"Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2000 жылғы 28 сәуір N 45-II

      "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" Z980233_

1998 жылғы 26 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 11-12, 173-құжат) мынадай 
өзгерістер енгізілсін: 
   1-баптың сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
   "қоғамдық қауіпсіздік - Қазақстан азаматтары өмірінің, денсаулығының 
және игілігінің, сондай-ақ Қазақстан қоғамы құндылықтарының оларға залал 
келтіре алатын ықтимал қауіптер мен қатерлерден саяси-құқықтық, 
рухани-адамгершілік, әлеуметтік қорғалуы;"; 
   19-баптың 4-тармағы алып тасталсын; 
   22-баптың 6-тармағы алып тасталсын. 
   
   
   Қазақстан Республикасының 
      Президенті 
   
   
   Оқығандар:
   Қасымбеков Б.А. 
   Икебаева Ә.Ж.