Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне аумақтық әділет органдары ұсынатын әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2014 жылғы 15 шілдедегі № 238 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 30 шілдеде № 9646 тіркелді.

      "Әділет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына, сондай-ақ "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Әкімшілік деректерді жинауға арналған келесі нысандар бекітілсін:

      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес заңды тұлғаларды тіркеу мәселелері бойынша түскен өтініштер туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес тіркеуші органның іс-әрекеттеріне берілген сот талаптары туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      4) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес заңды тұлғаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      5) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      6) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік бланктерінің қозғалысы туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      7) осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес шетелдердегі іс әрекеттер үшін арналған ресми құжаттарға апостиль қою бойынша жұмысы туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      8) осы бұйрықтың 8-қосымшасына сәйкес нотариустар куәландырған мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы, сотқа және Әділет департаментіне берілген шағымдар туралы, нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      9) осы бұйрықтың 9-қосымшасына сәйкес Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты жүзеге асыруы туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      10) осы бұйрықтың 10-қосымшасына сәйкес нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      11) осы бұйрықтың 11-қосымшасына сәйкес нотариустардың сандық құрамы туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      12) осы бұйрықтың 12-қосымшасына сәйкес нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық істердің қозғалысына мониторинг туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      13) осы бұйрықтың 13-қосымшасына сәйкес нотариустар жасаған нотариаттық іс-әрекеттердің саны туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын;

      14) осы бұйрықтың 14-қосымшасына сәйкес соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарған қаулыларының саны туралы есеп жаңа редакцияда баяндалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Аумақтық әділет органдары әкімшілік деректер бойынша есептік құжаттардың уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Әділет министрінің орынбасары Б.Ж.Әбдірайымға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр Б. Имашев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Статистика агенттігінің төрағасы

      _______________ А. Смаилов


      2014 жылғы "____"________

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
1-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Заңды тұлғаларды тіркеу мәселелері бойынша түскен өтініштер туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: ЗТ 1

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Заңды тұлғаларды тіркеу мәселелері бойынша түскен өтініштер туралы есеп


р/н

ӘАОЖ

Облыстық және қалалық Әділет департаменттері

Тіркеуге түскен өтініштердің саны

Тіркеу

Қайта тіркеу

Заңды тұлғалардын, филиалдар мен өкілдіктердін орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу

Тарату

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

1

2

3

4

      жалғасы:

Заңды тұлғалардың хабарламалары

Тіркеуден бас тартылды,(қайта тіркеуден, құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеуден, таратудан)

Тіркеудің мерзімін үзуі (қайта тіркеуден,құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, таратудан)

Түскен хат-хабарлардың саны
Мемлекеттік органдардың сұраулары

Жеке және заңды тұлғалардың арыздары

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

5

6

7

8

      Орындаушының __________________________ телефон нөмірі ___________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ___________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

  Заңды тұлғаларды тіркеу
мәселелері бойынша түскен
өтініштер туралы есептің
нысанына
қосымша

"Заңды тұлғаларды тіркеу мәселелері бойынша түскен өтініштер туралы" есеп толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Заңды тұлғаларды тіркеу мәселелері бойынша түскен өтініштер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанынға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және, әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облыстық, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда "Облыстық және қалалық әділет департаменттері"- әділет департаментінің атауы көрсетіледі;

      4 - бағанда "Тіркеуге келіп түскен өтініштердің саны" 4 бөлімнен тұрады:

      1 - бөлімде "Тіркеу" - заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің тіркеуге ұсынған өтініштерінің саны көрсетіледі, өз кезегінде келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) есептік кезеңде тіркеуге ұсынылған өтініштердің саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде тіркеуге ұсынылған өтініштердің саны.

      2 - бөлімде "Қайта тіркеу" - заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің қайта тіркеуге ұсынған өтініштерінің саны көрсетіледі, өз кезегінде келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) есептік кезеңде қайта тіркеуге ұсынылған өтініштердің саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде қайта тіркеуге ұсынылған өтініштердің саны.

      3 - бөлімде "Заңды тұлғаның, филиалдар мен өкілдіктердің орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу" бұл бағанда заңды тұлғаның, филиалдар мен өкілдіктердің орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеуге ұсынған өтініштерінің саны көрсетіледі, өз кезегінде келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) есептік кезеңде заңды тұлғаның, филиалдар мен өкілдіктердің орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеуге ұсынған өтініштерінің саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеуге ұсынған өтініштерінің саны.

      4 - бөлімде "Тарату" - бұл тарауда заңды тұлғалардың (филиалдар мен өкілдіктердің) таратуға ұсынған өтініштерінің саны көрсетіледі, өз кезегінде келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) есептік кезеңде таратуға ұсынған өтініштердің саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде таратуға ұсынған өтініштердің саны.

      5 - бағанда "Заңды тұлғалардың хабарламалары" бұл тарауда тіркеуші органға түскен хабарламалардың саны көрсетіледі, өз кезегінде келесі бөлімдерден тұрады:

      1) есептік кезеңде ұсынған хабарламалардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде ұсынған хабарламалдардың саны.

      6 – бағанда "Тіркеуден (қайта тіркеу, құрылтай құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, тарату) бас тартылған" бас тарту жөнінде шығарылған бұйрықтардың саны көрсетіледі, өз кезегінде келесі бөлімдерден тұрады:

      1) есептік кезеңде тіркеуден (қайта тіркеу, құрылтай құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, тарату) бас тарту жөнінде шығарылған бұйрықтардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде тіркеуден (қайта тіркеу, құрылтай құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, тарату) бас тарту жөнінде қабылданған бұйрықтардың саны;

      7- бағанда "Тіркеу (қайта тіркеу, құрылтай құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, тарату) мерзімі үзілген" мерзімін үзу жөнінде шығарылған бұйрықтардың саны көрсетіледі, өз кезегінде келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) есептік кезеңде тіркеу (қайта тіркеу, құрылтай құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, тарату) мерзімін үзу жөнінде шығарылған бұйрықтардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде тіркеу (қайта тіркеу, құрылтай құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, тарату) мерзімін үзу жөнінде шығарылған бұйрықтардың саны;

      8 - бағанда "Келіп түскен хат – хабарлардың саны" келіп түскен хат-хабарлардың саны көрсетіледі, өз кезегінде екі бөлімнен тұрады:

      1 - бөлімде "Мемлекеттік органдардың сұрау хаттары", өз кезегінде 2 бөлімшелерден тұрады:

      1) есептік кезеңде мемлекеттік органдардан келіп түскен өтініштердің саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде мемлекеттік органдардан келіп түскен өтініштердің саны;

      2 - бөлімде "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері", өз кезегінде 2 бөлімшелерден тұрады:

      1) есептік кезеңде жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштердің саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштердің саны.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
2-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп Есептік кезең 20___ жыл. _ тоқсан

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: ЗТ 2

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп

№ р/н

ӘАОЖ

Облыстық және қалалық Әділет департаменттері

Заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алымның сомасы

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

1

2

3

4

      Орындаушының __________________________ телефон нөмірі __________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ___________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

  Заңды тұлғаларға жүргізілген
тіркеу бойынша бюджетке
түскен алым туралы есеп
нысанына
қосымша

"Заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы" есеп толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алым туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және, әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып, қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облыстық, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда "Облыстық және қалалық әділет департаменттері" - әділет департаментінің атауы көрсетіледі;

      4 - бағанда "Заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алымның сомасы" бұл бағанда тіркеу рәсімі (тіркеу, қайта тіркеу және тарату) үшін төленген тіркеу алымының сомасы көрсетіледі, өз кезегінде 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңдегі заңды тұлғаларға жүргізілген тіркеу бойынша бюджетке түскен алымның сомасы (тоқсан);

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі тіркеу алымының сомасы (тоқсан).


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
3-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Тіркеуші органның іс- әрекеттеріне берілген сот талаптары туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: ЗТ 3

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Тіркеуші органның іс- әрекеттеріне берілген сот талаптары туралы есеп

№ р/н

ӘАОЖ

Облыстық және қалалық Әділет департаменттері

Сот тәртібімен шағымданған тіркеу (қайта тіркеу) деректері

Талап арыз қарау мәні

Қарау нәтижесі (шешімнің күні және нөмірі)

Тіркеуші органның кінәсі

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

      жалғасы:

Талап арыздардың саны

Тіркеу (қайта) тіркеу туралы бұйрықтын күшін жою

Талап арыз тіркеуші органның бұйрығының күшін жоймай қанағаттандырылды

Қарау сатысында

Қараусыз қалдырылған

Талап арызды қанағаттандырудан бас тартылды

Өндіріс тоқтатылды

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Есептік кезеңде

Есептік кезеңде

Есептік кезеңде

8

9

10

11

12

13

14

Барлығы:


      Орындаушының ____________________________ телефон нөмірі ________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ___________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

  Тіркеуші органның іс-
әрекеттеріне берілген
сотталаптары туралы есептің
нысанына
қосымша

"Тіркеуші органның іс-әрекеттеріне берілген сот талаптары туралы" есеп толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Тіркеуші органның іс-әрекеттеріне берілген сот талаптары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және, әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облыстық, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3- бағанда "Облыстық және қалалық әділет департаменттері" - әділет департаментінің атауы көрсетіледі;

      4 бағанда "Сот тәртібімен шағымданған тіркеу (қайта тіркеу) деректері" бұнда оған қатысты сот шешім шығарған заңды тұлғаның атауы, тіркеу номері және тіркелген (қайта тіркелген) күні міндетті көрсетіледі және 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезең

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңі;

      5 - бағанда "Талап арызды қарау мәні"- есептік кезенде сотта қаралған талап арыздың қысқаша мазмұны және 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезең

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңі;

      6 - бағанда "Қарау нәтижесі (шешімнің күні және нөмірі)" - сот қарауының нәтижесі күні мен нөмірі көрсетіледі және 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезең

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңі;

      7 - бағанда "Тіркеуші органның кінәсі" тіркеуші органның заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) барысында жол берген кінәлері туралы көрсетіледі және 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезең

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңі;

      8 - бағанда "Талап арыздардың саны" 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңдегі (тоқсан) талап арыздардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі (тоқсан) талап арыздардың саны.

      9 - бағанда "Тіркеу (қайта) тіркеу туралы бұйрықтың күшін жою" 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезенде заңды тұлғаны тіркеу (қайта) тіркеу туралы бұйрықтың күшін жою жөніндегі сот шешімдерінің саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі заңды тұлғаны тіркеу (қайта) тіркеу туралы бұйрықтың күшін жою жөніндегі сот шешімдерінің саны;

      10 - бағанда "Талап арыз тіркеуші орган бұйрығының күшін жоймай қанағаттандырылды". Бұл жағдайда заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы бұйрықтың күшін жоймай қанағаттандырылған талап арыздардың саны көрсетіледі, 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде тіркеуші органның бұйрығының күшін жоймай қанағаттандырылған талап арыздардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде тіркеуші органның бұйрығының күшін жоймай қанағаттандырылған талап арыздардың саны.

      11 - бағанда "Қарастыру сатысында"- есептік кезеңде қарастыру барысындағы талап арыздардың саны көрсетіледі

      12 - бағанда "Қараусыз қалдырылды" - есептік кезеңде қараусыз қалдырылған талап арыздардың саны көрсетіледі;

      13 - бағанда "Талап арызды қанағаттандырудан бас тартылды"- есептік кезеңде қанағаттандырудан бас тартылған талап арыздардың саны көрсетіледі;

      14 бағанда "Өндіріс тоқтатылды" - есептік кезеңде сотта қарау тоқтатылған талап арыздардың саны көрсетіледі.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
4-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Заңды тұлғаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есеп Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: ЗТ 4

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Заңды тұлғаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есеп


р/н

ӘАОЖ

Облыстық және қалалық Әділет департаменттері

Заңды тұлғаның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) күні

Арыздың түскен күні және ӘҚБтК бабы бойынша хаттаманы толтыру күні

Сот органының қаулы деректері

Заңды тұлғалардың әкімшілік құқық бұзушылығы анықталды

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8


Барлығы      жалғасы:

АЕК көрсете отырып өндіру сомасы

Тоқтатылған материалдардың саны

Қозғаудан бас тартылған

Қарау үстінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

Есептік кезеңде

Өткен жылдың ұқсас кезеңінде

9

10

11

12

13

14

15

16

      Орындаушының _________________________ телефон нөмірі ___________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ___________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

      Ескерту: АЕК-айлық есептік көрсеткіш

  Заңды тұлағаларды тіркеу
саласында қозғалған әкімшілік
істер саны туралы есептің
нысанына
қосымша

"Заңды тұлағаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы" есепті толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Заңды тұлағаларды тіркеу саласында қозғалған әкімшілік істер саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда "Облыстық және қалалық әділет департаменттері" - әділет департаментінің атауы көрсетіледі;

      4 - бағанда "Заңды тұлғаның атауы, тіркеу (қайта тіркеу) уақыты" әкімшілік өндіріс қозғалған заңды тұлғаның атауы, заңды тұлғаның тіркеу нөмірі мен тіркеу күні көрсетіледі;

      5 - бағанда өтініштің келіп түскен күні мен 2014 жылғы 5 шілдедегі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің бабы бойынша толтырылған хаттаманың күні көрсетіледі;

      6 - бағанда "Сот органы қаулысының деректері" - шығарылған сот қаулысының күні мен нөмірі;

      7 және 8 бағандарда заңды тұлғаларға қатысты анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтардың саны көрсетіледі, ол 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде заңды тұлғаларға қатысты анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде заңды тұлғаларға қатысты анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтардың саны;

      9 және 10 бағандарда әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берген заңды тұлғаға салынған өндіру сомасы көрсетіледі, ол 2 бөлімнен тұрады:

      1) АЕК көрсете отырып есептік кезеңдегі өндіріп алу сомасы;

      2) АЕК көрсете отырып өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі (ай, тоқсан, жарты жылға, жыл) өндіру сомасы;

      11 және 12 – бағандарда тоқтатылған материалдардың саны көрсетіледі, ол 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде тоқтатылған материалдардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде тоқтатылған материалдардың саны;

      13 және 14 бағандарда "Іс қозғаудан бас тартылған" - әкімшілік іс өндіріс қозғаудан бас тартылған материалдардың саны көрсетіледі, ол 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде әкімшілік іс қозғаудан бас тартулардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде әкімшілік іс қозғаудан бас тартулардың саны;

      15 және 16 бағандарда қарастыру сатысындағы әкімшілік материалдардың саны көрсетіледі, 2 бөлімнен тұрады:

      1) есептік кезеңде қарастыру сатысындағы әкімшілік материалдардың саны;

      2) өткен жылдың ұқсас кезеңінде қарастыру сатысындағы әкімшілік материалдардың саны.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
5-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: АХАТ 5

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есеп

№ р/н

ӘАОЖ

Өңір атауы

Есептік кезеңде тіркелген актілердің саны

Туу

Қайтыс болу

Неке қию

Неке бұзу

Әкелікті анықтау

Барлығы

Оның ішінде с от шешімі немесе тіркеуші органның қорытындысы бойынша

Барлығы

Барлығы

Оның ішінде шетелдіктермен

Барлығы

Оның ішінде сот шешімі бойынша

Барлығы

Оның ішінде сот шешімі бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      жалғасы:

Есептік кезеңде тіркелген актілердің саны

Жасалған қорытындалар (оның ішінде бас тарту туралы)

Салтанатты жағдайда тіркелген актілердін саны

Мемлекеттік баж сомасы (АЕК)

Бала (қыз) асырап алу

Тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) өзгерту

Барлық тіркелген акт жазбалар саны

Азаматтық хал акт жазбаларын қалпына келтіру туралы

Азаматтық хал акт жазбаларына түзету, өзгерту және толықтыру енгізу туралы

Азаматтық хал акт жазбаларын жою туралы

Неке қию туралы

Туу туралы

Барлығы

Оның ішінде шетелдіктермен

Барлығы


Тіркеуші органдар

Кенттік, селолық (ауылдық) округтер

Тіркеуші органдар

Кенттік, селосық (ауылдық) округтер

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

      Орындаушы ____________________________ Телефон нөмірі ____________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      Басшы ___________________________________________________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), қолы

      Күні "___ " _______________20 ___ жыл М.О.

  Азаматтық хал актілерін
тіркеу туралы есептің нысанына
қосымша

"Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есепті" толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын, жартыжылдықта және жылға есептік кезеңнен кейінгі айдың 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облыстық, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмері көрсетіледі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда "Өңір атауы" көрсетіледі;

      4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 бағандарда есептік кезеңде тіркелген актілердін саны көрсетіледі;

      1) туу туралы тіркелген актілердін саны, соның ішінде мерзімін өткізіп алған немесе тіркеуші органның қорытындысы бойынша;

      2) қайтыс болу туралы тіркелген актілердін саны;

      3) неке (ерлі-зайыптылықты) тіркеу туралы тіркелген актілердің саны;

      4) неке (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы тіркелген актілердің саны;

      5) әкелікті анықтауды тіркеу туралы тіркелген актілердің саны;

      6) бала (қыз) асырап алу туралы тіркелген актілердің саны;

      7) тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) ауыстыру туралы тіркелген актілердің саны;

      15 бағанда есептік кезеңде тіркелген актілердін жалпы саны көрсетіледі;

      17, 18, 19 бағандарда жасалған қорытындылар саны көрсетіледі, оның ішінде

      1) азаматтық хал актілерін қалпына келтіру туралы;

      2) азаматтық хал актілеріне түзетулер, өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

      3) азаматтық хал актілерін жою туралы;

      20, 21, 22, 23 бағандарда салтанатты жағдайда тіркеуші органдар, кенттік, селолық (ауылдық) округтар тіркеген неке қию және туу саны көрсетіледі;

      24 бағанда азаматтық хал актілерін тіркеу үшін алынған мемлекеттік баж сомасы АЕК көрсетіледі.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
6-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік бланктерінің қозғалысы туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: АХАТ 6

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік бланктерінің қозғалысы туралы есеп

Өңір атауы Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәліктердің атауы

ӘАОЖ

Есептік кезеңнің басына қалған бланктер

Есептік кезеңінде түскен бланктер

Есептік кезеңінде шығындалған бланктер

Есептік кезеңінің соңында қалған бланктер

Берілген бастапқы куәліктер

Берілген қайталама куәліктер

Толтырған кезде бүлінген

Жоғалған

Барлығы жұмсалғандар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Туу туралы


Неке (ерлі-зайыптылықты) қию туралы


Неке (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы


Әке болуды анықтау туралы


Бала (қыз) асырап алу туралы


Тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) өзгерту туралы


Қайтыс болу туралы


Барлығы


      Орындаушы _______________________________ Телефон нөмірі _________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      Басшы ___________________________________________________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), қолы

      Күні "__ " ______________________20 ___ жыл М.О.

  Азаматтық хал актілерін тіркеу
туралы елтаңбалы куәлік
бланктерінің қозғалысының
есептің нысанына
қосымша

"Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік блактерінің қозғалысы туралы" есепті толтыру бойынша түсінікітеме

      1. Осы түсініктеме "Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік блактерінің қозғалысы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын, жартыжылдықта және жылға есептік кезеңнен кейінгі айдың 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

  Азаматтық хал актілерін тіркеу
туралы елтаңбалы куәлік
бланктерінің қозғалысының
есептің нысанына
қосымша

"Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік блактерінің қозғалысы туралы" есепті толтыру бойынша түсінікітеме

      1. Алғы сөз

      Әділет органдарына жүктелген функциялар мен міндеттеріне сәйкес, азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдарға (бұдан әрі - тіркеуші орган) бақылау жүргізіледі. Тіркеуші органдар азаматтық хал актілерді тіркеудің 7 (жеті) түрін (тууды, әкелікті анықтауды, неке (ерлі - зайыптылықты) қию мен бұзуды, бала асырап алуды, тегін, атын және әкесінің аты (бар болса) өзгертуді, қайтыс болуды тіркеу) жүзеге асырады. Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы актілер негізінде елтаңбалы куәліктер беріледі.

      Азаматтық хал актілерін тіркеу қызметтері әлеуметтік маңызы бар және берілетін куәліктер азаматтардың құқықтарын болашақта жүзеге асыру үшін негіз болып табылады.

      2. Есеп берудің мерзімділігі

      Әділет департаменттері тоқсан сайын, жарты жыл және бір жыл ішінде есепті кезеңнен кейінгі айдың бесінші күніне дейін есеп береді.

      Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы елтаңбалы куәлік блактерінің қозғалысы туралы есеп өңірлер бөлінісінде кесте түрінде жасалады және келесі бағандардан тұрады:

      1 баған - облыстардың атауы;

      2 баған - "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 баған - есептік кезеңінің басында қалған бланктер;

      4 баған - есептік кезеңінде алынған бланктер саны;

      5 баған - берілген бастапқы куәліктер;

      6 баған - берілген қайталама куәліктер;

      7 баған - толтырған кезде бүлінген;

      8 баған – жоғалған;

      9 баған - барлығы жұмсалған;

      10 баған - есептік кезеңінің соңында қалған бланктер.

      Есеп соңында әрбір бағанның жалпы есебін әрбір түр бойынша жалпы кестеге енгіземіз, атап айтқанда туу, әкелікті анықтау, неке (ерлі - зайыптылықты) қию мен бұзу, бала асырап алу, тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) өзгерту, қайтыс болу.

      Есеп нысанына Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болса), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып, қол қояды.

      Есептің соңында орындаушыны көрсету қажет (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефон нөмірі).

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
7-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Шетелдердегі іс әрекеттер үшін арналған ресми құжаттарға апостиль қою бойынша жұмыс туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: РҚА 7

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Шетелдердегі іс әрекеттер үшін арналған ресми құжаттарға апостиль қою бойынша жұмысы туралы есеп

Аймақ

ӘАОЖ

"Азаматтарға арналған Үкімет" Мемлекеттік корпорациясына

ЭҮП

Келіп түскендердің саны

Апостилденгендердің саны

Қайтарылғандардың саны

Бас тартылғандардың саны

Келіп түскендердің саны

Апостилденгендердің саны

Қайтарылғандардың саны

Бас тартылғандардың саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      жалғасы:

("Азаматтарға арналған Үкімет" Мемлекеттік корпорациясы+ЭҮП) құжаттарды қоса алғанда:

Барлығы келіп түсті

Барлығы апостилденді

Барлығы қайтарылды

Барлығы бас тартылды

Апостиль қоюға өндіріп алынған мемлекеттік баж

Тіркеуші орган бергендер

Нотариустар берген

Басқа мемлекеттік органдар бергені

11

12

13

14

15

16

17

18

      * Ескерту: СІМ арқылы келіп түскен құжаттарды бөлек көрсетіңіз тоқсан, жартыжыл, жыл бойынша елдерде апостилденген құжаттар саны

Ай жыл

Аймақ

Австрия

Австралия

Англия

Америка

Беларусь

Бельгия

Болгария

Венгрия

Ұлыбритания

Германия

Греция

Италия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14      жалғасы:

Испания

Индия

Израиль

Корея

Люксембург

Латвия

Литва

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Басқа елдер(атын көрсету)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


      Орындаушы ____________________________ Телефон нөмірі ____________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      Басшы ___________________________________________________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), қолы

      Күні " __ " ______________________20 ___ жыл М.О.

  Шетелдердегі іс әрекеттер үшін
арналған ресми құжаттарға
апостиль қою бойынша жұмыс
туралы есеп нысанына
қосымша

"Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері шетелдердегі іс әрекет үшін арналған, ресми құжаттарға апостиль қою жұмысы туралы" толтыру түсіндірмесі

      1. Осы түсініктеме " Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері шетелдердегі іс әрекет үшін арналған, ресми құжаттарға апостиль қою жұмысы туралы толтыру есеп " нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4.Нысан тоқсан сайын, жартыжылдықта және жылға есептік кезеңнен кейінгі айдың 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

  Шетелдердегі іс әрекеттер үшін
арналған ресми құжаттарға
апостиль қою бойынша жұмыс
туралы есепнысанына
қосымша

"Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері шетелдердегі іс әрекет үшін арналған, ресми құжаттарға апостиль қою жұмысы туралы" толтыру түсіндірмесі.

      1. Кіріспе

      Әділет органдарына жүктелген функциялар мен міндеттерге сәйкес әділет органдарынан және өзге де мемлекеттік органдардан, сондай-ақ нотариустардан шығарылатын ресми құжаттарға апостиль қою жүзеге асыралады.

      2. Есеп беру мерзімділігі

      Әділет департаменттері есепті тоқсан сайын, жартыжылдық және жыл үшін есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне қарай ұсынады.

      Шетелде әрекет жасауға арналған ресми құжаттарды апостилдеу бойынша жұмыс туралы есеп өңірлер бөлінісінде кесте түрінде жасалады және келесі бағананы құрайды:

      1 баған – облыстың атаулары;

      2 баған - "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 баған – "Азаматтарға арналған Үкімет" Мемлекеттік корпорациясы" (бұдан әрі- Мемлекеттік корпорация) арқылы келіп түскен құжаттар саны;

      4 баған - Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен апостилденген құжаттар саны;

      5 баған – Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен орындалмаған қайтарылған құжаттар саны;

      6 баған – Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен бас тартылған құжаттар саны;

      7 баған- Электрондық үкімет порталы (бұдан әрі-ЭҮП) арқылы келіп түскен құжаттар саны;

      8 баған –ЭҮП арқылы келіп түскен апостильденген құжаттар саны;

      9 баған –ЭҮП арқылы келіп түскен орындалмаған, қайтарылған құжаттар саны;

      10 баған –ЭҮП арқылы келіп түскен бас тартылған құжаттар саны;

      11 баған –ЭҮП және Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен тіркеуші органдар берген апостильденген құжаттар саны;

      12 баған–ЭҮП және Мемлекеттік корпорация арқылы келіп түскен нотариустар берген апостилденген құжаттар саны;

      13 баған – Мемлекеттік корпорация және ЭҮП арқылы келіп түскен басқа мемлекеттік органдар берген апостильденген құжаттар саны;

      14 баған –келіп түскен барлық құжаттардың саны;

      15 баған –апостилденген барлық құжаттардың саны

      16 баған – кері қайтарылған барлық құжаттардың саны;

      17 баған – бас тартылған барлық құжаттардың саны;

      18 баған – апостиль мөртаңбасын қою үшін өндірілетін мемлекеттік баж сомасы.

      Тоқсан, жартыжыл, жылда елдер бойынша апостилденген құжаттар саны

      1 баған – кезең;

      2 баған – аймақтың атауы;

      3-27 бағандар –шығу үшін құжатты апостилдеу қажет елдердің атауы;

      Есеп нысанына Әділет департаментінің басшысы тегін және атын және әкесінің атын (бар болса), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып, қол қояды.

      Есептің соңында орындаушыны (тегі, аты және әкесінің аты(болған жағдайда) көрсету қажет.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
8-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Нотариустар куәландырған мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы сотқа берілген талап арыздардың, сотқа және Әділет департаментіне берілген шағымдар туралы, нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: РНП 8

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Нотариустар куәландырған мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы сотқа берілген талап арыздардың, сотқа және____________ облыстың Әділет департаментіне берілген шағымдар туралы, ______жылдың _______тоқсанында нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есептер (өсу бойынша)

№ р/н

ӘАОЖ

Облыстың атауы

Нотариаттық іс-әрекетті жарамсыз деп тану туралы сотқа берілген талап арыздардың саны

Оның ішінде нотариустың кінәсі бойынша нотариаттық іс-әрекетті жарамсыз деп тану туралы сот канағаттандырған талап арыздар

Нотариустардың іс-әрекеттеріне қатысты сотқа берілген шағымдардың саны

Мемлекеттік

Жеке

Мемлекеттік

Жеке

Мемлекеттік

Жеке

1

2

3

4

5

6

      жалғасы:

Нотариустардың іс-әрекеттеріне сот қанағаттандырған шағымдардың саны

Әділет департаментіне нотариустардың іс-әрекеттеріне берген шағымдардың саны

Әділет департаментіне нотариустардың іс-әрекеттеріне берілген қанағаттандырылған шағымдардың саны

Нотариустарға қатысты сот шығарған жеке ұйғарымдардың және қаулылардың саны

қанағаттандырылған талап арыздар, расталған шағымдар соттардың жеке уйғарымдары мен қаулылары бойынша жауапкершілікке тартылған нотариустардың саны

Мемлекеттік

Жеке

Мемлекеттік

Жеке

Мемлекеттік

Жеке

Мемлекеттік

Жеке

Мемлекеттік

Жеке

7

8

9

10

11

      Орындаушы ___________________________ Телефон нөмірі _____________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)

      Басшы ___________________________________________________________

      Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), қолы

      Күні "___" ______________________20 ___ жыл М.О.

  Нотариустар куәландырған
мәмілелерді жарамсыз деп тану
туралы сотқа берілген талап
арыздардың, сотқа және Әділет
департаментіне берілген
шағымдар туралы,
нотариустарға қатысты
шығарылған соттың жеке
ұйғарымдары және қаулылары
туралы есеп нысанына
қосымша

"Нотариустар куәландырған мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы сотқа берілген талап арыздардың, сотқа және Әділет департаментіне берілген шағымдар туралы, нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы" есепті толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Нотариустар куәландырған мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы сотқа берілген талап арыздардың, сотқа және Әділет департаментіне берілген шағымдар туралы, нотариустарға қатысты шығарылған соттың жеке ұйғарымдары және қаулылары туралы есепті" (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып, қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      5. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      6. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      7. Нысан келесі түрде толтырылады:

      Мәліметтер мемлекетік және жекеше нотариустарға қатысты ұсынылады.

      1 - бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда "Облыстың атауы";

      4 – бағанда Нотариаттық кәуландырылған мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы сотқа берілген талап арыздардың саны;

      5 - бағанда Оның ішінде сот қанағаттандырылғаны;

      6 - бағанда Нотариустардың іс-әрекеттеріне қатысты соттарға берілген шағымдардың саны;

      7 - бағанда оның ішінде сот негізді деп танығаны;

      8 - бағанда Нотариустардың іс-әрекетіне Әділет департаментіне берілген шағымдардың саны;

      9 - бағанда оның ішінде негізделгені;

      10 - бағанда нотариустарға қатысты шығарған соттардың жеке ұйғарымдарының және қаулыларының саны;

      11 - бағанда Нотариустарға қатысты қанағаттандырылған талап арыздар және шағымдар бойынша қабылданған шаралар.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
9-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты жүзеге асыруы туралы есеп

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Есептік кезең 20___ ж ыл _ тоқсан

      Индексі: РНП 9

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты (облыстың, қаланың атауы) жүзеге асыру туралы _______________________ 20___жылдың қорытындысы бойынша кесте, өткен жылдың ұқсас мерзімімен салыстырғанда


р/н

ӘАОЖ

Өңірлік атауы

Дайындалғандар саны

Өткізілген семинарлардың саны

Нотариаттық практиканы шолу

Әдістемелік ұсыным

Нотариустардың қатысуымен

Лауазымды тұлғалардың қатысуымен


Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

1

2

3

4

5

6


      жалғасы:

Лауазымды тұлғаларға өткізген аттестаттаудың саны

Қызметтерге жүргізілген тексерістердің саны

Тексеріс қорытындысы бойынша жауапкершілікке тартылғандардың саны

Нотариустардың

Лауазымды тұлғалардың

Нотариустардың

Лауазымды тұлғалардың

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

Өткен жыл

Ағымдағы жыл

7

8

9

10

11

      Орындаушының ____________________________ телефон нөмірі ________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы __________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік.

  Әділет департаментінің
нотариаттық қызмет мәселелері
бойынша ұйымдастырушылық-
әдістемелік басшылықты жүзеге
асыру туралы есеп нысанына
қосымша

"Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты жүзеге асыру туралы есепті" толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Әділет департаментінің нотариаттық қызмет мәселелері бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты жүзеге асыру туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, астананы республикалық маңызы бар қаланы, көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдық округтердің атауы көрсетіледі;

      4- бағанда нотариаттық практика бойынша дайындалған қорытындылардың саны көрсетіледі;

      5 - бағанда дайындалған әдістемелік ұсынымдардың саны көрсетіледі;

      6 - бағанда нотариустардың қатысуымен өткізілген семинарлардың саны көрсетіледі;

      7 - бағанда лауазымды тұлғалардың қатысуымен өткізілген семинарлардың саны көрсетіледі;

      8 - бағанда лауазымды тұлғаларға өткізілген аттестаттаудың саны көрсетіледі;

      9 - бағанда нотариаттық қызметке жүргізілген тексерістердің саны көрсетіледі;

      10 - бағанда лауазымды тұлғалардың қызметіне жүргізілген тексерістердің саны көрсетіледі;

      11 - бағанда нотариустарды тексеру қорытындысы бойынша жауапкершілікке тартылғандардың саны көрсетіледі;

      12 - бағанда лауазымды тұлғаларды тексеру қорытындысы бойынша жауапкершілікке тартылғандардың саны көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
10-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: РНП 10

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп

ӘАОЖ

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің және ауылдық округтердің атауы

Жасалған нотариаттық іс-әрекеттің саны

Бір лауазымды тұлғаның орташа айлық жүктемесі

Өндірілген мемлекеттік баж сомасы

Нотариаттық іс-әрекет жасауға уәкілетті лауазымды тұлғалардың саны

1

2

3

4

5

6

7

№ р/н1

2

3

4

5


өсиеттерді куәландыу

сенімхаттарды куәландыру

Құжаттар көшірмелерінің дұрыстығын куәландыру

Қойылған колдың түпнұсқалығын куәландыру

Барлығы:


Барлығы:

      Орындаушының ___________________________телефон нөмірі __________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ___________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  "Нотариаттық іс-әрекеттерді жасауға уәкілетті жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп нысанына
  қосымша

"Нотариаттық іс-әрекеттерді жасауға уәкілетті жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп" нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары бойынша есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып, қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реті бойынша нөмірі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда аудандық маңызы бар қалалардың, кенттің және ауылдық округтің атауы;

      4 - бағанда аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (село), ауылдық (селолық) округтің әкім аппаратының лауазымды тұлғасы (бұдан әрі-лауазымды тұлға) куәландырған өсиеттердің саны:

      1 - бөлімде лауазымды тұлға куәландырған өсиеттердің саны;

      2 - бөлімде лауазымды тұлға куәландырған сенімхаттардың саны;

      3 - бөлімде лауазымды тұлға көшірмесінің дұрыстығын куәландырған құжаттардың саны;

      4 - бөлімде лауазымды тұлғаның өзіне жүгінген тұлғаның қолының дұрыстығын куәландырған құжаттардың саны;

      5 - бөлімде лауазымды тұлға жасаған нотариаттық іс-әрекеттің жалпы саны;

      5 - бағанда бір лауазымды тұлғаға орташа айлық жүктеме (іс-әрекеттің жалпы санын есептік кезеңдегі айлардың санына және нотариаттық іс-әрекет жасауға уәкілетті лауазымды адамдардың санына бөлу арқылы анықталады);

      6 - бағанда нотариаттық іс-әрекет жасағаны үшін лауазымды тұлға өндірген мемлекеттік баж сомасы;

      7 - бағанда нотариаттық іс-әрекет жасау құқығына аттестаттау өткен лауазымды тұлғалардың саны көрсетіледі.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
  11-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Нотариустардың сандық құрамы туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: РНП 11

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай.

      Нотариустардың сандық құрамы туралы есеп_______________________________ (облыстың, қаланың атауы) 20___жыл "____" _________ жағдайы бойынша

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

ӘАОЖ

Облыстың (қалалардың, аудандардың) атауы

Мемлекеттік нотариустардың саны

Жекеше нотариустардың саны

1

2

3

4

5

№ р/н1

2

3

1

2

3Штат бойынша саны

Нақты саны

Бос орындардың саны

ҚР ӘМ бұйрығы бойынша саны

Нақты саны

Бос орындардың саны

      Орындаушының ______________________________ телефон нөмірі _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы ___________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Нотариустардың сандық құрамы
туралы есеп нысанына
қосымша

"Нотариустардың сандық құрамы туралы есепті" толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Нотариустардың сандық құрамы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реті бойынша нөмірі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда облыстардың (қалалардың, аудандарының) атауы;

      4 - бағанда мемлекеттік нотариустардың саны 3 бөлімнен тұрады:

      1 - бөлімде әділет департаментінің штат санында тұрған мемлекеттік нотариустардың саны;

      2 - бөлімде есептік кезеңнің соңында нақты жұмыс істейтін мемлекеттік нотариустардың саны;

      3 - бөлімде есептік кезеңнің соңында қалыптасқан мемлекеттік нотариустардың бос орнының саны;

      5 - бағанда жекеше нотариустардың саны 3 бөлімнен тұрады:

      1 - бөлімде Әділетминінің саны туралы бұйрығына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескерумен нотариустардың жиынтық саны;

      2 - бөлімде лицензиясының күші тоқтатыла тұрған, еңбек демалысында не басқа да себептермен уақытша жұмыс істемейтін нотариустарды коспағанда, есептік кезеңнің соңында нақты жұмыс істейтін жекеше нотариустардың саны;

      3 - бөлімде қолда бар бірліктер босатылғаннан кейін не қосымша бірлік бөлуден қалыптасқан жекеше нотариустардың бос орындары.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
12-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық істердің қозғалысына мониторинг туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: РНП 12

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

__________________ облысының __________ жылғы жағдайы бойынша нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық істердің қозғалысына мониторинг туралы есеп

№ р/н

ӘАОЖ

Кашан, кіммен (орган)қылмыстық іс қозғалды, оның нөмірі

Нотариустың АЖТ, лицензияның нөмірі және берілген күні

Қозғалған қылмыстық істердің баптары

Қылмыстық істің қаралу барысы

Нотариусқа қатысты қабылдаған шаралар

1

2

3

4

5

6

7

      Орындаушының ___________________________ телефон нөмірі _________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы __________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Нотариустарға қатысты
қозғалған қылмыстық істердің
қозғалысына мониторинг туралы
есептің нысанына
қосымша

"Нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық істердің қозғалысына мониторингі туралы есепті" толтыру бойынша түсіктеме

      1. Осы түсініктеме "Нотариустарға қатысты қозғалған қылмыстық істердің қозғалысы мониторнгі туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда) сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реті бойынша нөмірі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда қылмыстық істі қашан және кім (орган) қозғаған, нөмірі;

      4 - бағанда нотариустың Т.А.Ә (бар болған жағдайда), № және лицензияның берілген күні;

      5 - бағанда қозғалған қылмыстық істердің баптары;

      6 - бағанда қылмыстық істің қаралу барысы;

      7 - бағанда нотариустарға қатысты қабылданған шаралар.


  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
13-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Нотариустар жасаған нотариаттық іс-әрекеттердің саны туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: РНП 13

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

________ жылдары нотариустар жасаған нотариаттық іс-әрекеттер саны бойынша есеп (жекеше және мемлекеттік нотариустардың жартыжылдық және жылдық қорытындысы бойынша жасалады) А. Нотариаттық іс-әрекеттердің саны

№ р/н

ӘАОЖ

Облыстың (қалалар, аудандар) атауы

Шарттардың түрі

Рента шарты

өмірлік асырауында болу шарты

Жер учаскесін иеліктен айыру шарты

Тұрғын үйді иеліктен айыру туралы шарты

Оның ішінде шетел азаматтарының аттарына

Пәтерді иеліктен айыру шарты

Оның ішінде шетел азаматтарының аттарына

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Барлығы:


      жалғасы:

Автокөлікті иеліктен айыру шарты

Басқа шарттар

Куәліктер

Мұралық мүлікке сенімгерлік басқарушыны тағайындалды

өсиеттер куәландырылды

Сенімхаттар куәландырылды

Құжаттарды бір тілден басқа тілге дұрыс аударылғаны куәландырылды

Құжаттардың көшірмелері куәландырылды

Мұраға құқық туралы куәлік берілді

Ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншік құқығы туралы куәлік берілді

11

12

13

14

15

16

17

18

19


      жалғасы:

Құжаттарға қойылған қолдың дұрыстығы куәландырылды

Неке шарты

Дәлелдемелермен қамтамасыз ету

Басқа да нотариаттық іс-әрекеттер

Нотариустардың саны

Барлығы (баған.1-4, 6, 8-20)

Оның ішінде шетелде іс-әрекет үшін ресімделген құжаттар

Бір нотариусқа орташа айлық жүктеме

20

21

22

23

24

25

26

27

      Б. Нотариустардың қызметімен В. Депозиттік сома Г. Шығарылған қаулылар байланысты түскен ақшалай қаражат

Мемлекеттік баж төлеуден босатылды

Ақылы қызмет көрсеткені үшін өндіріліп алынды

Жекеше нотариустардың салық түрінде мемлекеттік бюджетке аударған сомасы

Депозитке қабылданған ақша

Кредиторға берілген ақша

Депозитке ақша салған тұлғаға қайтарылды

Мемлекеттің кірісіне аударылды

Есептік кезеңінің соңындағы калдығы

Нотариаттық іс-әрекет жасаудан бас тарту бойынша шығарылған қаулылар

1 Б


      Орындаушының _____________________________ телефон нөмірі _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы __________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Нотариустар жасаған
нотариаттық іс-әрекеттердің
саны туралы есептің нысанына
қосымша

"Нотариустар жасаған нотариаттық іс-әрекеттердің саны туралы есепті" толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Нотариустар жасаған нотариаттық іс-әрекеттердің саны туралы есепті" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің атын (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркелген сәттен бастап көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, астананы, республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      Статистикалық есеп облысы, қаласы, ауданы көрсетіле отырып, әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде толтырыуы қажет.

      Жартыжылдық және жылдық қорытынды бойынша жекеше және мемлекеттік нотариустар жасайды.

      Мыналардан тұрады: А нотариаттық іс-әрекеттердің саны:

      1 - бағанда реттік нөмірі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда облыстардың (аудандардың, қалалардың) атауы;

      4-12 - бағандарда шарттардың түрлері (рента шарты, өмір бойы асырау шарты, жер учаскелерін иеліктен айыру туралы шарт, тұрғын үйді, оның ішінде шетел азаматтарының атына иеліктен айыру туралы шарт, пәтерді оның ішінде шетел азаматтарының атына иеліктен айыру туралы шарт, автокөлікті иеліктен айыру туралы шарттар, басқа да шарттар)

      13-14 - бағандарда куәлік бағаны (мұраға құқық туралы куәлік берілді, ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі үлеске меншік құқығы туралы куәлік);

      15 - бағанда мұралық мүлікке сенімгерлік басқарушы тағайындалды;

      16 - бағанда өсиеттер куәландырылды;

      17 - бағанда сенімхаттар куәландырылды;

      18 - бағанда бір тілден басқа тілге дұрыс аударылғаны куәландырылды;

      19 - бағанда құжаттардың көшірмелері куәландырылды;

      20 - бағанда құжаттарға қойылған қолдың дұрыстығы куәландырылды;

      21 - бағанда неке шарттары;

      22 - бағанда дәлелдемелермен қамтамасыз ету;

      23 - бағанда басқа да нотариаттық іс-әрекеттер;

      24 - бағанда нотариусардың саны;

      25 - бағанда барлығы(1-4, 6, 8-20 бағ.);

      26 - бағанда оның ішінде шетелде іс-әрекет ету үшін ресімделген құжаттар;

      27 - бағанда бір нотариусқа орташа айлық жүктеме;

      Б. нотариустың қызметімен байланысты ақшалай түсім:

      1Б бағанда: мемлекеттік баж төлеуден босатылды;

      2Б бағанда: ақылы қызмет көрсеткені үшін өндіріп алынды;

      3Б бағанда: жекеше нотариустардың салық түрінде мемлекеттік бюджетке аударған сомасы.

      В. депозиттік сомалар:

      1В бағанда: депозитке қабылданған ақша;

      1В бағанда: кредиторға берілген ақша;

      1В бағанда: депозитке ақша салған тұлғаға қайтарылды;

      1В бағанда: мемлекеттің кірісіне аударылды;

      1В бағанда: есептік кезеңнің соңындағы қалдығы.

      Г. шығарылған қаулылар:

      1Г бағанда: нотариаттық іс-әрекеттен жасаудан бас тарту бойынша шығарылған қаулылар.

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2014 жылғы 15 шілдедегі
№ 238 бұйрығына
14-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарған қаулыларының саны туралы есеп
Есептік кезең 20___ жыл _ тоқсан

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Әділет министрінің 20.12.2019 № 607 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индексі: КБЗК 14

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатын тұлғалар тобы: Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Әділет департаменттері

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне

      Тапсыру мерзімі: тоқсан сайын келесі есептік кезеңнен кейінгі 5-і күніне қарай

      Әкімшілік деректерге арналған нысан интернет-ресурста орналастырылған: www.adіlet.gov.kz

Соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарған қаулыларының саны туралы есеп

ӘАОЖ

Облыстардың және қалалық Әділет департаменттері

Қаулылардың жалпы саны

Сот органдары шығарған қаулылар

Тергеу және анықтау органдары шығарған қаулылардың жалпы саны

Қылмыстық істер бойынша қаулылар саны

Азаматтық істер бойынша қаулылар саны

Әкімшілік істер бойынша қаулылар саны

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы
      Орындаушының __________________________ телефон нөмірі __________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Басшы __________________________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы

      Күні "____" ______________________20 ___ жыл М.О.

      Ескерту: Осы нысанның қосымшасына сәйкес толтыру туралы түсінік

  Соттар, тергеу және анықтау
органдарының мемлекет
кепілдік берген заң көмегі
шеңберінде шығарылған
қаулыларының саны туралы
есептің нысанына
қосымша

"Соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарылған қаулыларының саны туралы есепті" толтыру бойынша түсініктеме

      1. Осы түсініктеме "Соттар, тергеу және анықтау органдарының мемлекет кепілдік берген заң көмегі шеңберінде шығарған қаулыларының саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

      2. Нысанды аумақтық әділет органдары тоқсан сайын жасайды.

      3. Нысанға Әділет департаментінің басшысы тегін, атын және әкесінің аты (бар болған жағдайда), сондай-ақ толтыру күнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан тоқсан сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 5-і күніне ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

      6. Деректер есептік тоқсанның, ағымдағы жылдың бөлінісінде көрсетіледі.

      7. Нысандар әкімшілік-аумақтық бірлік бөлінісінде (облысты, астананы республикалық маңызы бар қаланы көрсетумен) толтырылады.

      8. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1 - бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2 – бағанда "Мемлекеттік статистика туралы" заңның 16-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша коды көрсетіледі (http://stat.gov.kz/іmportant/classіfіer);

      3 - бағанда Әділет департаментінің атауы көрсетіледі:

      4 - бағанда қаулылардың есептік кезеңдегі (тоқсандағы) жалпы саны көрсетіледі:

      5, 6, 7- бағандарда соттар шығарған қаулылары көрсетіледі, ол 3 бөлімнен тұрады:

      1) - есептік кезеңдегі (тоқсандағы) қылмыстық істер бойынша қаулылардың саны;

      2) - есептік кезеңдегі (тоқсандағы) азаматтық істер бойынша қаулылардың саны;

      3) - есептік кезеңдегі (тоқсандағы) әкімшілік істер бойынша қаулылардың саны;

      8 - бағанда тергеу және анықтау органдары шығарған қаулылардың жалпы саны көрсетіледі.