"Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 21 қаңтардағы № 40 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 25 қаңтарда № 18238 болып тіркелді

Қолданыстағы

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 15594 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылдың 8 қыркүйекте жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген Қағидаларға 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларында:

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің өз иелігінде бюджет қаражатынан басқа тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша, Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне сәйкес мемлекеттік мекемелер алатын, олар үшін филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен және (немесе) кіші отанына қолдау көрсету жөніндегі қызметтен алынатын ақша (бұдан әрі – қайырымдылық көмек), мемлекеттік мекемеге жеке және (немесе) заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы шартымен беретін ақшалар не белгілі бір талаптар басталған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аударымдар (бұдан әрі – ақшаны уақытша орналастыру), жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшалардың түсімдері, сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша арнайы шоттарда шетел валютасындағы қаражат болуы мүмкін.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Ағымдағы есепке алу шоттарын жабу мынадай тәртіппен жүргізіледі: есепті жылдың аяғында:

      "6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотының дебетіне 1081 "Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1082 "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1083 "Өзге де бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1084 "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1085 "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1088 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1091 "Жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары", 1092 "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1093 "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1094 "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" қосалқы шоттарының кредитінен бұдан бұрын ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, трансферттер бойынша кірістер, күрделі салымдар, субсидиялар бойынша кірістер ретінде танылған қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар шоттары, 1096 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" бойынша қалдықтар есептен шығарылады;

      5012 "Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру" есепті жылы бөлінген қосалқы шотының дебетіне 1087 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" қосалқы шотының кредитінен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулар есептен шығарылады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының дебетіне 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотының кредитінен қаржыландыруды қайтару шотын жабу жүргізіледі;

      есепті кезеңнің аяғында:

      1320 "Аяқталмаған өндіріс" шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұрын 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотында есепке алынған өнімнің аяқталмаған бірліктеріне жатқызылатын шығындар сомасы көшіріледі. Келесі есепті кезеңнің басында бұл шығындар кері тізбекпен: 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотының дебетіне 1320 "Аяқталмаған өндіріс" шотының кредитінен қалпына келтіріледі;

      1330 "Дайын өнім" шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұдан бұрын 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотында есепке алынған аяқталған өнімдерге қатысты шығындар сомасы көшіріледі;

      Аяқталмаған және аяқталған, бірақ пайдалануға берілмеген құрылыс және реконструкциялау объектілері бойынша шығындар 2411 "Аяқталмаған құрылыс" шотында бухгалтерлік баланста қалады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі", 5230 "Бюджетке түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" шоттарының дебетіне:

      7010 "Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар", 7020 "Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар", 7030 "Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар", 7040 "Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар", 7050 "Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар", 7060 "Қорлар бойынша шығыстар", 7070 "Іссапарларға арналған шығыстар", 7080 "Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар", 7090 "Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар", 7110 "Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар", 7120 "Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар", 7130 "Жал бойынша шығыстар", 7140 "Өзге операциялық шығыстар", 7150 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар", 7210 "Трансферттер бойынша шығыстар", 7220 "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар", 7230 "Субсидиялар бойынша шығыстар", 7240 "Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстар", 7250 "Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттері бойынша шығыстар", 7260 "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар", 7270 "Басқа да трансферттер бойынша шығыстар", 7310 "Сыйақылар бойынша шығыстар", 7320 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар", 7330 "Мемлекеттік-женкешелік әріптестік бойынша шығыстар", 7410 "Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар", 7420 "Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар", 7430 "Бағамдық айырма бойынша шығыстар", 7440 "Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар", 7450 "Резервтерді құру бойынша шығыстар", 7460 "Өзге шығыстар", 7470 "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар", 7480 "Бағалы қағаздарды орналастырудан шығыстар" шоттарының кредитінен есептен шығарылады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі", 5230 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" шотының кредитіне:

      6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер", 6020 "Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер", 6030 "Трансферттер бойынша кірістер", 6040 "Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер", 6050 "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер", 6060 "Гранттар бойынша кірістер", 6070 "Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер", 6080 "Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістер", 6210 "Сыйақылар бойынша кірістер", 6220 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер", 6310 "Әділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер", 6320 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер", 6330 "Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер", 6340 "Бағамдық айырмадан түсетін кірістер", 6350 "Залалдарды өтеуден алынатын кірістер", 6360 "Өзге кірістер", 6370 "Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерден алынатын кірістер", 6380 "Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер";

      есепті жылдың аяғында 5220 "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі", 5240 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі" шоттарының кредитіне 5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі", 5230 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" шоттарының дебеттерінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің оң нәтижесі жазылады;

      есепті жылдың аяғында 5220 "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі", 5240 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша өткен жылдардың қаржылық нәтижесі" шоттарының дебетіне 5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі", 5230 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" шоттарының кредитінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің теріс нәтижесі жазылады.";

      22-алып тасталсын;

      25 тармақтың:

      екінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бухгалтерлік баланс активінің 010 "Ақша қаражаты және олардың баламалары" жолы (1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080 және 1090 шоттары) бойынша түсімдерді есепке алу мен есеп айырысу үшін ҚБШ-дағы, шетел валютасындағы шоттарында және сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың арнайы шоттарындағы, кассадағы, мемлекеттік мекеменің ағымдағы және есеп айырысу шоттарындағы, міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар, өзге ақша қаражаты көрсетіледі.";

      тоғызыншы бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

      "017 "Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (1260 шоты) жолы бойынша қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың есеп беретін сомалары және басқа да есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.";

      31-тармақтың:

      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "210 "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері" (3010, 3020, 3030 және 3040 шоттары) жолы бойынша алынған қысқа мерзімді сыртқы және ішкі қарыздар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қаржылық міндеттемелер және өзге де қаржылық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.";

      оныншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "218 "Қызметкерлер мен өзге де есеп беретін тұғаларға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3240 шоты) жолы бойынша еңбекақы төлеу және басқа да ақшалай төлемдер бойынша (атқару құжаттары, депоненттелген сома, уақытша еңбекке жарамсыздығы үшін жәрдемақы, мүшелік кәсіподақтар жарнасы сомаларының қолма-қол аударымдары бойынша және шоттарға банктерге салымдар, пайдаланылмаған демалыстар, Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт туралы заңнамасына сәйкес өзге тұлғаларға берілетін іссапар шығыстары бойынша) қысқа мерзімді кредиторлық берешек және қызметкерлері мен өзге де есеп беретін тұлғалар алдындағы өзге де берешектер сомасы көрсетіледі.";

      33-тармақта:

      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "310 "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" (4010, 4020, 4030 және 4040) жолы бойынша алынған сыртқы және ішкі қарыздардың, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қаржылық міндеттемелер мен өзге де қаржылық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.";

      35 және 36-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "35. "Таза активтер/капитал" бөлімінде сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар, қаржыландырулар сомасы, ағымдағы қызмет нәтижесінде пайда болған резервтер, мемлекеттік мекеменің жинақталған қаржылық нәтижесі есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      410 "Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру" (5012 шоты) жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      411 "Резервтер" (5110 шоты) жолы бойынша резервтер бойынша: негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, қаржы инвестицияларын қайта бағалауға, шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған қалдықтар және де өзге резервтер көрсетіледі.

      412 "Жинақталған қаржылық нәтиже" (5220 және 5240 шоты) жолы бойынша есепті жылды қоса алғанда, мемлекеттік мекеменің қаржылық нәтижесі өсу қорытындысымен көрсетіледі.

      36. 500 "Таза активтердің/капиталдың жиыны" жолы бойынша 410, 411 және 412-жолдарының қорытынды сомасы көрсетіледі.";

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Баланстан тыс шоттарда мемлекеттік мекемелерге тиесілі емес, бірақ уақытша оның пайдалануындағы немесе билігіндегі құндылықтар, сондай-ақ қатаң есептегі бланктері, қорлар, жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген демалыс үйлеріне жолдамалар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында көзделген өзге негіздер бойынша мемлекеттік мүліктің құрамына кірген мүліктер және басқалар көрініс табады.

      610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690-жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалға алынған активтер мен басқа де баланстан тыс активтер есепке алынған баланстан тыс активтер санамаланған.";

      40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. 100 "Кірістер, барлығы" жолы 010, 021, 030 және 040-жолдарының сомасын көрсетеді.

      010 "Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер" жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 020-1, 020-2 және 020-3-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      011 "Ағымдағы қызметті қаржыландыру" (6010 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекемені және ағымдағы қызметін ұстауға басқа бюджеттер есебінен жеке қаржыландыру жоспары бойынша, республикалық бюджетке тауарлардың құны түріндегі түсімдермен байланысты операциялар бойынша бөлінген бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі. Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, мемлекеттік мекеме есепті жылдың аяғында бюджетке қайтарған 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген пайдаланылмаған қаражат қалдығын шегере отырып көрсетіледі.

      012 "Күрделі салымдарды қаржыландыру" (6020 шоты) жолы бойынша күрделі салымдар бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы мемлекеттік мекеме бюджетке қайтарған 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығы шегеріле отырып көрсетіледі.

      013 "Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер" (6070 шоты) жолы бойынша сыртқы және ішкі қарыздар түсімінен кірістер көрсетіледі.

      014 "Трансферттер бойынша кірістер" (6030 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемі түріндегі жеке тұлғаларға трансферттерді қоспағанда, мемлекеттік мекеме қайтарған 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығын шегере отырып, трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      015 "Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер" (6034 қосалқы шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруға арналған трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      016 "Субсидиялар" (6040 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеме бюджетке қайтарған 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығы шегеріле отырып, субсидиялар бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      017 "Қайырымдылық көмектен түсетін кірістер" (6050 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес ақшалай түсімдер мен басқа активтер түрінде алынған мемлекеттік мекемелер үшін филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық және (немесе) кіші отанына қолдау көрсету жөніндегі қызметтен алынатын кірістер көрсетіледі.

      018 "Гранттар" (6060 шоты) жолы бойынша түскен гранттар сомасы көрсетіледі.

      019 "Өзгелер" (6083, 6084 және 6086 шоттары) жолы бойынша облыстық бюджеттен және (немесе) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен түскен трансферттер бойынша кірістер және Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін басқа көздерден түскен өзге де кірістер сомасы, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау үшін бөлінген бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      020 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден түсетін кірістер" (6081 қосалқы шоты) жолы бойынша бюджетке салықтық түсімдерден және бюджетке кедеңдік төлемдер мен салықтар сомасы көрсетіледі.

      020-1 "Айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан түсетін кірістер" (6082 қосалқы шоты) жолы бойынша айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан түсетін кірістер сомасы көрсетіледі.

      020-2 "Басқа да салықтық емес кірістер" (6082 қосалқы шоты) жолы бойынша басқа жолдарға енгізілмеген салықтық емес түсімдерден түсетін кірістер сомасы көрсетіледі.

      020-3 "Бюджетке трансферттер түсімі" (6085 қосалқы шоты) жолы бойынша басқа мемлекеттік басқару деңгейлерінен, оның ішінде субвенциялардан және бюджеттік алып қоюлардан, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан түсетін түсімдерден трансферттердің сомасы, нысаналы трансферттер мен республикалық және жергілікті бюджеттерге түсетін басқа да трансферттер сомасы көрсетіледі.

      021 "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" (6110 шоты) жолы бойынша тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді және мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды өткізуден түсетін кірістер көрсетіледі;

      030 "Активтерді басқарудан алынатын кірістер" жолы бойынша 031 және 032-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      031 "Сыйақылар" (6210 шоты) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық жалдау бойынша сыйақылардан түскен кірістер сомасы көрсетіледі.

      032 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер" (6220 шоты) жолы бойынша активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістер, оның ішінде дивидендтер, инвестиция объектілерінің таза кірісінің бір бөлігі, операциялық жалдаудан түскен кірістер сомасы көрсетіледі.

      040 "Өзге кірістер" (6330, 6350, 6360, 6370 және 6380 шоттары) жолы бойынша активтерді, үшінші тараптардан өтемақыларды (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан түскен залалдар) түскен кірістер, жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерден алынатын кірістер, бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер және өзге операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.";

      41 және 42-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. 200 "Шығыстар, барлығы" жолы 110, 130, 137, 140, 150 және 151-жолдарының сомасын көрсетеді.

      110 "Мемлекеттік мекеменің шығыстары" жолы бойынша 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 және 123-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      111 "Еңбекақы төлеу" (7010 және 7030 шоттары) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары бойынша есептелген резервтер бойынша шығыстардың сомасы және еңбекақы төлеу бойынша басқа да шығыстар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      112 "Стипендиялар" (7020 шоты) жолы бойынша есептелген стипендиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      113 "Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер" (7040 шоты) жолы бойынша әлеуметтік салық және бюджетке тиесілі әлеуметтік аударымдар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      114 "Қорлар бойынша шығыстар" (7060 шоты) жолы бойынша есепті кезең ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтажы үшін пайдаланылған және басқа ұйымдарға сатылған қорлардың құны көрсетіледі.

      115 "Іссапар шығыстары" (7070 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің және мемлекеттік мекеме қызметкерлері болып табылмайтын адамдардың іссапарларына (ел ішінде және одан тыс жерлерге) байланысты есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      116 "Коммуналдық шығыстар" (7080 шоты) жолы бойынша коммуналдық қызметтер (газ, су, электр энергиясы, жылу) үшін есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      117 "Жалға алу төлемдері" (7130 шоты) жолы бойынша операциялық жалға алу бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      118 "Ұзақ мерзімді активтерді ұстау" (7090 шоты) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерді ағымдағы жөндеуге есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      119 "Байланыс қызметтері" (7080 шоты) жолы бойынша байланыс қызметтері бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      120 "Активтер амортизациясы" (7110 шоты) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      121 "Активтердің құнсыздануы" (7440 шоты) жолы бойынша активтердің құнсыздануы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      122 "Өзге де операциялық шығыстар" (7050, 7120 және 7140 шоттары) жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түріндегі жеке тұлғаларға трансферттер бойынша, сақтандыру төлемдері бойынша, ұзақ мерзімді активтерді сатудан түскен кірістерді бюджетке беру, ақылы қызметтерден бюджетке сметадан тыс түсімдер мен басқа операциялық шығыстар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      123 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар" (7150 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      130 "Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар" жолы бойынша 131, 132, 133, 134, 135 және 136-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      131 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" (7220 шоты) жолы бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы төленген зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша есептелген шығыстар сомасы көрсетіледі.

      132 "Субсидиялар" (7230 шоты) жолы бойынша жеке және заңды тұлғаларға төленген субсидиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      133 "Нысаналы трансферттер" (7210 шоты) жолы бойынша нысаналы трансферттер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      134 "Жалпы сипаттағы трансферттер" (7240 шоты) жолы бойынша жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      135 "Жеке тұлғаларға трансферттер" (7210 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларға трансферттер бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      136 "Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер" (7250 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілген трансферттер бойынша бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган шығыстарының сомасы көрсетіледі.

      136-1 "Өзге де трансферттер" (7270 шоты) жолы бойынша Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына берілетін трансферттер бойынша есептелген шығыстар сомасы көрсетіледі.

      137 "Бюджетке түсімдерді азайту бойынша шығыстар" (7260 шоты) жолы бойынша бұрын төлеушілермен есеп айырысулар бойынша және Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше мемлекеттер алдында бөлінетін кеден баждары бойынша есептелген кірістерді түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      140 "Активтерді басқару бойынша шығыстар" жолы бойынша 141 және 142 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      141 "Сыйақылар" (7310 шоты) жолы бойынша алынған қарыздар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары мен қаржылық жалдау бойынша есептелген сыйақылар бойынша шығыстар көрсетіледі.

      142 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар" (7320 және 7330 шоты) жолы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша есептелген шығыстардың және есептің басқа баптарында көрсетілмеген активтерді басқарудан шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      150 "Өзге шығыстар" (7450 және 7460 шоттары) жолы бойынша күмәнді борыштар резерв құру бойынша шығыстар және өзге де шығыстар көрсетіледі.

      151 "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстары" (7470 шоты) жолы бойынша тиісті бюджеттің ҚБШ-нан жүргізілген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      42. 210 "Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі" (6220 және 7320) жолы бойынша инвестиция объектісінің пайдасындағы (шығынындағы) қатысу үлесі көрсетіледі.

      220 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуы" (6320 және 7420) жолы бойынша активтерді өтеусіз беруден немесе есептен шығарудан түскен қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      230 "Бағамдық айырма" (6340 және 7430) жолы бойынша есепте валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсету нәтижесінде туындаған бағамдық айырма бойынша қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      240 "Өзгелер" (6310, 6380, 7410 және 7480) жолы бойынша әділ құнды өзгертуден және борыштық бағалы қағаздарды орналастырудан қаржылық нәтиже көрсетіледі.";

      46 және 47-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "46. 100 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" жолы 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070 және 071-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      010 "Бюджеттен қаржыландыру" жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 015 және 016-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      011 "Ағымдағы қызметке" жолы бойынша республикалық (жергілікті) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспары бюджеттен бөлінген қаржыландыру көрсетіледі.

      012 "Күрделі салымдарға" жолы бойынша күрделі салымдар үшін бюджеттен бөлінген қаржыландыру көрсетіледі.

      013 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша алынған қаржыландыру көрсетіледі.

      014 "Трансферттер" жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлем түріндегі жеке тұлғаларға трансферттерді қоспағанда, трансферттер бойынша алынған қаржыландыру көрсетіледі.

      015 "Субсидиялар" жолы бойынша субсидиялар бойынша алынған қаржыландыру көрсетіледі.

      016 "Өзгелер" жолы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау үшін және есептің алдыңғы баптарында көрсетілмеген басқа баптары бойынша қаржыландыру көрсетіледі.

      017 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттың арнайы шотына қаражат түсімі көрсетіледі.

      020 "Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша" жолы бойынша ҚБШ-на Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес мемлекеттік мекемелер алатын олар үшін филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметтен және (немесе) кіші отанына қолдау көрсету жөніндегі қызметтен түсетін ақшалай қаражат көрсетіледі.

      030 "Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан" жолы бойынша сатудан түскен ақша қаражаты және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден, оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды өткізуден бюджетке ақшалай қаражат түсімдері көрсетіледі.

      040 "Алынған сыйақылар" жолы бойынша банк шоттарына қаражат орналастырғаны үшін мемлекеттік мекеменің ақшалай шотына алынған пайыздар, берілген қарыздар (бюджеттік кредиттер) бойынша сыйақылар және өзге де сыйақылар көрсетіледі.

      050 "Уақытша орналастырылған ақша бойынша" жолы бойынша ҚБШ-ға ақшаны уақытша орналастырылған ақша бойынша ақша қаражаты көрсетіледі.

      060 "Өзге түсімдер" жолы бойынша Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа сәйкес бөлінетін әкелу кеден баждары мен төлемдердің түсімдері және мемлекеттік мекеменің шоттарына өзге де ақшалай қаражат түсімдері көрсетіледі.

      070 "Жергілікті өзін-өзі басқару ақшалары бойынша" жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функциясын іске асыру үшін ақша түсімі көрсетіледі.

      071 "Бюджетке түсімдер бойынша" жолы бойынша банк шоттарына бюджет қаражатын орналастырғаны үшін және мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақыларды, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден бюджетке ақшалай қаражат түсімдерін қоспағанда, бірыңғай қазынашылық шоттан республикалық бюджет пен жергілікті бюджеттің ҚБШ-на салықтық және салықтық емес түсімдерді, тарнсферттерді есепке жатқызу көрсетіледі.

      071-1 "Салықтар түріндегі ақшалай қаражат түсімдері" жолы бойынша салықтық түсімдер мен кедендік төлемдер, және салықтар түріндегі ақшалай қаражат түсімі көрсетіледі.

      071-2 "Айыппұлдар, өсімпұлдар мен санкциялар түріндегі ақшалай қаражат түсімдері" жолы бойынша мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар және өндіріп алулар түріндегі ақшалай қаражат түсімі көрсетіледі.

      071-3 "Трансферттер түсімі" жолы бойынша басқа мемлекеттік басқару деңгейлерінен, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін трансферттер түріндегі ақшалай қаражат түсімі көрсетіледі.

      47. 200 "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" жолы 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 191 және 192-жолдарының сомасын көрсетеді.

      110 "Еңбекақы төлеу" жолы бойынша аударылған еңбекақылары, еңбек демалыс ақылары, өтемақы төлемдері бойынша ақшалай төлемдер және уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлемдер көрсетіледі.

      120 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" жолы бойынша Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасында белгіленген зейнетақылар және жәрдемақылар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      130 "Бюджетке салықтар мен төлемдер" жолы бойынша салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      140 "Жеткізушілерге және мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін" жолы бойынша қорлардың, жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің жеткізушілері және мердігерлеріне ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      150 "Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар" жолы бойынша көрсетілетін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін берілген аванстар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      160 "Трансферттер, субсидиялар" жолы бойынша трансферттер (мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансфертерден басқа) мен субсидиялар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      170 "Сыйақылар" жолы бойынша сыйақылар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      180 "Жыл соңында міндеттемелерді қабылдауға жоспарлы тағайындауларды жабу" жолы бойынша есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаржыландыру жоспарының сомасы, сондай-ақ сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша жоспарлы тағайындауларды жабу көрсетіледі.

      190 "Өзге төлемдер" жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлем түріндегі жеке тұлғаларға трансферттер, шетелге трансферттер, стипендиялар, іссапар шығыстары, сақтандыру және жалдау төлемдері, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар, табыс салығын қоспағанда, жалақыдан ұсталған барлық төлемдер, Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше мемлекеттерге әкелу кеден баждары мен төлемдерді аудара отырып, ақша қаражатының шығуы және алдыңғы баптарда көрсетілмеген ақшалай шоттар бойынша басқа да төлемдер көрсетіледі.

      191 "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстар" жолы бойынша республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-нан ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      192 "Бюджет түсімдерін қайтару" жолы бойынша салық төлеушілерге түсімдер сомасын қайтаруды (есепке жатқызуды) көрсетуге арналған.";

      50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "50. 400 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" жолы 310, 320, 330, 340 және 350-жолдарының сомасын көрсетеді.

      310 "Ұзақ мерзімді активтерді сату" жолы бойынша мемлекеттік мекемеге бекітілген мемлекеттік мүлікті өткізуден және материалдық емес активтерді сатудан түскен ақша түсімдерінің сомасы көрсетіледі.

      320 "Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сату" жолы бойынша бақыланатын және басқа субъектілердің капиталдағы үлестерін сатудан түскен ақша түсімдерінің сомасы көрсетіледі.

      330 "Бағалы қағаздарды сату" жолы бойынша бағалы қағаздарды сатудан түскен ақша түсімдерінің сомасы көрсетіледі.

      340 "Қарыздарды өтеу" жолы бойынша берілген қарыздарды өтеу сомасы көрсетіледі.

      350 "Өзгелер" жолы бойынша инвестициялық қызметтен басқа түсімдер бойынша ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.";

      55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "55. 800 "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" жолы 710 және 720- жолдардың сомасын көрсетеді.

      710 "Қарыздарды өтеу" жолы бойынша қарыздарды өтеуге ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      720 "Өзгелер" жолы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындауға және қаржылық қызметтен түскен өзге де шыққан ақша қаражаты көрсетіледі.";

      61-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "61. "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп" (ҚЕ-4-нысан) есепті кезеңдегі бухгалтерлік баланстың "Таза активтер/капитал" бөлімінің баптары бөлінісінде жасалады, 070, 080, 090, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110 және 120-жолдары өткен жылдың осыған ұқсас кезеңіне толтырылады.";

      67 және 68-тармақтар алып тасталсын;

      "69. 060 "Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо" жолы бойынша таза активтердің/капиталдың қалдық сомасы көрсетіледі (030 жолы қосу/алу 040 жолы қосу/алу 050 жолы).";

      75 және 76-тармақтар алып тасталсын;

      77-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "77. 120 "Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо" жолы бойынша таза активтердің/капиталдың сомасы көрсетіледі (090 жолы +/-100 жолы +/-120 жолы).";

      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 010-жолы):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 1-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы ақша қаражаты қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 011 және 110-жолдары):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 2 және 5-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне салынған ұзақ мерзімді инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атаулары мен тұрғылықты жерлері, жарғылық капиталында мемлекеттің қатысу үлесі) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

      кейіннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құны бойынша) бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестицияларының және берілген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуы;

      есепті күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердің сипаты мен мөлшерлері;

      кірістердің тиісті бюджет сыныптамасы кодына бюджетке аударылуға жататын және аударылған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 111, 112 және 113-жолдары):

      есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы дебиторлық берешекті салыстыруды, есепті кезең үшін дебиторлық берешек сомасындағы өзгерістерді талдау ұсынылады;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәнді дебиторлық берешектер бойынша құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерін көрсете отырып, күмәнді дебиторлық берешектер бойынша есептен шығарылған үмітсіз борыштардың сомалары;

      қажет болған кезде қосымша ақпарат беріледі.

      "Қорлар" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 020-жолы):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 4-кестесіне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасы ұсынылады;

      қорларды бағалау әдісі;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептері;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіру себептері мен сомалары.

      Ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 114, 116 және 118-жолдары):

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша түсіндірме жазбаның ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 6, 7 және 9-кестелеріне сәйкес түсімдерді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасы;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдісін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру себептерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      толығынан амортизацияланған, бірақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзімді активтерді жалдаудың түрлері, мерзімі, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзімді активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетілген жағдайда:

      қайта бағалау жүргізілген күні туралы;

      тәуелсіз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмірі мен берілген күнін көрсете отырып) туралы;

      ұзақ мерзімді активтер объектісінің әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектілердің шығындары мен оған күрделі салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердің әрбір тобына сипаттама берілсін;

      ауылшаруашылық өнімдерінің, оларды алу (жинау) сәтіндегі әрбір тобы мен биологиялық активтердің әрбір тобының әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпарат;

      іс жүзіндегі шығындар бойынша бағалау жағдайында түсімдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 8-кестесіне сәйкес көрсетілетін есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 120-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Жалға алынған немесе берілген, сондай-ақ концессияға берілген мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлері, шарттары және сомалары;

      қаржылық міндеттемелердің жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құн бойынша) кейіннен бағалау;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 10 және 11-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер.

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер жөніндегі ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 311, 312, 313 және 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақылайтын субъектілермен) операциялар бойынша ақпарат;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв бойынша берешекті есептен шығару және есепке алу жөнінде ақпарат;

      кредиторлық берешекті есептен шығару сомалары мен себептері;

      активтерді жалдау бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат.

      "Бағалау активтері мен бағалау міндеттемелері" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау міндеттемелері жөнінде ақпарат;

      есепті кезең ішінде бағалау міндеттемелерінің пайдаланылған сомалары;

      шартты міндеттемелер мен шартты активтердің қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 221-жолы) өзге кредиторлық берешек түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 315-жолы) өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 223-жолы) өзге қысқа мерзімді міндеттемелер түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 411-жолы) қайта бағаланған құнымен бағаланатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау бойынша резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кірістер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша (ҚЕ-2 "Қаржы қызметі нәтижелері туралы есеп" нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңге кірістер мен шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтерді басқарудан түсетін кірістер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған резервті қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың осыған ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кірістер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – олардың әділ құнының өзгеруінен алынған кірістер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзімді активтер туралы;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 12-кестесіне сәйкес өзге кірістер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке түсетін салықтық кірістер" деген бап бойынша ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 13-кестесіне сәйкес (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет туралы есеп" нысанының 020 жолы) бюджетке түсімдерден есептелген кірістер туралы ақпарат ұсынылады.

      трансферттер түсімдері мен республикалық және жергілікті бюджеттерге басқа да түсімдер.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – активтерді түгендеу барысында айқындалған активтердің құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резервтер туралы;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 14-кестесіне сәйкес басқа шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 16-кестесіне сәйкес өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Концессиялық активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 17-кестесіне сәйкес негізгі құралдар түрлері бойынша концессиялық активтердің болуы туралы.

      "Өзара операциялар бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 18-кестесіне сәйкес элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында өзара операциялар бойынша кіріс және шығыс түрлері жөніндегі ақпарат.

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар жөніндегі ақпарат бабы бойынша:

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және бюджет кірістері мен шығыстарын элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 19-кестесіне сәйкес бюджет түсімдерінің санаттары бойынша бюджетке аударылған сомалар туралы ақпарат.

      "Бюджетке түсетін түсімдердің азаюы бойынша шығыстар" деген бап бойынша (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" нысанының 137-жолы) ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 15-кестесіне сәйкес Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше мемлекеттералдындағы бұрын есептелген кірістерді және аударылған кеден баждарын түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер" деген бап бойынша ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 20-кестесіне сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шартта көзделген қаржылық емес және қаржылық міндеттемелер бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жөніндегі міндеттемелер – инвестициялық шығындарды өтеу (бұдан әрі – ИШӨ), сыйақы, жедел шығындарды өтеу (бұдан әрі – ЖШӨ) және мемлекеттік-жекешелік әріптестік бойынша міндеттемелер туралы шарттар бойынша және шарт бойынша ағымдағы жылы аударылған өзге де сомалар туралы ақпарат ұсынылады.";

      көрсетілген Қағидаларға қосымша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылады.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Ә. Смайылов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетіне

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің  
  2019 жылғы 21 қаңтардағы
  № 40 бұйрығына
  1-қосымша 
  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2017 жылғы 1 тамыздағы
  № 468 бұйрығына
  1-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
  арналған нысан

Бухгалтерлік баланс есепті кезең 20___жылғы "___" ___________

      Индексі: ҚЕ-1 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________ (мемлекеттік мекеме)

      Қайда ұсынылады:___________________________________ (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200БАЛАНС
МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелерінің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690      Басшы ______ _____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер ______ _____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орыны _____жылы "___" ______________

      Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 және 38-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің  
  2019 жылғы 21 қаңтардағы
  № 40 бұйрығына
  2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2017 жылғы 1 тамыздағы
  № 468 бұйрығына
  2-қосымша
  Әкімшілік деректерді
  жинауға арналған нысан

Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп есепті кезең 20 ___жылғы "___" __________

      Индексі: ҚЕ-2 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________ (мемлекеттік мекеме)

      Қайда ұсынылады:________________________________ (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер, оның ішінде:

010Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011Күрделі салымдарды қаржыландыру

012Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер

013Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде:

014жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

015Субсидиялар

016Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

017Гранттар

018Өзгелер

019Бюджетке түсетін салықтық кірістер

020Айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан алынатын кірістер

020-1Басқа салықтық емес түсімдер

020-2Бюджетке трансферттердің түсуі

020-3Айырбас операциялардан түсетін кірістер

021Активтерді басқарудан түсетін кірістер, оның ішінде:

030Сыйақылар

031Активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістер

032Өзге кірістер

040Кірістер, барлығы (010, 021, 030, 040-жолдардың сомасы)

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның ішінде:

110Еңбекақы төлеу

111Стипендиялар

112Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

113Қорлар бойынша шығыстар

114Іссапарлық шығыстар

115Коммуналдық шығыстар

116Жалдау төлемдері

117Ұзақ мерзімді активтерді ұстау

118Байланыс қызметтері

119Активтер амортизациясы

120Активтердің құнсыздануы

121Өзге операциялық шығыстар

122Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

123Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, оның ішінде:

130Зейнетақылар мен жәрдемақылар

131Субсидиялар

132Нысаналы трансферттер

133Жалпы сипаттағы трансферттер

134Жеке тұлғаларға трансферттер

135Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

136Өзге трансферттер

136-1Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

137Активтерді басқару бойынша шығыстар, оның ішінде:

140Сыйақылар

141Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар

142Өзге шығыстар

150Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстар

151Шығыстар, барлығы (110, 130, 140, 150, 151-жолдардың сомасы)

200Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210Ұзақ мерзімді активтердің шығуы

220Бағамдық айырма

230Өзгелер

240Есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі (100 - жол алу
200 +/- 210, 220, 230, 240- жолдар)

300      Басшы ______ ____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер ______ _____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орыны _____жылы "___" ______________

      Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 39, 40, 41 және 42-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің  
  2019 жылғы 21 қаңтардағы
  № 40 бұйрығына
  3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2017 жылғы 1 тамыздағы
  № 468 бұйрығына
  3-қосымша
  Әкімшілік деректерді
  жинауға арналған нысан

Қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемелердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп 20___жылғы "___" ___________ есепті кезең

      Индексі: ҚЕ-3 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________ (мемлекеттік мекеме)

      Қайда ұсынылады:________________________________ (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне)

      Ұсыну мерзімі:

      Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071-жолдар сомасы)

100Бюджеттен қаржыландыру, оның ішінде

010Ағымдағы қызмет

011Күрделі салымдар

012Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен

013Трансферттер

014Субсидиялар

015Өзгелер

016Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша

020Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан

030Алынған сыйақылар

040Уақытша орналастырылған ақша бойынша

050Өзге түсімдер

060Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша

070Бюджетке түсетін түсімдер бойынша, оның арасында

071Салық түрінде ақшадай қаржы түсімі

071-1Айыппұлдар, өсімпұлдар және санкциялар түрінде ақшадай қаржы түсімі

071-2Трансферттер түсімі

071-3Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160,170, 180, 190, 191, 192-жолдар сомасы)

200Еңбекақы төлеу

110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

130Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін

140Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

150Трансферттер, субсидиялар

160Сыйақылар

170Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу

180Өзге төлемдер

190Республикалық және жергілікті бюджет ҚБШ-ы бойынша шығыстар

191Бюджеттен қайтқан түсім

192Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол - 200-жол)

300ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (310, 320, 330, 340, 350-жолдар сомасы)

400Ұзақ мерзімді активтерді сату

310Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сату

320Бағалы қағаздарды сату

330Қарыздарды өтеу

340Өзгелер

350Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдар сомасы)

500Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

410Бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу

420Бағалы қағаздарды сатып алу

430Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

440Берілген қарыздар

450Өзгелер

460Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол - 500-жол)

600ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700Қарыздарды алу

610Өзгелер

620Ақша қаражатының шығуы, барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800Қарыздарды өтеу

710Өзгелер

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол - 800-жол)

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300-жол +/- 600-жол +/- 900-жол)

910Таза бағамдық айырма

911Кезеңнің басындағы ақша қаражаты

920Кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты

930      Басшы ______ ____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер ____ ____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орыны _____жылы "___" ______________

      Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 және 60-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің  
  2019 жылғы 21 қаңтардағы
  № 40 бұйрығына
  4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2017 жылғы 1 тамыздағы
  № 468 бұйрығына
  4-қосымша
  Әкімшілік деректерді
  жинауға арналған нысан

Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп 20__жылғы "___" _____________ есепті кезең

      Индексі: ҚЕ-4 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________ (мемлекеттік мекеме)

      Қайда ұсынылады:________________________________ (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Күрделі салымдарды қаржыландыру

Резервтер

Жинақталған қаржылық нәтиже

Таза активтердің / капиталдың барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

х
Есеп саясатындағы өзгерістер мен қателерді түзету

020

х

хҚайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар)

030

х
Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048- жолдар)

040

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

041

х


х


Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

042

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

043

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

044

х
Өзге резервтер

045

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

046

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы

047


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы

048


х

х


Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

х

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-050-жолдар)

060

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

х

хҚайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар)

090

х
Өткен кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108-жолдар)

100

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

101

х


х


Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

102

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

103

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

104

х
Өзге резервтер

105

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

106

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы

108


х

х


Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

х

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-120-жолдары)

120

      Басшы ______ ____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер _____ _________________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орыны _____жылы "___" ______________

      Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74 және 77–тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің 
  2019 жылғы 21 қаңтардағы
  № 40 бұйрығына
  5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2017 жылғы 1 тамыздағы
  № 468 бұйрығына
  5-қосымша
  Әкімшілік деректерді
  жинауға арналған нысан

Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба 20__жылғы "___" _____________ есепті кезең

      Индексі: ҚЕ-5 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________ (мемлекеттік мекеме)

      Қайда ұсынылады:___________________________________ (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне)

      Ұсыну мерзімі:

      мемлекеттік мекемелер үшін осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      1. Жалпы мәліметтер.

      мемлекеттік мекеменің ережесі:_______________________

      ведомстволық бағынысты мекемелердің саны: ______________________

      пайдаланылатын нормативтік құқықтық актілер: ___________

      2. Қаржылық есептілікке ашылған мәліметтер.

      Қысқа мезімді активтер

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      1-кесте. Ақша қаражаты және олардың баламалары (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 010-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (әрі қарай – ҚБШ) (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

019Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

020Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ (1048)

020-1Шетелдік валютадағы шот (1050)

021Байланысты гранттың арнайы шоты (1061)

022Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062)

023Аккредитивтер (1071)

024Жолдағы ақша қаражаты (1073)

025Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

026Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

027Барлығы

100      2-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 011-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      3-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 014-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу

1

2

3

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектің есептелуі

011


Дебиторлық берешектің өтелуі

012


Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031


      4-кесте. Қорлар (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндіріс

Дайын өнім

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012Сатып алу құны бойынша шығулар

013оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

014Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

015Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х


Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      Ұзақ мерзімді активтер 5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 110-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      6-кесте. Негізгі құралдар (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 114-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Біріліс құрылғылары

Көлік құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәмәлі

Өзге негізгі құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсімдер

011


оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013


Бастапқы құны бойынша азаюы

014


Бастапқы құны бойынша шығуы

015


оның ішінде жарамсыз негізгі құралдарды есептен шығару

016


Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы

017


оның ішінде уақытша тұрып қалған

017-1


оның ішінде толығынан амортизацияланған

017-2


Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есепті кезеңде есептелген амортизация

022


Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025


Есепті кезеңнің аяғында жинақталған амортизация сальдосы

026


Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдосы

041


оның ішінде уақытша тұрып қалған

041-1


      7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлік (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 116-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсімдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар

013

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

014

Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есепті кезеңде есептелген амортизация

022

Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023

Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024

Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041

      8-кесте. Биологиялық активтер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 117-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсімдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша шығулар

013
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

014
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есепті кезеңде есептелген амортизация

022
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041
      9-кесте. Материалдық емес активтер ((ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 118-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық келісімдер

Патенттер

Гуд-вилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсімдер

011
оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013
Бастапқы құны бойынша азаюы

014
Бастапқы құны бойынша шығулар

015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару

016
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

017
оның ішінде уақытша тұрған

017-1
оның ішінде толығынан амортизацияланған

017-2
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есепті кезеңде есептелген амортизация

022
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизация сальдосы

026
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

041
оның ішінде уақытша тұрған

041-1
      10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері ((ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 210-жол)

Көрсеткіштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      11-кесте. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 310-жол)

Көрсеткіштер

Код жолы

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      12-кесте. Өзге кірістер

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусіз қабылданған:

030өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемінен

050Активтерді жоюдан түсті

060Артық шығындар кіріске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
      13- кесте. Бюджетке түсетін салықтық кірістер (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

010корпоративтік табыс салығы

020қосылған құн салығы

030кедеңдік баждар және салықтар

040басқа салықтық түсімдер

050      14-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару бойынша

020өтеусіз берілген өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021өтеусіз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022өтеусіз берілген басқа ұйымдарға

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердің құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәнді дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердің демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты міндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусіз берілген қорлары:

070өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
      15 кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 137-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту, оның ішінде:

010ҚҚС бойынша

020бюджетке түсетін түсімдер бойынша басқа түрлері

030Еуразиялық Экономикалық одақтың мүше-мемлекеттерге аударылған

040      16-кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткіштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
оның ішінде: өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

011
басқа мемлекеттік органдарға

012
басқа ұйымдарға

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттік органдарға

022


х


басқа ұйымдарға

023


х


негізгі қаражат

030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

031
басқа мемлекеттік органдарға

032
басқа ұйымдарға

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

041
басқа мемлекеттік органдарға

042
басқа ұйымдарға

043
материалдық емес активтер

050
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

051
басқа мемлекеттік органдарға

052
басқа ұйымдарға

053
өзге ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

061
басқа мемлекеттік органдарға

062
басқа ұйымдарға

063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы:

070


×


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071


×


басқа мемлекеттік органдарға

072


×


басқа ұйымдарға

073


×


      17-кесте. Концессиялық активтер бойынша ақпарат

Көрсеткіштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Құнсыздануға арналған резерв сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Біріліс құрылғылары

040

Көлік құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

      18-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

№ р/с

Күні

Операция түрі

Құжат атауы мен нөмірі

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті
А

1

2

3

4

5

6

7барлығы: оның ішінде:

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


      19- кесте. 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат.

Операция түрі

Жол коды

республикалық бюджет

жергілікті бюджет

А

1

2

3

Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар, барлығы:

010Оның ішінде, бюджетке аударылғаны, барлығы:

020оның ішінде мынадай санаттар бойынша
салықтық түсімдер

021салықтық емес түсімдер

022негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

023трансферттер түсімі

024бюджеттік кредиттерді өтеу

025мемлекеттін қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

026      20-кесте "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер"

Операция түрі

Жол коды

Шартта көзделген сома

Шарт бойынша есептелген сома

А

1

2

3

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттар бойынша міндеттемелер, барлығы:

010қаржылық емес міндеттемелер

020қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

030инвестициялық шығындарды өтеу

031операциялық шығындарды өтеу

032сыйақылар

033өзгелері

034      Басшы _______ _____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер _____ ___________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орыны _____жылы "___" ______________

      Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 78, 79 және 80 - тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің  
  2019 жылғы 21 қаңтардағы
  № 40 бұйрығына
  6-қосымша 
  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2017 жылғы 1 тамыздағы
  № 468 бұйрығына
  6-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
  арналған нысан

Бухгалтерлік баланс есепті кезең 20___жылғы "___" ___________

      Индексі: ҚЕ-6 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________ (мемлекеттік мекеме)

      Қайда ұсынылады:________________________________ (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Қайта ұйымдастырылу күніне

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200БАЛАНС
МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелерінің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690      Басшы ______ __________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер ______ _________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орыны _____жылы "___" ______________

      Ескертпе: нысандарды толтыруға байланысты түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну қағидаларын 12 тармағынасәйкес 7-қосымшсында келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрінің
  2019 жылғы 21 қаңтардағы
  № 40 бұйрығына
  7-қосымша
  Қаржылық есептілікті
  жасау және ұсыну
  қағидаларына
  қосымша

Жарты жылдық және жылдық есептердің нысандары бойынша қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерін келісу схемасы

Тексерілетін көрсеткіш

Онымен келісілетін көрсеткіш

Қаржылық есептілік көрсеткіштері

1-нысан. Бухгалтерлік баланс

3-нысан. Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)

3,4-бағанның 010-жолы

3-бағанның 920 және 930-жолдары тиісінше

1-нысан. Бухгалтерлік баланс

4-нысан. Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп

3-бағанның 411, 412-жолдары тиісінше

4, 5-бағандардың 010-жолы тиісінше

4-бағанның 410, 411, 412-жолдары тиісінше

3, 4, 5-бағандардың 060-жолы тиісінше

1-нысан. Бухгалтерлік баланс

5-нысан. Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

3, 4-бағанның 010-жолы

1-кестенің тиісінше 3,4-бағанының 100-жолы

3, 4-бағандардың 011-жолы

2-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 014-жолы

3-кестенің 3-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 023-жолы

13-кестенің 3-бағанының 020 және 030-жолдары

3, 4-бағандардың 020-жолы

4-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 110-жолы

5-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 114-жолы

6-кестенің 11-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 116-жолы

7-кестенің 6-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 117-жолы

8-кестенің 5-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 118-жолы

9-кестенің 9-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 210-жолы

10-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

3, 4-бағандардың 310-жолы

11-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

2-нысан. Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп

4-нысан. Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп

3 және 4-бағанның 300-жолы

5-бағанының 050 және 110-жолдары

2-нысан. Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп

5-нысан. Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

220-жол

12-кестенің 3-бағанының 020-жолы минус 14-кестенің 3-бағанының 020-жолы

230-жол

12-кестенің 3-бағанының 040-жолы минус 14-кестенің 3-бағанының 030-жолы