Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және Ұлттық экономика министрлiктерінің кейбiр мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 ақпандағы № 71 қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және Ұлттық экономика министрлiктерінің кейбiр мәселелерi туралы


      РҚАО-ның ескертпесі!

      2017 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі!


      Баспасөз релизі!

      "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 25 қаңтардағы № 412 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті одан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитетін бөліп шығару жолымен;

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті мен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетін қосу жолымен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті болып қайта ұйымдастырылсын.

      2. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация комитеті болып;

      2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті болып;

      3) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің аумақтық бөлімшелері – мемлекеттік мекемелері;

      4) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік заңды тұлғалар;

      5) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің мемлекеттік заңды тұлғалары қайта аталсын.

      3. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі осы қаулының 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген мемлекеттік заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық жасау жөніндегі уәкілетті орган;

      2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті осы қаулының 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген мемлекеттік заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық жасау жөніндегі уәкілетті орган болып айқындалсын.

      4. Қоса беріліп отырған:

      1) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi туралы ереже (бұдан әрі – Ереже);

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      5. Осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешiмдерiнiң күші жойылды деп танылсын.

      6. Осы қаулы Қазақстан Республикасының "Стандарттау туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлшем бірлігін қамтамасыз ету және стандарттау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 5 қазандағы заңдарына сәйкес Ереженің 16-тармағындағы орталық аппарат функцияларының 152-3), 152-4), 152-5), 152-6), 152-7),152-8) және 152-9) тармақшаларын және ведомстволар функцияларының 20) тармақшасын қоспағанда, 2019 жылғы 19 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 19.03.2019 № 131 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
      Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 17 ақпандағы
№ 71 қаулысымен
бекітілген

      Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ереже

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.09.2022 № 780 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулысымен.

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі – Министрлік):

      1) азаматтардың денсаулығын сақтау;

      2) медицина және фармацевтика ғылымы, өнеркәсіп және білім беру;

      3) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы және оның айналысын бақылау;

      4) медициналық қызметтер (көмек) көрсету сапасын бақылау;

      5) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, техникалық регламенттерде және нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау және қадағалау;

      6) тамақ өнімдерін өткізу сатысында оның қауіпсіздігі;

      7) биологиялық қауіпсіздік салаларында басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. Министрліктің мынадай ведомстволары бар:

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті;

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті.

      3. Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Министрлік мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген мөрлері және қазақ тілінде өз атауы бар мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өкілеттік берілсе, Министрліктің мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Министрлік өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Министрлік басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды.

      8. Министрліктің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      9. Министрліктің орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты, 5-кіреберіс.

      10. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Министрліктің қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Министрліктің өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан Министрлікке кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Министрлікке заңнамалық актілермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кіріс, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

2-тарау. Министрліктің міндеттері мен өкілеттіктері

      13. Міндеттері:

      1) мына:

      Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау, медицина және фармацевтика ғылымы, медициналық және фармацевтикалық білім беру, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысын бақылау, медициналық қызметтерді (көмек) көрсету сапасын бақылау;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтардың мемлекет кепілдік беретін көлем шегінде тегін медициналық көмек алуын қамтамасыз ету;

      халықты және денсаулық сақтау ұйымдарын қауіпсіз, тиімді әрі сапалы дәрілік заттармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

      медицина және фармацевтика өнеркәсібі салаларында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, салааралық үйлестіруді жүзеге асыру және мемлекеттік басқару;

      2) өз құзыреті шегінде Министрлікке жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

      14. Өкілеттіктері:

      1) құқықтары:

      өз құзыреті шегінде орындалуы міндетті құқықтық актілерді қабылдау;

      заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, өзге ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;

      өз құзыреті шегінде консультациялық-кеңесші және сараптама комиссияларын құру;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Министрліктің және оның ведомстволарының құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап арыздар беру;

      іргелі және қолданбалы сипаттағы ғылыми әзірлемелердің басымдықтарын қалыптастыру, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы ғылыми сүйемелдеуді үйлестіру;

      өз өкілеттіктері мен функцияларының бір бөлігін ведомстволарға беру;

      заңнамалық актілерде, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру;

      2) міндеттері:

      Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

      Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерін қабылдау және қарау;

      Мемлекет басшысының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті жылдарға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету;

      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қызметтік, заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

      ведомстволардың, олардың аумақтық органдарының, сондай-ақ Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметін үйлестіруді және бақылауды жүзеге асыру.

      15. Функциялары:

      1) денсаулық сақтау саласындағы, медициналық қызметтер (көмек) көрсету, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, сондай-ақ мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын өнімнің қауіпсіздігі, биологиялық қауіпсіздік салаларындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      2) денсаулық сақтау, медициналық қызметтер (көмек) көрсету, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру;

      3) өз құзыреті шегінде денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, есепке алу және есептілік құжаттаманың нысандарын әзірлеу және бекіту;

      4) денсаулық сақтау саласындағы, оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы білім беру және ғылыми қызмет мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      5) алып тасталды – ҚР Үкіметінің 14.04.2023 № 307 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;

      6) денсаулық сақтау саласында мониторингті жүзеге асыру;

      7) медициналық көмекті ұйымдастыруды жүзеге асыру;

      8) денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды әзірлеу және бекіту;

      8-1) халықты әлеуметтік қорғау және білім беру саласындағы уәкілетті органдармен келісу бойынша денсаулық сақтау саласындағы арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын әзірлеу және бекіту;

      9) саламатты өмір салты мен дұрыс тамақтануды қалыптастыруды ұйымдастыру;

      10) ведомстволық бағынысты ұйымдарда үкіметтік емес ұйымдар үшін, оның ішінде халықтың негізгі топтары үшін азаматтардың денсаулығын сақтау саласында мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, оның іске асырылуын мониторингтеу және нәтижелерін бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

      11) диагностиканың, емдеудің және медициналық оңалтудың жаңа әдістерін қолдану қағидаларын бекіту;

      12) медицина және фармацевтика ғылымының, медициналық және фармацевтикалық білім берудің дамуын қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласындағы ғылыми және білім беру қызметін үйлестіру;

      12-1) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы бақылауды жүзеге асыру;

      12-2) арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтерге қажеттілікті бағалау және айқындау қағидаларын келісу;

      13) интернатурада медицина кадрларын даярлау қағидаларын бекіту;

      14) резидентурада медицина кадрларын даярлау қағидаларын бекіту;

      15) денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды нысаналы даярлау қағидаларын бекіту;

      16) клиникалық мамандықтар бойынша үздіксіз интеграцияланған білім беру бағдарламаларының тізбесін бекіту;

      17) денсаулық сақтау саласындағы кадрларды даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру;

      18) әлемнің жетекші фармакопеяларының талаптарын Қазақстан Республикасының аумағында қолданылады деп тану;

      19) денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және формальды емес білім беру тәртібін, денсаулық сақтау саласындағы қосымша және формальды емес білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ қосымша және дар формальды емес білім беру арқылы денсаулық сақтау саласындағы маманданған оқудың нәтижелерін тану қағидаларын айқындау;

      20) денсаулық сақтау саласындағы білім беру деңгейлері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды және университеттік аурухана, интеграцияланған академиялық медициналық орталық, клиникалық базалар туралы ережені және оларға қойылатын талаптарды бекіту;

      21) білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту;

      22) денсаулық сақтау жүйесі үшін кәсіби ғылыми-педагогикалық, медицина және фармацевтика кадрларын, қоғамдық денсаулық мамандарын және өзге де мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру;

      23) ғылыми-медициналық сараптама жүргізу тәртібін айқындау;

      24) денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу стандарттарын бекіту;

      25) клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулерді жүргізу қағидаларын және медициналық бұйымдардың биологиялық әсерін бағалаудың клиникаға дейінгі базаларына қойылатын талаптарды бекіту;

      26) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға клиникалық зерттеулер, тірі организмнен тыс диагностикаға арналған медициналық бұйымдарға клиникалық-зертханалық сынақтар жүргізу қағидаларын, (in vitro) және клиникалық базаларға қойылатын талаптарды бекіту;

      27) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметкерлерін көтермелеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      28) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының басшыларын лауазымға тағайындауды және лауазымнан босатуды келісу;

      29) Биоэтика жөніндегі орталық комиссияның құрамын және ол туралы ережені бекіту;

      30) мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

      31) төтенше жағдайлар кезінде халықтың ауруларының алдын алу және оларды емдеу жөніндегі ведомстволық бағынысты ұйымдардың дайындығын қамтамасыз ету;

      32) денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету тәртібін айқындау;

      33) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелге емделуге жіберу және (немесе) емдеуді отандық медициналық ұйымдарда жүргізу үшін шетелдік мамандарды тарту қағидаларын бекіту;

      34) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмек көрсетудің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      35) Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасына бағалау жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      36) мемлекеттік резервтің материалдық саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын сақтау номенклатурасы мен көлемі бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу;

      37) жұмылдыру резервінің дәрілік заттары мен медициналық бұйымдарын жеткізу, сақтау және оларды номенклатура өзгерген жағдайларда жаңарту және броньнан шығару тәртібімен шығару жөніндегі қызметтерді сатып алу бойынша тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру;

      38) жарты жылдың қорытындысы бойынша – есепті жылдың 15 шілдесіне дейін, жылдың қорытындысы бойынша – есепті жылдан кейінгі жылдың 15 қаңтарына дейін жұмылдыру резервінің дәрілік заттары мен медициналық бұйымдарын есепке алу жөніндегі ақпаратты жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға ұсыну;

      39) әлеуметтік маңызы бар аурулардың тізбесін айқындау;

      40) еңбекке уақытша жарамсыздығына сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парақты немесе анықтаманы беру тәртібін бекіту;

      41) медициналық және фармацевтикалық қызметке қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу және бекіту;

      42) жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      43) амбулаториялық жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту;

      44) стационарлық жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту;

      45) стационарды алмастыратын жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту;

      46) жедел медициналық көмек, оның ішінде медициналық авиацияны тарта отырып, көрсету қағидаларын бекіту;

      47) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" (бұдан әрі – Кодекс) Қазақстан Республикасы Кодексінің 120-бабында белгіленген түрлерге сәйкес медициналық көмек көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      48) медициналық оңалту көрсету тәртібін әзірлеу және бекіту;

      49) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясын әзірлеу, ресімдеу, келісу, бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібін айқындау;

      50) бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін айқындау;

      51) пациенттер мен медицина қызметкерлерінің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында медициналық ұйымдарда қолданылатын техникалық бақылау құралдарын, байқау және тіркеу аспаптарын, фото-, бейнеаппаратураны қолдану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      52) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін үйлестіру;

      53) денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік құзыреттілігіне аттестаттау өткізу тәртібін айқындау;

      53-1) кәсіптік стандартқа сәйкес әлеуметтік қызметкерлерді аттестаттау бағдарламасын әзірлеу;

      54) медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада өткізуді хабарлама жасау тәртібімен жүзеге асыратын денсаулық сақтау субъектілерінің тізілімін қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      55) Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярды, белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар Қазақстан Республикасы азаматтарының жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікпен амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін қалыптастыру қағидаларын, сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларын әзірлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      56) көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамдарды медициналық қарап-тексеру жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      57) айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулардың тізбесін және Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, баспана іздеп жүрген адамдар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алу құқығына ие болатын медициналық көмек көлемін айқындау;

      58) иондандырушы сәулелену әсеріне ұшыраған адамдардың қаны мен тіндерін алу, сақтау және пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      59) анатомиялық сый жасау және оны денсаулық сақтау ұйымдарына беру тәртібі мен шарттарын айқындау;

      60) денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін әзірлеу және бекіту;

      61) қан мен оның компоненттерінің донациясын өтеусіз негізде орындайтын донорларға төленетін төлемдердің тәртібін, өлшемшарттарын және мөлшерін белгілеу;

      62) паллиативтік медициналық көмек көрсету стандартын әзірлеу және бекіту;

      63) зертханалық диагностика жүргізуді ұйымдастыру стандартын әзірлеу және бекіту;

      64) патологиялық-анатомиялық диагностиканы көрсетуді ұйымдастыру стандартын әзірлеу және бекіту;

      65) медициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін белгілеу;

      66) медициналық бұйымдардың оңтайлы техникалық сипаттамаларын және клиникалық-техникалық негіздемесіне сараптамалық бағалауды жүзеге асыру әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      67) келісімшарттық фракциялау жөніндегі өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      68) орфандық аурулар мен оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың тізбесін қалыптастыру тәртібін әзірлеу және бекіту;

      69) алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын әзірлеу және бекіту;

      70) орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту;

      71) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарға және (немесе) медициналық бұйымдарға арналған шекті бағалар мен үстеме бағаларды қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      72) Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      73) шетелдік мамандарды "Назарбаев Университетінде" немесе оның медициналық ұйымдарында, Қазақстан Республикасының Президенті Іс Басқармасының медициналық ұйымдарында, сондай-ақ қосымша білім берудің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын және танылған аккредиттеу органдарының тізіліміне енгізілген аккредиттеу органдарында институционалдық аккредиттеуден өткен жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында, ұлттық және ғылыми орталықтарында, ғылыми-зерттеу институттарында және жоғары медициналық колледждерде аккредиттелген университеттік ауруханалар, денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникалары базасында және резидентура базасында кәсіптік медициналық қызметті жүзеге асыру үшін жіберу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      74) Қазақстан Республикасының халқына сурдологиялық көмек көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      75) ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) қайтыс болғаннан кейін донорлығына адамның тірі кезінде ерік білдіруі және бұл туралы жұбайын (зайыбын) немесе жақын туыстарының бірін хабардар ету тәртібін айқындау;

      76) денсаулық сақтау саласындағы нұсқаулықтарды, алгоритмдер мен регламенттерді әзірлеу және бекіту;

      77) денсаулық сақтау саласындағы көрсеткіштерді қалыптастыру (есептеу) әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      78) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу және олардың қауіпсіздігі мен сапасын бағалау кезінде сараптаманы жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      79) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын сараптау және бағалау жөніндегі монополиялық қызметті жүзеге асыратын сынақ зертханаларын аккредиттеуді жүргізу тәртібін айқындау;

      80) денсаулық сақтау саласындағы менеджерді сертификаттауды жүргізу қағидаларын, денсаулық сақтау саласындағы менеджер сертификатының қолданылуын растауды және денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауды жүргізу қағидаларын, шетелдік мамандарды қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатының қолданылуын растауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерде медициналық білім алған адамды денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауға жіберу шарттарын әзірлеу және бекіту;

      81) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ететін нормалар мен лимиттерді белгілеу;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      82) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 537 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      82) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қызметін қамтамасыз етуге жіберілетін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақының пайыздық мөлшерлемесінің шекті шамасын белгілеу туралы жыл сайынғы ұсынысты әзірлеу;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      82-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 537 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      83) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару тәртібі мен мерзімдерін әзірлеу және айқындау;

      84) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервінің мөлшерін белгілеу;

      85) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерді әзірлеу және бекіту;

      86) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін қалыптастыру;

      87) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін инвестициялауға арналған қаржы құралдарының тізбесін айқындау;

      87-1) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының комиссиялық сыйақы алуы қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      88) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 537 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      88) бақылау функцияларын қамтамасыз ету үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, нысандарын, оларды ұсыну мерзімдерін әзірлеу және бекіту;

      89) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық орнықтылығын талдауды, бағалауды және бақылауды жүзеге асыру;

      90) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қалыптастыру қағидалары мен әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      91) мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      92) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссияны қалыптастыру тәртібін, оның қызметі туралы ережені бекіту;

      93) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      94) мемлекеттік монополия және арнайы құқық субъектілері өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын монополияға қарсы органмен келісу бойынша белгілеу;

      95) адам бала асырап алуы, оны қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, патронатқа қабылдап алуы мүмкін болмайтын аурулар тізбесін белгілеу;

      96) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;

      97) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп тексеру парақтарын және тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын бекіту;

      97-1) Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен және әлеуметтік қорғау және білім беру саласындағы уәкілетті органдармен бірлесіп әлеуметтік бейімсіздікке және әлеуметтік депривацияға алып келген қатыгездікпен қараудың болуын бағалау өлшемшарттарын айқындау;

      98) денсаулық сақтау саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттарды бекіту;

      99) өз құзыреті шегінде мемлекеттік, оның ішінде электрондық қызметтер көрсету;

      100) халық арасында қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы мәселелері жөніндегі түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру;

      101) консультациялық-кеңесші және сараптама комиссияларын құру;

      102) денсаулық сақтау саласында ведомстволық статистикалық байқауды қамтамасыз ету;

      103) денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау;

      104) жастар ұйымдарымен денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асыру;

      105) денсаулық сақтау мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

      106) уәкілетті мемлекеттік органдардың, денсаулық сақтау субъектілерінің және денсаулық сақтау, қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы өзге де ұйымдардың жұмысын әдістемелік және ұйымдық үйлестіру;

      107) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 26-бабының 1-тармағында аталған адамдардың санаттары бойынша және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден келген Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын және еңбекші көшіп-қонушылар болып табылатын шетелдіктер, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері бойынша деректерді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың ақпараттық жүйесіне одан әрі беру үшін Мемлекеттік корпорацияға ұсынуға жауапты мемлекеттік органдардың тізбесін әзірлеу;

      108) денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді құру және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету, оларға Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сәйкес жеке және заңды тұлғалардың қол жеткізуін ұйымдастыру;

      109) ведомстволық медициналық ақпараттық жүйелердің техникалық параметрлерін келісуді, сондай-ақ ведомстволық медициналық қызметтері бар мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстарын күтіп-ұстауды қамтамасыз ету;

      110) құзыреті шегінде стратегиялық, реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

      111) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп тамақ өнімдерін өткізу сатысында оның қауіпсіздік саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына және реттелетін салада тексеру жүргізудің жартыжылдық графиктеріне және тексеру парақтарына қатысты актілерді әзірлеу және бекіту;

      112) камералдық бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті мәліметтердің тізбесін, сондай-ақ кеден органдарының, техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның, сәйкестікті растау жөніндегі органдардың және сынақ зертханаларының (орталықтарының) ұсыну тәртібін айқындау;

      113) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді (санитариялық қағидаларды және гигиеналық нормативтерді) бекіту;

      114) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу қағидаларын бекіту;

      115) санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу тәртібін бекіту;

      116) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының басшыларын және олардың орынбасарларын, Министрлікке ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын, олардың орынбасарларын аттестаттауды жүргізу;

      117) шегуге арналған темекі бұйымдарында, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарда, қорқорға арналған темекіде, қорқор қоспасында, темекі қыздыруға арналған жүйелерде, тұтынудың электрондық жүйелерінде және оларға арналған сұйықтықтарда никотин мен шайырлы заттардың болуының жол берілетін шекті деңгейлерін айқындау;

      118) инфекциялық, паразиттік аурулар және (немесе) улану оқиғаларын, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді тіркеу және тергеп-тексеру, есепке алу мен есептілігі тәртібін айқындау;

      119) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган мамандарының инфекциялық және паразиттік ауруларды және (немесе) халықтың улану оқиғаларын тергеп-тексеруді жүргізу тәртібін айқындау;

      120) тамақ өнімінің қауіпсіздігін айқындау бойынша оған санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу тәртібін бекіту;

      121) курортология ғылыми орталықтарының табиғи минералды суларды пайдалануға бальнеологиялық қорытынды беру тәртібін бекіту;

      122) тамаққа биологиялық активті қоспалардың айналымы тәртібін бекіту;

      123) балалардың тағам өнімдерін, тағамға тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, сумен және тамақ өнімдерімен араласатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және мемлекеттік тіркеу туралы шешімді кері қайтарып алу тәртібін бекіту;

      124) тағамға биологиялық активті қоспалардың қауіпсіздігін ғылыми негізделген растау жөніндегі жұмыстарды жүргізу тәртібін бекіту;

      125) техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп мемлекеттік реттеуге жатқызылатын өлшем тізбелерін бекіту;

      126) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және олардың күшін жою туралы ұсыныстарды дайындауды және уәкілетті органға енгізуді жүзеге асыру;

      127) стандарттау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша ұлттық стандарттарды және ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын әзірлеуді жүзеге асыру;

      128) стандарттау жөніндегі құжаттар мен ұлттық стандарттау жоспарының жобаларын қарау;

      129) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру жөнінде ұсыныстар дайындау;

      130) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің және стандарттау жөніндегі ұлттық органның, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысу;

      131) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

      132) Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарындағы корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі қызметті үйлестіру және мониторингтеу;

      133) денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспарын қалыптастыру, келісу және бекіту қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      134) денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың өңірлік перспективалық жоспарларын келісу;

      135) иондаушы сәулеленудің әсерімен байланысты аурулардың тізбесін және себепті байланысты белгілеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      136) ұлттық денсаулық сақтау шоттарының деректерін қалыптастыру және пайдалану тәртібін айқындау;

      137) мектепке дейінгі, мектеп жасындағы балаларды, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарының оқушыларын қоса алғанда, халықтың нысаналы топтарына профилактикалық медициналық қарап-тексерулерді жүргізу қағидаларын, көлемін және кезеңділігін әзірлеу және бекіту;

      138) созылмалы аурулары бар адамдарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру қағидаларын, динамикалық байқау жүргізілетін созылмалы аурулардың тізбесін, байқаудың кезеңділігі мен мерзімдерін, диагностикалық зерттеулердің міндетті минимумы мен еселігін бекіту;

      139) Қазақстан Республикасында тіркелмеген және Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярға енгізілмеген дәрілік заттар мен тіркелмеген медициналық бұйымдарды нақты пациенттің өмірлік көрсетілімдері бойынша медициналық көмек көрсету не сирек кездесетін (орфандық) аурулары және (немесе) жай-күйлері бар пациенттердің шектеулі контингентіне медициналық көмек көрсету үшін қолдану тәртібін айқындау;

      140) мәжбүрлеп емдеуге жіберілген туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету тәртібін айқындау;

      141) Қазақстан Республикасының азаматтарын, қандастарды, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты және уақытша тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды, босқындарды және пана іздеген адамдарды АИТВ инфекциясының профилактикасы саласында қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде АИТВ инфекциясы мәселелері бойынша ерікті түрде анонимдік және (немесе) құпия медициналық зерттеп-қарау және консультация беру қағидаларын бекіту;

      142) қанды, оның компоненттерін дайындау, қайта өңдеу, сапасын бақылау, сақтау, өткізу номенклатурасын, қағидаларын, сондай-ақ қанды, оның компоненттерін құю қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      143) тіркелімдерді қалыптастыру және жүргізу тәртібін айқындау;

      144) ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) транспланттау кезінде тіндердің иммунологиялық үйлесімділігін айқындау қағидаларын, HLA-зертхананың қызметі туралы ережені бекіту;

      145) медициналық білім беру және ғылым саласындағы стратегиялық әріптестікті жүзеге асыру тәртібін айқындау;

      146) биоэтика жөніндегі орталық комиссия құру;

      147) денсаулық сақтау технологияларына бағалау жүргізу және оларды қолдану тәртібін айқындау;

      148) техникалық сынақтарды жүргізу тәртібін айқындау;

      149) фармацевтикалық инспекцияларды жүргізу тәртібін айқындау;

      150) қолданудың ықтимал тәуекелі дәрежесіне қарай медициналық бұйымдарды сыныптау қағидаларын бекіту;

      151) фармакологиялық қадағалауды және медициналық бұйымдардың қауіпсіздігіне, сапасы мен тиімділігіне мониторинг жүргізу тәртібін айқындау;

      152) дәрілік препараттардың құрамына кіретін әсер етуші заттарды ескере отырып, оларды рецептісіз және рецепт бойынша босатылатын дәрілік препараттардың санаттарына жатқызу қағидаларын, рецепттерді жазып беру, есепке алу және сақтау қағидаларын бекіту;

      153) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалау қағидаларын бекіту;

      154) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты, дәрілік заттың жалпы сипаттамасын жасау және ресімдеу тәртібін айқындау;

      155) темекі бұйымдарын тұтыну мен никотиннің зияны туралы ескертулердің эскиздерін бекіту;

      156) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға қажеттілікті қалыптастыру тәртібі мен әдістемесін айқындау;

      157) бірлесіп ақы төлеуді жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      158) халықаралық медициналық-санитариялық қағидаларды енгізу және іске асыру жөніндегі қызметті салааралық үйлестіру;

      159) халықаралық медициналық-санитариялық қағидалар бойынша ұлттық үйлестіруші туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      160) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды ілгерілету этикасы тәртібін айқындау;

      161) дәрілік заттардың ұтымды пайдаланылуына бағалау жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      162) көрсетілетін қызметтер мен медициналық көрсетілетін қызметтерді берушілер бөлінісінде шығыстар сипатталған талдамалық есепті, сондай-ақ оларды қаржыландыру көздері туралы ақпаратты қалыптастыру;

      163) гемопоэздік дің жасушаларын трансплантаттауды қамтамасыз ету мақсатында гемопоэздік дің жасушалары (сүйек кемігі) донорларының тіркелімін қалыптастыру және жүргізу тәртібін және гемопоэздік дің жасушалары донорын, оның ішінде халықаралық тіркелімдерден іздеу мен жандандыру және гемопоэздік дің жасушаларын реципиентке дейін тасымалдау тәртібін айқындау;

      164) биомедициналық зерттеулер жүргізу қағидаларын және зерттеу орталықтарына қойылатын талаптарды айқындау;

      165) есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, осы тектестерді заңсыз тұтынатын адамдарды анықтау және есепке қою тәртібін келісу;

      166) медициналық куәландыру мен медициналық зерттеп-қарауды жүргізу тәртібін айқындау;

      167) азаматтық және қызметтік қарудың, азаматтық пиротехникалық заттар айналысы салаларында рұқсаттар алу үшін медициналық қарсы көрсетілімдердің тізбесін айқындау;

      168) үздіксіз интеграцияланған білім беру бағдарламасын бітірген азаматтарды дербес клиникалық практикаға жіберу үшін клиникалық мамандықтардың тізбесін бекіту;

      169) автомобильдегі алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасындағы дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін бекіту;

      170) кәмелетке толмағандар, олардың заңды өкілдері арасында санитариялық-эпидемиологиялық білім таратуды, сондай-ақ саламатты өмір салтын насихаттауды ұйымдастыру;

      171) кәмелетке толмағандар арасында психикаға белсенді әсер ететін заттарды медициналық емес мақсатта тұтынудың және онымен байланысты құқық бұзушылықтардың профилактикасы жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;

      172) үш жасқа дейінгі адасып қалған, тастанды және заңды өкілдерінің қамқорлығынсыз қалған басқа да балаларды тәулік бойы қабылдауды және бағуды ұйымдастыру;

      173) кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтардың, қараусыздықтың және панасыздықтың профилактикасы жүйесінің мемлекеттік органдары мен мекемелеріне, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың заңды өкілдеріне консультациялық көмекті ұйымдастыру;

      174) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мінез-құлқында ауытқуы бар кәмелетке толмағандарға мамандандырылған диагностикалық және емдеу-сауықтыру көмегін көрсетуді ұйымдастыру;

      175) кәмелетке толмағанның жеке басы туралы деректерді нақтылау және оны оңалту шаралар туралы ұсыныстар дайындау мақсатында оған әлеуметтік-психологиялық зерттеп-қарауды жүргізу;

      176) қылмыстық қудалау органына және сотқа кәмелетке толмағанға жүргізілген әлеуметтік-психологиялық зерттеп-қарау туралы есепті (баяндаманы) ұсыну және кәмелетке толмағанды әлеуметтік-психологиялық сүйемелдеу картасын жасау;

      177) арнайы білім беру ұйымдарына және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына жіберілетін кәмелетке толмағандардың денсаулық жағдайы туралы қорытындыларды белгіленген тәртіппен дайындау;

      178) психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылулары (аурулары) бар кәмелетке толмағандарды анықтау, есепке алу, зерттеп-қарау және медициналық-әлеуметтік оңалту;

      179) жыныстық жолмен берілетін аурулардың көздерін анықтау, осы аурулармен ауыратын кәмелетке толмағандарды зерттеп-қарау және емдеу;

      180) кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияларға кәмелетке толмағандар арасында психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылулардың (аурулардың) таралуы, сондай-ақ "Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабында көрсетілген функцияларды жүзеге асыратын денсаулық сақтау мекемелерінің орналасқан жері, мүмкіндіктері мен қызметінің нәтижелері туралы хабарлау;

      181) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесін қалыптастыру;

      182) биомедициналық зерттеулердің басым бағыттарын айқындау;

      183) денсаулық сақтауды цифрландыру стратегиясын әзірлеу және бекіту;

      184) ақылы медициналық қызметтер (көмек) көрсету жөніндегі шарттың үлгілік нысанын әзірлеу және бекіту;

      185) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігімен келісу бойынша қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын туберкулезбен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      186) ауруына байланысты жазасын өтеуден босатуға ұсынылатын сотталғандарды медициналық куәландырудан өткізу және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігімен келісу бойынша жазаны өтеуден босатуға негіз болып табылатын аурулардың тізбесін айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      187) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін бюджет қаражаты есебінен сатып алу және оларға ақы төлеу тәртібін айқындау;

      188) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың үлгі штаттары мен штат нормативтерін әзірлеу және бекіту;

      189) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерді қалыптастыру қағидалары мен әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      190) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарды медициналық техникамен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен нормативтерін әзірлеу және бекіту;

      191) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін жоспарлау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      192) медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларды есепке алуды жүргізу және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек алуға құқық беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      193) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерін есепке алуды жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      194) жылжымалы медициналық кешендер мен медициналық пойыздар арқылы медициналық көмек көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      195) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты талаптарының орындалуына мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      196) инфекциялық, паразиттік аурулардың және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулардың тізбесін бекіту;

      197) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      198) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек шеңберінде фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің құнын төлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      199) халықтың жекелеген санаттарына шұғыл және жоспарлы нысанда стоматологиялық көмек көрсетудің тізбесін әзірлеу және бекіту;

      200) әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервін қалыптастыру және пайдалану тәртібін айқындау;

      201) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қызметіне ішкі бақылауды жүзеге асыру;

      202) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарға, сондай-ақ медициналық бұйымдарға бағаларды реттеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      203) Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың сапасына бағалау жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      204) дене жаттығуларын жүргізудің үлгілік қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      205) темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, тұтынудың электрондық жүйелерін және сұйықтықтарды өндірушінің, импорттаушының темекінің және темекі бұйымдарының, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдардың, тұтынудың электрондық жүйелерінің және оларға арналған сұйықтықтардың барлық маркаларында никотиннің шекті жол берілетін құрамы бойынша зертханалық зерттеулердің нәтижелері туралы есептерді ұсыну тәртібін бекіту;

      206) тіндер банкінің қызметін жүзеге асыру тәртібін айқындау;

      207) патологиялық-анатомия қызметін және сот-медициналық сараптаманы жүзеге асыратын ұйымдарда трансплантаттау мақсатында мәйіттерден көру ағзаларын алу және консервациялау тәртібін сот-сараптамалық қызмет саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша айқындау;

      208) ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) алу, консервациялау, сақтау, тасымалдау және ауыстырып салу тәртібі мен шарттарын айқындау;

      209) денсаулық сақтау саласындағы білім беру деңгейлері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды бекіту;

      210) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйым мәртебесін беру және қайта қарау тәртібін, сондай-ақ ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметтің нәтижелігіне бағалау жүргізу тәртібін айқындау;

      211) қайтыс болған адамның жұбайының (зайыбының), жақын туыстарының немесе заңды өкілінің талап етуі бойынша патологиялық-анатомиялық ашып қарауды тәуелсіз сарапшының (сарапшылардың) жүргізуі тәртібін айқындау;

      212) техникалық сынау жүргізуге аккредиттелген ұйымдарда медициналық бұйымдарды техникалық сынау тәртібін айқындау;

      213) қолданылуының ықтимал қаупіне қарай медициналық бұйымдар сапасының менеджменті жүйесін енгізуге, қолдауға және бағалауға қойылатын талаптарға сәйкес медициналық бұйымдарға инспекция жүргізу тәртібін айқындау;

      214) денсаулық сақтау саласындағы кадр ресурстарын есепке алу (кәсіптік тіркелімді жүргізу) тәртібін айқындау;

      215) медицина және фармацевтика қызметкерлерінің ар-намыс кодексін әзірлеу және бекіту;

      216) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бас бостандығы шектеулі, сондай-ақ сот үкімі бойынша жазасын бас бостандығынан айыру орындарында өтеп жүрген, ұстап алынған, күзетпен қамауға алынған және арнаулы мекемелерге орналастырылған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін медициналық көмектің тізбесі мен көлемін әзірлеу және бекіту;

      217) емделу үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      217-1) әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын бірыңғай төлемді, бірыңғай төлем бойынша өсімпұлды төлеу, аудару және оларды жеке табыс салығы және әлеуметтік төлемдер (міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын қоспағанда), өсімпұл түрінде бөлу, сондай-ақ оларды қайтару тәртібін келісу;

      218) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша құзыретіне кіретін мәселелер жөніндегі техникалық регламенттерді әзірлеу, бекіту, олардың күшін жою, тоқтата тұру, сондай-ақ техникалық регламенттерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

      219) дәрігерлік-консультациялық комиссияның қызметі туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      220) техникалық реттеу саласындағы сараптамалық кеңестер құру;

      221) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша дербес медициналық деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды денсаулық сақтау саласындағы басқа да дерекқорлармен байланыстыратын телекоммуникация желілеріне қосу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      222) техникалық реттеу саласындағы сараптамалық кеңестердің құрамын және олар туралы ережені бекіту;

      223) дербес деректерді қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша цифрлық денсаулық сақтау субъектілерінің қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      224) техникалық регламенттерді, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын әзірлеу және орындау;

      225) сәйкестікті растау жөніндегі органдар мен сәйкестігі міндетті расталуға жататын өнім жөніндегі зертханаларды құру, жаңғырту және жарақтандыру жөнінде ұсыныстар дайындау;

      226) Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігіне (ұлттық бөлігінен) сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарды қосу немесе алып тастау жөніндегі жұмысқа қатысу;

      227) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен қағидаларға сәйкес тиісті зертханалық практика қағидаттарын іске асыру;

      228) тиісті зертханалық практика саласындағы нормативтік-әдістемелік базаны әзірлеу (әзірлеуге қатысу);

      229) медицина және фармацевтика өнеркәсібі саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысу;

      230) инвестициялық жобаларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру шеңберінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік сараптама ұйымының жарақтандыру жоспарланып отырған денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық бұйымдар құнының есебін қалыптастыру тәртібін айқындау;

      231) инвестициялық жобаларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандыру жоспарланған медициналық бұйымдардың құнын есептеу бойынша дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік сараптама ұйымының қорытындыларын бекіту;

      232) кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беру ұйымдарында және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарында күтіп-бағуға және оқытуға кедергі келтіретін аурулардың тізбесін бекіту;

      233) кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерінің тізімін бекіту;

      234) медициналық инцидент жағдайларын (оқиғаларын) айқындау, оларды есепке алу және талдау қағидаларын бекіту;

      235) денсаулық сақтау саласында құрметті атақтар беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      236) көтермелеудің салалық жүйесінің қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      237) денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің үлгі жүйесін әзірлеу және бекіту;

      238) өңірлерді медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етудің ең төмен нормативтерін әзірлеу және бекіту;

      239) денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      240) денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулардың номенклатурасын, денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын әзірлеу және бекіту;

      241) медициналық бұйымдарға белгіленген шекті бағалар бойынша медициналық бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шарттары шеңберінде бірыңғай дистрибьютор сатып алатын медициналық бұйымдардың тізбесін әзірлеу және бекіту;

      242) денсаулық сақтау ұйымдарының номенклатурасын және олардың қызметі туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      243) психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну фактісін және масаң күйде екенін анықтау үшін медициналық куәландырудан өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      244) клиникалық хаттамаларды әзірлеу және қайта қарау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      245) "Төтенше жағдай туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес енгізілген төтенше жағдай кезеңінде медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      246) медициналық ұйымдарда құпия аудит жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      247) денсаулық сақтау және білім беру ұйымдарында тамақтану стандарттарын әзірлеу және бекіту;

      248) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 537 қаулысымен.

      249) денсаулық сақтау саласындағы халықаралық жобаларды іске асыру;

      250) дәрілік заттардың бағаларын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру;

      251) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымдарға бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру;

      252) Кодекстің 26-бабының 3-тармағында көрсетілген адамдарды кәсіптік құзыреттілігі тұрғысынан аттестаттаудан өткізу;

      253) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер меншікті қаражаты есебінен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын кәсіптердің, жұмыстар мен мамандықтардың тізбесін әзірлеуге қатысу;

      254) денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспарын бекіту;

      255) денсаулық сақтау саласындағы жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;

      256) тәуекелге бағалау жүргізуге құқығы бар ұйымдар үшін бірыңғай әдіснаманы айқындау және тәуекелге бағалау жүргізу тәртібін айқындау;

      257) денсаулық сақтаудың кадр ресурстары жөніндегі ұлттық үйлестіруші туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      258) қазақстандық ұлттық дәрілік формулярды әзірлеу және бекіту;

      259) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу тізбесін қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      260) денсаулық сақтау ұйымдарында шұғыл және кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсету үшін қажетті дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін әзірлеу және бекіту;

      261) денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарын әзірлеу және бекіту;

      262) денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарттарды әзірлеу және бекіту;

      263) психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынумен байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтары (аурулары) бар, өздеріне қатысты психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымға жолдама беру қолданылмайтын адамдардағы медициналық қарсы көрсетілімдер тізбесін әзірлеу және бекіту;

      264) клиникалық хаттамаларды практикалық денсаулық сақтауға енгізу және тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      265) ағзаларды (ағзаның бөлігін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөлігін) алу, дайындау, сақтау, консервациялау, тасымалдау, донордан реципиентке трансплантаттау қағидалары мен шарттарын әзірлеу және бекіту;

      266) цифрлық денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды, сыныптау жүйелерін, анықтамалықтар мен номенклатураларды әзірлеу және бекіту;

      267) денсаулық сақтау саласындағы медициналық ақпараттық жүйелерге қойылатын ең төменгі талаптарды әзірлеу және бекіту;

      268) қашықтықтан медициналық қызметтер көрсету үшін электрондық ақпараттық ресурстарға қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      269) сырқаттанушылық пен өлімді кодтау жөніндегі нұсқаулықты, халықаралық сыныптауыштарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту;

      270) білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары бойынша оқыту құнын қалыптастыру әдістемесін бекіту;

      271) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың шекті бағалары мен үстеме бағаларын қалыптастыру және бекіту;

      272) монополияға қарсы органмен келісу бойынша өндірушінің дәрілік заттың саудалық атауына шекті бағаларын, бағалық реттеуге жататын дәрілік заттар тізбесіне енгізілген, бөлшек және көтерме саудада өткізуге арналған дәрілік заттың саудалық атауына шекті бағаларды әзірлеу және бекіту;

      273) кәсіптік аурулардың тізбесін айқындау;

      274) бағалық реттеуге жататын дәрілік заттардың тізбесіне енгізілген, Қазақстан Республикасында тіркелген және айналыстағы көтерме және бөлшек саудада өткізуге арналған дәрілік заттарға, сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың бағаларын айқындау;

      275) монополияға қарсы органмен келісу бойынша көтерме және бөлшек саудада өткізу үшін бағалық реттеуге жататын дәрілік заттардың тізбесін бекіту;

      276) монополияға қарсы органмен келісу бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауына арналған шекті бағаны, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауына немесе медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына арналған шекті бағаны бекіту;

      277) уәкілетті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларымен келісу бойынша әскери қызметтен босатылған, жиырма бес және одан көп жыл еңбек сіңірген адамдарға санаторийлік-курорттық емделу ұсынылатын аурулардың тізбесін бекіту;

      278) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету;

      279) биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне байланысты нормативтік құқықтық актілердің, нормативтік техникалық құжаттардың, ұлттық және (немесе) мемлекетаралық стандарттардың жобаларын келісу;

      280) биологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік ақпараттық жүйені жүргізу;

      281) биологиялық қауіпсіздік саласындағы есепке алуды, мониторингтеуді жүргізу және болжау (модельдеу) қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      282) патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуді жүзеге асыратын субъектілерді, ықтимал қауіпті биологиялық объектілерді, патогендігі I және II топтардағы патогенді биологиялық агенттерді және олармен жұмыс істеуді жүзеге асыратын мамандарды есепке алудың жүзеге асырылуын мониторингтеу;

      283) патогенді және өнеркәсіптік микроорганизмдердің ұлттық коллекцияларын қалыптастыру, жүргізу және күтіп-ұстау қағидаларын және оларды қалыптастыруға, жүргізуге және күтіп-ұстауға уәкілетті ұйымдардың тізбесін әзірлеу;

      284) биологиялық қауіпсіздік саласындағы кадрларды кәсіптік даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың үлгілік бағдарламаларын келісу;

      285) патогенді биологиялық агенттердің патогендігі және қауіптілік дәрежесі бойынша сыныптамасын ескере отырып, патогенді биологиялық агенттерді аса қауіпті инфекциялық аурулар туғызатындарға жатқызу өлшемшарттарын және патогенді биологиялық агенттердің тізбесін әзірлеу;

      286) патогендігі I және II топтардағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуді жүзеге асыру үшін мамандардың кадр резервін қалыптастыру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      287) биологиялық қорғауды қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      288) биологиялық қатерлерді басқару әдістемелерін келісу;

      289) биологиялық қауіпсіздік саласындағы нормативтік техникалық құжаттардың, ұлттық және (немесе) мемлекетаралық стандарттардың тізбесін әзірлеу және бекіту;

      290) биологиялық қатерлерді сыртқы бағалау тиімділігінің мониторингін жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      291) биологиялық қатерлерді сыртқы бағалау тиімділігінің мониторингі;

      292) биологиялық қатерлерді талдау және болжау;

      293) биологиялық қауіпсіздік саласындағы нысаналы ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды келісу;

      294) биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік ету;

      295) Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасына сәйкес жұртшылықты Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігінің жай-күйі туралы хабардар ету;

      296) сауықтыру және ұйымдастырылған демалыс кезеңінде балаларға медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту;

      297) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту;

      298) мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу саласындағы бірыңғай операторды айқындау;

      299) дәрілік затты немесе медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу тәртібін айқындау, дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу;

      300) Ұлттық электрондық денсаулық паспортына және электрондық ақпараттық ресурстарына ұсыну үшін деректердің көлемі мен еселігін айқындау;

      301) скринингтік зерттеуге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ аталған зерттеулерді жүргізу қағидаларын, көлемі мен кезеңділігін бекіту;

      302) медициналық білімі жоқ, оның ішінде тиісті даярлықтан өткен адамдардың медициналық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту;

      303) Қазақстан Республикасының азаматтарын алғашқы көмек көрсету дағдыларына оқыту үшін сертификатталған жаттықтырушыларды даярлауды жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарына қойылатын талаптарды айқындау;

      304) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға сараптама жүргізу қағидаларын бекіту;

      305) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық оңалту жүргізуге арналған аурулар тізбесін бекіту;

      306) екі айдан астам еңбекке жарамсыздықтың неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленген аурулардың тізбесін бекіту;

      307) міндетті алдын ала және мерзімдік медициналық қарап-тексеру, сондай-ақ ауысым алдындағы және өзге де медициналық куәландыру қағидаларын бекіту;

      308) міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді бекіту;

      309) интернаттық ұйымдарға жатпайтын орта білім беру ұйымдарының білім алушыларына медициналық-санитариялық алғашқы көмек, медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту;

      310) халықтың саламатты өмір салтын қалыптастыру, мүгедектіктің профилактикасы саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізу;

      311) ауруларды диагностикалау, емдеу және оңалту хаттамаларын айқындау;

      312) мүгедектігі бар адамды абилитациялау мен оңалтудың жеке бағдарламасының медициналық бөлігін әзірлеу және оның орындалуын жүзеге асыру;

      313) медициналық-әлеуметтік сараптама саласындағы мамандарды кәсіптік даярлауды және қайта даярлауды қамтамасыз ету;

      314) медициналық бұйымдарды техникалық сынау тәртібін айқындау;

      315) дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту;

      316) мейіргерлік күтімді көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      317) қашықтықтан медициналық көрсетілетін қызметтерді ұсыну және ақы төлеу тәртібін айқындау;

      318) зертханалық диагностика жүргізуді ұйымдастыру стандартын әзірлеу және бекіту;

      319) денсаулық сақтау саласындағы сертификаттауға жататын мамандықтар мен мамандандырулар тізбесін айқындау;

      320) профилактикалық екпелерді жүргізуге медициналық қарсы көрсетілімдердің тізбесін айқындау;

      321) денсаулық сақтау саласындағы жоғары оқу орынан кейінгі білімі бар кадрларды нысаналы даярлау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      322) денсаулық сақтау саласындағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жүзеге асыру;

      323) жоспарлы профилактикалық екпелер алмаған балаларды мектепке дейінгі ұйымдарға жіберу және ұжымдық иммунитеттің шекті деңгейінің қағидаларын бекіту;

      323-1) азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды, жолданымдарда, хабарларда, үн қосуларда, ұсыныстарда, сұрау салуларда халық көтеретін жүйелі проблемаларды уақытылы және толық қарауды, талдауды, мониторингтеуді және оларды анықтауды, олар бойынша шешімдер қабылдауды жүзеге асырады;

      323-2) дәрілік заттарды (вакциналарды) өндіруге байланысты генетикалық ресурстар саласында генетикалық ресурстарға және пайданы бірлесіп пайдалануға қолжетімділікті ұйымдастырады;

      323-3) генетикалық ресурстарға байланысты өзінің құзыреті және дәстүрлі білімдер шегінде генетикалық ресурстардың пайдаланылуын мониторингтеуді жүзеге асырады;

      323-4) дәрілік заттардың (вакциналардың) генетикалық ресурстарына қол жеткізу үшін негізделген қорытынды береді;

      323-5) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

      323-6) "Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шегінде өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылауды жүзеге асырады;

      323-7) адам өмірі мен денсаулығына зиянды әсерін тигізетін, күшті әсер ететін заттардың тізбесін бекіту;

      323-8) бірыңғай дистрибьюторды айқындау;

      323-9) төтенше жағдайлар, төтенше жағдай режимін енгізу кезінде халыққа медициналық көмек беру тәртібін, түрлерін және көлемін айқындау;

      323-10) денсаулық сақтау саласындағы ұлттық операторды, оның функциялары мен өкілеттіктерін айқындау;

      323-11) денсаулық сақтау саласындағы функционалдық операторды айқындау;

      323-12) Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеуден өтпеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды гуманитарлық көмек ретінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелу жағдайларын айқындау;

      323-13) патогенді биологиялық агенттердің патогендігі және қауіптілік дәрежесі бойынша сыныптамасын ескере отырып, патогенді биологиялық агенттерді аса қауіпті инфекциялық аурулар туғызатындарға жатқызу өлшемшарттарын және патогенді биологиялық агенттердің тізбесін бекіту;

      323-14) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі денсаулық сақтау субъектілеріне көрсетілетін қызметтердің және (немесе) қаражаттың көлемдерін бөлу әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      323-15) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілері қызметінің индикаторларын есептеу және рейтингтік бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      323-16), 323-17) тармақшалармен толықтыру көзделген - ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 537 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      323-18) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша жүктелген медициналық сақтандырудың үлгілік шартын бекіту;

      323-19) мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті орган бекітетін мемлекеттік органдардың қызметіне салалық (ведомстволық) функционалдық шолулар жүргізу жөніндегі әдістемеге сәйкес қызметке функционалдық талдау жүргізу;

      323-20) цифрлық трансформациялауды жүргізу;

      323-21) білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша адамның тәрбиелеуге бала қабылдап алуына болмайтын аурулар тізбесін белгілеу;

      323-22) білім беру, әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органдармен бірлесіп, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау саласындағы әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік қамсыздандыру стандарттарын әзірлеуге қатысу;

      323-23) жүктелген медициналық сақтандыру кезіндегі медициналық көмектің ең аз тізбесін айқындау;

      323-24) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнаулы емдік өнімдерді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу тәртібін айқындау;

      323-25) бірыңғай дистрибьютордың қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде бюджет қаражаты есебінен (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды есепке алу және өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін айқындау;

      323-26) кәсіптер тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға ұсыныстар енгізу;

      323-27) кәсіптік стандарттарды әзірлеу және (немесе) өзектілендіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау және оларды кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға жіберу;

      323-28) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша ағымдағы және болашақ кезеңдерде кәсіптердің өзектілігін ескере отырып, еңбек нарығының кәсіптік біліктілікті танудағы қажеттілігін қалыптастыру;

      323-29) кәсіптік біліктілікті тану шарттары бойынша кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға ұсыныстар енгізу;

      323-30) кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңестер туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      324) Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 05.12.2022 № 973; 16.03.2023 № 222 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.04.2023 № 307 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.05.2023 № 361; 16.06.2023 № 483; 30.06.2023 № 528 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi); 01.07.2023 № 537; 01.09.2023 № 762 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.09.2023 № 764 (04.09.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.

3-тарау. Министрліктің бірінші басшысының мәртебесі, өкілеттіктері

      16. Министрлікті басқаруды бірінші басшы жүзеге асырады, ол Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

      17. Министрліктің бірінші басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

      18. Министрліктің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары (бірінші вице-министр, вице-министрлер) болады.

      19. Министрліктің бірінші басшысының өкілеттіктері:

      1) денсаулық сақтау саласындағы саясатты қалыптастырады;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте салааралық үйлестіруді қамтамасыз етеді;

      3) ведомстволардың құзыретін және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды;

      4) Министрліктің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілер қабылдайды;

      5) Қазақстан Республикасының Парламентінде, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Министрліктің атынан өкілдік етеді;

      6) Министрліктің стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын бекітеді;

      7) ведомстволық бағынысты денсаулық сақтау ұйымдарының қызметіне басшылықты жүзеге асырады;

      8) өз орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды;

      9) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді бекітеді;

      10) өзінің құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

      Министрліктің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.

      20. Бірінші басшы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өз орынбасарларының өкілеттіктерін белгілейді.

      21. Министрліктің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын аппарат басшысы басқарады.

4-тарау. Министрліктің мүлкі

      22. Министрліктің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Министрліктің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      23. Министрлікке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Министрліктің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату

      25. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Министрліктің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 17.11.2022 № 913; 08.12.2022 № 997; 28.12.2022 № 1080 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 31.12.2025 дейін қолданылады); 22.02.2023 № 148; 14.07.2023 № 573 қаулыларымен.

      1. "Қазақ республикалық лепрозорийі" мемлекеттік мекемесі.

      2. "Жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухана" мемлекеттік мекемесі.

      3. "Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету орталығы" мемлекеттік мекемесі.

      4. "Салидат Қайырбекова атындағы Ұлттық денсаулық сақтауды дамыту ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      5. "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      6. "Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      7. "Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      8. "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      9. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 28.12.2022 № 1080 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 31.12.2025 дейін қолданылады) қаулысымен.

      10. "Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      11. "Республикалық қан орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      12. "Отан соғысының ардагерлеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      13. "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      14. "Отан соғысының ардагерлеріне арналған орталық клиникалық госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      15. "Курортология және медициналық оңалту ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      16. "Транспланттауды және жоғары технологиялық көрсетілетін медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      17. "Алатау" балалар клиникалық санаторийі" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      18. "СҚ-Фармация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      19. "Ұлттық нейрохирургия орталығы" акционерлік қоғамы.

      20. "QazBioPharm" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамы.

      21. "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      22. "Астана медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      23. "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      24. "Қарағанды медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      25. "Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      26. "Семей медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      27. "Turar Healthcare" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      28. "Ұлттық балаларды оңалту орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      29. "Ұлттық ғылыми онкология орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      30. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері – мемлекеттік кәсіпорындардың және мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.02.2023 № 160; 23.05.2023 № 394; 14.07.2023 № 573 қаулыларымен.

      1. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      2. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      3. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақсуат ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      4. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аягөз аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      5. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бесқарағай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      6. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бородулиха аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      7. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жарма аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      8. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Көкпекті аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      9. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Курчатов қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      10. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Семей қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      11. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Үржар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      12. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      13. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақкөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      14. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аршалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      15. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астрахан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      16. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атбасар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      17. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      18. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұланды аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      19. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Біржан сал ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      20. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Егіндікөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      21. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ерейментау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      22. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Есіл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      23. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жақсы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      24. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жарқайың аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      25. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      26. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Көкшетау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      27. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қорғалжын аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      28. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қосшы қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      29. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сандықтау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      30. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Степногор қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      31. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      32. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шортанды аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      33. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      34. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      35. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алға аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      36. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Әйтеке би аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      37. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байғанин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      38. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарғалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      39. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қобда аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      40. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мәртөк аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      41. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұғалжар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      42. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      43. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Темір аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      44. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Хромтау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      45. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шалқар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      46. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ырғыз аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      47. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      48. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Алатау ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      49. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Алмалы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      50. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      51. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Бостандық ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      52. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      53. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      54. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      55. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Түрксіб ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      56. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      57. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Балқаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      58. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Еңбекшіқазақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      59. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      60. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Кеген аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      61. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарасай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      62. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қонаев қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      63. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Райымбек аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      64. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Талғар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      65. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ұйғыр аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      66. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      67. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      68. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атырау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      69. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жылыой аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      70. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Индер аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      71. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Исатай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      72. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Құрманғазы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      73. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылқоға аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      74. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мақат аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      75. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Махамбет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      76. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      77. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақжайық аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      78. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бәйтерек ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      79. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бөкейорда аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      80. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бөрлі аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      81. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жаңақала аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      82. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жәнібек аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      83. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Казталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      84. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қаратөбе аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      85. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      86. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сырым аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      87. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Тасқала аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      88. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теректі аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      89. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шыңғырлау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      90. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      91. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байзақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      92. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      93. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жуалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      94. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қордай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      95. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Меркі аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      96. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мойынқұм аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      97. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сарысу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      98. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Т. Рысқұлов атындағы ауданның санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      99. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Талас аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      100. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Тараз қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      101. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      102. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      103. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақсу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      104. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алакөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      105. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ескелді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      106. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Кербұлақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      107. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Көксу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      108. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қаратал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      109. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Панфилов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      110. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сарқан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      111. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Талдықорған қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      112. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Жетісу облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Текелі қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      113. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      114. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      115. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      116. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атбасар бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      117. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атырау бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      118. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      119. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жаңаарқа бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      120. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шығыс Қазақстан бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      121. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақмола бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      122. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарағанды бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      123. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қостанай бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      124. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылорда бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      125. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Маңғыстау бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      126. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      127. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Павлодар бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      128. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Семей бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      129. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент бөлімшелік көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      130. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      131. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      132. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтоғай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      133. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Балқаш қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      134. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұқар жырау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      135. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарағанды қаласы Әлихан Бөкейхан ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      136. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      137. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарқаралы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      138. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      139. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      140. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Приозерск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      141. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Саран қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      142. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      143. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шахтинск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      144. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      145. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      146. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алтынсарин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      147. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Амангелді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      148. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Арқалық қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      149. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Әулиекөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      150. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Денисов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      151. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жангелдин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      152. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жітіқара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      153. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қамысты аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      154. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарабалық аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      155. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарасу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      156. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қостанай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      157. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қостанай қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      158. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Лисаков қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      159. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Меңдіқара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      160. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Науырзым аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      161. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Рудный қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      162. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сарыкөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      163. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бейімбет Майлин ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      164. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ұзынкөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      165. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Федоров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      166. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      167. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      168. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жалағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      169. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жаңақорған аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      170. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      171. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қармақшы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      172. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылорда қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      173. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сырдария аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      174. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шиелі аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      175. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      176. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      177. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бейнеу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      178. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жаңаөзен қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      179. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қарақия аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      180. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Маңғыстау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      181. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      182. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Түпқараған аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      183. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      184. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Алматы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      185. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Байқоңыр ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      186. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Есіл ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      186-1. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Нұра ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      187. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Астана қаласы Сарыарқа ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      188. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      189. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аққулы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      190. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақсу қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      191. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтоғай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      192. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Баянауыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      193. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Екібастұз қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      194. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ертіс аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      195. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Железин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      196. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Май аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      197. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Павлодар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      198. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Павлодар қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      199. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Тереңкөл ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      200. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Успен аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      201. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Павлодар облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті Шарбақты аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      202. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      203. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Айыртау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      204. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақжар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      205. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аққайың аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      206. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      207. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Есіл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      208. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      209. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылжар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      210. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мағжан Жұмабаев ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      211. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мамлют аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      212. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Петропавл қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      213. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Тайынша аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      214. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Тимирязев аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      215. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Уәлиханов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      216. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шал ақын ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      217. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      218. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Арыс қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      219. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бәйдібек аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      220. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жетісай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      221. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      222. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Кентау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      223. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      224. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мақтаарал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      225. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ордабасы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      226. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Отырар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      227. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      228. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      229. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      230. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Созақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      231. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      232. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Түлкібас аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      233. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Түркістан қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      234. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      235. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ұлытау облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      236. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ұлытау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жаңаарқа аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      237. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ұлытау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жезқазған қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      238. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ұлытау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қаражал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      239. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ұлытау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сәтбаев қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      240. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ұлытау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ұлытау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      241. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      242. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алтай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      243. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Глубокое аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      244. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зайсан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      245. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Катонқарағай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      246. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Күршім аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      247. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Өскемен қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      248. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Риддер қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      249. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Самар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      250. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Тарбағатай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      251. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ұлан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      252. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шемонаиха аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      253. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      254. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      255. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті.

      256. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Еңбекші ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      257. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Қаратау ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      258. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Тұран ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы.

      259. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      260. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 14.07.2023 № 573 қаулысымен.

      261. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      262. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      263. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Атырау обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      264. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      265. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Қызылорда обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      266. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      267. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      268. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Орал обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      269. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Шымкент обаға қарсы күрес станциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері – мемлекеттік кәсіпорындардың және мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Абай облысы бойынша департаменті.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті.

      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті.

      5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті.

      6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті.

      7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті.

      9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Жетісу облысы бойынша департаменті.

      10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті.

      11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті.

      12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті.

      13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті.

      14. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті.

      15. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті.

      16. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      17. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті.

      18. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Ұлытау облысы бойынша департаменті.

      19. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      20. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті.

      21. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2017 жылғы 17 ақпандағы
№ 71 қаулысымен
бекітілген

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне" деген бөлімде:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне";

      реттік нөмірлері 226-1, 227-1, 227-11, 227-12, 227-13, 227-14, 227-15-жолдар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 227-18, 227-19-жолдармен толықтырылсын:

      "227-18. "Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық" АҚ

      227-19. "Ұлттық нейрохирургия орталығы" АҚ".

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 03.06.2022 № 361 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 59-60, 555-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ережеде:

      1-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) тұтынушылардың құқықтарын қорғау, салааралық үйлестіру салаларындағы басшылықты, сондай-ақ стратегиялық, бақылау, іске асыру және реттеу функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік атқарушы органы болып табылады.";

      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті;";

      15-тармақтың 36) және 37) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "36) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету;

      37) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдардың қызметін салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;";

      16-тармақтың 169-8), 169-9), 339-1), 339-3), 339-4), 339-5), 339-6), 339-7), 339-8), 339-9, 339-46), 339-47), 339-48), 339-49), 339-50), 339-51), 339-52), 339-53) және 339-60) тармақшалар алып тасталсын;

      17-тармақта:

      172) және 173) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "172) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар енгізу;

      173) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру бойынша ұсыныстар дайындау;";

      173-1), 175), 176), 177), 178), 179), 180), 181), 182), 183), 184), 186), 187) және 188) тармақшалар алып тасталсын;

      190) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "190) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдарды салааралық үйлестіруді жүргізу;";

      191), 192), 193), 194), 195), 196), 196), 197-1), 197-2), 198) және 198-1) тармақшалар алып тасталсын;

      200) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "200) тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;";

      201), 202), 204), 205), 205-1), 206-1), 206-2), 207), 209), 210), 211), 212), 213), 214), 215), 216), 217), 218), 220), 221), 222), 223), 225), 226), 227), 227-1) және 266-42) тармақшалар алып тасталсын;

      18-тармақта:

      48) және 50) тармақшалар алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің қарамағындағы мемлекеттік ұйымдар – аумақтық органдардың тізбесі" деген бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің қарамағындағы аумақтық органдары – мемлекеттік мекемелердің тізбесі";

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің қарамағындағы мемлекеттік ұйымдар – аумақтық органдардың тізбесі осы өзгерістер мен толықтыруларға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің қарамағындағы мемлекеттік ұйымдар – аумақтық органдардың тізбесі" деген бөлім алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің қарамағындағы обаға қарсы күрес станциялары – мемлекеттік мекемелердің тізбесі" деген бөлім алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының тізбесі" деген бөлім алып тасталсын.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен
толықтыруларға
қосымша

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің аумақтық органдары – мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті.

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      8. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті.

      9. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті.

      10. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті.

      11. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті.

      12. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті.

      13. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      14. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.

      15. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті.

      16. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті.

      Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2017 жылғы 17 ақпандағы
№ 71 қаулысына
1-қосымша

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің қайта аталатын аумақтық бөлімшелері – мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Астана қаласы бойынша департаментіне.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментіне.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментіне.

      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментіне.

      5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Алматы облысы бойынша департаментіне.

      6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Атырау облысы бойынша департаментіне.

      7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне.

      8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментіне.

      9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне.

      10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментіне.

      11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментіне.

      12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментіне.

      13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментіне.

      14. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Павлодар облысы бойынша департаментіне.

      15. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментіне.

      16. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментіне.

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің аумақтық бөлімшелері

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментіне.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментіне.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментіне.

      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментіне.

      5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Алматы облысы бойынша департаментіне.

      6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментіне.

      7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне.

      8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментіне.

      9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне.

      10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментіне.

      11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментіне.

      12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментіне.

      13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментіне.

      14. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаментіне.

      15. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментіне.

      16. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментіне.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің аумақтық бөлімшелері

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақкөл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақкөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Аршалы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Аршалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Астрахан аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астрахан аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Атбасар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атбасар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бұланды аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бұланды аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Егіндікөл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Егіндікөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      8. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Еңбекшілдер аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Еңбекшілдер аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      9. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ерейментау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ерейментау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      10. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Есіл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Есіл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      11. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жақсы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жақсы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      12. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жарқайың аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарқайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      13. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Зеренді аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Зеренді аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      14. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қорғалжын аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қорғалжын аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      15. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сандықтау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сандықтау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      16. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Степногор қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Степногор қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      17. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Көкшетау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көкшетау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      18. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Целиноград аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Целиноград аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      19. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шортанды аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шортанды аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      20. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақмола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бурабай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бурабай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      21. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      22. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақтөбе қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      23. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Әйтеке би аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Әйтеке би аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      24. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алға аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алға аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      25. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Байғанин аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Байғанин аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      26. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ырғыз аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ырғыз аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      27. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарғалы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарғалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      28. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қобда аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қобда аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      29. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мәртөк аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мәртөк аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      30. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мұғалжар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мұғалжар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      31. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Темір аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Темір аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      32. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ойыл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ойыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басқармасына.

      33. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Хромтау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Хромтау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      34. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шалқар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шалқар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      35. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      36. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақсу аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақсу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      37. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алакөл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алакөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      38. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Балқаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Балқаш аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      39. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Еңбекшіқазақ аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Еңбекшіқазақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      40. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ескелді аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ескелді аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      41. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жамбыл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      42. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Іле аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Іле аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      43. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарасай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарасай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      44. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қаратал аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қаратал аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      45. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Кербұлақ аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Кербұлақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      46. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Көксу аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көксу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      47. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Панфилов аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Панфилов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      48. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Райымбек аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Райымбек аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      49. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сарқант аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сарқант аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      50. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Талғар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Талғар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      51. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ұйғыр аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ұйғыр аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      52. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қапшағай қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қапшағай қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      53. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Талдықорған қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Талдықорған қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      54. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Текелі қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Текелі қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      55. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      56. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Атырау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атырау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      57. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жылыой аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жылыой аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      58. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Индер аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Индер аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      59. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Исатай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Исатай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      60. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қызылқоға аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қызылқоға аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      61. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Құрманғазы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Құрманғазы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      62. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мақат аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мақат аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      63. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Махамбет аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Махамбет аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      64. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      65. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Өскемен қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Өскемен қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      66. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Семей қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Семей қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      67. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Аягөз аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Аягөз аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      68. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Абай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Абай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      69. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бесқарағай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бесқарағай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      70. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бородулиха аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бородулиха аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      71. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Глубокое аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Глубокое аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      72. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жарма аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарма аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      73. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Зайсан аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Зайсан аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      74. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Зырянов аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Зырянов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      75. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Катон-Қарағай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Катон-Қарағай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      76. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Көкпекті аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көкпекті аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      77. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Курчатов қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Курчатов қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      78. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Күршім аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Күршім аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      79. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Риддер қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Риддер қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      80. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Тарбағатай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тарбағатай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      81. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ұлан аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ұлан аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      82. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Үржар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Үржар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      83. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шемонаиха аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шемонаиха аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      84. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      85. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Тараз қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тараз қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      86. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Байзақ аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Байзақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      87. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Т. Рысқұлов атындағы ауданның тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Т. Рысқұлов атындағы ауданның қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      88. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жамбыл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      89. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жуалы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жуалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      90. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қордай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қордай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      91. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мерке аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мерке аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      92. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мойынқұм аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мойынқұм аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      93. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сарысу аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сарысу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      94. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Талас аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Талас аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      95. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шу аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      96. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      97. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Орал қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      98. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақжайық аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақжайық аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      99. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бөкейорда аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бөкейорда аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      100. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бөрлі аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бөрлі аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      101. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жаңақала аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңақала аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      102. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жәнібек аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жәнібек аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      103. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Зеленов аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Зеленов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      104. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Казталов аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Казталов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      105. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қаратөбе аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қаратөбе аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      106. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сырым аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сырым аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      107. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Тасқала аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тасқала аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      108. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Теректі аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Теректі аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      109. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Батыс Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шыңғырлау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шыңғырлау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      110. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      111. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Абай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Абай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      112. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақтоғай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтоғай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      113. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бұқар жырау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бұқар жырау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      114. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жаңаарқа аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңаарқа аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      115. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарқаралы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарқаралы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      116. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданның тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданның қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      117. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарағанды қаласы Октябрь ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарағанды қаласы Октябрь ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      118. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Нұра аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Нұра аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      119. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Осакаров аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Осакаров аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      120. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ұлытау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ұлытау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      121. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шет аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шет аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      122. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Балқаш қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Балқаш қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      123. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жезқазған қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жезқазған қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      124. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қаражал қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қаражал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      125. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Приозерск қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Приозерск қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      126. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Саран қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Саран қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      127. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сәтбаев қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сәтбаев қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      128. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Теміртау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Теміртау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      129. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шахтинск қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шахтинск қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      130. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      131. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алтынсарин аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алтынсарин аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      132. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Амангелді аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Амангелді аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      133. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Әулиекөл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Әулиекөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      134. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Денисов аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Денисов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      135. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жангелдин аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жангелдин аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      136. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жітіқара аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жітіқара аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      137. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қамысты аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қамысты аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      138. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарабалық аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарабалық аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      139. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарасу аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарасу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      140. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Меңдіқара аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Меңдіқара аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      141. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Наурызым аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Наурызым аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      142. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сарыкөл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сарыкөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      143. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Таранов аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Таранов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      144. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ұзынкөл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ұзынкөл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      145. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Федоров аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Федоров аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      146. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Арқалық қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арқалық қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      147. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қостанай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қостанай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      148. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қостанай қаласының тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қостанай қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      149. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Лисаковск қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Лисаковск қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      150. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қостанай облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Рудный қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Рудный қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      151. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      152. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Арал аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арал аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      153. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қазалы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазалы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      154. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қармақшы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қармақшы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      155. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жалағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жалағаш аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      156. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сырдария аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сырдария аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      157. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шиелі аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шиелі аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      158. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жаңақорған аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңақорған аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      159. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қызылорда қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      160. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Маңғыстау облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      161. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Маңғыстау облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақтау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      162. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Маңғыстау облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жаңаөзен қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңаөзен қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      163. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Маңғыстау облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Маңғыстау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Маңғыстау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      164. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Маңғыстау облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Түпқараған аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түпқараған аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      165. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Маңғыстау облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бейнеу аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бейнеу аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      166. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Маңғыстау облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарақия аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарақия аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      167. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Маңғыстау облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мұнайлы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мұнайлы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      168. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      169. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Павлодар қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Павлодар қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      170. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақсу қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақсу қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      171. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Екібастұз қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Екібастұз қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      172. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Баянауыл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Баянауыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      173. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақтоғай аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтоғай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      174. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Железин аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Железин аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      175. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ертіс аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ертіс аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      176. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қашыр аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қашыр аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      177. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Лебяжі аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Лебяжі аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      178. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Май аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Май аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      179. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Павлодар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Павлодар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      180. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Успен аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Успен аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      181. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Павлодар облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шарбақты аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шарбақты аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      182. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      183. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Петропавл қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Петропавл қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      184. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Айыртау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Айыртау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      185. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақжар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақжар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы.

      186. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Аққайың аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Аққайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      187. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      188. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Есіл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Есіл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      189. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қызылжар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қызылжар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      190. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мағжан Жұмабаев ауданының тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мағжан Жұмабаев ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      191. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жамбыл аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      192. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мамлют аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мамлют аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      193. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Тайынша аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тайынша аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      194. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Тимирязев аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Тимирязев аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      195. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Уәлиханов аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Уәлиханов аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      196. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шал ақын аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шал ақын аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      197. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      198. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Арыс қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арыс қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      199. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Бәйдібек аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Бәйдібек аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      200. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қазығұрт аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      201. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Мақтаарал аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Мақтаарал аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      202. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Отырар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Отырар аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      203. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ордабасы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ордабасы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      204. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сайрам аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сайрам аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      205. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Сарыағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сарыағаш аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      206. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Созақ аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Созақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      207. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Төле би аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Төле би аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      208. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Түлкібас аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түлкібас аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      209. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шардара аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шардара аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      210. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шымкент қаласы Абай ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент қаласы Абай ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      211. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      212. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент қаласы Еңбекші ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      213. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шымкент қаласы Қаратау ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент қаласы Қаратау ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      214. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Кентау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Кентау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      215. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Түркістан қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түркістан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      216. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласының Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      217. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы қаласы Алатау ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Алатау ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      218. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы қаласы Әуезов ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Әуезов ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      219. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы қаласы Алмалы ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Алмалы ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      220. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      221. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы қаласы Жетісу ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Жетісу ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      222. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      223. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы қаласы Түрксіб ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Түрксіб ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      224. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Алматы қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы қаласы Наурызбай ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Наурызбай ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      225. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Астана қаласының Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      226. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Астана қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Астана қаласы Алматы ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Астана қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Алматы ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      227. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Астана қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Астана қаласы Есіл ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Астана қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Есіл ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      228. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Астана қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Астана қаласы Сарыарқа ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Астана қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Сарыарқа ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      229. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне.

      230. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақтөбе бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      231. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Алматы бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      232. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Атбасар бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атбасар бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      233. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Атырау бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Атырау бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      234. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жамбыл бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      235. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жаңаарқа бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жаңаарқа бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      236. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Защита бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Защита бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      237. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қарағанды бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарағанды бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      238. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Көкшетау бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көкшетау бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      239. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қостанай бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қостанай бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      240. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Қызылорда бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қызылорда бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      241. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Маңғыстау бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Маңғыстау бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      242. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Павлодар бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Павлодар бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      243. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Семей бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Семей бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      244. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Орал бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      245. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Шымкент бөлімшелік көліктегі тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Шымкент бөлімшелік көліктегі қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 17 ақпандағы
№ 71 қаулысына
2-қосымша

      Қайта аталатын мемлекеттік заңды тұлғалардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 22.01.2018 № 24 қаулысымен.

      1. Мемлекеттік кәсіпорындар

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қарағанды мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      6. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 22.01.2018 № 24 қаулысымен.

      7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгiнiң шаруашылық жүргiзу құқығындағы "Акушерлiк, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң "Акушерлiк, гинекология және перинатология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнына.

      9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Республикалық санитариялық авиация орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық санитариялық авиация орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      14. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      15. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      16. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің байқау кеңесі бар "Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      17. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      18. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Республикалық қан орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық қан орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      19. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Отан соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      20. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      21. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      22. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      23. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Отан соғысы мүгедектеріне арналған Орталық клиникалық госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан соғысы мүгедектеріне арналған Орталық клиникалық госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      24. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Бурабай" республикалық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Бурабай" республикалық оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

      25. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Радиациялық медицина және экология ғылыми-зерттеу институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Радиациялық медицина және экология ғылыми-зерттеу институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына.

      26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Алатау" балалар клиникалық санаторийі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Алатау" балалар клиникалық санаторийі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына.

      27. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына.

      2. Мемлекеттік мекемелер

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Қазақ республикалық лепрозорийі" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақ республикалық лепрозорийі" республикалық мемлекеттік мекемесіне.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухана" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық аурухана" республикалық мемлекеттік мекемесіне.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету орталығы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесіне.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

      2017 жылғы 17 ақпандағы
№ 71 қаулысына
3-қосымша

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің қайта аталатын мемлекеттік заңды тұлғаларының тізбесі

      1. Мемлекеттік кәсіпорындар

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Хамза Жұматов атындағы Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Хамза Жұматов атындағы Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Масғұт Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына.

      2. Мемлекеттік мекемелер

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Атырау обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Атырау обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Қызылорда обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Қызылорда обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Орал обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Орал обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      8. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      9. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің "Шымкент обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Шымкент обаға қарсы күрес станциясы" мемлекеттік мекемесіне.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

      2017 жылғы 17 ақпандағы
№ 71 қаулысына
4-қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгінiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1005 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 59-60, 551-құжат).

      2. "Сот сараптамасының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 1403 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 83-84, 724-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 26 қаңтардағы № 18 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырудың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 2, 9-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 236 қаулысының 4-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 22, 129-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 9 маусымдағы № 425 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 33, 221-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 9-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 63-64, 496-құжат).

      7. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 39 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 7, 31-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгінiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1005 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 8 маусымдағы № 339 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 35, 204-құжат).

      9. "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 1 шілдедегі № 389 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулардың 3-тармағы.

      10. "Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі ақпараттық-талдау орталығы" акционерлік қоғамын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 1 шілдедегі № 391 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 39, 232-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 9 қарашадағы № 681 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 57, 363-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 18 қарашадағы № 706 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 59-60, 376-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 28 желтоқсандағы № 880 қаулысының 4-тармағының 2) тармақшасы.

      14. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің қарамағындағы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарды қайта ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 8 қаулысының 5-тармағының 2) тармақшасы.