"Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру паспорты үшін қажетті мәліметтер тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2015 жылғы 11 ақпандағы № 82 бұйрығыга өзгерістер енгуі туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 662 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 26 қаңтарда № 12925 болып тіркелді

 

            БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру паспорты үшін қажетті мәліметтер тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 ақпандағы № 82 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10461 санымен тіркелген, "Әділет" ақпараттық – құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 6 сәуірде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген этил спиртін және алкоголь өнімін өндіру паспорты үшін қажетті мәліметтер тізбесінде:
      2–тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Этил спирті мен алкоголь өнімі өндірісінің технологиялық схемасының сипаттамасында мыналар көрсетіледі:
      1) жабдықтың және жабдықты орналастырудың жинақтамалық жоспарының ерекшелігімен бірге өндірістің аппаратуралық-технологиялық схемасының кескіндік бейнелері; өндіру қуаттылығының есебі.
      2) этил спиртінің өндірісі кезінде:
      дәнді немесе мелассаны тасымалдау (тасымалдау тәсілі, автомобиль және/немесе темір жол кірме жолдарының, автомобиль (және) немесе темір жол таразылардың болуы);
      қайнату және мия өсіру үшін дәнді дайындау (қолданылатын әдіс, дайындаудың алдыңғы қатарлы тәсілдерін пайдалану);
      дәнді ұсақтау (ұсақтау тәсілі, ұнтақтау пайызы);
      ашытқышты езіп қайнату (езіп қайнату әдісі, температуралық режимдер, дайын ашытқыштың химиялық–бактериологиялық параметрлері);
      ашытқышқа қант қосу (пайдаланылатын әдіс, өлшемдері, қант қосу уақыты);
      мелассаны ашытуға дайындау (қышқылдандыру, меласса ашытқышын дайындау);
      ашытқыларды дайындау (ашытқылардың пайдаланылатын расасы, температурасы және дайындау уақыты);
      ашытқыштың ашуы (орнатылған күбілердің саны мен сыйымдылығы, қабаттау температурасы, ашыту ыдыстарының толу уақыты, берілген ашытқылардың көлемі, ашудың температуралық режимі және уақыты, мелассаны ашытудың пайдаланылатын тәсілі);
      ашымақты спиртке айдау (пісіп жетілген ашымақтағы спирт құрамы (дәнді дақылды қайта өңдеу кезінде) немесе меласса ашытқышының шоғырлануы пайызбен);
      ашымақты тазарту немесе ашымақ (мелассаны қайта өңдеу кезінде) қондырғысы (өнімділігі, айдау процестерін басқару және реттеу режимі, қосымша бағандарды пайдалану);
      ашымақты тазарту қондырғысының әрекет ету тәсілі (үздіксіз, ұдайы);
      спирт температурасын тұрақтандыру (спирт тоңазытқышының болуы, суды салқындату өлшемдері мен пайдаланылатын көзі, спирт тоңазытқышындағы судың бағыты, спирт температурасын автоматты реттеу жүйесін қолдану);
      спирт өлшеуіш аппараттар (пастеризацияланған спирт пен эфир-альдегидті фракцияның маркасы, іріктеудегі олардың саны, юстирлеу күні, дайын өнімде әзірлеу көлемі туралы уәкілетті органға нақты уақыт режимінде ақпарат беру);
      құю бөлімі (эфир–альдегидті фракция және тазартылмаған май сақтау);
      спирт сақтау қоймасы (түрі (ашық немесе жабық), бір мезгілдік сақтау сыйымдылығы);
      арпаны мияға былғау;
      мия өсіру (пайдаланылатын тәсіл, өсіру уақыты, температуралық-ылғалдылық режимі);
      мияны ұсақтау және мия сүтін дайындау;
      ферменттерді пайдалану (атауы, шығарушы ел);
      спирт өндірісінің қалдықтарын өткізу (көмір қышқылы, бард, эфир-альдегидті фракция, тазартылмаған май);
      шарап материалын коньяк спиртіне айдау (айдау жылдамдығы, спирттің мөлдірлігін, температурасын, қуаттылығы мен органолептикалық сапасын бақылау);
      шарап материалын коньяк спиртіне айдағанда: қолданылатын қондырғы мен жабдықтың атауы, олардың түрі, маркасы, саны, өнімділігі, жасаушы зауыт, шығарылған және енгізілген жылы;
      коньяк спиртінің ұсталуы (пайдаланылатын резервуардың түрі, лектердің эгализациясы, ұсталу режимі, емен бөшкелерді, қалақшаларды немесе шыбықтарды пайдалану, үй-жай ауасының температурасы мен ылғалдылығын күнделікті тіркеу, коньяк спиртін түгендеу);
      коньяк спиртін тасымалдау (пайдаланылатын көлік түрі және ыдыстың қорғау қабатының болуы);
      3) арақ, айырықша арақ және ликер - арақ өнімдерін өндіру кезінде: суды жұмсарту тәсілдері;
      су–спирт қоспасын дайындау (қолданылатын дайындау және араластыру тәсілі);
      су–спирт қоспасын тегеурінді ыдысқа айдау;
      су–спирт қоспасын көмірлі–тазалау батереясында өңдеу режимі және жылдамдығы (арақтар үшін);
      су–спирт қоспасының пайдаланылатын сүзгісі (ликер–арақ өнімдері үшін);
      су–спирт қоспасы талап етілетін кондицияларға (ингредиенттерді енгізу) және қуаттылыққа жеткізу;
      су–спирт қоспасын өңдеудің жаңа әдістерін (тазалау, жылтырлату) пайдалану;
      құю (құю желісінің саны мен өнімділігі, оның бақылаушы есепке алу аспаптарымен жарақтандырылуы (газдалған алкоголь өнімдерінен басқа) және дайын өнімде әзірлеу көлемі туралы уәкілетті органға нақты уақыт режимінде ақпарат беру;
      құтылау тәсілі;
      4) шарап материалы мен шарап өндіру кезінде:
      қайта өңделетін шикізат (жүзімнің, жеміс-жидектің пайдаланылатын сорттары);
      шикізатты тасымалдау (пайдаланылатын ыдыс, мамандандырылған көлік);
      шикізатты қабылдау және өлшеу;
      шикізатты қайта өңдеу (шикізатты жинау мен өңдеу аралығындағы уақыт, шикізатты сұрыптау);
      ашытқышты фракциялар бойынша іріктеу;
      ашытқышқа мөлдір рең беру тәсілдері (салқындату, сульфиттау, центрифугалау, бентонитпен өңдеу, ферменттік препараттарды пайдалану); ашытқының таза дақылдарын дайындау;
      ашытқының таза дақылдарын дайындау;
      ашыту тәсілдері (температура, ыдыстың ішкі бетінің қорғағыш қабаты); спирттеу тәсілдері;
      спирттеу тәсілдері;
      тұнбадан алу;
      шарап материалдарын өңдеу (өңдеу схемасы, ыдыстың ішкі бетінің қорғағыш қабаты);
      қайтадан ашытуды енгізу;
      шарап материалын сақтау (сақтау шарттары мен режимі, ыдыстың ішкі бетінің қорғағыш қабаты);
      шарапты құю және құтылау тәсілі;
      шарап материалын тасымалдау (пайдаланылатын көлік түрі, оның ішкі бетінің қорғағыш қабатының бар-жоғы);
      5) сыраны өндіру кезінде:
      қолданылатын мияны жаншудың тәсілі мен режимі;
      құлмақ беру схемасы;
      ашытқышқа мөлдір рең беру және салқындату тәсілі;
      ашытқышты қайнатудың температуралық параметрлері;
      ашытқышты қайнату процесін автоматты түрде реттеу;
      ферменттік препараттарды пайдалану;
      тұқымдық ашытқылардың түрлері және оларды сақтау шарттары;
      негізгі ашыту мен жете ашытудың температуралық режимдері мен күндер саны;
      температуралық режимдерді бақылаудың қабылданған схемасы;
      сүзгілеу тәсілі мен сапаны бақылау;
      сүзгіленген сыраны форфастарда сақтаудың температуралық режимі;
      сыраны пастеризациялау және оны сақтау мерзімдері;
      көмірқышқыл газын жеткізудің және сақтаудың қолданылатын тәсілі;
      құю (шыны шөлмекке және/немесе қалбыр құтыға құю желісінің саны және өнімділігі, кегаларға құю қондырғылары).
      6) сыра сусынын өндіру кезінде:
      қолданылатын мияны жаншудың тәсілі мен режимі;
      құлмақ және (немесе) құлмақ өнімін беру схемасы;
      ашытқышқа мөлдір рең беру және салқындату тәсілі;
      ашытқышты қайнатудың температуралық параметрлері;
      ашытқышты қайнату процесін автоматты түрде реттеу;
      ферменттік препараттарды пайдалану;
      тұқымдық ашытқылардың түрлері және оларды сақтау шарттары;
      негізгі ашыту мен жете ашытудың температуралық режимдері мен күндер саны;
      температуралық режимдерді бақылаудың қабылданған схемасы;
      сүзгілеу тәсілі мен сапаны бақылау;
      сүзгіленген сыра сусынын форфастарда сақтаудың температуралық режимі;
      сыра сусынын пастеризациялау және оны сақтау мерзімдері;
      көмірқышқыл газын жеткізудің және сақтаудың қолданылатын тәсілі;
      құю (шыны шөлмекке және/немесе қалбыр құтыға құю желісінің саны және өнімділігі, кегаларға құю қондырғылары).";
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Сыра және сыра сусынының өндірісі кезіндегі цехтар мен учаскелер бойынша негізгі технологиялық жабдық тізбесінде:
      1) қайнату бөлімінде–ұнтақтаушының, сүзу (қайнату) күбісінің, сүзгілердің, ашытқы қайнататын қазандықтың, жылу алмастырғыштың, гидроциклонның, құлмақ сүзгінің, жылтырлату машинасының, ұсатылған мияға арналған ыдыстың атауы, түрі, маркасы (сыйымдылығы, өнімділігі, саны, жасаушы зауыт, шығарылған, пайдалануға енгізілген және өлшенген жылы);
      2) ашыту бөлімінде–негізгі ашытуға арналған резервуардың, толық ашыту танкісінің, шпунттың танк аппараттарымен қамтамасыз етілуінің, ашытқының, сүзгіленген сыраны және сыра сусынын жинағыштың, сүзгінің, ашытқышқа арналған қабылдағыш өлшеуіштің, жылу алмастырғыштың, сорғының атауы, түрі, маркасы (сыйымдылығы, өнімділігі, саны, жасаушы зауыт, шығарылған, пайдалануға енгізілген және өлшенген жылы);
      3) құю цехында–шөлмек жуғыш машинаның, жаңа шыны шөлмекті шаю қондырғысының, бөліктен құятын автоматтың, тығындайтын автоматтың, шөлмек бракеражының, заттаңба автоматының, ыдыстан шөлмекті алу автоматының, ыдысқа шөлмекті орналастыру автоматының, шөлмектерді полимерлік үлдірмен бандерольдауға арналған қондырғының, кега–бөшкелерді толтыруға арналған қондырғының, кега–бөшкелерді жууға арналған қондырғының түрі, маркасы (өнімділігі, саны, жасаушы зауыт, шығарылған және пайдалануға енгізілген жылы) көрсетіледі."
      8–тармақтың 4–тармақшасының бесінші абцазы мынадай редакцияда жазылсын:
      "сыра және сыра сусынын өндіру кезінде–шикізатқа, мияға және ашытылмаған материалдарға, құлмаққа, құлмақ өніміне, ашытқышқа, ашытқыға, қосалқы материалдарға, суға, дайын өнімге;";
      12–тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Сыра және сыра сусынын өндіру кезіндегі негізгі шикізат пен қосалқы материалдардың шығысы туралы мәліметтерде:
      сыра және сыра сусынын өндіруге шикізат шығысы (кг/1000 дал):
      мия;
      ашытылмаған материалдар;
      қант шикізаты;
      2) ұнтағыштағы тұнбаның шығыны (пайызбен);
      3) сыраны және сыра сусынын құю кезінде шөлмектердің шығыны (сынуы) (пайызбен);
      4) ашытқышты суыту кезеңіндегі шығын (пайызбен);
      5) ашыту кезінде шығыны (пайызбен);
      6) толық ашыту кезіндегі шығын (пайызбен);
      7) калировка кезіндегі мия шығыны (пайызбен);
      8) ыдыссыз тасымалдау кезіндегі сыра және сыра сусынының шығыны (цистерналарға құюды, тасымалдауды және сауда желісіне беруді есепке алғанда (пайызбен));
      9) құю цехтары мен дайын өнімдер қоймаларындағы өнімдер шығыны (пайызбен);
      10) сыраны және сыра сусынын пастеризаторларда пастеризациялау кезінде шөлмектердің сынуы (пайызбен);
      11) жылу энергиясының шығысы (орташа жылдық гкал/1000 дал сыра және сыра сусыны);
      12) электр энергиясының шығысы (орташа жылдық квт-сағ/1000 дал сыра және сыра сусыны);
      13) судың шығысы (орташа жылдық мың м3 /1000 дал сыра және сыра сусыны) көрсетіледі;";
      14–тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Арақ, айырықша арақ, ликер–арақ өнімдерін және шарап жасау өнімдерін өндіру кезінде қойма үй–жайлары туралы мәліметтерде:
      1) ашық және/немесе жабық түрдегі ыдысты қабылдау және сақтау қоймасы (бір мезгілдік сақтауға арналған қойма саны, ауданы (м2), сыйымдылығы (мың шөлмек), үй-жайды жылытуға арналған қондырғының атауы және саны);
      2) дайын өнімді сақтауға арналған қойма (бір мезгілдік сақтауға арналған қойма саны, ауданы (м2), сыйымдылығы (мың шөлмек), жылытуға және суытуға арналған қондырғының, сондай–ақ сақталуын бақылау аспаптарының атауы және саны);
      3) қосалқы материалдарды сақтауға арналған қойма (саны, ауданы (м2), сақталынатын материалдардың атауы) көрсетіледі.".
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетіне (Д.Е. Ерғожин) заңнамамен белгіленген тәртіпте:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық–құқықтық жүйесінде ресми жариялануға, сондай–ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдануын;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет–ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
 

      Қазақстан Республикасының


      Қаржы Министрі

Б. Сұлтанов