Әрекетсiз заңды тұлғаға қатысты мәлiметтердi беру үшiн банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға сұрау салуды жiберу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2005 жылғы 26 қыркүйектегі N 433 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 18 қазанда тіркелді. Тіркеу N 3900. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 625 Бұйрығымен.

       Күші жойылды - ҚР Қаржы Министрінің 2008.12.29 N 625 Бұйрығымен.

      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексi (Салық кодексi) 16-бабының 1-тармағы 9) тармақшасын iске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН :
      1. Қоса берiлген Әрекетсiз заңды тұлғаға қатысты мәлiметтердi беру үшiн банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға сұрау салуды жiберу ережесi бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң Салық әкiмшiлiктендiруi басқармасы (А.М.Қыпшақов) осы бұйрықты мемлекеттiк тiркеуден өткiзуге Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне жiберсiн.
      3. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау Салық комитетi Төрағасының Бiрiншi орынбасары Н.Д.Yсеноваға жүктелсiн.
      4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркеу күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Төраға

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасы
      Қаржы нарығын және қаржы
      ұйымдарын реттеу мен қадағалау
      Агенттігінің Төрағасы

      2005 жылғы 20 қыркүйек

Қазақстан Республикасы     
Қаржы министрлiгiнiң      
Салық комитетi Төрағасының   
2005 жылғы 26 қыркүйектегі   
N 433 бұйрығымен бекiтiлген  

Әрекетсiз заңды тұлғаға қатысты мәлiметтердi
беру үшiн банктерге және банк операцияларының
жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға
сұрау салуларды жiберу ережесi

      1. Осы Ереже "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 16-бабына сәйкес әзiрленген және салық қызметi органдарының сұрау салуларды жiберуi мен банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың әрекетсiз заңды тұлғалардың банкi шоттарының бар-жоқтығы мен нөмiрлерi жөнiнде, осы шоттарда ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәлiметтердi (бұдан әрi - ақпарат) беру тәртiбiн айқындайды.

      2. Салық кодексiнiң 525-бабы 2-тармағына сәйкес әрекетсiз заңды тұлға болып корпорациялық табыс салығы туралы декларацияны немесе жеңiлдетiлген декларацияны Салық кодексiнде белгiленген оларды беру мерзiмiнен бiр жыл өткеннен кейiн бермеген заңды тұлға танылады, бұған аталған декларацияларды беру жөнiндегi талаптар қолданылмайтын салық төлеушiлер қосылмайды.

      3. Қазақстан Республикасы Салық төлеушiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiнен шартты түрде шығарып тастау үшiн әрекетсiз заңды тұлғаны айқындау рәсiмi жылына бiр рет жүзеге асырылады.

      4. Әрекетсiз заңды тұлғаға қатысты ақпаратты алу үшiн Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң Салық комитеті (бұдан әрi - Салық комитетi) банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға сұрау салуларды ақпаратты технологияларды пайдаланумен электронды түрде жiбередi және оның орындалуына бақылауды жүзеге асырады.

      5. Алған сұрау салулар негiзiнде банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар ақпаратты технологияларды пайдаланумен электронды түрде Xml-форматта Салық комитетiне орталықтандырылған тәртiпте тапсырады.

      6. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар сұрау салуларды алған күннен отыз күнтiзбелiк күн iшiнде осы Ережеге қосымшаға сәйкес нысанда әрбiр әрекетсiз заңды тұлға бойынша ақпаратты Салық комитетiне тапсырады.

      7. Ақпаратты әрекетсiз заңды тұлғаның барлық банкi шоттары бойынша оны жiберу күнiнен бастап тапсырылады.

      8. Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан ақпарат Салық комитетiнiң ақпараттық жүйесiнiң орталық деңгейiне келiп түседi және әрекетсiз заңды тұлғаны тiркеу орны бойынша салық органдарына жiберiледi.

      9. Салық органдары заңды тұлғаға қатысты ақпаратты алысымен Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген iс-шаралар қабылдайды.

      10. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген тәртiппен шешiледi.

                                          Әрекетсiз заңды тұлғаға
                                         қатысты мәліметтердi беру
                                          үшiн банктерге және банк
                                         операцияларының жекелеген
                                          түрлерiн жүзеге асыратын
                                          ұйымдарға сұрау салулар
                                          жiберу ережесiне қосымша

         200__ жылдың "__" ______ 200__ жылдың "__"______
         мерзiмi үшiн әрекетсiз заңды тұлғалардың банкi
          шоттарының бар-жоқтығы мен нөмiрлерi жөнiнде,
          шоттарда ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы
                           мәлiметтер

p/c
N

Әрекетсiз заңды тұлға

банкi шоттарын ашқан банкiнiң, оның құрылымдық бөлiмшесiнің деректемелерi

банкi
шо-
тының
түрі

шот-
тың
валю-
тасы

шот-
тың
нө-
мірі

Кезең
басын-
дағы
банкi
шотында
ақшаның
қалдығы

СТН

атауы

СТН

БЖК

атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Әрекетсiз заңды тұлғалардың банкi
шоттарындағы ақшаның қозғалысы туралы

банкi шотына ақшаның түсуi

күні

төлем-
нiң
сомасы

ақшаны жiберушi

жiберушi-банкiнiң
деректемелерi

төлемнің мақсаты

СТН

атауы

СТН

БЖК

атауы

11

12

13

14

15

16

17

18

Әрекетсiз заңды тұлғалардың банкi
шоттарындағы ақшаның қозғалысы туралы

Кезең
соңын-
дағы
банкi
шотында
ақшаның
қалдығы

банкi шотынан ақшаны аудару

күні

Төлем-
нiң
сомасы

Ақшаны алушы

алушы-банкiнің
деректемелерi

төлем-
нің
мақ-
саты

СТН

атауы

СТН

БЖК

атауы

19

20

21

22

23

24

25

26

27