Қоршаған ортаны қорғау саласындағы кейбір бұйрықтардың күшін жою туралы

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2010 жылғы 02 сәуірдегі № 81-ө бұйрығы

      РҚАО-ның ескертуі!
      Бұйрықтың мемлекеттік тілдегі мәтіні берілмеген.

      В целях приведения действующих ведомственных нормативных правовых актов в соответствие с положениями Экологического кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Департаменту внедрения международных экологических стандартов по охране окружающей среды уведомить о принятии настоящего приказа Министерство юстиции Республики Казахстан, а также официальные печатные издания, в которых были опубликованы нормативные правовые акты, указанные в настоящем приказе.
      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

      Министр                                    Н. Ашимов

Қазақстан Республикасы
Қоршаған ортаны қорғау
министрінің 2010 жылғы
02 ақпандағы № 81-ө 
бұйрығына қосымша  

Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрінің, Қоршаған ортаны қорғау министрінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

      1. Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрінің 2001 жылғы 11 наурыздағы № 50-п «Қоршаған ортаны қорғау саласында өндірістік бақылауды ұйымдастыру Қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2001 жылғы 20 сәуірде № 1472 болып тіркелді, жарияланды: "Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер Бюллетені", 2001 ж., № 23, ст.413);
      2. Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2004 жылғы 21 сәуірдегі № 117-п «Жоспар алды, жоба алды және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде қоршаған ортаға болжамды шаруашылық және өзге де қызметтің әсеріне бағалау жүргізу жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2004 жылғы 28 ақпанындағы № 68-п бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығы (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 19 мамырда № 2865 болып тіркелді, жарияланды: "Юридическая газета" 2005 ж 26 тамыз. № 157-158);
      3. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2004 жылғы 29 мамырдағы № 149-ө «Аумағында сарапталатын қызмет көзделіп отырған жергілікті атқарушы органдардың жүзеге асыратын қоғамдық экологиялық сараптаманы жүргізудің мемлекеттік тіркеу ережелерін бекіту туралы» бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 23 маусымда № 2911 болып тіркелді, жарияланды: "Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер Бюллетені", 2005 ж. № 14, 66-құжат, "Заң" "Медиа-корпарация" ЖШС басылымы.);
      4. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2005 жылғы 9 қарашадағы № 304-ө «Экологиялық аудиторларды аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясының құрамы мен жұмыс ережесін және экологиялық аудиторларды аттестаттау ережесін бекіту туралы» бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 17 қарашада № 3933 болып тіркелді, Жарияланды: "Заң газеті" 2005 жыл 14 желтоқсан № 169-170(796);
      5. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2005 жылғы 8 желтоқсандағы № 331-ө «Жеке және заңды тұлғалар іс- әрекеттерінің процесінде пайда болатын қауіпті қалдықтарды' қауіптіліктің ңақты сыныбына жатқызу ережелерін бекіту туралы» бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 28 желтоқсанда № 4002 болып тіркелді, жарияланды: "Заң газеті" 2006 жыл 27 қаңтар № 13-14(820);
      6. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2006 жылғы 11 сәуірдегі № 109-ө «Қоршаған ортаны ластағаны үшін 2006 жылға арналған төлемдердің базалық ставкаларын бекіту туралы» бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 12 сәуірде № 4187 болып тіркелді, жарияланды: "Заң газеті" газеті 2006 жыл 19 мамыр № 89-90(896);
      7. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2006 жылғы 4 қазандағы № 294-ө «2006 жылға арналған қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдердің базалық ставкаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2006 жылғы 11 сәуірдегі № 109-ө бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 1 қарашада № 4441 болып тіркелді, жарияланды: 2006 ж. 19.05 № 89-90 «Юридическая газета» мен 2006 ж. 19.05 № 89-90 «Заң» газеттерінде жарияланған);
      8. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2006 жылғы 4 қазандағы № 295-ө «Қоршаған ортаны ластағаны үшін 2007 жылға арналған төлемдердің базалық ставкаларын бекіту туралы» бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 1 қарашада № 4443 болып тіркелді, жарияланды: "Заң газеті" газеті 2006 жыл 17 қараша № 201(1007).