"Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 29 маусымдағы № 717 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 29 маусымда № 32930 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15594 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 117-бабын және 120-3 бабының 1-тармағының екінші бөлігін және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларында:

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) оларды пайдаланушыларға ұсыну мақсатында республикалық, жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің және аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының қаржылық есептілікті жасау және ұсыну тәртібін және көлемін, мерзімділігін, мерзімдерін белгілейді.

      2. Республикалық, жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер және аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары жартыжылдық, жылдық есептіліктерін осы Қағидаларда белгіленген көлемде жасайды.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Әкімшілік деректердің нысандарына титулдық парақтың атаулы бөлігі мынадай тәртіпте толтырылады:

      нысан бекітілген бұйрықтың, күні мен нөмірі;

      нысан атауы;

      есептік кезең;

      "Индексте" қаржылық есептілік (бұдан әрі - ҚЕ) нысаны (нысан атауының әріптік-сандық қысқаша көрінісі);

      "Мерзімділігі" деректемесі – қаржылық есептілік кезеңі көрсетіледі;

      "Бюджеттің түрі" – мемлекеттік мекеме қандай бюджеттен қаржыландырылады, бюджеттің түрі көрсетіледі;

      "Өлшем бiрлiгi" – мың теңге.

      Мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне "Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасынан бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы мен кодын көрсете отырып, ұсынады.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық қаржылық есептілікті жасайды және аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.";

      9 және 10-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері белгілеген және олар қаржылық есептілікті беру күніне дейін мемлекеттік мекемелерге жеткізген мерзімдерде ұсынады.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары қаржылық есептілікті ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін атқару жөніндегі уәкілетті органдар белгілеген және олар қаржылық есептілікті ұсынған күнге дейін мемлекеттік мекемелерге жеткізген мерзімдерде ұсынады.

      Қаржылық есептілік қағаз тасығышта кітапша түрінде беттері нөмірленіп, мазмұны көрсетіліп және электрондық түрде нысандардың толық көлемінде ұсынылады.

      Олар үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні болып почта кәсіпорнының штемпелінде немесе фельдъегерлік қызмет, бiрақ бюджеттік есептiлiктi ұсыну күнiне дейiн 5 күнтізбелік күннен кешiктiрмей көрсетілген оны жіберген күн есептелетін басқа тұрғылықты мекендерде орналасқан мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мемлекеттік мекеме үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні оны іс жүзінде тиесілігіне қарай табыс еткен күн болып есептеледі.

      Есептiлiктi ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс күнге (жұмыс емес күнге) сәйкес келген жағдайда, қаржылық есептілік одан кейінгі бірінші жұмыс күнінде ұсынылады.

      Мемлекеттік мекемелер бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жылдық қаржылық есептілігін (пысықталған жылдық қаржылық есептілігін) қабылдағаннан кейін, оны "Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7375 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 636 бұйрық) бекітілген Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзу пішімін, сондай-ақ бірдей мерзімдерде мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесінде айқындалған тәртіппен және мерзімде мемлекеттік мүлік тізіліміне жібереді.

      Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін атқару жөніндегі уәкілетті органдар жылдық қаржылық есептілікті (пысықталған жылдық қаржылық есептілікті) қабылдағаннан кейін оны № 636 бұйрықта айқындалған тәртіппен және мерзімде мемлекеттік мүлік тізіліміне жібереді.

      10. Мемлекеттік мекемелер мен аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары ұсынатын жартыжылдық, жылдық қаржылық есептіліктің көлемі:

      1) ҚЕ-1-нысан – бухгалтерлік баланс;

      2) ҚЕ-2-нысан – қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп;

      3) ҚЕ-3-нысан – қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемлердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп;

      4) ҚЕ-4-нысан – таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп;

      5) ҚЕ-5-нысан – қаржылық есептілікке түсіндірме жазба;

      6) ҚЕ-6-нысан – қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Ағымдағы есепке алу шоттарын жабу мынадай тәртіппен жүргізіледі: есепті жылдың аяғында:

      "6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотының дебетіне 1081 "Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1082 "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1083 "Өзге де бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1084 "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1085 "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1088 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1091 "Жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары", 1092 "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1093 "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1094 "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" қосалқы шоттарының кредитінен бұдан бұрын ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, трансферттер бойынша кірістер, күрделі салымдар, субсидиялар бойынша кірістер ретінде танылған қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар шоттары, 1096 "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" бойынша қалдықтар есептен шығарылады;

      5012 "Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру" есепті жылы бөлінген қосалқы шотының дебетіне 1087 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" қосалқы шотының кредитінен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулар есептен шығарылады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының дебетіне 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотының кредитінен қаржыландыруды қайтару шотын жабу жүргізіледі;

      есепті кезеңнің аяғында:

      1320 "Аяқталмаған өндіріс" шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұрын 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотында есепке алынған өнімнің аяқталмаған бірліктеріне жатқызылатын шығындар сомасы көшіріледі. Келесі есепті кезеңнің басында бұл шығындар кері тізбекпен: 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотының дебетіне 1320 "Аяқталмаған өндіріс" шотының кредитінен қалпына келтіріледі;

      1330 "Дайын өнім" шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұдан бұрын 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотында есепке алынған аяқталған өнімдерге қатысты шығындар сомасы көшіріледі;

      Аяқталмаған және аяқталған, бірақ пайдалануға берілмеген құрылыс және реконструкциялау объектілері бойынша шығындар 2411 "Аяқталмаған құрылыс" шотында бухгалтерлік баланста қалады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі", 5230 "Бюджетке түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" шоттарының дебетіне:

      7010 "Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар", 7020 "Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар", 7030 "Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар", 7040 "Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар", 7050 "Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар", 7060 "Қорлар бойынша шығыстар", 7070 "Іссапарларға арналған шығыстар", 7080 "Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар", 7090 "Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар", 7110 "Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар", 7120 "Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар", 7130 "Жал бойынша шығыстар", 7140 "Өзге операциялық шығыстар", 7150 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар", 7210 "Трансферттер бойынша шығыстар", 7220 "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар", 7230 "Субсидиялар бойынша шығыстар", 7240 "Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстар", 7250 "Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттері бойынша шығыстар", 7260 "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар", 7270 "Басқа да трансферттер бойынша шығыстар", 7310 "Сыйақылар бойынша шығыстар", 7320 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар", 7330 "Мемлекеттік-женкешелік әріптестік бойынша шығыстар", 7410 "Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар", 7420 "Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар", 7430 "Бағамдық айырма бойынша шығыстар", 7440 "Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар", 7450 "Резервтерді құру бойынша шығыстар", 7460 "Өзге шығыстар", 7470 "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар", 7480 "Бағалы қағаздарды орналастырудан шығыстар", 7490 "Қорлардың шығыстары" шоттарының кредитінен есептен шығарылады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі", 5230 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" шотының кредитіне:

      6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер", 6020 "Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер", 6030 "Трансферттер бойынша кірістер", 6040 "Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер", 6050 "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер", 6060 "Гранттар бойынша кірістер", 6070 "Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер", 6080 "Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістер", 6210 "Сыйақылар бойынша кірістер", 6220 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер", 6310 "Әділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер", 6320 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер", 6330 "Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер", 6340 "Бағамдық айырмадан түсетін кірістер", 6350 "Залалдарды өтеуден алынатын кірістер", 6360 "Өзге кірістер", 6370 "Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерден алынатын кірістер", 6371 "Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсімдерден түсетін кірістер", 6372 "Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсімдерден түсетін кірістер", 6380 "Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер";

      есепті жылдың аяғында 5220 "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі", 5240 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі" шоттарының кредитіне 5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі", 5230 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" шоттарының дебеттерінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің оң нәтижесі жазылады;

      есепті жылдың аяғында 5220 "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі", 5240 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша өткен жылдардың қаржылық нәтижесі" шоттарының дебетіне 5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі", 5230 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" шоттарының кредитінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің теріс нәтижесі жазылады.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. "Қысқа мерзімді міндеттемелер" бөлімінде қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер, бюджеттік төлемдер мен салықтар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді бағалау мен кепілдік міндеттемелері, өзге қысқа мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      210 "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері" (3010, 3020, 3030 және 3040 шоттары) жолы бойынша алынған қысқа мерзімді сыртқы және ішкі қарыздар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қаржылық міндеттемелер және өзге де қаржылық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

      211 "Бюджеттен төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3110 шоты) жолы бойынша есептелген, төленуге тиесілі, бірақ есепті кезеңнің соңында қандай да бір себептермен төленбеген халыққа әлеуметтік төлемдер мен әлеуметтік көмек, сондай-ақ аударылмаған трансферттер мен субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      212 "Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3120 шоты) жолы бойынша бюджетке енгізілуі тиіс, бірақ есепті кезеңнің соңында қандай да бір себептерменаударылмаған салықтар бойынша берешек сомасы, сондай-ақ бюджетке аударуға жататын басқа да сомалар көрсетіледі.

      213 "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3130 шоты) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерді өткізуден, ақылы көрсетілетін қызметтер және өзге де операциялар бойынша сметадан тыс түсімдерден бюджетке тиесілі кірістер бойынша мемлекеттік мекеменің қысқа мерзімді міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

      214 "Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3140, 3150 шоттары) жолы бойынша қызметкердің табысынан ұсталған және "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына аударылмаған зейнетақы жарналарының сомасы, мемлекеттік мекеменің мемлекеттік әулеметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша берешегі, сақтандыру төлемдері бойынша, сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналарбойынша берешектері көрсетіледі.

      215 "Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3210 шоты) жолы бойынша олар берген қорлар, ұзақ мерзімді активтер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      216 "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3220 шоты) жолы бойынша ведомствоішілік және ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша басқа мемлекеттік мекемелерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      217 "Стипендиаттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3230 шоты) жолы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерi мен аспиранттары және мектептердiң, колледждердiң және басқа да оқушыларына стипендиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      218 "Қызметкерлер мен өзге де есеп беретін тұғаларға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3240 шоты) жолы бойынша еңбекақы төлеу және басқа да ақшалай төлемдер бойынша (атқару құжаттары, депоненттелген сома, уақытша еңбекке жарамсыздығы үшін жәрдемақы, мүшелік кәсіподақтар жарнасы сомаларының қолма-қол аударымдары бойынша және шоттарға банктерге салымдар, пайдаланылмаған демалыстар, Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт туралы заңнамасына сәйкес өзге тұлғаларға берілетін іссапар шығыстары бойынша) қысқа мерзімді кредиторлық берешек және қызметкерлері мен өзге де есеп беретін тұлғалар алдындағы өзге де берешектер сомасы көрсетіледі.

      219 "Төлеуге қысқа мерзімді сыйақылар" (3250 шоты) жолы бойынша есепті күнге алынған қарыздар бойынша қысқа мерзімді сыйақылар және өзге сыйақылар бойынша берешек сомасы көрсетіледі.

      220 "Жалға беру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3260 шоты) жолы бойынша есепті күнге қысқа мерзімді жалға алу төлемдері бойынша берешек сомасы көрсетіледі.

      221 "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3270 шоты) жолы бойынша уақытша орналастыратын ақшалар бойынша қызметкер жұмыстан босаған, степиндианттың оқу мерзімі аяқталған, атқару құжаттың пайдалану мерзімі аяқталған немесе мерзімі бір жылға дейінгі басқа да құжаттарға байланысты, қолма–қол тиындарды ақша айналымынан алу себептері бойынша жағдайларда төленбеген немесе артығымен төленген тиындар сомасы, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан өтемақы төлемдері бойынша берешек және өзге де кредиторлық берешек көрсетіледі.

      222 "Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері" (3310, 3320 шоттары) жолы бойынша қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

      223 "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" (3410, 3420 шоттары) жолы бойынша алынған аванстар мен өзге міндеттемелер бойынша қалдықтар көрсетіледі.

      224 "Бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3280 шоты) жолы бойынша бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.";

      40 және 41-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. 100 "Кірістер, барлығы" жолы 010, 021, 030 және 040-жолдарының сомасын көрсетеді.

      010 "Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер" жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 020-1, 020-2 және 020-3-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      011 "Ағымдағы қызметті қаржыландыру" (6010 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекемені және ағымдағы қызметін ұстауға басқа бюджеттер есебінен жеке қаржыландыру жоспары бойынша, республикалық бюджетке тауарлардың құны түріндегі түсімдермен байланысты операциялар бойынша бөлінген бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі. Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, мемлекеттік мекеме есепті жылдың аяғында бюджетке қайтарған 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген пайдаланылмаған қаражат қалдығын шегере отырып көрсетіледі.

      012 "Күрделі салымдарды қаржыландыру" (6020 шоты) жолы бойынша күрделі салымдар бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы мемлекеттік мекеме бюджетке қайтарған 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығы шегеріле отырып көрсетіледі.

      013 "Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер" (6070 шоты) жолы бойынша сыртқы және ішкі қарыздар түсімінен кірістер көрсетіледі.

      014 "Трансферттер бойынша кірістер" (6030 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемі түріндегі жеке тұлғаларға трансферттерді қоспағанда, мемлекеттік мекеме қайтарған 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығын шегере отырып, трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      015 "Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер" (6034 қосалқы шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруға арналған трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      016 "Субсидиялар" (6040 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеме бюджетке қайтарған 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығы шегеріле отырып, субсидиялар бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      017 "Қайырымдылық көмектен түсетін кірістер" (6050 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес ақшалай түсімдер мен басқа активтер түрінде алынған мемлекеттік мекемелер үшін филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық және (немесе) кіші отанына қолдау көрсету жөніндегі қызметтен алынатын кірістер көрсетіледі.

      018 "Гранттар" (6060 шоты) жолы бойынша түскен гранттар сомасы көрсетіледі.

      019 "Өзгелер" (6083, 6084 және 6086 шоттары) жолы бойынша облыстық бюджеттен және (немесе) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен түскен трансферттер бойынша кірістер және Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін басқа көздерден түскен өзге де кірістер сомасы, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау үшін бөлінген бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      020 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден түсетін кірістер" (6081 қосалқы шоты) жолы бойынша бюджетке салықтық түсімдерден және бюджетке кедеңдік төлемдер мен салықтар сомасы көрсетіледі.

      020-1 "Айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан түсетін кірістер" (6082 қосалқы шоты) жолы бойынша айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан түсетін кірістер сомасы көрсетіледі.

      020-2 "Басқа да салықтық емес кірістер" (6082 қосалқы шоты) жолы бойынша басқа жолдарға енгізілмеген салықтық емес түсімдерден түсетін кірістер сомасы көрсетіледі.

      020-3 "Бюджетке трансферттер түсімі" (6085 қосалқы шоты) жолы бойынша басқа мемлекеттік басқару деңгейлерінен, оның ішінде субвенциялардан және бюджеттік алып қоюлардан, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан түсетін түсімдерден трансферттердің сомасы, нысаналы трансферттер мен республикалық және жергілікті бюджеттерге түсетін басқа да трансферттер сомасы көрсетіледі.

      021 "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" (6110 шоты) жолы бойынша тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді және мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды өткізуден түсетін кірістер көрсетіледі;

      030 "Активтерді басқарудан алынатын кірістер" жолы бойынша 031 және 032-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      031 "Сыйақылар" (6210 шоты) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық жалдау және қысқа мерзімді қаржылық салымдар бойынша сыйақылардан түскен кірістер сомасы көрсетіледі.

      032 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер" (6220 шоты) жолы бойынша активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістер, оның ішінде дивидендтер, инвестиция объектілерінің таза кірісінің бір бөлігі, операциялық жалдаудан түскен кірістер сомасы көрсетіледі.

      040 "Өзге кірістер" (6330, 6350, 6360 және 6370 шоттары) жолы бойынша активтерді, үшінші тараптардан өтемақыларды (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан түскен залалдар) түскен кірістер, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсетін түсімдерден алынатын кірістер және өзге операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.

      41. 200 "Шығыстар, барлығы" жолы 110, 130, 137, 140, 150 және 151-жолдарының сомасын көрсетеді.

      110 "Мемлекеттік мекеменің шығыстары" жолы бойынша 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 және 123-жолдарының сомасы көрсетіледі.

      111 "Еңбекақы төлеу" (7010 және 7030 шоттары) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары бойынша есептелген резервтер бойынша шығыстардың сомасы және еңбекақы төлеу бойынша басқа да шығыстар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      112 "Стипендиялар" (7020 шоты) жолы бойынша есептелген стипендиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      113 "Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер" (7040 шоты) жолы бойынша әлеуметтік салық және бюджетке тиесілі әлеуметтік аударымдар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      114 "Қорлар бойынша шығыстар" (7060 шоты) жолы бойынша есепті кезең ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтажы үшін пайдаланылған және басқа ұйымдарға сатылған қорлардың құны көрсетіледі.

      115 "Іссапар шығыстары" (7070 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің және мемлекеттік мекеме қызметкерлері болып табылмайтын адамдардың іссапарларына (ел ішінде және одан тыс жерлерге) байланысты есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      116 "Коммуналдық шығыстар" (7080 шоты) жолы бойынша коммуналдық қызметтер (газ, су, электр энергиясы, жылу) үшін есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      117 "Жалға алу төлемдері" (7130 шоты) жолы бойынша операциялық жалға алу бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      118 "Ұзақ мерзімді активтерді ұстау" (7090 шоты) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерді ағымдағы жөндеуге есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      119 "Байланыс қызметтері" (7080 шоты) жолы бойынша байланыс қызметтері бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      120 "Активтер амортизациясы" (7110 шоты) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      121 "Активтердің құнсыздануы" (7440 шоты) жолы бойынша активтердің құнсыздануы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      122 "Өзге де операциялық шығыстар" (7050, 7120 және 7140 шоттары) жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түріндегі жеке тұлғаларға трансферттер бойынша, сақтандыру төлемдері бойынша, ұзақ мерзімді активтерді сатудан түскен кірістерді бюджетке беру, ақылы қызметтерден бюджетке сметадан тыс түсімдер мен басқа операциялық шығыстар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      123 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар" (7150 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      130 "Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар" жолы бойынша 131, 132, 133, 134, 135, 136 және 136-1-жолдардың сомасы көрсетіледі.

      131 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" (7220 шоты) жолы бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы төленген зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша есептелген шығыстар сомасы көрсетіледі.

      132 "Субсидиялар" (7230 шоты) жолы бойынша жеке және заңды тұлғаларға төленген субсидиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      133 "Нысаналы трансферттер" (7210 шоты) жолы бойынша нысаналы трансферттер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      134 "Жалпы сипаттағы трансферттер" (7240 шоты) жолы бойынша жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      135 "Жеке тұлғаларға трансферттер" (7210 шоты) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қызметкерлері болып табылмайтын жеке тұлғаларға трансферттер бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      136 "Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер" (7250 шоты) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілген трансферттер бойынша бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган шығыстарының сомасы көрсетіледі.

      136-1 "Өзге де трансферттер" (7270 шоты) жолы бойынша Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына берілетін трансферттер бойынша есептелген шығыстар сомасы көрсетіледі.

      137 "Бюджетке түсімдерді азайту бойынша шығыстар" (7260 шоты) жолы бойынша бұрын төлеушілермен есеп айырысулар бойынша және Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше мемлекеттер алдында бөлінетін кеден баждары бойынша есептелген кірістерді түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      140 "Активтерді басқару бойынша шығыстар" жолы бойынша 141 және 142 жолдарының сомасы көрсетіледі.

      141 "Сыйақылар" (7310 шоты) жолы бойынша алынған қарыздар (веклельдер, облигациялар), мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары мен қаржылық жалдау бойынша есептелген сыйақылар бойынша шығыстар көрсетіледі.

      142 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар" (7320 және 7330 шоты) жолы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша есептелген шығыстардың және есептің басқа баптарында көрсетілмеген активтерді басқарудан шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      150 "Өзге шығыстар" (7450, 7460 және 7490 шоттары) жолы бойынша күмәнді борыштар бойынша резерв құру бойынша, Жәбірленушілерге өтемақы қоры, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры бойынша шығыстарды есептеу бойынша шығыстар, қорлардың шығыстары және өзге де шығыстар көрсетіледі.

      151 "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстары" (7470 шоты) жолы бойынша бюджеттік кредит беру мен қарыздарды өтеуге аударылғанды шегерумен, тиісті бюджеттің ҚБШ-сынан жүргізілген шығыстардың сомасы көрсетіледі.";

      80 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "80. "Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің есеп шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" (ФО-3 нысаны) баптарына сәйкес, есепті кезеңдегі қызмет түрлері бойынша ақшалай қаражаттардың түсімдері мен шығыстары туралы ақпарат ұсынылады:

      Жәбірленушілерге өтемақы қоры бойынша төленген ақша мен төлемдер туралы ақпарат;

      Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры бойынша түскен ақша мен жүргізілген төлемдер туралы ақпарат;

      басқа шоттардағы ақша қозғалысы туралы, ФО-5 нысаны 24-кестесіне сәйкес "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" туралы ақпарат.".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Стратегиялық жоспарлау және

      реформалар агенттігінің

      Ұлттық статистика бюросы

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 29 маусымдағы
№ 717 бұйрығына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
1-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Бухгалтерлік баланс 20___жылғы "___" ___________ есепті кезең

      Индексі: ҚЕ-1 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,

      кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      ____________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті

      атқару жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Активтер

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің соңында

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200Баланс
Міндеттемелер, таза активтер/капитал

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің соңында

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500Баланс
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690Мемлекеттік меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік

700Қызметкерледің оқыту қарызы

710      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)                  (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 және 38-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 29 маусымдағы
№ 717 Бұйрыққа
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
2-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп аяқталатын 20___ жылғы "___" ___________ кезең үшін

      Индексі: ҚЕ-2 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,

      кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      ____________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті атқару

      жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер, оның ішінде:

010Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011Күрделі салымдарды қаржыландыру

012Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер

013Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде:

014жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

015Субсидиялар

016Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

017Гранттар

018Өзгелер

019Бюджетке салықтық түсімдерден кірістер

020Айыппұлдардан, өсімпұлдардан және санкциялардан алынатын кірістер

020-1Басқа салықтық емес түсімдер

020-2Бюджетке трансферттердің түсуі

020-3Айырбас операциялардан түсетін кірістер

021Активтерді басқарудан түсетін кірістер, оның ішінде:

030Сыйақылар

031Активтерді басқарудан түсетін өзге де кірістер

032Өзге кірістер

040Кірістер, барлығы (010, 021, 030, 040-жолдардың сомасы)

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның ішінде:

110Еңбекақы төлеу

111Стипендиялар

112Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

113Қорлар бойынша шығыстар

114Іссапарлық шығыстар

115Коммуналдық шығыстар

116Жалдау төлемдері

117Ұзақ мерзімді активтерді ұстау

118Байланыс қызметтері

119Активтер амортизациясы

120Активтердің құнсыздануы

121Өзге операциялық шығыстар

122Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

123Қаржыландыру жоспарында көзделген, мемлекеттік мекемені ұстауға арналған шығыстарға жатпайтын шығыстар

124Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, оның ішінде:

130Зейнетақылар мен жәрдемақылар

131Субсидиялар

132Нысаналы трансферттер

133Жалпы сипаттағы трансферттер

134Жеке тұлғаларға трансферттер

135Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер

136Өзге трансферттер

136-1Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша шығыстар

137Активтерді басқару бойынша шығыстар, оның ішінде:

140Сыйақылар

141Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар

142Өзге шығыстар

150Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ бойынша шығыстар

151Шығыстар, барлығы (110, 130, 137, 140, 150, 151-жолдардың сомасы)

200Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210Ұзақ мерзімді активтердің шығуы

220Бағамдық айырма

230Өзгелер

240Есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі (100-жол алу 200 +/- 210, 220, 230, 240-жолдар)

300      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 39, 40, 41 және 42-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 29 маусымдағы
№ 717 Бұйрыққа
3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
3-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемелердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп аяқталатын 20___жылғы "___" ___________ кезең үшін

      Индексі: ҚЕ-3 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,

                        кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      ____________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті атқару

      жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол
коды

Есепті
кезең

Өткен
кезең

1

2

3

4

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071-жолдар сомасы)

100Бюджеттен қаржыландыру, оның ішінде:

010Ағымдағы қызмет

011Күрделі салымдар

012Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен

013Трансферттер

014Субсидиялар

015Өзгелер

016Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша

020Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатудан

030Алынған сыйақылар

040Уақытша орналастырылған ақша бойынша

050Өзге түсімдер

060Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша

070Бюджетке түсетін түсімдер бойынша, оның арасында:

071салық түрінде ақша қаражаты түсімі

071-1айыппұлдар, өсімпұлдар және санкциялар түрінде ақша қаражаты түсімі

071-2трансферттер түсімі

071-3Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192-жолдар сомасы)

200Еңбекақы төлеу

110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

130Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін

140Тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін берілген аванстар

150Трансферттер, субсидиялар

160Сыйақылар

170Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу

180Өзге төлемдер

190Республикалық және жергілікті бюджет ҚБШ-ы бойынша шығыстар

191Бюджет түсімдерін қайтару

192Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол - 200-жол)

300ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (310, 320, 330, 340, 350-жолдар сомасы)

400Ұзақ мерзімді активтерді сату

310Бақыланатын және басқа субъектілердің үлестерін сату

320Бағалы қағаздарды сату

330Қарыздарды өтеу

340Өзгелер

350Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдар сомасы)

500Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

410Бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу

420Бағалы қағаздарды сатып алу

430Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

440Берілген қарыздар

450Өзгелер

460Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол - 500-жол)

600ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700Қарыздарды алу

610Өзгелер

620Ақша қаражатының шығуы, барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800Қарыздарды өтеу

710Өзгелер

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол - 800-жол)

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300-жол +/- 600-жол +/- 900-жол)

910Таза бағамдық айырма

911Кезеңнің басындағы ақша қаражаты

920Кезеңнің соңындағы ақша қаражаты

930      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 және 60-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 29 маусымдағы
№ 717 Бұйрыққа
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
4-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп 20__ жылғы "___" _____________ аяқталатын кезең үшін

      Индексі: ҚЕ-4 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,

                        кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      ____________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті атқару

      жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Күрделі салымдарды қаржыландыру

Резервтер

Жинақталған қаржылық нәтиже

Таза активтердің / капиталдың барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

х
Есеп саясатындағы өзгерістер мен қателерді түзету

020

х

хҚайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар)

030

х
Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048- жолдар)

040

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

041

х


х


Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

042

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

043

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

044

х
Өзге резервтер

045

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

046

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы

047


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы

048


х

х


Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

х

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-050-жолдар)

060

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

х

хҚайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар)

090

х
Өткен кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108-жолдар)

100

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

101

х


х


Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

102

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

103

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

104

х
Өзге резервтер

105

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

106

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы

108


х

х


Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

х

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-120-жолдары)

120

      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 және 77-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 29 маусымдағы
№ 717 Бұйрыққа
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
5-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба 20__жылғы "___" _____________ аяқталатын кезең үшін

      Индексі: ҚЕ-5 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,

                        кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      ____________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті атқару

      жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі: ________________________________

      мемлекеттік мекемелер үшін осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      1. Жалпы мәлiметтер.

      мемлекеттік мекеменің ережесі:_______________________

      ведомстволық бағынысты мекемелердің саны: ______________________

      пайдаланылатын нормативтік құқықтық актілер: ___________

      2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

      Қысқа мезiмдi активтер

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 010-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (әрі қарай – ҚБШ) (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

019Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

020Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ (1048)

020-1Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының ҚБШ (1049)

020-2Шетелдік валютадағы шот (1050)

021Байланысты гранттың арнайы шоты (1061)

022Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062)

023Аккредитивтер (1071)

024Жолдағы ақша қаражаты (1073)

025Өзге ақша қаражаттары (1074)

025-1Білім беру инфрақұрылымын қолдау жөніндегі жергілікті атқарушы органның ҚБШ (1075)

025-2Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

026Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

027Барлығы

100      2-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 011-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болғандар

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      3-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 014-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу

1

2

3

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектің есептелуі

011


Дебиторлық берешектің өтелуі

012


Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есепті кезеңнің аяғындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031


      4-кесте. Қорлар ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндіріс

Дайын өнім

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012Сатып алу құны бойынша шығулар, оның ішінде

013мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

014Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

015Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х


Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      Ұзақ мерзімді активтер

      5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 110-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болғандар

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      6-кесте. Негiзгi құралдар (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 114-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Беріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк және шаруашылық мүкәмалы

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011


оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013


Бастапқы құны бойынша азаюы

014


Бастапқы құны бойынша шығуы

015


оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару

016


Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо, оның ішінде

017


уақытша тұрып қалғаны

017-1


толығынан амортизацияланғаны

017-2


Есептi кезеңнiң басындағы
жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есептi кезеңде есептелген амортизация

022


Есептi кезеңде есептен
шығарылған амортизация

023


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025


Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған
амортизация сальдосы

026


Есептi кезеңнiң басындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030


Есептi кезеңде құнсыздануға
есептелген резерв

031


Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032


Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033


Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041


оның ішінде уақытша тұрып қалғаны

041-1


      7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 116-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар

013

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация

022

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға
арналған резерв

032

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

      8-кесте. Биологиялық активтер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 117-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша шығулар

013
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
      9-кесте. Материалдық емес активтер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 118-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Авторлық құқықтар

Лицензиялық келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013
Бастапқы құны бойынша азаюы

014
Бастапқы құны бойынша шығулар

015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару

016
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо, оның ішінде

017
уақытша тұрғаны

017-1
толығынан амортизацияланғаны

017-2
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған
амортизация

023
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған
амортизация сальдосы

026
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
оның ішінде уақытша тұрғаны

041-1
      10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 210-жол)

Көрсеткіштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатындар

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      11-кесте. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 310-жол)

Көрсеткіштер

Жолы коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатындар

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      12-кесте. Өзге кірістер

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтердің есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусіз қабылданғаны:

030өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемінен

050Активтерді жоюдан түсті

060Артық шығындар кіріске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
      13-кесте. Бюджетке түсетін салықтық кірістер (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

010корпоративтік табыс салығы

020қосылған құн салығы

030кедеңдік баждар және салықтар

040басқа салықтық түсімдер

050      14-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару бойынша

020өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге өтеусіз берілгені

021басқа мемлекеттік органдарға өтеусіз берілгені

022басқа ұйымдарға өтеусіз берілгені

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердің құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәнді дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердің демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты міндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусіз берілген қорлары:

070өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
      15-кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 137-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту, оның ішінде:

010ҚҚС бойынша

020бюджетке түсетін түсімдер бойынша басқа түрлері

030Еуразиялық экономикалық одақтың мүше-мемлекеттеріне аударылғаны

040      16-кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

011
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

012
республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

012-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

012-2
басқа ұйымдарға

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

022


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

022-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

022-2


х


басқа ұйымдарға

023


х


негізгі қаражат

030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

031
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

032
республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

032-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

032-2
басқа ұйымдарға

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

041


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

042


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

042-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

042-2


х


басқа ұйымдарға

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

051
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

052
республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

052-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

052-2
басқа ұйымдарға

053
өзге ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

061
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

062
республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

062-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

062-2
басқа ұйымдарға

063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы:

070


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

072


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

072-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

072-2


х


басқа ұйымдарға

073


х


      16-1-кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

Өтеусiз ұзақ мерзімді активтер алынған, барлығы:

010
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

011
басқа мемлекеттік органдардан

012
басқа ұйымдардан

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

021


х


басқа мемлекеттік органдардан

022


х


басқа ұйымдардан

023


х


негізгі құралдар

030
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

031
басқа мемлекеттік органдардан

032
басқа ұйымдардан

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

041


х


басқа мемлекеттік органдардан

042


х


басқа ұйымдардан

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

051
басқа мемлекеттік органдардан

052
басқа ұйымдардан

053
өзге де ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

061
басқа мемлекеттік органдардан

062
басқа ұйымдардан

063
Қорлар өтеусіз алынған, барлығы:

070


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

071


х


басқа мемлекеттік органдардан

072


х


басқа ұйымдардан

073


х


      Ескерпе: *011, 021, 031, 041, 051, 061 және 071-жолдарының деректері 16-кестенің осыған ұқсас жолдарының деректеріне сәйкес келеді

      17-кесте. Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер жөніндегі ақпарат

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақ талған амортизацияның сомасы

Құнсыздануға арналған резерв сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Беріліс қондырғылары

040

Көлiк құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

      18-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

Р/с

Күні

Операция түрі

Құжаттың атауы мен нөмірі

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті

1

2

3

4

5

6

7

8жиыны: оның ішінде:

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


      19-кесте. 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол коды

республикалық бюджет

Жергілікті бюджет

есептелгені

тізімделгені

есептелгені

тізімделгені

1

2

3

4

5

6

Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар, барлығы:

010


х


х

Оның ішінде есепті кезеңде бюджетке аударылғаны, барлығы:

020

х


х


салықтық түсімдер

021

салықтық емес түсімдер

022

оның ішінде:


мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері (201100)

022-1

мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер (201300)

022-2

мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер (201400)

022-3

мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер (201500)

022-4

бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар (201600)

022-5

мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (201700)

022-6

қару-жарақ пен әскери техникадан түскен кірістер (201905)

022-7

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер (202100)

022-8

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері (203100)

022-9

негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

023

оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды сатудан түсетін түсімдер (302100)

023-1

трансферттер түсімі

024

бюджеттік кредиттерді өтеу

025

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

026

      20-кесте "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер"

Көрсеткiштер

Жол коды

Шартта көзделген сома

Шарт бойынша есептелген сома

барлығы

оның ішінде есепті кезеңде

1

2

3

4

5

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттар бойынша міндеттемелер, барлығы:

010
қаржылық емес міндеттемелер

020
қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

030
инвестициялық шығындарды өтеу

031
операциялық шығындарды өтеу

032
сыйақылар

033
өзгелері

034
      21-кесте. Дивидендтердің, қатысу үлесіне кірістердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза кірісінің бір бөлігінің мөлшері туралы ақпарат

Атауы (акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, республикалық мемлекеттік кәсіпорын)

Жыл басындағы артық төлеу (+)/ өткен жылдардың берешегі ( -)

Жыл ішіндегі қызмет қорытындылары бойынша аударуға жатады

Тексеру қорытындылары бойынша аударуға жатады

Барлығы аударылғаны

Түзетулер мен өзге операциялар

Есепті кезеңнің соңына артық төлеу (+)/ берешек (- ) (3 бағ.- 4 бағ.-5 бағ. + 6 бағ. + 7 бағ.)

1

2

3

4

5

6

7

8


Жиыны      22-кесте. Салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

 Көрсеткіштер

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Есепті кезең

Өткен кезең

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

5

Салықтық түсімдер бойынша берешек барлығы, оның ішінде:

корпоративтік табыс салығы бойынша

қосылған құн салығы бойынша

кедендік төлемдер мен баждар бойынша

басқа салық түсімдері бойынша

      23-кесте. Аяқталмаған құрылыс және материалдық емес активтерге күрделі салымдар (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 115-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Аяқталмаған құрылыс

Материалдық емес активтерге күрделі салымдар

Барлығы

1

2

3

4

5

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Түскені барлығы, оның ішінде

020
ағымдағы жылдың бюджеті бойынша қаржыландыру есебінен

021
өткен жылдардың берешегін өтеу

022
өтеусіз алынды

023
өзгелер

024
Шыққаны барлығы, оның ішінде

030
ұзақ мерзімді активтерге ауыстырылды

031
өтеусіз аударылды

032
өзгелері

033
Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

040
      24-кесте. Өзге шоттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы*

Көрсеткіштер

Жол коды

Қолма-қол ақшаның бақылау шоттары


 
Барлығы

қайырымдылық көмек

ақылы қызметтер

ақшаны уақытша орналастыру

жәбірленушілерге өтемақы қорының

білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының

білім беру инфрақұрылымын қолдау жөніндегі жергілікті атқарушы органның

Өзге шоттар


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жыл басындағы қалдық

010

Түскені барлығы, оның ішінде

020

операциялық қызметтен

021

инвестициялық қызметтен

022

х

х

х

х

х

хШыққаны барлығы, оның ішінде

030

операциялық қызметтен

031

инвестициялық қызметтен

032

Есепті кезеңнің соңындағы қалдық

040

      Ескертпе: * республикалық (тиісті жергілікті) бюджеттен алынбаған ақша қаражаты

      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 78, 79 және 80-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 29 маусымдағы
№ 717 Бұйрыққа
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
6-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс 20___жылғы "___" ___________ есепті кезең

      Индексі: ҚЕ-6 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар,

      кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      ____________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті атқару

      жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі: осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі: _________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Активтер

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Қайта ұйымдас тырылу күніне

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200Баланс
Міндеттемелер, таза активтер/капитал

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Қайта ұйымдастыру күніне

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелерінің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500Баланс
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690Мемлекеттік меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік

700Қызметкерледің оқыту қарызы

710      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)             (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 12-тармағына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.