"Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы. 2002 жылғы 31 қазан N 351-ІІ

      1-бап. "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 7, 225-құжат; N 20, 731-құжат; N 21, 783-құжат; N 23, 916, 928, 930-құжаттар; 2000 ж., N 21, 395-құжат; 2001 ж., N 1, 6-құжат; N 10, 123-құжат; N 23, 310-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтыру енгiзiлсiн:
      1) 1-бапта:
      алтыншы абзацтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      қырық бiрiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қазынашылық органдарында" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 4-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 5-баптың 3) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 6-1-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 6-3-баптың 2-тармағының бесiншi абзацындағы "орталық атқарушы" деген сөздер "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      6) 7-баптың 1) тармақшасы б) тармақшасының он тоғызыншы абзацындағы "республикалық бюджетке шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн түсiмдердiң бекiтiлген және ic жүзiндегi көлемдерiнiң арасындағы терiс айырма ретiнде айқындалатын" деген сөздер алып тасталсын;
      7) 7-1-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Республикалық бюджетке шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердiң жылдық мөлшерi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен бекiтiледi.";
      2-тармақтағы "бекiтiлген тоқсандық көлемдерiнен" деген сөздер "бекiтiлген көлемiнен" деген сөздермен ауыстырылсын және "республикалық бюджеттен" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Республикалық бюджет шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдер бойынша және тұтастай алғанда түсiмдер бойынша атқарылмаған жағдайда республикалық бюджетке шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердiң бекiтiлген және нақты көлемдерiнiң арасындағы айырма ретiнде айқындалатын республикалық бюджет шығындарының өтемi Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан жүргiзiледi.
      Өтем мөлшерi республикалық бюджеттiң түсiмдер бойынша жете атқарылмауының жалпы сомасынан аспайды.";
      8) 8-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9) 14-бапта:
      мәтiндегi "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер тиiсiнше "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы "орталық атқарушы" деген сөздер "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "Қаржы министрлiгi" деген сөздер "Бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 16-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Талқылау қаралып отырған мәселе бойынша қорытындымен қоса, Үкiмет уәкiлеттiк берген тұлғаның (тұлғалардың) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтiк жоспары және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет
туралы заң жобасы бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Төрағасының ақша-кредит саясаты бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Палаталары уәкiлеттiк берген тұлғалардың баяндамаларын қамтиды.";
      11) 18-бапта:
      1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтың 7) тармақшасындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 18-3-бапта:
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау және бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) 18-4-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен" деген сөздер "бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) 19-баптың 1 және 2-тармақтарындағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      15) 22-баптың бесiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 24-1-бапта:
      1-1-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "бекiтiлген тоқсандық көлемiнен" деген сөздер "бекiтiлген көлемiнен" деген сөздермен ауыстырылсын және "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi қазынашылығының аумақтық органдары" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-2-тармақтың төртiншi абзацындағы "қазынашылық органдарының" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегі уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      төртiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң қазынашылық органдарына" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-1-тармақтың алтыншы абзацындағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      17) 25-бапта:
      1-3-тармақта:
      екiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қазынашылық органдарына" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi қазынашылық органдарының" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-4-тармақтың бiрiншi абзацындағы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қазынашылық органдары" деген сөздер "Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-5-тармақтың төртiншi абзацындағы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қазынашылық органдарына" деген сөздер "Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi қазынашылығының аумақтық органдары" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне" деген сөздер "Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      18) 28-бапта:
      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-1-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қазынашылық органдарында" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      19) 29-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгiндегi, 3 және 3-2-тармақтардағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың үшiншi бөлiгiндегi және 3-1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жергiлiктi атқарушы органдар, мемлекеттiк мекемелер бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi және бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi органның бюджеттiң атқарылуы туралы есептi жасауы жөнiндегi нормативтiк құқықтық актілерін басшылыққа алуға мiндеттi.";
      20) 30-баптың мәтiнiндегi "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2-бап. Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті