"Қорқытып алушылық туралы істер бойынша сот практикасы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 11 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1996 жылғы 25 шілдедгі N 10 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 10 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысымен.

Күшін жойған

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Жоғарғы Сотының 10.04.2015 № 1 нормативтік қаулысымен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Мәтіннің қазақша аудармасы жоқ. Орысшасынан қараңыз.

      В связи с принятием постановления N 9 пленума Верховного суда Республики Казахстан от 25 июля 1996 года "О некоторых вопросах квалификации хищений чужого имущества" пленум Верховного суда Республики Казахстан постановляет:

      1. Признать утратившей силу часть 3 пункта 8 постановления N 11 пленума Верховного суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года "О судебной практике по делам о вымогательстве".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

      Председатель Верховного суда

      Республики Казахстан

      Секретарь пленума, судья

      Верховного суда

      Республики Казахстан