"Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 31 мамырдағы № 440-IV Заңы

Қолданыстағы

      1-бап. «Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» 1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 17-18, 221-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; 2002 ж., № 10, 106-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 5-6, 30-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18; 84-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      1) осы Заңға 1-қосымшаның І кестесінің В бөлімі мынадай мазмұндағы 38-тармақпен толықтырылсын:
      «38. СИНТЕТИКАЛЫҚ КАННАБИНОИДТАР
      2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил) фенол (СР-47,497)
      2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С6)
      2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С8)
      2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил) фенол (СР-47,497)-С9)
      (6аR, 10аR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-демитил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а, 7, 10, 10а-тетрагидробензо [с] хромен-1-ол (HU-210)
      (2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-007)
      1-Пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-018)
      (1-Бутил-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-073)
      (4-Метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-081)
      (2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)(4-метоксинафталин-1-ил) метанон (JWH-098)
      1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-116)
      (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-122)
      (4-Метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-149)
      1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-175)
      (Е)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1Н-инден-3-ил] пентан (JWH-176)
      1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-184)
      1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан (JWH-185)
      (4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1Н-индол-3-ил) метан (JWH-192)
      (4-Метилнафталин-1-ил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-193)
      2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-194)
      (1-[2-(4-Морфолино) этил]-1-Н-индол-3-ил)(нафталин-1-ил) метан (JWH-195)
      2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-196)
      2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан (JWH-197)
      (4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-198)
      (4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метан (JWH-199)
      (1-[2-(4-Морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-200)
      1-Пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол; 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил) этанон (JWH-250);»;
      2) осы Заңға 2-қосымшаның ІІ кестесі мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «Синтетикалық каннабиноидтар 0-0,05  0,05-50,0  50,0».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
           Президенті                            Н. Назарбаев