Бассейндер және облыстар (республикалық маңызы бар қала, астана) деңгейiнде 2015 жылға арналған су пайдалану лимиттерiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2015 жылғы 29 мамырдағы № 19-1/492 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 шілдеде № 11674 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексінің 37-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына және 82-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Бассейндер және облыстар (республикалық маңызы бар қала, астана) деңгейiнде 2015 жылға арналған су пайдалану лимиттерi бекiтілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су және биологиялық ресурстар департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті:
      1) көрсетілген лимиттерді, оларды сақтау бойынша бақылауды қамтамасыз ету үшін су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті органның өңiрлiк органдарына жеткізсін;
      2) су объектiлерiнiң экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық жай-күйi және су шаруашылығының жағдайы өзгерген жағдайда лимиттердi қайта қарау жөнінде ұсыныс енгізсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Ауыл шаруашылығы министрінің
      міндетін атқарушы                          С. Омаров

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму министрі
      ___________ Ә. Исекешев
      2015 жылғы «  »     

Қазақстан Республикасы      
Ауыл шаруашылығы министрінің   
міндетін атқарушының      
2015 жылғы 29 мамырдағы № 19-1/492
бұйрығымен бекітілген      

Бассейндер және облыстар (республикалық маңызы бар қала,
астана) деңгейiнде 2015 жылға арналған су пайдалану лимиттерi

Р/с №

Облыс-тардың
атауы

Өзендер бассейн-дерінің атауы

Барлы-ғы,

мил-лион текше метр

Оның ішінде, миллион текше метр

Коммунал-дық тұр-мыстық және өнер-кәсіптік мұқтаж-дықтар

Ауыл шарушылығы

Балық шаруа-шылы-ғы

Эколо-гиялық және өзге мұқ-таж-дықтар

Бар-лығы

оның ішінде тұрақты суаруға

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ақмола

Есіл өзені

115,0

82,0

32,0

11,0

1,0

0

Есіл-Ертіс өзен аралығы

41,0

33,0

6,0

4,0

2,0

0

Шағалалы өзені

29,0

21,0

7,0

3,0

1,0

0

Нұра өзені

19,5

0,3

19,2

1,8

0

0

Жиыны

204,5

136,3

64,2

17,8

4,0

0

2

Ақтөбе

Жайық өзенінің бассейні (Ор, Елек, Қобда, Жайық және Арал маңы-ның сол жағалау сағалары)

295,0

50,0

40,0

30,0

5,0

200,0


Ойыл, Сағыз Ембі және Арал маңы өзендері

75,0

25,0

30,0

10,0

0

20,0Торғай өзені (Ырғыз)

1,09

1,09

0

0

0

0

Жиыны

371,09

76,09

70,0

40,0

5,0

220,0

3

Алматы

Іле өзені

3026,35

384,2

2590,15

2545,6

42,0

10,0

Шығыс және солтүстік Балқаш маңы өзендері

1161,0

70,0

1091,0

1058,7

0

0

Алакөл, Сасықкөл көлдері

220,3

3,8

216,5

209,5

0

0

Жиыны

4407,65

458,0

3897,65

3813,8

42,0

10,0

4

Атырау

Жайық өзені

265,5

111,3

79,0

29,0

4,2

71,0

Еділ өзені

59,8

50,2

4,6

1,2

0

5,0

Ойыл, Сағыз Ембі өзендері

21,0

14,0

7,0

0

0

0

Каспий

теңізі

32,0

32,0

0

0

0

0

Жиыны

378,3

207,5

90,6

30,2

4,2

76,0

5

Батыс Қазақстан

Үлкен және Кіші өзендер,

Шыжа, Ащы,Өзек және Жәнібек суару-суландыру жүйелері

109,0

1,0

5,0

2,0

0

103,0

Жайық өзені

670,0

39,0

30,0

13,0

0,5

600,5

Жиыны

779,0

40,0

35,0

15,0

0,5

703,5

6

Жамбыл

Шу өзені

1540,0

24,2

1292,8

1227,0

23,0

200,0

Талас өзені

808,0

40,0

698,0

678,0

0

70,0

Аса өзені

455,0

30,0

345,0

309,0

0

80,0

Балқаш көлінің бассейні

4,5

3,0

1,5

0

0

0

Іле өзенінің бассейні

2,5

1,0

1,5

0

0

0

Жиыны

2810

98,2

2338,8

2214,0

23,0

350,0

7

Қарағанды

Нұра өзені

1523,166

1436,842

85,674

83,874

0,65

0

Сарысу өзені

218,095

208,0

10,095

10,095

0

0

Балқаш көлі

186,0

186,0

0

0

0

0Ертіс

(Қаныш Сәтпаев атындағы канал)

164,408

120,108

2,3

2,3

0

42,0

Қумола өзені

0,1

0,1

0

0

0

0

Жиыны

2091,769

1951,05

98,069

96,269

0,65

42,0

8

Қостанай

Тобыл өзені

113,4

82,08

24,32

21,9

0,5

6,8

Торғай өзені

5,34

4,74

0,6

0,49

0

0

Жиыны

118,74

86,82

24,92

22,39

0,5

6,8

9

Қызылорда

Сырдария өзені

5575,34

100,0

4255,34

4155,34

20,0

1200,0

Жиыны

5575,34

100,0

4255,34

4155,34

20,0

1200,0

10

Маңғыстау

Каспий теңізі

1445,6

1445,4

0,2

0,1

0

0

Еділ өзені

25,9

25,4

0,5

0

0

0

Жиыны

1471,5

1470,8

0,7

0,1

0

0

11

Оңтүс-тік Қазақ-стан

Сырдария өзені

2418,5

11,0

2233,0

2215,23

11,0

163,5

Арыс өзені

2087,7

127,0

1703,0

1616,10

9,0

248,7

Шыршық өзені

1009,8

9,0

782,0

750,29

0

218,8

Қаратау тауының солтүстік баурайының өзендері

65,09

4,0

59,9

51,09

0

2

Жиыны

5581,09

151,0

4777,09

4632,71

20,0

633,0

12

Павлодар

Ертіс өзені

3569,0

2399,7

969,3

70,0

1,0

199,0

Шідерті өзені

6,0

0,1

5,9

0

0

0

Өлеңті өзені

2,0

0,1

1,9

0

0

0

Ащысу,

23,0

0,1

22,9

0

0

0

Түндік,

Еспе өзендері

Жиыны

3600,0

2400,0

1000,0

70,0

1,0

199,0

13

Солтүс-тік Қазақ-стан

Есіл өзені

72,5

55

15,5

3,0

2,0

0

Есіл-Ертіс өзен аралығы

5,5

1,5

4,0

0,5

0

0

Шағалалы өзені

7,0

1,0

6,0

0,5

0

0

Жиыны

85,0

57,5

25,5

4,0

2,0

0

14

Шығыс Қазақ-стан

Ертіс өзені

866,0

395,0

441,0

177,0

30,0

0

Балқаш көлі

40,0

5,0

35,0

10,0

0

0

Алакөл, Сасықкөл көлдері

49,5

2,5

47,0

40,0

0

0

Жиыны

955,5

402,5

523,0

227,0

30,0

0

Қазақстан бойынша барлығы:

28429,48

7635,76

17200,87

15338,61

152,55

3440,3