1994 жылға арналған нақтыланған республикалық бюджет туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1994 жылғы 14 шiлде N 137-ХIII

      Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi қаулы етедi: 
      1-бап. 1994 жылға арналған республикалық бюджет: қосымшаға сәйкес кiрiстерi бойынша 72318039 мың теңге, шығыстары бойынша 92975645 мың теңге, тапшылықтың шектi мөлшерi 20657606 мың теңге болып бекiтiлсiн. 
      2-бап. Былай болып белгiленсiн: 
      а/ 1994 жылға арналған республикалық бюджеттiң кiрiстерi: 
      - қосылған құнға салынатын салық; 
      - акциздер; 
      - меншiк нысандарына қарамастан, кәсiпорындардың, бiрлестiктер мен ұйымдардың, соның iшiнде шетелдiк және бiрлескен кәсiпорындардың, бiрлестiктер мен ұйымдардың пайдасына салынатын салық;
     - жер салығы;
     - тiркелген /ренталық/ төлемдер;
     - бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға салынатын салық;
     - үкiметаралық келiсiмдер бойынша берiлетiн мемлекеттiк кредит үшiн шаруашылық жүргiзушi субъектiлерден түсетiн қаражат;
     - мемлекеттiк мүлiктi сатудан алынатын түсiмдер;
     - басқа да жалпыреспубликалық салықтар, алымдар және салық салынбайтын әртүрлi төлемдер;
     - 1994 жылғы астықты мемлекеттiк мұқтаждарға сатудан алынатын түсiмдер;
     - сыртқы экономикалық қызметтен түсетiн кiрiстер;
     - қымбат металдармен жасалатын операциялардан алынатын түсiмдер есебiнен құралады.
     б/ Сыртқы экономикалық қызметтен алынатын кiрiстердi  қалыптастыру:
     - экспорт және импорт бажы;
     - роялти және бонус түсiмдерi;
      - импорт бойынша мемлекет сатып алған ең қажеттi тауарларды iшкi рынокта сатудан алынатын түсiмдер есебiнен жүзеге асырылады. 
      в/ Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық меншiк нысанындағы кәсiпорындар, бiрлестiктер мен шаруашылық жүргiзушi басқа да субъектiлер республикалық бюджетке кеден тарифiне сәйкес ұлттық валютамен экспорт және импорт бажын төлейдi. 
      г/ Шетелдiк инвесторлардан түсетiн бонустар, әртүрлi сыйлық төлемдерi, сондай-ақ роялти Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң валюталық есепшоттарына есептелiп, кейiннен оны Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiне сату жолымен мiндеттi түрде ұлттық валютаға айналдырады. Аталған валюталық есепшоттарға Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғалары төлейтiн салықтардың басқа түрлерi бойынша төлем мөлшерi заңда белгiленген тәртiппен анықталады. 
      3-бап. Республикалық бюджет кiрiстерiнiң құрамында мына қорларға түсiмдер мен аударылымдар ескерiлсiн: 
      - Жер қойнауын қорғау және минералдық-шикiзат базасын ұдайы толықтыру қоры; 
      - Экономиканы қайта құру қоры; 
      - Жол қоры; 
      - Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң мемлекеттiк қоры; 
      - Кәсiпкерлiктi қолдау және бәсекелестiктi дамыту қоры; 
      - Табиғат қорғау қоры. 
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi аталған қорлардың қызметтерiн жүзеге асыруға байланысты шараларды оларға қаражат түсуiне қарай, бiрақ тиiстi қорға түсетiн нақты сома мөлшерiне байланысты, шығыстың төмендегi шектi мөлшерiнен аспайтындай етiп қаржыландыруды жүзеге асырсын;
     - Жер қойнауын қорғау және минералдық-шикiзат базасын ұдайы толықтыру қоры                                   - 80 процент;
     - Экономиканы қайта құру қоры               - 65 процент;
     - Жол қоры                                  - 60 процент;
     - Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң
мемлекеттiк қоры                                  - 70 процент;
     - Кәсiпкерлiктi қолдау және бәсекелестiктi
дамыту қоры                                      - 80 процент;
     - Табиғат қорғау қоры                       - 80 процент.
      Республикалық бюджет кiрiстерi құрамында көзделген қорларға берiлетiн жарналардың дұрыс аударылуы мен төленуiн бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Бас салық инспекциясына жүктеледi. 
      4-бап. 1994 жылғы 1 қаңтардан бастап, меншiк нысандарына қарамастан, барлық кәсiпорындар, ұйымдар мен мекемелер үшiн еңбекке ақы төлеу қорының 30 процентi мөлшерiнде мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыруға аударылым тарифi белгiленсiн. Мүгедектер мен зейнеткерлердiң қоғамдық ұйымдары, олардың кәсiпорындары, мекемелерi, ұйымдары мен оқу орындары, шаруа /фермер/ қожалықтары, адвокаттар алқасы, жеке кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын адамдар үшiн мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыруға 5 процент мөлшерiнде аударылым тарифi белгiленсiн. 
      Әлеуметтiк сақтандыруға арналған аударылымның жалпы сомасы Зейнетақы қоры мен Әлеуметтiк сақтандыру қоры арасында нормативтер бойынша 1994 жылғы 1 қаңтардан бастап 90 және 10 процент, ал 1994 жылғы 1 тамыздан бастап тиiсiнше 85 және 15 процент болып бөлiнедi.<*> 
      Азаматтардың Зейнетақы қорына жалақының 1 процентi мөлшерiнде аударылатын мiндеттi сақтандыру жарналары жойылсын. 
      ЕСКЕРТУ. 4-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1994.10.13. N 201-XIII Заңымен.  

      5-бап. Былай болып белгiленсiн: 
      а/ Меншiк нысандарына қарамастан шаруашылық есептегi барлық кәсiпорындар, бiрлестiктер мен ұйымдар /залал шегiп жұмыс iстейтiндерден, сондай-ақ шетелдiк капиталды қатыстыратын, жарғылық қорындағы үлесi 30 проценттен асатын, Қазақстан Республикасының Үкiметiмен жасалған келiсiмдер мен контрактiлерге сәйкес пайдалы қазбаларды игеру мен өндiруге қатысатын кәсiпорындардан басқасы/ Экономиканы қайта құру қорына өнiмнiң /жұмыстың, қызметтiң/ өзiндiк құнының 5 процентi мөлшерiнде мiндеттi аударылым жасап, осы соманы өзiндiк құн құрамына енгiзедi. Экономиканы қайта құру қорының қаражаты қайтарымсыз негiзде де, мөлшерiн Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi белгiлейтiн инфляцияны ескере отырып индекстеу арқылы процент алатын қайтару шартымен кредит ресурстары ретiнде де инвестицияларды қаржыландыру үшiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi белгiлейтiн шығыстар үшiн қолданылады. 
      "Қазақстан Республикасының экономикасын қайта құру қоры туралы" 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңына /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы. 1993 ж., N 9, 208-құжат/ мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      1-баптың бiрiншi бөлiгi "мемлекеттiк қор" деген сөздердiң алдынан "республикалық бюджет құрамындағы" деген сөздермен толықтырылсын; 
      2-бап "кәсiпорындар мен ұйымдар" деген сөздерден кейiн "/залалдарын қоспағанда, жарғылық қордағы үлесi 30 процентке жетпейтiн шетел капиталын тартатын және Қазақстан Республикасының Үкiметiмен жасалған келiсiмдер мен контрактiлерге сәйкес пайдалы қазбаларды игеру мен өндiруге қатысатын кәсiпорындар/" деген сөздермен толықтырылсын; 
      4-бап "арнаулы" деген сөзден кейiн "бюджеттiк" деген сөзбен толықтырылсын; 
      6-баптың 5-бөлiгiнiң екiншi абзацынан "және нақты адамдарынан" деген сөздер алынып тасталсын; 
      6-баптың 7-бөлiгi алынып тасталсын; 
      8-баптың екiншi бөлiгiнiң алтыншы абзацы алынып тасталсын; 
      "Инвестицияларды қаржыландырудың қайтарым жүйесi туралы" 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңына /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 9, 210-құжат/ мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      3-баптың бiрiншi бөлiгi "арнаулы" деген сөзден кейiн "бюджеттiк"деген сөзбен толықтырылсын, "тек қана" деген сөз "негiзiнен" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      б/ Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан кәсiпорындар, бiрлестiктер мен ұйымдар, меншiк нысандарына қарамастан, пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейiн өз қарамағында қалатын пайданың 1 процент мөлшерiнде Қазақстан Республикасының Кәсiпкерлiктi қолдау және бәсекелестiктi дамыту қорына мiндеттi аударылым жасайды; 
      в/ Өнеркәсiптiң өндiрушiсi салаларының кәсiпорындары, бiрлестiктерi мен ұйымдары Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетi бекiткен ставкалар негiзiнде Жер қойнауын қорғау және минералдық-шикiзат базасын ұдайы толықтыру қорына сатылған минералдық шикiзат құнының процентi есебiмен аударылым жасайды; 
      г/ Қазақстан Республикасының Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң мемлекеттiк қоры шаруашылық жүргiзушi субъектiлер - жұмыс берушiлердiң еңбекақы қорының 2 процентi мөлшерiндегi мiндеттi аударылым есебiнен құралады. Мемлекеттiк бюджеттегi мекемелер мен ұйымдар, ұжымшарлар, кеңшарлар және, меншiк нысандарына қарамастан, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тiкелей өндiретiн басқа да ауыл шаруашылық кәсiпорындары, сондай-ақ мылқаулар, зағиптар мен мүгедектер қоғамдарының кәсiпорындары Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң мемлекеттiк қорына жарна төлеуден босатылсын. 
      Қоныс аудару шаралары жөнiндегi шығындарды қаржыландыру Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң мемлекеттiк қоры қаржысының есебiнен жүзеге асырылады. 
      Жұмыс орындарын құру және бар жұмыс орындарын сақтау мақсатында Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жаңа тұрғын үй саясаты туралы" 1993 жылғы 6 қыркүйектегi N 1344 Жарлығының 3-тармағына сәйкес Жұмыспен қамту қоры  қаражатының 15 процентi тұрғын үй саласын қаржыландыруға жұмсалады. 
      6-бап. Кiрiс көздерi бойынша 1994 жылға арналған республикалық бюджетке түсетiн кiрiстер мынадай мөлшерде белгiленсiн:
 
                                                   /мың теңге/

     - қосылған құнға салынатын салық            6 296 008
     - акциздер                                    725 193
     - меншiк нысандарына қарамастан
       кәсiпорындардың, бiрлестiктер мен
       ұйымдардың, бұған қоса шетелдiк 
       және бiрлескен кәсiпорындардың
       пайдасына салынатын салық                 4 331 094
     - Ұлттық банктен                            7 318 000
     - Ұлттық банкiнiң тоқсандық
       тапшылыққа беретiн кредитi                2 934 000
     - бюджет шығыстарын өтеуден                   857 868
     - ренталық /тiркелген/ төлемдер                 1 600
     - кәсiпорындарға тиесiлi бағалы
       қағаздардан және бiрлескен
       кәсiпорындарға үлес қосып қатысудан
       алынған табысқа салынатын салық              28 046
     - жер салығы                                    3 400
     - алымдар мен салық салынбайтын
       әртүрлi табыстар                         10 245 800 
     - мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден
       алынатын түсiм                            8 167 151
     - бағалы қағаздармен жасалатын
       операциялардан алынатын түсiм                18 000
     - үкiметаралық келiсiмдер бойынша 
       берiлген мемлекеттiк кредит үшiн
       шаруашылық жүргiзушi субъектiлерден
       түсетiн қаражат                             154 871
     - сыртқы экономикалық қызметтен түсетiн
       кiрiстер                                  17 697 555
     - экономиканы қайта құру қоры                5 290 000
     - экономиканы қайта құру қорынан 
       қайтарымды негiзде бөлiнген қаражат
       түсiмi                                         2 000
     - Жер қойнауын қорғау және минералдық-
       шикiзат базасын ұдайы толықтыру қоры         868 124 
     - Жол қоры                                   3 273 965
     - Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң
       мемлекеттiк қоры                             813 011
     - Кәсiпкерлiктi қолдау және бәсекелестiктi
       дамыту қоры                                  268 402
     - Табиғат қорғау қоры                           23 951 
      7-бап. Республикалық бюджет кiрiстерiнде Ұлттық банктен 7 318 000 мың теңге мөлшерiндегi, соның iшiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi депозиттерi бойынша 2 000 000 мың теңге мөлшерiндегi түсiмдер, 1994 жылғы 5 048 000 мың теңге және 1993 жылғы 270 000 мың теңге пайданың бiр бөлiгi ескерiлсiн. 
      Ұлттық банк 1994 жылғы пайданың бiр бөлiгiн ай сайын тең үлестермен республикалық бюджет кiрiсiне аударады. Есеп берiлiп отырған тоқсаннан кейiнгi /IV тоқсан үшiн - 1994 жылғы 20 желтоқсанда/ бiрiншi айдың 20-сынан кешiктiрiлмей оның iс жүзiнде алынуы ескерiлiп қайта есептелiп отырады. 
      Ұлттық банкiнiң республикалық бюджет кiрiстерiне есептелуге тиiс таза пайдасын айқындау үшiн алынатын шығыстарды Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi мен Қаржы министрлiгiнiң бiрлесiп ұсынуымен Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi бекiтедi деп белгiленсiн. 
      8-бап. Республикалық бюджеттiң кiрiстерiнде үкiметаралық келiсiмдер бойынша берiлген мемлекеттiк кредит үшiн шаруашылық жүргiзушi субъектiлерден 154 871 мың теңге мөлшерiнде қаражат түсiмi көзделсiн. 
      9-бап. 1994 жылға жалпымемлекеттiк салықтар мен кiрiстерден түсетiн қаражаттан облыстардың, Алматы және Ленинск қалаларының бюджеттерiне түсетiн аударылымдар мынадай мөлшерде белгiленсiн: 
      а/ қосылған құнға салынатын салық: 
      Алматы, Атырау, Жамбыл, Жезқазған, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Қостанай, Көкшетау, Семей, Талдықорған, Торғай, Оңтүстiк Қазақстан облыстарына және Ленинск қаласына - 100 проценттен, Шығыс Қазақстан облысына - 80, Солтүстiк Қазақстан, Ақтөбе облыстарына - 70 проценттен, Маңғыстау облысына - 50, Ақмола облысына - 40, Қарағанды облысына - 30, Алматы қаласына - 20, Павлодар облысына - 10 процент; 
      б/ меншiк нысандарына қарамастан кәсiпорындардың, бiрлестiктер мен ұйымдардың, соның iшiнде шетелдiк және бiрлескен кәсiпорындардың, бiрлестiктер мен ұйымдардың пайдасына салынатын салық; 
      Алматы, Атырау, Жамбыл, Жезқазған, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Көкшетау, Семей, Талдықорған, Торғай, Оңтүстiк Қазақстан облыстарына және Ленинск қаласына - 100 проценттен, Ақтөбе облысына - 82, Шығыс Қазақстан облысына - 76, Қостанай облысына - 62, Солтүстiк Қазақстан облысына - 59, Маңғыстау облысына - 44, Алматы қаласына - 33, Қарағанды облысына - 27, Ақмола облысына - 25, Павлодар облысына - 2,4 процент; 
      в/ акциздер: 
      Алматы, Атырау, Жамбыл, Жезқазған, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Көкшетау, Талдықорған, Торғай, Оңтүстiк Қазақстан, Семей, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Солтүстiк Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Ақмола, Маңғыстау облыстарына және Ленинск қаласына - 100 проценттен, Алматы қаласына - 20 процент, Павлодар облысына - 10 процент; 
      г/ тiркелген /ренталық/ төлемдер: 
      Атырау, Қызылорда, Маңғыстау және Павлодар облыстарына - 100 проценттен, Ақтөбе облысына - 50 процент. 
      10-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарынан, шетел азаматтарынан және азаматтығы жоқ адамдардан алынатын табыс салығы, мемлекеттiк баж, су ақысы және табиғи ресурстарға салынатын салық, орман табысы, жалпыға бiрдей мiндеттi жергiлiктi салықтар мен алымдар, ставкаларын мәслихаттар белгiлейтiн жергiлiктi салықтар мен алымдар, алымдар мен салық салынбайтын әртүрлi төлемдер жергiлiктi бюджеттердiң кiрiстерiне толығымен есептелсiн, бұған республикалық бюджетке есептелетiн табыстардың жекелеген түрлерi қосылмайды. 
      11-бап. 1994 жылғы 1 қаңтардан бастап заңды тұлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасының 1992 жылғы Мемлекеттiк iшкi заемының қазынашылық бондарын өткiзу тоқтатылсын. 
      12-бап. Кәсiпорындарға, бiрлестiктер мен ұйымдарға тиесiлi акциялардан, облигациялардан және басқа бағалы қағаздардан, бiрлескен кәсiпорындарға үлес қосып қатысудан алынған, соның iшiнде шетелдiк қатысушылардан алынған табыстарға салынатын салық төлемдерiн салық төлеушiлер 50 проценттен республикалық және тиiстi жергiлiктi бюджеттердiң кiрiсiне төлейдi деп белгiленсiн. 
      13-бап. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Кәсiпорындардың пайдасы мен табысына салық салу туралы" 1994 жылғы 12 ақпанда қабылданған N 1568 және "Жеке адамдардың табысына салық салу туралы" 1994 жылғы 12 ақпанда қабылданған N 1570 Жарлықтарынан басқа. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесi "Жеке адамдардың табысына салық салу туралы" және "Кәсiпорындардың пайдасы мен табысына салық салу туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын қабылдағанға дейiн, азаматтардың табыстарына және кәсiпорындардың пайдасына /табысына/ салынатын салыққа қатысты бөлiгiндегi салық жеңiлдiктерiн беретiн барлық заң құжаттарының күшi тоқтатыла тұрсын. 
      Жеке тұлғалардың салық салынатын жиынтық табысына табыс салығының ең жоғары ставкасы 40 еселенген ең төменгi жылдық жалақыдан асатын табыс сомасының 40 процентi мөлшерiнде белгiленсiн. 
      Ұлы Отан соғысына қатысқандар және оларға теңестiрiлген адамдар, I және II-топтағы мүгедектер жеке тұлғалардан алынатын табыс салығын төлеуден толық босатылады, III-топтағы мүгедектер 50 процентке босатылады деп белгiленсiн. 
      Салық салу үшiн салық салынатын жылдық жиынтық табыс мына мөлшерге: 
      - мына санаттағы азаматтар үшiн 60 еселенген ең төменгi айлық жалақы мөлшерiне: 
      Кеңес Одағының Батырларына және Социалистiк Еңбек Ерлерiне, "Халық қаhарманы" атағына ие болған адамдарға, үш дәрежелi Даңқ орденiмен және "Отан" орденiмен наградталған адамдарға; 
      "Қоршаудағы Ленинград тұрғыны", "Ленинградты қорғағаны үшiн" медальдармен наградталған азаматтардан басқа, Ұлы Отан соғысы кезеңiнде қалаларда болып, оларды қорғауға қатысқаны тұрақты армия бөлiмдерiнiң әскери қызметшiлерiне белгiленген жеңiлдiк жағдайлармен зейнетақы тағайындау үшiн еңбек еткен жылдарына есептелетiн адамдарға; 
      1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңiнде тылдағы мiнсiз әрi жанқиярлық еңбегi үшiн ордендермен және медальдармен наградталған адамдарға; 
      "Ардақты ана" атағына ие болған және "Алтын алқамен" наградталған көп балалы аналарға кемiтiледi деп; 
      - мына санаттағы азаматтар үшiн: 
      - 48 еселенген ең төменгi айлық жалақы мөлшерiне: 
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң және басқа да әскери құрамалардың мерзiмнен тыс қызметтегi офицер құрамына, прапорщиктерi мен әскери қызметшiлерiне, сондай-ақ iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамына - ақшалай үлес сомалары бойынша; 
      әскери қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде қаза тапқан әскери қызметшiлердiң ата-аналары мен жұбайларына, сондай-ақ қызмет мiндеттерiн атқару кезiнде қаза тапқан мемлекеттiк қызметшiлердiң ата-аналары мен жұбайларына. Жұбайлардың жеңiлдiк алу құқығы қайтадан некеге отырған кезге дейiн сақталады; 
      қарауында бiрге тұрып жатқан және үнемi күтiмдi қажет ететiн, бала кезiнен мүгедек болған адамы бар ата-аналардың бiрiне, жұбайына, қорғаншысына немесе қамқоршысына. Егер отбасында үнемi күтiмдi қажет ететiн, бала кезiнен мүгедек болған екi және одан да көп адам бiрге тұрса, жұбайлардың екеуiне де жеңiлдiк берiледi; 
      белгiленген тәртiппен экологиялық апат аймағы деп жарияланған жерлерде тұратын азаматтарға кемiтiледi деп белгiленсiн. 
      Пайдаға салынатын салықты төлеуден мыналар босатылсын: 
      - Қазақстан Республикасының Мүгедектер ерiктi қоғамы, Қазақ зағиптар қоғамы, Қазақ мылқаулар қоғамы, сондай-ақ осы қоғамдардың меншiгi болып табылатын және олардың қаражаттары есебiнен құрылған өндiрiстiк, оқу-өндiрiстiк кәсiпорындар мен филиалдары, Ауғанстандағы соғыс ардагерлерiнiң Қазақ республикалық ұйымы /кәсiпорындарсыз/; 
      - есептi кезеңде алынған пайданың кем дегенде 30 процентiн мүгедектерi әлеуметтiк қорғауға нақты пайдаланған жағдайда қызметкерлерiнiң жалпы санының кемiнде 50 процентi мүгедектер болып табылатын кәсiпорындар, мекемелер мен ұйымдар. 
      "Кәсiпорындардың пайдасы мен табысына салық салу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1994 жылғы 12 ақпандағы N 1568 Жарлығы қабылданғанға дейiн құрылған шетелдiк инвестициялары бар кәсiпорындар үшiн: 
      - "Кәсiпорындардан, бiрлестiктер мен ұйымдардан алынатын салық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 10-тармағының "а" тармақшасымен; 
      - "Қазақ КСР-iндегi шетелдiк инвестициялар туралы" Қазақ КСР Заңының 20-бабының "а" тармақшасымен белгiленген пайдаға салық салу тәртiбi сақталсын. 
      14-бап. 1994 жылғы 1 тамыздан бастап есеп айырысу шотында қаржысы бола тұра бюджет кiрiсiне салық және басқа да мiндеттi төлемдердi /бюджетте тұратын мекемелерден басқаларында/ қасақана төлемеген жағдайда мерзiмi өткен әрбiр күнге төленбеген соманың 1,5 процентi мөлшерiнде өсiм өндiрiлiп алынатын болсын. Бұл тәртiп Зейнетақы қорына және Әлеуметтiк сақтандыру қорына жарна төленген жағдайда бюджеттегi мекемелерге қолданылмайды. 
      15-бап. Кәсiпорындар мен ұйымдар сатып алған және жеке тұлғаларға сатылатын спирт, шарап материалдары жөнiнде акциз төлеушiлер осы кәсiпорындар мен ұйымдар болып табылады деп белгiленсiн. 
      - Барлық меншiк нысанындағы кәсiпорындар мен ұйымдар, шаруашылық жүргiзушi субъектiлер, бұған қоса жоғарыда аталған өнiмдердi шығаруға шетел қатысқан кәсiпорындар, сондай-ақ филиалдар мен бөлiмшелер Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн iшетiн этил спиртi және тағамдық шикiзаттан тазартылып алынған этил спиртi, шарап материалдары, күшейтiлген сусындар /шырындар/, бальзам, арақ-шарап iшiмдiктерi, берiлген шикiзаттан жасалған сыра бойынша акциз төлеушiлер болып табылады. 
      16-бап. Жөнелтушiнiң тауарлы-материалдық құнды заттарды сатып алғаны үшiн төлеген қосылған құнға салынатын салық мөлшерi сатып алушылардан сатылған тауарлар /жұмыстар, қызметтер/ үшiн алынған салық мөлшерiнен асқан жағдайда туындаған айырма бюджеттiң алдағы төлемдерiнiң есебiне есептеледi немесе есептi қаржы жылында төленген салық мөлшерi шегiнде бюджеттен өтеледi. 
      17-бап. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесi Төралқасының "Азаматтардың өзiндiк меншiгiнде ет қоректi терiсi бағалы аңдарды ұстауға тыйым салу туралы" 1982 жылғы 31 тамыздағы Жарлығының /Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1982 ж., N 36, 361-құжат/ күшi жойылды деп танылсын. 
      18-бап. Республикалық бюджеттен халық шаруашылығын қаржыландыруға 8 899 551 мың теңге мөлшерiнде қаржы бекiтiлсiн. 
      19-бап. Республикалық бюджетте нан және нан-тоқаш тағамдары, тары, ұнтақ жарма, пiскен нан орнына сатылатын ұн мен құрама жем бағасының айырмасын өтеу жөнiнде 4 930 000 мың теңге, соның iшiнде 1993 жылдың берешегiн өтеу үшiн 80 000 мың теңге мөлшерiнде қаржы көзделсiн. 
      20-бап. 1994 жылғы 15 қазаннан бастап нанның, нан-тоқаш өнiмдерiнiң, тарының, ұнтақ жарманың, пiскен нан орнына сатылатын ұнның және құрамажемнiң бағасы босатылсын.<*> 
      Мемлекеттiк ресурстардан бөлiнген астықты өндiрiлетiн нан және нан-тоқаш тағамдарының, тарының, ұнтақ жарманың, пiскен нан орнына сатылатын ұн мен құрама жемнiң, сондай-ақ тағам қоспаларын қоса балалар тағамдарының негiзгi түрлерiнiң бағасын реттеудi жоюға байланысты өтем тетiгi енгiзiлсiн.<*>
     ЕСКЕРТУ. 20-бапқа өзгерiстер мен толықтыру енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1994.10.13. N 201-XIII Заңымен. 

     21-бап. Республикалық бюджетте 1994 жылғы астық өнiмiнiң фьючерлiк мәмiлесiне 8 000 000 мың теңге мөлшерiнде қаржы көзделсiн.
     22-бап. Әлеуметтiк-мәдени шараларды қаржыландыруға 7 144 923 мың теңге мөлшерiнде қаржы бекiтiлiп, одан мынадай сома бағытталсын:
                                               /мың теңге/
     а/ бiлiм беруге және кадрларды
        кәсiптiк даярлауға                      2 891 217
     б/ мәдениет пен өнерге                       466 237
     в/ бұқаралық ақпарат құралдарына             893 153
     г/ денсаулық сақтауға                      2 401 456
     д/ әлеуметтiк қамсыздандыруға                255 835
     е/ жастар саясатына, туризмге, дене
        тәрбиесi мен спортқа                      237 025
      23-бап. 1994 жылғы 1 қаңтардан бастап өндiрiстен қол үзiп оқитын аспиранттар стипендиясының мөлшерi ғылыми атағы жоқ кiшi ғылыми қызметкер жалақысының ставкасы деңгейiнде, жоғары оқу орындарының студенттерiне - ең төменгi айлық жалақы мөлшерiнiң 80 процентi, ал арнаулы орта оқу орындары мен оқу мерзiмi 10 айға дейiнгi кәсiптiк-техникалық училищелердiң оқушыларына - 70 процентi белгiленсiн. 
      1994 жылғы 1 қыркүйектен бастап өндiрiстен қол үзiп оқитын аспиранттар стипендиясының мөлшерi ғылыми атағы жоқ кiшi ғылыми қызметкер жалақысының ставкасы деңгейiнде, жоғары оқу орындарының студенттерiне - ең төменгi айлық жалақы мөлшерiнiң үш еселенген шамасының 100 процентi, ал арнаулы орта оқу орындары мен оқу мерзiмi 10 айға дейiнгi кәсiптiк-техникалық училищелердiң оқушыларына - 80 процентi белгiленсiн. 
      Жоғары оқу орындарының студенттерi мен арнаулы орта оқу орындарының оқушыларына мемлекеттiк стипендиялар олардың оқу үлгерiмдерi, отбасылық және материалдық жағдайлары ескерiле отырып тағайындалсын. 
      24-бап. 1993/1994 оқу жылына жалпы бiлiм беретiн мектептердiң 1-4 класс оқушыларына бiр оқушының тамақтануына жұмсалатын шығындардың iшiнара өтемақысы бiр күнге ең төменгi айлық жалақы мөлшерiнiң 5 процентi есебiнен белгiленсiн. 
      25-бап. 1994/1995 оқу жылынан бастап жалпы бiлiм беретiн мектептерде мектеп оқулықтарын табысы аз және көп балалы отбасыларындағы оқушыларға ғана тегiн беру белгiленсiн. 
      26-бап. 1994 жылы республиканың күндiз оқытатын жоғары және арнаулы орта оқу орындарының басқа жерден келген студенттерi мен оқушылары, жоғары оқу орындарының дайындық бөлiмдерiнiң тыңдаушылары үшiн каникул кезiнде мемлекеттiк темiр жол көлiгiнде /жылына 2 рет барып-келуге/ жеңiлдiкпен жүру тиiстi оқу орындарының қаражаты есебiнен 50 процент мөлшерiнде сақталсын. 
      27-бап. Қазақстан Республикасының "Бiлiм туралы" 1992 жылғы 18 қаңтардағы Заңына /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 6, 110-құжат/ мынадай өзгерiс енгiзiлсiн: 
      28-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 8-абзацынан "және жұмысшы поселкелерiнiң" деген сөздер алынып тасталсын. 
      28-бап. Қосымшалар мен үстемелердi, сыйлықтар мен басқа да көтермелеу төлем ақыларын есептемегенде, 1994 жылғы 1 ақпаннан бастап жалақының ең төменгi мөлшерi айына 40 теңге, 1 сәуiрден - 100 теңге, 1 шiлдеден - 150 теңге және 1 қазаннан - 200 теңге болып белгiленсiн. 
      Жасына байланысты ең төменгi зейнетақы мөлшерi ең төменгi жалақы мөлшерi деңгейiнде белгiленсiн. 
      29-бап. Тамақ өнiмдерiнiң қымбаттауына байланысты 1994 жылғы 1 ақпаннан бастап табысы аз жұмыс iстемейтiн зейнеткерлерге заңды түрде белгiленген айлық ең төменгi еңбекақы мөлшерiнiң проценттiк көлемiнде ай сайын: 
      - жасына, мүгедектiгiне байланысты, еңбек еткен жылдары үшiн толық еңбек зейнетақысын алушыларға, сондай-ақ мүгедектiгiне байланысты зейнетақы алатын мерзiмдi қызмет атқарған әскери қызметшiлерге - 60 процент есебiнде; 
      - толық емес еңбек стажымен еңбек зейнетақысын, сондай-ақ асыраушысынан айрылуына байланысты зейнетақы алушыларға - 40 процент есебiнде; 
      - әлеуметтiк зейнетақы алушыларға - 20 процент есебiнде ақшалай өтем төлеу көзделсiн. 
      1994 жылғы 1 шiлдеден бастап нан, пiскен нан мен нан-тоқаш тағамдарының орнына берiлетiн ұн бағасының өсуiн ескерiп, табысы аз жұмыс iстемейтiн зейнеткерлерге заңмен белгiленген ең төменгi айлық еңбек ақы мөлшерiнiң проценттiк көлемiнде ай сайын: 
      - жасына, мүгедектiгiне байланысты, еңбек еткен жылдары үшiн толық еңбек зейнетақысын алушыларға, сондай-ақ мүгедектiгiне байланысты зейнетақы алатын мерзiмдi қызмет атқарған әскери қызметшiлерге - 85 процент есебiнде; 
      - толық емес еңбек стажымен еңбек зейнетақысымен алушыларға, сондай-ақ асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетақы алушыларға - 65 процент есебiнде; 
      - әлеуметтiк зейнетақы алушыларға - 45 процент есебiнде ақшалай өтем төлеу көзделсiн. 
      Аталған төлемдер соның алдындағы тоқсанға орташа аймен есептегенде заңмен белгiленген ең төменгi жалақының екi еселенген шамасынан аспайтын зейнетақы алатын зейнеткерлерге төленсiн. 
      Нан, нан-тоқаш өнiмдерi, тары, ұнтақ жарма, пiскен нан орнына сатылатын ұн мен құрамажем бағаларының босатылуына байланысты 1994 жылғы 1 қазаннан бастап табысы аз, жұмыс iстемейтiн зейнеткерлерге заңмен белгiленген ең төменгi айлық жалақы мөлшерiнiң мына проценттерi көлемiнде ай сайын:<*> 
      - жасына, мүгедектiгiне байланысты, еңбек еткен жылдары үшiн толық еңбек зейнетақысын алушыларға, сондай-ақ мүгедектiгiне байланысты зейнетақы алатын мерзiмдi қызмет атқарған әскери қызметшiлерге - 115 процент есебiнде;<*> 
      - толық емес еңбек стажымен еңбек зейнетақысы, сондай-ақ асыраушысының айрылуына байланысты зейнетақы алушыларға - 95 процент есебiнде;<*> 
      - әлеуметтiк зейнетақы алушыларға - 75 процент есебiнде ақшалай өтем төлеу көзделсiн.<*> 
      ЕСКЕРТУ. 29-бап жаңа абзацтармен толықтырылды - Қазақстан 
               Республикасының 1994.10.13. N 201-XIII Заңымен.

      30-бап. Қазақстан Республикасында әлеуметтiк жеңiлдiктер берудiң қолданылып жүрген жүйесiнiң тиiмсiздiгiн ескере отырып, 1994 жылғы 1 сәуiрден бастап бұдан бұрын қолданылып келген атаулы әлеуметтiк жеңiлдiктер беру тетiгiнiң орнына жаңа тетiк енгiзiлсiн, онда ең төменгi айлық жалақы мөлшерiнiң есебiнен сәуле ауруына шалдығу нәтижесiнде қайтыс болған және Чернобыль АЭС-ы апатының салдарынан қайтыс болған мүгедектердiң отбасыларына - 2,0; наградаларына және бала санына қарай көп балалы аналарға - 1,3-тен 2,0-ге дейiн; Чернобыль АЭС-ы апатының салдарынан зардап шеккен азаматтардың қалған санаттарына - 1,0 есе ай сайынғы ақшалай өтем төлеу көзделсiн. 
      Қазақстан Республикасының "Бiлiм беру туралы" 1992 жылғы 18 қаңтардағы Заңының /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 6, 110-құжат/ 12 және 25-баптарының отбасында тәрбиеленетiн мектеп жасына дейiнгi балалар үшiн ата-аналарға /олардың орнындағы адамдарға/ өтем төлеуге, баланы отбасында және мемлекеттiк емес бiлiм беру мекемелерiнде оқытқаны үшiн ата-аналарға өтем төлеуге қатысты бөлiгiнiң күшi 1997 жылғы 1 сәуiрге дейiн тоқтатыла тұрсын. 
      Қолданылып келген жеңiлдiктер мен өтемдердi сақтай отырып, Чернобыль апатынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау жөнiнде Қазақстан Республикасы құжаттар қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасы аумағында "Чернобыль апаты салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау жөнiндегi" 1991 жылғы 12 мамырдағы КСРО Заңының күшi жойылды деп танылсын. 
      31-бап. "Азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1991 жылғы 17 маусымдағы Қазақ КСР Заңына сәйкес зейнетақыларды төлеу Зейнетақы қоры есебiнен жүргiзiледi деп белгiленсiн. Бала туғанда ең төменгi айлық жалақының төрт еселенген шамасы мөлшерiнде берiлетiн бiр жолғы жәрдемақы және жерлеуге ең төменгi айлық жалақының он еселенген мөлшерiнде берiлетiн бiр жолғы жәрдемақы Әлеуметтiк сақтандыру қоры қаражаты есебiнен төленедi деп белгiленсiн. 
      32-бап. 1994 жылғы 1 қаңтардан бастап баласы бар отбасыларға берiлетiн ай сайынғы жәрдемақы ең төменгi айлық жалақы мөлшерiнiң мынадай проценттерi көлемiнде белгiленсiн: 
      - мына жастағы балаларға берiлетiн бiрыңғай жәрдемақылар: 6 жасқа дейiн - 75 процент, 6 жастан 18 жасқа дейiн - 80 процент; 
      - мына жастағы балалары үшiн жалғызiлiктi аналарға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар: 6 жасқа дейiн - 50 процент, 6 жастан 18 жасқа дейiн - 60 процент; 
      - мерзiмдi қызметтегi әскери қызметшiлердiң балаларына берiлетiн жәрдемақылар - 80 процент; 
      - адамның қорғаныш тапшылығы вирусы жұқтырылған немесе ЖҚТБ-мен (СПИД) ауырған балаларға берiлетiн жәрдемақылар - 80 процент; 
       "Қазақ КСР-iнде мүгедектердiң әлеуметтiк қорғалуы туралы" 1991 жылғы 21 маусымдағы Қазақ КСР Заңының 23-бабына сәйкес /Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 26, 345-құжат/ үйде тәрбиеленетiн және оқитын мүгедек балалардың ата-аналарының бiрi не оның орнындағы адам бiрiншi тоқсанда 150 теңге, кейiнгi тоқсандарда 450 теңге мөлшерiнде материалдық жағынан қамтамасыз етiледi; 
     - алимент төлеуден жалтарып жүрген ата-аналарын iздестiру кезеңiнде кәмелетке толмаған балаларға берiлетiн жәрдемақы жалғызiлiктi аналардың балаларына мемлекеттiк жәрдемақы төлеуге көзделген тәртiп пен мөлшерде жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен төленедi. 
      Нан, пiскен нан мен нан-тоқаш тағамдарының орнына берiлетiн ұн бағасының өсуiн ескерiп, 1994 жылғы 1 шiлдеден бастап, баласы бар отбасыларға ең төменгi айлық жалақы мөлшерiнен мынадай проценттерiнде ай сайын жәрдемақы беру көзделсiн: 
      - мына жастағы балаларға берiлетiн бiрыңғай жәрдемақылар: 
      6 жасқа дейiн - 100 процент, 6 жастан 18 жасқа дейiн - 105 процент; 
      - мына жастағы балалар үшiн жалғызiлiктi аналарға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар: 
      6 жасқа дейiн - 75 процент, 6 жастан 18 жасқа дейiн - 85 процент; 
      - мерзiмдi қызметтегi әскери қызметшiлердiң балаларына жәрдемақылар - 105 процент; 
      - адамның қорғаныш тапшылығы вирусы жұқтырылған немесе ЖҚТБ-мен ауырған балаларға берiлетiн жәрдемақы - 105 процент. 
      Нан, нан-тоқаш өнiмдерi, тары, ұнтақ жарма, пiскен нан орнына сатылатын ұн мен құрамажем бағаларының босатылуына байланысты 1994 жылғы 1 қазаннан бастап балалары бар отбасыларына берiлетiн ай сайынғы жәрдем ақы ең төменгi айлық жалақы мөлшерiнiң мынадай проценттерi көлемiнде көзделсiн:<*> 
      - балаларға берiлетiн бiрыңғай жәрдемақылар: 6 жасқа дейiн - 130 процент, 6 жастан 18 жасқа дейiн - 135 процент;<*> 
      - жалғызiлiктi аналарға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар: 6 жасқа дейiнгi балаларға - 105 процент, 6 жастан 18 жасқа дейiнгi балаларға - 115 процент;<*> 
      - мерзiмдi қызметтегi әскери қызметшiлердiң балаларына берiлетiн жәрдемақылар - 135 процент;<*> 
      - адамның қорғаныш тапшылығы вирусы жұқтырылған немесе ЖҚТБ-мен ауырған балаларға берiлетiн жәрдемақылар - 135 процент.<*> 
      Бұл ретте "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 16 қарашадағы N 960 Қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 5 ақпандағы N 91 қаулысымен енгiзiлген өзгерiстер ескерiлiп, "Негiзгi тағам түрлерiнiң қымбаттауына байланысты табысы аз азаматтарға өтемақы төлеу және балаларға жәрдемақы төлеу үшiн қолданылатын, отбасы мүшесiнiң жиынтық табысын есептеу жөнiндегi Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 16 қарашадағы N 960 қаулысымен белгiленген, балаларға бiрыңғай жәрдемақы төлеу тәртiбi сақталады.
      Аталған төлемдер тиiстi бюджеттердiң қаражаты есебiнен төленсiн.
     ЕСКЕРТУ. 32-бап жаңа абзацтармен толықтырылды - Қазақстан     
              Республикасының 1994.10.13. N 201-XIII Заңымен.       

     33-бап. Республикалық бюджетте ғылымды қаржыландыруға 1 165 987 мың теңге, оның iшiнде Ұлттық ғылым академиясына - 221 300 мың теңге, Қазақ ауыл шаруашылық академиясына - 180 600 мың теңге мөлшерiнде қаржы белгiленсiн.
     34-бап. Республикалық бюджетте мемлекеттiк өкiмет пен басқару органдарын, сот органдары мен прокуратураны ұстауға 3 844 791 мың теңге қаржы белгiленсiн, оның iшiнде:
                                                /мың теңге/
     а/ Қазақстан Республикасының Жоғарғы
        Кеңесiн ұстауға                         98 527
     б/ Қазақстан Республикасы Президентi 
        мен Министрлер Кабинетiнiң Аппаратын
        ұстауға                                 98 007
     в/ Республикалық атқарушы-өкiмшi 
        органдарды ұстауға                     2 913 778
     г/ Қазақстан Республикасының Жоғарғы
        сотын ұстауға                             60 127
     д/ Қазақстан Республикасының Конституциялық
        сотын ұстауға                             10 423
     е/ Облыстық, Алматы және Ленинск қалалық
        соттарын ұстауға                           66 109

     ж/ Қазақстан Республикасының халық соттарын

        ұстауға                                    223 163
     з/ Қазақстан Республикасының төрелiк
        соттарын ұстауға                            56 685
     и/ Қазақстан Республикасының прокуратурасын
        ұстауға                                     317 972        
       Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi бiр ай мерзiмде республикалық атқарушы-өкiмшi органдар бойынша шығыстың бағдарлы бөлiнуiн бекiтетiн болсын.

     35-бап. Республикалық бюджетте мынадай қаржы бекiтiлсiн:
     - құқық қорғау органдарын ұстауға - 4 879 593 мың теңге;
     - қорғанысқа - 7214214 мың теңге;<*>
     - басқа шығындарға - 516 033 мың теңге;
      - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң және жергiлiктi өкiлдi органдарының сайлауын өткiзуге - 71 597 мың теңге. 
      ЕСКЕРТУ. 35-бапқа өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1994.10.13. N 201-XIII Заңымен.

      36-бап. Республикалық бюджетте: 
      - Қазақстан Республикасының 1992 жылғы Мемлекеттiк iшкi ұтыс заемы бойынша ұтыстарды төлеу және ол бойынша ұтыс тираждарын өткiзу жөнiнде 40 000 мың теңге; 
      - Қазақстан Республикасының заңды тұлғалар арасында орналастырылатын 1992 жылғы Мемлекеттiк заемын өтеу және ол бойынша проценттер төлеу жөнiнде және кәсiпорындарға, бiрлестiктер мен ұйымдарға ол бойынша кiрiстер төлеуге 3 646 мың теңге мөлшерiнде шығыстар белгiленсiн. 
      37-бап. 1990 жылғы КСРО Мемлекеттiк нысаналы процентсiз заемының облигацияларын сатып алу үшiн Үкiметтiң Қазақстан Республикасы Халық банкi алдындағы 1993 жылғы берешегiн өтеуге 9 796 мың теңге мөлшерiнде қаражат көзделсiн. 
      38-бап. КСР Одағы тарағанға дейiн КСРО Мемлекеттiк банкiне берiлген 1991 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Халық банкi ресурстарын және жалпы мөлшерi 42 536 мың теңге 40 проценттiк өтемақы қаражатын өтеуге жұмсалатын шығындар бекiтiлсiн. 
      Қазақстан Республикасы Халық банкiнiң ақша қаражатын өткiзуден алған табыстарының 50 процентi /банк шығыстарын шегерiп тастағанда/ салымдар бойынша проценттер төлеуге жұмсалады деп белгiленсiн. 
      Қазақстан Республикасы Халық банкi мекемелерiндегi халықтың салымдары бойынша құнсызданудан болған шығындарын бiр жолғы өтеу 1992 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша олардың қалдықтарын салымның алғашқы 1000 сомын 50 еселенген мөлшерде көбейту арқылы жүргiзiлетiнi ескерiлiп, бұл мақсатқа 850 000 мың теңге мөлшерiнде шығыс бекiтiлсін. 
      39-бап. Үкiметтiң мына бағыттардағы сыртқы экономикалық қызметiне байланысты: 
      - сыртқы борышқа қызмет көрсету жөнiндегi шығыстар; 
      - халықаралық ұйымдарға жарналар; 
      - iшкi рынокта өткiзу үшiн импорт бойынша ең қажеттi тауарлар 
        сатып алу; 
      - шет елдердегi дипломатиялық және сауда өкiлдiктерiн ұстау; 
      - елшiлiктер мен резиденцияларға үй-жайлар алу; 
      - шетелдiк iссапарлар; 
      - кадрлар даярлау; 
      - республиканың басқа да кезек күттiрмес қажеттерi үшiн шығыстарын қаржыландыруға арнап шет ел валютасын сатып алуға республикалық бюджетте 10 973 887 мың теңге қаржы көзделсiн. 
      Бұдан басқа сыртқы қаржыландыру есебiнен сыртқы заемды өтеуге 3 538 000 мың теңге шығыс көзделсiн. 
      Республикалық бюджет арқылы жергiлiктi мемлекеттiк өкiмет пен басқару органдарының кепiлi мiндеттемелерiн ресiмделген, сыртқы заемдарды өтеуге байланысты шығындар олар бойынша қызмет көрсету проценттерiн ескере отырып жергiліктi бюджеттердiң шығыс құрамына енгiзiлсiн. 
      40-бап. 1994 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының орталықтандырылған қаражаты мен шетелдiк кредиттер есебiнен Денсаулық сақтау министрлiгiнiң кәсiпорындары мен ұйымдары импорт бойынша сатып алатын дәрi-дәрмектердi сату еркiн нарықтық бағамен жүзеге асырылады деп белгiленсiн.
      41-бап. Республикалық бюджетте 528 200 мың теңге, оның iшiнде төтенше жағдайларды қаржыландыру үшiн 303 000 мың теңге мөлшерiнде Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң резерв қоры бекiтiлсiн.
      42-бап. 1994 жылы мына облыстар мен Ленинск қаласының бюджеттерiне 5 920 636 мың теңге мөлшерiнде субвенция бөлiнсiн,  оның iшiнде:
                                            /мың теңге/
     - Алматы                                471 823
     - Атырау                                 75 078
     - Жамбыл                                491 841
     - Жезқазған                             246 219
     - Батыс Қазақстан                       163 676
     - Қызылорда                           1 151 485
     - Көкшетау                              236 339
     - Семей                                 561 507
     - Талдықорған                           471 083
     - Торғай                                189 511
     - Оңтүстiк Қазақстан                  1 539 777
     - Ленинск қаласы                        322 297

      43-бап. 1994 жылдың аяғына республикалық бюджет бойынша нақты касса айналымы 16 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн. 
      44-бап. Республикалық бюджетте: 
      - "Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" 1991 жылғы 12 мамырдағы КСРО Заңына сәйкес 1993 жылдың IV тоқсанында және 1994 жылдың 1 тоқсанында жасалған нақты төлемдер бойынша берешектердi өтеуге 1 200 мың теңге және мемлекетаралық ұйымдарды ұстауға 84 322 мың теңге; 
      - "Арал өңiрiндегi экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес 1993 жылдың IV тоқсанында төленген нақты төлемдер бойынша берешектi өтеуге 1 217 мың теңге және "Жаппай саяси қуғын-сүргiн құрбандарын ақтау туралы" 1993 жылғы 14 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес 7 000 мың теңге; 
      - үкiметаралық келiсiмдер бойынша Мемлекеттiк кредиттi өтеуге және кредиттi пайдаланғаны үшiн процент төлеуге 154 871 мың теңге мөлшерiнде қаржы көзделсiн. 
      Мына заң құжаттары баптарының күшi қайта қалпына келтiрiлсiн: 
      1991 жылғы 21 маусымдағы "Қазақ КСР-iнде мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақ КСР Заңының /Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 26, 345-құжат/ 35,36,39,40 және 41-баптарының автомобиль беруге, коммуналдық қызметке ақы төлеуге, телефон мен радионы жеңiлдiкпен орнатуға, радионы тегiн пайдалануға, тегiн жүрiп-тұруға қатысты бөлiгiнiң күшi; 
      - "Қазақ КСР-iндегi мемлекеттiк жастар саясаты туралы" 1991 жылғы 28 маусымдағы Қазақ КСР Заңының /Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 28, 377-құжат/ 6-бабы төртiншi бөлiгiнiң бiрiншi, екiншi және үшiншi абзацтарының, бесiншi бөлiгiнiң бiрiншi және екiншi абзацтарының, 7-бабы тоғызыншы, оныншы және он бiрiншi бөлiктерiнiң бiрiншi, екiншi және үшiншi абзацтарының күшi тұрғын үй салуға және беруге, қосалқы үй шаруашылығымен шұғылдануға, тұрғын үй-құрылыс кооперативтерiне үлестiк жарналар төлеуге, сондай-ақ жас отбасыларына бала туғанда процентсiз банкiлiк қарыз алуға арналған жас отбасыларына ұзақ мерзiмге жеңiлдiкпен кредиттер беруге қатысты бөлiгiнiң күшi; 
      - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң 1992 жылғы 17 қаңтардағы қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасына сiңiрген ерекше еңбегi үшiн берiлетiн зейнетақылар туралы ереженiң /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 5, 109-құжат/ 18-бабы екiншi бөлiгiнiң екiншi, төртiншi, бесiншi абзацтарының күшi; 
      - 1992 жылғы 17 қаңтардағы "Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 5, 163-құжат/ 61-бабының, 2,4-тармақтарының демалыс орнына барып қайту құнын төлеуге, қызмет бабындағы куәлiктi көрсетiп, қоғамдық көлiктiң таксиден басқа барлық қалалық, қала маңындағы және жергiлiктi бағыттағы түрлерiн тегiн пайдалануға қатысты бөлiгiнiң күшi; 
      "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесi Төралқасының 1992 жылғы 6 шiлдедегi Қаулысымен бекiтiлген /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 17, 430-құжат/ "Қазақстан Республикасы прокуратура органдарында қызмет ету туралы, прокуратура қызметкерлерiнiң кластық шендерi мен әскери атақтары туралы" Ереженiң 47, 51-баптарының күшi; 
      - "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1992 жылғы 23 маусымдағы "Қазақстан Республикасының Заңы 16-бабының /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11-12, 288-құжат, 1992 ж., N 24, 593-құжат/" тұрғын үй алаңына, коммуналдық қызметтерге, отынға және тұрғын үйдi ұстауға жұмсалатын пайдалану шығыстарына 50 процент төлеуге қатысты бөлiгiнiң күшi; 
      - "Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы" 1993 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңы /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 2, 32-құжат/ 11-бабының жетiншi, сегiзiншi, тоғызыншы бөлiктерiнiң; 12-бабының тұрғын үй жалдағаны үшiн жәрдемақы төлеу жөнiндегi үшiншi бөлiгiнiң, он екiншi, он үшiншi бөлiктерiнiң; әскери қызметшiлердiң отбасы мүшелерiне жолдама құнының 50 процентi мөлшерiнде ақшалай өтем төлеу жөнiндегi 13-бабының алтыншы бөлiгiнiң, 16-бабының демалыста және әскери қызметтен босатылғанда көлiкпен тегiн жүру жөнiндегi бiрiншi бөлiгiнiң, әскери қызметшiлердiң отбасы мүшелерiне ТМД құрамына енетiн мемлекеттер аумағында демалысқа, оның iшiнде емделуге тегiн барып-қайтуға жеңiлдiктер беру жөнiндегi екiншi бөлiгiнiң, төртiншi бөлiгiнiң /шақыру бойынша қызмет етiп жүрген әскери қызметшiлерден, әскери-оқу орындарының тыңдаушыларынан, курсанттарынан басқасы/, жетiншi бөлiгiнiң; 17-бабының алтыншы бөлiгiнiң күшi; 
      - "Әскери қызметшiлердi, iшкi iстер органдарының басшы және қатардағы құрамының адамдары мен олардың отбасыларын зейнетақымен қамтамасыз ету туралы" 1993 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 2, 35-құжат/ 47-бабының азық-түлiк үлестiң бағасын зейнетақы есептеу үшiн қосу бөлiгiнiң күшi; 
      - "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы" 1993 жылғы 1 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8, 157-құжат/ 30,32-баптарының пәтер ақы мен коммуналдық қызметтерге 50 процент төлеуге, санаторийлер мен демалыс үйлерiне тегiн жолдама беруге, Қазақстан Республикасы аумағында темiржол көлiгiмен, су, әуе, кеме немесе қалааралық автомобиль көлiгiмен жылына бiр рет тегiн жүруге, қала iшi және қала маңы көлiгiмен, ал селолық жерде ауданаралық желiлердегi автобустармен тегiн жүруге қатысты бөлiгiнiң, сондай-ақ табыс салығының барлық түрлерiнен босатуға қатысты бөлiгiнiң күшi; 
      - "Жоғары бiлiм туралы" 1993 жылғы 10 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының /Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 9, 206-құжат/ 16-бабының үшiншi бөлiгiнiң және 21-бабының екiншi бөлiгiнiң мемлекеттiк жоғары оқу орындарының студенттерiне стипендия мөлшерiнде және жоғары оқу орындарының педагог қызметкерлерiне оқу, ғылым және әдiстемелiк әдебиет сатып алуға лауазымдық айлықақы мөлшерiнде жәрдемақы бөлуге қатысты бөлiгi. 
      45-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi тиiстi бюджеттердiң есепшоттарына: 
      - осы Заң және тиiстi Мәслихаттар - депутаттар жиналыстары белгiлеген нормативтер бойынша меншiк нысанына қарамастан, шетелдiк және бiрлескен кәсiпорындарды қоса, кәсіпорындардың, бiрлестiктер мен ұйымдардың пайдасына салынатын салық сомасын; 
      - Мәслихаттар - депутаттар жиналыстары белгiлеген нормативтер бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарынан, шетелдiк азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан алынатын табыс салығының сомасын қосуды қамтамасыз етсiн. 
      46-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң 1993 жылы республикалық бюджет тапшылығын жабуға 859 225 мың теңге сомасында алып, алғашқы 5 жыл iшiнде жылдық көлемнiң 10 процентi мөлшерiнде қызмет көрсететiн несие жөнiндегi берешегi және жекешелендiрiлген мемлекеттiк ауыл шаруашылық кәсiпорындарының қайтарылмаған 28 128 мың теңге несие қарызы Мемлекеттiк iшкi қарыз есебiне жатқызылсын.
      47-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi Республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы сомасы 71 477 мың теңге Мемлекеттiк iшкi қарызын өтеу жөнiндегi шығыстарды бекiтсiн, оның iшiнде:

                                               /мың теңге/

     - 1992 жылғы республикалық бюджет
       тапшылығын жабуға Ұлттық банк 
       кредитi бойынша                             31 200
     - Ұжымшарлар мен кеңшарлардың несие
       беретiн банктерге берешегiн есептен
       шығару бойынша                               5 415
     - ауыл шаруашылық өнiмдерiне және жеңiл
       өнеркәсiп үшiн сатып алу бағасына
       саралап қосымша ақша төлеу жөнiндегi
       шикiзат бағасының айырмашылығын өтеуге
       байланысты берешектi шығынға жатқызу бойынша 1 812
     - дәндi дақылдарға қойылған баға 
       айырмашылығын өтеу үшiн "Қазнанөнiм"
       берешегiн жұмсалған шығынға жатқызу          4 922
     - қайтарымы қамтамасыз етiлмеген
       жекешелендiрiлген мемлекеттiк ауыл
       шаруашылық кәсiпорындарының несиелi
       берешегi                                     28 128

     48-бап. Iшкi қарызға қызмет жасағаны үшiн Ұлттық банкiге проценттер төлеуге 90 000 мың теңге көзделсiн.
     49-бап. 1994 жылға арналған республикалық бюджеттiң жалпы сомасы 20 657 606 мың теңге көлемiндегi тапшылығы мынадай кiрiс көздерiнен қаржыландырылады деп белгiленсiн:
                                                 /мың теңге/
     1/Сыртқы заем бойынша түсiмдер есебiнен       16 600 800  
     2/Бағалы қағаздарды сату есебiнен, соның
       iшiнде барлығы                                 500 000
     - 1992 жылғы Қазақстан Республикасы
       Мемлекеттiк iшкi ұтыс заемының нақты
       тұлғаларға берiлген қазынашылық
       бондарын сатудан түскен қаражат                  4 000
     - қысқа мерзiмдi мемлекеттiк қазынашылық
       вексельдерiн аукционда сатудан түскен
       қаражат                                         50 000
     - лотереяларды өткiзуден түскен түсiмдер           1 000
     - бағалы қағаздардың басқа да түрлерi            445 000
     3/Iшкi көздер есебiнен барлығы 3 556 806
       мың теңге, соның iшiнде:           
     - Ұлттық банктiң кредит ресурстары              3 299 000
     - шығындарды жабуға жұмсалған бюджет
       қаражатының жыл басындағы қалдығы               257 806
 
        50-бап. Ұлттық банктiң 6 233 000 мың теңге мөлшерiндегi кредиттерiн, 1994 жылға арналған бюджет тапшылығын өтеуге, бұдан 2 934 000 мың теңге сомасындағы кредиттi 1994 жылдың екiншi жарты жылында өтей отырып пайдалану көзделсiн. 
      51-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi 1994 жылы Үкiметтiң iшкi қарызын жылдық 10 процент түсiммен атқарады және республикалық бюджет тапшылығын өтеуге қайта қаржыландыру ставкасы бойынша кредит бередi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен жасалатын шартқа сәйкес еркiн айналымдағы бюджеттiк қаражатты кредит ресурстары ретiнде пайдаланады деп белгiленсiн. 
      52-бап. Нан, нан-тоқаш өнiмдерi, тары, ұнтақ жарма, пiскен нан орнына сатылатын ұн мен құрамажем бағаларын реттеудiң жойылуына байланысты бюджеттен қаржыландырылатын мекемелерде тамаққа жұмсалатын шығыстар, балалары бар отбасыларына жәрдемақылар мен табысы аз зейнеткерлерге ақшалай өтемдер төлеу 1772805 мың теңгеге көбейтiлсiн. 
      Аталған шығыстар республикалық бюджет есебiнен жүргiзiлсiн.<*> 
      ЕСКЕРТУ. Жаңа 52-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1994.10.13. N 201-XIII Заңымен.

    Қазақстан Республикасының
           Президентi 

                                 "1994 жылға арналған нақтыланған
                                   республикалық бюджет туралы"
                                   Қазақстан Республикасы Заңына
                                           Қосымша

            Қазақстан Республикасының 1994 жылға арналған 
                   нақтыланған республикалық бюджетi
                             КIРIСТЕР

          I бөлiм: Республикалық бюджет

Қосылған құнға салынатын салық               6 296 008
Акциздер                                       725 193
Кәсiпорындардың, бiрлестiктер мен ұйымдардың
пайдасына салынатын салық                    4 331 094

Ұлттық банктiң бюджет кiрiсiне түсетiн 
пайдасы, барлығы:                            7 318 000

  оның iшiнде:
- 1993 жылғы пайдадан аударылатын қаржы        270 000
- 1994 жылғы пайдадан аударылатын қаржы      5 048 000
- Үкiмет пен жергiлiктi атқарушы органдардың
депозиттерi бойынша қаражат қалдықтарын
пайдаланғаны үшiн кiрiстерден                2 000 000

Қымбат металдармен операция жасаудан 
түсетiн түсiмдер                             1 000 000

Бюджет шығыстарын өтеу                         857 868

Алымдар және салық салынбайтын әртүрлi 
кiрiстер, барлығы:                          10 245 800

  оның iшiнде:

- шаруашылық жүргiзушi субъектiлердi
тiркегенi үшiн ақы алудан түсетiн қаражат       12 760

- лицензия сатудан түсетiн түсiмдер            200 000
өзге де түсiмдер                               550 000

- "Байқоңырды" жалдау ақысы                  4 600 000
 
  - алынған импорттық тауарлар үшiн
түскен қаражат                               4 883 040

  соның iшiнде:

- жергiлiктi әкiмшiлiктер көлiк құралдары
үшiн                                         2 457 200

- "Құнарлылық" МАК                          1 015 350 

- "Зооветжабдықтау" РБ                        663 760 

- Көлiкмин                                    331 880

- "Фармация" МХК                              331 880

- "Медтехника" АҚ                              82 970 

Кәсiпорындардың, бiрлестiктердiң, ұйымдардың
кiрiстерiне салынатын салық                     28 046

Ренталық /тiркелген/ төлемдер                    1 600

Жер салығы                                       3 400

Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға
салынатын салық                                 18 000
 
  Мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден түсетiн
түсiмдер                                      8 167 151

1994 жылғы егiннiң астығын сатудан түсетiн
қаражат                                       2 000 000

экономиканы қайта құру қорынан қайтарымды 
негiзде бөлiнетiн қаражат түсiмi                  2 000

Үкiметаралық келiсiмдер бойынша берiлген
мемлекеттiк кредит үшiн шаруашылық жүргiзушi
субъектiлерден түсетiн қаражат                  154 871

Бюджет тапшылығына 1994 жыл iшiнде берiлетiн
банк кредитi                                  2 934 000

      I БӨЛIМ БОЙЫНША КIРIСТЕР ЖИЫНТЫҒЫ      44 083 031

      II бөлiм: Нысаналы қаржыландыру қорлары

- Жер қойнауын қорғау және минералдық-шикiзат
базасын ұдайы толықтыру қоры                           868 124

- Экономиканы қайта құру қоры                        5 290 000 

- Жол қоры                                           3 273 965

- Жұмыспен қамтуға жәрдемдесетiн мемлекеттiк қоры      813 011

- Кәсiпкерлiктi қолдау және бәсекелестiктi
дамыту қоры                                            268 402

- Табиғат қорғау қоры                                   23 951

      II БӨЛIМ БОЙЫНША КIРIСТЕР ЖИЫНТЫҒЫ               10 537 453

      III бөлiм; Сыртқы экономикалық қызмет

- Экспорттық кеден бажы                             10 393 310

- Импорттық кеден бажы                                 375 987

- Роялти мен бонустардан түсетiн түсiмдер            3 836 000

- Кеден рәсiмдерi                                      300 000

- Iшкi рынокта аса қажеттi импорттық тауарларды
  сатудан түсетiн түсiм                              1 535 750

- Телекоммуникация желiлерiн жаңғырту мен
  кеңейтудегi қарызды жабуға жергiлiктi 
  әкiмшiлiктерден түсетiн өзге де түсiмдер           1 256 508

      III БӨЛIМ БОЙЫНША КIРIСТЕР ЖИЫНТЫҒЫ            17 697 555

        БАРЛЫҚ КIРIСТЕР                              72 318 039

                    ШЫҒЫСТАР

     I-бөлiм: Республикалық бюджет

    ХАЛЫҚ  ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ                   8 899 551

  соның iшiнде:

Қазақстан Республикасының Энергетика және 
көмiр өнеркәсiбi министрлiгi, барлығы:                    73 301 

- Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектерiн қоса алғанда, жеңiлдiктерге 
өтем төлеуге                                              33 301

- жаңартылатын энергия көздерiне                          40 000

          ҚҰРЫЛЫС КЕШЕНI

Қазақстан Республикасының Құрылысминi -
жобалауға                                                  2 394

Құрылыс кешенi бойынша ЖИЫНТЫҒЫ                            2 394

       АГРОӨНЕРКӘСIПТIК КЕШЕН

Қазақстан Республикасының Су ресурстары
мемкомитетi - операциялық шығыстарға                      138 411

Қазақуылшаракадемиясы - операциялық шығыстарға               1 041
Қазақстан Республикасы Ауылшарминi, барлығы             2 204 511

  оның iшiнде:
- операциялық шығыстар                                    667 960
- ұзақ мерзiмдi қарыздар бойынша проценттер төлеу              51
- шаруа қожалықтарын дамыту                                 2 300
- мал табынын сауықтыру                                   366 600

- таңдаулы тұқымдар алуға                                 284 400

- өсiмдiктердi қорғауға жұмсалатын шығындар               300 000
- тыңайтқыштар алуға жұмсалатын шығындар                  429 700
- негiзгi табынды ұдайы толықтыруға жұмсалатын
шығындар                                                  153 500
"Құнарлылық" МАК - зәру импорт бойынша гербицидтерге    1 015 350

"Зооветжабдықтау" РБ зәру импорт бойынша 
дәрi-дәрмекке                                             663 760

Қазақстан Республикасы Мемжеркомы - операциялық
шығыстарға                                                119 700

"Тоған" компаниясы - операциялық шығыстарға                14 409
Агроөнеркәсiптiк кешен бойынша ЖИЫНТЫҒЫ                 4 157 182

     КӨЛIК КЕШЕНI ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС

"Қазақстан жолдары" компаниясы - операциялық
шығыстарға /селден қорғану шаралары/                        17 192
Қазақстан Республикасының Көлiк және
коммуникациялар министрлiгi, барлығы                       425 409
  оның iшiнде:

- операциялық шығыстар /жол шаруашылығын, кеме
жүретiн шлюздердi, кеме қатынасы қауiпсiздiгi
инспекцияларын ұстау/                                       18 424

- автобустар үшiн /"РАМА" РБ/ қосалқы 
бөлшектерге зәру импорт бойынша                            331 880

- фельдъегер қызметiн ұстау                                 18 587
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектерiн қоса алғанда, жеңiлдiктерге өтем
төлеуге                                                     56 518

Көлiк және байланыс бойынша ЖИЫНТЫҒЫ                       442 601

      ӘЛЕУМЕТТIК КЕШЕН

"Қазақкино" компаниясы, барлығы                             68 388
  оның iшiнде:

- кинопрокат ұйымдарының зиянын өтеу                        35 178

- ұлттық, көркем, дәйектi-деректi фильмдер,
балалар фильмдерiн, мультипликациялық фильмдер
шығару                                                      12 400

- "Абай жолы" фильмiн шығаруға                              20 810
ҚазТАГ - шығындарды өтеу                                     4 326

Авторлық және аралас құқықтар жөнiндегi қазақ
мемлекеттiк агенттiгi /шығындарын өтеуге/                      978
Қазақстан Республикасының Баспасөз және
бұқаралық ақпарат құралдары министрлiгi -
әлеуметтiк маңызды әдебиеттер шығаруға
байланысты шығындарды жабуға                                111 339 

Әлеуметтiк кешен бойынша ЖИЫНТЫҒЫ                           185 031

     КЕШЕНДЕРГЕ КIРМЕГЕНДЕРI

Экология және биоресурстар министрлiгi 
/операциялық шығыстар/, барлығы                             302 025

  оның iшiнде:

- Орман шаруашылығы комитетi                                230 983
Қазгеодезия - мемлекеттiк тапсырыс өнiмдерiн
сатып алудағы шығындарды өтеуге                              38 538

"Алаугаз" МХК, барлығы                                       335 731
  оның iшiнде:

- Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектерiн қоса алғанда, жеңiлдiктерге
өтемтөлеуге                                                  85 942

- табысы аз азаматтарға жеңiлдiкпен отын
беруге байланысты шығыстарға өтем төлеу                     249 789

Министрлер Кабинетi жанындағы Мемлекеттiк
материалдық резервтер жөнiндегi комитет, барлығы             20 238

  оның iшiнде:

- операциялық шығыстар                                       17 526

- күрделi жөндеу                                              2 712

Әдiлет министрлiгi /баспаны ұстау/                           11 104
 
  Министрлер Кабинетi жанындағы Ұлттық патент
ведомствосы /шығындарды жабуға/                                 164

Қазақстан Республикасы Суда құтқару қоғамы-
операциялық шығыстарға /күнделiктi ұстауға/                     680

Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi
жатақхана ұстау                                                 537

Қаржы министрлiгi, кеден бақылауын,
қазынашылықты және салық милициясын ұйымдастыруға
жұмсалатын шығындарды қоса есептегенде                      435 133

Жоғарғы Кеңеске сауықтыру мекемелерi мен
Инженерлiк орталықты ұстауға                                 19 685
 
  "Фармация" МХК зәру импорт бойынша дәрi-дәрмек
алуға                                                       331 880

"Медтехника" АҚ зәру импорт бойынша медициналық
жабдық алуға                                                 82 970

Президент пен Министрлер Кабинетi Аппаратының
Шаруашылық басқармасы, барлығы:                              47 715

- операциялық шығыстар                                        5 400

- басқа шығыстар                                             42 315

Қазгидромет операциялық шығыстарға                          112 452
Министрлiктердiң шығыстары /санаторийлердi және
әлеуметтiк саланың басқа да мекемелерiн ұстауға/                760

Жаңа тұрғын үй саясатын iске асыруға, барлығы:           2 084 430   
оның iшiнде:

а/ меммүлiктi жекешелендiруден ұзақ мерзiмдi
кредит ресурстарына 20 процент                             1 633 430

б/ бюджеттiк қаржы бөлу есебiнен тұрғын үй 
шараларына кредит ресурстарын сатып алуға 
арналған шығыстар                                           28 500 

в/ тұрғын үй алу кезегiнде 10 және одан да көп
жыл кезекте тұрғандарға дотацияға                             68 400

г/ тұрғын үй құрылысы күрделi қаржысына                      354 100
Мемлекет иелiгiнен алу мен жекешелендiрудiң ұлттық
бағдарламасын iске асыруға - II кезеңi /1993-1995 жылдар/    85 000 
Абай кешенiн аяқтауға                                        100 000
Конверсия жөнiндегi шығыстар                                  30 000
Кешенге кiрмегендерi бойынша ЖИЫНТЫҒЫ                      4 039 042

    ӘЛЕУМЕТТIК-МӘДЕНИ ШАРАЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ               7 144 923

  оның iшiнде:

Бiлiм беру және кадрларды кәсiптiк даярлау                2 891 217 
Мәдениет пен өнер                                            466 237
бұқаралық ақпарат құралдары                                  893 153
Денсаулық сақтау                                           2 401 456
Жастар саясаты, туризм, дене тәрбиесi мен спорт              237 025
Әлеуметтiк қамсыздандыру, барлығы:                           255 835
- еркiн баға енгiзiлуiне байланысты табысы аз
адамдарға, зейнеткерлерге және мүгедектерге өтем              30 278
- жеңiлдiктердiң орнына ақшалай балама                        15 233
- әлеуметтiк қамсыздандыру мекемелерiн және 
шараларын ұстау                                               41 581
- санаторий-курорттық емдеу және бiржолғы 
материалдық көмек беру шығыстарының өтемi,
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiн 
қоса алғанда                                                168 743

      ҒЫЛЫМДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ, барлығы:                      1 165 987

- Ұлттық Ғылым академиясы                                   221 300
- Қазауылшаракадемиясы                                     180 600

      ҚОРҒАНЫСҚА АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР, барлығы:            7 214 214<*>

  оның iшiнде:

- жалпы мақсаттағы Қарулы Күштер                       6 611 591<*>
- Азаматтық қорғаныс штабы                                 146 156
- республикалық ұлан                                       142 299
- Әскери-теңiз флоты                                       314 168

     ЕСКЕРТУ. Қосымшаға өзгерiстер енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 1994.10.13. N 201-XIII Заңымен. 

      МЕМЛЕКЕТТIК ӨКIМЕТ ОРГАНДАРЫН, СОТ
      ОРГАНДАРЫН ЖӘНЕ ПРОКУРАТУРАНЫ ҰСТАУҒА
      АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР, барлығы:                         931 013

  оның iшiнде:

- Жоғарғы Кеңес                                            98 527

- Президент пен Министрлер Кабинетiнiң Аппараты            98 007

- Жоғарғы Сот                                              60 127

- Конституциялық сот                                       10 423

- Облыстық, Алматы және Ленинск қалалық соттары            66 109

- Халық соттары                                            223 163

- Жоғары төрелiк соты                                      56 685

- Прокуратуралар                                           317 972

      ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫН ҰСТАУҒА АРНАЛҒАН

      ШЫҒЫСТАР, барлығы:                                  4 879 593

  оның iшiнде:
- IIМ                                                     2 674 197

- ҰҚК                                                     1 574 964

- Iшкi әскерлер                                            622 294

- Министрлер Кабинетi жанындағы Ақпарат
қорғау жөнiндегi мемтехкомиссия                              7 176

- Қарулы Күштерде қызметтен өтуге байланысты
азаматтардың өтiнiштерiн қарау жөнiндегi комиссия              962

      МЕМЛЕКЕТТIК ӨКIМЕТТIҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
      ЖЕРГIЛIКТI АТҚАРУШЫ ӨКIМШI ОРГАНДАРЫ МЕН
      МЕМЛЕКЕТТIК БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫН ҰСТАУҒА 
               АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР                          2 913 778

      РЕЗЕРВТIК ҚОРЛАР, барлығы:                            528 200
оның iшiнде төтенше жағдайларды қаржыландыру үшiн          303 000

      ӘРТҮРЛI ТӨЛЕМДЕР, барлығы:                         12 930 000

   оның iшiнде:
- 1994 жылдың астығын сатып алуға арналған қаражат       8 000 000
- нан мен құрама жем бағасындағы айырманың өтемi         4 930 000
  соның iшiнде: - 1994 жылғы астық пен құрама
                  жемнiң бағасын реттеуге                4 850 000
                - 1993 жылғы астық бойынша берешек       80 000

      БАСҚА ШЫҒЫСТАР                                     516 033

      САЙЛАУ ӨТКIЗУГЕ АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР                   71 597

      Нан, нан-тоқаш өнiмдерi, ұнтақ жарма,
тары, пiскен нан орнына сатылатын ұн мен құрамажем
бағалары реттеудiң жойылуына байланысты бюджеттен
қаржыландырылатын мекемелерде тамаққа жұмсалатын
шығыстар, сондай-ақ балалары бар отбасыларына
жәрдемақылар мен табысы аз зейнеткерлерге ақшалай
өтемдер төлеуге арналған шығыстар <*>                     1 772 805
     ЕСКЕРТУ. Қосымша толықтырылды - Қазақстан Республикасының 
              1994.10.13. N 201-XIII Заңымен. 
 
        МЕМЛЕКЕТТIК IШКI ҚАРЫЗҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
      ЖӨНIНДЕГI ШЫҒЫСТАР, барлығы:                      11 839 835
  оның iшiнде:
- заңды тұлғалар арасында орналастырылған
Қазақстан Республикасының 1992 жылғы Мемлекеттiк
заемы бойынша проценттердi өтеу және төлеу                   3 646
- 1990 жылғы Қазақ КСР 5 процент мемзаемының
Мемлекеттiк қазыналық мiндеттемелерiн ұстаушыларға
проценттер төлеуге                                               9
- мемлекеттiк қысқа мерзiмдi вексельдердi өтеу
жөнiндегi шығыстар                                           20 000
- 1992 жылғы Мемлекеттiк iшкi ұтыс заемы
бойынша ұтыстар төлеуге /халық арасында/ және
тираждар өткiзуге                                            40 000
- мемзаемдарды және бағалы қағаздарды орналастыру
жөнiндегi банктер шығындарын өтеу                            1 271
- халықтың жинақбанк мекемелерiндегi салымдары
бойынша олардың 1992 жылғы 1 тамыздағы жағдайдағы
қалдықтарының алғашқы 1000 сом салымын 50 есе
мөлшерде көбейту жолымен халықтың
құнсызданудан болған шығындарына бiржолғы өтем              850 000
- халықтың Жинақбанк мекемелерiндегi
салымдарының қалдықтары бойынша өтем /40 процент/
сомасын төлеу                                              15 080
- халықтың Жинақбанк мекемелерiндегi 1991
жылғы 1 қаңтарға салымдары қалдықтарын төлеу 
жөнiнде халықпен есеп айырысу                              27 456
- 1993 жылы тоқтатылып уақытша қарызға 
алынған қаражатты қайтару                                  216 500
- 1994 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша 
үкiметтiң Ұлттық банкке iшкi мемлекеттiк 
борышын өтеу жөнiндегi шығыстары                           71 477
- КСРО-ның 1990 жылғы нысаналы процентсiз
заемының облигацияларын сатып алуға арналған
Қазжинақбанктiң 1993 жылғы берешегiн өтеу                  9 796
- республика iшiндегi есептесу бойынша нәтижеге            2 600 000
- ұлттық банктiң 1994 жылдың бюджет тапшылығына
берген кредитiн өтеуге арналған шығыстар                   2 934 000
- 1994 жылдың бюджет тапшылығына берiлген
кредит үшiн проценттер төлеу                               4 960 600
- iшкi борыш бойынша проценттер төлеу жөнiндегi
шығыстар                                                   90 000

        МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРҒА ҚЫЗМЕТ ЕТУ
                ЖӨНIНДЕГI ШЫҒЫСТАР                         84 322

      ҮКIМЕТАРАЛЫҚ КЕЛIСIМДЕР БОЙЫНША МЕМКРЕДИТТI
      ӨТЕУ ЖӘНЕ КРЕДИТТI ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШIН ПРОЦЕНТТЕР
                 ТӨЛЕУ ЖӨНIНДЕГI ШЫҒЫСТАР                  154 871

      1993 ЖЫЛДЫҢ БЕРЕШЕГIН ӨТЕУ БОЙЫНША:                    9 417

- Чернобыль АЭС-iндегi апатты жоюға қатысқандарға
1993 жыл үшiн өтем төлеу жөнiндегi шығыстар                  1 200
- жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын
ақтау жөнiндегi шығыстар                                     7 000
-"Арал өңiрiндегi экологиялық қасірет салдарынан
зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы"
Заң бойынша өтем төлеу                                       1 217

     ЗАҢДАРДЫ IСКЕ АСЫРУҒА, барлығы:                     8 128 180  

- Қазақ КСР-iндегi мемлекеттiк жастар саясаты туралы       186 214
- Қазақстан Республикасына сiңiрген ерекше еңбегi
үшiн берiлетiн зейнетақылар туралы ереженi бекiту туралы   27 480
- Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы           43 048
- Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы 
мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк
қорғау туралы                                              475 971
- Әскери қызметшiлердi, iшкi iстер органдарының
басшы және қатардағы құрамының адамдары мен олардың
отбасыларын зейнетақымен қамсыздандыру туралы              147 694
- Қазақстан Республикасының мемлекеттiк 
наградалары туралы                                           1 390
- Жоғарғы бiлiм беру туралы                                 28 496
- Арал өңiрiндегi экологиялық қасiрет салдарынан
зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы        2 369 091
- Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық
сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды
әлеуметтiк қорғау туралы                                  4 142 600
- Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын 
ақтау туралы                                                706 196
 

        ЖЕРГIЛIКТI БЮДЖЕТТЕРГЕ СУБВЕНЦИЯЛАР                5 920 636
     I БӨЛIМ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР ЖИЫНТЫҒЫ                   75 104 955
       II бөлiм: Нысаналы қаржыландыру қорлары
- Жер қойнауын қорғау және минералдық-шикiзат
базасын ұдайы толықтыру қоры                                694 499
- Экономиканы қайта құру қоры, барлығы:                   3 438 500
  соның iшiнде: 
- тұрғын үй саясатын iске асыруға /10 процент/            343 850
Тұрғын үй құрылыс банкiнiң Жарғылық қорын
қалыптастыруға арналған шығыстарды қоса есептегенде       2 000
- Жол қоры                                                1 960 814
- Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң мемлекеттiк
қоры, барлығы                                               569 108
  соның iшiнде:
- тұрғын үй саясатын кредит беру үшiн
15 процент                                                  85 366
- Кәсiпкерлiктi қолдау және бәсекелестiктi 
дамыту қоры                                                 214 721 
- Табиғат қорғау қоры                                       19 161

     II БӨЛIМ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР ЖИЫНТЫҒЫ                   6 896 803

         III бөлiм: Сыртқы экономикалық қызмет

      ЕЛШIЛIКТЕР, ӨКIЛДIКТЕР ҰСТАУҒА ЖӘНЕ БАСҚА
      ДА МАҚСАТТАРҒА ВАЛЮТА САТЫП АЛУ, барлығы:          10 973 887
 
         III БӨЛIМ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР ЖИЫНТЫҒЫ                  10 973 887

      БАРЛЫҚ ШЫҒЫС                                       92 975 645

      ШЫҒЫСТЫҢ КIРIСТЕН АРТУЫ                            20 657 606

      АЙНАЛЫМДАҒЫ КАССАЛЫҚ НАҚТЫ АҚША                       16 000