"Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы 10 қараша N 256-II

      Өзбекстан Республикасының Президенті Ислам Әбдіғаниұлы Кәрімовтің Қазақстан Республикасына 2001 жылғы 16-17 қарашадағы ресми сапарын (бұдан әрі - ресми сапар) дайындау және өткізу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Ресми сапарды дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралардың жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекітілсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі:
      Қазақстан Республикасының мүдделі орталық және жергілікті атқарушы органдарымен және өзге де мемлекеттік органдармен (келісім бойынша) бірлесіп, Жоспарда көзделген протоколдық-ұйымдастырушылық іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін;
      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасымен (келісім бойынша) бірлесіп, Өзбекстан Республикасы ресми делегациясының мүшелерін орналастыру, тамақтандыру және көліктік қызмет көрсету жөнiнде қажеттi шаралар қабылдасын.
      3. Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы (келісім бойынша) 2001 жылға арналған республикалық бюджетте "Ресми делегацияларға қызмет көрсету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражаттың есебінен ресми сапарды өткізуге арналған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасының Iшкі iстер министрлiгi, Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі (келісім бойынша), Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісім бойынша) Өзбекстан Республикасының ресми делегация мүшелерiнiң әуежайдағы, тұратын және болатын орындарындағы қауiпсiздiгін, сондай-ақ жүретiн бағыттары бойынша бiрге еріп жүрудi қамтамасыз етсiн.
      5. Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгі белгіленген тәртiппен:
      Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгiмен бiрлесiп, Қазақстан Республикасының аумағы үстiнен арнайы рейсті орындайтын ұшақтың ұшып өтуiн;
      Астана қаласының әуежайында арнайы ұшаққа техникалық қызмет көрсетудi, оған тұрақ берудi және жанармай құюды қамтамасыз етсiн.
      6. Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi ресми сапардың бұқаралық ақпарат құралдарында жария етілуін қамтамасыз етсiн.
      7. Осы қаулының орындалуына бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне жүктелсiн.
      8. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының
         Премьер-Министрі
 

                                    Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
                                        2001 жылғы 15 қарашадағы
                                            N 1452 қаулысымен
                                               бекітілген

           Өзбекстан Республикасының Президенті И.Ә. Кәрімовтің
           Қазақстан Республикасына 2001 жылғы 16-17 қарашадағы
     ресми сапарына дайындық және оны өткiзу жөніндегі іс-шаралардың
                                 жоспары

---------------------------------------------------------------------------

N !        Іс-шаралар             !  Орындау   !      Жауапты           

   !                               !  мерзімі   !      орындаушылар 

---------------------------------------------------------------------------

1 !               2               !      3     !             4

---------------------------------------------------------------------------

1  Ресми сапарды протоколдық        2001 жылғы   Қазақстан Республикасы

   қамтамасыз ету мәселелерін       16 қарашаға  Президентінің Протокол

   келісу (күтіп алу, шығарып       дейін        қызметі (келісім бойынша),

   салу, саздық бағдарлама және                  Қазақстан Республикасы

   басқа да іс-шаралар)                          Президентінің Іс басқар.

                                                 масы (келісім бойынша),

                                                 Қазақстан Республикасының

                                                 Республикалық ұланы

                                                 (келісім бойынша),

                                                 Қазақстан Республикасы

                                                 Президентінің Күзет      

                                                 қызметі (келісім бойынша),

                                                 Қазақстан Республикасының

                                                 Мәдениет, ақпарат және   

                                                 қоғамдық келісім         

                                                 министрлігі,

                                                 Қазақстан Республикасының

                                                 Сыртқы істер министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

2  Тұру, тамақтандыру және          2001 жылғы   Қазақстан Республикасы

   көлікпен қамтамасыз ету          16 қарашаға  Президентінің

   мәселелерін келісу               дейін        Іс Басқармасы            

                                                 (келісім бойынша),

                                                 Қазақстан Республикасының

                                                 Сыртқы істер министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

3  Бұқаралық ақпарат құралдарының   2001 жылғы   Қазақстан Республикасы

   өкілдерімен жұмысты              16-17        Президентінің Баспасөз 

   ұйымдастыру                      қараша       қызметі (келісім бойынша),

                                                 Қазақстан Республикасының

                                                 Мәдениет, ақпарат және

                                                 қоғамдық келісім         

                                                 министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

4  Астана қаласының әуежайын және  2001 жылғы    Астана қаласының әкімі

   көшелерін, ресми делегация      16 қарашаға

   жүретін бағыттары мен болатын   дейін     

   орындарын жалаулармен,

   транспаранттармен безендіру

---------------------------------------------------------------------------

5  Делегация мүшелеріне және       сапар         Қазақстан Республикасы

   бірге жүретін адамдарға         кезеңінде     Президентінің Іс

   медициналық қызмет көрсету                    Басқармасы (келісім      

                                                 бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

6  Кездесу өткізілетін залды       2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

   техникалық безендіру            16 қарашаға   Президентінің Іс

   (мемлекеттік жалаулар, үстел    дейін         Басқармасы (келісім      

   табличкалары мен                              бойынша), Қазақстан

   жалаушалар, гүлдер,                           Республикасы Президентінің

   микрофондар)                                  Протокол қызметі

                                                 (келісім бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

7  Ресми делегация мүшелері,       2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

   бірге жүретін адамдар,          16 қарашаға   Президентінің Іс

   баспасөз бен күзет үшін         дейін         Басқармасы (келісім      

   бейдждер, арнайы рұқсаттамалар                бойынша),

   дайындау                                      Қазақстан Республикасының

                                                 Сыртқы істер министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

8  Өзбекстан Республикасының       2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

   Президентіне және ресми         16 қарашаға   Президентінің Іс

   делегация мүшелеріне            дейін         Басқармасы (келісім    

   сыйлықтар жинақтарын, сондай-ақ               бойынша)  

   бағдарламалар мен басқа да баспа                

   өнімдерін дайындау

---------------------------------------------------------------------------

9  Қол қоюға ұсынылатын құжаттарды  2001 жылғы   Қазақстан Республикасының

   дайындау және қол қою            16 қарашаға  Сыртқы істер министрлігі

   протоколын қамтамасыз ету        дейін

---------------------------------------------------------------------------

10 Байланыс құралдарымен            сапар        Қазақстан Республикасы

   қамтамасыз ету                   кезеңінде    Президентінің Іс

                                                 Басқармасы (келісім

                                                 бойынша)

---------------------------------------------------------------------------


Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Жұманазарова А.Б.