Республикалық бюджет комиссиясы туралы ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 1 сәуірдегі N 780 Жарлығы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында 
жариялануға тиіс         

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 57-бабының 3-тармағына сәйкес Қ АУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қоса беріліп отырған Республикалық бюджет комиссиясы туралы ереже бекітілсін.
      2. "Республикалық бюджет комиссиясы туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 24 тамыздағы N 1426 Жарлығының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 30, 400-құжат) күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                        Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасы
Президентінің   
2009 жылғы 1 сәуірдегі
N 780 Жарлығымен 
БЕКІТІЛГЕН    

Республикалық бюджет комиссиясы туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. Республикалық бюджет комиссиясы туралы осы ереже (бұдан әрі - Ереже) тұрақты негізде жұмыс істейтін Республикалық бюджет комиссиясының (бұдан әрі - комиссия) қызметін реттейді.
      2. Қазақстан Республикасының Конституциясы , Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі , Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ осы Ереже комиссия қызметінің құқықтық негізін құрайды.

2. Комиссия қызметінің мақсаттары

      3. Комиссия қызметінің негізгі мақсаттары жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджеттің жобасын уақтылы және сапалы әзірлеуді қамтамасыз ету мен республикалық бюджетті нақтылау және атқару жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу болып табылады.

3. Комиссияның міндеттері мен функциялары

      4. Комиссияның негізгі міндеттері:
      1) республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы жөнінде ұсыныстарды тұжырымдау;
      2) жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет жобасының көрсеткіштерін айқындау жөнінде ұсыныстарды тұжырымдау;
      3) республикалық немесе жергілікті бюджеттердің шығыстарын ұлғайтуды немесе кірістерін қысқартуды көздейтін нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша ұсыныстарды тұжырымдау;
      4) республикалық бюджетті нақтылау жөнінде ұсыныстарды тұжырымдау;
      5) бюджеттік мониторингтің нәтижелерін, нәтижелерге жүргізілген бағалауды қарау және олар бойынша ұсыныстарды тұжырымдау;
      6) Бюджет кодексінде және осы Ережеде көзделген өзге де өкілеттіктер болып табылады.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 2010.12.13 № 1123 Жарлығымен.
      5. Комиссия өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) комиссияның жұмыс органы дайындаған материалдарды қарайды және:
      бюджет қаражатын жұмсаудың және заңды тұлғаларды субсидиялаудың басым бағыттарын;
      бюджетаралық қатынастардың даму бағыттарын;
      мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш саласындағы саясатты;
      объектілер бөлінісінде республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру шартымен жоспарлы кезеңге арналған концессиялық жобалардың тізбесін;
      объектілер бөлінісінде бюджеттік инвестицияларды, сондай-ақ жоспарлы кезеңге облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана бөлінісінде нысаналы даму трансферттерін және кредиттерді қоса алғанда, басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесін айқындайды;
      2) комиссияның жұмыс органы дайындаған материалдарды қарайды және:
      республиканың әлеуметтік-экономикалық даму болжамы;
      облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қарыз алуы;
      бюджеттік мониторинг нәтижелері мен жүргізілген бағалау нәтижелері;
      орталық мемлекеттік органдардың заттай нормаларды өзгерту немесе олардың күшін жою туралы ұсыныстары;
      бюджеттік өтінімдер бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның және стратегиялық жоспарлардың жобалары немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобалары бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындыларын ескере отырып, жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шығыстары;
      орталық мемлекеттік органдар өтінімдерінің тізбесіне сәйкес байланысты гранттарды тартудың орындылығы;
      жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасы;
      республикалық немесе жергілікті бюджеттер шығыстарының ұлғаюын немесе кірістерінің азаюын көздейтін Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының жобалары;
      бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган төтенше немесе соғыс жағдайы іс-шараларын қаржыландыру үшін жасаған бюджеттік бағдарламалардың тізбесі мен көлемі;
      республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттердің көлемі;
      республикалық бюджетті нақтылау, секвестрлеу және түзету;
      жекелеген мемлекеттік қызметтердің, бюджеттік инвестициялық жобалардың және мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған, мемлекеттік тапсырма нысанында орындалуы жоспарланып отырған өзге міндеттердің тізбесі;
      бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдардың арасындағы келіспеушіліктерді реттеу;
      есепті қаржы жылында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке аударылмаған кепілдік берілген трансферт сомасын Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджетті түзету арқылы тиісті бюджеттік бағдарламалар бойынша төленбей тіркелген міндеттемелер сомасынан аспайтын көлемде өткен қаржы жылындағы республикалық бюджетте бекітілген ағымдағы бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік даму бағдарламаларын қаржыландыру үшін ағымдағы қаржы жылында пайдалануы;
      техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптама жүргізу үшін концессиялық жобаларды қаржыландыру;
      бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу;
      концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу жөніндегі қызметтерді қаржыландыру көлемі;
      концессиялық жобаларды бюджеттен қоса қаржыландыру;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоспарлау кезеңінен өтпеген аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған бюджеттік инвестициялар бойынша ұсыныстарды әзірлейді;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да функцияларды жүзеге асырады.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.11.01 № 419 Жарлығымен.

4. Комиссияның құқықтары

      6. Комиссия өзінің міндеттеріне сәйкес:
      1) орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдармен, ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауға, сондай-ақ комиссияның міндеттерін іске асыру үшін мамандарды және сарапшыларды жұмысқа тартуға;
      2) өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға және ұсыныстар енгізуге;
      3) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдардан комиссияның міндеттерін іске асыру үшін қажетті материалдар сұратуға және оларды алуға;
      4) комиссияның міндеттері мен функцияларын іске асыруға байланысты мәселелер бойынша мемлекеттік органның және ұйымның бірінші басшыларын, ал олар болмағанда - бірінші басшысының міндетін атқарушы тұлғаларды комиссияның отырыстарына шақыруға және тыңдауға;
      5) комиссияның құзыретіне кіретін мәселелерді қарау үшін тақырыптық блоктар бойынша кіші комиссиялар құруға құқылы.

5. Комиссияны қалыптастырудың және оның қызметінің тәртібі

      7. Комиссияның құрамын Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті белгілейді.
      8. Комиссия құрамына:
      1) комиссия төрағасы;
      2) комиссия төрағасының орынбасарлары;
      3) комиссия хатшысы;
      4) комиссия мүшелері кіреді.
      9. Комиссия төрағасы оның қызметіне басшылық етеді, комиссия отырыстарын өткізеді, оның жұмысын жоспарлайды, оның ұсыныстарының іске асырылуы үшін жалпы бақылауды жүзеге асырады және комиссия жүзеге асыратын қызмет үшін жауап береді. Комиссия төрағасы болмаған уақытта оның функцияларын ол тағайындаған комиссия төрағасының орынбасары орындайды.
      10. Комиссия хатшысы комиссияның қызметін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты үйлестіреді, комиссия отырыстарының хаттамаларын дайындайды.
      11. Комиссия мүшелерінің отырыстарға қатысу жөніндегі өздерінің өкілеттіктерін басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ.
      12. Жұмыстың жоспар-кестесін комиссия белгілейді. Комиссия мүшелерімен келісу және комиссия жұмысының жоспар-кестесін жіберу бюджеттік өтінімдерді және стратегиялық жоспарлар жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулар жобаларын қарау жөніндегі комиссияның жұмысы басталғанға дейін бір ай бұрын жүзеге асырылады.
      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.11.01 № 419 Жарлығымен.
      13. Комиссияның шешімдері комиссия мүшелерінің жай көпшілік дауысымен, сондай-ақ сауалдама жүргізу жолымен қабылданады және олар үшін комиссия мүшелерінің жалпы санының басым көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп саналады. Комиссия мүшелері шешімдер қабылдау кезінде тең дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2010.12.13 № 1123 Жарлығымен.
      14. Комиссия қабылдаған шешім комиссия төрағасы мен хатшысы қол қоятын және комиссияның барлық мүшелерінің ортақ пікірін білдіретін хаттамамен ресімделеді. Комиссия мүшелері қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда комиссия хаттамасына қоса тігілетін өзінің ерекше пікірін жазбаша түрде білдіруге құқылы.
      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2010.12.13 № 1123 Жарлығымен.
      15. Комиссияға жүктелген міндеттерді орындау мақсатында ол қабылдаған шешімдерді барлық мемлекеттік органдар міндетті түрде қарауға және көрсетілген мерзімде орындауға тиіс.
      16. Комиссияның жұмыс органы бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган болып табылады.
      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.11.01 № 419 Жарлығымен.
      17. Комиссия отырыстарының арасындағы кезеңде оның қызметінің ұйымдық мәселелерін комиссияның жұмыс органы шешеді.
      Комиссия құзыретіне кіретін мәселелерді жұмыс органы жиырма жұмыс күнінен асырмай қарайды және құжаттардың толық пакеті болған жағдайда комиссияның қарауына шығарады.
      Жұмыс органы комиссия отырысында қарау үшін материалдарды комиссия мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.
      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.11.01 № 419 Жарлығымен.
      18. Комиссия немесе жұмыс органы айқындайтын мерзімге және күн тәртібіне сәйкес комиссия отырыстарына материалдар дайындау, оларды комиссия мүшелеріне тарату, комиссия отырыстарының хаттамаларын дайындау, комиссия мүшелеріне, мемлекеттік органдардың және ұйымдардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша оларға комиссияның хаттамалық шешімдерінен үзінділер жіберу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерден және осы Ережеден туындайтын басқа да функциялар жұмыс органының функциялары болып табылады.
      Ескерту. 18-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 2010.12.13 № 1123 Жарлығымен.

6. Комиссияның қызметін тоқтату

      19. Комиссия қызметін тоқтату туралы Қазақстан Республикасы Президентінің шешім қабылдауы комиссияның қызметін тоқтату үшін негіз болып табылады.
      20. Осы Ереженің 19-тармағында көрсетілген, комиссия қызметін тоқтатуға әкеп соғатын мән-жайлар басталған кезде комиссия Қазақстан Республикасының Президентіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне жасалған жұмыс туралы есеп-хат жібереді.