"Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 921 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 62-63, 577-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларында:

      мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6-тармақтармен толықтырылсын:

      "1-1. Объектілерді пайдалану кезінде осы Қағидалардың және белгіленген тәртіппен бекітілген, объектілерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптары қамтылған басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі.

      1-2. Объектіде өрт қауіпсіздігін меншік нысандарына қарамастан, объектілердің иелері, ұйымдардың, кәсіпорындардың басшылары, сондай-ақ дара кәсіпкерлер (бұдан әрі – ұйым басшысы) қамтамасыз етеді. Ұйымдардың басшылары өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында белгіленген тәртіппен жұмыстардың жекелеген учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауаптыларды тағайындайды.

      1-3. Ұйым басшысы осы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сәйкес әрбір объектіге қатысты (жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) олардың өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықты бекітеді.

      1-4. Түтін жою жүйелерімен, өртті анықтау мен сөндірудің, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру мен оларды эвакуациялауды басқарудың автоматты қондырғыларымен жабдықталған ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану (оның ішінде тұрғын үй-пайдалану) үшін жауапты ұйымдардың басшылары көрсетілген жүйелерді жарамды күйде ұстайды.

      1-5. Ұйым басшысы өрт сөндіру және өрт сигнализациясы қондырғыларының, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялауды басқару, түтіннен қорғау және өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке қарсы қалқалардағы, үй-жайлардағы, ғимараттар мен құрылыстардағы ойықтарды өзге де толтырғыштардың, адамдарды қорғау және құтқару құралдарының жобалау құжаттамасына сәйкес келуін және олардың үнемі жарамды жұмыс күйінде болуын қамтамасыз етеді.

      Қондырғыны (жекелеген желілерді, хабарлағыштарды), өртке қарсы қорғау жүйесін немесе құралдарын өшіруге байланысты техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды орындау кезеңінде ғимараттар мен құрылыстарды өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шараларды іске асырмай пайдалануға жол берілмейді.

      1-6. Объектілерде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді ұйымдастыру тәртібі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы № 782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9931 болып тіркелген) сәйкес айқындалады.";

      мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-48, 2-49, 2-50, 2-51, 2-52, 2-53, 2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-58, 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-64, 2-65, 2-66, 2-67, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73-тармақтармен толықтырылсын:

      "2-1. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының жұмысқа қабілеттілігі мен сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында объектілердің өзгешеліктері мен өндірістік процестердің ерекшеліктерін ескере отырып, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын техникалық күтіп-ұстау жөніндегі ведомстволық (салалық, объектілік) қағидалар мен нұсқаулықтар әзірленеді.

      2-2. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға берген сәттен бастап әрбір объектіде техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізу ұйымдастырылады.

      2-3. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын пайдаланушы ұйым осы жұмыстарды орындау бойынша білікті мамандар болған кезде дербес жүргізеді.

      Арнайы оқытылған қызмет көрсетуші персонал болмаған жағдайда, өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша регламенттік жұмыстар дайындаушы зауыттардың техникалық құжаттамасын ескере отырып жасалатын жылдық жоспар-графикке және регламенттік жұмыстарды жүргізу мерзімдеріне сәйкес ұйымдармен шарт бойынша жүзеге асырылады.

      2-4. Ғимараттардың өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарының (автоматты өрт сигнализациясы және өрт сөндіру қондырғыларының, түтіннен қорғау, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялау жүйелерінің және қол өрт сөндіргіштерінің) тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін ұйым басшысының бұйрығымен өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалану, бастапқы өрт сөндіру құралдарын сатып алу, жөндеу, олардың сақталуы мен іс-әрекетке әзірлігі, техникалық қызмет көрсетуді (қол өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау) және жоспарлы-алдын ала жөндеуді уақтылы және сапалы жүргізу үшін жауапты лауазымды адам тағайындалады.

      Өрт сөндіргіштерді пайдалану және техникалық қызмет көрсету "Өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар" ҚР СТ 1487 талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      2-5. Объектіде өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын білікті пайдалану және техникалық жарамды күйде күтіп-ұстау үшін басшының бұйрығымен мынадай персонал тағайындалады:

      1) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға жауапты адам;

      2) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына қызмет көрсетуге шарт болмаған кезде, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және оларды жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды орындау үшін мамандар. Мамандарды оқытуды өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға жауапты адам объектінің басшысы бекіткен бағдарлама бойынша жүргізеді.

      2-6. Кезекші персоналдың үй-жайларында, эвакуациялау жоспарларын және өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарды орналастыру орындарында өртке қарсы қызметтің "101" және бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызметтің "112" телефон нөмірлері көрсетілген тақташалар ілінеді.

      Кезекші персонал өзіне жүктелген функцияларға сәйкес ғимараттың барлық есіктерінің құлыптары кілттерінің жиынтығымен қамтамасыз етіледі.

      Кілттердің қосалқы жиынтығы ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші персоналдың (күзет) үй-жайында сақталады.

      Әрбір кілт оның қай құлыпқа тиесілі екендігі жазылған биркамен қамтамасыз етіледі.

      Кезекші персонал телефон орнатылған үй-жайларда орналасады және түнде ғимаратта қалған ересектер мен балаларды есепке алу журналын ерікті нысанда жүргізеді.

      2-7. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға жауапты адам:

      1) осы Қағидалардың талаптарының орындалуын;

      2) шарт бойынша графикке және күнтізбелік жұмыс жоспарына сәйкес техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды бақылауды және қабылдауды;

      3) уақтылы техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуді ұйымдастыру жолымен өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын жұмысқа қабілетті күйде ұстауды;

      4) қызмет көрсетуші және кезекші персоналды оқытуды, сондай-ақ қорғалатын үй-жайларда жұмыс істейтін адамдарға өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары іске қосылған кездегі іс-қимылдар бойынша нұсқама беруді;

      5) қажетті пайдалану құжаттамасын әзірлеуді және оны жүргізуді;

      6) мынадай:

      дайындаушыларға – өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының жинақталмаған немесе техникалық құжаттамаға сәйкес келмейтін техникалық құрылғылары мен жабдығын жеткізген кезде;

      монтаждау ұйымдарына – сапасыз монтаждау анықталған кезде;

      қызмет көрсететін ұйымдарға – өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-алдын ала жөндеуді уақтылы және сапалы жүргізбегені үшін наразылықтарды уақтылы беруді қамтамасыз етеді.

      2-8. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуын және олардың жай-күйін тексерулерді есепке алу арнайы журналда немесе техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-мәжбүрлі жөндеуді басқарудың автоматтандырылған жүйесінде көрсетіледі.

      2-9. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және оларды жоспарлы-алдын ала жөндеуді объектінің білікті мамандары немесе осы қызмет түрін шарт негізінде жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – орындаушы) орындайды. Ұйыммен өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және оларды жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізуге шарттың болуы объект басшысын осы Қағидалардың талаптарын орындау үшін жауапкершіліктен босатпайды.

      2-10. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету мен оларды жоспарлы-алдын ала жөндеу:

      1) жоспарлы профилактикалық жұмыстарды жүргізуді;

      2) ақауларды жоюды және ағымдағы жөндеу жүргізуді;

      3) дұрыс пайдалану мәселелерінде орындаушының тапсырыс берушіге көмек көрсетуін қамтиды.

      2-11. Техникалық қызмет көрсету, жоспарлы-алдын ала жөндеу мерзімділігі мен жұмыстардың көлемдері қызмет көрсетілетін өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының техникалық құралдарына арналған пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес белгіленеді және шартта көрсетіледі.

      2-12. Ұйым басшысы объектілерде қызмет көрсетуші персонал үшін "Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар" және "Кезекші (жедел) персоналға арналған нұсқаулықтар" әзірлеп, оны бекітеді.

      2-13. Объектіге қызмет көрсететін персонал немесе орындаушы белгіленген мерзімдерде регламенттік жұмыстарды жүргізеді және тиісті пайдалану құжаттамасын толтырады.

      2-14. Ұйым басшысы өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде мынадай құжаттаманың:

      1) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына жобалау-сметалық құжаттамасының;

      2) орындау құжаттамасының (жұмыс сызбалары жиынтығының), жасырын жұмыстардың (олар болған жағдайда), сынақтар мен өлшеулер актілерінің;

      3) осы Қағидаларға 1-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау актісінің;

      4) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттардың;

      5) осы Қағидаларға 1-3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының монтаждалған аспаптары мен жабдығы ведомосының;

      6) газбен өрт сөндіру қондырғыларының (олар болған кезде) баллондарын өрт сөндіргіш құрамдармен зарядтауға паспорттардың;

      7) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың;

      8) техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламентінің;

      9) техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеудің жоспар-графигінің;

      10) осы Қағидаларға 1-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналының;

      11) ұйым басшысы бекіткен жедел (кезекші) персоналдың жұмыс графигінің;

      12) кезекші және қызмет көрсететін персоналдың, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын жүргізуге жауапты адамның лауазымдық нұсқаулықтарының, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізуге ұйыммен шарт көшірмесінің (ұйымдар қызмет көрсететін объектілерде);

      13) еркін нысанда құлақтандыру және эвакуацияны басқару жүйелерін пайдалана отырып, адамдарды эвакуациялау бойынша объект персоналының жаттығу жүргізу журналының (ол болған кезде) болуын қамтамасыз етеді.

      2-15. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары кезекші (жобалық) жұмыс режимінде тұрақты ұсталады.

      2-16. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын өшіруге байланысты жүргізілетін техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды орындау кезеңінде объектінің әкімшілігі өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен қорғалатын объектілердің өрт қауіпсіздігін қосымша іс-шаралармен қамтамасыз етеді.

      2-17. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралға құжаттамада көрсетілген қызмет мерзімі өткеннен кейін, сондай-ақ өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары істен шыққан жағдайларда, осы жүйелер мен қондырғыларды мақсаты бойынша одан әрі пайдалану мүмкіндігін анықтау мақсатында оларға техникалық куәландыру жүргізіледі.

      2-18. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын техникалық куәландыруды тапсырыс беруші, орындаушы өкілдерінің, қажет болған жағдайда, басқа да ұйымдар мамандарының міндетті қатысуымен комиссия жүргізеді.

      2-19. Куәландыру нәтижелері осы Қағидаларға 1-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын куәландыру актісімен ресімделеді.

      2-20. Ғимараттар мен құрылыстарда (тұрғын үйлерден басқа) кез келген қабатта бір мезгілде 10 немесе одан астам адам болған жағдайда, адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды жүргізу, өртке қарсы қызметті шақыру және өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіруді ұйымдастыру бойынша ұйым жұмыскерлерінің іс-қимыл жасау тәртібін қамтитын, өрт шығу кезінде адамдарды эвакуациялау жоспары әзірленеді және ғимараттың әр қабатында, қабаттан эвакуациялық шығу жолдарында дәліздің ұзындығы бойымен 20 м сайын, одан аспайтын қашықтықта ілінеді.

      2-21. Адамдардың тұруына арналған ғимараттарда, сондай-ақ адамдар жаппай келетін ғимараттарда (құрылыстарда) өрт кезінде электр энергиясын өшірген жағдайда, кезекші персонал жұмысқа қабілетті жай-күйдегі электр фонарьларымен қамтамасыз етіледі. Фонарьлар санын ұйым басшысы объектінің ерекшеліктеріне байланысты, бірақ әрбір кезекшіге кемінде 1 фонарьдан анықтайды.

      2-22. Адамдар тәулік бойы болатын ғимараттар (мектеп-интернаттар, қарттар мен мүгедектер үйлері, балалар үйлері, ауруханалар) үшін әзірленген өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықта адамдарды өздігінен эвакуациялау, сондай-ақ ұйым персоналының өздігінен эвакуациялануға қабілетсіз адамдарды тәуліктің жарық және қараңғы уақыттарында эвакуациялау нұсқалары қамтылады.

      2-23. Мектеп-интернаттардың, қарттар мен мүгедектер үйлерінің, балалар үйлерінің және ауруханалардың басшылары:

      1) күн сайын өртке қарсы қызмет белгілеген уақытта шығу ауданында объект орналасқан өрт сөндіру бөліміне әрбір объектідегі адам саны туралы ақпаратты хабарлайды;

      2) жарты жылда кемінде бір рет ғимараттың өртке қарсы қорғау жүйесінің барлық элементтерінің жұмысқа қабілеттілігін тексерумен қатар, персоналдың өрт кезіндегі іс-қимылдары бойынша оқу-жаттығулар өткізуді қамтамасыз етеді.

      2-24. Белгіленген тәртіппен әзірленген және бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасыз ғимараттар мен құрылыстардың функционалдық мақсатын өзгертуге, оларға күрделі жөндеу, техникалық қайта жарақтау, реконструкциялау және қайта жоспарлау жүргізуге жол берілмейді.

      2-25. Ғимараттар мен үй-жайларды жалға алған кезде жалдаушылар, егер жалға алу шартында өзгеше айтылмаса, осы Қағидалардың ғимараттардың осы типіне арналған талаптарын орындайды.

      2-26. Барлық өндірістік және қойма үй-жайлары үшін, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар үшін жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі санаттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген) Электр қондырғыларын орнату қағидаларының (бұдан әрі – № 230 бұйрық) талаптарына сәйкес аймақтардың кластары анықталып, үй-жайлардың есіктерінде тиісті белгілермен белгіленеді.

      Өрт қауіптілігі жоғары жабдықтың жанында қауіпсіздік белгілері орнатылады.

      Өндіріс процестерінде жарылыс-өрт қауіптілігі көрсеткіштері зерттелмеген заттар мен материалдарды қолдануға, сондай-ақ оларды басқа заттармен және материалдармен бірге сақтауға жол берілмейді.

      2-27. Ғимараттар мен құрылыстар олардың пайдаланылу циклінің барлық кезеңдерінде өртке қарсы қызметті шақыру үшін байланыс құралдарымен, жарамды бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етіледі. Объектілерді бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз ету нормалары осы Қағидаларға 1-6-қосымшада келтірілген.

      Бастапқы өрт сөндіру құралдарын, байланыс құралдарын, сондай-ақ өрт сөндіру автоматикасы жүйелерін орналастыру орындары көрсетілген құралдарды көзбен көру қиындық келтірсе, тиісті өрт қауіпсіздігі белгілерімен белгіленеді.

      2-28. Есіктердің өздігінен жабылуына арналған құрылғылар жарамды күйде ұсталады.

      Өртке қарсы есіктер мен түтіннен құрылғылардың (шымылдықтардың, экрандардың, перделердің) еркін жабылуына кедергі келтіретін қандай да бір құралды орнатуға жол берілмейді.

      2-29. Өрттің шығуына әкелуі мүмкін ақаулары бар жабдықта, қондырғылар мен станоктарда, сондай-ақ температураның, қысымның тиісті режимдерін және қауіпсіздік шарттарымен регламенттелген басқа да параметрлерді бақылауды қамтамасыз ететін бақылау-өлшеу аспаптары мен технологиялық автоматика өшірілген кезде жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді.

      2-30. Конструкциялар мен олардың әрленуінің қажетті отқа төзімділігін қамтамасыз ету және өрт қауіптілігін төмендету үшін оттан қорғау құралдарын қолдануға жол беріледі.

      Отқа төзімділіктің барлық дәрежесіндегі ғимараттарда (отқа төзімділіктің V дәрежесін қоспағанда) шатыр жабындарының тіреуіші мен жанғыш материалдардан жасалған қоршауы оттан қорғағышпен өңделуі тиіс.

      Оттан қорғау құрамдарын (сіңіргіштерін) жағу жұмыстарын жүргізу оттан қорғау құралына арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      2-31. Ұйым басшысы оттан қорғайтын тозаңды құрамдардың, оттан қорғау майларының, сылақтың, құрылыс конструкцияларының плиталармен, табақты және басқа да оттан қорғау материалдарымен қаптамалардың, жанғыш өңдеу және жылуды оқшаулау материалдарының, ауа өткізгіштердің, жабдық пен эстакадалардың металл тіректерінің зақымдануларын жоюды қамтамасыз етеді, сондай-ақ дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес оттан қорғау өңдеуінің (сіңіргішінің) жай-күйін тексеруді жүзеге асырады.

      Оттан қорғау өңдеуінің (сіңіргішінің) жай-күйі техникалық құжаттамада көрсетілген мерзімдерде немесе жылына кемінде бір рет сынақ хаттамасы толтырылып тексеріледі.

      2-32. Өртке қарсы тосқауылдардың әртүрлі инженерлік және технологиялық коммуникациялармен (оның ішінде электр сымдарымен және кабельдермен) қиылысқан жерлерінде пайда болған ойықтар мен саңылаулар қажетті отқа төзімділік шегі мен түтін-газ өткізбеуді қамтамасыз ететін жанбайтын материалдармен бітеледі.

      2-33. Ұйымдардың ғимараттары мен құрылыстарында (жеке тұрғын үйлерді қоспағанда):

      1) жобалау нормаларында көзделген жағдайлардан басқа, жертөлелер мен цокольдік қабаттарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды, пиротехникалық бұйымдарды, жанғыш газы бар баллондарды, аэрозоль орамасындағы тауарларды, целлулоидты және басқа да жарылыс-өрт қаупі бар заттар мен материалдарды сақтауға және қолдануға;

      2) шатырларды, техникалық қабаттарды, желдету камераларын және басқа да техникалық үй-жайларды өндірістік учаскелер, шеберханалар ұйымдастыру үшін, сондай-ақ өнімді, жабдықты, жиһаз бен басқа да заттарды сақтау үшін пайдалануға;

      3) лифт холдарында қоймалар, дүңгіршектер, шағын дүкендер және басқа да осындай үй-жайларды орналастыруға және пайдалануға, сондай-ақ жанғыш материалдарды сақтауға;

      4) қабаттардағы дәліздерден, холдардан, фойеден, тамбурлардан және баспалдақ алаңдарынан эвакуациялық шығу жолдарының жобада көзделген есіктерін, эвакуациялау жолдарында өрттің қауіпті факторларының таралуына кедергі келтіретін басқа да есіктерді алып тастауға;

      5) нәтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайлары нашарлайтын, өрт сөндіргіштерге, өрт крандарына және басқа да өрт қауіпсіздігі құралдарына қол жеткізу шектелетін немесе автоматты өртке қарсы қорғау жүйелерінің (автоматты өрт сигнализациясының, стационарлық автоматты өрт сөндіру қондырғыларының, түтін жою жүйелерінің, құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелерінің) әрекет ету аймағы азаятын көлемдік-жоспарлау шешімдерін өзгертуді жүргізуге;

      6) балкондар мен лоджияларда есіктерді, люктерді, жанама секцияларға өтетін жерлерді және эвакуациялау сатыларына шығу жолдарын жиһазбен, жабдықпен немесе басқа да заттармен үйіп тастауға, балкон араларындағы сатыларды демонтаждауға, сондай-ақ пәтерлердің балкондары мен лоджияларындағы люктерді дәнекерлеуге;

      7) тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтарды қолдана отырып, үй-жайларды жинауға және киім-кешекті жууға, сондай-ақ қатып қалған құбырларды дәнекерлеу лампаларымен және ашық отты қолданатын басқа да тәсілдермен жылытуға;

      8) май сіңген сүрткіш материалды жинамай қалдыруға;

      9) ғимараттың барлық қабаттарының терезелерінде және жертөлелердің терезелеріндегі шұңқыршаларда (қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін түзеу және арнайы мекемелердің, мекемелердің қоймаларының, кассаларының, қару-жарақ бөлмелерінің, құпия бөлімдерінің, прекурсорларды сақтау және олардың айналымы үй-жайларын қоспағанда) торларды орнатуға;

      10) балкондарды, лоджияларды және түтінденбейтін баспалдақ алаңдарына апаратын галереяларды шынылауға;

      11) баспалдақ алаңдары мен дәліздерде қоймалар (қосалқы үй-жайлар) орнатуға, сондай-ақ баспалдақ сатыларының астында және баспалдақ алаңдарында заттарды, жиһаз бен басқа да жанғыш материалдарды сақтауға жол берілмейді. Бірінші және цокольдік қабаттардың баспалдақ сатыларының астында орталық жылу беруді басқару тораптарына, су өлшеу тораптарына және жанбайтын материалдардан жасалған қалқалармен қоршалған электр қалқандарына арналған үй-жайларды ғана орналастыруға жол беріледі;

      12) ғимараттардың өндірістік және қойма үй-жайларында (отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттардан басқа) антресольдарды, қалқаларды, тұрмыстық қызмет көрсету орындарын, қоймаларды, шағын кеңселерді және жанғыш материалдардан салынған басқа да кіріктірілген үй-жайларды орналастыруға;

      13) жеке қорғау құралдарын орнату және құтқару құрылғыларын бекіту орындарына өту жолдарын үйіп тастауға және жабуға жол берілмейді.

      2-34. Ғимараттар мен құрылыстардың шатырларындағы сыртқы өрт сөндіру сатылары мен қоршаулары жарамды күйде күтіп-ұсталады және оларда бес жылда кемінде бер рет "Металл құрылыс конструкциялары. Сыртқы стационарлық өрт сөндіру сатылары мен шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық шарттар" ҚР СТ 2218-2012 талаптарына сәйкес пайдалану сынақтары жүргізіледі.

      2-35. Бір мезгілде 50-ден астам адамның болуына арналған үй-жайларда, сондай-ақ бір мезгілде 15-тен астам адамның болуына арналған жертөле мен цокольдік қабаттардың үй-жайларында кемінде екі эвакуациялық шығу жолы көзделеді.

      Отқа төзімділігі IV және V деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстарда бір мезгілде 50 және одан астам адамның бірінші қабаттағы үй-жайларға ғана болуына жол беріледі.

      2-36. Шатыр үй-жайларының, сондай-ақ технология шарттары бойынша адамдардың тұрақты болуы талап етілмейтін техникалық қабаттар мен жертөлелердің есіктері мен люктері құлыпталады. Көрсетілген үй-жайлардың есіктері мен люктеріне кілттердің сақталатын орны туралы ақпарат ілінеді.

      Ғимараттардың, құрылыстар мен құрылымдардың жертөлесі және цокольдік қабаттарының терезе ойықтарының шұңқыршалары қоқыстан және басқа заттардан уақтылы тазартылады. Терезелердегі тиектер ішінен кілтсіз ашылады.

      2-37. Пайдаланылған сүртетін материалдар қақпақпен жабылатын, жанбайтын материалдан жасалған контейнерлерге жиналады. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін көрсетілген контейнерлердің ішіндегісі ғимараттардан тыс шығарылады.

      2-38. Майлармен, лактармен, бояулармен және басқа да тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен жұмыс істейтін адамдардың арнайы киімі осы мақсатқа арнайы бөлінген орындарда орнатылған металл шкафтарда ілінген күйінде сақталады.

      2-39. Биіктігі 1 қабаттан жоғары витраждары бар ғимараттарда әрбір қабаттың деңгейіндегі витраждарда орнатылған түтін өткізбейтін, жанбайтын диафрагмалардың конструкцияларын бұзуға жол берілмейді.

      2-40. Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын пайдалану кезінде жобалау шешімдерін және стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы құжаттардың (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын жарықтандыру, олардың саны, өлшемдері және көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша) талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі.

      2-41. Ашылу бағыты нормаланбайтын мынадай:

      1) Ф1.3 және Ф1.4 сыныпты үй-жайлардың;

      2) А және Б үй-жайларынан басқа, бір мезгілде 15-тен аспайтын адам болатын үй-жайлардың;

      3) ауданы 200 м2 аспайтын қоймалардың;

      4) санитарлық тораптардың;

      5) 3-типтік баспалдақ алаңдарына шығу жолдарының есіктерінен басқа, эвакуациялау жолдарындағы есіктер ғимараттан шығу бағытына қарай ашылады.

      2-42. Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі тиектер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін жағдайларды қоспағанда, оларды ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

      2-43. Автономды қоректендірілетін және эвакуациялау жолдарында қолданылатын электр желісінен қосылатын "Шығу", "Эвакуациялық (қосалқы) шығу", "Эвакуациялық шығу есігі" деген көлемді жарықтандырылған өрт қауіпсіздігі белгілері жарық индикациясы қосылып, жарамды күйде күтіп-ұсталады.

      Эвакуациялық жарықтандыру жұмыс істейтін жарықтандырудың электрмен қоректендіргіші тоқтаған кезде автоматты қосумен қамтамасыз етіледі.

      2-44. Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын пайдалану кезінде:

      1) эвакуациялық жолдар мен шығуларды (оның ішінде өтетін жерлерді, дәліздерді, тамбурларды, галереяларды, лифт холдарын, баспалдақ алаңдарын, баспалдақ сатыларын, есіктерді, эвакуациялық люктерді) түрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықпен, өндірістік қалдықтармен, қоқыспен және басқа да заттармен үйіп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық шығу есіктерін бекітіп тастауға;

      2) шығу тамбурларында (пәтерлер мен жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) киім кептіргіштер мен ілгіштерді, гардеробтарды орналастыруға, сондай-ақ керек-жарақтар мен материалдарды (оның ішінде уақытша) сақтауға;

      3) эвакуациялау жолдарында табалдырықтарды (есіктердің ойықтарындағы табалдырықтардан басқа) орнатуға, ішкі жағынан қолмен ашу және ашық күйінде бұғаттау мүмкіндігі жоқ қозғалмалы және көтеріліп-түсірілетін есіктер мен қақпаларды, айналатын есіктер мен турникеттерді, сондай-ақ басқа (қайталайтын) эвакуациялау жолдары болмаған кезде немесе көрсетілген құрылғыларды қолмен ашуға және ашық күйінде бұғаттауға мүмкіндік беретін техникалық шешімдер болмаған кезде адамдарды еркін эвакуациялауға кедергі келтіретін басқа да құрылғыларды орнатуға жол берілмейді. Құрылғыларды автоматты немесе қашықтықтан ашу және бұғаттау тәсілін қолмен басқарылатын тәсілге қосымша қолдануға жол беріледі;

      4) отқа төзімділігі V дәрежедегі ғимараттардан басқа, эвакуациялау жолдарындағы едендерді, қабырғалар мен төбелерді өңдеу, қаптау және бояу үшін өрт қауіптілігі сыныбына сәйкес келмейтін жанғыш материалдарды қолдануға;

      5) баспалдақ алаңдарының, дәліздердің, холдар мен тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге, сондай-ақ оларды алып тастауға;

      6) түтінденбейтін баспалдақ алаңдарындағы ауа аймақтарының терезе жапқыштарын шынылауға немесе жабуға;

      7) есіктер мен фрамугаларды шынылауда қиыстырылған шыныны жай шынымен ауыстыруға жол берілмейді.

      2-45. Үй-жайдың технологиялық, көрме және басқа жабдығын орналастырған кезде жобалау нормаларына сәйкес баспалдақ алаңдарына және басқа да эвакуациялау жолдарына өтетін эвакуациялық өту жолдары қамтамасыз етіледі.

      2-46. Адамдар жаппай келетін үй-жайларда кілемдер, кілем төсемшелері және өзге де еден жабындары еденге берік бекітіледі.

      2-47. Адамдардың тұруына арналған ғимараттардың ішінде орналастырылатын газ баллон қондырғыларын орналастыру және пайдалану Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 9 қазандағы № 673 бұйрығымен бекітілген Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15986 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.

      2-48. Тұрмыстық газ аспаптарын пайдалану кезінде жиһазды және басқа жанғыш материалдарды орналастыру жақын жердегі вертикаль қабатқа дейін көлденеңінен кемінде 0,2 м және осы бұйымдарға жақын жерде ілінген көлденең қабаттың үстіне дейін тігінен кемінде 0,7 м қашықтықта жүзеге асырылады.

      2-49. Тұрмыстық газ аспаптарын (оның ішінде асхана плиталарын, су жылытатын қазандарды, газ мұнараларын) газбен жабдықтауға арналған газ баллондары (жұмыс және қосалқы) ғимараттардан тыс жапсарлас салынған үйлерде немесе ғимаратқа, цокольдік және жертөле қабаттарына кіретін жерлерден кемінде 5 м қашықтықтағы қабырғаның тұйық аралық қабырғасында жанбайтын материалдардан жасалған шкафтарда орналастырылады.

      Газ баллондарына арналған жапсарлас салынған құрылыстар мен шкафтар құлыпталады және желдету үшін жалюзимен, сондай-ақ "Отқа қауіпті. Газы бар баллондар" деген ескерту жазуымен қамтамасыз етіледі.

      2-50. Ғимараттар мен құрылыстардағы қоқыс өткізгіштер жобада көзделген клапандармен қамтамасыз етіледі. Клапандар жабық күйде болады, жарамды етіп күтіп-ұсталады және ысырмасында нығыздағышпен қамтамасыз етіледі.

      2-51. Қоқыс жинағыштар камераларының есіктері үнемі құлыптаулы ұсталады.

      2-52. Ғимараттар мен жерүсті құрылыстарындағы лифтілер мен көтергіштер (өрт лифтілерін қоспағанда) өрт шыққан кезде негізгі отырғызу қабатына автоматты түрде түсіріледі, ал жерасты құрылыстарында – жоғарғы қабатқа көтеріледі және тоқтан ажыратылады.

      2-53. Эскалаторлардың (траволаторлардың) жетектері өрт шыққан кезде автоматты түрде ажыратылады.

      2-54. Ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар жобада көзделген найзағайдан қорғаудың жарамды құрылғыларымен жабдықталады.

      2-55. Найзағайдың және статикалық электр зарядтарының қайталайтын көріністерінен қорғау үшін технологиялық аппараттардың барлық металл конструкцияларында, резервуарларда, газ өткізгіштерде, мұнай өткізгіштерде, мұнай өнімдерін өткізгіштерде және тез тұтанатын немесе жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш газдар айналатын, сақталатын немесе қайта өңделетін ғимараттардың ішінде және ашық кеңістікте орналасқан басқа да құрылғыларда қорғаныш жерге тұйықтағыш көзделеді.

      2-56. Персоналды электр тогымен жарақаттанудан қорғауға арналған жерге тұйықтау құрылғыларын немесе найзағайдан қорғағышты статикалық электр зарядтарын бұру үшін пайдалануға жол беріледі.

      2-57. Ғимараттарда, құрылыстарда орналастырылған технологиялық жабдық пен құбыржолдар, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар мен эстакадалар № 230 бұйрықтың талаптарына сәйкес қорғаныш жерге тұйықтағышпен қамтамасыз етіледі.

      Ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық құбыржолдарын жерге тұйықтайтын (нөлдейтін) өткізгіштер ретінде пайдалануға жол берілмейді.

      2-58. Металл эстакадалар және оларға төселген металл құбыржолдар эстакаданың басында және соңында, сондай-ақ олардың ұзындығы бойымен кемінде 300 м сайын өзара және қорғаныш жерге тұйықтау құрылғыларымен жалғанады.

      2-59. Ток бұрғыштар өзара, жерге тұйықтағыш құрылғылармен және технологиялық аппараттармен дәнекерлеу арқылы жалғанады.

      2-60. Технологиялық процестерінде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш бу мен газдар айналатын өнеркәсіптік кәсіпорындардың кәріз желісі гидравликалық ысырмалармен қамтамасыз етіледі. Әрбір гидравликалық ысырмадағы сұйықтық қабатының биіктігі кемінде 0,25 м етіп қабылданады. Гидравликалық ысырмалардың конструкциясы оларды мезгіл-мезгіл тазарту мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.

      2-61. Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар қолданылатын ғимараттар мен құрылыстардың нөсер, өндірістік және біріктірілген кәріз жүйелерінің құбыржолдары арқылы жалынның таралуын болдырмайтын гидравликалық ысырмалар (сифондар) үнемі жарамды күйде күтіп-ұсталады.

      Гидравликалық ысырмалары ақаулы немесе дұрыс орындалмаған кәріз жүйелерін пайдалануға жол берілмейді.

      2-62. Технологиялық процестерінде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш булар мен газдар айналатын кәсіпорындардың өндірістік және біріктірілген кәріз жүйелері бүкіл ұзындығы бойымен жабық күйде ұсталады.

      Кәріздерді байқайтын құдықтар қақпақтармен жабылады және 0,1 м қабат құм төгіледі.

      2-63. Аумағында ғимараттар, құрылыстар және (немесе) жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша АН, БН және ВН санаттарындағы сыртқы технологиялық қондырғылар орналасқан кәсіпорындардың өндірістік және біріктірілген кәріз жүйелеріне жинау кезіндегі өндірістік ағынды судың температурасы 400С-ден аспауы тиіс.

      Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды кәріз жүйелеріне (оның ішінде авария кезінде) ағызуға жол берілмейді.

      2-64. Құрылыс, күрделі жөндеу, реконструкциялау және (немесе) техникалық қайта жарақтау аяқталғаннан кейін пайдалануға берілетін объектілерде тұрмыстық және өнеркәсіптік аспаптарға жағу үшін газ өткізетін құбыржолдар өрт кезінде үй-жайдағы ортаның температурасы 100оС-ге жеткен кезде, газ өткізгішті автоматты түрде жабатын жылу сезгіш ілгекті құрылғылармен (клапандармен) жабдықталады. Көрсетілген құрылғылар (клапандар) үй-жайда барынша ықтимал биіктікте, тікелей ажырату құрылғысының, газ есептегіштің және газ өткізгіштегі басқа да арматураның алдында орнатылады.

      2-65. Жылу сезгіш ілгекті құрылғыларды (клапандарды):

      1) отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттарда, сондай-ақ газ өткізгіштері ғимараттың шегінен тыс орналасқан және газ талдағыш немесе автоматты өрт сигнализациясы іске қосылған кезде газ өткізгішті жабатын электрмагниттік клапанмен жабдықталған ғимараттарда;

      2) газ өткізгіштері электрмагниттік клапанмен жабдықталған, ал газ жағатын қондырғылары бар үй-жайлары автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен қорғалған қауіпті өндірістік объектілердің ғимараттарында орнатпауға жол беріледі.

      2-66. Газ баллондары сақталатын және пайдаланылатын ғимараттарға (оның ішінде жеке тұрғын үйлерге) немесе құрылыстарға кіретін жерде "От қаупі бар. Газы бар баллон" деген жазуы бар өрт қауіпсіздігінің ескерту белгілері орналастырылады.

      2-67. Ұйым басшысы аммиакты салқындату қондырғыларының машина және аппараттар бөлімдерінің үй-жайларын жарылыс кезінде (оның ішінде оңай тасталатын конструкцияларды, сындырылатын панельдерді, арнайы шыныларды, терезе блоктарының ашылатын фрамугаларын) қираудан қорғауға арналған құрылғылардың жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін және олардың үнемі жарамды күйде болуын қамтамасыз етеді.

      Салқындату камераларының және салқындатқыш агрегаттардың үй-жайларын тікелей мақсатынсыз пайдалануға жол берілмейді.

      2-68. Ғимараттар мен құрылыстарда адамдар жаппай келетін іс-шараларды (оның ішінде спорттық және мәдени-ойын-сауық іс-шараларын) өткізу уақытында аммиакты салқындату қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуге және оларды жөндеуге жол берілмейді.

      2-69. Салқындату камераларының өртке қарсы белдіктеріне ойықтар салуға, құбырлар өткізуге, бекіткіштер орнатуға, сондай-ақ оларды жанғыш материалдармен қаптауға жол берілмейді.

      2-70. Салқындатқыш агрегаттарды салқындату камераларының тамбурларында орналастыруға жол берілмейді.

      Тұздықпен салқындату камералары бар салқындатқыш қондырғыларды сыртқа қарай немесе басқа үй-жайлардан есіктермен бөлінген дәліз арқылы шығу жолы бар машина бөлімінде ғана орналастыруға жол беріледі.

      2-71. Пайдалану және жөндеу процесінде жобада көзделген салқындату камераларының жанбайтын жылу оқшаулағышын жанатын жылу оқшаулағышпен ауыстыруға жол берілмейді.

      2-72. Өрт сөндіру қондырғыларының қолмен қосу құрылғылары, өрт сөндіргіштердің бекіту-іске қосу құрылғысы және өрт шкафтарының есіктері пломбаланады.

      2-73. Өрт шкафтары оларда өрт краны жабдығының жинағын және өрт сөндіргіштің өрт сөндіру заты зарядының массасы кемінде 5 кг кемінде екі қол өрт сөндіргішін, сондай-ақ адамдардың жеке қорғану және құтқару құралдарын орналастыру мүмкіндігімен кез келген үш нұсқада (аспалы, жапсарлас және кіріктіріле) орнатылады.";

      мынадай мазмұндағы 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12-тармақтармен толықтырылсын:

      "6-1. Үй-жайлардағы электр қондырғылары мен электр аспаптары жұмыс уақыты (ауысымы) аяқталғаннан кейін тоқсыздандырылады.

      Авариялық жарық түсіру, өрт сөндіру және өртке қарсы сумен жабдықтау қондырғылары, өрт және күзет-өрт сигнализациясы кернеуде қосулы болады. Басқа электр қондырғылары мен электр техникалық бұйымдарды (оның ішінде тұрғын үй-жайларда), егер бұл олардың функционалдық мақсаты мен негіздеме және (немесе) пайдалану жөніндегі нұсқаулық талаптарында көзделсе, кернеуде қалдыруға жол беріледі.

      6-2. Жанғыш шатырлардың, қалқалардың, сондай-ақ жанғыш заттардың, материалдар мен бұйымдардың ашық қоймаларының (қатарлардың, шөмелелердің) үстінде электр сымдарының әуе желілерін төсеуге және пайдалануға жол берілмейді.

      6-3. Электр қозғалтқыштары, шырағдандар, өткізгіштер, тарату құрылғылары жанғыш тозаңнан айына кемінде екі рет, ал шаң көп бөлінетін үй-жайларда айына кемінде төрт рет тазартылады.

      6-4. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде:

      1) дайындаушы кәсіпорынның нұсқаулығында баяндалған қауіпсіздік талаптары бұзылған электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, өрттің шығуына (ұшқындауға, қысқа тұйықталуға, кабельдер мен сымдардың оқшаулағышының шамадан тыс қызуына, автоматты басқару, аварияға қарсы және өртке қарсы қорғау жүйелерінің істен шығуына) әкелуі мүмкін ақаулары бар электр қабылдағыштарын пайдалануға, сондай-ақ оқшаулағышы зақымданған немесе қорғағыш қасиеттері жойылған электр сымдары мен кабельдерін пайдалануға;

      2) зақымданған және бекітілмеген розеткаларды, ажыратқыштарды, басқа электр қондырғылары бұйымдарын пайдалануға;

      3) конструкциясында көзделген жылу реттегіштер болмаған немесе ақау болған кезде электр қыздырғыш аспаптарын қолдануға;

      4) электр шамдары мен шырағдандарды қағазбен, матамен және басқа жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ шырағданның конструкциясында көзделген қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары алынып қалған шырағдандарды пайдалануға;

      5) электр үтіктерді, электр плиткаларын, электр шәйнектерін және басқа электр қыздыру аспаптарын дайындаушы кәсіпорынның нұсқаулығында көзделген болса, өрттің шығу қаупін болдырмайтын арнайы тұғырықтарсыз (қоректендіру цокольдерінсіз, қыздырғыш дөңгелектерсіз) пайдалануға;

      6) барлық жарылыс-өрт қаупі және өрт қаупі бар үй-жайларда электр қыздыру аспаптарын қолдануға;

      7) стандартты емес (қолдан жасалған) электр қыздыру аспаптарын қолдануға, калибрленбеген балқығыш ендірмелерді және шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған басқа аппараттарды пайдалануға;

      8) электр қалқандарының, электр қозғалтқыштарының және іске қосу аппаратурасының жанында жанғыш (оның ішінде тез тұтанатын) заттар мен материалдарды орналастыруға (жинауға);

      9) жарылыс қаупі және өрт қаупі бар аймақтарда дайындаушы зауыттың жарылыстан және (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрінің белгіленімі жоқ электр жабдығын қолдануға;

      10) электр сымдары мен кабельдерінің жалғамалары мен ұштарын оқшаулаусыз қалдыруға жол берілмейді.

      6-5. Стационарлық жабдықтың, күштік және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулағышының кернеуін сынау және өлшеу пайдалануға беру кезінде, одан әрі график бойынша, бірақ үш жылда кемінде бір рет жүргізіледі. Өлшеулердің нәтижелері актімен (хаттамамен) ресімделеді.

      6-6. Софиттерді орнату және пайдалану кезінде бекіткіш конструкциялар мен жарық ұстайтын және шағылыстыратын экрандар ретінде жанғыш материалдарды пайдалануға жол берілмейді.

      Прожекторлар мен софиттер жанғыш конструкциялар мен материалдардан кемінде 0,5 м, ал линзалық прожекторлар кемінде 2 м қашықтықта орналастырылады.

      Прожекторлар мен софиттерге арналған жарық сүзгіштер жанбайтын материалдардан дайындалады.

      6-7. Жабық тарату құрылғыларының үй-жайлары мен дәліздерінде сақтауға арналған үй-жайларды орналастыруға, сондай-ақ электр техникалық жабдықты, қосалқы бөлшектерді, жанғыш сұйықтықтары бар сыйымдылықтарды және әртүрлі газдары бар баллондарды сақтауға жол берілмейді.

      6-8. Кабельдік құрылыстардың секциялық қалқаларының есіктері өздігінен жабылатындай, ғимараттан эвакуациялау жолына қарай ашылатындай етіп көзделеді және ысырмаларында нығыздағыштармен қамтамасыз етіледі.

      Кабельдік құрылыстарды пайдалану кезінде көрсетілген есіктер жабық күйінде болады және бекітіледі.

      Кабельдік үй-жайлардың желдету жағдайы бойынша егер өздігінен жабылатын есіктердің жабылуы үшін өрт кезінде құрылыстың тиісті бөлігінде өрт сигнализациясы импульсінен іске қосылатын автоматты құрылғылар қолданылатын болса, оларды ашық күйінде бекітуге жол беріледі.

      6-9. Металл қораптарға төселген кабель желілері жанбайтын материалдармен нығыздалады, ал қораптың өзі мынадай жерлерде:

      1) басқа кабельдік құрылыстарға кіретін жерде;

      2) кабельдік қораптардың көлденең учаскелерінде әрбір 30 м сайын, сондай-ақ электр кабельдері бар басқа қораптарға тармақтарында;

      3) кабельдік қораптардың тік учаскелерінде әрбір 20 м сайын отқа төзімділік шегі кемінде EI 45 қалқалармен бөлінеді.

      Қалқалар арқылы өткен кезде жабындардың әрбір белгісінде осындай отқа төзімді нығыздағыштар қосымша жасалады.

      Металл қораптарға төселген кабель желілерінің нығыздалған жерлері қораптардың сыртқы қабырғаларында қызыл жолақтармен белгіленеді. Қажет болған жағдайларда, қосымша түсіндірме жазбалар орындалады.

      6-10. Төселетін кабельдер және металл қабаттардың металл қабықтарын қорғау үшін қолданылатын тоттануға қарсы жабындар жанбайтындай етіп көзделеді.

      6-11. Май толтырылған кабельдерге май беруді (сіңіруді) қамтамасыз ететін құрылғылардың үй-жайларында осы қондырғыға қатысы жоқ жанғыш материалдар мен бұйымдарды сақтауға жол берілмейді.

      6-12. Электр қондырғылар мен тұрмыстық электр аспаптарының ақаулары (кабельдер мен сымдардың оқшаулағышының шамадан тыс қызуы немесе зақымдануы, түтін шығуы, ұшқындауы) анықталған кезде олар дереу токтан ажыратылады. Оларды тек ақаулар жойылғаннан кейін ғана қайта қосуға жол беріледі.";

      мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:

      "14-1. Жылыту пештері мен жүйелерінің түтін құбырлары, мұржалары және басқа элементтері тікелей жылу беру маусымының алдында, сондай-ақ жылу беру маусымы ішінде кемінде:

      1) үш айда бір рет – жылыту пештері үшін;

      2) екі айда бір рет – үздіксіз от жағылатын пештер мен ошақтар үшін тазартылады.

      Түтін арналары өтетін шатырларда барлық түтін құбырлары мен қабырғалары әктеледі.

      Асхана плиталары және үздіксіз (ұзақ мерзімді) от жағылатын басқа да пештер айына кемінде бір рет тазартылып тұрады.";

      мынадай мазмұндағы 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9, 17-10, 17-11, 17-12, 17-13, 17-14, 17-15, 17-16, 17-17, 17-18, 17-19, 17-20-тармақтармен толықтырылсын:

      "17-1. Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппараттар авариялық төгілу кезінде отын багындағы бүкіл отын мөлшері сиятын металл науаға орнатылады. Көрсетілген науаға құм немесе басқа да жанбайтын адсорбент толтырылады.

      17-2. Тұрғын үй-жайларда тұтану температурасы 61oС-ден төмен сұйық отынмен жұмыс істейтін жылу беру аппараттарын, сондай-ақ жылу беру жүйелерінде жылу тасымалдағыш ретінде ыстық сұйықтықтарды пайдалануға жол берілмейді.

      17-3. Сұйық, қатты және газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін жылу беру аппараттары ақаусыз есіктермен және жанғыш конструкциялардан нормаларда белгіленген өртке қарсы бөлгіштермен (жылжытқыштармен) қамтамасыз етіледі.

      Жылыту қазандықтары мен жылу беру қондырғыларының әрбір форсункасының жанындағы отын құбырында кемінде екі вентиль орнатылады: біреуі – пештің оттығының жанында, екіншісі – отын салынған сыйымдылықтың жанында.

      17-4. Елді мекендерде ұйымдарды және тұрғын үйлерді жылытуға арналған орталық қазандықтарды пайдалану кезінде:

      1) сұйық отынды осы мақсаттарға арналмаған үй-жайларда сақтауға;

      2) жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда көзделмеген жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ тәрізді) отын ретінде қолдануға;

      3) отын беру жүйелерінен сұйық отын аққан немесе газ шыққан кезде жылу бөлу қондырғыларын пайдалануға;

      4) оттықтарды алдын ала үрлемей қондырғыны жағуға және форсункалар немесе газ жанарғылары жанбаған кезде отын беруге;

      5) жылу беру қондырғылары конструкциясында көзделген бақылау және реттеу аспаптары болмаған, бұзылған немесе ажыратылған кезде жұмыс істеуге;

      6) жанғыш материалдарды қазандықтарда немесе бу өткізгіштерде кептіруге жол берілмейді.

      17-5. Пешпен жылытуды пайдалану кезінде:

      1) от жанып жатқан пешті қараусыз қалдыруға, сондай-ақ оларды қадағалауды балаларға тапсыруға;

      2) жағу үшін дайындалған отынды, сондай-ақ басқа да жанғыш заттар мен материалдарды пештің алдындағы табаққа орналастыруға;

      3) қатты отын жағылатын пештерді жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдануға;

      4) көмірге, коксқа және газға арналмаған пештерді осы отын түрлерімен жағуға;

      5) үй-жайларда жиналыстар мен басқа да көпшілік іс-шаралар өткізу уақытында пештерді жағуға;

      6) пештерді шамадан тыс қыздыруға;

      7) жанғыш заттар мен материалдарды (аяқ киімді, киімді, ағашты) пештер мен түтіндіктердің бетінен 0,5 м кем қашықтықта кептіруге;

      8) ысырмаларды (жаппаларды) жобалау нормаларында көзделген ойықтарсыз қолдануға;

      9) желдету және газ арналарын түтіндіктер ретінде қолдануға;

      10) ақаулары, сызаттары мен саңылаулары бар пештерді жағуға жол берілмейді.

      17-6. Құрамында қыздырылған және бықсыған материалдар бар күл мен шлак оттықтан шығарылғаннан кейін өрттің шығу мүмкіндігін болдырмайтын, осы үшін арнайы бөлінген жерге шығарылады және оларға су құйылады.

      17-7. Жанғыш заттарды, материалдарды, бұйымдар мен жабдықты пештердің оттықтарының саңылауларына дейін кемінде 1,25 м және пештердің басқа қыздырылатын бөліктеріне дейін кемінде 0,7 м қашықтықта орналастыруға жол берілмейді.

      17-8. Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандық қондырғыларының түтін құбырлары ұшқын сөндіргіштермен жабдықталады және осы бөлімнің талаптарына сәйкес күйеден тазартылады.

      17-9. Отын (көмір) осы үшін арнайы бейімделген үй-жайларда немесе жанатын құрылыстардан 8 м алшақ орналасқан, арнайы бөлінген алаңдарда сақталады.

      17-10. Зауытта дайындалған пештерді өнеркәсіптік кәсіпорындардың жатақханаларының, әкімшілік, қоғамдық және тұрмыстық ғимараттарының үй-жайларында, тұрғын үйлерде орнатқан кезде осы өнім түрлерін өндіруші кәсіпорындардың нұсқаулығының талаптары, сондай-ақ жылу беру жүйелеріне қойылатын жобалау нормаларының талаптары орындалады.

      17-11. Уақытша металл пештерді орнату кезінде мынадай өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі:

      1) металл пештер биіктігі кемінде 0,2 м табандармен қамтамасыз етіледі;

      2) металл пештер кемінде мынадай қашықтықта орнатылады:

      ағаш конструкциялардан, жиһаздан, тауарлардан, стеллаждардан, сөрелерден, сатушы үстелдерінен және басқа жабдықтардан – 1 м;

      жанудан қорғалған конструкциялардан – 0,7 м;

      оттық саңылауларынан бастап ағаш конструкциялар мен басқа жабдықтарға дейін – 1,25 м.

      17-12. Металл мұржа терезе арқылы шығарылған кезде оған бөлгішті алмастыратын, мөлшері мұржаның үш диаметрінен кем болмайтын жабындық темірден жасалған қабат қойылады.

      Мұржаның ұшы ғимарат қабырғасының сыртынан кемінде 0,7 м орнатылады, биіктігі 0,5 м келтеқұбырмен жоғары қарай бағытталады.

      Жоғарғы қабаттың терезесінен шығарылған келтеқұбыр ернеуден кемінде 1 м шығып тұрады. Келтеқұбырға қақпақ орнатылады.

      17-13. Желдету камералары, циклондар, сүзгілер, ауа өткізгіштер жанғыш шаңдардан, өндіріс қалдықтарынан және май тұнбаларынан тазартылады.

      Тазарту кезеңділігі ерікті нысанда тиісті акт жасала отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 758 бұйрығымен бекітілген "Желдету мен ауаны баптау жүйелеріне, оларды тазалау мен дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12846 болып тіркелген) белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады.

      7-14. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде:

      1) желдету камераларының есіктерін ашық қалдыруға;

      2) сору арналарын, саңылаулар мен торларды жабуға;

      3) ауа өткізгіштерге газбен жылыту аспаптарын қосуға;

      4) ауа өткізгіштерде жиналған май тұнбаларын, тозаңды немесе басқа жанғыш заттарды жағуға жол берілмейді.

      17-15. Гидравликалық, құрғақ сүзгілер, тозаң ұстайтын және желдету (аспирациялау) жүйелерінің басқа құрылғылары ақау болған және ажыратылған кезде жарылыс қаупі және өрт қаупі бар өндірісі (қондырғылары) бар үй-жайларда технологиялық жабдықтың жұмыс істеуіне жол берілмейді.

      17-16. Жанғыш тозаңды, талшықты және қатты қоспалары бар басқа қалдықтарды кетіретін желдеткіштерге қатты заттардың түсіп кетуіне жол бермеу үшін олардың алдына – тас тұтқыштар, ал металл заттарды алып тастау үшін магниттік сепараторлар орнатылады.

      17-17. Пневматикалық көліктің құбыржолдарында және жергілікті сору жүйелерінің ауа өткізгіштерінде кезеңдік қарап-тексеру, тексеру және өрт шыққан жағдайда оны сөндіру үшін тығыз жабылатын люктер көзделеді.

      17-18. Байқап-қарау люктері бір-бірінен, сондай-ақ үштіктерде, бұрылыстарда, құбыржолдардың қабырғалар мен аражабындар арқылы өтетін жерлерінде 15 метрден аспайтындай етіп орналастырылады.

      17-19. Машиналар мен агрегаттардың тозаңсыздандыру құрылғыларынан шығарылатын ауаны тазартуға арналған сүзгілер оқшауланған үй-жайларда орнатылады.

      17-20. Жабдықтан шығарылатын тозаңды ауа қайта айналдыру кезінде сүзгілердің көмегімен екі сатылы тазартуға түседі.";

      мынадай мазмұндағы 19-1, 19-2, 19-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "19-1. Түтін арнасының конструкциясында оларды ауық-ауық күйеден тазарту үшін технологиялық ойықтар көзделеді.

      19-2. Қатты отынмен жұмыс істейтін жылу бөлу аппараттары оттығының есігі астындағы жанғыш материалдардан жасалған еден оттық алдындағы металл қабатпен қорғалады, оның ұзын жағы пештің бойымен орналасады, ойықтарсыз өлшемі кемінде 0,5 х 0,7 м болады.

      19-3. Жылу беру аппараттарының күл алғыштарын еден аралық кеңістікпен біріктіруге жол берілмейді.

      Жылу беру аппараттарының күл алғыштарын жертөле және цокольдік үй-жайлармен жанбайтын материалдардан жасалған арналардың көмегімен ғана қосуға жол беріледі.";

      мынадай мазмұндағы 20-1, 20-2, 20-3, 20-4-тармақтармен толықтырылсын:

      "20-1. Әртүрлі мақсаттағы желдету жүйелерінің ауа өткізгіштерінің және ағынды-сорғы түтіннен желдету жүйелерінің және транзиттік арналарының (оның ішінде ауа өткізгіштердің, коллекторлардың, шахталардың) конструкциялары жанбайтын материалдардан отқа төзімді болып жасалады.

      20-2. Қоршайтын құрылыс конструкцияларының желдету жүйелерінің отқа төзімді арналарымен және тіреулер (аспалар) конструкцияларымен қиысатын тораптары осындай арналар үшін қажетті шектерден кем болмайтын отқа төзімділік шегімен жасалады. Отқа төзімі ауа өткізгіштер конструкцияларының алмалы-салмалы жалғамаларын (оның ішінде фланецті) тығыздау үшін жанбайтын материалдарды ғана қолдануға жол беріледі.

      20-3. Өртке қарсы қалыпты ашылатын клапандар автоматты және қашықтықтан басқарылатын жетектермен жабдықталады. Жылу сезгіш элементтерді осындай жетектердің құрамында тек қайталанатындар ретінде ғана пайдалану көзделеді.

      Өртке қарсы қалыпты жабылатын және мұржа клапандары үшін жылу сезгіш элементтері бар жетектерді қолдануға жол берілмейді.

      Түтін-газ өткізуге ең төменгі қажетті кедергі әртүрлі типтердегі өртке қарсы және мұржа клапандары конструкцияларының бір-біріне тығыз жанасуымен қамтамасыз етіледі.

      20-4. Желдету, ауа баптау және түтіннен қорғау жүйелері параметрлерінің нақты мәндері (оның ішінде отқа төзімділік және түтін-газ өткізу кедергілерінің шектері) сынақ нәтижелері бойынша белгіленеді.";

      мынадай мазмұндағы 21-1-тармақпен толықтырылсын:

      "21-1. Жылу беру аппараттарының жану өнімдері ғимараттар мен құрылыстардан осы мақсаттар үшін арнайы тағайындалған түтін арналары арқылы шығарылады. Түтін арналары ретінде желдету жүйесінің ауа өткізгіштерін пайдалануға жол берілмейді.";

      2-бөлімнің "Саяжай кооперативтерiн, бау-бақша серiктестiктерiн, ауылдық елдi мекендердiң аумақтарын ұстау тәртiбi" деген тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Саяжай кооперативтерiн, бау-бақша серiктестiктерiн, елдi мекендердiң аумақтарын ұстау тәртiбi";

      мынадай мазмұндағы 53-1, 53-2, 53-3, 53-4, 53-5, 53-6, 53-7, 53-8, 53-9, 53-10, 53-11, 53-12-тармақтармен толықтырылсын:

      "53-1. Аумағында өртке қарсы қызмет бөлімшелері орналастырылмаған ауылдық жерлердегі елді мекендерде, бау-бақша серіктестіктерінде, саяжай бірлестіктерінде (серіктестіктерде, тұтыну кооперативтерінде, коммерциялық емес серіктестіктерде) жергілікті атқарушы органдар немесе азаматтардың көрсетілген коммерциялық емес бірлестіктерінің басқармалары осы үшін арнайы бөлінген жерде немесе ерікті өрт сөндіру құрамалары мүшелерінің жеке тұрғын үйлерінде (аула ішіндегі құрылыстарда) өрт сөндіру кезінде қолданылатын түтіктер мен оқпандардың жинағы бар өрт сөндіру мотопомпаларын, бастапқы өрт сөндіру құралдарын, механикаландырылмаған аспапты және өрт сөндіру құрал-сайманын сату және сақтау ұйымдастырылады.

      Түтіктер мен оқпандардың қажетті жиынтығы бар өрт сөндіру мотопомпаларын өрт орнына жеткізуге жауапты адамдар тағайындалады.

      Көрсетілген елді мекендер үй-жайлардың (учаскелердің) мынадай санының есебінен өрт сөндіру мотопомпаларымен қамтамасыз етіледі:

      1) 300-ден аспайтын – тасымалданатын бір өрт сөндіру мотопомпасы;

      2) 300-ден бастап 1 мыңға дейін – тіркемелі бір өрт сөндіру мотопомпасы;

      3) 1 мыңнан артық – кемінде екі тіркемелі өрт сөндіру мотопомпасы.

      53-2. Ауылдық елді мекендердің, бау-бақша серіктестіктерінің, саяжай кооперативтерінің, блок-контейнерлік ғимараттардың аумақтарында жергілікті атқарушы органдар және азаматтар бірлестіктерінің басқармалары өрт туралы адамдарды құлақтандыру үшін тиісінше дыбыстық сигнализация құралдарын орнатады, өрт сөндіру мақсаттары үшін су қорын сақтайды, сондай-ақ өртке қарсы қызмет бөлімшелерін шақыру тәртібін белгілейді.

      53-3. Жазғы кезеңде ауылдық елді мекендерде, бау-бақша серіктестіктерінде, саяжай кооперативтерінде және кәсіпорындарда жергілікті атқарушы органдар, бау-бақша серіктестіктерінің, саяжай кооперативтерінің басқармалары, кәсіпорындардың басшылары тиісінше айрықша өртке қарсы режимді белгілейді және өрттің шығу қауіптілігін төмендету бойынша қосымша шараларды қабылдайды, өрт қаупі бар жұмыстарды жүргізу, алау жағу, автомотокөліктің орман алқаптарына кіруі бойынша шектеулер енгізеді, халықтың және ерікті өрт сөндіру құралымдары мүшелерінің күштерімен бастапқы өрт сөндіру құралдарымен елді мекендердің аумақтарын және олармен іргелес орман (дала) алқаптарын патрульдеуді, сондай-ақ өрт сөндіру мақсаттары үшін бейімделген техниканы ықтимал пайдалануға дайындықты ұйымдастырады.

      53-4. Өртке қарсы үзіктер шектеріндегі елді мекендер мен ұйымдардың аймақтары жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, ыдыстан, құрғақ шөптен және басқа да жанғыш материалдардан уақтылы тазартылады.

      Шипажайлардың, демалыс үйлерінің және басқа да сауықтыру мекемелерінің (оның ішінде жазғы балалар саябақтарының, балалардың сауықтыру лагерьлерінің) аумақтары ғимараттардың (құрылыстардың) қабырғаларынан 15 м қашықтықта жанғыш шөгінділерден (құрғақ шөптен, мамықтан, жапырақтардан) тазартылады.

      Өртке қарсы үзіктер шектерінде жанғыш материалдарды жинап қоюға, көлік тұрағына, ғимараттар мен құрылыстарды, оның ішінде уақытша құрылыстарды салуға (орнатуға) жол берілмейді.

      53-5. Ғимараттарға, құрылыстарға, ашық қоймаларға, сыртқы өрт сөндіру сатыларына және өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне апаратын жолдар, өтетін жерлер мен кіреберістер жарамды күйде және өрт сөндіру техникасының өтуі үшін қолжетімді етіп ұсталады, ал қыста қардан тазартылады. Ортақ кеңістікпен (ауламен) біріктірілген тұрғын үйлер топтарының аумағына өту жолында шлагбаумдарды орнату кезінде персоналдың тәулік бойы кезекшілігімен тұрақты бекет ұйымдастырылады және шлагбаумдар оларды қолмен ашуға арналған құрылғымен қамтамасыз етіледі.

      Жолдар мен өтетін жерлерді пайдалануға жауапты ұйым жөндеуге байланысты немесе өрт техникасының өтуіне кедергі келтіретін басқа себептер бойынша олардың жабылатындығы туралы шығу ауданында осы жолдар мен өтетін жерлер бар мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына уақтылы хабарлайды.

      Жолдар жабылған кезеңде тиісті орындарда айналып өту бағытын нұсқағыштар орнатылады немесе жолдардың немесе өтетін жерлердің жөнделетін учаскелері арқылы өткелдер салынады.

      53-6. Ғимараттар мен құрылыстарға өтетін жолдарда және кіреберістерде өрт техникасының өтуіне кедергі келтіретін автокөлік тұрағына және оны қоюға, сондай-ақ өрт гидранттары құдықтарының қақпақтарында автокөлік тұрағына және оны қоюға жол берілмейді.

      53-7. Аумақтардың, ғимараттар мен құрылыстардың жарылыс-өрт қаупі бар учаскелерінде ашық отты қолдануға және темекі шегуге жол берілмейді. Жарылыс-өрт қаупі бар объектілердің санатына жатпайтын аумақта, ғимараттар мен құрылыстарда темекі шегу үшін арнайы бөлінген орындар анықталады, олар "Темекі шегуге арналған орын" деген өрт қауіпсіздігі белгілерімен белгіленеді және өрт сөндіргішпен (көлемі кемінде 5 кг) және жанбайтын материалдардан жасалған қоқыс жәшігімен жабдықталады.

      Өрт қауіпсіздігі белгілерін түрлі-түсті түспен бейнелеу және оларды орналастыру (орнату) орындары "Сигналдық түстер, қауіпсіздік белгілері және сигналдық белгілеулер. Жалпы техникалық шарттар мен қолдану тәртібі" ҚР СТ Р МемСТ 12.4.026 және "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасы. Негізгі түрлері. Орналастыру және қызмет көрсету" ҚР СТ 1174 талаптарына сәйкес көзделеді.

      53-8. Елді мекендер мен ұйымдардың аумағы тәуліктің қараңғы уақытында өрт гидранттарын, сыртқы өрт сатыларын және өрт сөндіру керек-жарақтарының орналасқан орнын, өрт су қоймаларының пирстарына, ғимараттар мен құрылыстарға кіретін кіреберістерді тез табу үшін сыртқы жарықтандырумен қамтамасыз етіледі.

      Өрт қауіпсіздігі белгілерін түрлі-түсті түспен бейнелеу және оларды орналастыру (орнату) орындары "Сигналдық түстер, қауіпсіздік белгілері және сигналдық белгілеулер. Жалпы техникалық шарттар мен қолдану тәртібі" ҚР СТ Р МемСТ 12.4.026 және "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасы. Негізгі түрлері. Орналастыру және қызмет көрсету" ҚР СТ 1174 талаптарына сәйкес көзделеді.

      53-9. Ұйымдардың аумағында теміржол өткелдері тәуліктің кез келген уақытында өрт сөндіру автомобильдерінің теміржол төсемін кедергісіз кесіп өтуін қамтамасыз етеді.

      53-10. Елді мекендердің (өнеркәсіптік кәсіпорындардың шектерінен тыс), бау-бақша серіктестіктерінің және саяжай кооперативтерінің аумағында тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтары бар ыдысты, сондай-ақ сығылған және сұйытылған газдары бар баллондарды ашық жинауға (сақтауға) жол берілмейді.

      53-11. Елді мекендер мен ұйымдардың аумағында жанғыш қалдықтардың үйінділерін жасауға жол берілмейді.

      53-12. Ғимараттар мен құрылыстардың арасындағы өртке қарсы қашықтықтарды ағаш қатарларымен, кесілетін материалдармен, басқа материалдармен және жабдықпен үйіп тастауға, материалдарды, жабдық пен ыдыстарды жинау үшін, көлік қою үшін және ғимараттар мен құрылыстарды салу (орнату) үшін қолдануға жол берілмейді.";

      мынадай мазмұндағы 71-1, 71-2, 71-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "71-1. Алау жағу, қалдықтар мен ыдыстарды өртеу ғимараттар мен құрылыстардан кемінде 50 м қашықтықта жүзеге асырылады.

      Қалдықтар мен ыдыстарды өртеу осы мақсатқа арнайы бөлінген жерлерде қызмет көрсетуші персоналдың бақылауымен жүргізіледі.

      71-2. Ормандарда орналасқан шипажайлардың, демалыс үйлерінің және басқа да сауықтыру мекемелерінің (оның ішінде жазғы балалар саяжайларының, балалардың сауықтыру лагерьлерінің) аумағы периметрі бойымен орман өрттері кезінде ғимараттар мен құрылыстарға өрттің таралу мүмкіндігін болдырмайтын, ені кемінде 3 м минералдандырылған қорғау жолағымен қамтамасыз етіледі.

      71-3. Орман алқаптарында орналасқан елді мекендер үшін жергілікті атқарушы органдар орман өрттері кезінде ғимараттар мен құрылыстарға өрттің таралу мүмкіндігін болдырмайтын іс-шаралар (өртке қарсы қорғау жолақтарын салу, жапырақты көшеттер отырғызу, жаз мезгілінде құрғақ өсімдіктерді және басқаларын тазалау) әзірлейді және орындайды.";

      91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "91. Мыналарға:

      1) ғимаратты жанғыш материалдармен (сабанмен, жаңқамен, қамыспен, жоңқамен) жабуға;

      2) балалар жұмыс iстейтiн ағаш ғимараттарда асханалар, кiр жуу орындарын орнатуға;

      3) отқа төзімділігі IV және V дәрежелі ғимараттар мен құрылыстарда 50-ден астам баланы орналастыруға;

      4) жазғы маусымда балалар жұмыс iстейтiн үй-жайларда пеш жағуға, керосиндi және электр қыздыру құралдарын қолдануға;

      5) отшашулар өткізуге, пиротехникалық бұйымдарды пайдалануға жол берiлмейдi.";

      мынадай мазмұндағы 94-1, 94-2, 94-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "94-1. Балалар лагерінің басшысы өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар жоспарын және лагердің (базаның) схемасын әзірлейді, онда барлық ғимараттар, адамдар тұратын жерлер (тұрғын үйлер, палаткалар және т.б.), шаруашылық мақсаттағы орындар, сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздері, автомобиль тұрақтары және т.б. көрсетіледі. Схема лагерьдің (базаның) аумағына кіретін жерде ілінеді.

      94-2. Орман алқаптарында немесе оларға тікелей жақын орналасқан балалардың жазғы демалыс орындарының аумағында өрттің таралуына кедергі келтіретін іс-шаралар (орман алқабы жағынан қоршаудан периметрі бойымен ені кемінде 4 метр минералдандырылған өртке қарсы жолақтар) көзделеді.

      94-3. Балалардың жазғы демалыс орындары мен сауықтыру лагерьлерінің аумағында палаткаларды (киіз үйлерді) орналастыру кезінде бір топтың (1 немесе 2 қатар) орналасқан аумағының ауданы 800 шаршы метрден аспайтындай етіп қабылданады. Топтардың арасындағы қашықтық кемінде 15 метр, ал палаткалар (киіз үйлер) арасында кемінде 2,5 метр етіп қабылданады.";

      мынадай мазмұндағы 98-1-тармақпен толықтырылсын:

      "98-1. Ғимараттар мен құрылыстарда көпшілік қатысатын іс-шараларды (демалыс кештерін, дискотекаларды, жаңа жылдық және басқа да қойылымдарды) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адам олардың өрт шыққан кезде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін ғана өткізуге жол беріледі.

      Тексеру нәтижелері тексеру журналына енгізіледі және оған іс-шаралар өткізу кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адам немесе объект жетекшісі қол қояды. Тексеру журналының нысанын ұйым басшысы дербес айқындайды.";

      99-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;

      112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "112. Сахналық қораптың ағаш конструкцияларына (желтартқыштарға, сахна төсемелерiне, аспалы көпiрлерге, жұмыс галереяларына) құрылыс процесінде антипирендер қанық сiңiрiледi.

      Аталған конструкциялар, сондай-ақ жанғыш декорациялар, сахналық және көрмелiк безендiрулер, көрермендер және экспозиция залдарындағы, фойелердегі, буфеттердегі перделер оттан қорғау құрамымен мезгіл-мезгіл өңделiп тұрады. Мекеме басшылары "Тоқыма материалдарының өрт қауіпсіздігі. Декоративті маталар. Тұтануға сынау әдістері және олардың жіктегіші" Р МемСТ 50810 талаптарына сәйкес тиісті сынақ хаттамасының болуын қамтамасыз етеді.";

      158, 159-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "158. Бөлiнген аумақта дүңгiршектер, сондай-ақ ауданы 35 шаршы метрге дейiн қоса алғандағы бiр қабатты павильондар топ-тобымен орналастырылады. Бiр топта отқа төзiмдiлiгі І, ІІ, ІІІ, ІІІа дәрежелі 20-дан аспайтын немесе отқа төзімділігі ІІІб, ІV, IVa және V дәрежелі 10 дүңгіршек пен павильон орналастырылады.

      Топтағы дүңгіршектер мен павильондардың арасындағы қашықтық нормаланбайды.

      Топтар 10 контейнерден 1-типтік өртке қарсы қалқалармен бөліктерге бөлінуі тиіс.

      159. Осы Қағидалардың 158-тармағында көрсетiлген топтар арасындағы, бөлек тұрған павильондар мен дүңгiршектер арасындағы қашықтық, сондай-ақ топтардан және бөлек тұрған павильондар мен дүңгiршектерден бастап басқа ғимараттар мен құрылыстарға дейінгі қашықтық осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес қабылданады.";

      160-тармақ алып тасталсын;

      163-тармақ алып тасталсын;

      286-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 1098-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1098-1. Гараждар, бокстар және көлік құралдарын (жеке құралдардан басқа) ашық сақтау алаңшалары автотехниканы орналастыру схемаларымен жарақталады.";

      мынадай мазмұндағы 1099-1, 1099-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "1099-1. Сығымдалған табиғи газбен және сұйытылған мұнай газымен жұмыс істейтін қозғалтқыштары бар автомобильдерді басқа мақсаттағы ғимараттарға кіріктірілген және оларға жапсарлас, сондай-ақ жер деңгейінен төмен орналасқан жабық типтегі автотұрақтарға қоюға жол берілмейді.

      1099-2. Паркингтерде (жабық үлгідегі автотұрақтарда) үй-жайларды 1-типтік тұйық өртке қарсы қалқалармен бөлген жағдайда өзге функционалдық мақсаттағы үй-жайларды (автожуу орындарынан, шаруашылық қоймаларынан, клиенттердің багажына арналған қоймалардан басқа) орнатуға және/немесе орналастыруға жол беріледі.

      Жарылыс қаупі бар заттар мен материалдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, майларды, жанғыш газдары бар баллондарды, қысымдағы баллондарды шаруашылық қоймаларында және клиенттердің багажына арналған қоймаларда сақтауға жол берілмейді.";

      1453-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 13-бөліммен толықтырылсын:

      "13-бөлім. Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін ұстау тәртібі

      1619. Өртке қарсы табиғи және жасанды сумен жабдықтау көздері (оның ішінде өртке қарсы су құбыры, өрт сөндіру су қоймалары, өрт сөндіру мақсатына арналған суды сақтау сыйымдылықтары), сондай-ақ суды жинау үшін оларға кіреберістер тұрақты жарамды күйде күтіп-ұсталады.

      1620. Өртке қарсы су құбыры желілерінің, өрт гидранттары мен өрт крандарының су жіберуі мен жұмыс қабілеттілігі жылына кемінде екі рет (көктемде және күзде) тексеріледі.

      1621. Өрт гидранттары жарамды күйде ұсталады, ал қысқы уақытта жылы оралады және қар мен мұздан тазартылады.

      1622. Өрт техникасының өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне жолдар мен кіреберістер арқылы өтуі жылдың кез келген мезгілінде қамтамасыз етіледі.

      1623. Су құбыры желісінің учаскелері сөніп қалған, гидранттар бұзылған немесе желідегі қысым қажетті мөлшерден төмен азайған кезде су арнасының (елді мекендердің су құбыры желілері бойынша) диспетчері немесе өртке қарсы сумен жабдықтау үшін жауапты ұйымның (ұйымның немесе кәсіпорынның су құбыры желілері бойынша) тиісті лауазымды адамы бұл туралы мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына хабарлайды.

      1624. Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің (оның ішінде өрт гидранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының), өрт сөндіру машиналарын орнатуға арналған пирстардың орналасу орындары, өрт сөндіру машиналарын ғимараттар мен құрылыстардың өрт түтіктеріне қосу орындары, сондай-ақ қозғалысты олардың болатын жерлеріне бағыттау "Сигналдық түстер, қауіпсіздік белгілері және сигналдық белгілеулер. Жалпы техникалық шарттар мен қолдану тәртібі" ҚР СТ Р МемСТ 12.4.026 талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігі белгілерімен белгіленеді.

      Жерасты өрт гидранты орналастырылған жердің жанында "ӨГ" әріптік индексі, нұсқағыштан бастап гидрантқа дейінгі қашықтық метрдегі цифрлық мәндермен жазылған жарықтандырылған немесе флуоресцентті нұсқағыш орнатылады.

      Өрт сөндіру су қоймасында "ӨС" әріптік индексі, шаршы метрлердегі су қорының цифрлық мәндері және бір мезгілде су қоймасы алаңында қоюға болатын өрт сөндіру автомобильдерінің саны жазылған ұқсас нұсқағыш орнатылады.

      1625. Ішкі өртке қарсы су құбыры жүйелерінің өрт крандары клапаны бар бұру тетігі үй-жайдың еденінің үстінен 1,35 ± 0,15 м биіктікте болатындай етіп орнатылады, түтіктермен және оқпандармен жабдықталады және пломбаланатын өрт шкафтарына салынады. Қосарланған өрт крандарын бірінің үстінен бірін орнатуға жол беріледі, бұл ретте екінші кран еденнен кемінде 1 метр биіктікте орнатылады.

      Шкафтың есігінде "ӨК" әріптік индексі, жақын өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірі көрсетіледі.

      Өрт түтіктері құрғақ, жақсы шиыршықталып және крандар мен оқпандарға жалғанып ұсталады.

      1626. Сорғы станциясының үй-жайларында өртке қарсы сумен жабдықтаудың жалпы схемасы және сорғыларды байлау схемасы ілінеді.

      Әрбір ысырмада және өрт сорғы-көтергіште олардың мақсаты көрсетіледі.

      Сорғы-көтергіштерді қосу тәртібі техникалық нұсқаулықтарда анықталады.

      1627. Өрт сорғыларының электр қозғалтқыштарын қоректендіру кәсіпорынның электрмен жабдықтауымен үздіксіз қамтамасыз етіледі.

      1628. Сыртқы және ішкі өртке қарсы су құбырларының су өлшеу құрылғыларының суландыру желілерінде электр жетегі бар ысырмалар көзделеді, ысырмаларды ашу өрт шкафтарында орнатылған түймелерден жүргізіледі және өртке қарсы су құбырының сорғы-көтергіштері болған жағдайда, оларды іске қосуды бұғаттайды.

      Су өлшеу құрылғыларының суландыру желілерінде орнатылған электр жетегі бар ысырмалардың жұмыс қабілеттілігі жылына кемінде екі рет, ал өрт сорғылары ай сайын тексеріледі.

      1629. Объектінің аумағында немесе оған жақын жерде (200 м радиуста) табиғи немесе жасанды су көздері (өзендер, көлдер, бассейндер, градирнялар) болған кезде оларға жылдың кез келген уақытында өрт сөндіру автомобильдерін қою және су жинау үшін өлшемі кемінде 12 х 12 м қатты төсемі бар алаңдарымен (пирстарымен) кіреберістер салынады.

      1630. Жасанды су қоймаларын, су көздеріне кіреберістер мен су жинағыш құрылғыларды үнемі әзірлікте ұстауды құрылыстардың иелері қамтамасыз етеді.

      1631. Су арыны мұнаралары жылдың кез келген уақытында өрт техникасының су алуы үшін бейімделеді.

      Өрт сөндіру мақсаттарына арналған су қорын шаруашылық және өндірістік қажеттіліктер үшін пайдалануға жол берілмейді.

      1632. Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдығы (өрт гидранттары, өрт крандары, сумен және көбікпен өрт сөндіру, сондай-ақ су бүрку құбыр жүйелері) пайдалануға қабылдаудың алдында және жылына кемінде екі рет (көктемде және күзде) техникалық қарап-тексеріледі, су жіберу арқылы олардың жұмыс қабілеттілігі (су беруі) тексеріледі.

      Техникалық қарап-тексеру:

      1) механикалық зақымдардың (сызаттардың, жарықшақтардың және тағы басқаларының) бар-жоғын анықтау, лак-бояу жабынының тұтастығын айқындау мақсатында өрт кранын қарап-тексеруді;

      2) жиынтықты тексеруді;

      3) өрт түтігін кранға және оқпанға қосу сапасын және оларды алып-салудың жеңілдігін бақылауды;

      4) өрт оқпанындағы резеңке төсемшелердің және крандағы, түтіктегі және құбырдың бағанындағы жалғама бастиектердің жай-күйін тексеруді;

      5) кранның су беруіне гидравликалық сынақтарды жүргізуді және (немесе) құбырларға су беруді;

      6) қысымды жоғарылататын сорғыны қосатын және (немесе) сыртқы және ішкі өртке қарсы су құбырының жиекті желісіндегі электр ысырмасын ашатын түйменің жарамдылығын тексеруді;

      7) өрт сөндіру түтігінің оралуын;

      8) өрт кранының пломбалануын қамтиды.

      Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау плюс 50С-ден төмен емес температурада жүргізіледі.

      Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің су беруін техникалық қарап-тексеру және тексеру нәтижелері актімен және сынау хаттамасымен ресімделеді.

      Су өткізу желісінің су беруін тексеру актісінің, өрт гидранттарын тексеру актісінің, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмыс қабілеттілігін сынау актісінің, су беруді сынау хаттамасының және өрт крандары клапандарының жұмыс қабілеттілігін сынау хаттамасының нысандары осы Қағидаларға 8-қосымшада келтірілген.";

      осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес 1-1-қосымшамен толықтырылсын;

      осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес 1-2-қосымшамен толықтырылсын;

      осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес 1-3-қосымшамен толықтырылсын;

      осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес 1-4-қосымшамен толықтырылсын;

      осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес 1-5-қосымшамен толықтырылсын;

      осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес 1-6-қосымшамен толықтырылсын;

      осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес 8-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 921 қаулысына
1-қосымша
  Өрт қауіпсіздігі қағидаларына
1-1-қосымша

Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарға қойылатын талаптар

      Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар осы Қағидалардың талаптары негізінде ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық процестердің, технологиялық және өндірістік жабдықтың өрт қауіптілігі ерекшелігін негізге ала отырып, әзірленеді.

      Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарда мынадай мәселелер көрсетіледі:

      1) аумақтарды, ғимараттарды, құрылыстар мен үй-жайларды, оның ішінде эвакуациялау жолдарын күтіп-ұстау тәртібі;

      2) жабдықты пайдалану және өрт қаупі бар жұмыстарды жүргізу кезінде технологиялық процестердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар;

      3) жарылыс-өрт қаупі және өрт қаупі бар заттар мен материалдарды сақтау және тасымалдау тәртібі мен нормалары;

      4) жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды қарап-тексеру және жабу тәртібі;

      5) темекі шегуге, ашық отты қолдануға және от және өзге де өрт қаупі бар жұмыстарды жүргізуге арналған орындарды орналастыру;

      6) жанғыш заттар мен материалдарды жинау, сақтау және жою, арнайы киім-кешекті ұстау және сақтау тәртібі;

      7) үй-жайларда бір мезгілде болатын шикізат, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің рұқсат етілген мөлшері;

      8) ауытқуы өрттің немесе жарылыстың шығуына әкелуі мүмкін бақылау-өлшеу аспаптарының шекті көрсеткіштері (манометрлер, термометрлер).

      Персоналдың өрт кезіндегі міндеттері мен іс-әрекеттері:

      1) өртке қарсы қызмет бөліністерін шақыру;

      2) технологиялық құрал-жабдықты авариялық тоқтату;

      3) желдеткіш пен электр жабдығын ажырату;

      4) өрт сөндіру құралдары мен өрт автоматикасын пайдалану;

      5) адамдарды, жанғыш заттар мен материалдық құндылықтарды эвакуациялау;

      6) кәсіпорынның барлық үй-жайларын қарап-тексеру және жарылыс-өрт қауіпсіз күйіне келтіру.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 921 қаулысына
2-қосымша
  Өрт қауіпсіздігі қағидаларына
  1-2-қосымша
  Нысан

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау
АКТІСІ

________________ қаласы

20__ж. "___"_______________

      _________________________________________________________________

      (тапсырыс беруші ұйымның атауы)

      20__ ж. "___"__________________________№ _______шешімімен тағайындалған комиссия мынадай құрамда:

      төраға – тапсырыс берушінің (бас мердігердің) өкілі ____________________

      ________________________________________________________________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Комиссия мүшелері:

      монтаждау ұйымының өкілі _________________________________________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) іске қосу-баптау ұйымының өкілі______________________________ (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      орындалған жұмыстарды тексерді және мынаны анықтады:

      1. Монтаждау-баптау (іске қосу-баптау) ұйымы ________________________

      (ұйымның атауы) әзірлеген (құрастырған) жоба бойынша

      ____________________________ (объектінің атауы) монтаждалған қондырғыны

      _________________________________ (қондырғының атауы) қабылдауға ұсынды.

      2. ________________________ монтаждау жұмыстарын (ұйымның атауы) 20 __ ж. "___"__________ бастап 20 __ ж. "___"________________ аралығында орындады.

      3. ______________________________ іске қосу-баптау жұмыстарын

      (іске қосу-баптау ұйымының атауы) 20 __ ж. "___"______________ бастап 20 __ ж. "___"_____________ аралығында орындады.

      4. Кешенді байқау процесінде анықталған ақаулар мен кемшіліктер жойылды (қажет болған кезде осы актіге қосымшада көрсету керек).

      Комиссияның қорытындысы:

      Іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, кешенді байқаудан өткен қондырғы, орындалған жұмыстардың сапасын

      _________________________________________________________________

      (өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық)

      деп бағалай отырып, 20__ ж. "___"_____________ бастап пайдалануға қабылданды деп есептелсін.

      Құжаттама актісіне қоса беріліп отырған тізбе _________________________

      Комиссия:

      Комиссия төрағасы _______________________________________ (қолы) М.О.

      Комиссия мүшелері ______________________________________ (қолдары)

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2019 жылғы 13 желтоқсандағы
  № 921 қаулысына
  3-қосымша
  Өрт қауіпсіздігі қағидаларына
  1-3-қосымша
  Нысан

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының монтаждалған аспаптары мен жабдығының ВЕДОМОСЫ

      _________________________________________________________________

      (объектінің атауы)

      _________________________________________________ жобасы бойынша

Позицияның және жобаның ерекшелігінің нөмірі

Атауы

Типі

Зауыт нөмірі

Ескертпе

      _________________________________________________________________

      (тапсырыс беруші өкілінің лауазымы,

      _______________________________________________________

      тапсырды тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ( қолы)

      _____________________________________ (монтаждау ұйымы өкілінің лауазымы,

      _______________________ қабылдады тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ( қолы)

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2019 жылғы 13 желтоқсандағы
  № 921 қаулысына
  4-қосымша
  Өрт қауіпсіздігі қағидаларына
  1-4-қосымша
  Нысан

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы

      1. Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектінің атауы мен ведомстволық бағыныстылығы (меншік нысаны)

      ________________________________________________________________

      (жүйенің түрі, іске қосу тәсілі)

      Мекенжайы, телефоны ____________________________________________

      Жүйені монтаждау күні, монтаждау ұйымының атауы __________________

      Өрт автоматикасы жүйесінің типі ____________________________________

      Жүйеге қызмет көрсететін ұйымның (қызметтің) атауы

      _________________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________________________

      2. Өрт автоматикасы жүйесінің сипаттамасы

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      (техникалық құралдардың атауы, типтері, шығарылған күні, пайдалану басталған күні, куәландырудың кезекті мерзімі және т.б.)

      3. Өрт автоматикасы жүйесінің қағидаттық немесе монтаждау схемасы.

      4. Гидравликалық және электрлік сынау нәтижелері:

Өткізілген күні

Сынау нәтижелері

Қорытынды

Қолы

      5. Кезекшілікті қабылдау-тапсыру және жүйенің техникалық жай-күйі:

Қабылдау-тапсыру күні

Кезекшілік кезеңінде жүйелердің жай-күйі

Қорғалатын объектілердің атауы және сигналдар келіп түскен жүйелердің типі

Кезекшілікті қабылдап-тапсырған адамдардың тегі, қолы

      6. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының істен шығуы мен ақаулықтарын есепке алу

Р/с №

Хабарламаның келіп түскен күні мен уақыты

Бақыланатын үй-жайдың атауы

Ақаудың сипаты

Хабарламаны қабылдаған адамның тегі мен лауазымы

Ақау жойылған күні мен уақыты

      Ескертпелер: 

      1) Ақаулардың уақтылы жойылуын талдау күн сайын жүргізіледі.

      2) Журналда істен шығудың, ақаудың, жалған іске қосулардың санын қорытындылау ай сайын жүргізіледі.

      3) Журналды жедел (кезекші) персонал жүргізеді.

      7. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеулерді есепке алу.

Р/с №

Күні

Жүйенің типі

Бақыланатын объект

Жүргізілген жұмыстардың сипаты

Жүргізілген жұмыстардың тізбесі

ТҚК жүргізген адамның лауазымы, тегі және қолы

      8. Өрт автоматикасы жүйесіне қызмет көрсетуші персоналдың білімін тексеру.

Р/с №

Тексерілушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, жұмыс өтілі

Тексеру күні

Білімін бағалау

Тексерушінің қолы

Тексерілушінің қолы

      9. Өрт автоматикасы жүйелерінің іске қосылуын (ажыратылуын) есепке алу.

Р/с №

Бақыланатын объектінің атауы

Өрт автоматикасы жүйесінің түрі мен типі

Іске қосылу (ажыратылу) күні

Іске қосылу (ажыратылу) себебі

Өрттің залалы

Іске қосылу себебі

      10. Өрт автоматикасы жүйелерімен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша техникалық және жедел персоналға нұсқаулық беру.

Р/с №

Нұсқау берілетін адамның тегі

Нұсқау берілетін адамның атқаратын лауазымы

Нұсқау берілген күн

Нұсқау берілетін адамның қолы

Нұсқау берген адамның қолы

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 921 қаулысына
5-қосымша
  Өрт қауіпсіздігі қағидаларына
1-5-қосымша
Нысан

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын куәландыру
АКТІСІ

_________________ қаласы

20__ж. "___" _________________

      Объект _________________________________________________________

      (атауы)

      Комиссия құрамы:

      Комиссия төрағасы ________________________________________________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Комиссия мүшелері _____________

      ________________________________________________________________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      _______________________________________________________________

      (қондырғының орналасу орнын көрсету)

      _______________________________________________________________

      (элементтердің атауы) ___________________________________________

      қарап-тексеру жүргізді. (қондырғының атауы)

      Жұмыстар 20__ ж. "__"_______ және "__"________ аралығында жүргізілді.

      Қарап-тексеру кезінде:

      ______________________________________________________ анықталды.

      (қондырғылардың, элементтердің жай-күйі)

      Комиссияның ұсынымдары:

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      (қолданыстағы өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын одан әрі пайдалануға болады/болмайды немесе жаңа жүйелер мен қондырғыларды монтаждауды орындау қажет; өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының жекелеген техникалық құралдарына жөндеу жүргізу қажет; келесі куәландыру мерзімін белгілеп, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануды ұзарту қажет)

      Комиссия төрағасы: _______________________________________________ (қолы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Комиссия мүшелері:

      ___________________________________________

      ___________________________________________
(қолы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 921 қаулысына
6-қосымша
  Өрт қауіпсіздігі қағидаларына
1-6-қосымша

Объектілерді бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз ету нормалары

      1. Объектіде (ғимаратта, құрылыста) өрт сөндіргіштердің типін таңдау және қажетті санын анықтау олардың өрт сөндіру қабілетіне, жанғыш материалдың түрі бойынша өрт сыныбына, қорғалатын үй-жайдың немесе технологиялық жабдықтың ерекшеліктеріне және басқа да параметрлерге (оның ішінде қорғалатын үй-жайдағы ортаның температурасына, өрт сөндіргіштен өрт сөндіргіш заттың ағынының ұзындығына, оның жұмыс істеу уақытына және өрт сөндіргіштің сыйымдылығына) байланысты жүзеге асырылады.

      2. Өрт сөндіргіштің типі (тасымалданатын немесе жылжымалы) ықтимал өрт ошағының ауданына байланысты анықталады. Қорғалатын үй-жайда құрама өрт ошақтарының шығуы ықтимал болған жағдайда өрт сөндіргіштің типін таңдаған кезде қолданылу саласы бойынша барынша әмбебап өрт сөндіргіштерге мән беріледі.

      3. Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша әртүрлі санаттағы ғимараттардың, құрылыстардың және құрылымдардың үй-жайларын қорғауға арналған өрт сөндіргіштер саны бір өрт сөндіргішпен қорғалатын шекті ауданға және осы қосымшаның 1 және 2-кестелеріне сәйкес үй-жайдың жалпы ауданына байланысты анықталады.

      4. Өрттің ықтимал ошағынан бастап өрт сөндіргіш орналасқан жерге дейінгі қашықтық:

      1) қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар үшін – 20 м;

      2) А, Б және В1-В4 санаттарындағы үй-жайлар үшін – 30 м;

      3) Г санатындағы үй-жайлар үшін – 40 м;

      4) Д санатындағы үй-жайлар үшін – 70 м аспайтындай етіп көзделеді.

      5. Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарда әр қабатта кемінде екі қол өрт сөндіргіші орналастырылады.

      6. Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша Д санатты, ауданы 100 м2 кіші үй-жайларды қол өрт сөндіргіштермен жарақтамауға болады.

      7. Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша бір санаттағы бірнеше шағын үй-жайлар болған кезде қажетті өрт сөндіргіштер саны осы қосымшаның 1 және 2-кестелері бойынша осы үй-жайлардың жиынтық ауданын есепке алып анықталады.

      8. Кәсіпорыннан қайта зарядтауға жөнелтілген өрт сөндіргіштер зарядталған өрт сөндіргіштердің тиісті санымен алмастырылады.

      9. Қымбат электронды жабдығы бар, сондай-ақ тарихи құндылыққа ие заттарды сақтауға арналған үй-жайларды (оның ішінде телефон станцияларының, музейлердің, архивтердің үй-жайларын) қорғау үшін өрт сөндіру кезінде жоғарыда аталған заттардың өрт сөндіргіш затпен зақымдану қаупін болдырмау үшін ауа-эмульсиялық және көмірқышқыл өрт сөндіргіштерді қолдануға жол беріледі.

      10. Автоматты стационарлық өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталған үй-жайлар нормативтік тиістіліктің 50 % есебінің негізінде қол өрт сөндіргіштермен қамтамасыз етіледі.

      11. Объектіде орналастырылған барлық өрт сөндіргіштер белгіленген нысандағы паспорттармен қамтамасыз етіледі.

      12. Өрт сөндіргіштер өрт кезінде адамдарды ғимараттан қауіпсіз эвакуациялауға кедергі келтірмей, көрінетін жерлерде және үй-жайдан эвакуациялық шығу жолдарының жанында еденнен 1,5 м аспайтын биіктікте орналастырылады.

      Толық массасы 15 кг кем өрт сөндіргіштер олардың үсті еденнен 1,5 м аспайтын биіктікте орналасатындай етіп орнатылады.

      Толық массасы 15 кг және одан астам тасымалданатын өрт сөндіргіштер өрт сөндіргіштің үсті 1,0 м аспайтын биіктікте орналасатындай етіп орнатылады. Абайсызда әсер етуден құлап қалмауы үшін оларды еденге міндетті бекітіп орнатуға болады.

      13. Өртке қарсы жайма, өрт сөндіруге арналған қылшық жүнді мата немесе киіз (төсеніш, жанбайтын материалдан жасалған жамылғы) қақпақты металл футлярларда сақталады және үш айда кемінде бір рет кептіріліп, тозаңнан тазартылады.

      14. Бастапқы өрт сөндіру құралдарын, механикаландырылмаған құрал-саймандар мен өрт керек-жарағын ішкі өрт сөндіру су құбырымен және автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталмаған өндірістік және қойма үй-жайларында, сондай-ақ сыртқы өртке қарсы су құбыры жоқ кәсіпорындардың (ұйымдардың) аумағында орналастыру үшін немесе осы кәсіпорындардың ғимараттары, құрылыстары және сыртқы технологиялық қондырғылары сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінен 100 м астам қашықтықта шалғай орналасқан кезде өрт қалқандары жабдықталады.

      Өрт қалқандарының қажетті саны мен олардың типі осы қосымшаның 3-кестесіне сәйкес үй-жайлардың, ғимараттардың, құрылыстардың және сыртқы технологиялық қондырғылардың жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша санатына, бір өрт қалқанының қорғайтын шекті ауданына және өрттің сыныбына байланысты анықталады.

      15. Өрт қалқандары осы қосымшаның 4-кестесіне сәйкес бастапқы өрт сөндіру құралдарымен, механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен және өрт мүлкімен жинақталады.

      16. Өрт қалқанының жанына орнатылатын су сақтауға арналған бөшкелердің көлемі кемінде 0,2 м етіп көзделеді және олардың жиынтығында шелек болады. Жәшіктер 0,5 м3, 1,0 м3 немесе 3,0 м3 көлемде көзделеді және қалақ күрекпен жабдықталады. Құм салуға арналған жәшіктердің конструкциясы құм алып шығуға қолайлы, жауын-шашынның түсуін болдырмайтындай етіп жасалады.

      17. Құм салынған жәшіктер қалқандармен бірге үй-жайларда немесе тез тұтанатын немесе жанғыш сұйықтықтардың төгілуі ықтимал ашық алаңқайларда орнатылады.

  1-кесте

      Үй-жайларды тасымалданатын өрт сөндіргіштермен жарақтау нормалары

Үй-жайлардың функционалдық мақсатының атауы және жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша өндірістік немесе қойма үй-жайының (ғимараттың, құрылыстың) санаты

Өрт сөндіргіштердің тиісті типімен қорғалатын үй-жайдың ең үлкен ауданы, м2

Өрт сыныбы

Өрт сөндіргіштердің типіне және корпусының көлеміне қарай өрт сөндіргіштердің қажетті саны

Көлемі 10 л көбікпен және сумен өрт сөндіргіштер

Көлемі л ұнтақпен өрт сөндіргіштер, (өрт сөндіргіш заттың массасы, кг)

Көлемі 3 л ауа- эмульсиялық өрт сөндіргіштер

Көлемі л көмірқышқыл мен өрт сөндіргіштер, (өрт сөндіргіш заттың массасы, кг)

2(2)

5(4)

10(9)

2(2)

3(5), 5(8)

А, Б, В1-В4 (жанғыш газдар мен сұйықтықтар)

200

A

2++

-

2+

1++

1++

-

-

B

4+

-

2+

1++

1+

-

-

C

-

-

2+

1++

-

-

-

D

-

-

2+

1++

1+

-

-

(E)

-

-

2+

1++

-

-

2++

В1-В4 (қатты жанғыш заттар мен материалдар)

400

A

2++

4+

2++

1+

1++

-

2+

D

-

-

2+

1++

1+

-

-

(E)

-

-

2++

1+

-

4+

2++

C

-

4+

2++

1+

-

-

-

Г және Д

1800

A

2++

4+

2++

1+

1++

-

-

D

-

-

2+

1++

1+

-

-

(E)

-

2+

2++

1+

-

4+

2++

Қоғамдық ғимараттар

800

A

4++

8+

4++

2+

2++

-

4+

(E)

-

-

4++

-

4+

4+

2++

Ескертпелер:
1. "++" белгісімен қорғау объектілерін жарақтауға ұсынылатын өрт сөндіргіштер, "+" белгісімен ұсынылатын өрт сөндіргіштер болмаған кезде және тиісінше негізделген кезде қолдануға рұқсат етілетін өрт сөндіргіштер, "-" белгісімен осы қорғау объектілерін жарақтау үшін рұқсат етілмейтін өрт сөндіргіштер белгіленген.
2. Әртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті зарядтармен қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) ұнтағы; В,С және (Е) кластары үшін - ВС(Е) немесе АВС (Е) және D - D.
3. D сыныпты өрттерді сөндіру үшін ауа-эмульсиямен өрт сөндіргіштердің тиісті өрт сөндіргіш заттарының зарядтарымен және тиісті таңбаланумен қамтамасыз етіледі.

  2-кесте

      Үй-жайларды жылжымалы өрт сөндіргіштермен жарақтау нормалары

Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша өндірістік немесе қойма үй-жайының (ғимараттың, құрылыстың) санаты

Өрт сөндіргіштер дің тиісті типімен қорғалатын үй-жайдың ең үлкен ауданы, м2

Өрт сыныбы

Өрт сөндіргіштердің типіне және корпусының көлеміне қарай өрт сөндіргіштердің қажетті саны

Көлемі 100 л ауа-көбікпен өрт сөндіргіштер

Көлемі 50 л ауа-эмульсиялық өрт сөндір гіштер

Көлемі 100 л ұнтақпен өрт сөндіргіштер

Көлемі л көмірқышқыл мен өрт сөндіргіштер

25

80

А, Б, В1-В4 (жанғыш газдар мен сұйықтықтар)

500

A

1++

1++

1++

-

3+

B

2+

1++

1++

-

3+

C

-

-

1++

-

3+

D

-

-

1++

-

-

(E)

-

-

1+

2+

1++

В1-В4 (қатты жанғыш заттар мен материалдар), Г

800

A

1++

1++

1++

4+

2+

B

2+

1++

1++

-

3+

C

-

-

1++

-

3+

D

-

-

1++

-

-

(E)

-

-

1+

1++

1+

Ескертпелер:
1. "++" белгісімен қорғау объектілерін жарақтауға ұсынылатын өрт сөндіргіштер, "+" белгісімен ұсынылатын өрт сөндіргіштер болмаған кезде және тиісінше негізделген кезде қолдануға рұқсат етілетін өрт сөндіргіштер, "-" белгісімен осы қорғау объектілерін жарақтау үшін рұқсат етілмейтін өрт сөндіргіштер белгіленген.
2. Әртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті зарядтармен қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) ұнтағы; В,С және (Е) сыныптары үшін - ВС(Е) немесе АВС (Е) және D - D.

  3-кесте

      Ғимараттарды, құрылыстарды және аумақтарды өрт қалқандарымен жарақтау нормалары

Үй-жайлардың функционалдық мақсатының атауы және жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлардың немесе сыртқы технологиялық қондырғылардың санаты

Бір өрт қалқанының қорғайтын шекті ауданы, м2

Өрт сыныбы

Өрт қалқанының типі

А, Б және В1-В4 (жанғыш газдар мен сұйықтықтар)

200

А
В
(Е)

ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е

В1-В4 (қатты жанғыш заттар мен материалдар)

400

А
Е

ЩП-А
ЩП-Е

Г және Д

1800

А
В
Е

ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е

Ауыл шаруашылығы дақылдарын бастапқы өңдеу бойынша кәсіпорындардың (ұйымдардың) үй-жайлары мен ашық алаңдары

1000

-

ЩП-СХ

Дәнекерлеу немесе өзге от қаупі бар жұмыстарды жүргізу кезіндегі әртүрлі мақсаттағы үй-жайлар

-

A

ЩПП

Ескертпе: 3-кестеде мынадай белгілемелер пайдаланылған:
ЩП-А – А сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны;
ЩП-В – В сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны;
ЩП-Е – Е сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны;
ЩП-СХ – ауыл шаруашылығы кәсіпорындары (ұйымдары) үшін өрт қалқаны;
ЩПП - жылжымалы өрт қалқаны.

      18. Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша АН, БН және ВН санаттарындағы үй-жайлар мен сыртқы технологиялық қондырғылар үшін жәшіктердегі құм қоры әрбір 500 м2 қорғалатын аумаққа кемінде 0,5 м3 , ал ГН және ДН санаттарындағы үй-жайлар мен сыртқы технологиялық қондырғылар үшін әр қорғалатын 1 мың м2 аумаққа кемінде 0,5 м3 етіп көзделеді.

      19. Өртке қарсы жаймалар, қылшық жүнді маталар немесе киіз ауа өтпесе жанбайтын заттар мен материалдардың өртін сөндіру үшін қолданылады.

      Өртке қарсы жаймалар, қылшық жүнді маталар немесе киіз кемінде 1х1м өлшемде көзделеді және ауданы қолданылатын жайманың ауданынан 50 % аспайтын заттар мен материалдардың өрт ошақтарын сөндіруге арналған. Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолданатын және сақтайтын орындарда жаймалардың өлшемдерін 2х1,5 м немесе 2х2 м дейін үлкейтуге жол беріледі.

  4-кесте

      Өрт қалқандарын механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен және өрт мүлкімен жинақтау нормалары

Бастапқы өрт сөндіру құралдарының, механикаландырылмаған құрал-саймандардың және мүліктің атауы

Өрт қалқанының типіне және өрт сыныбына байланысты жинақтау нормалары

ЩП-А
А сыныбы

ЩП-В
В сыныбы

ЩП-Е
Е сыныбы

ЩП-СХ

ЩПП

Өрт сөндіргіштер:
ауа-көбікпен (ОВП), көлемі 10 л

2

2

-

2

2

көлемі л, ұнтақпен (ОП), (өрт сөндіргіш құрамның массасы, кг):


10 (9)

1

1

1

1

1

5 (4)

2

2

2

2

2

көлемі л көмірқышқылмен өрт сөндіргіштер (ОУ), (өрт сөндіргіш құрамның салмағы, кг) 5 (3)

-

-

2

-

-

Сүймен

1

1

-

1

1

Ілмек

1

-

-

1

-

Шелек

2

1

-

2

1

Өртке қарсы жайма, қылшық жүнді мата немесе киіз (төсеніш, жанбайтын материалдан жасалған жабын)

-

1

1

1

1

Сүйір күрек

1

1


1

1

Жалпақ күрек

1

1

1

1

-

Айырлар

-

-

-

1

-

Су сақтауға арналған сыйымдылық, көлемі:


0,2 м3

-

-

-

1

-

0,02 м3

1

-

-

-

1

Құмы бар жәшік

-

1

1

-


Ескертпе – Әртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті зарядтармен қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) ұнтағы; В және (Е) сыныбы үшін - ВС(Е) немесе АВС (Е) ұнтақтар.

  5-кесте

      Қызмет көрсету объектілерін бастапқы өрт сөндіру құралдарымен жарақтау нормалары

Объектілер мен құрылыстардың атауы

Ауданы (м2)

Бастапқы өрт сөндіру құралдарының атауы және қажетті саны

Ұнтақпен өрт сөндіргіштер (дана)

Көмірқышқылмен (дана)

ЩП-В типті өрт қалқаны (жинақ)

Техникалық қызмет көрсету станциясы

әрбір 100

2 – "ОП-5" не 1 – "ОП-10"

1- "ОУ-2"

-

Көлік тұрақтары мен гараждар: ашық тұрақтар

әрбір 100

2 – "ОП-5" не 1 – "ОП-10"

-

1

гараждар

1 гаражға деген есеппен

1 – "ОП-2"

-

-

әкімшілік ғимарат немесе күзет үй-жайы;

100-ге дейін

2 – "ОП-5" не 1 – "ОП-10"

-

-

гараж аумағы

әрбір 100

2 – "ОП-5" не 1 – "ОП-10"

1-"ОУ-2"

1

өнімділігі тәулігіне 500 және одан астам жанармай құятын АЖҚС ("қарбалас" сағатта 135 және одан астам жанармай құю орындары)

-

4 – "ОП-5"
2 – "ОП-10"
1 – "ОП-100"

2-"ОУ-2"


өнімділігі тәулігіне 500-ден кем жанармай құятын АЖҚС ("қарбалас" сағатта 135-тен кем жанармай құю орындары)

-

2 – "ОП-5"
1 – "ОП-10"
1 – "ОП-100"

1-"ОУ-2"


оператор бөлмесі, дүкен, тамақтану пункті (АЖҚС жанындағы)

әрбір 100

1 – ОП-5

1-"ОУ-2"


жеке тұрған сауда павильондары, дүңгіршектер, қабылдау пункттері, жөндеу шеберханалары, валюта айырбастау пункттері, халық тұтынатын тауарлар сатылатын, оның ішінде көтерме базарлар мен базарлар аумағында орналасқан контейнерлер

100-ге дейін қоса
әрбір 100

1 – "ОП-5"
1 – "ОП-5"

-
-

-
-

қоғамдық, тұрғын ғимараттар мен құрылыстарға кірістірілген-жапсарлас құрылыстар: сауда, тұрмыстық қызмет көрсету, тамақтану кәсіпорындары, дене шынықтыру- сауықтыру кешендері, кітапханалар, дәріханалар, медициналық кабинеттер, кассалық есеп айырысу кәсіпорындары, көркем шеберханалары, сүт асүйлері, мұражайлар мен көрмелер

100-ге дейін

2 – "ОП-5" не 1 – "ОП-10"

-

-

әрбір 100

2 – "ОП-5" не 1 – "ОП-10"

-

-

офистер, залдар, дискотекалар, ойын мекемелері, валюта айырбастау пункттері, байланыс бөлімшелері, фотосалондар, жерлеу (рәсімдер) бюросы, кеңселер, жөндеу шеберханалары, шағын өндірістер, тир, бильярд бөлмесі, көшірме жасау-көбейту, туристік, көлік агенттіктері.

100-ге дейін қоса
әрбір 100

2 – "ОП-5" не 1 – "ОП-10"
2 – "ОП-5" не 1 – "ОП-10"

-
-

-
-

      Ескертпелер:

      1. 5-кестенің тізбесіне кірмеген объектілерге, бастапқы өрт сөндіру құралдарының қажетті саны осы Қағидаларға 1-6-қосымша талаптарының негізінде анықталады.

      2. Автокөлік құралдарына арналған өрт сөндіргіштер саны "Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 018/2011) сәйкес анықталады.

      3. Теміржол, су, теңіз және әуе көлігі үшін бастапқы өрт сөндіру құралдарының саны белгіленген тәртіппен бекітілген нормалардың талаптарына сәйкес анықталады.

      4. Ұнтақты өрт сөндіргіштерді ауа-эмульсиялық өрт сөндіргіштермен ауыстыруға болады.

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2019 жылғы 13 желтоқсандағы
  № 921 қаулысына
  7-қосымша
  Өрт қауіпсіздігі қағидаларына
  8-қосымша
  Нысан

Су өткізу желісінің су жіберуін тексеру актісі

___________________ қ.

20__ж. "___"__________

      Комиссия мынадай құрамда:

      Төрағасы _________________________________________________________

      Комиссия мүшелері ________________________________________________

      _________________________________________________________________

      орнатылған өрт гидранттары бар су өткізу желісін тексерді.

      Тексеру нәтижелері:

      Су өткізу желісінің түрі: _______; диаметрі: ____ миллиметр (бұдан әрі – мм).

      Желідегі қысым: ______ атмосфера (бұдан әрі – атм.);

      Орнатылған өрт гидранттарының өлшем-түрі___________;

      Су жіберуді тексеру тәсілі ___________________________________________

      Нақты су жіберуі: секундына _______ литр (бұдан әрі – л/с).

      Қажетті су жіберуі: __________ л/с.

      Комиссияның қорытындысы: ________________________________________

      Комиссия мүшелері: _____________________________________

      (қолы) ______________________________________ (қолы)

  Нысан

Өрт гидранттарын тексеру актісі

___________________ қ.

20__ ж. "___"____________

      Тексеру жүргізген ұйымның атауы: __________________________________

      Комиссия мынадай құрамда:

      Төрағасы ________________________________________________________

      Комиссия мүшелері _______________________________________________

      Өрт гидрантының сипаты және таңбалануы:

      әзірлеушінің атауы, мекенжайы және тауарлық белгісі __________________

      әзірлеушінің жүйесі бойынша шартты белгілемесі ______________________

      зауыт нөмірі ______________________________________________________

      өрт гидрантының биіктігі, _______________________________________ мм;

      корпустың ішкі диаметрінің шартты саңылауы, ________________________;

      шығарылған жылы ________________________________________________

      Тексеріп-қарау шарты ______________________________________________

      Өлшеу құралдары және сынау жабдығы туралы деректер: ______________

      ________________________________________________________________

      Тексеру нәтижелері:

      су өткізу құдығының люгі мен қақпағының, ниппельдің қақпақтары мен оймасының, штанганың үстіңгі шаршысының және өрт гидранты корпусының жарамдылығы

      _________________________________________________________________

      құю құрылғысының жұмысқа қабілеттілігі _____________________________

      өрт гидрантының корпусында және құдықта судың болуы _______________

      клапанның (ысырманың), сондай-ақ жұмыс қысымы кезінде қосқыштардың және тығыздамалардың герметикалығы ____________________

      өрт бағанын орнату кезіндегі өрт гидрантының жұмысқа қабілеттілігі

      __________________________________________________________________

      өрт гидрантын ашу немесе жабу шарттары ____________________________

      су өткізу желісіндегі 0,4-тен бастап 0,6-ға дейінгі МПа қысымның диапазонында су шығысы (су беру) _____________________________________

      Су беруді тексеру тәсілі ____________________________________________

      Нақты су беруі: ___________ л/с.

      Қажетті су беруі: __________ л/с.

      Комиссияның қорытындысы: ________________________________________

      Комиссия мүшелері: ______________________________________________

      (қолы)

  Нысан

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін сынау актісі

____________________ қ.

20___ ж. "___"______________

      Пайдаланушы ұйымның атауы ______________________________________

      Қызмет көрсетуші ұйымның атауы___________________________________

      _________________________________________________________________

      Сынаулар күні мен уақыты _________________________________________

      Комиссия мынадай құрамда:

      Төрағасы ________________________________________________________

      (ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Комиссия мүшелері

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ________________________________________________________________

      (ғимараттың, өрт бөлігінің атауы)

      ішкі өртке қарсы су құбырының су жіберуін сынады:

      Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері_____________________________

      _______________________________________ типті өрт кранының клапаны

      ______________________________________________ типті қол өрт оқпаны

      Өрт түтігінің ұзындығы мен диаметрі _________________________метр

      (бұдан әрі – м) , ___________ мм

      _____________________________________________________типті өрт сорғысы

      Өрт крандары жабық кездегі өрт сорғысының арыны ________________ Мпа

      Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес:

      "үстем" өрт кранының шығысы __________________________________л/с

      (жол берілетін) "үстем" өрт кранындағы қысым __________ МПа (жол берілетін)

      су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны _________ дана

      Сынау нәтижелері

      ____ сағат ___ минуттан (бұдан әрі – мин) ___ сағ ___ мин дейін шаруашылық қажеттіліктерге суды ең көп пайдаланатын тәулік кезеңінде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі

      ____________________________________ бұл кемінде (жобаның нөмірі мен атауы)

      ____л/с құрайды, Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келеді (сәйкес келмейді).

      Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен (қосымша техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жабатын кемінде үш циклден кейін клапандардың бекіту органдары және штокты тығыздау арқылы ақпайды, диафрагмалардың диаметрі жобалық деректерге сәйкес келеді.

      Сынау нәтижелері бойынша қорытынды

      Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігі Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына

      _________________________________________________________________

      (сәйкес келеді, сәйкес келмейді)

      Комиссия төрағасы ________________________________________________

      (қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Комиссия мүшелері

      ____________________________ (қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Нысан

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуін сынау хаттамасы

___________________ қ.

20 ж. "___" _____________

      Пайдаланушы ұйымның атауы _____________________________________

      ________________________________________________________________

      Объектінің атауы _________________________________________________

      _______________________________________________________________

      (ғимарат, өрт бөлігі)

      Қызмет көрсететін ұйымның атауы __________________________________

      ________________________________________________________________

      Сынаулар күні мен уақыты _________________________________________

      Тіреулердің және сыналатын өрт крандарының нөмірлері _____________;

      ______________________________________ типті өрт кранының клапаны;

      ______________________________________________типті қол өрт оқпаны;

      Өрт құбырының ұзындығы мен диаметрі _____________ м, _________ мм;

      ________________________________________________ типті өрт сорғысы;

      Өрт крандарының жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны ________ Мпа

      Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес:

      "үстем" өрт кранының шығысы ________________________________ л/с;

      (жол берілетін) "үстем" өрт кранының қысымы ______________________ МПа;

      (жол берілетін)

      Су жіберуі бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны _________ дана

"Үстем" өрт краны бойынша ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуін сынау нәтижелері

Сынаулардың нөмірі

Гидравликалық схемаға сәйкес тіреулердің өрт крандарының нөмірлері (диаметр)

Шығу саңылауының диаметрі, мм

Түтік желісінің ұзындығы, м

Қысым, МПа

Талап етілетін шығыс л/с,

Ағынның жинақ бөлігінің талап етілетін биіктігі, м

Сынаулардың нәтижелері

өлшенген

талап етілетін      Сынаулардың нәтижелері бойынша қорытындылар

      ____________________________________________ саны ___________ дана

      (крандар мен оқпандардың нөмірлерін көрсету қажет)

      ________________________________________________________________

      (бір кран немесе бірнеше кран бірлесе жұмыс істеген кезде)

      жұмыс істеген кезде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың (сорғыдан және әрбір бағананың ең жоғарғы өрт крандарынан барынша қашық "үстем" кранының) ең аз су жіберуі кемінде мыналарды құрайды:

      қысым _____________ МПа; шығыс _____________ л/с; ағынның жинақ бөлігінің биіктігі ________ м; бұл Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына

      _________________________________________________________________

      (сәйкес келеді, сәйкес келмейді)

      Сынауларды __________________________________________ жүргізді

      (ұйымның атауы, лауазымы, қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Нысан

Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігін сынау хаттамасы

      Пайдаланушы ұйымның атауы ______________________________________

      Объектінің атауы _________________________________________________

      (ғимарат, өрт бөлігі)

      Қызмет көрсететін ұйымның атауы __________________________________

      Сынаулар күні және уақыты ________________________________________

      ____________________________________ типті өрт кранының клапандары

      _________________________________________________ типті өрт сорғысы

      "Үстем" жабық өрт кранындағы қысым _________________________ МПа.

      Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігін сынау нәтижелері

Тіреу нөмірі-кран нөмірі

Кран диафраграммасының нөмірі

Диафрагма диаметрі, мм

Клапанды "Ашу-Жабу" циклдерінің саны

Қымталғандығы (ағудың болуы)

Сынаулардың нәтижелері

жол берілетін

өлшен ген
      Сынаулардың нәтижелері бойынша қорытынды

      Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігін (клапанның бекіту органын қолмен қосымша техникалық құралдарсыз бір шеткі қалыптан екіншісіне ауыстыру мүмкіндігі, клапанды ашудың және жабудың бірнеше циклінен кейін клапанның бекіту органы немесе штокты тығыздау арқылы ағудың болмауы және диафрагмалар диаметрінің жобалық деректерге сәйкестігі) сынау нәтижелері Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына

      _________________________________________________________________

      (сәйкес келеді, сәйкес келмейді)

      Сынауларды ______________________________________________ жүргізді

      (ұйымның атауы, лауазымы, қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)