Бiрлескен кәсiпорындардың, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдардың, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардың пайдалануына жол беру туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң ҚАУЛЫСЫ 1992 жылғы 3 шiлде N 1516-ХII. Күшi жойылды - Қазақстан Республикасының 1997.07.14. N 158 Заңымен. ~Z970158

      Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Бiрлескен кәсiпорындардың, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдардың, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардың пайдалануына жер беру тәртiбi туралы ереже бекiтiлсiн (қоса тiркелiп отыр).
      2. Қажет болған жағдайда бұл Ережеге Министрлер Кабинетiнiң

ұсынуы бойынша аталған мақсаттар үшiн жер беру практикасын ескере
отырып өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Кеңесiнiң Төралқасына тапсырылсын. 
   
   Қазақстан Республикасы
  Жоғарғы Кеңесiнiң Төрағасы 
   
                    Қазақстан Республикасы
                    Жоғарғы Кеңесiнiң
                    1992 жылғы 3 шiлдедегi
                      қаулысымен
                      БЕКIТIЛГЕН 
   
     Қазақстан Республикасы аумағында қызметiн жүзеге
     асыру үшiн бiрлескен кәсiпорындардың, халықаралық
     бiрлестiктер мен ұйымдардың, шетелдiк заңды ұйымдар
     мен азаматтардың пайдалануына жер беру тәртiбi туралы
                 ЕРЕЖЕ 
   


      1. Жер учаскелерi Қазақстан Республикасы заңдарында рұқсат етiлген қызметтi жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасы Жер кодексiне сәйкес бiрлескен кәсiпорындарға, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдарға, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтарға берiледi.
      2. Аренда жағдайында уақытша пайдалану үшiн жер бiрлескен кәсiпорындарға, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдарға, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтарға берiледi.
      Халық депутаттарының жергiлiктi Кеңестерi не жергiлiктi әкiмдер жердi арендаға берушiлер болып табылады.
      Жердi арендалау қысқа мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi болуы мүмкiн. Жердi пайдалану мерзiмдерi мен жағдайлары тараптардың келiсiмi бойынша белгiленiп, шартта бекiтiледi.
      3. Жер учаскесiн алуға мүдделi бiрлескен кәсiпорындар, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдар, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтар халық депутаттары ауылдық, селолық, қоныстық, (поселкелiк) Кеңесiне не жергiлiктi әкiмге өтiнiш жасайды, онда жер учаскесiн сұрап отырғандағы мақсаты, оның шамамен алғандағы көлемi мен жердi пайдалану мерзiмi көрсетiлiп, бұл кәсiпорындардың, бiрлестiктер мен ұйымдардың тиiстi органдарға тiркелгенi туралы куәлiктерiнiң, олардың құрылтай құжаттарының, сондай-ақ пайдалы қазбалар шығарылған жағдайда кен бөлу актiсiнiң көшiрмелерi немесе актiден жазып алынған қосымша тiркеледi.
      Өтiнiштер:
      жер учаскесi ауылдың, селоның, жұмысшы қонысының (поселкесiнiң) шекарасы шегiнде орналасқан жағдайда тиiсiнше халық депутаттары ауылдық, селолық, қоныстық (поселкелiк) Кеңеске;
      жер учаскесi аудан аумағында (елдi мекендердiң жерiнен басқа) орналасқан жағдайда аудан әкiмiне;
      жер учаскесi қала шекарасы шегiнде орналасқан жағдайда қала әкiмiне берiледi.
      4. Қалалардағы, жұмысшы қоныстарындағы (поселкелерiндегi) және селолық елдi мекендердегi жер учаскелерiн пайдалануға беру туралы шешiмдi сәулет, жерге орналастыру және басқа қызметтер органдарын тарта отырып, қалаларда және басқа елдi мекендерде жер беру туралы қолданылып жүрген ережеде белгiленген тәртiппен қала әкiмi не халық депутаттарының жергiлiкті Кеңесi қабылдайды.
      5. Ауыл шаруашылығын жүргiзу үшiн бiрлескен кәсiпорындардың, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдардың, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардың пайдалануына жер беру жергiлiктi әкiмнiң не халық депутаттары ауылдық, селолық, қоныстық (поселкелiк) Кеңестiң (жер учаскесiнiң орналасқан жерi бойынша) тапсыруы бойынша жерге орналастыру қызметi әзiрлейтiн шаруашылықаралық жерге орналастыру жобасына сәйкес жүзеге асырылады.
      6. Ауыл шаруашылығына жатпайтын мұқтаждар үшiн өздерiнiң пайдалануына елдi мекендердiң шекара шегiнен тыс жерден жер учаскесiн беру туралы бiрлескен кәсiпорындардың, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдардың, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардың өтiнiштерiн аудан әкiмi жерге орналастыру қызметi органдарының қатысуымен 10 күн мерзiмде қарап, жер учаскесiн таңдау туралы шешiм қабылдайды.
      7. Жер учаскесiн таңдауды комиссия жүзеге асырады, оның құрамына Қазақстан Республикасы Жер қатынастары мен жерге орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комитетi, Қазақстан Республикасы Экология және биоресурстар министрлiгi, сәулет органдарының өкiлдерi, учаскесi қайтарып алынатын жер иеленушiлер мен жер пайдаланушылар, жер бөлуде мүдделi бiрлескен кәсiпорындардың, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдардың, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардың өкiлдерi, сондай-ақ аудан әкiмiнiң қалауынша басқа қызметтердiң өкiлдерi енгiзiледi.
      8. Объект орналасатын жердi қолда бар агрошаруашылық, топырақ және геоботаникалық зерттеу материалдарын, жердi перспективалы пайдалану схемасын ескере отырып белгiлеу жөнiндегi комиссия оны бiрiншi кезекте ауыл шаруашылығына жарамсыз қордағы және ауыл шаруашылығына жатпайтын мақсаттағы жерге, не сапасы нашар ауыл шаруашылық алаптарына, сондай-ақ бұталар мен құнсыз ағаштар егiлген ормансыз алқаптарға орналастыру мүмкiндiктерiн зерттейдi.
      Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерге объект орналастыру жер иеленушiлер мен жер пайдаланушылардың өздерiне қалған жердi пайдалануы үшiн қолайсыздық тудырмайтындай етiп жүргiзiледi.
      9. Объект орналастыруға белгiленген жер учаскесi нақты (сол жерде) жердi алдағы уақытта қайтарып алудың экологиялық және басқа зардаптары, сол аумақ пен оның жер қойнауын пайдалану перспективасы ескерiле отырып зерттеледi.
      10. Жер учаскесiн таңдау актiмен ресiмделедi, оған ауыл шаруашылық, орман шаруашылық өндiрiсiнiң залалдары мен шығындарының есебi, мүдделi тараптармен келiсiм хаттамалары, жердi иелену немесе жердi пайдалану жобасының сұралып отырған жер учаскесiнiң шекарасы түсiрiлген көшiрмесi, сондай-ақ таңдалған учаскеде пайдалы қазбалардың жоқ екендiгi туралы тиiстi құрылымдылық геологиялық бөлiмшенiң анықтамасы, ал олар бар болса - қадағалауды жүзеге асыратын органдардың осы учаскенi игеруге рұқсаты қоса тiркеледi.
      11. Жер учаскесiн таңдау материалдарын жерге орналастыру қызметi әзiрлеп, объект орналасатын жердi келiсу туралы шешiм қабылдау үшiн аудан әкiмiне табыс етедi.
      12. Объект қайтарып алуы атқарушы өкiметтiң облыстық органының құзыретiне енетiн жерге орналасқан жағдайда аудан әкiмi бұл материалдарды өз шешiмiмен облыс әкiмiнiң қарауына жiбередi.
      13. Объект орналасатын жердi және қайтарып алуға белгiленiп отырған алаңның шамамен алғандағы көлемiн келiсу туралы (тиiсiнше) аудан, облыс әкiмiнiң шешiмi жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу үшiн негiз болып табылады.
      Объект орналасатын жердi келiсу үш жыл бойына күшiн сақтайды. Аталған мерзiмдi объект орналасатын жердi келiсу туралы шешiм қабылдаған орган ұзартуы мүмкiн.
      Жерiн бөлiп алу белгiленiп отырған жер иеленушiлер мен жер пайдаланушыларға бөлiп алуға алдын ала белгiленген жер учаскелерiне күрделi қаржы бөлуге рұқсат етiлмейдi.
      14. Құрылыс жобасын белгiленген тәртiппен әзiрлеп, бекiткеннен кейiн бiрлескен кәсiпорындар, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдар, шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтар келiсiлген жер учаскесiн қайтарып алу туралы және оны сұралып отырған мақсат үшiн аренда жағдайында уақытша пайдалануға беру туралы жергiлiктi әкiмге (оның құзыретiне сәйкес) өтiнiш жасайды.
      Өтiнiшке:
      а) жер учаскесiн таңдауды келiсу материалдары;
      б) сұралып отырған учаскеге барлық құрылыс объектiлерiн орналастыру жоспарының көшiрмесi;
      в) жердi рекультивациялаудың (техникалық және биологиялық кезеңдердегi) жобасы немесе құрылыс кезiнде топырақ қабаты бұзылатын жер учаскелерiнен топырақтың құнарлы қабатын сыдырып алудың, сақтаудың және пайдаланудың жобасы;
      г) техникалық зерттеу актiсi (орман шаруашылығы кәсiпорындарының қорытындысымен) және егер учаскелер мемлекеттiк орман қорының жерiнен, оның iшiнде жер иеленушiлер мен жер пайдаланушылардың ормандарынан бөлiнiп берiлген жағдайда ағаш топтарының шекаралары көрсетiлген орман учаскелерiнiң жоспары (сызбасы) қоса тiркеледi.
      15. Жер учаскесiн беру туралы материалдарды әзiрлеп, оларды жергiлiктi әкiмнiң қарауына енгiзудi Қазақстан Республикасы Жер қатынастары мен жерге орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң бөлiмшелерi жүзеге асырады.
      Жер учаскелерiн беру туралы өтiнiштердi қарап, олар бойынша шешiмдер қабылдау өтiнiш берген кезден бастап үш ай мерзiмде жүзеге асырылады.
      16. Иелiгiнде немесе пайдалануында жер учаскелерi бар құрылтайшылар құратын бiрлескен кәсiпорындар бұл жердi аренда жағдайында пайдалану құқығын қайта ресiмдеуге мiндеттi.
      17. Пайдалануға Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес жер берiлген жағдайда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.
      18. Шаруашылық қызметтi жүзеге асыру үшiн бiрлескен кәсiпорындарға, халықаралық бiрлестiктер мен ұйымдарға шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтарға жер учаскесiн нақты (сол жерде) бөлiп беру және оларға жердi аренда жағдайында уақытша пайдалану

құқығын беретiн құжаттар беру жер учаскесi орналасқан жер бойынша
белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.
   19. Жердi аренда жағдайында уақытша пайдалану құқығын
беретiн шарт жердi уақытша пайдалану құқығын куәландыратын құжат
болып табылады.
   20. Бiрлескен кәсiпорындар, халықаралық бiрлестiктер мен
ұйымдар, шетелдiк ұйымдар мен азаматтар Қазақстан Республикасы
Жер кодексiнiң нормалары мен талаптарын қастерлеуге мiндеттi.
    Ескерту: Бiрлескен кәсiпорындар дегенiмiз -
         шетелдiк кәсiпорын қатысатын
         бiрлескен кәсiпорындар.