Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 3 мамырдағы N 177 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2001 жылғы 7 сәуірдегі N 177 бұйрығы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2001 жылғы 2 мамырда тіркелді. Тіркеу N 1484. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2005 жылғы 12 наурыздағы N 78 Бұйрығымен (V053497)

      Бұйырамын: 
      1. "Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражатты, сондай-ақ мемлекеттік мекемелердiң депозиттiк сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртiбi туралы қағиданы бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 1999 жылғы 3 мамырдағы N 177  бұйрығына  мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      көрсетiлген бұйрықпен бекiтілген Ақылы қызмет көрсетудi сатудан, демеушiлiк және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражатты, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердiң депозиттiк сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртiбi туралы ережеде: 
      16-тармақта 3 абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Егер смета жоспарланған жылдың 1 сәуiрiне дейiн бекiтiлмесе, онда жоспарланған жылғы 1 қаңтардан бастап 1 сәуiрдi қоса алғанда түскен қаражатты қазынашылықтың аумақтық органдарымен тиiстi бюджеттiң кiрiс бөлiгiне есепке алынады, бұл ретте республикалық бюджеттiң кiрiсiне қаражаттың уақытылы есепке алынуын қазынашылықтың аумақтық органдары жергiлiктi қаржы органы өкімінің негізінде жүргізеді."; 
      19-тармақта: 
      екiншi абзацта "аударылуға" деген сөздiң алдында "мемлекеттiк мекемелерге" деген сөздермен толықтырылсын; 
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "сметада көзделген сомадан тыс түскен кiрiстердiң және түскен және бекiтiлген сметада көзделмеген кiрiстердiң тиiстi бюджетке уақытылы есепке алынуын бақылауды қазынашылықтың аумақтық органдары жүзеге асырады."; 
      21-тармақта "облыстық (қалалық) қаржы басқармалары" деген сөздер "облыстық, Астана және Алматы қалаларының қаржы органдары" деген сөздермен ауыстырылсын. 
      24-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "Егер демеушiлiк және қайырымдылық көмектi Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары және бейрезиденттерi көрсететiн болса және жазбаша өтiнiштi алу мүмкiн болмаса, онда жазбаша өтiнiштiң орнына Алушы мен демеушiлiк және қайырымдылық көмектi салушының арасындағы Шартты ұсыну жiберiледi."; 
      29-тармақта: 
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын: "Депозиттiк шоттар мемлекеттiк мекемелердiң уақытылы билiк етуiнде түсетiн және белгiлi бiр жағдайлар басталған кезде мемлекеттiк бюджетке есептеуге немесе әрекет ететiн заңнамаға сәйкес салымшыларға қайтаруға жататын қаражатты есептеу үшiн мемлекеттiк мекемелердiң жұмсау құқығынсыз ашылады."; 
      мынадай үшiншi және төртiншi абзацтармен толықтырылсын: 
      "Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының жанындағы сот әкiмшiлендiру жөнiндегi комитетке және оның әкiмшiлерiне (облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы) депозиттiк шоттар борышкерлердiң, үшiншi адамдардан түскен, тәркiленген мүлiктерiн сатудан түскен және оларды қуынушыларға беру үшiн орындалатын құжаттарға ақы төлеу мақсатында сот орындаушыларының ақшалай сомаларды қабылдау үшін ашылады. 
      Әдiлеттiң аумақтық (облыстық, Астана және Алматы қалаларының) органдарына депозиттiк шот мемлекеттiк нотариустың атына борышкерден түсетiн, оны несие берушiге беру үшiн, пайдасына салым жасалынған тұлғаның жазбаша келiсiмiнен оларды депозитке салған тұлғаға ақшаны қайтару үшiн, немесе сот шешiмi бойынша және сот шешiмi бойынша белгiленген сақталу мерзiмi өтуi бойынша талап етiлмеген ақшаларды республикалық бюджетке есепке алу үшiн ашылады."; 
      29-тармақ мынадай мазмұндағы 9-абзацпен толықтырылсын: 
      "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң әскери бөлiмдерiне депозиттiк шоттар сотталғандардың ақшалай ұстауларын есептеу үшiн, сондай-ақ алғашқы қажеттiлiк заттары мен тамақ өнiмдерiн сатып алуға қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша осы қаражаттарды жарату және жазаларын өтеуден босаған сотталғандарға ақшалардың қалдығын қайтару үшiн ашылады."; 
      он бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын: "Ұлттық валютада қаражатты есепке алу үшiн депозиттiк шот Қазынашылықтың аумақтық органдарында: 
      республикалық бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсіне - 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық комитетi берген рұқсаттың негiзiнде; 
      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге - 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қазынашылықтың аумақтық органы берген рұқсаттың негiзiнде ашылады (ашылған шоттың әрекет ету мерзiмi ұзартылады); 
      көрсетiлген ережеге 1-қосымша 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын; 
      көрсетiлген ережеге 3-қосымша 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын; 
      көрсетiлген ережеге 5-қосымша 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 
      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлiгінде мемлекеттiк тiркелген күнiнен бастап күшiне енедi. 

        Министрдің
      міндетін атқарушы

                                          Қаржы министрлігінің
                                      7.04.01. ж. N 177 бұйрығына
                                               N 1 қосымша

      Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және
      қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды,
   мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру,
         пайдалану және есепке алу тәртібі туралы ережеге     

                                                      1-қосымша

           Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік
           мекемелердің ақылы қызмет көрсетулерінің тізбесі

  

_________________________________________________________________________
Бюджет түрі             !Ақы.!Ақылы  !    Пайдалану      !   Негіздеме  
   !Функционалдық топ   !лы  !қызмет.!    бағыттары      !
   !  !Ішкі функция     !қыз.!тердің !                   !
   !  !  !Бағд. әкім.   !мет.!атауы  !                   !
   !  !  !  !Бағдарлама !тер.!       !                   !
   !  !  !  !  !Кіші ба.!дің !       !                   !
   !  !  !  !  !ғдарлама!коды!       !                   !
___!__!__!__!__!________!____!_______!___________________!_________________
 1 !2 !3 !4 !5 !    6   !  7 !   8   !         9         !        10
___!__!__!__!__!________!____!_______!___________________!_________________
            Мемлекеттік білім мекемелері көрсететін қызметтер     

РБ  4  2 225 31 30, 31,  1  Үйірме   Мекемелердiң оқу-    Білім беру тура.

                32, 33,      қызме.  материалдық базасын  лы"   Z990389_   Қаз 

                34, 35,      тін ұй. нығайтуға (139, 411, ақстан Республи.

                             ымдас.  421, 431), оқу жаб. касының Заңы, "Мем

РБ  4  2 613 31 36,30,31     тыру    дықтарын және оқу-   лекеттік білім ме

                             жөнін.  тәжiрибе учаскесiн.  кемелерінің ақылы

РБ  4  9 225 44 30           дегi    дегі жұмыс үшiн мү.  білім беру қызме.

                             қызмет. ккәмал сатып алуға   тін көрсетуінің 

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      тер     (139, 411), тамақ.   тәртібі туралы" 

                33, 34,              тандыруды, оқушылар. ҚРҮ 1999 жылғы 22

                35                   ға тұрмыстық және    қыркүйектегі 

                                     мәдени қызмет көрсе. N 1438   P991438_  

МБ  4  3 263 31 31                   ту жөнiндегi шығыс.  қаулысы

                                     тарды жабуға (131,   "Мемлекеттік

ЖБ  4  9 263 52                      139, 149, 153, 411), білім мекемелер. 

                                     оқу-өндiрiстiк ше.   інің қаржылық,

ЖБ  6  1 263 33                      берханаларды және    материалдық және

                                     көмекшi шаруашылықты валюталық түсім.

ЖБ  4  2 263 61 30 (егер             кеңейтуге (139, 411),дерді пайдалану. 

                бұл бағ.             оқушыларды көтерме.  ының тәртібін 

                дарлама              леуге және оқушылар. бекіту туралы"

                бойынша              дың әлеуметтiк қор.  1999 жылғы 22

                қаржы.               ғалмаған жекелеген   қыркүйектегі

                ландыру              топтарына материал.  N 1441   P991441_  

                нысаны               дық көмек көрсетуге  қаулысы 

                анықтал.             (153, 159), ұзартыл.

                са                   ған күні бар мектеп.

                "ұстау")             тердегі және мектеп.

                                     тер мен мектеп-

                                     интернаттардың ұзар.

                                     тылған күн тобындағы 

                                     оқушыларды тамақтан.

                                     дыруға (131, 153), 

                                     асханаларды ұстау

                                     жөнiндегi шығыстарға 

                                     (111, 112, 121, 131, 

                                     139, 141, 144, 145, 

                                     146, 411, 431),

                                     мектеп оқушыларының 

                                     орындаған жұмыстарына

                                     ақы төлеуге (159), 

                                     экскурсиялар мен 

                                     мектеп кештерiн өт.

                                     кiзуге (138, 139, 141, 

                                     143, 144, 145, 146,

                                     149, 159), мектептер.

                                     дi ағымдағы жөндеуге 

                                     (146), мектеп жанын.

                                     дағы учаскенi дамыту.

                                     ға және мектеп шебер.

                                     ханаларының жабдық.

                                     тарын жаңартуға (139,

                                     411), спорт алаңдарын

                                     салуға (139, 146,

                                     411, 421, 431),

                                     қоғамдық-пайдалы 

                                     еңбекте көзге түскен

                                     оқушыларға стипендия.

                                     лар мен сыйақылар 

                                     беруге (159, 334), 

                                     сауықтыру iс-шарала.

                                     рына (132, 138, 139,

                                     146, 149, 153, 159), 

                                     жарысқа қатысушыларды

                                     тамақтандыру, арбитр.

                                     лардың (соттардың) 

                                     және медицина қыз.

                                     меткерлерiнiң еңбегiне 

                                     ақы төлеу жөнiндегi

                                     шығыстарды жабуға 

                                     (131, 149, 332), 

                                     қосымша оқу бағдар.

                                     ламалары бойынша 

                                     оқу процесiн ұйымдас.

                                     тыруға (111, 112, 

                                     121, 136, 138, 139,                   

                                     141, 142, 143, 144,

                                     145, 146, 149, 411,

                                     431), үйiрме басшыла.

                                     рының еңбегiне ақы 

                                     төлеуге (111, 112, 

                                     121, 149), үйірмелердi 

                                     ұйымдастыруға байла.

                                     нысты iс-шараларға

                                     (111, 112, 121, 136,

                                     138, 139, 141, 142,

                                     143, 144, 145, 146,

                                     149, 411, 431), ақылы 

                                     бiлiм беру қызметтерiн

                                     көрсететiн қызметкер.

                                     лердiң еңбегiне ақы 

                                     төлеуге (111, 112, 121,

                                     149), ынталандыру

                                     сипатында қосымшаақы, 

                                     үстемеақы, сыйлық 

                                     және басқа да төлемдер 

                                     белгiлеуге (112, 121), 

                                     жабдықтар және мүккәм.

                                     мал (оның ішiнде 

                                     жұмсақ) және киiм-

                                     кешек сатып алуға 

                                     (139, 153, 411), шар.

                                     шығыстарға (138, 139,                 

                                     141, 142, 143, 144,

                                     145, 146), үйлер мен 

                                     ғимараттарды қайта 

                                     жаңартуға және күр.

                                     делi жөндеуге арнал.

                                     ған шығыстар (431),

                                     демалыс лагерьлерi 

                                     тәрбиешiлерiнiң және 

                                     көмекшi қызметкер.

                                     лерiнiң еңбегіне ақы 

                                     төлеуге (111, 112, 

                                     121, 149), музыкалық 

                                     аспаптарды жөндеуге 

                                     (146), двигательдердi 

                                     пайдалануға және  

                                     жөндеуге байланысты

                                     шығыстарға (146), 

                                     оқу-көмекші, қосалқы

                                     шаруашылықтардың 

                                     және оқу-тәжірибе   

                                     учаскелерінің өнді. 

                                     рістік қызметіне

                                     байланысты шығындарға,

                                     оның ішінде осы қыз.

                                     метпен айналысатын

                                     қызметкерлердің  

                                     еңбегіне ақы төлеуге

                                     (111, 112, 121,     

                                     138, 139, 141, 142,

                                     143, 144, 145, 146,

                                     149, 411,), іссапар

                                     шығыстарына (136,

                                     137).

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,   2  Мектеп.        Бұл да                Бұл да

                32, 33,      тердің, 

                34, 35       мектеп. 

                             интер.  

РБ  4  2 613 31 36,30,31     наттар. 

                             дың му. 

РБ  4  9 225 44 30           зыкалық 

                             аспап.  

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      тарды   

                33, 34,      пайда.                   

                35           ланға.  

                             ны үшін 

ЖБ  4  3 263 31 31           төлем   

                                     

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер             

                бұл бағ.             

ЖБ  6  1 263 33 дарлама              

                бойынша              

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.               

                ландыру              

                нысаны               

                анықтал.             

                са                   

                "ұстау")                                  

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,   3  Қосымша                              Бұл да

                32, 33,      білім   

                34, 35       беру    

                             бағдар. 

РБ  4  2 613 31 30,31,32     ламала. 

                             ры жө.  

РБ  4  9 225 44 30           ніндегі 

                             қызмет. 

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      тер     

                33, 34,                               

                35                   

                                      

ЖБ  4  3 263 31 31                   

                                     

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер             

                бұл бағ.             

ЖБ  6  1 263 33 дарлама              

                бойынша              

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.               

                ландыру              

                нысаны               

                анықтал.             

                са                   

                "ұстау")                                  

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,   4  Білім          Бұл да                Бұл да

                32, 33,      беру    

                34, 35       мемле.  

                             кеттік  

РБ  4  2 613 31 36,30,31     мекеме. 

                             лерінің 

РБ  4  9 225 44 30           энергия 

                             қондыр. 

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      ғылары. 

                33, 34,      мен жә.                  

                35           не қа.  

                             зандық. 

ЖБ  4  3 263 31 31           тарымен 

                             беріле. 

ЖБ  4  9 263 52              тін жы.  

                             лу энер.

ЖБ  6  1 263 33              гиясын

                             жібер.

ЖБ  4  2 263 61 30 (егер     гені    

                осы бағ.     үшін    

                бағдар.      төлем

                лама              

                бойынша                   

                қаржы.               

                ландыру              

                нысаны               

                анықтал.             

                са                   

                "ұстау")                                  

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,   5  Мемле.         Бұл да                Бұл да

                32, 33,      кеттік  

                34, 35       білім   

                             беру    

РБ  4  2 613 31 36,30,31     мекеме. 

                             лерін.  

РБ  4  9 225 44 30           інің    

                             оқу-кө. 

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      мекші,  

                33, 34,      қосалқы                  

                35           шаруа.  

                             шылық.  

ЖБ  4  3 263 31 31           тарының 

                             өндіріс.

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер     тік қыз.

                бұл бағ.     метінен 

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      алынатын

                бойынша      кірістер;

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       мемле.

                ландыру      кеттік        

                нысаны       білім        

                анықтал.     беру        

                са           мекеме.        

                "ұстау")     лерінің 

                             оқу-тә.

                             жірибелік 

                             учаске.

                             лерінің 

                             өнімдерін 

                             сатудан 

                             алынатын 

                             кірістер                             

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,   6  Тәрбие.        Бұл да                Бұл да

                32, 33,      ленуші. 

                34, 35       лердің  

                             оқу-өн. 

РБ  4  2 613 31 36,30,31     діріс.  

                             тік ше. 

РБ  4  9 225 44 30           берха.  

                             наларда,

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      қосалқы 

                33, 34,      шаруа.  

                35           шылық.  

                             тарда,  

ЖБ  4  3 263 31 31           кәсіпо.  

                             рындарда

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер     және    

                бұл бағ.     басқа да

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      ұйымдар.

                бойынша      да жұмыс 

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       істегені

                ландыру      үшін          

                нысаны       алынатын     

                анықтал.     қаражат     

                са           

                "ұстау")     

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,   7  Оқушы.         Бұл да                Бұл да

                32, 33,      лардың  

                34, 35       тамақ.  

                             тануына 

РБ  4  2 613 31 36,30,31     ата-ана.

                             ларынан 

РБ  4  9 225 44 30           мектеп. 

                             тер және

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      мектеп-

                33, 34,      интер.                   

                35           наттары 

                             алған   

ЖБ  4  3 263 31 31           қаражат.

                             тар

ЖБ  4  9 263 52              

     

ЖБ  6  1 263 33              

     

ЖБ  4  2 263 61 30 (егер     

                бұл бағ.     

                бағдар.      

                лама              

                бойынша                   

                қаржы.               

                ландыру              

                нысаны               

                анықтал.             

                са                   

                "ұстау")                                  

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,   8  Мемле.         Бұл да                Бұл да

                32, 33,      кеттік  

                34, 35       білім   

                             мекеме. 

РБ  4  2 613 31 36,30,31     леріне

                             бағына.

РБ  4  9 225 44 30           тын ас. 

                             ханалар 

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      беретін 

                33, 34,      тамақ                    

                35           үшін    

                             оқушы.  

ЖБ  4  3 263 31 31           лардан  

                             төлем.  

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер     нің     

                бұл бағ.     түсуі    

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      

                бойынша      

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       

                ландыру      

                нысаны       

                анықтал.     

                са           

                "ұстау")     

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,   9  Мемле.         Бұл да                Бұл да

                32, 33,      кеттік  

                34, 35       білім   

                             беру

                             мекеме. 

РБ  4  2 613 31 36 30,31     лерін.

                             інің   

РБ  4  9 225 44 30           оқушы.  

                             лардың  

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      жұмыс.  

                33, 34,      тары                     

                35           үшін    

                             кәсіпо. 

ЖБ  4  3 263 31 31           рындар. 

                             дан     

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер     алатын  

                бұл бағ.     қара.    

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      жаты

                бойынша      

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       

                ландыру      

                нысаны       

                анықтал.     

                са           

                "ұстау")     

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,  24  Оқушы.         Бұл да                Бұл да

                32, 33,      лар     

                34, 35       арасын. 

                             да спо. 

РБ  4  2 613 31 36 30,31     рттық-

                             бұқара.

РБ  4  9 225 44 30           лық іс- 

                             шаралар.

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      ды, тө. 

                33, 34,      решілік                  

                35           етуді,  

                             спорттық

ЖБ  4  3 263 31 31           іс-шара.

                             ларға   

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер     қатысу. 

                бұл бағ.     шыларды  

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      тамақ.

                бойынша      тандыру.

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       ды және

                ландыру      медици.

                нысаны       налық

                анықтал.     қызмет.

                са           терді

                "ұстау")     ұйымдас.

                             тыру

                             жөнін.

                             дегі

                             қызмет.

                             тер

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,  25  Күндіз.        Бұл да                Бұл да

                32, 33,      гі мек. 

                34, 35       теп жа. 

                             нындағы 

РБ  4  2 613 31 36 30,31     лагерь.

                             лерде  

РБ  4  9 225 44 30           балалар.

                             дың ла. 

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      герьде  

                33, 34,      болуына                  

                35           оқушы.  

                             лардың  

ЖБ  4  3 263 31 31           ата-    

                             аналар. 

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер     дан     

                бұл бағ.     мектеп.  

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      тің

                бойынша      алатын

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       қара.

                ландыру      жаттары

                нысаны       

                анықтал.     

                са           

                "ұстау")     

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,  29  Тәртіп.

                32, 33,      тің ар. 

                34, 35       найы    

                             курста. 

РБ  4  2 613 31 36 30,31     рын жә.

                             не цикл.

РБ  4  9 225 44 30           дерінен 

                             қосымша 

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      дәріс   

                33, 34,      беру                     

                35           бойынша 

                             қызмет. 

ЖБ  4  3 263 31 31           тер     

                                     

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер             

                бұл бағ.              

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      

                бойынша      

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       

                ландыру      

                нысаны       

                анықтал.     

                са           

                "ұстау")     

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,  30  Репе.                                Бұл да

                32, 33,      титор.  

                34, 35       лық     

                             бойынша 

РБ  4  2 613 31 36 30,31     қызмет.

                             тер     

РБ  4  9 225 44 30           

                             

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      

                33, 34,      

                35           

                             

ЖБ  4  3 263 31 31           

                             

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер     

                бұл бағ.     

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      

                бойынша      

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       

                ландыру      

                нысаны       

                анықтал.     

                са           

                "ұстау")     

---------------------------------------------------------------------------

РБ  4  2 225 31 30, 31,  31  Оқушы.         Бұл да                Бұл да

                32, 33,      лармен  

                34, 35       дәріс.  

                             терді   

РБ  4  2 613 31 36 30,31     қосымша

                             терең. 

РБ  4  9 225 44 30           детіп   

                             оқыту   

ЖБ  4  2 263 20 30, 32,      бойынша 

                33, 34,      қызмет.                  

                35           тер     

                             

ЖБ  4  3 263 31 31           

                             

ЖБ  4  9 263 52 30 (егер     

                бұл бағ.     

ЖБ  6  1 263 33 дарлама      

                бойынша      

ЖБ  4  2 263 61 қаржы.       

                ландыру      

                нысаны       

                анықтал.     

                са           

                "ұстау")  

 

РБ  4  2  225 31  30,31,   32 Балалар.      Бұл да             Бұл да 

                  32,33,      дың денсау.

                  34,35,      лығын сақ.

                              тауға және

                              нығайтуға

РБ  4  2  613 31  36 30,31    бағыттал.

                              ған қосым.

ЖБ  4  9  225 44  30          ша денешы.

                              нықтыру-

ЖБ  4  2  263 20  30,32,      сауықтыру

                  33,34,      бағдарла.

                  35          малары

                              бойынша

ЖБ  4  3  263 31  31          қызметтер

                                     

ЖБ  4  9  263 52  30(егер                  

                   бұл бағдар.                 

ЖБ  6  1  263 33  лама бойын.                 

                  ша қаржылан.                 

ЖБ  4  2  263 61  дыру нысаны        

                  анықталса      

                  "ұстау")     

                       

                  

                  

                  

     

РБ  4  2  225 31  30,31,   33 Жазғы         Бұл да              Бұл да 

                  32,33,      демалысты

                  34,35,      ұйымдас.

                              тыру жөнін.

                              дегі қыз.

РБ  4  2  613 31  36 30,31    меттер

                              

РБ  4  9  225 44  30          

                              

ЖБ  4  2  263 20  30,32,      

                  33,34,

                  35

 

ЖБ  4  3  263 31  31

 

ЖБ  4  9  263 52  30(егер                  

                   бұл бағдар.                 

ЖБ  6  1  263 33  лама бойын.                 

                  ша қаржылан.                 

ЖБ  4  2  263 61  дыру нысаны        

                  анықталса      

                  "ұстау")     

 

     

РБ  4  2  225 31  30,31,   34 Оқу-әдіс.     Бұл да              Бұл да 

                  32,33,      темелік

                  34,35,      әдебиет.

                              терді 

                              сатудан

РБ  4  2  613 31  36 30,31    түскен

                              қаражат.

РБ  4  9  225 44  30          тар  

                                    

ЖБ  4  2  263 20  30,32,           

                  33,34,           

                  35                

 

ЖБ  4  3  263 31  31

 

ЖБ  4  9  263 52  30(егер                  

                   бұл бағдар.                 

ЖБ  6  1  263 33  лама бойын.                 

                  ша қаржылан.                 

ЖБ  4  2  263 61  дыру нысаны        

                  анықталса      

                  "ұстау")     

---------------------------------------------------------------------------

     Мемлекеттік табиғи қорықтар және мемлекеттік ұлттық табиғи парктер 

                            көрсететін қызметтер

---------------------------------------------------------------------------

РБ  10 5 218 45 45        10 Ерекше  Табиғи кешендердi    "Ерекше қорғала.

РБ  10 3 694 37 30           қорға.  сақтау және дамыту,  тын табиғи аумақ.

                             латын   жануарлар мен өсiм.  тар туралы"

                             аумақ.  дiк әлемiн қорғау,   Қазақстан Респуб.

                             тарды   санитарлық, кесудi   ликасының Заңы 

                             пайда.  және күту кесулерiн  (28-б.,77б. 1-т.,

                             ланға.  қоса алғанда орман.   78б.1-т.).      

                             ны үшін дарды қалпына кел.     Z970162_           

                             беріле. тiру және қорғау     "Ерекше қорғала.

                             тін     шараларын өткiзу,    тын табиғи аумақ.

                             рұқсат. аумақты тазалау      тарды пайдалан.

                                     және көгалдандыру,   ғаны және олардың

                             тардан  табиғат қорықтары.   көрсететін қызмет

                             алына.  ның қоры объекті.    тері үшін төлем 

                             тын қа.  лерiн қорғауға,     алудың ережесін

                             ражат,  туристiк қызметке    бекіту туралы"

                             заңды   байланысты инфра.    Қазақстан Респуб

                             және    құрылымды дамыту,    ликасы Үкіметінің

                             жеке    байланыс, көлiк      2000 жылғы 10 ма.

                             тұлға.  құралдарын және      мырдағы N 693   

                             лар ғы. жабдықтарды, өртке     P000693_   қаулысы

                             лыми,   қарсы орманды қор.

                             мәдени- ғау және орман 

                             білім   дақылдарына арнал.

                             беру,   ған механизмдер 

                             оқыту,  мен материалдар,

                             турис.  тұқымдар мен 

                             тік     қалпына келтіру 

                             мақсат. жұмыстарына арнал.

                             тарда   ған отырғызу ма.

                             ерекше  териалдарын сатып

                             қорға.  алу, табиғатты 

                             латын   қорғау қызметіне

                             таби.   байланысты ғимарат.

                             ғат ау. тарды, құрылыстар

                             мақта.  мен өзге де объект.

                             рын     тілерді салу,

                             пайда.  қайта құру және 

                             ланға.  жөндеу, қорықтар 

                             ны үшін мен парктердiң

                             төлем   қызметiн жарнамалау,

                                     экологиялық ағарту 

                                     және насихаттау, 

                                     терiс экологиялық

                                     зардаптардың алдын

                                     алу және оларды

                                     жою, табиғат мұ.

                                     ражайлары мен

                                     көлемдерін ұйымдас.

                                     тыру мен ұстау

                                     (111, 121, 125, 132, 

                                     134, 136, 139, 141, 

                                     142, 143, 144, 145, 

                                     146, 149, 159, 411,

                                     421, 431)

---------------------------------------------------------------------------

РБ  10 5 218 45 45 (мем.  12 Заңды   Табиғи кешендердi       Бұл да

                лекеттік     және    сақтау және дамыту,

                табиғи       жеке    жануарлар мен өсiм.

                қорықтар.    тұлға.  дiк әлемiн қорғау,

                ды қоспа.    лардың  санитарлық, кесудi

                ғанда)       ерекше  және күту кесулерiн

                             қорға.  қоса алғанда орман.

РБ  10 3 694 37 30           латын   дарды қалпына кел.

                             табиғи  тiру және қорғау

                             аумақ.  шараларын өткiзу,

                             тарды   аумақты тазалау

                             рекре.  және көгалдандыру,

                             ация.   табиғат қорықтары.

                             лық     ның қоры объекті.

                             және    лерiн қорғауға,

                             шек.    рекреациялық және

                             теу     шектеулі шаруашылық

                             лі ша.  қызметіне

                             руашы.  байланысты инфра.

                             лық     құрылымды дамыту,

                             мақса.  байланыс, көлiк

                             тында   құралдарын және

                             пайда.  жабдықтарды, өртке

                             ланға.  қарсы орманды қор.

                             ны үшін ғау және орман 

                             ақы     дақылдарына арнал.

                             төлеу   ған механизмдер 

                                     мен материалдар,

                                     тұқымдар мен 

                                     қалпына келтіру 

                                     жұмыстарына арнал.

                                     ған отырғызу ма.

                                     териалдарын сатып

                                     алу, табиғатты 

                                     қорғау қызметіне

                                     байланысты ғимарат.

                                     тарды, құрылыстар

                                     мен өзге де объект.

                                     тілерді салу,

                                     қайта құру және 

                                     жөндеу, 

                                     терiс экологиялық

                                     зардаптардың алдын

                                     алу және оларды жою

                                     (111,112,121,125,131,

                                     132,134,135,136,139,

                                     141,142,143,144,145, 

                                     146,149,159,411,

                                     421,431,432)

---------------------------------------------------------------------------

        Санитарлық-эпидемиологиялық мекемелер көрсететін қызметтер     

---------------------------------------------------------------------------

РБ  5  2  612 51  32,33,   17 Қазақ.   Санитарлық-эпиде.   "Халықтың сани.

                  34,35       стан Ре. миологиялық стан.   тарлық ахуалы

РБ  5  2  694 39  30          спубли.  циялардың үй-жай.   туралы"   Z942000_  

                              касының  лар мен басқа да    Қазақстан Респуб

                              Іс Бас.  объектілерге дезин. ликасының Заңы 

                              қармасы  фекция, дезинсек.   "Санитарлық эпид

                              Медици.  ция және дерати.    емиологиялық, 

                              налық    зация, жүргізу      туберкулездік, 

                              орталы.  жөніндегі шығыс.    психоневрология.

                              ғының    тарына (111, 112,   лық мекемелер,  

                              көлігі.  113, 121, 125,      сот сараптамасы

                              мен Са.  131, 132, 136,     органдары, Қазақ

                              нитар.   137, 139, 141,      республикалық   

                              лық-эпи. 142, 143, 144,      лепрозорийі ұсы.

                              демиоло. 145,146,149,159)    натын тауарлар  

                              гиялық                       мен қызмет көр.

                              станция.                     сетулерді сату.

                              лардың                       дан түскен қа.  

                              үй-жай.                      ражат пайдалану.

                              лар мен                      дың ережесін бе.

                              басқа да                     кіту туралы" ҚРҮ

                              объектті.                    2000 жылғы 26   

                              лерге                        мамырдағы N 802 

                              дезин.                       қаулысы, "Көлік.

                              фекция,                      тегі мемсанқада.

                              дезин.                       ғалау Ақмола ай.

                              секция,                      мақтық орталығы"

                              дерати.                      мемлекеттік ме. 

                              зация                        кеме орталы.

                              жүргізу                      ғының Жарғысы - 

                              жөнін.                       (ҚР ӘМ 29.12.98 

                              дегі                         ж. N 1807-1910- 

                              қызмет.                      Ж-е тіркеуі),   

                              тері                         "ҚР көлігіндегі 

                                                           санэпидстанция 

                                                           орталығы" меке. 

                                                           менің Жарғысы   

                                                           (ҚР ӘМ 17.11.98

                                                           ж. N 4202-1910- 

                                                           Ж-е мем. тірке. 

                                                           уі), "ҚР әуе кө.

                                                           лігіндегі 

                                                           орталық сани-

                                                           тарлық-эпидеми. 

                                                           ологиялық стан. 

                                                           циясы" мекеменің

                                                           Жарғысы (ҚР ӘМ

                                                           12.02.99 ж. N 

                                                           7814-1910-Ж-е

                                                           мем. тіркеуі),  

                                                           "Көліктегі Батыс

                                                           аумақтық мем.

                                                           санэпидстанция  

                                                           орталығы" мем.

                                                           мекеменің Жар.

                                                           ғысы

                                                           (ҚР ӘМ 16.03.99

                                                           ж. N 2505-1904- 

                                                           МЖ мем. тірке.

                                                           уі), "ҚР Прези.

                                                           дентінің Іс Бас.

                                                           қармасы Медици. 

                                                           налық орталығы. 

                                                           ның санитарлық- 

                                                           эпидемиологиялық

                                                           станциясы" мем. 

                                                           лекеттік меке.

                                                           менің Жарғысы  

                                                           (ҚР ӘМ 18.02.99 

                                                           ж. N 6298-1901- 

                                                           МЖ мем.тіркеуі).

                                                          

РБ  5  2  612 51  31,32,  18 Кәсіптік Кәсіптік гигиения.  "Халықтың санит.

                  33,34,     гигиена.   лық  даярлық         ахуалы 

                  35         лық даяр. жүргізуге бай.    туралы" Қазақстан

                             бойынша  ланысты шығыстар  Республикасының 

РБ  5  2  694 39  30          санитар. (111,112,121,      Заңы "Санитарлық

                             лық эпи. 136,138,139,141,     эпидемиология.

ЖБ  5  2  254 39  30          демиоло. 142,144,145,146,    лық,туберкулез.

                             гиялық    149,159)           дік, психоневр.

                             станция.                       ологиялық меке.

                             лар көр.                      мелер,сот сарап.

                             сеткен                       тамасы органдары,

                             қызметті                      Қазақ республи.

                             іске ас.                     калық лепрозорийі

                             ырудан                        ұсынатын тауар.

                             түскен                        лар мен қызмет  

                             қаражат                       көрсетулерді са.

                                                           тудан түскен қа.

                                                           ражат пайдалану.

                                                           дың ережесін бе.

                                                           кіту туралы"  

                                                           ҚРҮ 2000 жылғы  

                                                           26 мамырдағы  

                                                           N 802 қаулысы  

                                                           

 

РБ  5  2  612 51  31,32,   19 Өтініш                      "Халықтың санит. 

                  33,34,      бойынша                      арлық ахуалы

                  35                                      туралы"Қазақстан 

                              сани.                        Республикасының

РБ  5  2  694 39  30          тарлық-                      Заңы "Санитарлық

                              эпиде.                        эпидемиология.

ЖБ  5  2  254 39  30          миоло.                       лық,туберкулез. 

                              гиялық                       дік, психоневр.

                              сарапта.                     ологиялық меке.

                              ларды,                       мелер,сот сарап.

                              зертхана                    тамасы органдары 

                              лық зерт.                   Қазақ республи.

                              теулерді                    калық лепрозорийі

                              жүргізу                      ұсынатын тауар.

                              жөніндегі                    лар мен қызмет 

                              санитар.                    көрсетулерді са.

                              лық-эпидеми.                тудан түскен қа.

                              ологиялық                    ражат пайдалану.

                              станция көрсет.             дың ережесін бе. 

                              кен қыз.                    кіту туралы"   

                              меттерді                    ҚРҮ 2000 жылғы

                              іске асыру.                  26 мамырдағы 

                              дан түскен                   N 802 қаулысы  

                              қаражат                        P000802_  

                                                          

 

РБ  5  2  612 51  31       20 Қазақ    Баспа өнімдерінің   "ҚР Мемлекеттік

                              респуб.  өндірісімен байла.  санитарлық эпи.

                              ликалық  нысты Қазақ респу.  демиологиялық 

                              санитар. бликалық санитар.   қызметі туралы  

                              лық-     лық-эпидемиология.  ереже" ҚР Мини.

                              эпиде.   лық станцияларының  стрлер Кабинет.

                              миоло.   шығыстарына         інің 1995 жылғы 

                              гиялық   (111, 112, 121,     25 сәуірдегі N

                              станци.  138, 139, 141, 142, 457   P950547_   қау

                              ялары    143, 144, 145, 146, лысы "Санитарлық

                              норма.   149, 159)           эпидемиология.  

                              тивтік-                      лық туберкулез.

                              техни.                       дік психоневро.

                              калық                        логиялық мекеме.

                              құжат.                       лері, сот сарап.

                              тама.                        тамасы орган.

                              лармен                       дары, Қазақ  

                              қамта.                       республикалық  

                              масыз                        лепрозорийі ұсы.

                              ету                          натын тауарлар  

                              бойынша                      мен қызмет көр. 

                              көрсе.                       сетулерді сату.

                              тілген                       дан түскен қара.

                              қызмет.                      жат пайдаланудың

                              терді                        ережесін бекіту 

                              іске                         туралы" ҚРҮ 2000

                              асыру.                       жылғы 26 мамыр. 

                              дан                          дағы N 802 қау.

                              түскен                       лысы, "Қазақ 

                              қаражат                      республикалық 

                                                           санитарлық-

                                                           эпидемиология. 

                                                           лық станциясы" 

                                                           мекеменің Жарғы

                                                           сы (ҚР ӘМ 

                                                           28.12.99 ж. N 

                                                           5391-1910-МЖ 

                                                           мем. тіркеуі)

---------------------------------------------------------------------------

     Ақыл-есі кем балаларға арналған интернат-үйлері және қарттар мен      

           мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі интернат үйлері, 

            психоневрологиялық интернаттар көрсететін қызметтер

     

ЖБ  6  1 258 32 30, 31,   21  Қосалқы Қамқорлыққа алынған. "Ақыл-есі кеміс

                32            шаруа.  дардың тамақтанды.   балаларға арнал.

                              шылық.  руды және медицина.  ған интернат үй.

                              тар өн. лық көмек көрсетуді  лері, психонев.

                              діретін жақсартуға, қосалқы  рологиялық ин.

                              тауар.  шаруашылықтардың ма. тернаттар, қар.

                              ларды   териалдық-техникалық ттар мен мүге.

                              сатудан базасын нығайтуға,   дектерге арнал.

                              түскен  ақыл-есі кеміс       ған жалпы үлгі.

                              қаражат балаларға арналған   дегі интернат

                                      интернат үйлерінде   үйлері ұсынатын

                                      және қарттар мен     тауарлар мен

                                      мүгедектерге арнал.  қызмет көрсету.

                                      ған жалпы үлгідегі   лерді сатудан

                                      интернат үйлерінде   түсетін қаражат.

                                      тұратын қамқорлыққа  ты пайдалану

                                      алынғандарды көтер.  ережесін бекіту

                                      мелеуге, қосалқы     туралы" Қазақ.

                                      шаруашылықтар қыз.   стан Республика.

                                      меткерлерінің еңбе.  сы Үкіметінің

                                      гіне ақы төлеуге,    2000 жылғы 15

                                      интернаттарды мате.  мамырдағы N 719

                                      риалдық-тұрмыстық    қаулысы

                                      қамтамасыз етуге, 

                                      мәдени шараларды 

                                      өткізуге және 

                                      демалысты ұйымдас.

                                      тыруға (111, 112, 

                                      121, 131, 132, 

                                      139, 141, 142, 

                                      144, 145, 146, 

                                      159, 411, 431)

 

ЖБ  6  1 258 32 30, 31,   22  Емдеу-  Қамқорлыққа алынған.      Бұл да

                32            еңбек   дардың тамақтанды.  

                              шебер.  руды және медицина.  

                              хана.   лық көмек көрсетуді  

                              лары    жақсартуға, қосалқы  

                              шығара. шаруашылықтардың ма. 

                              тын     териалдық-техникалық 

                              тауар.  базасын нығайтуға,   

                              ларды   ақыл-есі кеміс       

                              сатудан балаларға арналған   

                              түскен  интернат үйлерінде   

                              кіріс.  және қарттар мен     

                              тер     мүгедектерге арнал.  

                                      ған жалпы үлгідегі   

                                      интернат үйлерінде   

                                      тұратын қамқорлыққа  

                                      алынғандарды көтер.  

                                      мелеуге, емдеу-еңбек 

                                      шеберханалары қыз.   

                                      меткерлерінің еңбе.  

                                      гіне ақы төлеуге,    

                                      интернаттарды мате.  

                                      риалдық-тұрмыстық    

                                      қамтамасыз етуге, 

                                      мәдени шараларды 

                                      өткізуге және 

                                      демалысты ұйымдас.

                                      тыруға (111, 112, 

                                      121, 131, 132, 

                                      139, 141, 142, 

                                      144, 145, 146, 

                                      159, 411, 431)

---------------------------------------------------------------------------

             Сот сараптамасы органдары көрсететін қызметтер

 

РБ  3  2 221 32 30        26  Сот     Сот сараптамасы орга."Сот сараптама.

    5  5 612 37 30            сарап.  ны оның өндірісімен  сы туралы" Қа.

                              тамасы. байланысты шеккен    зақстан Респу.

                              ның өн. шығыстарды жабуға,   бликасының Заңы,

                              дірісі  сот сарапшыларын кә. "Қазақстан Рес.

                              бойынша сіптік даярлауға     публикасы Әділет

                              сот са. және біліктілігін    министрлігінің

                              рапта.  арттыруға, сот       Сот сараптамасы

                              масы    сараптамасы қызметін орталығы ұсына.

                              органы  материалдық-техника. тын ақылы қызмет

                              көрсе.  лық жетілдіруді      көрсетулерді іс.

                              тетін   қамтамасыз етуге     ке асырудан тү.

                              қызмет. (138, 139, 141, 142, сетін қаражатты

                              ті іске 143, 144, 145, 146,  пайдалану жөнін.

                              асыру.  159, 411, 431)       дегі нұсқаулықты

                              дан                          бекіту туралы"

                              түсетін                      Қазақстан Респу.

                              қаражат                      бликасы Үкімет.

                                                           інің 2000 жылғы

                                                           31 наурыздағы

                                                           N 486 қаулысы,

                                                           "Санитарлық эпи.

                                                           демиологиялық,  

                                                           туберкулездік,  

                                                           психоневрология.

                                                           лық мекемелер,  

                                                           сот сараптамасы 

                                                           органдары, Қазақ

                                                           республикалық  

                                                           лепрозорийі ұсы.

                                                           натын тауарлар  

                                                           мен қызмет көр. 

                                                           сетулерді сату.

                                                           дан түскен қара.

                                                         жатты пайдаланудың

                                                           ережесін бекіту 

                                                           туралы" ҚРҮ 2000

                                                           жылғы 26 мамыр. 

                                                           дағы N 802     

                                                           қаулысы

     

РБ  3  2 221 32 30        27  Қазақ.  Сот сараптамасы орга.      Бұл да    

    5  5 612 37 30            стан    ны оның өндірісімен  

                              Респу.  байланысты шеккен    

                              бликасы шығыстарды жабуға,   

                              Ғылым   сот сарапшыларын кә. 

                              және    сіптік даярлауға     

                              білім   және біліктілігін    

                              минис.  арттыруға, сот       

                              трлігі  сараптамасы қызметін 

                              бекіт.  материалдық-техника. 

                              кен     лық жетілдіруді      

                              бағдар. қамтамасыз етуге     

                              лама.   (111, 112, 121, 136, 

                              лардың  138, 139, 141, 142,  

                              құрамы. 144, 145, 146, 149,  

                              на кір. 159, 411)

                              мейтін           

                              ғылыми           

                              және             

                              ғылыми-          

                              әдіс.            

                              темелік          

                              зерттеу.         

                              лерді            

                              жүргізу          

                              жөнін.           

                              дегі             

                              сот са.          

                              раптама.         

                              сы ор.           

                              ганы             

                              жүргі.           

                              зетін            

                              қызмет.          

                              терді            

                              іске             

                              асыру.           

                              дан              

                              түсетін          

                              қаражат          

---------------------------------------------------------------------------

               Психоневрологиялық, туберкулездік мекемелер, 

           Қазақ республикалық лепрозорийі ұсынатын қызметтер

     

РБ  5  3 612 36 32, 33,   28  Психо.  Көрсетілген мекеме.   "Психикалық кө.

                36            невро.  лерде емделудегі      мек және оны

                              логия.  науқастар үшін азық   көрсету кезінде

РБ  5  3 612 38 30, 31,       лық     -түлік тағамдарын,    азаматтардың 

                32            (емдеу  дәрі-дірмектерді      құқығының ке.

                              -өнді.  және медициналық      пілдіктері" ҚР

ЖБ  5  3 254 30               рістік  мақсаттағы өзге де    Заңы,

                              (еңбек) құралдарды сатып      "Санитарлық-

ЖБ  5  3 254 32               шебер.  алуға, емдеу-өнді.    эпидемиология.

                              хана.   рістік (еңбек шебер.  лық, туберку.

                              лары),  ханаларының, қосал.   лездік, психо.

                              тубер.  қы шаруашылықтардың   неврологиялық  

                              кулез.  материалдық-техника.  мекемелер, сот

                              дік     лық базасын нығайту.  сараптамасы ор.

                              мекеме. ға, емдеу-өндірістік  гандары, Қазақ 

                              лер     шеберханаларында      республикалық

                              (қосал. және қосалқы шаруа.   лепрозорийі 

                              қы ша.  шылықтарда жұмыс      ұсынатын тауар.

                              руашы.  істейтін науқастарға  лар мен қызмет 

                              лық.    әлеуметтік-тұрмыстық  көрсетулерді

                              тар),   көмек көрсетуге,      сатудан түскен

                              Қазақ   психоневрологиялық    қаражатты пай.

                              респу.  мекемелердің жанын.   даланудың ере.

                              блика.  дағы емдеу-өндіріс.   жесін бекіту

                              лық     тік (еңбек шеберха.   туралы" Қазақ.

                              лепро.  наларында жұмыс       стан Республи.

                              зорийі  істейтін науқастар.   касы Үкіметінің

                              (қосал. ға сыйақылар төлеу.   2000 жылғы 26

                              қы ша.  ге, емдеу-өндірістік  мамырдағы N 802

                              руашы.  (еңбек) шеберханала.  қаулысы

                              лық)    рында және қосалқы 

                              ұсына.  шаруашылықтарды 

                              тын     жұмыс істейтін 

                              тауар.  қызметкерлердің 

                              лар     еңбегіне ақы төлеу.

                              мен     ге, емдеу-өндірістік 

                              қызмет. (еңбек) шеберханала.

                              терді   рының және қосалқы 

                              сату.   шаруашылықтардың 

                              дан тү. өндірістік қызметіне 

                              сетін   байланысты шығыстар.

                              қаражат ды жабуға (111, 112, 

                                      121, 125, 131, 132, 

                                      139, 141, 142, 143, 

                                      144, 145, 146, 149, 

                                      159, 411, 431).

---------------------------------------------------------------------------

   Қылмыстық-атқару жүйесінің мемлекеттік мекемелері көрсететін қызметтер 

 

 РБ 3 1 201  31 30, 31    35  ҚАЖ     Заңнамада белгілен.   "Қылмыстық-ат.

                              мемле.  ген міндетті ауда.    қару жүйесінің

                              кеттік  рымдар мен салықтар.  мемлекеттік ме.

                              мекеме. ды есепке ала оты.    кемелері ұсына.

                              лері    рып, қосымша қызмет.  тын қызмет көр.

                              ұсына.  терді көрсету үшін    сетулер мен та.

                              тын     шарт негізінде        уарларды сату.

                              қызмет  тартылған қызметкер.  дан түскен қа.

                              көрсе.  лердің еңбегіне ақы   ражатты пайда.

                              тулер   төлеуге (111, 112,    ланудың ереже.

                              мен     121), Қазақстан Рес.  сін бекіту ту.

                              тауар.  публикасының заңна.   ралы" Қазақстан

                              ларды   масына сәйкес пайда.  Республикасы

                              сатудан лануға рұқсат етіл.   Үкіметінің 2001

                              түскен, ген тізбе бойынша     жылғы 3 ақпан.

                              Қазақ.  сотталғандар, қылмыс  дағы N 182

                              стан    жасағаны үшін күдікті қаулысы

                              Респу.  және жауапқа тартыл.

                              блика.  ғандардың мұқтаждығы 

                              сының   үшін азық-түлік 

                              заңна.  тағамдарын, диеталық 

                              масын.  тағамдарды, алғашқы 

                              да      керек-жарақ мүлікте.

                              көздел. рін, газеттер мен 

                              ген     журналдарды сатып 

                              қылмыс  алуға (131, 139), 

                              жасаға. қосымша емдеу-алдын 

                              ны үшін алу және санитарлық

                              соттал. -алдын-алу көмегін 

                              ғандар. көрсету үшін дәрі-

                              ға, кү. дәрмектерді және 

                              дікті.  медициналық мақсат.

                              лер     тағы өзге де құрал.

                              мен жа. дарды сатып алуға 

                              уапқа   (132), қосымша 

                              тартыл. қызметтерді көрсету 

                              ғандар. үшін ағымдағы шаруа.

                              ға са.  шылық мақсаттары 

                              тылатын үшін заттар мен 

                              тауар.  материалдарды сатып 

                              лар мен алуға (139), жақсар.

                              ақылы   тылған тұрмыстық 

                              қызмет  жағдайлары бар 

                              көрсе.  камералар, кездесу 

                              тулер   бөлмелері және 

                              есебі.  дүкендер үшін жұм.

                              нен     сақ мүккәмал,  

                              жүзеге  жиһаздар, жабдықтар 

                              асыру.  сатып алуға (139, 

                              дан     411), қосымша 

                              түсетін қызметтер көрсету 

                              қаражат үшін қажетті 

                                      жабдықтарды, 

                                      ұйымдастыру және 

                                      компьютерлік 

                                      жабдықтарды сатып 

                                      алуға (411), 

                                      жақсартылған 

                                      жағдайлары бар 

                                      камераларға, 

                                      кездесу бөлмелері 

                                      мен дүкендердің 

                                      коммуналдық 

                                      қызметтерін, 

                                      электр-жылу 

                                      энергиясын, күрделі 

                                      жөндеуге ақы 

                                      төлеуге (141, 144, 

                                      145, 146, 431), 

                                      қосымша қызметтерді 

                                      көрсету кезінде 

                                      қажетті байланыс 

                                      қызметіне ақы 

                                      төлеуге (142).

---------------------------------------------------------------------------

                                                    ҚР ҚМ                 

                                           7.04.01. ж. N 177 бұйрығына

                                                   N 2 қосымша

 
             Ақылы қызмет көрсетуді сатудан, демеушілік және 

 

           қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражатты, 

        сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын 

        қалыптастыру, пайдалану және есепке алу туралы қағидаға

     

                                                            3-қосымша     

     

     01______ ж. арналған бюджет _________ есебінен

     ұсталатын мемлекеттік мекемелердің ақылы қызмет көрсетуді

     сатудан алатын қаражатын пайдалану туралы есеп

     

                                                            мың теңге

---------------------------------------------------------------------------

                    Кодтары               !Жылдық!  Кірістер  !  Шығыстар

------------------------------------------!жоспар!------------!------------

Функционалдық топ                         !      !Жоспар!Есеп !Жоспар! Есеп

   Ішкі функция                           !      !      !кас. !      !кас.

      Әкімшілік бағдарламасы              !      !      !салық!      !салық

         Бағдарлама                       !      !      !атқа.!      !атқа.

           Кіші бағдарлама                !      !      !рылуы!      !рылуы

              Ақылы қызметтер             !      !      !     !      !

                 Жол/ерекшілік            !      !      !     !      !

                     Атауы                !      !      !     !      !

---------------------------------------------------------------------------

 1!2 !3 !4 !5 !6 !7 !           8         !  9   !  10  !  11 !  12  !  13

---------------------------------------------------------------------------

                 010 Кірістер, барлығы                           х      х

     

                 011 Жыл басындағы 

                     қаражаттардың қалдығы     

     

                 012 Ағымдағы жылы түскен 

                     түсімдер

     

                 020 Шығыстар, барлығы               х      х

                     Әрбір ерекшелік

                     бойынша                         х      х

     

                 021 Бюджет кірісіне аудару          х      х

     

                 030 Есепті кезеңнің 

                     соңына арналған 

                     қаражаттың қалдығы

---------------------------------------------------------------------------

     Қазынашылық комитетінің төрағасы
     (Қазынашылық органның бастығы)     

     Республикалық бюджет бойынша бухгалтерлік 
     есеп және есептілік басқармасының бастығы
     (Бас бухгалтер)

                                             Қазақстан Республикасы       
                                               Қаржы министрлігінің
                                                 2001 жылғы 7.04. 
                                                  N 177 бұйрығына
                                                    N 3 қосымша

             Ақылы қызмет көрсетуді сатудан, демеушілік және
             қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражатты, 
        сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын 
        қалыптастыру, пайдалану және есепке алу туралы қағидаға     

                                                            5-қосымша    

___________________________________
(ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті,
Қазынашылықтың аумақтық органы,
жергілікті қаржы органы) 

_______ж."__"_____________  N____     

                                        ________________________________
                                         (Қазынашылықтың аумақтық          
                                         органының, екінші деңгейдегі      
                                         банктің атауы)

                             Депозиттік шот ашуға
                       (әрекет ету мерзімін ұзартуға)
                                  РҰҚСАТ 

___________________________________________ бюджеттен қаржыландырылатын    
               (бюджеттің атауы)
___________________________________________________________________________
                      (мемлекеттік мекеменің атауы)
________________________________________________________ аударуға жататын
                  (бағыты)
_________________________________________________________ есепке алу үшін 

депозиттік шот ашуға (ағымдағы шоттың әрекет ету мерзімін ұзартуға) рұқсат етіледі     

Рұқсатнама _____________________ дейін әрекет етеді. (мерзімі көрсетіледі) 

     (ҚР ҚМ Қазынашылық комитетінің төрағасы
     (Қазынашылықтың аумақтық органының,
     жергілікті қаржы органының) басшысы       ___________________ (қолы) 

     Банктік операциялар бойынша бухгалтерлік есеп
     және есептілік басқармасының бастығы 
     (қаржы және жиынтық баланстар бөлімінің
     бастығы (бас бухгалтер)    _________________________ (қолы)

                       Қазынашылықтың қоятын белгісі

     N___________ шот ашылды                  "___"____________________
                                                         (қолы)

     Операция үстелінің бастығы _____________________________________