"Контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік жөніндегі заңдарды қолдану тәжірибесі туралы" Қазақcтан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1997 жылғы 18 шілдедегі N 10 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы N 7 Нормативтік қаулысы

      Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы

қаулы етеді:

      1. "Контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік жөніндегі заңдарды қолдану тәжірибесі туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1997 жылғы 18 шілдедегі N 10 қаулысына (1999 жылғы 30 сәуірдегі және 2004 жылғы 18 маусымдағы өзгерістері және толықтыруларымен бірге) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      1) тақырыбындағы "Жоғарғы Соты Пленумының" деген сөздер "Жоғарғы Сотының" деген сөздермен, "қаулысы" деген сөз "нормативтік қаулысы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) кіріспедегі "Жоғарғы Сот Пленумы" деген сөздер "Жоғарғы Соттың жалпы отырысы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 1-тармақта:
      үшінші абзацтағы "Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы" Заңдарымен деген сөздер "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" Заңымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші абзацтағы "iрi" деген сөзден кейін ", аса ірі" деген сөздермен толықтырылсын.
      4) 9-тармақта:
      екінші абзацтағы:
      "лауазымды" деген сөз алып тасталсын;
      "лауазымдық қылмыс туралы" деген сөздер "мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы жемқорлық және өзге де қылмыстар туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы "басқа лауазымды адамдарға" деген сөздер "мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті не соған теңестірілген басқа тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес, осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, сондай-ақ жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасы
      Жоғарғы Сотының Төрағасы                             Қ. Мәми

      Қазақстан Республикасы
      Жоғарғы Сотының судьясы,
      жалпы отырыс хатшысы                              Ж. Бәйішев