Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүлікті жария етуге байланысты рақымшылық жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 26 наурыздағы N 241 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Мүлікті жария етуге байланысты рақымшылық жасау туралы" 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 12, 78-құжат; N 19-20, 119-құжат):

      1) кіріспеде "мен әкімшілік құқық бұзушылықтар" деген сөздер "әкімшілік құқық бұзушылықтар мен тәртіптік теріс қылықтар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 4-бапта:
      1-тармақтағы "сәуірде" деген сөз "тамызда" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "шілдеге" деген сөз "қарашаға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 7-баптың 7-тармағының екінші бөлігінде және 11-баптың 5-тармағының екінші бөлігінде:
      "13 және 14" деген сөздер "13, 14 және 14-1" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "және әкімшілік құқық бұзушылықтарды" деген сөздер "әкімшілік құқық бұзушылықтарды және тәртіптік теріс қылықтарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 14-бап "357-2" деген цифрлардан кейін ", 532" деген цифрлармен толықтырылсын;

      5) мынадай мазмұндағы 14-1-баппен толықтырылсын:

      "14-1-бап. Мемлекеттік лауазым атқаратын, мүлкін жария
                 еткен адамдарды тәртіптік жауаптылықтан босату

      Мемлекеттік лауазым атқаратын, мүлкін жария еткен адамдар "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 5-тармағында аталған әрекеттерді жасағаны үшін тәртіптік жауаптылықтан босатылады.";

      6) 16-баптағы "және 2007 жылғы 1 шілдеде өзінің қолданылуын тоқтатады" деген сөздер алып тасталсын.

      2. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүлікті жария етуге байланысты рақымшылық жасау мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 12, 79-құжат; N 19-20, 119-құжат):
      2-баптағы "және 2007 жылғы 1 шілдеде өзінің қолданылуын тоқтатады" деген сөздер алып тасталсын.

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті