Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 1225 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 12 ақпанда № 13058 болып тіркелді.

      2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсінкерлік кодексі 100-бабының 2-тармағының 17) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса берілін отырған Салаларды технолоғиялық дамытуға инноваңиялық гранттар беру қағидалары бекітілсін.

      2. "Технологияларды сатып алуға, өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге, бастапқы даму кезеңінде жоғары технологиялық өнім өндіру жөніндегі қызметті қолдауға, шет елдерде және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттеуге инновациялық гранттар беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 211 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12078 болып тіркелғен, 2015 жылғы 13 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Технолоғиялық және инновациялық даму департаменті (А.Б. Батырқожа):

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін баспа және электрондық түрде мерзімді күнтізбелік он күн ішінде баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

      3) осы бұйрықтыц Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардыц интранет-порталында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде оның 3-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму виңе-миниcтріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Инвестициялар және даму


министрі

Ә. Исекешев

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      ______________ Б. Сұлтанов

      2016 жылғы 15 қаңтар

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      ______________ Е. Досаев

      2016 жылғы 14 қаңтар  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 1225 бұйрығымен
бекітілген

Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидалары 1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің 07.06.2017 № 332 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      1. Осы Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 100-бабы 2-тармағының 17) тармақшасына сәйкес әзірленген және салаларды технолоғиялық дамытуға инновациялық гранттарды беру тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар және қысқартулар пайдаланылады:

      1) грант алушы – осы Қағидаларға сәйкес грант алған тұлға;

      2) гранттық қаржыландыру жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия) – құрамына уәкілетті органның және басқа мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың және тиісті салалар өкілдерінен (келісім бойынша) және технологиялық дамыту саласындагы ұлттық даму институтының (бұдан әрі – ұлттық институт) қызметкерлері кіретін комиссия мүшелерінің саны тақ болатын, өтінімдердің сараптамасын және осы Қағидалармен белгіленген инновациялық гранттар беру шарттарын ескере отырып, өтініш берушілердің жобалары бойынша ұсынымдық сипатта шешім қабылдау үшін ұлттық институт шеңберінде құрылған алқалы орган;

      3) жоғары технологиялар – өзінің сапалық көрсеткіштері бойынша әлемдік аналогтарға сәйкес келетін немесе олардан асып түсетін және әлемдік деңгейдегі еңбек өнімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін білімдер, өндірістік және басқа да операциялар, әдістер мен процестердің жүйесі;

      4) жоғары технологиялы өндіріс – жоғары технологияларға негізделген және нарыққа өткізу үшін аяқталған жоғары технологиялық өнімді шығаратын өндіріс;

      5) заманауи технология – нарықта мойындалған және жоғары сұранысқа ие технология;

      6) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – индустрия және индустриялық-инноваңиялық даму саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шегінде салааралық үйлестіруді және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асыруға қатысуды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      7) инновациялық грант – инновациялық гранттар берудің басым бағыттары шеңберінде индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің индустриялық-инновациялық жобаларын іске асыру үшін өтеусіз негізде берілетін бюджет қаражаттары;

      8) комиссия шешімі – комиссия мүшелерінің отырысына қатысушылар дауыстары нәтижелерінің негізінде инновациялық грант беру туралы немесе оны беруден бас тарту туралы ұсынымдық сипаттағы шешім туралы мәліметті қамтитын хаттама, дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасы дауыс берген жоба үшін шешім қабылданды деп есептеледі;

      9) лицензиялық шарт – патент иеленушi (лицензиар) басқа тарапқа (лицензиатқа) өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн белгiлi бiр түрде уақытша пайдалану құқығын беру шарты;

      10) озық технология – нарықта аз тәжірибелік қолданыстағы және одан әрі тарату үшін жоғары әлеуетті технология;

      11) өтінім – осы Қағидалардың талаптарына сәйкес құжаттар қоса берілген өтініш;

      12) өтініш беруші – Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын осы Қағидаларға сәйкес инновациялық грант алуға өтінішті қарастыруға ұсынған заңды тұлға;

      13) технология – пайдаланылуы жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді алуды қамтамасыз ететін, бірыңғай өндірістік циклде жұмыс істейтін процесс және (немесе) жабдықтар кешені;

      14) технологиялар трансферті – индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің оларға меншік ету, иелену және (немесе) пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған әдістермен алынған жаңа немесе жетілдірілген технологияларды енгізу процесі;

      15) технологиялық дамыту саласындағы ұлттық даму институты – индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға және инновациялық даму үрдістерін үйлестіруге уәкілетті ұлттық даму институты;

      16) шетелдік технологиялық әріптес – тиісті құзыреттіліктерге ие озық және (немесе) заманауи технология иесі және (немесе)тасығышы.

      3. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар өтінім берушілерге өнімдері мен қызметтері қолданыстағы салаларды технологиялық дамытуға елеулі әсер ететін және уәкілетті органмен анықталған басымды бағыттар шегінде жаңа жоғары технологиялық өндірістердің пайда болуына негіз жасайтын кәсіпорындарда шетелдік технологияларды сатып алу, бейімдеу мен ендіру жолымен салада технологиялық міндеттемелерді шешу үшін беріледі

      4. Инновациялық гранттарды берудің ақпараттық қамтамасыз етілуін ұлттық институт және уәкілетті орган жүзеге асырады.

      5. Осы Қағидаларға сәйкес инновациялық гранттарды беру уәкілетті орган мен ұлттық институт арасында жасасқан шарт негізінде инновациялық гранттарды беруге көзделген қаражаттарды бөлу арқылы уәкілетті органмен жүзеге асырылады.

2-тарау. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру тәртібі

      6. Ұлттық институт өтінім қабылданатын мекен-жайы мен мерзімін көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында және ұлттық институттың ресми интернет-ресурсында инновациялық гранттарды алуға өтініштерді қабылданатындығы туралы хабарлайды. Өтінімдерді қабылдау кезеңі өтінімді қабылдау басталғанға дейін, 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органмен келісіледі.

      7. Инновациялық гранттар беру рәсімдері мынадай кезеңдерді қамтиды:

      1) Ұлттық институтпен өтінімнің қабылдануы және ұсынылған құжаттардың толықтығын және рәсімдерін ұлттық институттың актілерімен реттелетін Қағидалар талаптарына сәйкес келуін тексеру.

      Осы Қағидалар талаптарына өтінімдердің сәйкес келуін тексеру аяқталғаннан кейін, ұлттық институт өтінімде көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына анықталған сәйкессіздіктер туралы ескерту хатын жібереді (бар болған жағдайда).

      Осы Қағидалардың 20-тармақ талаптарына өтінімнің сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, ұлттық институттан ескерту хатын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде анықталған сәйкессіздіктерді өтінім беруші жояды.

      Уәкілетті органды, Ұлттық институттың акционерін және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Ұлттық институт өтінім туралы ақпараттың инновациялық грант беру процесіне қатыстырылмаған үшінші тұлғаларға жарияланбауын қамтамасыз етеді.

      2) ұлттық институтпен өтінімдер сараптамасын өткізу.

      Сараптаманы жүргізу рәсіміне талаптар осы Қағидалардың 1-қосымшамында көрсетілген.

      Технологиялық сараптама бойынша теріс қорытынды алған өтінімдер бұдан былайғы қаржылық-экономикалық және құқықтық сараптаманы жүргізбей шешім қабылдау үшін комиссия қарауына шығарылады;

      Технологиялық сараптама бойынша теріс қорытынды алынған жағдайда, қаржылық-экономикалық және құқықтық сараптама жүргізілмейді.

      3) сараптамалар нәтижелері мен өтінім материалдары бойынша кешенді қорытындыны жасау және инновациялық грантты беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдау үшін комиссия қарауына жіберу;

      4) өтінімдерді комиссия отырысында қарастыру және инновациялық грантты беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдау;

      5) Шартқа қол қою немесе инновациялық грантты беруден бас тарту туралы өтінім берушіге ескерту.

      Ұлттық институт өтінім берушілерге комиссияның шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні мерзімінде ұлттық институтпен Келісім-шартқа қол қою қажеттігі туралы хабарлайды немесе инновациялық грантты беруден бас тарту туралы ескерту хатын негіздеумен қоса жібереді.

      Комиссия хаттамасына қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні мерзімінде Шартқа грант алушы мен ұлттық институт қол қояды. Әр тарап үшін бір нұсқа бойынша ұлттық институттың актілерімен реттелетін нысанмен екі нұсқада келісім-шарт жасасады.

      1) және 3) тармақшаларында көрсетілген рәсімдердің жалпы мерзімі 60 (алпыс) жұмыс күнін құрайды.

      8. Өтінімдерді ашық және жан-жақты қарастыру және инноваңиялық гранттар бөлу туралы шешім қабылдау мақсатында ұлттық институтта комиссия құрылады. Комиссия төрағасы ұлттық институттың бірінші басшысы болып табылады.

      9. Комиссияның қызметін ұйымдастыру және құрамы ұлттық институттың актілерімен реттеледі.

      10. Жасасқан келісім-шартқа сәйкес жобаны іске асыру процесін бақылау мақсатында ұлттық институт егжей-тегжейлі бизнес-жоспарға сәйкес жобаны жүзеге асыру барысына, жобалар кезеңдеріне сәйкес жобаларды бақылауды уәкілетті органға бұдан әрі жіберу үшін инновациялық грантты беру туралы жасасқан келісім-шарт талаптарына сәйкес тұрақты бақылау жүргізеді.

      11. Инновациялық грантты беру туралы жасалған шарттар бойынша жобалар мониторинғін ұлттық институттың актісімен реттеледі, ол уәкілетті органның және ұлттық институттың интернет ресурсында орнатылады.

      Жобаның мониторингі процесінде инновациялық грант қаражатын мақсатсыз пайдалану анықталған кезде ұлттық институт шартты бұзу және инновациялық гранттың қаражатын қайтару туралы cұрақты комиссия қарауына шығарады. Осы қаражат ұлттық институтпен инновациялық грант беруге жұмсалады.

      12. Шарт инновациялық грант алушының ұлттық институтпен жобаны аяқтау туралы шешім қабылданған сәттен бастап нарықта жобаны жылжытуға жәрдемдесу мақсатында 5 (бес) жыл ішінде ұлттық институтқа жоба туралы ақпарат ұсынуын көздейді.

3-тарау. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант беру

      13. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант келесі өлшемшарттарға сәйкес келетін өтінім берушілерге беріледі:

      1) коммерциялық қызметті жүзеге асыратын және мәлімденген және (немесе) аралық салаларда технологиялық бизнесті жүргізу, бизнестегі жаңа ғылыми және техникалық білімді озық пайдаланудың 3 (үш) жылдан кем емес тәжірибесі бар

      2) біліктіліктің қажетті деңгейі бар инженерлік-техникалық персоналы бар;

      3) өтінім берушінің жиынтық жылдық табысы соңғы 3(үш) жыл үшін жобаның толық сомасынан кем емес болуы тиіс.

      14. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант мынадай шарттарда беріледі:

      қарастырылып отырған технологияның Қазақстан Республикасында өнеркәсіптік ендіруінің жоқтығы;

      жобаның салалық бағыттылығы (технологиялық міндеттердің шешімі);

      отандық технологиялық құзіреттілікті дамыту бойынша әлеуеттің бар болуы.

      15. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант беру аясында қаржыландырудың жалпы сомасы лицензиялық келісім-шарт бойынша негізделген шығындардан 70 (жетпіс) пайызға дейін және (немесе) құрал-жабдықтарды сатып алу үшін негізделген шығындардан 50 (елу) пайызға дейін және технологиялық құзіреттерді жоғарылату бойынша негізделген шығындардан 85 (сексен бес) пайызға дейін, бірақ 500 000 000 (бес жүз миллион) теңгеден аспайтын соманы құрайды және мына мақсаттар үшін шығындарды өтеуге бөлінеді:

      1) мәмілені сүйемелдеу бойынша кеңес беру қызметтеріне шығындар (технологиялық брокер қызметтері);

      2) технологияның меншік иесінен сатып алынатын технологияның ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық құжаттаманы және (немесе) құрал-жабдықтарды сатып алу;

      3) инженерлік-техникалық персоналды оқыту, соның ішінде шетелдік мамандарды тарту;

      4) өнімің өнеркәсіптік дизайнын әзірлеу;

      5) технологиялық процесті сынақтан өткізу;

      6) өнімді сертификаттау;

      7) өтінім берушінің өнімдері мен қызметтерінің әлеуетті тұтынушылары болып табылатын қызметкерлердің құзіретін жоғарылату үшін семинарлар немесе тренингтерді ұйымдастыру мен өткізу үшін шығындар;

      8) өтінім берушінің өнімін тұтыну және (немесе) пайдалану процесінің жеке параметрлерін анықтауға қажеттілік тап болатын, өтінім берушінің өнімінің тұтынушылары (қазіргі немесе әлеуетті) болып табылатын, сала және (немесе) салалардың кәсіпорындарына қызмет көрсету үшін оқыту-көрсету және диагностикалық және (немесе) талдау зертханалары және (немесе) орталықтарды құру және (немесе) ұйымдастыру үшін талдау аспаптары мен құрал-жабдықтарды сатып алу.

      Технологияның меншік иесі немесе технология бойынша құқықтарды беруді жүзеге асыратын тұлғалар өтінім берушімен үлестес болуына жол берілмейді.

      16. Жобаны іске асыруға қаражаттарды аудару үшін, комиссияның оң шешімін алған грант алушылар екінші деңгейлі банкте – Қазақстан Республикасының резидентінде жобаны іске асыруға қаражаттарды мақсатты пайдалану мақсатымен, жобаны іске асырумен байланысты емес шығын операцияларын грант алушымен жасау құқығынсыз депозиттеу шартымен жеке ағымдағы шот ашады.

      Банктік шотты ашу туралы келісім-шартына өтінім беруші, ұлттық институт және екінші деңгейлі банк - Қазақстан Республикасының резиденті қол қояды.

      Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін грант алушы 10 (он) жұмыс күні ішінде күнтізбелік жоспарға сәйкес мөлшерде жобаны қоса қаржыландыру үшін жеке ағымдағы шотқа қаражаттарды аударады. Ұлттық институт грант алушыдан қаражаттар түскеннен кейін, 5 (бес) жұмыс күні ішінде күнтізбелік жоспарға сәйкес мөлшерде жеке ағымдағы шотқа қаражаттардың аударылуын қамтамасыз етеді.

      17. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант күнтізбелік жоспарға сәйкес кезең-кезеңмен қоса қаржыландыру шартымен өтінім берушілерге беріледі.

      18. Грантты игеру мерзімі 36 (отыз алты) айдан аспауы тиіс.

4-тарау. Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар алу үшін ұсынылатын құжаттар тізбесі

      19. Өтінім беруші ұлттық институтқа мынадай құжаттарды қамтитын өтінімді ұсынады:

      1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грант алуға өтініш ұсынылады;

      2) беру шарттарын көрсетумен бірге технологияны беру туралы тараптардың ниетін растайтын алдын ала келісім;

      3) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құрылым бойынша жобаның бизнес-жоспары (сондай-ақ ағылшын тілінде, электрондық тасығышта, MicrosoftWord нысанында беріледі);

      4) үлестес тұлғалардың тізімі;

      5) өтінім берушінің жарғылық құжаттарының көшірмелері;

      6) өтінім берушінің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін), өтінім беруші филиалының (өкілділігінің) есепті тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжат;

      7) соңғы 3 жыл үшін қаржылық есептілік (қаржылық есептіліктің жыл сайынғы аудитін жүргізу міндетті болып табылатын тұлғалар көрсетілген уақыт кезеңіне аудиторлық есепті де ұсынады);

      8) салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің жоқ (бар) болуы туралы мәліметтер;

      9) өтінім берушінің бірінші басшысын тағайындау туралы шешім, сондай-ақ жобаның бірінші басшысына және өтінімге қоса тіркелетін өтінімге және (немесе) өтінімге қоса берілетін құжаттарға қол қоюға құқылы өзге де тұлғаларға сенімхат.

      20. Өтінім материалдарына жоба қатысушыларының біліктілігін растайтын лицензиялар, патенттер, куәліктер, сертификаттар, дипломдар мен басқа құжаттардың көшірмелері бар болған жағдайда қоса беріледі.

      21. Инновациялық грантты алуға өтінім ұлттық институтқа мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде ұсынылады.

      22. Инновациялық грант беру туралы шарт жасалған өтінім материалдары барлық жобаны іске асыру кезеңінде жарамды және өтініш берушіғе қайтарылмайды.

      23. Ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін ұсынылған инновациялық грант алуға өтінім тіркеуге және қарастыруға жатқызылмайды.

      24. Инновациялық грант алуға өтінім Ұлттық институтқа екі данамен қағаз тасығышта қолма-қол және электрондық нысанда сканерленген, қол қойылған, нөмірленген бірыңғай файлда PDF нысанында ұсынылады немесе инновациялық гранттарға өтінімдерді электрондық қабылдау және сүйемелдеу жүйесі арқылы ұсынылады. Өтінімнің электрондық нұсқасының мазмұны қағаз нысанымен бірдей болуы тиіс.

      25. Өтініш беруші ұсынылған құжаттардың, бастапқы деректердің, есептердің, негіздемелердің толықтығы мен растығын қамтамасыз етеді. Өтініш беруші ұсынған ақпаратта есептеулерде қолданылған дерек көздері, және есепті жүргізу күні көрсетіледі.

  Салаларды технологиялық
дамытуға инновациялық
гранттарды беру қағидаларына
1-қосымша

Сараптаманы жүргізу рәсіміне қойылатын талаптар

      1. Жобаның сараптамасын өткізу ұлттық институттың сарапшыларымен іске асырылады, қажет болған жағдайда ұлттық институттың негізділігімен сараптаманы өткізу үшін отандық және (немесе) шетелдік жеке және (немесе) заңды тұлғалары тартылады.

      Сарапшылар жоба сараптамасын мынадай бағыттар бойынша өткізеді:

      1) технологиялық сараптама жобаның тектестермен салыстырғандағы артықшылықтарын анықтау, іске асырылуын белғілеу және технолоғиялық орындылығын анықтау мақсатында жүргізіледі;

      2) қаржылық-экономикалық сараптама нарықты, жобаның экономикалық мақсаттылығын, бәсекеге қабілеттілік критерийлерін, маркетингтік стратегияны бағалу, жұмыстарды мәлемделген мерзімге, көлемғе және жұмыстың мазмұны мен қаржыландыруға сұралатын сомаға бөлу мақсатында жүргізіледі;

      3) құқықтық сараптама ұсынылған құжаттар мазмұнын қолданыстағы заңнамаға сәйкес келу пәніне жан-жақты құқықтық талдау мақсатында жүргізіледі.

      2. Ұлттық институт Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, салалық қауымдастықтардың ұсынымдары негізінде, оның ішінде сыртқы отандық және шетелдік сарапшылар мен сараптамалық ұйымдардың тізбесін жасайды.

      3. Өтінімдерді сараптамадан жүргізу үшін сарапшыларды тарту кезінде ұлттық институт әр сарапшымен сарапшылық қызметтер көрсету туралы шарт жасасады, оның нысаны ұлттық институттың актілерімен реттеледі.

      4. Сараптама жүргізу мен нысаны бағалау парағы актілеріне тәртібі ұлттық институттың актілерімен регламенттеледі.

      5. Өтінімді дайындауға тікелей қатысқан, сондай-ақ өтініш берушімен аффилиирленген сарапшыларға өтінімді бағалауға жол берілмейді.

  Салаларды технологиялық
дамытуға инновациялық
гранттарды беру қағидаларына
2-қосымша
  Үлгі

(Қызметтік пайдалану үшін)

Тіркеу күні:

Өтінім нөмірі:

"__"_______20__жыл

№_____________

Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грантты алу үшін өтініш

Заңды тұлғаның атауы


осы өтінішті Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық грантты алу үшін қажетті құжаттар топтамасымен жолдайды

Жобаның атауы:


Жоба инновациялық грантты берудің басымды бағытына сәйкес келеді (бір ғана басымды бағытты көрсету керек):

Минералды және көмірсутекті шикізатты іздеу, өндіру, тасымалдау және қайта өңдеудің прогрессивтік технологияларыТаулы-металлургиялық кешеннің прогрессивтік технологияларыАгроөнеркәсіптік кешеніндегі, тамақ өнеркәсібі мен агрохимиядағы прогрессивтік технологияларФармацевтикалық саладағы, медициналық өнеркәсіптегі, биотехнологиядағы, биоинженериядағы, гендік инженериядағы прогрессивтік технологияларХимия мен мұнай химиясындағы прогрессивтік технологияларЖаңа материалдарды қоса алғанда, машина жасаудағы прогрессивтік технологияларБаламалы энергетика, жаңартылатын энергия көздеріЭнерготиімділік технологияларыИнфокоммуникациялық технологияларЖеңіл өнеркәсіптегі прогрессивтік технологияларЖиһаз және ағаш өңдеу өнеркәсібіндегі прогрессивтік технологияларЖаңа материалдарды пайдалануды қоса алғанда, құрылыстағы прогрессивтік технологияларБуып-тию өнеркәсібіндегі прогрессивтік технологияларРобот техникасыНано жәна ғарыш технологияларыЭнергетикаИнновациялық гранттың сұралатын теңгемен көрсетілген сомасы (цифр арқылы және жазбаша):


Жобаның теңгемен көрсетілген толық құны (цифр арқылы және жазбаша):


Өтінім беруші туралы ақпарат

Ұйым атауы:


Құрылу күні:


Тіркеу мәліметтері:


Өтінім берушінің заңды мекенжайы (индекс, облыс, аудан,елді мекен, көше, үй, пәтер)


Өтінім берушінің нақты мекенжайы (индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үй, пәтер)


Банк деректемелері, есеп айырысу шоты, валюттік шот, банктік жеке код:


Алынған және өтелмеген теңгелік және валюталық кредиттер:


Телефон

Жұмыс


Ұялы


Электрондық пошта


Ресми сайт


Кәсіпорын көлемі

Шағын (100 жұмыскерге дейін және жиынтық жылдық табыс 300 мың АЕК көп емес)

Орта (100 ден 250-ге дейін жұмыскерге дейін және жиынтық жылдық табыс 300 мыңнан 3 миллионға дейін АЕК көп емес)

Ірі (250 жұмыскерден көп және/немесе ЖЖТ 3 миллион АЕК көп емес )

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес қызмет түрі
(4 таңбалы): _____________

Жұмыскерлердің нақты саны, соның ішінде:


Инженерлік-техникалық жұмыскерлер


Әкімшілік-басқарушылық персонал


Басқалары


Құрылтайшылар
(қатысу үлесін көрсетумен (бар болған жағдайда):


Бірінші басшы туралы ақпарат:

Т.А.Ә.


Білімі/Ғылыми дәрежесі/беру жылы


Жынысы:

ер 

әйел


Телефон

Жұмыс


Ұялы


Электрондық поштаның мекенжайы


Лауазымы


Байланыс мекенжайы


Байланыс тұлғасы:

Т.А.Ә.


Телефон

Жұмыс


Ұялы


Электрондық пошта мекен-жайы


Лауазымы


Байланыс мекен-жайы


Жоба туралы қысқаша ақпарат

Жоба мақсаты:


Жоба міндеттері:


Жобаны іске асыру орны


Жобаны іске асыру мерзімі


Өткізу нарығы (ел, аймақ)


Жобаның дайындық дәрежесі


Берілген жоба басқа көздерден қаржыландырылды:

Иә


Жоқ


Қаржыландырылса, қандай көлемде, бағдарлама атауы, жоба атауы мен алынған қаржыландырудың сомасы

Жоба командасының құрамы:

Т.А.Ә.

Жобадағы қызметі

Негізгі жұмыстағы қызметі

Жобаға қатысуы (%)
Инновациялық гранттар туралы қандай ақпарат көздерінен білдіңіз?

ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің сайты

"ТДҰА" АҚ сайты

"ТДҰА" АҚ жіберілімі

"ТДҰА" АҚ семинарлары, конференциялары

теледидар

әлеуметтік желілер

газеттер, журналдар
басқасы _____________________________________


Өзге тұлғаларды тарту арқылы ұлттық институтпен сараптамалық бағалауды өткізген кезде берілген өтінім бойынша құжаттарды, материалдар мен ақпаратты, соның ішінде құпия мәліметтерді пайдалануға, сонымен қатар заңды тұлға туралы, барлық көздердегі кредиторлық берешектің бар болуы (болмауы) туралы мәліметтерді жинауға өз келісімімді беремін.
Осымен берілген материалдар мен ақпараттың, соның ішінде бастапқы деректердің, есептеулердің, негіздеулердің дұрыстылығын растаймын және күмәнді деректердің берілу фактісі анықталған кезде, өтінімнің қарастыруға қабылданбайтыны туралы ескертілдім.
Осы өтініммен қоса берілген материалдар, ақпарат, техникалық-технологиялық шешімдер мен ілеспе құжаттаманың қолдану мен таратуға ешқандай шектеулері жоқ екенін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерін қамтымайтынын растаймын.
Ұлттық институтқа өтінімді берген кезде, банкрот кезеңіндегі немесе дәрменсіздік нәтижесінде жойылған, мүлігіне тыйым салынған заңды тұлғалардың меншік иесі немесе басшысы болып табылатын немесе болған меншім иесі және бірінші басшысы, заңды тұлға болмайтынымызды растаймыз.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 20 ___ жылғы "__"_________№ _______ бұйрығымен бекітілген Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттарды беру ережелерімен таныстым.
Инновациялық гранттарды беру шарттары мен Ұлттық институттың ішкі процедураларымен өз келісімімді растаймын.

Технологияны коммерциализациялауға инновациялық гранттарды беру ережелерінің талаптарымен сәйкес қажетті материалдар мен (немесе) құжаттар _____ парақта қоса беріледі

Осы өтінім сұрақтары бойынша корреспонденцияны жүргізу үшін электрондық поштаның мекенжайы:


      Ескерту: Заңды тұлғалар үшін ұйым бланкісінде жасалады. Өтінімге бірінші басшы немесе өзге уәкілетті тұлға қол қояды. Басшы ауысқан кезде немесе байланыс мәліметтері (пошталық мекен-жайы, электрондық мекен-жайы немесе телефоны) өзгерген кезде, Ұлттық институтқа ескерту қажет.

Өтінім берушінің атынан қол қою

өкілеті бар тұлғаның лауазымы

_____________________( Т.А.Ә.)

_____________________(қолы)

      Материалдар және (немесе) құжаттарды алу туралы белгі (Ұлттық институтпен толтырылады)

Алынған күні:

20 __ жылғы "_____" ________________

Өтінімнің тіркеу нөмірі

№_____

Тіркеуші

_____________________( Т.А.Ә.
_____________________(қолы)

  Салаларды технологиялық
дамытуға инновациялық
гранттарды беру қағидаларына
3-қосымша
  Үлгі

Құрылым бойынша бизнес-жоспар

(Қызметтік пайдалану үшін)

Тіркеу күні:

Өтінім нөмірі:

20__жылғы "__"_______

№_____________

      1. Өтінім берушінің қысқаша сипаттамасы

      1. Заңды тұлғанын атауы;

      2. Ұйымдық-құқықтық формасы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;

      3. Ұйым басшысы;

      4. Заңды тұлғаның мекен-жайы, телефоны, факс, электрондық поштасы;

      5. Заңды тұлға қызметінің негізгі бағыттарының қысқаша сипаттамасы;

      6. Саладағы жұмыс тәжірибесі;

      7. Компанияның ағымдағы ұйымдық жағдайы, кадрларға қатысты жағдайы, клиенттері және жеткізушілерімен қарым-қатынастары;

      8. Соңғы есептік кезең үшін кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы қысқаша есеп.

      2. Жобаның қысқаша сипаттамасы

      1. Жобаның атауы.

      2. Жобаның мәні.

      3. Жобаны бастау үшін алғышарттар.

      4. Жоба командасы.

      5. Жобаны іске асыру орны (облысы, ауданы).

      6. Шығарылуға болжалды өнім.

      7. Жоба тиімділігі (NPV, IRR, DPP, PI).

      8. Өнімді дамыту кезеңін қоса алғанда, жобаның ағымдағы жағдайы (дәлелдейтін құжаттарды қосу қажет).

      9. Жоба бойынша іске асырудың ерекше талаптары мен шектеулер: лицензияның (егер қызмет түрі лицензияланатын болса), патенттердің, рұқсаттамалардың бар болуы, экспорттық және импорттық квоталардың бар болуы, өткізу нарықтары мен шикізат бойынша, су-энергиямен жабдықтау, көлік, байланыс, қалдықтарды кәдеге жарату мүмкіндіктері, шетелдік жұмыс күшіне деген қажеттіліктер бойынша шектеулер мен ұсынымдар, технологиялық процестер бойынша экологиялық тазалығына талаптар.

      10. Жобаны іске асыру құны, қаржыландыру көздері:

      1) меншік қаражаттары;

      2) инновациялық грант;

      3) қарыз қаражаттары (несиелер немесе шаруашылық етуші субъектілердің тартылған қаражаттары).

      11. Жобаны іске асыру мерзімі – инвестицияларды іске асыру кезеңінен бастап ______ ай.

      12. Шығындар сметасы:

Жұмыстарды орындауға шығыдар

Шығындар сомасы (теңге)

Жұмыс кезеңдері

Бағаны белгілеу бойынша түсініктеме

Қаржыландыру көзі

Есептеулерде қолданылатын дерек көздері
Шығындар – Барлығы:
соның ішінде шығындар бойынша
Анықтама: қаржыландырудың басқа көздері есебінен шығындар - Барлығы:
соның ішінде:
меншікті қаражаттар
басқалары (қандай екенін көрсету қажет)
      Ескерту: Шығындардың әр бабы бойынша өтінім беруші есептеулерде қолданылған деректер көздерін, баға белгілеудің түсініктемесін көрсетеді.

      13. Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспар:

Шарт бойынша жұмыстардың және олдардың негізгі кезеңтерінің атауы

Жұмыстарды атқару мерзімі (айлар)

Кезеңнің есептік бағасы (теңге)

Есептілік формасы мен түрі

1

2

3

4

5


      Ескерту: Күнтізбелік жоспар жобасында жобаны іске асырудың 3-тен көп емес кезеңі көрсетіледі.

      3. Маркетингтік бөлім

      1. Өнім сипаттамасы:

      1) Шығарылуға болжалды өнім атауы;

Тауарлардың (қызметтердің) атауы

Өндіріс көлемі құндық шамада (теңге)

Өндіріс көлемі заттай шамада

1.2.      2) Функционалдық міндеті мен пайдалану облысы;

      3) Өнімнің негізгі техникалық, эстетикалық және басқа сипаттамалары;

      4) Өнім технологиялылығының көрсетікштері;

      5) Мемлекеттік стандарттар мен нормативтеріне сәйкес келуі;

      6) Құндық сипаттамасы (өнім бірлігіне – өзіндік құны, көтерме бағасы, бөлшек сауда бағасы);

      7) Патенттік-лицензиялық қорғалуы, авторлық құқықтары, тауарлық белгі мен зияткерлік меншіктің басқа объектілері туралы мәліметтер.

      2. Өткізу нарықтарының сипаттамасы (экспорттық немесе ішкі):

      1) Нарықтың берілген сегментінде жұмыс істейтін негізгі компаниялардың сипаттамасы;

      2) Бәсекелес компаниялармен ұсынылатын өнімнің сипаттамасы;

      3) Нарықтың сипатты белгілері, оның жан-жақты саралануы (территориялық, демографиялық және басқалары), нарық тауашасын бөлу;

      4) Нарықтық мөлшерлік сипаттамалары (заттай және ақшалай шамадағы жыл көлемі, сұранымның өсуге/төмендеуге беталысы);

      5) Компания өнімі орнын ала алатын қабілетң бар, нарықтың әлеуетті үлесін негіздеу;

      6) Екінші дәрежелі нарықтар (территориялық, мезгілдік және басқа қасиеттері бойынша негізгі нарықпен байланысты);

      7) Зерттелетін нарықтағы негізгі беталыстар, күтілетін өзгерістер;

      8) Әлеуетті тұтынушылармен келіскендіктің бар болуы мен өнімді сатып алу дайындығын дәлелдейтін құжаттардың болуы болуы (ниет хаттамалары, жеткізу бойынша алдын ала шарттар, жеткізу келісім-шарттары);

      9) Нормативтік-құқықтық өрісі, нормативтік құжаттардың бар болуы, ерекше талаптардың бар болуы, оларды қанағаттандыру тәсілдері, оған байланысты шығындар және уақытша шығыстар. Осы нарықты нормативтік-құқықтық реттеуді өзгертуді болжау;

      10) Осы нарықта өнімді табысты түрде өткізуге елеулі әсер етумен қамтамасыз ету факторларының бар болуы (баға саясаты, техникалық сипаттамалары бойынша өнімнің артықшылығы, өнімнің ерекше қасиеттері, географиялық және өзге ерекшеліктері).

      3. Ұқсас өнімдер алдындағы өнімнің артықшылықтары (бәсекеге қабілеттіліктің интегралды индексін есептеу қажет).

Параметрлері

Өлшем бірлігі

Мінсіз өнім үшін мәндер

Жоба өнімінің мәні

1 бәсекелстің өнім мәні

2 бәсекелестің өнім мәні

1

2

3

4

5

6

Техникалық/тұтынушылық сипаттамалар

1-параметр


аналогтар арасында үздік көрсеткіш

жоспарлы мәндер

іс жүзіндегі мәндер

іс жүзіндегі мәндер

2-параметр


...

...

...

...

3-параметр


...

...

...

...

...


...

...

...

...

Экономикалық сипаттамалар

Бағасы


минималды баға

жоспарлы мәндер

іс жүзіндегі мәндер

іс жүзіндегі мәндер

      4. Портердің бес күшін талдау.

      5. Стратегияны іске асыру бюджетін негіздеуді қоса алғанда, маркетингтік стратегия.

      4. Техникалық бөлім

      1. Жоба технологиясының қысқаша суреттемесі (өндірістік қуат, қажетті өндірістік персонал, соның ішінде импорт, техникалық регламент, хронометраж, материалдық баланс пен басқалар).

      2. Технологиялық шешімнің таңдалуын негіздеу:

      3. Жобаның орналасуы мен көлемін (масштабын) таңдауды негіздеу (жеткізушілер мен нарықтар үшін орналасу ыңғайлылығы);

      4. Ілеспе инфрақұрылым мен көлік мүмкіндіктері;

      5. Ғимараттарды пайдалану мүмкіндіктері мен бар ғимараттарды қайта құру;

      6. Жоба бойынша тауарларды (қызметтерді) өндіру көлемін анықтайтын факторлар.

      7. Техникалық және құндық сипаттамалары бойынша баламалы шешімдерді салыстырмалы талдау (ұқсас тауарлармен салыстырғандағы өндіру үшін болжалды тауарлардың, қызметтердің техникалық деңгейі мен құны, қаржыландыру көздеріне сілтемелер):

Көрсетікштер атауы

Көрсетікштердің мәні

Ұсынылатын үлгі

№1 аналог

№2 аналог      8. Ресурстармен қамтамасыз ету

      1) Шикізат пен материалдар:

      қолданылатын шикізат пен материалдар түрлерінің тізімі;

      көлік шығындарының, салық міндеттемелері мен кеден салықтарын есепке алғандағы бағалардың қол жетімілігі мен деңгейі;

      шикізат пен материалдарды жеткізушілердің қажеттілігін және таңдалуын негіздеу.

      2) Құрал-жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдар:

      қажетті құрал-жабдықтар мен жиынтықтаушы бұйымдардың тізімі мен оларға негізгі техникалық сипаттамалар;

      әлемдік және жергілікті нарықтағы құрал-жабдық пен технологияның жаңалығы;

      көлік шығындары, салық міндеттемелері, кеден салықтары, монтаж және іске қосу мен жөндеу жұмыстарын есепке алғандағы құрал-жабдықтардың және жиынтықтаушы бұйымдардың құны;

      құрал-жабдықтар және жиынтықтаушы бұйымдар жеткізушілерін таңдау қажеттілігін негіздеу;

      жөндеу базасының бар болуы мен қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарымен қамтамасыз ету.

      3) Үшінші тұлғалармен орындалатын жұмыстар мен қызметтер:

      сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің тізімі;

      сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің құны;

      жұмыстар мен қызметтер жеткізушілерінің қажеттілігі мен таңдалуын негіздеу.

      4) Үстеме шығындар:

      үстеме шығындардың тізімі;

      үстеме шығындардың құны;

      жеткізушілердің қажеттілігі пен таңдалуын негіздеу.

      5) Өндірістік персонал:

      қажетті біліктілігі бар кадрлардың болуы ;

      қажетті біліктілігі бар мамандар нарығын талдау;

      қажетті біліктілігі бар персоналмен қамтамасыз ету көзі мен құнын сипаттау.

      5. Ұйымдық бөлім

      1. Компаниядағы ұйымдық құрылымы мен менеджмент жүйесі;

      2. Жобаны іске асыру процесінде жоба командасының мүшелері арасында міндеттемелері мен жауапкершілігін бөлу;

      3. Жобаны іске асырудың ұйымдық жоспары (жоспар-кесте).

      6. Отандық технологиялық құзіреттіліктерді дамыту бағдарламасы

      1.Шығарылатын өнім мен қызметтердің тұтынушылары болып табылатын кәсіпорындардың инженерлік-техникалық персоналды оқыту мен құзіреттілігін арттырудың толық бағдарламасы:

      1) Концептуалдық негізді әзірлеу;

      2) Стратегияны әзірлеу;

      3) Ұйымдық құрылымды әзірлеу;

      4) Қосымша дағдылар мен ресурстарына ие болу.

      7. Қаржылық бөлім

      1. Жобаны қаржыландырудың мөлшері мен құрылымы:

      1) Көздері мен компоненттері бойынша қаржыландыру құрылымы:

      меншікті қаражаттар;

      инновациялық грант;

      қарыз қаражаттары.

      2) Жобаның қаржылық моделі:

      өндірістік бағдарлама;

      іске асыру көлемін ақашалай шамамен болжау;

      өнімнің өзіндік құны мен өткізу шығындарын есептеу;

      табыстар мен шығындардың болжалдық есебі;

      ақша қаражаттарының қозғалысы туралы болжалды есеп;

      жобаның зиянсыздық нүктесін болжау.

      3) Қаржылық-экономикалық көрсеткіштер:

      жобаның өмірлік цикліне таза дисконтталған табыс (NPV);

      жобаның өмірлік цикліне табыстылықтың ішкі нормасы (IRR);

      жобаның өтелімділік мерзімі (қарапайым және дисконтталған);

      жоба өмірінің әр жылы үшін табыстың қарапайым нормасы (рентабелдік);

      төленетін салықтар, кеден салықтары мен бюджетке түрлер бойынша төлемдер.

      8.Экологиялық бөлім

      1. Жоба технологиясының қоршаған ортаға әсер етуі бойынша стандарттар мен нормативтерге сәйкестігі.

      9.Әлеуметтік-экономикалық бөлім

      1. Ел экономикасының қажеттіліктеріне жобаның сәйкес келуі (мемлекеттік бағдарламаларға мен басқа құжаттарға):

      2. Азық-түлік тауарлары және халық тұтынатын азық-түліктік емес тауарлардың шығарылуын арттыру;

      3. Импорттың орнын басу (импорттың орнын басудың қабылданған бағдарламаларына сәйкес келуі);

      4. Экспортты арттыру;

      5. Жаңа жұмыс орындарын жасау;

      10. Тәуекелді талдау

      1. Тәуекелді бағалауда қолданылатын әдістеменің сипаттамасы.

      2. Тәуекелді сәйкестендіру, соның ішінде:

      1) Жоба өмірінің жоспарланатын кезеңдері;

      2) Тәуекел түрлері (қаржылық, техникалық, заң, коммерциялық, ұйымдық);

      3) Салдарлар сипаты (жол берілетін, қиын, апатты);

      4) Есеп жүргізу сипаты бойынша (ішкі, сыртқы).

      3. Әсер ету дәрежесі мен пайда болу ықтималдылығы бойынша тәуекелдерді сәйкестендіру ("сезімталдықты талдау" әдісін пайдалану).

      4. Тәуекелдің алдын алу шаралары (оларды іске асыру құнын көрсету қажет).

      Бизнес-жоспар көрнекі құралдарды қамтиды (сұлбалар, сызбалар, эскиздер және басқалар).

      Ұйым басшысы

      _______________ ___________________________

      (қолы) (аты-жөні)

      М.О. (бар болған жағдайда)