Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 202 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 4 қазанда № 17476 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т.қараңыз

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

      2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Тізбенің 1-тармағының алпыс бесінші, алпыс алтыншы, жетпіс бесінші және жетпіс алтыншы абзацтарын, Тізбенің 2-тармағының қырық үшінші, қырық төртінші, қырық бесінші, қырық алтыншы, қырық жетінші, қырық сегізінші, қырық тоғызыншы, елуінші және елу бірінші абзацтарын және 3-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк Төрағасы Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің Төрағасы

      _____________________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы "___" _____________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 тамыздағы
№ 202 қаулысына
қосымша

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9249 болып тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібін бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидалары, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібі бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидалары, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібі";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидалары, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібі (бұдан әрі – Қағидалар) 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім), "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті (бұдан әрі – брокерлік және (немесе) дилерлік қызмет) жүзеге асыру талаптары мен тәртібін, сондай-ақ брокердің және (немесе) дилердің Қазақстан Республикасындағы банк операцияларын жүргізу тәртібін белгілейді.";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен реттелмеген бөлігінде, брокерлік және (немесе) дилерлік қызмет брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарына, брокер және (немесе) дилер мен оның клиенттері арасында жасалған брокерлік қызмет көрсету туралы шарттарға және әдет-ғұрыптарға (оның ішінде іскерлік айналымының әдет-ғұрыптарына) сәйкес жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қағидалармен реттелмеген бөлігінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға тиісті лицензиясы бар брокер және (немесе) дилер Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына, Қазақстан Республикасының валюталық реттеу және валюталық бақылау, төлемдер мен төлем жүйелері туралы заңнамасына сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырады.";

      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы заңнамасына қарама-қайшы келмейтін бөлікте брокерлер және (немесе) дилерлер болып табылатын инвестициялық қорлардың басқарушы компанияларына.";

      8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағидалардың мақсаттары үшін шетелдік есеп айырысу ұйымы ретінде мыналар ұғынылады:

      Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі;

      Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 59-бабының 1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВВ"-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел ұйымы;

      Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері жөніндегі халықаралық қауымдастығының (International Securities Services Association) мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымы.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Екінші санатты брокердің және (немесе) дилердің ұйымдық құрылымы олар Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 55-бабына және осы брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарына сәйкес дербес түрде айқындалады.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Брокерлік және дилерлік қызметті инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқаратын брокер және (немесе) дилер "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабы 1-тармағының 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген себептер бойынша инвестициялық пай қорының қызметін тоқтату үшін негіздемелер туындаған кезде активтері өзінің басқаруындағы инвестициялық пай қорының қызметін тоқтатқан жағдайда, лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы қордың активтерін есепке алуды жүзеге асыратын кастодианға кредиторлық және дебиторлық берешек сомалары, оның ішінде, кредиторлар, дебиторлар және "репо" операцияларына қатысқан адамдар туралы мәліметтерді қоса алғанда, "репо" операцияларын ашу шегінде пайда болған сома туралы ақпаратты жібереді.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Брокер және (немесе) дилер клиенттің, сондай-ақ осы брокермен және (немесе) дилермен шарттық қатынастарға түсуге ниетті адамның алғашқы талап етуі бойынша клиенттің, сондай-ақ осы брокермен және (немесе) дилермен шарттық қатынастарға түсуге ниетті адамның талабын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде танысып шығу үшін брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарын және банк болып табылмайтын бірінші санатты брокер және (немесе) дилер тәуекелдерінің жабылуын сипаттайтын көрсеткіштер мәндерінің Қағидалардың 49-тармағында көзделген бағалы қағаздармен мәмілелерді олардың жасауы кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8796 болып тіркелген "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысында (бұдан әрі – № 214 қаулы) белгіленген талаптарға сәйкес келуі туралы оның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) қол қойған брокердің және (немесе) дилердің жазбаша растауын ұсынады.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Брокер және (немесе) дилер клиентті осы клиенттің есебінен және оның мүддесіне орай жасау болжанатын қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты белгіленген шектеулер мен айырықша талаптар туралы хабардар етеді.

      Осы клиенттің есебінен және оның мүддесіне орай жасау болжанатын қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты белгіленген шектеулер мен айырықша талаптар туралы клиентке хабардар ету жазбаша түрде ресімделуі, брокердің және (немесе) дилердің шығыс құжаттама журналдарында тіркелуі және поштамен және (немесе) қолма-қол, және (немесе) электрондық поштамен, және (немесе) факсимильдік, және (немесе) телекстік, және (немесе) телеграфтық хабарламамен немесе өзге мүмкіндігі бар байланыс түрлерімен осындай хабарламаны жіберу негіздемесі туындаған күні жіберілуі керек.

      Егер клиенттің есебінен және оның мүддесіне орай жасау болжанатын мәміленің талаптары Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 56-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келетін болса, клиентке осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны жібере отырып, брокер және (немесе) дилер бір мезгілде уәкілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жібереді.

      Брокер және (немесе) дилердің ішкі құжаттарымен оның клиенттер алдындағы ашатын ақпараты бойынша осы брокер және (немесе) дилердің қосымша міндеттері (аталған міндеттерден басқа) міндеттері белгіленеді.";

      24-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "24-1. Тараптардың келісуі бойынша брокерлік шартта Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 63-бабының 3-1-тармағына сәйкес брокердің және (немесе) дилердің электрондық қызметтерді көрсету тәртібі қамтылады.";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Клиент брокерлік шарт жасау кезінде брокерге және (немесе) дилерге мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) жеке тұлғалар үшін:

      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      2) Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары үшін:

      жарғының көшірмесі (бар болса);

      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі;

      қол қою (оның ішінде заңды тұлғаның клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығы бар өкілдерінің) үлгілері бар, мына (мыналар) туралы мәліметтерді қамтитын нотариалды куәландырылған құжат:

      номиналды ұстаушының атауы;

      құжатқа қол қою құқығы берілетін номиналды ұстаушының клиенті - заңды тұлғаның атауы;

      номиналды ұстаушының клиенті өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

      осы құжаттағы қол қою үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынына нұсқау;

      3) Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғалары үшін:

      жарғының көшірмесі (бар болса);

      бейрезидент мемлекетінің уәкілетті органы берген заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

      қол қою (оның ішінде заңды тұлғаның клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығы бар өкілдерінің) үлгілері бар құжат;

      брокерлік шарт жасайтын және өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыратын заңды тұлғаның өкіліне қатысты берілген заңды тұлғаның уәкілетті органының сенімхаты немесе шешімі;

      брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында көзделген құжаттар.";

      27 және 28-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. Брокерлік шарт брокерлік шартта белгіленген мерзім ішінде клиентке брокерлік қызмет көрсету мақсатында жасалады.

      Брокерлік шартта қосымша талаптар ретінде брокерге және (немесе) дилерге клиенттік тапсырыстарды ұсыну тәсілдерін көрсету, брокердің және (немесе) дилердің клиенттік тапсырыстарды қабылдауды растау тәртібі және брокердің және (немесе) дилердің клиенттік тапсырыстарды орындау жөніндегі есептерді клиентке ұсыну тәртібі, сондай-ақ Қағидалардың 19, 29, 32, 42 және 43-тармақтарында көзделген жағдайларда клиентке хабарламалар жіберу тәртібі мен мерзімдері қамтылады.

      28. Брокерлік шартта брокердің және (немесе) дилердің осы брокерлік шартқа сәйкес жасаған және шектеулер мен айрықша талаптар белгіленген бағалы қағаздармен мәмілесі туралы осындай мәмілені жасаған күннен кейінгі күннен кешіктірмей уәкілетті органға хабар беру міндеті көзделеді.";

      34 және 35-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "34. Брокерлік шартты жасау және орындау барысында брокер және (немесе) дилер Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 43-бабының 3-тармағында белгіленбеген жағдайларды қоспағанда, өзінің клиенті туралы мәліметтердің конфиденциалдылығын, сондай-ақ клиенттен алынған мәліметтің конфиденциалдылығын сақтайды.

      35. Брокер және (немесе) дилер қаржы құралдарымен мәмілелерді жекелеген клиенттік тапсырыстардың немесе клиенттің брокерге және (немесе) дилерге және (немесе) оның қызметкеріне (қызметкерлеріне) аталған клиент есебінен және мүдделерінде мәмілелерді жасау құқығына сенімхат берген жағдайда инвестициялық комитет шешімдерінің негізінде жасайды.";

      мынадай мазмұндағы 35-1-тармақпен толықтырылсын:

      "35-1. Клиенттің брокерге және (немесе) дилерге және (немесе) оның қызметкеріне (қызметкерлеріне) аталған клиент есебінен және мүдделерінде қаржы құралдарымен мәмілелерді жасауға сенімхат беруі брокерлік шартта тікелей көзделеді. Аталған сенімхат нотариалды куәландырылады, ал оның деректемелері брокерлік шартта көрсетіледі.";

      36-тармақтың бірінші бөлігінде:

      2) тармақшаның жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың күні мен нөмірі, мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;";

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасалуға тиіс эмитенттің атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралдарына берілген қаржы құралының коды немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) (айналыс мерзімі өткен және оларды өтеу бойынша міндеттемелерді эмитент орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші);";

      37-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "37. Клиенттің брокерге және (немесе) дилерге беруге тиісті клиенттік тапсырыстың нысаны мен клиенттік тапсырыс даналарының саны брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында белгіленеді. Егер Қағидаларда өзгеше көзделмесе, клиенттік тапсырысқа клиент немесе оның өкілі қол қояды.

      Брокер және (немесе) дилер клиенттік тапсырысты алған кезде клиенттік тапсырысқа қол қойған адамның өкілеттігін тексереді, оның ішінде клиенттік тапсырыстардағы (қағаз тасымалдағышта) қолтаңбалардың қол қою үлгілері бар (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығына ие заңды тұлға өкілдерінің) нотариат куәландырған құжатта немесе жеке тұлғаның не оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға олардың сәйкестігін салыстырып тексеруді жүзеге асырады.";

      40-тармақтың бірінші бөлігінде:

      1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) клиенттік тапсырыс мазмұнының Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және брокерлік шартқа қарама-қайшы болғанда;";

      3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) егер клиенттік тапсырысқа брокердің және (немесе) дилердің жауапты қызметкерінің қатысуымен клиент қол қоймаған жағдайда, клиенттік тапсырыстағы (қағаз тасымалдағышта) қолтаңба үлгісі қол қою үлгілері бар (оның ішінде клиенттік тапсырысқа қол қою құқығына ие заңды тұлғалар өкілдерінің) нотариат куәландырған құжатта немесе жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға көзбен шолып өткенде сәйкес келмеген кезде;";

      43-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Лицензиясынан айырған жағдайда, брокер және (немесе) дилер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде клиенттің бұйрығы негізінде орталық депозитарийге немесе жасасқан шарт бар болса жаңа брокерге және (немесе) дилерге өткізеді және тиісті хабарландыруды клиенттерге қолжетімді орындарда (осы брокердің және (немесе) дилердің бас офисі мен филиалдарының үй-жайларында) орналастырады.";

      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Банк болып табылмайтын немесе Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 63-бабының 1-тармағы төртінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензиясы жоқ бiрiншi санатты брокер және (немесе) дилер клиенттерге тиесiлi ақшаны есепке алу және сақтау үшін банк шоттарын онымен үлестес емес банктерде және (немесе) орталық депозитарийде және (немесе) клирингтік ұйымдарда және (немесе) есеп айырысу ұйымдарында және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында ашады.";

      56-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағидалардың мақсаттары үшін қарсы әріптес деп қаржы құралдарымен мәмілелер жасау құқығына ие заңды тұлға түсiнiледi.";

      60-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "60. Брокерлік шартта көзделген жағдайларда не осы клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында брокер және (немесе) дилер қаржы құралдарымен мәмілелер жасауды басқа брокер және (немесе) дилерге тапсырады. Брокер және (немесе) дилердің қаржы құралдарымен мәміле жасауды басқа брокер және (немесе) дилерге тапсыруы Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 4-2-тараумен толықтырылсын:

      "4-2-тарау. Брокердің және (немесе) дилердің банктік операцияларды жүргізу тәртібі

      63-7. Брокер және (немесе) дилер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға уәкілетті органның лицензиясы болған кезде банк операцияларының мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

      1) заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргізу;

      2) жеке тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргізу;

      3) аударым операциялары: төлемдер мен ақша аударымдары бойынша заңды және жеке тұлғалардың тапсырмаларын орындау;

      4) төлемділік, мерзімділік пен қайтарымдылық талаптарында банктік қарыз операциялары;

      5) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру.

      63-8. Бірінші санатты брокер және (немесе) дилер білікті инвесторлар болып табылған жеке тұлға - клиенттерге уәкілетті органның тиісті лицензиясы болған кезде Қағидалардың 63-9-тармағында көзделген бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын сатып алу мақсатына ғана төлемділік, мерзімділік пен қайтарымдылық талаптарында қарыз береді.

      Бұл ретте осы тармақта көрсетілген қарыздар білікті инвестор болып табылатын әрбір жеке тұлға - клиентке қатысты он миллион теңгеден аспайтын сомаға беріледі.

      63-9. Қағидалардың 63-8-тармағына сәйкес брокердің және (немесе) дилердің қарыз қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары ретінде мынадай қаржы құралдары танылады:

      1) басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;

      2) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар;

      3) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "kzА-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары;

      4) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасы ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары немесе қор биржасы индексінің өкілдік тізіміндегі заңды тұлғалардың акциялары.

      63-10. Инвестициялық портфельді басқару қызметін және (немесе) қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыратын бірінші санатты брокер және (немесе) дилер қызметтің аталған түрін Қағидалардың 63-7-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген банк операцияларының түрлерімен қоса атқармайды.

      Бірінші санатты брокер және (немесе) дилер Қағидалардың 63-7-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген банк операцияларының түрлерін инвестициялық портфельді басқару қызметімен және (немесе) қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметпен қоса атқармайды.

      63-11. Бірінші санатты брокер және (немесе) дилер Қағидалардың 63-7-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген операцияларды жүзеге асырған кезде брокер және (немесе) дилер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17005 болып тіркелген "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 80 қаулысында белгіленген жарғылық және меншікті капиталдың ең төменгі мөлшерін сақтайды.

      63-12. Брокерлік брокердің және (немесе) дилердің 63-7-тармағында көзделген банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру талаптарын бір уақытта қамтиды.";

      64 және 65-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "64. Бiрiншi санатты брокерге және (немесе) дилерге тиесiлi қаржы құралдары мен ақша оның клиенттерiнiң қаржы құралдары мен ақшасынан бөлек есепке алынады. Осы мақсатта бiрiншi санатты брокер және (немесе) дилер өзіне және өзінің клиенттеріне тиесiлi қаржы құралдары мен ақшаны бөлек есептеуге және сақтауға арналған жеке шоттарды (қосалқы шоттарды) және банк шоттарын онымен үлестес емес банктерде және (немесе) бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде және (немесе) кастодиандарда (тек шетел эмитенттерiнiң бағалы қағаздары бойынша) және (немесе) клирингтік ұйымдарда және (немесе) есеп айырысу ұйымдарында және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында ашады.

      Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 63-бабының 1-тармағы төртінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бірінші санатты брокер және (немесе) дилер өзінің клиенттеріне тиесілі ақшаны бөлек есептеуге және сақтауға арналған банк шоттарын өз бетінше ашуға құқылы.

      65. Бiрiншi санатты брокер және (немесе) дилер клиенттерден келіп түсетін қаржы құралдары мен ақшаны брокердің және (немесе) дилердің клиенттеріне тиесiлi қаржы құралдары мен ақшаға есеп жүргізуге және сақтауға арналған шоттарға онымен үлестес емес банктерде және (немесе) бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде және (немесе) кастодиандарда (тек шетел эмитенттерiнiң бағалы қағаздары бойынша) және (немесе) клирингтік ұйымдарда және (немесе) есеп айырысу ұйымдарында және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында қаржы құралдары мен ақша келіп түскен сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде аударуға тиіс.

      Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 63-бабының 1-тармағы төртінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бірінші санатты брокер және (немесе) дилер клиенттерден келіп түсетін аталған брокердің және (немесе) дилердің көрсетілген клиенттерге ашқан банк шоттарына осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімде аударуға құқылы.";

      67 және 68-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "67. Брокер және (немесе) дилер осы брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен мынадай есепке алу журналдарын жүргізу арқылы сенімді және өзекті (есеп деректерін өзгерту үшін негіздер туындаған күні) есепті жүргізеді:

      1) клиенттік тапсырыстар және олардың орындалуы (орындалмауы);

      2) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер және олардың орындалуы (орындалмауы);

      3) жеке шоттардағы қаржы құралдары және олардың санындағы өзгерістер;

      4) жеке шоттардағы ақша және олардың санындағы өзгерістер;

      5) қаржы құралдары бойынша түскен және бөлінген кірістер;

      6) клиенттердің наразылықтары және оларды қанағаттандыру шаралары;

      7) клиенттік тапсырыстардың орындалуы туралы клиенттер берген есептер;

      8) жасалған брокерлік шарттар және номиналдық ұстау шарттары;

      9) брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерінің есебінен жасалған мәмілелерге қатысты қабылданған инвестициялық шешімдер;

      10) басқа брокерге және (немесе) дилерге тапсырылған қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға берілген бұйрықтар және (немесе) тапсырмалар;

      11) клиенттердің брокерге және (немесе) дилерге және (немесе) оның қызметкеріне (қызметкерлеріне) осындай клиенттер есебінен және мүдделерінде қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға берген сенімхаттар.

      Осы тармақтың 9) тармақшасында көрсетілген журналды жүргізуді брокерлік және дилерлік қызметті инвестициялық портфелді басқару қызметімен қоса атқаратын брокер және (немесе) дилер жүзеге асырады.

      68. Клиент бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу, оның ішінде байланыстың баламалы түрлерімен жеке шот ашу және жүргізу мақсатында, сондай-ақ осы есеп деректерін өзгерту үшін ұсынған құжаттарды, брокер және (немесе) дилер осы жеке шот жабылған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 36-бабының 9-тармағына сәйкес сақтауға тиіс.";

      69-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қаржы құралдары бойынша нарықтық баға белгілеуді растайтын құжат ретінде Bloomberg не Reuters ақпараттық талдау жүйелері талдамаларының көшірмелері не осындай баға белгілеулер болмаған жағдайда пошта, электрондық және факсимальдік байланыс арқылы алынған контрәріптестердің ұсыныстары танылады. Қаржы құралдары бойынша нарықтық баға белгілеуді растайтын құжатқа мәмілені жасаған қызметкер және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы қол қояды.".

      75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "75. Брокер және дилер маржиналдық мәмілені жасау үшін клиентке ақша берген жағдайда, клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуі ретінде мыналар:

      1) ықтимал залалдарға резервтерді шегеріп, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің ұлттық шкаласы бойынша ұлттық шқаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары;

      2) қор биржасы индексінің өкілдік тізіміне кіретін акциялар;

      3) ықтимал залалдарға резервтерді шегеріп, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "В-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша "kzВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының резиденттер заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;

      4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімі "Негізгі" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғалардың мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;

      5) мемлекеттік бағалы қағаздар қабылданады.";

      87-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "87. Брокерлер және (немесе) дилерлер - эмиссиялық консорциум қатысушылары арасында жасалатын бірлескен қызмет туралы шартта (бұдан әрі – андеррайтерлер арасындағы шарт) мынадай нормаларды қамтиды:".

      2. "Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылы 20 наурызда № 9248 болып тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-тарау. Жалпы ережелер";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім), "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі (бұдан әрі – Инвестициялық қорлар туралы заң), "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" 2006 жылғы 20 ақпандағы (бұдан әрі – Секьюритилендіру туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді, Қазақстан Республикасында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асырудың талаптары мен тәртібін белгілейді.

      Қағидалар:

      уәкілетті органның лицензиясы негізінде ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға;

      уәкілетті органның лицензиясы негізінде ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға олар зейнетақы активтерінің есебінен емес қалыптастырылған инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асырған кезде;

      Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасына қайшы келмейтін бөлікте "өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын, уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар сақтандыру ұйымдарына қолданылады.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қағидалармен реттелмеген бөлігінде инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызмет инвестициялық портфельді басқарушының ішкі құжаттарына, инвестициялық портфельді басқарушы мен оның клиенттерінің арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. "Өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын, уәкілетті органның тиісті лицензиясына ие сақтандыру ұйымы мына:

      сақтанушының инвестицияларға қатысу талаптарын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақылары бөлігі және оларды инвестициялаудан алынған пайда (зиян) есебінен қалыптастырылған;

      сақтанушының инвестицияларға қатысу талаптарын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақылары бөлігі және оларды инвестициялаудан алынған пайда (зиян) есебінен қалыптастырылған активтерді инвестициялау үшін құрылған өзі басқаратын инвестициялық пай қорының активтеріне қатысты инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асырады.

      "Өмірді сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымының инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленеді.";

      2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-тарау. Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi шарт";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Шарт жасасқан кезде клиент инвестициялық портфельді басқарушыға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) жеке тұлға - клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      2) заңды тұлға - клиенттер (Қазақстан Республикасының резиденттері) үшін:

      жарғының (бар болса), заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмелері;

      қол қою (оның ішінде заңды тұлғаның клиенттің атынан шартқа өзгерістер мен толықтыруларға, активтерді инвестициялық басқаруға қабылдау-өткізу актілеріне және клиент пен инвестициялық портфельді басқарушының өзара іс-әрекеті барысындағы құжаттарға қол қою құқығы бар өкілдерінің) үлгілері бар нотариат куәландырған құжат;

      3) заңды тұлға - клиенттер (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері) үшін:

      жарғының көшірмесі (бар болса);

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті мемлекетінің уәкілетті органы берген заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

      қол қою (оның ішінде заңды тұлғаның шартқа өзгерістер мен толықтыруларға, активтерді инвестициялық басқаруға қабылдау-өткізу актілеріне және клиент пен инвестициялық портфельді басқарушының өзара іс-әрекеті барысындағы құжаттарға қол қою құқығы бар өкілдерінің) үлгілері бар құжат;

      заңды тұлғаның шарт жасасатын және (немесе) іс-әрекеттерді жүзеге асыратын өкіліне қатысты заңды тұлғаның уәкілетті органының сенімхаты немесе шешімі;

      инвестициялық портфельді басқарушының ішкі құжаттарында көзделген құжаттар.

      Клиент Қағидалардың осы тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды қазақ және (немесе) орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен ұсынады.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Инвестициялық портфельді басқарушы шартты жасау және орындау барысында өзiнiң клиенті туралы мәлiметтердiң конфиденциалдылығын, сондай-ақ клиенттен алынған ақпараттың конфиденциалдылығын сақтайды.";

      3-тараудың орыс тіліндегі тақырыбына өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      26-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген клиенттердің активтерімен жасалатын мәмілелерге қатысты ерекше талаптар мен шектеулер белгіленген жағдайда, осындай клиенттің инвестициялық портфелін басқару көрсетілген шектеулер ескеріле отырып жүзеге асырылады.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Егер инвестициялық портфельді басқарушының іс-әрекеттеріне байланысты емес жағдайлардың нәтижесінде клиенттің инвестициялық портфелінің құрылымы Қазақстан Республикасының қаржылық заңнамасында және (немесе) клиенттің инвестициялық декларациясында белгіленген талаптарға сәйкес келуін тоқтатқан жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушы осындай сәйкес келмеуді ушықтыратын қызметті дереу тоқтатады және бір күн iшiнде осы сәйкес келмеуді жою жөнiндегi іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып, осы сәйкессіздік фактiсi және себептері туралы уәкiлеттi органға және клиентке хабарлайды.

      Инвестициялық портфельді басқарушы клиенттің инвестициялық портфелінің құрылымын Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген, уәкiлеттi органмен келісілген іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімдерде, не осы іс-шаралар жоспарын қарау нәтижелері бойынша уәкiлеттi орган белгілеген мерзімдерде Қазақстан Республикасының қаржылық заңнамасының және (немесе) клиенттің инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкес келтiредi.";

      33-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) нәтижесінде Қазақстан Республикасының қаржылық заңнамасында және (немесе) клиенттің инвестициялық декларациясында белгіленген талаптар бұзылатын мәмiлелердi жүзеге асырмайды.";

      35-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "35. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру және сатып алу жөнiндегi бұйрықтарға инвестициялық қордың активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін кастодиан бөлiмшесiнiң басшысы қол қояды және кастодиан орталық депозитарийге (номиналды ұстаушыға) өзінің инвестициялық портфельді басқарушының бұйрығын жазбаша растауын жіберу арқылы растайды.";

      мынадай мазмұндағы 37-1-тармақпен толықтырылсын:

      "37-1. Инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыруды аяқтағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы инвестициялық пай қорының активтерін басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушы мына мәліметтерді:

      инвестициялық пай қорының атауын;

      инвестициялық пай қоры кастодианының атауын;

      инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезеңі басталған және аяқталған күнін (егер инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылданған болса, онда осы тармақта уәкілетті органның қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы хатының күні мен нөмірі көрсетіледі);

      пайларды бастапқы орналастыру кезінде инвестициялық пай қоры пайының номиналды құнын;

      пайларды бастапқы орналастыруды аяқтау күнгі жағдай бойынша орналастырылған инвестициялық пай қорының пайларының санын көрсете отырып, уәкілетті органға еркін нысанда жасалған инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру нәтижелері туралы есепті қазақ және орыс тілдерінде ұсынады.";

      4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-тарау. Есепке алуды ұйымдастыру тәртібі";

      39-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Баланстан тыс шот Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқарушының әрбір клиентіне инвестициялық портфельді басқарушының ішкі есепке алу жүйесінде ашылады.";

      43-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Салыстырып тексеру актісі екі данада жасалады, оған салыстырып тексеруді жүзеге асыратын тараптардың өкілдері қол қояды.";

      5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-тарау. Арнайы қаржы компаниясының жаңа инвестициялық портфельді басқарушыға өткізілетін активтерін салыстырып тексеру рәсiмiн жүргізу тәртiбi";

      52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "52. Салыстырып тексеру актісі:

      1) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шартты бұзу күні арнайы қаржы компаниясына, инвестициялық портфельдің жаңа басқарушысына, инвестициялық портфельді басқарушыға, кастодианға, уәкілетті органға бір данадан бес данада жасалады;

      2) арнайы қаржы компаниясының, инвестициялық портфельді басқарушының және инвестициялық портфельдің жаңа басқарушысының бірінші басшылары мен бас бухгалтерлері қол қояды;

      3) кастодианның бірінші басшысының немесе арнайы қаржы компаниясының активтеріне кастодиандық қызметті көрсетуді жүзеге асыратын бөлімшеге жетекшілік ететін оның басшы қызметкерінің қолымен бекітілген, кастодианның салыстырып тексеру актісі деректерінің дәйектілігі туралы белгісі болады.";

      6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-тарау. Инвестициялық портфельді басқарушының инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұрған немесе одан айырған жағдайдағы іс-әрекетінің тәртібі";

      54-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жеке хабарлама жіберу және клиенттер үшін қолжетімді орындарда (бас офистің және филиалдардың үй-жайларында, сондай-ақ осы инвестициялық портфельді басқарушының Интернет желісіндегі интернет-ресурсында (корпоративтік интернет-ресурсы болса) тиісті хабарландыруларды орналастыру арқылы өзінің клиенттеріне;".

      3. "Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9876 болып тіркелген, 2014 жылғы 28 қарашада "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету бойынша табыс ету қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидалары";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу тәртібін, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру талаптары мен тәртібін, сондай-ақ номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету тәртібін белгілейді.";

      9-тармақтың 4) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "номиналды ұстаушының клиенті өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;";

      10-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;";

      11-тармақтың 4) тармақшасының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;";

      2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу тәртібі. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру талаптары мен тәртібі";

      19-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "Айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерін орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын есепке алу осы эмиссиялық бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN коды) көрсете отырып, орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген тәртіпте орталық депозитарий беретін сәйкестендіргіштер бойынша номиналды ұстаушы жүзеге асырады.

      Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарындағы эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығының сандық мәні осы талап ету құқығы туындаған эмиссиялық бағалы қағаздардың (Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері негізінде оқшаулау операциялары жүргізілген эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) санына сәйкес айқындалады.";

      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Бір номиналды ұстаушының клиенттері арасында операциялар жүргізу кезінде бағалы қағаздар бойынша құқықтарының өтуін тіркеуді номиналды ұстаушы жүзеге асырады және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі. Номиналды ұстаушы номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоттар бойынша операция жүргізу күні клиенттің орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі қосалқы шоты бойынша тиісті бұйрықты жібереді. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бір номиналды ұстаушының клиенттері арасындағы операциялар номиналды ұстау жүйесінде операцияны жүргізу күнімен көрсетіледі. Номиналды ұстаушы клиентке оның бұйрығының орындалғандығы туралы есепті орталық депозитарийден операцияның жүргізілгені туралы растаманы алғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

      Бұйрықтың орындалуы туралы есеп клиентке пошта арқылы не клиенттің немесе оның заңды өкілінің қолына тапсырылады, не номиналды ұстаушының ақпараттық жүйелерін пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында жасалып беріледі.

      Депоненттің клиентіне бұйрықтың орындалғаны туралы есепті орталық депозитарий ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып электрондық құжат нысанында орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және талаптармен орталық депозитарий жүргізілген операцияны растаған күні жібереді.

      Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның клиентіне бұйрықтың орындалғаны туралы есепті кастодиан сақталуын және есепке алынуын осы кастодиан жүзеге асыратын шетелдік бағалы қағаздар бойынша кастодианның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және талаптармен кастодиан жүргізілген операцияны тіркеген күні ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып электрондық құжат нысанында жібереді.

      Түрлі номиналды ұстаушылардың клиенттері арасында операциялар жүргізу кезінде бағалы қағаздар бойынша құқықтардың өтуін тіркеу олардың орталық депозитарийдегі олардың жеке шоттары бойынша кейіннен номиналды ұстаушыларды есепке алу жүйесінде көрсете отырып жүзеге асырылады. Номиналды ұстаушылар өз клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша мәмілелерді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу туралы бұйрықтарды клиенттің тиісті бұйрығы номиналды ұстау жүйесінде тіркелген күні жібереді.

      Орталық депозитарийден жеке шоттар бойынша операциялар жүргізілгені туралы растау алған күні номиналды ұстаушы мұндай операцияны номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде көрсетеді.

      Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздардың нарығында орталық депозитарийдің клиенті мен номиналды ұстаушының клиенті арасында операция жүргізу кезінде бағалы қағаздар бойынша құқықтың берілуін тіркеуді орталық депозитарий орталық депозитарийдің клиенті мен номиналды ұстаушының жеке шоттары бойынша мәмілеге қатысушылардың қарсы бұйрықтары негізінде жүзеге асырады.

      Сот шешімі бойынша бағалы қағаздар жөніндегі құқықтарды өзгертуді немесе тоқтатуды тіркеуді номиналды ұстаушы заң күшіне енгізілген, 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі – Азаматтық процестік кодекс) 226-бабына сәйкес ресімделген, номиналды ұстаушы алған сот шешімі негізінде жүзеге асырады және ол орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі. Номиналды ұстаушы тіркеген, сот шешімі бойынша бағалы қағаздар жөніндегі құқықтарды өзгерту немесе тоқтату номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот бойынша операция жүргізілген күні орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі.

      Сот шешімі бойынша бағалы қағаздар жөніндегі құқықтарды өзгертуді немесе тоқтатуды орталық депозитарий заң күшіне енгізілген, Азаматтық процестік кодекстің 226-бабына сәйкес ресімделген, орталық депозитарий алған сот шешімі негізінде жүзеге асырады және ол номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде көрсетіледі. Орталық депозитарий тіркеген, сот шешімі бойынша бағалы қағаздар жөніндегі құқықтарды өзгерту немесе тоқтату орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жеке шот бойынша операция жүргізілген күні номиналды ұстаудың есепке алу жүйесінде көрсетіледі.";

      24-тармақ алып тасталсын;

      27-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) мәміле мазмұны Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес келмеген;";

      28-тармақта:

      бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Орталық депозитарийден айналыстағы мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитент жіберген дефолт туралы, осындай эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының берілген сәйкестендіргіші туралы және айналыстағы мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздарды, депоненттердің және олардың клиенттерінің қосалқы шоттарынан есептен шығару және эмитенттің осындай эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын есепке алу бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жүргізілген операциялар туралы хабарлама алғаннан кейін номиналды ұстаушы бір жұмыс күні ішінде айналыстағы мерзімі өткен (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесінде Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес осындай құқықты иеленген мемлекеттік органдардың актілері негізінде оқшаулау операциясын жүргізген эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару және осы бағалы қағаздар бойынша туындаған міндеттемелерді сақтай отырып, осындай эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша талап ету құқығын (ауыртпалық салу, сенімгерлік басқару) есепке жазу бойынша өз клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша ұқсас операцияларды жүргізеді.";

      үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер айналыстағы мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша номиналды ұстаушы бұрын Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес осындай құқықты иеленген мемлекеттік органдардың актілері негізінде оларды оқшаулау бойынша операциясын жүзеге асырған жағдайда, номиналды ұстаушы орталық депозитарийден осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде тиісті мемлекеттік органға айналыстағы мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған осы бағалы қағаздар бойынша және осы бағалы қағаздар эмиссиялық бағалы қағаздар жөнінде эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыстыруға жататыны туралы бағалы қағаздарды оқшаулау бойынша операциялар жүргізілген актінің негізінде хабарлама жібереді.";

      бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл ретте осындай эмиссиялық бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарынан оларды есептен шығару және айналыстағы мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде ашылған эмитентің жеке шотына есепке алу, сондай-ақ осындай эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын оларды ұстаушылардың жеке шотына есепке алу бойынша операцияларды Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды оқшаудан алу бойынша операцияларды жүргізгеннен кейін осындай құқыққа иеленген мемлекеттік органдардың актілері негізінде номиналды ұстаушы жүргізеді.";

      31-тармақтың бірінші бөлігінде:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Номиналды ұстаушы бағалы қағаздарды ұстаушылардың бұйрықтары негізінде бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқықтарын) бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарынан (жеке шотынан) есептен шығару (жеке шоттарына (жеке шотына) есепке жазу) операцияларын жүргізеді, мына жағдайларды қоспағанда:";

      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) орталық депозитарийдің және қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін, ұйымдастырылған нарықта жасалған операцияларды;

      2) Азаматтық процестік кодекстің 226-бабына сәйкес ресімделген заңды күшіне енген сот шешімі бойынша бағалы қағаздар жөніндегі құқықтардың өзгеруі немесе тоқтатылуы бойынша операцияларды;";

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы лицензиядан айырылған немесе бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясын ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған және бұл ретте клиентке осы Қағидалардың 35-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны жіберген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде одан активтерді есептен шығаруға бұйрықты алмаған не клиент тұрғылықты орны (тұрғылықты жері) бойынша болмағаны туралы хабарлама алған жағдайда номиналды ұстаушы клиентінің жеке шотынан бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) есептен шығару бойынша операциялар, сондай-ақ осы бағалы қағаздарды орталық депозитарий (талап ету құқығын) номиналды ұстаушының клиентіне бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде ашқан жеке шотқа есепке алу операциялары.";

      34-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Кепіл мәні болып табылатын қаржы құралдары номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда (онымен жасалған шарт негізінде) ашылған клиенттің қосалқы шотына немесе клиенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі жеке шотына аударылады. Тараптардың келісімі бойынша кепіл мәні болып табылатын қаржы құралдарымен мәміле мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.";

      34-1-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны пай ұстаушыға жіберген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде пайларды есептен шығару туралы бұйрықты не пай ұстаушының орналасқан жерде (тұрғылықты жері бойынша) болмауы туралы хабарламаны алмаған жағдайда, кастодиан:

      орталық депозитарийге пай ұстаушыға бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде жеке шот ашуға бұйрықты жібереді;

      орталық депозитарийден пай ұстаушыға бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдердің жүйесінде жеке шотты ашу туралы хабарлама алғаннан кейін орталық депозитарийге орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстаушының шотынан пай ұстаушыға орталық депозитарий оларды кейіннен бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдер жүйесінде ашылған жеке шотқа есептеу мақсатында пайларды есептен шығаруға бұйрық жібереді.";

      35-тармақта:

      үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны клиентке жіберген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде клиенттің активтерін есептен шығару туралы бұйрықты не клиенттің орналасқан жерінде (тұрғылықты жері бойынша) болмауы туралы хабарламаны алмаған жағдайда, номиналды ұстаушы:

      орталық депозитарийге номиналды ұстаушының клиентіне бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жеке шот ашуға бұйрықты және номиналды ұстаушыға оның клиенті номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот ашу үшін ұсынған құжаттарды жібереді;

      орталық депозитарийден номиналды ұстаушының клиентіне бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жеке шотты ашу туралы хабарлама алғаннан кейін орталық депозитарийге орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстаушының шотынан номиналды ұстаушының клиентіне оларды кейіннен бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде ашылған жеке шотқа орталық депозитарийдің есептеуі мақсатында бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын) есептен шығаруға бұйрық жібереді;

      клиенттің ақшасын кейіннен номиналды ұстаушының осы клиентіне тапсыру үшін оларды нотариус депозитіне береді және осы нотариус туралы орталық депозитарийге мәліметтер береді.";

      бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Орталық депозитарийдегі жеке шоттан барлық бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын) есептен шығарғаннан кейін және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар есепте тұрған барлық қосалқы шоттар бойынша "жоғалған клиент" мәртебесі берілгеннен кейін номиналды ұстаушы орталық депозитарийге оның атына ашылған жеке шотқа "жоғалған клиент" мәртебесі берілгендігі туралы шығарылған бұйрықты жібереді.";

      36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Орталық депозитарий "жоғалған клиент" мәртебесі бар номиналды ұстаушының клиентіне қосалқы шот ашуға не орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстау клиентінің қосалқы шотына "жоғалған клиент" мәртебесін иеленуге және клиенттің осындай қосалқы шотына шетелдік бағалы қағаздарды есепке алуға номиналды ұстаушының бұйрығын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде мыналарды жүзеге асырады:

      номиналды ұстаушының жеке шоты шеңберінде номиналды ұстаушының клиентіне қосалқы шот ашу және осы қосалқы шотқа "жоғалған клиент" мәртебесін беру не номиналды ұстаушы клиентінің ашылып қойылған қосалқы шотына осындай мәртебені орталық депозитарий қағидаларының жинағында белгіленген тәртіпте беру;

      шетелдік бағалы қағаздарға қатысты номиналдық ұстау қызметін орталық депозитарийге көрсетуші есептік ұйымға шетелдік бағалы қағаздарды есепке алуға арналған бұйрықты (бұйрықтарды) жіберу.

      Орталық депозитарий егер номиналды ұстаушының осы жеке шоты бойынша басқа ашылған қосалқы шоттары болмаған жағдайда, "жоғалған клиент" мәртебесі аясында орталық депозитарий қағидаларының жинағында белгіленген тәртіпте "жоғалған клиент" мәртебесі бар клиенттің (клиенттердің) қосалқы шоты (қосалқы шоттары) ашылған номиналды ұстаушының бұйрығы негізінде жүзеге асырады.

      Орталық депозитарийге бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) меншік иесі өтініш жасаған жағдайда, орталық депозитарий бағалы қағаздардың осы меншік иесіне бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде ашылған оның жеке шотының деректемелерін және номиналды ұстаушының осы клиенттің ақшасын депозитке берген жағдайда нотариус туралы мәліметтерді ұсынады.

      Орталық депозитарийдің ішкі құжаттармен белгіленген тәртіпте орталық депозитарий "жоғалған клиент" мәртебесін берген номиналды ұстаушының клиентіне қосалқы шот бойынша номиналды ұстаудан шетел бағалы қағаздарын шығару бойынша ғана депонент клиенттің бұйрығы негізіндегі операцияларды жүргізеді не осындай бағалы қағаздарды басқа номиналды ұстаушыға номиналды ұстауға аударым жасауы бойынша жүргізіледі.";

      37-тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын;

      38-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) бағалы қағаздардың түрі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші);";

      40-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. Номиналды ұстаушы бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған операциялар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) бағалы қағаздары (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) ауыртпалық салынған және оларға салынған ауыртпалық тіркелген тұлға пайдасына шешілетін ұстаушының қарсы бұйрықтары негізінде жүргізеді. Бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) салынған ауыртпалығы кезінде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) ұстаушысының жеке шотында салынған ауыртпалық пайдасына шешілген тұлға туралы жазба жасалады, ал "негізгі" бөлімдегі бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) осы жеке шоттың "ауыртпалық салынған" бөлімінің есебіне алынады. Салынған ауыртпалық пайдасына шешілген тіркелген тұлғаның жеке шотына ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың түрі, саны, олардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші), сондай-ақ бағалы қағаздарының (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) ауыртпалық салынған ұстаушы туралы жазбалар енгізіледі.";

      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңда көзделген, терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесі негізінде бұғаттау және бұғаттауды алып тастау операцияларын қоспағанда, номиналды ұстаушы номиналды ұстау жүйесінде бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) бұғаттау және бұғаттауды алып тастау бойынша операцияларды Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 65-бабы 6-1-тармағының талаптарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша осындай құқығы бар мемлекеттік органдардың тиісті құжаттарының немесе клиент бұйрығының негізінде жүргізеді. Бұғаттау жөніндегі операция жүргізілген кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) "негізгі" бөлімнен бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шотын "бұғаттау" бөліміне ауыстырылады. Бұғаттауды алып тастау жөніндегі операция жүргізілген кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) "бұғаттау" бөлімінен "негізгі" бөлімге ауыстырылады.";

      46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "46. Орталық депозитарий жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің және номиналды ұстаушыларға үзінді көшірменің негізінде аталған номиналды ұстаушылардың жеке шоттары бойынша тиісті операциялар жүргізгеннен кейін куәлікте көрсетілген эмитенттің акцияларын есепке алу жүзеге асырылатын жеке шоттарда орналастырылған акциялардың санын ұлғайту есебінен жарияланған акциялардың санын ұлғайту туралы ақпаратты номиналды ұстаушыларға жібереді.

      Орталық депозитарийден жоғарыда көрсетілген құжаттарды алған номиналды ұстаушы күннің соңына дейін номиналды ұстауды есепке алу жүйесіне тиісті өзгерістер енгізеді.";

      48-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "48. Номиналды ұстаушы ақпараттық операцияларды жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушының жазбаша өкімдері (бұйрықтары) немесе Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген жағдайларда мемлекеттік органдардың сұратулары негізінде жүзеге асырады.";

      49-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні (жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері);";

      50-тармақ алып тасталсын;

      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-тарау. Номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету тәртібі";

      52-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "52. Орталық депозитарий бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу үшін қосалқы шоттар ашылған депоненттерге уәкілетті органнан немесе эмитенттен сұратуды алғаннан кейінгі күннен кешіктірмей бағалы қағаздардың меншік иелеріне және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын номиналды ұстаушыларына сұрау жолдайды.";

      53-тармақта:

      бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "53. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын, жеке шотында бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) есепте тұратын, меншік иесіне жататын номиналды ұстаушы, уәкілетті органнан, орталық депозитарийден немесе эмитенттен сұратуды алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде сұратқан адамға тиісті мәліметтерді ұсынады.";

      үшінші бөлігі алып тасталсын;

      54 және 55-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "54. Номиналды ұстаушы ақпаратты егер көрсетілген талапта өзге күн айқындалмаса орталық депозитарийдің және эмитенттің талабын алу күніне жасайды.

      55. Номиналды ұстаушы орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша клиенттер туралы ақпаратты қағаз немесе электрондық тасымалдағыштарда ұсынады.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Жеке шоттан алынатын үзінді көшірме осы Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Акционерлер тізімі Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Акционерлер тізімі Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      4-қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      4. "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 80 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17005 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 13 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін:

      1) мынадай пруденциялық нормативтер белгіленсін:

      меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мәні күн сайын кемінде 1 болады;

      өтімділік коэффициентінің мәні күн сайын:

      2018 жылғы 1 шілдеден бастап – кемінде 1,2;

      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,3;

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,4;

      2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – кемінде 1,5 болады;

      Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 1-тармағы төртінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензия алу мақсатында брокерлер және (немесе) дилерлер үшін:

      жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері – кемінде 10 000 000 000 (он миллиард) теңге;

      меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері – кемінде 10 000 000 000 (он миллиард) теңге;

      2) пруденциялық нормативтердің сақталуын сипаттайтын мынадай көрсеткіштер:

      өтімді активтер;

      баланс бойынша міндеттемелер;

      меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентінің есебіне қабылданатын меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері;

      жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері;

      меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері.".

  Өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін бағалы қағаздар
нарығын реттеу мәселелері
бойынша
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша
  Эмиссиялық бағалы қағаздармен
жасалған мәмілелерді тіркеу,
орталық депозитарийдің есепке
алу жүйесінде эмиссиялық
бағалы қағаздар жөніндегі
эмитенттердің міндеттемелері
бойынша талап ету құқықтарын
беру, орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесінде және
(немесе) номиналды ұстауды
есепке алу жүйесінде тіркелген
тұлғаның жеке шотынан үзінді
көшірмені беру және номиналды
ұстаушының номиналды
ұстауындағы бағалы қағаздары
бар клиенттер туралы ақпаратты
орталық депозитарийдің және
эмитенттің талап етуі бойынша
табыс ету қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

      _______________________________________________________

      (номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығында

      кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның

      нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы,

      телефон нөмірі, факс нөмірі)

      20 __ жылғы _______ жағдай бойынша, уақыты _______

      №___ жеке шоттан үзінді көшірме

      Үзінді көшірме жасалған күні Уақыты _________

      Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтер:

Жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының атауы


Жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні


Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының және осы қордың басқарушы компаниясының атауы

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының орналасқан жері

Бағалы қағаздардың түрі және халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды), қаржы құралдарының өзге сәйкестендіргіші

Облигацияларды (ислам бағалы қағаздарын) өтеу күні

1

2

3

4

5

      кестенің жалғасы:

Жеке шотта, оның ішінде мына бөлімдерде тіркелген бағалы қағаздардың жалпы саны:

Эмитенттің өкіміне сәйкес көрсетілген қосымша мәліметтер

негізгі

оқшаулау

"репо"

ауыртпалық салынған (пайдасына ауыртпалық салынған тұлғаны көрсете отырып)

өзге бөлімдер


6

7

8

9

10

11

      Номиналды ұстаушының ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы не оның орнындағы адам

      ______________________________________________ ____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), (қолы) атқаратын лауазымы)

  Өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін бағалы қағаздар
нарығын реттеу мәселелері
бойынша
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша
  Эмиссиялық бағалы қағаздармен
жасалған мәмілелерді тіркеу,
орталық депозитарийдің есепке
алу жүйесінде эмиссиялық
бағалы қағаздар жөніндегі
эмитенттердің міндеттемелері
бойынша талап ету құқықтарын
беру, орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесінде және
(немесе) номиналды ұстауды
есепке алу жүйесінде тіркелген
тұлғаның жеке шотынан үзінді
көшірмені беру және номиналды
ұстаушының номиналды
ұстауындағы бағалы қағаздары
бар клиенттер туралы ақпаратты
орталық депозитарийдің және
эмитенттің талап етуі бойынша
табыс ету қағидаларына
2-қосымша
  Нысан

      ________________________________________________________

      (номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығында

      кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның

      нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы,

      телефон нөмірі, факс нөмірі)

      20 __ жылғы ________ жағдай бойынша, уақыты _____

      ______________________________ акционерлерінің тізімі

      (эмитенттің атауы)

      Акционерлердің тізімін жасау мақсаты: акционерлердің жалпы жиналысын өткізу

      Эмитент туралы мәліметтер:

Эмитенттің қазақ тіліндегі атауы


Эмитенттің орыс тіліндегі атауы


Эмитенттің орналасқан жері


Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні


      Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

Жарияланған акциялар саны, олардың ішінде:

Жай (данамен)


Артықшылық берілген (данамен)


Орналастырылған акциялар саны, олардың ішінде:

Жай (данамен)


Артықшылық берілген (данамен)


Эмитент сатып алған акциялар саны, олардың ішінде:

Жай (данамен)


Артықшылық берілген (данамен)Меншік иесі-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе меншік иесі-заңды тұлғаның атауы

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеген (қайта тіркеген) күн

Бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

1

2

3

4

      кестенің жалғасы:

Меншік иесінің жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген акциялар саны

жай акциялар

акциялардың жалпы саны

ауыртпалықтан босатылған

ауыртпалық салынған және (немесе) оқшауланған

дауыс беретін

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:


Қосымша мәліметтер

артықшылық берілген акциялар

акциялардың жалпы саны

ауыртпалықтан босатылған

пайдасына ауыртпалық салу және (немесе) оқшаулау жүзеге асырылған тұлғаларды көрсете отырып, ауыртпалық салынған және (немесе) оқшауланған

9

10

11

12

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иесінде номиналды ұстауда тұрған және оған тиесілі бағалы қағаздардың саны туралы мәліметтер

Бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелерінде номиналды ұстауда тұрған, оларға тиесілі акциялардың саны

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылық берілген

1

2

3

4

5

      Номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды есепке алуды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы

      ___________________________________________ _________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), (қолы) атқаратын лауазымы)

  Өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін бағалы қағаздар
нарығын реттеу мәселелері
бойынша
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
3-қосымша
  Эмиссиялық бағалы қағаздармен
жасалған мәмілелерді тіркеу,
орталық депозитарийдің есепке
алу жүйесінде эмиссиялық
бағалы қағаздар жөніндегі
эмитенттердің міндеттемелері
бойынша талап ету құқықтарын
беру, орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесінде және
(немесе) номиналды ұстауды
есепке алу жүйесінде тіркелген
тұлғаның жеке шотынан үзінді
көшірмені беру және номиналды
ұстаушының номиналды
ұстауындағы бағалы қағаздары
бар клиенттер туралы ақпаратты
орталық депозитарийдің және
эмитенттің талап етуі бойынша
табыс ету қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

      ______________________________________________________

      (номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығында

      кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның

      нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы,

      телефон нөмірі, факс нөмірі)

      20 __ жылғы ______ жағдай бойынша, уақыты ______

      ________________________ акционерлерінің тізімі

      (эмитенттің атауы)

      Акционерлердің тізімін жасау мақсаты: бағалы қағаздар бойынша кірістер есептеу

      Эмитент туралы мәліметтер:

Эмитенттің қазақ тіліндегі атауы


Эмитенттің орыс тіліндегі атауы


Эмитенттің орналасқан жері


Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні


      Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

Жарияланған акциялар саны, олардың ішінде:

Жай (данамен)


Артықшылық берілген (данамен)


Орналастырылған акциялар саны, олардың ішінде:

Жай (данамен)


Артықшылық берілген (данамен)


Эмитент сатып алған акциялар саны, олардың ішінде:

Жай (данамен)


Артықшылық берілген (данамен)


Меншік иесі-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе меншік иесі-заңды тұлғаның атауы

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттың атауы мен деректемелері

Банктік деректемелер (бар болса)

Бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

1

2

3

4

5

      кестенің жалғасы:

Меншік иесінің жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген акциялар саны

Салық жеңілдігі болуы туралы мәліметтер

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылық берілген

6

7

8

9

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иесінде номиналды ұстауда тұрған және оған тиесілі бағалы қағаздардың саны туралы мәліметтер

Банк деректемелері (болған кезде)

Бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелерінде номиналды ұстауда тұрған, оларға тиесілі акциялардың саны

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылық берілген

1

2

3

4

5

6

      Номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды есепке алуды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы

      ________________________________________ _________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), (қолы) атқаратын лауазымы)

  Өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін бағалы қағаздар
нарығын реттеу мәселелері
бойынша
Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
4-қосымша
  Эмиссиялық бағалы қағаздармен
жасалған мәмілелерді тіркеу,
орталық депозитарийдің есепке
алу жүйесінде эмиссиялық
бағалы қағаздар жөніндегі
эмитенттердің міндеттемелері
бойынша талап ету құқықтарын
беру, орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесінде және
(немесе) номиналды ұстауды
есепке алу жүйесінде тіркелген
тұлғаның жеке шотынан үзінді
көшірмені беру және номиналды
ұстаушының номиналды
ұстауындағы бағалы қағаздары
бар клиенттер туралы ақпаратты
орталық депозитарийдің және
эмитенттің талап етуі бойынша
табыс ету қағидаларына
4-қосымша

Клиенттің трансфер-агенттің қызметін пайдаланған жағдайда, номиналдық ұстаушыға берілетін құжаттары

  1-нысан

      _____________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға туралы

      мәліметтерді өзгертуге бұйрық

      (заңды тұлға үшін)

      Күні _________________ Шығыс нөмірі _________________

      Бұйрықты жөнелтуші ______________________________________

      (заңды тұлғаның атауы)

      Жеке шоттың нөмірі □□□□□□□□□□

      (жеке шотты жапқан, тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерткен кезде толтырылады)

      Жеке шотты ашуды (жабуды), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуді бұйырады

Операция түрі 
□ Ашу

□ Жабу

□ Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту

Клиенттің атауы:


Қазақ тілінде


Толық

___________________________________________________


Қысқартылған

___________________________________________________


Орыс тілінде


Толық

___________________________________________________


Қысқартылған

___________________________________________________


 
Заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың деректемелері:
(жеке шотты жапқан кезде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтерді өзгерткен кезде тек өзгерген деректемелер ғана көрсетіледі)


Құжаттың атауы

___________________________________________________

Құжатты берген күн

___________________________________________________

Құжатты берген органның атауы

___________________________________________________


Мекенжайы:


Нақты орналасқан жері

______________________________________________________________________________________________________


Банктік деректемелері:


Шот ашылған банктің атауы

___________________________________________________
Банктік сәйкестендіру коды (БСК)

□□□□□□□□
Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (БСН)

□□□□□□□□□□□□
Резиденттік белгісі


Экономика секторы
Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер:


Бірінші басшының лауазымы

___________________________________


Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

___________________________________


Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

___________________________________


Байланыс құралдары:


Телефон нөмірі

_______________________________________________


Факс нөмірі

_______________________________________________


Электрондық пошта мекенжайы

_______________________________________________


_______ _______________________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
Ескертпе (жеке шотты ашқан кезде номиналды ұстаушының қызметкері толтырады)


Жеке шот

□□□□□□□□□□


Орындалу күні

□□□□□□□□


Қосымша мәліметтер

____________________________________

  2-нысан

      _______________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға туралы

      мәліметтерді өзгертуге бұйрық

      (жеке тұлға үшін)

      Күні ______________ Шығыс нөмірі __________________

      Бұйрықты жөнелтуші ___________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің

      аты (ол бар болса) (толығымен)

      Жеке шоттың нөмірі □□□□□□□□□□

      (жеке шотты жапқан, тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерткен кезде толтырылады)

Жеке шотты ашуды (жабуды), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуді бұйырады

Операция түрі□ Ашу

□ Жабу

□ Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту


 
Жеке тұлға туралы мәліметтер;
(жеке шотты жапқан кезде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтерді өзгерткен кезде тек өзгерген деректемелер ғана көрсетіледі)

Тегі

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Аты

□□□□□□□□□□□□□□□□□

Әкесінің аты
(ол бар болса)

□□□□□□□□□□□□□□□□□

Туған күні

□□□□□□□□

Азаматтығы

□□□□□□□□□□□□□□□□□

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)

□□□□□□□□□□□□

Жеке басын куәландыратын
құжат түрі

_______________________________________________


Сериясы (бар болса), нөмірі, берген күні және берген орган

_______________________________________________


Тұрғылықты жері

_______________________________________________


Пошталық мекенжайы, телефон нөмірі

_______________________________________________


Банктік деректемелері (бар болса):

_______________________________________________


Банктің атауы

_______________________________________________


Банктік сәйкестендіру коды (БСК)
Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)

□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
________ ____________________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)


 
Ескертпе (жеке шотты ашқан кезде номиналды ұстаушының қызметкері толтырады) ________________________________________________________________________


 
Жеке шоттың нөмірі

□□□□□□□□□□


Жеке шотты ашқан күн

□□/□□/□□□□


 
Қосымша мәліметтер

____________________________________


   3-нысан

      Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы

      туралы заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы

      қағаздарды номиналды ұстауға енгізуге

      (ұстаудан шығаруға) бұйрық

      _________________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні __________________________

Шығыс нөмірі____________________

 
Клиенттің толық атауы
____________________________________________________________________

 
Мәміленің (операцияның) түрі (қажеттісін белгілеу):


□ Номиналды ұстауға енгізу


□ Номиналды ұстаудан шығару

 
Мәміленің (операцияның) түрі (қажеттісін белгілеу)


□ Бағалы қағаздар бойынша құқықты ауыстырмастан


□ Сатып алу (сату)


□ Бастапқы орналастыру


□ Пай сатып алу


□ Басқасы

 
Шот нөмірі
□□□□□□□□□□

 
Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле (операция) өлшемдері

Эмитенттің атауы

______________________________________________Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші)

□□□□□□□□□□□□□

Бағалы қағаздың саны

□□□□□□□□□□□□□

Бір бағалы қағаздың бағасы

□□□□□□□□,□□/□□□

Шығарылым валютасы

□□□

Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□□,□□

Тізілімдегі контрагент жеке шотының деректемелері;

Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

________________________________________________

Тізілімдегі жеке шот

□□□□□□□□□□□□□□□

Жеке тұлға үшін;


Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі

______________________________________________

Сериясы (бар болса), нөмірі, берілген күні және берген орган

______________________________________________


______________________________________________


______________________________________________

Заңды тұлға үшін:


заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеген (қайта тіркеген) күн

______________________________________________


______________________________________________

Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама берген органның атауы

______________________________________________

Қосымша ақпарат_______________________________________________________________________________

      ______ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  4-нысан

Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды номиналды ұстауға енгізуге (ұстаудан шығаруға) бұйрық

      ______________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      Күні _________________ Шығыс нөмірі ____________________

Клиенттің толық атауы
_______________________________________________________________________________

 
Есептеу күні □□/□□/□□□□

Мәміле (операция) күні □□/□□/□□□□

 
Мәміленің (операцияның) түрі (қажеттісін белгілеу):

□ Номиналды ұстауға енгізу


□ Номиналды ұстаудан шығару
Мәміленің түрі (қажеттісін белгілеу)

□ Меншік құқығын өзгертпестен

□ Сатып алу (сату)

□ Бастапқы орналастыру

□ Басқасы

 
Шот нөмірі

□□□□□□□□□□


 
Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле (операция) өлшемдері;Эмитенттің атауы

_________________________________________

Есепке алу ұйымның атауы

_________________________________________
халықаралық шетелдік депозитарий немесе кастодиан банк

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші)

□□□□□□□□□□□□□

Бағалы қағаздар саны

□□□□□□□□□□□□

Бір бағалы қағаздың бағасы

□□□□□□□□,□□/□□□

Шығарылым валютасы

□□□

Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□□,□□
_____________________________________________________

Контрагенттің деректемесі;

Атауы

_____________________________________________________

 
Есепке алу ұйымындағы шот

□□□□□□□□□□□□□□

 
Бағалы қағаздарды шотқа есепке жазу (шоттан есептен шығару) жүзеге асырылатын тұлға деректемелері;

Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін тұлғаның) атауы

________________________________________


Алушыдағы (жөнелтушідегі) пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін
тұлғаның) шоты

□□□□□□□□□□□□□□□□


Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін
тұлғаның) ақпаратты аудару және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі

□□□□□□□□□□□□□□□□


Алушының (жөнелтушінің) пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін
тұлғаның) Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін
тұлғаның) ақпаратты аудару және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі:

□□□□□□□□□□□□□□□□


Қосымша мәліметтер

________________________________________      ______ _____________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  5-нысан

      ____________________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      бағалы қағаздарға құқықтар кепілі мәмілесін тіркеуге

      және бағалы қағаздар ауыртпалығына бұйрық

      Күні _________________ Шығыс нөмірі __________________

Клиенттің толық атауы
_______________________________________________________________________________

 
Есептеу күні □□/□□/□□□□
Жабылу күні □□/□□/□□□□

 
Мәміле түрі

□ Құқық кепілі

□ Ауыртпалық

 
Мәміле түрі (қажеттісін белгілеу)

□ Туындау

□ Тоқтату

□ Орындамау


бағалы қағаздар ауыртпалық салынатын шот

□□□□□□□□□□

пайдасына бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған шот

□□□□□□□□□□

 
Бағалы қағаздар туралы мәліметтер және мәміле өлшемдері;

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы

_________________________________________
_________________________________________


 
Бағалы қағаздардың түрі

_________________________________________


Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші)

□□□□□□□□□□□□□□


Бағалы қағаздар саны

□□□□□□□□□□□□


Бір бағалы қағаздың бағасы

□□□□□□□□,□□/□□□


Шығарылым валютасы

□□□


Мәміле сомасы (цифрмен
және жазумен)

□□□□□□□□□□□□□□


 
Кепіл ұстаушыға құқық берілген бағалы қағаздар саны:


дауыстар

□□□□□□□□□□□□□□


сыйақыны алу

□□□□□□□□□□□□□□


Қосымша мәліметтер

_______________________________________
      _____________ _________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  6-нысан

      ____________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      мәмілені тіркеуге бұйрық

      Күні ____________________ Шығыс нөмірі ___________________

Клиенттің толық атауы ___________________________________________________________________

 
Есептеу күні

□□/□□/□□□□

Мәміле түрі (қажеттісін белгілеу)□ Сату

□ Сатып алу

□ Бастапқы орналастыру (сатушы)

□ Бастапқы орналастыру (сатып алушы)

□ Мерзімінен бұрын өтеу (жөнелтуші)

□ Мерзімінен бұрын өтеу (алушы)

 
Мәмілеге қатысушылар

жөнелтушінің шоты

□□□□□□□□□□

алушының шоты

□□□□□□□□□□

 
Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері;

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы

________________________________________
________________________________________


Бағалы қағаздардың түрі

_________________________________________


Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

□□□□□□□□□□□□□□


Бағалы қағаздар саны

□□□□□□□□□□□□□□


Бір бағалы қағаздың бағасы

□□□□□□□□,□□/□□□


Шығарылым валютасы

□□□


Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□□,□□
______________________________________________________


Қосымша мәліметтер

______________________________________________________

      ______________________ __________________________________________________

  7-нысан

      ________________________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      бағалы қағаздарды оқшаулауды (оқшаулаудан алып тастауды)

      тіркеуге бұйрық

      Күні _____________________ Шығыс нөмірі ____________________

      Клиенттің толық атауы

      __________________________________________________________________________

Есептеу күні

□□/□□/□□□□

Операция түрі (қажеттісін белгілеу)

□ Оқшаулау

□ Оқшаулауды алып тастау


□ Кепіл жарнасын енгізу

□ Сауда-саттық алды

□ Мемлекеттік органдардың шешімі бойынша

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

шоты

□□□□□□□□□□

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы

_________________________________________

Бағалы қағаздардың түрі

_________________________________________

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

□□□□□□□□□□□□□□

Бағалы қағаздар саны

□□□□□□□□□□□

Бір бағалы қағаздың бағасы

□□□□□□□□,□□/□□□

Шығарылым валютасы

□□□

Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□□□□
__________________________________Биржалық сектор (кепіл жарнасын төменде аталған мәндердің бірімен енгізген кезде толтырылады: 1 - шетелдік валюталар, 2 - мерзімді келісімшарттар, 3 - мемлекеттік бағалы қағаздар, 4 - мемлекеттік емес бағалы қағаздар)

1

2

3

4


Қосымша мәліметтер

_________________________________________

      ________ ____________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  8-нысан

      ___________________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      "репо" операциясын тіркеуге бұйрық

      Күні ___________________ Шығыс нөмірі ______________________

      Клиенттің толық атауы

      __________________________________________________________________________

Есептеу күні

□□/□□/□□□□


Операция түрі;

□ Ашу

□ Жабу


 
Операция түрі;


□ "репо"

□ Кері "репо"


 
Операцияға қатысушылардың шоттары;

сатушының шоты

□□□□□□□□□□□


сатып алушының шоты

□□□□□□□□□□□


Бағалы қағаздардың деректемелері және операция өлшемдері;


Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы

_____________________________________________


Бағалы қағаздардың түрі

_____________________________________________


Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

□□□□□□□□□□□□□□


Бағалы қағаздардың саны

□□□□□□□□□□□□□□□□


Бір бағалы қағаздың бағасы

□□□□□□□□,□□/□□□


Есептеу валютасы

□□□


Операция сомасы (цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□□,□□
_____________________________________________


"Репо" ставкасы

□□□□□□□□□□%


Ашылу күні

□□□□□□□□


Жабылу күні

□□/□□/□□□□


Қосымша мәліметтер

_________________________________________

      ______ ________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  9-нысан

      ________________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      қазақстандық депозитарлық қолхаттардың

      шығарылымын есептеуге бұйрық

      Күні _________________ Шығыс нөмірі _________________

      Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитентінің толық атауы

      ________________________________________________________________________

Есептеу күні

□□/□□/□□□□Эмитент шотының нөмірі□□□□□□□□□□Қазақстандық депозитарлық қолхаттар, базалық актив шығарылымының деректемелері және мәміле өлшемдері;
Базалық активтің сәйкестендіргіші

□□□□□□□□□□□□


Базалық актив эмитенті

_________________________________________


Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

□□□□□□□□□□□□


Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың саны

□□□□□□□□□□□□□□□


Бір қазақстандық депозитарлық қолхаттың бағасы

□□□□□□□□□□□□□□□


Қазақстандық депозитарлық қолхаттар шығарылымының валютасы

□□□□□□□□□□□□□□□


Мәміле сомасы
(цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□□□□□
___________________________________________


Қосымша мәліметтер

___________________________________________

      _______ _______________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  10-нысан

      _____________________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      қазақстандық депозитарлық қолхаттарды

      базалық активке айырбастауды тіркеуге бұйрық

      Күні ____________________ Шығыс нөмірі __________________

      Клиенттің толық атауы

      __________________________________________________________________________

Есептеу күні

□□/□□/□□□□


 
Қазақстандық депозитарлық қолхаттар, базалық актив шығарылымының деректемелері және мәміле өлшемдері;


Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды жөнелтуші шотының нөмірі

□□□□□□□□□□


Базалық актив эмитентінің атауы

___________________________________________
___________________________________________


Базалық активтің сәйкестендіргіші

□□□□□□□□□□□□


Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитентінің атауы

___________________________________________
___________________________________________


Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитент шотының нөмірі

□□□□□□□□□□


Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

□□□□□□□□□□□□


Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың саны

□□□□□□□□□□□□□□□


Бір қазақстандық депозитарлық қолхаттың бағасы

□□□□□□□□,□□/□□□


Шығарылым валютасы

□□□


Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□,□□□
___________________________________________


Қосымша мәліметтер

________________________________________

      ______ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  11-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізімін және тіркелген мәмілелер туралы есепті беруге бұйрық

Күні _____________________

Шығыс нөмірі ___________________

 
Эмитенттің толық атауы

______________________________________________________________________________

 
Есептілік құжатының түрі (қажеттісін белгілеу)

 
□ Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі

□ Тіркелген мәмілелер туралы есеп

 
Есептілік құжатының қосымша ақпараты

_______________________________________________________________________________

 
Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

□□□□□□□□□□□□

      Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі үшін: Тіркелген мәмілелер туралы есеп үшін:

□□/□□/□□□□
(бағалы қағаздар ұстаушылардың тізімі жасалатын күн)

□□/□□/□□□□
(тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің басталуы)
□□□□□□□□ аралығы
(тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің аяқталуы)

      Қосымша мәліметтер

      __________________________________________________________________________

      ______ _____________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  12-нысан

Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) клиенттік тапсырыс

Клиенттік тапсырысты қабылдау күні: _____________

Клиенттік тапсырысты қабылдау уақыты ___________

Сатып алу


Сату


аукционда □


қайталама нарықта □

биржада


биржадан тыс

      Клиент туралы деректер:

Толық атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса):

________________________________________

шоты:

□□□□□□□□□□

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы анықтама:

________________________________________

Берілген күні _________________

Кім берді _____________________________

Бағалы қағаз эмитентінің атауы:

________________________________________

Бағалы қағаздың түрі:

________________________________________

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):

________________________________________

Тапсырыстың қолданылу мерзімі

________________________________________


Бағалы қағаздардың саны

Мәміле бағасы (теңге)

Мәміле көлемі (теңге)

Тапсырыс түрі (қажеттісін белгілеу)

Нарықтық тапсырыс

Лимитті тапсырыс

Буферлік тапсырыс

1

2

3

4

5

6

7


Мәміленің жасалғаны туралы ұсынымдардың болуы

_________________________________________
__________________________________________________________________________________


Қосымша мәліметтер _________________________________________


      ______ __________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  13-нысан

      _____________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      бағалы қағаздар аударымын тіркеуге бұйрық

      Күні __________________ Шығыс нөмірі __________________

      Депоненттің толық атауы

      __________________________________________________________________________

Есептеу күні

□□/□□/□□□□

Аударым түрі (қажеттісін белгілеу)

□ Негізгі

Бөлімнің атауы көрсетілсін


□ Базалық активті есептеу

□ "Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі

□ "Америкалық депозитарлық қолхаттардың (жаһандық) депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі

□ Базалық активті есептен
шығару

□ "Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі

□ "Америкалық депозитарлық қолхаттардың (жаһандық) депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі

□ Аудару (түзетулер)

□ Номиналды ұстаушының ауысуы

Бөлімнің атауы көрсетілсін
 
Аударым түрі ("Номиналды ұстаушының ауысуы" опциясын таңдаған кезде толтырылады)
_______________________________________________________________________________

□ Бағалы қағаздардың барлық шығарылымдарын аудару

□ Бір бағалы қағаз шығарылымын аудару

□ Бөлімнен бір бағалы қағаз шығарылымын аудару

______________________________________________________________________________
(бөлімнің атауын көрсету)

 
Операцияға қатысушылар;

Жөнелтушінің қосалқы шоты

□□□□□□□□□□

Алушының қосалқы шоты

□□□□□□□□□□

 
Бағалы қағаздардың деректемелері және операция өлшемдері ("Бағалы қағаздардың барлық шығарымдарын аудару" деген аударым түрін таңдау кезінде толтырылмайды);

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы

_________________________________________
_________________________________________


Бағалы қағаздардың түрі

_________________________________________


Бағалы қағаздардың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестердіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

□□□□□□□□□□□□□□


Бағалы қағаздардың саны

□□□□□□□□□□□□□□□□


Бір бағалы қағаздың бағасы

□□□□□□□□,□□/□□□


Шығарылым валютасы

□□□


Мәміле сомасы
(цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□,□□□
_________________________________________


Қосымша мәліметтер

________________________________________


      ______ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  14-нысан

      ______________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      есептілік құжаттарды беруге бұйрық

      Күні ____________________ Шығыс нөмірі __________________

      Клиенттің толық атауы

      __________________________________________________________________________

      Есептілік құжаттарының түрі (қажеттісін белгілеу)

□ Жеке шоттан үзінді көшірме

□ Шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп

Есептілік құжатының қосымша ақпараты
______________________________________________________________________________

 
шоты

□□□□□□□□□□

(жеке шоттан үзінді көшірмені және шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есепті алу үшін ғана толтырылады)

 
Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

□□□□□□□□□□□□

(клиенттің шоты бойынша жеке шоттан және бағалы қағаздардың белгілі бір шығарылымынан үзінді көшірмені алу қажет болған кезде толтырылады)

 
Жеке шоттан үзінді көшірме үшін
□□/□□/□□□□
(үзінді көшірме жасалатын күн)

Операциялар туралы есеп үшін
□□□□□□□□
(есеп кезеңінің басталуы)


□□□□□□□□
аралығы (есеп кезеңінің аяқталуы)

      Ескертпе (тұрақты негізде есептілік құжаттарды алған кезде толтырылады)

      __________________________________________________________________________

      Қосымша мәліметтер ___________________________________________________

      ______ _____________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  15-нысан

      _________________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      бұйрықтың орындалғаны (орындалмағаны) туралы есеп

      Күні және уақыты _______________ Шығыс нөмірі _______________

      Клиенттің толық атауы

      __________________________________________________________________________

      Мәмілені тіркеуге клиент бұйрығының нөмірі

Мәмілені тіркеуге клиент бұйрығының күні

□□/□□/□□□□

Тіркеу күні

□□/□□/□□□□

Тіркеу уақыты

□□:□□

Жеке шот

□□□□□□□□□□

Бұйрықтың дәрежесі (қажеттісін белгілеу);

□ Орындалды

□ Орындалмады

 
Берілетін құжат бойынша қосымша ақпарат
______________________________________________________________________________

Бұйрықтың орындалмау себебі (бұйрық орындалмаған жағдайда толтырылады)

      ______ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

  16-нысан

      _____________________________________________

      (номиналды ұстаушының толық атауы)

      клиенттік тапсырыстарды беруге бұйрық

      Күні _____________________ Шығыс нөмірі __________________

Клиенттің толық атауы
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 
Тапсырыс түрі (қажеттісін белгілеу)
_______________________________________________________________________________

□ Лимитті тапсырыс

□ Буферлік тапсырыс

□ Нарықтық тапсырыс

□ Өзге тапсырыс (номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында көзделген)

 
Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері;

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы

________________________________________
________________________________________


Бағалы қағаздың түрі

________________________________________


Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)

□□□□□□□□□□□□


Бағалы қағаздар саны

□□□□□□□□□□□□□□


Бір бағалы қағаздың бағасы

□□□□□□□□,□□


Есептеу валютасы

□□□


Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

□□□□□□□□□□□□,□□


Қосымша мәліметтер

_______________________________________

      ______ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)