Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қарулы Күштерді реформалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылғы 29 қаңтар N 287-ІІ

      Қазақстан Республикасының мынадай заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. "Жалпыға бірдей әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы" 1993 жылғы 19 қаңтардағы Z939000_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., N 2, 28-құжат; 1995 ж., N 8, 56-құжат; N 22, 135-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 184-құжат; 2001 ж., N 8, 56-құжат; N 13-14, 173-құжат; N 17-18, 245-құжат):
      1) 1-бапта:
      2-тармақта:
      "Шекара және" деген сөздер алып тасталсын, "Ішкі әскерлерін" деген сөздер "Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Азаматтық қорғаныстың" деген сөздерден кейін ", Қазақстан

Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің" деген сөздермен 
толықтырылсын; 
   3-тармақта: 
   бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
   "3. Осы Заңның орындалуы Қазақстан Республикасының азаматтарына, 
мемлекеттік органдарға, меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдары 
мен өзге де ұйымдарға жүктеледі."; 
   екінші бөлік алып тасталсын; 
   үшінші бөлік "Қазақстан Республикасының" деген сөздің алдынан 
"Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес" деген 
сөздермен толықтырылсын; 
   2) 3-баптың екінші бөлігі алып тасталсын; 
   3) 5-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі: 
   "3-сыныпты сержант      3-сыныпты старшина 
   2-сыныпты сержант       2-сыныпты старшина 
   1-сыныпты сержант       1-сыныпты старшина 
   штаб сержанты         ӘТК-нің штаб 
                  старшинасы 
         шебер-сержант" деген сөздермен толықтырылсын; 
   4) 6-бапта: 
   1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 


      "Жоғары офицерлер құрамы атқаруға жататын лауазымдар тізбесін - Қазақстан Республикасының Президенті, ал басқа әскери қызметшілер лауазымдарының тізбесін - Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі, Ішкі істер министрі, Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің төрағасы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы Президенті Күзет қызметінің бастығы, Республикалық ұланының қолбасшысы, Бас прокуроры, басқа әскерлері мен әскери құралымдарының бірінші басшылары бекітеді.";
      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Басқа да әскери лауазымдарға тағайындау тәртібін Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі, Ішкі істер министрі, Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің төрағасы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы Президенті Күзет қызметінің бастығы, Республикалық ұланының қолбасшысы, Бас прокуроры, басқа әскерлері мен әскери құралымдарының бірінші басшылары белгілейді.";
      4-тармақта:
      бірінші бөліктегі "мемлекеттік өкімет органдарына, министрліктер мен ведомстволарға" деген сөздер "мемлекеттік органдарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі "жергілікті өкілді органдары комиссияларының босатылған төрағалары" деген сөздер "мәслихаттардың босатылған негізде жұмыс істейтін депутаттары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөліктегі "өкілді және атқарушы органдарға, сондай-ақ министрліктер мен ведомстволарға" деген сөздер "мемлекеттік органдарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 7-баптың 2-тармағындағы "ведомостволарға, қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктерге" деген сөздер "мемлекеттік органдарға және меншік нысанына қарамастан ұйымдарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 8-баптың 2-тармағында:
      бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Шақыруға дейінгілер мен шақырылушыларды әскери қызметке даярлауды Қазақстан Республикасы Үкіметінің басшылығымен өздерінің құзыреті шегінде мемлекеттік органдар ұйымдастырады және меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдары мен өзге де ұйымдарда жүзеге асырылады.";
      үшінші бөліктегі "Жергілікті өкілді және атқару органдары, министрліктер, мемлекеттік комитеттер, ведомстволар, басқару органдары" деген сөздер "Мемлекеттік органдар өздерінің құзыреті шегінде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 9-баптың 2-тармағының үшінші бөлігіндегі "министрліктердің, мемлекеттік комитеттер мен ведомстволардың" деген сөздер "мемлекеттік органдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 12-бапта:
      3-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "тұрғын үй-пайдалану ұйымдары, кәсiпорындар, мекемелер мен ұйымдар, үй иелерi" деген сөздер "ұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын, "бағыныстылығы мен" деген сөздер алып тасталсын;
      екiншi бөлiктегi "органдардың" деген сөзден кейiн "және ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын, "қолданылып жүрген заңдарына" деген сөздер "заң актiлерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтағы "тiркелген" деген сөз "тiркеу кезiнде" деген сөздермен ауыстырылып, "шақырушылар" деген сөзден кейiн "немесе әскери мiндеттiлер" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. І және II топтағы мүгедектер болып табылатын азаматтарға шақыру учаскелерiне тiркеуден өткен кезде белгiленген тәртiппен комиссия шешiмiнiң негiзiнде "әскери мiндеттi емес" деген белгi соғылған куәлiк берiледi.";
      9) 13-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Меншiк нысанына қарамастан бiлiм беру ұйымдары мен өзге де ұйымдардың басшылары шақырылушыларды iссапардан (демалыстан) шақырып алуға, оларды хабардар етудi ұйымдастыруға және шақыру учаскесiне уақтылы келуiн қамтамасыз етуге мiндеттi.";
      10) 14-баптың 2-тармағындағы "Алматы қаласында", "(Алматы қаласында - қалалық)" деген сөздер тиiсiнше "Астана және Алматы қалаларында", "(Астана және Алматы қалаларында - қалалық)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 15-баптың 2-тармағында:
      а) тармақшасының бесiншi, алтыншы және жетiншi абзацтарындағы "екi" деген сөз "бiр" деген сөзбен ауыстырылсын;
      б) тармақшасының үшiншi абзацындағы "екi" деген сөз "бiр" деген сөзбен ауыстырылсын;
      12) 16-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi в) тармақшасының бiрiншi абзацындағы ", отбасының жалғыз баласы болып табылатын" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Ауырлығы орташа, ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаны үшiн өтелмеген және заңмен белгiленген тәртiпте алып тасталмаған соттылығы бар, сондай-ақ екi және одан да көп соттылығы бар шақырылушылар бейбiт кезде мерзiмдi әскери қызметке шақыруға жатпайды.";
      13) 19-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      а) тармақшасында:

   төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
   "- Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара 
қызметi теңiз бөлiмдерiнiң корабльдерi мен кемелерiнiң матростары мен 
старшиналарына - 2 жыл 6 ай;";
   мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
   "- Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi әскери-техникалық 
мектептерiнiң түлектерiне - 1 жыл 6 ай.";
   14) 22-бапта:
   1-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
   "- запастан әскери қызметке 3 жыл мерзiмге шақырылған офицерлердi - 
белгiленген мерзiмдi атқарып бiткен соң.";
   2-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
   "- рақымшылық актiсi негiзiнде.";


      15) 25-баптың 7-тармағындағы "министрлiктердiң, мемлекеттiк комитеттер мен ведомстволардың" деген сөздер "мемлекеттiк органдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 26-баптың бiрiншi бөлiгiнiң б) тармақшасында:
      "Мемлекеттiк шекара күзетi жөнiндегi мемлекеттiк комитетi," деген сөздер алып тасталсын, "Төтенше жағдайлар жөнiндегi мемлекеттiк комитетi," деген сөздер "Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi," деген сөздермен ауыстырылып, "Iшкi әскерлерi" деген сөздер "Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ұланы" деген сөзден кейiн ", Президенттiң Күзет қызметi" деген сөздермен толықтырылсын;
      17) 28-бапта:
      баптың тақырыбындағы "кәсiпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың" деген сөздер "меншiк нысанына қарамастан ұйымдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақтағы "кәсiпорындардың, мекемелердiң, ұйымдардың және бiлiм беру мекемелерiнiң басшылары бағыныстылығы мен меншiк түрiне қарамастан" деген сөздер "меншiк түрiне қарамастан бiлiм беру ұйымдары мен өзге де ұйымдардың басшылары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтағы "жүзеге асыратын ұйымдардың, кәсiпорындар мен мекемелердiң" деген сөздер "меншiк нысанына қарамастан ұйымдардың" деген сөздермен ауыстырылсын, ", сондай-ақ үй иелерi" деген сөздер алып тасталсын;
      7-тармақтағы "отбасы жағдайы" деген сөздердiң алдынан "аты-жөнi," деген сөздермен толықтырылсын;
      18) 32-баптың 2-тармағындағы "Мемлекеттiк өкiмет органдары, министрлiктер мен ведомостволар, бағыныстылығы мен меншiк түріне қарамастан кәсiпорындар, ұйымдар мен мекемелер" деген сөздер "Мемлекеттiк органдар, меншiк нысанына қарамастан ұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      19) 33-баптың 5-тармағындағы "кәсiпорындар мен ұйымдардың, мекемелердiң, оқу орындары мен меншiк нысанына қарамастан басқа да шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң" деген сөздер "меншiк нысанына қарамастан бiлiм беру ұйымдары мен өзге де ұйымдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      20) 35-бапта:
      1-тармақта "қорғауға," деп жазылып, "мiндеттi және", "бөледi," деген сөздер алып тасталсын, "орындар," деген сөзден кейiн "хабар беру мен шақырылушыларды iздестiру топтарын бөлуге және облыстарда тұрақты жұмыс iстейтiн медициналық комиссиялар құруға мiндеттi." деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтағы "бағыныстылығы мен меншiк түрiне қарамастан ведомстволар, кәсiпорындар, мекемелер мен ұйымдар, оқу орындары" деген сөздер "меншiк нысанына қарамастан бiлiм беру ұйымдары мен өзге де ұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы "Мемлекеттiк шекара күзетi жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң," деген сөздер алып тасталсын, "Төтенше жағдайлар жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң" деген сөздермен, "басқа да әскери құралымдарының" деген сөздер "басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштерi туралы" 1993 жылғы 9 сәуiрдегi Z931500_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8, 202-құжат; 1995 ж., N 8, 56-құжат; N 20, 120-құжат; N 22, 136-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 8, 233-құжат):
      1) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "4-бап. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң мақсаты мен құрамы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң мақсаты:
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекарасына қол сұғылмауын, оның аумақтық тұтастығы мен егемендiгiн қорғау;
      агрессордың шабуылын тойтару және оны жеңiлiске ұшырату;
      мемлекеттiк және әскери объектiлердi күзету мен қорғау;
      Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттердiң қарулы күштерiмен бiрлескен қорғаныс жөнiндегi мiндеттердi орындау.
      Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiн басқа жағдайларда қолдану Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерi мыналарды қамтиды: Қарулы Күштердiң әскери басқару органдары (орталық және жергiлiктi әскери басқару органдары); Қарулы Күштердiң түрлерi - Құрылықтағы әскерлер, Әуе қорғанысы күштерi. Құрлықтағы әскерлер құрамына: әскери округтер (Шығыс, Батыс, Орталық, Оңтүстiк) әскер тектерi (ракета әскерлерi және артиллерия, әуе қорғанысы әскерлерi) Ұтқыр күштер; Арнаулы әскерлер; Қарулы Күштердiң тылы; әскери-оқу орындары, әскери-ғылыми мекемелер кiредi.
      Бұдан басқа соғыс уақытында Қарулы Күштер құрамына: Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi; Шекара қызметi және Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң әскерлерi; Республикалық ұлан; Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi азаматтық қорғанысының басқару органдары мен бөлiмдерi (бұдан әрi - басқа да әскерлер мен әскери құралымдар) кiредi.
      Қазақстан Республикасының жекелеген әскери құралымдары бiрiккен (коалициялық) қарулы күштердiң (әскерлер тобының) құрамына уақытша енуi немесе Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес бiрiккен командованиеде болуы мүмкін.";
      2) 6-баптың екiншi бөлiгiндегi "Мемлекеттiк шекара күзетi күштерiнiң

қолбасшысы - Қазақстан Республикасының Шекара күзетi жөнiндегi комитетi 
төрағасының" деген сөздер алып тасталсын;
   3) 7-бапта:
   бiрiншi бөлiктегi "шаруашылық" деген сөздiң алдынан "әкiмшiлiк, 
ғылыми-зерттеу," деген сөздермен толықтырылсын;
   екiншi бөлiктегi "еңбек" деген сөзден кейiн "және мемлекеттiк қызмет" 
деген сөздермен толықтырылсын;
   4) 8-бапта "iзгiлiк," деген сөзден кейiн "қазақстандық" деген сөзбен 
толықтырылсын;
   5) 10-бапта:
   тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:


      "10-бап. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерiнде және әскери құралымдарында заңдылықтың сақталуын қадағалау әскери қызметшiлердiң құқықтық қорғалуын, әскерлерде құқық тәртiбiн қамтамасыз ету";
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерiнде және әскери құралымдарында құқық тәртiбiн қамтамасыз етудi ұйымдық жағынан Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң, Iшкi iстер министрлiгiнiң, Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң құрамына кiретiн әскери полиция жүзеге асырады. Әскери полицияның мiндеттерi мен құқықтары Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледi.";
      6) 11-бапта:
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiне әскери-саяси басшылық жасау Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министріне жүктеледі.
      Басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың қызметтiк-жауынгерлiк қызметiне жедел басшылық жасау:
      iшкi әскерлерге - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрiне;
      Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi мен әскерлерiне - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң төрағасына;
      азаматтық қорғаныстың басқару органдары мен бөлiмдерiне Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң төрағасына;
      Республикалық ұланға - Республикалық ұлан қолбасшысына жүктеледi.";
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қарулы Күштердiң түрлерiне, әскер тектерiне, әскери округтерге, бiрлестiктерге (құрамалар мен бөлiмдерге) тiкелей басшылық жасауды және басқаруды тиiстi қолбасшылар (командирлер және бастықтар) жүзеге асырады.";
      7) 15-бапта:
      үшiншi абзацтағы "арналған" деген сөзден кейiн "жабдықтау нормаларын бекiтедi және" деген сөздермен толықтырылсын;
      сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Әскери мiндеттiлер мен шақырылушылардың әскери есебiн жүргiзу тәртiбi туралы ереженi, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiндегi әскери қызметтен және запастағы қызметтен өту ережесiн бекiтедi;";
      тоғызыншы абзацтағы "халық шаруашылығы" деген сөздер "меншiк нысанына қарамастан ұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он үшiншi абзацтағы "ведомстволарға" деген сөз "агенттiктерге" деген сөзбен ауыстырылсын;
      он төртiншi абзацтағы "ведомостволардың, бiрлестiктер мен кәсiпорындардың" деген сөздер "меншiк нысанына қарамастан агенттiктердiң, ұйымдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "16-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң өкiлеттiлiктерi және Қарулы Күштерi Бас штабының мiндеттерi:
      Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi мемлекетте бiрыңғай әскери-техникалық саясатты жүргiзетiн және Қазақстан Республикасында Қарулы Күштер мен қорғаныс құрылысына басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы әскери басқару органы болып табылады.
      Қорғаныс министрлiгiнде саны мен жеке құрамын Қорғаныс министрi бекiтетiн алқа құрылады.
      Қорғаныс Министрi бейбiт кезде Қарулы Күштерге басшылықты Бас штаб арқылы жүзеге асырады.
      Қорғаныс министрлiгi:
      мемлекеттiң әскери саясаты мәселелерi жөнiнде ұсыныстар әзiрлейдi;
      Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын, Қарулы Күштерiнiң Құрылысы мен дамуы тұжырымдамаларын әзiрлеу жөнiндегi жұмысты жүргiзедi;
      Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметi бекiткен Қарулы Күштердiң, Министрлiк аппаратының және министрлiкке бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң штат санының лимитi шегiнде Қарулы Күштер түрлерiнiң, әскер тектерiнiң құрылымын, штат санын, сондай-ақ Қорғаныс министрлiгiне бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң штат санын белгiлейдi;
      Әскери мiндеттiлер мен шақырылушылардың әскери есебiн жүргiзу тәртiбi туралы ереженi, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде әскери қызметтен және запастағы қызметтен өту ережесiн әзiрлейдi;
      Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн күзету мен қорғауды ұйымдастырады және қамтамасыз етедi;
      елдiң қауiпсiздiгi мен қорғанысын қамтамасыз ету мақсатында барлау қызметiн жүзеге асырады;
      Қарулы Күштер түрлерiнiң, әскер тектерi мен арнаулы әскерлердiң жедел мақсаттары мен мiндеттерiн, оларды Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерiмен және әскери құралымдарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттердiң қарулы күштерiмен өзара iс-қимыл жасай отырып, қолдануды айқындайды;
      Қарулы Күштердi жауынгерлiк және жұмылдырушылық дайындықта ұстау жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастырып, жүргiзедi;
      ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және басқа жұмыстарға басшылықты жүзеге асырады, олардың сапасын бақылауды ұйымдастырады;
      әскерлердi инспекциялауды және Қарулы Күштерде қаржы қаражатының жұмсалуын бақылауды жүзеге асырады;
      елдiң әскери қауiпсiздiгi мен қорғанысын қамтамасыз ету мәселелерi бойынша мемлекеттiк басқару органдарымен өзара iс-қимылды ұйымдастырады;
      әскери-оқу орындарының, азаматтық оқу орындары әскери кафедраларының қызметi мен оқу-тәрбие жұмысының сапасын бақылауды жүзеге асырады;
      басқа мемлекеттiк уәкiлеттi органдармен бiрлесiп азаматтық және аумақтық қорғаныс жоспарларын әзiрлеуге қатысады;
      азаматтарды заңдарға сәйкес әскери қызметке (жиындарға) шақыруды және белгiленген қызмет мерзiмiн өткерген әскери қызметшiлердi запасқа шығаруды, сондай-ақ азаматтарды соғыс уақытында жұмылдыру бойынша шақыруды және жұмылдырудан кейiн босатуды жүзеге асырады;
      шақырылуға дейiнгi және шақырылатын жастарды әскери қызметке даярлауға қатысады;
      Қарулы Күштердегi тәрбие және әлеуметтiк-құқықтық жұмыстарға басшылықты жүзеге асырады;
      республикалық бюджет жобасында қорғанысқа арналған шығыстар бойынша ұсыныстар әзiрлейдi және бөлiнген қаржы қаражатының жұмсалу тәртiбiн белгiлейдi;
      Қарулы Күштер үшiн қару-жарақ, әскери техника мен жарақтар өндiрудi, күрделі жөндеудi және сатып алуды, сондай-ақ әскери объектiлердi салу мен жөндеудi ұйымдастырады;
      Қарулы Күштер үшiн азық-түлiкке, заттай және басқа да мүлiкке көбiнесе отандық тауар өндiрушiлерге тапсырыстар беру мен олардың өндiрiсiн қаржыландыруды және оларды сатып алуды жүзеге асырады;
      қорғаныс өнеркәсiбiн дамыту мен конверсиялаудың, қорғаныс және екiұдай мақсаттағы өнiмдi жоюдың мемлекеттiк бағдарламаларын әзiрлеу мен орындауға қатысады;
      шет мемлекеттердiң әскери ведомстволарымен халықаралық әскери ынтымақтастықты жүзеге асырады;
      Қарулы Күштерде заңдылық пен құқық тәртiбiнің сақталуы жөнiндегi iс-шараларды әзiрлейдi және әскери қызметшiлерге, олардың отбасы мүшелерi мен азаматтық қызметкерлерге әлеуметтiк және құқықтық кепiлдiктердi қамтамасыз етедi;
      Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген реттерде қорғаныс мәселелерi жөнiнде нормативтiк құқықтық актілер шығарады және олардың орындалуын бақылайды;
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қорғаныс және қауiпсiздiк мәселелерi бойынша өзге де қажеттi өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Бас штабы бейбiт уақытта және соғыс кезiнде мемлекеттiң Қарулы Күштерiн басқарушы басты орган болып табылады.
      Бас штаб бейбiт уақытта:
      Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдары құрылысының, дамуының жоспарларын әзiрлеудi үйлестiредi;
      әскерлердiң жедел, жауынгерлiк және жұмылдырушылық даярлығына басшылықты жүзеге асырады;
      Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың жедел-стратегиялық жоспарлануын және өзара iс-қимылын ұйымдастырып, жүзеге асырады, сондай-ақ қорғаныс мүддесiн көздеп ел аумағын жедел жабдықтау жоспарын әзiрлейдi;
      Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлерi және әскери құралымдарының Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттердiң қарулы күштерiмен оралымды қолданылуы мен өзара iс-қимылының жоспарын әзiрлеуге қатысады.
      Соғыс кезiнде Бас штаб Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң

Жоғарғы Бас Қолбасшысы Ставкасының негiзгi жұмыс органы болып табылады.
   Бас штабтың бастығы Қорғаныс министрiнiң бiрiншi орынбасары болып 
табылады.";
   9) 17-бапта:
   баптың тақырыбындағы "мемлекеттiк комитеттердiң" деген сөздер 
"агенттiктердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
   бiрiншi және алтыншы бөлiктердегi "Экономика" деген сөзден кейiн 
"және сауда" деген сөздермен толықтырылсын;
   үшiншi бөлiктiң, төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы, бесiншi 
бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "ведомостволар" деген сөз "агенттiктер" деген 
сөзбен ауыстырылсын;
   10) 18-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "органдары" деген 
сөзден кейiн "өздерiнiң құзыретi шегiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
   11) 19-бапта:
   тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
   "19-бап. Меншiк нысанына қарамастан ұйымдардың қорғанысты қамтамасыз 
ету жөнiндегi қызметi";
   бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
   "Меншiк нысанына қарамастан ұйымдар Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес:";
   12) 21-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:


      "Республикаға қарсы агрессия болған не оның қауiпсiздiгiне тiкелей сырттан қатер төнген жағдайда Қазақстан Республикасының Президентi Республиканың бүкiл аумағында немесе оның жекелеген жерлерiнде соғыс жағдайын енгiзедi, iшiнара немесе жалпы жұмылдыруды жариялайды және бұл туралы Қазақстан Республикасының Парламентiне дереу хабарлайды.";
      13) 23-баптың үшiншi бөлiгiндегi "ведомостволарда" деген сөз "агенттiктерде" деген сөзбен, "ұйымдар мен кәсiпорындарда" деген сөздер "ұйымдарда" деген сөзбен ауыстырылсын;
      14) 25-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "өндiруге" деген сөзден кейiн ", сатуға, жөндеуге" деген сөздермен толықтырылсын;
      "ведомостволары" деген сөз "агенттiктерi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      15) 26-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленедi" деген сөзбен ауыстырылсын, "ведомстволардың" деген сөз "агенттiктердiң" деген сөзбен ауыстырылсын;
      16) 27-баптың екiншi бөлiгiндегi "кәсiпорындарына, мекемелерi мен" деген сөздер алып тасталсын;
      "толық" деген сөз "жедел басқару" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "мүлiк" деген сөзден кейiн "меншiк иесiнiң келiсiмiмен" деген сөздермен толықтырылсын;
      17) 28-баптың екiншi бөлiгiндегi "кәсiпорындар мен" деген сөздер "өзге де" деген сөздермен ауыстырылсын;
      18) 29-баптың екiншi бөлiгiндегi "заңдарымен" деген сөз "заң

актiлерiмен" деген сөздермен ауыстырылсын, "қызметтен" деген сөздiң 
алдында "әскери" деген сөз Заңның қазақ тiлiндегi мәтiнiнде бар;
   19) 30-баптың екiншi бөлiгiндегi "адамдар" деген сөзден кейiн 
"Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес" деген 
сөздермен толықтырылсын;
   20) 34-баптың бірінші бөлігіндегі ", кәсіпорындардың, мекемелер мен" 
деген сөздер алып тасталып, "ұйымдардың" деген сөздің алдынан "және меншік 
нысандарына қарамастан" деген сөздермен толықтырылсын.
   
   Қазақстан Республикасының
       Президенті 
   
   Мамандар: 
    Қасымбеков Б. 
    Орынбекова Д.