Мемлекеттік органдарды құқықтық қамтамасыз етудің тиімділігін бағалау әдiстемесiн бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2013 жылғы 09 сәуірдегі № 120 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 09 сәуірде № 8406 тіркелді

Қолданыстағы

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығымен бекітілген Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесінің 49-4-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік органдарды құқықтық қамтамасыз етудің тиімділігін бағалау әдiстемесi бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің заңнама, заңға тәуелді актілер, нормативтік құқықтық актілерді тіркеу, мемлекеттің мүліктік құқықтарын қорғау департаменттері осы Бұйрықтың орындалуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                          Б. Имашев

Қазақстан Республикасы 
Әділет министрінің  
2013 жылғы 9 сәуірдегі
№ 120 бұйрығымен   
бекітілді      

Мемлекеттік органдарды құқықтық қамтамасыз етудің
тиімділігін бағалау әдiстемесi

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік органдарды құқықтық қамтамасыз етудің тиімділігін бағалау әдiстемесi (бұдан әрі - Әдістеме) бағаланатын орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің құқықтық қамтамасыз етілуіндегі қызметінің тиімділігін анықтауға арналған.
      2. Орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының құқықтық қамтамасыз етілуіндегі тиімділігін бағалауды (бұдан әрі - Бағалау) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі (бұдан әрі – Уәкілетті орган) жүргізеді.
      Уәкілетті органға қатысты бағалауды Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі жүзеге асырады.
      Бағалауды жүргізу үшін Уәкілетті орган лауазымды тұлғалар арасынан Жұмыс тобын құрады.
      3. Бағалау жыл сайын Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі бекітетін Орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігіне жыл сайынғы бағалау жүргізу кестесіне (бұдан әрі – Бағалау кестесі) сәйкес есептiк (күнтiзбелiк) жылдың қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.
      4. Бағалау жүргізу үшін ақпаратты Бағалау кестесіне сәйкес Уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне, орталық мемлекеттік органдар Уәкілетті органға, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдері аппараттары облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әділет органдарының аумақтық бөлімшелеріне электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынады.
      5. Бағалау Әдістеменің қосымшасына сәйкес ұсынылған ақпаратты талдау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.
      6. Орталық мемлекеттік органдардың және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының (бұдан әрі – мемлекеттік органдар) бағалау нәтижелері туралы қорытындылары мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға ұсынылады.
      Премьер-Министрдің Кеңсесі дайындаған Уәкілетті органды бағалау нәтижелері туралы қорытынды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға ұсынылады.
      7. Мемлекеттік органдарды құқықтық қамтамасыз ету тиімділігін бағалау нәтижелері туралы қорытынды осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша дайындалады.

2. Бағалау жүргізу әдістемесі

      8. Бағалау мынадай өлшемдер бойынша жүзеге асырылады:
      1) мемлекеттік органдардың/заң жобалары бойынша уәкілетті органның норма шығармашылығы қызметі;
      2) мемлекеттік органдардың/заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілері (бұдан әрі - НҚА) бойынша уәкілетті органның норма шығармашылығы қызметі;
      3) НҚА-ның құқықтық мониторингі;
      4) мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның наразылық-талап-арыз жұмысы.
      9. Әр өлшем бойынша көрсеткіштер анықталады, оларға сәйкес тиісті балл қойылады. Өлшемдер мен көрсеткіштердің әрқайсысының орталық мемлекеттік органдар бойынша осы Әдістеменің 2-қосымшасына, жергілікті атқарушы органдар бойынша 3-қосымшаға сәйкес анықталған тиісті баллдары бар.
      Баллдар мемлекеттік органдардың құқықтық қамтамасыз етілуі бойынша өлшемдердің маңыздылығы дәрежесін ескере отырып қойылған.
      10. Мемлекеттік органдардың/заң жобалары бойынша Уәкілетті органның норма шығармашылығы қызметі критерийін бағалау кезінде:
      1) заң жобалау жұмыстары жоспарында, Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы жолдауларын іске асыру бойынша негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарында және Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі және Үкіметі басшылығының актілерімен бекітілген өзге де ұйымдастырушылық құжаттарында көзделген мерзімдерді сақтау;
      2) ғылыми құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама ескертулерін ескеру;
      3) заң сараптамасы нәтижелері бойынша Уәкілетті орган қайтарған заң жобалары бойынша ескертулер саны (Уәкілетті орган үшін – Уәкілетті орган әзірлеген Қазақстан Республикасының Президентінің Әкімшілігі қайтарған заң жобалары бойынша құқықтық сипаттағы ескертулер саны);
      4) ғылыми-лингвистикалық сараптама нәтижелері бойынша қайтарылған заң жобаларының үлесі (Уәкілетті орган үшін – лингвистикалық сараптама қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Парламенті қайтарған заң жобаларының үлесі);
      5) әзірлеуші органның Интернет-ресурсында заң жобаларын орналастыруы ескеріледі.
      11. «Мемлекеттік органдардың/заңға тәуелді НҚА бойынша уәкілетті органның норма шығармашылығы қызметі» өлшемдерін бағалау кезінде мыналар:
      1) заңнамалық актілерді іске асыруға заңға тәуелді НҚА-ны уақтылы әзірлеу мен қабылдау;
      2) заңға тәуелді НҚА жобалары бойынша ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың негізді ескертулерін ескеру;
      3) Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары жобаларының үлесі (Уәкілетті орган үшін – Уәкілетті органмен келісілген және бағаланатын кезеңде қабылданған прокурорлық ден қою актілері негізінде немесе сот тәртібінде өзгертілген не күші жойылды деп танылған, Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының үлесі);
      4) Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша мемлекеттік тіркеуден бас тартқан және заң сараптамасын жүргізбестен қайтарылған мемлекеттік органдардың НҚА (Уәкілетті орган үшін – Уәкілетті орган тіркеген, бағаланатын кезеңде мемлекеттік тіркелу сәтінде сапасыз жүргізілген заң сараптамасына байланысты прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылды деп танылған НҚА үлесі) ескеріледі.
      12. «НҚА-ның құқықтық мониторингі» өлшемін бағалау кезінде мыналар:
      1) НҚА-ның құқықтық мониторингі барысында анықталған, қайшы келетін, тиімсіз іске асырылатын, ескірген нормалардың, соның ішінде коллизиялар, олқылықтар, бланкеттік және сілтемелік нормалардың орын алғандығы анықталған НҚА үлесі;
      2) Құқықтық мониторинг қағидасын сақтау шеңберінде қолданыстағы заңнамаға НҚА-ны уақтылы сәйкестікке келтіру бойынша қабылданған шаралар;
      3) прокурорлық ден қою актілері, сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылған НҚА үлесі (Уәкілетті орган үшін - Уәкілетті орган әзірлеген (қабылдаған), прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылған НҚА үлесі) ескеріледі;
      4) әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы уақтылы орындалмаған ұсыныстарының саны ескеріледі.
      13. «Мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның наразылық-талап-арыз жұмысы» өлшемін бағалау кезінде мына көрсеткіштер ескеріледі:
      1) мемлекеттік бюджетке әсері;
      2) талап-арыздар бойынша жалпы балл.

3. «Мемлекеттік органдардың/Заң жобалары бойынша уәкілетті
органның норма шығармашылығы қызметі» өлшемі бойынша бағалау

      14. Осы өлшем бойынша бағалау осы Әдістеменің 4-11-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша ұсынылатын ақпарат негізінде орталық мемлекеттік органдар/Уәкілетті орган үшін ғана жүргізіледі.
      15. Осы өлшем бойынша бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:

К1=Р1+Р2+Р3+Р4+Р5

      бұл жерде К1 – осы өлшем бойынша мемлекеттік органның/Уәкілетті органның бағасы;
      Р1 – «Заң жобалау жұмыстарының жоспарында, Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарында және Мемлекет басшысының, Әкімшілік басшылығының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен бекітілген өзге де ұйымдастырушылық құжаттарда көзделген мерзімдерді сақтау» көрсеткіші;
      Р2 – «Ғылыми құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамалардың ескертулерін есепке алу» көрсеткіші;
      Р3 – «Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған заң жобалары бойынша ескертулердің саны» көрсеткіші (Уәкілетті орган үшін – «Уәкілетті орган әзірлеген Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі қайтарған заң жобалары бойынша құқықтық сипаттағы ескертулердің саны» көрсеткіші);
      Р4 – Ғылыми лингвистикалық сараптама нәтижелері бойынша қайтарылған заң жобаларының үлесі» көрсеткіші (Уәкілетті орган үшін – «Лингвистикалық сараптама қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Парламенті қайтарған заң жобаларының үлесі» көрсеткіші);
      Р5 – «Заң жобаларын әзірлеуші органның интернет-ресурсында орналастыру» көрсеткіші.
      Осы өлшем бойынша ең жоғары мән 24 баллды құрайды.
      16. «Заң жобалау жұмыстарының жоспарында, Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарында және Мемлекет басшысының, Әкімшілік басшылығының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен бекітілген өзге де ұйымдастырушылық құжаттарда көзделген мерзімдерді сақтау» көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      бұл жерде Р1 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 5-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – Заң жобалау жұмыстарының жоспарында, Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарында, сондай-ақ Мемлекет басшысының, Әкімшілік басшылығының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен бекітілген өзге де ұйымдастырушылық құжаттарда белгіленген ұсыну мерзімдерін мемлекеттік орган бұзған заң жобаларының саны;
      b – Заң жобалау жұмыстарының жоспарына, Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарына және Мемлекет басшысының, Әкімшілік басшылығының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен бекітілген өзге де ұйымдастырушылық құжаттарға сәйкес әзірленген заң жобаларының жалпы саны.
      17. Заң жобалау жұмыстарының жоспарында көзделген мерзімдерді сақтау ретінде Уәкiлеттi органдарда заң жобалау жұмыстарын ұйымдастыру қағидаларына сәйкес заң жобасын уақтылы әзірлеу және Заң жобалау жұмыстарының жоспарында, сондай-ақ Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарында, Мемлекет басшысының, Әкімшілік басшылығының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен бекітілген өзге де ұйымдастырушылық құжаттарда айқындалған, атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне айдың бірінші күніне дейінгі, Үкіметке айдың жиырмасыншы күніне дейінгі, Парламент қарауына айдың соңғы күніне дейінгі мерзімдерде енгізу түсіндіріледі.
      18. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметі Регламентiнің 85-тармағына сәйкес мемлекеттік органдар ұсынатын ай сайынғы есептік ақпарат, сондай-ақ осы Әдістеменің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік органдар/ Уәкілетті орган ұсынатын есепті ақпарат, көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      19. Егер Жоспарларда немесе өзге де ұйымдастырушылық құжаттарда заң жобаларын әзірлеу көзделмесе, баға орташа үлестік мән бойынша қойылады.
      20. «Ғылыми құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамалардың ескертулерін есепке алу» көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      бұл жерде Р2 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 5-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – ғылыми құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың негізді есепке алынбаған ескертулерінің саны;
      b – ескертулердің жалпы саны.
      21. Ғылыми құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама ескертулерін есепке алу ретінде заң жобалары бойынша ескертулердің жалпы санына әзірлеуші органның негізді есепке алмаған ескертулері санының арақатынасы түсіндіріледі.
      Ғылыми сараптамалар ескертулері болмаған жағдайда көрсеткіш бойынша 5-ке тең болатын балл қойылады.
      22. Ғылыми сараптама жүргізетін тиісті бейіндегі ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының қорытындылары, сондай-ақ осы Әдістеменің 5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік органдар/ Уәкілетті орган ұсынатын есепті ақпарат, көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      23. «Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған заң жобалары бойынша ескертулердің саны» (Уәкілетті орган үшін – «Уәкілетті орган әзірлеген Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі қайтарған заң жобалары бойынша құқықтық сипаттағы ескертулердің саны» көрсеткіші) көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      бұл жерде Р3 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 5-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – заң сараптамасының негізді есепке алынбаған ескертулерінің саны;
      b – ескертулердің жалпы саны.
      24. Заңдық сипаттағы ескертулерді есепке алу ретінде заң жобалары бойынша Уәкілетті орган ескертулерінің жалпы санына әзірлеуші органның негізді есепке алмаған ескертулері санының арақатынасы түсіндіріледі.
      Ғылыми сараптамалар ескертулері болмаған жағдайда көрсеткіш бойынша 5-ке тең болатын балл қойылады.
      25. Уәкілетті органның осы Әдістеменің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша (Уәкілетті орган үшін – осы Әдістеменің 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша) бойынша ұсынатын заң сараптамасы процесіндегі негізделген ескертулерінің саны (Уәкілетті орган үшін – Уәкілетті орган әзірлеген Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі қайтарған заң жобалары бойынша құқықтық сипаттағы ескертулердің саны) көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      26. «Ғылыми-лингвистикалық сараптама нәтижелері бойынша қайтарылған заң жобаларының үлесі» (Уәкілетті орган үшін – «Лингвистикалық сараптама қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Парламенті қайтарған заң жобаларының үлесі» көрсеткішінің мәні) көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      бұл жерде Р4 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 6-ға тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – ғылыми-лингвистикалық сараптама нәтижелері бойынша қайтарылған заң жобаларының саны;
      b – ғылыми- лингвистикалық сараптамаға келіп түскен заң жобаларының жалпы саны.
      27. Ғылыми лингвистикалық сараптама ескертулерін есепке алу ретінде ғылыми лингвистикалық сараптамаға келіп түскен заң жобаларының жалпы санына ғылыми лингвистикалық сараптама нәтижелері бойынша қайтарылған заң жобалары санының арақатынасы түсіндіріледі.
      Ғылыми лингвистикалық сараптамалар ескертулері болмаған жағдайда көрсеткіш бойынша 6-ға тең болатын балл қойылады.
      28. «Қазақстан Республикасының Заң шығару институты» мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі – Заң шығару институты) қорытындылары, сондай-ақ осы Әдістеменің 8-қосымшасына сәйкес мемлекеттік органдар, 9-қосымшаға сәйкес Уәкілетті орган ұсынатын есепті ақпарат көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      29. «Заң жобаларын әзірлеуші органның интернет-ресурсында орналастыру» көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      бұл жерде Р5 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 3-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – әзірлеуші органның интернет–ресурсында орналастырылған заң жобаларының саны;
      b – Уәкілетті органға ұсынылған заң жобаларының жалпы саны (Уәкілетті орган үшін – Уәкілетті орган әзірлеген заң жобаларының жалпы саны).
      30. Әзірлеуші органның интернет–ресурсында заң жобаларын орналастыру ретінде заң жобаларын бір уақытта, бірақ мүдделі мемлекеттік органдарға келісу үшін жолдағаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей әзірлеуші органның интернет–ресурсында орналастыру түсіндіріледі.
      31. Әзірлеуші органдардың интернет-ресурстары, сондай-ақ осы Әдістеменің 10-қосымшасына сәйкес мемлекеттік органдар, 11-қосымшаға сәйкес Уәкілетті орган ұсынатын есепті ақпарат көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.

4. «Заңға тәуелді НҚА бойынша мемлекеттік
органдардың/Уәкілетті органның норма шығармашылық қызметі»
өлшемі бойынша бағалау

      32. Осы өлшем бойынша бағалау мемлекеттік органдар/Уәкілетті орган осы Әдiстемеге 14-18-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша ұсынатын ақпарат негiзiнде жүргiзiледi.
      33. Баға мынадай формула бойынша есептеледi:

К2 = Р1+Р2+Р3+Р4

      бұл жерде К2 – осы өлшем бойынша мемлекеттiк органның/Уәкілетті органның бағасы;
      Р1 – «Заңнамалық актілерді іске асыру үшін заңға тәуелді НҚА-ны уақтылы әзірлеу мен қабылдау» көрсеткіші;
      Р2 – «Заңға тәуелді НҚА жобалары бойынша ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың негізделген ескертулерін есепке алу» көрсеткіші;
      Р3 – «Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары жобаларының үлесі» көрсеткіші (Уәкілетті орган үшін – «Уәкілетті органмен келісілген және бағаланатын кезеңде қабылданған, прокурорлық ден қою актілері негізінде немесе сот тәртібімен өзгертілген не күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары үлесі*» көрсеткіші);
      Р4 – «Заң сараптамасы нәтижелері бойынша әділет органдары мемлекеттік тіркеуден бас тартқан және заң сараптамасын жүргізбестен қайтарған мемлекеттік органдардың НҚА үлесі» көрсеткіші (Уәкілетті орган үшін – «Уәкілетті орган тіркеген, бағаланатын кезеңде мемлекеттік тіркеу кезінде сапасыз жүргізілген заң сараптамасына байланысты прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылды деп танылған НҚА үлесі» көрсеткіші).
      Осы өлшем бойынша ең жоғары мән 23 баллды:
      орталық мемлекеттік органдар бойынша – 23 баллды;
      орталық атқарушы органдар бойынша - 47 баллды құрайды.
      34. «Заңнамалық актілерді іске асыру үшін заңға тәуелді НҚА уақтылы әзірлеу мен қабылдау» көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      бұл жерде Р1 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті (орталық мемлекеттік органдар үшін коэффициент 7-ге тең, жергілікті мемлекеттік органдар бойынша коэффициент 15-ке тең;
      а – уақтылы орындалмаған (ПМК-не енгізілмеген) НҚА саны;
      b – есептік кезеңде мемлекеттік орган/Уәкілетті орган орындаған (ПМК-не енгізілген) НҚА жалпы саны.
      35. Заңнамалық актілерді іске асыру үшін заңға тәуелді НҚА-ны уақтылы әзірлеу (қабылдау) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентінде көзделген мерзімдерге сәйкес айқындалады.
      36. Премьер-Министр өкімімен бекітілетін Заңнамалық актілерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлары, мемлекеттік органдардың /Уәкілетті органның осы Әдістемеге 12 және 13-қосымшаларға сәйкес ұсынатын есепті ақпараты көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      37. Мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның осы көрсеткіш бойынша қызметін бағалау барысында заңға тәуелді НҚА саны, оларды уақтылы әзірлеу және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдерімен бекітілетін Заңнамалық актілерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларында көзделген мерзім ішінде қабылдау мәніне тексеріледі.
      38. «Заңға тәуелді НҚА жобалары бойынша ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың негізді ескертулерін есепке алу» көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      бұл жерде Р2 – осы көрсеткіштің мәні;
      k –алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті (орталық мемлекеттік органдар бойынша коэффициент 4-ке тең, жергілікті атқарушы органдар бойынша коэффициент 10-ға тең);
      а – ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың негізді ескертулері болған заңға тәуелді НҚА жобаларының саны;
      b – заңға тәуелді НҚА жобаларының жалпы саны.
      39. Осы көрсеткішті бағалау кезінде, заңға тәуелді НҚА жобалары санының, ол бойынша ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың негізді ескертуі бар бағаланатын жылда әзірленген заңға тәуелді НҚА жобаларының жалпы санына арақатынасы анықталады.
      Ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың ескертулері болмаған жағдайда көрсеткіш бойынша орталық мемлекеттік органдар үшін 4-ке тең болатын, жергілікті атқарушы органдар үшін 10-ға тең болатын балл қойылады.
      40. Ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізетін тиісті бейіндегі ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының қорытындылары және мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның осы Әдістемеге 14-қосымшаға сәйкес ұсынатын есепті деректері көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      41. «Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары жобаларының үлесі» (Уәкілетті орган үшін – «Уәкілетті органмен келісілген және бағаланатын кезеңде қабылданған, прокурорлық ден қою актілері негізінде немесе сот тәртібімен өзгертілген не күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары үлесі*» көрсеткішінің мәні) көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша есептеледі:

      бұл жерде Р3 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 6-ға тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті (орталық мемлекеттік органдар бойынша коэффициент 6-ға тең, орталық мемлекеттік органдар бойынша коэффициент 11-ге тең);
      а – қайтарылған Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары жобаларының саны (Уәкілетті орган үшін – уәкілетті органмен келісілген және бағаланатын кезеңде қабылданған, прокурорлық ден қою актілері негізінде немесе сот тәртібімен өзгертілген не күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтарының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларының саны);
      b – заң сараптамасына келіп түскен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтары жобаларының жалпы саны (Уәкілетті орган үшін – уәкілетті органмен келісілген және бағаланатын кезеңде қабылданған Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының жалпы саны);
      * Бағаланатын кезеңде қабылданған, прокурорлық ден қою актілері негізінде немесе сот тәртібінде өзгертілген не күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтарының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларының санына прокурорлық ден қою актілерін енгізгенге не тиісті сот талқылауы басталғанға дейін сәйкестікке келтіру шаралары қолданылған (анықтау туралы хат жіберілген не жоба әзірленді) актілер есептелмейді.
      42. Мемлекеттік органдардың осы Әдістемеге 15-қосымшаға сәйкес және Уәкілетті органның 16-қосымшаға сәйкес ұсынатын есепті ақпараты көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      43. «Заң сараптамасы нәтижелері бойынша әділет органдары мемлекеттік тіркеуден бас тартқан және заң сараптамасын жүргізбестен қайтарған мемлекеттік органдардың НҚА үлесі» (Уәкілетті орган үшін – «Уәкілетті орган тіркеген, бағаланатын кезеңде мемлекеттік тіркеу кезінде сапасыз жүргізілген заң сараптамасына байланысты прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылды деп танылған НҚА үлесі» көрсеткішінің мәні) көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша есептеледі:

      бұл жерде Р4 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті (орталық мемлекеттік органдар бойынша коэффициент 6-ға тең, жергілікті атқарушы органдар бойынша коэффициент 11-ге тең),;
      а – мемлекеттік органдардың мемлекеттік тіркеуден бас тартылған және заң сараптамасын жүргізбестен қайтарылған НҚА саны (Уәкілетті орган үшін – Уәкілетті орган тіркеген, бағаланатын кезеңде мемлекеттік тіркеу кезінде сапасыз жүргізілген заң сараптамасына байланысты прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күшін жойды деп танылған НҚА саны);
      b – мемлекеттік органдардың мемлекеттік тіркеуге түскен актілерінің жалпы саны (Уәкілетті орган үшін – есептік кезеңде тіркелген НҚА жалпы саны).
      44. Мемлекеттік органдардың осы Әдістемеге 17-қосымшаға сәйкес және Уәкілетті органның 18-қосымшаға сәйкес ұсынатын есепті ақпараты көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.

5. «НҚА-дің құқықтық мониторингі» өлшемі бойынша бағалау

      45. Осы өлшем бойынша бағалау мынадай формуламен есептеледі:

К3=Р1+Р2+Р3

      мұнда К3 – осы өлшем бойынша мемлекеттік органды /Уәкілетті органды бағалау;
      Р1 – «НҚА-дің құқықтық мониторингі барысында анықталған қайшы келетін, тиімді іске асырылмайтын, ескірген нормалардың, соның ішінде коллизиялар, олқылықтар, артық бланкеттік және сілтеме нормалардың болуы анықталған НҚА үлесі» көрсеткіші;
      Р2 – «Құқықтық мониторинг қағидасын сақтау шеңберінде НҚА-ны қолданыстағы заңнамаға уақтылы сәйкес келтіру бойынша шаралар қабылдау» көрсеткіші;
      Р3 – «Прокурорлық ден қою актілері, сот шешімдері бойынша өзгертілген, күшін жойған НҚА үлесі» (Уәкілетті орган үшін – «Уәкілетті орган әзірлеген (қабылдаған) прокурорлық ден қою актілерімен және (немесе) сот шешімдерімен өзгертілген, күшін жойған, НҚА үлесі» көрсеткіші;
      Р4 – «Әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы уақтылы орындалмаған ұсыныстарының саны» көрсеткіші.
      Осы өлшем бойынша ең жоғарғы мәні 29 балды құрайды.
      46. «НҚА-дің құқықтық мониторингі барысында анықталған қайшы келетін, тиімді іске асырылмайтын, ескірген нормалардың, соның ішінде коллизиялар, олқылықтар, артық бланкеттік және сілтеме нормалардың болуы анықталған НҚА үлесі» көрсеткіші мәні мынадай формуламен есептеледі:

      мұнда Р1 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 10-ға тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффиценті;
      а – қайшы келетін, тиімді іске асырылмайтын, ескірген нормалардың, соның ішінде колллизиялар, олқылықтар, артық бланкеттік және сілтеме нормалардың болуы анықталған НҚА саны;
      b – оларға қатысты құқықтық мониторинг жүргізілген, реттелетін саладағы НҚА-ның жалпы саны.
      47. Көрсеткішті бағалауға арналған ақпарат көзі құқықтық мониторинг жүргізудің нәтижелері бойынша мемлекеттік органдар/Уәкілетті орган ұсынған талдамалық анықтамалар, Уәкілетті органның, үкіметтік емес ұйымдардың және мүдделі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың, сондай-ақ Заң шығару институтының ақпараты болып табылады.
      Ақпарат осы Әдістеменің 19-қосымшасына сәйкес ұсынылады.
      48. Дәйекті емес мәліметтер ұсынылған жағдайда осы көрсеткіш бойынша баллдар нақты алынған сомадан 5 баллға төмендейді.
      49. «Құқықтық мониторинг қағидасын сақтау шеңберінде НҚА-ны қолданыстағы заңнамаға уақтылы сәйкес келтіру бойынша қабылданған шаралар» көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша есептеледі:

      мұнда Р2 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 10-ға тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – құқықтық мониторинг барысында анықталғандардың ішінен қабылданған НҚА-ның саны;
      b – құқықтық мониторинг барысында анықталғандардың ішінен әзірленген және әділет органдарына жолданған НҚА саны (Уәкілетті орган үшін – олар қабылдаған, мемлекеттік тіркеуде жатқан НҚА; әзірленген Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары жобаларының саны);
      с – мониторинг барысында анықталған НҚА-ның жалпы саны;
      0,5 – осы өлшемнің көрсеткіші бойынша үлестік коэффициент.
      50. Осы көрсеткішті есептеу кезінде, НҚА құқықтық мониторинг жүргізу барысында анықталған, қайта қабылданған жоғары тұрған НҚА сәйкес келтірілгендердің, соның ішінде оларға қатысты НҚА қабылданған және әзірлеу және әділет органдарына жіберу жөнінде шаралар қабылданғанғандардың саны ескеріледі.
      51. Мемлекеттік органдар осы Әдістемеге 20-қосымшаға сәйкес ұсынатын есептік ақпарат, сондай-ақ Заң шығару институтының деректері көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      52. Қайшы келетін, тиімді іске асырылмайтын, ескірген нормалардың, соның ішінде коллизиялар, олқылықтар, артық бланкеттік және сілтеме нормалардың болуы анықталған НҚА болмаған жағдайда көрсеткіш бойынша 10-ға тең балл қойылады.
      53. «Прокурорлық ден қою актілері, сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылған НҚА үлесі» көрсеткіші мәні (Уәкілетті орган үшін – «Конституциялық Кеңес Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес емес деп таныған заңдардың үлесі, сондай-ақ прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күшін жойған, Уәкілеттің орган әзірлеген (қабылдаған) НҚА үлесі» көрсеткіші мәні) мынадай формула бойынша айқындалады:

      мұнда Р3 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 5-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – прокурорлық ден қою актілері, сот шешімдері бойынша өзгертілген, күшін жойған актілер бойынша мемлекеттік органның НҚА саны (Уәкілетті орган үшін – «Конституциялық Кеңес Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес емес деп таныған заңдардың саны, сондай-ақ Уәкілетті орган әзірлеген прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күшін жойған, (қабылдаған) НҚА саны );
      b – мемлекеттік орган әзірлеген (қабылдаған) қолданылатын НҚА-ның жалпы саны (негізгі актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізетін НҚА-ны қоспағанда).
      54. Прокуратура органдарының және соттың актілері, әділет және прокуратура органдарының тоқсан сайынғы жүргізетін салыстыру актілері, осы Әдістеменің 21-қосымшасына сәйкес бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік ақпараты көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      55. Прокурорлық ден қою актілері бойынша, сот шешімдері бойынша өзгертілген, күшін жойған НҚА болмаған жағдайда көрсеткіш бойынша 5-ке тең балл қойылады.
      56. «Әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы уақытылы орындалмаған ұсыныстарының саны» көрсеткіші мәні (Уәкілетті орган үшін – көрсеткіш мәні ескерілмейді) мынадай формула бойынша айқындалады:

      мұнда Р4 – осы көрсеткіштің мәні;
      к – 4-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы уақтылы орындалмаған ұсыныстарының саны;
      b – әділет органдарының НҚА-ға қатысты заң бұзушылықтарды жою туралы енгізген ұсыныстарының жалпы саны.
      57. әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы енгізген ұсыныстары, осы Әдістеменің 22-қосымшасына сәйкес бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік ақпараты көрсеткішті бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.
      58. Әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы ұсыныстарын енгізу фактілері болмаған жағдайда көрсеткіш бойынша 4-ке тең балл қойылады.

6. «Мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның
наразылық-талап қою жұмысы» өлшемі бойынша бағалау

      59. Осы өлшем бойынша бағалау осы Әдістеменің 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік органдар/Уәкілетті орган ұсынатын ақпарат негізінде жүргізіледі.
      Осы өлшем бойынша ең жоғарғы мәні 24 баллды құрайды.
      60. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:

К4=Р1+Р2

      мұнда К4 – осы өлшем бойынша мемлекеттік органды/Уәкілетті органды бағалау;
      Р1 – мемлекет пайдасына берілген ақшалай қаражаттың жалпы сомасына қатысты (a), мемлекетке қарсы берілген ақшалай қаражаттың жалпы сомасына (b) есептелетін «Мемлекеттік бюджетке әсер ету тиімділігі» көрсеткіші (толық және ішінара қанағаттандырылатын талап қою ескеріледі) мынадай формула бойынша:

      мұнда:
      а – есепті жылда мемлекет пайдасына берілген ақшалай қаражаттың жалпы сомасы;
      b – есепті жылда мемлекетке қарсы берілген ақшалай қаражаттың жалпы сомасы.
      Мемлекеттік бюджетке әсер ету тиімділігі көрсеткіші бойынша баллдар мынадай шкала бойынша 0-ден 8-ге дейін бағаланды:

Қатынас көрсеткіші

Баллдар

1-ден аз

0

1-ден 2-ге дейін

1

2-ден 5-ке дейін

2

5-тен 10-ға дейін

3

10-нан 50-ге дейін

4

50-ден 100-ге дейін

5

100-ден 500-ге дейін

6

500-ден 1000-ға дейін

7

1000 жоғары

8

      Егер, мынадай жағдайларда:
      1) а = 0 – осы көрсеткіш мәні 0-ге тең;
      2) b = 0 - осы көрсеткіш мәні 8-ге тең;
      а = 0 бір уақытылы мәнде және b = 0 - осы көрсеткіш мәні 8-ге тең.
      Р2 – «Талап қоюлар бойынша жалпы балл» көрсеткіші.
      «Талап қоюлар бойынша жалпы балл» көрсеткіш мәні мынадай формула бойынша есептеледі:

Р =D1+D2+D3+D4

      мұнда:
      D1 – «Мемлекеттік орган/Уәкілетті орган қозғаған қанағаттандырылған талап қоюлардың үлесі» көрсеткіші;
      D2 – «Мемлекеттік органға/Уәкілетті органға қарсы қозғалған қанағаттандырылған талап қоюлардың үлесі» көрсеткіші;
      D3 – «Мемлекеттік орган/Уәкілетті орган қозғаған ішінара қанағаттандырылған талап қоюлардың үлесі» көрсеткіші»;
      D4 – «Мемлекеттік органға/Уәкілетті органға қарсы қозғалған ішінара қанағаттандырылған талап қоюлардың үлесі» көрсеткіші;
      61. «Мемлекеттік орган/Уәкілетті орган қозғаған қанағаттандырылған талап қоюлардың үлесі» көрсеткіш мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      мұнда D1 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 4-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – есепті жылда шешімі заңды күшіне енген, мемлекеттік орган/ Уәкілетті орган қозғаған, қанағаттандырылған талап қоюлардың саны (соның ішінде, сотта қадағалау сатысы қаралғандары);
      b – есепті жылда мемлекеттік орган/Уәкілетті орган қозғаған талап қоюлардың жалпы саны.
      Есепке есепті жылда шешімі заңды күшіне енген, мемлекеттік орган/ Уәкілетті орган қозғаған, соның ішінде, қадағалау сатысынан өткен талап қоюлар алынады.
      Жүргізілген істер болмаған жағдайда (есепті жылда күшіне енген шешімдер) осы көрсеткіштің мәні 4-ке тең.
      62. «Мемлекеттік органға/Уәкілетті органға қарсы қозғалған, қанағаттандырылған талап қоюлардың үлесі» көрсеткіші мәні мынадай формула бойынша айқындалды:

      мұнда D2 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 4-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – есепті жылда шешімі заңды күшіне енген, мемлекеттік органға/Уәкілетті органға қарсы қозғалған, қанағаттандырылған талап қоюлардың саны (соның ішінде, сотта қадағалау сатысында қаралғандары);
      b – есепті жылда мемлекеттік органға/Уәкілетті органға қарсы қозғалған талап қоюлардың жалпы саны.
      Есепке есепті жылда шешімі заңды күшіне енген, мемлекеттік органға қарсы қозғалған, соның ішінде, қадағалау сатысынан өткен талап қоюлар алынады.
      Жүргізілген істер болмаған жағдайда (есепті жылда күшіне енген шешімдер) осы көрсеткіштің мәні 4-ке тең.
      63. «Мемлекеттік орган/Уәкілетті орган қозғаған, ішінара қанағаттандырылған талап қоюлардың үлесі» көрсеткішінің мәні мынадай формула бойынша айқындалады:

      мұнда D3 – осы көрсеткіштің мәні;
      k – 4-ке тең, алынған нәтижелерді үлестік мәнге келтіру коэффициенті;
      а – есепті жылда шешімі заңды күшіне енген, мемлекеттік орган/Уәкілетті орган қозғаған, ішінара қанағаттандырылған талап қоюлардың саны (соның ішінде, сотта қадағалау сатысында қаралғандары);
      b – есепті жылда мемлекеттік орган/Уәкілетті орган қозғаған талап қоюлардың жалпы саны.
      Есепке есепті жылда шешімі заңды күшіне енген, мемлекеттік орган/Уәкілетті орган қозғаған, соның ішінде, қадағалау сатысынан өткен талап қоюлар алынады.
      Жүргізілген істер болмаған жағдайда (есепті жылда күшіне енген шешімдер) осы көрсеткіштің мәні 4-ке тең.
      64. «Мемлекеттік органға/Уәкілетті органға қарсы қозғалып, ішінара қанағаттандырылған талап қоюлардың үлесі» көрсеткішінің мәні мынадай формуламен анықталады:

      мұнда D4 – осы көрсеткіштің мәні;
      k - алынған нәтижелерді өлшемдік мәнге келтіруге арналған коэффициент - 4-ке тең;
      а – есепті жылда шешімдері заңды күшіне енген мемлекеттік органға\уәкілетті органға қарсы қозғалып, ішінара қанағаттандырылған талап қоюлардың (соның ішінде, сотта қадағалау сатысында қаралғандары) саны;
      b – есепті жылда мемлекеттік органға\уәкілетті органға қарсы қозғалған талап қоюлардың жалпы саны.
      Есепті жылда шешімдері заңды күшіне енген мемлекеттік органға\уәкілетті органға қарсы қозғалған, соның ішінде қадағалау сатысынан өткен талап қоюлар есепке алынады.
      Жүргізілген істер болмаған жағдайда (есепті жылда күшіне енген шешімдер бойынша) аталған көрсеткіштің мәні 4-ке тең.
      65. Заңды күшіне енген сот шешімдерінің негізінде, мемлекеттік органдардың\уәкілетті органның осы Әдістеменің 23-қосымшасына сәйкес ұсынатын есептік ақпараты «Мемлекеттік органдардың\уәкілетті органдардың наразылық-талап қою жұмысы» өлшемін бағалау үшін ақпарат көзі болып табылады.

7. Қорытынды бағалау

      66. Қорытынды бағалау барлық өлшемдер бойынша есептеулердің алынған нәтижелерін қосу арқылы анықталады:
      орталық мемлекеттік органдар үшін:

О1=К1+К2+К3+К4,

      жергілікті атқарушы органдар үшін

О1=К2+К3+К4

      мұнда О1 – құқықтық қамтамасыз ету тиімділігі бойынша мемлекеттік органның қорытынды бағалауы.
      67. Бағалау нәтижелері туралы қорытынды:
      бағаланатын мемлекеттік органның атауын;
      барлық өлшемдер бойынша бағалау кестесін;
      өлшемдер бойынша мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін талдауды;
      тұжырымдар мен ұсыныстарды қамтиды.

8. Қайта ұйымдастырылған және таратылған
мемлекеттік органдарды бағалау

      68. Бағаланатын мемлекеттік орган бағаланатын жылдың бірінші жартыжылдығында қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда, осы мемлекеттік органды бағалау құқық мирасқоры-мемлекеттік органды бағалау шеңберінде жүзеге асырылады және құқық мирасқоры-мемлекеттік органның қорытынды баллын есептеу кезінде ескеріледі.
      69. Бағаланатын мемлекеттік орган бағаланатын жылдың екінші жартыжылдығында қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда, осы органды бағалау жүзеге асырылмайды.
      70. Бағаланатын жылдың екінші жартыжылдығында қайта ұйымдастырылған немесе таратылған мемлекеттік органның қызметін талдау құқық мирасқоры-мемлекеттік органды бағалау шеңберінде ескеріледі, ұсыныстар ретінде пайдаланылады.
      71. Келесі есепті кезеңнің екінші жартыжылдығында қайта ұйымдастырылған немесе таратылған мемлекеттік органның қызметін бағалау құқық мирасқоры-мемлекеттік органның қорытынды баллына қосылмайды.

9. Бағалау нәтижелерін қайта тексеру

      72. Уәкілетті органға мемлекеттік органдар бағалау жүргізу үшін ұсынатын ақпараттың дұрыстығын тікелей өздері қамтамасыз етеді.
      73. Уәкілетті орган мемлекеттік органдарда бағаланатын есептік ақпаратта қамтылған деректерді қайта тексеру бойынша (жинау, растайтын құжаттарды талдау) ұйымдастыру шаралар кешенін қабылдайды.
      74. Бағаланатын мемлекеттік орган бағалау нәтижелерін алған сәттен бастап, бес жұмыс күні ішінде бағалау нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Уәкілетті органға растайтын құжаттармен бірге қарсылықтарды не қарсылық жоқ екендігі туралы хабарлама жібереді. Белгіленген мерзім біткен соң бағаланатын мемлекеттік органдардың қарсылықтары қабылданбайды.
      75. Уәкілетті орган қарсылықтарды қарау үшін бағалаудың объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында арнайы комиссия (бұдан әрі – Комиссия) құрады, оның құрамына мемлекеттік органдарды бағалауға қатысқан қызметкерлер кірмейді. Уәкілетті орган құрамы бес адамнан кем емес Комиссия саны мен құрамын өзі айқындайды.
      Бағаланатын мемлекеттік органдардан қарсылықтар алған сәттен бастап Уәкілетті орган Комиссияның қарауына жеті жұмыс күні ішінде Уәкілетті орган мен бағаланатын мемлекеттік органның ұстанымдары көрсетілетін Әдістеменің 24-қосымшасына сәйкес келіспеушіліктер кестесін енгізеді.
      76. Комиссия қарсылықтар берген бағаланатын мемлекеттік органдардың өкілдері шақырылатын қарсылықтарды қарау және бағалау нәтижелерінің объективтілігін анықтау жөніндегі отырыстар өткізеді.
      77. Комиссия отырысының нәтижелері мен қарсылықтарды қарау қорытындылары туралы алқа шешімін қабылдау бойынша келіспеушіліктер кестесі пысықталады және Комиссия төрағасы мен бағаланатын мемлекеттік органның өкілі қол қояды.
      78. Уәкілетті орган қайта тексеру нәтижелері бойынша қарсылықтарды қабылдау не қабылдамау туралы негізделген қорытындыларды Сараптамалық комиссияның жұмысшы органына және бағаланатын мемлекеттік органдарға күнтізбелік он бес күн ішінде жібереді. Қарсылықтар қабылданған жағдайда түзету енгізілген Қорытындылар бір мезгілде жолданады.

10. Мемлекеттік органдардың толық емес және сапасыз
ақпарат ұсынуы

      79. Бағаланатын мемлекеттік орган Уәкілетті органға толық және анық есептік ақпаратты Әдістеменің 4-23-қосымшаларына сәйкес Бағалау кестесінде белгіленген мерзімде ұсынады.
      Есептік ақпарат кеш, толық емес немесе дәйексіз күйінде ұсынылған жағдайда, мемлекеттік органның қорытынды бағалауынан осы бағытта сөгістің әрбір түрі үшін айыптық баллдар шегеріледі.
      80. Уәкілетті органға Бағалау кестесінде көзделген мерзімінен кеш ұсынылған есептік ақпарат уақтылы емес деп танылады.
      Мемлекеттік органның кешіктірілген есептік ақпарат ұсынғаны үшін 1,5 айыптық балл шегеру көзделеді.
      81. Әдістеменің қосымшаларына сәйкес есептік ақпарат құрылымының белгіленген талаптарында көзделген элементтер (қосымшалар, тараулар, кестелер, көрсеткіштер мәндері және т.б.) жоқ есептік ақпарат толық емес деп танылады.
      Мемлекеттік органның толық емес есептік ақпарат ұсынғаны үшін 2 айыптық балл шегеру көзделеді.
      82. Қайта тексеру барысында шындыққа сәйкес емес фактілер анықталған есептік ақпарат толық емес деп танылады.
      Көрсетілген фактілер бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік ақпаратында қамтылған деректерді қайта тексеру қорытындылары бойынша жасалатын 25-қосымшаға сәйкес салыстыру актісінде тіркелуі тиіс.
      Мемлекеттік органның толық емес есептік ақпарат ұсынғаны үшін әрбір тіркелген фактіге 0,2 айыптық балл шегеру көзделеді. Дәйексіз ақпарат ұсынғаны үшін алынатын айыптық балл сомасы 5 балдан аспауы тиіс.
      Анықталған фактілер жөніндегі ақпарат мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері туралы қорытындының «Тұжырымдар мен ұсыныстар» бөлімінде сипатталады.

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
1-қосымша            

Нысан

Мемлекеттік органдарды құқықтық қамтамасыз ету тиімділігін
бағалау нәтижелері туралы қорытынды
_______________________________________________
(Уәкілетті /мемлекеттік орган атауы)

________________
(есептік кезең)

Бағалау өлшемдері

Әрбір өлшемді
бағалау балы

1

Мемлекеттік органдардың/заң жобалары бойынша
уәкілетті органның норма шығармашылығы қызметі


2

Мемлекеттік органдардың/заңға тәуелді НҚА жөніндегі
уәкілетті органның норма шығармашылық қызметі


3

НҚА құқықтық мониторингі


4

Мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның
наразылық-талап-арыз жұмысы


Жалпы бағалау*:


Бағалау өлшемдері бойынша уәкілетті/мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін талдау:

Тұжырымдар мен ұсыныстар:

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы/
Уәкілетті органның Жауапты хатшысы
________________ _______________________
(қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің /Уәкілетті
органның тиісті құрылымдық бөлімшесінің басшысы
_________  ______________________________
(қолы)     (қойылған қолды ашып көрсету)

20___ жылғы "____ "______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
2-қосымша            

Мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның құқықтық
қамтамасыз ету тиімділігін бағалау өлшемдері мен көрсеткіштері
(орталық мемлекеттік органдар бойынша)


р/с

Өлшем/көрсеткіш атауы

Маңыздылық мәні (көрсеткіштерге арналған балдар)

1

Мемлекеттік органдардың / Уәкілетті органның заң жобалары бойынша норма шығармашылық қызметі

24

1.1

Заң жобалау жұмыстарының жоспарында, Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарында және Мемлекет басшысының, Әкімшілік басшылығының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен бекітілген өзге де ұйымдастырушылық құжаттарда көзделген мерзімдерді сақтау

5

1.2

Ғылыми құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамалардың ескертулерін ескеру

5

1.3

Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған заң жобалары бойынша ескертулерінің саны (Уәкілетті орган үшін – Уәкілетті орган әзірлеген, Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігі қайтарған заң жобалары бойынша құқықтық сипаттағы ескертулер саны)

5

1.4

Ғылыми-лингвистикалық сараптама нәтижелері бойынша қайтарылған заң жобаларының үлесі (Уәкілетті орган үшін – лингвистикалық сараптама қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Парламенті қайтарған заң жобаларының үлесі)

6

1.5

Әзірлеуші органның заң жобаларын интернет-ресурста орналастыруы

3

2

Мемлекеттік органдардың / Уәкілетті органның заңға тәуелді НҚА бойынша норма шығармашылық қызметі

23

2.1

Заңнамалық актілерді іске асыру үшін заңға тәуелді НҚА-ны уақтылы әзірлеу және қабылдау

7

2.2

Заңға тәуелді НҚА жобалары бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптаманың негізді ескертулерін ескеру

4

2.3

Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары жобаларының үлесі (Уәкілетті орган үшін – прокурорлық ден қою актілері негізінде немесе сот тәртібінде өзгертілген не күші жойылды деп танылған, бағалау кезеңінде Уәкілетті органмен келісілген және қабылданған Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтарының және Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының үлесі)

6

2.4

Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша мемлекеттік тіркеуден бас тартқан және заң сараптамасын жүргізбестен қайтарған мемлекеттік органдардың НҚА үлесі (Уәкілетті орган үшін – бағалау кезеңіндегі мемлекеттік тіркеу сәтінде заң сараптамасының сапасыз жүргізілуіне байланысты Уәкілетті орган тіркеген, прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылды деп танылған НҚА үлесі)

6

3

НҚА-ның құқықтық мониторингі

29
УО үшін 25

3.1

НҚА-ның құқықтық мониторингі барысында анықталған қайшы келетін, тиімді іске асырылмайтын, ескірген нормалардың, соның ішінде коллизиялар, олқылықтар, артық бланкеттік және сілтеме нормалардың болуы анықталған НҚА үлесі

10

3.2

Құқықтық мониторинг қағидасын сақтау шеңберінде қолданыстағы заңнамаға НҚА-ны уақтылы сәйкес келтіру бойынша қабылданған шаралар

10

3.3

Прокурорлық ден қою актілері, сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылған НҚА үлесі (Уәкілетті орган үшін – Уәкілетті орган әзірлеген (қабылдаған) прокурорлық ден қою актілері және (немесе) сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылған НҚА үлесі)

5

3.4

Әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы уақтылы орындалмаған ұсыныстарының саны

4
УО үшін ескерілмейді

4

Мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның наразылық-талап қою жұмысы

24

4.1

Бюджетке әсері

8

4.2

Талап қоюлар бойынша жалпы балл

16


БАРЛЫҒЫ

100
УО үшін 96

УО* - Уәкілетті орган

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
3-қосымша            

Мемлекеттік органдардың / Уәкілетті органның құқықтық
қамтамасыз ету тиімділігін бағалау өлшемдері мен көрсеткіштері
(орталық атқарушы органдар бойынша)


р/с

Өлшем /көрсеткіш атауы

Маңыздылық мәні (көрсеткіштерге арналған балдар)

1

Мемлекеттік органдардың заңға тәуелді НҚА бойынша норма шығармашылық қызметі

47

1.1

Заңнамалық актілерді іске асыру үшін заңға тәуелді НҚА-ны уақтылы әзірлеу және қабылдау

15

1.2

Заңға тәуелді НҚА жобалары бойынша ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамалардың ескертулерін ескеру

10

1.3

Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары жобаларының үлесі

11

1.4

Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша мемлекеттік тіркеуден бас тартқан және заң сараптамасын жүргізбестен қайтарған мемлекеттік органдардың НҚА үлесі

11

2

НҚА-ның құқықтық мониторингі

29

2.1

НҚА-ның құқықтық мониторингі барысында анықталған қайшы келетін, тиімді іске асырылмайтын, ескірген нормалардың, соның ішінде коллизиялар, олқылықтар, артық бланкеттік және сілтеме нормалардың болуы анықталған НҚА үлесі

10

2.2

Құқықтық мониторинг қағидасын сақтау шеңберінде қолданыстағы заңнамаға НҚА-ны уақтылы сәйкес келтіру бойынша қабылданған шаралар

10

2.3

Прокурорлық ден қою актілері, сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылған НҚА үлесі

5

2.4

Әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы уақтылы орындалмаған ұсыныстарының саны

4

3

Мемлекеттік органдардың наразылық-талап қою жұмысы

24

3.1

Бюджетке әсері

8

3.2

Талап қоюлар бойынша жалпы балл

16


БАРЛЫҒЫ

100

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
4-қосымша            

Нысан

Заң жобалау жұмыстарының жоспарында, Мемлекет басшысының
халыққа жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі
бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарында және
Мемлекет басшысының, Әкімшілік басшылығының және Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілерімен бекітілген өзге де
ұйымдастырушылық құжаттарда көзделген мерзімдерді сақтау»
      көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
______________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Заң жобалау жұмыстарының жоспарында,
Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы
жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі
бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық
жоспарында, сондай-ақ Мемлекет
басшысының, Әкімшілік басшылығының және
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
актілерімен бекітілген өзге де
ұйымдастырушылық құжаттарда белгіленген
ұсыну мерзімдерін мемлекеттік орган
бұзған заң жобаларының саны

Заң жобалау жұмыстарының жоспарына,
Мемлекет басшысының халыққа жыл сайынғы
жолдауларын іске асыру жөніндегі
негізгі бағыттардың (іс-шаралардың)
жалпыұлттық жоспарына және Мемлекет
басшысының, Әкімшілік басшылығының және
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
актілерімен бекітілген өзге де
ұйымдастырушылық құжаттарға сәйкес
әзірленген заң жобаларының жалпы саны

1

2

3
Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
Уәкілетті орган үшін –                   ____________________________
жауапты құрылымдық                                (қолы)
бөлімшенің басшысы                      (қойылған қолды ашып көрсету)

                                   20____ ж.______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
5-қосымша            

Нысан

Ғылыми құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамалардың
ескертулерін есепке алу
_______________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Заң жобасының атауы

Ғылыми құқықтық және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
сараптаманың негізді есепке
алынбаған ескертулерінің саны

Ғылыми құқықтық және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы сараптаманың
жалпы саны

1

2

3

4

Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                  (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
Уәкілетті орган үшін –                   ____________________________
жауапты құрылымдық                                 (қолы)
бөлімшенің басшысы                      (қойылған қолды ашып көрсету)

                                      20____ ж.______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
6-қосымша            

Нысан

«Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған
заң жобалары бойынша ескертулердің саны» көрсеткіші бойынша
есептік ақпарат
__________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Заң сараптамасының негізді
есепке алынбаған ескертулерінің саны

Ескертулердің
жалпы саны

1

2

3
Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                               (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның                    _____________________________
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
                                                  қолы
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

                                  20____ ж._______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
7-қосымша            

Нысан

«Уәкілетті орган әзірлеген Қазақстан Республикасы
Президентінің Әкімшілігі қайтарған заң жобалары
бойынша құқықтық сипаттағы ескертулердің саны»
көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
____________________________________________________
(Уәкілетті орган)


р/с

Заң жобасының
атауы

Заң сараптамасының негізді
есепке алынбаған
ескертулерінің саны

Ескертулердің
жалпы саны

1

2

3

4

Уәкілетті органның            _____________________________
жауапты хатшысы               _____________________________
                                         (қолы)
                             (қойылған қолды ашып көрсету)

Жауапты құрылымдық           ____________________________
бөлімшенің басшысы           _____________________________
                                         (қолы)
                            (қойылған қолды ашып көрсету)

                         20___ ж.______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
8-қосымша            

Нысан

«Ғылыми-лингвистикалық сараптама нәтижелері бойынша қайтарылған
заң жобаларының үлесі» көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
_________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Ғылыми-лингвистикалық сараптама
нәтижелері бойынша қайтарылған заң
жобаларының саны

Ғылыми-лингвистикалық
сараптамаға келіп
түскен заң жобаларының
жалпы саны

1

2

3
Мемлекеттік органның         _____________________________
жауапты хатшысы/             _____________________________
Аппарат жетекшісі                          (қолы)
                             (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның        ___________________________
заң қызметінің басшысы      ___________________________
                                      (қолы)
                            (қойылған қолды ашып көрсету)

                         20____ ж._______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
9-қосымша            

Нысан

«Лингвистикалық сараптама қорытындылары бойынша Қазақстан
Республикасының Парламенті қайтарған заң жобаларының үлесі»
көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
___________________________________________
(Уәкілетті орган)


р/с

Ғылыми-лингвистикалық сараптама
нәтижелері бойынша қайтарылған заң
жобаларының саны

Ғылыми-лингвистикалық
сараптамаға келіп
түскен заң жобаларының
жалпы саны

1

2

3
Уәкілетті органның            _____________________________
жауапты хатшысы               _____________________________
                                            (қолы)
                             (қойылған қолды ашып көрсету)

Жауапты құрылымдық           _____________________________
бөлімшенің басшысы           _____________________________
                                           (қолы)
                              (қойылған қолды ашып көрсету)

                             20____ ж.______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
10-қосымша            

Нысан

«Заң жобаларын әзірлеуші органның интернет-ресурсында
орналастыру» көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
_______________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Әзірлеуші органның интернет–ресурсында
орналастырылған заң жобаларының саны

Уәкілетті органға ұсынылған
заң жобаларының жалпы саны

1

2

3
Мемлекеттік органның         _____________________________
жауапты хатшысы/              _____________________________
Аппарат жетекшісі                          (қолы)
                              (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның         _____________________________
заң қызметінің басшысы       _____________________________
                                           (қолы)
                             (қойылған қолды ашып көрсету)

                              20____ ж._____ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
11-қосымша            

Нысан

«Заң жобаларын әзірлеуші органның интернет-ресурсында
орналастыру» көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
____________________________________
(Уәкілетті орган)


р/с

Әзірлеуші органның интернет–ресурсында
орналастырылған заң жобаларының саны

Уәкілетті орган әзірлеген заң
жобаларының жалпы саны

1

2

3
Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                               (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Жауапты құрылымдық                      _____________________________
бөлімшенің басшысы                     _____________________________
                                                   (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

                                     20____ ж.________ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
12-қосымша            

Нысан

«Заңнамалық актілерді іске асыру үшін заңға тәуелді НҚА-ны
уақтылы әзірлеу мен қабылдау» көрсеткіші бойынша есептік
ақпарат
______________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі өкімінің деректемелері және атауы

Нормативтік
құқықтық актінің
атауы

Актінің нысаны

Орындалу мерзімдері

Жобаны
ПМК
енгізу
күні

1

2

3

4

5

6Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                  (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
Уәкілетті орган үшін –                   ____________________________
жауапты құрылымдық                               (қолы)
бөлімшенің басшысы                      (қойылған қолды ашып көрсету)

                                       20____ ж.______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
13-қосымша            

Нысан

«Заңнамалық актілерді іске асыру үшін заңға тәуелді НҚА-ны
уақтылы әзірлеу мен қабылдау» көрсеткіші бойынша есептік
ақпарат
________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі өкімінің деректемелері және атауы

Нормативтік
құқықтық актінің
атауы *

Актінің нысаны

Орындалу мерзімдері

Қабылданған НҚА деректемелері

1

2

3

4

5

6      * - Қазақстан Республикасы министрлерінің және өзге орталық мемлекеттік органдардың басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтары, орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулылары, сондай-ақ облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдіктерінің нормативтік құқықтық қаулылары көрсетіледі.

Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                  (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
Уәкілетті орган үшін –                   ____________________________
жауапты құрылымдық                           (қолы)
бөлімшенің басшысы                      (қойылған қолды ашып көрсету)

                                        20___ ж. _____ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
14-қосымша            

Нысан

«Заңға тәуелді НҚА жобалары бойынша ғылыми сыбайлас жемқорлыққа
қарсы сараптаманың негізделген ескертулерін есепке алу»
көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
_______________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

НҚА нысаны мен атауы

Олардың ішінде

ескертулер саны

ескерілген
негізді
ескертулер
саны

ескерілмеген
ескертулер
саны

1

2

3

4

5


Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                 (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
Уәкілетті орган үшін –                   ____________________________
жауапты құрылымдық                           (қолы)
бөлімшенің басшысы                      (қойылған қолды ашып көрсету)

                                       20____ ж._____ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
15-қосымша            

Нысан

«Уәкілетті орган заң сараптамасы нәтижелері бойынша қайтарған
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары және
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары жобаларының үлесі»
көрсеткіші бойынша есептік кесте
__________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

НҚА жобасының нысаны мен атауы

Олардың ішінде

Уәкілетті органға енгізілгені

пысықтауға қайтарылғаны

1

2

3

4

Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                               (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның                    _____________________________
заң қызметінің                          _____________________________
басшысы                                             (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

                                        20____ ж._____ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
16-қосымша            

Нысан

«Уәкілетті органмен келісілген және бағаланатын кезеңде
қабылданған, прокурорлық ден қою актілері негізінде
немесе сот тәртібімен өзгертілген не күші жойылды деп
танылған Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік
жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары
үлесі» көрсеткішіне есептік кесте
__________________________________
(Уәкілетті орган)


р/с

Прокурорлық ден қою актілері
негізінде немесе сот тәртібімен
өзгертілген не күші жойылды деп
танылған НҚА нысаны және атауы

Олардың ішінде

Уәкілетті органмен
келісілген және
бағаланатын кезеңде
қабылданған,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
нормативтік
жарлықтары және
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
қаулыларының жалпы
саны

Прокурорлық ден
қою актілері
негізінде немесе
сот тәртібімен
өзгертілген не
күші жойылды деп
танылғандардың
жалпы саны

1

2

3

4


-

-

-

Уәкілетті органның                      _____________________________
жауапты хатшысы                         _____________________________
                                                   (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Жауапты құрылымдық                      _____________________________
бөлімшенің басшысы                     _____________________________
                                                   (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

                                     20____ ж.______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
17-қосымша            

Нысан

«Заң сараптамасы нәтижелері бойынша әділет органдары
мемлекеттік тіркеуден бас тартқан және заң сараптамасын
жүргізбестен қайтарған мемлекеттік органдардың НҚА үлесі»
көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
______________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

НҚА нысаны,
күні және атауы

Олардың ішінде

Мемлекеттік
тіркелуге
жіберілген
(күні, нөмір)

Тіркелген
(мемлекеттік
тіркеу күні,
нөмірі)

Мемлекеттік
тіркеуден бас
тартылған
(күні, нөмір)

заң
сараптамасын
жүргізбестен
қайтарылған
(күні,
нөмір)

1

2

3

4

5

6Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                 (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның                    _____________________________
заң қызметінің                          _____________________________
басшысы                                             (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

                                        20___ ж.______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
18-қосымша            

Нысан

«Бағалау кезеңіндегі мемлекеттік тіркеу сәтінде заң
сараптамасының сапасыз жүргізілуіне байланысты Уәкілетті
орган тіркеген, прокурорлық ден қою актілері және (немесе)
сот шешімдері бойынша өзгертілген, күші жойылды деп танылған
НҚА үлесі» көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
______________________________________
(Уәкілетті орган)


р/с

НҚА нысаны және
атауы

Мемлекеттік
тіркеу күні және
нөмірі

Прокурорлық ден
қою актісінің
және (немесе) сот
шешімінің күні
және нөмірі

Қабылданған
шаралар

1

2

3

4

5


Уәкілетті органның                      _____________________________
жауапты хатшысы                         _____________________________
                                                   (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Жауапты құрылымдық                      _____________________________
бөлімшенің басшысы                     _____________________________
                                                   (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

                                       20____ ж._____ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
19-қосымша            

Нысан

«НҚА-нің құқықтық мониторингі барысында анықталған қайшы
келетін, тиімді іске асырылмайтын, ескірген нормалардың,
соның ішінде коллизиялар, олқылықтар, артық бланкеттік және
сілтеме нормалардың болуы анықталған НҚА үлесі» көрсеткіші
бойынша есептік ақпарат
_________________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Оларға қатысты құқықтық мониторинг
жүргізілген, реттелетін саладағы
НҚА-ның жалпы саны

Қайшы келетін, тиімді іске
асырылмайтын, ескірген нормалардың,
соның ішінде колллизиялар,
олқылықтар, артық бланкеттік және
сілтеме нормалардың болуы
анықталған НҚА саны

1

2

3
Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                  (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
Уәкілетті орган үшін –                   ____________________________
жауапты құрылымдық                                 (қолы)
бөлімшенің басшысы                      (қойылған қолды ашып көрсету)

                                      20____ ж._____ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
20-қосымша            

Нысан

«Құқықтық мониторинг қағидасын сақтау шеңберінде НҚА-ны
қолданыстағы заңнамаға уақтылы сәйкес келтіру бойынша
қабылданған шаралар» көрсеткіші бойынша есептік ақпарат
_____________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Құқықтық мониторинг
жүргізу барысында
анықталған реттелетін
саладағы НҚА-ның
нысаны, күні және
атауы

Актіні қайта
қабылданған
жоғары тұрған НҚА
сәйкес келтіру
мақсатында
қабылданған НҚА
туралы мәлімет

Құқықтық
мониторинг
барысында
анықталғандардың
ішінен әзірленген
және әділет
органдарына
жіберілген НҚА
туралы мәлімет

Әзірлеу
мерзімдері

1

2

3

4

5


* Уәкілетті орган үшін – мемлекеттік тіркеуіндегі НҚА-ні олардың қабылдауы; Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының және Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының әзірленген жобаларының саны.

Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                   (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
Уәкілетті орган үшін –                   ____________________________
жауапты құрылымдық                                 (қолы)
бөлімшенің басшысы                      (қойылған қолды ашып көрсету)

                                    20____ ж._____ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
21-қосымша            

Нысан

«Прокурорлық ден қою актілері, сот шешімдері бойынша
өзгертілген, күші жойылған НҚА үлесі» көрсеткішіне
есептік кесте
_______________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Мемлекеттік
органның
қолданыстағы
заңға тәуелді НҚА
жалпы саны
(негізгі
актілерге
өзгеріс және
толықтыру
енгізетін НҚА
қоспағанда)

Мемлекеттік
органның,
оларға
қатысты
прокурорлардың
актілері
шығарылған
НҚА саны

Мемлекеттік
органның,
оларға
қатысты сот
шешімі
шығарылған
НҚА саны

Оларды қарау
(орындау)
нәтижелері
туралы
мәлімет

Ескерту

1

2

3

4

5

6Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                                  (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның
заң қызметінің басшысы/                 _____________________________
Уәкілетті орган үшін –                   ____________________________
жауапты құрылымдық                                (қолы)
бөлімшенің басшысы                      (қойылған қолды ашып көрсету)

                                     20____ ж.______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
22-қосымша            

Нысан

«Әділет органдарының заң бұзушылықтарды жою туралы
уақтылы орындалмаған ұсыныстарының саны» көрсеткіші»
көрсеткішіне есептік кесте
_______________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Әділет органдарының
ұсынымдарының жалпы
саны

Уақтылы орындалған
ұсынымдардың саны

Уақтылы орындалмаған
ұсынымдардың саны

1

2

3

4

Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы/                        _____________________________
Аппарат жетекшісі                               (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның                    _____________________________
заң қызметінің басшысы                            (қолы)
                                        (қойылған қолды ашып көрсету)

                                       20___ ж._______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
23-қосымша            

«Мемлекеттік органдардың/Уәкілетті органның наразылық-талап
қою жұмысы» өлшемі бойынша есептік ақпарат
______________________________
(мемлекеттік органның атауы)


р/с

Бірінші
сатыдағы
соттың
атауы

Даудың мәні
(заңнама
саласын
көрсету және
дауға қатысты
қысқаша ақпарат
беру)

Мемлекеттік
орган дауда:
талапкер,
жауапкер,
үшінші тұлға
ретінде
қатысады

Басқа тараптың
атауы және
дауда кім:
талапкер,
жауапкер,
үшінші тұлға
ретінде
қатысады

Бірінші
сатыдағы
сотта істі
қарау нәтижесі
және күні

Апелляциялық
сатыдағы
соттың атауы,
қарау күні
және нәтижесі
(қажет болған
жағдайда
толтырылады)

Кассациялық
сатыдағы
соттың атауы,
қарау күні
және нәтижесі
(қажет болған
жағдайда
толтырылады)

Қадағалау
сатысындағы
соттың атауы,
қарау күні
және нәтижесі
(қажет болған
жағдайда
толтырылады)

Соттың
соңғы
шешімі
(заңды
күшіне
енген)
шешім
шығарылған
күн және
заңды
күшіне
енген
күн

Бюджетке
төленген
сома
(мың теңгеде),
олардың
ішінде нақты
өндірілгендері
және қалған
соманың
өндірілмеу
себебі
(заңнамадағы
коллизия
және т.б.)

Бюджеттен
төленген
сома
(мың тенгеде),
олардың
ішінде нақты
өндірілгендері
және қалған соманың
өндірілмеу
себебі
(заңнамадағы
коллизия
және т.б.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мемлекеттік органның                   ____________________________
заң қызметінің басшысы        (қолы)   (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның                    _____________________________
жауапты хатшысы                 (қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)

                                     20____ ж._______ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
24-қосымша            

Келіспеушіліктер кестесі
_________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)

________________
(есептік кезең)

Уәкілетті органның
қорытындысы

Бағаланатын
мемлекеттік органның
қарсылығы

Шағым жасау
қорытындылары
бойынша шешім

Ескерту

1

2

3

4

Шағым жасау қорытындыларын есепке алғанда жалпы балл ___ құрады.

Комиссия төрағасы, лауазымы   ________ ______________________________
                              (қолы)    (қойылған қолды ашып көрсету)

Шағым жасау қорытындыларымен таныстым,

қарсылығым жоқ.

Мемлекеттік органның өкілі, лауазымы
____________________             ____________________________________
      (қолы)                           (қойылған қолды ашып көрсету)

                                       20___ ж._____ ______________

Мемлекеттік органдарды құқықтық 
қамтамасыз ету тиімділігін    
бағалау әдістемесіне       
25-қосымша            

20__ жылдың қорытындылары бойынша мемлекеттік органдарды
құқықтық қамтамасыз ету тиімділігін бағалау үшін
________________________________
(мемлекеттік органның атауы)
уәкілетті органға ұсынған деректерді
салыстыру актісі

Шағым түрлері

Шегеру баллдары

1

Мемлекеттік органның есептік ақпаратты уақтылы ұсынбауы


2

Мемлекеттік органның ақпаратты толық ұсынбауы


3

Мемлекеттік органның дәйексіз ақпаратты ұсынуы


                                            Барлығы:


1. Бағалау кестесіне сәйкес мемлекеттік органның есептік ақпаратты
ұсыну мерзімі: 201___ жыл «____» ____________________________________
Есептік ақпаратты нақты ұсынған күн: «_____» ____________ 201___ жыл.
Шегеру: ______ балл құрайды.
2. Дәйексіз ақпарат ұсынған, соның ішінде есептік ақпараттың
құрылымында белгіленген талаптармен көзделген мынадай элементтер жоқ
(қосымшалар, бөлімдер, кестелер, көрсеткіштердің мәндері және т.б.):
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
Шегеру: ______ балл құрады.
3. Дәйексіз ақпарат ұсынылған. Қайта тексеру барысында шындыққа сай
келмейтін мынадай фактілер анықталды:
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
Шегеру: ______ балл құрады.

4. Дәйексіз ақпарат ұсынылған. Қайта тексеру барысында шындыққа сай
келмейтін мынадай фактілер анықталды:


р/с

Өлшемнің/көрсеткіштің
атауы

Мемлекеттік органның деректері

Нақтыланған деректер

1


1 өлшем2

1.1. Көрсеткіш3

1.2. Көрсеткіш4

Көрсеткіш …5

2 Критерий6

2.1. Көрсеткіш7

2.2. Көрсеткіш8

Көрсеткіш …Шегеру: ______ балл құрайды.

Есептік ақпаратты қайта қарау нәтижелерін есепке алғанда жалпы балл _______ құрады.

Салыстыруды жүзеге асырған     _______   __________________________
уәкілетті органның қызметкері   (қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның     _________       ____________________________
жауапты хатшысы/          (қолы)        (қойылған қолды ашып көрсету)

Мемлекеттік органның     _________      _____________________________
заң қызметінің басшысы    (қолы)        (қойылған қолды ашып көрсету)