Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту негіздемелері, шарттары және тәртібі туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 321-IV Заңы.

      2010 жылғы 21 мамырда Санкт-Петербургте жасалған Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту негіздемелері, шарттары және тәртібі туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


      РҚАО-ның ескертпесі!

      Бұл Келісім Еуразиялық экономикалық Одақтың Кедендік кодексінің 444-бабына және 448-бабының 2-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссиясының тиісті шешімі күшіне енген күннен бастап қолданысын тоқтатады - ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту негіздемелері,
шарттары және тәртібі туралы
КЕЛІСІМ

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын, Еуразия экономикалық қоғамдастығы шеңберінде кеден одағына мүше мемлекеттердің үкіметтері,

      2009 жылғы 27 қарашадағы Кеден одағының Кеден кодексі туралы шартты негізге ала отырып,

      кедендік баждарды есептеу және төлеу саласында келісілген саясат жүргізудің орындылығын тани отырып,

      осы мақсатта бір-біріне жәрдем көрсетуге ниет білдіре отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Ескерту. 1-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

2-бап

      Ескерту. 2-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

3-бап

      Ескерту. 3-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

4-бап

      Ескерту. 4-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

5-бап

      Ескерту. 5-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

6-бап

      1. Төлеушіге кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу мынадай негіздердің бірі болған кезде ұсынылады:

      1) ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      2) ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      3) ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      4) ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      5) ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      6) ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

      7) өндірістік қайта өңдеуде пайдалану үшін тауарларды, оның ішінде шикізатты, материалдарды, технологиялық жабдықты, оларды оған құрамдас бөлшектерді және қосалқы бөлшектерді әкелу.

      8) Кеден одағына мүше мемлекеттің заңнамасымен осы тармақтың бірінші бөлігінің 7) тармақшасында көрсетілген тауарлардың тізбесі айқындалуы мүмкін.

      Осы Келісімнің мақсаттары үшін өнеркәсіптік қайта өңдеу деп тауарларды коды Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес оларды өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін әкелінген тауарлардың кодынан өзгеше кез келген бірінші төрт белгінің деңгейінде жаңа тауарларды алу үшін өндірісте пайдалану түсініледі.

      2. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      3. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

7-бап

      Ескерту. 7-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

8-бап

      Ескерту. 8-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

9-бап

      Ескерту. 9-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

10-бап

      Ескерту. 10-бап ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

11-бап Дауларды шешу

      1. Осы Келісімнің ережелерін түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты Тараптар арасындағы даулар бірінші кезекте келіссөздер мен консультациялар жүргізу жолымен шешіледі.

      2. Егер дауды тараптар даудың бір тарабы даудың басқа тарабына жолдаған, оларды жүргізу туралы ресми жазбаша өтініш түскен күннен бастап алты ай ішінде консультациялар мен келіссөздер жүргізу жолымен реттемесе, онда дау тараптарының арасында оны шешу тәсіліне қатысты өзге уағдаластық болмаған кезде тараптардың кез келгені осы дауды қарау үшін Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының Сотына бере алады.

      3. Кеден одағының комиссиясы қарау үшін Еуразия экономикалық қоғамдастығы Сотына берілгенге дейін Тараптарға дауды реттеуде жәрдем көрсетеді.

12-бап Өзгерістер енгізу

      Осы Келісімге осы Келісімнің ажырамас бөліктері болып табылатын жекелеген хаттамалармен ресімделетін өзгерістер енгізілуі мүмкін.

13-бап Қорытынды ережелер

      Осы Келісім ратификациялауға жатады және 2009 жылғы 27 қарашадағы Кеден одағының кеден кодексі туралы Шарт күшіне енген күнінен бастап уақытша қолданылады.

      Осы Келісім депозитарий Тарап мемлекеттердің осы Келісімнің күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы соңғы дипломатиялық арналар бойынша жазбаша хабарлама алған күннен бастап күшіне енеді.

      2010 жылғы 21 мамырда Санкт-Петербург қаласында бір түпнұсқа данада орыс тілінде жасалды.

      Осы Келісімнің түпнұсқа данасы Кеден одағының комиссиясында сақталады, әрбір Тарапқа оның куәландырылған көшірмесін жібереді.

Беларусь

Қазақстан

Ресей

Республикасының

Республикасының

Федерациясының

Үкіметі үшін

Үкіметі үшін

Үкіметі үшін


      Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту негіздемелері, шарттары және тәртібі туралы келісімнің қазақ тіліндегі мәтіні орыс тіліндегі мәтініне сәйкес келеді.

Қаржы министрі

Б. Жәмішев