 497


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

126 054 924


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

126 054 924

2

Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

0

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

2 472 573


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

2 472 573

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

16 866 878

Қаржы активтерін сатып алу

17 216 878

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

8 904 098


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

8 904 098


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

8 904 098

5


Денсаулық сақтау

595 220


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

595 220


074

"Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

12


Көлiк және коммуникация

7 717 560


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

7 717 560


043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 398 597

200

Цифрлық телерадиохабарын дамыту мен енгізу үшін "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 318 963

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

350 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-552 256 286

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

552 256 286

  "2016 – 2018 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 426-V ҚРЗ Заңына
4-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2016 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 07.10.2016 № 15-VІ Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы

1

2

3
БАРЛЫҒЫ

1 267 264 804

1Салықтық түсімдер

1 266 640 860


01


Табыс салығы

606 146 4511

Корпоративтік табыс салығы

606 146 451


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

660 494 4093

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

660 494 409

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулар

0


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

01

Өзге де салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

623 944


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

623 9441

Жерді сату

623 944

  "2016 – 2018 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 426-V ҚРЗ Заңына
5-ҚОСЫМША

2016 жылға арналған республикалық бюджетті атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
тізбесі

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР 05.03.2016 № 470-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ

Атауы


ӘкімшіБағдарлама
Кіші бағдарлама

04
Білім беру


225Қазақстан Республикасы Білім беру және ғылым министрлiгi099


Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
100

Дарынды балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу
101

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру
110

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

05
Денсаулық сақтау


239Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi052


Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету
100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне аудандық маңызы бар және ауылдық және амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің халыққа медициналық көмек көрсетуі үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
102

Мамандандырылған медициналық көмек көрсету
103

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету053


Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту
100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету және кеңейту үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
102

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, мамандандырылған медициналық көмек көрсету
103

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету
104

Санитариялық авиация түрінде жедел медициналық көмек көрсету
105

Қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру бойынша қызмет көрсету
106

Салауатты өмір салтын насихаттау
107

Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы медициналық көмек көрсету


243Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi088


Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру
100

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру


239Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi027


Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу
100

Ортақ зейнетақыларды төлеу
101

Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
102

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар
103

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу
104

Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
105

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
106

Жасына байланысты берілетін мемлекеттік базалық жәрдемақы
107

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
108

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар
109

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау
111

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
114

ҰОС мүгедектеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
115

ҰОС қатысушыларына арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
116

ҰОС мүгедектеріне теңестірілген адамдарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
117

ҰОС қатысушыларына теңестірілген адамдарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
118

ҰОС қаза болған жауынгерлердің жесірлеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
119

Қайтыс болған ҰОС мүгедектерінің әйелдеріне (күйеулеріне) арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
120

Кеңес Одағының батырлары, Социалистік Еңбек ерлері, үш дәрежелі Даңқ, үш дәрежелі Еңбек Даңқы ордендерінің иегерлеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
121

ЧАЭС оқиғасында апат салдарын жою кезінде қаза болған (қайтыс болған, хабар ошарсыз кеткен), әскери қызметкерлерінің, ішкі істер органдары қызметкерлерінің және қаза болған адамдардың отбасыларына арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
122

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тыл еңбекшілеріне арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
123

ЧАЭС-дағы апаттың зардаптарын жоюға қатысушылардың, қоныс аудару күнінде құрсақта болған балаларды қоса алғанда, оқшаулау және көшіру аймағынан қоныс аударылғандардың және Қазақстан Республикасына қоныстанғандардың қатарындағы адамдарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
124

I және II топтағы мүгедектерге арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
125

III топтағы мүгедектерге арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
126

16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
127

"Алтын алқа", "Күміс алқа" белгілерімен марапатталған немесе бұрын "Батыр-ана" атағын алған және "Ана даңқы" орденімен марапатталған көп балалы аналарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
128

Төрт немесе одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы отбасыларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
129

Мүгедектігі бар немесе зейнеткер болып табылатын жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
130

Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек сіңіргені үшін зейнетақы тағайындалған тұлғаларға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар
131

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар
132

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы
133

Бала тууға байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар
135

Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар

  "2016 – 2018 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 426-V ҚРЗ Заңына
6-қосымша

2016 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарын жіберу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

Салауатты өмір салтын насихаттау

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету

Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдетілген жағдайда қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медциналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету