Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 168 және 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1300 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 маусымдағы N 535 Қаулысы

Қолданыстағы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Кейбір нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 168 қаулысына:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде іс жүргізу жөніндегі нұсқаулық осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде, орталық және жергілікті атқарушы органдарда құжаттардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта:

      3-тармақтың 4) тармақшасындағы "өтініштерін" деген сөзден кейін ";" белгісі қойылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) прокурорлық қадағалау актілерін";

      11, 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардан келіп түсетін бақылаудағы құжаттар мен олардың жекелеген тармақтарын орындау туралы есептер Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелеріне жіберіледі. Бұл ретте есептердің төлнұсқалары - құжаттың тұтастай орындалуын бақылау бекітіліп берілген Кеңсенің құрылымдық бөлімшесіне, ал олардың көшірмелері Кеңсе Басшысы (оның міндетін атқарушы тұлға) бекіткен немесе оның тапсырмасымен бекітілген бекітіп беруге сәйкес бақылаудағы құжаттардың жекелеген тармақтарының орындалуына жауапты құрылымдық бөлімшелерге жіберіледі.

      Егер орталық немесе жергілікті атқарушы органдар бақылаудағы құжаттың орындалуы туралы есептерді белгіленген мерзімде немесе толық көлемде тапсырмаса, онда нақты құжаттың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесі мемлекеттік органдар үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін орындалу мерзімінің бұзылу себептері туралы Басшылыққа хабарлауға және осы бақылаудағы құжаттың одан әрі орындалуы жөнінде ұсыныс енгізуге тиіс.

      12. Тұтастай алғанда, құжаттың немесе оның жекелеген тармақтарының бақылауы үшін жауапты Кеңседегі орындаушы мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардан есепті алғаннан кейін құжаттың, сондай-ақ құпия сипаттағы құжаттың әрбір бақылаудағы тармағы бойынша есептің орындалу уақтылылығы, толықтығы және сапасы мәніне талдау жүргізеді, оның нәтижелері бойынша нақты қорытындылар мен ұсыныстары бар анықтама дайындайды. Есептерге талдау жүргізу мерзімі олардың Кеңседе тіркелген күнінен бастап 5 күннен аспауы тиіс.

      Келіп түскен ақпараттың негізінде және талдау нәтижелеріне қарай орындаушы орындалу мерзімі аяқталғанға дейін үш күннен кешіктірмей Басшылыққа:

      1) Президенттің кесімдері мен тапсырмалары бойынша - оларды бақылаудан алу туралы не орындау мерзімін ұзарту туралы, не құжаттарды Үкіметтің және/немесе Премьер-Министр Кеңсесінің жұмыс бабындағы бақылауына көшіру туралы Үкіметтің Басшылығы немесе Кеңсе Басшысы (ол болмаса - оның міндетін атқарушы адамның) атынан Президенттің Әкімшілігіне негізді хаттың белгіленген тәртіппен дайындалған жобасын;

      2) үкіметтік шешімдер, хаттамалық шешімдер және Басшылықтың тапсырмалары бойынша - оларды бақылаудан алу, орындау мерзімін ұзарту немесе тиісті мемлекеттік органның жұмыс бабындағы бақылауына көшіру туралы ұсыныстармен бірге талдау нәтижелері бойынша анықтаманы ұсынады.

      Бақылаудан алу, орындау мерзімін ұзарту немесе жұмыс бабындағы бақылауға көшіру Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының не оның міндетін атқарушы тұлғаның қарауы бойынша бөлімнің анықтамасы бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте орындаушы мемлекеттік органдарды үкіметтік шешімдер мен Басшылықтың тапсырмаларының орындалу мерзімінің ұзартылғаны немесе мемлекеттік органдардың жұмыс бабындағы бақылауына көшірілгені туралы хабардар етеді;

      3) Үкіметтің Басшылығы мен Премьер-Министр Кеңсесінің тапсырмалары бойынша жекелеген бақылаудағы тармақтарды орындау орталық атқарушы органдардың жұмыс бабындағы бақылауына көшірілуі мүмкін";

      14, 14-1, 15, 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Премьер-Министрде, оның орынбасарларында, Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысында өткен кеңестер хаттамаларының тармақтарын бақылауға қоюды Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің ұсыныстары бойынша Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

      14-1. Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауларын, Үкімет Бағдарламасын, республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары бойынша Мемлекет басшысының қатысуымен өткен Үкімет мәжілістерінің хаттамаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын бекіту туралы Үкімет қаулыларының орындалуын бақылауды тұтастай алғанда Макроэкономикалық талдау және бағдарламалық мониторинг бөлімі жүзеге асырады.

      15. Басшылықтың аймақтар әкімдеріне берген тапсырмаларының орындалуын бақылауды Ұйымдастыру-инспекторлық жұмыс және аумақтық даму бөлімі жүзеге асырады.

      16. Құпия құжаттардың орындалу мерзімдерін бақылау Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің құпия іс жүргізуінде жүзеге асырылады.";

      17, 17-1, 20-3-тармақтар алынып тасталсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау және олардың орындалуын бақылау тәртібі туралы нұсқаулық осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламенті туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1300 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 44, 443-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентінде :

      4-тармақтағы "орынбасарына" деген сөз "орынбасарларына" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Премьер-Министрдің және оның орынбасарларының (бұдан әрі - Үкімет басшылығы) атына жіберілген хат-хабарларды (оның ішінде электрондық құжат форматында келіп түсетін) Кеңсе алдын ала қарайды.

      Кіріс, шығыс (ішкі) хат-хабарларды және өзге де қызметтік құжаттарды қарау және олардың өтуі Қазақстан Республикасының "Әкімшілік рәсімдер туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы N 107, "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 221 заңдарына, осы Регламентке және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 168 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа (бұдан әрі - Кеңседе іс жүргізу жөніндегі нұсқаулық) сәйкес жүзеге асырылады.";

      12-тармақта:

      жетінші абзацтағы "салықтарды төлеу мерзімін ұзарту туралы" деген сөздерден кейін ", салықтар мен кедендік төлемдер бойынша мерзімін ұзарту және/немесе жеңілдіктер беру туралы" деген сөздермен толықтырылсын;

      тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "осы Регламенттің және Кеңседе іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұза отырып дайындалған құжаттарды қайтаруға құқылы.";

      19-тармақтың үшінші абзацында:

      "(жауапты хатшы немесе жауапты хатшының функцияларын орындауға уәкілетті лауазымды тұлға)" деген сөздер алынып тасталсын;

      "немесе өзге де мүдделі органның (ұйымның) басшысы қол қойған," деген сөздер "қол қойған және мәжіліс өткізілетін күнге дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей енгізілген," деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "Осы тармақта белгіленген тәртіп кезектен тыс тәртіппен жоспарланған Үкімет мәжілістеріне қолданылмайды.";

      24-тармақ мынадай мазмұндағы алтыншы және жетінші абзацтармен толықтырылсын:

      "Үкіметтің мәжілістеріне қатысатын шақырылған адамдарды Кеңсе тіркейді.

      Жабық мәжілістерді өткізу және құпия мәселелерді талқылау құпиялылық режимінің талаптарын сақтай отырып және мәжіліске кіруді шектеумен жүзеге асырылады.";

      25-тармақта:

      бірінші абзацтағы "оны алмастыратын немесе" деген сөздер алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Үкіметтің мәжілісіне материалдар уақтылы тапсырылмаған, сондай-ақ сапасыз және толық емес көлемде тапсырылған жағдайда Премьер-Министр не онымен келісім бойынша Кеңсе Басшысы жоспарланған мәселені қараудан алу немесе оны қарауды басқа мерзімге ауыстыру туралы шешім қабылдайды.";

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Үкіметтің мәжілістеріне материалдардың уақтылы тапсырылмағаны үшін мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына жауапкершілік жүктеледі.";

      үшінші абзацтағы "оны алмастырушы немесе" деген сөздер алынып тасталсын;

      26-тармақта:

      "анықтамаларды" деген сөзден кейін "(5 беттен аспайтын көлемде)" деген сөздермен толықтырылсын;

      "кестелерді," деген сөзден кейін "слайдтарды," деген сөзбен толықтырылсын;

      30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Елтаңбалық бланкіге шығарылған хаттамаға орындаушы, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (өздерінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша), Кеңсе Басшысының орынбасары (міндеттерді бөлуге сәйкес), Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы бұрыштама соғады және Премьер-Министрге қол қоюға беріледі.";

      мынадай мазмұндағы 39-1-тармақпен толықтырылсын:

      "39-1. Барысында халықаралық шарттарға қол қою жоспарланатын сапар (халықаралық іс-шара) басталғанға дейін Президент пен Үкіметтің халықаралық шарттарға қол қою туралы шешімдерінің жобалары белгіленген тәртіппен мыналарға:

      1) кемінде бес апта бұрын Әділет министрлігіне;

      2) кемінде үш апта бұрын Сыртқы істер министрлігіне;

      3) кемінде екі апта бұрын Премьер-Министрдің Кеңсесіне енгізіледі.";

      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Ведомстволардың санын, министрліктердің, агенттіктердің, олардың басшы лауазымды тұлғаларының штат санының лимиттерін ұлғайтуды көздейтін қаулылардың жобаларын Үкімет Президентпен немесе оның уәкілеттігі бойынша Президент Әкімшілігімен келіседі.";

      43-тармақта:

      "Премьер-Министрде" деген сөзден кейін "оның орынбасарларында" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша кеңестер Кеңсенің Басшысында өткізілуі мүмкін, олардың нәтижелері Премьер-Министрге баяндалады.";

      45-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) халықаралық шарттарға қол қою (оларды жасасу) туралы және олардың күшіне енуі жөнінде мемлекетішілік рәсімдер жүргізуді көздейтін қаулылар мен Президент Жарлықтарының жобалары - 5 жұмыс күні";

      46-тармақтағы "оның орынбасарының" деген сөздер "оның орынбасарларының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      50-тармақта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Үкіметтің қолданыстағы актілеріне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді көздейтін қаулының жобасына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды тиісінше негіздей отырып, әзірлеуші мемлекеттік орган басшысының әр парағына алдын ала қолы қойылған және қолы қойылған қаулының (қаулылардың) бұрынғы және жаңа редакциясындағы салыстырма кестесі қоса беріледі.";

      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) егер жобада қаулының (қаулылардың) күшін жою көзделетін болса, жобаға жобаны қабылдау қажеттілігіне негіздемені қамтитын, әзірлеуші мемлекеттік орган басшысының әр парағына алдын ала қолы қойылған және қолы қойылған анықтама бірге беріледі;";

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) егер қаулының (өкімнің) жобасы дара кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын болса, жобаға салалық мүдделері жобада тікелей қозғалатын дара кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің сараптамалық қорытындылары бірге беріледі;";

      5) тармақша алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) орындау үшін қаулының жобасы әзірленген тапсырмалардың (хаттамалардың және т.б.) көшірмелері.";

      мынадай мазмұндағы 4.5-1-бөліммен толықтырылсын:

      "4.5-1. Үкімет қаулыларының жобаларын алдын ала тексеру

      53-1. Белгіленген тәртіппен тіркелген Үкімет қаулысының жобасы (заң жобаларын қоспағанда) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі ережелердің сақталуын, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндердің дәлме-дәлдігін алдын ала тексеруге Кеңсенің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне, сондай-ақ заңдық техника ережелерінің сақталуын және жобаның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тексеруді жүзеге асыру үшін Кеңсенің Заң бөліміне жіберіледі. Алдын ала тексеру жүргізуге арналған мерзім жоба тіркелген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      53-2. Үкімет қаулысының жобасын алдын ала тексерудің нәтижелері туралы Кеңсенің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі мен Заң бөлімінің меңгерушілері Кеңсе Басшысын немесе оның міндетін атқарушы тұлғаны хабардар етеді.

      Алдын ала тексерудің нәтижелері бойынша Кеңсе Басшысы не оның міндетін атқарушы тұлға мүдделі орталық атқарушы органдардың жауапты хатшыларының (Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын лауазымды тұлғалардың) және Заң бөлімі, Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушілерінің қатысуымен кеңес өткізеді, онда қаулының жобасын одан әрі қарау мен дайындау тәртібі белгіленеді:

      1) Үкімет мәжілісіне шығару;

      2) Кеңсенің бөлімдерінде пысықтау (Заң бөлімінің оңай жойылатын ескертулері жағдайында) және Үкімет мәжілісіне шығару;

      3) қаулының жобасын пысықтау және кейіннен Үкімет мәжілісіне шығару үшін оны Кеңсенің салалық бөліміне беру;

      4) жобаны мемлекеттік органдарға пысықтауға қайтару.

      Қолданыстағы заңнаманың нормаларын бұзушылықтары бар, алдын ала тексеру нәтижелері бойынша ауытқыған жобалар қажет болған кезде Әділет министрлігіне және/немесе әзірлеуші мемлекеттік органға жіберіледі және 10 (он) жұмыс күні ішінде олар пысықтайды.

      53-3. Белгіленген тәртіппен тіркелген, нөмірге келіп түскен (Үкімет пен Кеңсе басшылығы бұрын берген тапсырмаларды орындау үшін) Үкімет қаулыларының жобалары, егер оларды осы құрылымдық бөлімше алдын ала қараған болса, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне (олардың құзыретіне сәйкес) тікелей жіберіледі.

      53-4. Алдын ала тексеру нәтижелері бойынша ауытқыған қаулылардың жобалары туралы ақпарат олардың құзыретіне сәйкес Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне жіберіледі.

      54-тармақта:

      2) тармақшада:

      "Кеңсе Басшысының" деген сөздерден кейін "немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның" деген сөздермен толықтырылсын;

      "талаптарын бұзушылықтар" деген сөздерден кейін ", жобаның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкессіздігі" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-1) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын таныстыру хаттамасы негізінде;

      3-2) Премьер-Министрдің орынбасарлары мен Кеңсе Басшысында өткен кеңестердің Премьер-Министрмен келісілген хаттамасы негізінде;";

      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) жобаны әзірлеуші мемлекеттік органның жұмыс тәртібімен пысықтау мерзімі 7 жұмыс күнінен аспауға тиіс";

      56-тармақтағы "әзірлеушілер", "әзірлеуші" деген сөздер "әзірлеуші мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      57-тармақтағы "әзірлеуші" деген сөзден кейін "мемлекеттік" деген сөзбен толықтырылсын;

      61-тармақ мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілістеріне қарауға шығарылатын қаулылар жобаларының тізімі орталық атқарушы органдардың жауапты хатшыларына (Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаларға) жіберіледі.

      Жариялау көзделетін барлық қаулылар жобаларының көшірмелері Үкімет мәжілісінің алдында Премьер-Министрдің Баспасөз қызметіне жіберіледі.";

      62-тармақтағы "Жоба бойынша" деген сөздерден кейін "осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесі дайындаған анықтамаға сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      65-тармақтағы "Премьер-Министрдің" деген сөзден кейін "немесе Кеңсе Басшысының" деген сөздермен толықтырылсын;

      70-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Үкімет қаулыларының жобалары оларды Үкімет мәжілісінде қарағаннан кейін екі күннің ішінде Премьер-Министрдің қол қоюына ұсынылуы тиіс. Үкімет қаулылары жобаларының Кеңседе өтуінің жалпы мерзімі 10 жұмыс күнінен аспауы тиіс. Үкімет Басшылығының тапсырмасы бойынша әзірленген шұғыл жобалар бойынша олардың Кеңседе өтуінің өзге мерзімі белгіленеді.";

      мынадай мазмұндағы 70-1, 70-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "70-1. Үкімет мәжілісінде қабылданған (сырттай дауыс беру тәртібімен) қаулылардың жобаларына Премьер-Министрдің орынбасары (тиесіліге қарай), Кеңсе Басшысы бұрыштама қояды және Премьер-Министрге қол қоюға беріледі.

      70-2. 70-1-тармақта көрсетілген жобалар бойынша Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесі осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша анықтама жасайды.";

      74-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "Жариялануға тиіс барлық қаулылар Премьер-Министрдің Кеңсесімен келісіледі.";

      81-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "81. Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының ағымдағы және перспективалы жоспарларын қалыптастыру Президенттің тапсырмалары мен жыл сайынғы жолдаулары, Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылары, Үкімет бекітетін мемлекеттік бағдарламалар мен бағдарламалар, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлары, сондай-ақ Премьер-Министрдің шешімдері ескеріле отырып жүзеге асырылады.";

      91-тармақтың бірінші абзацындағы "дара кәсіпкерлік субъектілерінің тіркелген бірлестіктеріне" деген сөздердің алдынан "заң жобасы салалық мүдделерін тікелей қозғайтын" деген сөздермен толықтырылсын;

      95-тармақта:

      1) тармақшадағы "магнитті" деген сөз "электрондық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) заң жобасы мақсаттарының, міндеттері мен негізгі ережелерінің жан-жақты сипаттамасымен бірге жобаны қабылдау қажеттігінің негіздемесі бар заң жобасына (заң жобаларына) түсіндірме жазбаның (жазбалардың), оның ішінде электрондық құжаттар форматындағы жобасын;";

      мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-1) қабылданатын заңның қолданылуының ықтимал экономикалық, әлеуметтік, заңдық, экологиялық салдарының болжамдарын;

      3-2) егер заң жобасын іске асыру мемлекеттік кірістердің қысқаруына немесе мемлекеттік шығыстардың ұлғаюына әкеп соқтыратын болса, қаржы-экономикалық есептемені;";

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) халықаралық шарттарды ратификациялау және күшін жою туралы заң жобаларын қоспағанда, заң жобасының (заң жобаларының) ғылыми сараптамасының нәтижелері бойынша қорытындыны (қорытындыларды). Заң жобасын әзірлеуші ғылыми сараптаманың қорытындысымен (қорытындыларымен) келіспеген жағдайда тиісті қорытындымен келіспеу себептеріне жазбаша дәлелді негіз келтіруге тиіс.";

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) егер заң жобасы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын болса, заң жобасына салалық мүдделері заң жобасында тікелей қозғалатын жеке кәсіпкерлік субъектілерінің тіркелген бірлестіктерінің сараптамалық қорытындылары қоса беріледі. Әзірлеуші сараптамалық қорытындымен (қорытындылармен) келіспеген жағдайда сараптамалық қорытындымен келіспеу себептеріне жазбаша дәлелді негіз келтіруге тиіс.";

      10) тармақша алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 13) және 14) тармақшалармен толықтырылсын:

      "13) Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығыстарды ұлғайтуды көздейтін заңдарының жобаларына қатысты республикалық бюджет комиссиясының оң шешімінің көшірмесін;

      14) жобаны іске асыру үшін қажетті нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу туралы жобаның және ұсыныстардың қабылдануына байланысты өзгертілуі немесе күші жойылды деп танылуы тиіс заңнамалық актілердің тізбесін";

      мынадай мазмұндағы 6.3-1-кіші бөліммен толықтырылсын:

      "6.3-1. Нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің жобаларын таныстыруды жүргізу тәртібі

      98-1. Заң жобаларын таныстыру заң жобасының негізгі ережелерін таныстыру, қарау және талқылау, олардың заң жобасымен реттелетін салаларда жүргізілетін мемлекеттік саясатқа сәйкестігін айқындау мақсатында, сондай-ақ заң жобасын Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысына одан әрі енгізу үшін жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының жоспарын, Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын, сондай-ақ Мемлекет басшысының және Үкімет басшылығының тапсырмаларын орындау мақсатында әзірленген заң жобалары таныстырылуы тиіс.

      Әдетте, халықаралық шарттарды ратификациялау мен күшін жою туралы және оларға қосылу туралы заң жобалары бойынша таныстыру өткізілмейді.

      98-2. Таныстыруға заң жобасын әзірлеуші мемлекеттік органның басшысы және лауазымды тұлғалары, тиісті заң жобасын келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның басшылары, заң жобасын әзірлеуге қатысқан коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ ғылыми сараптаманы жүзеге асырған сарапшылар шақырылады. Әділет және Экономика және бюджеттік жоспарлау министрліктерінің басшылары заң жобаларын таныстыруға міндетті түрде қатысады.

      98-3. Заң жобаларын әзірлеуші мемлекеттік органдар осы Регламенттің 95-тармағында келтірілген құжаттардан басқа, Кеңсеге заң жобасын таныстыруға мынадай құжаттарды енгізеді:

      1) қаралатын құқықтық қатынастарды реттеу және заң қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдар бойынша шет елдердің тәжірибелерін қоса алғанда, заң жобасының негізгі ережелері бойынша қысқаша ақпаратты;

      2) заң жобасы бойынша слайдтарды;

      3) заң жобасы бойынша мемлекеттік органдар арасында бар келіспеушіліктерді;

      4) қаржы-экономикалық есептерді;

      5) заң жобасын таныстыруға шақырылатын адамдардың тізімін.

      98-4. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің Заң бөлімі құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары негізінде алдын ала қарауға таныстырылуы тиіс заң жобаларының тізбесін, сондай-ақ Премьер-Министрмен, не ол болмаған жағдайда оның міндетін атқарушы тұлғамен таныстыру өткізу күні мен уақытын келісетін Кеңсенің Басшысына (не оның міндетін атқарушы тұлғаға) оларды дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады.

      Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша таныстыруға өзге де нормативтік құқықтық және құқықтық актілер де енгізілуі мүмкін.

      98-5. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері таныстыруға тиісті материалдарды дайындауды, сондай-ақ шақырылған адамдардың қатысуын қамтамасыз етеді.

      Күн тәртібі бойынша нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің көп саны бекітіліп берілген Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі материалдарды таныстыруға дайындауды, сондай-ақ Хаттаманың жобасын ресімдеуді жүзеге асырады.

      98-6. Таныстыруға Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі не оның тапсырмасы бойынша Премьер-Министрдің орынбасарлары, не Премьер-Министрдің міндетін атқарушы тұлға төрағалық етеді, ол:

      1) тиісті заң жобаларының әзірлеушілері болып табылатын орталық атқарушы органдардың басшыларын тыңдайды;

      2) өз құзыретіндегі мәселелер бойынша мүдделі мемлекеттік органдардың таныстырылатын заң жобасына байланысты ұстанымын тыңдайды;

      3) мемлекеттік органдардың басшыларына тиісті тапсырмалар береді;

      4) таныстырылатын заң жобалары бойынша тиісті шешімдер қабылдайды.

      98-7. Заң жобасын таныстыруды әзірлеуші мемлекеттік органның басшысы мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырады:

      1) заң жобасының негізгі ережелері, заң қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдар жөніндегі баяндама;

      2) заң жобасы нормаларының тиісті бюджет қаражатымен қаржылық қамтамасыз етілуі жөніндегі ақпарат;

      3) мемлекеттік органдар арасында бар келіспеушіліктер туралы мәліметтер.

      98-8. Кеңсенің Басшысы таныстыруда Премьер-Министрге заң жобасы бойынша қолда бар ескертулер мен ұсыныстар туралы баяндайды.

      98-9. Таныстыру қорытындылары бойынша қабылданған шешімдер Премьер-Министр немесе оның міндетін атқарушы тұлға қол қоятын хаттамамен ресімделеді.

      98-10. Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша өзге де нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің жобалары (Президент Жарлықтарының, Үкімет қаулыларының жобалары, бағдарламалық және өзге де құжаттар тұжырымдамаларының жобалары және басқалар) таныстырылуы тиіс.

      Материалдар дайындау, сондай-ақ нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің жобаларын таныстыруды өткізу тәртібі заң жобаларына қатысты осы Регламентте белгіленген тәртіпке ұқсас.";

      99-тармақта:

      5) тармақша "ұлттық қауіпсіздік саласындағы" деген сөздерден кейін ", құқық қорғау қызметі және сот төрелігін жүзеге асыру саласындағы" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы, сондай-ақ тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін заңдардың жобалары";

      101-тармақтағы "Заң жобаларының түпнұсқаларымен бірге Парламент Мәжілісіне олардың магнитті жеткізгіштердегі көшірмелері енгізіледі" деген сөздер "Заң жобаларының төлнұсқалары Парламент Мәжілісіне қағаз және электрондық жеткізгіштерде (электрондық құжаттар форматында) енгізіледі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 101-1-тармақпен толықтырылсын:

      "101-1. Заң жобаларымен бірге Парламент Мәжілісіне осы Регламенттің 95-тармағының 2)-5), 7)-9), 12), 14) тармақшаларында көрсетілген материалдар енгізіледі.";

      106-тармақтың бірінші абзацындағы "магнитті жеткізгіште" деген сөздер "электрондық құжаттар форматында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      108-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Үкіметтің Парламенттегі өкілдігі Регламенттің осы тармағы талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады және белгіленген талаптар бұзылған жағдайда Премьер-Министрді және Кеңсе Басшысын хабардар етеді.";

      111-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Үкімет шешімінің Парламентте өтуін бақылауды Үкіметтің Парламенттегі өкілдігі (бұдан әрі - Өкілдік) жүзеге асырады";

      екінші абзацта:

      "Өкілдіктер", "орынбасарын" деген сөздер тиісінше "Өкілдік", "орынбасарларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Кеңсе Басшысын" деген сөздерден кейін ", Мемлекет басшысы" деген сөздермен толықтырылсын;

      114-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің уақтылы әзірленуін және қабылдануын бақылауды өз құзыретіне сәйкес Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері жүзеге асырады.";

      128-тармақ мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) прокурорлық қадағалау актілері";

      136-тармақтағы "орынбасарының" деген сөз "орынбасарларының" деген сөзбен ауыстырылсын;

      137-тармақта:

      екінші, үшінші және төртінші абзацтардағы "орынбасарының" деген сөз "орынбасарларының" деген сөзбен ауыстырылсын;

      бесінші абзацтағы "(жауапты хатшы)" деген сөздер алынып тасталсын;

      жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Белгіленген орындау мерзімін ауыстыру туралы қайта берілген ұсыныстарды Кеңсе жазалау туралы бұйрықтың көшірмесін қоса бере отырып, орындаудың ұзартылған мерзімін бұзуға жол берген лауазымды тұлғаларға қолданылған тәртіптік жауапкершілік шаралары туралы ақпаратпен бірге қабылдайды.";

      142-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "142. Іс-шаралар жоспарларының және Премьер-Министр, оның орынбасарлары және Кеңсе Басшысы тапсырмаларының, оның ішінде хаттамалық тапсырмаларының нақты тармақтарын бақылаудан алу үшін:

      1) тиісті қаулының немесе өкімнің қабылдануы;

      2) мемлекеттік органдардың ақпарат (есептер), ұсыныстар енгізуі негіз болады. Бұл ретте Кеңсенің тұтастай құжатқа немесе оның жекелеген тармақтарына жауапты құрылымдық бөлімшелері есептің орындалу толықтығы мен сапасы мәніне талдау жүргізеді және қажет болған жағдайда Үкімет пен Кеңсе басшылығының тиісті қарарын дайындайды. Есептерге талдау жүргізу мерзімі олар Кеңседе тіркелген күнінен бастап 5 күннен аспауы тиіс.";

      осы қаулыға 1-1 , 1-2-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 4 маусымдағы
N 535 қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 31 қаңтардағы
N 168* қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Кеңсесінде іс жүргізу жөніндегі
НҰСҚАУЛЫҚ
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламенті мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі туралы ережеге сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындау процесінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде (бұдан әрі - Кеңсе) құжаттармен жұмыс істеу тәртібін белгілейді.

      2. Осы Нұсқаулықта белгіленген құжаттармен жұмыс істеу ережесі мен тәртібі Кеңсенің барлық қызметкерлеріне қолданылады.

      3. Осы Нұсқаулық құпия емес сипаттағы және "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар құжаттарды дайындау, ресімдеу, олардың өту тәртібін белгілейді.

      Таралуы шектелген қызметтік ақпаратты дайындау, таныстыру және олардың өтуі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы N 51 қпү қаулысымен бекітілген Мемлекеттік органдардың қызметтік ақпаратпен жұмыс істеу ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Осы Нұсқаулықтың ережелері жеткізгіш түріне қарамастан, электрондық цифрлық қолтаңбаны тексерудің оң нәтижесін белгіленген тәртіппен анықтау туралы растамасы бар электрондық құжаттарды қоса алғанда, құжаттармен жұмыс істеуді ұйымдастыруға қолданылады.

      4. Осы Нұсқаулықпен:

      1) Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау және олардың орындалуын бақылау тәртібі туралы нұсқаулықта белгіленетін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде азаматтардың өтініштерімен жұмыс істеу, сондай-ақ азаматтарды қабылдау;

      2) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде, орталық және жергілікті атқарушы органдарда құжаттардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта белгіленген құжаттардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру;

      3) жекелеген арнайы нұсқаулықтарда белгіленетін арнайы байланыс түрлерін пайдалана отырып, құпия іс жүргізу мен құпия хат жазысуды жүргізу тәртібі реттелмейді.

      5. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде іс жүргізу, құжаттардың есебі, сақталуы, уақтылы өтуі және орындалуы үшін жауапкершілік олардың басшыларына жүктеледі.

      6. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі Кеңсенің жаңа қызметкерлерін осы Нұсқаулықпен және Кеңсенің қызметін регламенттейтін басқа құжаттармен таныстырады.

      ________________

       * Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1300 , 2005 жылғы 14 сәуірдегі N 358 қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге.

2. Кіріс хат-хабарын қабылдау және тіркеу

      7. Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің органдарымен, ұйымдарымен және азаматтарымен хат жазысу мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жүргізіледі, өзге шетелдік хат-хабармен басқа да шет тілдерінде жүргізілуі мүмкін.

      8. Кеңсеге келіп түсетін барлық хат-хабарды сағат 9.00-ден 15.30-ға дейін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің әрбір келіп түскен құжатқа кіріс (шығыс, ішкі) құжаттарды тіркеуге арналған тіркеу-бақылау карточкасын (1-қосымша) жүргізетін қызметтік хат-хабар секторы (бұдан әрі - қызметтік хат-хабар секторы) қабылдайды және тіркейді.

      9. Кеңсеге сенбі күндері келіп түсетін құжаттарды қабылдауды сағат 11.00-ге дейін қызметтік хат-хабар секторының кезекші қызметкерлері жүзеге асырады, сондай-ақ оларды кейіннен қызметтік хат-хабар секторына тіркеуге міндетті түрде беру арқылы Премьер-Министрдің қабылдау бөлмесінің жауапты кезекшісі де жүзеге асыра алады.

      Жекелеген нұсқаулықтарда белгіленген тәртіппен электр және электрондық байланыс құралдарының көмегімен хабарларды (ақпаратты) жеделхаттар, телетайпограмдар, факсограмдар, телефонограммалар мен почталық файл (электрондық) хабарларын беру жүзеге асырылады. Факсограммалардың қағаздағы түпнұсқалары ұқсас хат-хабар жіберу үшін осы Нұсқаулықта көзделген тәртіппен адресаттарға дереу жеткізіледі.

      Кеңсеге келіп түсетін нормативтік құқықтық актілердің жобалары (Премьер-Министрдің оларды шұғыл енгізуді көздейтін тапсырмаларын орындау үшін әзірленген Премьер-Министрдің өкімдерін; заң жобаларын; Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының жобаларын және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қоспағанда) сәрсенбі күндері сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін қабылданады.

      10. Осы Нұсқаулықтың 9-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда, Кеңсе қызметкерлеріне қызметтік хат-хабар секторында тіркелмеген құжаттарды қабылдауға және олармен жұмыс істеуге тыйым салынады.

      11. Конверттерді ашардың алдында олардың арналуы мен ресімделуінің дұрыстығы, орамының бүтіндігі (мөрлер болған кезде) тексеріледі. Конверттерді ашқан кезде мекен-жайдың жөнелтуші атауымен, пакетте көрсетілген салу нөмірлерінің құжаттарға қойылған нөмірлермен сәйкестігі салыстырылады, құжаттардың және оларға қосымшалардың жинақтылығы тексеріледі.

      Құжаттар жеткіліксіз болған, пакеттер бүлінген, конверттердің нөмірлері құжаттардың нөмірлерімен сәйкес келмеген жағдайда үш данада акт жасалады (2-қосымша), бұл ретте актінің бір данасы қызметтік хат-хабар секторында қалады, екіншісі құжатпен бірге арналуы бойынша беріледі, ал үшіншісі жөнелтушіге жолданады.

      Дұрыс арналмаған және ресімделмеген, қате салынған құжаттар арналуы бойынша қайта жөнелтіледі немесе жөнелтушіге қайтарылады.

      Құжаттар салынған конверттер құжаттарды жөнелтушінің мекен-жайын, олардың жөнелтілген және алынған күнін тек сол арқылы ғана анықтау мүмкін болатын жағдайларда сақталады.

      "Жеке өзіне" деген белгісі бар конверттерді қоспағанда, барлық конверттер қызметтік хат-хабар секторында ашуға жатады.

      12. Тиісті мемлекеттік органның белгіленген үлгідегі бланкісінде басылған немесе толтырылған деректемелері бар (электрондық цифрлық қолтаңбаны тексерудің оң нәтижесін белгіленген тәртіппен анықтау туралы растамасы бар) электрондық құжаттың оған сәйкес келетін шаблонын пайдаланып жасалған, бірінші басшы (ол болмаған кезде бірінші басшының міндетін атқару ресми түрде жүктелген тұлға не Үкіметке, Үкіметтің және Кеңсенің Басшылығына арналған құжаттарға қол қоюға бірінші басшы ресми түрде өкілеттік берген тұлға) қол қойған құжаттардың* бірінші даналары Кеңседе тікелей қабылдауға жатады. Бұл ретте құжатта күні, шығыс нөмірі, құжаттың қысқаша тақырыбы, сауалға жауап қайтару немесе атқару туралы есеп (ақпарат) беру кезінде Кеңсенің нөміріне сілтеме міндетті түрде қойылуы тиіс. Бұл ретте Кеңсе күні оларды Кеңсеге өткізген күніне сәйкес келетін құжаттарды (басқа қалалардан почтамен келіп түскен хат-хабардан басқа) ғана қабылдайды. Бұдан басқа, құжаттың соңғы парағының сол жақ төменгі бұрышына бірінші басшының (бірінші басшының міндетін атқару ресми түрде жүктелген тұлға не Үкіметке, Үкіметтің және Кеңсенің Басшылығына арналған құжаттарға қол қоюға бірінші басшы ресми түрде өкілеттік берген тұлға) қолынан кейін не құжаттың бірінші парағының артқы жағына орындаушының тегі және аты-жөні, оның телефонының нөмірі көрсетілуі тиіс (мысалы: С.А. Асанов, тел. 152469). Құжат қосымшаларына құжатқа қол қойған адам алдын ала қол қоюы тиіс.

      Кеңсеге енгізілетін Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдерінің жобаларын, Қазақстан Республикасының Президенті актілерінің жобаларын, заң жобаларын және Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары бастамашылық жасаған заң жобаларына Үкімет қорытындыларының жобаларын Үкіметтің Регламентіне сәйкес жобаны әзірлеуші мемлекеттік органның бірінші басшысы (бірінші басшының міндетін атқару ресми түрде жүктелген тұлға не Үкіметтің және Кеңсенің Басшылығына арналған құжаттарға қол қоюға бірінші басшы ресми түрде өкілеттік берген тұлға) әр парағына алдын ала қол қоюға тиіс.

      Факсимилесі, бояуы және өзге де былғанышы бар, қандай да бір бүлінген, оның ішінде тескішпен тігілген, нобайқағазға және мемлекеттік органдар бланкілерінің көшірмелеріне шығарылған құжаттар Кеңсеге қабылдауға жатпайды.

      Кеңсеге жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін құжаттарды қабылдау Кеңсе Басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның нұсқауы бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

      13. Кіріс хат-хабарын тіркеуді құжаттың бірінші парағының оң жақ төменгі бұрышына негізгі құжаттың тіркеу нөмірі, тіркелген күні, парақтарының саны және қосымшалар парақтарының саны көрсетілетін тіркеу мөртаңбасын қою жолымен қызметтік хат-хабар секторы жүзеге асырады, қосымшаларға "N___-ге" деген мөртаңба қойылады. Шет тілдеріндегі хат-хабар тіркелген кезде мөртаңба түпнұсқаға және аударма мәтінге ("Аударма" деген белгімен) қойылады.

      Үкімет қаулыларының немесе Премьер-Министр өкімдерінің жобалары келіп түскен кезде тіркеу мөртаңбасы ілеспе хатқа қойылады.

      Бұрын тіркелген кіріс құжаттарына келіп түскен құжаттарға негізгі құжаттың тіркеу нөмірі беріледі.

      ___________________

       * Құжаттар Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Мұрағаттарды басқару және құжаттама комитеті төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 33 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы басқарудың үлгі ережесіне сәйкес ресімделуі тиіс.

3. Кіріс хат-хабарын қарау және олардың өтуі

      14. Қызметтік хат-хабар секторы почтаны тіркеу сатысында сұрыптайды және алдын ала зерделегеннен кейін оны Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісіне баяндайды.

      Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі зерделеу нәтижелері бойынша мыналарды:

      1) өтініш жасаушылардың немесе өзге де мемлекеттік органдардың айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша мемлекеттік органдардың өтініштерін;

      2) өздері дайындаған нормативтік құқықтық актілердің және өзге құжаттардың жобаларын мүдделі мемлекеттік органдардың немесе орталық атқарушы органдар жұмыс органдары болып табылатын ведомствоаралық комиссиялардың қарауы туралы тапсырма беру өтінішімен әзірлеуші мемлекеттік органдардың өтініштерін;

      3) Үкіметтің немесе Премьер-Министрдің шешімдерін, оның ішінде республикалық бюджеттен және Үкіметтің резервінен қаражат бөлу туралы шешімдер қабылдауды талап ететін, бірақ өтініштерде көтеріліп отырған мәселелер құзыретіне жататын орталық атқарушы органдарда пысықталмаған мемлекеттік органдардың, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің немесе жекелеген заңды тұлғалардың өтініштерін;

      4) белгіленген есептілікте берілуі көзделмеген ақпаратты;

      5) Үкіметтің бақылауында жоқ және олар бойынша Үкіметті және/немесе Премьер-Министрдің Кеңсесін хабардар ету қажеттілігі туралы нақты тапсырмалар берілмеген тапсырмаларды орындау жөніндегі ақпаратты;

      6) салықтарды төлеу мерзімін ұзарту туралы өтінішті;

      7) жабылған конверттердегі құжаттарды (құпия, кадр мәселелері бойынша және басқа қаладан келген, сондай-ақ соттар жіберген хат-хабарды қоспағанда);

      8) Қазақстан Республикасының Үкіметі Регламентінің талаптарын және осы Нұсқаулықты бұзып дайындалған құжаттарды қамтитын құжаттарды қабылдамауы немесе қарамастан қайтаруы мүмкін.

      15. Құпия хат-хабар тек Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторында (бұдан әрі - құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторы) ғана өңделеді.

      16. Құжаттардың одан әрі өтуінде түсініксіздік пайда болған жағдайларда, ол Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісіне, ал қажет болған жағдайда Кеңсе Басшысына немесе оның орынбасарларына мәлімделеді.

      17. Үкіметтің қарауын талап етпейтін әрі орталық және жергілікті атқарушы, өзге де мемлекеттік органдар шеше алатын заңды және жеке тұлғалардың өтініштерін Үкіметтің Регламентіне және Кеңсе туралы ережеге сәйкес Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі (ол болмаған кезде - меңгерушінің орынбасары) тиісті министрліктерге, агенттіктерге, әкімдерге және өзге де мемлекеттік органдарға жібереді.

      Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, өзге де мемлекеттік органдардың, шаруашылық жүргізуші субъектілердің тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделмеген қосымша қаржыландыру не жеке салықтық, кедендік және басқа да жеңілдіктер беру жөніндегі өтініштері, егер ол Үкімет Регламентінде белгіленген тәртіппен келісілмеген болса, тіркеусіз қайтарылады.

      Осы Нұсқаулыққа 3-қосымшада көрсетілген құжаттар тіркеуге жатпайды.

      18. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен келіп түсетін кіріс хат-хабарын өңдеу және тіркеу кезінде құжатқа танысу парағын (4-қосымша) тіркей отырып, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының аппараттарында, ұйымдарында және мекемелерінде Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің құжаттарымен жұмыс істеу ережесін қосымша басшылыққа алу қажет.

      19. Үкіметке келіп түсетін хат-хабар, әдетте, мынадай тұрғыда бөлінеді:

      1) Премьер-Министрдің қарауына:

      Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы;

      Парламент палаталары төрағаларының, Мемлекеттік хатшының, Президент Әкімшілігі Басшысының, Жоғарғы Сот Төрағасының, Премьер-Министрдің жеке өзіне жолдаған хаттары;

      Бас прокуратураның хаттары;

      мемлекеттер басшылары мен үкіметтер басшыларының хаттары;

      Премьер-Министрдің тапсырмаларын орындау жөніндегі қызметтік жазбалар мен басқа да хат-хабар;

      министрліктердің, ведомстволардың, республикалық бюджет есебінен ұсталатын басқа да орталық мекемелер басшыларының, облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің іссапарға шығуға рұқсат алуға және оларға ақша қаражатын бөлуге байланысты өтініштері;

      Премьер-Министрдің, Премьер-Министр орынбасарларының және Кеңсе Басшысының арасында міндеттер бөлісуге сәйкес өзге де хат-хабар беріледі;

      2) Премьер-Министрдің орынбасарларының қарауына тікелей оларға жолданған хат-хабар, сондай-ақ Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының және Кеңсе Басшысының арасында міндеттерді бөлуге сәйкес олар жетекшілік ететін мәселелер бойынша хат-хабар беріледі;

      3) Кеңсе Басшысына:

      Президенттің, Үкіметтің, Премьер-Министрдің және оның орынбасарларының актілері мен тапсырмаларын орталық және жергілікті атқарушы органдардың, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің уақтылы және сапалы орындауын бақылау мәселелері жөніндегі материалдар, сондай-ақ Үкімет мәжілістерінің хаттамалары;

      Үкіметке және Премьер-Министрге депутаттық сауалдар;

      Конституциялық Кеңестің өтініштері;

      Үкіметтің мәжілістерін, кеңестер, республикалық деңгейде басқа да іс-шаралар өткізуге байланысты құжаттар;

      СІМ-нің халықаралық шарттарды жасасу және іске асыру, мемлекеттер, үкіметтер басшыларының, халықаралық ұйымдардың, ірі шетелдік фирмалардың басшыларын қабылдау, Премьер-Министрдің таяу және алыс шетелдерге сапарлары мәселелері жөніндегі материалдары;

      Премьер-Министр бекіткен Ақпараттық материалдарды Премьер-Министрге ұсыну кестесіне сәйкес ақпараттық-анықтамалық материалдар;

      кадр мәселелері жөніндегі құжаттар және тікелей соның атына жіберілген хат-хабар;

      Премьер-Министрдің Кеңсесінде қарау талап ететін Президент актілерінің жобалары, заң жобалары және Үкіметке өзге де өтініштер;

      Үкіметтің Регламентіне, Премьер-Министрдің Кеңсесі туралы ережеге және Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының және Кеңсе Басшысының арасында міндеттерді бөлуге сәйкес басқа да құжаттар жіберіледі.

      20. Хат-хабарды (құжаттарды) тіркегеннен кейін қызметтік хат-хабар секторының қызметкері электрондық құжат айналымы жүйесінің дерекқорында сақталған есептік деректері бар тіркеу-бақылау карточкасының екі данасын қағазға басып шығарады (1-қосымша) және осы карточкаларды олармен бірге қызметтік хат-хабар секторының почтаның жеткізілуіне жауапты қызметкеріне берілетін тіркелген кіріс құжатына қоса тіркейді.

      21. Қызметтік хат-хабар секторының почтаның жеткізілуіне жауапты қызметкері өзіне келіп түскен құжаттарды (хат-хабарды) оның шұғылдығын ескере отырып, белгілеуге сәйкес сұрыптайды, одан кейін:

      1) құжаттарды (хат-хабарды) Премьер-Министрге, Премьер-Министрдің орынбасарларына, Кеңсе Басшысына, оның Хатшылықтың жұмысына жетекшілік ететін орынбасарына баяндау үшін өзі жеткізеді және оларды тіркеу-бақылау карточкасының қызметтік хат-хабар секторына қайтарылатын екінші данасына алынған күні мен уақытын көрсете отырып, тиісті қабылдау бөлмелерінің қызметкерлеріне қол қойдырып тапсырады. Бұл ретте жай хат-хабар Кеңсе Басшысы белгілеген кесте бойынша, ал шұғылы дереу жеткізіледі;

      2) Кеңсе Басшысы орынбасарларының және Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері басшыларының қабылдау бөлмелеріне жіберілетін құжаттарды (хат-хабарды) қызметтік хат-хабар секторының арнайы стеллажының мекен-жай жәшігіне қояды, одан Кеңсенің көрсетілген қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері Кеңсе Басшысы белгілеген кесте бойынша бір күн ішінде тіркеу-бақылау карточкасының қызметтік хат-хабар секторында қалатын екінші данасына қолын қойып, келіп түскен хат-хабарды алуды жүргізеді. Бұл ретте почтаның жеткізілуіне жауапты қызметкер телефон арқылы шұғыл хат-хабардың (құжаттардың) түскені туралы тиісті қабылдау бөлмелерінің қызметкерлеріне дереу хабарлайды, олар шұғыл хат-хабарды кестеден тыс дереу алуды жүзеге асыруға тиіс;

      3) келіп түскен құжаттарды электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалана отырып, оларды электрондық құжаттар форматында беру үшін белгілеуге (таратқыш есебіне) сәйкес басқа бірлесіп орындаушы құрылымдық бөлімшелерге бір мезгілде жібереді. Бұл ретте Премьер-Министрге, оның орынбасарларына және Кеңсе Басшысына құжаттар қағаз жеткізгіштермен жіберіледі.

      Адресаттарға хат-хабарды (құжаттарды) жеткізгеннен кейін почтаның жеткізілуіне жауапты қызметкер тіркеу-бақылау карточкаларының екінші даналарын тіркеуге жауапты қызметкерге қайтарады, ол картотекаға оларды орналастырады.

      22. Премьер-Министрдің қарауына жолданатын құжаттар Премьер-Министрдің Хатшылығы (бұдан әрі - Хатшылық) қабылдау бөлмесінің қызметкеріне беріледі.

      Хатшылық тікелей Премьер-Министр, оның орынбасарлары немесе Кеңсе Басшысы бергендерді қоспағанда, тіркеуден өтпеген хат-хабарды қабылдамайды. Бұл ретте Премьер-Министр, оның орынбасарлары, сондай-ақ Кеңсе Басшысы тікелей қабылдаған хат-хабар дереу қызметтік хат-хабар секторына тіркеуге беруі тиіс.

      23. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінен келіп түсетін Президент актілерінің, Үкімет қаулыларының, Премьер-Министр өкімдерінің жобаларын (арнайы қаптамаларда), Премьер-Министрдің хаттары мен тапсырмаларын (таза қаптамаларда) Хатшылықтың қызметкері қабылдап алады және қажетті келісулер мен құжаттардың болуын тексереді, одан кейін Премьер-Министрге баяндау үшін және кейіннен қол қою үшін береді.

      24. Қалған хат-хабарды Хатшылықтың қабылдау бөлмесінің қызметкері қабылдап алады, оны алғандығы үшін қол қояды, одан кейін барлық келіп түскен құжаттар алдын ала зерделеу, қарарлар жобаларын дайындау және оларды Премьер-Министрге баяндау және кейіннен қол қоюға ұсыну үшін Хатшылықтың қызметкеріне беріледі.

      25. Хатшылыққа мазмұны бойынша Премьер-Министрдің шешім қабылдауын қажет етпейтін құжаттар келіп түскен жағдайда, Кеңсе Басшысымен не оның міндетін атқарушы тұлғамен келісім бойынша олар қызметтік хат-хабар секторы арқылы Премьер-Министр орынбасарларының қабылдау бөлмелеріне немесе Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне беріледі.

      Кеңсе Басшысының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша құжаттар тиісті тапсырмалардың жобаларымен бірге оның қабылдау бөлмесіне беріледі.

      Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының және Кеңсе Басшысының таяу және алыс шетелдерге сапарларына байланысты құжаттардың (материалдардың) төлнұсқалары Сыртқы байланыстар және протокол бөліміне жіберіледі.

      26. Кіріс хат-хабары мен ол бойынша қабылданған Премьер-Министр қарарларының қысқаша мазмұны тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізіледі.

      27. Премьер-Министрдің орынбасарларына, Кеңсе Басшысына жолданатын құжаттарды тиісінше Премьер-Министр орынбасарларының және Кеңсе Басшысының көмекшілері (кеңесшілері) немесе қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері қабылдайды, олар алған күні мен уақытын көрсете отырып, тіркеу-бақылау карточкасына құжаттарды алғаны үшін қол қояды.

      Премьер-Министрдің орынбасарларының, Кеңсе Басшысының және оның орынбасарларының қабылдау бөлмелерінде іс жүргізуді қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері жүргізеді, олар құжаттардың өтуі мен олардың тиісінше сақталуы үшін дербес жауапты болады.

      28. Премьер-Министр орынбасарларының немесе Кеңсе Басшысының қарарлардың жобаларын дербес немесе Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелерімен келісім бойынша дайындауды жүзеге асыратын көмекшілері (кеңесшілері) келіп түскен құжаттарды дереу хабарлайды. Құжатты қабылдау бөлмелерінде алдын ала зерделеу және баяндау мерзімі 2 сағаттан аспайды.

      29. Парламент депутаттарының сауалдары және Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының өтініштері бойынша Кеңсе Басшысы қарарларының жобаларын бөлімдердің қызметкерлері Кеңсенің басқа тиісті құрылымдық бөлімшелерімен келісім бойынша дайындайды.

      30. Премьер-Министрдің орынбасарларына берілген құжаттар қараусыз қайтарылған жағдайларда Премьер-Министр орынбасарларының көмекшілері (кеңесшілері) немесе қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері қайтарылған құжаттарға құжатты қайтару себебінің өздері қол қойған жазбаша негіздемесін қоса тіркейді.

      31. Үкімет пен Кеңсе Басшылығының кіріс құжаттары (тапсырма, нұсқау) бойынша қарарлары белгіленген үлгідегі бланкілерге (фишкаларға) басылады немесе оларға сәйкес келетін электрондық құжаттардың шаблондарын пайдалана отырып жасалады және қажет болған жағдайда олардың құзыретіне сәйкес Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерімен келісіледі.

      32. Қарарда:

      орындаушылар (ұйымдардың атауы атау септігінде, лауазымды тұлғалардың тегі мен аты-жөні барыс септігінде);

      құжатты қолданудың анық және толық мазмұны немесе орындаудың тәртібі мен сипаты;

      орындау мерзімі (қажет болған жағдайда);

      басшының толық жазылған жеке қолы (атының бірінші әрпі мен тегі);

      күні (күні, айы, жылы);

      құжаттың нөмірі;

      төменгі жақта, сызықтың астынан қарар қандай құжатқа қатысты екендігі, сондай-ақ бұл құжаттың күні мен нөмірі көрсетілуі тиіс. Қарар Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінде дайындалған жағдайда, оған қарар жобасын тікелей дайындаған қызметкер, осы бөлімшенің басшысы және мүдделі құрылымдық бөлімшелер басшылары бұрыштама соғуы тиіс.

      Қарарларды ресімдеудің үлгісі - 5-қосымша.

      33. Қаралған құжаттарды Үкімет пен Кеңсе Басшылығының көмекшілері (кеңесшілері) немесе қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері құжаттарды қарарларға сәйкес қайта белгілеу және жөнелту үшін тіркеу-бақылау карточкасымен бірге осы үшін арнайы бөлінген қызметкер арқылы, қызметтік хат-хабар секторына жібереді. Егер қарарда бақылауға қою туралы тапсырма болса немесе орындау мерзімі көрсетілсе, оның ішінде "жедел" белгісі немесе "баяндалсын", "ұсыныс енгізілсін" деген белгілер болса, онда қарардың төлнұсқасын қызметтік хат-хабар секторы бақылауға қою үшін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің бақылау секторына (бұдан әрі - бақылау секторы), ал одан кейін Кеңсенің қаралған құжаттар құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшесіне жібереді. Бұл ретте шұғыл құжаттар мен тапсырмаларды (орындау мерзімі үш жұмыс күніне дейін) адресаттарға жедел жөнелтуді қамтамасыз ету үшін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері, Үкімет пен Кеңсе Басшылығының көмекшілері (кеңесшілері) мен қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері, құрылымдық бөлімшелер басшылары көрсетілген құжаттар мен тапсырмаларды электрондық құжат айналымы жүйесін және факсимильдік байланысты пайдалана отырып, электрондық құжаттар форматында кейіннен оларды қызметтік хат-хабар секторы арқылы адресаттарға жөнелте отырып, беруі тиіс.

      34. Үкімет пен Кеңсе Басшылығының қабылдау бөлмелерінде, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде іс қағаздарын Үкімет пен Премьер-Министр Кеңсесінің Басшылығы, құрылымдық бөлімшелердің басшылары қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері немесе арнайы бөлінген қызметкерлер (бұдан әрі - қабылдау бөлмелерінің қызметкерлері) жүргізеді, олар құжаттардың өз бөлімшелерінің басшылары мен орындаушыларына уақтылы жеткізілуіне, құжаттарға тіркеу-бақылау карточкаларының бірінші даналарында жазбалар енгізудің толықтығы мен дұрыстығына, орындаушылардың тегі мен құжаттарға қарарлардың (тапсырмалардың, нұсқаулардың) Кеңсенің электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізілуіне, құжаттар мен оларға қарарлардың уақтылы жөнелтілуіне, құжаттарды тиісінше жедел сақтауға дербес жауапты болады.

      35. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің басшысы құжатты қарағаннан кейін, әдетте, құжат бойынша тікелей орындаушыға оны орындау жөнінде жазбаша тапсырма береді және құжатты қабылдау бөлмесінің қызметкеріне қайтарады, ол орындаушы туралы есептік деректерді Кеңсенің электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына және карточканың бірінші данасына дереу енгізеді. Осыдан кейін қызметкер арнайы журналға кіріс құжатының тіркеу нөмірін, күнін, қысқаша мазмұнын (атауын), орындаушының тегін енгізеді және тіркеу-бақылау карточкасына қолын қойдырып, оған құжатты береді. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінен құжатты алған сәттен бастап оны тікелей орындаушыға беруге дейінгі мерзім 4 сағаттан аспауы тиіс.

      Үкімет пен Кеңсе Басшылығы қарарының жобасын (қызметтік жазбаның немесе жауап жобасын) жинақтауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің орындаушысы әзірлейді, орындаушы, құрылымдық бөлімшенің меңгерушісі бұрыштама соғады.

      Премьер-Министр қарарларының жобаларына қол қоюға баяндар алдында Кеңсе Басшысы бұрыштама соғады.

      36. Құжат бойынша бірлесіп орындаушылар болған кезде негізгі орындаушыда келісілген қарардың (қызметтік жазбаның, әзірленген құжаттың) жобасы құжат бойынша орындаушы арқылы бірлесіп орындаушы құрылымдық бөлімше басшысының қабылдау бөлмесіне жіберіледі.

      Бірлесіп орындаушыда келісуге арналған мерзім - қызметтік хат-хабар секторының қызметкерінен құжатты алған сәттен бастап 3-4 сағаттан аспайды.

      37. Орындаушының және бірлесіп орындаушының құрылымдық бөлімшелерінде қарардың (қызметтік жазбаның, әзірленген құжаттың) жобасын дайындау мен келісуге арналған мерзім тікелей орындаушы құжатты алған сәттен бастап 2 жұмыс күнінен аспауы тиіс. Қарардың, қызметтік жазбаның (әзірленген құжат) жобасы бойынша бірлесіп орындаушыда ескертулер болған жағдайда оларды пысықтау жүзеге асырылады, ал бірлесіп орындаушылардың шешілмеген келіспеушіліктері болған жағдайда жазбаша дәлелді қарсылықтар ұсынылады.

      Қарардың (қызметтік жазбаның, әзірленген құжаттың) жобасын пысықтаудың, жазбаша қарсылықты дайындаудың жалпы мерзімі 1 жұмыс күнінен аспауы тиіс.

      38. Мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан Кеңсеге келіп түскен бақылаудағы құжаттардың орындалуы туралы есептер Кеңсенің қаралатын бақылаудағы құжаттар құзыретіне жататын және/немесе олардың орындалуын бақылау бекітіп берілген құрылымдық бөлімшелеріне жіберіледі.

      39. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне мәлімет үшін келіп түсетін құжаттар (заңдар, жарлықтар, қаулылар, өкімдер, өтініштер және басқа да материалдар) істің номенклатурасына сәйкес арнаулы папкаларда (файлдарда) қабылдау бөлмесінің қызметкерінде сақталады және қажет болған жағдайда істің ішкі жазбасына тиісті белгі қойылып, тиісті құрылымдық бөлімшелер қызметкерлеріне беріледі.

      40. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінде картотеканы қабылдау бөлмесінің қызметкері немесе арнайы бөлінген қызметкер жүргізеді, ол тіркеу-бақылау карточкаларына есептік жазбалардың енгізілу толықтығы мен дұрыстығына, басшылық қарарларының (тапсырмаларының, нұсқауларының) және тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына есептік деректердің енгізілуіне, құжаттардың және басшылық қарарларының, оның ішінде электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалана отырып, электрондық құжаттар форматында уақтылы жөнелтілуіне жауапты болады.

      Карточкалар тек құрылымдық бөлімшенің картотекасында ғана сақталады. Олардың құжаттармен бірге орындаушыларда сақталуына тыйым салынады. Бақылау құжаттарының картотекалары жеке жүргізіледі.

      Карточкада құжаттың орындалу барысы (еске салу, сұратулар, жауаптар, анықтамалар және т.с.с.) белгіленеді. Карточкалардағы жазбалар есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, сиямен айқын да анық жүргізіледі.

      Қаламмен жазуға, бояуға, тазартуға жол берілмейді. Жазбалар карточканың бір бланкісіне сыймаған жағдайда бастапқы карточкаға "N___ жалғасы" деген жазуы бар карточканың екінші бланкісі қоса тіркеледі.

      41. Орындалған және бақылаудан алынған құжаттарды құрылымдық бөлімшенің басшысы немесе оның осы мәселеге жетекшілік ететін орынбасары іске жібереді. Бұл ретте қажет болған жағдайда, құжат авторы қарау нәтижелері туралы хабардар етілуі тиіс. Орындаушы хат жазысуды жүйеге келтіреді, бастапқы құжат пен карточкаға: мәселе қалай, қандай құжатпен және қашан шешілгендігін, құжатқа кім қол қойғандығын жазады және жеке қолымен расталған "N іске" деген белгімен оларды құрылымдық бөлімшенің ағымдағы мұрағатты жүргізу үшін жауапты қызметкеріне береді.

      Егер құжат мәлімет үшін жіберілсе не онда Басшылықтың осындай мазмұндағы қарары болса, онда карточкаға "Мәселе шешілді" деген бағанға "Назарға алынды" деген жазба жасалады.

      Нақты мәселе бойынша Үкіметтің тиісті шешімі немесе Премьер-Министрдің өкімі қабылданған және қажетті құжаттар үкіметтік шешімдерді шығару секторына берілген жағдайда "Құжат N іске тігілді" деген бағанда "үкіметтік шешімдерді шығару секторында" деп көрсетіледі, ал "Мәселе шешілді" деген бағанға "200 _ ж. "___"________N____ № қаулымен (өкіммен)" деп жазылады. Бұл жағдайда үкіметтік шешімдерді шығару секторының орындаушыдан тиісті қаулыны немесе өкімді қабылдап алған қызметкері құжаттарды алғаны үшін қол қояды.

      Егер мәселе ауызша шешілсе, онда орындаушы құжаттың өзіне және карточкаға әңгіме болған адамның лауазымы мен тегін, оның қысқаша мазмұны мен күнін жазады.

      42. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің осы бөлімшедегі құжаттар төлнұсқаларының жедел сақталуы және ағымдағы мұрағатты жүргізу үшін жауапты қызметкері орындалған құжатты қабылдай отырып, олардың бар екендігін тіркеу-бақылау карточкасымен салыстырады, бекітілген номенклатураға сәйкес іске тігеді және есептік деректерді электрондық құжат айланымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізе отырып, іс пен томдардың нөмірлерін қояды, ал тіркеу-бақылау карточкасын орындалған құжаттар картотекасына орналастырады. Қажетті құжаттар болмаған немесе орындалған құжаттар дұрыс ресімделмеген жағдайда олар кемшіліктерін жою үшін орындаушыға қайтарылады.

      43. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі өз құзыретінің шеңберінде келіп түсетін хат-хабардың сипаты мен сапасын жүйелі түрде талдайды, қойылған мәселелерді шешу жөнінде қажетті, сондай-ақ құжат айналымын қысқарту жөнінде шаралар қабылдайды.

4. Шығыс және ішкі хат-хабарды ресімдеу

      44. Құжаттарды дайындаған кезде осы Нұсқаулықты және өзге де қолданыстағы ережелерді* басшылыққа ала отырып, мемлекеттік билік пен басқару органдарының, басқа да шаруашылық жүргізуші субъектілердің атауларын жазудың бірізділігін сақтаған жөн.

      Шығыс хаттары, әдетте, екі данада дайындалады және қол қойылады, бұл ретте Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесінің ағымдағы мұрағатында сақталатын екінші данасында бұрыштама соғу күні көрсетіле отырып, орындаушы мен осы құрылымдық бөлімше басшысының бұрыштамасы болуы тиіс.

      45. Қызметтік құжаттар (хаттар, баяндамалар, есептер және т.с.с.) қысқа, түсінікті болуы және белгіленген нысандағы бланкілерге басылуы тиіс (Кеңседен сыртқа жөнелтілген жағдайда).

      Кеңсе ішінде хат жазысу кезінде бланкілер пайдаланылмайды.

      46. Құжатты лауазымды адамға жолдау кезінде мекеменің атауы атау септікте, ал адресаттың лауазымы мен тегі барыс септігінде көрсетіледі.

      Басқа қаладағы адресатқа жолданатын құжатта оның атауынан кейін почтаның индексі, облыс, қала (село), көше, үйдің нөмірі көрсетіледі. Егер құжат факсимильдік байланыс арқылы жөнелтілсе, онда адресаттың факсимильдік аппаратының нөмірі көрсетіледі.

      Құжатта төрттен артық адресат болмауы тиіс. Құжатты төрттен артық мекен-жайға жолдау кезінде тарату көрсеткіші жасалады және құжаттың әр көшірмесінде тек бір мекен-жай ғана көрсетіледі.

      Құжат жолданған адресат жалпылама көрсетілуі мүмкін (мысалы, "барлық облыстар әкімдеріне").

      47. Шығыс құжаттары (хат-хабары) құжаттар деректемелерінің есептік деректерін электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, тіркеу-бақылау карточкаларында (1-қосымша) ескеріледі.

      Электрондық шығыс құжаттарын жасау (әзірлеу) кезінде Үкімет пен Кеңсенің ресми бланкілеріне сәйкес келетін электрондық құжаттардың шаблондары да пайдаланылады.

      48. Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Парламентіне, басқа мемлекеттер басшыларына құжаттар Үкімет немесе Премьер-Министр бланкілерінде дайындалып жіберіледі және Премьер-Министр екі данада қол қояды. Екінші данасында орындаушының, тиісті құрылымдық бөлімше басшысының және қажет болған жағдайда Премьер-Министрдің тиісті орынбасарының және Кеңсе Басшысының бұрыштамасы болуы тиіс. Көрсетілген шығыс құжаттары белгіленген тәртіппен электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалана отырып, электрондық құжаттар (хабарламалар) форматында жөнелтілуі (берілуі) мүмкін.

      Жекелеген ағымдағы мәселелер бойынша хаттарға Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы және оның орынбасарлары қол қоя алады. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерге сәйкес белгіленген үлгідегі тиісті бланкілерде орындалған хатқа Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен олардың орынбасарлары қол қоя алады.

      49. Республикалық органдар басшыларына, облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне тапсырмаларға, нұсқауларға Премьер-Министр, оның орынбасарлары, Кеңсе Басшысы арасында міндеттерді бөлуге сәйкес өздері жетекшілік ететін мәселелер бойынша Премьер-Министр, Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы (ол болмаған кезде - оның міндетін атқарушы тұлға), сондай-ақ Кеңсе Басшысы белгілеген құзыреті мен өкілеттіктеріне сәйкес Кеңсе Басшысының орынбасарлары қол қояды.

      50. Дайындалатын хатқа, әдетте, қысқа тақырып беріледі. Хат өтінішке немесе сауалға жауап ретінде жолданатын барлық жағдайда мекен-жайдан кейін (сол жағынан) бұл өтініштің немесе сауалдың нөмірі мен күні көрсетіледі (мысалы: "04.01.2000 N 101-ге").

      Құжатқа (хатқа, анықтамаға, есепке, баяндамаға) қосымшалар, әдетте, оның мәтінінен кейін парақтары мен даналарының саны көрсетіле отырып санамалануға тиіс.

      51. Шығыс құжатының толық немесе қысқартылған түрде келтірілген күні (күні, айы, жылы) (мысалы: 2008 жылғы 4 маусым немесе 04.06.2008) мен тіркеу нөмірі болуы тиіс. Күннің қысқартылған жазуы, әдетте, анықтамаларға, баяндамалық жазбаларға және т.с.с. қойылған қолдан кейін қойылады.

      Құжаттың шығыс нөмірі мынадай тәртіппен қойылады: алдымен Кеңсенің оны дайындаған құрылымдық бөлімшесінің индексі көрсетіледі; одан кейін құжат орындалған соң тігілуі тиіс істің номенклатура бойынша нөмірі сызықша арқылы көрсетіледі; одан кейін таяқша арқылы шығыс құжатының реттік нөмірі көрсетіледі (мысалы: 17-16/180). Құрылымдық бөлімшелердің индекстерін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі әзірлейді және Кеңсенің Басшысы бекітеді.

      52. Шығыс құжатын дайындаған орындаушының тегі мен оның қызметтік телефонының нөмірі, әдетте, құжаттың соңғы парағының сырт жағына жазылады (мысалы: А.И. Исаев, тел. 159798).

      53. Қайтару талап етілетін құжатты жолдау кезінде құжаттың бірінші парағына, жоғарғы бөлігінің оң жағына "Қайтарылуға жатады" деген мөртаңба қойылады.

      54. Барлық шығыс құжаттары (хат-хабары) жөнелту үшін қызметтік хат-хабар секторына жұмыс күндері сағат 12.30-ға дейін, ал сенбі күндері - сағат 11.00-ге дейін, шұғыл хат-хабар (орындалу мерзімі 5 күнге дейінгі) жұмыс күндері сағат 18.00-ге дейін, сенбі күндері - сағат 12.00-ге дейін тапсырылады.

      Кеңсе Басшысының (оның міндетін атқарушы тұлғаның) нұсқауы бойынша шұғыл хат-хабар жөнелту үшін басқа уақыттарда да тапсырылуы мүмкін.

      55. Шығыс жеделхаттарын тіркеу ағымдағы хат-хабармен бірдей жүргізіледі.

      56. Үкіметтік жеделхаттарға Премьер-Министр, оның орынбасарлары, Кеңсе Басшысы қол қояды. Жеделхаттардың мәтіні қысқаша, түзетусіз жазылады және машинкаға басылған бір беттен аспауы тиіс. Жеделхаттағы қол жеделхатқа қол қоюшы тұлғаның лауазымы мен тегі көрсетілетін жеке жолға ресімделеді. Жеделхатты ресімдеудің үлгісі - 6-қосымша.

      57. Мәтіні бірдей жеделхатты бірнеше мекен-жайларға жөнелту қажет болған жағдайда орындаушы оны адресаттар санына сәйкес көбейтеді.

      Мұндай жеделхаттарда әрбір данасында оны қайда жеткізу керек екендігі туралы мекен-жай деректері бар бір ғана белгіленген пункт жеке көрсетіледі.

      Жеделхатқа Кеңсенің жеделхатты дайындаған құрылымдық бөлімшесінің басшысы растаған тарату көрсеткіші қоса беріле отырып, адресаттарды жинақтап көрсетуге рұқсат етіледі (мысалы: "министрлерге және агенттіктердің төрағаларына").

      58. Жоғарыда көрсетілген талаптарды бұзып ресімделген жеделхаттарды қызметтік хат-хабар секторы жөнелтуге қабылдамайды.

      Арнайы байланыс органдары арқылы жөнелтілетін жеделхаттарды ресімдеу тәртібі арнайы нұсқаулықпен белгіленеді.

      59. Шығыс құжаттарын Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері жөнелтуге дайындайды, бұл ретте есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, басшылықтың қарарларын (тапсырмаларын, нұсқауларын) тіркеу карточкаларына енгізеді. Одан кейін шығыс құжаттары мен орындау мерзімдері көрсетілген, оның ішінде "жедел" деген белгісі, құжатты бақылауға алу туралы тапсырма не "баяндалсын", "ұсыныс енгізілсін" деген және т.с.с. белгілері бар қарарлар міндетті түрде бақылау секторына ұсынылады, ол бұларға "Бақылауға" немесе "Бақылауға алынды" деген мөртаңба қояды.

      Қызметкерлер жөнелтуге дайындаған құжаттар мен қарарларды, адресаттардың санына қарай олардың көшірмелерін және құрылымдық бөлімше басшылығы бекіткен тарату көрсеткішін (төрттен артық мекен-жайға жіберу кезінде) қызметкерлер адресаттарға жөнелту үшін қызметтік хат-хабар секторына береді.

      60. Қызметтік хат-хабар секторында жөнелту алдында шығыс құжаттарын ресімдеудің дұрыстығы тексеріледі. Үкімет Регламентінде және осы Нұсқаулықта белгіленген талаптарды бұзып ресімделген құжаттар түзету үшін Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелеріне қайтарылады. Жөнелтуге жауапты қызметкер құжаттар мен қарарлардың көшірмелерін олардың төлнұсқаларымен салыстырады, одан кейін оларды Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің нөмірлік дөңгелек мөрімен куәландырады, одан кейін онда жөнелтілетін құжаттардың адресаттарын, нөмірлерін және дана санын көрсете отырып, жөнелтілетін құжаттардың тізілімін (таратылым есебін, біржолғы қолхат) жасайды, осы деректерді құжаттың тіркеу-бақылау карточкасына енгізеді, жөнелтілетін құжаттарды нақты адресаттарға жөнелтуге арналған конверттерге салады және конверттерді адресаттарға жеткізу үшін тізілімдермен (бағыт парақтарымен, біржолғы қолхаттармен) бірге мемлекеттік фельдъегерлік немесе почта қызметінің қызметкеріне береді.

      61. Құжаттарды адресаттарға мемлекеттік фельдъегерлік немесе почта қызметі оларды жеткізу шұғылдығына қарай жөнелтеді. Құжатты жеткізу шұғылдығы дәрежесін Кеңсе Басшысы (оның міндетін атқарушы тұлға) анықтайды. "Шұғыл" деген белгісі бар хат-хабар таяу арадағы авиарейспен, автомобиль немесе темір жол фелдъегерлік бағытымен бірінші кезекте жеткізіледі. Мемлекеттік фелдъегерлік қызметке жедел басшылық етуді Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

      62. Хат-хабарды жөнелту Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі белгілеген кесте бойынша жүргізіледі. Құжаттарды қызметтік хат-хабар секторынан өтпей жөнелтуге тыйым салынады.

      63. Қызметтік хат-хабар секторы құжаттарды жөнелткеннен кейін тіркеу-бақылау карточкаларының артқы бетінде және деректерді электрондық құжат айланымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне қайтарылатын құжаттар мен оларға қарарлардың даналарында жөнелтілгені туралы белгі жасайды. Жөнелтуге тапсырылған құжатта көрсетілген дұрыс емес мекен-жай бойынша құжатты таратқаны үшін Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің құжатты әзірлеген орындаушысы жауапты болады.

      64. Адресаттардың тиісті бөлімшелері қызметкерлерінің құжаттардың тапсырылғанын растайтын қолдары бар жөнелтілген құжаттарға арналған тізілімдерді, сондай-ақ қандай да бір себеппен адресаттарға тапсырылмаған, тиісті белгісі бар құжаттар салынған конверттерді фелдъегерлер қызметтік хат-хабар секторына қайтарады. Құжаттарды жөнелтуге (тапсыруға) арналған тізілімдер, бағыт парақтары және біржолғы қолхаттар қызметтік хат-хабар секторында бір жыл бойы сақталады.

      65. Қызметтік хат-хабар секторының жөнелтуге жауапты қызметкері фельдъегерлік қызметтің немесе почта бөлімшесінің тізілімдер бойынша жөнелтуге пакеттерді қабылдауды ресімдеудің, сондай-ақ бағыт парақтары бойынша хат-хабарды адресаттарға тапсырудың (қолхатпен) дұрыстығын тексереді және құжаттарда көрсетілген адресаттарға сәйкес шығыс хат-хабарын уақтылы жөнелту үшін жауапты болады.

      66. Жөнелтілген құжаттардың төлнұсқаларын не олардың екінші даналарын қызметтік хат-хабар секторының жөнелтуге жауапты қызметкері есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізе отырып, тіркеу-бақылау карточкасында және/немесе тарату көрсеткішінде жөнелту туралы белгімен Кеңсенің жөнелтілетін құжаттарда қозғалатын мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшесінің арнайы стеллажының мекен-жай жәшігіне орналастыру жолымен жөнелтеді.

      67. Электрондық құжат айналымы жүйесін және электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сәуірдегі N 430 қаулысымен бекітілген тиісті Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық құжат айналымы ережесінде анықталады.

      68. Құжатты жөнелту туралы белгі жөнелту күні мен қызметтік хат-хабар секторының жөнелтуді жүзеге асыратын қызметкерінің қолын көрсете отырып, осы құжаттың екінші данасында "Жөнелтілді" деген сөзді жазып жүргізіледі.

      69. Үкімет пен Кеңсе Басшылығының, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері басшыларының бір адресатқа жолданатын хаттары, әдетте, төлнұсқада жөнелтіледі, ал екінші данасы есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, Кеңсенің тиісті бөлімшесіне қайтарылады. Егер адресаттар бірнешеу болса, онда оларға Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің нөмірлік дөңгелек мөрімен куәландырылған құжаттардың көшірмелері таратылады немесе көшірмелер электрондық құжаттар форматында берілуі мүмкін, ал жөнелтілгені туралы белгісі бар төлнұсқа тіркеу-бақылау карточкасының бірінші данасымен бірге есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына бір уақытта енгізе отырып, тиісті құрылымдық бөлімшеге қайтарылады.

      70. Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Кеңсе Басшысының (оның міндетін атқарушы тұлғаның) қарарлары Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің нөмірлік дөңгелек мөрімен куәландырылған түрде ғана таратылады, ал олардың төлнұсқалары өздерінің құзыретіне сәйкес Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелерінде қалады. Қолмен жазылған қарарлардың (тапсырмалардың, нұсқаулардың) көшірмелерін жөнелтуге жол берілмейді.

      71. Үкімет қаулылары адресаттарға тиісті бланкілерде орындалған, мөрмен куәландырылған көшірмелер түрінде ғана таратылады, ал олардың төлнұсқалары үкіметтік шешімдерді шығару секторында қалады. Адресаттарға таратылатын мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қаулылардың ресми көшірмелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің көгілдір немесе қызыл түсті бедері бар елтаңбалық мөрімен куәландырылады.

      72. Қаулыларды таратқаннан кейін үкіметтік шешімдерді шығару секторының шығаруға жауапты қызметкері істе бар құжаттардың тізбесін жасайды, оған қол қояды, істің парақтарын нөмірлейді, тарату көрсеткішінде жөнелтілім данасының саны (тиражы) және күні туралы белгілердің болуын тексереді, одан кейін істі ағымдағы мұрағатқа сақтауға орналастырады және есептік деректерді электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына енгізеді.

      73. Құжаттарды факсимильдік байланыс арқылы жөнелту кезінде орындаушы адресаттың факсимильдік байланыс аппаратының дәл нөмірін көрсетуі және құжаттың төлнұсқасы мен көшірмесін тиісті құрылымдық бөлімшенің басшысы қабылдау бөлмесінің қызметкеріне немесе Үкімет немесе Кеңсе Басшылығының тиісті қабылдау бөлмесінің қызметкеріне (көмекшіге, кеңесшіге) не қызметтік хат-хабар секторына тапсыруы тиіс. Жөнелтілгеннен кейін құжаттың факсимильдік байланыс арқылы жөнелтілгендігі туралы белгісі бар көшірмесі және төлнұсқасы Кеңсенің құжатты дайындаған құрылымдық бөлімшесіне қайтарылады, одан кейін төлнұсқа осы Нұсқаулыққа сәйкес почтамен дереу адресатқа жөнелтіледі.

      74. Парламенттің Мәжілісі қайтаратын заң жобаларын фельдъегерлік қызмет тіркеусіз Кеңсе Басшысының қабылдау бөлмесіне жеткізеді және Үкімет Регламентіне сәйкес шешім қабылдау үшін кеңесші (қабылдау бөлмесінің қызметкері) арқылы Кеңсе Басшысына баяндалады. Бұл ретте көрсетілген заң жобаларына ілеспе хаттардың көшірмелерін Кеңсе Басшысының кеңесшісі (қабылдау бөлмесінің қызметкері) Үкіметтің Парламент Мәжілісіндегі Өкілдігіне береді.

      __________________

       * Құжаттар Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Мұрағаттарды басқару және құжаттама комитеті төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 33 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұйымдарында құжаттау мен құжаттаманы басқарудың үлгілік ережесіне сәйкес ресімделуі тиіс.

5.""Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар
құжаттармен жұмыс істеу

      75. "Қызмет бабында пайдалану үшін" (бұдан әрі - "ҚПҮ") деген белгісі бар құжаттардағы, істер мен басылымдардағы таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа тартылуына шектеулер қызметтік қажеттіліктен туындаған, Кеңсенің немесе басқа да мемлекеттік органдардың қызметіне қатысты мәліметтер жатады.

      Ашық баспасөзде жариялауға, радио мен теледидар бойынша, ашық электрондық байланыс және Интернет желілерінде таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты беруге тыйым салынады.

      76. Кеңсеге келіп түскен "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттар қызметтік хат-хабар секторында қабылданады, тіркеледі және есепке алынады. Бұл ретте карточкалардағы тіркеу нөмірлеріне "ҚПҮ" деген белгі қосылады және дананың нөмірі қойылады.

      77. Кеңсе бөлімшелерінде таратылуы шектелген мәліметі бар құжаттарды дайындау және ресімдеу кезінде оларға "ҚПҮ" деген белгісі мен дананың нөмірі қойылады.

      "ҚПҮ" деген белгіні қоюдың қажеттілігін орындаушы және/немесе құжатқа қол қойған басшы айқындайды.

      78. Кеңсе Басшысының, оның орынбасарларының және Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері басшыларының, егер алған құжаттағы мәліметтер таратылуы шектеулі мәліметтердің тізбесіне кірмейтін болса, одан "ҚПҮ" деген белгіні алып тастауға құқығы бар. Олар осы Нұсқаулықта көзделген тәртіппен бұл құжаттардың көшірмелерін жасауға рұқсат бере алады. "ҚПҮ" деген белгісі бар ксерокөшірме құжаттар есебін жүргізу әр данасы бойынша жүзеге асырылады. "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттар басқа құпия емес құжаттардан бөлек, металл сейфтер мен шкафтарда сақталуы тиіс.

      79. "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттарды қызметтік хат-хабар секторына жөнелтуге тапсырар алдында оларға даналарының нөмірлері қойылады. Мұндай құжаттарды бірнеше мекен-жайға жөнелту кезінде құжаттармен бірге жөнелтілетін даналардың нөмірлері көрсетіле отырып, Кеңсенің құжатты дайындаған құрылымдық бөлімшесінің меңгерушісі немесе оның орынбасары қол қойған тарату көрсеткіші қоса беріледі. "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттар пакеттеріне де "ҚПҮ" деген белгі қойылады.

      80. Кеңсе қызметкерлері "ҚПҮ" деген белгісі бар құжаттарды жоғалтқаны, таратылуы шектеулі ақпараттарды жариялағаны немесе таратылуы шектеулі мәліметтерді қамтитын ақпараты бар құжаттармен жұмыс істеу ережесін бұзғаны үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапқа тартылады.

6. Үкімет мәжілістерін және Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі мен оның орынбасарлары өткізетін
кеңестерді дайындау және өткізу тәртібі

      81. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілістерінде қаралуға жататын мәселелердің тізбесі тоқсан сайын Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімімен бекітіледі.

      82. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі мәжіліске дейін 5 күн бұрын мемлекеттік және орыс тілдерінде белгіленген нысан бойынша Үкімет мәжілісі күн тәртібінің жобасын, шақырылғандардың алдын ала тізімін жасайды және оларды Кеңсе Басшысына қол қоюға береді.

      83. Кеңсе Басшысы қол қойған Үкімет мәжілісінің күн тәртібін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі дереу 1 жұмыс күні ішінде онда баяндамашылар ретінде көрсетілген мемлекеттік органдардың және ұйымдардың басшыларына, сондай-ақ Кеңсенің күн тәртібіне енгізілген мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына жібереді. Телефонограмма Үкімет мәжілістеріне қатысушылардың көмекшілері мен қабылдау бөлмелерінің қызметкерлеріне беріледі.

      84. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі Үкімет мүшелерінің, агенттіктер төрағаларының, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар басшыларының және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар өкілдерінің, құрылымдық бөлімшелер басшыларының мәжіліске келуіне жауап береді.

      Басқа да шақырылған тұлғалардың келуін Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі қамтамасыз етеді.

      85. Мәжіліс залын техникалық дайындауды (дыбыс күшейткішті, дыбыс жазбаны және микрофондарды, электрондық дауыс беру пульттерін, бейнепроекторды, экранды, сусынды, жазу керек-жарақтарын, тиісті жарық беруді және кондиционерлеуді, слайдтар көрсетуге дайындықты қамтамасыз ету және т.б.) Қаржы-шаруашылық бөлімі жүзеге асырады.

      86. Үкімет мәжілісінде қарауға дайындалған мемлекеттік және орыс тілдеріндегі материалдарды, Үкімет мәжілісіне шақырылғандардың тізімін анықтау немесе нақтылау жөніндегі ұсыныстарды мәселені дайындауға жауапты мемлекеттік орган мәжіліске дейінгі 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал таныстырулардың электрондық нұсқаларын мәжіліс болатын күннің алдындағы күнгі сағат 17.00-ден кешіктірмей енгізеді.

      87. Үкімет мәжілістері Премьер-Министрдің не Премьер-Министрдің міндетін атқарушы тұлғаның тапсырмасы бойынша жедел тәртіппен өткізілетін ерекше жағдайларда материалдар Кеңсеге ол өткізілетін күні енгізілуі және Үкімет мәжілісіне қатысушыларға тікелей мәжілісте жеткізілуі мүмкін.

      88. Кеңседе материалдардың уақтылы енгізілуі жөніндегі бақылау үшін мәжілісте қаралатын мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімше жауапты болып табылады.

      89. Үкімет мәжілісіне материалдар уақтылы тапсырылмаған, сондай-ақ олар толық емес көлемде және сапасыз пысықталған түрде ұсынылған жағдайда Премьер-Министр не оның келісімі бойынша Кеңсе Басшысы жоспарланған мәселені қараудан алу немесе оны қарауды басқа мерзімге ауыстыру туралы шешім қабылдайды.

      90. Үкімет мәжілісіне материалдар хаттамалық шешімнің жобасын, көлемі 5 беттен аспайтын анықтамаларды, салыстырма кестелерді, слайдтарды, ақпараттық (талдамалық) және Үкімет мәжілісінде қаралатын мәселелер бойынша басқа да материалдарды қамтуы және мемлекеттік және орыс тілдерінде енгізілуі тиіс.

      91. Қаралатын мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелер материалдарды талдауды жүргізеді, жүргізу тәртібінің жобасы бойынша ұсыныстар және қажет болған кезде материалдар бойынша анықтама жасайды және егер Кеңсе Басшысы өзге мерзім белгілемеген болса, мәжіліске дейін 4 күнтізбелік күннен кешіктірмей Кеңсе Басшысының қарауына енгізеді.

      92. Жүргізу тәртібінің жобасы, материалдар бойынша анықтама, егер Кеңсе Басшысы өзге мерзім белгілемеген болса, мәжіліске дейін кемінде 3 күнтізбелік күннен кешіктірмей қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшемен, Кеңсе Басшысымен келісіледі.

      93. Кеңсе Басшысымен келісілген және құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қойған жүргізу тәртібінің жобасы, ақпараттың қағаз және электрондық жеткізгіштердегі анықтамасы, сондай-ақ олардың электрондық нұсқасы пысықтау үшін Премьер-Министрдің кеңесшісіне жіберіледі.

      94. Үкімет мәжілісіне шақырылғандар тізімінің түпкілікті нұсқасын жасау үшін мәжіліс алдындағы күні Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі шақырылғандардың тізімін нақтылайды.

      95. Мәжіліске қатысушылардың құрамындағы барлық өзгерістер туралы Кеңсе Басшысына баяндалады. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі анықтама жасайды, онда Үкімет мәжілісінің кворумын және себептерін көрсете отырып, қатыспаған Үкімет мүшелерінің тізімін анықтайды.

      96. Үкімет мәжілісіне шақырылғандардың түпкілікті тізіміне Кеңсе Басшысы қол қояды.

      97. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі мәжіліс алдындағы күні Кеңсе Басшысы қол қойған шақырылғандар тізімінің түпкілікті нұсқасын көбейтеді:

      1) отырғызуды жүзеге асыру үшін бір данасын Сыртқы байланыстар және хаттама бөліміне береді;

      2) нөмірлік мөртабан қойғаннан кейін бір данасын Премьер-Министрдің күзет қызметіне және үш данасын әкімшілік ғимараттың күзетіне береді;

      3) Премьер-Министрдің (түпнұсқа), оның орынбасарларының және Кеңсе Басшысының атаулы папкаларына салады не көрсетілген папкаларға салу үшін тиісінше Хатшылыққа және Кеңсе Басшысының көмекшісіне береді;

      4) Кеңсе Басшысына кворум туралы баяндайды.

      98. Әдетте, Үкімет мәжілістерінің кейіннен фонограммаларды толық жазып және оларды қағазға басып шығарып, дыбысжазбасы жүргізіледі. Қажет болған кезде Кеңсе Басшысының нұсқауы бойынша мәжілістің бейнежазбасы жүргізілуі мүмкін.

      Хаттаманың шынайылығын қамтамасыз ету мақсатында мәжіліс барысында Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің қызметкері баяндамашылар мен сөз сөйлеушілердің тегін, Үкімет мүшелері және қатысушылар айтқан ескертулер мен ұсыныстарды жұмыс бабында жазуды, сондай-ақ мәжіліс фонограммасының толық жазылуымен (егер мұндай жүргізілсе) салыстырылатын талқыланатын мәселелер бойынша төрағалық етуші берген тапсырмаларды есепке алуды жүргізеді.

      99. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі ілеспе аударма (мемлекеттік және орыс тілдері) үшін жауапты болып табылады.

      100. Баяндамашылардың таныстыруларын (слайдтарын) көрсетуді тексеруді мәжіліс өткізілер алдындағы күні құзыретіне таныстыратын мәселелер кіретін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі мен Қаржы-шаруашылық бөлімі баяндамашы мемлекеттік органдардың өкілдерімен бірлесіп жүргізеді. Таныстыруларды (слайдтарды) көрсету тәртібі мен оған қойылатын талаптарды Кеңсе Басшысы анықтайды.

      101. Мәжіліске қатысушыларды тіркеуді Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

      102. Мәжіліске қатысушыларды тіркеу мәжіліс басталғанға дейін кемінде 30 минут бұрын, ал кеңейтілген мәжілістерде - мәжіліс басталғанға дейін 1 сағат бұрын басталады.

      103. Мәжіліске қатысушыларды тіркеу, әдетте, мәжіліске дейін 5 минут бұрын аяқталады.

      104. Үкімет мүшелері, агенттіктердің төрағалары, ұлттық холдингтердің, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдардың басшылары, баяндамашылар келмеген жағдайда Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің тіркеуді жүзеге асыратын қызметкері келмеген қатысушының көмекшісімен немесе қабылдау бөлмесінің басшысымен дереу хабарласады, келмеудің себептерін нақтылайды және бұл туралы Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысына хабарлайды.

      105. Тіркеу аяқталғаннан кейін мәжіліске нақты қатысатындардың тізімі және Үкімет мәжілісінің кворумы айқындалған түпкілікті анықтама және себептерін көрсете отырып, Үкіметтің келмеген мүшелерінің тізімі Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысына беріледі.

      106. Премьер-Министр, Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы үшін материалдар 1:1 ауқымда (А4 форматында) тираждалады, мәжіліске басқа да қатысушылар үшін материалдар әдетте, азайтылып (А5 форматы) көбейтіліп таратылады және әрбір мәселе бойынша жеке-жеке брошюраланады.

      107. Премьер-Министрге, оның орынбасарларына, Кеңсе Басшысына арналған материалдар арнайы тыстарда реттік нөмірін көрсете отырып, атаулы папкаларға жинақталады және мәжіліске дейін 2 күн бұрын Хатшылыққа, тиісті қабылдау бөлмелеріне беріледі.

      Материалдарға қосымша Премьер-Министрдің және Кеңсе Басшысының папкілеріне қаралатын мәселелер (болған жағдайда) құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелердің анықтамалары қоса салынады.

      Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі Премьер-Министрге, оның орынбасарларына, Кеңсе Басшысына арналған материалдарды жинақтауға жауапты болып табылады. Үкімет мәжілісінде қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімше:

      Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне - Кеңсе Басшысымен келісілген шақырылғандардың тізімі (Үкімет мүшелерінен және Үкіметтің құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдардың бірінші басшыларынан басқа);

      Хатшылыққа - Кеңсе Басшысы белгілеген тәртіппен ресімделген және Кеңсе Басшысының тиісті орынбасарымен келісілген қаралатын мәселе бойынша Үкімет мәжілісін жүргізу тәртібінің жобасы, сондай-ақ Үкімет мәжілісінің қарауына енгізілген құжаттар бойынша анықтама дайындайды және мәжіліске дейін 3 күнтізбелік күн бұрын ұсынады. Бұл ретте Хатшылық мәжіліске арналған материалдар салынған папкаларды Премьер-Министр үшін жинақтауды жүзеге асырады, ал жүргізу тәртібінің түпкілікті көшірмесін Кеңсе Басшысының қабылдау бөлмесіне береді.

      Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі мәжіліске шақырылғандардың жалпы тізімін жасайды, оған Кеңсе Басшысы қол қояды.

      108. Кюверттік карточкаларды қоюды және мәжіліске қатысушыларды отырғызуды Кеңсенің Сыртқы байланыстар және хаттама бөлімі жүзеге асырады.

      109. Үкіметтің мәжілістерінде Премьер-Министр, ал ол болмағанда - Премьер-Министр белгілеген тәртіппен Премьер-Министрдің орынбасары не Премьер-Министрдің міндетін атқарушы төрағалық етеді.

      110. Мәжілістерге Президент қатысқан кезде Қазақстан Республикасының Президенті немесе оның тапсырмасы бойынша Премьер-Министр төрағалық етеді.

      111. Үкімет мәжілістері ашық болып табылады және мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Президентінің не Премьер-Министрінің бастамасы бойынша Үкіметтің жабық отырыстары өткізілуі мүмкін.

      112. Егер мәжіліске Үкімет мүшелерінің кемінде үштен екі бөлігі қатысса, ол заңды болып есептеледі. Үкімет мүшелері мәжілістерге алмастыру құқығынсыз қатысады.

      113. Қаулылардың жобаларын қарау мәжілістің күн тәртібіне енгізіледі және осы Нұсқаулықта көрсетілген тәртіпке сәйкес Үкімет мүшелерінің назарына жеткізіледі.

      114. Үкіметтің мәжілістерінде қаулы жобасы бойынша әзірлеуші мемлекеттік органның басшысы баяндайды. Қолда бар ескертулер мен ұсыныстар бойынша жоба жөнінде Кеңсе Басшысы баяндайды.

      115. Үкімет қаулыларының әрбір жобасы бойынша Үкімет мүшелерінің дауыс беру нәтижелерін көрсете отырып, хаттамалық шешім қабылданады.

      116. Үкімет қаулылары Үкімет мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады.

      117. Үкіметтің мәжілісі барысында Кеңсенің құзыретіне қаралатын мәселе жататын құрылымдық бөлімшесінің қатысып отырған қызметкері не осы бөлімшенің басшысы хаттамалық жазбалар жүргізеді.

      118. Үкімет мәжілісінде қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді.

      119. Фонограмманы толық жазу және оларды басып шығару мәжілістен кейін бір күн мерзімде жүзеге асырылады. Қағазға басып шығарылған фонограмма көбейтіліп таратылады және Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі мәселелері Үкімет мәжілісінде қаралған құрылымдық бөлімшелерге береді.

      120. Хаттамалар Үкімет мәжілісінің стенограммасы негізінде және соған сәйкес дайындалады. Премьер-Министрдегі кеңестердің хаттамаларын дайындау кезінде осындай тәртіп қолданылады.

      121. Мәжілісте қаралған мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелер құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған хаттамалық шешімнің жобасын, сондай-ақ ақпаратты электрондық жеткізгіштегі хаттаманың жобасын дайындайды және мәжілістен кейін екі күн мерзімде Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне табыс етеді.

      122. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі Үкімет мәжілісінің хаттамасын Кеңсенің мәжілісте қаралған мәселелер құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелері дайындаған хаттамалық шешімдер жобаларының негізінде Үкіметтің елтаңбалық бланкісінде жасайды.

      123. Елтаңбалық бланкіге ауыстырғаннан кейін хаттамаға орындаушы және Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілері (өздерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша), Кеңсе Басшысының орынбасарлары (міндеттерді бөлуге байланысты), Премьер-Министрдің орынбасарлары, Кеңсе Басшысы бұрыштама қояды және мәжілістен кейін үш күні мерзімде Премьер-Министрге қол қоюға беріледі.

      124. Хаттамаға қол қойылғаннан кейін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі бір күн мерзімде Үкімет мүшелеріне, агенттіктердің төрағаларына және хаттамада өздеріне қатысты бөлігінде тапсырмалар берілген адресаттарға хаттамадан үзінді көшірме дайындайды, мемлекеттік тілге аударуды, мәтіндердің дәлме-дәлдігін тексеруді, бақылауға қоюды және таратуды қамтамасыз етеді.

      125. Кеңсенің қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшесі кеңеске материалдарды, шақырылғандардың тізімін, хаттаманың жобасын дайындауды ұйымдастыруға жауапты болып табылады.

      126. Премьер-Министрдегі кеңеске шақырылғандардың тізімін Кеңсе Басшысы бекітеді.

      127. Кеңеске материалдарды, Премьер-Министрде өтетін кеңесті жүргізу тәртібінің жобасы кеңеске дейін 1 күн бұрын Хатшылыққа жіберіледі.

      128. Премьер-Министрдің орынбасарында, Кеңсе Басшылығында өтетін кеңеске материалдар тиісті қабылдау бөлмелеріне кеңестің алдындағы күні жіберіледі.

      129. Кеңеске қатысушылардың келуін, оларды тіркеуді Кеңсенің қаралатын мәселе құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшесі қамтамасыз етеді.

      130. Үкімет (Кеңсе) Басшылығында өтетін кеңестер міндетті түрде хаттамаланады. Хаттамаларға хронологиялық тәртіппен (жыл басынан бері) іс номенклатурасына сәйкес есептік нөмірлер беріледі.

      131. Кеңесте жұмыс жазбаларын жүргізуді Кеңсенің мәселені дайындауға жауапты болып табылатын құрылымдық бөлімшесінің оған қатысып отырған қызметкері не төрағалық етуші белгілеген тұлға жүзеге асырады.

      132. Хаттаманы ресімдеуді, Кеңсенің мүдделі құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен келісуді және кеңесте төрағалық етушіге қол қоюға ұсынуды кеңес өткізілген күннен бастап 3 күннен кешіктірмей қызметкері хаттаманы жүргізген Кеңсенің бөлімшесі жүргізеді.

      133. Премьер-Министрде және оның орынбасарларында өткен кеңестердің хаттамалары міндетті түрде Кеңсенің Басшысымен келісіледі.

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен
Премьер-Министрінің өкімдері жобаларының Премьер-Министр
Кеңсесінде ресімделу және өту тәртібі

      134. Премьер-Министрдің Кеңсесіне енгізілетін Үкімет қаулыларының жобаларын, Қазақстан Республикасының Президенті актілерінің жобаларын, заң жобаларын (бұдан әрі - жобалар) үкіметтік шешімдерді шығару секторы сәрсенбі күні сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін қабылдайды.

      135. Жобаны енгізген мемлекеттік органның өкілі жобаның төлнұсқасын үкіметтік шешімдерді шығару секторының меңгерушісіне тапсырады, ол жобаның Үкімет Регламенті мен осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкестігін тексереді.

      136. Премьер-Министрдің Кеңсесінде Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жобаны мемлекеттік және орыс тілдері ережелерінің сақталуына, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндердің дәлме-дәлдігіне және Үкімет Регламентінің, осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкестігіне алдын ала тексеруді, Заң бөлімі заңдық техника ережелерінің сақталуын әрі жобаның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тексеруді ұйымдастырады. Алдын ала тексеру жүргізуге арналған мерзім жоба түскен сәттен бастап 3 жұмыс күнінен аспауы тиіс.

      137. Белгіленген тәртіппен тіркелген, бұрын тіркелген құжатқа келіп түскен (Үкімет немесе Кеңсе Басшылығы бұрын берген тапсырмаларды орындау үшін) Үкімет қаулыларының жобалары олардың құзыретіне сәйкес Кеңсенің құрылымдық бөлімшесіне тікелей жіберіледі.

      138. Үкімет қаулыларының жобаларын (заң жобаларын қоспағанда) алдын ала тексерудің нәтижелері туралы Заң бөлімінің және Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушілері Кеңсе Басшысына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға хабарлайды.

      Баяндаудың қорытындылары бойынша Кеңсе Басшысы алдын ала тексерілген Үкімет қаулыларының жобалары бойынша бар ескертулерді талқылау үшін орталық атқарушы органдар жауапты хатшыларының (Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын лауазымды тұлғалардың) қатысуымен кеңес еткізу туралы шешім қабылдайды.

      Кеңсе Басшысындағы кеңесте мынадай шешімдер қабылданады:

      қаулының жобасы Үкіметтің мәжілісіне шығарылсын;

      қаулының жобасы Кеңсенің тиісті бөлімінде пысықталсын және ол Үкіметтің мәжілісіне шығарылсын;

      қаулының жобасы әзірлеуші мемлекеттік органға қайтарылсын.

      139. Жоба:

      1) жобаны кез келген негіздер бойынша дауыс беруге шығарғанға дейін Премьер-Министрдің шешімі бойынша;

      2) Премьер-Министрдің орынбасарларында өткен кеңестердің хаттамасы негізінде пысықтауға қайтарылуы мүмкін.

      Әзірлеуші мемлекеттік органның жобаны жұмыс тәртібімен пысықтау мерзімі 10 жұмыс күнінен аспауы тиіс.

      140. Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдері жобаларының Кеңседе өту мерзімі осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес белгіленеді.

      Алдын ала тексеруді қоса алғанда, Кеңседе жобалардың өту мерзімі (жобаның тіркелген күнінен бастап қол қойылған құжатты шығаруға тапсырғанға дейін): Үкімет қаулыларының жобалары үшін 10 жұмыс күнінен (басымдықты заң жобалары мен шұғыл деп жариялау жоспарланып отырған, өту мерзімі 5 күнтізбелік күннен аспауы тиіс заң жобаларын қоспағанда); Премьер-Министр өкімдерінің жобалары үшін 5 жұмыс күнінен аспауы тиіс. Жобалар мәтінінің көлемі үлкен және күрделі болуына байланысты өту мерзімін (басымдықты заң жобаларының және шұғыл деп жариялау жоспарланып отырған заң жобаларының өту мерзімінен басқа) Кеңсе Басшысы не оның міндетін атқарушы тұлға ұзартуы мүмкін.

      141. Үкімет Қазақстан Республикасының Президенті актілерінің жобаларына бастамашылық жасаған жағдайда олар Үкіметтің Регламентіне сәйкес Президент Әкімшілігіне енгізіледі. Бұл ретте енгізілетін жобалардың және оларға материалдардың көшірмелері Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің үкіметтік шешімдерді шығару секторында қалады.

      142. Кеңсе Басшысы Премьер-Министрге келіп түскен жобалар, жобаны Үкіметтің мәжілісіне немесе Үкімет мүшелерінің сырттай дауыс беруіне шығару туралы ұсыныстар туралы, сондай-ақ алдын ала тексеру барысында анықталған жобаға ескертулер туралы хабарлайды.

      143. Үкімет мәжілісіне шығару туралы олар бойынша шешім қабылданған жобалар Үкімет мәжілісіне тиісті анықтама дайындау үшін Кеңсенің қаралатын жобалардың мәселелері құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшелеріне жіберіледі.

      144. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері Үкіметтің отырысына енгізілетін жобалар бойынша:

      үш күн мерзімде:

      жобаларды Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде бар ескертулерді ескере отырып пысықтайды;

      заңдық техникасы бойынша ескертулері болған жағдайда жояды, мемлекеттік және орыс тілдері ережелерінің сақталуын, сондай-ақ жобалардың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің дәлме-дәлдігін қамтамасыз етеді;

      жобаларды тиісті бланкіде ресімдейді;

      жобаларға мүдделі құрылымдық бөлімшелерде және Кеңсе Басшысының орынбасарларында (олардың міндеттерді бөлуіне сәйкес) бұрыштама соғады;

      жоба бойынша анықтаманы Кеңсе Басшысына қол қоюға ұсынады. Үкімет отырысын өткізуге дейін екі күннен кешіктірмей толық дайындалған құжаттардың пакетін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне береді.

      Үкіметтің отырысында Үкімет мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданған қаулылардың жобалары сол күні Премьер-Министрдің орынбасарларына (тиесілілігі бойынша) және Кеңсе Басшысына бұрыштама соғуға беріледі, одан кейін Премьер-Министрге қол қоюға беріледі. Қаулының жобасына Кеңсе Басшысы қол қойған Үкімет мүшелерінің дауыс беру қорытындылары туралы анықтама қоса беріледі.

      Тіркелген жобалардың төлнұсқалары Кеңсе Басшысының отырысында олар қаралғанға дейін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінде сақталады.

      145. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің Үкімет мәжілісіне енгізілген жобалар бойынша ескертулері Кеңсе Басшысына қол қоюға ұсынылатын анықтамада көрсетіледі.

      146. Үкімет қаулыларының жобаларына сырттай дауыс беру Премьер-Министрдің немесе Кеңсе Басшысының тапсырмасы бойынша жүргізіледі.

      147. Үкімет мүшелерінің сырттай дауыс беруіне арналған мерзім дауыс беру үшін жоба (жоба бойынша материалдар) таратылған күннен бастап 3 жұмыс күнінен аспауы тиіс. Қажет болған кезде Премьер-Министр және Премьер-Министрмен келісім бойынша Кеңсе Басшысы дауыс беруге арналған мерзімді қысқартуы мүмкін.

      148. Сырттай дауыс беру мерзімі аяқталғанға дейін Үкімет мүшелері Премьер-Министрдің Кеңсесіне өз пікірлерін білдіретін жазбаша жауаптар жібереді. Жазбаша жауап көрсетілген мерзімде болмаған жағдайда Үкімет мүшесі жобаны қабылдау үшін дауыс берді деп саналады.

      149. Егер жоба бойынша Үкімет мүшелері жалпы санының көпшілігі жобаны қабылдау үшін дауыс берсе, сырттай дауыс беру өтті деп саналады.

      150. Жоба бойынша сырттай дауыс беруді ұйымдастыруды Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жобаны (жоба бойынша материалдарды) Үкімет мүшелерінің ресми электрондық мекен-жайларына жіберу, сондай-ақ факсимильдік немесе арнайы байланыс арқылы беру жолымен жүзеге асырады.

      151. Үкімет қабылдаған жобаны Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі бұрыштама қоюды (келісуді) қамтамасыз ету және қол қоюға ұсыну үшін Кеңсенің қаралатын жоба мәселелері құзыретіне жататын құрылымдық бөлімшесіне жібереді. Бұл ретте жобаға қаулылардың (Премьер-Министр өкімдерінің) жобаларын Кеңседе келісу парағы қоса тіркеледі (7-қосымша). Қаулылар мен өкімдердің әрбір өту сатысында Кеңсенің барлық құрылымдық бөлімшелерінде келісу парағын толтыру міндетті. Қаулылар мен өкімдердің жобаларын келісу парағы қаулының немесе өкімнің жобасына басқа да материалдармен бірге істе болуға тиіс және алуға жатпайды.

      152. Жобаға орындаушы қол қояды және Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшелерінің меңгерушілері, Премьер-Министрдің орынбасары (тиісті мәселелерге жетекшілік ететін), Кеңсе Басшысы және оның орынбасары (тиісті мәселелерге жетекшілік ететін) бұрыштама қояды және Хатшылық арқылы Премьер-Министрге қол қоюға ұсынылады.

      153. Қаулы мәтінінде оны жариялау қажеттігіне нұсқау болған не қаулыға Премьер-Министрдің немесе Кеңсе Басшысының (олар болмаған кезде - тиісінше Премьер-Министрдің немесе Кеңсе Басшысының міндетін атқарушы тұлғалардың) осы қаулыны жариялау туралы тапсырмасы қоса берілген жағдайда орындаушы тарату көрсеткішіне Премьер-Министрдің Баспасөз қызметін қосуға міндетті, ол Үкімет Регламентіне сәйкес қаулылардың бұқаралық ақпарат құралдарында уақтылы жариялануын қамтамасыз етеді.

      Тарату көрсеткішінің дұрыс ресімделуі үшін, сондай-ақ оған қажетті лауазымды адамдардың, мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың кіргізілгені немесе кіргізілмегені үшін жобаның Кеңседе өтуі үшін жауап беретін Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің басшысы жауапты болады.

      Орындаушы шығаруға толық дайын қаулыны (өкімді) және оның ақпаратты электрондық жеткізгіштегі көшірмесін келісу парағына қолын қойғызып, үкіметтік шешімдерді шығару секторының меңгерушісіне тапсырады (немесе электрондық құжат форматында жібереді).

      154. Үкімет қаулыларының жобалары Үкімет мәжілісінде қарағаннан немесе сырттай дауыс беру мерзімі аяқталғаннан кейін үш күн ішінде Премьер-Министрге қол қоюға баяндалуға тиіс.

      155. Үкіметтік шешімдерді шығару секторы Үкіметтің қол қойылған қаулысын ала отырып, істі түпкілікті қалыптастырады, онда бастапқы материалдардың және оларға қосымшалардың бар-жоғын, қажетті келісулер мен тарату көрсеткішінің бар-жоғын тексереді, жобалардың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің дәлме-дәлдігін 1 жұмыс күні ішінде қайта тексереді.

      156. Істе барлық қажетті құжаттар болғанда және олар тиісінше орындалған кезде үкіметтік шешімдерді шығару секторының меңгерушісі Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісіне бұл туралы хабарлайды, одан кейін үкіметтік шешімдерді шығару секторының шығаруға жауапты тиісті қызметкері жобаны тіркейді және оны Үкіметтің елтаңбалық мөрімен куәландыруды және Кеңсенің осы жобаны дайындауды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесінің меңгерушісі қол қойған тарату көрсеткішіне сәйкес адресаттарға жөнелту үшін қызметтік хат-хабар секторына беруді қамтамасыз етеді. Жекелеген жағдайларда тарату көрсеткішіне сәйкес адресаттарға қаулылардан оларға қатысты бөлігіндегі үзінді көшірме ғана жіберіледі.

      157. Үкімет қаулылары адресаттарға Үкіметтің елтаңбалық мөрімен, тиісті бланкілерде орындалған көшірмелердің мөрімен куәландырылған түрде ғана таратылады, ал олардың төлнұсқалары үкіметтік шешімдерді шығару секторында қалады.

      158. Қаулыларды таратқаннан кейін үкіметтік шешімдерді шығару секторының шығаруға жауапты қызметкері істе бар құжаттардың тізбесін жасайды, оған қол қояды, істің парақтарын нөмірлейді, тарату көрсеткішінде даналар (тиражы) саны, жөнелту күні туралы белгілердің бар-жоғын тексереді, одан кейін сақтауға арналған істі ағымдағы мұрағатқа орналастырады және электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына есептік деректерді енгізеді.

      159. Үкімет актілерінің, Премьер-Министр өкімдерінің және Кеңсенің басқа да құжаттарының ресімделуін бақылауды Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

      160. Кеңсенің, басқа да мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне қаулылар мен өкімдердің көшірмелерін өз бетінше түсіруге тыйым салынады.

      Қаулылар мен өкімдердің Үкімет мөрінің ксерокөшірмесі бар көшірмелері жарамсыз болады.

      161. Қаулылардың (өкімдердің) түпнұсқалары танысу үшін осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Кеңсе Басшысының не оның міндетін атқарушы тұлғаның нұсқауы бойынша ғана Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі арқылы ұсынылуы мүмкін.

      Қаулының (өкімнің) түпнұсқасын сұрату және қайтару туралы мәліметтерді үкіметтік шешімдерді шығару секторының тиісті қызметкері есепке алу журналында көрсетеді. Журнал нөмірленген, қатталып тігілген және мөрмен бекітілген болуы тиіс. Журналдың дұрыс толтырылуы және оның сақталуы үшін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі бекіткен міндеттерді бөлуге сәйкес үкіметтік шешімдерді шығару секторының қызметкері жауапты болады.

8. Қызметтік құжаттарды, мөрлерді, бланкілерді және есепке
алу нысандарын сақтау мен пайдалану ережелерін сақтау

      162. Кеңсе қызметкерлері құжаттармен жұмыс істеген кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларымен жұмыс істеу жөнінде белгіленген талаптарды қатаң сақтауға, мемлекеттік және қызметтік құпияны жария етпеуге, құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге, жұмыс орнында қызметтік кабинеттерге бөгде адамдардың рұқсатсыз кіруі және олардың қызметтік құжаттармен танысуы, компьютерлерді, жазу машинкаларын, жазатын және көшіргіш қағаздарды, телефондарды және басқа да ұйымдастыру техникасы құралдарын пайдалануы мүмкіндігін болдырмайтындай тәртіп сақтауға міндетті. Қызметтік кабинеттердің кілтін есіктің сыртқы құлпында қалдыруға тыйым салынады.

      Кеңсе құжаттары көшірмелерін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің рұқсатынсыз кімге болса да беруге үзілді-кесілді тыйым салынады.

      163. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі Премьер-Министр берген өкілеттіктер сертификаттары көшірмелерінің сақталуын қамтамасыз етеді. Сертификаттар көшірмелері оларға қол қойылған күні бойынша жеке топтастырылады және құпия іс жүргізу секторында сақталады.

      164. Елтаңбалы мөрлерді сақтау және қолдану тәртібі Үкіметтің жеке қаулысымен белгіленеді.

      165. Кеңсе бланкілері құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының өтінімдері бойынша, ал Кеңсе Басшысының бұйрықтары мен іссапар куәліктерінің бланкілері - Мемлекеттік қызмет және кадр жұмысы бөлімінің тапсырысы бойынша баспаханалық тәсілмен дайындалады.

      Қаулылардың, өкімдердің және хаттардың бланкілері баспаханалық тәсілмен нөмірленеді.

      Бланкілердің есебін жүргізу және Кеңсе бөлімшелеріне беру құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторына жүктеледі.

      166. Кеңсе қызметкерлері құжаттарды жоғалтқаны, қызметтік ақпаратты жария еткені, құжаттармен жұмыс істеудің ережелерін және осы Нұсқаулықтың басқа да ережелерін бұзғаны үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапқа тартылады.

9. Кеңсе қызметкері жұмысынан босаған немесе басқа
жұмысқа ауысқан кезде істер мен құжаттарды қабылдап алу,
беру, құжаттарды бір бөлімшеден екіншісіне беру

      167. Кеңсе қызметкері жұмысынан босаған немесе басқа жұмысқа ауысқан кезде Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесі басшысының нұсқауы бойынша өзіндегі орындауға арналған барлық істер мен құжаттарды, жинақталған анықтамалық материалдарды осы бөлімшенің басқа қызметкеріне береді.

      Бұл жағдайда құжаттарды беруші қызметкер екі данада қызметтік істерді қабылдап алу-беру туралы акт жасайды, онда берілетін құжаттар көрсетіледі және беру күніне шешілмеген мәселелердің орындалу жай-күйі сипатталады. Актінің екі данасына да құжаттарды беруші және қабылдап алушы қызметкерлер қол қояды және құрылымдық бөлімше басшысы бекітеді. Бір данасы Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің мұрағатына (бұдан әрі - Мұрағат) сақтауға беріледі, ал екінші данасы Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі құжаттарының есебін жүргізу және сақтау үшін жауапты адамда қалады.

      Актінің негізінде осы құрылымдық бөлімшенің қызметкері құжаттарды басқа қызметкерге беру туралы тіркеу-бақылау карточкасына белгі қояды.

      168. Құрылымдық бөлімшенің қабылдау бөлмесінің қызметкері жұмысынан босаған немесе басқа жұмысқа ауысқан кезде өзіндегі барлық құжаттарды (оның ішінде істерді, картотеканы, өзге де қызметтік құжаттарды) екі данада жасалған акт бойынша жаңадан тағайындалған қызметкерге (немесе бөлім меңгерушісінің нұсқауы бойынша басқа адамға) береді. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің басшысы бекіткен актінің бір данасы мұрағатта сақтау үшін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөліміне беріледі.

      169. Қызметкер демалысқа кеткенде немесе ұзақ іссапарға шыққанда ондағы орындауға арналған қызметтік құжаттар Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі басшысының нұсқауы бойынша басқа қызметкерге беріледі. Осы бөлімшенің қызметкері тіркеу-бақылау карточкаларына құжаттардың берілгені туралы белгі қояды. Егер қызметкер оралғаннан кейін құжаттар орындалмай қалса, олар карточкаға тиісті белгі соғыла отырып, оған қайтадан беріледі.

      170. Құжаттарды Кеңсенің бір құрылымдық бөлімшесінен екіншісіне беру мынадай тұрғыда жүзеге асырылуы тиіс:

      Үкімет немесе Кеңсе Басшылығының қарары болмаған жағдайда - құрылымдық бөлімшелер басшыларының (олардың орынбасарларының) уағдаласуы бойынша;

      құжатқа Үкімет немесе Кеңсе Басшылығының Кеңсенің бір құрылымдық бөлімшесінің атына тапсырмасы бар қарары болған жағдайда, мұндай құжаттарды басқа бөлімшеге орындауға беру тек Кеңсе Басшысының немесе оның орынбасарларының нұсқауы негізінде қызметтік хат-хабар секторы арқылы мүмкін болады.

10. Істер номенклатурасын жасау және
құжаттарды іске жинақтау

      171. Істер номенклатурасы орындалған құжаттарды жинақтау және жүйелеу, істерді Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері мен мұрағатта сақтау, есепке алу мерзімдерін айқындау үшін қызмет етеді.

      Номенклатураға кіргізілген істердің тақырыптары жұмыстың мазмұнын көрсетуі тиіс, ол бойынша құжаттар олардың түрлері (қаулылар, өкімдер, хаттамалар, жоспарлар, есептер, хат жазысулар және басқалары) көрсетіле отырып, істерге топтастырылады.

      Жыл сайын (желтоқсанда) Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріндегі істер номенклатурасы нақтыланады және мұрағатпен келісіледі. Осы номенклатураның негізінде Кеңсе істерінің жиынтық номенклатурасы жасалады, ол Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағатымен келісіліп, Кеңсе Басшысы бекітеді және жаңа жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. Жыл ішінде мұрағатпен келісім бойынша істердің бекітілген жиынтық номенклатурасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Ағымдағы іс жүргізуде құжаттарды істерге қалыптастыру

      172. Істің нөмірі Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің индексі мен істің номенклатура бойынша нөмірінен тұрады (мысалы, N 5 - 8, мұнда 5 - құрылымдық бөлімшенің индексі, 8 - номенклатура бойынша істің нөмірі).

      173. Істерді жинақтауды Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің осы бөлімшелердің ағымдағы мұрағаттарын жүргізуге жауапты қызметкерлері номенклатураға сәйкес жүзеге асырады. Құжаттардың мазмұны номенклатура бойынша істің тақырыбына сәйкес келуі тиіс. Іске керексіз нобайлықтарды, көбейтілген көшірмелерді және т.с.с. қосуға жол берілмейді.

      Іске шешілген мәселелер бойынша құжаттар тігіледі, бұл ретте құжаттардың болуы, сондай-ақ олардың ресімделуінің дұрыстығы (қолдар, күндері, тіркеу нөмірлері, бұрыштамалар, қосымшалары, қарарлары, орындалғаны және "Іске" жіберілгені туралы белгілер) карточкамен салыстырылады. Орындалмаған және дұрыс ресімделмеген құжаттар орындаушыға қайтарылады.

      Іске, әдетте, бір күнтізбелік жылдың құжаттары қосылады.

      Ағымдағы жылда қойылған мәселелердің шешімі келесі жылдың іс қағаздарын жүргізумен аяқталған жағдайда, құжаттар индексі сақтала отырып, олар шешілген жылдың істеріне тігіледі.

      Тұрақты және уақытша сақталатын құжаттар жеке істерге топтастырылады.

      Әр іс көп дегенде 250 парақты (қалыңдығы 30-40 мм) қамтуы тиіс. Егер істе құжаттар көп болса, онда олар томдарға бөлінеді.

      Әрбір том беттері дербес нөмірленген жеке істі білдіреді. Барлық томдағы тақырыптар бірыңғай болуы тиіс, осы томның ерекшеліктері ғана қосымша көрсетіледі.

      Істің тақырыптары қысқа, қорытылған нысанда іс құжаттарының негізгі мазмұны мен құрылымын білдіруі тиіс.

      174. Бір мәселе бойынша құжаттар мынадай тәртіппен қалыптастырылады:

      мәселенің пайда болуына негіз болған құжат;

      мәселе шешілген құжат;

      осы мәселені шешуді негіздейтін қорытындылар, анықтамалар және басқа да құжаттар (хронологиялық тәртіппен немесе қисындық ретпен).

      Тұрақты және уақытша сақтау мерзімді құжаттары бар істі Мұрағатқа тапсыруға дайындау кезінде ол кері қарай мынадай тәртіппен қайта қалыптастырады: күнтізбелік жылда соңғы түскен құжат істің соңында, ал күнтізбелік жылдың бірінші құжаты - бірінші болуы тиіс.

Үкімет мәжілістерінің хаттамаларына құжаттарды қалыптастыру

      175. Үкімет мәжілістері хаттамаларының түпнұсқалары істе жеке топтастырылады және нөмірлері бойынша хронологиялық тәртіппен орналастырылады.

      176. Үкімет мәжілістерінің хаттамаларына құжаттарды үкіметтік шешімдерді шығару секторы ресімдейді, олар әр хаттама бойынша жеке томдарға топтастырылады.

      Бір хаттамаға қатысты құжаттар мәселелерді қараудың ретіне орай жүйеленеді және орналастырылады. Істің басында - өзіне қатысты құжаттармен бірге хаттаманың бақылау данасы, одан әрі әрбір мәселе бойынша мынадай тәртіппен топтастырылатын құжаттар:

      мәселенің реттік нөмірі, оның қысқаша мазмұны және орындаушының тегі көрсетілген тақырыптық парақ;

      осы мәселе бойынша мәжіліс хаттамасынан үзінді;

      тарату көрсеткіші мен Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінің анықтамасы;

      осы мәселені шешуге қатысты хронологиялық тәртіппен жинақталған басқа да құжаттар.

      Егер мәжілістің бір хаттамасына материалдар екі және одан көп томдарға жинақталса, онда барлық томның толық мазмұны бірінші томға, ал екіншісіне және одан кейінгілеріне - мазмұнның тек осы томға қатысты бөлігі ғана орналастырылады.

Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдеріне
құжаттарды қалыптастыру

      177. Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдерінің түпнұсқалары істе бөлек жинақталады. Әр томға мазмұны жасалады.

      178. Орындаушы үкіметтік шешімдерді шығару секторына осы қаулыны немесе өкімді шығаруға негіз болған барлық құжатты: шешім жобасын, келісу парағын, келіспеушіліктер хаттамасын, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің анықтамаларын және басқа да қажетті құжаттарды (қорытындыларды, ұсынуларды, хаттамалық шешімдерді, Басшылық қарарларын, министрліктер қорытындыларын, мәліметтерді және т.с.с.) беруге міндетті.

      179. Қаулылар мен өкімдерге құжаттар істе айлар бойынша жинақталады.

      Істің ішінде құжаттар қаулылар мен өкімдердің нөмірлері ретімен орналастырылады.

      Әрбір қаулыға (өкімге) құжаттар арнайы мұқабада мынадай тәртіппен орналастырылады: қаулы немесе өкім жобасының келісу парағы, қаулының (өкімнің) бақылау данасы, оларға қосымшалар, әзірлеушінің түсіндірме жазбасы, тарату көрсеткіші, Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің анықтамалары, барлық қосымшасымен және бұрыштамалармен қоса жоба мен оның нұсқалары, қорытындылар және Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің өзге де анықтамалары (хронологиялық тәртіппен орналастырылады).

      Әр іске мазмұны жасалады.

Президент актілерінің, Үкімет қаулыларының
және Премьер-Министр өкімдерінің орындалуын
бақылау жөніндегі құжаттарды қалыптастыру

      180. Бақылау жасалатын актілерге, қаулыларға, өкімдерге номенклатураға сәйкес бақылаулық жинақтаушы папкалар (істер) жүргізіледі.

      Ондағы құжаттар мынадай тәртіппен топтастырылады:

      бақылаудағы актінің, қаулының, өкімнің көшірмесі;

      бақылаудан алу туралы анықтама (бақыланатын құжаттан кейін тігіледі);

      жекелеген тармақтардың орындалу барысы туралы ақпарат пен басқа да құжаттар (хронологиялық тәртіппен орналастырылады).

      181. Президент актілерін, Үкімет қаулыларын, Премьер-Министрдің өкімдерін орындау жөніндегі құжаттарды қамтитын істер ауыспалы болуы мүмкін және олар толық шешілгенге және бақылаудан алынғанға дейін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде сақталуы тиіс, одан кейін мұрағатқа беріледі.

11. Құжаттарды дайындау және бөлімдерден мұрағатқа беру

      182. Мұрағат Кеңсе қызметінде пайда болған барлық іс жүргізілуі аяқталған құжаттарды және тұрақты да, уақытша да сақталатын істерді қабылдайды, есепке алады және сақтайды.

      183. Өткен жыл ішінде іс жүргізілуі аяқталған істер Кеңсе Басшысы бекіткен кесте бойынша келесі жылдың наурызынан желтоқсанына дейін мұрағатқа қабылданады. Істерді тапсыруды Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің осы бөлімшелердің ағымдағы мұрағаттарын жүргізу үшін жауапты қызметкерлері жүзеге асырады.

      184. Кеңсенің құрылымдық бөлімшесі таратылған немесе қайта ұйымдастырылған жағдайда осы бөлімшенің қызметкері ол таратылған немесе қайта ұйымдастырылған сәттен бастап екі айдың ішінде барлық қолда бар құжатты істерге жинақтайды, істерді ресімдейді және сақтау мерзімдеріне қарамастан мұрағатқа береді.

      185. Істермен қоса олармен мұрағаттың анықтамалық қорын толықтыру үшін құжаттарға арналған тіркеу-есеп карточкалары да беріледі.

      186. Егер жекелеген істерді одан әрі жұмыс істеу үшін Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінде қалдыру қажет болса, онда мұрағат қызметкерлері құжаттарды есеп карточкаларымен салыстырғаннан және тиісті өңдегеннен кейін бұл істерді уақытша пайдалануға беруді ресімдейді.

      187. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері істерді мұрағатқа тапсырар алдында мынадай дайындау жұмыстарын орындайды:

      карточкаларды, электрондық құжат айналымы жүйесі тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына есептік деректерді әрбір іс бойынша құжаттардың іс жүзінде болуымен салыстыру;

      төлнұсқада басқа ұйымдарға жолданған, келесі жылы орындауға ауыстырылатын, бөлімшеде басшылыққа алу үшін қалған және т.с.с. құжаттарды карточкалар бойынша салыстыру;

      құжаттардың осы іске дұрыс тігілуін (құжаттар мазмұнының іс номенклатурасы бойынша тақырыпқа сәйкестігін) тексеру;

      артық даналарын, керексіз нобайлық жазбаларды алып тастау (құжаттар тігілгенге дейін қыстырғыштар алынбайды).

      188. Тұрақты сақталатын істер және жеке құрам жөніндегі құжаттар қатты мұқабаға (8-қосымша) тігіліп, металл қыстырғыштар алынып тасталады, парақтар оң жоғарғы жағында қара графит қаламмен мәтінге тигізілмей нөмірленеді, ішкі тізімдеме (9-қосымша) жасалады. Ішкі тізімдеме оларды сақтау мерзіміне қарамастан, "Ескертпе" деген бағанда тиісті негіздемелерге (актілерге, қызметтік жазбаларға) сілтемемен жоқ құжаттар көрсетіле отырып, барлық істе жасалады.

      Істің соңында қызметкер санмен және жазумен істегі парақтардың саны көрсетілетін куәландыру жазбасын (10-қосымша) ресімдейді.

      189. Тұрақты сақталатын істердің мұқабаларындағы барлық жазба қара сиямен немесе қара тушьпен анық жазылады.

      190. Уақытша сақталатын құжаттары бар істер тігілмейді, тігінділерде қалдырылады, олардағы парақтар нөмірленбейді.

      191. Мұрағат қызметкерлері құжаттардың іске жинақталуын тақырыптары мен сақталу мерзімдері бойынша тексереді.

      Мұрағат істерді Кеңсенің осы құрылымдық бөлімшесінің істері номенклатурасының жылдық бөлімдері бойынша қабылдайды, онда тұрақты және уақытша сақтауға қабылданған істер саны туралы белгі қойылады.

      Осы Нұсқаулықты бұза отырып ресімделген істер қайта ресімдеу үшін Кеңсенің тиісті құрылымдық бөлімшесіне қайтарылады.

      192. Құжаттарды Кеңсенің құрылымдық бөлімшесінен Мұрағатқа қабылдап алу және тапсыру осы бөлімшенің басшысы мен қызметкері және мұрағаттың меңгерушісі қол қойған актімен (11-қосымша) ресімделеді. Істердің бекітілген номенклатурасына мұрағат осы бөлімше бойынша қабылданған істер саны туралы белгі қояды.

      Мұрағат қызметкерлері құжаттарды өңдеуді жүргізеді, сақталатын істердің құрамы мен мазмұнын ашатын тізімдеме жасайды.

      193. Мұрағаттық құжаттардың мұрағатта сақталуы үшін жауапкершілік мұрағат меңгерушісіне жүктеледі.

      Тұрақты сақтау мерзімі бар құжаттарды мұрағаттық істен алуға және оларға өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Іс жүргізудегі немесе ағымдағы мұрағаттағы құжаттар зерттеушілерге берілмейді. 1990 жылға дейін Орталық мемлекеттік мұрағатта және 1994 жылдан бастап Ұлттық мұрағатта сақталатын Кеңсе құжаттары зерттеушілерге Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының Орталық мемлекеттік мұрағаты басшысының жазбаша өтінішінің негізінде және Кеңсе Басшысының рұқсатымен беріледі. Қажет болған кезде құжаттар Кеңсенің ағымдағы мұрағатынан Кеңсе қызметкерлеріне тиісті журналға белгі қойыла отырып, Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің рұқсатымен ғана 10 күннен аспайтын мерзімге берілуі мүмкін.

      194. Мұрағат қызметкеріне мұрағаттық құжаттарды Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағатына мемлекеттік сақтауға белгіленген мерзімдерде дайындау және тапсыру жүктеледі.

      195. Мұрағат мекемелерге де, жекелеген азаматтарға да Үкіметтің мұрағаттық құжаттары бойынша анықтамаларды олардың жазбаша өтініші негізінде Кеңсе Басшысының рұқсатымен ғана береді.

      196. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі мұрағаттық құжаттық материалдарды тұрақты, уақытша сақтауға немесе жоюға түпкілікті іріктеу жүргізетін, тұрақты жұмыс істейтін Сараптау комиссиясын құрады.

12. Машинамен жазу, көшіру-көбейту
жұмыстары және диктофон жазбасы

      197. Кеңсе Басшылығының құжаттарын басуды, Үкімет мәжілістерінің фонограммаларын толық жазуды және оларды қағазға басып шығаруды жедел басқарылуын Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асыратын "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" РМҚК-ның компьютерлік-диктофондық бюросы (бұдан әрі - компьютерлік-диктофондық бюро) қамтамасыз етеді. Барлық қалған машинамен жазу жұмыстарын Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері өз бетінше орындайды.

      Компьютерлік-диктофондық бюрода қызметтік қажеттілікке байланысты өзге де құжаттарды басуға жол беріледі, ол Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің немесе оның орынбасарларының нұсқауы бойынша жүзеге асырылады. Құпия құжаттар компьютерлік-диктофондық бюроға құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторы арқылы беріледі.

      198. Басу үшін компьютерлік-диктофондық бюроға берілетін қолжазбалар орфографиялық ережелер сақтала отырып, анық жазылған болуы тиіс. Қалай болса солай және түсініксіз жазылған нобайлық жазбалар немесе қаламмен түзетілген құжаттар басуға қабылданбайды.

      199. Құжаттарды басу кезінде пайдаланылған нөмірі бар бланкілер арнайы журналда есепке алынады, онда бланкінің нөмірі, орындаушының тегі, басылған күні көрсетіледі.

      200. Құжаттарды ксерокөшіру "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" РМҚК-ның кешіру-көбейту бюросында (бұдан әрі - көбейту-көшіру бюросы) Премьер-Министр Кеңсесінде құжаттар ксерокөшірмесін жасау тәртібіне (12-қосымша) сәйкес жүзеге асырылады.

      Құпия құжаттарды Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің немесе оның орынбасарларының рұқсатымен құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының қызметкерлері ғана ксерокөшіруге береді.

      201. Үкімет мәжілістерінің, Үкімет пен Кеңсенің Басшылығында өткен кеңестердің фонограммаларын жазу және оларды толық жазу Кеңсе Басшысының нұсқауы бойынша жүзеге асырылады.

      202. Премьер-Министрдің орынбасарларында өткен кеңестердің фонограммалары олардың нұсқауы бойынша ғана жазылады және, әдетте, толық жазылмайды, кеңестердің хаттамаларын дайындау үшін жауапты Кеңсе қызметкерлері хаттамаларды жасау кезінде тұжырымдарды нақтылау мақсатында дербес тыңдау үшін пайдаланылады.

13. Осы Нұсқаулықтың орындалуын бақылау

      203. Осы Нұсқаулықтың орындалуын бақылауды Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады, оның Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде осы Нұсқаулықтың бұзылуы фактілерін анықтау мақсатында тексерулер жүргізуге және олардың нәтижелері бойынша Кеңсе Басшысына осы Нұсқаулықтың бұзылуына кінәлі қызметкерлерді жауапқа тарту туралы ұсыныс енгізуге құқығы бар.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
1-қосымша

      Құжаттарды тіркеуге арналған

      ТІРКЕУ-БАҚЫЛАУ КАРТОЧКАСЫ

       (карточканың бет жағы)

Құжаттың түрі

Парағы

Қосымшасы

Бақылау

Кіріс N

Кірген күні

Корреспондент

Тел.

Шығыс N

Шыққан күні

Адресат

Жөнелтуші

Сипаты

Жеткізу түрі

Тілі


Қысқаша мазмұны

Қарарлары


Бөлім

Орындаушы

Еске алу


Орындалу мерзімі

Ұзартылды

дейін


Іс жүзінде орындалған

мерзімі

Мәселенің

шешілуіN№іс

N том

Парақтары

N акт


Индексі, қолы,

алған күні

Индексі, қолы,

алған күні

Индексі, қолы,

алған күні

Индексі, қолы,

алған күні


       (карточканың сырт жағы)


Орындалу барысы


Күні, N, сауал

қайда жолданды

Күні, шығыс N,

кім қол қойған

Алған күні

Индексі, қолы,

алған күні

Индексі, қолы,

алған күні

Индексі,

қолы, алған

күні

Индексі,

қолы, алған

күні


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
Іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
2-қосымша

      N ______ АКТ

       Біз, төменде қол қоюшы Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі қызметтік хат-хабар секторының қызметкерлері____________

      ___________________________________________________________________

       200__жылғы "__" ____________________________ ішінде

      ___________________________________________________________________

      ________________________________________________________________бар,

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      _______________________________________________________ келіп түскен

      N ___ пакетті ашу кезінде осы актіні жасадық.

       Осы акт үш данада жасалды. Актінің бірінші данасы қызметтік хат-хабар секторында қалдырылды, екіншісі - құжаттармен бірге арналған жеріне берілді, ал үшіншісі - авторға жіберілді.

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       Қолдары ___________

       ___________

       ___________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
3-қосымша

      Премьер-Министр Кеңсесінде тіркеуге

      жатпайтын құжаттардың

      ТІЗБЕСІ

      Кеңсеге келіп түсетін, олар бойынша шешім қабылдауды талап етпейтін (қойылған мәселелері жоқ) мынадай құжаттар тіркелмейді:

      Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің жинағы;

      Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы;

      облыстар мен Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жанындағы алқа отырыстарының хаттамалары, сондай-ақ олардың жекелеген шешімдері;

      Кеңсеге мәлімет үшін келіп түсетін хаттардың көшірмелері;

      тағайындалатын қызметкерлер жөніндегі есептік деректер;

      мемлекеттік органдар жұмысы, экономика саласы мен әлеуметтік-мәдени сала туралы статистикалық есептер, мәліметтер, анықтамалар және мәлімет үшін жіберілген басқа да ақпараттар;

      ІІМ, ТЖМ және басқа да жедел қызметтердің шұғыл ақпарлары;

      ауа-райы мәліметтері.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
4-қосымша
(бет жағы)

___________________

(құпиялылық белгісі)

Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің

құжаттарымен танысу

ПАРАҒЫ

__________________________ __________________________

(кіріс N және тіркелген күні) (құжаттың N мен күні)

Құжаттың атауы мен тақырыбы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қарар:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
  (сыртқы беті)
  Танысу туралы белгілер

      Күні Тегі, аты-жөні Танысқаны туралы қолхат Ескертпе

      Басқа белгілер:

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
5-қосымша

      Қарарларды ресімдеу

      ҮЛГІСІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ КЕҢСЕСІНІҢ БАСШЫСЫ

__________________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ КАНЦЕЛЯРИИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

__________________________________________________________

Ұйым (қарар жіберілген жер, атауы атау септігінде)

Лауазымды адамның тегі мен аты-жөні (қарар жіберілген адам, барыс септігінде)

Қарардың мәтіні (іс-қимылдың анық та қанық мазмұны немесе

қаралатын құжатты орындау тәртібі мен сипаты)

Орындау мерзімі (қажет болған жағдайда)

_______Басшының аты-жөні мен тегі

(қолы)

Қарардың күні (күні, айы, жылы)

Нөмірі (кіріс немесе шығыс)

_______________________________________________________

Құжаттың (қарарға қатысты) атауы, күні және нөмірі


  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
6-қосымша

      Шығыс жедел хатты ресімдеу

      ҮЛГІСІ

Үкіметтік

ЖЕДЕЛХАТ N____________

(телеграфтық N, күні)

Арналған пункті

(почталық мекен-жайы)

Ұйымның атауы

(жеделхат жіберілетін ұйым)

Алушының тегі

(жеделхат жолданған адам)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(жеделхат мәтіні)

НР (шығыс нөмірі, жазылым)

Қызметі Тегі

(жеделхатқа қол қойған адам)

________________________________________________________________

Астана қаласы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

Кеңсесі жіберілген күні (күні, айы, жылы)

Жеделхатқа қол қойған

адамның қызметі _________ Қолының толық жазылуы

(қолы)


      Ескертпе. Құттықтау немесе көңіл айту жеделхаттарына шығыс нөмірі сызықтың астына қойылады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
7-қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

      (Премьер-Министр өкімі) жобасының Премьер-Министр

      Кеңсесіндегі келісу парағы

       1. Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының (Премьер-Министр өкімінің) атауы "_________________________________

      ___________________________________________________________________"

      2. Жобаның Премьер-Министрдің Кеңсесіндегі өтуі үшін жауап беретін

      құрылымдық бөлімше

      ______________________________________________________________бөлімі

      3. Орындаушы (жобаның өтуі үшін жауапты адамның тегі)

      ___________________________________________________ жобаны қабылдады

      4. Орындаушының жобаға анықтаманы берген күні

      5. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелерінде жобаның өтуі және келісілуі

Құрылымдық бөлімшелердің атауы

Келісуге түскен күні

Қайтарылған күні және орындаушының қолы

1. Заң бөлімі2. Бақылау және

құжаттамалық қамтамасыз

ету бөлімі1) үкіметтік шешімдер-

ді шығару секторы2) мемлекеттік тілдегі мәтінді тексеру3) мәтіннің дәлме-дәл-

дігін алдын ала тексеру
      6. Жобаны Басшылықта келісу

Басшылықтың қабылдау

бөлмелері

Келісуге

(бұрыштама

соғуға) түскен

күнімен қабыл-

дап алушының

қолы

Қайтарылған

күнімен

орындаушы-

ның қолы

Премьер-Министрдің орынбасарыПремьер-Министрдің орынбасарыПМК Басшысы
       7. Жобаны пысықтауға қайтару (оның ішінде жұмыс тәртібімен) себебі, негіздемесі (басшылықтың қарары) және күні_________________________

      ___________________________________________________________________

       8. Пысықталған жобаның орындаушыға келіп түскен күні 2008 жылғы

      "__"__________

       9. Жобаның Хатшылыққа Премьер-Министрдің қол қоюына келіп түскен күні 2008 жылғы "__"_________

      10. Қол қойылған қаулының (өкімнің) орындаушыға қайтарылған күні 2008 жылғы "__"____________

       11. Жобаның қозғалысы туралы ерекше белгілер

       12. Электрондық жеткізгіштегі (тірк. N __дискета) қабылданған шешімнің (заң жобасының) қоса беріліп отырған нұсқасы мемлекеттік және орыс тілдерінде қағаз жеткізгіштегі соңғы нұсқасына сәйкес - тексерген орындаушы

       13. Электрондық жеткізгіштегі салыстырылған нұсқасымен шығаруға дайын қаулының (өкімнің) үкіметтік шешімдерді шығару секторына келіп түскен күні 2008 жылғы "__"___________

       Қабылдады_____________ /_____________/

       (қолы) (тегі, аты-жөні)

       Тапсырды _____________ /_____________/

  (қолы) (тегі, аты-жөні)
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
8-қосымша

       Меммұрағаттың коды____________

       Мекеменің коды____________

      ___________________________

       (қор құрушының атауы)

Қ. N ___________________________________________

Т. N ___________________________________________

І. N ___________________________________________


      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       (бөлімнің, құрылымдық бөлімшенің атауы)

       Істің N Томның N

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       (істің тақырыбы)

      200_ жылғы "__"_________

Қ. N ___________________________________________

Т. N ___________________________________________

І. N ___________________________________________


      ___________ парақ

      ______________ сақталды

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
9-қосымша

      N ____ іс құжаттарының

       ІШКІ ТІЗІМДЕМЕСІ

Р/сN

Құжаттың

индексі

Құжаттың

күні

Құжаттың

тақырыбы

Парақтар-

дың нөмірі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6


      Жиыны_________________________________________________________ құжат

       (санмен және жазумен)

      Ішкі тізімдеме парақтарының саны___________________________________

       (санмен және жазумен)

      Құжаттардың ішкі тізімдемесін

      жасаған тұлғаның лауазымы __________ Қолының толық жазылуы

       (қолы)

      Күні 200__ жылғы ________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
10-қосымша

      КУӘЛАНДЫРУ ЖАЗБАСЫ

      Істе_______________________________________________________________

       (санмен және жазумен)

      ___________________________________________________парақ нөмірленді.

      Құрылымдық бөлімшенің маманы _________________________________

       (құрылымдық бөлімшенің атауы

      ____________________/______________________/

       (қолы) (аты-жөні)

      200__жылғы________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
11-қосымша

      200__жылғы құжаттарды мұрағатқа қабылдау туралы

      АКТ

      ___________________________________________________________________

       құрылымдық бөлімшенің атауы

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

       Номенклатура бойынша барлығы_________________іс бар,

       Іс жүзінде барлығы____________________іс қабылданды,

       оның ішінде:

       тұрақты сақталатыны______________іс,

       уақытша сақталатыны______________іс.

       Құжаттарды ресімдеу мен жинақтау жөніндегі ескертулер:

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       Құжаттарға сәйкес келетін есептеу-тіркеу картотекасы бір уақытта қабылданды.

       Карточкаларды толтыру жөніндегі ескертулер:

      ___________________________________________________________________

       ЖЕТІСПЕЙТІН ҚҰЖАТТАР

Карточка N

Жылы

Құжат

қайдан

түскен

Құжаттың

күні мен

N

Мазмұны

Орындаушы

Ескертпе


       ЖЕТІСПЕЙТІН КАРТОЧКАЛАР

Карточка N

Жылы

Орындаушы

Құжаттың күні мен N

Ескертпе

жылы

істің N

парағы       ӨТКЕН ЖЫЛДАР ҮШІН ТАПСЫРЫЛҒАН ҚҰЖАТТАР

Орындаушы

Жылы

Құжаттардың

саны

Карточкалар-

дың саны

Ескертпе


       Мұрағат меңгерушісі___________

       Құрылымдық бөлімшенің басшысы___________

       Құжаттарды мұрағатқа тапсырған құрылымдық

       бөлімшенің маманы___________

       200__жылғы "__"__________

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесінде
іс жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
12-қосымша

Премьер-Министр Кеңсесінде
құжаттар ксерокөшірмесін жасау
ТӘРТІБІ

      1. "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" РМҚК-нің көшіру-көбейту бюросында ксерокөшірме жасауға құжаттар белгіленген үлгіде толтырылған және қол қойылған өтінімдер болған кезде тек Премьер-Министр Кеңсесінің қызметкерлерінен ғана қабылданады.

      2. Құжаттар ксерокөшірмелерін жасауға арналған өтінімдерге (N 1 нысан) Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының, оның орынбасарларының, Кеңсе құрылымдық бөлімшелері басшыларының және олардың орынбасарларының қол қоюға құқығы бар.

      3. Кіріс хат-хабарларын, оның ішінде Үкімет қаулылары мен Премьер-Министр өкімдерінің жобаларын ксерокөшіруге арналған (N 2 нысан) өтінімдерге Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің, оның орынбасарларының және Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің қызметтік хат-хабар секторы меңгерушісінің қол қоюға құқығы бар.

      4. Үкімет қаулыларының, Премьер-Министр өкімдерінің, Үкімет мәжілістері хаттамаларының, оларға қосымшалардың, өзге де заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердің, сондай-ақ Кеңсенің мұрағаттық құжаттарының түпнұсқаларын ксерокөшіру Кеңсенің Басшысы немесе оның орынбасарлары, Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі немесе оның орынбасарлары қол қойған өтінімдер (N 3 нысан) бойынша ғана жүзеге асырылады.

      5. (Алынып тасталды).

      6. Құпия құжаттар ксерокөшірмесін жасау: Кеңсе Басшысы, оның орынбасарлары, Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі және оның орынбасарлары, құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының меңгерушісі қол қойған өтінімдер бойынша ғана қатаң белгіленген санда жүзеге асырылады және бөлек есепке алынады (N 4 нысан).

      Көбейту-көшіру бюросында көбейтілген құжаттарды сақтау осы құжаттарға қатысы жоқ адамдардың олармен танысу мүмкіндігін болдырмайтындай ретте жүзеге асырылуы тиіс.

      Көшіру-көбейту бюросы өтінімдердің негізінде көбейтілген құжаттардың саны мен таралымын, қағаз бен басқа да материалдар шығынының есебін жүргізеді. Көшіру-көбейту жұмыстары орындалғаннан кейін нобайлық материал белгіленген тәртіппен жойылады.

      Осы Тәртіптің сақталуын бақылауды Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

       N 1 нысан

       Құжаттан ксерокөшірме дайындауға арналған

      ӨТІНІМ

       Бөлім____________________

       Орындаушының тегі, аты-жөні_____________

       телефоны_____________

Р/сN

Құжаттың күні, атауы

Төлнұсқадағы

парақтар

саны

Таралымы

Барлық парақ-

тар саны


       Күні_________жалпы парақтар шығысы___________

      Рұқсат етемін: Кеңсе құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе оның орынбасары (кеңесші, бас инспектор)________________________

      Ксерокөшірмелерді алғандығы туралы қолхаты ________________________

       N 2 нысан

       Құпия құжаттардың ксерокөшірмесін жасауға арналған

       ӨТІНІМ*

       Орындаушының тегі, аты-жөні_______________

       телефоны_______________

Құжаттың

атауы

Құжаттың күні

мен N

Төлнұсқадағы

парақтар

саны

Таралымы

Барлық

парақтар

саны


       Күні____жалпы парақтар шығысы___________

      Рұқсат етемін: Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі (орынбасары) немесе құпия іс жүргізу және ақпаратты қорғау секторының меңгерушісі__________________________

      Ксерокөшірмелерді алғандығы туралы қолхаты_____________________

      _____________

       * нарядтарды есепке алу журналы бойынша МҚҚБ-де есепке алынуға тиіс (31-ИРС нысаны)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 4 маусымдағы
N 535 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 31 қаңтардағы
N 168* қаулысымен
бекітілген

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау және
олардың орындалуын бақылау тәртібі туралы
НҰСҚАУЛЫҚ

      1. Осы Нұсқаулық "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне (бұдан әрі - Кеңсе) келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібін регламенттейді.

      2. Осы Нұсқаулықтың сақталуын бақылауды Кеңсенің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

      3. Жеке және заңды тұлғалардан келіп түсетін өтініштер Кеңсеге келіп түскен күні белгіленген нысандағы есеп карточкалары бойынша (1-қосымша) Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің қызметтік хат-хабар секторында (бұдан әрі - қызметтік хат-хабар секторы) тіркеледі. Өтініштің бірінші бетіне мөртабан қойылады, онда жеке өтініштер үшін автордың тегінің бастапқы әрпінен және өтініштің реттік нөмірінен (мысалы, А-1780), ұжымдық өтініштер үшін индекс К/Е, нөмірі мен күнінен тұратын тіркеу индексі көрсетіледі. Күнді белгілеу мынадай кезектілікпен жүргізіледі: күні, айы, жылы (мысалы, 01.01.2008). Тіркеу индексі бір мезгілде кіріс және шығыс болып табылады және өтініштер бойынша барлық жауаптар осы нөмірмен тіркеледі. Бұдан кейін өтініш сипаттамасының коды қойылады. Бұдан кейін хатқа аннотация жасалады, ол жүйелі, қысқа, өтініштің (ұсыныстың, арыздың не шағымның) мазмұнын көрсетуге тиіс. Бұл ретте есеп карточкасындағы жазба өтінішті қарауға жіберудің адрестілігін негіздеуі қажет.

      Жеке тұлғалардың өтініштері бойынша іс жүргізу және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша іс жүргізу Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың және осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес басқа іс жүргізу түрлерінен бөлек жүргізіледі.

      Осы Нұсқаулықтың ережелері электрондық цифрлық қолтаңбаны тексерудің оң нәтижесін белгіленген тәртіппен анықтау туралы растамасы бар электрондық құжаттарды қоса алғанда, тасымалдаушының түріне қарамастан, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмысты ұйымдастыруға қолданылады.

      Өтініштерді қабылдаудан бас тартуға тыйым салынады.

      4. Премьер-Министрдің Кеңсесіне тікелей жазбаша өтініш берген өтініш берушіге күні мен уақытын, қызметтік хат-хабар секторының өтінішті қабылдаған қызметкерінің тегі мен аты-жөні көрсетіліп, тиісті мөртабанмен куәландырылған А5 форматты талон беріледі.

      5. Егер бірінші өтінішті тіркеген уақыттан бастап заңнамада белгіленген қарау мерзімі аяқталса немесе өтініш беруші өзінің өтініші бойынша қабылданған шешіммен келіспесе, сол адамнан сол бір мәселе бойынша келіп түскен жеке немесе заңды тұлғалардың өтініштері қайталама болып саналады. Сол автордың әр түрлі мәселелер бойынша өтініштері бастапқы болып саналады.

      Сол бір адамның мүддесімен сол бір мәселе бойынша бірнеше өтініш түскен кезде бірінші өтініш негізгі өтініш ретінде тіркеледі, ал кейінгілері негізгі өтінішке толықтырылады және өтініш берушілерді бірінші өтініш келіп түскен күннен бастап есептелетін белгіленген мерзім шегінде оларды шешу нәтижелері туралы хабарлай отырып, бір өтініш ретінде қаралады.

      Олар бойынша авторға толымды жауап берілген сол бір мәселе бойынша көп мәрте келген өтініштер қайталама болып саналмайды және қаралмайды.

      Автор күнтізбелік бір жылдың ішінде сол бір мәселені қоятын жеке тұлғалардың қайталама өтініштеріне "екінші", "үшінші" деп және одан әрі көрсетіле отырып, бастапқы өтініштің тіркеу нөмірі қойылады, ал "қайталама" деген белгісі бар есеп карточкасы бастапқысымен бірге ағымдағы жылдың картотекасына орналастырылады. Қайталама өтініштерге оның алдындағы өтініштерді қарау материалдары қосып қойылады.

      Кеңсенің қызметтік хат-хабар секторында немесе құрылымдық бөлімшелерінде толымды жауаптары бар жеке немесе заңды тұлғалардың бұрын қаралған қайталама өтініштері қосымша қарауға жатпайды, өтініш берушіге үш күн мерзімде бұл туралы хабарланады.

      6. Өтініштер мазмұнына қарай Премьер-Министрге, оның орынбасарларына, Кеңсе Басшысына немесе оның орынбасарларына (бұдан әрі - Басшылық) баяндалады немесе Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі алдын ала қарау және Басшылық қарарын дайындау үшін Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне береді не олардың құзыретіне сәйкес орталық және жергілікті атқарушы және өзге де органдардың атына үш жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жолдайды.

      Өтініштерді Кеңсенің бір құрылымдық бөлімшесінен екіншісіне беру тек олардың басшыларының келісімі бойынша есеп карточкасында тиісті белгі жасалып, Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің қызметтік хат-хабар секторы арқылы жүргізіледі.

      7. Жеке тұлғалардың өтініштері орталық және жергілікті атқарушы және өзге де органдардың атына олар құзыретіне сәйкес қарауы үшін Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі қол қойған ілеспе хатпен бірге дереу жіберіледі.

      8. Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің қызметтік хат-хабар секторы Басшылықтың жеке тұлғалардың өтініштері бойынша Кеңсеге жауап ұсынуды талап ететін "баяндалсын", "хабарласын" деген және басқа да нақты мерзімдері көрсетілген белгісі бар тапсырмаларын бақылауға алады, бұл ретте өтініштер мен карточкаларға "БАҚЫЛАУҒА АЛЫНДЫ" ("Взято на контроль") және "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жауаппен бірге қайтарылуға жатады" ("Подлежит возврату в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан вместе с ответом") деген мөртабандар қойылады.

      9. Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріне жіберілген Басшылықтың жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша тапсырмаларының орындалуын бақылау олардың басшыларына жүктеледі.

      Егер жеке немесе заңды тұлғаның өтінішін қарау Кеңсенің бірнеше құрылымдық бөлімшелеріне тапсырылса, онда қарарда бірінші көрсетілген не атауының тұсында "(жинақтау)" деген белгі тұрған бөлімше орындалуын бақылау үшін жауапты болып табылады.

      10. Басшылықтың нұсқауы бойынша жеке немесе заңды тұлғаның өтінішін қарау мерзімі ұзартылған жағдайда, ол қосымша бақылауға алынады, хаттың есеп карточкасының тыс жағына қызметтік хат-хабар секторы бұл туралы белгі қояды, тиісті түзету енгізіледі және электрондық құжат айналымы жүйесінің тіркеу-бақылау карточкаларының дерекқорына тиісті есепті деректер енгізіледі.

      11. Жеке тұлғалардың өтініштеріне Басшылық тапсырмаларының орындалу мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын, ал қосымша зерделеуді және тексеру жүргізуді талап етпейтіндер 15 (он бес) күнтізбелік күннен аспайтын болып белгіленеді және оларды Кеңсеге тіркеген күннен бастап есептеледі.

      Егер оған жауапта өтініштерде қойылған мәселелерді іс жүзінде шешу бойынша қабылданған шаралар туралы деректер қамтылмаса, өтінішті қарауды аяқталды деп санауға болмайды.

      Өтініштерді қосымша зерделеу немесе тексеру жүргізу қажет болған жағдайда оларды қарау мерзімі 30 күнтізбелік күннен аспай ұзартылуы мүмкін, бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған сәттен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде өтініш берушіге хабарланады.

      Өтініштердің нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:

      1) өтініштерді толық немесе ішінара қанағаттандыру туралы;

      2) мұндай шешім қабылдаудың негізділігімен өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы;

      3) өтініштің мән-жайы бойынша түсініктеме беру туралы;

      4) өтінішті қарауды тоқтату туралы.

      12. Жеке немесе заңды тұлғаның өтінішін бақылаудан, әдетте, оның тапсырмасы бойынша қаралған лауазымды тұлғаның өзі алады. Бұл ретте оның тиісті қарары өтінішті бақылаудан алу үшін негіздеме болып табылады.

      Бақылаудағы өтініштерге жауаптар түскен кезде Кеңсенің олардың орындалуы үшін жауапты құрылымдық бөлімшелері өтініштерде қойылған мәселелерді шешудің сапасы мен толықтығын зерделейді және Басшылыққа қарау нәтижелері туралы бақылаудан алу, орындау мерзімін ұзарту немесе басқа да іс-әрекеттер туралы ұсыныспен бірге баяндайды. Жеке және заңды тұлғалардың бақылаудан алынған өтініштері бойынша Кеңсенің құрылымдық бөлімшелеріндегі орындаушылар есеп карточкасындағы тиісті бағанды толтырады, одан кейін өтініштер мен оларға материалдар құрылымдық бөлімшенің ағымдағы мұрағатына есеп карточкаларымен бірге тапсырылады.

      13. Өтініш берушінің авторлығын белгілеу мүмкін емес, қолы, оның ішінде электрондық цифрлық қолы қойылмаған, почталық мекен-жайы көрсетілмеген өтініштері жасырын өтініштер деп саналады және оған мұндай өтініште дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстар туралы не мемлекеттік немесе қоғамдық қауіпсіздікке қауіп-қатер туралы мәліметтер қамтылатын және мұндай жағдайда қызметтік хат-хабар секторы Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісіне баяндалғаннан кейін олардың құзыретіне сәйкес мемлекеттік органдарға жедел қайта жіберілетін жағдайларды қоспағанда, қаралуға жатпайды.

      Сондай-ақ мәселенің мән-жайы баяндалмаған өтініштер қаралуға жатпайды.

      14. Күнтізбелік жыл аяқталған соң жеке және заңды тұлғалардың қаралған өтініштері мен оларға барлық материалдар іске түзіледі және мұрағатқа тапсырылады.

      Бүркеншік өтініштер қызметтік хат-хабар секторында бір жыл сақталады, одан кейін актімен жойылады.

      15. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері мен оларға қатысты материалдар мұрағаттан Кеңсе қызметкерлеріне Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің немесе оның орынбасарының рұқсатымен ғана беріледі.

      Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, азаматтардың өтініштерін қарау туралы статистикалық деректер есепті кезеңдерде белгіленген тәртіппен ұсынылады.

      16. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды Кеңсе Басшысы бекіткен кестеге сәйкес бөлімдердің басшылары және ұйымдастыру-инспекторлық жұмыс және аумақтық даму бөлімінің бас инспекторлары Кеңсенің Азаматтарды қабылдау бөлмесінде жүргізеді. Жеке қабылдау кестесі Кеңсенің Азаматтарды қабылдау бөлмесінің кіреберісінде ақпараттық қабырғаға ілінеді.

      Азаматтарды қабылдаудың есебі өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты, оның жұмыс орны, лауазымы, мекен-жайы, өтініштің және тапсырманың қысқаша мазмұны және қарау нәтижелері көрсетіле отырып, карточкалар (2-қосымша) бойынша жүргізіледі.

      Егер өтініш немесе шағым қабылдау кезінде шешілмейтін болса, онда азаматтар көтеріп отырған мәселелер жазбаша түрде жазылады және онымен әрі қарай жұмыс істеу азаматтардың хаттарымен жұмыс сияқты жүргізіледі.

      17. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау және оларға Басшылық тапсырмаларының орындалуы мерзімдерін бақылауды Кеңсенің Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі жүзеге асырады.

      18. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары мен олардың орынбасарлары жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды тікелей өздері басқаратын мемлекеттік органдарда жүргізеді.

      ___________________

       * Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1300, 2005 жылғы 14 сәуірдегі N 358 қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге.

  Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін
қарау және олардың орындалуын бақылау
тәртібі туралы нұсқаулыққа
1-қосымша
(карточканың беткі жағы)

      Түскен өтінішті

      ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТОЧКАСЫ

      ТІРКЕУ

      ___________________________________________________________________

      Өтініш берушінің Т.А.Ә.

      мекен-жайы Тіркеу нөмірі Тіркелген күні

      ___________________________________________________________________

      Өтініш сипаттамасының коды

      ___________________________________________________________________

      Әлеуметтік жағдайы Өтініштің қысқаша түсініктемесі

      Ұсыныс, өтініші, шағым, лебіз, сауал

      Өтініш қай тілде жазылған

      Қарарды орындаушының шифрі

      ___________________________________________________________________

       (карточканың артқы беті)

Күні

Өтінішті кім жіберді, кімге

Қолхат


      Істі сақтау/том:

      Орындалуы дейін ұзартылды

      Бақылаудан алынды:

      Тексерудің қорытындысы:

      Құрылымдық бөлімше бақылауға қойды:

       Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін

       қарау және олардың орындалуын бақылау

       тәртібі туралы нұсқаулыққа

       2-қосымша

       (карточканың беткі жағы)

КЕЛУШІЛЕРДІ ҚАБЫЛДАУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ КАРТОЧКАСЫ

200_жылгы "__""____________N________

(қабылданған күн)

Өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты_____________________

_____________________________________________________________

Жұмыс орны және атқарып отырған лауазымы_____________________

_____________________________________________________________

Тұрғылықты мекен-жайы________________________________________

_____________________________________________________________

Өтініштің қысқаша мазмұны____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Қабылдау жүргізушінің тегі___________________________________

_____________________________________________________________


      _________________________________________________________

       (карточканың артқы беті)

Кімге және не тапсырылды, күні_______________________________

_____________________________________________________________

Өтінішті қарау нәтижелері____________________________________

_____________________________________________________________

Жауапты қашан және кім берді_________________________________

_____________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 4 маусымдағы
N 535 қаулысына
3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің Регламентіне
1-1-қосымша
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министріне

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің жылғы " " мәжілісіне

      Қазақстан Республикасының Үкіметі

      қаулысының жобасы бойынша

      АНЫҚТАМА

       "_____________________"

       (жобаның атауы)

       Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

      "_________________________________________________________________"

       (жобаның атауы)

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын қарап, мынаны хабарлайды.

      Әзірлеуші орган -__________________________________________________.

       (жобаны әзірлеуші мемлекеттік органның атауы)

       Жобаны әзірлеу үшін мыналар негіз болып табылады:

      ____________________________________________________________________

       (Президенттің, Үкіметтің немесе Премьер-Министрдің актісі

       тармағының нөмірі,

      ____________________________________________________________________

       (қабылданған күні мен атауы не тапсырманы кім бергені, оның

       нөмірі мен күні, бастамашылық жасалуы көрсетіледі)

       Жобада мыналар көзделеді (Жобаны қабылдау неге негізделген):

       Жобаны қабылдау___________________________мүмкіндік береді.

      Әзірлеушінің ақпараты бойынша жобаны іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржы шығындарын талап етпейді (жобаны іске асыруға байланысты болжанатын қаржы шығындары, республикалық бюджетте көзделген (көзделмеген) бюджет қаражатын талап етеді және/немесе республикалық бюджеттен және/немесе басқа да қаржыландыру көздерінен қосымша қаржы бөлуді талап етеді (талап етпейді).

      Жоба Экономика және бюджеттік жоспарлау (Министр (вице-министр) - аты-жөні), Әділет (Министр (вице-министр) - аты-жөні) министрліктерімен, өзге де мемлекеттік органдармен келісілді.

      Премьер-Министр Кеңсесінің жобаға ескертулері жоқ (мынадай ескертулері бар). Заң бөлімінің анықтамасы қоса беріліп отыр.

      Айтылғандардың негізінде жобаны Үкімет мүшелерінің дауыс беруіне шығаруға болады деп пайымдаймыз (пысықталған жағдайда "пысықталған редакциясында" немесе жобаны кейінге қалдыру немесе жобаны пысықтауға жіберу орынды деп көрсетіледі).

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі

      Кеңсесінің Басшысы

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 4 маусымдағы
N 535 қаулысына
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің Регламентіне
1-2-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министріне

       "_____________________"

       (жобаның атауы)

       Қазақстан Республикасының Үкіметі

       қаулысының жобасын Қазақстан Республикасы

       Үкіметінің мәжілісінде қарау

       қорытындылары туралы

      "__________________________________________________________________"

       (жобаның атауы)

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы____________жылғы

      " " Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілісінде қаралды.

       Жобаны әзірлеу үшін мыналар негіз болып табылады:

      ____________________________________________________________________

       (жобаға берілген анықтамадан тиісті деректер көрсетіледі)

       Үкімет мәжілісіне дайындалған жоба бойынша анықтама қоса беріліп отыр

       Жоба бойынша (Министр (вице-министр)__________________________

       (аты-жөні)

       баяндама жасады.

       Талқылау қорытындылары бойынша жоба дауыс беруге енгізілді.

      Жобаны қабылдау үшін___Үкімет мүшесі жақтап, ____Үкімет мүшесі

      қарсы болып дауыс берді,____Үкімет мүшесі дауыс берген жоқ.

      Жоба қол қоюға енгізіліп отыр (пысықталған жағдайда "пысықталған редакциясында" деп көрсетіледі).

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі

      Кеңсесінің Басшысы