2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 2 желтоқсандағы № 77-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 27-баптан қараңыз.

      1-бап. 2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кiрiстер – 15 664 981 259 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 9 816 780 519 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 343 224 400 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2 251 000 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 5 502 725 340 мың теңге;

      2) шығындар – 18 062 677 021 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 494 481 197 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 646 297 309 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 151 816 112 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 86 085 873 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 86 085 873 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -2 978 262 832 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 3,3 пайызы;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы – -9 342 602 832 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 10,2 пайызы;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 978 262 832 мың теңге.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      2-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 52 143 587 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 9 217 940 мың теңге сомасында жалдау төлемақыларының түсiмдері көзделсiн.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2022 жылға арналған түсiмдердiң көлемдерi осы Заңға 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есепке жатқызылатын болып белгiленсiн:

      1) Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың бюджет түсімдері сыныптамасының "Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық" коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;

      2) Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың бюджет түсімдері сыныптамасының "Әлеуметтiк салық" коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдаланушылардың бұрын Жол қорына түсiп келген аударымдары.

      Бұл ретте салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" және "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады.

      5-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлар көлемдері 490 436 982 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Атырау облысынан – 220 960 446 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 19 493 443 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 211 516 094 мың теңге;

      Нұр-Сұлтан қаласынан – 38 466 999 мың теңге.

      6-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен трансферттердің түсімдері 432 288 358 мың теңге сомасында көзделсін.

      Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен трансферттердің түсімдерін бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      7-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферт мөлшерi 4 030 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      8-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт Қазақстан Республикасының Президенті айқындаған мақсаттарға 550 000 000 мың теңге сомасында көзделсін.

      9-бап. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төмен мөлшерi – 60 000 теңге;

      2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 19 450 теңге;

      3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 46 302 теңге;

      4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 063 теңге;

      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 36 018 теңге болып белгiленсiн.

      2022 жылғы 1 сәуірден бастап:

      1)  мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 20 191 теңге;

      2) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 48 032 теңге;

      3) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 180 теңге;

      4) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 37 389 теңге болып белгiленсiн.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      10-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдеріне және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаражат олардың мөлшерлерін:

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 7 пайызға;

      2022 жылғы 1 сәуірден бастап 4 пайызға көтеру ескеріле отырып көзделген деп белгіленсін.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      11-бап. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлеуге жататын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекет жарналарының мөлшері мемлекет жарналарын есептеу объектісінен 1,7 пайыз болып белгiленсiн.

      12-бап. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.

      13-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге және республикалық маңызы бар қала бюджетіне берiлетiн субвенциялар көлемдерi 2 124 711 058 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Ақмола облысына – 160 207 769 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 111 182 382 мың теңге;

      Алматы облысына – 180 375 440 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 217 036 535 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 194 453 904 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 75 934 478 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 128 583 789 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 184 272 462 мың теңге;

      Қостанай облысына – 133 543 226 мың теңге;

      Павлодар облысына – 52 352 303 мың теңге;

      Солтүстiк Қазақстан облысына – 141 829 462 мың теңге;

      Түркістан облысына – 402 327 694 мың теңге;

      Шымкент қаласына – 142 611 614 мың теңге.

      14-бап. 2022 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне:

      1) ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын көтеруге;

      2) объектілерді күзету функцияларын бәсекелес ортаға беруге;

      3) арнаулы мекемелердің, айдауыл қызметінің, кезекші бөлімдердің және жедел басқару орталықтарының, кинологиялық бөлімшелердің қызметкерлеріне және учаскелік полиция инспекторларының көмекшілеріне тұрғын үй төлемдеріне;

      4) ішкі істер органдарының азаматтық қызметшілері қатарындағы медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;

      4-1) ішкі істер органдарының қосымша штат санын ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға; 

      4-2) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;

      5) инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге;

      6) инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге;

      7) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру және сақтандыру шеңберінде субсидиялауға;

      8) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға;

      9) ауыл шаруашылығы жануарларын, техниканы және технологиялық жабдықтарды сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға;

      10) саны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге және карантинді объектілерге қарсы өңдеу жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) құнын субсидиялауға;

      11) жеке және заңды тұлғаларға жеміс дақылдарының бактериялық күйігін жұқтырған жойылған жеміс-жидек дақылдарын отырғызу мен өсіруге шығындарын өтеуге;

      11-1) ішкі нарыққа реттеушілік әсер ету үшін азық-түлік астығын өткізу кезінде агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның шеккен шығыстарын өтеуді субсидиялауға;

      11-2) тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялауға;

      11-3) басым дақылдар өндірісін дамытуды субсидиялауға;

      12) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге;

      13) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға;

      14) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға;

      15) кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру және теңшеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге;

      16) мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға;

      17) мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;

      18) азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;

      19) мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      20) мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының дене шынықтыру педагогтеріне сабақтан тыс іс-шараларды өткізгені үшін қосымша ақы төлеуге;

      21) мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге;

      22) үш жастан алты жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтуды қамтамасыз етуге;

      23) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының медицина қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      24) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға;

      25) ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      26) ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге;

      27) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының дене шынықтыру педагогтеріне сабақтан тыс іс-шараларды өткізгені үшін қосымша ақы төлеуге;

      28) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының әдістемелік орталықтарының (кабинеттерінің) әдіскерлеріне магистр дәрежесі үшін қосымша ақы төлеуге;

      29) ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік білім беру ұйымдарының медицина қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      29-1) мұғалімдер тапшылығы бар өңірлерге тартылған, бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының үздік педагогтеріне қосымша ақы төлеуге;

      30) мемлекеттік техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының дене шынықтыру педагогтеріне сабақтан тыс іс-шараларды өткізгені үшін қосымша ақы төлеуге;

      31) мемлекеттік техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      32) мемлекеттік техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге;

      33) мемлекеттік техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы медицина қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      33-1) жастарды сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз етуге;

      34) көпбалалы және аз қамтылған отбасылардың балалары үшін жоғары білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға;

      35) медициналық ұйымның жыныстық құмарлықты төмендететін, сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын іс-шараларды өткізуіне;

      35-1) жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға;

      36) қаржы лизингі шарттарымен сатып алынған санитариялық көлік бойынша лизинг төлемдерін өтеуге;

      37) вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға;

      38) саламатты өмір салтын насихаттауға;

      39) ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыруға;

      40) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың мемлекеттік стипендиясының мөлшерін ұлғайтуға;

      41) жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;

      42) тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсетуге;

      43) мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге;

      44) дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      45) дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

      46) кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялауға;

      47) "Ауыл – Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым жөніндегі іс-шараларды іске асыруға;

      48) 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беруге;

      48-1) мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға;

      48-2) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға;

      49) көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға;

      50) жұмыс істейтін жастарға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғынжайын сатып алуға;

      51) аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері сайлауын қамтамасыз етуге және өткізуге бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің осы баптың бірінші бөлігінің 4-2), 14), 15) және 41) тармақшаларында көрсетілген 2022 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      15-бап. Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға арналған қаражатты бөлу және (немесе) пайдаланудың тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

      16-бап. "Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеуге берілетін қаражатты бөлу және (немесе) пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      17-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылға арналған резерві 479 557 121 мың теңге сомасында бекітілсін.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      18-бап. Алып тасталды – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      19-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 2022 жылға арналған шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 2 251 000 мың теңге сомасындағы қаражат көрсетіле отырып, 15 416 774 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      20-бап. Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің 2022 жылға арналған шығындарының құрамында мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындауға "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамына аудару үшін 94 304 381 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 20-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      20-1-бап. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша таратылған заңды тұлғаларға мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындауға бөлінген кредиттер мен қаражат жөніндегі, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғалардың тізбесі және берешек көлемдері жөніндегі талаптары тоқтатылады деп белгіленсін.

      Ескерту. 20-1-баппен толықтырылды – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      21-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепiлдiктерiн беру лимитi 2022 жылы 1 000 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      22-бап. 2022 жылы экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдіктер беру лимиті 210 000 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      23-бап. 2022 жылға мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимиті қолданылмайды деп белгіленсін.

      Ескерту. 23-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      24-бап. 2022 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 21 494 600 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      25-бап. 2022 жылға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің лимитi 3 132 996 252 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      26-бап. 2022 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тiзбесi осы Заңға 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      2022 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде осы Заңға 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн. 

      27-бап. Осы Заң 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

  "2022 – 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША

2022 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


СыныбыIшкi сыныбыI. Кірістер

15 664 981 259

1

 

Салықтық түсімдер

9 816 780 519

 

01

 

Табыс салығы

2 905 385 041


1


Корпоративтік табыс салығы

2 905 385 041

05

 

Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 674 960 980


1

Қосылған құн салығы

3 906 699 062

2

Акциздер

126 217 306

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

623 567 048

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 446 586

5

Ойын бизнесіне салық

13 030 978

06

 

Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

2 183 706 068


1

Кеден төлемдерi

2 125 776 593

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

57 929 475

08

 

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

52 728 430


1

Мемлекеттік баж

52 728 430

2

 

Салықтық емес түсiмдер

343 224 400

 

01

 

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

294 746 044


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 330 588

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

207 651 019

4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

6 667 375

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

62 680 856

2

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


СыныбыIшкi сыныбы6


Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

1 000 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 140 886

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 275 320

 

02

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 837 895


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 837 895

03

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

203 747


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

203 747

04

 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

11 661 565


1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

11 661 565

05

 

Гранттар

888 179


2

Қаржылық көмек

888 179

06

 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 886 970


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

32 886 970

3

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 251 000

 

02

 

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

2 251 000


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

2 251 000

4

 

Трансферттердің түсімдері

5 502 725 340

 

01

Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

5 502 725 340


1

Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер

922 725 340

04

 

Ұлттық қордан трансферттер

4 580 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

4 580 000 000

3

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


БағдарламаII. Шығындар

18 062 677 021

1

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

730 986 378

 

101

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

10 642 918


001


Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

8 122 517

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

835 757

003

Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі көрсетілетін қызметтер

970 917

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

713 727

104

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

3 419 223


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 419 223

106

 

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

500 825


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

500 825

107

 

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

444 415


001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

444 415

108

 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі

2 642 566


001

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 249 635

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 392 931

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

112 539 905


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

112 539 905

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

86 113 242


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

58 804 144

005

Шетелдік іссапарлар

2 757 707

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

98 067

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

407 326

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

21 197 943

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

1 904 843

021

Шетелде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету

292 640

022

Шетелдегі отандастармен және Қазақстан Республикасына келген этникалық қазақтармен байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

650 572

207

 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

15 398 444


001

Экология, геология және табиғи ресурстар саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

15 398 444

4

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


 

209

 

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

13 601 069


001


Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 473 883

002

Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

4 127 186

211

 

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

5 861 156


001

Ішкі жəне сыртқы сауда саясаты, халықаралық экономикалық интеграция, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, техникалық реттеу, стандарттау жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету, шикізаттық емес экспортты дамыту жəне ілгерілету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

5 861 156

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

139 232 372


001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджетті атқаруды және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

96 990 534

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

21 500

030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

992 809

067

Саяси партияларды қаржыландыру

8 414 900

072

Салықтық әкімшілендіру жүйесін реформалау

23 400

094

Мемлекеттік активтерді басқару

662 532

205

Шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту және техникалық толық жарақтандыру

32 126 697

223

 

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

5 367 627


001

Цифрландыру, инновациялар, аэроғарыш және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), топография-геодезия және картография саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

5 367 627

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

68 881 343


130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

9 086 203

217

Ғылымды дамыту

59 795 140

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

3 654 079


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 654 079

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

12 342 511


001

Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру, экономикалық саясатты дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

8 279 407

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

639 400

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру, мемлекеттік органдар қызметінде жобалық басқару жүйесін дамыту

28 837

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

172 439

5

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама073


Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 956 155

096

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

266 273

 

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

77 023 577


001

Өнеркәсіп, қорғаныс өнеркәсібі, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 057 298

222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

65 966 279

406

 

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

2 986 868


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

2 387 890

007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

598 978

608

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

5 333 714


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 118 195

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау

607 200

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер

220 565

017

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

387 754

625

 

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

8 875 112


001

Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

8 875 112

626

 

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі

17 364 691


001

Реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу жөніндегі көрсетілетін қызметтер, стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу

14 498 457

002

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

2 866 234

627

 

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

2 590 922


001

Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

2 590 922

628

 

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

20 734 028


001

Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

20 734 028

637

 

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Аппараты

495 568

6

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама001


Республика аумағында Қазақстан Республикасы Конституциясының үстемдігін қамтамасыз ету

495 568

 

690

 

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

5 969 376


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

1 038 567

002

Сайлау өткізу

1 728 525

033

Облыстық бюджеттерге аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері сайлауын қамтамасыз етуге және өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 202 284

693

 

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

17 286 608


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

17 286 608

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

91 684 219


001

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының мемлекеттік функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

90 862 219

055

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

822 000

2

 

Қорғаныс

1 021 450 393

 

202

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

185 635 598


001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

16 242 918

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

63 897 437

006

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

51 335 093

007

Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар мен мекемелердің күрделі шығыстары

54 160 150

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

494 697 189


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 339 858

047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

491 357 331

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

341 117 606


004

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету

341 117 606

3

 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 050 394 125

 

104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 753 475


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 753 475

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

372 312 301


015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

21 139 861

076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

261 761 599

077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

74 932 807

078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

14 478 034

7

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


 

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

47 163 857


001


Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 218 415

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

2 356 905

006

Мемлекеттік органдардың заң шығару қызметін ғылыми сүйемелдеу

408 001

009

Халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету және Бірыңғай құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу

1 097 199

047

Төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ төрелікке дейінгі және сотқа дейінгі дауларды реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау және білдіру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау

18 292 900

065

Сот сараптамалары жөніндегі көрсетілетін қызметтер

11 157 580

066

Зираттар бар крематорийлер салу үшін республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

1 632 857

410

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

424 603 542


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

419 739 377

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

4 864 165

501

 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

71 051 068


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

71 051 068

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

48 036 744


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

48 016 561

015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

20 183

624

 

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)

23 988 290


001

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

15 283 381

002

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

7 666 910

015

Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу

1 037 999

628

 

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

6 936 189


002

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру

6 465 393

003

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру

470 796

681

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

54 548 659


001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

52 396 242

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

2 152 417

4

 

Бiлiм беру

1 948 620 986

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

12 448 363


079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 448 363

202

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

1 971 054


003

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 971 054

8

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


 

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

17 457 683


005


Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 318 738

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

14 550 523

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 588 422

221

 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

23 248


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 248

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 823 112 431


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

14 688 471

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

12 433 496

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

2 154 979

098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

145 268 729

099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 189 644 861

203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

70 955 514

204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

374 861 960

221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

507 492

222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

5 418 759

223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

299 610

227

Орта білім беруді жаңғырту

5 049 874

229

Нұрсұлтан Назарбаев Қорының "EL UMITI" таланттарды анықтау және қолдау бастамасын іске асыру

630 024

230

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

877 095

231

Түркі академиясын орналастыру шарттары мен тәртібі туралы келісімнің іске асырылуын қамтамасыз ету

42 487

233

Ғылым саласында биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

279 080

226

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

38 110 505


003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

511 076

005

Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 222 490

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

35 797 272

072

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың мемлекеттік стипендиясының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

579 667

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

49 946 152


005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 507 863

006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 471 582

9

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама007


Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

2 242

038

Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

25 903 500

041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

17 070 149

045

Туризм саласында кадрлар даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 990 816

 

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

40 000


017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

40 000

501

 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

519 566


017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

519 566

502

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

2 714 305


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

2 714 305

608

 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

2 221 797


002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

523 340

013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

1 698 457

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

55 882


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

55 882

5

 

Денсаулық сақтау

2 045 955 914

 

201

 

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

7 024 178


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер

7 024 178

202

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

2 789 942


004

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтер

2 789 942

208

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

8 386 889


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

8 386 889

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 176 350


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

1 176 350

226

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 994 537 419


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

29 164 689

013

Денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 002 576

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

662 616

053

Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту

68 216 312

066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

366 555 346

067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

1 430 823 507

070

Қоғамдық денсаулықты сақтау

90 203 041

10

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама074


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 254 807

092

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

654 525

 

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

32 041 136


028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

32 041 136

6

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 426 490 979

 

213

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

4 426 490 979


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

9 232 999

027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

4 107 683 842

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

244 500

058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

38 660 949

062

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

59 316

067

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

894 164

068

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту

107 862 751

071

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

41 823 331

083

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

120 029 127

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

445 328 338

 

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

445 328 338


007

Қарағанды облысының бюджетіне жылумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 472 394

228

"Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері" ұлттық жобасы шеңберінде тұрғын үй салу саласындағы іс-шараларды іске асыру

201 596 406

229

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

231 097 029

234

Ақмола облысының облыстық бюджетіне Щучинск-Бурабай курорттық аймағының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

910 179

11

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама235


Алматы облысының бюджетіне Алакөл көлі туристік аймағының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 252 330

8

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

235 075 451

 

209

 

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

60 548 013


003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

55 391 249

004

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету, қоғамдық сананы жаңғырту

3 382 104

007

Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру

1 597 559

009

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету

177 101

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 740 773


219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 740 773

240

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

165 138 692


001

Мәдениет, спорт, архивтік және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

2 061 338

017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

44 305

033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

76 603 326

035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

1 369 945

036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

81 174 988

043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

2 966 330

046

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

241 849

049

Ономастикалық және геральдикалық қызметті дамыту

63 863

051

Туризм мен туристік қызметті дамытуды ынталандыру

612 748

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

7 647 973


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

6 257 430

015

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

900 567

029

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

489 976

9

 

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

163 263 948

 

202

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

780 092


025

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

780 092

207

 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

15 454 727


089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

15 454 727

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

145 466 936


003

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

96 001 634

036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

5 015 227

041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

44 450 075

12

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


 

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

1 562 193


019


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу

657 606

056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

454 044

244

"Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу

450 543

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

506 216 676

 

207

 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

145 028 067


036

Тұран жолбарысын реинтродукциялау үшін жағдайлар жасау және Ұлытау таулы алқабының табиғи және тарихи-мәдени объектілерін сақтауға жәрдем көрсету

404 397

037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

4 739 897

038

Парниктік газдар шығарындыларын азайту

177 898

039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

7 827 330

044

Технологияларды және үздік практикаларды ілгерілету, бизнес пен инвестицияларды дамыту арқылы Қазақстанның "жасыл экономикаға" жылдам көшуіне жәрдемдесу

679 543

254

Су ресурстарын тиімді басқару

71 147 101

256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

30 726 629

267

Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

2 503 936

268

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

26 821 336

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

351 345 207


001

Ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтер

19 607 533

004

Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетіне "Солтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 000 000

249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау

49 613 831

250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

196 701 635

255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

49 128 599

259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру

7 671 369

267

Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

8 622 240

223

 

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 489 829


007

Еліміздің мемлекеттік геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жүйесінің деңгейін арттыру

8 489 829

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

1 353 573


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

1 353 573

13

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


11

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

51 464 315

 

211

 

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

12 139 735


002


Қабылданған халықаралық міндеттемелерді ескере отырып, шикізаттық емес экспортты дамыту және ілгерілету саласындағы ұлттық даму институты тарапынан сақтандырылуға тиіс отандық өңдеуші өнеркәсіптің жоғары технологиялық тауарларын, көрсетілетін қызметтерін және жұмыстарын шетелдік сатып алушыларға екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ және лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалар беретін кредиттер және олар жасайтын лизингтік мәмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

1 000 000

090

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

11 139 735

241

 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

24 376


040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

24 376

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

39 300 204


022

Автомобиль шиналарын өндіру жөніндегі жобаны іске асыру мақсатында "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қарағанды облысының бюджетіне берілетін нысаналы даму трансферттері

11 200 000

026

Жаңа өндірістік алаңдарды құру үшін "Солтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту үшін Солтүстік Қазақстан облысының бюджетіне берілетін нысаналы даму трансферттері

8 000 000

057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 118 799

090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу

14 983 400

225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

2 998 005

12

 

Көлiк және коммуникация

865 519 273

 

223

 

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

122 115 329


003

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

92 817 612

008

Ғарыш қызметі және ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 180 587

010

Ғарыш инфрақұрылымының сақталуы мен оны пайдалануды кеңейтуді қамтамасыз ету

4 183 440

011

Пилотсыз ғарыш аппараттарын ұшыру үшін орта сыныптағы ғарыштық мақсаттағы жаңа буын зымыранының базасында "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құру

23 933 690

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

743 403 944


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

98 501 087

013

Тұрақты авиатасымалдарды субсидиялау

5 908 407

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

37 665 082

091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

399 553 735

092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

16 912 992

093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

4 432 651

14

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама206


Тасымалдаушының облигациялары бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

29 183 000

207

Шекара бөлімшелерін жобалау және салу

10 000 000

212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуына кредит беруде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

13 955 765

213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

32 660 122

233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындау

94 304 381

240

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу және реконструкциялау

326 722

13

 

Басқалар

1 063 062 740

 

202

 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

15 416 774


005

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

15 416 774

204

 

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

5 128 071


006

Өкілдік шығындар

1 645 741

024

Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік саясатты іске асыру

482 234

026

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 000 096

211

 

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

18 084 653


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

6 663 989

065

"QazExpoCongress" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

2 360 978

120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

9 059 686

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

497 224 165


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

479 557 121

044

Жай вексельдерді өтеу

4 354 303

099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

9 966 242

120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

3 346 499

223

 

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

27 467 693


006

Өнімді инновацияларды ынталандыру

4 623 532

120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

17 220 186

205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

5 623 975

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

443 698 240


062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

350 904

082

Облыс орталықтарында, моно және шағын қалалар мен ауылдық аумақтарда инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру

204 221 602

15

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама087


2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба және Басым жобаларға кредит беру тетігі шеңберінде іс-шараларды іске асыру

195 106 043

160

Ақмола облысының бюджетіне, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне қалалардың шеткі аумақтарындағы әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

42 635 278

202

Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

506 777

208

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

877 636

 

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

6 229


120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

6 229

694

 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

56 036 915


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

56 036 915

14

 

Борышқа қызмет көрсету

1 243 715 438

 

217

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 243 715 438


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

1 243 715 438

15

 

Трансферттер

2 265 132 067

 

217

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 265 132 067


097

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін қайтару

140 421 009

400

Субвенциялар

2 124 711 058

16

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама
III. Таза бюджеттік кредит беру

494 481 197

Бюджеттік кредиттер

646 297 309

7

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 791 031

 

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

19 791 031


008


Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

11 179 001

224

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

8 612 030

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

204 507 380

 

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

184 507 380


006

Ауылдық елді мекендер мен шағын қалаларда микрокредиттер беру үшін облыстық бюджеттерге кредит беру

40 000 000

013

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің ирригациялық жүйелер кешенін сатып алуы және оларды орнату жөніндегі дайындық жұмыстарын қаржыландыру үшін облыстық бюджеттерге кредит беру

4 507 380

262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

140 000 000

243

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

20 000 000


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

20 000 000

11

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

365 698 898

 

211

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

46 776 498


247

Жүк техникасының жетекші белдіктерінің бас берілістерін шығару жобасын қаржыландыру үшін кейіннен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

46 776 498

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

318 922 400


023

"Қарағанды облысының Саран қаласында шина өндірісін ұйымдастыру" жобасын лизингтік қаржыландыру үшін "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

46 422 400

208

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

4 000 000

209

Тракторларды, комбайндарды лизингке өткізу бойынша "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

3 500 000

214

Өңдеуші өнеркәсіптің жобаларын қаржыландыру үшін кейіннен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

200 000 000

17

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама215


Жүк техникасының жетекші белдіктерінің арқалықтарын оқшаулау деңгейін ұлғайту жөніндегі жобаны іске асыру үшін "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

55 000 000

247

Қазақстанда өндірілген ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, автокөлік құралдары мен арнайы мақсаттағы автотехниканы лизингке сатып алатын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

10 000 000

12

 

Көлiк және коммуникация

5 300 000

 

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

5 300 000


219

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ арқылы жолаушылар вагоны паркін жаңартуды қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

5 300 000

13

 

Басқалар

51 000 000

 

249

 

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

51 000 000


231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

51 000 000

18

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


СыныбыIшкi сыныбыБюджеттік кредиттерді өтеу

151 816 112

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

151 816 112


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

151 816 112


1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

151 816 112

19

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

86 085 873

Қаржы активтерін сатып алу

86 085 873


1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

139 576


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

139 576


006


Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

139 576

4


Бiлiм беру

3 000 000

 

225

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 000 000


234

"Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту

3 000 000

8

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 863 789

 

240

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 863 789


050

Шәкен Айманов атындағы "Қазақфильм" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 863 789

10

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

30 082 508

 

207

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

10 082 508


241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

10 082 508

212

 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

20 000 000


005

Агроөнеркәсіптік кешенді ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

20 000 000

11

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

50 000 000

 

249

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

50 000 000


211

Өңдеуші өнеркәсіптің жобаларын қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ арқылы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

50 000 000

      20

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

21

Атауы

Cомасы, мың теңге


V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 978 262 832


VI. Мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-9 342 602 832


VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 978 262 832

  "2022 - 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасыны
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША

2023 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
I. Кірістер

12 777 610 988

1Салықтық түсімдер

9 476 986 342


01


Табыс салығы

2 690 257 8531

Корпоративтік табыс салығы

2 690 257 853


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 943 722 7271

Қосылған құн салығы

4 139 486 5012

Акциздер

136 382 0903

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

647 539 9364

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 691 6825

Ойын бизнесіне салық

14 622 518


06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 793 742 7251

Кеден төлемдерi

1 763 331 5292

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

30 411 196


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

49 263 0371

Мемлекеттік баж

49 263 037

2Салықтық емес түсiмдер

205 084 174


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

147 233 1861

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 510 6123

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

63 231 0854

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

7 039 2805

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

58 761 4146

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

1 000 0007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 620 5299

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

9 070 266


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 836 2651

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 836 265


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

127 2641

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

127 264


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 235 7581

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 235 758


05


Гранттар

135 8922

Қаржылық көмек

135 892


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

48 515 8091

Басқа да салықтық емес түсiмдер

48 515 809

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 789 000


02


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

3 789 0001

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

3 789 000

4Трансферттердің түсімдері

3 091 751 472


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

491 751 4721

Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер

491 751 472


04


Ұлттық қордан трансферттер

2 600 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 600 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама
II. Шығындар

15 532 571 879

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

625 716 574


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

9 039 390001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 536 092002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

421 945003

Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

410 972007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

670 381


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

2 542 470001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 542 470


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

84 297001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

84 297


107


Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

328 634001

Казақстан Республикасы Жоғарғы Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

328 634


108


Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі

2 172 191001

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 193 523008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

978 668


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

89 991 964001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

89 991 964


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

75 781 137001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

51 424 578005

Шетелдік іссапарлар

1 526 362008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

60 574013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

496 039017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

19 746 366019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

1 816 711021

Шетелде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету

60 200022

Шетелдегі отандастармен және Қазақстан Республикасына келген этникалық қазақтармен байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

650 307


207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

7 839 505001

Экология, геология және табиғи ресурстар саласындағы қызметті үйлестіру бойынша көрсететін қызметтер

7 839 505


209


Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

6 298 236001

Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

4 035 131002

Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

2 263 105


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

3 121 556001

Ішкі жəне сыртқы сауда саясаты, халықаралық экономикалық интеграция, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, техникалық реттеу, стандарттау жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету, шикізаттық емес экспортты дамыту жəне ілгерілету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 121 556


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

108 575 987001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджетті атқаруды және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

77 123 061002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

18 064019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

3 747067

Саяси партияларды қаржыландыру

8 414 900094

Мемлекеттік активтерді басқару

468 053205

Шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту және техникалық жарақтандыру

22 548 162


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

2 439 961001

Цифрландыру, инновациялар, аэроғарыш және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), топография-геодезия және картография саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 439 961


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

184 744 657130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 722 370217

Ғылымды дамыту

179 022 287


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

3 261 266001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 261 266


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

6 359 360001

Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру, экономикалық саясатты дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру бойынша көрсетілетін қызметтер

6 204 101057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

155 259


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

11 460 447001

Өнеркәсіп, қорғаныс өнеркәсібі, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 460 447


406


Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті

2 709 055001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 110 077007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

598 978


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

4 178 657001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 416 892008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау

541 200012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу бойынша көрсететін қызметтер

220 565


625


Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

7 456 502001

Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

7 456 502


626


Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі

12 480 216001

Реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу бойынша көрсетілетін қызметтер, стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу

10 164 148002

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

2 316 068


627


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

1 665 599001

Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1 665 599


628


Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

12 338 425001

Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы күресті қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

12 338 425


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Аппараты

426 125001

Республика аумағында Қазақстан Республикасы Конституциясының үстемдігін қамтамасыз ету

426 125


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

7 013 267001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

843 353002

Сайлау өткізу

2 148 723033

Облыстық бюджеттерге аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері сайлауын қамтамасыз етуге және өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 021 191


693


Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

12 447 275001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 447 275


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

50 960 395001

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының мемлекеттік функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 960 395

02Қорғаныс

650 944 878


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

95 017 643001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер

14 410 561002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

57 450 425006

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

23 156 657


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

385 107 996001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

3 312 411047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

381 795 585


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

170 819 239004

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету

170 819 239

03Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

738 213 442


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

1 485 822003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 485 822


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

191 197 871076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

146 002 549077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

35 126 380078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

10 068 942


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

44 099 546001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

11 013 317005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

2 719 506006

Мемлекеттік органдардың заң шығару қызметін ғылыми сүйемелдеу

408 001009

Халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету және Бірыңғай құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу

1 097 199047

Төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ төрелікке дейінгі және сотқа дейінгі дауларды реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау және білдіру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау

17 836 234065

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

11 025 289


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

347 994 786001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

347 994 786


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

57 497 589001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

57 497 589


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

35 344 742001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

35 342 880015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 862


624


Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)

21 721 670001

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

14 234 257002

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

7 487 413


628


Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

6 488 509002

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру

6 027 709003

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру

460 800


681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

32 382 907001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

32 382 907

04Бiлiм беру

2 458 934 583


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

208 713009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

208 713


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

11 837 752079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 837 752


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

1 806 738003

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 806 738


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

18 685 646005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 398 827011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

15 558 084017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 728 735


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

23 248060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 248


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 327 357 813001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

15 442 344060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

17 004 313092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

4 277 797098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

214 943 722099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 552 463 720203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

85 541 029204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

432 724 841221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

530 703222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

2 422 036223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

313 418229

Нұрсұлтан Назарбаев Қорының "EL UMITI" таланттарды анықтау және қолдау бастамасын іске асыру

630 024230

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

752 954231

Түркі академиясын орналастыру шарттары мен тәртібі туралы келісімнің іске асырылуын қамтамасыз ету

31 832233

Ғылым саласында биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

279 080


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

39 587 075003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

449 800005

Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

651 957006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

37 878 666072

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың мемлекеттік стипендиясының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

606 652


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

54 626 774005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 603 737006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 805 606007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

2 242038

Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

32 693 247041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

13 537 806045

Туризм саласында кадрларды даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер

2 984 136


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

40 000017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

40 000


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

439 005017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

439 005


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

2 592 653018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

2 592 653


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 718 036002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

323 340013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 394 696


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

11 130011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 130

05Денсаулық сақтау

1 940 268 423


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

5 273 973014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

5 273 973


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

1 512 414004

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

1 512 414


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

8 810 490008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

8 810 490


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 176 216019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

1 176 216


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 898 893 533001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

21 954 051013

Денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

864 185024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

603 805053

Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту

10 725 825066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

348 567 392067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

1 442 773 019070

Қоғамдық денсаулықты сақтау

65 421 825074

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 706 950092

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 204 516093

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

71 965


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

24 601 797028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

24 601 797

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 441 481 356


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

4 441 481 356001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 794 379027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

4 294 468 527034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

268 000058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

37 002 125067

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

542 907068

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту

51 476 630071

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

53 928 788

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72 934 912


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

72 934 912228

Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу саласындағы іс-шараларды іске асыру

10 584 454229

Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 – 2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

62 350 458

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

120 875 962


209


Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

50 009 193003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

48 421 991004

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

736 846007

Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру

685 287009

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету

165 069


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 658 945219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 658 945


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

67 156 682001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 608 305017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

13 523033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

51 310 155035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

1 503 506036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

9 890 451043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

1 552 450046

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

790 032049

Ономастикалық және геральдикалық қызметті дамытуды қамтамасыз ету

56 433051

Туризм мен туристік қызметті дамытуды ынталандыру

431 827


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

2 051 142006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

909 843015

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

790 886029

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

350 413

09Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

49 117 257


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

467 066025

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

467 066


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

47 245 714003

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

39 598 790036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

4 495 219041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

3 151 705


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

1 404 477019

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу

499 890056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

454 044244

"Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу

450 543

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

151 098 431


207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

64 973 434037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

500 000039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

7 829 293254

Су ресурстарын тиімді басқару

13 200 026256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

23 133 115268

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

20 311 000


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

76 226 808001

Ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару жөніндегі қызметтер

13 680 243250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

57 500 000255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

179 999267

Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

4 866 566


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

8 932 991007

Еліміздің мемлекеттік геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жүйесінің деңгейін арттыру

8 932 991


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

965 198007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

965 198

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 085 986


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

4 189 752090

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

4 189 752


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

4 763 034057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 662 868090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу

1 876 670225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

1 223 496

12Көлiк және коммуникация

304 269 766


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

124 665 625003

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

74 521 224008

Ғарыш қызметі және ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

374 874010

Ғарыш инфрақұрылымының сақталуы мен оны пайдалануды кеңейтуді қамтамасыз ету

3 083 404011

Пилотсыз ғарыш аппараттарын ұшыру үшін орта сыныптағы ғарыштық мақсаттағы жаңа буын зымыранының базасында "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құру

46 686 123


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

179 604 141003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

46 776 853015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 473 529091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

88 976 808092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

15 131 426233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

6 245 525

13Басқалар

432 624 179


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

4 491 173006

Өкілдік шығындар

1 077 038024

Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік саясатты іске асыру

414 039026

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 000 096


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

961 072061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

961 072


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

234 803 801010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

218 428 602044

Жай вексельдерді өтеу

3 878 700099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

9 150 000120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

3 346 499


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

17 220 185120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

17 220 185


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

152 726 356062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

350 904082

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде моноқалалар мен өңірлерде іс-шараларды іске асыру

30 428 540087

"Бизнестің жол картасы – 2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы және Басым жобаларды кредиттеу тетігі шеңберінде іс-шараларды іске асыру

91 489 746160

Ақмола облысының бюджетіне, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне қалалардың шеткі аумақтарындағы әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

30 000 000202

Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

457 166


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

6 665120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

6 665


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

22 414 927008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

22 414 927

14Борышқа қызмет көрсету

1 412 295 072


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

1 412 295 072013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

1 412 295 072

15Трансферттер

2 124 711 058


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

2 124 711 058400

Субвенциялар

2 124 711 058

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама
III. Таза бюджеттік кредит беру

-85 814 868
Бюджеттік кредиттер

91 267 652

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 267 652


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

1 267 652224

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

1 267 652

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

90 000 000


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

70 000 000262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

70 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

20 000 000034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

20 000 000

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
Бюджеттік кредиттерді өтеу

177 082 520

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

177 082 520


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

177 082 5201

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

177 082 520

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

502 875
Қаржы активтерін сатып алу

502 875

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

136 154


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

136 154006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

136 154

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

366 721


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

366 721050

Шәкен Айманов атындағы "Қазақфильм" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

366 721

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0


Атауы

Cомасы, мың теңге
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 669 648 898
VI. Мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-6 589 605 398
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 669 648 898

  "2022 - 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША

2024 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
I. Кірістер

13 316 119 489

1Салықтық түсімдер

10 208 239 910


01


Табыс салығы

2 929 358 0071

Корпоративтік табыс салығы

2 929 358 007


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 274 335 9051

Қосылған құн салығы

4 441 224 0332

Акциздер

137 609 5303

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

674 274 0034

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 947 8085

Ойын бизнесіне салық

15 280 531


06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 953 066 1251

Кеден төлемдерi

1 920 678 2012

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

32 387 924


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

51 479 8731

Мемлекеттік баж

51 479 873

2Салықтық емес түсiмдер

210 631 935


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

149 782 2361

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 761 4253

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

65 197 7424

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

7 491 1195

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

58 783 2036

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

1 000 0007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 074 9689

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

9 473 779


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 848 5221

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 848 522


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

133 6271

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

133 627


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 542 6651

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 542 665


05


Гранттар

15 0062

Қаржылық көмек

15 006


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

51 309 8791

Басқа да салықтық емес түсiмдер

51 309 879

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 488 000


02


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

5 488 0001

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

5 488 000

4Трансферттердің түсімдері

2 891 759 644


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

491 759 6441

Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер

491 759 644


04


Ұлттық қордан трансферттер

2 400 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 400 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама
II. Шығындар

16 003 534 213

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

696 636 380


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

9 040 765001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

7 536 363002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

423 320003

Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

410 701007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

670 381


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

2 542 470001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 542 470


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

84 297001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

84 297


107


Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

328 634001

Казақстан Республикасы Жоғарғы Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

328 634


108


Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі

2 172 191001

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 193 523008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

978 668


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

82 215 280001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

82 215 280


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

75 652 190001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

51 457 668005

Шетелдік іссапарлар

1 386 286008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

60 574013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

467 958017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

19 752 486019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

1 816 711021

Шетелде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету

60 200022

Шетелдегі отандастармен және Қазақстан Республикасына келген этникалық қазақтармен байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

650 307


207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

7 776 856001

Экология, геология және табиғи ресурстар саласындағы қызметті үйлестіру бойынша көрсететін қызметтер

7 776 856


209


Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

5 534 433001

Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 335 847002

Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

2 198 586


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

3 121 556001

Ішкі жəне сыртқы сауда саясаты, халықаралық экономикалық интеграция, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, техникалық реттеу, стандарттау жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету, шикізаттық емес экспортты дамыту жəне ілгерілету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 121 556


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

88 970 957001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджетті атқаруды және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

78 817 385002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

9 484019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

3 644067

Саяси партияларды қаржыландыру

8 414 900094

Мемлекеттік активтерді басқару

477 832205

Шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту және техникалық жарақтандыру

1 247 712


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

2 441 173001

Цифрландыру, инновациялар, аэроғарыш және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), топография-геодезия және картография саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 441 173


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

273 739 632130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 718 138217

Ғылымды дамыту

268 021 494


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

3 044 464001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

3 044 464


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

6 087 567001

Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру, экономикалық саясатты дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру бойынша көрсетілетін қызметтер

5 932 100057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

155 467


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

9 515 218001

Өнеркәсіп, қорғаныс өнеркәсібі, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 515 218


406


Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті

2 713 923001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 114 945007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

598 978


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

3 578 366001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 357 801012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу бойынша көрсететін қызметтер

220 565


625


Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

7 456 502001

Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

7 456 502


626


Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі

11 178 877001

Реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу бойынша көрсетілетін қызметтер, стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу

8 963 702002

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

2 215 175


627


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

1 666 596001

Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1 666 596


628


Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

12 338 425001

Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы күресті қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

12 338 425


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Аппараты

426 125001

Республика аумағында Қазақстан Республикасы Конституциясының үстемдігін қамтамасыз ету

426 125


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

22 572 868001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

843 359002

Сайлау өткізу

17 148 723033

Облыстық бюджеттерге аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері сайлауын қамтамасыз етуге және өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 580 786


693


Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

12 449 822001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 449 822


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

49 987 193001

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының мемлекеттік функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 987 193

02Қорғаныс

608 541 833


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

72 882 117001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер

14 421 896002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

56 440 076006

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

2 020 145


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

395 281 768001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

3 312 463047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

391 969 305


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

140 377 948004

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету

140 377 948

03Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

715 730 838


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

1 485 822003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 485 822


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

178 235 681076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

144 133 398077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

29 936 646078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

4 165 637


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

45 097 485001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

11 209 111005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

3 626 008006

Мемлекеттік органдардың заң шығару қызметін ғылыми сүйемелдеу

408 001009

Халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету және Бірыңғай құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу

1 097 199047

Төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ төрелікке дейінгі және сотқа дейінгі дауларды реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау және білдіру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау

17 731 877065

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

11 025 289


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

339 042 872001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

339 042 872


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

56 309 433001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

56 309 433


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

35 242 764001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

35 240 902015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

1 862


624


Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)

21 721 734001

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

14 234 321002

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

7 487 413


628


Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

6 509 082002

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру

6 048 282003

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру

460 800


681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

32 085 965001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

32 085 965

04Бiлiм беру

2 563 592 526


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

427 100009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

427 100


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

6 733 456079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

6 733 456


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

2 045 892003

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

2 045 892


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

18 859 499005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 398 827011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

15 731 937017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 728 735


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

23 248060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 248


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 434 835 355001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

16 127 213060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

16 174 507092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

4 466 608098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

223 114 629099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 595 681 356203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

90 381 387204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

483 820 452221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

547 787222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

2 507 036223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

323 306229

Нұрсұлтан Назарбаев Қорының "EL UMITI" таланттарды анықтау және қолдау бастамасын іске асыру

630 024230

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

750 138231

Түркі академиясын орналастыру шарттары мен тәртібі туралы келісімнің іске асырылуын қамтамасыз ету

31 832233

Ғылым саласында биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

279 080


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

39 808 475003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

450 233005

Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

651 958006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

38 096 462072

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың мемлекеттік стипендиясының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

609 822


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

56 065 846005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 603 737006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 805 606007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

2 242038

Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

32 726 280041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

13 976 292045

Туризм саласында кадрларды даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер

3 951 689


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

40 000017

Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

40 000


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

443 375017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

443 375


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

2 581 114018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

2 581 114


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 718 036002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

323 340013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 394 696


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

11 130011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 130

05Денсаулық сақтау

1 967 599 908


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

5 273 973014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

5 273 973


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

1 516 230004

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

1 516 230


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

8 810 490008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

8 810 490


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 177 621019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

1 177 621


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 928 303 188001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

22 024 410024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

603 805053

Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту

10 101 292066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

368 076 338067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

1 458 290 914070

Қоғамдық денсаулықты сақтау

61 222 998074

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 706 950092

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 204 516093

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

71 965


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

22 518 406028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

22 518 406

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 749 521 140


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

4 749 521 140001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 770 969027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

4 603 696 625034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

120 000058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

35 686 020068

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту

52 318 738071

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

53 928 788

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 728 050


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

21 728 050228

Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу саласындағы іс-шараларды іске асыру

2 966 281229

Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 – 2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

18 761 769

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

112 554 699


209


Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

48 915 822003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

47 383 872004

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

741 497007

Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру

625 384009

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету

165 069


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 659 453219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 659 453


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

60 720 402001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 593 895017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

13 523033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

51 198 859035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

2 099 377036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

3 047 005043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

1 552 450046

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

727 033049

Ономастикалық және геральдикалық қызметті дамытуды қамтамасыз ету

56 433051

Туризм мен туристік қызметті дамытуды ынталандыру

431 827


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

1 259 022006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

900 663029

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

358 359

09Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

20 096 464


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

483 256025

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

483 256


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

18 380 027003

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 868 283036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

4 511 744


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

1 233 181019

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу

328 594056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

454 044244

"Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу

450 543

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

166 327 604


207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

31 210 807037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

500 000254

Су ресурстарын тиімді басқару

13 966 000256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

16 744 807


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

126 723 105001

Ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару жөніндегі қызметтер

16 818 174249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау

25 193 045250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

62 223 190255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

9 950 761259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру

7 671 369267

Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

4 866 566


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

7 414 176007

Еліміздің мемлекеттік геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жүйесінің деңгейін арттыру

7 414 176


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

979 516007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

979 516

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 274 427


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

2 319 594090

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

2 319 594


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

133 200040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

133 200


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

4 821 633057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 662 868090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу

1 876 670225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

1 282 095

12Көлiк және коммуникация

315 519 273


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

77 266 772003

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

74 183 368010

Ғарыш инфрақұрылымының сақталуы мен оны пайдалануды кеңейтуді қамтамасыз ету

3 083 404


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

238 252 501003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

42 459 413091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

173 726 474092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

15 125 834233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

6 940 780

13Басқалар

407 259 911


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

2 194 055005

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

2 194 055


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

4 620 204006

Өкілдік шығындар

1 217 114024

Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік саясатты іске асыру

402 994026

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 000 096


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

961 072061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

961 072


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

261 506 613010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

169 771 414044

Жай вексельдерді өтеу

79 478 700099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

8 910 000120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

3 346 499


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

15 303 142120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

15 303 142


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

102 671 865062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

350 904082

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде моноқалалар мен өңірлерде іс-шараларды іске асыру

303 850087

"Бизнестің жол картасы – 2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы және Басым жобаларды кредиттеу тетігі шеңберінде іс-шараларды іске асыру

101 559 945202

Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

457 166


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

2 724120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

2 724


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

20 000 236008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

20 000 236

14Борышқа қызмет көрсету

1 526 440 102


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

1 526 440 102013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

1 526 440 102

15Трансферттер

2 124 711 058


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

2 124 711 058400

Субвенциялар

2 124 711 058

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама
III. Таза бюджеттік кредит беру

-80 976 211
Бюджеттік кредиттер

25 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

25 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

25 000 000034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

25 000 000

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
Бюджеттік кредиттерді өтеу

105 976 211

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

105 976 211


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

105 976 2111

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

105 976 211

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


Әкімші


Бағдарлама
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

136 154
Қаржы активтерін сатып алу

136 154

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

136 154


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

136 154006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

136 154

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0


Атауы

Cомасы, мың теңге
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 606 574 667
VI. Мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-6 450 435 667
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 606 574 667

  "2022 – 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
4-ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2022 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

Санаты


Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы

1

2

3
БАРЛЫҒЫ

3 902 801 115

1Салықтық түсімдер

3 878 113 101


01


Табыс салығы

1 431 266 8841

Корпоративтік табыс салығы

1 431 266 884


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 446 846 2173

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 446 846 217

2

 

 

Салықтық емес түсімдер

3 688 014


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 688 0142

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары

3 688 014

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

21 000 000


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

21 000 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

21 000 000

     

  "2022 – 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
5-ҚОСЫМША

2022 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) тізбесі

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР 12.05.2022 № 121-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

Функционалдық топ

 
Атауы

 

Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама

4

 

 

 

Білім беру

 

225

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi001


Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру
105

Жатақханаларда жаңа енгізілетін орындармен студенттерді, магистранттарды және докторанттарды қамтамасыз ету099


Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету
100

Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу
101

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру
110

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
127

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

5

 

 

 

Денсаулық сақтау

 

226

 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі067


Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету
100

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге республикалық бюджет қаражаты есебінен берілетін трансферттер
106

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауырған науқастарға медициналық көмек көрсету
107

Санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету
120

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін кепілдендірілген трансферт есебінен берілетін трансферттер070


Қоғамдық денсаулықты сақтау

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама
100

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету
101

Республикалық бюджет қаражаты есебінен облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетiн ағымдағы нысаналы трансферттер
102

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне саламатты өмір салтын насихаттауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер
104

Саламатты өмір салтын насихаттау
105

ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
106

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
115

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін кепілдендірілген трансферт есебінен берілетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

6

 

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

 

213

 

 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі027


Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу
100

Республикалық бюджет қаражаты есебінен ортақ зейнетақыларды төлеу
101

Республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
103

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарының сақталуының мемлекеттiк кепiлдiгі бойынша міндеттеме төлеу
104

Мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтiк жәрдемақы
105

Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтiк жәрдемақы
107

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
108

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар
109

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлемдерді алушыларға міндетті зейнетақы жарналарын субсидиялау
111

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, мемлекетке сот жүктеген, адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
112

Ортақ зейнетақыларды Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен төлеу
113

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемдері
115

Көпбалалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы
131

Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағдарлама


Кіші бағдарлама
132

Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары болған ақталған азаматтарға берілетін біржолғы ақшалай өтемақы
133

Бала тууға байланысты берілетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
134

Бiр жасқа дейiнгі баланы күту үшін төленетін мемлекеттік жәрдемақылар
135

Мүгедек балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға, қамқоршыларға мемлекеттік жәрдемақылар
140

"Алтын алқа", "Күміс алқа" белгілерімен марапатталған немесе бұрын "Батыр-ана" атағын алған және "Ана даңқы" орденімен марапатталған көпбалалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылар
142

Республикалық бюджет қаражаты есебінен зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу
143

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар
145

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу


  "2022 – 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2021 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 77-VII ҚРЗ Заңына
6-ҚОСЫМША

2022 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Саламатты өмір салтын насихаттау

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру