Қазақстан Республикасының есірткі құралдарына, психотроптық заттар мен прекурсорларға 2014 жылға арналған мемлекеттік квотасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы № 184 қаулысы

      «Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) заңды тұлғалар үшiн 2014 жылға арналған есiрткi құралдарына қажеттілік есебі;
      2) заңды тұлғалар үшiн 2014 жылға арналған психотроптық заттарға қажеттiлiк есебі;
      3) заңды тұлғалар үшiн 2014 жылға арналған прекурсорларға қажеттiлiк есебі бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң     
2014 жылғы 5 наурыздағы
№ 184 қаулысымен  
бекiтілген     

Заңды тұлғалар үшін 2014 жылға арналған есiрткi құралдарына
қажеттiлiк есебi

P/c

Құралдың атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны
(граммен)

Медициналық мақсаттар үшін
(граммен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін
(граммен)

Өндiрiстiк мақсаттар үшiн
(граммен)

1

2

3

4

5

6

1

Альфапродин


2


2

2

Альфентанил


2


2

3

Анилеридин


2


2

4

Безитрамид


2


2

5

Героин


6,24


6,24

6

Гидрокодон


2


2

7

Гидроморфон


2


2

8

Декстроморамид


2


2

9

Декстропропоксифен


2


2

10

Дигидрокодеин


2


2

11

Дипипанон


2


2

12

Дифеноксилат


2


2

13

Дифеноксин


2


2

14

Кетобемидон


2


2

15

Кодеин*

758,22

4,12


762,34

16

Кокаин


2


2

17

Леворфанол


2


2

18

Метадон

17628,78

2


17630,78

19

Морфин*

191522,02

4,12


191526,14

20

Никоморфин


2


2

21

Норметадон


2


2

22

Оксикодон


2


2

23

Оксиморфон


2


2

24

Орипавин


2


2

25

Петидин


2


2

26

Пиритрамид


2


2

27

Ремифентанил


2


2

28

Суфентанил


2


2

29

Тебаин*

36,66

4,12


40,78

30

Тебакон


2


2

31

Тилидин


2


2

32

Тримеперидин

113560,56

2,12

21839

135401,68

33

Феноперидин


2


2

34

Фентанил

880,88

4,12

81,5

885

35

Фолькодин


2


2

36

Этилморфин

0,07

2


2,07

37

Эторфин


1


1

      *Омнопон дәрiлiк препаратын дайындауды ескере отырып

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң     
2014 жылғы 5 наурыздағы
№ 184 қаулысымен  
бекiтілген     

Заңды тұлғалар үшін 2014 жылға арналған психотроптық заттарға
қажеттiлiк есебi

P/c

Құралдың атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны
(граммен)

Медициналық мақсаттар үшін
(граммен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін
(граммен)

Өндiрiстiк мақсаттар үшiн
(граммен)

1

2

3

4

5

6

1

Аллобарбитал


2


2

2

Алпразолам

49139,87

2


49141,87

3

Амобарбитал


2


2

4

Амфетамин


2


2

5

Аминептин


2


2

6

Аминорекс


2


2

7

Амфепрамон


2


2

8

Барбитал


2


2

9

Бензфетамин


2


2

10

Бромазепам

0,06

2


2,06

11

Бротизолам

0,01

1,99


2

12

Бупренорфин


2


2

13

Буталбитал


2


2

14

Бутобарбитал


2


2

15

Винилбитал


2


2

16

Гамма-оксимайлы қышқылы

361248,7

2


361250,7

17

Глутетимид


2


2

18

Дексамфетамин


2


2

19

Дельта-9-тетрагидроканнабинол


6,58


6,58

20

Делоразепам


2


2

21

Диазепам

47068,87

2


47070,87

22

Золпидем

264,68

2


266,68

23

Катин


2


2

24

Камазепам


2


2

25

Кетазолам


2


2

26

Кетамин


2


2

27

Клобазам


2


2

28

Клоксазолам


2


2

29

Клоназепам

772,87

2


774,87

30

Клоразепат

0,19

1,81


2

31

Клотиазепам


2


2

32

Левамфетамин


2


2

33

Левометамфетамин


2


2

34

Лефетамин, СПА


2


2

35

Лопразолам


2


2

36

Лоразепам

0,1

1,9


2

37

Лорметазепам


2


2

38

Мазиндол


2


2

39

Медазепам

1963,67

2


1965,67

40

Мезокарб

0,56

2


2,56

41

Меклоквалон


2


2

42

Мепробамат


2


2

43

Метамфетамин


2


2

44

Метамфетамина рацемат


2


2

44

Метаквалон


2


2

45

Метилфенидат


2


2

46

Меткатинон


2


2

47

Метилфенобарбитал


2


2

48

Метиприлон


2


2

49

Мефенорекс


2


2

50

Мидазолам

195

2


197

51

Ниметазепам


2


2

52

Нитразепам

1141

2


1143

53

Нордазепам


2


2

54

Оксазепам

36610,77

2


36612,77

55

Оксазолам


2


2

56

Пемолин


2


2

57

Пентазоцин


4,88


4,88

58

Пентобарбитал


2


2

59

Пиназепам


2


2

60

Пипрадрол


2


2

61

Пировалерон


2


2

62

Празепам


2


2

63

Сальвинорин А


2


2

64

Секбутабарбитал


2


2

65

Секобарбитал


2


2

66

Синтетикалық каннабиноидтар, оның ішінде:

(1-Бутил-1 Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-073)


2


2

2-[(1R, 3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2- метилоктан-2-ил) фенол (CP-47, 497)


2


2

2-[(1R, 3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-ил) фенол (CP-47, 497)-C6)


2


2

2-[(1R, 3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил) фенол (CP-47, 497)-C9)


2


2

2-[(1R, 3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил) фенол (CP-47, 497)-C8)


2


2

(6aR, 10аR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а, 7, 10, 10а-тетрагидробензо[с] хромен-1-ол (НU-210)


2


2

2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWН-196)


2


2

2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-194)


2


2

2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан (JWH-197)


2


2

(2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWН-007)


2


2

(4-Метилнафталин-1-ил) (2-метил-1-пентил-1Н-индо-3-ил) метанон (JWH-149)


2


2

(2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил) (4-метоксинафталин-1-ил) метанон (JWH-098)


2


2

(1-[2-(4-Морфолино) этил]-1-Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метан (JWH-195)


2


2

(4-Метилнафталин-1-ил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метан (JWH-192)


2


2

(4-Метокси-1-нафтил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метан (JWH-199)


2


2

(1-[2-(4-Морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWН-200)


2


2

(4-Метилнафталин-1-ил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-193)


2


2

(4-Метокси-1-нафтил) (1-[2-(4-морфолино) этил]-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-198)


2


2

(Е)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1Н-инден-3-ил] пентан (JWH-176)


2


2

(4-Метилнафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-122)


2


2

(4-Метоксинафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-081)


2


2

1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил) метан (JWH-175)


2


2

1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил) метан (JWH-184)


2


2

1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил) метан (JWН-185)


2


2

1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWН-116)


2


2

1-Пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-018)


2


2

1-Пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил) этанон (JWН-250)


2


2

67

2С-Т-7


2


2

68

2С-В


2


2

69

1-(3-хлорфенил) пиперазин


2


2

70

Темазепам

20,65

2


22,65

71

Тетразепам


2


2

72

Трамадол

12271

2


12273

73

Триазолам


2


2

74

Феназепам


2


2

75

Фенетиллин


2


2

76

Фендиметразин


2


2

77

Фенкамфамин


2


2

78

Фенметразин


2


2

79

Фенобарбитал

1064168,03

2


1064170,03

80

Фенпропорекс


2


2

81

Фентермин


2


2

82

Фенциклидин


2


2

83

Флудиазепам


2


2

84

Флунитразепам

24

2


26

85

Флуразепам


2


2

86

Хлордиазепоксид

6815,74

2


6817,74

87

Эстазолам


2


2

88

Этиламфетамин


2


2

89

Этиллофлазепат


2


2

90

Этинамат


2


2

91

Этхлорвинол


2


2

92

Циклобарбитал


2


2

93

Ципепрол


2


2

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң     
2014 жылғы 5 наурыздағы
№ 184 қаулысымен  
бекiтілген     

Заңды тұлғалар үшін 2014 жылға арналған прекурсорларға
қажеттілік есебі

P/c №

Құралдың атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны
(килограммен)

Медициналық мақсаттар үшін
(килограммен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін
(килограммен)

Өндiрiстiк мақсаттар үшiн
(килограммен)

1

2

3

4

5

6

1

Сірке қышқылының ангидриді


79,56


79,56

2

Антранил қышқылы


0,0029


0,0029

3

Ацетон

8904710

5352656


14257366

4

N-Ацетилантранил қышқылы

2

0,5


2,5

5

Изосафрол


0,22


0,22

6

Лизергин қышқылы


0,002


0,002

7

Метилэтилкетон


1600

2500

4100

8

3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон


0,6


0,6

9

Норэфедрин


0,002


0,002

10

Калий перманганаты

223,303

748544,697


748768

11

Пипередин


0,7


0,7

12

Пиперональ


0,002


0,002

13

Псевдоэфедрин

0,1250,125

14

Сафрол


0,8


0,8

15

Күкірт қышқылы

2395

1377749539

123936585625

125314337559

16

Тұз қышқылы

933,34

35360250,8

97852315632

978876768161

17

Толуол

558,7

1248051,3


1248610

18

Фенил сiрке қышқылы


0,0009


0,0009

19

1-фенил-2-пропанон


0,6


0,6

20

Этил эфирі

526,48

18271,52


18798

21

Эфедрин

0,925

0,002


0,927

22

Эргометрин

0,055350,05535