Қазақстан Республикасының есірткі құралдарына және психотроптық заттарға 2015 жылға арналған қажеттілік нормалары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 қазандағы № 1117 қаулысы

      «Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы» 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі халықаралық квоталарды бекiту үшiн осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының есiрткi құралдарына және психотроптық заттарға деген қажеттілігінің 2015 жылға арналған нормаларын Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Есiрткiнi бақылау жөнiндегi халықаралық комитетiнiң штаб-пәтерiне (Вена, Аустрия Республикасы) жiберсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігі халықаралық квоталар бекітілгеннен кейін есiрткi құралдарына, психотроптық заттар мен прекурсорларға 2015 жылға арналған мемлекеттiк квотаны бекiту үшiн шегінде лицензиялары бар заңды тұлғалар олардың айналымын жүзеге асыратын қажеттілiк есебiн белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметіне енгiзсiн.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2014 жылғы 21 қазандағы
№ 1117 қаулысына   
қосымша        

Қазақстан Республикасының есірткі құралдарына және психотроптық
заттарға деген қажеттілігінің 2015 жылға арналған нормалары

Есiрткi құралдарына деген қажеттiлiктiң, синтетикалық
есірткілерді дайындау көлемінің, апиын өндiру және апиын
көкнәрiн апиын өндiруден өзге мақсаттарда өсiру көлемiнің
жылдық есептері

1961 жылғы Есiрткi құралдары туралы бiрыңғай конвенция: 1, 12
және 19-баптар. 1961 жылғы Есiрткi құралдары туралы бiрыңғай
конвенцияға түзетулер туралы 1972 жылғы 25 наурыздағы хаттама:
5 және 9-баптар.

ЕЛ/АУМАҚ: Қазақстан Республикасы   КҮНI:
ВЕДОМСТВО: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
ЖАУАПТЫ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМНЫҢ Т.А.Ә: Демеуов Марат Ғанұлы
АТАҒЫ/ЛАУАЗЫМЫ: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрдің бірінші орынбасары
ҚОЛЫ: _______________________
Есептеу 2015 күнтізбелік жылға жатады.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

Осы есептеулер бiр данада: ECIPTKІHI БАҚЫЛАУ ЖӨНIНДЕГІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ тапсырылады
Vienna International Centre,
P.O.Box 5ОО, А-1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26060-4277 Facsivile: (+43 1) 26060 5867/5868
Telegraphic address: UNATIONS VIENNA Telex: 135612 uno а
E-mail: secretariat@ incd.org Internet address: http//www.incd.org/

Form В
Pagе 5

I бөлiм
Есiрткi құралдарына деген қажеттiлiктiң жылдық есептері
(БАРЛЫҚ ЕЛДЕР МЕН АУМАҚТАР YШІН)

Елдегi немесе аумақтағы практика жүргізуші дәрiгерлердiң саны:

дәрiгерлер: 67267; тiс дәрiгерлерi: 4855; ветеринарлар: 8852

Дәрiханалар саны: 5126

Ауруханалар саны: 880; ауруханалардағы жалпы орын саны: 103113

Әдісті баяндау
Есептеулерді белгiлеуге арналған әдiс–эмпирикалық

Form B
Pagе 7

IІ бөлiм
Есiрткi құралдарына деген қажеттiлiктің жылдық есептері
(БАРЛЫҚ ЕЛДЕР МЕН АУМАҚТАР YШІН)

Есірткі құралы

1

2

3

4

Ел ішінде медициналық және ғылыми мақсаттарда тұтынуға арналған мөлшері

Дайындауға арналған мөлшері

Арнайы қойма қорын толықтыруға арналған мөлшері

Есептеулер  жататын жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қоймадағы қорда сақталуға тиіс мөлшері

(a)
басқада есірткі құралдары

(b)
1961 жылғы Конвенцияның III тізіміне енгізілген препараттар

(с)
1961 жылғы Конвенция қолданылмайтын заттар

Осы есірткі құралдары, препараттар немесе заттар ел ішінде тұтыну немесе экспортқа арналғанына қарамастан


кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

Альфапродин


2Альфентанил


2Анилэридин


2Безитрамид


2Героин


2Гидрокодон


2Гидроморфон


2Декстроморамид


2Декстропропоксифен


2Дигидрокодеин


2Дипипанон


2Дифеноксилат


2Дифеноксин


2Кетобемидон


2Кодеин*

1

418,42Кокаин


2Леворфанол


2Метадон

14

194,72Морфин*

29

964,77Никоморфин


2Норметадон


2Оксикодон


2Оксиморфон


2Орипавин


2Петидин


2Пиритрамид


2Ремифентанил


2Суфентанил


2Тебаин*


33,55Тебакон


2Тилидин


2Тримеперидин

333

411,825Феноперидин


2Фентанил

5

552,58Фолькодин


2Этилморфин


2,02Эторфин


2* – Омнопон дәрілік препаратын дайындауды ескере отырып

Form B
Page 10

ІIІ бөлiм
Синтетикалық есiрткi құралдарын дайындау көлемінің жылдық есептері

(СИНТЕТИКАЛЫҚ ЕСІРТКІ ҚҰРАЛДАРЫН ДАЙЫНДАУҒА
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ЕЛДЕР МЕН АУМАҚТАРҒА ҒАНА ҚАТЫСТЫ)

I. 1961 жылғы Конвенцияның I тiзiмiне енгiзiлген синтетикалық есiрткi құралдары

Аллилпродин

Дигидроэторфин

Метазоцин

Рацеметорфан

Альфамепродин

Дименоксадол

Метадон

Рацеморамид

Альфаметадол

Димефепетанол

Метадон, аралық өнім

Рацеморфан

Альфапрадин

Диметилтиамбутен

Морамид, аралық өнім

Ремифентанил

Альфацетилметадол

Диоксафетил бутират

Морферидин

Суфентанил

Альфентанил

Дипипанон

Норациметадол

Тилидин

Анилеридин

Дифеноксилат

Норлеворфанол

Тримеперидин

Ацетилметадол

Дифеноксин

Норметадон

Фенадоксон

Безитрамид

Диэтилтиамбутен

Норпипанон

Фенапромид

Бензетидин

Дротабанол

Петидин

Феназоцин

Бетамепродин

Изометадон

Петидин, аралық өнім А

Феноморфан

Бетаметадол

Кетобемидон

Петидин, аралық өнім В

Феноперидин

Бетапродин

Клонитазен

Петидин

Фентанил

Бетацетилметадол

Левометорфан

Пиминодин

Фуретиндин

Гидроксипетидин

Левоморамид

Пиритрамид

Этилметилтиамбутен

Декстроморамид

Левофенацилморфан

Прогептазин

Этонитазен

Диампромид

Леворфанол

Проперидин

Этоксеридин

IІ. 1961 жылғы Конвенцияның IІ тiзiмiне енгiзiлген синтетикалық есiрткi құралдары

Синтетикалық есiрткi құралдарын дайындайтын өнеркәсiптiккәсiпорындар

Әрбiр өнеркәсiптiк кәсiпорындарда дайындалатын синтетикалық есiрткi құралдарының мөлшері (килограммен)

Декстропропоксифен

Дифеноксилат

Метадон

Петидин

Тилидин

Тримеперидин

Фентанил

«Химфарм» АҚ

-

-

-

-

-

214,392

0,75963

В/Р нысаны

1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияның II, III және IV тiзiмдерiне енгiзілген заттарға жыл сайынғы медициналық және ғылыми қажеттiлiктердi бағалау (Экономикалық және Әлеуметтiк кеңестің 1981/7 және 1991/44 қарарларына сәйкес Есiрткiнi бақылау жөнiндегi халықаралық комитетке ұсынылады)

ЕЛ/АУМАҚ: Қазақстан Республикасы   КҮНI:
ВЕДОМСТВО: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
ЖАУАПТЫ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМНЫҢ Т.А.Ә: Демеуов Марат Ғанұлы
АТАҒЫ/ЛАУАЗЫМЫ: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрдің бірінші орынбасары
ҚОЛЫ: _______________________
Есептеу 2015 күнтізбелік жылға жатады.

ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Осы есептеулер бiр данада: ECIPTKІHI БАҚЫЛАУ ЖӨНIНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ тапсырылады
Vienna International Centre, P.O.Box 5ОО, А-1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26060-4277 Facsivile: (+43 1) 26060 5867/5868
Telegraphic address: UNATIONS VIENNA Telex: 135612 uno а
E-mail: secretariat@ incd.org Internet address: http//www.incd.org/

Ішкі медициналық және ғылыми мақсаттарға арналған жылдық сұраныс Департамент ұсынылатын бағалауды үш жылдың ішінде, егер осы кезең ішінде қандай да бір түзетулер енгізілмесе, басшылыққа алатын болады. Экспортқа қажетті мөлшерді жеке көрсеткен жөн. Егер олар қосылған болса, көрсетуді сұраймыз.

II тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға деген қажеттiлiкті бағалау 


Заттар

кг

гЗаттар

кг

г

PA 007

Аминептин


2


PM 007

Метилфенидат


2

PA 003

Амфетамин


2


PB 008

2С-В


2

PD 002

Дексамфетамин


2


PS 001

Секобарбитал


2

PL 006

Левамфетамин


2


PD 010

Дельта-9-ТГК


2,076

PL 007

Левометамфетамин


2


PF 005

Фенетиллин


2

PM 002

Меклоквалон


2


PP 005

Фенциклидин


2

PM 005

Метамфетамин


2


PP 006

Фенметразин


2

PM 015

Метамфетамина рацемат


2


PZ 001

Ципепрол


2

PM 006

Метаквалон


2


III тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға деген қажеттiлiкті бағалау


Заттар

кг

гЗаттар

кг

г

PA 002

Амобарбитал


2


PP 014

Пентазоцин


4,85

PB 006

Бупренорфин


2


PP 002

Пентобарбитал


2

PB 004

Буталбитал


2


PF 002

Флунитразепам


8,03

PG 001

Глутетимид


2


PC 001

Циклобарбитал


2

PC 009

Катин


2


IV тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға деген қажеттiлiкті бағалауЗаттар

кг

г

Заттар

кг

г

PA 005

Аллобарбитал2


PM 009

Метиприлон2

PA 004

Алпразолам422


PM 012

Мефенорекс2

PA 006

Аминорекс2


PM 016

Мидазолам39,72

PA 001

Амфепрамон2


PN 001

Ниметазепам2

PB 001

Барбитал2


PN 002

Нитразепам

1

412,52

PB 002

Бензфетамин2


РN 003

Нордазепам2

PB 003

Бромазепам2,06


PO 001

Оксазепам

38

688,85

PB 007

Бротизолам2,01


PO 002

Оксазолам2

PB 005

Бутобарбитал2


PP 020

Пемолин2

PV 001

Винилбитал2


PP 015

Пиназепам2

PG 002

Гамма-оксимайлы қышқылы

248

883,58


PP 010

Пипрадрол2

PD 005

Делоразепам2


PP 019

Пировалерон2

PD 006

Диазепам

42

871,7


PP 016

Празепам2

PZ 002

Золпидем176,22


PS 003

Секбутабарбитал2

PC 002

Камазепам2


PT 003

Темазепам2,2

PK 001

Кетазолам2


PT 004

Тетразепам2

PC 004

Клобазам2


PT 005

Триазолам2

PC 008

Клоксазолам2


PP 004

Фендиметразин2

PC 005

Клоназепам977,99


PF 004

Фенкамфамин2

PC 006

Клоразепат2,19


PP 008

Фенобарбитал

7864

812,98

PC 007

Клотиазепам2


PF 006

Фенпропорекс2

PL 001

Лефетамин, СПА2


PP 009

Фентермин2

PL 003

Лопразолам2


PF 001

Флудиазепам2

PL 004

Лоразепам2,1


PF 003

Флуразепам2

PL 005

Лорметазепам2


PC 003

Хлордиазепоксид

8

774,8

PM 001

Мазиндол2


PE 003

Эстазолам2

PM 018

Мезокарб2,56


PE 005

Этиламфетамин2

PM 010

Медазепам

2

40,82


PE 004

Этиллофлазепат2

PM 003

Мепробамат2


PE 002

Этинамат2

PM 008

Метилфенобарбитал2


PE 001

Этхлорвинол2