Темiр жол көлігімен тасымалдаған кезде әскерилендiрiлген күзетпен алып жүруге жататын жүктердiң тiзбесiн бекiту туралы

Көлік және коммуникациялар министрінің 2004 жылғы 23 шілдедегі N 285-І бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 27 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 2970. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Көлік және коммуникация министрінің 2005 жылғы 10 қарашадағы N 344-І бұйрығымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз).

       Ескерту: Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Көлік және коммуникация министрінің 2005 жылғы 10 қарашадағы N 344-І   бұйрығымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз ).
_________________________________

      "Темiр жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының  Заңының  14-бабы 2-тармағының 9) тармақшасына сәйкес Бұйырамын:

      1. Қоса берiлiп отырған Темiр жол көлiгімен тасымалдаған кезде әскерилендiрiлген күзетпен алып жүруге жататын жүктердiң тiзбесi бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Темiр жол көлiгі комитетi (Н.Т.Байдәулетов) осы бұйрықты мемлекеттiк тiркеу үшiн Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне ұсынуды қамтамасыз етсiн.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар бiрiншi вице-министрi Ю.И.Лавриненкоға жүктелсiн.
      4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап күшiне енедi.

       Министр

"Темiр жол көлiгiмен тасымалдаған 
кезде әскерилендiрiлген күзетпен 
алып жүруге жататын жүктердiң  
тiзбесiн бекiту туралы"     
Қазақстан Республикасының Көлiк  
және коммуникациялар министрiнiң 
2004 жылғы 23 шілдедегі    
N 285-І бұйрығымен бекiтiлген  

  Темiр жол көлiгiмен тасымалдаған кезде әскерилендiрiлген күзетпен алып жүруге жататын жүктердiң тiзбесi

____________________________________________________________________
P/c |    Жүктiң атауы     | Тарифтiк |      Жүк атауының коды
 N  |                     |позицияның|
    |                     |  нөмiрi  |
____________________________________________________________________
1.   Пайдалануда болмаған      381     Атаудың барлық кодтары,
     автомобильдер және                соның iшiнде арнайы (толық  
     олардың бөлшектерi                массасы 3,5 тоннадан астам
                                       автомобильдерге жартылай
                                       тiркемелерден, тiркемелерден
                                       және бөлшектерден басқа)

2.   Ауыл шаруашылығы          361     Барлық атаулар (автономды
     машиналары және олардың           қозғалтқышсыз ауыл
     бөлшектерi                        шаруашылығы техникасынан және
                                       оған орнатылған электр,
                                       дизель, газ, бензин
                                       қозғалтқыштары мен
                                       тетiктерден, сондай-ақ ауыл
                                       шаруашылығы техникасына
                                       арналған бөлшектерден басқа)

3.   Пайдалануда болмаған      362     36205,06
     тракторлар және олардың
     бөлшектерi

4.   Машиналар, жабдықтар,     351     35103, 04, 05, 06, 07 (тек
     ауыл шаруашылығы                  электрлiк), 13 (тек тұрмыстық
     машиналарынан басқа               газдық, электрлiк), 36 (өрт
                                       сөндiргiштерден, өрт сөндiру
                                       саймандары мен мүкәммалынан
                                       басқа), 38, 40 (тек сандық
                                       бағдарламалық басқаруы бар
                                       металл кескiш станоктар)

5.   Автомобильдерден басқа,   391     391101 02, 07, 09, 10, 11,
     тасымалдау құралдары              13, 19 (тек үрленетiн), 20,
     және олардың бөлшектерi           21, 22, 28, 31, 32, 34, 38,
                                       40, 41, 42, 44

6.   Электр-тұрмыстықтарынан   401     40110-нан басқа барлық
     басқа, аппараттар мен             атаулар
     аспаптар

7.   Жарылғыш материалдар      693     69314, 1996 жылғы 5 сәуiрдегi
     (1-класты қауiптi жүктер)         темiр жол көлiгi жөнiндегi
                                       Кеңесiмен бекiтiлген Темiр
                                       жолдармен қауiптi жүктердi
                                       тасымалдау ережесiнiң 3.9.2-
                                       тармағында көрсетiлген
                                       жағдайларды қоспағанда,
                                       барлық атаулар

8.   Газы бар шағын            757     75707 Барлық атаулар
     баллондар (жеке қорғану
     құралдары)

9.   Аңшылық ойық ұңғылы,      682     68232 Барлық атаулар
     спорттық және газды қару

10.  Шет мемлекеттердің        Барлық  Барлық атаулар
     елшiлiктерi мен тұрақты   пози.
     өкiлдiктерiнiң мекен-     циялар
     жайларына жiберiлетiн
     және олар жөнелтетiн
     жүктер

11.  Метанол                   721     72148

12.  Спирттер және олардан     721     72147, 52
     жасалатын өнiм

13.  Жабық вагондарда,         591     Барлық атаулар
     автономды
     рефрижераторлық
     вагондарда, вагон-
     термостарда және
     контейнерлерде
     тасымалданатын шарап

14.  Сыра                      592     Барлық атаулар

15.  Жабық вагондарда,         593     Барлық атаулар
     автономды
     рефрижераторлық
     вагондарда, вагон-
     термостарда және
     контейнерлерде
     тасымалданатын арақ
     пен ликер-арақ өнiмдерi

16.  Спирт                     594     Барлық атаулар

17.  Темекi өнiмдерi           517     Барлық атаулар

18.  Радио өнеркәсiбi          402     Барлық атаулар
     өнiмдерi

19.  Бейне және                402     40206, 07, 10, 40104, 35137
     аудиоапаратура,
     электронды-есептеу
     құралдары және көбейту
     техникасының құралдары,
     бейне- және
     аудиотаспалар

20.  Электр тұрмыстық          404     Барлық атаулар
     машиналары, бұйымдары
     және аспаптары

21.  Галантерея және           641     64102,04,06,07,08,09, 12, 14,
     зергерлiк бұйымдар                16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
                                       24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
                                       32, 33, 34, 35, 36,37,40,42

22.  Парфюмерлiк-              442     44202, 03, 04, 05, 06, 07,
     косметикалық және                 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15,
     эфирлi-май                        16
     өнеркәсiбiнiң өнiмi

23.  Ыдыс және басқа да        661     66102, 04, 06, 08, 09, 10,
     шыны, фарфор, фаянс               20, 24
     бұйымдары

24.  Маталар                   631     63105, 06, 08, 11 (қаптау,
                                       буып-түю), 12, 14-тен
                                       (кендiр, кендiр талшықтары)
                                       басқа барлық атаулар

25.  Тiгiн және тоқыма         632     63202,04,06,07,08, 10, 11,
     өнеркәсiбiнiң өзге                13, 14, 18, 20, 22, 23, 24,
     бұйымдары                         25, 26-дан басқа барлық
                                       атаулар
     

26.  Тоқыма бұйымдары          633     Барлық атаулар

27.  Тiгiн бұйымдары           634     63407, 19, 27, 28, 29, 33-тен
                                       басқа барлық атаулар

28.  Кiлемдер және кiлем       635     Барлық атаулар
     бұйымдары

29.  Жiп                       622     62208, 09, 10, 11, 12, 13,
                                       14, 15, 16

30.  Терiлер, былғарылар       651     Барлық атаулар, 65116-дан
     және өңделген аң                  басқа
     терiлерi

31.  Жасанды былғары           652     Барлық атаулар, 65204-тен
                                       басқа

32.  Галантереялықтан          653     65302, 03, 04, 06,
     басқа терiден, шаштан,            10, 11, 13, 14, 16
     қылдан жасалған
     бұйымдар

33.  Аяқ-киiм                  654     65401, 02, 03-тен басқа
                                       барлық атаулар

34.  Резеңке, резеңке-         452     45203, 11, 12, 13, 18, 19,
     техникалық және                   20, 21, 22, 25, 26, 28, 30,
     эбонит бұйымдары                  31, 32, 35-тен, сондай-ақ
                                       шиналардан, камералар мен
                                       280 милиметр және одан артық
                                       таңбалау профилi бар көлiк
                                       дөңгелекқаптарынан басқа 452
                                       барлық атаулар

35.  Тұтынуда болған,          453     Шиналардан, камералар мен
     қалпына келтiрiлген               280 милиметр және одан артық
     резеңке-техникалық                таңбалау профилi бар көлiк
     және эбонит бұйымдары             дөңгелекқаптарынан басқа
                                       барлық атаулар

36.  Жиhаз, металдық және      127     12701, 03, 23, 25, 37-ден
     торланған жиhаздан                басқа барлық атаулар
     басқа

37.  Саз аспаптары             681     Барлық атаулар

38.  Спорт, аңшы және          682     68201, 07, 11, 23, 24, 25,
     театр мүкәммалы                   29, 32

39.  Ойындар және              683     68301, 02, 03, 06
     ойыншықтар, көрнекi
     оқу құралдары,
     баспадан шыққандарынан
     басқа

40.  Түстi металдар және       331     Дайындамалардағы,
     қорытпалар                        құймалардағы, құймалардағы
                                       және тағы басқа барлық
                                       атаулар

41.  Түстi металл прокаты      352     35202, 05, 08, 11, 13, 14,
                                       16, 17, 18, 19, 20, 21, 24

42.  Дәрi-дәрмектер және       441     44101, 02, 04, 13, 15, 20,
     химия-фармацевтика                27, 31, 32, 33, 36, 37, 38,
     өнiмдерi                          43, 48, 51, 52, 54, 55, 56

43.  Автономды                 561     Барлық атаулар
     рефрижераторлық
     вагондардағы ет және
     малдың iшек-қарны 

44.  Автономды                 562     Барлық атаулар
     рефрижераторлық
     вагондардағы шұжық
     өнiмдерi, ысталған
     өнiмдер және еттен
     жасалған жартылай
     фабрикаттары

45.  Макарон бұйымдары         512     Барлық атаулар

46.  Ұннан жасалған            513     Барлық атаулар
     кондитерлiк өнiмдер

47.  Қантты кондитер           514     Барлық атаулар, 51401, 02-ден
     бұйымдары, жұмыртқа               басқасы
     қосылғанннан басқа, бал

48.  Тағамдық концентраттар,   516     Барлық атаулар, 51624, 25,
     татымды заттар, құрғақ            54-тен басқасы
     сусындар

49.  Қант                      521     Барлық атаулар

50.  Автономды                 553     Барлық атаулар
     рефрижераторлық
     вагондарда
     тасымалданатын сары
     май мен iрiмшiк

51.  Өсiмдiк майы              556     Барлық атаулар, 55632, 33-тен
                                       басқасы

52.  Әр түрлi консервiлер      581     Барлық атаулар

53.  Iзгiлiк көмек жүктерi     Барлық  Осы тiзбеде көрсетiлген
                               пози.   жүктердiң барлық атаулары
                               циялар

54.  Қара металл сынықтары     316     Барлық атаулар

55.  Ағаш жүктерi              080     Барлық атаулар

56.  Отын-энергетика           160     Барлық атаулар
     өнеркәсiбiнiң өнiмдерi

57.  Iргетассыз құрастырылып-  256     Барлық атаулар
     бөлшектелетiн үйлер

58.  Бидай                     011     Барлық атаулар

59.  Соя тұқымы                021100

60.  Жаңа пiскен бұршақбас     041034

61.  Болат                     32416   32417 32418

62.  Медициналық хлороформ     71255

63.  Газдар,                   48849
     энергетикалықтан басқа

64.  Кабельдiк бұйымдар        417     Барлық атаулар

65.  Қара металдар прокаты     320007

66.  Натрийдiң цианиды         485591

67.  Мақта, мақта талшығы      031013
____________________________________________________________________

      Ескерту: Арнайы көлiктерге ветеринарлық қызметтiң, халыққа мәдени және тұрмыстық қызмет көрсету автомобиль-фургондары, мұнай өнiмдерiне, суға, сұйытылған газдарға арналған автоцистерналар және отын құйғыштар, автомобильдер-зертханаларды қоса алғанда, автомобильдердегi жылжымалы шеберханалар, техникалық көмек көрсету автомашиналары, өрт сөндiру машиналары, автобетонараластырғыштар, жолдарды жинауға арналған бүрiккiштерi бар автомобильдер, автошеберханалар, рентген автомобильдерi, жедел жәрдем көрсету, реанимациялық автомобильдер және арнайы жабдықпен жарақтандырылған өзге де техника жатады.