Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне аумақтық әділет органдары ұсынатын әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2014 жылғы 15 шілдедегі № 238 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 30 шілдеде № 9646 тіркелді.

      "Әділет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына, сондай-ақ "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Әкімшілік деректерді жинауға арналған келесі нысандар бекітілсін:

      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес заңды тұлғаларды тіркеу мәселелері бойынша түскен өтініштер туралы есеп;

      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп;

      3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес тіркеуші органның іс-әрекеттеріне берілген сот талаптары туралы есеп;

      4) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес заңды тұлғаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есеп;

      5) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есеп;

      6) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік бланктерінің қозғалысы туралы есеп;

      7) осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес шетелдердегі іс әрекеттер үшін арналған ресми құжаттарға апостиль қою бойынша жұмысы туралы есеп;

      8) осы бұйрықтың 8-қосымшасына сәйкес нотариустар куәландырған мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы, сотқа және Әділет департаментіне берілген шағымдар туралы, нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есеп;

      9) осы бұйрықтың 9-қосымшасына сәйкес Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты жүзеге асыруы туралы есеп;

      10) осы бұйрықтың 10-қосымшасына сәйкес нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп;

      11) осы бұйрықтың 11-қосымшасына сәйкес нотариустардың сандық құрамы туралы есеп;

      12) осы бұйрықтың 12-қосымшасына сәйкес нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық істердің қозғалысына мониторинг туралы есеп;

      13) осы бұйрықтың 13-қосымшасына сәйкес нотариустар жасаған нотариаттық іс-әрекеттердің саны туралы есеп;

      14) осы бұйрықтың 14-қосымшасына сәйкес соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарған қаулыларының саны.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Аумақтық әділет органдары әкімшілік деректер бойынша есептік құжаттардың уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Әділет министрінің орынбасары Б.Ж.Әбдірайымға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


Министр

Б. Имашев


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Статистика агенттігінің төрағасы

      _______________ А. Смаилов


      2014 жылғы "____"________

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
1-қосымша
  Әкiмшiлiк деректердi жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Заңды тұлғаларды тiркеу мәселелерi бойынша түскен өтiнiштер туралы есеп Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: ЗТ 1

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

Заңды тұлғаларды тiркеу мәселелерi бойынша түскен өтiнiштер туралы есеп


р/н

Облыстық және қалалық Әдiлет департаменттерi

Тiркеуге түскен өтiнiштердiң саны

Заңды тұлғалардың хабарламалары

Тiркеу

Қайта тiркеу

Заңды тұлғалардын, филиалдар мен өкiлдiктердiн орналасқан жерiнiң өзгеруiне байланысты құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу

Тарату


Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

1

2

3

4

      жалғасы:

Тiркеуден бас тартылды,(қайта тiркеуден, құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеуден, таратудан)

Тiркеудiң мерзiмiн үзуi (қайта тiркеуден,құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу, таратудан)

Түскен хат-хабарлардың саныМемлекеттiк органдардың сұраулары

Жеке және заңды тұлғалардың арыздары

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

5

6

7

      Орындаушының______________________________телефон нөмірі _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ____________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Заңды тұлғаларды тiркеу
мәселелерi бойынша түскен
өтiнiштер туралы есептің
нысанына қосымша

"Заңды тұлғаларды тiркеу мәселелерi бойынша түскен өтiнiштер туралы есеп" толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Заңды тұлғаларды тiркеу мәселелерi бойынша түскен өтiнiштер туралы есеп" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанынға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн, атын және, әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облыстық, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi;

      2 - бағанда "Облыстық және қалалық әдiлет департаменттерi"- әдiлет департаментiнiң атауы көрсетiледi;

      3 - бағанда "Тiркеуге келiп түскен өтiнiштердiң саны" 4 бөлiмнен тұрады:

      1 - бөлiмде "Тiркеу" - заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкiлдiктердiң тiркеуге ұсынған өтiнiштерiнiң саны көрсетiледi, өз кезегiнде келесi бөлiмшелерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде тiркеуге ұсынылған өтiнiштердiң саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде тiркеуге ұсынылған өтiнiштердiң саны.

      2 - бөлiмде "Қайта тiркеу" - заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкiлдiктердiң қайта тiркеуге ұсынған өтiнiштерiнiң саны көрсетiледi, өз кезегiнде келесi бөлiмшелерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде қайта тiркеуге ұсынылған өтiнiштердiң саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде қайта тiркеуге ұсынылған өтiнiштердiң саны.

      3 - бөлiмде "Заңды тұлғаның, филиалдар мен өкiлдiктердiң орналасқан жерiнiң өзгеруiне байланысты құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу" бұл бағанда заңды тұлғаның, филиалдар мен өкiлдiктердiң орналасқан жерiнiң өзгеруiне байланысты құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеуге ұсынған өтiнiштерiнiң саны көрсетiледi, өз кезегiнде келесi бөлiмшелерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде заңды тұлғаның, филиалдар мен өкiлдiктердiң орналасқан жерiнiң өзгеруiне байланысты құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеуге ұсынған өтiнiштерiнiң саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкiлдiктердiң орналасқан жерiнiң өзгеруiне байланысты құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеуге ұсынған өтiнiштерiнiң саны.

      4 - бөлiмде "Тарату" - бұл тарауда заңды тұлғалардың (филиалдар мен өкiлдiктердiң) таратуға ұсынған өтiнiштерiнiң саны көрсетiледi, өз кезегiнде келесi бөлiмшелерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде таратуға ұсынған өтiнiштердiң саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде таратуға ұсынған өтiнiштердiң саны.

      4 - бағанда "Заңды тұлғалардың хабарламалары" бұл тарауда тiркеушi органға түскен хабарламалардың саны көрсетiледi, өз кезегiнде келесi бөлiмдерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде ұсынған хабарламалардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде ұсынған хабарламалдардың саны.

      5 – бағанда "Тiркеуден (қайта тiркеу, құрылтай құжаттарға енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу, тарату) бас тартылған" бас тарту жөнiнде шығарылған бұйрықтардың саны көрсетiледi, өз кезегiнде келесi бөлiмдерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде тiркеуден (қайта тiркеу, құрылтай құжаттарға енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу, тарату) бас тарту жөнiнде шығарылған бұйрықтардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде тiркеуден (қайта тiркеу, құрылтай құжаттарға енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу, тарату) бас тарту жөнiнде қабылданған бұйрықтардың саны;

      6 - бағанда "Тiркеу (қайта тiркеу, құрылтай құжаттарға енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу, тарату) мерзiмi үзiлген" мерзiмiн үзу жөнiнде шығарылған бұйрықтардың саны көрсетiледi, өз кезегiнде келесi бөлiмшелерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде тiркеу (қайта тiркеу, құрылтай құжаттарға енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу, тарату) мерзiмiн үзу жөнiнде шығарылған бұйрықтардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде тiркеу (қайта тiркеу, құрылтай құжаттарға енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу, тарату) мерзiмiн үзу жөнiнде шығарылған бұйрықтардың саны;

      7 - бағанда "Келiп түскен хат – хабарлардың саны" келiп түскен хат-хабарлардың саны көрсетiледi, өз кезегiнде екi бөлiмнен тұрады:

      1 - бөлiмде "Мемлекеттiк органдардың сұрау хаттары", өз кезегiнде 2 бөлiмшелерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде мемлекеттiк органдардан келiп түскен өтiнiштердiң саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде мемлекеттiк органдардан келiп түскен өтiнiштердiң саны;

      2 - бөлiмде "Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерi", өз кезегiнде 2 бөлiмшелерден тұрады:

      1) есептiк кезеңде жеке және заңды тұлғалардан келiп түскен өтiнiштердiң саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде жеке және заңды тұлғалардан келiп түскен өтiнiштердiң саны.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
2-қосымша
  Әкiмшiлiк деректердi жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: ЗТ 2

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

Заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп

р/н

Облыстық және қалалық Әдiлет департаменттерi

Заңды тұлғаларға жүргізілген тiркеу бойынша бюджетке түскен алымның сомасы

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

1

2

3

      Орындаушының____________________________ телефон нөмірі __________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ___________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Заңды тұлғаларға жүргiзiлген
тiркеу бойынша бюджетке
түскен алым туралы есеп
нысанына
қосымша

"Заңды тұлғаларға жүргiзiлген тiркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп" толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Заңды тұлғаларға жүргiзiлген тiркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн, атын және, әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып, қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облыстық, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi;

      2 - бағанда "Облыстық және қалалық әдiлет департаменттерi" - әдiлет

      департаментiнiң атауы көрсетiледi;

      3 - бағанда "Заңды тұлғаларға жүргiзiлген тiркеу бойынша бюджетке түскен алымның сомасы" бұл бағанда тiркеу рәсiмi (тiркеу, қайта тiркеу және тарату) үшiн төленген тiркеу алымының сомасы көрсетiледi, өз кезегiнде 2 бөлiмнен тұрады:

      1) есептiк кезеңдегi заңды тұлғаларға жүргізілген тiркеу бойынша бюджетке түскен алымның сомасы (тоқсан);

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiндегi тiркеу алымының сомасы (тоқсан).


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
3-қосымша
  Әкiмшiлiк деректердi жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Тiркеушi органның iс- әрекеттерiне берiлген сот талаптары туралы есеп Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: ЗТ 3

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

Тiркеушi органның iс- әрекеттерiне берiлген сот талаптары туралы есеп

№ р/н

Облыстық және қалалық Әдiлет департаменттерi

Сот тәртiбiмен шағымданған тiркеу (қайта тiркеу) деректерi

Талап арыз қарау мәнi

Қарау нәтижесi (шешiмнiң күнi және нөмiрi)

Тiркеушi органның кiнәсi

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

1

2

3

4

5

6

      жалғасы:

Талап арыздардың саны

Тiркеу (қайта) тiркеу туралы бұйрықтын күшiн жою

Талап арыз тiркеушi органның бұйрығының күшiн жоймай қанағаттандырылды

Қарау сатысында

Қараусыз қалдырылған

Талап арызды қанағаттандырудан бас тартылды

Өндiрiс тоқтатылды

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңiнде

Есептiк кезеңде

Есептiк кезеңде

Есептiк кезеңде

Есептiк кезеңде

7

8

9

10

11

12

13

Барлығы:


      Орындаушының____________________________ телефон нөмірі ___________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ___________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Тiркеушi органның iс-
әрекеттерiне берiлген сот
талаптары туралы есептің
нысанына қосымша

"Тiркеушi органның iс- әрекеттерiне берiлген сот талаптары туралы есеп" толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Тiркеушi органның iс- әрекеттерiне берiлген сот талаптары туралы есеп" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн, атын және, әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облыстық, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi;

      2 - бағанда "Облыстық және қалалық әдiлет департаменттерi" - әдiлет департаментiнiң атауы көрсетiледi;

      3 бағанда "Сот тәртiбiмен шағымданған тiркеу (қайта тiркеу) деректерi" бұнда оған қатысты сот шешiм шығарған заңды тұлғаның атауы, тiркеу номерi және тiркелген (қайта тiркелген) күнi мiндеттi көрсетiледi және 2 бөлiмнен тұрады:

      1) есептiк кезең

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңi;

      4 - бағанда "Талап арызды қарау мәнi"- есептiк кезенде сотта қаралған талап арыздың қысқаша мазмұны және 2 бөлiмнен тұрады:

      1) есептiк кезең

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңi;

      5 - бағанда "Қарау нәтижесi (шешiмнiң күнi және нөмiрi)" - сот қарауының нәтижесi күнi мен нөмiрi көрсетiледi және 2 бөлiмнен тұрады:

      1) есептiк кезең

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңi;

      6 - бағанда "Тiркеушi органның кiнәсi" тiркеушi органның заңды тұлғаны тiркеу (қайта тiркеу) барысында жол берген кiнәлерi туралы көрсетiледi және 2 бөлiмнен тұрады:

      1) есептiк кезең

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңi;

      7 - бағанда "Талап арыздардың саны" 2 бөлiмнен тұрады:

      1) есептiк кезеңдегi (тоқсан) талап арыздардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiндегi (тоқсан) талап арыздардың саны.

      8 - бағанда "Тіркеу (қайта) тiркеу туралы бұйрықтың күшiн жою" 2 бөлiмнен тұрады:

      1) есептiк кезенде заңды тұлғаны тіркеу (қайта) тiркеу туралы бұйрықтың күшiн жою жөнiндегi сот шешiмдерiнiң саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiндегi заңды тұлғаны тiркеу (қайта) тіркеу туралы бұйрықтың күшiн жою жөнiндегi сот шешiмдерiнiң саны;

      9 - бағанда "Талап арыз тiркеушi орган бұйрығының күшiн жоймай қанағаттандырылды". Бұл жағдайда заңды тұлғаны тiркеу (қайта тiркеу) туралы бұйрықтың күшiн жоймай қанағаттандырылған талап арыздардың саны көрсетiледi, 2 бөлiмнен тұрады:

      1) есептiк кезеңде тiркеушi органның бұйрығының күшiн жоймай қанағаттандырылған талап арыздардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңiнде тiркеушi органның бұйрығының күшiн жоймай қанағаттандырылған талап арыздардың саны.

      10 - бағанда "Қарастыру сатысында"- есептiк кезеңде қарастыру барысындағы талап арыздардың саны көрсетiледi

      11 - бағанда "Қараусыз қалдырылды" - есептiк кезеңде қараусыз қалдырылған талап арыздардың саны көрсетiледi;

      12 - бағанда "Талап арызды қанағаттандырудан бас тартылды"- есептiк кезеңде қанағаттандырудан бас тартылған талап арыздардың саны көрсетiледi;

      13 бағанда "Өндiрiс тоқтатылды" - есептiк кезеңде сотта қарау тоқтатылған талап арыздардың саны көрсетiледi.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
4-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Заңды тұлғаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есеп Есептік кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексі: ЗТ 4

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай.

Заңды тұлағаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есеп

№ р/н

Облыстық және қалалық Әділет департаменттері

Заңды тұлғаның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні

Арыздың түскен күні және ӘҚБтК бабы бойынша хаттаманы толтыру күні

Сот органының қаулы деректері

Заңды тұлғалардың әкімшілік құқық бұзушылығы анықталды

АЕК көрсете отырып өндіру сомасы

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Барлығы

      жалғасы:

Тоқтатылған материалдардың саны

Қозғаудан бас тартылған

Қарау үстінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

10

11

12

13

14

15      Орындаушының____________________________телефон нөмірі ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ____________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: АЕК-айлық есептік көрсеткіш

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Заңды тұлағаларды тіркеу
саласында қозғалған әкімшілік
істер саны туралы
есептің нысанына қосымша

"Заңды тұлағаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есепті" толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Заңды тұлағаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2 - бағанда "Облыстық және қалалық әділет департаменттері" - әділет департаментінің атауы көрсетіледі;

      3 - бағанда "Заңды тұлғаның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) уақыты" әкімшілік өндіріс қозғалған заңды тұлғаның атауы, заңды тұлғаның тіркеу нөмірі мен тіркеу күні көрсетіледі;

      4 - бағанда өтініштің келіп түскен күні мен 2014 жылғы 5 шілдедегі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің бабы бойынша толтырылған хаттаманың күні көрсетіледі;

      5 - бағанда "Сот органы қаулысының деректері" - шығарылған сот қаулысының күні мен нөмірі;

      6 және 7 бағандарда заңды тұлғаларға қатысты анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтардың саны көрсетіледі, ол 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде заңды тұлғаларға қатысты анықталған әкімшілік құқық

      бұзушылықтардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде заңды тұлғаларға қатысты анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтардың саны;

      8 және 9 бағандарда әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берген заңды тұлғаға салынған өндіру сомасы көрсетіледі, ол 2 бөлімнен тұрады:

      1) АЕК көрсете отырып есептік кезеңдегі өндіріп алу сомасы;

      2) АЕК көрсете отырып өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі (ай, тоқсан, жарты жылға, жыл) өндіру сомасы;

      10 және 11 – бағандарда тоқтатылған материалдардың саны көрсетіледі, ол 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде тоқтатылған материалдардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде тоқтатылған материалдардың саны;

      12 және 13 бағандарда "Іс қозғаудан бас тартылған" - әкімшілік іс өндіріс қозғаудан бас тартылған материалдардың саны көрсетіледі, ол 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде әкімшілік іс қозғаудан бас тартулардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде әкімшілік іс қозғаудан бас тартулардың саны;

      14 және 15 бағандарда қарастыру сатысындағы әкімшілік материалдардың саны көрсетіледі, 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде қарастыру сатысындағы әкімшілік материалдардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде қарастыру сатысындағы әкімшілік материалдардың саны.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
5-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есеп Есептік кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексі: АХАТ 5

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай.

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есеп


р/н

Өңір атауы

Есептік кезеңде тіркелген актілердің саны

Туу

Қайтыс болу

Неке қию

Неке бұзу

Әкелікті анықтау

Бала (қыз) асырап алу

Барлығы

Оның ішінде с от шешімі немесе тіркеуші органның қорытындысы бойынша

Барлығы

Барлығы

Оның ішінде шетелдіктермен

Барлығы

Оның ішінде сот шешімі бойынша

Барлығы

Оның ішінде сот шешімі бойынша

Барлығы

Оның ішінде шетелдіктермен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


      жалғасы:

Есептік кезеңде тіркелген актілердің саны

Жасалған қорытындалар (оның ішінде бас тарту туралы)

Салтанатты жағдайда тіркелген актілердін саны

Мемлекеттік баж сомасы(АЕК)

Тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) өзгерту

Барлығы тіркелген акт жазбалар саны

Азаматтық хал акт жазбаларын қалпына келтіру туралы

Азаматтық хал акт жазбаларына түзету, өзгерту және толықтыру енгізу туралы

Азаматтық хал акт жазбаларын жою туралы

Неке қию туралы

Туу туралы

Барлығы


Тіркеуші органдар

Кенттік, селолық (ауылдық) округтер

Тіркеуші органдар

Кенттік, селосық (ауылдық) округтер

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23      Орындаушы________________________________ Телефон нөмірі ________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      Басшы ____________________________________________________________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), қолы

      Күні " " _______________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Азаматтық хал актілерін тіркеу
туралы есептің нысанына
қосымша

"Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есепті" толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын, жартыжылдықта және жылға есептік кезеңнен кейінгі айдың 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облыстық, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмері көрсетіледі;

      2 - бағанда "Өңір атауы" көрсетіледі;

      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бағандарда есептік кезеңде тіркелген актілердін саны көрсетіледі;

      1) туу туралы тіркелген актілердін саны, соның ішінде мерзімін өткізіп алған немесе тіркеуші органның қорытындысы бойынша;

      2) қайтыс болу туралы тіркелген актілердін саны;

      3) неке (ерлі-зайыптылықты) тіркеу туралы тіркелген актілердің саны;

      4) неке (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы тіркелген актілердің саны;

      5) әкелікті анықтауды тіркеу туралы тіркелген актілердің саны;

      6) бала (қыз) асырап алу туралы тіркелген актілердің саны;

      7) тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы тіркелген актілердің саны;

      15 бағанда есептік кезеңде тіркелген актілердін жалпы саны көрсетіледі;

      16, 17, 18 бағандарда жасалған қорытындылар саны көрсетіледі, оның ішінде

      1) азаматтық хал актілерін қалпына келтіру туралы;

      2) азаматтық хал актілеріне түзетулер, өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

      3) азаматтық хал актілерін жою туралы;

      19, 20, 21, 22 бағандарда салтанатты жағдайда тіркеуші органдар, кенттік, селолық (ауылдық) округтар тіркеген неке қию және туу саны көрсетіледі;

      23 бағанда азаматтық хал актілерін тіркеу үшін алынған мемлекеттік баж сомасы АЕК көрсетіледі.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
6-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік бланктерінің қозғалысы туралы есеп Есептік кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексі: АХАТ 6

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай.

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік бланктерінің қозғалысы туралы есеп

Өңір атауы Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәліктерінің атауы

Есептік кезеңінің басына қалған бланктер

Есептік кезеңінде түскен бланктер

Есептік кезеңінде шығындалған бланктер

Есептік кезеңінің соңында қалған бланктер

Берілген бастапқы куәліктер

Берілген қайталама куәліктер

Толтырған кезде бүлінген

Жоғалған

Барлығы жұмсалғандар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Туу туралы

Неке (ерлі-зайыптылықты) қию туралы

Неке (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы

Әке болуды анықтау туралы

Бала (қыз) асырап алу туралы

Тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) өзгерту туралы

Қайтыс болу туралы

Барлығы

      Орындаушы ___________________________ Телефон нөмірі _____________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      Басшы __________________________________________________________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), қолы

      Күні " " ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Азаматтық хал актілерін тіркеу
туралы елтаңбалы куәлік
бланктерінің қозғалысының
есептің нысанына қосымша

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік блактерінің қозғалысы туралы есепті толтыру бойынша түсінікітеме 1. Алғы сөз

      Әділет органдарына жүктелген функциялар мен міндеттеріне сәйкес, азаматтық хал актiлерiн тіркеуді жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдарға (бұдан әрі - тіркеуші орган) бақылау жүргізіледі. Тіркеуші органдар азаматтық хал актілерді тіркеудің 7 (жеті) түрін (тууды, әкелікті анықтауды, неке (ерлі - зайыптылықты) қию мен бұзуды, бала асырап алуды, тегін, атын және әкесiнiң аты (бар болса) өзгертуді, қайтыс болуды тіркеу) жүзеге асырады. Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы актілер негізінде елтаңбалы куәліктер беріледі.

      Азаматтық хал актілерін тіркеу қызметтері әлеуметтік маңызы бар және берілетін куәліктер азаматтардың құқықтарын болашақта жүзеге асыру үшін негіз болып табылады.

2. Есеп берудің мерзімділігі

      Әділет департаменттері тоқсан сайын, жарты жыл және бір жыл ішінде есепті кезеңнен кейінгі айдың бесінші күніне дейін есеп береді.

      Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік блактерінің қозғалысы туралы есеп өңірлер бөлінісінде кесте түрінде жасалады және келесі бағандардан тұрады:

      1 баған - облыстардың атауы;

      2 баған - есептік кезеңінің басында қалған бланктер;

      3 баған - есептік кезеңінде алынған бланктер саны;

      4 баған - берілген бастапқы куәліктер;

      5 баған - берілген қайталама куәліктер;

      6 баған - толтырған кезде бүлінген;

      7 баған – жоғалған;

      8 баған - барлығы жұмсалған;

      9 баған - есептік кезеңінің соңында қалған бланктер.

      Есеп соңында әрбір бағанның жалпы есебін әрбір түр бойынша жалпы кестеге енгіземіз, атап айтқанда туу, әкелікті анықтау, неке (ерлі - зайыптылықты) қию мен бұзу, бала асырап алу, тегін, атын және әкесiнiң атын (бар болса) өзгерту, қайтыс болу.

      Есеп нысанына Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болса), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып, қол қояды.

      Есептің соңында орындаушыны көрсету қажет (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефон нөмірі).

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
7-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Шетелдердегі іс әрекеттер үшін арналған ресми құжаттарға апостиль қою бойынша жұмыс туралы есеп Есептік кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексі: РҚА 7

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай.

Шетелдердегі іс әрекеттер үшін арналған ресми құжаттарға апостиль қою бойынша жұмысы туралы есеп

Аимақ

"Азаматтарға арналған Үкімет" Мемлекеттік корпорациясына"

ЭҮП

Келіп түскендердің саны

Апостилденгендердің саны

Қайтарылғандардың саны

Бас тартылғандардың саны

Келіп түскендердің саны

Апостилденгендердің саны

Қайтарылғандардың саны

Бас тартылғандардың саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      жалғасы:

("Азаматтарға арналған Үкімет" Мемлекеттік корпорациясы+ЭҮП)
Құжаттарды қоса алғанда:

Барлығы келіп түсті

Барлығы апостилденді

Барлығы қайтарылды

Барлығы бас тартылды

Апостиль қоюға өндiрiп алынған мемлекеттiк баж

Тіркеуші органмен берілгендері

Нотариустармен берілгені

Басқа мемлекеттік органдармен берілгені

10

11

12

13

14

15

16

17

      * Ескерту: СІМ арқылы келіп түскен құжаттарды бөлек көрсетіңіз

      тоқсан, жартыжыл, жыл бойынша елдерде апостилденген құжаттар саны

Ай жыл

Аймақ

Австрия

Австралия

Англия

Америка

Беларусь

Бельгия

Болгария

Венгрия

Ұлыбритания

Германия

Греция

Италия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14      жалғасы:

Испания

Индия

Израиль

Корея

Люксембург

Латвия

Литва

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Басқа елдер(атын көрсету)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


      Орындаушы ___________________________ Телефон нөмірі ______________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      Басшы ___________________________________________________________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), қолы

      Күні " " ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Шетелдердегі іс әрекеттер үшін
арналған ресми құжаттарға
апостиль қою бойынша жұмыс
туралы есеп
нысанына қосымша

Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент ққ. Әділет департаменттерінің шетелдердегі іс әрекет үшін арналған, ресми құжаттарға апостиль қою жұмысы туралы толтыру түсіндірмесі. 1. Кіріспе

      Әділет органдарына жүктелген функциялар мен міндеттерге сәйкес әділет органдарынан және өзге де мемлекеттік органдардан, сондай-ақ нотариустардан шығарылатын ресми құжаттарға апостиль қою жүзеге асыралады.

2. Есеп беру мерзімділігі

      Әділет департаменттері есепті тоқсан сайын, жартыжылдық және жыл үшін есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне қарай ұсынады.

      Шетелде әрекет жасауға арналған ресми құжаттарды апостилдеу бойынша жұмыс туралы есеп өңірлер бөлінісінде кесте түрінде жасалады және келесі бағананы құрайды:

      1 баған – облыстың атаулары;

      2 баған – "Азаматтарға арналған Үкімет" Мемлекеттік корпорациясы" (бұдан әрі- Мемлекеттік корпорация) арқылы келіп түскен құжаттар саны;

      3 баған - Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен апостилденген құжаттар саны;

      4 баған – Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен орындалмаған қайтарылған құжаттар саны;

      5 баған – Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен бас тартылған құжаттар саны;

      6 баған- Электрондық үкімет порталы (бұдан әрі-ЭҮП) арқылы келіп түскен құжаттар саны;

      7 баған –ЭҮП арқылы келіп түскен апостильденген құжаттар саны;

      8 баған –ЭҮП арқылы келіп түскен орындалмаған, қайтарылған құжаттар саны;

      9 баған –ЭҮП арқылы келіп түскен бас тартылған құжаттар саны;

      10 баған –ЭҮП және Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен тіркеуші органдар берген апостильденген құжаттар саны;

      11 баған–ЭҮП және Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен нотариустар берген апостилденген құжаттар саны;

      12 баған – Мемлекеттік корпорация және ЭҮП арқылы келіп түскен басқа мемлекеттік органдар берген апостильденген құжаттар саны;

      13 баған –келіп түскен барлық құжаттардың саны;

      14 баған –апостилденген барлық құжаттардың саны

      15 баған – кері қайтарылған барлық құжаттардың саны;

      16 баған – бас тартылған барлық құжаттардың саны;

      17 баған – апостиль мөртаңбасын қою үшін өндірілетін мемлекеттік баж сомасы.

      Тоқсан, жартыжыл, жылда елдер бойынша апостилденген құжаттар саны

      1 баған – кезең;

      2 баған – аймақтың атауы;

      3-27 бағандар –шығу үшін құжатты апостилдеу қажет елдердің атауы;

      Есеп нысанына Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн және атын және әкесінің атын (бар болса), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып, қол қояды.

      Есептің соңында орындаушыны (тегі, аты және әкесінің аты(болған жағдайда) көрсету қажет.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
8-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нотариустар куәландырған мәмiлелердi жарамсыз деп тану туралы сотқа берiлген талап арыздардың, сотқа және Әдiлет департаментiне берiлген шағымдар туралы, нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есеп

      Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: РНП 8

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

Нотариустар куәландырған мәмiлелердi жарамсыз деп тану туралы сотқа берiлген талап арыздардың, сотқа және____________ облыстың Әдiлет департаментiне берiлген шағымдар туралы, ______жылдың _______тоқсанында нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есептер (өсу бойынша)

№ р/н

Облыстың атауы

Нотариаттық iс-әрекеттi жарамсыз деп тану туралы сотқа берiлген талап арыздардың саны

Оның iшiнде нотариустыңкiнәсi бойынша нотариаттық iс-әрекеттi жарамсыз деп тану туралы сот канағаттандырған талап арыздар

Нотариустардың iс-әрекеттерiне қатысты сотқа берiлген шағымдардың саныМемлекеттiк

Жеке

Мемлекеттiк

Жеке

Мемлекеттiк

Жеке

1

2

3

4

5

      жалғасы:

Нотариустардың iс-әрекеттерiне сот қанағаттандырған шағымдардың саны

Әдiлет департаментiне нотариустардың iс-әрекеттерiне берген шағымдардың саны

Әдiлет департаментiне нотариустардың iс-әрекеттерiне берiлген қанағаттандырылған шағымдардың саны

Нотариустарға қатысты сот шығарған жеке ұйғарымдардың және қаулылардың саны

қанағаттандырылған талап арыздар, расталған шағымдар соттардың жеке уйғарымдары мен қаулылары бойынша жауапкершiлiкке тартылған нотариустардың саны

Мемлекеттiк

Жеке

Мемлекеттiк

Жеке

Мемлекеттiк

Жеке

Мемлекеттiк

Жеке

Мемлекеттiк

Жеке

6

7

8

9

10

      Орындаушы ___________________________ Телефон нөмірі ______________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      Басшы ____________________________________________________________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), қолы

      Күні " " ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Нотариустар куәландырған
мәмілелерді жарамсыз деп тану
туралы сотқа берілген талап
арыздардың, сотқа және Әділет
департаментіне берілген
шағымдар туралы,
нотариустарға қатысты
шығарылған соттың жеке
ұйғарымдары және қаулылары
туралы есеп нысанына қосымша

"Нотариустар куәландырған мәмiлелердi жарамсыз деп тану туралы сотқа берiлген талап арыздардың, сотқа және Әдiлет департаментiне берiлген шағымдар туралы, нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есепті" толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Нотариустар куәландырған мәмiлелердi жарамсыз деп тану туралы сотқа берiлген талап арыздардың, сотқа және Әдiлет департаментiне берiлген шағымдар туралы, нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есепті" (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып, қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облысты, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      Мәлiметтер мемлекетiк және жекеше нотариустарға қатысты ұсынылады.

      1 - бағанда реттiк нөмірi көрсетiледi;

      2 - бағанда "Облыстың атауы";

      3 – бағанда Нотариаттық кәуландырылған мәмiлелердi жарамсыз деп тану туралы сотқа берiлген талап арыздардың саны;

      4 - бағанда Оның iшiнде сот қанағаттандырылғаны;

      5 - бағанда Нотариустардың iс-әрекеттерiне қатысты соттарға берiлген шағымдардың саны;

      6 - бағанда оның iшiнде сот негiздi деп танығаны;

      7 - бағанда Нотариустардың iс-әрекетiне Әдiлет департаментiне берiлген шағымдардың саны;

      8 - бағанда оның iшiнде негiзделгенi;

      9 - бағанда нотариустарға қатысты шығарған соттардың жеке ұйғарымдарының және қаулыларының саны;

      10 - бағанда Нотариустарға қатысты қанағаттандырылған талап арыздар және шағымдар бойынша қабылданған шаралар.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
9-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты жүзеге асыруы туралы есеп Есептік кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексі: РНП 9

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай.

Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты (облыстың, қаланың атауы) жүзеге асыру туралы _______________________ 20___жылдың қорытындысы бойынша кесте, өткен жылдың ұқсас мерзімімен салыстырғанда

№р/н

Өңiрлiк атауы

Дайындалғандар саны

Өткiзiлген семинарлардың саны

Нотариат тық практиканы шолу

Әдiстемелiк ұсыным

Нотариустар дың қатысуымен

Лауазымды тұлғалардың қатысуымен


Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

1

2

3

4

5

6

      жалғасы:

Лауазымды тұлғаларға өткiзген аттестаттаудың саны

Қызметтерге жүргiзiлген тексерiстердiң саны

Тексерiс қорытындысы бойынша жауапкершiлiкке тартылғандардың саны

Нотариустардың

Лауазымды тұлғалардың

Нотариустардың

Лауазымды тұлғалардың

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

7

8

9

10

11

      Орындаушының ______________________________________ телефон нөмірі ________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ____________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік.

  Әділет департаментінің
нотариаттық қызмет мәселелері
бойынша ұйымдастырушылық-
әдістемелік басшылықты жүзеге
асыру туралы есеп нысанына
қосымша

"Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты жүзеге асыру туралы есепті" толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты жүзеге асыру туралы есеп" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi айдың 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облысты, астананы республикалық маңызы бар қаланы, көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмiрi көрсетіледі;

      2 - бағанда аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдық округтердiң атауы көрсетіледі;

      3- бағанда нотариаттық практика бойынша дайындалған қорытындылардың саны көрсетіледі;

      4 - бағанда дайындалған әдістемелік ұсынымдардың саны көрсетіледі;

      5 - бағанда нотариустардың қатысуымен өткiзiлген семинарлардың саны көрсетіледі;

      6 - бағанда лауазымды тұлғалардың қатысуымен өткiзiлген семинарлардың саны көрсетіледі;

      7 - бағанда лауазымды тұлғаларға өткiзiлген аттестаттаудың саны көрсетіледі;

      8 - бағанда нотариаттық қызметке жүргiзiлген тексерiстердiң саны көрсетіледі;

      9 - бағанда лауазымды тұлғалардың қызметіне жүргiзiлген тексерiстердiң саны көрсетіледі;

      10 - бағанда нотариустарды тексеру қорытындысы бойынша жауапкершiлiкке тартылғандардың саны көрсетіледі;

      11 - бағанда лауазымды тұлғаларды тексеру қорытындысы бойынша жауапкершiлiкке тартылғандардың саны көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
10-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: РНП 10

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

____________________ Нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi жергiліктi атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң және ауылдық округтердiң атауы

Жасалған нотариаттық iс-әрекеттiң саны

Бiр лауазымды тұлғаның орташа айлық жүктемесi

Өндiрiлген мемлекеттiк баж сомасы

Нотариаттық iс-әрекет жасауға уәкiлеттi лауазымды тұлғалардың саны

1

2

3

4

5

6

№ р/н


1

2

3

4

5

өсиеттердi куәландыу

сенiмхаттарды куәландыру

Құжаттар көшiрмелерiнiң дұрыстығын куәландыру

Қойылған колдың түпнұсқалығын куәландыру

Барлығы:

Барлығы:

      Орындаушының_____________________________________телефон нөмірі __________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ____________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  "Нотариаттық iс-әрекеттердi
жасауға уәкiлеттi жергiлiктi
атқарушы органдардың
лауазымды тұлғалары бойынша
есеп нысанына
қосымша

"Нотариаттық iс-әрекеттердi жасауға уәкiлеттi жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп" нысанын толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып, қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      1 - бағанда ретi бойынша нөмiрi;

      2 - бағанда аудандық маңызы бар қалалардың, кенттiң және ауылдық округтiң атауы;

      3 - бағанда аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (село), ауылдық (селолық) округтiң әкiм аппаратының лауазымды тұлғасы (бұдан әрi-лауазымды тұлға) куәландырған өсиеттердiң саны:

      1 - бөлiмде лауазымды тұлға куәландырған өсиеттердiң саны;

      2 - бөлiмде лауазымды тұлға куәландырған сенiмхаттардың саны;

      3 - бөлiмде лауазымды тұлға көшiрмесiнiң дұрыстығын куәландырған құжаттардың саны;

      4 - бөлiмде лауазымды тұлғаның өзiне жүгiнген тұлғаның қолының дұрыстығын куәландырған құжаттардың саны;

      5 - бөлiмде лауазымды тұлға жасаған нотариаттық iс-әрекеттiң жалпы саны;

      4 - бағанда бiр лауазымды тұлғаға орташа айлық жүктеме (iс-әрекеттiң жалпы санын есептiк кезеңдегi айлардың санына және нотариаттық iс-әрекет жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдардың санына бөлу арқылы анықталады);

      5 - бағанда нотариаттық iс-әрекет жасағаны үшiн лауазымды тұлға өндiрген мемлекеттiк баж сомасы;

      6 - бағанда нотариаттық iс-әрекет жасау құқығына аттестаттау өткен лауазымды тұлғалардың саны көрсетiледi.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
  11-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нотариустардың сандық құрамы туралы есеп Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: РНП 11

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

      Нотариустардың сандық құрамы туралы есеп_______________________________

      (облыстың, қаланың атауы) 20___ж. "____" _________ жағдайы бойынша

Облыстың (қалалардың, аудандардың) атауы

Мемлекеттiк нотариустардың саны

Жекеше нотариустардың саны

1

2

3

4

№ р/н


1

2

3

1

2

3


Штат бойынша саны

Нақты саны

Бос орындардың саны

ҚР ӘМ бұйрығы бойынша саны

Нақты саны

Бос орындардың саны
      Орындаушының_______________________________________ телефон нөмірі _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ____________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Нотариустардың сандық құрамы
туралы есеп нысанына қосымша

"Нотариустардың сандық құрамы туралы есептi" толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Нотариустардың сандық құрамы туралы есеп" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      1 - бағанда ретi бойынша нөмiрi;

      2 - бағанда облыстардың (қалалардың, аудандарының) атауы;

      3 - бағанда мемлекеттiк нотариустардың саны 3 бөлiмнен тұрады:

      1 - бөлiмде әдiлет департаментiнiң штат санында тұрған мемлекеттiк нотариустардың саны;

      2 - бөлiмде есептiк кезеңнiң соңында нақты жұмыс iстейтiн мемлекеттiк нотариустардың саны;

      3 - бөлiмде есептiк кезеңнiң соңында қалыптасқан мемлекеттiк нотариустардың бос орнының саны;

      4 - бағанда жекеше нотариустардың саны 3 бөлiмнен тұрады:

      1 - бөлiмде Әдiлетминiнiң саны туралы бұйрығына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды ескерумен нотариустардың жиынтық саны;

      2 - бөлiмде лицензиясының күшi тоқтатыла тұрған, еңбек демалысында не басқа да себептермен уақытша жұмыс iстемейтiн нотариустарды коспағанда, есептiк кезеңнiң соңында нақты жұмыс iстейтiн жекеше нотариустардың саны;

      3 - бөлiмде қолда бар бiрлiктер босатылғаннан кейін не қосымша бiрлiк бөлуден қалыптасқан жекеше нотариустардың бос орындары.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
12-қосымша
  Әкiмшiлiк деректердi жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық iстердiң қозғалысына мониторинг туралы есеп

      Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: РНП 12

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

__________________ облысының __________ жылғы жағдайы бойынша нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық iстердiң қозғалысына мониторинг туралы есеп


р/н

Кашан, кiммен (орган)қылмыстық iс қозғалды, оның нөмiрi

Нотариустың АЖТ, лицензияның нөмiрi және берiлген күнi

Қозғалған қылмыстық iстердiң баптары

Қылмыстық iстiң қаралу барысы

Нотариусқа қатысты қабылдаған шаралар

1

2

3

4

5

6

      Орындаушының_______________________ телефон нөмірі ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ______________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Нотариустарға қатысты
қозғалған қылмыстық iстердiң
қозғалысына мониторинг туралы
есептің нысанына қосымша

"Нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық iстердiң қозғалысына мониторингі туралы есепті" толтыру бойынша түсiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық iстердiң қозғалысы мониторнгі туралы мәлiметтер" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда) сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысанр тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      1 - бағанда ретi бойынша нөмiрi;

      2 - бағанда қылмыстық iстi қашан және кiм (орган) қозғаған, нөмiрi;

      3 - бағанда нотариустың Т.А.Ә (бар болған жағдайда), № және лицензияның берiлген күнi;

      4 - бағанда қозғалған қылмыстық iстердiң баптары;

      5 - бағанда қылмыстық iстiң қаралу барысы;

      6 - бағанда нотариустарға қатысты қабылданған шаралар.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
13-қосымша
  Әкiмшiлiк деректердi жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нотариустар жасаған нотариаттық iс-әрекеттердiң саны туралы есеп

      Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: РНП 13

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

________ жылдары нотариустар жасаған нотариаттық iс-әрекеттер саны бойынша есеп (жекеше және мемлекеттiк нотариустардың жартыжылдық және жылдық қорытындысы бойынша жасалады) А. Нотариаттық iс-әрекеттердiң саны


р/н

Облыстың (қалалар, аудандар) атауы

Шарттардың түрi

Рента шарты

өмiрлiк асырауында болу шарты

Жер учаскесiн иелiктен айыру шарты

Тұрғын үйдi иелiктен айыру туралы шарты

Оның iшiнде шетел азаматтарының аттарына

Пәтердi иелiктен айыру шарты

Оның iшiнде шетел азаматтарының аттарына

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Барлығы:


Автокөлiктi иелiктен айыру шарты

Басқа шарттар

Куәлiктер

Мұралық мүлiкке сенiмгерлiк басқарушыны тағайындалды

өсиеттер куәландырылды

Сенiмхаттар куәландырылды

Құжаттарды бiр тiлден басқа тiлге дұрыс аударылғаны куәландырылды

Құжаттардың көшiрмелерi куәландырылды

Мұраға құқық туралы куәлiк берiлдi

Ерлi-зайыптылардың ортақ бiрлескен меншiк құқығы туралы куәлiк берiлдi

10

11

12

13

14

15

16

17

18Құжаттарға қойылған қолдың дұрыстығы куәландырылды

Неке шарты

Дәлелдемелермен қамтамасыз ету

Басқа да нотариаттық iс-әрекеттер

Нотариустардың саны

Барлығы
(баған.1-4, 6, 8-20)

Оның iшiнде шетелде iс-әрекет үшiн ресiмделген құжаттар

Бiр нотариусқа орташа айлық жүктеме

19

20

21

22

23

24

25

26

Б. Нотариустардың қызметiмен В. Депозиттiк сома Г. Шығарылған қаулылар байланысты түскен ақшалай қаражат

Мемлекеттiк баж төлеуден босатылды

Ақылы қызмет көрсеткенi үшiн өндiрiлiп алынды

Жекеше нотариустардың салық түрiнде мемлекеттiк бюджетке аударған сомасы

Депозитке қабылданған ақша

Кредиторға берiлген ақша

Депозитке ақша салған тұлғаға қайтарылды

Мемлекеттiң кiрiсiне аударылды

Есептiк кезеңiнiң соңындағы калдығы

Нотариаттық iс-әрекет жасаудан бас тарту бойынша шығарылған қаулылар

1 Б


      Орындаушының _____________________________ телефон нөмірі _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ____________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Нотариустар жасаған
нотариаттық iс-әрекеттердiң
саны туралы есептiң нысанына
қосымша

"Нотариустар жасаған нотариаттық iс-әрекеттердiң саны туралы есептi" толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Нотариустар жасаған нотариаттық iс-әрекеттердiң саны туралы есептi" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегiн, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде, сондай-ақ мемлекеттiк тiркелген сәттен бастап көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      Статистикалық есеп облысы, қаласы, ауданы көрсетiле отырып, әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде толтырыуы қажет.

      Жартыжылдық және жылдық қорытынды бойынша жекеше және мемлекеттiк нотариустар жасайды.

      Мыналардан тұрады: А нотариаттық iс-әрекеттердiң саны:

      1 - бағанда реттiк нөмірi;

      2 - бағанда облыстардың (аудандардың, қалалардың) атауы;

      3-11 - бағандарда шарттардың түрлерi (рента шарты, өмiр бойы асырау шарты, жер учаскелерiн иелiктен айыру туралы шарт, тұрғын үйдi, оның iшiнде шетел азаматтарының атына иелiктен айыру туралы шарт, пәтердi оның iшiнде шетел азаматтарының атына иелiктен айыру туралы шарт, автокөлiктi иелiктен айыру туралы шарттар, басқа да шарттар)

      12-13 - бағандарда куәлiк бағаны (мұраға құқық туралы куәлiк берiлдi, ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiндегi үлеске меншiк құқығы туралы куәлiк);

      14 - бағанда мұралық мүлiкке сенiмгерлiк басқарушы тағайындалды;

      15 - бағанда өсиеттер куәландырылды;

      16 - бағанда сенiмхаттар куәландырылды;

      17 - бағанда бiр тiлден басқа тiлге дұрыс аударылғаны куәландырылды;

      18 - бағанда құжаттардың көшiрмелерi куәландырылды;

      19 - бағанда құжаттарға қойылған қолдың дұрыстығы куәландырылды;

      20 - бағанда неке шарттары;

      21 - бағанда дәлелдемелермен қамтамасыз ету;

      22 - бағанда басқа да нотариаттық iс-әрекеттер;

      23 - бағанда нотариусардың саны;

      24 - бағанда барлығы(1-4, 6, 8-20 бағ.);

      25 - бағанда оның iшiнде шетелде iс-әрекет ету үшiн ресiмделген құжаттар;

      26 - бағанда бiр нотариусқа орташа айлық жүктеме;

      Б. нотариустың қызметiмен байланысты ақшалай түсiм:

      1Б бағанда: мемлекеттiк баж төлеуден босатылды;

      2Б бағанда: ақылы қызмет көрсеткенi үшiн өндiрiп алынды;

      3Б бағанда: жекеше нотариустардың салық түрiнде мемлекеттiк бюджетке аударған сомасы.

      В. депозиттiк сомалар:

      1В бағанда: депозитке қабылданған ақша;

      1В бағанда: кредиторға берiлген ақша;

      1В бағанда: депозитке ақша салған тұлғаға қайтарылды;

      1В бағанда: мемлекеттiң кiрiсiне аударылды;

      1В бағанда: есептiк кезеңнiң соңындағы қалдығы.

      Г. шығарылған қаулылар:

      1Г бағанда: нотариаттық iс-әрекеттен жасаудан бас тарту бойынша шығарылған қаулылар.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
14-қосымша
  Әкiмшiлiк деректердi жинауға
арналған нысан

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің м.а. 09.07.2018 № 1069 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарған қаулыларының саны туралы есеп Есептiк кезең 20___ ж. _ тоқсан

      Индексi: КБЗК 14

      Кезеңдiлiгi: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының

      Әдiлет департаменттерi

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне

      Тапсыру мерзiмi: тоқсан сайын келесi есептiк кезеңнен кейiнгi 5-i күнiне қарай.

Соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарған қаулыларының саны туралы есеп

Облыстардың және қалалық Әдiлет департаменттерi

Қаулылардың жалпы саны

Сот органдары шығарған қаулылар

Тергеу және анықтау органдары шығарған қаулылардың жалпы саны

Қылмыстық iстер бойынша қаулылар саны

Азаматтық iстер бойынша қаулылар саны

Әкiмшiлiк iстер бойынша қаулылар саны

1

2

3

4

5

6

7

Барлығы      Орындаушының ______________________ телефон нөмірі _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ____________________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл      М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Соттар, тергеу және анықтау
органдарының мемлекет
кепілдік берген заң көмегі
шеңберінде шығарылған
қаулыларының саны туралы
есептің нысанына қосымша

"Соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарылған қаулыларының саны туралы есепті" толтыру бойынша түсiнiктеме

      1. Осы түсiнiктеме "Соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарған қаулыларының саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрi - Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әдiлет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әдiлет департаментiнiң басшысы тегін, атын және әкесінің аты (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнiн көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептiк кезеңнен кейiнгi айдың 5-i күнiне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде толтырылады.

      6. Деректер есептiк тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлiнiсiнде көрсетiледi.

      7. Нысандар әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк бөлiнiсiнде (облысты, астананы республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесi түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттiк нөмiрi көрсетiледi;

      2 - бағанда Әдiлет департаментінің атауы көрсетiледi:

      3 - бағанда қаулылардың есептiк кезеңдегi (тоқсандағы) жалпы саны көрсетiледi:

      4, 5, 6- бағандарда соттар шығарған қаулылары көрсетіледі, ол 3 бөлiмнен тұрады:

      1) - есептiк кезеңдегi (тоқсандағы) қылмыстық iстер бойынша қаулылардың саны;

      2) - есептiк кезеңдегi (тоқсандағы) азаматтық iстер бойынша қаулылардың саны;

      3) - есептiк кезеңдегi (тоқсандағы) әкiмшiлiк iстер бойынша қаулылардың саны;

      7 - бағанда тергеу және анықтау органдары шығарған қаулылардың жалпы саны көрсетіледі.